VISVA. Nr årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISVA. Nr. 2-2011 33. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest"

Transkript

1 VISVA Nr årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest

2 VISVA Udkommer 3 gange om året i et oplag på ca Ansvarshavende redaktør: Gunnar Pedersen, Petuniavej 152, Resen, 7800 Skive, Kontingent Skolekunstforeningen Midt-Vest Skoler: til 100 elever, 1395 kr. op til 250 elever, 1695 kr. over 250 elever, 1895 kr. Personligt medlem: 150 kr. Studerende: 75 kr. Abonnement på VISVA: 100 kr. Henvendelse til kassereren giro fax Abonnerer på Kunst, Kunstavisen og Kunstmagasinet Forsiden A. G. Lüdemann: Noahs Ark. Akryl baggrund, ellers akvarel. Hvad vil vi tage med, hvis der kommer en ny syndflod? Layout: gtw Grafisk produktion: Skive Offset APS Giro Formand: Aase Kruse, Rosenstien 13, 8800 Viborg Næstformand og kunstnerkontakt: Else Marie Aagaard, Ahornvænget 82, 7800 Skive Kasserer: Hanne Dahl Christensen, Liseborgvej 94, 8800 Viborg Sekretær: Kirsten R. Jakobsen, Brårupvej 146, 7800 Skive Billedkoordinator: Tina Laursen, Brøndumsgade 90, 7800 Skive Flemming Damskov, Grønningvej 15, Grønning, 7870 Roslev Redaktør af VISVA: Gunnar Pedersen, Petuniavej 152, Resen, 7800 Skive PR og suppleant: Christina Meidal, Lærkebakken 30, 8831 Løgstrup Webmaster: Anne Kjølby, Frankrigsgade 23 IItv., 2300 Kbh S Tid og sted 28/5 Arbejdsdag - køb kunst - pakke til forsendelse uge 32 Modtagelse af ny kunst 22/8-11/9 Kunstudstilling på Skive Seminarium Se annonce på bagsiden uge VISVA og Katalog udkommer Fra redaktionen: Se bagsiden! Måske var det en god idé at kontakte Else Marie ( ). Hun har mulighed for at låne jer en ekstra udstilling i op til et helt år. Og ellers et farvel og tak for den gamle redakteur. Han har siddet på posten - og været glad for det - i mange, mange år... Så mange, at han har været med til at trykke og kopiere VISVA med stencils i kopimaskiner med sprit og blå farver på hænderne. En kittel på før man gik i gang var et must. - Nå udviklingen tog fart. Der kom farver på glittet papir. Vi kunne bedre tilgodese kunstnerne med ordentlig gengivelse. Og så videre... og nu går det som en leg via alt det digitale isenkram. Men tak til alle for tiden. Det har været gode år. Arbejdsår. Sjove år. Sommerhilsener til jer alle fra Gunnar 2 VISVA

3 Beretning ved ordinær generalforsamling 2011 For nogen tid siden var der fra politisk hold fokus på frivilligt arbejde. Nogle politikere var fortalere for, at når der i sparetider sker nedskæringer i skoler og institutioner, er det en god idé at supplere med frivillig arbejdskraft. Det er der heldigvis delte meninger om. Men i den sammenhæng kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvordan foreningslivet og meget kulturelt arbejde i Danmark er baseret på frivilligt arbejde. Skolekunstforeningen Midt-Vest eksisterer i kraft af alle de personer, der gratis stiller deres tid og interesse til rådighed for foreningen. Det drejer sig om kredskoordinatorerne, som sørger for at afhente udstillingerne og få dem kørt rundt fra skole til skole. Det er skolerepræsentanterne, som hænger billederne op og sørger for formidlingen til kollegerne. Det er alle de kunstnere, som vederlagsfrit udlåner deres kunst til os i et helt år uden af få den mindste garanti for at få solgt nogle billeder. Alle disse personer påskønner vi i høj grad. Vi er ingenting uden dem, og de fortjener en stor tak herfra. Når jeg nævner den frivillige arbejdskraft i foreningen, er bestyrelsen selvfølgelig også en del af den. Vi har i år afholdt 5 bestyrelsesmøder inklusive pakning af VISVA, en arbejdsdag og en kunstudflugt. Dertil kommer det løse, nemlig modtagelsen og afleveringen af kunst, etablering af kunstudstilling samt udlevering og modtagelse af de cirkulerende udstillinger. Kunstudstillingen i august-septemer på Skive Seminarium blev igen en flot og seværdig udstilling, som var godt besøgt, og som fik mange rosende udtalelser. I år udstiller 28 forskellige kunstnere hos os, og alle var repræsenteret med ét eller flere værker. Udstillingen viste en mangfoldighed i udtryk og teknikker. Stor tak til Skive Seminarium, som hvert år stiller aulaen til disposition for os. Der har også i år været en mindre nedgang i antallet af medlemsskoler, og vi har nu 61 skoler og institutioner. Vi frygtede på et tidspunkt, at kommunernes stramme økonomiske situation med store besparelser på skoleområdet ville resultere i en massiv medlemsnedgang, men kun nogle af skolerne har begrundet udmeldelsen med manglende økonomi. For andres vedkommende har begrundelserne VISVA

4 været flytning eller sammenlægning. De færre medlemsskoler betyder, at vi nok igen må se på sammensætningen af kredsene inden næste udstillingsår. Vores ansigt udadtil er medlemsbladet VISVA, Kataloget og hjemmesiden På sidste års generalforsamling blev det forslået at skære antallet af VISVA ned fra tre til to årlige udgivelser for at spare på udgifterne. Vi har diskuteret det i bestyrelsen, men er enige om, at vi fastholder tre udgivelser om året. Bladet er vores mulighed for at præsentere kunstnerne og deres værker, og de fortjener, at der er en høj kvalitet, og at vi kan nå omkring så mange som muligt. Vi får mange positive reaktioner på VISVA og den kvalitet, bladet har. I juli var bestyrelsen på en kunsttur til Psykiatrisk Hospital i Risskov, hvor vi fik en spændende rundvisning på Psykiatrisk Historisk Museum og Kunstmuseet, som har fået navn efter Ovartaci. Han var patient på Hospitalet i 56 år og levede og arbejdede der med sin kunst, som fylder en stor del af kunstmuseet. Derudover oplevede vi Hospitalets store kunstsamling, samt fik et indblik i Skoletjenestens meget kreative arbejde med Børneatelieret. Bestyrelsen arbejder stadig med at gennemgå vores samling af billeder. Vi bestyrelsesmedlemmer, som kun har været med i få år, kæmper stadig for at få et kendskab til og et overblik over vores store kunstsamling. Samtidig gik vi sidste år i gang med at samle nogle temaudstillinger, som kan lånes af medlemsskolerne ved siden af de cirkulerende udstillinger. Det er et godt og spændende arbejde, men omfattende og tidskrævende, og det fortsætter vi med i det kommende år. Til sidst vil jeg gerne takke alle, der medvirker til at Skolekunstforeningen kan fungere. Tak til kredskoordinatorer og skolerepræsentanter, tak til kunstnerne for lån af deres billeder, tak til Anne Kjølby, som er vores webmaster, tak til de kommuner, som støtter os økonomisk, og til Skive Seminarium, som huser os til daglig, og tak til Salling Ungdomsskole, fordi vi igen i år kan holde generalforsamling her. Endelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde og et stort engagement. En speciel tak til Gunnar, som nu efter mange års engageret arbejde forlader bestyrelsen. Aase Kruse den 14. april 2011 Lone Wessman: Night in Bangkok100x80 4 VISVA

5 Referat af generalforsamlingen torsdag den 14/ Valg af dirigent: Leif Søndergård blev valgt til dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt lovligt. Formandens beretning: Formandens beretning blev godkendt. Se den side 3-4 her i bladet. Regnskabet: Hanne fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Valg: Else Marie Aagaard blev genvalgt. Flemming Damskov blev valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen fortsætter med 6 medlemmer, hvis der ikke i løbet af året melder sig et syvende medlem. Til suppleant blev Christina Meidal genvalgt. Revisor: Carsten Bo Møller Revisorsuppleant: Niels-Jørn Kjølby Kontingent: Kontingentet fortsætter uændret: Personlige medlemmer: 150 kr. For medlemskolerne: Skoler op til 100 elever: 1395 kr. Skoler op til 250 elever: 1695 kr. Skoler over 250 elever: 1895 kr. Indkomne forslag: Ingen. Lodtrækning: Følgende 10 kunstværker blev vundet af medlemsskolerne: Jens-Peter Groth Jensen C: Glyngøre Skole Jens-Peter Groth Jensen A: Gudenådalens Ungdomsskole Jens-Peter Groth Jensen D: Lødderup Friskole Jens-Peter Groth Jensen B: Ådalskolen Jens-Peter Groth Jensen E: Klejtrup Musikefterskole Elsa Nielsen: Roslev-Hjerk-Harre Skole Niels Karsten Amstrup (blomster): Hald Ege Skole Niels Karsten Amstrup: Nors Skole Jørn Serker Sørensen: Rolighedsskolen Claus Axelsen: Skivehus Skole Herefter var der lodtrækning blandt de fremmødte. Eventuelt: Da Gunnar og Ann Theresa ikke var tilstede på generalforsamlingen, vil Aase, ved en senere lejlighed, takke dem for deres arbejde i bestyrelsen. Er det muligt at få lagt fotos af billeder til langtidslån lagt ud på hjemmesiden? Bestyrelsen undersøger sagen. Kirsten Rogild Jakobsen Lone Boe Nielsen: Kagle VISVA

6 Lone Wessman Lone Wessman Lysgårdsvej Randers & Født d Udstillet hos og solgt til bl.a.: Folketingents Kunstforening Københavns Kommune Frederiksberg Rådhus Randers Kommune Mariagerfjord Kommune Mariager Museum Told og Skat i Købe Københavns Politigård og Kunstforening Idrættens Hus Kulturhuset Kilden, Brøndby Kulturhuset Sløjfen, Hadsten Vestas Novo Nordisk NeuroSearch McDonald s Danmark A/S Rederiet Lauritzen Jyske Banks Kunstforening, Kbh. Through the leaves, maleri, 100 x 100 cm. Autodidakt, men løbende malerfællesskaber med anerkendte kunstnere, undervisning på Århus Kunstakademi samt studieophold i udlandet udgør den stadigt mere raffinerede kunstneriske ballast, og oliemaleriet fylder i dag en stor del af tilværelsen. Evolutionært har billeduniverset og teknikken langsomt ændret sig og skiftet karakter, fra rene fysiske abstraktioner 6 VISVA

7 Bag øjebllikket, maleri, 100 x 100 cm. til i dag mere personligt sansede reflektioner over livet, historien og naturen. Hvert billede har sit afsæt i jeget, men horisonten er vid og almenmenneskelig og tilbyder hver enkelt beskuer sin egen fortælling om egne oplevelser. Arbejdsmetoden er intuitivt sansende, drømmende og dynamisk, med bund i lys, dybde og energi. VISVA

8 Verner Brems Mine billeder deler sig i to grupper... Malerierne har handling, bevægelse og kroppens sprog fra tegneseriens og reklamens verden - en stil der minder om gamle romantiske film og nostalgi. Ofte i et tvistet drama med skønne kvinder og barske mænd til tonerne fra orkestergraven... Galleri Brems Eskebæk 10 Skanderborg & Verner Roland Brems Dreamlady tegner/maler Uddannelse: Designskolen i Kolding Academy of Fine Arts in Cracow Medlem af Bkf og Kunstnere for Fred Reliefferne er den glade og positive afdeling for udskårne figurer... Skæve og groteske vinkler med glimt i øjet Fisk er sundt, 27 x 30, 2006 Buick Latte 8 VISVA

9 Lotte Overgaard Brems Til dagligt arbejder jeg som nyhedsgrafiker/layouter med avis og magasin produktion på Morgenavisen JyllandsPosten Jeg er ellers ikke så vild med lilla, 100x150 Jeg kalder min billeder for Lotteline - kunst for voksne og barnlige sjæle. Inspirationen er hentet fra børns intuitive billedunivers med fede børnestreger og sjove kruseduller. Blandet med en stram grafisk indgang til maleriet er Lotteline en pudsig cocktail fuld af modsætninger. Lotteline billederne er både impulsive og styrede. Vilde og milde. Galleri Brems Eskebæk 10 Skanderborg & Lene Overgaard Brems designer/maler Jeg er uddannet grafisk designer fra Designseminariet i Højer Cafe Blåbær, 80 x 54 Elsker VISVA

10 Esther Vohnsen Jeg maler, fordi jeg kan li` det. Undertiden. Når jeg ikke kan li` det, maler jeg ikke. Når jeg ikke maler, går jeg og venter på at komme igang. Varer det for længe, bli`r jeg sur. Det er absolut ikke en rar fornemmelse. At ønske at ville noget, man ikke gør, er ikke godt. Esther Vohnsen Odensegade 45, 2.th., 8000 Århus C & Atelier: Skt. Pauls Kirkeplads 6, gården, 8000 Århus C, & www. esthervohnsen.blogspot.com Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi Har siden debuten i 1976 haft utallige udstillinger i ind- og udland. Modtaget KE s pris i I.P. Lund Fonds præmie 1977, Jens Ejnar og Johanne Larsens rejselegat Udstillinger: se web en. Hvordan overlever vi som mennesker? Det gælder om at fange øjeblikket, for i næste øjeblik er det væk, drejet om hjørnet - fang dette øjeblik i sindet, glæd dig over skønheden i det, nyd det rigtig og nøjes med det. Man kommer til at tænke på impressionisterne, der bogstaveligt talt flygter fra den hensynsløse borgerskabsverden for i en dyrkelse af flygtigheden at fange lyset og farven i et splitsekund i natur og storby, hvilket også er Esthers hovedærinde. Men hun ønsker at komme nærmere menneskene og virkeligheden end impressionisterne. Leo Tandrup, Kunstavisen Der er i hendes udtryk en intensitet og malerisk nerve, som man ikke kan komme udenom. Det er oplagt, at hun bevidst lader sig udfordre af ukunstneriske motiver, som kræver et helt andet nærvær af hende end det smukke. Esther Vohnsen bevæger sig i et malerisk rum, hvor hun kombinerer det skarpt afgrænsende med en sløring af motiver på en ejendommelig og meget selvstændig facon. C. F. Garde, Århus Stifttidende Bassin 16, 90 x 120 cm Esther Vohnsen er en ekletisk billedsamler. Hvad, der er karakteristisk for hende er en formel konstruktiv klarhed og spontane energiudladninger. I mange af hendes billeder er der gemt - ofte i udkanten af maleriet - særligt raffinerede småpartier. Billeder rummer både figurative og episke 10 VISVA

11 elementer sideløbende med det rent maleriske. Det figurative og det episke refererer ikke nødvendigvis til bestemte situationer og oplevelser. Snarere kan man sige, at billederne er synteser af historier, der har bundfældet sig i kunstnerens sind, og som nu i forarbejdet form når lærredet. Som sådan beskæftiger billederne sig med erindring og erfaring. Ovenfor ny-ekspressionismens middelmådigheder forvalter Esther Vohnsen kunstnerisk sine pund talentfuldt. Konrad Guldberg, Kunstavisen Guided-tour, 70 x 1w00 cm Ovennævnte citater fra hendes udstillinger er jo blot ord, der forsøger at beskrive. Besøg hendes hjemmeside eller kommende udstillinger og se selv! Gunnar Transit II, 150 x 200 cm VISVA

12 Søren Husted Petersen Søren Husted Petersen (Niels Mortensen) Grønnegade Skive & VISVA

13 Blå bog Født i Skive 1932 og død sammesteds i 2009 Uddannet som journalist på Skive Venstreblad Studenterkursus i København Jurastudier på Københavns Universitet Cand. jur Advokat i Skive Medlem af museumsbestyrelserne i Skive Formand for Skive Kunstmuseum og/eller Skive Museum gennem flere årtier Deltagelse i gruppeudstilling med lokale kunstnere på Skive Museum 1946 Elev på Erik Clemmensens malerskole og forelæsninger hos maleren, professor Aksel Jørgensen på Kunstakademiet og hos maleren og arkitekten Georg Jacobsen Deltagelse i talrige udstillinger i Midt- og Vestjylland og på censurerede udstillinger, bl.a. på udstillingsstedet Gimsinghoved ved Struer og i Fjends Kunstforening Medlem af og formand for Fokus - foreningen af kunstnere og kunsthåndværkere på Skiveegnen. Præsentation Søren Husted Petersen ville allerede som dreng male, og han begyndte med staffeli, palet og pensel i Krabbesholm Skov ved Skive. Fra første færd blev naturen lige udenfor døren og i den nærmeste omegn et centralt motiv for ham: haven på Kielgastvej i Skive, vejene og landskaberne omkring Skive, Limfjorden og de høje himle, sommerhuset, skoven og markerne ved Astrup Vig i Østsalling. Naturen betød former og farver, der blev ved med at optage ham, også selvom om de ikke var smukke i gængs forstand, og han lavede bl.a. mange opstillinger med vragstumper fra både, gamle fiskekasser og fejlbrændte og kasserede mursten fundet på stranden. De havde kant og fortalte en historie om liv og natur. Fundne ting dannede også inspiration for en række sene billeder, hvor stenfigurer fra Skiveegnens middelalderkirker og anden kirkekunst indgik i fabulerende og næsten surrealistiske billedfortællinger. Søren Husted Petersen udviklede sig i sin karriere fra naturalist til kolorist inspireret af impressionisme og ekspressionisme, og han arbejdede i mange år især med oliekridt og blandteknikker, som gav ham mulighed for at eksperimentere med farverne. Her fandt han sit særlige udtryk, der er kendetegnet ved det store format, de stærke farver og de genkendelige motiver. VISVA

14 Anne Grete Lüdemann Anne Grete Lüdemann Smedesvinget Redsted Mors & / Alder: 58 Status: Gift Bopæl: Nedlagt landbrug på mors. Maler og har ellers nok at lave med at passe have på ca km 2. Se også forsiden på dette VISVA. Jeg har malet i over 30 år - al den tid, jeg har boet på Mors - og lidt til: akryl - olie og akvarel, dog mest akvarel. Jeg er autodidakt, men har dog modtaget en slags undervisning, da jeg var model på kunstakademiet i Århus i min ungdom. Jeg har også lært en del af min morfar og mine forældre, og har været med i diverse grupper. Udviklingen sker hurtigt - nye farver, nye medier. Jeg prøver at hænge på, så godt jeg kan, men vil egentlig helst bare male. Jeg har udstillet en del rundt omkring og har også malet et par vægmalerier. Jeg forsøger mig med lazurteknik og blander af og til lidt ekstra gummi arabicum i farven, når jeg maler detaljer. Inspirationen henter jeg alle steder. Jeg ville egentlig helst male små nuttede sommerfugle og mariehøns, men sådan er verden desværre ikke skruet sammen. Så det bliver til lidt af hvert ofte med en tanke bagved. 14 VISVA

15 Lone Boe Nielsen Lone Boe Nielsen Frilandsvej Spøttrup & Jeg har permanent udstilling i mit eget galleri, Galleri Kamillen. - kom og kig... Jeg har udstillet hos: Coloplast Ericsson B&O Maersk Oticon Mikkelborg Tyskland Børglum Kloster Spøttrup Borg Sparbank, Færch Plast Flyvestation Karup Kulturellen Herning Vink A/S Skive Kommune Pricewaterhouse- Coopers Danish Crown Skamol, Flextronics Kunst for alle Skive Kunst, Mad & Vin KBhallen Galleri Grane Århus Jeg er uddannet dekoratør, men arbejder nu udelukkende med illustration af brochurer, plakater og bøger samt billedkunst. Efter en studietur til Amsterdam og Paris i 1978 var interessen for billedkunsten vakt. Farvekompositionen i mine billeder vælger jeg ud fra stemning og årstiden. Inspirationen kommer fra maleriet selv og indholdet er oftest et komplekst liv af mennesker, dyr og natur med plads til iagttagerens egen fantasi. Kunst skaber daglig glæde! Klyde, øverst, Tårnfalk, udsnit, Isfugl, nederst tv, Nøddekrige, nederst th. VISVA

16 Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt Skolekunstforeningen Midt-Vest afholder kunstudstilling på Skive Semiarium fra Et bredt udvalg af årets nye billeder kan ses i aulaen på Skive Seminarium 22/8-11/9. Adgang for alle i seminariets åbningstid fra kl den 22. august til den 11. september. Kunstudstilling Lone Boe Nielsen: Gotlændere. Skolekunstforeningen Midt-Vest har gennem årene oparbejdet en samling af værker, der ikke hvert år kommer med i cirkulation. Disse billeder kunne lang-tids-lånes, eksempelvis for et år. Foreløbig er 8 udstillinger parat. Evt. interesserede ringer/mailer til Else Marie Aagaard, vores næstformand, med hvem man nærmere aftaler, evt. et besøg i Skive, så man ved selvsyn ser, hvad man får. Ud over skolens kontingent er det naturligvis et gratis tilbud. 16 VISVA

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter Søren Andersen Bente Hammershøy Dobbelteksponering Søren Andersen og datter Galleri Brænderigården viser en speciel udstilling, hvor far og datter, Søren Andersen og Karin Lønbæk, udstiller sammen med

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

VISVA. Nr. 1-2011 33. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

VISVA. Nr. 1-2011 33. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Nr. 1-2011 33. årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Udkommer 3 gange om året i et oplag på ca. 400. Ansvarshavende redaktør: Gunnar Pedersen, Petuniavej 152, Resen, 7800 Skive, 97 52 98 10

Læs mere

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev DEN NORDJYSKE Det nordjyske i Den nordjyske er ganske enkelt, at 7 kunstnere, som alle bor i Nordjylland, sammen er på vandreudstilling. De 7 kunstnere er ikke et specielt udtryk for en særlig nordjysk

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30. i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19:30 i kantinen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

VISVA. Nr. 2-2010 32. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

VISVA. Nr. 2-2010 32. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Nr. 2-2010 32. årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Udkommer 3 gange om året i et oplag på ca. 400. Ansvarshavende redaktør: Gunnar Pedersen, Petuniavej 152, Resen, 7800 Skive, 97 52 98 10

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR GRETHE MARIANN MAURSETH Billedkunstner Medlem af Billedkunstnernes Forbund PROFIL UDDANNELSE 2003-2006 Aarhus Kunstakademi, Fagskolen for maleri v/jon Gislason, Max Parylewicz,

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy Jens Bredholt Ind til benet Bente Hammershøy Bente Hammershøy Ind til benet Jens Bredholt sluser det væsentlige ind, skærer et stykke ud af virkeligheden og fanger og fastholder det essentielle i motivet.

Læs mere

Program Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2016 2017 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Kunstforeningen Brundur. Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016

Kunstforeningen Brundur. Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016 Kunstforeningen Brundur Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016 Kære kollega Ansatte ved Brønderslev Kommune stiftede for mange år siden en kunstforening. Du kan læse mere om foreningen på kommunens

Læs mere

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER PETER LUNDBERG OLIEMALERIER 2 Oliemaleri str. 150 x 150 cm. 2012. Millingbæk fantasi / A Closer Look A Closer Look At The World Behind Siden 1969 har maleren Peter Lundberg håndteret lærred, farver og

Læs mere

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR Katalog 2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR ØMME KÆRTEGN H = 18 cm Januar Lene Purkær Fabriksparken 9 9230 Svenstrup J Tel: 9831 8081 www.lenepurkaer.dk Skulpturer, der afspejler en kærlighed til livet.

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG

ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG Katalog 2014 ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG Freja H=80 cm x B=70 cm NB! Ift. årets kunstværk er der frit valg af ramme fra Skipperens Rammeværksted til en pris af max. 800 kr. Lidt om årets kunstner UDSTILLER

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

VISVA. Nr. 1-2013 35. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest

VISVA. Nr. 1-2013 35. årgang. Skolekunstforeningen Midt-Vest VISVA Nr. 1-2013 35. årgang Skolekunstforeningen Midt-Vest Skolekunstforeningen Midt-Vest www.skolekunst.dk Formand: Aase Kruse, Rosenstien 13, 8800 Viborg aasekruse13@gmail.com 86 63 80 63 Næstformand

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord.

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Det er smukke omgivelser med å og fjord, med dale og bakker, som er omgivet af bøgeskove, der tidligt om foråret har et bunddække af poesiens blå blomst, som består

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved Blad 7/2016 Pontus Kjerrman Tine Hecht-Pedersen 24. september - 30. oktober 2016 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Pontus Kjerrman

Læs mere

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv Gunnar Møller -den eventyrlige kolorist I. Fragmenter af et kunstnerliv GM Bind 1 - Fragmenter af et kunstnerliv Lidenskab for liv Et kunstværk er et hjørne af tilværelsen set gennem et temperament. Wilhelm

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/

Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/ NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 2/201 2 Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/03 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Lars Bisgaard Bisau Lørdag den 25. februar fra

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Lokalbanken fylder 90 år

Lokalbanken fylder 90 år Lokalbanken fylder 90 år og forærer kunst til borgerne tid til nærvær Forord Lokalbanken har fornøjelsen af at præsentere 11 kunstværker, der er blevet indkøbt i anledning af bankens 90-års fødselsdag.

Læs mere

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne, 2007 Tekst og layout: Torben Wilhelmsen Kilder: Weilbachs Kunstnerleksikon / Kunstindeks Danmark. Pedersen,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14. April 2010 Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010 Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.00 HUSK også at se udstillingen Ribe-motiver 2010 fra den 21.

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

julebrucharrangementer i.f.m. de til den tid aktuelle udstillinger.

julebrucharrangementer i.f.m. de til den tid aktuelle udstillinger. Rigtig godt nytår til såvel nye medlemmer som medlemmer der har været med i mange år. Vi bliver stadig flere, nu så mange, at bestyrelsen har besluttet, at en af vore målsætninger for 2011 vil være at

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

2013 Lørdag den 1. juni + Søndag den 2. juni Begge dage kl. 10.00 16.00. Do disturb

2013 Lørdag den 1. juni + Søndag den 2. juni Begge dage kl. 10.00 16.00. Do disturb 2013 Lørdag den 1. juni + Søndag den 2. juni Begge dage kl. 10.00 16.00 Do disturb ÅBNE DØRE Vestfynske kunstnere åbner dørene og byder velkommen i de mange værksteder og gallerier vi har på Vestfyn. Mød

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov Med Paptallerkener Copyright: 2005 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn BEVARINGSFORENINGEN for og Omegn Udsnit af Per Henriksens plakat: detaljer Pakhus ødelægges med tilskud 2-3 Fra generalforsamlingen... 4 Plakatkunst fra... 5-6 Korte, men vigtigt... 7 Bestyrelsen... 8

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Udstilling Lysets Hus

Udstilling Lysets Hus Udstilling Lysets Hus August til december 2009 Kære Lysets Hus... Jeg er rigtig glad for at udstille mine malerier i Lysets Hus - et fantastisk spændende og spirituelt sted og jeg takker hermed for invitationen.

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 1 5/09-1 4/1 0 201 2

NÆSTVED UDSTILLING 1 5/09-1 4/1 0 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 6/201 2 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 201 2 1 5/09-1 4/1 0 201 2 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling

Læs mere

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Forløb: At sanse naturen langsomt Målgruppe: Indskoling Fag: Dansk, billedkunst Christen Dalsgaard: Solplettet bøgestamme, 1852 Indledning: I materialet her kan

Læs mere

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard

Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Punkt 14. Godkendelse af vedtægtsændringer for Hugdrupgaard 2017-032651 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender vedtægtsændringer for Hugdrupgaard Kunstog Kulturhus. Cæcilie L. Andersen

Læs mere

Opgaver. Administration

Opgaver. Administration Referat af GENERALFORSAMLING i Jydsk Naturhistorisk Forening mandag 8. februar 2016 kl. 19-20 på Naturhistorisk Museum i Århus. 1. Valg af dirigent. Eigil Holm blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

- for trivsel og velvære i virksomheden...

- for trivsel og velvære i virksomheden... - for trivsel og velvære i virksomheden... - EN OPLEVELSE I Få et spændende kreativt indspark i dagligdagen - få nye sjove oplevelser og ryst kollegaerne sammen på en anderledes måde. Hyr én, to eller

Læs mere

MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 GALLERI PROFILEN

MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 GALLERI PROFILEN VELKOMMEN TIL FERNISERING LØRDAG D. 7. APRIL KL. 12-15 PÅ PÅSKEUDSTILLING 2001 MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 MOGENS ANDERSEN ER TILSTEDE PÅ FERNISERINGEN GALLERI PROFILEN

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

NATURLIGHEDER TAGE STØRUP & PETER LUNDBERG 28. MARTS - 29. APRIL 2009 SILKEBORG KUNSTNERHUS. Nygade 24, 8600 Silkeborg

NATURLIGHEDER TAGE STØRUP & PETER LUNDBERG 28. MARTS - 29. APRIL 2009 SILKEBORG KUNSTNERHUS. Nygade 24, 8600 Silkeborg NATURLIGHEDER TAGE STØRUP & PETER LUNDBERG 28. MARTS - 29. APRIL 2009 SILKEBORG KUNSTNERHUS Nygade 24, 8600 Silkeborg naturligheder der er natur lighed ulig nat erna ertur erturnat der hed ertan turlihed

Læs mere