tf w i* O tn H O tf w 1 H Cfi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tf w i* O tn H O tf w 1 H Cfi"

Transkript

1 i I O tf w O H i* O O i H tn H O w Cfi c«ti H 1 H c«i tf c«tf w p o O tf

2 STJERNEN OKTOBER 1996 ARTIKLER BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAR: KÆRLIGHEDENS DØR PRÆSIDENT THOMAS S. MONSON 2 EVELINES ROG TERESA WOLF 16 ET SKJOLD MOD DET ONDE CLYDE J. WILLIAMS 18 MIN OMVENDELSES MIRAKEL GERMAINE EMILIE AUCHTRAIRE-GAY 26 FØR DAGGRY LITO BANEZ LEGASPI 28 GHANA: TROENS EGNE DON L. SEARLE 34 I S Æ R F R U N G E LOMMEKNIVEN 8 På omslaget: Fjorten år før Kirken blev oprettet i Ghana, prædikede Joseph William Billy Johnson evangeliet ud fra Mormons Bog og banede vejen for fuldtidsmissionærerne. Den flamme, som han var med til at tænde, skinner nu klart i over medlemmers liv fordelt i to stave og fem distrikter. Omslagets bagside: I Accra Stav i Ghana nyder Tema Wards kor at bidrage til ånden ved nadvermøderne. Se»Ghana: Troens egne,«side 34. (Forside foto: Don L. Searle). Barnestjernens forside: Efter Frelserens korsfæstelse og opstandelse i Jerusalem hørte det nephitiske folk i Amerika en røst, som vidnede om Jesus Kristus.»Og da de forstod, rettede de igen blikket op... de så et menneske stige ned fra himlen, og han var klædt i en hvid kjortel«(3 Nephi 1 1 :8). Læs om begivenhederne, der førte op til Jesu Kristi besøg blandt nephiterne i»historier fra Mormons Bog,«side 14. (Maleri: Kristus viser sig på den vestlige halvkugle, af Arnold Friberg). ET KÆRLIGT RREV JANA BRYNER 11 EN STOR FAMILIE IAURY UVSEY 12 SÅDAN FORBEREDER DL DIG TIL EN MISSION CASEY NULL OG AARON RANDALL BUHLER 30 VI TROR... DOUGLAS J. VERMEEREN 46 FASTE PUNKTER KOMMENTARER FRA LÆSERNE 1 RESØGS1 ÆRERINDER1 DSKARET: LØR MED UDHOLDENHED 25 MORMONOTE: OMVENDELSE ER SKARP LUD 33 BØRNESTJERNEN FRA VEN TIL VEN: ÆLDSTE HAN IN SANG 2 FÆLLESTID: ALTID ÆRLIG OG SANDFÆRDIG KAREN ASHTON 4 SMÅ VENNER:»HAN ELSKEDE OS FØRST«LYDIA W. WARDELL 6 HJERNEGYMNASTIK 7 KIRKEORD OG -UDTRYK IAURA S. SHORTRIDGE 8 FIKTION: ALENE ANN CROWDER HERRICK 10 RARE FOR SJOV 13 HISTORIER FRA MORMONS ROG: TEGNENE PÅ KRISTI KORSFÆSTELSE 14

3 OKTOBER årgang Nummer 10 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle tidsskrift. KOMMENTARER FRA LÆSERNE Det Første Præsidentskab:Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, James E. Faust De Tolvs Kvorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring Redaktør: Jack H Goaslind Vejledere: Spencer J. Condie, L. Lionel Kendrick Curriculum Department: Adm. direktør: Ronald L. Knighton Planlægning og redaktionel leder: Brian K. Kelly Grafisk leder: Allan R. Loyborg Redaktion: Chefredaktør: Marvin K. Gardner Medredaktør: R. Val Johnson Assisterende redaktør: David Mitchell Assisterende redaktør for Børnestjernen: DeAnne Walker Planlægning: Maryann Martindale Tidsskriftsassistent: Beth Daley Design: Grafisk leder, tidsskrifter: M. M. Kawasaki Art Director: Scott Van Kampen Designer: Sharri Cook Produktionsleder: Jane Ann Peters Produktion: Reginald J. Matthew H. Maxwell Abonnementsafdeling: Leder: Kay W. Briggs Distributionschef: Kris Christensen Manager: Joyce Hansen Christensen, Denise Kirby, Stjernen: Redaktør: Svend Aage Andersen Kirkenyt: Susanne Perkins Redaktionens adresse: Translation Division Borups Allé 128, 1 th Tlf ; fax Distribution: Nordisk Distributions Center Smedevangen 9 DK-3540 Lynge DK-2000 Frederiksberg Tlf ; fax by Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Eftertryk forbudt Kirkens internationale tidsskrift udgives månedligt på dansk, engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, norsk, portugisisk, samoansk, spansk, svensk, tongansk og tysk; hveranden måned på indonesisk og thailandsk; kvartalsvis på bulgarsk, islandsk, russisk, tjekkisk og ungarsk. STJERNEN (ISSN ) is published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, Utah USA and Canadian subscription price is $ 9.00 per year. Thirty days' notice required for change of address. When ordering a change, include address label from recent issue; changes cannot be made unless both the old address and the new are included. Send USA and Canadian subscriptions and queries to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, RO. Box 26368, Salt Lake City, Utah , USA. Subscription information telephone number: POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, RO. Box 26368, Salt Lake City, Utah , USA Abonnement: 12 numre DKK 80,- (inkl. moms og porto). Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. USA og Canada: US$10.00 (Surface mail). Udkommer 1 2 gange om året Printed by: BG Offset Denmark ISSN » DK-3500 Værløse ET VIDUNDERLIGT REDSKAB Jeg har været medlem af Kirken i 38 år og nyder at modtage Der Stem (tysk) hver måned. Jeg bruger dette vidunderlige redskab til at forberede mine hjemmelærerbesøg. Jeg studerer omhyggeligt Budskab fra Det Første Præsidentskab og tilpasser emnerne til de familier, som jeg har fået tildelt. Når jeg besøger familien, medbringer jeg en ekstra artikel til børnene og underviser dem i evangeliet ved hjælp af aktiviteter, der passer til deres alder. Der Stem er også et nyttigt missionsredskab. Jeg giver Kinderstern (Børnestjernen) til de små børn, som kommer ind i min skomagerbutik. Det giver deres familie mulighed for at lære mere om Kirken. Hvis vi vil læse Kirkens tidsskrift hver måned, vil det styrke vores vidnesbyrd, så vi kan indbyde vores venner til at komme til Kristus. Kurt Brunner, Aarau Gren, Bern Stav, Schweiz UDVALGT AF HERREN Da jeg læste præsident Gordon B. Hinckleys generalkonferencetale»dette er Mesterens værk«i juli nummeret, fornemmede jeg hans kærlighed til enhver af os. Jeg vidste, at han var udvalgt af Herren til at lede Guds rige på jorden. Liahona (spansk) er en ven, vejleder, lærer og missionær. Den holder os i kontakt med Kirkens ledelse og med vores brødre og søstre over hele verden. At læse tidsskriftet hver måned er som at modtage en velsignelse fra Herren. Lidia Valverde, Bolivar Ward, Lima Magdalena Stav, Peru HJÆLP TIL STUDIET AF SKRIFTERNE Da jeg var blevet medlem af Kirken, blev mit ønske om at studere skrifterne stærkere. Jeg ville vide mere om vor Frelsers liv og lærdomme, men mange passager i skriften var svære for mig at forstå. Heldigvis læste jeg to artikler februar 1996-nummeret af Liahona (engelsk), nemlig»eksperimentet«og»forslag til effektivt skriftstudium«. Jeg besluttede at følge de forslag, som fandtes i artiklerne, og de viste sig hurtigt at være nyttige. Mange tak for de forslag. De hjalp mig til at finde tid til at studere skrifterne og læse dem med tålmodighed og tro. Racquel L. Maragay, Sorsogon Anden Gren, Sorsogon Distrikt, Filippinerne INSTRUKSER Før jeg blev medlem af Kirken, fik jeg ikke lige så meget ud af de blade, jeg læste, som jeg nu får ud af Liahona (spansk). Jeg modtager tidsskriftet den første søndag i hver måned og læser det fra ende til anden på én dag. Jeg ville ønske, at vi kunne få denne dejlige udgivelse lidt tiere. Jeg kører med bus i halvanden time, når jeg skal i skole, og jeg tager aldrig af sted uden Liahona i rygsækken. Jeg bruger det sågar til at præsentere andre for evangeliet. Jeg føler mig velsignet ved at have abonnement på Liahona hvert år og at blive instrueret af Herren, når jeg læser det. Lidia Araceli Soto Terrazas, Miramar Ward, Guaymas Stav, Mexico OKTOBER 1996

4

5 BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB En Port kaldet kærlighed Præsident Thomas S. Monson Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab or nylig udsendte Associated Press en lang liste over forbrydelser, som dagligt finder sted rundt om i verden. Det blev udsendt til medierne og derfra til hjem i alle lande. Overskrifterne var korte. De fokuserede på mord, voldtægter, røverier, overfald, svig bedragerier og korruption. Jeg bed mærke i flere af dem:»mand dræber I ærlige sind vinder Herrens milde indbydelse genklang:»se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham.«kone og børn og skyder derpå sig selv«;»barn genkender sin voldsmand«;»hundreder mister alt ved afsløring af millionsvindel«. Og således fortsætter denne smudsige liste. En afskygning af Sodoma, glimt af Gomorra. Præsident Ezra Taft Benson sagde ofte:»vi lever i en gudløs verden.«apostlen Peter advarede:»for da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere... de vil elske nydelser højere end Gud«(2 Tim 3:2, 4). Skal vi lide den samme skæbne som dem, der boede i byerne på sletten? (se 1 Mos 19:24-25, 29). Kan vi ikke lære noget af det, som Noa oplevede i sin tid?»er der ikke balsam i Gilead?«(Jer. 8:22). Eller findes der en dør, som fører OKTOBER

6 ««os bort fra verdsligt fordærv, opad og fremad til et højere, retfærdigt plan? I ærlige sind vinder Herrens milde indbydelse genklang:»se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig«(ab 3:20). Står der et navn på den dør? Ja, det gør der selvfølgelig. Jeg har valgt at kalde den»kærlighedens dør«. Kærlighed er den drivkraft, der skaber ændringer. Kærlighed er den balsam, der heler sårede sjæle. Men kærligheden vokser ikke som ukrudt eller falder som regn. Kærlighed har sin pris.»for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv«(joh 3:16). Denne Søn, som er selveste Jesus Kristus, gav sit liv for at vi kunne have evigt liv, så stor var hans kærlighed til sin Fader og til os. Ved sin ømme og rørende afsked, sagde Jesus til sine elskede disciple:»den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig«(joh 14:21). Endnu mere vidtrækkende var hans befaling:»et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden«qoh 13:34). Små børn kan lære kærlighedens lektie. De forstår sjæl- Men dent dybsindige instruktioner fra den hellige skrift. de reagerer omgående på deres yndlingsvers:»jeg elsker dig, mor, «sagde lille Gert, og glemte sin pligt, hans hat sad forkert. Han for ud at lege i vældig fart, mens hans mor i køk'net ku ha det så rart.»jeg elsker dig sådan, «sd Lis til sin mor,»så højt, at jeg næsten ikke har ord.«men dagen lang hun mukked' og trætted!. Lis gik ud, og mor sukkede lettet.»jeg elsker dig mor, «sagde lille Jan,»i dag vil jeg hjælpe dig, alt hvad jeg kan. Da lillebror sov, tog han kosten frem og fejede pænt i det lille hjem. Travlheden gjorde ham frisk og glad og da han igen ved sin moder sad, så lød det atter:»jeg elsker dig, fra de tre, efter arbejdsdag og leg. Hvem af de tre kan vi tænke os nu, der elsker mor mest- ja, hvem tror du? (Gendigtning af Joy Allisons digt, Which Loved Best?) Hjemmet bør være en kærlighedens havn. Ære, høflighed og respekt er alt sammen symbol på kærlighed, og karakteristisk for en retfærdig familie. Faderen i et sådant hjem vil ikke høre revselse fra Herren, sådan som det er tilfældet i Jakobs Bog i Mormons Bog:»I har gjort større misgerninger end lamaniterne, vore brødre. I har sønderknust jeres kære hustruers hjerter og mistet jeres børns tillid ved det dårlige eksempel, som I har vist, og deres hjertesuk vil stige op til Gud mod jer«(jakobs Bog 2:35). 1 3 Nephi befalede Mesteren:»Der skal ikke være nogen strid iblandt jer... Thi sandelig, sandelig siger jeg jer, at den, der har en trættekær ånd, er ikke af mig, men af djævelen, som er faderen til splid og uenighed, som opægger menneskenes hjerter til at trættes i vrede med hinanden. Se, det er ikke min lære at opægge menneskenes hjerter til vrede mod hinanden, men det er min lære, at sådanne ting må afskaffes«( 3 Nephi 11:28-30). Hvor der er kærlighed, vil der ikke være skænderier. Hvor der er kærlighed, vil der ikke være strid. Hvor der er kærlighed, vil Gud også være. Vi har hver især et ansvar for at holde hans bud. Det, vi lærer i skrifterne, skal opfyldes i vores liv. Joseph Smith sagde, at»lykke er formålet og hensigten med vort liv og vil blive det endelige resultat, dersom vi vandrer ad den vej, der fører dertil, og denne vej eller sti er dyd, oprigtighed, trofasthed, hellighed og Det er godt, jeg har fri fra skole i dag, og han vugged" den lille i ro og mag. STJERNEN 4 efterlevelse af alle Guds bud og befalinger«(profeten Joseph Smiths lærdomme, side ).

7 I den klassiske musical Cameht er der et advarselsord til alle. Der, hvor det kendte trekantsdrama mellem kong Arthur, Lancelot og Guenevere begynder at udvikle sig, siger kong Arthur:»Vi må ikke lade vore lyster ødelægge vore drømme.«fra samme stykke får vi en anden sandhed, som også siges af Arthur, da han ser en bedre verden for sig:»vold er ikke styrke, og barmhjertighed er ikke svaghed.«i den verden, vi lever i, har vi en tendens til, når der er brug for ændringer, hjælp og ønske om lindring, at sige:»det må de gøre noget ved.«vi glemmer at definere, hvem de er. Jeg elsker det budskab, der ligger i teksten:»lad der blive fred på jord, og lad den begynde med mig.«jeg fik tårer i øjnene, da jeg læste om en dreng, der fik øje på en vagabond, som sov ude på fortovet, og som derpå gik hjem på sit værelse, hentede sin egen pude og gik hen og lagde den under hovedet på manden, som han ikke kendte. Måske har disse velkomne, dyrebare ord fra fortiden lydt:»alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig«(matt 25:40). Jeg priser dem, der kærligt og barmhjertigt drager omsorg for de sultne, klæder de nøgne og huser de hjemløse. Han, der bemærker selv når en spurv falder til jorden, vil ikke Hjemmet bør være kærlighedens havn. Hvor der er kærlighed, vil der ikke være skænderier. Hvor der er kærlighed, vil der ikke være strid. Hvor der er kærlighed, vil Gud også være. undlade at bemærke en sådan tjenestegerning. Ønsket om at opløfte, villighed til at hjælpe og gavmildhed opstår i et hjerte, der er fyldt med kærlighed. På en eller anden måde tilskynder mindet om ens egen mor til en sådan omsorg. For nogle år siden gik en kær ven bort. Han havde hjulpet flere mennesker, udtalt flere lovord og givet mere frit af sin tid, sine talenter og sine ejendele end de fleste. Han hed Louis. Han fortalte mig denne smukke beretning: En kærlig, blid mor var gået bort. Hun efterlod ikke sine stærke sønner og skønne døtre nogen verdslig rigdom, men i stedet en rig arv bestående af sit eksempel, sine ofre og sin lydighed. Da begravelsestalerne var holdt og den triste tur til kirkegården var overstået, gennemgik hendes voksne børn moderens fattige ejendele. Louis fandt en lille seddel og en nøgle. På sedlen stod der:»i hjørnet af soveværelset, i den nederste skuffe i min kommode, står der en lille æske. Den indeholder min kæreste skat. Denne nøgle er til æsken.«en af de andre sønner sagde:»hvad kan mor have ejet, som var så værdifuldt, at det skulle låses nede?«en søster sagde:»far har været død i mange år nu, og mor ejer jo kun lidt af denne verdens gods og guld.«de tog æsken frem fra kommodeskuffen og lukkede den forsigtigt op ved hjælp af nøglen. Hvad indeholdt den? Ingen penge, intet skøde, ingen kostbare ringe eller smykker. I æsken fandt Louis et falmet fotografi af sin far. Bag på fotografiet var der skrevet:»min elskede mand og

8 jeg blev beseglet til hinanden for tid og al evighed i Herrens hus i Salt Lake City den 12. december 1891.«Der lå også et foto af hvert af børnene med vedkommendes navn og fødselsdato. Til sidst trak Louis et hjemmelavet Valentines -kort frem i lyset. Louis læste de ord, som han med barnlig håndskrift havde skrevet 60 år tidligere:»kære mor, jeg elsker dig.«de blev bløde om hjertet, stemmerne dæmpedes og øjnene blev våde af tårer. Mors skat var hendes evige familie. Dens styrke hvilede på den solide grundvold, som hedder»jeg elsker dig.«digteren skrev:»kærlighed er den ædleste egenskab i menneskesjælen.«en skolelærer viste sin kærlighed i sin livsfilosofi:»ingen dumper i min klasse. Det er mit ansvar at hjælpe alle eleverne til at få fremgang.«en præstedømmeleder i Salt Lake City, som er pensioneret chef, sagde til mig:»i år har jeg hjulpet 12 af mine brødre, som ikke havde arbejde, til varig beskæftigelse. Jeg har aldrig været så lykkelig i hele mit liv.«han havde på grund af sin ringe højde fået kælenavnet»lille Ed«, men han rejste sig i sin fulde højde den dag, hans øjne strålede og hans stemme skælvede. Han viste sin kærlighed ved at hjælpe mennesker i nød. En stor og hårdhudet forretningsmand, der solgte fjerkræ, viste sin kærlighed i en enkelt kommentar, da en mand ville betale for 24 stegekyllinger.»kyllingerne er til enkerne, ikke sandt? Så dem skal du ikke betale noget for.«så tilføjede han med svag stemme:»og der er flere, hvor de kom fra.«for nogle år siden spillede Morgan High School mod Millard High School i statsmesterskabets footballturnering. Træneren for Morgan, Jan Smith, sad i sin kørestol og sagde til sit hold:»det er den vigtigste kamp i jeres liv. Hvis I taber den, vil I fortryde det for evigt. Hvis I vinder, vil I huske det altid. Lad hver eneste aflevering være afgørende.«hans hustru, som han ømt kaldte sin næstkommanderende, stod bag døren og hørte sin mand sige:»jeg elsker jer, drenge. Jeg er ligeglad med kampen. Jeg elsker jer og ønsker for jer, at I må få sejren.«morgan High, der ikke var favorit, vandt kampen og turneringen. Ægte kærlighed afspejler Kristi kærlighed. Hvert år i december kalder vi det for juleånden. Man kan høre den. Man kan se den. Man kan fornemme den. Men aldrig alene. En vinterdag, da julen nærmede sig, tænkte jeg tilbage på en oplevelse, jeg havde som dreng. Jeg var lige fyldt 1 1 år. Vores primarypræsidentinde, Melissa, var en ældre, kær gråhåret dame. En dag i Primary bad Melissa mig om at blive og tale med hende bagefter. Der sad vi to så i den ellers tomme kirkesal. Hun lagde Fra æsken fremdrog Louis et fotografi af sin far. Derefter dukkede der et foto af hvert af børnene op. Til sidst trak Louis et hjemmelavet Valentineskort frem i lyset.

9 . sin arm om min skulder og begyndte at græde. Jeg spurgte hende forskrækket, hvorfor hun græd. Hun svarede:»jeg kan ikke få pionerdrengene til at være ærbødige under forprogrammet i Primary. Vil du hjælpe mig, Tommy?«Det lovede jeg Melissa. Og hvad der var mærkeligt for mig, Englekoret sang virkelig. Udenfor var himlen blå - azurblå. Luften var kold - klar og kold. Sneen var helt hvid - krystalhvid. Mesterens ord syntes at få en mere personlig betydning end jeg nogensinde før har følt:»kvinde, der er din søn.«og til disciplen:»der er din mor«(joh 19:26-27). men ikke for Melissa, var, at det gjorde en ende på problemerne i Primary. Hun havde henvendt sig til selve ophavet til problemet, nemlig mig. Løsningen var kærlighed. Årene fløj af sted. Forunderlige Melissa, der nu var i halvfemserne, boede på et plejehjem i den nordvestlige del af Salt Lake City. Lige før jul besluttede jeg mig til at besøge min elskede primarypræsidentinde. I bilradioen hørte jeg denne sang:»synger om den konge stor, som er født i Betlehem.«Jeg tænkte på det besøg, som de vise mænd aflagde O Betlehem, du lille så skønt du ligger der, by, i nattens skær en stjernehær så mildt ned til dig ser, dog i de mørke gader ses evighedens lys. Vort håb og tro for sjælens ro i krybben lagdes nys (O Betlehem, du lille by, Salmer og sange, nr. 131). for længe, længe siden. De medbragte gaver bestående af guld, røgelse og myrra. Jeg medbragte kun kærlighedens gave og et ønske om at sige tak. Jeg fandt Melissa i spisesalen. Hun sad og stirrede ned Den forunderlige gave var givet, himlens velsignelser var modtaget, den kære Kristus var ankommet, altsammen ind ad den kærlighedens dør. i en tallerken med mad, og prikkede til den med en gaffel, som hun holdt i sin rynkede hånd. Hun spiste ikke en bid. Da jeg talte til hende, blev mine ord mødt med et venligt, men tomt blik. Jeg tog gaflen ud af Melissas hånd og begyndte at made hende, mens jeg hele tiden talte til hende, om dengang hun arbejdede med drengene og pigerne i Primary. Der var ikke så meget som et glimt af genkendelse, og hun sagde ikke et eneste ord. Der sad to andre plejehjemsbeboere ved siden af og så bekymret på mig. Til sidst sagde de:»hun genkender ikke nogen, end ikke sin egen familie. Hun har ikke sagt et ord i alle de år, hun har været FORSLAG TIL SAMTALEEMNER FOR HJEMMELÆRERNE 1. Vi behøver ikke at tage del i den verdslighed, som omgiver os, men kan søge til Herren, som siger:»jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham«(ab 3:20) 2. Kærlighed er en port, som vi kan benytte til at få her.«frokosten var forbi. Min ensidige talestrøm ophørte. Jeg skulle lige til at gå. Jeg tog hendes spinkle hånd i min, så hende ind i det rynkede, men smukke ansigt, og sagde:»gud velsigne dig, Melissa. Glædelig jul.«helt uventet sagde hun:»dig kender jeg. Du er Tommy Monson, min primarydreng. Hvor jeg dog elsker dig. «Hun trykkede min hånd op mod sine læber og gav den et kærligt kys. Tårer dryppede ned på vore hænder, der knugede hinanden. De hænder blev den dag velsignet af Himlen ved Guds nåde. OKTOBER 7 andre til at lytte til hans røst, for kærlighed er den drivkraft, som fører til forandringer, og den balsam, som bringer lindring. 3. Kærlighed har sin pris. Liv og hjem, som er fulde af kærlighed, vender sig fra strid og skænderier. Et liv, fuld af kærlighed, vender sig fra vold, fra at lade lyster ødelægge drømme og vender sig i stedet til barmhjertighed og kærlig omsorg. 4. Liv og hjem, som er fulde af kærlighed, fokuserer på budskabet:»lad der blive fred på jorden, og lad den begynde med mig.«19 9 6

10 LOMME KNIVEN Anonym Lommekniven hang altid i en snor inde i skabet. Af og til, når jeg bøjede mig ned for at samle noget op fra bunden af skabet, stødte jeg hovedet imod den. Jeg havde været lige ved at bruge kniven et par gange - på en lejrtur eller til at skære en skive brød med. Men jeg havde aldrig vovet at gøre det. Jeg havde altid drømt om at eje sådan en kniv. Den havde lige den rette størrelse, og skæftet var lavet af hjortegevir. Men der hang den og svingede som et pendul, helt ubenyttet. Jeg havde kun haft den i hånden et par gange, mens jeg et for et foldede knivene og tilbehøret ud. Den var allerede begyndt at ruste her i det fugtige klima i Uruguay. Jeg havde forlængst erkendt, at jeg aldrig kunne bruge kniven. For det første plagede min samvittighed mig, hver gang jeg stod med den i hånden. Og for det andet risikerede jeg at miste min bedste ven, hvis jeg brugte den. Kniven tilhørte nemlig ham, forstår I. Jeg havde stjålet den. Det var sket meget hurtigt, da der opstod forvirring, mens en gruppe unge fra grenen var samlet. Ariel havde ikke opdaget, at hans kniv var væk. Og nu holdt kniven mig i et jerngreb. I de to år, der var gået siden da, havde kniven altid spøgt i mine tanker. Min bitre fejltagelse havde fået mig til at beslutte, at jeg aldrig mere, uanset hvad der måtte ske, ville tage noget, der ikke tilhørte mig. Men hvad angik kniven vaklede jeg. Jeg grublede over det igen og igen for at finde ud af, hvad jeg skulle stille op med den. Og nu havde jeg en anden grund til at tænke på kniven. Vores præstekvorum var ved at forberede en fireside sammen med wardets laurbærpiger. Firesiden skulle afholdes en søndag eftermiddag, og præsterne skulle stå for indlæg, der handlede om et evangelisk princip. Det princip, som vi havde valgt, var omvendelse, og hver af os skulle fremlægge et af omvendelsens trin: At erkende man har gjort noget galt, at angre, at bekende, at gøre skaden god igen og at beslutte, at man aldrig vil gøre det igen. Ved et ulykkeligt tilfælde fik jeg tildelt emnet»at gøre skaden god igen«. Selvfølgelig dukkede lommekniven straks op i mine tanker. Hvad skulle jeg gøre? Eftersom der i Uruguay ikke er særlig mange muligheder for at være sammen med andre medlemmer af Kirken, kunne jeg ikke forestille mig, at jeg skulle udeblive fra en fireside eller gå glip af samværet med mine venner. Men hvordan skulle jeg kunne tale om genoprettelse og omvendelse, når skyldfølelsen over at have stjålet kniven hang som et møllehjul om min hals? Til sidst tog jeg lommekniven frem fra skabet. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at få den til at se ny ud. Jeg blandede rensevæske med smøreolie og gnubbede hver eneste del af kniven. Jeg talte med en mekaniker på mit arbejde og forsøgte at vaske den med opløsningsmidler. Men rusten var allerede gået i forbindelse med metallet. Det var umuligt at få kniven til at se ud, som den oprindelig havde gjort. Ariel blev forbavset, da jeg den søndag, hvor firesiden skulle afholdes, bad ham om at følge med mig ind i et af klasselokalerne i kirken.»hvad er det, du vil fortælle mig?«spurgte han. STJERNEN

11

12 Jeg har noget, jeg vil give dig,«sagde jeg. Jeg tog kniven op af lommen og lagde den i hans hånd.»hvad er det?det er den kniv, jeg stjal fra dig.du? Stjålet fra mig? Aldrig!Jo, jeg har stjålet den fra dig.jeg troede, jeg havde tabt den. Hvor har du fundet den?«han ville ikke tro mig. Jeg forklarede i detaljer, hvordan jeg havde stjålet kniven.»kan du tilgive mig, Ariel?«spurgte jeg, da jeg havde talt ud.»jeg må vide, om du kan tilgive mig! Han omfavnede mig. Jeg gengældte hans omfavnelse. Vi græd sammen. Så sagde han:»vi er venner. Selvfølgelig tilgiver jeg dig.«vi bad en bøn og omfavnede hinanden en gang til, inden vi forlod klasseværelset. Ingen andre vidste, hvad der var sket. Hvor var vores indlæg den aften dog dejligt! Og hvor var forfriskningerne lækre! Jeg kunne ikke mindes at have været lykkeligere. STJERNEN 10

13 Tidligere har jeg altid været meget negativ, når det gjaldt mig selv. Jeg beklagede mig altid til mine venne^ over, hvor grim jeg var den dag, hvor tyk jeg var, hvor sjusket mit hår så ud og så videre. Men en dag ændrede alt det sig. Jeg havde en vidunderlig veninde, som hed Holly. Hun var god til at lytte, og hun var sjov at omgås. En dag efter skoletid gav hun mig et brev, og på konvolutten stod der:»må først åbnes, når du kommer hjem!«selvfølgelig blev jeg straks meget nysgerrig og havde lyst til at åbne brevet. Men jeg besluttede at vente, til jeg kom hjem, så jeg kunne læse det i ro og mag. Jeg spekulerede på, hvad der mon stod i brevet. Jeg tænkte på alle de forfærdelige ting, hun kunne have skrevet. Jeg nåede hjem og åbnede brevet. Der stod, at jeg var et godt menneske, og at jeg altid skulle huske på, at jeg er noget særligt. Hun havde skrevet en liste over de gode egenskaber, ET KÆRLIGT BREV Jana Bryner hun så i mig. Jeg læste brevet og funderede over, hvordan jeg kunne have overset de kvaliteter. Ved at give mig den liste i sit brev, hjalp Holly mig til at få større selvværd. Hun mindede mig om, at jeg er Guds barn, og at han elsker mig. Jeg tror, at Satan ønsker, at vi skal føle os værdiløse. Når vi ikke værdsætter os selv, ender vi med at gøre ting, som vi senere fortryder. Herren elsker os og vil altid elske os. Jeg er nu klar over, at han ikke kun ser på vores svagheder. Han ser også vores stærke sider. Takket være et brev fra Holly ved jeg, at jeg er noget særligt, og at min himmelske Fader elsker mig. i

14

15 EN STOR FAMILIE Lau ry Livsey FOTO: LAURY LIVSEY, RICHARD ROMNEY, OG FAMILIEN WONG Yun Tai mindes en varm Wbngseptemberaften i 1984, hvor hendes liv blev forandret. Familien Wong bor på 21. etage i Wu Yuet House, et socialt boligbyggeri i Tuen Mun i Hong Kongs New Territories. Den aften sad den 15-årige Wbng Yun Tai, der lyder det engelske navn Belle, og spiste aftensmad, da det bankede på døren. To fremmede iført hvide skjorter, slips og sære sorte navneskilte stod udenfor. De talte til hende gennem et metalgitter, som forblev lukket, skønt døren var åben. Belle var optaget af at spise, så hun bad sine to gæster om at komme tilbage en time senere.»jeg var interesseret i religion, og jeg ville gerne vide, hvilken tro der var sand. Jeg havde det ligesom Joseph Smith. Jeg ville gerne vide, hvilken kirke der var Guds sande kirke,«husker Belle. Da missionærerne vendte tilbage, lyttede hun høfligt til deres budskab. Bagefter gav de hende en Mormons Bog at læse i, bad en bøn og gik igen. Det var et enkelt møde, men det fik stor betydning for Belle.»Da jeg bad, fyldtes mit hjerte af en dejlig følelse,«siger hun. En måned senere blev Belle døbt. Og så begyndte det hårde arbejde. Belle, der er Wong Hong Tsuens og Wong Leung Hos næstældste barn, ville have, at hendes forældre og søskende skulle opleve den samme evangeliske glæde, som var blevet så vigtig en del af hendes liv. Hun begyndte at fortælle dem om det, hun havde lært. Nu, mere end ti år senere, gør hun det stadig. Siden den ydmyge begyndelse er syv af familien Wongs otte børn blevet medlemmer af Kirken, og det samme gælder mor og far. Belle var på mission i Hong Kong. Og det var hendes yngre søstre Angela og May også. Det eksempel, som Belle satte for sin familie, gjorde et dybt indtryk på hendes yngste søster Wong Cho Ho, som bærer det engelske navn Rambo, og hendes lillebror Wong Wah Kan (Simon), som nu begge er teenagere.»inden jeg blev medlem, lagde jeg altid mærke til Belle,«siger Simon, OKTOBER Da Belle, fif venstre, var blevet døbt, fortalte hun sin familie om evangeliet. Øverst til venstre: Belle (forrest i midten) og søstrene Agnes (til venstre), Rambo og Mandy (til højre). Herover: Belles bror Simon og søsteren Rambo.

16 der blev døbt i 1992.»Hun var ikke doven. Hver søndag stod hun op og gik i kirke. Mens Belle var missionær, var hun et godt eksempel for vores familie, og hun hjalp os.«rambo, der påtog sig sit specielle engelske navn for flere år siden, siger også, at hendes søsters eksempel spillede en stor rolle for hendes egen omvendelse.»da jeg var mindre, begyndte jeg at gå i kirke med Belle hver søndag, selv om jeg ikke var blevet døbt,«mindes hun,»men jeg tog ikke nadveren.«her tager historien så en ironisk drejning.»mange af wardets medlemmer troede, at jeg var medlem,«fortsætter hun.»de bad mig om at gøre mig til ven med missionærernes undersøgere, selv om jeg selv var undersøger. Da jeg blev ældre, udvikledes mit vidnesbyrd, og jeg lærte mere om Kirken.«Da Rambo endelig blev døbt i 1990, hjalp hun Belle med at undervise deres søstre Mandy, May, Angela og Agnes såvel som Simon i evangeliet.»da jeg var lille, kunne jeg lide at lege og have det sjovt. Men da jeg blev ældre, modtog jeg et vidnesbyrd - et sandt vidnesbyrd, og jeg ønskede at dele det med andre,«siger Rambo. Et af de første mennesker, som Rambo ville dele evangeliet med, var søsteren Agnes. Hun inviterede Agnes med i kirke.»de første gange jeg var i kirke,«siger Agnes, som er to år ældre end Rambo,»kedede jeg mig ret meget. Jeg kunne lide at tale med missionærerne, men jeg brød mig ikke om at tale om Kirken. Men Rambo hjalp mig til at forstå mere om evangeliet. Til sidst besluttede jeg at undersøge Kirken, fordi Belle tog det så alvorligt og ydede så mange ofre for Kirken, og jeg kunne også se, hvad Kirken var begyndt at betyde for Rambo.«Rambo talte også med Simon om evangeliet og hjalp ham til at beslutte sig for at blive døbt. Og sådan gik det hele til: To missionærer talte med Belle. Belle blev medlem af Kirken og begyndte at indføre Rambo i fællesskabet i Kirken. Rambo blev døbt og begyndte at tale med Agnes og Simon om evangeliet. Agnes og Simon blev døbt, og de blev fulgt af Mandy, der er familien Wongs ældste datter, og May, Angela og deres forældre. Simon kan godt lide at tænke tilbage på den tid, hvor han for alvor begyndte at undersøge evangeliet. Han kan huske, da han bad for første gang. STJERNEN 14»Jeg vidste ikke, hvordan man beder eller hvad jeg skulle sige,«mindes han.»men jeg følte mig altid godt tilpas, når jeg bad.«inden Simon blev medlem af Kirken, var søndagene afsat til hvile og afslapning. Han sov som regel længe, og stod så op for at spille fodbold med sine venner. Nu om dage spørger hans venner ham ikke længere, om han vil spille på sabbatten.»jeg har allerede fortalt dem, at jeg ikke spiller om søndagen mere, og om hvad jeg gør i stedet,«siger han. Om søndagen går Simon i kirke og studerer i sine skrifter.»jeg elsker at studere Mormons Bog - især om Lehi og den tro, han udviste. Min egen tro er ikke stor, så det er godt for mig at læse om en, der var så stærk.«belle elsker at tale om den positive indflydelse evangeliet har haft på hendes familie, men hun vil ikke påtage sig æren for det. I stedet siger hun: "Jeg ved ikke, hvor meget jeg har hjulpet min familie, men jeg ved, at vor himmelske Fader har hjulpet min familie meget.«hendes familie er ikke enig med Belles syn på sin rolle. Hver aften, når de sætter sig til middagsbordet, ser de på hinanden og ser det levende bevis på Belles vilje til at dele evangeliet.

17 Øverst til højre: Bror og søster Wong. Datteren Agnes, til venstre, siger: "Jeg besluttede at undersøge Kirken, fordi Belle tog det så alvorligt og ydede så mange ofre for Kirken." Herunder: Bror og søster Wong og syv af deres otte børn er blevet døbt, takket være Belles eksempel.

18 STJERNEN 16 KHHMSHBBj

19 Evelines bog Teresa Wolf mands eneste søster Eveline, som ikke var Minmedlem af Kirken, havde skrevet til os om et alvorligt familieproblem. Vi var bekymrede for hendes depression og vores magtesløshed i situationen. Jeg begyndte at bede for hende, og Peter og jeg tog til templet for at søge inspiration. Mit hjerte søgte efter vejledning: Hvordan kunne jeg hjælpe min svigerinde? Svaret kom fra Anden: Skriv til Eveline om Mormons Bog, bær dit vidnesbyrd og send missionærerne ud til hendes hjem. Peter tøvede med at sende missionærerne ud til hende, men jeg vidste, at det var det, Herren ønskede, at jeg skulle gøre. Jeg forfattede mit brev næste morgen og sendte det. Der gik et par dage uden svar fra Eveline. Jeg begyndte at blive noget nervøs. Hun er nok blevet stødt, sagde jeg til mig selv; hun er blevet vred over brevet. Jeg blev så bekymret over hendes reaktion, at jeg bad Peter om at ringe til hende. Hun fortalte os hele historien i telefonen. Den dag, hvor mit brev kom, havde været særlig slem for Eveline. De problemer, som tyngede hende, havde virket overvældende, og det tv-program om depressioner og selvmord, som hun havde siddet og set, havde ikke beroliget hende. Hun fandt endelig fred, da hendes søn kom hjem fra skole for at spise frokost. Han havde posten med ind, og deriblandt lå mit brev. Mens Eveline læste, rørte Ånden hendes sjæl. Tårerne nogen eller noget ville hjælpe hende i denne svære tid, men hun vidste ikke, om hendes bønner var blevet hørt. Men gennem dette brev vidste hun nu, at hendes himmelske Fader virkelig interesserede sig for hende. Hun blev meget glad. Hun fortalte mig, at den fred, hun følte fra Ånden, var så overvældende, at hun ikke vidste, hvad hun skulle gøre eller hvordan hun skulle besvare mit brev. Jeg opfordrede hende så til at begynde at studere Mormons Bog hver dag, hvilket hun gjorde. En uge senere ringede jeg til Kirkens ledere i den by, hvor hun boede, og bad dem om at sende missionærer ud til hende. Gennem sit studium af Mormons Bog og med hjælp fra et vidunderligt missionærægtepar oplevede Eveline en forandring i sit liv. Hun nød missionærernes undervisning, begyndte at efterleve visdomsordet og opdagede, at hendes ægteskab blev bedre. Hun begyndte at føle fred med sig selv. liv. Glæden strømmede over og påvirkede hele familiens Selvfølgelig forsvandt Evelines hverdags problemer ikke. Men hendes syn på dem var ændret. Med Kristus som midtpunkt i sit liv, var hun blevet en ny kvinde. Peter havde aldrig troet, at han skulle opleve at få lov til at døbe og bekræfte sin eneste søster. Det har givet os en større glæde, end vi troede muligt, at give en af vores kære en så uvurderlig gave. Mormons Bog var løsningen. trillede ned ad hendes kinder. Hun havde bedt om, at OKTOBER

20 -.. ;\fe^i w f.

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne Prædiken til søndag den 28. juni 2015 i Havdrup kirke. Friluftsgudstjeneste på kirkegården. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Søndagen

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere