LARGO. Vinkellyddæmper med inddraget tilslutning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LARGO. Vinkellyddæmper med inddraget tilslutning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT"

Transkript

1 Vinkellyddæmper med inddraget tilslutning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Meget pladsvenlig rektangulær lyddæmper Fremragende aerodynamiske egenskaber Lavt trykfald bafler fungerer som ledeskinner Typegodkendt miljøvenligt lyddæmpningsmateriale, ISOVER Cleantec PLUS ISOVER Cleantec PLUS kan vådrengøres Kan fås med renselem Findes i brandisoleret udførelse med 50 mm stenuld Tilslutningsmål fra 400x300 mm til 2000x2000 mm Indgår i MagiCAD-databasen

2 Indhold Teknisk beskrivelse... 3 Generelt... 3 Funktion... 3 Tilbehør... 4 Renselem T1 og T Brandisolering T Perforeret metalbeklædning T Dimensionering... 5 Generelt... 5 Mål... 5 Dimension/Lyddæmpning... 7 Trykfald... 7 Afgivelse af egenlyd... 8 Systemeffekt... 9 Specifikationer Produkt Tilbehør Beskrivelsestekst Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes

3 Teknisk beskrivelse Generelt LARGO er en vinkellyddæmper med aerodynamisk udformede baffelelementer, der er passende til brug både i kanal og i direkte tilslutning til ventilationsaggregat. Lavt trykfald opnås ved at baffelelementerne også fungerer som ledeskinner til bortledning af luftstrømmen. Funktion LARGOs lave trykfald er opnået ved at udforme baffelelementerne i henhold til de grundlæggende aerodynamiske love. For at opfylde dette udnyttes baflerne i henhold til princippet for bortledning af luftstrømmen ved hjælp af ledeskinner. Dette indebærer i mange tilfælde, at LARGO kan erstatte en rektangulær bøjning (uden ledeskinner) med bibeholdt eller til og med lavere trykfald. Det lave trykfald kan f.eks. benyttes til at: reducere pladsbehovet ved at give mulighed for at vælge en mindre lyddæmper. reducere modtrykket i ventilatoren, hvis størrelsen bibeholdes. reducere afgivelsen af egenlyd i systemet takket være lavere hastighed og lavere modtryk. nem tilpasning af lyddæmperen til det tilsluttede kanalsystem. Udførelse LARGO fremstilles som standard i galvaniseret stålplade svarende til miljøklasse C2 (svarer til M2 i henhold til VVS-AMA98). Det lyddæmpende materiale, ISOVER Cleantec PLUS er typegodkendt (typegodkendelsesnr. 2706/92) med henblik på rensning, fibermedrivning, aldersbestandighed, emissioner, vaskbarhed m.m. Som standard leveres LARGO med skinne. Vedligeholdelse LARGO er under normale driftsbetingelser en vedligeholdelsesfri lyddæmper. Hvis rensning er et krav, er det muligt at bestille LARGO med fabriksmonteret renselem, se tilbehør. Renselemmen dækker så over samtlige spalter for at få optimal adgang. I mange tilfælde kan det dog være praktisk at placere renselemmen i kanalen i tæt på lyddæmperen. Miljø Leverandørerklæring kan hentes på Swegons hjemmeside på internettet eller bestilles hos et af vores salgskontorer. Montering Skinnerne på dette produkt er kun beregnet som dele til kanaltilslutning. Produktet skal monteres ophængt med støtte under hele dets bredde. Figur 1. LARGO giver en jævn hastighedsfordeling efter bøjningen ved at udnytte de akustiske lydbafler som ledeskinner. Specialudgave Ud over det tilbehør og de varianter, der er anført i kataloget, er der mulighed for kundetilpasninger, hvis det er nødvendigt. Swegon kan da i samråd med kunden optimere lyddæmperen med henblik på lyddæmpning, størrelse, aggregattilpasning og materialevalg (f.eks. rustfrit, aluzink m.m.). Kontakt Swegon for yderligere information. LARGO indeholder alle de samme positive egenskaber som Swegons tidligere lyddæmpere. Ved at tage hensyn til materialets egenskaber og udnytte de strømningstekniske grundlæggende love har Swegon optimeret lyddæmperen med henblik på: lyddæmpningsmaterialets akustiske egenskaber. baflernes tykkelse. spalternes bredde. baflernes længde. overfladebeklædning. Ved at kombinere ovenstående faktorer kan Swegon altid tilbyde den bedste lyddæmpning med laveste trykfald i henhold til kundens ønsker Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes. 3

4 Tilbehør Renselem T1 og T2 I visse tilfælde er der krav om renselem i eller i forbindelse med lyddæmperen. Til LARGO findes dette som tilbehør, LARGO T1 og T2 med en lem, der muliggør adgang til samtlige luftspalter. Lyddata og trykfald ændres ikke, når tilbehøret LARGO T1 eller LARGO T2 benyttes. Brandisolering T3 I mange tilfælde placeres lyddæmper i brandisolerede kanalsystemer. I de tilfælde, hvor ventilationskanaler skal brandisoleres med 50 mm stenuld, kan man enten overisolere lyddæmperen direkte på byggepladsen eller bestille en fabriksisoleret variant. Der findes en fabriksisoleret variant af LARGO som tilbehør. Lyddata og trykfald ændres ikke, når tilbehøret LARGO T3 benyttes. Figur 2. LARGO udstyret med renselem, der dækker samtlige luftspalter. Tilbehør LARGO T1-3, uisoleret renselem, vandret foroven. Figur 3. LARGO brandisoleret med 50 mm stenuld. Tilbehør LARGO T3. Tilbehør renselem LARGO T1-1 LARGO T1-2 LARGO T1-3 LARGO T1-4 LARGO T2-1 LARGO T2-2 LARGO T2-3 LARGO T2-4 lodret højre lodret venstre vandret foroven vandret forneden lodret højre lodret venstre vandret foroven vandret forneden Tilbehør brandisolering LARGO T3 Lyddæmper med brandisolering bestående af 50 mm stenuld. Perforeret metalbeklædning T4 Er luften meget partikelfyldt, eller hvis der ønskes en kraftigere udførelse af andre årsager, kan baflerne afdækkes med perforeret stålplade uden på ISOVER Cleantec PLUS-isoleringen, tilbehør LARGO T4. Lyddata og trykfald påvirkes, når tilbehøret LARGO T4 benyttes. Tilbehør metalbeklædning LARGO T4 Perforeret metalbeklædning 4 Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes

5 Dimensionering Generelt Anførte Tekniske data gælder for LARGO i standardudførelse. Spjæld, kanalbøjninger og andet udstyr i lyddæmperens nærhed øger dens afgivelse af egenlyd og trykfald. Anførte data er baseret på en jævn luftstrømning ind og ud af lyddæmperen. Se også afsnittet om Systemeffekt og trykfald. Når baffeloverfladerne er dækket med en perforeret stålplade, øges afgivelsen af egenlyd. Se afsnit om Afgivelse af egenlyd. Inddraget tilslutning indebærer, at p-tal (og dermed trykfaldet) for lyddæmperen mindskes. De fordele, der opnås ved at lægge en del af lyddæmperens aktive del uden for luftstrømmen, er ikke kun lavere trykfald, men også en mere gunstig hastighedsprofil efter LARGO. I tabellen for Tekniske data er udvendige mål anført som My. Se også nedenfor, Dimensionering, Dimension. Mål Figur 4a. Vandret montering M = Kanalens bredde. A = Kanalens højde. Figur 4b. Lodret montering M = Kanalens højde. A = Kanalens bredde. M-mål 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 Bemærk! Udvendige mål (My) = M+200 mm. A-mål 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 I+U-mål Se tabellen Tekniske data. Derudover kan andre mål fås som specialudførelse. Mindst mulige mål til I og U er 150 mm. Vægt Kontakt Swegon Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes. 5

6 Tabel Tekniske data M-mål (mm) Kode I+U (mm) Statisk indsættelsesdæmpning (db) i henhold til ISO 7235 P-tal My-mål (mm) K 2K 4K 8K , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes

7 Dimension/Lyddæmpning Beregn ønsket lyddæmpning manuelt eller ved hjælp af Swegons lydberegningsprogram ProAc (findes på Fastlæg, hvordan vinkellyddæmperen skal vinkle af, vandret eller lodret. Ved vandret udførelse er baflerne stående og ved lodret udførelse er baflerne liggende. Gå ud fra M-mål, (se Tekniske data ), og vælg lyddæmper ud fra ønsket dæmpning. Bemærk, at LARGO er med inddraget tilslutning, således at lyddæmperen stikker 200 mm uden for angivet M-mål, dvs. My. Kontroller også, hvilket I+U-mål lyddæmperen får. Standard gør, at vinkelbenene er lige lange; dvs. I=U (I= indløb, U= udløb set i luftretningen). Kontroller lyddæmperens A-mål for at optimere trykfaldet. Vær også opmærksom på systemeffekten. Det p-tal, der opnås i Tekniske data, benyttes til at fastlægge lyddæmperens trykfald. Jo højere p-tal desto højere trykfald, se nomogram 1. Kontroller lyddæmperens afgivelse af egenlyd. Nomogram 1. Fastlæggelse af trykfald Trykfald Beregn brutto frontareal M x A (m 2 ). Gå ind i nomogram 1 til den aktuelle luftmængde (m 3 / sek.). Gå lodret op til det p-tal, der blev opnået for den valgte lyddæmper i Tekniske data. Aflæs trykfaldet, som gælder for kanal/kanalmontage. Ved valg af andre tilslutningsalternativer end standard korrigeres trykfaldet ved hjælp af diagram 1. Trykfald i nomogram 1 ganges med opnået værdi i diagram 1 afhængigt af lyddæmperens montering. Eksempel 1: En vinkellyddæmper i vandret udførelse er placeret ved et ventilationsaggregat i et maskinrum. Luftmængden er 4 m 3 /sek., og lyddæmperen er monteret i en kanal med bredden 1000 mm. Lyddæmper LARGO 1036 (M=1000, My =1200) med p-tal 5,2 er valgt fra Tekniske data. Lyddæmperen har tilslutning M-mål = 1000 mm og A-mål =1300 mm. Dette giver brutto frontareal 1,3 m 2. Nomogram 1 giver et trykfald på ca. 29 pa. Hvis lyddæmperen i stedet er monteret i kanal/kammer, ganges trykfaldet med 1,9 i henhold til diagram 1. Opnået trykfald bliver så ca. 55 Pa. Diagram 1. Korrektion for anden tilslutning Kurve 1; Kammer-Kanal, Kurve 2; Kanal-Kammer, Kurve 3; Kammer-Kammer Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes. 7

8 Afgivelse af egenlyd En lyddæmper dæmper ikke bare støj, den genererer også egenlyd ved store lufthastigheder og trykfald. Normalt er der ingen problemer, hvis det anbefalede arbejdsområde, der er markeret i nomogram 1, overholdes. For nøje beregninger er der indlagte kurver for egenlyden i nomogram 1. Benyt gerne ProAc, hvor vi foruden egenlyden også angiver trykfald. Anførte L wt -værdier er lydeffektniveau for LARGO med referenceværdien W for luftmængden 1 m 3 /sek. Ved at korrigere L wt med K 1 for LARGO opnås lydeffektniveauet i hvert oktavbånd. For LARGO med perforeret stålplade lægges først 12 db til anført L wt, og derefter korrigeres med K 2. Hz K 2K 4K 8K K K Eksempel: En lyddæmper i vandret udførelse er placeret ved et ventilationsaggregat i et maskinrum. Luftmængden er 4 m 3 / sek., og lyddæmperen er monteret i en kanal med bredden 1000 mm. Lyddæmper LARGO 1036 med p-tal 5,2 er valgt fra Tekniske data. Højde 1300 mm gør, at brutto frontareal bliver 1,3 m 2. Nomogram 1 giver L wt = 38 db. Korriger med K 1 for at få oktavbåndopdelt samt for 4 m 3 /sek. i henhold til diagram 2: Hz K 2K 4K 8K L wt K m 3 /s L w Korrektion for andre luftmængder end 1 m 3 /sek. foretages med diagram 2 nedenfor. Genereret egenlyd skal ligge 8-10 db lavere i hvert oktavbånd end kravet til lydeffektniveau efter lyddæmperen. Diagram 2. Korrektion for andre luftmængder 8 Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes

9 Systemeffekt Lyddæmper monteret før eller efter kammer Samlet trykfald over lyddæmper fås ved at gange korrektionsfaktor i henhold til diagram 1 med trykfald i henhold til nomogram 1. Lyddæmper monteret før eller efter forgrening Lyddæmper monteret efter forgrening kan sammenlignes med montering efter kammer. Se kurve 1 i diagram 1. Samlet trykfald over lyddæmperen fås ved at gange korrektionsfaktor med trykfald i henhold til nomogram 1. Lyddæmper monteret før forgrening kan på tilsvarende måde sammenlignes med montering før kammer. Se kurve 2 i diagram 1. Samlet trykfald over lyddæmperen fås ved at gange korrektionsfaktor med trykfald i henhold til nomogram 1. Figur 5. Lyddæmper før og efter bøjning Lyddæmper monteret før eller efter bøjning Nedenstående korrektioner skal ganges med de i diagrammet anførte trykfald. Lyddæmper før bøjning Lyddæmper efter bøjning Afstand Korr.faktor Afstand Korr.faktor 3xD 1,1 1xD 1,2 2xD 1,2 0 (direkte) 1,3 1xD 1,35 0 (direkte) 1,5 Med Afstand og D menes afstand mellem lyddæmper og bøjning eller lyddæmperens største side. Samlet trykfald = lyddæmperens trykfald i henhold til nomogram 1 x korrektionsfaktor ovenfor. Lyddæmper monteret ved aggregat For en lyddæmper monteret ved aggregat er det vanskeligt at beregne korrekte korrektioner. Dette skyldes først og fremmest, at forskellige aggregatproducenter har forskellige løsninger på ventilatorudtagene. Den mest almindelige løsning er, at et relativt lille ventilatorudtag (giver høj udløbshastighed) kombineres med en stor kanaltilslutning (med lufthastigheder på ca. 4-6 m/sek.). Generelt bør vinklen på overgangen mellem ventilatorudtag og kanal ikke overskride 15 grader. For at sikre god fordeling af luftstrømmen kan man med fordel benytte en diffusor. Lyddæmper monteret ved spjæld Lyddæmper monteret ved spjæld kan give store trykfald. I takt med at spjældvinklen øges, genereres der større forskel i hastighedsprofilen. Dette giver øget lufthastighed mellem lyddæmperbaflerne og dermed øget trykfald. Serieopkoblede lyddæmpere I de tilfælde, hvor lyddæmpere seriekobles, bør grundreglen være at undgå forandring af hastighedsprofilen mellem de seriekoblede dæmpere. Hvis den lige strækning mellem dæmperne kan gøres tilstrækkelig lang (4xD), kan man i bedste fald beregne angivet trykfald pr. enkelt lyddæmper. Et vigtigt aspekt er også at sørge for, at lyddæmperbaflerne ikke dækker for hinandens luftspalte. Kontakt Swegon ved seriekobling af lyddæmpere Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes. 9

10 Specifikationer Produkt Rektangulær lyddæmper LARGO a- aaaa- bbbb x cccc, dddd, eeee Version: Kode: I henhold til tekniske data Mål: M x A, I, U Beskrivelsestekst Eksempel på beskrivelsestekst i henhold til VVS AMA. Swegons rektangulære lyddæmpere af typen LARGO, med følgende funktioner: Typegodkendt isoleringsmateriale, ISOVER Cleantec PLUS. Lavt trykfald pga. aerodynamisk udformning af bøjning. Lyddæmpning i db (angives i klartekst for de forskellige frekvensbånd). Trykfald i Pa (angives i klartekst). Tilbehør LARGO T1-1 = LARGO T1-2 = LARGO T1-3 = LARGO T1-4 = LARGO T2-1 = LARGO T2-2 = LARGO T2-3 = LARGO T2-4 = lodret højre lodret venstre vandret foroven vandret forneden lodret højre lodret venstre vandret foroven vandret forneden Størrelse LARGO aaaa bbbb x cccc, dddd, eeee LARGO T xx stk. xx stk. Bestillingseksempel Vinkellyddæmper med kode 0636 (inddraget tilslutning) opnår de lyddæmpningskrav, der er beregnet. Lyddæmperen skal have bafler afdækket med perforeret stålplade. Bestillingskode: LARGO a x600, 150, 150 LARGO T4 LARGO T3 = Lyddæmper brandisoleret med 50 mm stenuld LARGO T4 = Perforeret metalbeklædning 10 Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes

CADENZA. Lyddæmper med baffelaftrapning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT

CADENZA. Lyddæmper med baffelaftrapning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Lyddæmper med baffelaftrapning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Rektangulær lyddæmper med tilslutning mod yderkabinet, hvilket giver mulighed for flangetilslutning Gode aerodynamiske egenskaber Lavt

Læs mere

FACILE. Hygiejnisk lyddæmper til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT

FACILE. Hygiejnisk lyddæmper til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Hygiejnisk lyddæmper til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Rektangulær lyddæmper med udtræksbafler Benyttes, hvor der findes ekstra høje krav til rengøringsvenlighed Vaskbart overfladelag CLEANOLON -AL

Læs mere

LENTO ------------------------------------------------------

LENTO ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Vinkellyddæmper til rektangulære kanaler ---------------------------------------------------------------------- GENERELT er meget anvendelig både

Læs mere

MORENDO. Rektangulær lyddæmper med lav konstruktionshøjde og baffelaftrapning KORT OVERSIGT

MORENDO. Rektangulær lyddæmper med lav konstruktionshøjde og baffelaftrapning KORT OVERSIGT Rektangulær lyddæmper med lav konstruktionshøjde og baffelaftrapning KORT OVERSIGT Kan benyttes overalt, hvor rektangulære lyddæmpere benyttes Lav konstruktionshøjde Lavt trykfald via baffelaftrapning

Læs mere

LARGO -----------------------------------------------------

LARGO ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Vinkellyddæmper med indsnævret tilslutning til rektangulære kanaler ---------------------------------------------------------------------- GENERELT

Læs mere

MORENDO --------------------------------------------

MORENDO -------------------------------------------- -------------------------------------------- Rektangulær lyddæmper med lav monteringshøjde og koniske bafler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION er en rektangulær

Læs mere

ALD. Lyddæmpende ydervægsrist KORT OVERSIGT

ALD. Lyddæmpende ydervægsrist KORT OVERSIGT Lyddæmpende ydervægsrist KORT OVERSIGT Fremragende lyddæmpning En robust rist, der kan klare krævende klimaforhold Kan fås i en række forskellige materialer Teknisk beskrivelse Generelt ALD-rist reducerer

Læs mere

SORDO. Lyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT

SORDO. Lyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT Lyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT Stenuld dækket med særligt polyestervæv 100 mm kortere Tæthedsklasse D God lyddæmpning Typegodkendt brandteknisk klasse henholdsvis EI30 og EI60 Indgår i MagiCAD-databasen

Læs mere

CLA. Kompaktlyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT

CLA. Kompaktlyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT Kompaktlyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT Lav konstruktionshøjde Fremragende lyddæmpning Stenuld dækket med særligt polyestervæv Tæthedsklasse D Lavt trykfald Typegodkendt brandteknisk klasse

Læs mere

ALRa

ALRa ---------------------------------------------------------- ALBATROSS Rist ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALR er en regulerbar rist for opnåelse

Læs mere

DCP. Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede KORTE DATA

DCP. Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede KORTE DATA Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede Billedet viser en kundetilpasset løsning. KORTE DATA Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler Måleudtag Rensbart

Læs mere

EAGLE Wall. Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering

EAGLE Wall. Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering EAGLE Wall Korte data Regulerbare dyser % fleksibelt spredningsbillede Rengøringsvenlig Justerbare for øget kapacitet Enkel indregulering Anvendes

Læs mere

CRMc

CRMc --------------------------------------------------------- Justerbar volumenstrømsmåler, tæthedsklasse 0 eller 4 ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Cirkulær

Læs mere

ALJa

ALJa ----------------------------------------------------------- ALBATROSS Luftfordeler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALJ er en regulerbar luftfordeler

Læs mere

DBC. Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA

DBC. Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler Måleudtag Rensbart Ingen synlige skruer Findes i alternative

Læs mere

CGV/RGV. Lyddæmpende overføringsarmatur

CGV/RGV. Lyddæmpende overføringsarmatur Lyddæmpende overføringsarmatur Korte data Til overføringsluft gennem væg Opfylder akustiske dæmpningskrav i normale konstruktioner Luftflowsområde < 80 l/s Rund alt. rektangulær hultagning Enkelt montering

Læs mere

CDH/CLH. CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA

CDH/CLH. CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA Horisontal eller vertikal kanaltilslutning Forsynet med mikrofilter H14 med tætningsmasse alt. tætningsgummi Lakeret indvendigt Måleudtag til

Læs mere

DKC. VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede

DKC. VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede Korte data Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler med behov for store volumenstrømme Enkel montering

Læs mere

REACT. Spjæld til variabel luftmængde

REACT. Spjæld til variabel luftmængde Spjæld til variabel luftmængde ort oversigt Spjæld til trykuafhængig luftmængderegulering Benyttes til variabel eller konstant luftmængde Mulighed for tvangsstyret lukket eller helt åben position Hurtig

Læs mere

CDD/CDR. Cirkulært spaltearmatur til indblæsning KORTE DATA

CDD/CDR. Cirkulært spaltearmatur til indblæsning KORTE DATA Cirkulært spaltearmatur til indblæsning KORTE DATA Justerbart spredningsbillede Anvendes med trykfordelingsboks ALS Rensbart Justerbar spalte Perforeret underdel = CDD Uperforeret underdel = CDR Findes

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

EAGLE Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT

EAGLE Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT Tilluftarmatur, der også fungerer til fraluft Velegnet til VAV- og DCV-anvendelser Hurtig og enkel installation og indregulering via Swegon Quick

Læs mere

GTHc

GTHc ---------------------------------------------------------- Rist til væg ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Rektangulær rist til indblæsning. Tilpasset vægmontage.

Læs mere

REACT. Spjæld til variabel luftmængde KORT OVERSIGT

REACT. Spjæld til variabel luftmængde KORT OVERSIGT Spjæld til variabel luftmængde KORT OVERSIGT Spjæld til luftmængderegulering Hurtig aflæsning via regulatorens display Nem at indregulere Kan let kondensisoleres i kanalsystemer Fabriksisoleret udførelse

Læs mere

GRLc

GRLc ---------------------------------------------------------- Rist til loft og væg ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION GRL er en rektangulær rist med meget stort

Læs mere

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1 Dimensioner Ød Ødi Beskrivelse FMU er en flowmåler beregnet for stationær installation. Ved at måle trykdifferencen over måleudtagene, kan man via diagrammet på blænden aflæse volumenstrømmen. en, der

Læs mere

EXCa ----------------------------------------------------------

EXCa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Udsugningsarmatur ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Cirkulær kontrolventil til udsugning. Monteres

Læs mere

Vinkellyddæmper. Valg af lyddæmper. Fastlæggelse af lyddæmperydelse. DimSilencer. Δp = Δp/faktor = 20/1 = 20 Pa. kanalsystemer lyddæmpere

Vinkellyddæmper. Valg af lyddæmper. Fastlæggelse af lyddæmperydelse. DimSilencer. Δp = Δp/faktor = 20/1 = 20 Pa. kanalsystemer lyddæmpere Fastlæggelse af lyddæmperydelse En lyddæmpers ydelse kan bestemmes ud fra kataloget som beskrevet ved hjælp af følgende eksempel: -00-00-0-0- med et flow på.00 m³/h placeret i kanalsystem. ) Aflæs dæmperegenskaber

Læs mere

CRPc/CRTc ---------------------------------------------

CRPc/CRTc --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Indreguleringsspjæld/Afspærringsspjæld Tæthedsklasse 0/4 FUNKTION CRPc er et cirkulært

Læs mere

Perforeret diffusor til loftsmontage

Perforeret diffusor til loftsmontage Halton DTR Perforeret diffusor til loftsmontage Halton Horisontal tilluft i 4 retninger, også egnet til fraluft. Installation i plan med loft, lav indbygningshøjde. Leveres i størrelser 300, 450 og 600.

Læs mere

BOC. Fortrængningsarmatur med BOOSTER

BOC. Fortrængningsarmatur med BOOSTER Fortrængningsarmatur med BOOSTER Korte data Til rum, der opvarmes med luft El-motor eller manuel omstilling Til rum med store loftshøjder Optager ikke gulvareal Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M L Y D

Læs mere

THD - Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Halton THD

THD - Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Halton THD Halton THD Rund, perforeret diffusor til loftsmontage Halton Horisontal tilluft, også egnet til fraluft. Installation direkte til kanal eller til trykfordelingsboks. Sektorblænder for 1, 2, 3, eller 4

Læs mere

BLBd ----------------------------------------------------------

BLBd ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Blandeboks for tokanalsystem ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Blandeboks for blanding af varm og

Læs mere

Ret til konstruktionsændringer forbeholdes.

Ret til konstruktionsændringer forbeholdes. HAWK ------------------------------------ Kvadratisk indblæsningsarmatur til montering i loft ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Kvadratisk indblæsningsarmatur

Læs mere

CKD. Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning

CKD. Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning Korte data Diffust eller koncentreret spredningsbillede Indsatsen drejelig 360 Mulighed for motoromstilling af spredningsbilledet Velegnet

Læs mere

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Produkt Funktioner Side STB STU Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Lindab Lineo Med spaltearmaturets smalle

Læs mere

CVH. Cirkulær indblæsningsdyse til loft

CVH. Cirkulær indblæsningsdyse til loft Cirkulær indblæsningsdyse til loft Korte data Klarer store volumenstrømme Horisontalt eller vertikalt spredningsbillede Mulighed for motoromstilling af spredningsbilledet Velegnet til luftvarme Kan anvendes

Læs mere

Loftdiffuser Varimix RSKO, RSKP. Produktfakta. Tilslutningsboks ATTB. Produktkode eksempel: ØLAND A/S

Loftdiffuser Varimix RSKO, RSKP. Produktfakta. Tilslutningsboks ATTB. Produktkode eksempel: ØLAND A/S Loftdiffuser Varimix RSKO RSKP ATTB Varimix er en serie lydsvage indblæsnings diffusorer som giver god opblanding af rumluften. De klarer store undertemperaturer ( C). RSKP - Kvadratisk perforeret diffuser

Læs mere

COLIBRI Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT

COLIBRI Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT Tilluftarmatur, der også fungerer til fraluft Findes med cirkulært (COLIBRI Ceiling C) og rektangulært (COLIBRI Ceiling. R) dysemønster Velegnet til

Læs mere

Indblæsningsarmaturer RPPH/ROPH

Indblæsningsarmaturer RPPH/ROPH 56 Armaturene RPPH og ROPH er nogle lydsvage spaltearmaturer. Spaltebredden er enten 25 eller 40 mm. RPPA og ROPA er begge egnede til montage i nedhængte lofter. Armaturene kan anvendes sammen med tilslutningsboks

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi T 2.2/1/DK/1 Hvirvel AIRNAMIC-serien Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970 Hørsholm Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Klamsagervej

Læs mere

ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld

ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld Figur 1 Figur 2 Røgspjæld og flamme- og røgspjæld ETPS-E bruges som lukkemekanisme for at forhindre, at brand og røg spreder sig i ventilationskanaler mellem

Læs mere

ØLAND Tagventilator STEF

ØLAND Tagventilator STEF ØLAND Tagventilator STEF Isoleret tagventilator med 1x 230V motor 4 størrelser med kapacitet fra 300 m3/h (83 l/s) til 3900 m3/h (1083 l/s) Lodret afkast Lydsvag Kondens- og lydisoleret Funktionelt design

Læs mere

VAV-regulatorer EHSS, EHSD

VAV-regulatorer EHSS, EHSD EHSS og EHSD er VAV-regulatorer til OPTIVENT- og OPTILAB-systemerne. De bruges til at regulere indblæsnings- og udsugningsvolumenstrømmen, for eksempel til regulering af temperaturen og luftkvaliteten

Læs mere

SWIFT Flex Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning. Hurtigvalg

SWIFT Flex Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning. Hurtigvalg SWIFT Flex Ceiling Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning Kort oversigt Plant design Tilpasset til systemloft (600 x 600) Indblæsningsarmatur, der også fungerer til udsugning Velegnet til VAV-anvendelser

Læs mere

Loftdiffuser Varimix RSRO, RSRP

Loftdiffuser Varimix RSRO, RSRP RSRO RSRP ATTB Varimix er en serie lydsvage indblæsnings diffusorer som giver god opblanding af rumluften. De klarer store undertemperaturer ( C). RSRP - Rund perforeret diffuser med/uden tilslutningsboks

Læs mere

ROC. ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA

ROC. ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA Robust konstruktion Indblæsnings- eller udsugningsluft Enkel montage i væg eller loft Ledeskinneperforering Kan benyttes med tilslutningsboks

Læs mere

Brandspjæld ETPS-EI Brandspjæld ETPS-EI

Brandspjæld ETPS-EI Brandspjæld ETPS-EI Brand-/røgspjæld Fire: ETPS-EI ETPS-EI Tekniske TEKNISK data DATA Brandspjæld ETPS-EI Brandspjæld ETPS-EI Figur 1 ER1 Figur 2 ER3 Det rektangulære brandspjæld ETPS-EI leveres som motoriseret og med termosikring.

Læs mere

VSKA Hvirveldiffusor. Hurtigvalg

VSKA Hvirveldiffusor. Hurtigvalg Comfort: VSKA Tekniske data VSKA Hvirveldiffusor VSKA er lydsvage armaturer til loftmontage. Armaturudformningen sikrer meget effektiv opblanding af rumluften (høj induktion). Man kan derfor opretholde

Læs mere

Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC

Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC SPC SPB Spjæld af type SPB/SPC er et robust og pålideligt indregulerings- og afspærringsspjæld, der kan bruges til forskellige formål i ventilationssystemer

Læs mere

Halvrund Floormaster DVHA

Halvrund Floormaster DVHA Halvrund Floormaster DVHA Floormaster DVHA er halvrunde fortrængningsarmaturer beregnet til gulvplacering opad væg. Armaturerne er udviklet til fortrængningsventilation efter Floormaster systemet, som

Læs mere

EIV. Cirkulær rist til væg og indblæsning. Korte data. Hurtigvalg EIV V O L U M E N S T R Ø M - L Y D N I V E A U

EIV. Cirkulær rist til væg og indblæsning. Korte data. Hurtigvalg EIV V O L U M E N S T R Ø M - L Y D N I V E A U Cirkulær rist til væg og indblæsning Korte data Kan anvendes med trykfordelingsboks ALS Justerbare lameller Enkel montering Rensbart Findes i alternative farver Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M - L Y

Læs mere

Hvirvel diffusor VFKA

Hvirvel diffusor VFKA 84 Hvirvel diffusor er lydsvage armaturer til loftmontage. Armaturudformningen sikrer meget effektiv opblanding af rumluften (høj induktion). Man kan derfor opretholde en god komfort i rummet, selv ved

Læs mere

CBA/CBI. Lyddæmpende overføringsarmatur. Kurte data. Hurtigvalg CBA/CBI. V O L U M E N S T R Ø M T R Y K F A L D R w -V Æ R D I

CBA/CBI. Lyddæmpende overføringsarmatur. Kurte data. Hurtigvalg CBA/CBI. V O L U M E N S T R Ø M T R Y K F A L D R w -V Æ R D I Lyddæmpende overføringsarmatur Kurte data Til overføringsluft gennem væg Luftflowsområde < 50 l/s Rund hultagning Enkelt montering Findes i alternative farver Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M T R Y K

Læs mere

DDA - Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter DDA. Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter. Produktmodeller og tilbehør

DDA - Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter DDA. Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter. Produktmodeller og tilbehør DDA Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft. Installation i plan med loft, lav indbygningshøjde. 4 vejs indblæsningsmønster med alternativt 1,2,3

Læs mere

LPA. Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning LOCKZONE

LPA. Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning LOCKZONE TM LOCKZONE Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning Korte data Ledeskinneperforering i rotationsmønster Stor induktionseffekt Tilpasset til montering i hele gipslofter Let at montere Kan anvendes

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... VACUMEX The Power to move air... Datablad Rev.85-8-2011 Axial-ventilatorer HVA serien HVA Serien - teknisk beskrivelse Luftretning Montageflange Montageflange 1m forsyningskabel Motor Motorflange Axialvinge

Læs mere

CAR - Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage. Halton CAR. Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage

CAR - Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage. Halton CAR. Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage Halton CAR Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft. Efektiv køling med temperaturforskelle på op til 16 C. Velegnet til opvarmning. Velegnet også til

Læs mere

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent Luftbehandlingsaggregater Modulaggregat BASIC Modulaggregat, der klarer alt fra en enkelt ventilator til store og avancerede installationer med mange funktionsdele, inkl. automatik og reguleringsudstyr.

Læs mere

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært

ACTIVENT dysearmatur. Produktfakta. Standard dyse inddelinger: Produkt kode eksempel: Opad. Til siderne 1) Nedad. Cirkulært ACTIVENT dysearmatur Activent er et indblæsningssystem. Activent fungerer godt i både små og store lokaler. Systemet kan anvendes i mange typer lokaler, som. f. eks. kontorer, skoler, forretningslokaler,

Læs mere

Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden

Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden lindab ventilation Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden En forskel, der kan høres Lyden er indeklimaets 3. dimension Et godt indeklima skal være en naturlig del af hverdagen. Det

Læs mere

Aktiv kølebaffel til frithængende montage

Aktiv kølebaffel til frithængende montage DK1109 07.13 Svalbard-F LØV-R Aktiv kølebaffel til frithængende montage Frithængende montage Længde fra 1200 til 3000 Tryk/luftmængde kan ændres Variabelt strømingsmønster TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970

Læs mere

TRS - Jet Nozzle Diffuser

TRS - Jet Nozzle Diffuser Halton TRS Tilluftsdiffusor til store rum Halton Smal eller bredt strømningsmønster til kold, varm eller isotemisk tilluft. Egnet til væg eller loftsmontering i store rum. Mulighed for montage i kanal,

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

ETES Røgevakueringsspjæld. Evakueringsspjäll ETES. Produktdata. Eksempel på produktkode. Produktfakta. VVS AMA-kod. Produktkod exempel

ETES Røgevakueringsspjæld. Evakueringsspjäll ETES. Produktdata. Eksempel på produktkode. Produktfakta. VVS AMA-kod. Produktkod exempel ETES Røgevakueringsspjæld Evakueringsspjäll ETES ETES ETES røgevakueringsspjæld är ett brandgasevakueringsspjäll. sikre en bortledning Spjället af används røg under för en brandgasevakuering/tryckavlastning

Læs mere

Hvirveldiffusorer. XARTO-serien T 2.2/2/DK/1. Til arkitektonisk formgivning af lofter

Hvirveldiffusorer. XARTO-serien T 2.2/2/DK/1. Til arkitektonisk formgivning af lofter T 2.2/2/DK/ Hvirvel XARTO-serien Til arkitektonisk formgivning af lofter TROX Danmark A/S Stejlepladsvej 5 DK-2990 Nivå Telefon +45 494 6633 Telefax +45 494 6677 e-mail trox@trox.dk www.trox.dk Indhold

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne giver

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Novenco Impulsventilatorer. Novax Juni 2006

Novenco Impulsventilatorer. Novax Juni 2006 Novenco Impulsventilatorer Novax Juni 2006 Produktfakta Produkt Ovale Novenco impulsventilatorer produceres i henholdsvis envejs (AUO) og reversible (ARO) udgaver. Anvendelse Impulsventilatorerne anvendes

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

VIREO Ceiling med ALS

VIREO Ceiling med ALS Kvadratisk loftsarmatur med stilbare lameller og trykfordelingsboks KORTE DATA Plant design Velegnet til VAV Hurtig og nem installation Tætningsring, standard på tilslutningsstudser Energieffektiv med

Læs mere

Perforeret armatur. Dimensioner

Perforeret armatur. Dimensioner Dimensioner ØU Ød H 11 60 ØA Beskrivelse er et cirkulært perforeret armatur, som kan anvendes til såvel tilluft som fraluft. Armaturet er velegnet til horisontal tilluft af undertempereret luft. Armaturet

Læs mere

Uperforeret armatur. Dimensioner

Uperforeret armatur. Dimensioner Dimensioner B C Ø U Ød Ø E Ø A Beskrivelse er et cirkulært armatur med uperforeret stilbar bundplade. kan anvendes for såvel indblæsning som udsugning. Armaturet er stilbart imellem horisontal og vertikal

Læs mere

ENVEJS INDBLÆSNINGSARMATUR CTPB

ENVEJS INDBLÆSNINGSARMATUR CTPB AIR COMFORT AIR DIFFUSION FW: DK 2014.12 CC ENVEJS INDBLÆSNINGSARMATUR» TEKNISKE DATA er et lydsvagt envejs indblæsningsarmatur som normalt er placeret i loftet. Armaturet kan ligeledes placeres i en væg.

Læs mere

Montering af kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT

Montering af kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT Montering af kanaltilbehør GOL/SILVER C/COMPACT 1. Montering af kanaltilbehør 1.1 Generelt enne vejledning behandler montering af kanaltilbehør i kanalsystemer. For mere detaljerede oplysninger som f.eks.

Læs mere

Indblæsningsdyse. Dimensioner

Indblæsningsdyse. Dimensioner Dimensioner 0 ulmål min. Ø0 Ø 0 Ø Beskrivelse er en indblæsningsdyse udført i gummi, som er velegnet til ventilering af større lokaler, hvor man ønsker lange kastelængder. Dysen er drejelig med henblik

Læs mere

Uperforeret armatur. Dimensioner

Uperforeret armatur. Dimensioner Dimensioner ØU Ød ØD Beskrivelse er et cirkulært armatur med uperforeret bundplade og kan anvendes til såvel indblæsning som udsugning. er velegnet til horisontal indblæsning af undertempereret luft hvor

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Perforeret armatur. Dimensioner

Perforeret armatur. Dimensioner Dimensioner Ød Beskrivelse er et cirkulært fortrængningsarmatur tilpasset industrielle behov. er forsynet med en spjældfunktion, som gør det muligt at variere indblæsningsmønstret mellem horisontalt eller

Læs mere

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Brandmodstandsevne EI60S, EI90S og EI120S 1396 - CPD - 0061 1396 - CPR

Læs mere

ØLAND Tagventilator STEF

ØLAND Tagventilator STEF ØLAND Tagventilator STEF Isoleret lavenergi ventilator med høj virkningsgrad. 7 størrelser med kapacitet fra 3m3/h (83 l/s) til 18 m3/h (5 l/s) Opfylder gældene lovkrav Lavt energiforbrug Lodret afkast

Læs mere

Novenco Tagventilatorer. HJV, HJL og HJA November 2006

Novenco Tagventilatorer. HJV, HJL og HJA November 2006 Novenco Tagventilatorer HJV, HJL og HJA November 2006 Produktfakta Tagventilator type HJV Udsugningsventilator med lodret luftafkast, anvendes f.eks. fra kontorer, institutioner, køkkener, haller, værksteder

Læs mere

TLD - Tilluftsarmatur til vægmontage. Halton TLD. Tilluftsarmatur til vægmontage

TLD - Tilluftsarmatur til vægmontage. Halton TLD. Tilluftsarmatur til vægmontage Halton TLD Tilluftsarmatur til vægmontage Horisontal tilluft. Regulerbare dyser med to spalteåbninger for effektiv afbøjning af tilluftsstrålen Installation af diffusoren i væg nær loft Modul for luftmængdemåling

Læs mere

Spaltearmatur. Dimensioner. Beskrivelse

Spaltearmatur. Dimensioner. Beskrivelse Dimensioner -- + D -- eskrivelse er et rektangulær spaltearmatur i aluminium. er velegnet for tilluft såvel som fraluft. er forsynet med luftledeprofiler, som gør det muligt at anvende til horisontal tilluft.

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Brand-/røgspjæld EKO-SRBG1

Brand-/røgspjæld EKO-SRBG1 Brand-/røgspjæld EKO- Beskrivelse Brand-/røgspjæld EKO- er et P- og CEgodkendt spjæld beregnet til brandsektionering eller som beskyttelse mod spredning af brand og røggas i ventilationsanlæg. Spjældet

Læs mere

Trykfordelingsbokse. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Trykfordelingsbokse. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse VBA boks -detalje. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer VAV Volumenstrømsregulatorer

Læs mere

Brand-/røgspjæld EKO-SRBG2

Brand-/røgspjæld EKO-SRBG2 Brand-/røgspjæld EKO-SRBG2 Beskrivelse Brand-/røgspjæld EKO-SRBG2 er et P- og CEgodkendt spjæld beregnet til brandsektionering eller som beskyttelse mod spredning af brand og røggas i ventilationsanlæg.

Læs mere

INDBLÆSNINGSVENTIL KTS

INDBLÆSNINGSVENTIL KTS AIR COMFORT AIR DIFFUSION FW: DK 2015.01 CC INDBLÆSNINGSVENTIL» TEKNISKE DATA PRODUKTFAKTA: Fremstillet af stål Udstyret med sektorplade til justering af spredningsmønster Indblæsningsventilen anvendes

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

Halton PRA Indreguleringsspjæld til runde kanaler

Halton PRA Indreguleringsspjæld til runde kanaler Page 1 of 23 Halton PRA Indreguleringsspjæld til runde kanaler Version: 29.01.2015 Enhed til luftmængdemåling og indregulering. Manual regulering uden værktøj. Præcis måling baseret på fangemåleprincippet.

Læs mere

Kontrolventiler. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Kontrolventiler. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse Kontrolventiler KSU, Kontrolventil. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ

Reguleringsspjæld, type VAV BASiQ Funktion VAV BASiQ er et trykuafhængig elektronisk reguleringsspjæld, der bruges med energibesparende formål til at behovstyre luftmængder i f.eks. skoler, butikker, kontorer og konferencerum. Spjældet

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

DA 600. Teknisk info

DA 600. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse komponenterne anvendes til udsugning af luft fra stalde. er aerodynamisk og giver stor luftydelse med lille energiforbrug. er fremstillet af en speciel

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK.

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK. Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK Taggennemføringer 2 TGIR/TGIK taggennemføringer TFSR-EC/TFSR tagventilator TFSR-EC tagventilator

Læs mere