Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:"

Transkript

1 Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr (Sejr) fra Allah 8. Islam - En Komplet Levemåde (Deen) 9. Suveræniteten tilhører Allah 10. Rizq er udelukkende fra Allah

2 Ummahs Enhed Og hold fast i Allahs Reb (dvs. Qur anen) alle sammen og bliv ikke splittet. Og husk Allahs Nåde over jer, da I var fjender, hvor Han flettede jeres hjerter sammen, så I derved blev brødre. Og I var på randen af Ilden, men Han frelste jer derfra. [Aal imran 3:103] Sandelig, de Troende er ikke andet end ét Broderskab. [Hujurat 49:10] Du vil ikke finde et folk, som har Iman på Allah og den Sidste Dag, som elsker dem der er modstandere af Allah og Hans Sendebud, uanset om det var deres fædre, børn, brødre eller slægtninge. [Al-Mujadilah 58:22] Sandelig, jeres Ummah er én Ummah, og Jeg er jeres Herre, så tilbed Mig. [Al-Anbiya 21:92] Og denne Ummah, er sandelig én Ummah, og Jeg er jeres Herre, så frygt Mig. [Al-Mu minoon 23:52] 2

3 Qur anen Sandelig, denne Qur an giver retledning til det Rette, og giver gode nyheder til de Troende, som udfører de gode handlinger, at de visselig vil få en stor belønning. [Al-Israa 17:9] Af Qur anen nedsender Vi det, som er en Helbredelse og en Barmhjertighed til de Troende. [Al-Israa 17:82] Og Vi nedsendte Bogen til dig i intervaller som en forklaring på alting, og som en Retledning og en Barmhjertighed, og en god nyhed til Muslimerne. [Al-Nahl 16:89] Og Vi nedsendte Bogen til dig med Sandheden, så du kan styre blandt folk med det Allah har vist dig. [Al-Nisaa 4:105] Dette er Bogen, hvorom der ingen tvivl er; i den er der Retledning, til dem som frygter (Allah). [Al-Baqarah 2:2] 3

4 Da wahs Vigtighed Forkynd da åbent hvad du er blevet befalet, og vend dig bort fra idoltilbederne. [Al-Hijr 15:94] I er den bedste Ummah, som er blevet frembragt til menneskeheden; I påbyder det gode og forbyder det slette, og I har Iman på Allah. [Aal- Imran 3:110] Det er Ham, som sendte Sit Sendebud med Retledningen og Sandhedens Deen så den kan sejre over alle andre levemåder (anskuelser, ideologier osv.), selvom idoltilbederne måtte hade det. [Al-Saff 61:9] Kald til din Herres Vej med Hikmah (Visdom, dvs. med argumenter), og debatter med dem på bedste vis. [Al-Nahl 16:125] Sig: Dette er min Vej; jeg kalder til Allah, på basis af klare beviser (Basirah); (det gør) jeg og dem der følger mig. [Yusuf 12:108] 4

5 Prøverne i denne Verden Og Vi vil sandelig teste jer i frygt og sult, tab af ejendom og liv, og frugterne (af jeres anstrengelser); (giv) gode nyheder til de tålmodige. [Al-Baqarah 2:155] Tror mennesker virkelig at de vil få lov til at sige: Vi har Iman, uden at blive prøvet? Vi prøvede dem, som kom før dem; og Allah vil sandelig lade det være kendt, hvem der taler sandt, og hvem der er løgnere. [Al- Ankabut 29:2-3] I vil sandelig blive prøvet i jeres ejendom og i jer selv. Og I vil høre meget ondt fra dem som blev givet Bogen før jer, og dem som er idoltilbedere. Men hvis I har tålmodighed og frygter (Allah), så vil det være en afgørende faktor. [Aal- Imran 3:186] Tror I, at I vil indtræde Paradiset, uden at der kom til jer, hvad der kom til dem før jer? Trængsel og modgang ramte dem, og de blev rystet til den grad, at Sendebudet og dem, som havde Iman sammen med ham, sagde: Hvornår kommer Allahs Sejr? Sandelig Allahs Sejr er nær. [Al-Baqarah 2:214] 5

6 Ayaat om Tawakkul Bliv derfor ikke svage, og vær ikke sørgmodige, fordi I er overlegne, hvis I er Troende. [Aal Imran 3:139] Åh I Troende! Hvis I støtter Allah, vil Han give jer Sejr, og grundfæste jer! [Muhammad 47:7] Sandelig min Wali (beskytter, støtte og hjælper osv.) er Allah, der åbenbarede Bogen (dvs. Qur anen), og Han beskytter (støtter og hjælper) de retskafne. [Al-A raf 7:196] Sig: Intet vil ramme os udover det Allah har skrevet til os. Han er vores Beskytter. Og de Troende skal sætte deres lid til Allah (dvs. have Tawakkul). [Al-Tawbah 9:51] 6

7 Sunnah Og han taler ikke af sit eget begær. Det er intet andet end åbenbaring, som inspireres. [Al-Najm 53:3-4] Hvad Sendebudet giver jer, skal I tage imod, og det han forbyder jer, skal I afholde jer fra. [Al-Hashr 59:7] Åh I Troende! Adlyd Allah, adlyd Sendebudet, og dem som har autoriteten iblandt jer. Og hvis I strides om noget, så referer det tilbage til Allah og Sendebudet, hvis I har Iman på Allah og den Sidste Dag. [Al- Nisaa 4:59] I har det bedste eksempel i Allahs Sendebud, for den som sætter sin forhåbning til (mødet med) Allah og den Sidste Dag, og som ihukommer Allah meget. [Al-Ahzab 33:21] Sig: Hvis I elsker Allah, så følg mig; Allah vil elske jer og tilgive jeres synder. [Aal- Imran 3:31] 7

8 Nasr (Sejr) er fra Allah Allah har lovet dem iblandt jer, som har Imaan og udfører gode handlinger, at Han sandelig vil skænke dem autoriteten på jorden, ligesom Han skænkede den til dem der kom før dem; og at Han vil oprette deres Deen, som Han valgte for dem, og at Han vil ændre deres tilstand fra frygt til sikkerhed. [Al-Nur 24:55] Sig: Sandheden er kommet og Falskheden er forsvundet. Falskheden er sandelig dømt til at forsvinde. [Al-Israa 17:81] Åh I Troende! Hvis I støtter Allah (dvs. Islam), så vil Han støtte jer, og give jer et solidt fodfæste. [Muhammad 47:7] Sendebude før dig blev fornægtet, men de holdt ud overfor den fornægtelse og skade, som de blev udsat for, indtil Vores Sejr nåede dem. [Al-An am 6:34] Allah er Wali (Beskytter eller Værge) for dem, som har Imaan; fra det mørke dyb leder Han dem til lyset. Og dem der fornægter, deres beskyttere er Taghut (falske guder og ledere osv.), som vil lede dem fra lyset til mørket. Det er dem, der er Ildens beboere, hvori de skal forblive for altid. [Al-Baqarah 2:257] 8

9 Islam - En Komplet levemåde (Deen) Vi har ikke udeladt noget i Bogen. [Al-An am 6:38] Idag har Jeg fuldkommengjort jeres Deen for jer, og fuldendt Min Nåde over jer, og valgt Islam som jeres Deen (dvs. levemåde). [Al-Maidah 5:3] Skabelsen og Befalingen tilhører Ham. Velsignet er Allah, alverdens Herre. [Al-A raf 7:54] (Dette er) Ramadhan måneden, hvori Qur anen blev åbenbaret, som en retledning til menneskeheden, og klare beviser for retledningen, og kriteriet (dvs. sondringen imellem rigtigt og forkert). [Al-baqarah 2:185] 9

10 Suveræniteten tilhører Allah Åh I Troende! Tag imod, når Allah og Sendebudet kalder jer til det, som vil give jer liv. [Al-Anfal 8:24] Og Jeg skabte Jinn (usete væsner) og mennesker, så de kunne tilbede Mig.. [Al-Dhariyat 51:54] Den eneste acceptable Deen hos Allah er Islam. [Aal Imran 3:19] Befalingen (retten til at lovgive) tilhører udelukkende Allah. Han har befalet jer ikke at tilbede andre end Ham. [Yusuf 12:40] Og det sømmer sig ikke for en Troende mand eller kvinde, når Allah og Hans Sendebud har afgjort en sag, at de skulle have noget at sige til deres beslutning. [Al-Ahzab 33:36] Befalingen tilhører Allah. Han erklærer Sandheden, og Han er den Bedste Dommer. [Al-An am 6:57] Og når der blev sagt til dem: Overhold hvad Allah har nedsendt, sagde de: Nej, vi følger hvad vores forfædre fulgte. Også hvis det var Shaytan, der kaldte dem til Ildens straf?. [Luqman 31:21] 10

11 Nej ved din Herre! De har ikke (rigtig) Iman, før de gør dig (O Muhammad ) til dommer i alt hvad de strides om og derefter ikke føler nogen modvilje i deres indre, overfor det du har besluttet, men underkaster sig fuldstændigt. [Al-Nisaa 4.65] 11

12 Rizq er udelukkende er fra Allah Der findes ikke noget gående væsen på jorden, uden at dets forsørgelse afhænger af Allah. Han kender dets hvilested og opbevaringssted (i livmoderen, graven osv.); alt sammen findes i en Åbenbar Bog (den Beskyttede Tavle dvs. al-lauh al-mahfuz). [Hud 11:6] Allah forøger Rizq for den Han ønsker, og retter (den for den Han ønsker), og de frydes i det jordiske liv, hvorimod det jordiske liv er en kort nydelse i forhold til det Hinsides. [Al-Ra d 13:26] 12

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden 1 Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden Dette

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Noget om hovedrengøring

Noget om hovedrengøring 1 Noget om hovedrengøring Prædiken til 3. søndag i fasten I Det er marts måned; foråret så sagte kommer; solen er igen i tiltagende. For mig er der en ting, der hører foråret til nemlig forårsrengøring.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver 9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver Igen og igen provokerede Jesus sine tilhørere. Og os der lytter til hans fortællinger i dag provokeres lige så meget. Vi

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Zakarias' bog Kapitel 1

Zakarias' bog Kapitel 1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere