HOLMENS sogns Udflytterbørnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006"

Transkript

1 BILAG II HOLMENS sogns Udflytterbørnehave Indholdsfortegnelse: Velkommen. 3 Bestyrelse og formål 3 Adresse, normering og dagens rytme.. 4 Naturen omkring os.. 5 Pædagogikken. 6 Børnehavens storegruppe og ABC dage 7-8 Hvordan er de voksnes samarbejde tilrettelagt 9-10 Forældresamarbejdet 11 Forældrehåndbog "Stenbroens børn har brug for lys og luft". Velkommen til børn og forældre i Holmens Sogns Udflytterbørnehave. Vores Udflytterbørnehave blev oprettet i 1975 på initiativ af den daværende bestyrelse for Holmens Sogns Menighedsbørnehave. Som der skrevet stod i kirkebladet fra indvielsen: "Stenbroens børn har brug for lys og luft". De tanker faldt i tråd med Clara Hauch s, som var børnehavepædagog. Hun ejede godset Mørdrupgård, som ligger ved Bure sø. Hun havde bestemt: At noget af jorden skulle komme Københavnerbørn til gode". Det er årsagen til at "Holmen" i dag ligger sammen med to andre udflytterbørnehaver "Skjold" og "Blokhuset" på Mørdrupsgårds jord ved Krogenlund skov.

2 Børnehaven er en selvejende institution med en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, hvor af de tre er forældrevalgte. Formanden og det andet medlem, som er udpeget af menighedsrådet ved Holmens kirke, er selvsupplerende. I vedtægterne for børnehaven lyder 1 således: FORMÅL DEN SELVEJENDE INSTITUTIONS NAVN ER HOLMENS SOGNS UDFLYTTERBØRNEHAVE, DENS HJEMSTED ER KØBENHAVNS KOMMUNE. INSTITUTIONEN ER TILSLUTTET MENIGHEDERNES DAGINSTITUTIONER. INSTITIONENS FORMÅL ER I SAMARBEJDE MED BØRNENES HJEM OG PÅ ET KRISTEN GRUNDLAG, AT UDFØRE ET BØRNEARBEJDE, DER GIVER BØRNENE DE BEDST MULIGE UDVIKLINGSBETINGELSER. Børnehaven åbner i opsamlingen kl Kl.8.05 præcis, kører bussen til Lynge. Vi er tilbage i Havnegade kl Opsamlingen lukker kl Børnehaven er normeret til 42 børn fra 3-7 år fordelt på to aldersintegrerede stuer med 21 børn. Stuerne kalder vi RØD OG BLÅ. DAGENS RYTME. Busturen er en selvfølgelig del af vores hverdag, og både børn og voksne prøver at udnytte tiden bedst muligt: Børnene laver aftaler med hinanden, de voksne giver beskeder videre til hinanden og planlægger dagen. Der bliver snakket, leget og sunget. Kl kommer vi til børnehaven i Lynge. Morgensamling: I børnehaven fordeler vi os på de to stuer rød og blå, og holder samling. Det er det eneste tidspunkt, hvor alle på stuen er samlet. Resten af dagen er nogle måske på tur med madpakker, nogle spiser i Bamsekyllingehuset og nogle i dukkekrogen eller på den anden stue. Samlingen længde varierer. Det kommer an på, hvad indholdet er. Vi har altså ingen fast dagsorden, men som regel taler vi om, hvem der mangler i dag. Vi synger, fortæller historier, laver rytmik eller drama. Vi viser noget, vi har med hjemmefra eller bare snakker og snakker og snakker. Frokosttid: Vi spiser frokost kl. Ca Børnene skiftes til at dække bord. Vi lægger vægt på, at frokosten foregår i en rar og hyggelig atmosfære. Kl. Ca sover de mindste middagslur, og de andre børn fordeler sig i deres grupper. Når de voksne har holdt fælles kaffepause, spiser vi frugt i vores grupper, leger og rydder op. Kl går vi i garderoberne og pakker vores ting. 2

3 Bussen henter os kl og vi er tilbage i Havnegade kl Vores rammer og betingelser. - NATUREN OMKRING OS. Vi bor på landet og har optimale muligheder for udendørs liv. Vi har vores eget meget store ude-areal, indrettet til leg og bevægelse. Med sandkasser og gynger og cykelsti. Bakker til at klatre op af og kælke nedad. Klatre-træer, køkkenhave, legehuse og gede-fold. Fodboldbane, vandpost og bålplads. Vi ligger op til skov, mose, åer, marker, gammeldags bondegård. Vi ser køerne på marken. Vi kan gi hestene æbler og græs. Vi går, løber, cykler gennem skoven til Buresø for at bade. Vi snitter og saver i grene. Naturen er vores sanse-rum, vores motorik-rum, vores fantasi-rum, vores opdagelsesrum. Vi lægger derfor stor vægt på, at bruge udendørs livet i al slags vejr. Dette er en stor udfordring: Vi kommer fra byen, med vores vaner. Nu skal vi lære at færdes i naturen. De små børn skal f.eks. lære at løfte benene, når vi bevæger os henover skovbunden udenfor stierne! Det er dejligt at se, hvor hurtigt de lærer at klatre op af en stejl skrænt, når de har prøvet det nogle gange. Vi går lange ture med madpakker og små ture på de små børns betingelser. Vi kender en masse steder, som har forskellige kvaliteter og udfordringer. Vi har store og lille Troldehøj i skoven og heksens hus ude på marken. Vi følger årstiderne og kender deres muligheder: Vinteren med is til at glide på, sne til at kælke på ned ad små og store bakker. Lave snehuler. Foråret til at sige goddag igen til regnormene, når vi graver i køkkenhaven. Plukke anemoner eller tørre Skovmærker på pind. Sommeren til at lege med vand og mudder. Opdage insekter og lære hvad forskellen er på en bi og en hveps. Efteråret med bog og agern. Svampene der pludselig dukker op. Lære at kende noget om spiselig og giftig. Med al dette får børnene oplevelser i naturen. Vi bruger vores krop, sanser og nysgerrighed. Vi undres sammen over, hvad vi finder: Gæt et spor i sneen, gæt en lort eller en fugle-fjer. Dermed får de også fortrolighed og kærlighed til naturen. 3

4 PÆDAGOGIKKEN Vores pædagogik er hele tiden under udvikling. Gennem personalets iagttagelser og refleksioner, gives nye handlemåder, der bevarer og højner kvaliteten i det daglige liv. Vores grundholdning er, at den voksne har ansvar for: - At give omsorg, ved at være nærværende, ved at have empati (indføling, indlevelse evne). - At kende børns udviklingstrin. - At finde frem til det enkelte barns behov. - At være i børnehøjde, at øve sig i at se det børnene ser og det de er optaget af. - At se, læse og forstå barnet. Inspireret af Margrethe Brun Hansen. - At skabe anerkendende relationer til det enkelte barn. - At møde barnet, så det mærker sin egen selvfølelse. - At ethvert barn skal kunne trives her. - At være grænsesættende. - At arbejde frem imod en anerkendende måde, at være sammen på. - At møde barnets eventuelle usikkerhed eller angst for visse ting - forstå, anerkende og hjælpe det igennem. At skabe rum og rammer for børnene, så: - Leg og fantasi kan udvikles, barnets selvvirksomhed kan udfolde sig. - Barnet kan øve sig i at deltage i et fællesskab, være social og føle samhørighed. - Der er leg og læring. - Udvikling af venskaber. - Barnet kan udvikle sin individualitet. Barnet skal møde værdier som: Her skal være glæde Vi skal ha det sjovt sammen Vi skal ha det hyggeligt Her er ikke travlt ikke stress Gensidig respekt Her er tid og plads til fordybelse ikke blive afbrudt unødvendigt. Voksne, der er optaget af børnenes liv = Pædagogiske processer. Vores mål og håb for børnene: At de møder tillid og føler tryghed, så de kan være sig selv. At de bliver selvstændige individer, som er selvhjulpne. At de kan tage ansvar for egen handling og tager aktiv del i egen hverdag. BØRNEHAVENS STOREGRUPPE OG ABC DAGE. I de mange år Holmen Sogns Udflytter børnehave har virket, er det en del af vores pædagogik, at vores børn bliver i børnehaven til de er 7 år og skal begynde i 1. klasse i skolen. 4

5 Vi har den plads og den erfaring og de muligheder og udfordringer, der skal til for denne aldersgruppe. Derfor mener vi, at vi har et bedre alternativ til børnehave-klassen i skolen. Når barnet kommer i skole herfra, er det særdeles godt styrket og moden til skolens nye liv. At være og føle sig stor i børnehaven er, at være moden nok til, f.eks. at kunne fortælle de yngre børn om vores særlige begivenheder; at være kultur-bærer : Hvordan er det at være på koloni?, om juletraditioner, bade i søen, arrangere lege o.s.v. At vise børnehaven frem for nye gæster, forældre og studerende. De får rum til, at være de største, med pligter og rettigheder. Storegruppens børn får mulighed for, at blive hjælpevenner for en af de nye 3-årige på deres egen stue. Hjælpen kan være at huske madkassen, pakke tasken, stille hjemmesko på plads, samt andre små ting. Både de små nye og de gamle børn synes, det er dejligt og de kommer derved hurtigt tæt på hinanden. Pligter: De store får også kursus i bordvask og fejning. De samarbejder to og to en dag om ugen, om at gøre rød stue klar efter frokost. De store børn sørger også for foder til småfuglene. Vi har som mål, at vores børn, når de forlader børnehaven har : - Leget med vand og mudder - Klatret i træer - Gået mange kilometer - Lavet bål - Ejet storegruppens hule - Badet i søen - Knyttet sociale kontakter - Kælket ned af små og store bakker - Lært at cykle og været på cykeltur Når man er 6 år, kan man alt og intet. Man er almægtig. Fuld af interesse, - ærekær og bruger megen energi på sociale interesser. ABC dage: En dag samles storegruppen i rød stues værkstedsrum, hvor vi har ABC dag. Aktiviteterne spænder over forskellige emner på deres aldersniveau, såvel kreative som intellektuelle. Vi holder frikvarter efter gruppens behov. Vi leger med: Bogstaver ord lyde rim Tal - Miniløk Æselspil -, andre tal spil, mm. Vi taler om vejret, ugedage, måneder og år. Hvert barn har sit eget opgavehæfte. I ABC-gruppen øver vi os på : - Ikke at snakke hele tiden. - At række fingeren op, når det er nødvendigt. - At hjælpe hinanden. - At kunne vente. - At holde på en blyant. - Bruge blyanter, så der kan viskes ud. - At male med de rigtige farver. (Bundne opgaver) 5

6 Ikke at spise frokost oven i bøgerne. - Tab og vind med samme sind! (ret svært) - Ikke have jakker, gummistøvler eller vanter på i stuen! HVORDAN ER DE VOKSNES SAMARBEJDE TILRETTELAGT? Personalets samarbejde består af: - dagligdagens små møder og i de planlagte personale-møder af 3 og 4 timer, hver 2. og 3. uge. - Desuden har vi årligt i november Personale- weekend. Ved personale-mødet har vi en fast dagsorden. Den består af bl.a. følgende punkter: - Godkendelse af referat fra sidste møde. - Pædagogisk emne. - Børn: Det enkelte barns trivsel i børnehaven bliver belyst. - Referat af forældre-samtaler og andre møder. - Studerende: De studerende fortæller om deres trivsel, opgaver og hvilke problemstillinger de arbejder med i børnehaven. - Evaluering af pædagogiske forløb. Ved Personale-weekend samles alle pædagoger og studerende med overnatning. De sidste år har vi valgt et pensionat i Tisvildeleje. Vi arbejder med et givet pædagogisk tema, som vi her kan arbejde i dybden med. Vi har et fast punkt, hvor vi kommer rundt om alle vores børn. Vi har også et punkt med forskellige ideer til lege og et natur-emne. Vi har en planlagt tidsplan for hele forløbet. Vi arbejder med Matrix som evalueringsmetode. Større pædagogiske emner, som vi har arbejdet med: Alternativ til overvågning, hvor vi var inviteret med i et forsknings-projekt varende 1 ½ år fra 2001 sammen med andre institutioner i vores paraply organisation: Menighedernes daginstitutioner. Opgaven bestod i, at vi skulle finde frem til bedre metoder til at, formidle vores arbejde med børnene, videre til forældrene. Således at forældrene følte sig mere trygge, ved at føle sig mere velinformerede, og at børnenes private liv i institutionen blev respekteret. - Emnet De voksnes Skældud har vi også arbejdet med, foranlediget af Erik Sigsgaards bog om emnet. Bl.a. har børnene tegnet skældud og vi har interviewet de større børn om emnet til vores avis. Begrebet Anerkendende relationer ved den norske pædagog og forsker Berit Bae, har vi arbejdet med i nogle år. Vi er stadig optaget af at vores samvær med børnene er anerkendende. 6

7 fokus punkt for os det næste år.. de næste år, er at være anerkendende i vores væremåde. Vi har valgt et område: At blive gode til anerkendelse under frokosten. - fokus på nærvær. Pædagogisk perspektivplan er implementeret i børnehavens pædagogiske praksis. Pædagogiske læreplaner: På personaledagene i November 2004 tog vi fat på diskussionerne om: Hvad forstår vi ved læring? Som inspiration til drøftelsen brugte vi Leg og lær, en guide om pædagogiske læreplaner, udgivet af Ministeriet for familie- og forbrugsanliggende. De har også udgivet Guldguiden i marts Heri kan vi genkende mange eksempler fra vores egen hverdag. Vores foreløbige diskussioner vil komme til at danne grundlag for de pædagogisk læreplaner, som vil indgå i årsplanen for Projektarbejde i Fra marts 2005 har børnehaven deltaget i Københavns Kommunes forsøgsprojekt med adfærdsanalytisk behandling af småbørn med diagnoser inden for det autistiske spektrum. ABA- metoden (Applied Behavior Analysis). Vi har et barn. FORÆLDRESAMARBEJDET. Forældresamarbejdet på det formelle og overordnede plan foregår i Bestyrelsen, hvortil der er valg 1 gang om året i forbindelse med periodens første forældremøde af i alt 2 årligt. Til det mere praktiske arbejde i forbindelse med fælles børn & forældre arrangementer har vi forældrerådet. Kvaliteten af samarbejdet mellem pædagoger og forældre omkring det enkelte barn er vigtigt for, at barnet har det trygt i institutionen. Den første tid er følsom for både børn og forældre. Pædagogerne har indsigt og erfaring med nye børn og deres forældre. Her i Holmen arbejder vi på at gøre indslusningen så tryg som mulig. Der er selvfølgelig mange informationer af praktisk art, som i enhver institution. Og lidt flere hos os på grund af vores vægt på udendørs livet. Vi har lavet en kort forældrehåndbog om bl.a. dette emne. Tidligt i den nye periode i august eller september har vi et fællesmøde for nye forældre i opsamlingen, hvor vi kommer omkring spørgsmål fra forældrene og hvad vi ellers finder er vigtigt at fortælle om. Den daglige forældrekontakt foregår ved bussen og i vores opsamling. Hvis man som forældre har noget særlig vigtigt og følsomt at tale om med personalet, kan man altid aftale tid til en samtale i opsamlingen med en pædagog. Dette kan også ske spontant, ved at vi flytter samtalen ud i vores samtalekøkken Det er også vigtigt at huske, at telefonen kan bruges til store og små informationer, altså at man altid kan ringe op til vores hus. Når barnet har været ca. 3 måneder i børnehaven afholdes der en samtale. Udover denne første samtale holder vi samtaler efter behov, minimum en gang om året. 7

8 Et forældrebesøg er en god mulighed for at opleve vores hverdag, når barnet har været nogen tid i børnehaven og kan vise dig rundt. Dette er noget særligt for ens barn. Her skal datoen bare aftales i forvejen. Løbende information om livet i børnehaven, er i form af Nyhedsbreve, som bliver skrevet året rundt og som uddeles på barnets rum i opsamlingen. Børneavisen, udkommer ca. hver 3. måned. Her fortæller vi om spændende emner i børnenes liv. Dagbogsblade bliver skrevet i bussen og opsat i vores vindue, rimeligt regelmæssigt. Disse kan eventuelt bruges til samtale med ens barn om hvad det har oplevet i løbet af dagen. Opsamlingen har 2 opslagstavler i entreen: Her er tilmeldings-lister til møder og almene ferieperioder. Der kan også være vigtige beskeder. Vi tager desuden fotografier af livet i børnehaven, som vi bruger til tema-tavler. FORÆLDREHÅNDBOG ABC GRUPPEN: Som noget særligt, der er med til at kendetegne vores børnehave, har vi en slags mini børnehaveklasse (ABC) en dag om ugen. Det er for de børn, som skal begynde i 1. klasse, Aktiviteterne spænder over forskellige emner på deres aldersniveau, såvel kreative som intellektuelle. Derudover har ABC-børnene hver, en bestemt dag om ugen, hvor de vasker borde af og fejer på rød stue Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De 2 bestyrelsesmedlemmer er valgt af menighedsrådet ved Holmens Kirke og 3 er valgt blandt forældrene. Bestyrelsen varetager børnehavens økonomi og vedligeholdelse. Lige som børnehavens pædagogiske mål og planer drøftes og godkendes. BYTURE: Sker i forbindelse med teater og tandlæge besøg. Her kan vi tage i Zoologisk have, på museum, i svømmehal eller besøge børnehavens voksne. 8

9 BØRNEKØKKEN: En dag hver anden uge sammensætter fire børn, der er fyldt seks år, en menu, under vejledning af en pædagog, som også agerer købmand. Børnene inviterer en gæst hver. Maden tilberedes, gæsterne kommer. Bagefter ryddes til side og vaskes op. Det varer stort set hele dagen. BØRNEOVERNATNING: Holdes stuevis i foråret. Det betyder vi bliver oppe i børnehaven, laver mad, hygger og overnatter. Så børnene får øvet sig i, at sove andre steder før vi skal på koloni. FARVEL TIL BØRNEHAVEN: Når de største børn skal holde op i børnehaven, aftaler vi med dem, hvad de gerne vil lave til de andre børn. Det kan være kage, isvafler, popcorn m. m. Vi sørger for indkøb, så forældrene skal ikke give noget med hjemmefra. FASTELAVN: Vi slår katten af tønden fastelavnsmandag. Vi har tradition for, at vi sammen med børnene 14 dage forinden finder gammelt og skægt tøj frem og selv laver vores udklædninger til fastelavnsmandag. Børnene skal derfor ikke klædes ud hjemmefra. FERIE: Så vidt det er muligt vil vi gerne have besked, når dit barn holder ferie. FORÆLDREMØDER: Vi holder mindst to forældremøder om året for alle forældrene og bestyrelsen. På det ene møde, der afholdes hvert år i september måned, er der valg til forældreråd og evt. bestyrelse. På det andet møde har vi aktuelle pædagogiske emner på dagsorden, valgt af forældrene og/eller pædagogerne. FORÆLDREOVERNATNING: Hvert år i august/september holder vi forældre/børn/personale - overnatning i Lynge fra fredag aften til lørdag middag. FRIDAGE: Vi behøver ikke at få besked, hvis dit barn holder en enkel fridag eller to. FØDSELSDAG: På barnets fødselsdag begynder vi dagen med at alle samles omkring flagstangen på gårdspladsen, hvor fødselsdags- barnet hejser flaget. Vi synger fødselsdagssang og råber hurra, og afslutningsvis danner vi et tog, som kører en lille tur på legepladsen, derefter deler barnet noget ud. 9

10 Det kan være flødeboller, kage, bolcher, slikkepinde eller ispinde. Lad postvæsenet klare invitationer til private fødselsdags- fester. Det er et følsomt emne, hvis ikke alle bliver inviteret med. GRUPPER: Om eftermiddagen fra kl til er børnene opdelt i grupper efter alder. Pædagogerne er tilknyttet en gruppe 1 måned af gangen. Det betyder for os, at vi lærer alle børn at kende. Vi laver nye grupper en gang om året. - SOVEGRUPPEN: DE 3-4 ÅRIGE Vi ved af erfaring at det er en lang dag for de små børn, og at det derfor er vigtigt med en eftermiddags lur, ca. 1 time. De gange vi har prøvet at springe den over, har vi altid haft små, trætte og utidige børn. Det gælder også børn, der ikke sover eftermiddagssøvn hjemme. Sovebørnene har hver deres seng inde på Blå sovestue. Her hører de historie, inden de bliver puttet. Når de vågner spiser de også frugt sammen. - HVILEGRUPPEN: DE 4-5 ÅRIGE Hvilebørnene har hver deres madras og hviler i øjeblikket på Blå stue. Her hører de historie og bagefter får de mulighed for at kigge i bøger, mens de slapper af. Nogle falder måske i søvn. Hvilegruppen spiser enten frugt alene eller sammen med sovebørnene. - MELLEMGRUPPEN: DE 5-6 ÅRIGE og STOREGRUPPEN: DE 6-7 ÅRIGE Børnene samles på Rød stue og vælger en aktivitet, de selv kan sidde med i stilletiden. Det kan være et puslespil, et selvkontrollerende spil, fælles spil, legoklodser, stille lege m.m. Ofte er der også tid til en god historie. Efter stilletiden spiser de frugt i hver deres gruppe. I sommersæsonen er børnene på legepladsen, og der vælger vi ofte rundbold, fodbold og andre fælleslege HJÆLPEVENNER: Når dit barn begynder som treårig i vores børnehave, vil de store børn på seks år gerne hjælpe dit barn med det, der kan være svært at få styr på, når man lige er begyndt. Men for at undgå fem, der vil hjælpe, hvad der kan virke lidt overvældende, bliver et enkelt barn dit barns hjælper. Hjælperen hjælper med at pakke tasken i garderoben og stille hjemmeskoene på plads. Vi har erfaring for, at både de nye og de gamle børn synes det er dejligt, og de kommer hurtigt tæt på hinanden. 10

11 JULE ARRANGEMENTER: Lørdag før første søndag i advent arrangerer forældrerådet udflugt til børnehaven, hvor der er mulighed for en skovtur, lave juledekorationer, spise æbleskiver og drikke gløgg. Vi går til børne -julegudstjeneste i Uggeløse Kirke og Holmens kirke. I Uggeløse kirke er vi sammen med Skjold og Blokhuset. I Holmens kirke har forældre og bedsteforældre også mulighed for at deltage. KAFFEPAUSE: Hver eftermiddag holder de voksne fælles møde og pause. Denne pause er uden besøgende forældre og andre gæster. KALENDER: Hver eller hver anden måned får I en skriftlig orientering, Holmen nyt, om hvad der skal ske i børnehaven i den kommende tid. KOLONI: Hele børnehaven tager hvert år på koloni 6 dage i juni. ( i 2005 er det i uge24). Kolonien ryster børn og voksne sammen på en anden måde end til daglig, og giver en masse gode fælles oplevelser, som har en positiv betydning for vort samvær resten af året. I god tid i forvejen holdes et forældremøde, hvor vi orienterer om kolonien og svarer på spørgsmål. LEGETØJ: Børnene må gerne have eget legetøj med i børnehaven. Det skal være legetøj, som barnet selv kan passe på. Cykler må også medbringes, men tages kun hjem om fredagen. LISTEBØRN: De børn, hvis forældre ikke bliver i opsamlingen indtil bussen kører om morgenen, bliver skrevet på en liste. Forældre skal huske at give besked til en voksen i børnehaven, når de går. Listebørnene går først op i bussen sammen med en af børnehavens voksne. LUKKEDAGE: Børnehaven har lukket juleaftensdag og dagene mellem jul og nytår. Desuden d. 3. og 4. november i forbindelse med personalets pædagogiske dage. 1. Maj lukker børnehaven kl Fredag efter Kristi Himmelfartsdag. 11

12 MAD: Vi får ikke mad, frugt eller mælk i børnehaven. Børnene skal selv medbringe madpakke. Desuden medbringes frugt eller grønt til en fælles frugtkurv. Vores køkkendame sørger for, at anrette frugten. Desuden bager hun med børnene ca. 3 gange om ugen. SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER: Børnehaven har mulighed for at henvise til f.eks. talepædagog, børneklinik, PPR (Pædagogisk Psykologisk rådgivning) eller søge om støttepædagog. Dette vil dog altid ske i nøje samråd med forældrene. SKOLESTARTSMØDE: Skolestartsmødet er for forældre til de børn der skal og kan komme i skole. Dette møde holdes oktober eller november. SYGDOM: Vi vil gerne have besked, hvis dit barn er fraværende mere end en enkel dag eller to på grund af sygdom. Hvis det drejer sig om en smitsom sygdom, skal vi have besked, så snart det er konstateret. Bliver et barn sygt oppe i børnehaven, ringer vi til forældrene, men vi kræver ikke at I skal hente jeres barn i Lynge, blot at I er ved bussen kl Ved skadestuebesøg ringer vi ligeledes for at orientere jer. TANDLÆGE: Børnehaven er tilsluttet den kommunale tandpleje. Ca. hver niende måned tager vi stuevis til tandeftersyn. Skal der yderligere behandling til, aftaler tandlægen en tid med forældrene. TELEFONTID: Bedst mellem TØJ: Børnenes tøj skal være praktisk, og der SKAL være navn i. Navnemærker kan enten sys eller stryges på eller man kan skrive navnet på varemærket. Det er nødvendigt at have hjemmesko, tykke sokker, regntøj og gummistøvler fast i børnehaven. Alle børn skal have en stor mulepose eller rygsæk til deres ejendele. En traditionel børnehavetaske er for lille til udflytterliv. UDMELDELSE: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til børnehaven med 1. måneds varsel til d.1. eller 15. i måneden. ÅBNINGSTID: Børnehaven åbner kl og lukker kl Årsplanen er trykt april

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011...en tryg hverdag for dit barn Limfjordsvej 2 9670 Løgstør T: 99 66 90 70 E: bh@kridt-huset.dk W: www.kridt-huset.dk Velkommen i Børnehaven Kridthuset Børnehaven Kridthuset er

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden.

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden. Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården Forældrefolder Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden Nickolai Thoms Afhentning Børnene kan afhentes ved bussen mellem kl.15.30 og 15.45.

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Edel Liisbergs Børnehave - En selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Medlem af paraplyorganisationen Menighedernes Daginstitutioner. Adresse: Hjortholms

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med fokuspunktet barn til barn relationer derudover er

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Velkomstfolder Vuggestuen

Velkomstfolder Vuggestuen - 1 - Velkomstfolder Vuggestuen Vi er en røgfri institution - 2 - Isbjørnen Kære forældre! Velkommen til Isbjørnens vuggestue Vi har i denne pjece forsøgt at sammenfatte nogle praktiske oplysninger, det

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

NATURDAGPLEJER TOVE HANSEN

NATURDAGPLEJER TOVE HANSEN Dagplejen NATURDAGPLEJER TOVE HANSEN ASKEVÆNGET 21 4550 ASNÆS TLF. 5965 1975 VELKOMMEN I MIT HJEM Mit navn er Tove Hansen. Jeg har været dagplejer siden 1985 og blev i 2009 godkendt som naturdagplejer.

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen Personalet i Vuggestuen Refmosegård vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til en god tid sammen og et godt samarbejde. Denne folder vil informere jer om de praktiske oplysninger og vil

Læs mere

Velkommen til Grøftekanten

Velkommen til Grøftekanten Velkommen til Grøftekanten 1 Indholdsfortegnelse Velkommen...side 3 Telefon, e-mail mm...side 4 Personalet...side 4 Forældrebestyrelsen...side 5 Praktiske oplysninger...side 6 En hverdag i Grøftekanten...side

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

På lukkedage vil Albertslund Kommune holde enkelte institutioner

På lukkedage vil Albertslund Kommune holde enkelte institutioner 1 Velkommen til: Børnehaven Søndergård Herstedvesterstræde 2 2620 Albertslund Telefon: 4364 4326 E-mail: soendergaard@albertslund.dk Www.soendergaard.albertslund.dk skal starte på stuen Børnehaven holder

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen

Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Undervisningsplan for børnehaveklassen på Michael Skolen Den primære ide i børnehaveklassen er at skabe en god og tryg skolestart, hvor barnet roligt vænner sig til skolelivet. Det er vigtigt at eleven

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012

BMV. Børnemiljøvurdering. Børnehaven Kollegieparken. 2012 BMV Børnemiljøvurdering Børnehaven Kollegieparken. 2012 Forord I 2006 blev der vedtaget en ny Børnemiljølov. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering, BMV. En børnemiljøvurdering

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder Kære forældre Når børn og forældre kommer i Børnehuset er det vigtigt for os, at vi voksne er nærværende, og at der bliver taget godt imod det enkelte barn, så det føler sig velkommen. Derfor vil vi gerne

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af Børnehaven er - en del af Velkommen til Hobitten Vi vil med denne pjece byde Jer velkommen i Hobitten, samt give Jer nogle informationer om børnehaven og vores dagligdag. Kort om Hobitten Hobitten er en

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Velkommen i Grøftekanten

Velkommen i Grøftekanten Velkommen i Velkommen i Grøftekanten Med denne velkomstpjece byder vi hjerteligt velkommen i Grøftekanten. Vi glæder os til I og Jeres barn skal begynde her. Det er vores ønske, at I får en nem og god

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere