Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum"

Transkript

1 KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken

2 Mellem påske og pinse Her i foråret, når konfirmandforberedelsen nærmer sig sin afslutning, forsøger mange præster forsigtigt at måle, hvor langt man nåede med konfirmanderne. Hvor meget de fik lært? Fik de overhovedet lært noget? Sådan var der også en ældre præst, der gjorde. Efter at have gennemgået påskens fortællinger med lidelseshistorien og med Jesu ord på korset, spurgte han årets konfirmander, om Jesus blev færdig med sin gerning her på jorden. Han havde selv korsordet "Det er fuldbragt" i sine tanker. Men det er jo ikke altid, konfirmanderne svarer som forventet, og som svaret ligger i spørgerens hjerne. Det skete heller ikke denne gang. Der var en konfirmand, der havde været noget uopmærksom under hele gennemgangen. Han havde siddet og rodet rundt i salmebogens sidste del. Og her ved præstens spørgsmål var han lige blevet opmærksom på en sætning i teksten til Kristi Himmelfarts dag, som kunne bruges som svar. Så han svarede: "Der var i hvert fald én ting, som Jesus ikke blev færdig med her på jorden. Han blev ikke færdig med at velsigne. For der står jo: Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen." Og konfirmanden forestillede sig vel Jesus velsignende med begge hænder udstrakt, mens han forsvandt i skyen. Det var ikke det svar, som præsten havde forventet, men det var et godt svar. For Jesus er jo netop ikke færdig med at velsigne. Og det er en pudsig måde og sød måde, det står i teksten på: "Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem." Det derfor, vi holder Kristi Himmelfarts dag. Ikke fordi han skiltes fra dem, men fordi han velsignede - den dag og hver eneste dag i sit liv. Kristi Himmelfarts dag med afskeden med disciplene sætter ikke punktum. Tværtimod er det starten på noget nyt. Det er begyndelsen til pinsen, som kommer. For Jesus var det sidste, han ikke kunne bliver færdig med, at velsigne. Det, som havde været hele hans livs opgave, kunne heller ikke få ende til sidst. Han sagde hverken farvel eller på gensyn. Han velsignede. Og bliver ved med det. Hvad betyder ordet velsignelse? Det er vist et af de ord, som vi alle sammen har en fornemmelse af, hvad betyder - vi forbinder noget godt og varmt ved ordet - noget stort, noget der går ud over, hvad vi selv kan. Men hvad det præcist betyder, er det de færreste af os, der har på rede hånd. Det har jeg heller ikke. Vi kender det fra velsignelsen, som lyder i slutningen af gudstjenesten: "Herren velsigne og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig." Og det er vel sådan, det er: Velsignelse er, at Gud ser på sine mennesker - med opmærksomhed og kærlighed. Så længe vi hører det og modtager og tror det, så længe vi lever i det, er Jesus ikke færdig. Ikke færdig med os. Så er han stadig hos os. Ikke adskilt fra os, men nærværende gennem sin Helligånd. Og så længe bliver vi ikke færdige med at gå, leve med den velsignelse, dele ud af den velsignelse. Werner Fischer-Nielsen 2 Dåbstræf Søndag d. 31. maj kl er der familiegudstjeneste i Haslev Kirke: 5 års dåbsjubilæum. Særligt inviterede er de børn, som blev døbt for 5 år siden, sammen med deres familier. Der bliver sendt invitation ud til alle børn, der er døbt i Haslev og Freerslev Kirker i En festlig markering af mindet om en stor begivenhed, som man ikke selv husker noget om. Der er også en lille gave til dem. Alle både børn og voksne er velkomne. Vi har jo alle sammen en eller anden form for dåbsjubilæum. Selve gudstjenesten er meget børnevenlig, og den foregår jo på grund af kalkningen af kirken i salen i Kirkehuset. Efter gudstjenesten er der et særligt arrangement målrettet vore jubilarer og deres familier. Det slutter kl. ca Juniorkonfirmand 2015 Haslev Kirke tilbyder en uges gratis undervisningsforløb, afsluttende med en familiegudsjeneste, til alle børn, der går i 3. klasse på byens skoler. Undervisningen foregår i/ved Haslev Kirke hver eftermiddag efter skoletid. Der uddeles indbydelser til forløbet via skolen. Haslev Privatskole uge 17 Vibeengskolen uge 19 Yderlige oplysninger kontakt: Ellen Faber Jørgensen Kirke- og kulturmedarbejder Spaghettigudstjenester Søndag d. 4. maj kl. 17. Børnegudstjeneste med bibelfortælling, børnevenlige salmer og lystænding. Derefter serveres pasta og kødsovs. Det koster 15 kr. pr deltager - 40 kr. for en familie. Vi slutter kl. ca Familieklubben Haslev Kirkes Familieklub er et åbent tilbud i Kirkehuset til alle familier, der vil være sammen med andre om sjove oplevelser og aktiviteter, spisning, fortælling og sang og musik. 17. april Sundt slik og mindre sundt slik. Vi laver frugtige lækkerier og gode gammeldags bolcher. 29. maj Kirken indeni, udenpå, nedenunder og ovenpå. Et løb med fortællinger og konkurrencer Tilmelding er nødvendig senest tirsdagen før en klubaften på eller milieklub. Pris for maden: kr. 30,- Yderlige info: Se kirkens hjemmeside, Facebook eller kontakt kirkeog kulturmedarbejder Ellen Faber Jørgensen.

3 KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 7 Kirken inviterer: Koncerter Haslev Kirke Lørdag d. 4. april kl Haslev Kirke Sogneaften Kirkehuset kl Påskelørdags aftensang Den danske trompetist Dorthe Zielke optræder sammen med sin mand Søren Johannsen med instrumentale udgaver af musik fra Bachs Matthæuspassion. Ind imellem synger kirkens ungdomskor koraler fra samme værk. Alt sammen akkompagneret af stærke passionsbilleder af maleren Arne HaugenSørensen. Vi skal naturligvis også synge de store fællessalmer, som hører påskelørdag til. Gratis adgang. Paraplyaften Kirkehuset kl I samarbejde med Café Paraplyen. Der bydes på god dansk mad inkl. kaffe. Ren Nostalgi underholder med muntre toner og fællessang. Maden koster kr. 40,- og der er ikke tilmelding. Onsdag 29. april DØRENE ÅBNES KL OG LUKKES VED 150 PERSONER Litteraturcafé Studietur kl Fredag d. 8. maj Vi kører med bus fra Kirkehuset til Malergården v. Asnæs, hvor vi får rundvisning og hører om familien Swane. Derefter er der middag i Asnæs Kirkes Sognegård og foredrag v. den lokale og unge Odsherredforfatter Charlotte Weitze. Find hele programmet i kirken eller på kirkens hjemmeside. Pris: kr. 175,- inkl. transport, foredrag, middag. Tilmelding: Ved Litteraturcafé-aftnerne eller på kirkens kontor el ) til og med d. 27. april. Betaling; Nordea Bank: reg. nr konto nr Er du interesseret i at være en del af en læsekreds, så kontakt Anne Lise Nielsen, eller Bodil Andreasen, Kirkehuset Arrangeret af Haslev Menighedsråd Åben Fredag Kirkehusetkl Fredag d. 10. april Vi besøger "Mødestedet" på Vesterbro. Afgangstidspunkt og fælles kørsel: Se hjemmesiden. Fredag d. 29. maj kl /19.30 kl : Fællesspisning hvor man medbringer en ret mad til fællesbordet. kl : "Syv uger i Tanzania" ved Dora og Kjeld Jørgensen. Onsdag d. 22. april Vi får besøg af Suzette Munksgaard og Christian Hougaard Jacobsen, samt et par elever fra Midtsjællands Efterskole, som vil fortælle om deres verdensborgerprojekt på MSE og deres rejse med 27 elever til Palæstina og Beit Sahour. Befrielsesaften Freerslev Kirke kl Gratis adgang. Alle er velkomne. Se mere på > Kirken inviterer >Åben Fredag Kirkemiddag Kirkehuset kl Har du lyst til at møde andre - spise sammen og evt. synge lidt, så kom til Kirkemiddag og nyd hygge, samvær, god mad og en kop kaffe. 7. april 21. april 5. maj 19. maj Pris: 45,- kr. for middag + kaffe. Øl og vand kan købes. Mandag den 4. maj er der i Freerslev en lille markering af befrielsesaftnen. Der er en kort gudstjeneste. Vi vil synge nogle af vore forårs- og fædrelandssange. Der bliver fortalt om begivenhederne for 70 år siden. Bagefter bydes på et glas og en snack i våbenhuset. Freerslev Menighedsråd Eftermiddagsmøde Kirkehuset kl Tirsdag d. 14. april "Præstens Lektie - lad os nu tale om døden." Studievært på TV ØST, Rasmus Birkerod, bosiddende i Haslev, vil fortælle om sin erfaring med TV af den kirkelige slags. Gennem arbejdet med præstens lektier har han vist, hvordan elementer fra sportsprogrammer kan forme en måde at formidle spørgsmål om liv, død, tro og eksistens. Tirsdag d. 5. maj Mini-udflugt til Troelstrupgård Kl står den berømte røde bus fra Menighedernes Daginstitutioner parat på kirkens parkeringsplads til at køre os til Troelstrupgård. Her vil vi møde børn og se deres aktiviteter og høre om livet i institutionen. Efter endt møde kører bussen os tilbage igen. Tilmelding til kirkekontoret, fredagen før inden kl. 12 på tlf. nr eller mail: Sangcafé Kirkehuset kl Vi synger sammen, får en kop kaffe og har tid til en hyggesnak. Kirkebilen kan benyttes - bestilling dagen før kl på tlf april Mandagsklub Kirkehuset Kan du lide at bruge dine hænder, drikke kaffe, få en lille sludder og samtidig støtte et godt formål? Materiale medbringes, og forskellige genbrugsmaterialer fås - sammen med gode ideer til, hvordan det kan bruges. De færdige produkter sælges gennem Kirkens Korshær eller bruges som gaver til hjemløse. Hver mandag i april og maj Nærmere oplysning og tilmelding Ruth Davidsen tlf Transport til møder bestilles på tlf

4 Ny præst i Haslev Jeg er født i 1977 og vokset op i et grundtvigsk landsogn i Midtjylland. Her var der to på hinanden følgende præster, der gjorde indtryk på mig og gav mig sprog for alt det, der forundrede mig og til dels også overvældede mig ved verden og livet. Jeg har min teologiske kandidateksamen fra Aarhus Universitet, og i byens studentermenighed fandt jeg mit andet hjem. Dybest set er det derfra og fra min tid som sognemedhjælper i Gellerup Kirke i Aarhus, som medlem af menighedsrådet i Studentermenigheden i Århus og i nogle år også formand, at jeg har min teologiske ballast, når det gælder gudstjenesteformer- og fællesskaber. Efter at være blevet teolog i 2005 fra Århus Universitet arbejdede jeg først som efterskolelærer og siden som sognemedhjælper. Siden december 2013 har jeg arbejdet som sognepræst i Terslev Kirke, men boet i København. Jeg er meget glad for at være præst. Det at møde mennesker i mange forskellige situationer og gennem kirkens ritualer og bibelske refleksioner at give dem sprog for, hvad de oplever, oplever jeg som meget meningsfyldt. At være præst er for mig at formidle det kristne budskab, at formidle håb og trøst men også at kunne være der midt i magtesløsheden med et andet menneske. Jeg er optaget af delagtighed i og fællesskab omkring kristendommen, og jeg glæder mig til at virke som præst og lave kirke sammen med ansatte og frivillige i begge sogne. I første omgang vil jeg koncentrere mig om at finde ind i rytmen i Haslev-Freerslev og lære alle aktiviteterne og traditionerne her at kende. Jeg har interesse for kristen spiritualitet, og jeg håber efterhånden at kunne bringe aspekter fra denne lidt mere meditative tilgang til kristendommen ind i Haslev-Freerslev. Med til Haslev flytter min mand, Thorsten, der også er teolog og er ansat ved Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, og vores børn, Elias og Johannes på 4 og 2 år. Marie Rørbæk Søndag d. 15. marts 2015 blev Marie Rørbæk ansat i den stilling, der blev ledig, da Karen Stubkjær rejste til Viborg. Menighedsrådene i Freerslev og Haslev har lige siden Karens fratræden haft travlt med dels at slå den ledige stilling op og dels den efterfølgende ansættelsesprocedure. Dvs. kontakt til og besøg af ansøgere, grundig læsning af ansøgningerne, orienteringsmøde med biskoppen, valg af kandidater til prøveprædiken med efterfølgende samtale og til sidst indstillingsmøde. På indstillingsmødet kom menighedsrådene så frem til at pege på Marie Rørbæk som ny præst i Haslev og Freerslev sogne, og 2. februar 2015 modtog menighedsrådene så Kirkeministeriets udnævnelse. Det har været en spændende proces for menighedsrådene at deltage i. Vi er overbeviste om, at vi har valgt en rigtig god præst, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Det er vort håb, at beboerne i vore to sogne vil tage godt imod vores nye præst og hendes familie og få glæde af hende i fremtiden. De sidste par måneder har vi fået gennemført en renovering af præsteboligen på Ringstedvej, således at den kunne være klar, til Marie sammen med familien flyttede ind her i marts måned. Søndag d. 22. marts 2015 blev Marie indsat som præst i vore to sogne. Menighedsrådene i Freerslev og Haslev byder vores nye præst Marie Rørbæk og hendes familie velkommen. Vi håber, I vil falde godt til i vore 2 sogne, og vi ser med forventning hen til et godt samarbejde. Gunnar Kjærgård Larsen 4

5 KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 5 Gå en tur på påskevejen Påskedugen skal helst betrædes! I Haslev Kirke ligger der i påsken en såkaldt påskedug på gulvet i midtergangen. Den er 22 meter lang og 1 meter bred. Den fylder midtergangen fra salmebogshylden til et godt stykke op i koret. Heldigvis må vi gerne gå på den, ellers kunne livet i kirken heller ikke fungere, og det er faktisk meningen med den. Gå en tur påskevandring du kommer for sent! Idéen med påskedugen er, at man går - langsomt, ser nedad - og ser nogle billeder, som illustrerer den sidste uge for Jesus i Jerusalem fra palmesøndag over skærtorsdag og langfredag til påskedag. Vi kommer hele tiden lidt efter det, der er sket, så vi ser det ikke ske, men kun sporene efter det. Sådan er det jo for os, som lever næsten 2000 år efter begivenhederne. Palmesøndag med indtoget i Jerusalem Vi nåede ikke selve begivenheden. Men palmegrenen ligger der endnu. Æslet har været der, det kan ses af klatterne. Kapperne, som de lagde på vejen, er der ikke, de har nok taget dem med igen. Der er spor i sandet. En eller anden har tegnet en fisk (kristendommens første symbol). Man kommer til at tænke på hvem mon, der har gjort det? Der er fodspor - fra æslet og fra mennesker. Der er nogen, der har gået den vej sammen med Jesus. Men så er der tegnet en streg i sandet - herfra er der ingen vej tilbage. Og måske ingen, der virkelig følges med Jesus. Skærtorsdag aften måltidet: Den sidste (eller første?) nadver Heller ikke her nåede vi at komme med. Men vi ser bordet, hvor de spiste. De forladte vinglas og tallerkner er der. Vi kan forsøge at tælle. Der bør være 13 Jesus og 12 disciple Judas var der også. Men han havde derefter en anden aftale. Han nåede ikke at spise hele sit brød og glemte en mønt. Bordet ligner en gammel dør. Måske for at sige, at nadveren er døren til det evige? Senere skærtorsdag aften Getsemane er illustreret ved et krat. Det er livets vildnis, hvor Jesus beder: Hvis det er muligt, så lad mig slippe. Men din vilje ske! Vi kender til det at være indviklede i et vildnis af de uløselige spørgsmål om godt og ondt. Skærtorsdag nat og langfredag Hanen forkynder Peters fornægtelse, da han sidder ved kulilden i forgården. Vi ser Peters sværd, da han har været så kry at hugge Malkus øre af. Eller er det et magtfuldt romer-sværd? Der er fodspor, som stiller spørgsmålet: Hvor er Jesus på vej hen? Og hvor er mennesker på vej hen? Dengang og i dag? Der er håndjern. Det var der nok ikke til Jesus dengang, men lænker. Håndjernene får os til at tænke på mistænkte og anholdte i dag, både hvor det er begrundet og uretfærdigt. Vi ser tabte mønter på vejen danske mønter. Det stiller spørgsmålet: Kunne vi forråde Jesus på samme måde? Hvem har mon smidt dem? Judas? Jah, eller dig eller mig? Der er en tornet gren til tornekroningen. Vi tænker på Hil dig, Frelser og Forsoner. Vi ser et vaskefad, hvor Pilatus vasker sine hænder for den uretfærdige dødsdom. Der er pisk og marterpæl eller korsets planke. Derefter kommer vejen, den lange vej, det lange seje træk. Den romerske, brolagte vej. Via Dolorosa, smertens vej, korsvejen. Der er blodspor, der er ansigter, der er ord. Den bliver senere til en almindelig dansk asfaltvej med midterstriber. For sådan er også vores livs vej. Mørket er langt. Jesus spurgte: Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Netop på dette sted på påskedugen står kisten, når vi har bisættelse og begravelse. Påskemorgen Herefter - efter mørket - og næsten oppe ved alteret står påskeliljerne i fuldt flor. De forkynder, at den natsorte livsvej er ændret til livets vej! Der er opstandelse og håb. Et lille elendigt og grimt løg kan vokse op til en smuk påskelilje. Som livet vokser ud af Jesu død. Så er der håb for enhver. Gå en tur i kirken Til påskevandring eller livsvandring. Ja, der er åbent både om søndagen og hverdagen. Både i påsketiden og alle andre tider på året. Stillerummet i kirken er også en god mulighed. Se i øvrigt følgende link: ler/pdf_filer/paaskedug_intro_v_5.pdf 5

6 KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 6 Kirken går tættere på: Aktionsdag på HIS På Haslev Idrætsefterskole har vi hvert år et humanitært projekt, hvor vi elever gør et stykke arbejde for at hjælpe andre. Dette års bidrag går til børn og unge i Gaza og på Vestbredden. Projektet kører hel året, hvor vi bl.a. donerer vores tomme sodavandsflasker. Vi har også en særlig aktionsdag i efteråret, hvor vi laver sponsorløb og vasker biler i skolegården. Eleverne fik ugerne inden aktionsdagen uddelt kontrakter, som de kunne videre give til familie og bekendte, der ville bidrage til indsamlingen. På disse kontrak- Kirkens nye stillerum 6 Da kirkens nye kirkehus blev taget i brug, blev indgangen til kirken flyttet fra det traditionelle våbenhus til Glashuset og indgangen gennem våbenhuset blev lukket. Efter at have skiftet den gamle kirkedør med en ny en af glas, blev der et nyt rum klar, og det blev besluttet at indrette det til et stillerum efter inspiration fra en svensk klosterkirke. Her kan man være i fred til bøn eller bare søge stilhed, Man kan også arrangere en lille gudstjeneste eller en snak med præsten. Til inspiration er der en lille kasse med nogle små kort med skriftsteder, salmer og tanker om livet og vores dagligdag. En musikafspiller er opstillet til stille musik, og der er stearinlys, som man kan tænde, hvis man vil. Til udsmykning af rummet er ophængt en akvarel af vores egen Leif Rasmussen. Et fint og sirligt billede af en malerisk borgport fra Maltecine i Italien. Desuden er der ophængt en moderne ikon som, forestiller Gud Fader, Guds Søn og Guds Helligånd klædt i de symbolske farver for guddommeligheden, troen og livet. ter kunne fx forældrene fremtræde som sponsorer for deres barn/børn. Afhængigt af hvilken aktivitet barnet lavede, kunne sponsorerne vælge, hvor meget de ville bidrage med pr. runde. Eleverne kunne vælge imellem at løbe, cykle eller skate. Udover sponsoraterne, havde vi også bilvask. Vi reklamerede og pejlede biler fra gaden ind til skolen. Folk kunne få en grundig bilvask, som indeholdt alt fra skumvask til fælgevask. Imens folk fik deres bil vasket, kunne eleverne byde på en kop kaffe, et stykke kage og en god snak. Eleverne knoklede og arbejdede hårdt for sagen. Efterfølgende fik vi besøg af et medlem fra Haslev Kirkes venskabsmenighed i Betlehem, som fortalte om hvordan vores bidrag var blevet brugt på forskellige arrangementer. Han fortalte om de børn, som vi havde hjulpet til at få en jul de aldrig ville glemme, med gaver og sjove aktiviteter. Rasmus Bøgh Bæk og Christian Camuzzi HIS elever 2014/2015 Rummet er bagerst flankeret af en stor hvid væg, og det er meningen, at den skal forblive hvid. Vi synes, at den hvide væg understøtter stilheden. Rummet kan bruges indtil kl. 15 alle dage, mens kirken normalt er åben. Samtidig med åbningen af stillerummet anskaffede kirken en bronzeskulptur kaldet Kerubisk Vandringsmand, af den tyske kunstner Walter Green, som er kendt fra utallige kirkeudsmykninger især i Tyskland: Skulpturen er opstillet i Glashuset. Skulpturen er først dannet af gamle tagbjælker fra et hus i Østtyskland, derefter - efter en indviklet teknik - omstøbt til en bronzeskulptur. Et symbol på det vandrende, altid søgende menneske. I vores aftale med Galleri Emmaus om skiftende udstillinger, er der nu, og et par måneder fremover, ophængt billeder af en af galleriets stamkunstnere Nis Schmidt. Billederne er ophængt i gangen ved mødesalene. Nis Schmidt er også kendt som kunstner fra mange gallerier og kirker i ind- og udland og nu også for en stund i Haslev Kirke. Gå en tur på den lille udstilling, når du er i kirke. Niels Frandsen

7 Kirken informerer: Sognepræst (kbf) Werner Fischer-Nielsen Kirkepladsen 1 tlf Sognepræst Ole Bjerglund Thomsen Højskolevej 8 tlf Sognepræst Marie Rørbæk Ringstedvej 57 tlf Kirkekontoret Kirkepladsen 8a Mandag lukket Tirs. fre. kl og ellers efter aftale tlf Fax: Kordegn Bente Frederiksen Kordegneass. Jytte Hansen Administrationschef Tove Bundgaard tlf Kirke- og kulturmedarbejder Ellen Faber Jørgensen tlf Gartnerformand Lars Willum tlf Kirketjenerne: Berthel Rasmussen tlf træffes ikke mandag Dorthe Jørgensen, tlf.: Organist Haslev: Peter Arendt tlf Træffes ikke mandag Organist Freerslev: Arne Andreasen tlf Menighedsrådsformænd Haslev Gunnar Kjærgaard Larsen tlf tlf Freerslev Jens Juul tlf mobil Lørdagsdåb 23. maj 3. oktober Menighedsrådsmøder Haslev - i Kirkehuset kl : 5. maj Freerslev kl : 16. april 28. maj Haslev Kirke skal kalkes Haslev Kirke skal kalkes indvendigt. Det betyder, at kirken er lukket i perioden d. 26. maj til d. 12. august. Til gengæld bliver der indrettet kirkerum i Kirkehuset, så det er muligt at gennemføre gudstjenester og andre kirkelige handlinger i hele perioden. Bidrag til kirke Nyt Kirke Nyt har fortsat brug for en økonomisk håndsrækning! Man kan bidrage på følgende tre måder: Indbetaling på reg.nr kontonr , indbetaling via Mobile Pay (husk at angive mærke Kirke Nyt ) eller ved kontant indbetaling på kirkekontoret. På forhånd tak for ethvert bidrag! Haslev og Freerslev menighedsråd Regnskab for Kirke Nyt 2014 Udgifter: Redaktør + tryk kr ,- udbringning kr ,- i alt kr ,- Indtægter: Haslev menighedsråd kr ,- Freerslev menih ghedsråd kr ,- Indsamlede bidrag kr. 0,- i alt kr ,- Velkommen! Den 1. marts startede Dorthe Jørgensen som kirketjener ved Haslev Kirke. Vi byder Dorthe hjerteligt velkommen og glæder os til samarbejdet. Dorthe kan træffes på tlf Andet Indre Mission: Tirsdag d. 21. april kl : Dansk Bibel Institut, København. Tirsdag d. 19. maj kl : Fritidsforkynder Kai Birger Lund. Glostrup taler. KFUKs Sociale Arbejde: Tirsdag d. 12. maj 2015 kl. 14 i Kirkehuset Elizabeth Knox-Seith tager os med på Pilgrimsvandring med udblik til Jerusalem. Hun boede bl.a. på Oliebjerget hos Sr Abraham. Vi skal også høre om pilgrimscentret i Maribo mv. Det er ikke nødvendigt at medbringe vandrestøvler - men kom og lyt til fortællingen...og nyd en kop kaffe med kage. Forsiden: Bronzeskulpturen Kerubisk Vandringsmand betragtes af to konfirmander Kirke Nyt udgives af Haslev og Freerslev Menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Lone Bjørnskov-Bartholdy Sofiendalsvej 31, 4690 Haslev tlf Redaktionsudvalg: Lone Ladegaard Niels Frandsen Helle Holme Thomsen Bente Frederiksen Werner Fischer- Nielsen Deadline næste nummer: 24. april til Lone Bjørnskov-Bartholdy Oplag Tryk: Glumsø Bogtrykkeri Omdeles af Haslev Y's Men's Club De kirkelige organisationer KIRKEBIL De grønne pigespejdere: Kirsten Mostrup tlf KFUM-Spejderne: Leif Bjørnskov tlf FDF: Kjeld Nielsen tlf KFUM og KFUK: Bent Mostrup tlf Haslev Y s Men s Club: Jakob H. Zeuthen tlf Indre Mission: Vilfred Hansen tlf Sømandsmissionen Enna Buhl tilf KFUKs Sociale Arbejde Annette Larsen tlf Kirkens Korshær Ruth Davidsen tlf Gudstjeneste i Haslev Kirke Bestilling dagen før kl tlf VELKOMMEN til kirkekaffe efter højmessen 7

8 Gudstjenester - april og maj 2015 Dato Haslev Freerslev Kirke Torsdag 2. april Skærtorsdag MR MR Fredag 3. april Langfredag Lørdag 4. april Søndag 5. april Påskedag Mandag 6. april Anden påskedag Fredag 10. april Lørdag 11. april Søndag 12. april 1. s. efter påske Lørdag 18. april Søndag 19. april 2. s. efter påske Lørdag 25. april Søndag 26. april 3. s. efter påske Fredag 1. maj Bededag Søndag 3. maj 4. s.efter påske Mandag 4. maj Fredag 8. maj Søndag 10. maj 5. s.efter påske Onsdag 13. maj Torsdag 14. maj Kr. himmelfartsdag Søndag 17. maj 6. s. efter påske Søndag 24. maj Pinsedag Mandag 25. maj 2. pinsedag Søndag 31. maj Trinitatis søndag WFN Påskeaftensang 9.00 MR Morgensang SSN Konfirmation 9.30 OBT Konfirmation OBT Konfirmation MR og EFJ Konfirmation 9.30 WFN Konfirmation WFN Konfirmation OBT MR Konfirmation MR Konfirmation MR OBT Spaghettigudstjeneste 9.00 OBT Morgensang OBT Ældregudstjeneste MR Fælles provstigudstjeneste i Boesdal Marie Rørbæk prædiker, MR, WFN Familiegudstjeneste Dåbstræf MR Aftensang MR Konfirmation Anne Rydahl Nielsen WFN Befrielsesgudstjeneste OBT Aftensang 9.00 MR Fælles provstigudstjeneste i Boesdal Marie Rørbæk prædiker MR Fireren i Freerslev WFN = Werner Fischer-Nielsen, OBT = Ole Bjerglund Thomsen, MR = Marie Rørbæk SSN = Solveig Ståhl-Nielsen, EFJ = Ellen Faber Jørgensen

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87

marias engel se side 13 avedøre kirke marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 avedøre kirke marias engel se side 13 marianne fischer udstiller i avedøre kirke, se side 16 marts - september 2014 nr. 87 NR: 87 Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013.

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Kirkeblad nr. 3 2013 Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser Præstens klumme 84.

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg.

Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde

Læs mere

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov.

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov. Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Billeder fra spaghetti-gudstjeneste Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser 83. årgang nr. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Se også

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere