HOLMENS sogns Udflytterbørnehave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006"

Transkript

1 BILAG II HOLMENS sogns Udflytterbørnehave Indholdsfortegnelse: Velkommen. 3 Bestyrelse og formål 3 Adresse, normering og dagens rytme.. 4 Naturen omkring os.. 5 Pædagogikken. 6 Børnehavens storegruppe og ABC dage 7-8 Hvordan er de voksnes samarbejde tilrettelagt 9-10 Forældresamarbejdet 11 Forældrehåndbog "Stenbroens børn har brug for lys og luft". Velkommen til børn og forældre i Holmens Sogns Udflytterbørnehave. Vores Udflytterbørnehave blev oprettet i 1975 på initiativ af den daværende bestyrelse for Holmens Sogns Menighedsbørnehave. Som der skrevet stod i kirkebladet fra indvielsen: "Stenbroens børn har brug for lys og luft". De tanker faldt i tråd med Clara Hauch s, som var børnehavepædagog. Hun ejede godset Mørdrupgård, som ligger ved Bure sø. Hun havde bestemt: At noget af jorden skulle komme Københavnerbørn til gode". Det er årsagen til at "Holmen" i dag ligger sammen med to andre udflytterbørnehaver "Skjold" og "Blokhuset" på Mørdrupsgårds jord ved Krogenlund skov.

2 Børnehaven er en selvejende institution med en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, hvor af de tre er forældrevalgte. Formanden og det andet medlem, som er udpeget af menighedsrådet ved Holmens kirke, er selvsupplerende. I vedtægterne for børnehaven lyder 1 således: FORMÅL DEN SELVEJENDE INSTITUTIONS NAVN ER HOLMENS SOGNS UDFLYTTERBØRNEHAVE, DENS HJEMSTED ER KØBENHAVNS KOMMUNE. INSTITUTIONEN ER TILSLUTTET MENIGHEDERNES DAGINSTITUTIONER. INSTITIONENS FORMÅL ER I SAMARBEJDE MED BØRNENES HJEM OG PÅ ET KRISTEN GRUNDLAG, AT UDFØRE ET BØRNEARBEJDE, DER GIVER BØRNENE DE BEDST MULIGE UDVIKLINGSBETINGELSER. Børnehaven åbner i opsamlingen kl Kl.8.05 præcis, kører bussen til Lynge. Vi er tilbage i Havnegade kl Opsamlingen lukker kl Børnehaven er normeret til 42 børn fra 3-7 år fordelt på to aldersintegrerede stuer med 21 børn. Stuerne kalder vi RØD OG BLÅ. DAGENS RYTME. Busturen er en selvfølgelig del af vores hverdag, og både børn og voksne prøver at udnytte tiden bedst muligt: Børnene laver aftaler med hinanden, de voksne giver beskeder videre til hinanden og planlægger dagen. Der bliver snakket, leget og sunget. Kl kommer vi til børnehaven i Lynge. Morgensamling: I børnehaven fordeler vi os på de to stuer rød og blå, og holder samling. Det er det eneste tidspunkt, hvor alle på stuen er samlet. Resten af dagen er nogle måske på tur med madpakker, nogle spiser i Bamsekyllingehuset og nogle i dukkekrogen eller på den anden stue. Samlingen længde varierer. Det kommer an på, hvad indholdet er. Vi har altså ingen fast dagsorden, men som regel taler vi om, hvem der mangler i dag. Vi synger, fortæller historier, laver rytmik eller drama. Vi viser noget, vi har med hjemmefra eller bare snakker og snakker og snakker. Frokosttid: Vi spiser frokost kl. Ca Børnene skiftes til at dække bord. Vi lægger vægt på, at frokosten foregår i en rar og hyggelig atmosfære. Kl. Ca sover de mindste middagslur, og de andre børn fordeler sig i deres grupper. Når de voksne har holdt fælles kaffepause, spiser vi frugt i vores grupper, leger og rydder op. Kl går vi i garderoberne og pakker vores ting. 2

3 Bussen henter os kl og vi er tilbage i Havnegade kl Vores rammer og betingelser. - NATUREN OMKRING OS. Vi bor på landet og har optimale muligheder for udendørs liv. Vi har vores eget meget store ude-areal, indrettet til leg og bevægelse. Med sandkasser og gynger og cykelsti. Bakker til at klatre op af og kælke nedad. Klatre-træer, køkkenhave, legehuse og gede-fold. Fodboldbane, vandpost og bålplads. Vi ligger op til skov, mose, åer, marker, gammeldags bondegård. Vi ser køerne på marken. Vi kan gi hestene æbler og græs. Vi går, løber, cykler gennem skoven til Buresø for at bade. Vi snitter og saver i grene. Naturen er vores sanse-rum, vores motorik-rum, vores fantasi-rum, vores opdagelsesrum. Vi lægger derfor stor vægt på, at bruge udendørs livet i al slags vejr. Dette er en stor udfordring: Vi kommer fra byen, med vores vaner. Nu skal vi lære at færdes i naturen. De små børn skal f.eks. lære at løfte benene, når vi bevæger os henover skovbunden udenfor stierne! Det er dejligt at se, hvor hurtigt de lærer at klatre op af en stejl skrænt, når de har prøvet det nogle gange. Vi går lange ture med madpakker og små ture på de små børns betingelser. Vi kender en masse steder, som har forskellige kvaliteter og udfordringer. Vi har store og lille Troldehøj i skoven og heksens hus ude på marken. Vi følger årstiderne og kender deres muligheder: Vinteren med is til at glide på, sne til at kælke på ned ad små og store bakker. Lave snehuler. Foråret til at sige goddag igen til regnormene, når vi graver i køkkenhaven. Plukke anemoner eller tørre Skovmærker på pind. Sommeren til at lege med vand og mudder. Opdage insekter og lære hvad forskellen er på en bi og en hveps. Efteråret med bog og agern. Svampene der pludselig dukker op. Lære at kende noget om spiselig og giftig. Med al dette får børnene oplevelser i naturen. Vi bruger vores krop, sanser og nysgerrighed. Vi undres sammen over, hvad vi finder: Gæt et spor i sneen, gæt en lort eller en fugle-fjer. Dermed får de også fortrolighed og kærlighed til naturen. 3

4 PÆDAGOGIKKEN Vores pædagogik er hele tiden under udvikling. Gennem personalets iagttagelser og refleksioner, gives nye handlemåder, der bevarer og højner kvaliteten i det daglige liv. Vores grundholdning er, at den voksne har ansvar for: - At give omsorg, ved at være nærværende, ved at have empati (indføling, indlevelse evne). - At kende børns udviklingstrin. - At finde frem til det enkelte barns behov. - At være i børnehøjde, at øve sig i at se det børnene ser og det de er optaget af. - At se, læse og forstå barnet. Inspireret af Margrethe Brun Hansen. - At skabe anerkendende relationer til det enkelte barn. - At møde barnet, så det mærker sin egen selvfølelse. - At ethvert barn skal kunne trives her. - At være grænsesættende. - At arbejde frem imod en anerkendende måde, at være sammen på. - At møde barnets eventuelle usikkerhed eller angst for visse ting - forstå, anerkende og hjælpe det igennem. At skabe rum og rammer for børnene, så: - Leg og fantasi kan udvikles, barnets selvvirksomhed kan udfolde sig. - Barnet kan øve sig i at deltage i et fællesskab, være social og føle samhørighed. - Der er leg og læring. - Udvikling af venskaber. - Barnet kan udvikle sin individualitet. Barnet skal møde værdier som: Her skal være glæde Vi skal ha det sjovt sammen Vi skal ha det hyggeligt Her er ikke travlt ikke stress Gensidig respekt Her er tid og plads til fordybelse ikke blive afbrudt unødvendigt. Voksne, der er optaget af børnenes liv = Pædagogiske processer. Vores mål og håb for børnene: At de møder tillid og føler tryghed, så de kan være sig selv. At de bliver selvstændige individer, som er selvhjulpne. At de kan tage ansvar for egen handling og tager aktiv del i egen hverdag. BØRNEHAVENS STOREGRUPPE OG ABC DAGE. I de mange år Holmen Sogns Udflytter børnehave har virket, er det en del af vores pædagogik, at vores børn bliver i børnehaven til de er 7 år og skal begynde i 1. klasse i skolen. 4

5 Vi har den plads og den erfaring og de muligheder og udfordringer, der skal til for denne aldersgruppe. Derfor mener vi, at vi har et bedre alternativ til børnehave-klassen i skolen. Når barnet kommer i skole herfra, er det særdeles godt styrket og moden til skolens nye liv. At være og føle sig stor i børnehaven er, at være moden nok til, f.eks. at kunne fortælle de yngre børn om vores særlige begivenheder; at være kultur-bærer : Hvordan er det at være på koloni?, om juletraditioner, bade i søen, arrangere lege o.s.v. At vise børnehaven frem for nye gæster, forældre og studerende. De får rum til, at være de største, med pligter og rettigheder. Storegruppens børn får mulighed for, at blive hjælpevenner for en af de nye 3-årige på deres egen stue. Hjælpen kan være at huske madkassen, pakke tasken, stille hjemmesko på plads, samt andre små ting. Både de små nye og de gamle børn synes, det er dejligt og de kommer derved hurtigt tæt på hinanden. Pligter: De store får også kursus i bordvask og fejning. De samarbejder to og to en dag om ugen, om at gøre rød stue klar efter frokost. De store børn sørger også for foder til småfuglene. Vi har som mål, at vores børn, når de forlader børnehaven har : - Leget med vand og mudder - Klatret i træer - Gået mange kilometer - Lavet bål - Ejet storegruppens hule - Badet i søen - Knyttet sociale kontakter - Kælket ned af små og store bakker - Lært at cykle og været på cykeltur Når man er 6 år, kan man alt og intet. Man er almægtig. Fuld af interesse, - ærekær og bruger megen energi på sociale interesser. ABC dage: En dag samles storegruppen i rød stues værkstedsrum, hvor vi har ABC dag. Aktiviteterne spænder over forskellige emner på deres aldersniveau, såvel kreative som intellektuelle. Vi holder frikvarter efter gruppens behov. Vi leger med: Bogstaver ord lyde rim Tal - Miniløk Æselspil -, andre tal spil, mm. Vi taler om vejret, ugedage, måneder og år. Hvert barn har sit eget opgavehæfte. I ABC-gruppen øver vi os på : - Ikke at snakke hele tiden. - At række fingeren op, når det er nødvendigt. - At hjælpe hinanden. - At kunne vente. - At holde på en blyant. - Bruge blyanter, så der kan viskes ud. - At male med de rigtige farver. (Bundne opgaver) 5

6 Ikke at spise frokost oven i bøgerne. - Tab og vind med samme sind! (ret svært) - Ikke have jakker, gummistøvler eller vanter på i stuen! HVORDAN ER DE VOKSNES SAMARBEJDE TILRETTELAGT? Personalets samarbejde består af: - dagligdagens små møder og i de planlagte personale-møder af 3 og 4 timer, hver 2. og 3. uge. - Desuden har vi årligt i november Personale- weekend. Ved personale-mødet har vi en fast dagsorden. Den består af bl.a. følgende punkter: - Godkendelse af referat fra sidste møde. - Pædagogisk emne. - Børn: Det enkelte barns trivsel i børnehaven bliver belyst. - Referat af forældre-samtaler og andre møder. - Studerende: De studerende fortæller om deres trivsel, opgaver og hvilke problemstillinger de arbejder med i børnehaven. - Evaluering af pædagogiske forløb. Ved Personale-weekend samles alle pædagoger og studerende med overnatning. De sidste år har vi valgt et pensionat i Tisvildeleje. Vi arbejder med et givet pædagogisk tema, som vi her kan arbejde i dybden med. Vi har et fast punkt, hvor vi kommer rundt om alle vores børn. Vi har også et punkt med forskellige ideer til lege og et natur-emne. Vi har en planlagt tidsplan for hele forløbet. Vi arbejder med Matrix som evalueringsmetode. Større pædagogiske emner, som vi har arbejdet med: Alternativ til overvågning, hvor vi var inviteret med i et forsknings-projekt varende 1 ½ år fra 2001 sammen med andre institutioner i vores paraply organisation: Menighedernes daginstitutioner. Opgaven bestod i, at vi skulle finde frem til bedre metoder til at, formidle vores arbejde med børnene, videre til forældrene. Således at forældrene følte sig mere trygge, ved at føle sig mere velinformerede, og at børnenes private liv i institutionen blev respekteret. - Emnet De voksnes Skældud har vi også arbejdet med, foranlediget af Erik Sigsgaards bog om emnet. Bl.a. har børnene tegnet skældud og vi har interviewet de større børn om emnet til vores avis. Begrebet Anerkendende relationer ved den norske pædagog og forsker Berit Bae, har vi arbejdet med i nogle år. Vi er stadig optaget af at vores samvær med børnene er anerkendende. 6

7 fokus punkt for os det næste år.. de næste år, er at være anerkendende i vores væremåde. Vi har valgt et område: At blive gode til anerkendelse under frokosten. - fokus på nærvær. Pædagogisk perspektivplan er implementeret i børnehavens pædagogiske praksis. Pædagogiske læreplaner: På personaledagene i November 2004 tog vi fat på diskussionerne om: Hvad forstår vi ved læring? Som inspiration til drøftelsen brugte vi Leg og lær, en guide om pædagogiske læreplaner, udgivet af Ministeriet for familie- og forbrugsanliggende. De har også udgivet Guldguiden i marts Heri kan vi genkende mange eksempler fra vores egen hverdag. Vores foreløbige diskussioner vil komme til at danne grundlag for de pædagogisk læreplaner, som vil indgå i årsplanen for Projektarbejde i Fra marts 2005 har børnehaven deltaget i Københavns Kommunes forsøgsprojekt med adfærdsanalytisk behandling af småbørn med diagnoser inden for det autistiske spektrum. ABA- metoden (Applied Behavior Analysis). Vi har et barn. FORÆLDRESAMARBEJDET. Forældresamarbejdet på det formelle og overordnede plan foregår i Bestyrelsen, hvortil der er valg 1 gang om året i forbindelse med periodens første forældremøde af i alt 2 årligt. Til det mere praktiske arbejde i forbindelse med fælles børn & forældre arrangementer har vi forældrerådet. Kvaliteten af samarbejdet mellem pædagoger og forældre omkring det enkelte barn er vigtigt for, at barnet har det trygt i institutionen. Den første tid er følsom for både børn og forældre. Pædagogerne har indsigt og erfaring med nye børn og deres forældre. Her i Holmen arbejder vi på at gøre indslusningen så tryg som mulig. Der er selvfølgelig mange informationer af praktisk art, som i enhver institution. Og lidt flere hos os på grund af vores vægt på udendørs livet. Vi har lavet en kort forældrehåndbog om bl.a. dette emne. Tidligt i den nye periode i august eller september har vi et fællesmøde for nye forældre i opsamlingen, hvor vi kommer omkring spørgsmål fra forældrene og hvad vi ellers finder er vigtigt at fortælle om. Den daglige forældrekontakt foregår ved bussen og i vores opsamling. Hvis man som forældre har noget særlig vigtigt og følsomt at tale om med personalet, kan man altid aftale tid til en samtale i opsamlingen med en pædagog. Dette kan også ske spontant, ved at vi flytter samtalen ud i vores samtalekøkken Det er også vigtigt at huske, at telefonen kan bruges til store og små informationer, altså at man altid kan ringe op til vores hus. Når barnet har været ca. 3 måneder i børnehaven afholdes der en samtale. Udover denne første samtale holder vi samtaler efter behov, minimum en gang om året. 7

8 Et forældrebesøg er en god mulighed for at opleve vores hverdag, når barnet har været nogen tid i børnehaven og kan vise dig rundt. Dette er noget særligt for ens barn. Her skal datoen bare aftales i forvejen. Løbende information om livet i børnehaven, er i form af Nyhedsbreve, som bliver skrevet året rundt og som uddeles på barnets rum i opsamlingen. Børneavisen, udkommer ca. hver 3. måned. Her fortæller vi om spændende emner i børnenes liv. Dagbogsblade bliver skrevet i bussen og opsat i vores vindue, rimeligt regelmæssigt. Disse kan eventuelt bruges til samtale med ens barn om hvad det har oplevet i løbet af dagen. Opsamlingen har 2 opslagstavler i entreen: Her er tilmeldings-lister til møder og almene ferieperioder. Der kan også være vigtige beskeder. Vi tager desuden fotografier af livet i børnehaven, som vi bruger til tema-tavler. FORÆLDREHÅNDBOG ABC GRUPPEN: Som noget særligt, der er med til at kendetegne vores børnehave, har vi en slags mini børnehaveklasse (ABC) en dag om ugen. Det er for de børn, som skal begynde i 1. klasse, Aktiviteterne spænder over forskellige emner på deres aldersniveau, såvel kreative som intellektuelle. Derudover har ABC-børnene hver, en bestemt dag om ugen, hvor de vasker borde af og fejer på rød stue Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De 2 bestyrelsesmedlemmer er valgt af menighedsrådet ved Holmens Kirke og 3 er valgt blandt forældrene. Bestyrelsen varetager børnehavens økonomi og vedligeholdelse. Lige som børnehavens pædagogiske mål og planer drøftes og godkendes. BYTURE: Sker i forbindelse med teater og tandlæge besøg. Her kan vi tage i Zoologisk have, på museum, i svømmehal eller besøge børnehavens voksne. 8

9 BØRNEKØKKEN: En dag hver anden uge sammensætter fire børn, der er fyldt seks år, en menu, under vejledning af en pædagog, som også agerer købmand. Børnene inviterer en gæst hver. Maden tilberedes, gæsterne kommer. Bagefter ryddes til side og vaskes op. Det varer stort set hele dagen. BØRNEOVERNATNING: Holdes stuevis i foråret. Det betyder vi bliver oppe i børnehaven, laver mad, hygger og overnatter. Så børnene får øvet sig i, at sove andre steder før vi skal på koloni. FARVEL TIL BØRNEHAVEN: Når de største børn skal holde op i børnehaven, aftaler vi med dem, hvad de gerne vil lave til de andre børn. Det kan være kage, isvafler, popcorn m. m. Vi sørger for indkøb, så forældrene skal ikke give noget med hjemmefra. FASTELAVN: Vi slår katten af tønden fastelavnsmandag. Vi har tradition for, at vi sammen med børnene 14 dage forinden finder gammelt og skægt tøj frem og selv laver vores udklædninger til fastelavnsmandag. Børnene skal derfor ikke klædes ud hjemmefra. FERIE: Så vidt det er muligt vil vi gerne have besked, når dit barn holder ferie. FORÆLDREMØDER: Vi holder mindst to forældremøder om året for alle forældrene og bestyrelsen. På det ene møde, der afholdes hvert år i september måned, er der valg til forældreråd og evt. bestyrelse. På det andet møde har vi aktuelle pædagogiske emner på dagsorden, valgt af forældrene og/eller pædagogerne. FORÆLDREOVERNATNING: Hvert år i august/september holder vi forældre/børn/personale - overnatning i Lynge fra fredag aften til lørdag middag. FRIDAGE: Vi behøver ikke at få besked, hvis dit barn holder en enkel fridag eller to. FØDSELSDAG: På barnets fødselsdag begynder vi dagen med at alle samles omkring flagstangen på gårdspladsen, hvor fødselsdags- barnet hejser flaget. Vi synger fødselsdagssang og råber hurra, og afslutningsvis danner vi et tog, som kører en lille tur på legepladsen, derefter deler barnet noget ud. 9

10 Det kan være flødeboller, kage, bolcher, slikkepinde eller ispinde. Lad postvæsenet klare invitationer til private fødselsdags- fester. Det er et følsomt emne, hvis ikke alle bliver inviteret med. GRUPPER: Om eftermiddagen fra kl til er børnene opdelt i grupper efter alder. Pædagogerne er tilknyttet en gruppe 1 måned af gangen. Det betyder for os, at vi lærer alle børn at kende. Vi laver nye grupper en gang om året. - SOVEGRUPPEN: DE 3-4 ÅRIGE Vi ved af erfaring at det er en lang dag for de små børn, og at det derfor er vigtigt med en eftermiddags lur, ca. 1 time. De gange vi har prøvet at springe den over, har vi altid haft små, trætte og utidige børn. Det gælder også børn, der ikke sover eftermiddagssøvn hjemme. Sovebørnene har hver deres seng inde på Blå sovestue. Her hører de historie, inden de bliver puttet. Når de vågner spiser de også frugt sammen. - HVILEGRUPPEN: DE 4-5 ÅRIGE Hvilebørnene har hver deres madras og hviler i øjeblikket på Blå stue. Her hører de historie og bagefter får de mulighed for at kigge i bøger, mens de slapper af. Nogle falder måske i søvn. Hvilegruppen spiser enten frugt alene eller sammen med sovebørnene. - MELLEMGRUPPEN: DE 5-6 ÅRIGE og STOREGRUPPEN: DE 6-7 ÅRIGE Børnene samles på Rød stue og vælger en aktivitet, de selv kan sidde med i stilletiden. Det kan være et puslespil, et selvkontrollerende spil, fælles spil, legoklodser, stille lege m.m. Ofte er der også tid til en god historie. Efter stilletiden spiser de frugt i hver deres gruppe. I sommersæsonen er børnene på legepladsen, og der vælger vi ofte rundbold, fodbold og andre fælleslege HJÆLPEVENNER: Når dit barn begynder som treårig i vores børnehave, vil de store børn på seks år gerne hjælpe dit barn med det, der kan være svært at få styr på, når man lige er begyndt. Men for at undgå fem, der vil hjælpe, hvad der kan virke lidt overvældende, bliver et enkelt barn dit barns hjælper. Hjælperen hjælper med at pakke tasken i garderoben og stille hjemmeskoene på plads. Vi har erfaring for, at både de nye og de gamle børn synes det er dejligt, og de kommer hurtigt tæt på hinanden. 10

11 JULE ARRANGEMENTER: Lørdag før første søndag i advent arrangerer forældrerådet udflugt til børnehaven, hvor der er mulighed for en skovtur, lave juledekorationer, spise æbleskiver og drikke gløgg. Vi går til børne -julegudstjeneste i Uggeløse Kirke og Holmens kirke. I Uggeløse kirke er vi sammen med Skjold og Blokhuset. I Holmens kirke har forældre og bedsteforældre også mulighed for at deltage. KAFFEPAUSE: Hver eftermiddag holder de voksne fælles møde og pause. Denne pause er uden besøgende forældre og andre gæster. KALENDER: Hver eller hver anden måned får I en skriftlig orientering, Holmen nyt, om hvad der skal ske i børnehaven i den kommende tid. KOLONI: Hele børnehaven tager hvert år på koloni 6 dage i juni. ( i 2005 er det i uge24). Kolonien ryster børn og voksne sammen på en anden måde end til daglig, og giver en masse gode fælles oplevelser, som har en positiv betydning for vort samvær resten af året. I god tid i forvejen holdes et forældremøde, hvor vi orienterer om kolonien og svarer på spørgsmål. LEGETØJ: Børnene må gerne have eget legetøj med i børnehaven. Det skal være legetøj, som barnet selv kan passe på. Cykler må også medbringes, men tages kun hjem om fredagen. LISTEBØRN: De børn, hvis forældre ikke bliver i opsamlingen indtil bussen kører om morgenen, bliver skrevet på en liste. Forældre skal huske at give besked til en voksen i børnehaven, når de går. Listebørnene går først op i bussen sammen med en af børnehavens voksne. LUKKEDAGE: Børnehaven har lukket juleaftensdag og dagene mellem jul og nytår. Desuden d. 3. og 4. november i forbindelse med personalets pædagogiske dage. 1. Maj lukker børnehaven kl Fredag efter Kristi Himmelfartsdag. 11

12 MAD: Vi får ikke mad, frugt eller mælk i børnehaven. Børnene skal selv medbringe madpakke. Desuden medbringes frugt eller grønt til en fælles frugtkurv. Vores køkkendame sørger for, at anrette frugten. Desuden bager hun med børnene ca. 3 gange om ugen. SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER: Børnehaven har mulighed for at henvise til f.eks. talepædagog, børneklinik, PPR (Pædagogisk Psykologisk rådgivning) eller søge om støttepædagog. Dette vil dog altid ske i nøje samråd med forældrene. SKOLESTARTSMØDE: Skolestartsmødet er for forældre til de børn der skal og kan komme i skole. Dette møde holdes oktober eller november. SYGDOM: Vi vil gerne have besked, hvis dit barn er fraværende mere end en enkel dag eller to på grund af sygdom. Hvis det drejer sig om en smitsom sygdom, skal vi have besked, så snart det er konstateret. Bliver et barn sygt oppe i børnehaven, ringer vi til forældrene, men vi kræver ikke at I skal hente jeres barn i Lynge, blot at I er ved bussen kl Ved skadestuebesøg ringer vi ligeledes for at orientere jer. TANDLÆGE: Børnehaven er tilsluttet den kommunale tandpleje. Ca. hver niende måned tager vi stuevis til tandeftersyn. Skal der yderligere behandling til, aftaler tandlægen en tid med forældrene. TELEFONTID: Bedst mellem TØJ: Børnenes tøj skal være praktisk, og der SKAL være navn i. Navnemærker kan enten sys eller stryges på eller man kan skrive navnet på varemærket. Det er nødvendigt at have hjemmesko, tykke sokker, regntøj og gummistøvler fast i børnehaven. Alle børn skal have en stor mulepose eller rygsæk til deres ejendele. En traditionel børnehavetaske er for lille til udflytterliv. UDMELDELSE: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til børnehaven med 1. måneds varsel til d.1. eller 15. i måneden. ÅBNINGSTID: Børnehaven åbner kl og lukker kl Årsplanen er trykt april

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 1 Indholdsfortegnelse Forord Vores adresse Åbningstider Nye børn - nye forældre Målsætning Vore mål og ønsker Forældresamarbejdet

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen Børnehave Himmelblå Blomsterhøjen 2012-2013 Velkommen til børnehaven Børnehaven er en del af Menighedsinstitutionen Troelstrupgård. Børnehaven er normeret til 44 børn fordelt på 2 stuer Himmelblå og Blomsterhøjen.

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk 12 kan der være oplæg fra enten personalet eller andre,

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Velkomst- og Informationsmappe

Velkomst- og Informationsmappe Velkomst- og Informationsmappe 1 Indhold Velkommen til Børnehuset Baobab... 3 En rolig start... 3 Sovetider... 4 Legen... 4 Aktiviteter... 4 Traditioner... 5 Udeliv... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave)

Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE Stillingevej 50, 4200 Slagelse 58 54 73 98 Stillinge-bh@slagelse.dk FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej. Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.dk 0 Velkommen: Velkommen i børnehaven Rømersvej. Vi har lavet

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011...en tryg hverdag for dit barn Limfjordsvej 2 9670 Løgstør T: 99 66 90 70 E: bh@kridt-huset.dk W: www.kridt-huset.dk Velkommen i Børnehaven Kridthuset Børnehaven Kridthuset er

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper Mariehønsene & Bamserne Fleksafdelingen består af 2 grupper: Mariehønsene og Bamserne. Begge grupper er normeret til max. 20 børn mellem 2 og 5 år. Der er to pædagoger

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 1 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården

Velkommen til. Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Velkommen til Børnehaven Gammelgården Dit barn har fået tilbudt en plads hos os i Børnehaven Gammelgården. Vi vil med denne pjece fortælle lidt om os, om huset og

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre Børnehaven Møllegården Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre 01-07-2014 Velkommen i Børnehaven Møllegården, vi håber, I alle falder godt til! I denne brochure kan I læse lidt om alt

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN

VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN VELKOMMEN TIL BØRNEHAVEN Svend Poulsensvej 154, 3060 Espergærde, Åbningsningstid: mandag-fredag kl. 6.30 17.00 Galaksen: 49284357 Himmel Stuen: 49284356 Stjernerne: 49284358 Leder David Seebach: 49282451

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. FORÆLDRESAMARBEJDE Forældresamarbejde. side 6 Forældresamtaler.. side 6 Sprogvurdering... side 6 Tavshedspligt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. FORÆLDRESAMARBEJDE Forældresamarbejde. side 6 Forældresamtaler.. side 6 Sprogvurdering... side 6 Tavshedspligt... INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN Børnehavens adresse side 2 Børnehavens email og hjemmeside. side 2 Åbningstider side 2 Bestyrelsen.. side 2 Personalet side 3 Antal børn side 4 PRAKTISKE OPLYSNINGER Betaling

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Dueslaget Indledning. Vi vægter at Dueslaget er et rart, sjovt og trygt sted at være. Vi ønsker at skabe et sted, hvor børnene kan udfolde sig, prøve kræfter og få nye

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Vanddråben. Eventyrhavens udflytter. Eventyrhaven Vigerslev Allé 10d 2500 Valby Tlf

Vanddråben. Eventyrhavens udflytter. Eventyrhaven Vigerslev Allé 10d 2500 Valby Tlf Eventyrhavens udflytter Vanddråben Vanddråben Kettegård Alle 65-67 2650 Hvidovre Tlf. 40 45 49 64 Vanddraab1@gmail.com Eventyrhaven Vigerslev Allé 10d 2500 Valby Tlf. 36 14 04 10 Vanddråben oktober 2014

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN VELKOMMEN KÆRE FORÆLDRE Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Kile! Hæftet indeholder mange vigtige og praktiske oplysninger

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75522834 - email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

MARKLEDETS BØRNEHAVE

MARKLEDETS BØRNEHAVE VELKOMMEN TIL MARKLEDETS BØRNEHAVE Indhold Velkommen. side 2 Om os. side 3 En god start.. side 4 Praktiske informationer side 5 Garderobe og tøj.. side 6 Sove. side 6 Mad og drikke. side 7 Fødselsdage

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

Børnehuset Frydenlund

Børnehuset Frydenlund Børnehuset Frydenlund 1 2 Mærkedage og traditioner Forår Fastelavn i henholdsvis vuggestue og børnehave Storebørnsture i børnehaven Påskehygge i henholdsvis vuggestue og børnehave Forårsdag i børnehaven,

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere

Velkommen til børnehaven Kernehuset

Velkommen til børnehaven Kernehuset Velkommen til børnehaven Kernehuset Smedebakken 16-8530 Hjortshøj Telefon 86 22 01 89 E-mail: suyde@aarhus.dk 1 Velkommen til Kernehuset Personalet og bestyrelsen ønsker dig og dit barn velkommen i Kernehuset.

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Personalet: Marianne, Pædagogisk leder. Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena. Lone Güzide Mariam

Personalet: Marianne, Pædagogisk leder. Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena. Lone Güzide Mariam Personalet: Marianne, Pædagogisk leder Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena Pædagog Pædagog Pædagogstuderende Personalet på gruppe 2: Lone Güzide Mariam Pædagog Pædagog Pædagogstuderende Velkommen

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Skovparken!

Velkommen til Børnehaven Skovparken! Velkommen til Børnehaven Skovparken! Med disse sider vil vi gerne give jer nogle praktiske oplysninger og give jer et indtryk af, hvordan det er at gå i vores børnehave. Der er specielt to forhold, der

Læs mere

Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu.

Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu. Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu.dk Indholdsfortegnelse Fakta om fritidshjemmet side 3 Husets indretning

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Her følger nogle praktiske oplysninger: Adresse: Børnehaven Kornvænget Kornvænget 10 3400 Hillerød. Tlf. nr: 48 26 94 17. E-mail: hje@hillerod.

Her følger nogle praktiske oplysninger: Adresse: Børnehaven Kornvænget Kornvænget 10 3400 Hillerød. Tlf. nr: 48 26 94 17. E-mail: hje@hillerod. Velkommen. Vi er en lille, hyggelig institution med ca. 40 pladser. Vi lægger vægt på fællesskaber og et godt, samt motion og udeliv. Vi er i 2014 blevet certificeret til en DGI institution. Vi er derfor

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Daginstitutionen Regnbuen

Daginstitutionen Regnbuen Velkommen til Daginstitutionen Regnbuen Hos os vil man opleve... gnist... glæde og masser af livslyst! Kære forældre Når Jeres barn starter i Regnbuen vil det blive en del af en lille integreret institution

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHAVEN. Kære

VELKOMMEN I BØRNEHAVEN. Kære BØRNEHAVEN 2 VELKOMMEN I BØRNEHAVEN Kære Du skal gå hos, hvor de voksne hedder Du skal starte d. kl. I løbet af den første uge vil vi tage en snak med dine forældre for at lære dig lidt bedre at kende,

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

BMV Børnemiljøvudering

BMV Børnemiljøvudering BMV Børnemiljøvudering Daginstitution: Vittrup Gl. Mejeri 2017 Ny lov ang. BMV. Der skal laves en skriftelig BMV, som bruges til at beskrive, vurdere og udvikle børnemiljøet. Sundhed Legepladsen Fysisk

Læs mere