Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Læs inde i bladet: Marts, april og maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Læs inde i bladet: Marts, april og maj 2009"

Transkript

1 Kirkebladet Dybbøl ogn arts, april og maj 2009 æs inde i bladet: enighedsrådets medlemmer præsenterer sig angaften med de kendte Den stille uge riluftsgudstjeneste ved Dybbøl ølle oto: rank aue

2 Påske angfredag var en bitter dag, men skøn var søndag morgen! sådan digtede Adam ehlenschläger i 1813, og angfredag var en frygtelig dag, det var den dag Jesus blev korsfæstet. angfredag er synlig i kirken hver eneste dag i det krucifiks, der hænger på Nordvæggen. Kigger vi på Jesu krop, kan man tydeligt se, hvor smertefuldt det er at hænge der. Ribbenene er synlige, maven trykket sammen, hele kroppen er strakt til det yderste. Hver eneste knogle er synlig ud over det normale. Vi ser Jesus hænge på korset i uendelig ensomhed. Kongekrucifiks Krucifikset er et kongekrucifiks, som stammer helt tilbage fra Dybbøl Kirkes ældste tid, fra omkring Det har været ophængt over korbuen, så det var det første man så, når man trådte ind i kirken. På træets farve kan man se, at både arme og ben er fornyet på et tidspunkt i historiens løb. en intet ændrer ved det faktum, at det er den lidende Jesus, vi ser her. Jeg har det altid sådan, at jeg nemt kan høre hans hjerteskærende skrig, høre guds-forladtheden i hans stemme og se hvordan hans håb er forsvundet i kroppens forpinte stilling. En krone af guld Hvis vi løfter blikket til Jesu ansigt, så møder vi i midlertid noget ejendommeligt. Jesu ansigt er nedsunket, hans øjne er lukkede, vi ser tydeligt hans afmagt og smerte. en han bærer er krone belagt med guld, en kongekrone. Der hvor vi ville forvente en tornekrone ser vi en guldkrone. Kunsthistorisk kan det forklares ved, at kunstneren har blandet den gotiske stil, som altid viser den lidende Jesus med den romanske stil, som er typisk ved at det er den sejrende Kristus vi ser fremstillet. or os, der blot betragter krucifikset tvinger blandingen af de to stilarter os til at se bagom torturen, at det her er Guds søn, som hænger på korset. Han er et menneske og samtidig viser kronen hans guddommelighed. Genkendelighed Det bevægende ved angfredagshistorien er, at den er genkendelig. Hvem kender ikke til at blive svigtet af sine venner? Hvem har ikke prøvet engang at være den, som alle vender sig imod, misforstår og ler ad. Hvor mange mennesker har ikke befundet sig i Gethsemane Have og våget nætter igennem, kæmpet med sig selv og i yderste angst bedt Gud om at løfte en ubærlig skæbne fra ens skuldre. Det er lige så genkendeligt for de fleste af os, så at bøje sig under sin skæbne og gå fattet ind til det, der skal ske. Hvor mange fortvivlede mennesker har ikke prøvet alene i det yderste mørke at skrige på Gud, som om Gud har forladt os? ys Det enestående ved denne lidelseshistorie er det lys, der udgår fra hovedpersonen. I Kristus kan vi genkende en menneskelighed fuld af kærlighed, som rummer ethvert menneskes bestemmelse. I hans ensomme skikkelse finder vi forsvaret over for Gud og mennesker. I vore lidelser, ensomhed og guds-forladthed lyser billedet af Kristus for os. Han er hos os i vor forladthed som den der er hos os, så vi ikke længere er forladte. Der udgår en enestående trøst, hvor mærkeligt det end lyder, fra lidelseshistorien. Hver gang vi hører denne historie blive fortalt, lige så tit opstår Kristus i os. or han er her levende midt i blandt os. Der er intet i vores liv eller i døden som er ukendt for ham. Det erfarede de første, som kom ud søndag morgen og så den tomme grav. Det fejrer vi påske på, for det var en skøn Påskemorgen - og det er igen i år en skøn Påskemorgen. Glædelig påske orsiden Regnbuen bringer lykke. I Det gamle Testamente er regnbuen et tegn på Guds pagt med mennesker. I den nordiske mytologi er regnbuen den bro der går fra menneskenes til gudernes verden. I følge irsk folketro kan man for enden af regnbuen finde en guldskat og for foden af regnbuen er Dybbøl kirke. En kopi af forsidebilledet kan bestilles hos rank aue. ogneindsamling øndag 1. marts 2009 er der indsamling til fordel for olkekirkens Nødhjælp. 2

3 Den døde søn or år siden, var der en mand i min daværende menighed, der spurgte mig, om jeg havde læst Thit Jensens Kongen fra ande. Det havde jeg ikke. anden anbefalede bogen stærkt. Da jeg fra mange samtaler kendte hans tankegang og interesser, blev jeg nysgerrig og fik lånt bogen. or nylig blev jeg bedt om at gennemgå en bog, og jeg var ikke i tvivl om, hvad jeg skulle vælge. or lige siden jeg læste bogen første gang, har dens indhold siddet som indgraveret i min hukommelse. Jeg har altid tænkt, at den ville egne sig fantastisk til at blive fortalt! På en markvogn forspændt to rolige heste sidder en vejrbidt, arbejdsvant bonde og kører hjem over den vestjyske hede. Bag ham i vognen står en blomsterløs kiste. I kisten ligger hans døde søn! - 3 il alene. ed Gud og sin døde øn. Hedestrækningen, som han kører igennem, kender han fra barnsben. Han kender den ved dag som ved nat. Han kender også alle de fantastiske historier, der knytter sig til de enkelte dele af turen. trækningen kaldtes i folkemunde kærsilden. Der er dem der siger, det spøger på Heden! Der klager tre Jomfruer der dræbte af grunde ingen ved om deres æstemænd... Der staar på Kæmpehøjen den unge Præst, der vilde gøre Guld for at købe hele Verden god i sin side sorte Kappe flagrende omkring sig som et strandet kib med sine ejl... Der rider Herremanden med sit ølge til den røde Plet, hvor intet Græsstrå gror, hvor Præsten Hr. ads maatte lade sit iv... Der drager over yngen tolv tunge Kareter, med Guldfrynser og ilkehimle, med Blinkere og adelige Vaaben og en brud i den forreste Karm, de siger at Bruden græder... Der løber en kulsort Køter, snusende den lange Vej, hvor de slæbte den Herre... Der stiger fine smaa Røgsøjler fra Arner der ikke mere er, en By som Pesten flyttede til Kirkegaarden, og kun de smaa smuldrende Ildsteder fjæler sig under yngen. Der tindrer aaneskin i et ensomt Kær, Voldgrav engang, og ru Gyda gaar med faste kridt og sine Hænder, foldede om Bønnebogens Guldspænde, presset mod sit Bryst, og aaneskinnets ølversø tindrer uroligt, mens hun synker. ådan indledes og sluttes bogen med alle disse frasagn om de forskellige steder. g for hvert af disse steder har bonden, Hans Yngvar, et minde om sin søn, om sin afdøde hustru, om folkene på gården og de hændelser, der udspandt sig. g erindringerne er vævet sammen med landskabet, som i det ydre gengiver bondens indre følelser. Hans Yngvar har hele sit liv været stærkt troende. Har levet sit liv i tillid til Gud. en på turen igennem skærsilden sættes hans tro på prøve. Han kommer i et stadig kraftigere indre oprør. g for hver gang oprøret og vreden mod Gud stikker sit hoved frem, stemmer han i med en af de salmer, som han kender så godt, - ligesom for at holde fanden stangen! Igennem erindringerne får læserne også et billede af tre mennesker: Hans Yngvar, hustruen Ane ofie og deres søn bette Yngvar. g alle tre udvikler sig næsten til karikaturer af, hvad de havde haft mulighed for at blive. Den eneste, man kan være i tvivl om, kunne være blevet anderledes, er sønnen, som har visse psykopatiske træk. Thit Jensen var en stærk kvindesagsforkæmper. De to kvindeskikkelser, der skildres i Kongen fra ande, Ane ofie og Didi, en periode mulig svigerdatter, er gode at få indsigt af. Ane ofie får man bedst indtryk af, når hun beskytter sin søn og til den ende fordrejer alt. Efter en sådan scene, konstateres det: Naar Kvindfolk ingenting siger, efterat de har sagt alt, er de værst. Didi derimod er indsigtsfuld og empatisk. Hun gør sig en morgen tanker om ægte og uægte børn og siger derom til sin svigerfar: in ar siger, at der i de selvsamme amilier, født af de selvsamme gifte forældre kan forekomme baade ægte og uægte Børn! Der er Børn, man straks kan se og se det mere og mere eftersom de vokser til at de er ægte enneske! g en kødelig øskende til saadan et ægte Barn, er gnistrende uægte sammensat af alle de smaa Dyr, som lugter ondt, Ræven, Aben og Rotten Væsner som lyver, gør smaa svedne ng, lover uden at tænke paa at holde, lyver med indsro, er blottet for Ideal, tænker paa intet andet end gramse til sig, skyde sin forpligtelse af sig, leve af øg i den aandelige attiggaard og befinde sig vel der. Det er det uægte Barn. Det er uværdigt mellem ennesker, det var det, de i gamle Dage kaldte en Bytting. g Didi ved udmærket, at hun faktisk beskriver sin kæreste. amtidig giver bogen gennem hovedpersonen, Hans Yngvar, et stærkt billede af, hvor vigtigt det er, hvilket gudsbillede vi bærer med os i vor tro, og hvilket gudsbillede vi prøver at formidle til andre. Ikke et hvilket som helst gudsbillede er godt! angaften i Kirkeladen, tirsdag 10. marts kl Kom og syng med... en aften i sangens og sangglædens tegn... og kom og mød de kendte! Denne aften vil et antal kendte mennesker fra Dybbøl fortælle om deres yndlingssang, om hvorfor det lige er den de holder af. Kom og hør om begivenheder, erindringer og historier, som knytter sig til deres sange hver fortæller om sin sang og så skal vi synge sangene. Den ene sang efter den anden. Der bliver en kaffepause midtvejs, hvor vi hviler stemmerne. enighedsrådet 3

4 enighedsrådet enighedsrådets medlemmer enighedsrådet har konstitueret sig således: ormand: Karen Riber Philipsen Næstformand: Ejner Egtved Kirkeværge: Hans Termansen Kasserer: Jørn Kvist Hansen Ekstern regnskabsfører: is Egtved ekretær: Kontaktperson: Ejner Egtved Bygningssagkyndig: Jørn Nielsen (uden for menighedsrådet) Underskriftsbemyndigede personer: ormand og næstformand Karen Philipsen: Jeg er 61 år gammel, er gift og har to voksne børn. Jeg bor på rydendal Dybbøl, en gård med 130 køer. I mange år har jeg været aktiv indenfor DGI gymnastik, både i bestyrelsesarbejde og som gymnast. Da jeg godt kan lide at gå i kirke og synes der er et spændende menighedsliv her vil jeg gerne være med til at præge det. Ejner Egtved: Har boet i ønderborg i 40 år. Er 62 år, gift og har 2 voksne drenge som er døbt og konfirmeret i Dybbøl Kirke. Har generelt en interesse for lokalområdet og har i den tid hvor jeg har boet her i ønderborg været aktiv i skolesammenhæng og lokale foreninger. Et medlemskab af Dybbøl enighedsråd har derfor været en naturlig fortsættelse af det at gøre en indsat for det lokale. Har været medlem af rådet i 8 år og er netop startet på en ny 4 års periode. Hans Termansen: Jeg er 55 år og gift med Bente. Jeg er filialdirektør i Arbejdernes andsbank, ønderborg. Jeg har tidligere været medlem af menighedsrådet i Dybbøl gennem 12 år heraf 11 år som kasserer. Jeg var i den periode med til at gennemføre store forbedringer i kirken, anlæggelse af ny kirkegård og automatisk klokkeringning. Jeg er i det nye menighedsråd blevet valgt til kirkeværge. Jeg ser frem til at kunne medvirke til at lave gode forbedringer til gavn for kirken og menighedsarbejdet i sognet. Jørn Kvist Hansen: Jeg er 69 år, født i Århus, opvokset i Viby J. Jeg er udlært som maskinarbejder. Ingrid og jeg blev gift i 1965 og vi har siden 1966 boet på Dybbøl Bygade. Jeg har i perioden fra 1980 til jeg gik på efterløn været ansat på ønderborg Tekniske kole, (i dag EUC yd) som faglærer og undervist i maskinafdelingen. Jeg har siden 1970 været aktiv i foreningslivet, har været og er stadig medlem i flere bestyrelser. ads Peter Hinrichsen: Undertegnede er begyndt på 3. valgperiode og har således været 8 år i menighedsrådet ved Dybbøl Kirke. I dette forløb har det primært været at strukturere, opbygge og vedligeholde IT området der har været hovedområdet for mit virkefelt som formand for IT-udvalget i denne periode. lemming Jensen: Jeg er 68 år, har boet i Dybbøl siden 1966, kom i menighedsrådet i 2004 på opfordring fra et medlem af rådet og har været meget glad for det. Er formand for præstegårds- og Kirkelade udvalget. I de fire år er der sket meget i præstegården og dette arbejde fortsætter vi med de næste fire år. Hartvig chøn: Vicepolitikommissær, 63 år, gift, pensioneret, men arbejder på halv tid ved ønderborg Politi i Udlændingeafdelingen. Jeg er flyttet til Dybbøl for 1 år siden og mener, at det er vigtigt at deltage aktivt i lokalsamfundet. Er bestyrelsesmedlem i Den okale Brugs. Inden flytningen her til Dybbøl boede jeg i Bov, hvor jeg i 9 år sad i Bov Byråd, hvor jeg bl.a. var formand for Børne- og Ungeudvalget. Inga kivild: Jeg er 59 år. Jeg indtrådte første gang i Dybbøl menighedsråd for 4 år siden som suppleant for en, som rejste fra byen. Det var en meget positiv, interessant og spændende oplevelse at deltage i menighedsrådets arbejde, og jeg fik derfor lyst til at fortsætte yderligere en periode, hvor jeg også håber, at det gode samarbejde i menighedsrådet vil fortsætte. Bettina tricker: Jeg er 44 år. Jeg er vokset op i Nordborg. or ca. 25 år siden byggede min mand og jeg hus i Dybbøl og flyttede her til. Vi har 4 drenge i alderen år. Jeg er formand for aktivitetsudvalget ved Dybbøl Kirke. Grunden til at jeg er med i menighedsrådet og i dette udvalg er at jeg holder af kirken og det arbejde der foregår i og omkring den, og synes at det har en naturlig og vigtig plads i vores lokalsamfund. Derfor vil jeg gerne være med til at gøre et stykke arbejde ved de aktiviteter der allerede foregår ud fra Dybbøl Kirke og at være med til at hjælpe nye aktiviteter i gang.

5 Påske i Dybbøl kirke Den stille uge Ugen mellem Palmesøndag og Påskedag kaldes den stille uge. an kunne med lige så stor ret kalde den den dramatiske uge. Det er den uge, der for alle senere kristne generationer, er ugen, der forandrede verden. Ugen, hvor Jesus holder sit indtog i Jerusalem Palmesøndag, renser templet om mandagen, er i stridssamtaler med farisæerne om det største bud i loven tirsdag, bliver salvet onsdag, indstifter nadveren torsdag, bliver dømt og korsfæstet fredag, og bankede på helvedes port lørdag. Vi har i år valgt at markere denne uge med andagter og gudstjenester alle dage kl : rsdag 7. april kl. 17: Andagt nsdag 8. april kl. 17: Andagt kærtorsdag 9. april kl. 17: Gudstjeneste angfredag 10. april kl. 17: Gudstjeneste Ved de to andagter, som varer ca. en halv time, medvirker kirkens voksenkor. kærtorsdag 9. april kl. 17 Efter gudstjenesten kan man nyde stegt lam med et glas rødvin til. Vi vil gerne have at I melder jer til, så vi har en fornemmelse af, hvor meget lam vi skal stege. Prisen er kr. 50,- pr. person. lmelding i Kirkeladen. angfredag 10. april kl. 17 usikgudstjeneste med orgel- og cellomusik. Et af kirkeårets højdepunkter er angfredag, hvor vi mindes Jesu død på korset. I denne anledning holder vi en liturgisk musikgudstjeneste, hvor læsninger og musik står i centrum. rganist rank aue har inviteret sin kollega og cellist tto Andersen til gudstjenesten. De to vil spille sammen og tto Andersen vil derudover spille en række soloværker på sin velklingende cello, der supplerer og fortolker teksterne som sognepræst læser op. Desuden spiller rank aue forskellige orgelværker, der hører til dagen. rank aue Påskegudstjenester for sognets mindste børn Kravlegudstjeneste for børnehaver onsdag 1. april kl Kravlegudstjeneste for dagplejerne torsdag 2. april kl Gudstjenesterne handler om de begivenheder, som skete i Påskedagene, og de varer omkring en halv time. 5 års dåbsjubilæums gudstjeneste rsdag 26. marts kl Alle børn, der er døbt i Dybbøl kirke for fem år siden i første halvdel af 2004 indbydes til børnegudstjeneste torsdag 26. marts sammen med forældre, bedsteforældre og søskende. Gudstjenesten varer omkring en halv times tid og børn og forældre indbydes til at spise aftensmad i Kirkeladen og fejre dåbsjubilæet. Prisen for aftensmad er 10,- kr. pr. person. Dåbsbørn fra 2004 får særlig indbydelse tilsendt og kan tilmelde sig dåbsjubilæet tlf eller mail: Koncertintroduktion J.. Bach H-mol messe andag 23. marts kl i Kirkeladen Johan Korsfelt, fra ønderjyllands ymfoniorkester, vil denne aften fortælle om J.. Bachs h-mol messe. Bachs h-mol messe blev til i komponistens allersidste leveår og står som et monument over Bachs uforlignelige evner til at skabe vokal kirkemusik. Værket er skrevet som en katolsk messe, skønt Bach selv var lutheraner. H-mol messen er om noget den barokke vokalmusiks hovedværk; smukt, krævende og med lag på lag af komplekse harmonier og inciterende melodier. Koncert lørdag 4. april kl i koncertsalen Alsion enighedsrådet Kirkelig tatus Dåb: Drenge Piger Vielser: Kirkelig velsignelser: 5 3 Konfirmander: Drenge Piger inikonfirmander: /09 Drenge Piger Døde: Begravelser ænd 6 2 Kvinder 5 5 Bisættelser ænd 12 9 Kvinder 8 6 Begravelser i andre sogne 6 5 Bisættelser i andre sogne 8 13 Ikke medlemmer 1 5

6 Konfirmation Konfirmander fra 7 A Dybbøl kirke, søndag den 19. april 2009 kl ikkel Balle, øvenskjoldsgade 14 ads Brunsgaard Clausen, Irmingersvej 10 Julius Daa under-kristensen, kansebakken 11 artin Jacobsen, Dybbøløstenvej 13 Jacob Binding Jensen, Vaskilde 6 Jens Jakob indgreen Jørgensen, Bøffelkobbelvej 25 vend rederik indgreen Jørgensen, Bøffelkobbelvej 25 Kim assen, Arnæsvej 26 Kristian yck otzkat, Dybbølgade 64 Nicki adsen, Nørreløkke 1 Jonas Rasmussen, undbyesgade 21 imon Iversen chach, charffenbergsgade 4 tefan Bom ørensen, Alssundvej 61 igne Dagny Albers, tenløkke 12 Anne-ofie Andersen, Junivej 5 Caroline Plagborg Andersen Jeanett Hjeds Andersen, Kongevej 90 Kerstin Theede Buss, Dybbølsten 4 ouise Christensen, undhøj 5 Anne-ofie Dalgas, tenløkke 47 ette ie Hansen, Trenevej 75 Annemette chack Hjortlund, Junivej 3 Anne ouise aue Poulin, angbrogade 46 Clara Johansen Qvist, Dybbøløstenvej 6 aria tru Ehmsen Winzor, Dannevirkevej 37 Konfirmander fra 7 B ct. arie Kirke, søndag den 19. april 2009 kl Andreas Krogh Bendixen, Vissingsgade 32 ads Zdrinka Grau, Birke Alle 10 imon Josvein Grøne Hammer, undkrogen 9 imon Hauboff, Dybbølsten 20 ikkel Holm, Redstedsgade 11 Patrick Ravnsbjerg Holm, Dybbølsten 14 Rasmus chwarts Jensen, Gottorpvej 19 Ian øller-nielsen, kansebakken 9 ebastian Berdiin Nielsen, Brunhoved 5 bias Rivera Prahl, undhøj 9 athias illing tjernholm, Dybbølbjerg 1 ark Bolvig ørensen, tenløkke 57 aurids Thomsen, Vissingsgade 54 Ditte øholm Bennetsen, økkevænget 14 arah iv Harpøth, 118 Hoylake Crescent, Uxbridge, UB10 8JG, England Rikke Pilgaard Jacobsen, tenløkke 39 ene Johannsen, Nygade 16, Gråsten Nina Johannsen, undbyesgade 9 Trine Juhl Knudsen, Dybbøl Banke 27 Emma iemens orenzen, undgade 18E Ida iemens orenzen, undgade 18E Anne ofie Perregaard chmidt, Kongevej 30C Nanna Conradsen chmidt, Brunhoved 16 Karoline lstrup ørensen, Østerløkke 12 Konfirmander fra 7 C Dybbøl kirke, søndag den 26. april 2009 kl Jonas amhauge Andreasen, Jagten 13 rederik Vestergaard Bentzen, Bustrupvej 51 une løe Kelm Boytang, Istedvej 38 Jacob Colding ærgemann, Kongshøj 9 Rasmus Hamborg, Husbyvej 2 ucas Duus Hansen, Dannevirkevej 9B Rasmus Ørskov Hansen, Rendsborgvej 13 imon Hansen, Istedvej 62 Anders Vollhaase Johannsen, Bustrupvej 35 ark Hvidbak evisen, Gottorpvej 27 Nicklas trunk Nielsen, Dybbøl Bygade 15D Astrid Wiewiorra Andersen, Aprilvej 9 Camilla Thorhauge Christensen, Dybbøl Bygade 36 Heidi edders, Treneparken 68 Rikke tig Hvingelby, Dybbøl Bygade 75 Kathrine ft Iversen, Dybbølparken 10E Vicki Grønholdt Jessen, Bustrupvej 27 Kathrine øberg Klindt, Istedvej 53 Thea Grønne orenzen, rnholm 2 Elisabeth alkenløwe. cwey, Dybbøl Banke 26 ofie ischorr ea kodborg, Dybbøl Bygade 76 Konfirmander fra 7 D Dybbøl kirke, søndag den 26. april 2009 kl Rasmus Garsdal Arnold, Bønnekilde 10 Charlie Dittfeld Byrdam, Dybbøl Bygade 33 ikkel Hinborg Ellund Christensen, Hedebyvej 10 ads Kragh Hansen, Vaskilde 32 Emil Pantel Heesch, lesvigvej 29 Antonio ascari, Dannevirkevej 24 Niklas Bonde ikkelsen, Istedvej 26 øren zkobel oldt, Istedvej 12 Aqqaluk Hans ydel øller, Gottorpvej 10 Jesper Nielsen, Hørtoftvej 19A Kasper Plehn, Bustrupvej 49 artin Nikolaj Reinecker, Palmose 9 Jonas øbner Thaysen, ysundevej 9 Alan Petz Ødis, Østerballe 4 ine Agger, Husbyvej 13 Camilla øs Andresen, Hollingstedvej 16 rederikke alkenløwe imonsen Binderup, Dybbøl Bygade 56 Rie unddal Brose, Dybbølsten 3 ai-britt Keller, ysundevej 6 Iben Kaasgaard Knudsen, Dybbøl Tving 4 ofie kovrup austen, Bønnekilde 15 ette Christensen atthies, ankelmarkvej 18 Anne-ette og üller, Istedvej 64 ilje Nissum Rolskov-Paulsen, Ragebølskovvej 9 6

7 Kor og musik Gudstjeneste søndag 22. marts kl Denne søndag medvirker Dybbøl kirkes voksenkor i gudstjenesten. Desuden kan koret høres ved de to andagter, der bliver holdt i den stille uge op til påske med satser til påsketiden af bl.a. Wesley og J.. Bach. almesangsaften tirsdag 28. april kl orårs traditionen tro er der salmesangsaften i Kirkeladen. Alle med sangglæde er velkomne. Både ungdoms- og voksenkoret medvirker. I fællesskab synger vi alle både nye og gamle salmer fra salmebogen. Der bliver rig mulighed for at få gang i Konfirmation 2010 Indskrivning til konfirmationer i 2010 foregår onsdag 13. maj: 7 A og 7 B kl C og 7 D kl stemmebåndene og selvfølgelig lytte til smuk og underholdende kormusik. I pausen serveres kaffe/te og lidt lækkert til. orsommergudstjeneste søndag 17. maj kl. 17 Denne søndag holder vi en sen eftermiddagsgudstjeneste kl. 17. Gudstjenesten udformes som en musikgudstjeneste, hvor organist rank aue blandt andet vil spille Johann ebastian Bachs store Præludium og uga i h-mol og i anledning af elix endelssohn Bartholdys 200 års fødselsdag i år, spilles endelssohns Præludium og uga i c-mol. Nyt fra kirkegården Børne- og ungdomskoret Børne- og ungdomskoret afholder korprøve i Kirkeladen hver tirsdag kl Koret medvirker ved forskellige lejligheder i løbet af kirkeåret, ca. 10 gange. Korleder: rganist rank aue Er der behov for det, oprettes korskole for nye og helt unge sangere. Øvetid efter aftale. De nye konfirmander, som nu går i 6. Klasse på Dybbøl kolen, indbydes til konfirmandindskrivning onsdag 13. maj i Dybbøl kirke. Der bliver først en kort samling i kirken og derefter går vi over i Kirkeladen, så alle kan se, hvor konfirmationsforberedelsen skal foregå. De kommende konfirmander og deres forældre får indbydelse sendt direkte. Konfirmationer i 2010 bliver på følgende datoer: øndag 11. april 7 A og 7 B øndag 18. april 7 C og 7 D Dybbøl Kirke ognepræst Dybbøl præstegård Dybbøl Bygade 101, Tlf ax: Træffes bedst: rsdag fredag kl , derudover efter aftale. andag fridag. ognepræst o/a, Tlf andag fridag Vi har i vinterens løb fået lavet en ny afdeling til urnegravsteder. Der bliver sået græs på gangene i den nye afdeling så de kommer til at ligne skovkirkegården. De nye gravsteder er klar til brug. Der har været en del hærværk på kirkegårdens offentlige toilet. Derfor er der nu sat en automatisk lås på yderdøren så toilettet kun er åbent i tidsrummet kl Der er også opsat en censor på det elektriske lys, så det tænder og slukker automatisk. Anita Grube ekretær ona Petersen træffes i Kirkeladen på tlf Træffetid: Kl. 9 13: ige uger: rsdag og torsdag Ulige uger: nsdag og fredag rganist rank aue, tlf Graver og kirketjener Anita Grube Tlf Graverkontorets telefontid: rsdag fredag kl ervicemedarbejder Birgit Høi Træffes i Kirkeladen på tlf Dybbøl kirkes hjemmeside: Voksenkoret Voksenkoret er et frivilligt blandet kor og afholder korprøve i Kirkeladen hver tirsdag kl Koret medvirker efter aftale ved nogle lejligheder i løbet af kirkeåret. Korleder: rganist rank aue ptagelse ptagelse i korene kan ske efter aftale med organist rank aue, tlf , mobil , mail: ormand for enighedsrådet Karen Riber Philipsen lensborg andevej 5, Tlf / eller i Kirkeladen: dybboelkirke.dk Kirkeværge Hans Termansen Bosager 22, tlf Henvendelse om dåb og bryllup sker til en af præsterne. Ved dødsfald kontaktes en af præsterne eller en bedemand. 7

8 arts April aj Kl ogneindsamling Kirkefrokost Kl øndag i fasten Kl Dybbøl Plejecenter Kl angaften Kl kumringsgudstjen. Kl idfaste søndag Kl Koncertintro Kl års dåbsjubilæum DYBBØ KIRKE Kl ariæ Bebudelsesdag Kirkekaffe Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af (ansvarshavende). Desuden sidder Inga kivild, Hartvig chøn og Bettina tricker i redaktionsudvalget. ats og tryk: angenberg Grafisk. Kirkebladet for Dybbøl ogn. ebruar årgang Kirketaxa bestilles på telefon Kl Kravlegudstjeneste Børnehaver Kl Kravlegudstjeneste Dagplejere Kl Palmesøndag Kl Påskeandagt Kl Påskeandagt Kl kærtorsdag Kl angfredag Kl Påskedag Kl Påskedag Kl Dybbøl Plejecenter - Altergang - Birgitte Hjarvard icht Kl Konfirmation 7 A + Henriette Heide Jørgensen Kl i ct. arie kirke Konfirmation 7 B + Henriette Heide Jørgensen Kl Konfirmation 7 C Kl Konfirmation 7 D Kl almesangsaften Juni Kl øndag efter påske Kl t. Bededag Kl øndag efter påske Kl Dybbøl Plejecenter, Kl. 17 og 18 - Konf. indskrivning Kl usik gudstjeneste Kl Kr. Himmelfartsdag Kl øndag efter påske Kl Pinsedag 1. juni - kl Pinsedag riluftsgudstjeneste ved Dybbøl ølle 7. juni - kl Trinitatis søndag riluftsgudstjeneste 2. Pinsedag kl ved Dybbøl ølle

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke arts, april og maj 2011 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: Påskens musik Konfirmation 2011 Charlie Chaplin koncert Konfirmation betyder bekræftelse om at høre til... Når vi holder konfirmation

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Læs inde i bladet: Marts, april og maj 2010. 2. Pinsedag 2009 Dybbøl Mølle

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Læs inde i bladet: Marts, april og maj 2010. 2. Pinsedag 2009 Dybbøl Mølle Kirkebladet Dybbøl ogn arts, april og maj 2010 æs inde i bladet: Den stille uge Konfirmander 2010 riluftsgudstjeneste igen i år ved Dybbøl ølle 2. Pinsedag 2009 Dybbøl ølle En tale til konfirmander Kære

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke arts, april og maj 2015 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke ven Havsteen-ikkelsen/billedkunst.dk æs inde i bladet: Nye gudstjenestetider pstandelsen Dåb og konfirmation Kristus er opstanden - ja, han er

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkebladet. Dybbøl kirke din kirke. December 2013, januar og februar 2014. Læs inde i bladet: At rejse er at leve Advent og Jul Nyt kirkeskib

Kirkebladet. Dybbøl kirke din kirke. December 2013, januar og februar 2014. Læs inde i bladet: At rejse er at leve Advent og Jul Nyt kirkeskib Kirkebladet December 2013, januar og februar 2014 Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: At rejse er at leve Advent og Jul Nyt kirkeskib At rejse er at leve... De tre vise mænd begav sig på rejse. De

Læs mere

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Marts, april, maj 2007. Lysglobe i Dybbøl Kirke. Læs inde i bladet: Lystænding side 3. Danske Kirkedage side 4

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Marts, april, maj 2007. Lysglobe i Dybbøl Kirke. Læs inde i bladet: Lystænding side 3. Danske Kirkedage side 4 Kirkebladet Dybbøl ogn arts, april, maj 2007 æs inde i bladet: ystænding side 3 Danske Kirkedage side 4 Babysalmesang side 5 oto: ars øllingvraa ysglobe i Dybbøl Kirke 2 Tro og tvivl Nu nærmer konfirmationerne

Læs mere

Marts, april og maj 2008. Kirkebladet. Dybbøl Sogn

Marts, april og maj 2008. Kirkebladet. Dybbøl Sogn arts, april og maj 2008 Kirkebladet Dybbøl ogn Kirkelig tatus Dåb: 2006 2007 Drenge 21 29 Piger 33 32 Vielser: 2006 2007 8 17 Kirkelig velsignelser: 1 5 Konfirmander: 2006 2007 Drenge 34 43 Piger 32 35

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke arts, april og maj 2012 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: Konfimation Tanker om konfimation rgel tages ned Verden er så stor På forsidemaleriet er en lille pige og hendes hund kommet

Læs mere

25 år. Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke. Juni, juli og august 2016. Læs inde i bladet:

25 år. Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke. Juni, juli og august 2016. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2016 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke 25 år æs inde i bladet: Jubilæumsgudstjeneste 12. juni kl. 10.30 Dybbøl kirke på acebook Valg til menighedsrådet ivets gave Digteren m Kristensen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Marts, april og maj 2006. Golgatha. Sven Havsteen-Mikkelsen

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Marts, april og maj 2006. Golgatha. Sven Havsteen-Mikkelsen Kirkebladet Dybbøl ogn arts, april og maj 2006 Golgatha. ven Havsteen-ikkelsen Påske in Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig, sådan råbte Jesus på korset i dyb fortvivlelse. Alt hvad han havde satset

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2009. Årsberetning 2008 Sommerfest Guldkonfirmation Sommertid er rejsetid

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2009. Årsberetning 2008 Sommerfest Guldkonfirmation Sommertid er rejsetid Kirkebladet Dybbøl ogn Juni, juli og august 2009 æs inde i bladet: Årsberetning 2008 ommerfest Guldkonfirmation ommertid er rejsetid Vincent Van Gogh: Den barmhjertige amaritaner 1890 Vink for brobyggere

Læs mere

og menighed, det er noget, der præger de unge mennesker i dag. I hvert fald i sammenligning Kære konfirmander!

og menighed, det er noget, der præger de unge mennesker i dag. I hvert fald i sammenligning Kære konfirmander! Konfirmation. Odense domkirke 27.4.2014 kl. 10. Salmer: 402 Den signede dag, 725 Det dufter lysegrønt, 331 Uberørt, 192 Hil dig frelser (efter konfirmation), 749 I østen Kære konfirmander! I har været

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen.

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen. En fremmed kommer til byen. Påskesøndag, 31.marts, Domkirken, kl.10.00 Salmer: 224, 218, 239 // 236, 234; altergang 227 Tekster: Mark. 16,1-8 Ingen dåb; altergang rit c, O du Guds lam v.1 efter helligsang I Faderens og Sønnens og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Juni, juli og august 2006. Kalkmaleri i Dybbøl kirke Himmelfarten

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Juni, juli og august 2006. Kalkmaleri i Dybbøl kirke Himmelfarten Kirkebladet Dybbøl ogn Juni, juli og august 2006 Kalkmaleri i Dybbøl kirke Himmelfarten Var Judas ven eller fjende? Når dette spørgsmål stilles med fornyet kraft netop nu, hænger det selvfølgelig sammen

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke arts, april og maj 2013 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: Konfirmationer 2013 Pinse: Gospelgudstjeneste riluftsgudstjeneste Dybbøl ølle rgelhistorien i Dybbøl kirke orsiden: olkekirkens

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

December 2012, januar, februar 2013 Læs inde i bladet:

December 2012, januar, februar 2013 Læs inde i bladet: Kirkebladet December 2012, januar, februar 2013 Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: rgelindvielse Nyt menighedsråd øren Kierkegaard 200 år 2 orsiden... er lavet af børn fra Blå stue i Dybbølsten Børnehave

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkebladet. Vandringsmanden. Dybbøl Sogn. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2010. Sommertid er rejsetid. Sommerfest 2010.

Kirkebladet. Vandringsmanden. Dybbøl Sogn. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2010. Sommertid er rejsetid. Sommerfest 2010. Kirkebladet Dybbøl ogn Juni, juli og august 2010 Vandringsmanden æs inde i bladet: ommertid er rejsetid ommerfest 2010 Årsberetning 2009 Arne Haugen ørensen/billedkunst.dk ommertid er rejsetid Rejsen er

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kirkebladet. Kristus stiller stormen. Dybbøl kirke din kirke. September, Oktober og November 2012. Læs inde i bladet: Valg til menighedsrådet

Kirkebladet. Kristus stiller stormen. Dybbøl kirke din kirke. September, Oktober og November 2012. Læs inde i bladet: Valg til menighedsrådet Kirkebladet eptember, ktober og November 2012 Dybbøl kirke din kirke ven Havsteen-ikkelsen/billedkunst.dk 2012 æs inde i bladet: Valg til menighedsrådet Indvielse af orgel Høstgudstjenester Kristus stiller

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11. 25-09-2016 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2016. Læsning. Johs. 15,1-11. De ord vi har hørt i dag drypper af dåb. Når et menneske bliver døbt får det en velsignelse med sig ud i livet. Vi kalder

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Juni, juli, august 2007. Læs inde i bladet: Til eftertanke side 3. Sommerfest 2007 side 5

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Juni, juli, august 2007. Læs inde i bladet: Til eftertanke side 3. Sommerfest 2007 side 5 Kirkebladet Dybbøl ogn Juni, juli, august 2007 æs inde i bladet: l eftertanke side 3 ommerfest 2007 side 5 Velkommen til Dybbøl kirkegård side 6 oto: ars øllingvraa Inspireret af gospel musikken Gå ikke

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER

Orø Kirkeblad. Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Orø Kirkeblad Nr. 4 november/december 2010 19. årg. ORDET SKABER, HVAD DET NÆVNER Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt Deadline for næste nummer af Orø Kirkeblad januar/februar 2011 er

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere