Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Læs inde i bladet: Marts, april og maj 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Læs inde i bladet: Marts, april og maj 2009"

Transkript

1 Kirkebladet Dybbøl ogn arts, april og maj 2009 æs inde i bladet: enighedsrådets medlemmer præsenterer sig angaften med de kendte Den stille uge riluftsgudstjeneste ved Dybbøl ølle oto: rank aue

2 Påske angfredag var en bitter dag, men skøn var søndag morgen! sådan digtede Adam ehlenschläger i 1813, og angfredag var en frygtelig dag, det var den dag Jesus blev korsfæstet. angfredag er synlig i kirken hver eneste dag i det krucifiks, der hænger på Nordvæggen. Kigger vi på Jesu krop, kan man tydeligt se, hvor smertefuldt det er at hænge der. Ribbenene er synlige, maven trykket sammen, hele kroppen er strakt til det yderste. Hver eneste knogle er synlig ud over det normale. Vi ser Jesus hænge på korset i uendelig ensomhed. Kongekrucifiks Krucifikset er et kongekrucifiks, som stammer helt tilbage fra Dybbøl Kirkes ældste tid, fra omkring Det har været ophængt over korbuen, så det var det første man så, når man trådte ind i kirken. På træets farve kan man se, at både arme og ben er fornyet på et tidspunkt i historiens løb. en intet ændrer ved det faktum, at det er den lidende Jesus, vi ser her. Jeg har det altid sådan, at jeg nemt kan høre hans hjerteskærende skrig, høre guds-forladtheden i hans stemme og se hvordan hans håb er forsvundet i kroppens forpinte stilling. En krone af guld Hvis vi løfter blikket til Jesu ansigt, så møder vi i midlertid noget ejendommeligt. Jesu ansigt er nedsunket, hans øjne er lukkede, vi ser tydeligt hans afmagt og smerte. en han bærer er krone belagt med guld, en kongekrone. Der hvor vi ville forvente en tornekrone ser vi en guldkrone. Kunsthistorisk kan det forklares ved, at kunstneren har blandet den gotiske stil, som altid viser den lidende Jesus med den romanske stil, som er typisk ved at det er den sejrende Kristus vi ser fremstillet. or os, der blot betragter krucifikset tvinger blandingen af de to stilarter os til at se bagom torturen, at det her er Guds søn, som hænger på korset. Han er et menneske og samtidig viser kronen hans guddommelighed. Genkendelighed Det bevægende ved angfredagshistorien er, at den er genkendelig. Hvem kender ikke til at blive svigtet af sine venner? Hvem har ikke prøvet engang at være den, som alle vender sig imod, misforstår og ler ad. Hvor mange mennesker har ikke befundet sig i Gethsemane Have og våget nætter igennem, kæmpet med sig selv og i yderste angst bedt Gud om at løfte en ubærlig skæbne fra ens skuldre. Det er lige så genkendeligt for de fleste af os, så at bøje sig under sin skæbne og gå fattet ind til det, der skal ske. Hvor mange fortvivlede mennesker har ikke prøvet alene i det yderste mørke at skrige på Gud, som om Gud har forladt os? ys Det enestående ved denne lidelseshistorie er det lys, der udgår fra hovedpersonen. I Kristus kan vi genkende en menneskelighed fuld af kærlighed, som rummer ethvert menneskes bestemmelse. I hans ensomme skikkelse finder vi forsvaret over for Gud og mennesker. I vore lidelser, ensomhed og guds-forladthed lyser billedet af Kristus for os. Han er hos os i vor forladthed som den der er hos os, så vi ikke længere er forladte. Der udgår en enestående trøst, hvor mærkeligt det end lyder, fra lidelseshistorien. Hver gang vi hører denne historie blive fortalt, lige så tit opstår Kristus i os. or han er her levende midt i blandt os. Der er intet i vores liv eller i døden som er ukendt for ham. Det erfarede de første, som kom ud søndag morgen og så den tomme grav. Det fejrer vi påske på, for det var en skøn Påskemorgen - og det er igen i år en skøn Påskemorgen. Glædelig påske orsiden Regnbuen bringer lykke. I Det gamle Testamente er regnbuen et tegn på Guds pagt med mennesker. I den nordiske mytologi er regnbuen den bro der går fra menneskenes til gudernes verden. I følge irsk folketro kan man for enden af regnbuen finde en guldskat og for foden af regnbuen er Dybbøl kirke. En kopi af forsidebilledet kan bestilles hos rank aue. ogneindsamling øndag 1. marts 2009 er der indsamling til fordel for olkekirkens Nødhjælp. 2

3 Den døde søn or år siden, var der en mand i min daværende menighed, der spurgte mig, om jeg havde læst Thit Jensens Kongen fra ande. Det havde jeg ikke. anden anbefalede bogen stærkt. Da jeg fra mange samtaler kendte hans tankegang og interesser, blev jeg nysgerrig og fik lånt bogen. or nylig blev jeg bedt om at gennemgå en bog, og jeg var ikke i tvivl om, hvad jeg skulle vælge. or lige siden jeg læste bogen første gang, har dens indhold siddet som indgraveret i min hukommelse. Jeg har altid tænkt, at den ville egne sig fantastisk til at blive fortalt! På en markvogn forspændt to rolige heste sidder en vejrbidt, arbejdsvant bonde og kører hjem over den vestjyske hede. Bag ham i vognen står en blomsterløs kiste. I kisten ligger hans døde søn! - 3 il alene. ed Gud og sin døde øn. Hedestrækningen, som han kører igennem, kender han fra barnsben. Han kender den ved dag som ved nat. Han kender også alle de fantastiske historier, der knytter sig til de enkelte dele af turen. trækningen kaldtes i folkemunde kærsilden. Der er dem der siger, det spøger på Heden! Der klager tre Jomfruer der dræbte af grunde ingen ved om deres æstemænd... Der staar på Kæmpehøjen den unge Præst, der vilde gøre Guld for at købe hele Verden god i sin side sorte Kappe flagrende omkring sig som et strandet kib med sine ejl... Der rider Herremanden med sit ølge til den røde Plet, hvor intet Græsstrå gror, hvor Præsten Hr. ads maatte lade sit iv... Der drager over yngen tolv tunge Kareter, med Guldfrynser og ilkehimle, med Blinkere og adelige Vaaben og en brud i den forreste Karm, de siger at Bruden græder... Der løber en kulsort Køter, snusende den lange Vej, hvor de slæbte den Herre... Der stiger fine smaa Røgsøjler fra Arner der ikke mere er, en By som Pesten flyttede til Kirkegaarden, og kun de smaa smuldrende Ildsteder fjæler sig under yngen. Der tindrer aaneskin i et ensomt Kær, Voldgrav engang, og ru Gyda gaar med faste kridt og sine Hænder, foldede om Bønnebogens Guldspænde, presset mod sit Bryst, og aaneskinnets ølversø tindrer uroligt, mens hun synker. ådan indledes og sluttes bogen med alle disse frasagn om de forskellige steder. g for hvert af disse steder har bonden, Hans Yngvar, et minde om sin søn, om sin afdøde hustru, om folkene på gården og de hændelser, der udspandt sig. g erindringerne er vævet sammen med landskabet, som i det ydre gengiver bondens indre følelser. Hans Yngvar har hele sit liv været stærkt troende. Har levet sit liv i tillid til Gud. en på turen igennem skærsilden sættes hans tro på prøve. Han kommer i et stadig kraftigere indre oprør. g for hver gang oprøret og vreden mod Gud stikker sit hoved frem, stemmer han i med en af de salmer, som han kender så godt, - ligesom for at holde fanden stangen! Igennem erindringerne får læserne også et billede af tre mennesker: Hans Yngvar, hustruen Ane ofie og deres søn bette Yngvar. g alle tre udvikler sig næsten til karikaturer af, hvad de havde haft mulighed for at blive. Den eneste, man kan være i tvivl om, kunne være blevet anderledes, er sønnen, som har visse psykopatiske træk. Thit Jensen var en stærk kvindesagsforkæmper. De to kvindeskikkelser, der skildres i Kongen fra ande, Ane ofie og Didi, en periode mulig svigerdatter, er gode at få indsigt af. Ane ofie får man bedst indtryk af, når hun beskytter sin søn og til den ende fordrejer alt. Efter en sådan scene, konstateres det: Naar Kvindfolk ingenting siger, efterat de har sagt alt, er de værst. Didi derimod er indsigtsfuld og empatisk. Hun gør sig en morgen tanker om ægte og uægte børn og siger derom til sin svigerfar: in ar siger, at der i de selvsamme amilier, født af de selvsamme gifte forældre kan forekomme baade ægte og uægte Børn! Der er Børn, man straks kan se og se det mere og mere eftersom de vokser til at de er ægte enneske! g en kødelig øskende til saadan et ægte Barn, er gnistrende uægte sammensat af alle de smaa Dyr, som lugter ondt, Ræven, Aben og Rotten Væsner som lyver, gør smaa svedne ng, lover uden at tænke paa at holde, lyver med indsro, er blottet for Ideal, tænker paa intet andet end gramse til sig, skyde sin forpligtelse af sig, leve af øg i den aandelige attiggaard og befinde sig vel der. Det er det uægte Barn. Det er uværdigt mellem ennesker, det var det, de i gamle Dage kaldte en Bytting. g Didi ved udmærket, at hun faktisk beskriver sin kæreste. amtidig giver bogen gennem hovedpersonen, Hans Yngvar, et stærkt billede af, hvor vigtigt det er, hvilket gudsbillede vi bærer med os i vor tro, og hvilket gudsbillede vi prøver at formidle til andre. Ikke et hvilket som helst gudsbillede er godt! angaften i Kirkeladen, tirsdag 10. marts kl Kom og syng med... en aften i sangens og sangglædens tegn... og kom og mød de kendte! Denne aften vil et antal kendte mennesker fra Dybbøl fortælle om deres yndlingssang, om hvorfor det lige er den de holder af. Kom og hør om begivenheder, erindringer og historier, som knytter sig til deres sange hver fortæller om sin sang og så skal vi synge sangene. Den ene sang efter den anden. Der bliver en kaffepause midtvejs, hvor vi hviler stemmerne. enighedsrådet 3

4 enighedsrådet enighedsrådets medlemmer enighedsrådet har konstitueret sig således: ormand: Karen Riber Philipsen Næstformand: Ejner Egtved Kirkeværge: Hans Termansen Kasserer: Jørn Kvist Hansen Ekstern regnskabsfører: is Egtved ekretær: Kontaktperson: Ejner Egtved Bygningssagkyndig: Jørn Nielsen (uden for menighedsrådet) Underskriftsbemyndigede personer: ormand og næstformand Karen Philipsen: Jeg er 61 år gammel, er gift og har to voksne børn. Jeg bor på rydendal Dybbøl, en gård med 130 køer. I mange år har jeg været aktiv indenfor DGI gymnastik, både i bestyrelsesarbejde og som gymnast. Da jeg godt kan lide at gå i kirke og synes der er et spændende menighedsliv her vil jeg gerne være med til at præge det. Ejner Egtved: Har boet i ønderborg i 40 år. Er 62 år, gift og har 2 voksne drenge som er døbt og konfirmeret i Dybbøl Kirke. Har generelt en interesse for lokalområdet og har i den tid hvor jeg har boet her i ønderborg været aktiv i skolesammenhæng og lokale foreninger. Et medlemskab af Dybbøl enighedsråd har derfor været en naturlig fortsættelse af det at gøre en indsat for det lokale. Har været medlem af rådet i 8 år og er netop startet på en ny 4 års periode. Hans Termansen: Jeg er 55 år og gift med Bente. Jeg er filialdirektør i Arbejdernes andsbank, ønderborg. Jeg har tidligere været medlem af menighedsrådet i Dybbøl gennem 12 år heraf 11 år som kasserer. Jeg var i den periode med til at gennemføre store forbedringer i kirken, anlæggelse af ny kirkegård og automatisk klokkeringning. Jeg er i det nye menighedsråd blevet valgt til kirkeværge. Jeg ser frem til at kunne medvirke til at lave gode forbedringer til gavn for kirken og menighedsarbejdet i sognet. Jørn Kvist Hansen: Jeg er 69 år, født i Århus, opvokset i Viby J. Jeg er udlært som maskinarbejder. Ingrid og jeg blev gift i 1965 og vi har siden 1966 boet på Dybbøl Bygade. Jeg har i perioden fra 1980 til jeg gik på efterløn været ansat på ønderborg Tekniske kole, (i dag EUC yd) som faglærer og undervist i maskinafdelingen. Jeg har siden 1970 været aktiv i foreningslivet, har været og er stadig medlem i flere bestyrelser. ads Peter Hinrichsen: Undertegnede er begyndt på 3. valgperiode og har således været 8 år i menighedsrådet ved Dybbøl Kirke. I dette forløb har det primært været at strukturere, opbygge og vedligeholde IT området der har været hovedområdet for mit virkefelt som formand for IT-udvalget i denne periode. lemming Jensen: Jeg er 68 år, har boet i Dybbøl siden 1966, kom i menighedsrådet i 2004 på opfordring fra et medlem af rådet og har været meget glad for det. Er formand for præstegårds- og Kirkelade udvalget. I de fire år er der sket meget i præstegården og dette arbejde fortsætter vi med de næste fire år. Hartvig chøn: Vicepolitikommissær, 63 år, gift, pensioneret, men arbejder på halv tid ved ønderborg Politi i Udlændingeafdelingen. Jeg er flyttet til Dybbøl for 1 år siden og mener, at det er vigtigt at deltage aktivt i lokalsamfundet. Er bestyrelsesmedlem i Den okale Brugs. Inden flytningen her til Dybbøl boede jeg i Bov, hvor jeg i 9 år sad i Bov Byråd, hvor jeg bl.a. var formand for Børne- og Ungeudvalget. Inga kivild: Jeg er 59 år. Jeg indtrådte første gang i Dybbøl menighedsråd for 4 år siden som suppleant for en, som rejste fra byen. Det var en meget positiv, interessant og spændende oplevelse at deltage i menighedsrådets arbejde, og jeg fik derfor lyst til at fortsætte yderligere en periode, hvor jeg også håber, at det gode samarbejde i menighedsrådet vil fortsætte. Bettina tricker: Jeg er 44 år. Jeg er vokset op i Nordborg. or ca. 25 år siden byggede min mand og jeg hus i Dybbøl og flyttede her til. Vi har 4 drenge i alderen år. Jeg er formand for aktivitetsudvalget ved Dybbøl Kirke. Grunden til at jeg er med i menighedsrådet og i dette udvalg er at jeg holder af kirken og det arbejde der foregår i og omkring den, og synes at det har en naturlig og vigtig plads i vores lokalsamfund. Derfor vil jeg gerne være med til at gøre et stykke arbejde ved de aktiviteter der allerede foregår ud fra Dybbøl Kirke og at være med til at hjælpe nye aktiviteter i gang.

5 Påske i Dybbøl kirke Den stille uge Ugen mellem Palmesøndag og Påskedag kaldes den stille uge. an kunne med lige så stor ret kalde den den dramatiske uge. Det er den uge, der for alle senere kristne generationer, er ugen, der forandrede verden. Ugen, hvor Jesus holder sit indtog i Jerusalem Palmesøndag, renser templet om mandagen, er i stridssamtaler med farisæerne om det største bud i loven tirsdag, bliver salvet onsdag, indstifter nadveren torsdag, bliver dømt og korsfæstet fredag, og bankede på helvedes port lørdag. Vi har i år valgt at markere denne uge med andagter og gudstjenester alle dage kl : rsdag 7. april kl. 17: Andagt nsdag 8. april kl. 17: Andagt kærtorsdag 9. april kl. 17: Gudstjeneste angfredag 10. april kl. 17: Gudstjeneste Ved de to andagter, som varer ca. en halv time, medvirker kirkens voksenkor. kærtorsdag 9. april kl. 17 Efter gudstjenesten kan man nyde stegt lam med et glas rødvin til. Vi vil gerne have at I melder jer til, så vi har en fornemmelse af, hvor meget lam vi skal stege. Prisen er kr. 50,- pr. person. lmelding i Kirkeladen. angfredag 10. april kl. 17 usikgudstjeneste med orgel- og cellomusik. Et af kirkeårets højdepunkter er angfredag, hvor vi mindes Jesu død på korset. I denne anledning holder vi en liturgisk musikgudstjeneste, hvor læsninger og musik står i centrum. rganist rank aue har inviteret sin kollega og cellist tto Andersen til gudstjenesten. De to vil spille sammen og tto Andersen vil derudover spille en række soloværker på sin velklingende cello, der supplerer og fortolker teksterne som sognepræst læser op. Desuden spiller rank aue forskellige orgelværker, der hører til dagen. rank aue Påskegudstjenester for sognets mindste børn Kravlegudstjeneste for børnehaver onsdag 1. april kl Kravlegudstjeneste for dagplejerne torsdag 2. april kl Gudstjenesterne handler om de begivenheder, som skete i Påskedagene, og de varer omkring en halv time. 5 års dåbsjubilæums gudstjeneste rsdag 26. marts kl Alle børn, der er døbt i Dybbøl kirke for fem år siden i første halvdel af 2004 indbydes til børnegudstjeneste torsdag 26. marts sammen med forældre, bedsteforældre og søskende. Gudstjenesten varer omkring en halv times tid og børn og forældre indbydes til at spise aftensmad i Kirkeladen og fejre dåbsjubilæet. Prisen for aftensmad er 10,- kr. pr. person. Dåbsbørn fra 2004 får særlig indbydelse tilsendt og kan tilmelde sig dåbsjubilæet tlf eller mail: Koncertintroduktion J.. Bach H-mol messe andag 23. marts kl i Kirkeladen Johan Korsfelt, fra ønderjyllands ymfoniorkester, vil denne aften fortælle om J.. Bachs h-mol messe. Bachs h-mol messe blev til i komponistens allersidste leveår og står som et monument over Bachs uforlignelige evner til at skabe vokal kirkemusik. Værket er skrevet som en katolsk messe, skønt Bach selv var lutheraner. H-mol messen er om noget den barokke vokalmusiks hovedværk; smukt, krævende og med lag på lag af komplekse harmonier og inciterende melodier. Koncert lørdag 4. april kl i koncertsalen Alsion enighedsrådet Kirkelig tatus Dåb: Drenge Piger Vielser: Kirkelig velsignelser: 5 3 Konfirmander: Drenge Piger inikonfirmander: /09 Drenge Piger Døde: Begravelser ænd 6 2 Kvinder 5 5 Bisættelser ænd 12 9 Kvinder 8 6 Begravelser i andre sogne 6 5 Bisættelser i andre sogne 8 13 Ikke medlemmer 1 5

6 Konfirmation Konfirmander fra 7 A Dybbøl kirke, søndag den 19. april 2009 kl ikkel Balle, øvenskjoldsgade 14 ads Brunsgaard Clausen, Irmingersvej 10 Julius Daa under-kristensen, kansebakken 11 artin Jacobsen, Dybbøløstenvej 13 Jacob Binding Jensen, Vaskilde 6 Jens Jakob indgreen Jørgensen, Bøffelkobbelvej 25 vend rederik indgreen Jørgensen, Bøffelkobbelvej 25 Kim assen, Arnæsvej 26 Kristian yck otzkat, Dybbølgade 64 Nicki adsen, Nørreløkke 1 Jonas Rasmussen, undbyesgade 21 imon Iversen chach, charffenbergsgade 4 tefan Bom ørensen, Alssundvej 61 igne Dagny Albers, tenløkke 12 Anne-ofie Andersen, Junivej 5 Caroline Plagborg Andersen Jeanett Hjeds Andersen, Kongevej 90 Kerstin Theede Buss, Dybbølsten 4 ouise Christensen, undhøj 5 Anne-ofie Dalgas, tenløkke 47 ette ie Hansen, Trenevej 75 Annemette chack Hjortlund, Junivej 3 Anne ouise aue Poulin, angbrogade 46 Clara Johansen Qvist, Dybbøløstenvej 6 aria tru Ehmsen Winzor, Dannevirkevej 37 Konfirmander fra 7 B ct. arie Kirke, søndag den 19. april 2009 kl Andreas Krogh Bendixen, Vissingsgade 32 ads Zdrinka Grau, Birke Alle 10 imon Josvein Grøne Hammer, undkrogen 9 imon Hauboff, Dybbølsten 20 ikkel Holm, Redstedsgade 11 Patrick Ravnsbjerg Holm, Dybbølsten 14 Rasmus chwarts Jensen, Gottorpvej 19 Ian øller-nielsen, kansebakken 9 ebastian Berdiin Nielsen, Brunhoved 5 bias Rivera Prahl, undhøj 9 athias illing tjernholm, Dybbølbjerg 1 ark Bolvig ørensen, tenløkke 57 aurids Thomsen, Vissingsgade 54 Ditte øholm Bennetsen, økkevænget 14 arah iv Harpøth, 118 Hoylake Crescent, Uxbridge, UB10 8JG, England Rikke Pilgaard Jacobsen, tenløkke 39 ene Johannsen, Nygade 16, Gråsten Nina Johannsen, undbyesgade 9 Trine Juhl Knudsen, Dybbøl Banke 27 Emma iemens orenzen, undgade 18E Ida iemens orenzen, undgade 18E Anne ofie Perregaard chmidt, Kongevej 30C Nanna Conradsen chmidt, Brunhoved 16 Karoline lstrup ørensen, Østerløkke 12 Konfirmander fra 7 C Dybbøl kirke, søndag den 26. april 2009 kl Jonas amhauge Andreasen, Jagten 13 rederik Vestergaard Bentzen, Bustrupvej 51 une løe Kelm Boytang, Istedvej 38 Jacob Colding ærgemann, Kongshøj 9 Rasmus Hamborg, Husbyvej 2 ucas Duus Hansen, Dannevirkevej 9B Rasmus Ørskov Hansen, Rendsborgvej 13 imon Hansen, Istedvej 62 Anders Vollhaase Johannsen, Bustrupvej 35 ark Hvidbak evisen, Gottorpvej 27 Nicklas trunk Nielsen, Dybbøl Bygade 15D Astrid Wiewiorra Andersen, Aprilvej 9 Camilla Thorhauge Christensen, Dybbøl Bygade 36 Heidi edders, Treneparken 68 Rikke tig Hvingelby, Dybbøl Bygade 75 Kathrine ft Iversen, Dybbølparken 10E Vicki Grønholdt Jessen, Bustrupvej 27 Kathrine øberg Klindt, Istedvej 53 Thea Grønne orenzen, rnholm 2 Elisabeth alkenløwe. cwey, Dybbøl Banke 26 ofie ischorr ea kodborg, Dybbøl Bygade 76 Konfirmander fra 7 D Dybbøl kirke, søndag den 26. april 2009 kl Rasmus Garsdal Arnold, Bønnekilde 10 Charlie Dittfeld Byrdam, Dybbøl Bygade 33 ikkel Hinborg Ellund Christensen, Hedebyvej 10 ads Kragh Hansen, Vaskilde 32 Emil Pantel Heesch, lesvigvej 29 Antonio ascari, Dannevirkevej 24 Niklas Bonde ikkelsen, Istedvej 26 øren zkobel oldt, Istedvej 12 Aqqaluk Hans ydel øller, Gottorpvej 10 Jesper Nielsen, Hørtoftvej 19A Kasper Plehn, Bustrupvej 49 artin Nikolaj Reinecker, Palmose 9 Jonas øbner Thaysen, ysundevej 9 Alan Petz Ødis, Østerballe 4 ine Agger, Husbyvej 13 Camilla øs Andresen, Hollingstedvej 16 rederikke alkenløwe imonsen Binderup, Dybbøl Bygade 56 Rie unddal Brose, Dybbølsten 3 ai-britt Keller, ysundevej 6 Iben Kaasgaard Knudsen, Dybbøl Tving 4 ofie kovrup austen, Bønnekilde 15 ette Christensen atthies, ankelmarkvej 18 Anne-ette og üller, Istedvej 64 ilje Nissum Rolskov-Paulsen, Ragebølskovvej 9 6

7 Kor og musik Gudstjeneste søndag 22. marts kl Denne søndag medvirker Dybbøl kirkes voksenkor i gudstjenesten. Desuden kan koret høres ved de to andagter, der bliver holdt i den stille uge op til påske med satser til påsketiden af bl.a. Wesley og J.. Bach. almesangsaften tirsdag 28. april kl orårs traditionen tro er der salmesangsaften i Kirkeladen. Alle med sangglæde er velkomne. Både ungdoms- og voksenkoret medvirker. I fællesskab synger vi alle både nye og gamle salmer fra salmebogen. Der bliver rig mulighed for at få gang i Konfirmation 2010 Indskrivning til konfirmationer i 2010 foregår onsdag 13. maj: 7 A og 7 B kl C og 7 D kl stemmebåndene og selvfølgelig lytte til smuk og underholdende kormusik. I pausen serveres kaffe/te og lidt lækkert til. orsommergudstjeneste søndag 17. maj kl. 17 Denne søndag holder vi en sen eftermiddagsgudstjeneste kl. 17. Gudstjenesten udformes som en musikgudstjeneste, hvor organist rank aue blandt andet vil spille Johann ebastian Bachs store Præludium og uga i h-mol og i anledning af elix endelssohn Bartholdys 200 års fødselsdag i år, spilles endelssohns Præludium og uga i c-mol. Nyt fra kirkegården Børne- og ungdomskoret Børne- og ungdomskoret afholder korprøve i Kirkeladen hver tirsdag kl Koret medvirker ved forskellige lejligheder i løbet af kirkeåret, ca. 10 gange. Korleder: rganist rank aue Er der behov for det, oprettes korskole for nye og helt unge sangere. Øvetid efter aftale. De nye konfirmander, som nu går i 6. Klasse på Dybbøl kolen, indbydes til konfirmandindskrivning onsdag 13. maj i Dybbøl kirke. Der bliver først en kort samling i kirken og derefter går vi over i Kirkeladen, så alle kan se, hvor konfirmationsforberedelsen skal foregå. De kommende konfirmander og deres forældre får indbydelse sendt direkte. Konfirmationer i 2010 bliver på følgende datoer: øndag 11. april 7 A og 7 B øndag 18. april 7 C og 7 D Dybbøl Kirke ognepræst Dybbøl præstegård Dybbøl Bygade 101, Tlf ax: Træffes bedst: rsdag fredag kl , derudover efter aftale. andag fridag. ognepræst o/a, Tlf andag fridag Vi har i vinterens løb fået lavet en ny afdeling til urnegravsteder. Der bliver sået græs på gangene i den nye afdeling så de kommer til at ligne skovkirkegården. De nye gravsteder er klar til brug. Der har været en del hærværk på kirkegårdens offentlige toilet. Derfor er der nu sat en automatisk lås på yderdøren så toilettet kun er åbent i tidsrummet kl Der er også opsat en censor på det elektriske lys, så det tænder og slukker automatisk. Anita Grube ekretær ona Petersen træffes i Kirkeladen på tlf Træffetid: Kl. 9 13: ige uger: rsdag og torsdag Ulige uger: nsdag og fredag rganist rank aue, tlf Graver og kirketjener Anita Grube Tlf Graverkontorets telefontid: rsdag fredag kl ervicemedarbejder Birgit Høi Træffes i Kirkeladen på tlf Dybbøl kirkes hjemmeside: Voksenkoret Voksenkoret er et frivilligt blandet kor og afholder korprøve i Kirkeladen hver tirsdag kl Koret medvirker efter aftale ved nogle lejligheder i løbet af kirkeåret. Korleder: rganist rank aue ptagelse ptagelse i korene kan ske efter aftale med organist rank aue, tlf , mobil , mail: ormand for enighedsrådet Karen Riber Philipsen lensborg andevej 5, Tlf / eller i Kirkeladen: dybboelkirke.dk Kirkeværge Hans Termansen Bosager 22, tlf Henvendelse om dåb og bryllup sker til en af præsterne. Ved dødsfald kontaktes en af præsterne eller en bedemand. 7

8 arts April aj Kl ogneindsamling Kirkefrokost Kl øndag i fasten Kl Dybbøl Plejecenter Kl angaften Kl kumringsgudstjen. Kl idfaste søndag Kl Koncertintro Kl års dåbsjubilæum DYBBØ KIRKE Kl ariæ Bebudelsesdag Kirkekaffe Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af (ansvarshavende). Desuden sidder Inga kivild, Hartvig chøn og Bettina tricker i redaktionsudvalget. ats og tryk: angenberg Grafisk. Kirkebladet for Dybbøl ogn. ebruar årgang Kirketaxa bestilles på telefon Kl Kravlegudstjeneste Børnehaver Kl Kravlegudstjeneste Dagplejere Kl Palmesøndag Kl Påskeandagt Kl Påskeandagt Kl kærtorsdag Kl angfredag Kl Påskedag Kl Påskedag Kl Dybbøl Plejecenter - Altergang - Birgitte Hjarvard icht Kl Konfirmation 7 A + Henriette Heide Jørgensen Kl i ct. arie kirke Konfirmation 7 B + Henriette Heide Jørgensen Kl Konfirmation 7 C Kl Konfirmation 7 D Kl almesangsaften Juni Kl øndag efter påske Kl t. Bededag Kl øndag efter påske Kl Dybbøl Plejecenter, Kl. 17 og 18 - Konf. indskrivning Kl usik gudstjeneste Kl Kr. Himmelfartsdag Kl øndag efter påske Kl Pinsedag 1. juni - kl Pinsedag riluftsgudstjeneste ved Dybbøl ølle 7. juni - kl Trinitatis søndag riluftsgudstjeneste 2. Pinsedag kl ved Dybbøl ølle

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke arts, april og maj 2015 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke ven Havsteen-ikkelsen/billedkunst.dk æs inde i bladet: Nye gudstjenestetider pstandelsen Dåb og konfirmation Kristus er opstanden - ja, han er

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Læs inde i bladet: December 2009, januar og februar 2010. Engle har meget for sig Borebiller Kirkeklokkeringning

Kirkebladet. Dybbøl Sogn. Læs inde i bladet: December 2009, januar og februar 2010. Engle har meget for sig Borebiller Kirkeklokkeringning Kirkebladet Dybbøl ogn December 2009, januar og februar 2010 æs inde i bladet: Engle har meget for sig Borebiller Kirkeklokkeringning orsiden er lavet af Børnehaven Kærnehuset, nærmere bestemt af Krudtuglerne:

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke Juni, juli og august 2013 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: Ny biskop Gudstjenesten Gudstjenester Vejkirke Kærlighedens mange gaver orside P.. Krøyer: Roser. kagen. 1893. arie Krøyer

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Abraham. Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke. og de tre engle. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2011. Besøg. Udbygning/ombygning af orglet

Abraham. Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke. og de tre engle. Læs inde i bladet: Juni, juli og august 2011. Besøg. Udbygning/ombygning af orglet Juni, juli og august 2011 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: Besøg Udbygning/ombygning af orglet Abraham og de tre engle riluftsgudstjeneste ved Dybbøl ølle remtidens Dybbøl sogn Gud

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke Juni, juli og august 2012 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: Vejkirke - motorvejskirke olkekirken i fremtiden Valg efterår 2012 Dybbøl kirke motorvejskirke Dybbøl kirke er tilmeldt vejkirkeordningen

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS JUNI - JULI - AUGUST 2014 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden, og

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke

Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke Juni, juli og august 2015 Kirkebladet Dybbøl kirke din kirke æs inde i bladet: Præsteansættelse orggrupper oromtale af efteråret: oderne litteratur usikteori for koret ommer prædiken 2 orsiden Billedet

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Skellerup og Ellinge sogne

Skellerup og Ellinge sogne Nr. 1 Februar 2012 32. årgang Skellerup og Ellinge sogne Efterårets valg Der er noget om, at man oplever, at tiden flyver afsted - især hvor man er i godt selskab - for til efteråret er det fire år siden,

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 1 Juni 2014 33. årgang S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod Vi finder ikke Gud i himlen eller på jorden. Vi kan ikke opsøge Gud. Det er omvendt.

Læs mere

KammerTonen Januar 2008

KammerTonen Januar 2008 JANUAR 00 Kammeronen Januar 00 ydfyns dynamiske forum JC vendborg eambuilding ed varige resultater nsdag d.. Januar kl..00 -.0 Vi mødes på BØREN B - afbudsfristen er ændret Afbud senest mandag den. januar

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere