Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister"

Transkript

1 Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

2 Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur. med interesse for EU-ret og sprog, er der derfor gode muligheder for at få et spændende og udfordrende karriereforløb ved Domstolen. Som dansk jurist kan du arbejde i et af dommerkabinetterne. Hovedparten af de danske jurister er dog beskæftiget i Domstolens øvrige tjenestegrene, og de fleste arbejder som juristlingvister i Domstolens sprogtjeneste. Her har flere af juristerne i dommerkabinetterne og i de øvrige tjenestegrene igennem tiden påbegyndt deres karriere. Denne brochure handler om arbejdet som juristlingvist i det danske kontor i Domstolens sprogtjeneste. EU-Domstolens sprogtjeneste Opgaver og sprog Sprogtjenesten, der administrativt er et generaldirektorat, varetager alle skriftlige oversættelser af Domstolens afgørelser, korrespondance og interne arbejdsdokumenter. Sprogtjenesten spiller en meget vigtig rolle i dialogen mellem en sags parter og Domstolen, da alle EU s borgere og medlemsstater har ret til at føre sag på deres eget sprog. Sprogtjenesten dækker alle kombinationer af Den Europæiske Unions officielle sprog. Samtidig er der behov for et fælles arbejdssprog til brug for dommernes votering, inden sagen kan afgøres. Dette sprog er traditionelt fransk. Organisation Sprogtjenestens ansatte udgør ca. 45 % af Domstolens personale og er dermed Domstolens største tjenestegren. Generaldirektoratet består af generaldirektøren, to direktører, sekretariatet, forskellige støttefunktioner og sprogkontorerne.

3 Sprogtjenestens danske kontor Opbygning Det danske sprogkontor består af en kontorchef og dennes assistent, juristlingvister, korrekturlæsere, sekretærer og sprogrevisorer. En sprogrevisor er en erfaren juristlingvist, der gennemgår og retter juristlingvisternes tekster. Sprog Da retligt bindende afgørelser og dokumenter, som indgår i retssager, skal være af høj sproglig kvalitet, oversætter man som juristlingvist alene fra fremmedsproget til sit modersmål. Det danske kontor oversætter altså kun til dansk, men skal som udgangspunkt kunne oversætte fra alle andre officielle sprog. Dog oversættes der hovedsagelig fra fransk, engelsk, tysk, spansk og italiensk. Dine kvalifikationer Danske ansøgere skal være cand.jur. eller cand.merc.jur. og have et tilstrækkeligt kendskab til fransk og mindst et andet af Den Europæiske Unions officielle sprog. Du skal kunne skrive et fejlfrit juridisk dansk samt være i stand til at lære nye sprog og sætte dig ind i andre landes retssystemer. Du er tilknyttet det danske kontor, men da arbejdsmiljøet er europæisk, kræves der stor faglig og kulturel åbenhed. Du er ansvarlig for den danske udgave af Domstolens afgørelser, der skal ligge klar, før afgørelsen afsiges i offentligt retsmøde. Som juristlingvist skal du derfor kunne arbejde under overholdelse af tidsfrister, og du er pålagt tavshedspligt. Dit arbejde Som juristlingvist kommer du til at arbejde med mange forskellige juridiske tekster af høj sværhedsgrad og med mange forskellige sprog. Alle forelæggelser af præjudicielle spørgsmål fra nationale retter skal oversættes fra originalsproget til dansk. I den forbindelse må man sætte sig ind i forskellige aspekter af den pågældende medlemsstats retssystem og juridiske

4 terminologi. Ofte kommer man ud for, at et juridisk begreb ikke findes på dansk, og må trække på sin generelle juridiske viden for at finde et dækkende begreb. Herefter oversættes generaladvokatens eventuelle forslag til afgørelse i sagen. Generaladvokaterne må skrive på deres modersmål, så her kan originalsproget variere, mens alle domme og kendelser udelukkende oversættes fra fransk. Det er en del af juristlingvistens arbejde og ansvar at sætte sig grundigt ind i sagen og om nødvendigt tage kontakt til den refererende dommers kabinet med henblik på en eventuel drøftelse af sagen. Dette gælder navnlig i sager, hvor processproget er dansk, eftersom det i tilfælde af sproglig tvivl er Domstolens dom på processproget, der er bindende. I danske sager udpeges en såkaldt referenceperson. Som referenceperson har du til opgave at bistå de andre sprogkontorers juristlingvister, hvis de er usikre på den præcise betydning af danske juridiske begreber. Du bør også overvære et eventuelt retsmøde i sagen. I det omfang du har det fornødne kendskab til det pågældende sprog, skal du desuden oversætte alle indlæg fra sagens parter til dansk samt oversætte retsmøderapporten fra fransk til dansk. Gennem dit arbejde som juristlingvist får du et indgående kendskab til domme, der kan være af afgørende betydning for det danske retssystem. Kompetenceudvikling og efteruddannelse Det forventes, at du løbende tilegner dig yderligere sprogkundskaber gennem EU-institutionernes interne sprogkurser og sprogkurser i udlandet. Som nyansat vil du skulle følge introduktionskurser i it, informationssøgning, arbejdsmetoder og værktøjer til brug for dit daglige arbejde og deltage i et tværinstitutionelt introduktionsforløb. Der er desuden mulighed for efteruddannelse gennem juridiske kurser og seminarer. Den danske dommer ved Domstolen gennemfører traditionelt et forløb for nye medarbejdere, hvor du i en mindre arbejdsgruppe vil få lejlighed til at følge sagsbehandlingen i en konkret sag.

5 Ansættelsesforhold Der er mulighed for ansættelse ved Domstolen i Luxembourg enten som fastansat tjenestemand eller som ansat på tidsbestemt kontrakt med mulighed for forlængelse. Tjenestemand Fastansættelse som tjenestemand sker ligesom i de andre EU-institutioner først efter en udvælgelsesprocedure, som forestås af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO). Man skal bestå en skriftlig og en mundtlig prøve af høj sværhedsgrad. Herefter kommer man på en såkaldt reserveliste og kan få tilbudt en tjenestemandsstilling afhængigt af Domstolens behov, budgetmæssige bevillinger og ens placering på listen. Yderligere oplysninger findes på EPSO s hjemmeside. Kontraktansat En hurtigere vej til en stilling som juristlingvist ved Domstolen er at søge om ansættelse på tidsbestemt kontrakt. Det kræver også, at man består en prøve, men prøven forestås af det danske kontor og er ikke så omfattende som EPSO s prøver. Den består af oversættelse til dansk af to juridiske tekster på fransk og på et andet af Unionens officielle sprog samt af en ansættelsessamtale. Inden for kontraktperioden vil der muligvis blive afholdt en officiel EPSO-udvælgelsesprøve for danske juristlingvister. Ansættelsesvilkår Ansættelsesvilkårene for både tjenestemænd og kontraktansatte fremgår af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Lønnen afhænger af dine kvalifikationer, erhvervserfaring og familiemæssige situation. Medfølgende ægtefælle og børn berettiger til visse tillæg ud over grundlønnen. Pensions- og sygeforsikringsordning er en del af ansættelsesforholdet.

6 At leve i Luxembourg Luxembourg er et lille, naturskønt land, der ligger tæt på mange af Europas interessante storbyer. Hovedstaden af samme navn har et rigt kulturelt udbud. Luxembourg er også hjemsted for Den Europæiske Investeringsbank og Revisionsretten, ligesom både Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet har dele af deres administration i Luxembourg. I tværinstitutionelt regi organiseres kulturelle og sociale begivenheder samt sports- og andre fritidsaktiviteter. På Europaskolen udbydes et fuldt skoleuddannelsesforløb på dansk for børn af ansatte ved EU-institutionerne. De mange forskellige nationaliteter, der arbejder i EU-institutionerne og i den internationale finanssektor, skaber et internationalt og flerkulturelt miljø, der giver rig mulighed for at udvikle sine sprogkundskaber og udfolde sig i sin fritid. Hvis du efter gennemlæsning af denne brochure har fået lyst til at arbejde s ved Domstolen, vil vi opfordre dig til at holde øje med EPSO s hje udvælgelsesprøverne opslås. Ledige stillinger som kontraktansat opslås typ og i den danske dagspresse. Har du yderligere spørgsmål, er du velkom henvendelse til

7 om juristlingvist mmeside, hvor isk i Djøf-bladet men til at rette

8 Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Kontakt a.eu Links Domstolens hjemmeside Internetportalen til EU Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor Mere om Luxembourg Den Europæiske Unions Domstol QD DA-D

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job

ANKLAGER. gå selv? Så har vi det rette job ANKLAGER Er du en holdspiller, der kan gå selv? Så har vi det rette job mange muligheder Anklagemyndigheden er en del af Justitsministeriet. På hele ministerområdet har vi fokus på en bred og målrettet

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren Indhenter i FE FE har gennem tiden fået en del forespørgsler om jobbet som indhenter, især når vi har annonceret efter nye indhentere i dagspressen og her på hjemmesiden. Her kan du læse nærmere om arbejdet

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere