HOLMENS sogns Udflytterbørnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006"

Transkript

1 BILAG II HOLMENS sogns Udflytterbørnehave Indholdsfortegnelse: Velkommen. 3 Bestyrelse og formål 3 Adresse, normering og dagens rytme.. 4 Naturen omkring os.. 5 Pædagogikken. 6 Børnehavens storegruppe og ABC dage 7-8 Hvordan er de voksnes samarbejde tilrettelagt 9-10 Forældresamarbejdet 11 Forældrehåndbog "Stenbroens børn har brug for lys og luft". Velkommen til børn og forældre i Holmens Sogns Udflytterbørnehave. Vores Udflytterbørnehave blev oprettet i 1975 på initiativ af den daværende bestyrelse for Holmens Sogns Menighedsbørnehave. Som der skrevet stod i kirkebladet fra indvielsen: "Stenbroens børn har brug for lys og luft". De tanker faldt i tråd med Clara Hauch s, som var børnehavepædagog. Hun ejede godset Mørdrupgård, som ligger ved Bure sø. Hun havde bestemt: At noget af jorden skulle komme Københavnerbørn til gode". Det er årsagen til at "Holmen" i dag ligger sammen med to andre udflytterbørnehaver "Skjold" og "Blokhuset" på Mørdrupsgårds jord ved Krogenlund skov.

2 Børnehaven er en selvejende institution med en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, hvor af de tre er forældrevalgte. Formanden og det andet medlem, som er udpeget af menighedsrådet ved Holmens kirke, er selvsupplerende. I vedtægterne for børnehaven lyder 1 således: FORMÅL DEN SELVEJENDE INSTITUTIONS NAVN ER HOLMENS SOGNS UDFLYTTERBØRNEHAVE, DENS HJEMSTED ER KØBENHAVNS KOMMUNE. INSTITUTIONEN ER TILSLUTTET MENIGHEDERNES DAGINSTITUTIONER. INSTITIONENS FORMÅL ER I SAMARBEJDE MED BØRNENES HJEM OG PÅ ET KRISTEN GRUNDLAG, AT UDFØRE ET BØRNEARBEJDE, DER GIVER BØRNENE DE BEDST MULIGE UDVIKLINGSBETINGELSER. Børnehaven åbner i opsamlingen kl Kl.8.05 præcis, kører bussen til Lynge. Vi er tilbage i Havnegade kl Opsamlingen lukker kl Børnehaven er normeret til 42 børn fra 3-7 år fordelt på to aldersintegrerede stuer med 21 børn. Stuerne kalder vi RØD OG BLÅ. DAGENS RYTME. Busturen er en selvfølgelig del af vores hverdag, og både børn og voksne prøver at udnytte tiden bedst muligt: Børnene laver aftaler med hinanden, de voksne giver beskeder videre til hinanden og planlægger dagen. Der bliver snakket, leget og sunget. Kl kommer vi til børnehaven i Lynge. Morgensamling: I børnehaven fordeler vi os på de to stuer rød og blå, og holder samling. Det er det eneste tidspunkt, hvor alle på stuen er samlet. Resten af dagen er nogle måske på tur med madpakker, nogle spiser i Bamsekyllingehuset og nogle i dukkekrogen eller på den anden stue. Samlingen længde varierer. Det kommer an på, hvad indholdet er. Vi har altså ingen fast dagsorden, men som regel taler vi om, hvem der mangler i dag. Vi synger, fortæller historier, laver rytmik eller drama. Vi viser noget, vi har med hjemmefra eller bare snakker og snakker og snakker. Frokosttid: Vi spiser frokost kl. Ca Børnene skiftes til at dække bord. Vi lægger vægt på, at frokosten foregår i en rar og hyggelig atmosfære. Kl. Ca sover de mindste middagslur, og de andre børn fordeler sig i deres grupper. Når de voksne har holdt fælles kaffepause, spiser vi frugt i vores grupper, leger og rydder op. Kl går vi i garderoberne og pakker vores ting. 2

3 Bussen henter os kl og vi er tilbage i Havnegade kl Vores rammer og betingelser. - NATUREN OMKRING OS. Vi bor på landet og har optimale muligheder for udendørs liv. Vi har vores eget meget store ude-areal, indrettet til leg og bevægelse. Med sandkasser og gynger og cykelsti. Bakker til at klatre op af og kælke nedad. Klatre-træer, køkkenhave, legehuse og gede-fold. Fodboldbane, vandpost og bålplads. Vi ligger op til skov, mose, åer, marker, gammeldags bondegård. Vi ser køerne på marken. Vi kan gi hestene æbler og græs. Vi går, løber, cykler gennem skoven til Buresø for at bade. Vi snitter og saver i grene. Naturen er vores sanse-rum, vores motorik-rum, vores fantasi-rum, vores opdagelsesrum. Vi lægger derfor stor vægt på, at bruge udendørs livet i al slags vejr. Dette er en stor udfordring: Vi kommer fra byen, med vores vaner. Nu skal vi lære at færdes i naturen. De små børn skal f.eks. lære at løfte benene, når vi bevæger os henover skovbunden udenfor stierne! Det er dejligt at se, hvor hurtigt de lærer at klatre op af en stejl skrænt, når de har prøvet det nogle gange. Vi går lange ture med madpakker og små ture på de små børns betingelser. Vi kender en masse steder, som har forskellige kvaliteter og udfordringer. Vi har store og lille Troldehøj i skoven og heksens hus ude på marken. Vi følger årstiderne og kender deres muligheder: Vinteren med is til at glide på, sne til at kælke på ned ad små og store bakker. Lave snehuler. Foråret til at sige goddag igen til regnormene, når vi graver i køkkenhaven. Plukke anemoner eller tørre Skovmærker på pind. Sommeren til at lege med vand og mudder. Opdage insekter og lære hvad forskellen er på en bi og en hveps. Efteråret med bog og agern. Svampene der pludselig dukker op. Lære at kende noget om spiselig og giftig. Med al dette får børnene oplevelser i naturen. Vi bruger vores krop, sanser og nysgerrighed. Vi undres sammen over, hvad vi finder: Gæt et spor i sneen, gæt en lort eller en fugle-fjer. Dermed får de også fortrolighed og kærlighed til naturen. 3

4 PÆDAGOGIKKEN Vores pædagogik er hele tiden under udvikling. Gennem personalets iagttagelser og refleksioner, gives nye handlemåder, der bevarer og højner kvaliteten i det daglige liv. Vores grundholdning er, at den voksne har ansvar for: - At give omsorg, ved at være nærværende, ved at have empati (indføling, indlevelse evne). - At kende børns udviklingstrin. - At finde frem til det enkelte barns behov. - At være i børnehøjde, at øve sig i at se det børnene ser og det de er optaget af. - At se, læse og forstå barnet. Inspireret af Margrethe Brun Hansen. - At skabe anerkendende relationer til det enkelte barn. - At møde barnet, så det mærker sin egen selvfølelse. - At ethvert barn skal kunne trives her. - At være grænsesættende. - At arbejde frem imod en anerkendende måde, at være sammen på. - At møde barnets eventuelle usikkerhed eller angst for visse ting - forstå, anerkende og hjælpe det igennem. At skabe rum og rammer for børnene, så: - Leg og fantasi kan udvikles, barnets selvvirksomhed kan udfolde sig. - Barnet kan øve sig i at deltage i et fællesskab, være social og føle samhørighed. - Der er leg og læring. - Udvikling af venskaber. - Barnet kan udvikle sin individualitet. Barnet skal møde værdier som: Her skal være glæde Vi skal ha det sjovt sammen Vi skal ha det hyggeligt Her er ikke travlt ikke stress Gensidig respekt Her er tid og plads til fordybelse ikke blive afbrudt unødvendigt. Voksne, der er optaget af børnenes liv = Pædagogiske processer. Vores mål og håb for børnene: At de møder tillid og føler tryghed, så de kan være sig selv. At de bliver selvstændige individer, som er selvhjulpne. At de kan tage ansvar for egen handling og tager aktiv del i egen hverdag. BØRNEHAVENS STOREGRUPPE OG ABC DAGE. I de mange år Holmen Sogns Udflytter børnehave har virket, er det en del af vores pædagogik, at vores børn bliver i børnehaven til de er 7 år og skal begynde i 1. klasse i skolen. 4

5 Vi har den plads og den erfaring og de muligheder og udfordringer, der skal til for denne aldersgruppe. Derfor mener vi, at vi har et bedre alternativ til børnehave-klassen i skolen. Når barnet kommer i skole herfra, er det særdeles godt styrket og moden til skolens nye liv. At være og føle sig stor i børnehaven er, at være moden nok til, f.eks. at kunne fortælle de yngre børn om vores særlige begivenheder; at være kultur-bærer : Hvordan er det at være på koloni?, om juletraditioner, bade i søen, arrangere lege o.s.v. At vise børnehaven frem for nye gæster, forældre og studerende. De får rum til, at være de største, med pligter og rettigheder. Storegruppens børn får mulighed for, at blive hjælpevenner for en af de nye 3-årige på deres egen stue. Hjælpen kan være at huske madkassen, pakke tasken, stille hjemmesko på plads, samt andre små ting. Både de små nye og de gamle børn synes, det er dejligt og de kommer derved hurtigt tæt på hinanden. Pligter: De store får også kursus i bordvask og fejning. De samarbejder to og to en dag om ugen, om at gøre rød stue klar efter frokost. De store børn sørger også for foder til småfuglene. Vi har som mål, at vores børn, når de forlader børnehaven har : - Leget med vand og mudder - Klatret i træer - Gået mange kilometer - Lavet bål - Ejet storegruppens hule - Badet i søen - Knyttet sociale kontakter - Kælket ned af små og store bakker - Lært at cykle og været på cykeltur Når man er 6 år, kan man alt og intet. Man er almægtig. Fuld af interesse, - ærekær og bruger megen energi på sociale interesser. ABC dage: En dag samles storegruppen i rød stues værkstedsrum, hvor vi har ABC dag. Aktiviteterne spænder over forskellige emner på deres aldersniveau, såvel kreative som intellektuelle. Vi holder frikvarter efter gruppens behov. Vi leger med: Bogstaver ord lyde rim Tal - Miniløk Æselspil -, andre tal spil, mm. Vi taler om vejret, ugedage, måneder og år. Hvert barn har sit eget opgavehæfte. I ABC-gruppen øver vi os på : - Ikke at snakke hele tiden. - At række fingeren op, når det er nødvendigt. - At hjælpe hinanden. - At kunne vente. - At holde på en blyant. - Bruge blyanter, så der kan viskes ud. - At male med de rigtige farver. (Bundne opgaver) 5

6 Ikke at spise frokost oven i bøgerne. - Tab og vind med samme sind! (ret svært) - Ikke have jakker, gummistøvler eller vanter på i stuen! HVORDAN ER DE VOKSNES SAMARBEJDE TILRETTELAGT? Personalets samarbejde består af: - dagligdagens små møder og i de planlagte personale-møder af 3 og 4 timer, hver 2. og 3. uge. - Desuden har vi årligt i november Personale- weekend. Ved personale-mødet har vi en fast dagsorden. Den består af bl.a. følgende punkter: - Godkendelse af referat fra sidste møde. - Pædagogisk emne. - Børn: Det enkelte barns trivsel i børnehaven bliver belyst. - Referat af forældre-samtaler og andre møder. - Studerende: De studerende fortæller om deres trivsel, opgaver og hvilke problemstillinger de arbejder med i børnehaven. - Evaluering af pædagogiske forløb. Ved Personale-weekend samles alle pædagoger og studerende med overnatning. De sidste år har vi valgt et pensionat i Tisvildeleje. Vi arbejder med et givet pædagogisk tema, som vi her kan arbejde i dybden med. Vi har et fast punkt, hvor vi kommer rundt om alle vores børn. Vi har også et punkt med forskellige ideer til lege og et natur-emne. Vi har en planlagt tidsplan for hele forløbet. Vi arbejder med Matrix som evalueringsmetode. Større pædagogiske emner, som vi har arbejdet med: Alternativ til overvågning, hvor vi var inviteret med i et forsknings-projekt varende 1 ½ år fra 2001 sammen med andre institutioner i vores paraply organisation: Menighedernes daginstitutioner. Opgaven bestod i, at vi skulle finde frem til bedre metoder til at, formidle vores arbejde med børnene, videre til forældrene. Således at forældrene følte sig mere trygge, ved at føle sig mere velinformerede, og at børnenes private liv i institutionen blev respekteret. - Emnet De voksnes Skældud har vi også arbejdet med, foranlediget af Erik Sigsgaards bog om emnet. Bl.a. har børnene tegnet skældud og vi har interviewet de større børn om emnet til vores avis. Begrebet Anerkendende relationer ved den norske pædagog og forsker Berit Bae, har vi arbejdet med i nogle år. Vi er stadig optaget af at vores samvær med børnene er anerkendende. 6

7 fokus punkt for os det næste år.. de næste år, er at være anerkendende i vores væremåde. Vi har valgt et område: At blive gode til anerkendelse under frokosten. - fokus på nærvær. Pædagogisk perspektivplan er implementeret i børnehavens pædagogiske praksis. Pædagogiske læreplaner: På personaledagene i November 2004 tog vi fat på diskussionerne om: Hvad forstår vi ved læring? Som inspiration til drøftelsen brugte vi Leg og lær, en guide om pædagogiske læreplaner, udgivet af Ministeriet for familie- og forbrugsanliggende. De har også udgivet Guldguiden i marts Heri kan vi genkende mange eksempler fra vores egen hverdag. Vores foreløbige diskussioner vil komme til at danne grundlag for de pædagogisk læreplaner, som vil indgå i årsplanen for Projektarbejde i Fra marts 2005 har børnehaven deltaget i Københavns Kommunes forsøgsprojekt med adfærdsanalytisk behandling af småbørn med diagnoser inden for det autistiske spektrum. ABA- metoden (Applied Behavior Analysis). Vi har et barn. FORÆLDRESAMARBEJDET. Forældresamarbejdet på det formelle og overordnede plan foregår i Bestyrelsen, hvortil der er valg 1 gang om året i forbindelse med periodens første forældremøde af i alt 2 årligt. Til det mere praktiske arbejde i forbindelse med fælles børn & forældre arrangementer har vi forældrerådet. Kvaliteten af samarbejdet mellem pædagoger og forældre omkring det enkelte barn er vigtigt for, at barnet har det trygt i institutionen. Den første tid er følsom for både børn og forældre. Pædagogerne har indsigt og erfaring med nye børn og deres forældre. Her i Holmen arbejder vi på at gøre indslusningen så tryg som mulig. Der er selvfølgelig mange informationer af praktisk art, som i enhver institution. Og lidt flere hos os på grund af vores vægt på udendørs livet. Vi har lavet en kort forældrehåndbog om bl.a. dette emne. Tidligt i den nye periode i august eller september har vi et fællesmøde for nye forældre i opsamlingen, hvor vi kommer omkring spørgsmål fra forældrene og hvad vi ellers finder er vigtigt at fortælle om. Den daglige forældrekontakt foregår ved bussen og i vores opsamling. Hvis man som forældre har noget særlig vigtigt og følsomt at tale om med personalet, kan man altid aftale tid til en samtale i opsamlingen med en pædagog. Dette kan også ske spontant, ved at vi flytter samtalen ud i vores samtalekøkken Det er også vigtigt at huske, at telefonen kan bruges til store og små informationer, altså at man altid kan ringe op til vores hus. Når barnet har været ca. 3 måneder i børnehaven afholdes der en samtale. Udover denne første samtale holder vi samtaler efter behov, minimum en gang om året. 7

8 Et forældrebesøg er en god mulighed for at opleve vores hverdag, når barnet har været nogen tid i børnehaven og kan vise dig rundt. Dette er noget særligt for ens barn. Her skal datoen bare aftales i forvejen. Løbende information om livet i børnehaven, er i form af Nyhedsbreve, som bliver skrevet året rundt og som uddeles på barnets rum i opsamlingen. Børneavisen, udkommer ca. hver 3. måned. Her fortæller vi om spændende emner i børnenes liv. Dagbogsblade bliver skrevet i bussen og opsat i vores vindue, rimeligt regelmæssigt. Disse kan eventuelt bruges til samtale med ens barn om hvad det har oplevet i løbet af dagen. Opsamlingen har 2 opslagstavler i entreen: Her er tilmeldings-lister til møder og almene ferieperioder. Der kan også være vigtige beskeder. Vi tager desuden fotografier af livet i børnehaven, som vi bruger til tema-tavler. FORÆLDREHÅNDBOG ABC GRUPPEN: Som noget særligt, der er med til at kendetegne vores børnehave, har vi en slags mini børnehaveklasse (ABC) en dag om ugen. Det er for de børn, som skal begynde i 1. klasse, Aktiviteterne spænder over forskellige emner på deres aldersniveau, såvel kreative som intellektuelle. Derudover har ABC-børnene hver, en bestemt dag om ugen, hvor de vasker borde af og fejer på rød stue Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 5 medlemmer. De 2 bestyrelsesmedlemmer er valgt af menighedsrådet ved Holmens Kirke og 3 er valgt blandt forældrene. Bestyrelsen varetager børnehavens økonomi og vedligeholdelse. Lige som børnehavens pædagogiske mål og planer drøftes og godkendes. BYTURE: Sker i forbindelse med teater og tandlæge besøg. Her kan vi tage i Zoologisk have, på museum, i svømmehal eller besøge børnehavens voksne. 8

9 BØRNEKØKKEN: En dag hver anden uge sammensætter fire børn, der er fyldt seks år, en menu, under vejledning af en pædagog, som også agerer købmand. Børnene inviterer en gæst hver. Maden tilberedes, gæsterne kommer. Bagefter ryddes til side og vaskes op. Det varer stort set hele dagen. BØRNEOVERNATNING: Holdes stuevis i foråret. Det betyder vi bliver oppe i børnehaven, laver mad, hygger og overnatter. Så børnene får øvet sig i, at sove andre steder før vi skal på koloni. FARVEL TIL BØRNEHAVEN: Når de største børn skal holde op i børnehaven, aftaler vi med dem, hvad de gerne vil lave til de andre børn. Det kan være kage, isvafler, popcorn m. m. Vi sørger for indkøb, så forældrene skal ikke give noget med hjemmefra. FASTELAVN: Vi slår katten af tønden fastelavnsmandag. Vi har tradition for, at vi sammen med børnene 14 dage forinden finder gammelt og skægt tøj frem og selv laver vores udklædninger til fastelavnsmandag. Børnene skal derfor ikke klædes ud hjemmefra. FERIE: Så vidt det er muligt vil vi gerne have besked, når dit barn holder ferie. FORÆLDREMØDER: Vi holder mindst to forældremøder om året for alle forældrene og bestyrelsen. På det ene møde, der afholdes hvert år i september måned, er der valg til forældreråd og evt. bestyrelse. På det andet møde har vi aktuelle pædagogiske emner på dagsorden, valgt af forældrene og/eller pædagogerne. FORÆLDREOVERNATNING: Hvert år i august/september holder vi forældre/børn/personale - overnatning i Lynge fra fredag aften til lørdag middag. FRIDAGE: Vi behøver ikke at få besked, hvis dit barn holder en enkel fridag eller to. FØDSELSDAG: På barnets fødselsdag begynder vi dagen med at alle samles omkring flagstangen på gårdspladsen, hvor fødselsdags- barnet hejser flaget. Vi synger fødselsdagssang og råber hurra, og afslutningsvis danner vi et tog, som kører en lille tur på legepladsen, derefter deler barnet noget ud. 9

10 Det kan være flødeboller, kage, bolcher, slikkepinde eller ispinde. Lad postvæsenet klare invitationer til private fødselsdags- fester. Det er et følsomt emne, hvis ikke alle bliver inviteret med. GRUPPER: Om eftermiddagen fra kl til er børnene opdelt i grupper efter alder. Pædagogerne er tilknyttet en gruppe 1 måned af gangen. Det betyder for os, at vi lærer alle børn at kende. Vi laver nye grupper en gang om året. - SOVEGRUPPEN: DE 3-4 ÅRIGE Vi ved af erfaring at det er en lang dag for de små børn, og at det derfor er vigtigt med en eftermiddags lur, ca. 1 time. De gange vi har prøvet at springe den over, har vi altid haft små, trætte og utidige børn. Det gælder også børn, der ikke sover eftermiddagssøvn hjemme. Sovebørnene har hver deres seng inde på Blå sovestue. Her hører de historie, inden de bliver puttet. Når de vågner spiser de også frugt sammen. - HVILEGRUPPEN: DE 4-5 ÅRIGE Hvilebørnene har hver deres madras og hviler i øjeblikket på Blå stue. Her hører de historie og bagefter får de mulighed for at kigge i bøger, mens de slapper af. Nogle falder måske i søvn. Hvilegruppen spiser enten frugt alene eller sammen med sovebørnene. - MELLEMGRUPPEN: DE 5-6 ÅRIGE og STOREGRUPPEN: DE 6-7 ÅRIGE Børnene samles på Rød stue og vælger en aktivitet, de selv kan sidde med i stilletiden. Det kan være et puslespil, et selvkontrollerende spil, fælles spil, legoklodser, stille lege m.m. Ofte er der også tid til en god historie. Efter stilletiden spiser de frugt i hver deres gruppe. I sommersæsonen er børnene på legepladsen, og der vælger vi ofte rundbold, fodbold og andre fælleslege HJÆLPEVENNER: Når dit barn begynder som treårig i vores børnehave, vil de store børn på seks år gerne hjælpe dit barn med det, der kan være svært at få styr på, når man lige er begyndt. Men for at undgå fem, der vil hjælpe, hvad der kan virke lidt overvældende, bliver et enkelt barn dit barns hjælper. Hjælperen hjælper med at pakke tasken i garderoben og stille hjemmeskoene på plads. Vi har erfaring for, at både de nye og de gamle børn synes det er dejligt, og de kommer hurtigt tæt på hinanden. 10

11 JULE ARRANGEMENTER: Lørdag før første søndag i advent arrangerer forældrerådet udflugt til børnehaven, hvor der er mulighed for en skovtur, lave juledekorationer, spise æbleskiver og drikke gløgg. Vi går til børne -julegudstjeneste i Uggeløse Kirke og Holmens kirke. I Uggeløse kirke er vi sammen med Skjold og Blokhuset. I Holmens kirke har forældre og bedsteforældre også mulighed for at deltage. KAFFEPAUSE: Hver eftermiddag holder de voksne fælles møde og pause. Denne pause er uden besøgende forældre og andre gæster. KALENDER: Hver eller hver anden måned får I en skriftlig orientering, Holmen nyt, om hvad der skal ske i børnehaven i den kommende tid. KOLONI: Hele børnehaven tager hvert år på koloni 6 dage i juni. ( i 2005 er det i uge24). Kolonien ryster børn og voksne sammen på en anden måde end til daglig, og giver en masse gode fælles oplevelser, som har en positiv betydning for vort samvær resten af året. I god tid i forvejen holdes et forældremøde, hvor vi orienterer om kolonien og svarer på spørgsmål. LEGETØJ: Børnene må gerne have eget legetøj med i børnehaven. Det skal være legetøj, som barnet selv kan passe på. Cykler må også medbringes, men tages kun hjem om fredagen. LISTEBØRN: De børn, hvis forældre ikke bliver i opsamlingen indtil bussen kører om morgenen, bliver skrevet på en liste. Forældre skal huske at give besked til en voksen i børnehaven, når de går. Listebørnene går først op i bussen sammen med en af børnehavens voksne. LUKKEDAGE: Børnehaven har lukket juleaftensdag og dagene mellem jul og nytår. Desuden d. 3. og 4. november i forbindelse med personalets pædagogiske dage. 1. Maj lukker børnehaven kl Fredag efter Kristi Himmelfartsdag. 11

12 MAD: Vi får ikke mad, frugt eller mælk i børnehaven. Børnene skal selv medbringe madpakke. Desuden medbringes frugt eller grønt til en fælles frugtkurv. Vores køkkendame sørger for, at anrette frugten. Desuden bager hun med børnene ca. 3 gange om ugen. SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER: Børnehaven har mulighed for at henvise til f.eks. talepædagog, børneklinik, PPR (Pædagogisk Psykologisk rådgivning) eller søge om støttepædagog. Dette vil dog altid ske i nøje samråd med forældrene. SKOLESTARTSMØDE: Skolestartsmødet er for forældre til de børn der skal og kan komme i skole. Dette møde holdes oktober eller november. SYGDOM: Vi vil gerne have besked, hvis dit barn er fraværende mere end en enkel dag eller to på grund af sygdom. Hvis det drejer sig om en smitsom sygdom, skal vi have besked, så snart det er konstateret. Bliver et barn sygt oppe i børnehaven, ringer vi til forældrene, men vi kræver ikke at I skal hente jeres barn i Lynge, blot at I er ved bussen kl Ved skadestuebesøg ringer vi ligeledes for at orientere jer. TANDLÆGE: Børnehaven er tilsluttet den kommunale tandpleje. Ca. hver niende måned tager vi stuevis til tandeftersyn. Skal der yderligere behandling til, aftaler tandlægen en tid med forældrene. TELEFONTID: Bedst mellem TØJ: Børnenes tøj skal være praktisk, og der SKAL være navn i. Navnemærker kan enten sys eller stryges på eller man kan skrive navnet på varemærket. Det er nødvendigt at have hjemmesko, tykke sokker, regntøj og gummistøvler fast i børnehaven. Alle børn skal have en stor mulepose eller rygsæk til deres ejendele. En traditionel børnehavetaske er for lille til udflytterliv. UDMELDELSE: Udmeldelse skal ske ved henvendelse til børnehaven med 1. måneds varsel til d.1. eller 15. i måneden. ÅBNINGSTID: Børnehaven åbner kl og lukker kl Årsplanen er trykt april

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15 Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Indholdsfortegnelse Institutionens værdier s. 3 Dagligdag på Fritten s. 4 Idrætspolitik s. 6 Kreapolitik s. 7 Institutionens mærkedage

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS BØRNEHAVE & VUGGESTUE Forord Dette er en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/ børn i Langsø Børnehus - børnehave og vuggestue. Håndbogen har til hensigt at

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset.

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Det er en stor begivenhed for dit barn og sikkert også for jer, da I skal aflevere det dyrebareste I har, at starte i vuggestue/børnehave,

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere