II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06"

Transkript

1 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06

2 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for II uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet er jeg ansvarlig for de første 4 måneders samlede uddannelse (Hærens Basis Uddannelse, HBU) samt for elementer i den efterfølgende reaktionsstyrkeuddannelse, HRU, som er den uddannelse, der fører op mod udsendelse i en international mission. Efter endt værnepligt vælger nogle at fortsætte i Hæren med henblik på en længerevarende karriere, mens andre vælger at blive i kortere tid. Det indledende skridt er i alle tilfælde en beslutning om at melde sig til reaktionsstyrkeuddannelsen med en efterfølgende udsendelse for øje. Det er en stor beslutning for den enkelte, og pårørende vil blive påvirket heraf. Det er derfor af stor betydning for mig, at alle involverede i denne proces har det bedst mulige beslutningsgrundlag. Det er min hensigt med denne folder at give en overordnet og indledende information, således, I får lyst til at besøge os d. 23. september 2006 for at få lejlighed til at kigge ind i vores hverdag og udbygge jeres viden om HBU og HRU samt muligheder for en længerevarende karriere i Hæren. På denne dag er jeg hjulpet af en række meget kompetente personer, der bl.a. omfatter folk, som netop er hjemkommet fra udsendelse i Irak og Kosovo, de som er udpeget til at skulle ud med jeres pårørende, karrierevejledere samt andre. Der vil blive lejlighed til at se og afprøve noget af det materiel og de uniformer, som vi bruger, og der vil ligeledes blive lejlighed til at stille alle de spørgsmål, som i måtte have, Jeg ser frem til at møde jer alle til vores Åbent Hus Dag. P.H. BOYSEN oberstløjtnant Bataljonschef Postadresse: II Uddannelsesbataljon/ 2 Brigade Gardehusarregimentet Antvorskov Kaserne 4200 Slagelse Besøgsadresse: Bygning 31 SYD Antvorskov Kaserne 4200 Slagelse Telefon: Administrationsbefalingsmand II Uddannelsesbataljon Telefax: Hjemmeside: 2

3 1. HÆRENS BASIS UDDANNELSE. Hærens Basis Uddannelse er Hærens nye værnepligts-uddannelse. Formålet med uddannelsen er at uddanne de værnepligtige, således at de i hold á ca mand kan overleve i uvant miljø samt gennemføre begrænsede kampopgaver som bevogtning, posttjeneste, patruljetjeneste og adgangskontrol. Patruljetjeneste under Hærens Basis Uddannelse. Uddannelsen forløber over fire måneder og er, som navnet antyder, en basisuddannelse. Den indeholder fag som førstehjælp, idræt, våbenuddannelse, kortlære og småstyrkers kamp. Uddannelsen skal endvidere give den værnepligtige introduktion til fredsstøttende operationer, m.v. Under uddannelsen får soldaten udleveret Hendes Majestæts Dronningens navnetræk, som bæres på skuldrene og markerer, at soldaten fra dette tidspunkt er Gardehusar. Dette symbol bæres kun af soldater uddannet ved Den Kongelige Livgarde og Gardehusarregimentet. Uddannelsen afsluttes med en kontroløvelse. Denne øvelse markerer, at Gardehusaren er færdig med sin værnepligt. Efter endt værnepligt hjemsendes Gardehusaren såfremt han/hun ikke ønsker videre ansættelse i Forsvaret. 2. HÆRENS REAKTIONSSTYRKE UDDANNELSE. Såfremt Gardehusaren efter endt værnepligt vurderes egnet, kan han/hun vælge at tegne kontrakt med Forsvaret. Kontrakten tegnes med henblik på at gennemføre Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse med efterfølgende udsendelse i en international mission. I øjeblikket udsendes der jævnligt enheder fra Gardehusarregimentet til Kosovo, Irak og Afghanistan. Dette ændrer sig selvsagt i takt med den politiske udvikling. De næste missioner kan således blive i Afrika, mellemøsten eller i et andet af verdens brændpunkter. Udsendte soldater på arbejde i Kosovo. Forudsætningen for at gennemføre Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse er tilfredsstillende gennemførelse af Hærens Basis Uddannelse. Formålet med uddannelsen er at uddanne og samarbejde en eskadron til at løse opgaver under fredsstøttende operationer. Uddannelsen har en varighed af ca. otte måneder, hvor 3

4 Gardehusaren uddannes på forskelligt materiel og lærer at samarbejde i rammen af gruppe (6 mand), deling (ca. 23 mand) og eskadron (ca. 90 mand). Efter gennemførelse af Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse udsendes Gardehusaren i ca. et halvt år. I ø jeblikket har Danmark udsendt styrker til: Sudan Gardehusarregimentet har i skrivende stund en bataljonsstab og en spejdereskadron til Irak, samt en let opklaringseskadron i Afghanistan. Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse er opdelt i flere dele. Første del indeholder funktionsuddannelse, hvor Gardehusaren uddannes således, at han/hun kan varetage sin funktion tilfredsstillende. Herudover gennemføres gruppe- og delingsuddannelsen, således at Gardehusaren kan virke i rammen af gruppen og delingen. I uddannelsens anden del gennemføres en række øvelser på eskadrons- og bataljonsniveau. Disse har til formål at øve tidligere indlærte færdigheder i en større taktisk ramme. Gruppe til fods på patrulje i Irak 4

5 I den sidste del af forløbet gennemføres en missionsspecifik uddannelse, der forbereder den enkelte Gardehusar samt eskadronen til den aktuelle mission. For hold december 2006 vil det samlede forløb med Hærens Basis Uddannelse, Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse, og udsendelse se så således ud: HBU GHR AUG-NOV 06 HRU/GHR 5 SPEJDER ESKADRON FRE OPS AUG 07 FEB 08 HBU: HRU: FREOPS: GHR: Hærens Basisuddannelse (værnepligt) Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse 07 Fredsstøttende operation (udsendelse) Gardehusarregimentet Forløb af Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse og udsendelse. Som det ses af figuren, gennemføres uddannelsen i et samlet forløb uden pauser. Der vil selvfølgelig blive afholdt ferier, og som hovedregel vil Gardehusaren have fri i weekenderne. På det foreliggende grundlag skal 5 Spejdereskadron udsendes til Irak som hold 10, men eskadronen skal forberede sig på, at destinationen kan blive en anden. Dette afhænger af den politiske udvikling. Gardehusarerne vil løbende blive orienteret om udviklingen, såfremt der er tegn på at enheden skal udsendes til et andet missionsområde. 3. OPTAGELSESKRAV. For at komme i betragtning til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse skal Gardehusaren kunne leve op til en række krav. Kravene er opstillet herunder: Gardehusaren skal have gennemgået Hærens Basisuddannelse tilfredsstillende. Gardehusaren skal være mellem 23 og 31 år. Gardehusarer, der ikke har dansk statsborgerskab, skal søge dispensation hos Forsvarsministeriet. En Gardehusar beundrer udsigten under en udsendelse. 5

6 For at bedømme om Gardehusaren har gennemgået Hærens Basis Uddannelse tilfredsstillende, evaluerer vi løbende den enkelte Gardehusar, således at både vi og Gardehusaren kender uddannelsesniveauet. Udvælgelsen er et samspil mellem Gardehusarens ønsker, Forsvarets behov og enhedens bedømmelse. 4. LØN- OG AFTALEFORHOLD. Under gennemførelsen af Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse ansættes Gardehusaren som konstabelelev. Umiddelbart før udsendelse udnævnes Gardehusaren til konstabel. Nedenstående figur beskriver ansættelsesforholdet under Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse og under udsendelse. Konstabelelev Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse - 8 måneder Konstabel Udsendelse Ca.27 uger Ansættelsesforhold under Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse og udsendelse Hærens reaktionsstyrke Uddannelse. Som konstabelelev i Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse er man underlagt en række lønog aftalebestemmelser. Disse bestemmelser indebærer, at man får en basisløn og et militærtillæg jævnfør nedenstående. Militærtillæg Årligt Månedligt Konstabelelev 1.462,62 pr. md , ,41 Man har en 37 timers arbejdsuge i gennemsnit, idet evt. arbejde ud over denne norm kompenseres som afspadsering eller økonomisk. Såfremt man har tjeneste om natten eller lørdage, søndage eller helligdage, får man et mindre timetillæg. Ydermere optjener man øvelsestillæg, der modsvarer en dagløn under øvelser. Herudover er man underlagt ferieloven og endelig indkvarteres man på kasernen uden beregning. Som konstabelelev får man sit sygesikringsbevis tilbage og kan anvende egen læge. Man kan dog fortsat tillige anvende Forsvarets infirmerier. Patrulje i Afghanistan 5.2. Udsendelse. Som udsendt konstabel er man ansat på en tidsbestemt kontrakt i ca. 7 måneder. Under denne kontraktform er man i grove træk underlagt de samme løn- og aftalebestemmel- 6

7 ser, som man er som konstabelelev, idet dog basislønnen er lidt højere. Infanterigruppe på arbejde i Irak. Herudover får man som udsendt stillet gratis indkvartering til rådighed, ligesom kost betales af Forsvaret. Som udsendt har man normalt mulighed for at holde tre ugers leave (orlov), og Forsvaret betaler rejse til og fra missionsområdet. Optjent ferie afvikles efter den internationale tjeneste eller udbetales på feriegiro, når man hjemsendes. Udover tidligere nævnte løn og ydelser får man som udsendt endvidere et skattepligtigt FN-tillæg og et skattefrit udetillæg. Årligt Månedligt Militærtillæg Konstabel ,87 pr. md. Skattepligtigt FN-tillæg Skattefrit Ude-tillæg, NATO Konstabel 5.443,14 kr. pr. mdr 7.193,90 kr. pr. mdr. Lejrliv Soldater holder formen ved lige under udsendelse. 7

8 5. PERSONGALLERI. På de følgende billeder kan du se kompagniledelsen, som skal danne grundstammen i den eskadron, som Gardehusarregimentet skal opstille til udsendelse i august 2007 I får mulighed for at møde dem personligt d. 23. september. Eskadronschef Kaptajn J. T. Olesen Næstkommanderende Premierløjtnant M. Grane 8

08.2 ts Dag e rsvar Fo

08.2 ts Dag e rsvar Fo Forsvarets Dag 08.2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Tjeneste i Forsvaret 5 Hærens basisuddannelse 6 Hærens reaktionsstyrkeuddannelse - frivillig uddannelse 7 Søværnets basisuddannelse 8 Job- og uddannelsesmuligheder

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2006 6. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2006 6. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2006 6. årgang Indhold nr. 2 Spejdereskadronen Irak hold 6 erklæres hermed for nedlagt. 3 Der blev testet grænser.............................. 4 Navnenyt.........................................

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2008 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og

Læs mere

Gardehusaren. Slagelse Garnisions Idrætsforening afholdt Danmarksmesterskaberne 2006 i udendørs fodbold

Gardehusaren. Slagelse Garnisions Idrætsforening afholdt Danmarksmesterskaberne 2006 i udendørs fodbold Gardehusaren Nr. 6 - december 2006 6. årgang Slagelse Garnisions Idrætsforening afholdt Danmarksmesterskaberne 2006 i udendørs fodbold Indhold nr 6 Regimentschefens Jule og Nytårshilsen...3 Farvel til

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 8 - oktober 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 8 2004 Jubilarstævne og forældredag

Læs mere

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

anerkendelse og støtte veteranpolitik

anerkendelse og støtte veteranpolitik anerkendelse og støtte veteranpolitik Regeringen Oktober 2010 Indhold Forord 3 1 Kort om baggrunden 4 2 Regeringens veteranpolitik 6 3 Udfordringer 8 Veteraner generelt 9 De pårørende 11 De sårede 12 4

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater ET forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Redigeret af Trine Jørgensen Oplag: 2000

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Kamptropperne 3 1991 2000.

Kamptropperne 3 1991 2000. Jydske Dragonregiment. Kamptropperne 3 1991 2000. SEPTEMBER 2012 Leopard kampvogn på vej fra Split til Tuzla i Bosnien. 2 Indholdsfortegnelse. Forord. 5 Indledning. 6 Erfaringer med en panserbataljon s

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 3 Maj 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 3 Maj 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 3 Maj 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

HÆRENS SERGENTSKOLE. Information GSU TJG FÆL 13-1

HÆRENS SERGENTSKOLE. Information GSU TJG FÆL 13-1 HÆRENS SERGENTSKOLE Information GSU TJG FÆL 13-1 Velkommen som elev på Hærens Sergentskole i Sønderborg. I løbet af de ca. 6 måneder uddannelsen varer i Sønderborg, vil du modtage undervisning i den grundlæggende

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

PINDSVINET DAR - BLAD FOR

PINDSVINET DAR - BLAD FOR PINDSVINET DAR - BLAD FOR PERSONEL AF RESERVEN 13. årgang, nr. 3 - DECEMBER 2001.. tænke som eet regiment AF STABSCHEF VED DAR, OL O.S. PEDERSEN Regimentet har nu gennemført sit første funktionskursus,

Læs mere

Indhold Resume Baggrund, formål og metode Baggrund Formålet med undersøgelsen Tidligere undersøgelser Metode Resultater Pårørendegruppen

Indhold Resume Baggrund, formål og metode Baggrund Formålet med undersøgelsen Tidligere undersøgelser Metode Resultater Pårørendegruppen Indhold Resume 3 Baggrund, formål og metode 3 Baggrund 3 Formålet med undersøgelsen 3 Tidligere undersøgelser 3 Danske undersøgelser 3 Internationale undersøgelser 3 Metode 3 Hvordan er deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum

Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum Vi ses på havnen! Stort jubilæumsshow på havnen i Aalborg lørdag den 18. juni Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende, Syd-oplag tirsdag den 14. juni

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

News. Danske jægersoldater og frømænd. underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet

News. Danske jægersoldater og frømænd. underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet News Medlemsmagasin No. 2 Maj 2012 Danske jægersoldater og frømænd underviser afghanske politifolk [læs side 6-7] Marinehjemmeværnet yder værdifuld frivillig indsats [læs side 8-9] Ny forsvarschef ser

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere