Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum"

Transkript

1 KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken

2 Mellem påske og pinse Her i foråret, når konfirmandforberedelsen nærmer sig sin afslutning, forsøger mange præster forsigtigt at måle, hvor langt man nåede med konfirmanderne. Hvor meget de fik lært? Fik de overhovedet lært noget? Sådan var der også en ældre præst, der gjorde. Efter at have gennemgået påskens fortællinger med lidelseshistorien og med Jesu ord på korset, spurgte han årets konfirmander, om Jesus blev færdig med sin gerning her på jorden. Han havde selv korsordet "Det er fuldbragt" i sine tanker. Men det er jo ikke altid, konfirmanderne svarer som forventet, og som svaret ligger i spørgerens hjerne. Det skete heller ikke denne gang. Der var en konfirmand, der havde været noget uopmærksom under hele gennemgangen. Han havde siddet og rodet rundt i salmebogens sidste del. Og her ved præstens spørgsmål var han lige blevet opmærksom på en sætning i teksten til Kristi Himmelfarts dag, som kunne bruges som svar. Så han svarede: "Der var i hvert fald én ting, som Jesus ikke blev færdig med her på jorden. Han blev ikke færdig med at velsigne. For der står jo: Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen." Og konfirmanden forestillede sig vel Jesus velsignende med begge hænder udstrakt, mens han forsvandt i skyen. Det var ikke det svar, som præsten havde forventet, men det var et godt svar. For Jesus er jo netop ikke færdig med at velsigne. Og det er en pudsig måde og sød måde, det står i teksten på: "Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem." Det derfor, vi holder Kristi Himmelfarts dag. Ikke fordi han skiltes fra dem, men fordi han velsignede - den dag og hver eneste dag i sit liv. Kristi Himmelfarts dag med afskeden med disciplene sætter ikke punktum. Tværtimod er det starten på noget nyt. Det er begyndelsen til pinsen, som kommer. For Jesus var det sidste, han ikke kunne bliver færdig med, at velsigne. Det, som havde været hele hans livs opgave, kunne heller ikke få ende til sidst. Han sagde hverken farvel eller på gensyn. Han velsignede. Og bliver ved med det. Hvad betyder ordet velsignelse? Det er vist et af de ord, som vi alle sammen har en fornemmelse af, hvad betyder - vi forbinder noget godt og varmt ved ordet - noget stort, noget der går ud over, hvad vi selv kan. Men hvad det præcist betyder, er det de færreste af os, der har på rede hånd. Det har jeg heller ikke. Vi kender det fra velsignelsen, som lyder i slutningen af gudstjenesten: "Herren velsigne og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig." Og det er vel sådan, det er: Velsignelse er, at Gud ser på sine mennesker - med opmærksomhed og kærlighed. Så længe vi hører det og modtager og tror det, så længe vi lever i det, er Jesus ikke færdig. Ikke færdig med os. Så er han stadig hos os. Ikke adskilt fra os, men nærværende gennem sin Helligånd. Og så længe bliver vi ikke færdige med at gå, leve med den velsignelse, dele ud af den velsignelse. Werner Fischer-Nielsen 2 Dåbstræf Søndag d. 31. maj kl er der familiegudstjeneste i Haslev Kirke: 5 års dåbsjubilæum. Særligt inviterede er de børn, som blev døbt for 5 år siden, sammen med deres familier. Der bliver sendt invitation ud til alle børn, der er døbt i Haslev og Freerslev Kirker i En festlig markering af mindet om en stor begivenhed, som man ikke selv husker noget om. Der er også en lille gave til dem. Alle både børn og voksne er velkomne. Vi har jo alle sammen en eller anden form for dåbsjubilæum. Selve gudstjenesten er meget børnevenlig, og den foregår jo på grund af kalkningen af kirken i salen i Kirkehuset. Efter gudstjenesten er der et særligt arrangement målrettet vore jubilarer og deres familier. Det slutter kl. ca Juniorkonfirmand 2015 Haslev Kirke tilbyder en uges gratis undervisningsforløb, afsluttende med en familiegudsjeneste, til alle børn, der går i 3. klasse på byens skoler. Undervisningen foregår i/ved Haslev Kirke hver eftermiddag efter skoletid. Der uddeles indbydelser til forløbet via skolen. Haslev Privatskole uge 17 Vibeengskolen uge 19 Yderlige oplysninger kontakt: Ellen Faber Jørgensen Kirke- og kulturmedarbejder Spaghettigudstjenester Søndag d. 4. maj kl. 17. Børnegudstjeneste med bibelfortælling, børnevenlige salmer og lystænding. Derefter serveres pasta og kødsovs. Det koster 15 kr. pr deltager - 40 kr. for en familie. Vi slutter kl. ca Familieklubben Haslev Kirkes Familieklub er et åbent tilbud i Kirkehuset til alle familier, der vil være sammen med andre om sjove oplevelser og aktiviteter, spisning, fortælling og sang og musik. 17. april Sundt slik og mindre sundt slik. Vi laver frugtige lækkerier og gode gammeldags bolcher. 29. maj Kirken indeni, udenpå, nedenunder og ovenpå. Et løb med fortællinger og konkurrencer Tilmelding er nødvendig senest tirsdagen før en klubaften på eller milieklub. Pris for maden: kr. 30,- Yderlige info: Se kirkens hjemmeside, Facebook eller kontakt kirkeog kulturmedarbejder Ellen Faber Jørgensen.

3 KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 7 Kirken inviterer: Koncerter Haslev Kirke Lørdag d. 4. april kl Haslev Kirke Sogneaften Kirkehuset kl Påskelørdags aftensang Den danske trompetist Dorthe Zielke optræder sammen med sin mand Søren Johannsen med instrumentale udgaver af musik fra Bachs Matthæuspassion. Ind imellem synger kirkens ungdomskor koraler fra samme værk. Alt sammen akkompagneret af stærke passionsbilleder af maleren Arne HaugenSørensen. Vi skal naturligvis også synge de store fællessalmer, som hører påskelørdag til. Gratis adgang. Paraplyaften Kirkehuset kl I samarbejde med Café Paraplyen. Der bydes på god dansk mad inkl. kaffe. Ren Nostalgi underholder med muntre toner og fællessang. Maden koster kr. 40,- og der er ikke tilmelding. Onsdag 29. april DØRENE ÅBNES KL OG LUKKES VED 150 PERSONER Litteraturcafé Studietur kl Fredag d. 8. maj Vi kører med bus fra Kirkehuset til Malergården v. Asnæs, hvor vi får rundvisning og hører om familien Swane. Derefter er der middag i Asnæs Kirkes Sognegård og foredrag v. den lokale og unge Odsherredforfatter Charlotte Weitze. Find hele programmet i kirken eller på kirkens hjemmeside. Pris: kr. 175,- inkl. transport, foredrag, middag. Tilmelding: Ved Litteraturcafé-aftnerne eller på kirkens kontor el ) til og med d. 27. april. Betaling; Nordea Bank: reg. nr konto nr Er du interesseret i at være en del af en læsekreds, så kontakt Anne Lise Nielsen, eller Bodil Andreasen, Kirkehuset Arrangeret af Haslev Menighedsråd Åben Fredag Kirkehusetkl Fredag d. 10. april Vi besøger "Mødestedet" på Vesterbro. Afgangstidspunkt og fælles kørsel: Se hjemmesiden. Fredag d. 29. maj kl /19.30 kl : Fællesspisning hvor man medbringer en ret mad til fællesbordet. kl : "Syv uger i Tanzania" ved Dora og Kjeld Jørgensen. Onsdag d. 22. april Vi får besøg af Suzette Munksgaard og Christian Hougaard Jacobsen, samt et par elever fra Midtsjællands Efterskole, som vil fortælle om deres verdensborgerprojekt på MSE og deres rejse med 27 elever til Palæstina og Beit Sahour. Befrielsesaften Freerslev Kirke kl Gratis adgang. Alle er velkomne. Se mere på > Kirken inviterer >Åben Fredag Kirkemiddag Kirkehuset kl Har du lyst til at møde andre - spise sammen og evt. synge lidt, så kom til Kirkemiddag og nyd hygge, samvær, god mad og en kop kaffe. 7. april 21. april 5. maj 19. maj Pris: 45,- kr. for middag + kaffe. Øl og vand kan købes. Mandag den 4. maj er der i Freerslev en lille markering af befrielsesaftnen. Der er en kort gudstjeneste. Vi vil synge nogle af vore forårs- og fædrelandssange. Der bliver fortalt om begivenhederne for 70 år siden. Bagefter bydes på et glas og en snack i våbenhuset. Freerslev Menighedsråd Eftermiddagsmøde Kirkehuset kl Tirsdag d. 14. april "Præstens Lektie - lad os nu tale om døden." Studievært på TV ØST, Rasmus Birkerod, bosiddende i Haslev, vil fortælle om sin erfaring med TV af den kirkelige slags. Gennem arbejdet med præstens lektier har han vist, hvordan elementer fra sportsprogrammer kan forme en måde at formidle spørgsmål om liv, død, tro og eksistens. Tirsdag d. 5. maj Mini-udflugt til Troelstrupgård Kl står den berømte røde bus fra Menighedernes Daginstitutioner parat på kirkens parkeringsplads til at køre os til Troelstrupgård. Her vil vi møde børn og se deres aktiviteter og høre om livet i institutionen. Efter endt møde kører bussen os tilbage igen. Tilmelding til kirkekontoret, fredagen før inden kl. 12 på tlf. nr eller mail: Sangcafé Kirkehuset kl Vi synger sammen, får en kop kaffe og har tid til en hyggesnak. Kirkebilen kan benyttes - bestilling dagen før kl på tlf april Mandagsklub Kirkehuset Kan du lide at bruge dine hænder, drikke kaffe, få en lille sludder og samtidig støtte et godt formål? Materiale medbringes, og forskellige genbrugsmaterialer fås - sammen med gode ideer til, hvordan det kan bruges. De færdige produkter sælges gennem Kirkens Korshær eller bruges som gaver til hjemløse. Hver mandag i april og maj Nærmere oplysning og tilmelding Ruth Davidsen tlf Transport til møder bestilles på tlf

4 Ny præst i Haslev Jeg er født i 1977 og vokset op i et grundtvigsk landsogn i Midtjylland. Her var der to på hinanden følgende præster, der gjorde indtryk på mig og gav mig sprog for alt det, der forundrede mig og til dels også overvældede mig ved verden og livet. Jeg har min teologiske kandidateksamen fra Aarhus Universitet, og i byens studentermenighed fandt jeg mit andet hjem. Dybest set er det derfra og fra min tid som sognemedhjælper i Gellerup Kirke i Aarhus, som medlem af menighedsrådet i Studentermenigheden i Århus og i nogle år også formand, at jeg har min teologiske ballast, når det gælder gudstjenesteformer- og fællesskaber. Efter at være blevet teolog i 2005 fra Århus Universitet arbejdede jeg først som efterskolelærer og siden som sognemedhjælper. Siden december 2013 har jeg arbejdet som sognepræst i Terslev Kirke, men boet i København. Jeg er meget glad for at være præst. Det at møde mennesker i mange forskellige situationer og gennem kirkens ritualer og bibelske refleksioner at give dem sprog for, hvad de oplever, oplever jeg som meget meningsfyldt. At være præst er for mig at formidle det kristne budskab, at formidle håb og trøst men også at kunne være der midt i magtesløsheden med et andet menneske. Jeg er optaget af delagtighed i og fællesskab omkring kristendommen, og jeg glæder mig til at virke som præst og lave kirke sammen med ansatte og frivillige i begge sogne. I første omgang vil jeg koncentrere mig om at finde ind i rytmen i Haslev-Freerslev og lære alle aktiviteterne og traditionerne her at kende. Jeg har interesse for kristen spiritualitet, og jeg håber efterhånden at kunne bringe aspekter fra denne lidt mere meditative tilgang til kristendommen ind i Haslev-Freerslev. Med til Haslev flytter min mand, Thorsten, der også er teolog og er ansat ved Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, og vores børn, Elias og Johannes på 4 og 2 år. Marie Rørbæk Søndag d. 15. marts 2015 blev Marie Rørbæk ansat i den stilling, der blev ledig, da Karen Stubkjær rejste til Viborg. Menighedsrådene i Freerslev og Haslev har lige siden Karens fratræden haft travlt med dels at slå den ledige stilling op og dels den efterfølgende ansættelsesprocedure. Dvs. kontakt til og besøg af ansøgere, grundig læsning af ansøgningerne, orienteringsmøde med biskoppen, valg af kandidater til prøveprædiken med efterfølgende samtale og til sidst indstillingsmøde. På indstillingsmødet kom menighedsrådene så frem til at pege på Marie Rørbæk som ny præst i Haslev og Freerslev sogne, og 2. februar 2015 modtog menighedsrådene så Kirkeministeriets udnævnelse. Det har været en spændende proces for menighedsrådene at deltage i. Vi er overbeviste om, at vi har valgt en rigtig god præst, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Det er vort håb, at beboerne i vore to sogne vil tage godt imod vores nye præst og hendes familie og få glæde af hende i fremtiden. De sidste par måneder har vi fået gennemført en renovering af præsteboligen på Ringstedvej, således at den kunne være klar, til Marie sammen med familien flyttede ind her i marts måned. Søndag d. 22. marts 2015 blev Marie indsat som præst i vore to sogne. Menighedsrådene i Freerslev og Haslev byder vores nye præst Marie Rørbæk og hendes familie velkommen. Vi håber, I vil falde godt til i vore 2 sogne, og vi ser med forventning hen til et godt samarbejde. Gunnar Kjærgård Larsen 4

5 KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 5 Gå en tur på påskevejen Påskedugen skal helst betrædes! I Haslev Kirke ligger der i påsken en såkaldt påskedug på gulvet i midtergangen. Den er 22 meter lang og 1 meter bred. Den fylder midtergangen fra salmebogshylden til et godt stykke op i koret. Heldigvis må vi gerne gå på den, ellers kunne livet i kirken heller ikke fungere, og det er faktisk meningen med den. Gå en tur påskevandring du kommer for sent! Idéen med påskedugen er, at man går - langsomt, ser nedad - og ser nogle billeder, som illustrerer den sidste uge for Jesus i Jerusalem fra palmesøndag over skærtorsdag og langfredag til påskedag. Vi kommer hele tiden lidt efter det, der er sket, så vi ser det ikke ske, men kun sporene efter det. Sådan er det jo for os, som lever næsten 2000 år efter begivenhederne. Palmesøndag med indtoget i Jerusalem Vi nåede ikke selve begivenheden. Men palmegrenen ligger der endnu. Æslet har været der, det kan ses af klatterne. Kapperne, som de lagde på vejen, er der ikke, de har nok taget dem med igen. Der er spor i sandet. En eller anden har tegnet en fisk (kristendommens første symbol). Man kommer til at tænke på hvem mon, der har gjort det? Der er fodspor - fra æslet og fra mennesker. Der er nogen, der har gået den vej sammen med Jesus. Men så er der tegnet en streg i sandet - herfra er der ingen vej tilbage. Og måske ingen, der virkelig følges med Jesus. Skærtorsdag aften måltidet: Den sidste (eller første?) nadver Heller ikke her nåede vi at komme med. Men vi ser bordet, hvor de spiste. De forladte vinglas og tallerkner er der. Vi kan forsøge at tælle. Der bør være 13 Jesus og 12 disciple Judas var der også. Men han havde derefter en anden aftale. Han nåede ikke at spise hele sit brød og glemte en mønt. Bordet ligner en gammel dør. Måske for at sige, at nadveren er døren til det evige? Senere skærtorsdag aften Getsemane er illustreret ved et krat. Det er livets vildnis, hvor Jesus beder: Hvis det er muligt, så lad mig slippe. Men din vilje ske! Vi kender til det at være indviklede i et vildnis af de uløselige spørgsmål om godt og ondt. Skærtorsdag nat og langfredag Hanen forkynder Peters fornægtelse, da han sidder ved kulilden i forgården. Vi ser Peters sværd, da han har været så kry at hugge Malkus øre af. Eller er det et magtfuldt romer-sværd? Der er fodspor, som stiller spørgsmålet: Hvor er Jesus på vej hen? Og hvor er mennesker på vej hen? Dengang og i dag? Der er håndjern. Det var der nok ikke til Jesus dengang, men lænker. Håndjernene får os til at tænke på mistænkte og anholdte i dag, både hvor det er begrundet og uretfærdigt. Vi ser tabte mønter på vejen danske mønter. Det stiller spørgsmålet: Kunne vi forråde Jesus på samme måde? Hvem har mon smidt dem? Judas? Jah, eller dig eller mig? Der er en tornet gren til tornekroningen. Vi tænker på Hil dig, Frelser og Forsoner. Vi ser et vaskefad, hvor Pilatus vasker sine hænder for den uretfærdige dødsdom. Der er pisk og marterpæl eller korsets planke. Derefter kommer vejen, den lange vej, det lange seje træk. Den romerske, brolagte vej. Via Dolorosa, smertens vej, korsvejen. Der er blodspor, der er ansigter, der er ord. Den bliver senere til en almindelig dansk asfaltvej med midterstriber. For sådan er også vores livs vej. Mørket er langt. Jesus spurgte: Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Netop på dette sted på påskedugen står kisten, når vi har bisættelse og begravelse. Påskemorgen Herefter - efter mørket - og næsten oppe ved alteret står påskeliljerne i fuldt flor. De forkynder, at den natsorte livsvej er ændret til livets vej! Der er opstandelse og håb. Et lille elendigt og grimt løg kan vokse op til en smuk påskelilje. Som livet vokser ud af Jesu død. Så er der håb for enhver. Gå en tur i kirken Til påskevandring eller livsvandring. Ja, der er åbent både om søndagen og hverdagen. Både i påsketiden og alle andre tider på året. Stillerummet i kirken er også en god mulighed. Se i øvrigt følgende link: ler/pdf_filer/paaskedug_intro_v_5.pdf 5

6 KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 6 Kirken går tættere på: Aktionsdag på HIS På Haslev Idrætsefterskole har vi hvert år et humanitært projekt, hvor vi elever gør et stykke arbejde for at hjælpe andre. Dette års bidrag går til børn og unge i Gaza og på Vestbredden. Projektet kører hel året, hvor vi bl.a. donerer vores tomme sodavandsflasker. Vi har også en særlig aktionsdag i efteråret, hvor vi laver sponsorløb og vasker biler i skolegården. Eleverne fik ugerne inden aktionsdagen uddelt kontrakter, som de kunne videre give til familie og bekendte, der ville bidrage til indsamlingen. På disse kontrak- Kirkens nye stillerum 6 Da kirkens nye kirkehus blev taget i brug, blev indgangen til kirken flyttet fra det traditionelle våbenhus til Glashuset og indgangen gennem våbenhuset blev lukket. Efter at have skiftet den gamle kirkedør med en ny en af glas, blev der et nyt rum klar, og det blev besluttet at indrette det til et stillerum efter inspiration fra en svensk klosterkirke. Her kan man være i fred til bøn eller bare søge stilhed, Man kan også arrangere en lille gudstjeneste eller en snak med præsten. Til inspiration er der en lille kasse med nogle små kort med skriftsteder, salmer og tanker om livet og vores dagligdag. En musikafspiller er opstillet til stille musik, og der er stearinlys, som man kan tænde, hvis man vil. Til udsmykning af rummet er ophængt en akvarel af vores egen Leif Rasmussen. Et fint og sirligt billede af en malerisk borgport fra Maltecine i Italien. Desuden er der ophængt en moderne ikon som, forestiller Gud Fader, Guds Søn og Guds Helligånd klædt i de symbolske farver for guddommeligheden, troen og livet. ter kunne fx forældrene fremtræde som sponsorer for deres barn/børn. Afhængigt af hvilken aktivitet barnet lavede, kunne sponsorerne vælge, hvor meget de ville bidrage med pr. runde. Eleverne kunne vælge imellem at løbe, cykle eller skate. Udover sponsoraterne, havde vi også bilvask. Vi reklamerede og pejlede biler fra gaden ind til skolen. Folk kunne få en grundig bilvask, som indeholdt alt fra skumvask til fælgevask. Imens folk fik deres bil vasket, kunne eleverne byde på en kop kaffe, et stykke kage og en god snak. Eleverne knoklede og arbejdede hårdt for sagen. Efterfølgende fik vi besøg af et medlem fra Haslev Kirkes venskabsmenighed i Betlehem, som fortalte om hvordan vores bidrag var blevet brugt på forskellige arrangementer. Han fortalte om de børn, som vi havde hjulpet til at få en jul de aldrig ville glemme, med gaver og sjove aktiviteter. Rasmus Bøgh Bæk og Christian Camuzzi HIS elever 2014/2015 Rummet er bagerst flankeret af en stor hvid væg, og det er meningen, at den skal forblive hvid. Vi synes, at den hvide væg understøtter stilheden. Rummet kan bruges indtil kl. 15 alle dage, mens kirken normalt er åben. Samtidig med åbningen af stillerummet anskaffede kirken en bronzeskulptur kaldet Kerubisk Vandringsmand, af den tyske kunstner Walter Green, som er kendt fra utallige kirkeudsmykninger især i Tyskland: Skulpturen er opstillet i Glashuset. Skulpturen er først dannet af gamle tagbjælker fra et hus i Østtyskland, derefter - efter en indviklet teknik - omstøbt til en bronzeskulptur. Et symbol på det vandrende, altid søgende menneske. I vores aftale med Galleri Emmaus om skiftende udstillinger, er der nu, og et par måneder fremover, ophængt billeder af en af galleriets stamkunstnere Nis Schmidt. Billederne er ophængt i gangen ved mødesalene. Nis Schmidt er også kendt som kunstner fra mange gallerier og kirker i ind- og udland og nu også for en stund i Haslev Kirke. Gå en tur på den lille udstilling, når du er i kirke. Niels Frandsen

7 Kirken informerer: Sognepræst (kbf) Werner Fischer-Nielsen Kirkepladsen 1 tlf Sognepræst Ole Bjerglund Thomsen Højskolevej 8 tlf Sognepræst Marie Rørbæk Ringstedvej 57 tlf Kirkekontoret Kirkepladsen 8a Mandag lukket Tirs. fre. kl og ellers efter aftale tlf Fax: Kordegn Bente Frederiksen Kordegneass. Jytte Hansen Administrationschef Tove Bundgaard tlf Kirke- og kulturmedarbejder Ellen Faber Jørgensen tlf Gartnerformand Lars Willum tlf Kirketjenerne: Berthel Rasmussen tlf træffes ikke mandag Dorthe Jørgensen, tlf.: Organist Haslev: Peter Arendt tlf Træffes ikke mandag Organist Freerslev: Arne Andreasen tlf Menighedsrådsformænd Haslev Gunnar Kjærgaard Larsen tlf tlf Freerslev Jens Juul tlf mobil Lørdagsdåb 23. maj 3. oktober Menighedsrådsmøder Haslev - i Kirkehuset kl : 5. maj Freerslev kl : 16. april 28. maj Haslev Kirke skal kalkes Haslev Kirke skal kalkes indvendigt. Det betyder, at kirken er lukket i perioden d. 26. maj til d. 12. august. Til gengæld bliver der indrettet kirkerum i Kirkehuset, så det er muligt at gennemføre gudstjenester og andre kirkelige handlinger i hele perioden. Bidrag til kirke Nyt Kirke Nyt har fortsat brug for en økonomisk håndsrækning! Man kan bidrage på følgende tre måder: Indbetaling på reg.nr kontonr , indbetaling via Mobile Pay (husk at angive mærke Kirke Nyt ) eller ved kontant indbetaling på kirkekontoret. På forhånd tak for ethvert bidrag! Haslev og Freerslev menighedsråd Regnskab for Kirke Nyt 2014 Udgifter: Redaktør + tryk kr ,- udbringning kr ,- i alt kr ,- Indtægter: Haslev menighedsråd kr ,- Freerslev menih ghedsråd kr ,- Indsamlede bidrag kr. 0,- i alt kr ,- Velkommen! Den 1. marts startede Dorthe Jørgensen som kirketjener ved Haslev Kirke. Vi byder Dorthe hjerteligt velkommen og glæder os til samarbejdet. Dorthe kan træffes på tlf Andet Indre Mission: Tirsdag d. 21. april kl : Dansk Bibel Institut, København. Tirsdag d. 19. maj kl : Fritidsforkynder Kai Birger Lund. Glostrup taler. KFUKs Sociale Arbejde: Tirsdag d. 12. maj 2015 kl. 14 i Kirkehuset Elizabeth Knox-Seith tager os med på Pilgrimsvandring med udblik til Jerusalem. Hun boede bl.a. på Oliebjerget hos Sr Abraham. Vi skal også høre om pilgrimscentret i Maribo mv. Det er ikke nødvendigt at medbringe vandrestøvler - men kom og lyt til fortællingen...og nyd en kop kaffe med kage. Forsiden: Bronzeskulpturen Kerubisk Vandringsmand betragtes af to konfirmander Kirke Nyt udgives af Haslev og Freerslev Menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Lone Bjørnskov-Bartholdy Sofiendalsvej 31, 4690 Haslev tlf Redaktionsudvalg: Lone Ladegaard Niels Frandsen Helle Holme Thomsen Bente Frederiksen Werner Fischer- Nielsen Deadline næste nummer: 24. april til Lone Bjørnskov-Bartholdy Oplag Tryk: Glumsø Bogtrykkeri Omdeles af Haslev Y's Men's Club De kirkelige organisationer KIRKEBIL De grønne pigespejdere: Kirsten Mostrup tlf KFUM-Spejderne: Leif Bjørnskov tlf FDF: Kjeld Nielsen tlf KFUM og KFUK: Bent Mostrup tlf Haslev Y s Men s Club: Jakob H. Zeuthen tlf Indre Mission: Vilfred Hansen tlf Sømandsmissionen Enna Buhl tilf KFUKs Sociale Arbejde Annette Larsen tlf Kirkens Korshær Ruth Davidsen tlf Gudstjeneste i Haslev Kirke Bestilling dagen før kl tlf VELKOMMEN til kirkekaffe efter højmessen 7

8 Gudstjenester - april og maj 2015 Dato Haslev Freerslev Kirke Torsdag 2. april Skærtorsdag MR MR Fredag 3. april Langfredag Lørdag 4. april Søndag 5. april Påskedag Mandag 6. april Anden påskedag Fredag 10. april Lørdag 11. april Søndag 12. april 1. s. efter påske Lørdag 18. april Søndag 19. april 2. s. efter påske Lørdag 25. april Søndag 26. april 3. s. efter påske Fredag 1. maj Bededag Søndag 3. maj 4. s.efter påske Mandag 4. maj Fredag 8. maj Søndag 10. maj 5. s.efter påske Onsdag 13. maj Torsdag 14. maj Kr. himmelfartsdag Søndag 17. maj 6. s. efter påske Søndag 24. maj Pinsedag Mandag 25. maj 2. pinsedag Søndag 31. maj Trinitatis søndag WFN Påskeaftensang 9.00 MR Morgensang SSN Konfirmation 9.30 OBT Konfirmation OBT Konfirmation MR og EFJ Konfirmation 9.30 WFN Konfirmation WFN Konfirmation OBT MR Konfirmation MR Konfirmation MR OBT Spaghettigudstjeneste 9.00 OBT Morgensang OBT Ældregudstjeneste MR Fælles provstigudstjeneste i Boesdal Marie Rørbæk prædiker, MR, WFN Familiegudstjeneste Dåbstræf MR Aftensang MR Konfirmation Anne Rydahl Nielsen WFN Befrielsesgudstjeneste OBT Aftensang 9.00 MR Fælles provstigudstjeneste i Boesdal Marie Rørbæk prædiker MR Fireren i Freerslev WFN = Werner Fischer-Nielsen, OBT = Ole Bjerglund Thomsen, MR = Marie Rørbæk SSN = Solveig Ståhl-Nielsen, EFJ = Ellen Faber Jørgensen

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Pa skekyllinger... og pa ske for bo/rn Nye salmer er ikke, hvad de har vaeret. Da bstraef se s. 2 HASLEV OG FREERSLEV

Pa skekyllinger... og pa ske for bo/rn Nye salmer er ikke, hvad de har vaeret. Da bstraef se s. 2 HASLEV OG FREERSLEV HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 73. a rgang april og maj 2014 Da bstraef se s. 2 Pa skekyllinger... og pa ske for bo/rn Nye salmer er ikke, hvad de har vaeret Påskens vej Kommer man til Jerusalem i påsken vil

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Det længselsfulde menneske

Det længselsfulde menneske Det længselsfulde menneske 21. - 23. november 2014 EMMAUS-mødet EMMAUS-mødet i samarbejde med Roskilde Stift Lolland-Falsters Stift Areopagos Haslev Kirke Tilmelding og yderligere info www.galleri-emmaus.dk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

EMMAUS-mødet 2012. Nyt mod til at være kirke

EMMAUS-mødet 2012. Nyt mod til at være kirke EMMAUS-mødet 2012 Nyt mod til at være kirke 23. - 25. november 2012 Emmaus-mødet 2012 Hvad er det, som giver modet til at være kirke idag? Vi må turde spørge til kristentroens dybder og give troen udtryk

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere