Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn"

Transkript

1 Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

2 INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion Kapitel 1 Vores Tro - Troen på Allahs Herredømme, Enhed og Egenskaber - Allahs Vilje: Universel og Lovformelig - Flere af Allahs Egenskaber - Beskrivelse af Allah igennem Hans Åbenbaring Kapitel 2 Qur anen og Sunnah - Kilder til Hans Egenskaber - Qur anen og Sunnah: Fri For Modsigelser Kapitel 3 Troen på Engle - Englenes Funktioner Kapitel 4 Troen på Allahs Bøger - Kendte Bøger - Qur anen: Beskyttet mod Ændringer - Tidligere Skrifter Ændret Kapitel 5 Troen på Sendebudene - De Bedste Sendebude - Sendebude er Mennesker - Islam: Det Universelle og Endegyldige Budskab - De Retledede Kaliffer - Profetens følge (Sahabah) Kapitel 6 Troen på Dommedag - Troen på Opstandelsen - Troen på Optegnelser og Vægten - Profetens Forbøn

3 - Profetens Kilde - Broen (Sirât) - Troen på Paradis og Helvede - Troen på det, der sker i graven Kapitel 7 Troen på Skæbnen Det Guddommelige Dekret - Grader i Troen på Skæbnen - Menneskets Frie Vilje - Skæbnen: Ingen Undskyldning for Syndere - Ondt Kan Ikke Tilskrives Allah Kapitel 8 - Dyder Som Resultat af Troen på Allah - Dyder Som Resultat at Troen på Englene - Dyder Som Resultat af Troen på Skrifterne - Dyder Som Resultat af Troen på Sendebudene - Dyder Som Resultat af Troen på Dommedag - Dyder Som Resultat af Troen på Skæbnen og Guddommeligt Dekret

4 SHEIKH ABD AL-AZÎZ IBN BÂZS INDLEDNING I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Al pris tilkommer Allah alene; må Allahs velsignelser og fred være med den sidste Profet, hans familie og hans (de folk, som mødte ham, troede på ham, hjalp ham og døde som Muslimer). Jeg blev præsenteret for denne værdifulde og kortfattede bog om Muslimens tro, skrevet af vores bror, den fremragende lærde, Sheikh Muhammad as-sâleh al-uthaimîn. Jeg lyttede til det hele og konkluderede, at den dækker troen for Sunniernes og flertallet af muslimske hovedstrømningers tro, hvad angår Allahs Énhed, hans Egenskaber, troen på Englene, Bøgerne og Sendebudene, Dommedag og troen på Skæbnen og det Guddommelige Dekret. Det lykkedes ham, at samle hvad de, der søger viden og enhver Muslim har brug for i sin tro på Allah, Hans Engle, Hans Skrifter, Hans Sendebude, Dommedag og Skæbnen. Han har i sin bog inkluderet nyttig information beslægtet med Muslimens religiøse overbevisninger, som ikke er let tilgængelig i mange af de bøger, der er skrevet om disse emner. Må Allah belønne forfatteren, forøge hans viden og retledning og gøre hans bog og hans andre bøger særdeles nyttige. Må Allah, den Althørende, den Nære, velsigne os og ham og alle vores brødre og lade os være blandt dem, som leder til den rette vej og er retledede og inviterer folk til Allah med sikker viden. Dikteret af Abd al-azîz, må Allah tilgive ham og overøse Profeten Muhammad, hans familie og hans Venner med fred og velsignelser.

5 FORFATTERENS INTRODUKTION I Allahs Navn, den Barmhjertige, den Nådefulde Priset være Universets Herre, Som skænker den bedste belønning til de gudfrygtige og det største tab til synderne. Jeg bevidner, at der er ingen anden gud end Allah; Han har ingen partner og har sand suverænitet. Jeg bevidner, at Muhammad er Hans tjener og sendebud; Profeternes Segl og de gudfrygtiges leder. Må Allah velsignelse ham og hans familie, Sahaba og de, som følger dem indtil Dommedag. Allah har sendt Sit sendebud Muhammad, må Allahs velsignelser og fred være med ham, med den sande retledning og den sande religion, som en nåde til menneskeheden. Et eksempel for de, som handler godt, og som Allahs argument mod menneskeheden. Igennem Muhammad og det, som blev åbenbaret til ham, nemlig Qur anen og Profetens udtalelser, viste Allah menneskeheden alle midler til at reformere sig selv og bringe deres religiøse og verdslige sager i orden igennem fast overbevisning, god opførsel, fremragende moral og prisværdige manerer. Profeten, må Allahs velsignelser og fred være med ham, efterlod sine følgere på en klar og ret vej, som kun de, der er dømt til fiasko vil fravige. (Ibn Maajah & Ahmad) Hans Følgere ( Sahabah), deres følgere og de, som trofast fulgte dem, er de bedste af menneskeheden. De etablerede hans lov, holdt fast ved hans måde (sunnah) som en tro, en praksis, en moral og en væremåde. Derfor anses de for at være den sejrende gruppe, på den rette vej, uden at blive gjort fortræd indtil Allah beordrer det (Bukhari & Muslim). Takket være Allah, følger vi i deres fodspor og bliver vejledt af deres eksempler, hvilke understøttes af Qur anen og Profetens sædvane (sunnah). Vi siger kun dette, som en bekendtgørelse af Allahs velsignelser og som en afklaring af det, enhver Muslim skal tro på. Vi beder Allah om, at bevare os og vore brødre på den rette vej i dette liv og i det Hinsides og skænke os Hans nåde. Han er Giveren. Dette emnes betydning og de meningsforskelle der er om det, er grunden til at jeg kort vil forklare vores tro Sunni-muslimernes tro og hoved-strømmen af Muslimer (Ahl as-sunnah wa-l-jamâ ah). Denne overbevisning består i troen på Allah, Hans Engle, Hans Bøger, Hans Sendebude, Dommedag, og Skæbnen, hvadenten den er god eller dårlig. Jeg beder Allah om at gøre denne bestræbelse oprigtig for Hans skyld, i overensstemmelse med Hans ønske, og til nytte for Hans folk. Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

6 KAPITEL 1 VORES TRO Vores overbevisning er, at tro på Allah, Hans Engle, Hans Bøger, Hans Sendebude, Dommedag, og Skæbnen, hvad enten den er god eller dårlig. TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER - Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. - Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom er falsk. - Vi tror på Hans Navne og Egenskaber, at Han har de mest storslåede og ophøjede perfekte Egenskaber. - Vi tror på Hans Enhed i forhold til alt dette, dvs. at Han har ingen partner i Sin Guddommelighed, Sine Navne og Sine Egenskaber. Allah siger i Qur anen: Han er himlene og jordens Herre og (Herre over) alt mellem de to. Tilbed derfor Ham og vær udholdende i tilbedelsen af Ham. Kender du mon nogen, der er lig Ham. (19:65) - Vi tror på, at Han er: Allah der er ingen gud undtagen Ham, den Levende, den Opretholdende. Slummer rammer Ham ikke, ej heller søvn. Alt hvad der er i himlene og på jorden tilhører Ham. Hvem er den, der kan gå i forbøn hos Ham undtagen med Hans tilladelse? Han ved, hvad der er foran dem, og hvad der er bag dem, og de omfatter intet af Hans viden undtagen hvad Han vil. Hans Trone er udstrakt over himlene og jorden, og deres opretholdelse besværer Ham ikke, Han er den Ophøjede, den Mægtige. (2:255) - Vi tror på, at Han er Allah der er ingen gud undtagen Ham Han kender det skjulte og det åbenbare, Han er den Nådige, den Barmhjertige. Han er Allah : der er ingen gud undtagen Ham Kongen, den Hellige, Den, der skænker fred, Troens Vogter, Beskytteren, den Almægtige, den Uimodståelige, den Højeste. Hellig er Allah (og fri for mangler, højt hævet) over det, de sætter ved siden (af Ham). Han er Allah, Skaberen, Frembringeren, Den, der giver (alle ting) form. Ham tilkommer de bedste og skønneste Navne. Alt hvad der er i himlene og jorden lovpriser Ham, og Han er Alægtige, den Alvise. (59:22-24) - Vi tror på, at himlenes og jordens riger tilhører Ham: Han skaber hvad Han vil, Han skænker døtre til hvem Han vil og Han skænker sønner til hvem Han vil, eller Han giver begge dele sammen: sønner og døtre. Og Han gør hvem Han vil ufrugtbar, thi Han er den Alvidende, den Almægtige. (42:49-50) - Vi tror på, at Intet er lig Ham, Han er den Althørende, den Altseende. Himlene og jordens nøgler tilhører Ham. Han øger (Sin) forsyning til hvem Han vil og indskrænker den (for hvem Han vil); thi Han ved alle ting. (42:11-12) - Vi tror på, at Der er ikke noget levende væsen på jorden, hvis forsørgelse ikke påhviler Allah, og Han kender dets opholdssted og dets hjemsted. Alt er nedskrevet i en tydelig Bog. (11:6) - Vi tror på, at Hos Ham er nøglerne til det skjulte. Ingen kender dem undtagen Ham (Alene). Han ved, hvad der er på jorden og i havet. Og ikke

7 et blad falder af, undtagen Han ved det. Og der er ikke et korn i jordens mørke, ej heller noget grønt eller tørt, undtagen at det er i en tydelig Bog. (6:59) - Vi tror på, at Hos Allah Alene beror kundskaben om (doms)timen. Han sender regnen ned, og Han ved, hvad der er i. Og ingen sjæl ved, hvad den vil erhverve sig i morgen, og ingen sjæl ved, i hvilket land den skal dø. Sandelig, Allah er Alvidende og besidder kundskab (om alle ting). (31:34) - Vi tror på, at Allah siger hvad, Han vil, når Han vil Og Allah talte til Moses direkte. (4:164) Og da Moses kom til Vores bestemmelsessted, og Hans Herre talte til ham. (7:143) Vi kaldte ham fra den højre side af Sinaibjerget, og bragte han nær (til Os) i samtale. (19:52) - Vi tror på, at Hvis havet var blæk for min Herres ord, så ville visselig havet være udtømt, før min Herres ord udtømmes. (18:109) Og selvom også alle træer på jorden var penne, og havet (var blæk) med syv andre have føjet til det, efter at det (var opbrugt), så ville Allahs ord ikke være udtømt. Sandelig, Allah er Almægtig, Alvis. (31:27) - Vi tror på, at Allahs ord er de mest sandfærdige til at overbringe information, de mest retfærdige til at afsige kendelse, og de skønneste i samtale. Han sagde: Din Herres ord er fuldkommet med sandhed og retfærdighed. (6:115) Og hvem er mere sandfærdig i tale end Allah? (4:87) - Vi tror på, at Qur anen er Allahs ord. Han sagde dem (ordene) ordret til Gabriel, som overbragte dem til Profeten, må Allahs velsignelser og fred være med ham: Sig (O Muhammad) den Hellige Ånd har bragt den (Qur anen) ned fra din Herre i sandhed. (16:102) Og dette er sandelig en åbenbaring fra verdnernes Herre. Den Trofaste Ånd (Gabriel) har bragt den til dit hjerte, så du kan være (en) af advarerne, på et klart og tydeligt arabisk sprog. (26: ) - Vi tror på, at Allah er et godt stykke ophøjet over Sine skabninger i sit væsen og Egenskaber, fordi Han siger, Han er den Ophøjede, den Mægtige. (2:255) Han er den Uimodståelige; over Hans tjenere, og Han er den Alvise, den Alvidende. (6:18) - Vi tror på, at Han skabte himlene og jorden på seks dage, derpå ophøjede Han Sig over Tronen. Han leder alle ting. (10:3) Det at Han ophøjede Sig over Tronen betyder, at Han personligt er over Sin Trone på en måde, der passer sig for Hans Majestæt og Storhed. Ingen anden end Han Selv ved præcis hvordan. - Vi tror på, at Han er hos Sine skabninger alt imens, at Han stadig befinder Sig på Sin Trone. Han kender deres vilkår, hører hvad de siger, ser deres gerninger og styrer deres sager. Han forsørger de fattige og nedbrudte. Han giver herredømme til hvem Han vil og tager det fra hvem Han vil; Han ophøjer hvem Han vil og fornedrer hvem Han vil. I Hans hånd er alt det gode og Han har magt over alle ting. Den, der besidder disse egenskaber er bogstavelig talt hos Sine skabninger, selvom at Han bogstavelig talt er på Sin Trone. Intet er lig Ham, og Han er den Althørende, den Altseende. (42:11) - Vi siger ikke ligesom dem, der tror på inkarnation blandt Jahomitterne og andre der siger, at Allah lever med Sine skabninger på jorden. Vi anser enhver, der siger dette for at være en vantro eller vildfaren, fordi han/hun

8 tilskriver Allah defekter, som ikke passer sig for Ham. - Vi tror på det, Profeten fortalte os om: At Han (Allah) kommer ned til den nærmeste himmel før den sidste tredjedel af natten og siger: Hvem beder til Mig så Jeg kan svare hans bøn? Hvem beder Mig om noget så Jeg kan give ham det? Hvem beder Mig om tilgivelse så Jeg vil tilgive Ham? (Bukhari & Muslim) - Vi tror på, at Han vil komme på Dommedag og dømme imellem Sine folk, fordi Han har sagt, Men nej! Når jorden knuses til stumper og stykker, og din Herre og englene kommer i rækker og geledder, og helvedet bliver bragt nær på den dag: på den dag vil mennesket ihukomme, men til hvad nytte skal ihukommelsen være? (89:21-23) - Vi tror på, at Han gør, hvad Han vil. ALLAHS VILJE: UNIVERSEL OG LOVFORMELIG Vi tror på, at Hans Vilje består af to slags: Universel Vilje: gennem hvilken Hans hensigt udføres. Han kan ikke nødvendigvis lide det, der udføres. Denne form for vilje betyder tilladelse, som Allah sagde: Og hvis Allah havde villet det, havde de ikke kæmpet indbyrdes, men Allah gennemfører hvad Han ønsker. (2:253) og Hvis Allah ønsker at vildlede jer, Han er jeres Herre. (11:34) Lovformelig Vilje: som ikke nødvendigvis medfører fuldbyrdelsen af Hans ønske. Vilje, i dette tilfælde, kan ikke være andet end det, Han kan lide, som han sagde: Allah ønsker at tilgive jer. (4:27) - Vi tror på, at Hans universelle og lovformelige vilje er en del af Hans Visdom. Alt hvad Han udfører i universet eller gennem loven påbyder Sine skabninger, har en god grund og er efter Hans visdom, hvad enten vi forstår det eller det er over vores forstand: Er Allah ikke den bedste Dommer? (95-9) Og hvem er bedre til (at fælde) dom end Allah for et folk, der har fast tro. (5:50) - Vi tror på, at Allah elsker Sine udvalgte tjenere og de elsker Ham: Sig (oh Muhammed ): hvis I elsker Allah, så følg mig. Allah vil elske jer. (3:31) Allah vil bringe et folk som Han vil elske, og som vil elske Ham. (5:54) Allah elsker de udholdende. (3:146) Og vær retfærdige, thi Allah elsker de retfærdige. (49:9) og Handl godt. Og Allah elsker dem, der handler godt. (5:93) - Vi tror på, at Allah kan lide det, Han har foreskrevet af gode gerninger og ytringer og at Han hader det, Han har forbudt af onde gerninger og ytringer: Hvis I er vantro, (så skal I vide at) Allah har ikke brug for jer. Men Han er ikke tilfreds med vantro blandt Sine tjenere, men Han kan lide, at I takker. (39:7) Men Allah ønskede ikke, at de skulle drage ud, derfor hindrede Han dem, og der blev sagt til dem: Bliv sammen med dem, der sidder (hjemme). (9:46) - Vi tror på, at Allah er tilfreds med dem, der tror på Ham og gør gode gerninger: Allah har velbehag i dem, og de har fundet velbehag i Ham. Dette skal være for den, der frygter sin Herre. (98:8) - Vi tror på, at Allah er vred på dem, der fortjener Hans vrede blandt de

9 vantro og andre: Og de, som tænker ondt om Allah, over dem skal den onde vending (i begivenhederne) komme, og Allah er vred på dem (48:6) Men over dem, der åbner deres bryst for vantroen, hviler Allahs vrede og de vil få en streng straf. (16:106) FLERE AF ALLAHS EGENSKABER - Vi tror på, at Allah har et herligt og værdigt ansigt: Og tilbage vil (kun) være din Herres ansigt, majestætisk og prægtigt. (55:27) - Vi tror på, at Allah har to gavmilde hænder: Nej! Begge Hans hænder er vidt åbne. Han skænker, som Han vil. (5:64) Men de (vantro) bedømmer ikke Allah efter Hans fortjeneste: hele jorden vil være i Hans greb på Opstandelsens dag, og himlene vil være rullet sammen i Hans højre hånd. Han er fri for alle mangler og højt ophøjet over (alt) det, de sætter ved siden af (Ham). (39:67) - Vi tror på, at Allah har to virkelige øjne, fordi Han sagde: Og byg skibet for Vor øjne efter Vor åbenbaring. (11:37) Profeten, må Allahs velsignelse og fred være med ham, sagde: Hans slør er lys. Hvis Han fjernede det, så ville Hans ansigts ophøjethed have brændt alt det, Hans syn nåede. (Muslim & Ibn Maajah) Sunni-muslimerne er enstemmigt blevet enige om, at Han har to øjne. Dette støttes af Profetens udtalelse om Ad-Dajjal (anti- Krist): at han er enøjet, og din Herre er ikke enøjet. (Bukhari & Muslim) - Vi tror på, at Øjnene ikke kan opfatte Ham, men Han opfatter øjnene, og Han er den Ubegribelige, den Alvidende. (6:103) - Vi tror på, at de troende vil kunne se deres Herre på Opstandelsens Dag: (Nogle) ansigter vil på den dag være strålende, idet de ser på deres Herre. (75:22-23) - Vi tror på, at Allah ingen lige har, fordi Hans egenskaber er perfekte: Intet er lig Ham. Han er den Althørende, den Altseende. (42:11) - Vi tror på, at Ingen slummer rammer Ham ej heller søvn, (2:255) fordi Hans eksistens er fuldkommen og evig. - Vi tror på, at Han ikke gør noget uretfærdigt mod nogen som helst, fordi Hans retfærdighed er fuldkommen. - Vi tror på, at Han ikke er uvidende om Sine tjeneres gerninger på grund af Hans perfekte opsyn og omfattende viden. - Vi tror på, at Han er i stand til at gøre alt i himlene eller på jorden på grund af Hans perfekte viden og magt: Hans befaling, når Han vil noget, er kun at sige om det: Bliv til så bliver det til. (36:82) - Vi tror på, at Han er fri for træthed og svaghed på grund af Hans særlige magt: Vi har visselig skabt himlene og jorden og hvad der er imellem dem på seks dage, og ingen træthed har rørt Os. (50:38) BESKRIVELSE AF ALLAH IGENNEM HANS ÅBENBARING Vi tror på alt hvad, Han har tilskrevet Sig Selv eller hvad Hans Sendebud beskrev Ham med, af navne og egenskaber; men vi afviser to begreber: 1) At sige eller tro, at Allahs Egenskaber kan sammenlignes med Hans skabningers egenskaber. 2) At sige eller tro, at Allahs Egenskaber er sådan eller sådan.

10 - Vi benægter alt hvad, Han benægtede om Sig Selv eller hvad Hans Sendebud benægtede om Ham. Vi tror på at denne benægtelse er en bekræftelse af det fuldkommen modsatte. Vi drøfter ikke noget, som Han eller Hans Sendebud ikke har nævnt om Ham. - Vi tror på, at det er en absolut nødvendighed at følge denne fremgangsmåde, fordi det Allah har bekræftet eller benægtet angående Sig Selv er et udsagn, Han har fremsat om Sig Selv. Han kender Sig Selv bedst, Hans ord er de mest sande og rigtige og folk kan ikke vide alt om Ham. Det Allahs Sendebud bekræftede eller benægtede om Ham, er et udsagn, han fremsatte om Allah Foruden at kende Allah bedre end nogen anden gør, så er han den mest sandfærdige, oprigtige og veltalende blandt folk. Alt hvad Allah og Hans Sendebud sagde angående Hans Navne og Egenskaber, er således sandhed, viden og afklaring. Vi har derfor ingen undskyldning, for at afvise eller endda tøve, med at acceptere det. KAPITEL 2 QUR ANEN OG SUNNAH: KILDER TIL HANS EGENSKABER Alt det, vi har nævnt om Allahs Egenskaber, hvad enten det er kortfattet, detaljeret, bekræftende eller benægtende, er baseret på vor Herres Bog og vores Profets overleveringer. Det er også i overensstemmelse med de forgående generationer af Muslimers praksis og de retledede lærde, som kom efter dem. Vi tror på, at det er obligatorisk, at tage Qur anen og Profetens overleveringer angående Allahs Egenskaber for pålydende og fortolke dem på en måde, som det sømmer sig for den Almægtige Allah. Vi forkaster den fremgangsmåde, som de bruger, der fordrejede disse teksters betydning og forstod dem på en måde, som Allah og Hans sendebud ikke har tilsigtet Vi forkaster også fremgangsmåden af dem, der blottede dem for den betydning, de blev overbragt i af Allah og Hans sendebud. Endelig forkaster vi fremgangsmåden af dem, der overdriver og fortolkede dem fysisk og derved sammenligner Allah med en del af Hans skabninger. Vi ved helt sikkert at det, der er åbenbaret i Allahs Bog og Profetens overleveringer er sandheden. De indeholder ingen modsigelser: Vil de da ikke tænke over Qur anen? Og hvis den havde været fra nogen anden end Allah, så havde de visselig fundet mangen modsigelse i den. (4:82) Modsigelser i udsagn forfalsker dem, og dette kan umuligt findes i de udsagn, som er åbenbaret fra Allah og udtalt af Profeten, må Allahs velsignelser og fred være med ham. Enhver der påstår, at der er modsigelse i Qur anen, Profetens overleveringer eller mellem de to, må have en ond hensigt og et vildledt hjerte. Han/hun bør angre og opgive sin synd. Hvis der findes nogle, som bilder sig ind, at der er modsigelser i Qur anen, Profetens overleveringer eller mellem disse to, så må dette være et udslag af hans mangel på viden, utilstrækkelige forståelse og mangel på dybsindig

11 tænkning. Derfor bør han søge efter viden og gøre sit bedste til at reflektere, indtil sandheden står klar for ham. Hvis sandheden ikke står klar for ham efter alle disse bestræbelser, bør han overlade hele sagen til Den, der ved det og bør droppe sin indbildning og sige ligesom de, der har sikker viden siger: Vi tror på det, alt er fra vores Herre. (3:7) Han må vide, at der hverken findes modsigelser eller uenigheder i Qur anen, Sunnah eller mellem de to. KAPITEL 3 TROEN PÅ ENGLE Vi tror på eksistensen af Allahs engle og at de er ærede tjenere. De taler ikke før Han gør, og de handler kun på Hans befaling. (21:26) Allah skabte dem og de tilbad og adlød Ham. De som er hos Ham, vender sig ikke hovmodigt fra tilbedelse af Ham, og de trættes ikke (i deres tilbedelse). (21:19) - Engle er skjulte for os, vi kan ikke se dem. Allah viser dem måske til nogle af Sine tjenere. Profet Muhammad, må Allahs velsignelser og fred være med ham, så Gabriel i hans rigtige form med 600 vinger, som dækkede horisonten. (Bukhari & Muslim). Gabriel tog form som et smukt menneske, der mødte Maria og talte med hende. Han kom til Profeten være med ham, mens denne var bl han lignede en fremmed, der ike noget tegn på at have rejst langt, iført kridhvide klæder og havde meget sort hår. Han sad med ansigtet vendt mod Profeten være med ham: hans knæ imod Profetens knæ, må Allahs velsignelsre med ham, og hans hænder hvilende på Profetens lår, må Allahs velsignelser og fred være med ham, og snakkede med Pd være med ham. Profeten, må Allahs velsignelser og fred være med ham, Gabriel. ( ENGLENES FUNKTIONER - Vi tror på, at engle er tildelt visse funktioner. Blandt englene er der Gabriel, som er betroet åbenbaring. Han bringer den ned fra Allah til hvem Han (Allah) ønsker iblandt Sine Profeter og Sendebud. Blandt dem er Mikael, som har ansvaret for regn og beplantning. Blandt dem er også Israfîl, som har ansvaret for at blæse i Hornet, på Opstandelsen Dag. Blandt dem er dødsengelen, som tager folks sjæle bort på dødstidspunktet. Blandt dem er den, der har ansvaret for bjerge; og Malik, Helvedes vogter. Nogle engle har ansvaret for fostre i livmoderen, andre er ansvarlige for, at beskytte mennesker og andre engle har travlt med at nedskrive menneskenes handlinger: to engle for enhver person, når de to modtagende (engle) modtager (alle hans gerninger), siddende på højre og venstre side, så udtrykker han ikke et ord, undtagen der er vogtende (engle) parat. (50:17-18) Andre engle har ansvaret for at udspørge den afdøde efter at han/hun er blevet lagt i sit sidste hvilested. Der kommer to engle til ham og spørger ham om hans Herre, hans Religion og hans Profet. Dér styrker Allah dem, som tror, med ordet, der er fast grundet, i dette liv og i det kommende. Og Allah efterlader de uretfærdige i vildfarelse, thi Allah

12 gør, hvad Han vil. (14:27) Nogle af englene har ansvaret for Paradisets beboere: Engle skal træde hen til dem fra enhver port, (idet de siger) Fred være med jer, fordi I var udholdende. Hvor udmærket er nu ikke den (endelige) boligs løn. (13:24) Profeten, må Allahs velsignelse og fred være med ham, fortalte os, at engle træder ind og beder i Bait al-ma mûr (et hus i himmelen, hvor englene kommer for at tilbede Allah) i Himmelen hver dag,og at de aldrig vender tilbage dertil. (fordi deres tur aldrig kommer igen) (Bukhari & Muslim). KAPITEL 4 TROEN PÅ ALLAHS BØGER - Vi tror på, at Allah åbenbarede Bøger til Sine Sendebude som bevis for menneskeheden og som en retledning til dem, der handler godt. De (sendebudene) rensede og lærte dem (menneskene) visdom igennem disse Bøger. - Vi tror på, at Allah sendte en Bog ned til alle Sine sendebude, fordi Han siger: Vi har visselig sendt Vore sendebude med klare tegn og Vi har nedsendt sammen med dem Bogen og Vægten, for at folk må opretholde retfærdigheden. (57:25) Blandt disse bøger kender vi følgende: KENDTE BØGER 1. Toraen som blev åbenbaret til Moses, fred være med ham. Det er den største blandt Israelitternes bøger. Vi har visselig åbenbaret Toraen, hvori der var retledning og lys. Dermed har Profeterne, som underkastede sig, dømt Jøderne, rabbierne og de lærde, fordi det var dem pålagt, at bevare Allahs bog og de var vidner dertil. (5:44) 2. Evangeliet som Allah åbenbarede for Jesus, fred være med ham. Det er en bekræftelse på Toraen og et supplement til den. Og Vi gav ham Evangeliet, i hvilken der er retledning og lys og en bekræftelse af Toraen, der var før den, og en retledning og formaning for de gudfrygtige. (5:46) og for at tillade jer noget af det, som var jer forbudt. (3:50) 3. Salmerne som Allah gav David, fred være med ham. 4. Abraham- og Moses Tavler, fred være med dem. 5. Den Strålende Qur an som blev åbenbaret til Hans Profet Muhammad, Profeternes Segl, må Allahs velsignelser og fred være med ham. Det er en retledning for menneskeheden og med klare beviser på retledningen og sondringen mellem sandt og falskt. (2:185) QUR ANEN BESKYTTET MOD ÆNDRING

13 Qur anen bekræfter skriften, der kom før den og er en vægter over den. (5:48) Allah har således ophævet alle tidligere Bøger med Qur anen. Allah har også garanteret dens beskyttelse mod enhver form for ondsindet forfalskning og forvrængning. Sandelig, Vi har selv åbenbaret Formaningen og Vi vil visselig Selv bevare Den. (15:9) Det er fordi, at Qur anen er et bevis mod menneskeheden indtil Dommedag. TIDLIGERE SKRIFTER ÆNDRET De tidligere skrifter var bestemt for en begrænset periode, som ophørte med åbenbaringen af det, der ophævede dem og afslørede hvilken forvrængninger og ændringer, der var blevet lavet i dem. Det er grunden til, at de ikke blev beskyttet mod forfalskning. De var udsat for forvrængninger, tilføjelser og udeladelser. Blandt Jøderne er der nogle, som flytter ordene fra deres (rette) plads. (4:46) Ve over dem, der skriver Bogen med deres egne hænder og så siger: Dette er fra Allah for at sælge det for en ringe pris. Ve derfor over dem, for hvad deres hænder har skrevet, og ve over dem, for hvad de har tjent. (2:79) Sig: Hvem åbenbarede Bogen som Moses bragte som et lys og en retledning for folk? I nedskriver det på papir ark idet I viser nogle af dem (ordene) og skjuler meget. (6:91) Og der er visselig blandt dem en del, som fordrejer Bogen med deres tunger, for at I skal tro, at det er fra Bogen, men det er ikke fra Bogen. Og de siger: Dette er fra Allah men det er ikke fra Allah, og de siger en løgn om Allah, og de ved det. Det sømmer sig ikke for et menneske, til hvem Allah har givet Bogen, visdommen og profetskabet at sige til folk: Tilbed mig i stedet for Allah. (3:78-79) O I Skriftens Folk! Nu er vort sendebud kommet til jer for at gøre klart for jer meget af det, som I har skjult af Skriften, og for at tilgive meget. Der er sandelig kommet til jer fra Allah et lys og en klar Bog, hvormed Allah leder den, der søger Hans velbehag til fred, og Han fører dem ud af mørket ind i lyset efter Sin Vilje. (5:15-16) KAPITEL 5 TROEN PÅ SENDEBUD - Vi tror på, at Allah har sendt sendebud til Sine folk, som bragte glædeligt budskab og som bragte advarsel, for at mennesker ikke skulle have nogen anklage mod Allah, efter (at) sendebudene (var kommet til dem). Og Allah er Almægtig, Alviis. (4:165) - Vi tror på, at det første sendebud var Noah og det sidste var Muhammad, fred være med dem alle. Vi har sendt åbenbaringen til dig (Muhammad) ligesom Vi sendte åbenbaringen til Noah og profeterne efter ham. (4:163) Muhammad er ikke fader til nogen af jeres mænd, men han er Allahs Sendebud og Profeternes Segl. (33:40) DE BEDSTE SENDEBUD - Vi tror på, at de bedste af sendebudene først og fremmest er Muhammad, så Abraham, så Moses, så Noah og så Jesus, Marias søn, Allahs fred og velsignelser være med dem alle. Det er disse, der henvises til i følgende Qur an-vers: Og (husk) da vi sluttede en pagt med profeterne og med dig, og med Noah og Abraham og Moses og Jesus, Marias søn. Vi sluttede visselig

14 en stærk (og ubrydelig) pagt med dem. (33:7) - Vi tror på, at Muhammads budskab, må Allahs velsignelser og fred være med ham, indeholder alle de kvaliteter, der findes i disse værdige sendebuds budskaber, fordi Allah siger: Han har forordnet for jer den religion, som Han pålagde Noah, og som Vi (nu) har åbenbaret til dig, og som Vi (også) pålagde Abraham og Moses og Jesus: Oprethold denne religion og bliv ikke adsplittede i den. (42:13) SENDEBUDENE ER MENNESKER - Vi tror på, at alle sendebudene er mennesker, der er blevet skabt og ikke besidder nogen som helst af Allahs guddommelige egenskaber. Allah, den Ophøjede, sagde om Noah, som var den første blandt dem: Og jeg siger ikke til jer: Jeg besidder Allahs skatte, ej heller kender jeg det usete, ej heller siger jeg: Jeg er en engel. (11:31) Allah befalede Muhammad, må Allahs velsignelser og fred være med ham, som er den sidste blandt dem at sige: Jeg siger ikke til jer: Jeg besidder Allahs skatte, ej heller kender jeg det usete, ej heller siger jeg til jer: Jeg er en engel. (6:50) Og at sige: Jeg har ikke magt over gavn eller skade for mig selv, undtagen hvad Allah vil. (7:188) Og tillige at sige: Jeg har ikke magt over ondt og godt for jer. Sig: Sandelig, ingen kan beskytte mig mod Allah, og jeg finder ingen tilflugt undtagen i Ham. (72:21-22) - Vi tror på, at sendebudene er blandt Allahs tjenere. Han velsignede dem med budskabet og beskrev dem som tjenere og priste og hædrede dem samtidig. Han siger således om Noah, den første blandt dem: I er efterkommere af dem, Vi bar (i Arken) sammen med Noah. Han var visselig en taknemmelig tjener. (17:3) Muhammad, må Allahs velsignelser og fred være med ham, den sidste iblandt dem, sagde: Velsignet være Ham, der har sendt Qur anen ned til Sin tjener, så han kunne være en advarer for alverden. (25:1) Han har sagt om nogle andre sendebude: Og ihukom Vore tjenere Abraham, Isak og Jakob, mænd med styrke og indsigt. (38:45) Og husk Vor tjener David, som var stærk og vendte sig ofte i anger (til Allah). (38:17) Og Vi skænkede David Solomon (som søn og efterfølger). En udmærket tjener, thi han vendte sig altid (til Allah). (38:30) Allah sagde om Jesus, Marias søn: Han var kun en tjener, som Vi viste nåde, og som Vi har gjort til et forbillede for Israels børn. (43:59) - Vi tror på, at Allah afsluttede alle budskaber med Muhammads budskab, må Allahs velsignelser og fred være med ham, der er til alle mennesker, fordi Allah sagde, at han skulle sige: Sig: O Menneskehed, jeg er et sendebud for jer fra Allah, Hvem himlenes og jordens rige tilhører. Der er ingen gud undtagen Ham - Han giver liv og forårsager død. Tro derfor på Allah og Hans sendebud, Profeten, som ikke kan læse og skrive og som tror på Allah og Hans ord. Følg ham for at I må være retledede. (7:158) ISLAM: DET UNIVERSELLE OG ENDEGYLDIGE BUDSKAB - Vi tror på, at Profeten Muhammads Shari ah 1, må Allahs velsignelser og fred være med ham, er en del af Islams religion, som Allah har valgt til Sine tjenere og Han accepterer ingen anden religion fra nogen, fordi Allah den 1 Shari ah er Islamisk lov ( konstitution der er påskrevet af Allah)

15 Ophøjede sagde: Sandelig, religionen hos Allah er Islam. (3:19) Han sagde også: I dag har jeg fuldkommet jeres religion for jer og fuldendt Min Nåde over jer og valgt Islam som jeres religion. (5:3) Og Søger nogen en anden religion end Islam, skal den ikke modtages af ham og han vil i det kommende liv være blandt taberne. (3:85) - Det er vores anskuelse at enhverusder hævder, at nogle af de andre eksisterende religioner i dag foruden Islam - er acceptable såsom Jødedom, Kristendom osv., er vantro. Han skal anmodes om at angre, og hvis han ikke gør det, skal han dræbes som en apostat (frafalden) 2, fordi han forkaster Qur anen. Det er også vores anskuelse at enhver, der forkaster Muhammads universelle budskab, må Allahs velsignelser og fred være med ham, tillige forkaster alle de andre sendebudes budskaber, selvom han påstår, at han tror på og følger sit sendebud. Allah, den Ophøjede sagde: Noahs folk forkastede sendebudene. (26:105) Allah anså dem således for at have forkastet alle sendebudene, til trods for at der ingen sendebude var før Noah. Dette står også klart udfra de følgende vers: Sandelig, de som ikke tror på Allah og Hans sendebude og ønsker at gøre forskel på Allah og Hans sendebude og siger: Vi tror på nogle, og vi tror ikke på andre og som ønsker at slå ind på en mellemvej, disse er de virkelig vantro og Vi har beredt de vantro en ydmygende straf. (4: ) - Vi tror på, at der ikke kommer nogen profet efter Muhammad, Allahs Sendebud, må Allahs velsignelser og fred være med ham. Enhver der påstår, at være profet efter ham, eller tror på nogen, der hævder, at være det, er en vantro, fordi han afviser Allah, Hans Sendebud og Muslimernes samstemmende mening. DE RETLEDEDE KALIFFER - Vi tror på, at Profeten, må Allahs velsignelser og fred være med ham, havde retledede efterfølgere, som udførte hans Sunnah ved at sprede viden, invitere til Islam og styre Muslimernes anliggender. Vi tror på, at de bedste af dem og de mest berettigede til kalifatet var Abu Bakr as-siddîq, så Umar Ibn al-khattâb, så Uthmân Ibn Affân, så Ali Ibn Abî Tâlib, må Allah være tilfreds med dem alle. Den rækkefølge de blev kaliffer i var således i overensstemmelse med deres dyder. Allah, den Ophøjede, som besidder uendelig visdom, ville ikke udnævne en hersker over den bedste af alle generationer, undtagen at han var den bedste af dem og derfor havde den største fordring på kalifatet. - Vi tror på, at de ringere blandt disse retledede Følgere kan være overlegne, i en specifik dyd end dem, der er bedre end ham, men han fortjener ikke fuldstændig overlegenhed fordi elementerne, der udgør overlegenhed er forskelligartede og mangfoldige. - Vi tror på, at den Muslimske Ummah er den bedste nation, og Allah, den Værdige og Ophøjede har velsignet den, fordi Han sagde: I er den bedste nation, som er frembragt for menneskeheden(s vel): I påbyder det rette og forbyder det onde og tror på Allah. (3:110) 2 Det er hvis man er i en islamisk stat.

16 PROFETENS TILHÆNGERE (SAHABAH) - Vi tror på, at de bedste i den Muslimske Ummah er Profetens Sahabah, dernæst deres følge og de, der fulgte dem. - - Vi tror også på, at en gruppe fra denne Ummah altid vil blive ved med at være sejrende, på den rette vej, uden at blive gjort fortræd af de, der svigter dem eller de, der bekæmper dem, indtil Dommedag. - Vi tror på at meningsforskellene, der har været blandt Profetens Sahabah var et resultat af oprigtige fortolkninger, som de arbejdede hårdt for at nå frem til. Enhver der har ret blandt dem, vil få en dobbelt belønning og enhver, der lavede fejl, vil få en enkelt belønning og hans fejl vil blive tilgivet. - Det er vores overbevisning, at vi skal holde op med at snakke om deres fejl og nævne, at de fortjener smuk ros. Vi bør rense vore hjerter for had og ondskabsfuldhed mod enhver af dem, fordi Allah har sagt om dem: De er ikke lige: dem blandt jer, der gav ud og kæmpede før sejren (over Mekka og dem der gjorde senere). De (første) har en højere grad. Men Allah har lovet alle en stor belønning. (57:10) Og Allah sagde om os: Og de, der kom efter dem siger: Tilgiv os og vore brødre, som forud for os er indgået i troen, og lad der ikke være noget nag i vore hjerter mod de troende. Vor Herre, Du er fuld af godhed, den Barmhjertige. (59:10) KAPITEL 6 TROEN PÅ DOMMEDAG - Vi tror på den Endelige Dag, som er Dommedag, hvor folk vil opstå fra de døde og blive kaldt til live igen, for at forblive i glædens bolig eller i den hårde strafs bolig. TROEN PÅ OPSTANDELSEN - Vi tror på Opstandelsen, hvilket vil sige, at Allah giver liv til alle de døde når Israfîl blæser i Hornet for anden gang. Og der skal blæses i Trompeten, og alle i himlene og på jorden vil falde besvimede om undtagen dem Allah vil (skåne for det). Derpå skal der blæses i den igen og så vil de stå op og kigge omkring sig. (39:68) Folk vil stå op fra deres grave, idet de besvarer kaldet fra Universets Herre. De vil være barfodede, nøgne og uomskårne. Sådan som Vi begyndte den første skabelse, vil Vi gentage den. Dette er et løfte fra Os. Vi vil visselig gøre det. (21:104) TROEN PÅ OPTEGNELSER OG VÆGTEN - Vi tror på optegnelserne af gerninger, som vil blive givet til folk i deres højre hånd eller bag deres ryg i deres venstre hånd: Hvad så angår den, der modtager sin bog i højre hånd (den) vil få et let regnskab og vil med fryd vende tilbage til sin familie. Men hvad angår den, som modtager sin bog bag sin ryg, (den) vil snart bønfalde om tilintetgørelse, og vil brænde i

17 en flammende Ild. (84:7-12) Og Vi har bundet ethvert menneskes handlinger til dets hals, og på opstandelsens dag vil Vi bringe det en bog, som det vil finde vidt åben. (Og Vi vil sige til det): Læs din bog. Din egen sjæl er i dag tilstrækkelig som vidne imod dig. (17:13-14) - Vi tror på at vægten, der vejer gerninger vil blive bragt frem på Dommedag og ingen sjæl vil blive forurettet. Da vil den, der gjorde et støvgrans vægt af godt, se det. (99:7) Og de hvis vægtskåle er tunge (af gode gerninger), er de lykkelige. Men de, hvis vægtskåle er lette, har mistet sig selv. I Helvedet skal de forblive. Ilden vil brænde deres ansigter og de vil lave grimasser med forskudte læber (vansirede). (23: ) Den, der bringer en god gerning, skal belønnes tifold, men den, der bringer en ond gerning, skal kun belønnes med det samme, og der skal ikke gøres dem uret. (6:160 PROFETENS FORBØN - Vi tror på Profeten Muhammads, må Allahs velsignelser og fred være med ham, særligt betydelige forbøn. Han vil bede Allah indtrængende, efter Hans tilladelse og på menneskehedens vegne, om at dømme mellem Hans tjenere på det tidspunkt hvor de er mere ængstelige og bekymrede, end de kan bære. De vil gå til Adam, så Noah, så Abraham, bagefter til Moses, så Jesus og til sidst til Profeten Muhammad, må Allahs velsignelser og fred være med ham. - Vi tror på forbønnen, som vedrører nogle af de troende, som vil blive taget ud af Ilden. Dette privilegium bevilliges Profeten Muhammad, må Allahs velsignelser og fred være med ham, og alle andre profeter, de troende og englene. - Vi tror også på, at Allah vil redde nogle folk blandt de troende fra Helvede uden at nogen går i forbøn for dem, men ved Hans nåde og barmhjertighed. PROFETENS BASSIN (AL-KAUTHAR) - Vi tror på Profetens bassin, må Allahs velsignelser og fred være med ham, hvis vand er hvidere end mælk og sødere end honning og hvis duft er bedre end musk (den bedste slags parfume). Dens længde såvel som dens bredde er en månedsrejse lang. Dens drikkeglas er så smukke og mangfoldige som stjerner. De troende blandt Profetens følge vil komme for at drikke fra dette mægtige bassin og derefter aldrig blive tørstige igen. BROEN (SIRÂT) - Vi tror på Sirât, broen der er anbragt over Helvede. Folk passerer den alt efter deres gerninger: de første så hurtigt som lynet, derpå så hurtigt som vinden, bagefter så hurtigt som fugle og derpå så hurtigt som løbende mænd. Profeten vil stå på Broen og sige: Herre, Frels! Frels! Nogle folks gerninger vil være utilstrækkelige. Nogle af dem vil komme kravlende. På begge sider af broen er der hager, som er beregnet til at tage hvem, Allah vil: nogle bliver frelst men kvæstet; andre bliver smidt i Helvede. (Bukhâri & Muslim).

18 - Vi tror på alt det, der er nævnt i Qur anen og Profetens udtalelser om den dag og dens rædsler, må Allah redde os fra dem. - Vi tror på Profetens Forbøn (shafâ ah), må Allahs velsignelser og fred være med ham, for Paradisets folk, at de må komme i Paradis. Denne forbøn er udelukkende begrænset til ham. TROEN PÅ PARADIS OG HELVEDE - Vi tror på Paradis og Helvede. Paradis er glædens bolig, som Allah, den Ophøjede, har beredt for de retskafne. e de nyder deri, har intet øje set, intet øre hørt om og intet menneske nogensinde drømt om: Ingen ved, hvad der er skjult for dem af øjenlyst som belønning for det, de plejede at øve. (32:17) Helvedet er straffens bolig, som Allah har beredt for de vantro og synderne. Man kan ikke forestille sig Helvedes pinsler og gruefuldheder. Vi har visselig beredt de uretfærdige en ild, hvis mure skal omfatte dem. Og hvis de råber om hjælp, skal de blive givet vand som smeltet bly, der brænder deres ansigter. En frygtelig drik og et frygteligt hvilested. (18:29) - Både Paradis og Helvede eksisterer nu og vil aldrig forgå. Og de, der tror på Allah og handler retfærdigt, vil Han føre ind i haver, der gennemstrømmes af floder der skal de forblive for evigt. Allah har visselig givet dem en skøn og god forsyning. (65:11) Allah har visselig forbandet de vantro og beredt dem en brændende ild, hvori de skal forblive for evigt, de vil ikke kunne finde nogen ven eller hjælper. Den dag, hvor deres ansigter skal vendes om i ilden, vil de sige: Åh, gid vi havde adlydt Allah og adlydt Sendebudet! (33:64-66) - Vi bekræfter, at Paradiset er for dem, der er nævnt i Qur anen og Profetens overleveringer enten ved navn eller beskrivelse. Blandt de, der er blevet skænket Paradis og nævnt ved navn er Abu Bakr, Umar, Uthmân, Ali og andre, som nærmere angivet af Profeten, må Allahs velsignelser og fred være med ham (Bukhâri & Muslim). Blandt de, vi bekræfter kommer i Paradis, fordi de passer til beskrivelsen, er de troende og gudfrygtige. - Ligeledes bekræfter vi, at Helvedet er til de, der er nævnt i Qur anen og Profetens udtalelser, enten ved navn eller beskrivelse. Blandt andre er de, der er nævnt ved navn og som vil komme i Helvede Abu Lahab, Amr Ibn Luhai Al-Khuza i (Bukhâri & Muslim). Baseret på den beskrivelse vi har fået, bekræfter vi at Helvede indeholder enhver vantro, afgudsdyrker og hykler. TROEN PÅ HVAD DER SKER I GRAVEN - Vi tror på Gravens Prøvelse, hvilket vil sige, at den døde i graven vil blive udspurgt om sin Herre, sin religion og sin Profet. Dér styrker Allah den, der tror med ordet, som er fast grundet i dette liv og i det kommende. (14:27) Den troende vil sige: Allah er min Herre, Islam er min religion og Muhammad er min Profet. Den vantro eller hykleren vil sige: Det ved jeg ikke, jeg hørte folk sige noget og så sagde jeg det samme. - Vi tror på, at graven er behagelig for de troende. De, hvis liv englene tager, medens de er rene (i sjælen), idet de siger: Fred være med jer. Træd ind i (Paradisets) have (som belønning) for det I plejede at øve. (16:32) - Vi tror på, at de vantro syndere bliver straffet i graven: Og hvis du kunne

19 se de uretfærdige i dødens pinsler, når englene strækker deres hænder ud (og siger): Giv jeres sjæle fra jer. På denne dag skal I belønnes med en ydmygende straf, fordi I sagde noget om Allah, som ikke var sandt, og I plejede at vende jer i overmod fra Hans tegn. (6:93) Profetens udtalelser på dette område er mange og velkendte. En Muslim skal tro på alt, hvad der er nedskrevet i Qur anen og Profetens overleveringer angående de usynlige ting. Han skal ikke modsige det med hans verdslige erfaring, da forholdene i det Hinsides ikke kan bedømmes i forhold til dette livs forhold. Forskellen mellem dem er meget stor. Allah er kilden til hjælp. TROEN PÅ SKÆBNEN DET GUDDOMMELIGE DEKRET - Vi tror på skæbnen, det være sig god eller dårlig, som Allah har udmålt og bestemt for alle skabninger alt efter Sin forudgående viden og som Han har ment at være passende ifølge Sin visdom. - Troen på Skæbnen har fire grader: GRADER I TROEN PÅ SKÆBNEN Den første grad er Viden: Vi tror på, at Allah, den Ophøjede, ved alt. Han ved, hvad der er hændt, og hvad der vil ske og hvordan det vil ske. Hans viden er evig. Han behøver ikke at erstatte den med en ny viden, ej heller glemmer Han, hvad Han ved. Den anden grad er registrering: Vi tror på, at Allah har registreret hvad, der end vil ske indtil Dommedag på den Sikre Tavle (al-lawh al-mahfûdh). Ved du ikke, at Allah ved, hvad der er i himlene og på jorden; thi det er (alt sammen forud nedskrevet) i en bog. Det er visselig let for Allah. (22:70) Den tredje grad er Vilje: Vi tror på, at alt i himlene og jorden er sket efter Allahs Vilje. Intet sker uden Hans Vilje; hvad Han end vil, vil ske, og hvad Han ikke vil, vil ikke ske. Den fjerde grad er Skabelse: Vi tror på, at Allah er alle tings Skaber, og Han er vogter over alle ting. Himlene og jordens nøgler tilhører Ham. (39:62) Den fjerde grad indeholder alt, hvad Allah gør Selv og alt, hvad Hans skabninger gør. Så alt hvad mennesker udfører i form af udtalelser, gerninger eller hvad, de lader være med at gøre, det ved Allah og Han har registreret det, fået det til at ske ved Hans Vilje og skabt det. Således at de, der vil blandt jer, kan vandre ad den rette vej. Og I vil ikke, medmindre Allah, verdenernes Herre vil. (81:28-29) Og hvis Allah havde villet det, havde de ikke kæmpet indbyrdes, men Allah gennemfører hvad, Han vil. (2:253) Hvis Allah havde villet, så havde de ikke gjort det. Overlad dem da til sig selv og det, som de har opdigtet. (6:137) Allah har skabt jer og hvad I gør. (37:96) MENNESKETS FRIE VILJE

20 - Vi tror imidlertid på, at Allah har skænket mennesket både magt og en fri vilje, hvormed det udfører dets handlinger. At menneskets gerninger sker med dets evne og med dets frie vilje kan bevises ved følgende punkter: For det første ved Allahs ytring: Gå da til jeres ager (hustruer) hvornår og hvordan I vil. (2:223) Og hvis de havde ønsket at drage ud, så ville de sandelig have truffet forberedelser dertil. (9:46) I disse vers bekræfter Allah for mennesket at drage ud med dets vilje og at have truffet forberedelser efter dets ønske. For det andet ved at lede mennesket til at gøre, eller afholde sig fra noget. Hvis et menneske ingen fri vilje eller magt har, så betyder denne styring, at Allah forlanger, at mennesket skal gøre noget, det ikke kan. Dette forslag forkastes af Allahs visdom, Hans barmhjertighed og Hans sandfærdige erklæring i verset: Allah bebyrder ingen sjæl over dens evne. (2:286) For det tredje ved at rose den retskafne for hans/hendes gerninger og ved at dadle synderen for hans/hendes gerninger og ved at belønne enhver af dem med det, han/hun fortjener. Hvis gerningen ikke udføres med individets frie vilje, så er det kun en vittighed at rose den retskafne og uretfærdigt at straffe synderen, og Allah er selvfølgelig fri for at både spøge og være uretfærdig. For det fjerde har Allah sendt sendebudene, som bragte glædeligt budskab, og som bragte advarsel, for at mennesker ikke skulle have nogen anklage mod Allah, efter (at) sendebudene (var kommet til dem). (4:165) Hvis individets gerninger ikke udføres med dets frie vilje, så er Allahs anklage imod mennesket ikke gyldig, selvom der er blevet sendt sendebude. For det femte føler enhver, der udfører en handling, at han/hun gør det eller afholder sig fra at gøre det, uden nogen som helst tvang. Han rejser sig og sætter sig; kommer ind og går ud; rejser og bliver efter sin egen vilje uden at han føler, at der er nogen, der tvinger ham til nogen af disse handlinger. Faktisk skelner han klart mellem at gøre noget med sin egen frie vilje og at blive tvunget til at udføre denne handling af nogen. Den Islamiske lov skelner klogt mellem disse tilstande. Den straffer ikke en synder for en gerning udført under tvang. SKÆBNEN: INGEN UNDSKYLDNING FOR SYNDERE - Vi tror på, at synderne ingen undskyldning har i Allahs Guddommelige Dekret, fordi han/hun begår sin synd efter egen frie vilje uden at vide, hvad Allah har bestemt for ham/hende, da ingen kender Allahs dekret før det sker: Ingen sjæl ved, hvad den vil erhverve sig i morgen. (31:34) Hvordan kan det så være muligt, at fremføre en undskyldning som personen, der fremsætter den, ikke er bekendt med, når han begår sin synd? Allah afkræftede denne form for argument i Sin udtalelse: Afgudsdyrkerne vil sige: Hvis Allah havde villet det, så havde vi og vore fædre ikke sat nogen ved siden af (Allah), ej heller havde vi forbudt noget. Ligeledes løj de, der

21 kom før dem, indtil de smagte vores straf. Sig: Har I nogen viden, så fremlæg den for os. Men I følger blot en formodning, og I lyver blot. (6:148) Vi siger til synderne, som bruger det Guddommelig Dekret som en undskyldning: Hvorfor udførte du ikke gerninger i lydighed (mod Allah) og formodede, at Allah havde bestemt dem for dig, eftersom der ingen forskel er på dem (de gode gerninger) og synder i at være ukendte for dig, før du begik dem? Derfor, da Profeten Muhammad fortalte sine Sahabah, at enhver har fået tildelt sin plads enten i Paradis eller Helvedet, sagde de: Skal vi ikke stole på det og stoppe med at stræbe (for at lave gode gerninger)? Han sagde: Nej! Stræb og enhver vil blive ledt til det, han er blevet skabt til. (Bukhâri & Muslim) Vi kan sige til synderen, der prøver på at finde en undskyldning i det Guddommelige Dekret: Sæt at du vil rejse til Mekka. Der findes to veje, der vil føre dig dertil. En troværdig person fortæller dig, at en af disse veje er farlig og besværlig, den anden nem og sikker, så vil du tage den anden. Du vil ikke tage den første vej og sige, at det er bestemt for mig. Hvis du gjorde det, ville folk anse dig for at være skør. Vi kan også sige til ham: Hvis du bliver tilbudt to jobs og det ene giver en højere løn, så vil du bestemt tage det, der giver en højere løn. Hvordan kan det være at du vælger det, som er ringere i det Hinsides og bruger det Guddommeligt Dekret som en undskyldning? Vi kan endvidere sige til ham: Når du bliver ramt af en sygdom, banker du på enhver læges dør, idet du leder efter en kur og idet du bærer enhver smerte, som resultat af kirurgisk indgreb og medicinens bitterhed. Hvorfor gør du ikke det samme, når dit hjerte er åndeligt sygt af synder? ONDT KAN IKKE TILSKRIVES ALLAH - Vi mener, at ondt ikke kan tilskrives Allah pga. Hans perfekte barmhjertighed og visdom. Profeten, må Allahs velsignelse og fred være med ham, sagde: Og ondt kan ikke tilskrives Dig. (Muslim) Allahs bestemmelse har således intet ondt i sig, fordi den udspringer af barmhjertighed og visdom. Ondt kan imidlertid vise sig som en følge af nogle af Hans bestemmelser, fordi Profeten være med ham, sagde i bønnen fhan lærte al-hasan: Og beskyt os mod det onde, som Du har skabt (Tirmidhi & andre) Her tilskriver Profeten, må Allahs velsignelser og fred (Allah) har bods for dette, er ondt i Hans bestemmelse ikke ren og skær ondt. Det er rettere ondt i en henseende og godt i en anden henseende eller det er ondt i et tilfælde og godt i et andet tilfælde. Korruption i landet, der således kommer som et udfald af tørke, sygdom, fattigdom og frygt er ondt, men det er godt i en anden henseende. Allah, den Ophøjede sagde: Korruption har vist sig til lands og til vands på grund af det, menneskenes hænder har erhvervet for dem, for at Han må lade dem smage (følgerne af) noget af det, de har øvet, for at de måske vil vende tilbage (til Ham). (30:41). Det at hugge tyvens hånd af eller at stene ægteskabsbryderen er en ond ting for tyven og ægteskabsbryderen, men det er godt for dem i én

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed)

(Forbederen beder den pågældende stations bøn, evt. fulgt af et øjebliks stilhed) Bøn i fastetiden F: Jeg er Herren, din Gud; du skal ikke have andre guder end mig. Guds øjne er langt klarere end solen, de ser ind i de skjulteste kroge af menneskenes hjerter. Far ikke vild! Hverken

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Englene i Kristendom og Islam

Englene i Kristendom og Islam Englene i Kristendom og Islam En komparativ primærkilde analyse af Biblen og Koranen Aalborg Seminarium Fag: Kristendomkundskab og livsoplysning Eksamensmåned og-år:. 06-2006 Studienr.: Stamhold: Søjle:

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: En ny chance Salmer: 2, 522, 308; 505, 399 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Lad det stå... måske bærer det så frugt" "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle gange sige til

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv

Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv Samvittigheden bliver beskidt i kampen mod falske profeter ikke mindst dem i os selv prædiken til 8. s. e. trin. I: Matt 7,15-21 i Strellev og Ølgod kirker den 6/8 2017. Ved Jens Thue Harild Buelund. Hvis

Læs mere

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Lykke Salmer: 571, 569, 574; 575, 732 Evangelium: Matt. 5,1-12 "Det er godt at have noget til gode bare det ikke er hug." Sådan hedder det i en gammel talemåde, og det passer

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus Eli Bibeltime af: Finn Wellejus 1.Sam.2.12-17: Men Elis sønner var niddinger; de ænsede hverken Herren eller præstens ret over for folket. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, kom præstens tjener, medens

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Skriftlæsning Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Præsten fortsætter: Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa,

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden

Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst; men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke - hvilket mørke! Matthæus 6,22 - fra Jesu bjergprædiken Hvorfor

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014 Kl. 9.00 Burkal Kirke Kl. 10.30 Bjolderup Kirke Tema: Guds tålmodighed med os Salmer: 547, 308, 493, 332 547, 661, 308; 493, 522 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Prædiken holdt af sognepræst Henning Wehner i Haderslev Domkirke / , s.e.Tr. 12. juli 2015 Dom kl Matt.

Prædiken holdt af sognepræst Henning Wehner i Haderslev Domkirke / , s.e.Tr. 12. juli 2015 Dom kl Matt. Prædiken holdt af sognepræst Henning Wehner i Haderslev Domkirke 754-397 - 396 / 277-287,2+3 52 6.s.e.Tr. 12. juli 2015 Dom kl.10.00. Matt. 5,20-26 BØN: I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn! Amen.

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne

ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN. Forbønner for katekumenerne ÅR A 1. SØNDAG I FASTEN Forbønner for katekumenerne P: Kære brødre og søstre: I forbereder jer nu til at fejre påskens frelsebringende mysterier og har i dag påbegyndt den 40 dage lange vandring frem mod

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Englenes rolle på dommedag i Kristendom og Islam

Englenes rolle på dommedag i Kristendom og Islam Englenes rolle på dommedag i Kristendom og Islam En komparativ primærkilde analyse af Biblen og Koranen Af Jimmie Winther Nielsen Aalborg Seminarium Hold 25.8 Engle er mærkværdige væsner, de optræder i

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Vores relation til verden omkring os

Vores relation til verden omkring os Vores relation til verden omkring os I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens

Læs mere

Prædiken til d.8/11 2015. 23. s.e.trinitatis v/ Brian Christensen. Tekst: Amos 8,4-7; Rom 13,1-7; Matt 22,15-22.

Prædiken til d.8/11 2015. 23. s.e.trinitatis v/ Brian Christensen. Tekst: Amos 8,4-7; Rom 13,1-7; Matt 22,15-22. Prædiken til d.8/11 2015. 23. s.e.trinitatis v/ Brian Christensen Tekst: Amos 8,4-7; Rom 13,1-7; Matt 22,15-22. Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til

Læs mere