Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004"

Transkript

1 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro? læs side 5 Gospelkoncert læs side 7 Se kirkens nye hjemmeside: Flere og flere kommer til gudstjeneste. Men undersøgelser viser at der også er en stor gruppe troende kristne, som ikke kommer til gudstjeneste. De læser i Bibelen derhjemme og beder i Jesu navn. Det store spørgsmål er om de kan bevare troen på længere sigt. Hvorfor gå i kirke? Læs mere på side 3 Ribes nye biskop, Elizabeth Dons Christensen, kommer på besøg tirsdag den 23. marts og taler om Menigheden som Kristi legeme. Kom og mød hende! Se side 7

2 Nyttigt at vide - når et barn er født anmeldes det til kirkens kontor senest to hverdage efter fødslen. Forældrenes attester og CPR nr. medbringes eller vedlægges. - når barnet skal døbes henvender man sig på kirkekontoret, hvor dåbstidspunktet aftales. - når barnet skal navngives henvender man sig på kirkekontoret. Begge forældre skal underskrive en formular med barnets navn. - når to skal giftes aftales tidspunktet med kirkens kontor. Parret retter henvendelse til bopælskommunen om udstedelse af prøvelsesattest. Forløbet af bryllupshandlingen aftales med den præst, der skal forestå handlingen. - når der er dødsfald i familien aftales tidspunkt for begravelseshandlingen med kirkens kontor og en af kirkens præster. Forløbet af handlingen aftales med den præst, der skal forestå handlingen. Man er i øvrigt altid velkommen til at henvende sig til kirken eller præsterne med spørgsmål vedrørende begravelsen. Samtale med en præst Du er altid velkommen til at henvende dig til Jens Fischer-Nielsen eller Georg Græsholt for at få en samtale. Gudstjeneste Gudstjenestelisten bekendtgøres i kirkebladet (ændringer i forhold til listen kan forekomme), Ugeavisen Esbjerg, JydskeVestkysten og på kirkens hjemmeside, Udlån af lokaler Udlån af kirkens lokaler bestyres af kirketjenerne. De træffes bedst om formiddagen kl på tlf Kvaglund Kirkes kontor Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø, tlf , fax Hjemmeside: Kontortid: hverdage kl Kirkeskretær Hanne Gram Larsen, tlf Sognepræst Sognepræst Jens Fischer-Nielsen, Granlunden 35, 6705 Esbjerg Ø tlf , fax , Ingen fast træffetid. Ring når som helst, dog helst ikke mandag. Georg Græsholt (ansat på halv tid), Vesterled 45, 6851 Janderup, tlf , fax , Træffes dagligt undtagen mandag. Sognemedhjælper Vagn Dahl Nielsen, Karinevej 38, 6800 Varde, tlf / Kirketjener Erik Lund, Søndergårds Allé 2, 6700 Esbjerg, tlf / Margrethe Aggerholm (ansat på halv tid), Sønderhaven 3, 6700 Esbjerg tlf / Organist og korleder Lene Kastrup, Stengårdsvej 8, 6. nr. 3, 6705 Esbjerg Ø, tlf / Menighedsrådet Formand Karin Blok Kristensen, Lindelunden 53, tlf Næstformand Gladys Bediako Bruun, Egekrattet 10 st.tv., Kirkeværge Verner Fonnesbæk, Fyrrelunden 41, tlf Øvrige medlemmer Grethe Andersen, Birkekrattet 13 1.tv., tlf Holger Bertelsen, Kastanielunden 57, tlf Anni Lodberg, Slåenvej 81, tlf Carl Erik Pedersen, Hassellunden 43, tlf Kurt Nørgaard Pedersen, Hassellunden 7, tlf Hanne Præst, Kastanielunden 4, tlf Hans Jørgen Nielsen, Lindelunden 80, tlf suppleant Svend Bjerrum Jensen, Gabelsparken 25, Bramming, tlf Redaktion af dette blad Karin Blok Kristensen og Jens Fischer-Nielsen (ansvarshavende redaktør). 2 Næste kirkeblad udkommer den 1. juni Indlæg afleveres på kirkens kontor senest den 1. maj.

3 Kirke-løs tro af Jens Fischer-Nielsen Undersøgelser har vist at der er lige så mange troende kristne, der ikke går i kirke, som dem der går i kirke. Det synes jeg er interessant. Men det har også undret mig. Derfor stiller jeg spørgsmålet: Hvorfor skal man gå i kirke? og svarer selv i nedenstående. Men hvis du er en troende kristen, som ikke går i kirke, så ville jeg meget gerne høre dit svar på hvorfor du ikke gør det. Det kunne være interessant at få nogle svar på det. Tak om du vil hjælpe. Skriv et brev eller en mail til: eller ring på Tlf Hvorfor skal man gå i kirke? - For at vise hvor kristen man er? NEJ. Den slags hykleri er der ingen grund til at spilde tid på. Men spørgsmålet er om man overhovedet kan vise sig overfor nogen på den måde. Der ses jo ikke op til fromhed i dag. - For sin egne skyld? JA. Man styrkes i troen ved at gå i kirke. Det er svært at være alene-kristen. Bønnen er det essentielle udtryk for troen. Det kunne man gøre alene, men man kommer let bort fra det i en travl hverdag. I kirken hjælper vi hinanden med at komme til Gud i bøn. Gudstjenesten er én lang bøn til Gud. - For fællesskabets skyld? JA. I allerhøjeste grad. Ved at du er der, er du med til at skabe det miljø hvor tingene kan foregå. Du er med til at skabe en begivenhed hvortil folk kan søge, når de føler behov for det. Hver søndag er der mennesker i Kvaglund Kirke, som ikke plejer at komme. Hvis ikke nogen kom, var der ikke et sted at komme for den søgende, den tvivlende, den der gerne vil have trøst og den der bare gerne vil have fællesskab omkring sin tro. - For Guds skyld? JA. Jesus siger: Hvor 2-3 er forsamlet i mit navn, der er jeg tilstede midt iblandt dem. Og hele frelses-projektet ved Jesu liv/død/opstandelse skabte Gud jo ikke for at ingen skal tage imod det. Gudstjenesten er en synlig manifestation på at nogle tager imod Guds udstrakte hånd. Vi samles i hans navn og ophøjer ham gennem vore lovsange og lader os belære af hans ord. Gudstjenesten og nadveren er en forsmag på festen i Guds rige hvor Gud ønsker at se så mange som muligt. I Gudstjenesten oplever Gud (tror jeg) at der er nogle som vil ham. - For sine børns skyld? JA. Mange forældre orker imidlertid ikke rigtig det med Kirke og gudstjeneste. Men de ville egentlig gerne at deres børn kom til at kende til det. Det hænger ikke rigtig sammen. Den eneste måde er at tage børnene med derhen. I Kvaglund Kirke er der børneprogram under prædikenen. - For at bevare Danmark som et kristent land? NEJ. Er Danmark kristent? Det afhænger af hvordan man definerer. Hvis et flertal var levende varme troende kristne, ville jeg nok kalde det kristent. Troen ville med garanti påvirke kirkegangen positivt. Det er trist hvis kristendommen i Danmark går til grunde pga. folks ligegyldighed. Om det vil ende sådan vil fremtiden vise. Men kirkegang af pligt for at bevare Danmark som et kristent land? NEJ - For at bevare troen? JA. Troen holdes ved lige bl.a. gennem gudstjenesten. (Se også side 5 om de 5 B-er.) Jens Fischer-Nielsen 3

4 Af Jens Fischer-Nielsen Voksenkonfirmation Vi har haft kristendomsundervisning for voksne mange gange i Kvaglund Kirke. Både 5 aftener og Alphakursus. I forbindelse med undervisningen har der også været afholdt dåb af mennesker, som ikke var døbt før. Dåben er Guds JA Dåb er ikke forbeholdt babyer, men det gøres kun én gang. Er man døbt som barn, bliver man ikke døbt som voksen i den lutherske tradition. Det er fordi vi betragter dåben som Guds handling. Han modtager et menneske (barn eller voksen) som sit barn i dåben. Det er effektivt, og det er godt og står ved magt uanset hvad det døbte menneske forvilder sig ud i siden hen. Dåben er Guds JA til et menneske. Troen er menneskets JA TAK Troen og dåben hører imidlertid sammen (Markus Evangeliet kap. 16 vers 16: Den, der tror og blive døbt, skal frelses ) eller vi kan sige at dåben og oplæringen hører sammen. Troen kommer af det der høres (Se Romerbrevet kap. 10 vers 17). Når vi døber, døber vi til at være Jesu disciple (Se Mattæus Evg. kap 28 vers Jesus: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og idet I lærer dem ). For at føje oplæringen og bekræftelsen til dåben, har vi konfirmationen. Det døbte barn husker ikke sin dåb, men får lejlighed til ovenpå Guds JA at tilføje sit eget JA igennem konfirmationen. Konfirmationen foregår på et tidspunkt, hvor man regner med at den unge vælger vej i tilværelsen. Men sådan er det ikke altid. Man- 4 ge er i den alder ikke ret bevidste om hvad det er de bekræfter. Voksenkonfirmation Det sker tit at mennesker senere i livet opdager kristendommens betydning eller genopdager den og derfor gerne vil have en markering. Det er nok derfor nogle lader sig gendøbe i en frikirke. Men det går vi ikke ind for i den lutherske tradition, fordi vi regner det for at ringeagte Guds handling i den dåb som allerede er foretaget. Hvad skal man så gøre, hvis man ønsker en markering? Der er Voksenkonfirmation en mulighed. Konfirmation kan foretages flere gange. I forbindelse med Alpha-kurset til efteråret vil der blive mulighed for at deltage i et kort tillægskursus (2 x 1 1 /2 time) for dem som ønsker voksenkonfirmation. Hvis der er nogle som kunne tænke sig voksenkonfirmation uden Alphakursus, vil der kunne tilrettelægges et andet forløb. En ny start Voksenkonfirmation er ikke nogen nødvendighed. Det er blot for at hjælpe dem der gerne vil have en markering af en ny begyndelse. Du kan også selv gennem en bøn få en ny start. Du kan f.eks. læse lignelsen om Den fortabte søn (Lukas Evg. 15,11-32). Og så kan du bede en bøn i Jesu navn om tilgivelse og en ny begyndelse. Du kan f.eks. følge op med at gå til gudstjeneste og til alters. Og jeg står selvfølgelig til rådighed med åndelig vejledning. Du kan altså gøre det alene sammen med Gud, men du kan også få hjælp til det. Hvad mener du? Jeg kunne godt tænke mig at høre hvad du mener om Voksenkonfirmation? evt. på

5 De 5 B-er - Hvordan holder man fast ved sin kristne tro? Man kan huske svaret ved hjælp af 5 X B Første B: Badet (dvs. dåben). Det er let. Dåben er foretaget. Eller den kan blive foretaget. Hvis du er døbt som barn kan du ikke huske begivenheden. Men du har en attest. Der står det på, og der er også nogle vidner, faddere, som kan bekræfte det. Dåben er Guds handling. Sig tak for den. Andet B: Bordet (dvs. nadveren). Dåben er Guds berøring en gang. Nadveren er Guds berøring (eller nærvær) lige så mange gange du overhovedet vil modtage. Nadveren holder os ved lige som de nye skabninger (Guds børn), vi er blevet gennem dåben. Som med et barn. Det er ikke nok at føde det, det skal også have noget at spise. Sådan er forholdet mellem dåben og nadveren. 5 x B Tredje B: Brødrene og søstrene (dvs. fællesskabet). Man kan næsten ikke tænke noget smukkere fællesskab end nadveren. Det er fællesskab med Gud og alle kristne ud over jorden. Men konkret er der mere fællesskab i kirkekaffen og samtalen omkring troen og gudstjenesten som helhed, hvor vi synger sammen, lytter sammen, er sammen. Fællesskabet begynder med disciplenes fællesskab omkring Jesus. Det er det fællesskab som de fleste har behov for fortsat at dyrke med hinanden for at vokse i troen og ikke komme bort fra troen. Mange føler sig isoleret med troen. Føler sig måske endda unormale fordi de tror at det kun er dem selv blandt deres venner og familie, som tror på Gud. Der er imidlertid mange flere der tror, end man skulle tro. Fjerde B: Bønnen. Bønnen er troens åndedræt. Det mest essentielle udtryk for tro. Jesus Kristus har gjort det der skulle til for vores frelse. Igennem bønnen kan det modtages med tak. Og vi kan bede om hjælp til at bevare det i vore hjerter og vi kan takke og bede om alt muligt. Femte B: Bibelen. Bøn og Bibellæsning i hverdagen hjælper os til ikke kun at være Søndags-kristne eller navnekristne (det kun at være kristen af navn uden indhold), eller kulturkristen (jeg er ikke muslim, eller hindu, altså er jeg kristen). Bøn og Bibel holder ved Helligåndens hjælp troen levende i hverdagen.

6 6 Spændende sogneeftermiddag Tirsdag den 2. marts kl : Findes der forfulgte kristne i dag? Ja! Rejsesekretær Michael Bobjerg Christensen fra Åbne Døre fortæller fra forskellige lande. Kaffebord kr. 10. Tirsdag den 16. kl : Generation X. En generation X er, stud. theol. Peter Søndergaard fortæller om sig selv og andre af den slags. Han er praktikant fra pastoralseminariet i Kvaglund Kirke denne uge. Kaffebord kr. 10. Tirsdag den 30. marts 14.30: Påskeblomst hvad vil du her. Causeri ved Hanne Gram Larsen. Kaffebord kr. 10 Tirsdag den 13. april Mit liv med skole, kirke, politik og kultur. Tidl. leder for Amtscentralen, Ib Ansgar Jensen fortæller. Kaffe kr. 10. Tirsdag den 27. april Kvinder i Bangladesh. Elsebeth Kvaglund Genbrug Kvaglund Centeret Tlf Mand. til fred. kl Udvalget er større end du tror! TING & SAGER, TØJ, LYS Giv os det du ikke har brug for mere. Vi modtager med tak: Ting, tøj, lysestumper, frimærker, legetøj, glas, porcelæn, køkkenudstyr o.s.v. Hvis du har lyst til at være frivillig medarbejder: Kontakt Karin Blok Kristensen og få aftale om en samtale i butikken. Fischer-Nielsen fortæller om sin tur til Bangladesh efteråret Kaffe kr. 10. Tirsdag den 11. maj Introduktion til Alpha-kursus og Danmark til Middag ved Vagn Dahl Nielsen. Fortælling og videoklip. Benyt lejligheden at få at vide hvad et Alpha-kursus er. Kaffebord kr. 10. Tirsdag den 25. maj Børnenes rødder med adoptivbørnene til Sydamerika. Edel Eriksen fortæller og viser billeder. Kaffebord kr. 10 Tirsdagscafé: Hyggeeftermiddage: følgende tirsdage kl : 23/3, 20/4, 18/5, 15/6. Aktivitetseftermiddage: Spil & snak eller deltagelse i gruppe: Bibel, håndarbejde eller PC. Følgende tirsdage kl : 9/3, 6/4, 4/5, 1/6. Der begyndes med kaffe (kr. 10,-) og en sang hver gang. Mødestedet Åbent for alle onsdag og torsdag kl i Kvaglund Kirke Kom ind og drik en kop kaffe/te, læs dagens avis, skriv på computer, søg på internettet, sy på symaskinen, spil et spil eller få en snak. Spisning Hvorfor altid spise alene? Det er hyggeligt at spise sammen med andre. Det har du mulighed for hver torsdag kl

7 Onsdag 3. marts 2004 kl Koncert med gospelkoret Mosaik Mosaik består af ca. 35 sangere og musikere. Koret har to cdudgivelser bag sig og har i tidens løb holdt utallige koncerter for fulde huse rundt om i Danmark. Det er et engageret og dygtigt kor, der igennem musikken ønsker at røre deres publikums hjerter. Mosaik står for en forrygende gospel-oplevelse med fokus på den moderne, amerikanske gospellyd men også med plads til den traditionelle gospelsang, når kor og publikum forenes i sang! Kaffe efter koncerten. Entré 50 kr. Tine Lindhardt Torsdag den 11. marts Generalsekretær i Det Danske Bibelselskab, Tine Lindhardt taler om: Hvad skal vi med Det gamle Testamente, når vi har fået et nyt? Fri entré. Kaffe/te/vand kr. 20 Elisabeth Dons Christensen Tirsdag den 23. marts Menigheden Kristi legeme. Fokusaften med oplæg ved biskop Elisabeth Dons Christensen. Fri entre. Kaffe/te/vand kr

8 Kirkekalender marts - april - maj Mandag 26. kl International Christian Group Tirsdag 27. kl Kvinder i Bangladesh. Elsebeth Fischer-Nielsen fortæller. Maj Marts Mandag 1. kl International Christian Group Tirsdag 2. kl Findes der forfulgte kristne i dag? Ja! Rejsesekretær Michael Bobjerg Christensen fra Åbne Døre fortæller fra forskellige lande. Søndag sønd. e. påske Tirsdag 4. kl Tirsdagscafé: Aktivitetseftermiddag. Grupper: Bibel, håndarbejde, spil/snak Fredag 7. Bededag kl Georg Græsholt. Konfirmation 7.A Søndag sønd. e. påske. Konfirmation 7.C + 7.G Mandag 10. kl International Christian Group Tirsdag 11. kl Introduktion til Alpha-kursus og Danmark til middag. Fortælling og videoklip ved Vagn Dahl Nielsen Søndag sønd. e. påske kl Georg Græsholt Tirsdag 18. kl Tirsdagscafé: Hyggeeftermiddag Torsdag 20. Kristi Himmelfarts dag Efterfølgende udflugt i private biler. Søndag sønd. e. påske Mandag 24. kl International Christian Group Tirsdag 25. kl Børnenes rødder Med adoptivbørnene til Sydamerika ved Edel Eriksen Torsdag 27. kl Menighedsrådsmøde. Søndag 30. Pinsedag Tirsdag 2. kl. 19:00 Børne- og familiegudstjeneste ved Georg Græsholt i samarbejde med børn og voksne fra FDF i Kvaglund Onsdag 3. kl Gospelkoncert med Moasik. Se side 7 Søndag søndag i fasten Tirsdag 9. kl Tirsdagscafé: Aktivitetseftermiddag. Grupper: Bibel, håndarbejde, spil/snak Torsdag 11. kl Hvad skal vi med det gamle testamente, når vi har fået et nyt?. Tine Lindhardt, generalsekretær i Det danske Bibelselskab, holder foredrag. Søndag søndag i fasten Mandag 15. kl International Christian Group Tirsdag 16. kl Generation X. Stud.teol. Peter Søndergaard fortæller om sig selv og andre af slagsen. Fredag 19. kl Fælles spiseaften Søndag 21. Midfaste kl Georg Græsholt Tirsdag 23. kl Tirsdagscafé: Hyggeeftermiddag kl Menigheden Kristi legeme Fokusaften, oplæg ved biskop Elisabeth Dons Christensen Torsdag 25. kl Menighedsrådsmøde

9 kl Georg Græsholt Mandag pinsedag Børn Børn er altid velkomne i kirken. Der er søndagsbørneklub under prædikenen ved de gudstjenester, der er mærket med Kirkekaffe Der er kirkekaffe efter alle gudstjenester. Alle er velkomne til at gå ind i menighedssalen til kaffe/te/vand. Hvis man har tid, lyst, kræfter til at tage ansvar for kirkekaffen en søndag, kan man skrive sig på en liste. Kirkebil Ældre og gangbesværede tilbydes gratis kørsel til kirkens gudstjenester og arrangementer. Bilen bestilles ved henvendelse til kirkens kontor mellem kl og på tlf eller direkte hos Taxa på tlf Faste ugedage: Onsdag og torsdag kl : Mødestedet Tirsdag kl. 8.00: Konfirmationsforberedelse 7G (JF-N) Tirsdag kl : Børnegospelkor Onsdag kl. 8.00: Konfirmationsforberedelse 7C (JF-N) Onsdag kl : Koret Praise Torsdag kl. 8.00: Konfirmandforberedelse 7A (GG) Torsdag kl. 9.30: Kvindeklub Torsdag kl : Fællesspisning Torsdag kl : Bøn i kirken for menigheden Torsdag kl : Børneklubben 1 /24 Torsdag kl : Kirke-kor-øvning Søndag kl : Gudstjeneste med kirkekaffe Menighedsrådsmøder Søndag 28. Mariæ Bebudelse Mandag 29. kl International Christian Group Tirsdag 30. kl Påskeblomst, hvad vil du her? Causeri ved Hanne Gram Larsen April Søndag 4. Palmesøndag, Familiegudstjeneste Mandag 5. kl Filmen Jesus af Nazaret Tirsdag 6. kl Tirsdagscafé: Aktivitetseftermiddag. Grupper: Bibel, håndarbejde, spil/snak Onsdag 7. kl Pilgrimsvandring i kirken med levende lys og stille musik. Torsdag 8. Skærtorsdag kl Fællesspisning forud for gudstjenesten Torsdag 8. Skærtorsdag kl Jens Fischer-Nielsen. Nadvergudstjeneste. Fredag 9. Langfredag kl Georg Græsholt Søndag 11. Påskedag Mandag påskedag kl Georg Græsholt kl Jens Fischer-Nielsen, International Gudstjeneste på engelsk Tirsdag 13. kl Mit liv med skole, kirke, politik og kultur Tidl. leder for Amtscentralen, Ib Ansgar Jensen fortæller. Søndag sønd. e. påske Tirsdag 20. kl Tirsdagscafé: Hyggeeftermiddag Torsdag 22. kl Menighedsrådsmøde Søndag sønd. e. påske kl Georg Græsholt Menighedsrådets møder er offentlige. Som regel afholdes der møde fjerde torsdag i måneden kl , dog ikke juli og december. Dagsorden og udskrift af menighedsrådets beslutningsprotokol er fremlagt til gennemsyn på kirkekontoret fem hverdage før mødets afholdelse. 9

10 Påske Opstandelsesfest Hver søndag er egentlig opstandelsesfest. Vi fejrer søndag som helligdag pga. at det var søndag morgen Jesus stod op af graven. Derfor er hver søndagsgudstjeneste en fest. Men på en særlig måde fejrer vi Jesu opstandelse til påske. Se hvad der foregår i Kvaglund Kirke i den anledning: Søndag 4 april kl : Palmesøndags-familiegudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen Mandag 5. april kl. 19: Kom og se storfilmen Jesus af Nazaret Onsdag 7. april kl : Pilgrimsvandring. Besøg en række stationer i kirkerummet. Stationerne lægger op til at fordybe sig i et bibelvers, tænke efter, bede en bøn eller udføre en symbolsk handling. Bibelversene og handlingerne er en forberedelse til påske. Der lægges vægt på stilhed stille Taize-musik. Der er kun levende lys i kirken. Skærtorsdag 8. april: Kl. 18: Fælles spiseaften. Medbring lidt mad med til et fælles bord. Jesus indstiftede nadveren torsdag aften før han om fredagen blev korsfæstet. Han gjorde det i forbindelse med et måltid. Vi vil derfor denne aften begynde med måltidsfællesskab. Kl : Altergangsgudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen kl : Kirkekaffe i menighedssalen og mulighed for at gå pilgrimsvandring i kirken. Langfredag 9. april: Kl : Liturgisk gudstjeneste ved Georg Græsholt 10 Påskedag 11. april: Kl : Opstandelsesfest højmesse ved Jens Fischer-Nielsen. Det bliver en festgudstjeneste med festmusik i anledning af Jesu opstandelse. 2. Påskedag 12. april: Kl : Højmesse ved Georg Græsholt Kl : International (Eng.) påskegudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen. Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige Salmebogen nr. 204 Altertavlen i Kvaglund Kirke når solens stråler rammer korsets centrum

11 International Christian Group Every second Monday The International Christian Group is meeting in the church from 6pm to 9pm. Everyone speaking and understanding English are welcome. No matter from what background or denomination you are. The program is made up by Bible Study, discussions, singing, prayer and fellowship. For further information visit our website and check under the headline International. Or you can call phone , Vagn Dahl Nielsen Hver anden mandag holder International Christian Group møde fra kl. 18 til 21. Alle, som taler og forstår engelsk, er velkomne, uanset baggrund eller nationalitet. Indholdet i møderne bibelstudier, samtaler, sang, bøn og fællesskab. Informationer fås ved besøg på kirkens hjemmeside under International eller ved at ringe til Vagn Dahl Nielsen på tlf Meeting Schedule March 1 st : For God So Loved The World March 15 th : Bible Quiz March 29 th : What Would Jesus Do? April 8 th : Maundy Thursday - dinner and service April 12 th : International Church Service April 26 th : God of The Lost May 10 th : Sing of Joy May 24 th : God of Circumstances June 7 th : Summer Party Monday 12th April (Second Easter Day) 2 PM. International Church Service (English) Preacher: Jens Fischer-Nielsen Hymns, praise songs, sermon, Holy Communion. All denominations and nationalities are welcome. After the service: Fellowship with coffee and tea Every Sunday when Jens Fischer-Nielsen is preaching there is translation into English. Hver søndag når Jens F-N prædiker er der oversættelse til engelsk.. 11

12 NYT KIR KIRKENYT KIRKENYT KIRKEN ENYT KIRKENYT KIRKENYT K KIRKENYT KIRKENYT KIRKEN ENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKEN KENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKE KENYT KIRKENYT KIRKENYT T KIRKENYT KIRKENYT KIRKE RKENYT KIRKENYT KIRKENYT T KIRKENYT KIRKENYT KIRK IRKENYT KIRKENYT KIRKENYT T KIRKENYT KIRKENYT KIRK IRKENYT KIRKENYT KIRKENYT YT KIRKENYT KIRKENYT KIR KIRKENYT KIRKENYT KIRKENY YT KIRKENYT KIRKENYT KIR KIRKENY 12 KIRKENYT Kvindernes Internationale Bededag afholdes den 5. marts i Kvaglund Kirke. Bededagen begynder med kaffebord i menighedssalen fra kl Kl er der bededagssamling i kirken. Alle kvinder fra alle kirkesamfund er velkomne. Der vil blive oversættelse til engelsk ved hjælp af hovedtelefoner. Kvinder på Tværs indbyder kvinder fra forskellige kirkesamfund til formiddags-sammenkomst i Kvaglund Kirke lørdag d. 24. april kl Vi begynder med morgenkaffe (pris kr. 15,-) derefter er der sang, bibelord, tale og bøn. Vi slutter ca. kl Nye links på hjemmesiden Under Informationer på Kvaglund Kirkes hjemmeside er der nyttige links Tryk på Hvad skal barnet hedde og du får komplette lister over godkendte drenge og pigenavne. Tryk på Bibelen på forskellige sprog og du kan læse Bibelen på hvad sprog du ønsker. Tryk på Bibelen søg eller opslag og du kan finde hvad du vil i Bibelen. Hvor står f.eks. Jesus sagde jeg er vejen, sandheden, livet? Du finder det let. Prøv selv at skrive de 3 ord i søgefelterne. Der er derudover flere spændende links. Sommertilbud Der udbydes et væld af kristne sommerlejre og Bibel Campings. Sidste år deltog folk fra Kvaglund bl.a. følgende steder: Mørkholt (IM-Bibel Camping), Sommersted (Familier på vej) og Odder (Sommer Oase). - Mørkholt Der er familie camping 21. juni til 3. juli. Det er spændende program for alle aldre i et stort kristent fællesskab. Man kan læse mere på (Der vil være et par tusinde deltagere) I samme regi er der en lang række bibel campings. - Sommersted Familier på vej Det er familielejr med ægteskabsundervisning for de voksne og blandet program for børn og unge. Det er uge 30 fra 17. juli til 24. juli. Sammenhængende lejr med fælles spisning. (Ca. 300 deltagere, børn og voksne). Læs mere på - Sommer Oase bliver uge 29 dvs juli i Odder. Der er en særskilt Esbjerg-gade på campingpladsen. (Der vil være ca deltagere). Der er flere lejre i én således at alle aldersgrupper er dækket. Læse mere på Yderligere oplysninger kan rekvireres hos Jens Fischer-Nielsen vedr. alle lejre. Spiseaften Fælles Spiseaften for hele familien fredag den 19. marts kl. 18. Tag lidt mad med til et fælles bord. Spisning. Børneforkyndelse. Børneprogram. Voksenprogram. Jørn Jensen fortæller om sit arbejde som FN soldat i et af verdens brændepunkter. Aftensang i kirken kl Der er også spiseaften Skærtorsdag. Se programmet for påsken side 6.

13 ENYT KIR KIRKENYT KIRKENYT KIRKEN ENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKEN KENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKE KENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKE RKENYT KIRKENYT KIRKENYT T KIRKENYT KIRKENYT KIRK IRKENYT KIRKENYT KIRKENYT T KIRKENYT KIRKENYT KIRK IRKENYT KIRKENYT KIRKENYT YT KIRKENYT KIRKENYT KIR KIRKENYT KIRKENYT KIRKENY YT KIRKENYT KIRKENYT KIR KIRKENYT KIRKENYT KIRKENY YT KIRKENYT KIRKENYT KI KIRKEN Danmark til middag For at gøre opmærksom på Alphakurser I hele Danmark bliver der en annoncekampagne op til den Nationale Alpha-dag 8. september. På den dag bliver der arrangeret Alpha-middag mange steder bl.a. i Kvaglund Kirke. Det bliver introduktion til det næste Alphakursus som kommer til at foregår i efteråret Du kan få dit navn på listen allerede nu, så du får tilsendt indbydelse når den udkommer. Ægteskabsundervisning Kik på hjemmesiden > Der er en liste over kirkens tilbud på dette område: Kursus i efteråret Rådgivning. Før-ægteskabs-undervisning (kan også benyttes af unge nygifte). Et godt ægteskab kan altid gøres bedre. Børnegospel Børn som går i 1., 2. og 3. klasse inviteres til at være med i et nyt børnegospelkor. Øvetidspunktet bliver tirsdage kl Indskrivning 9. marts kl. 16. Det er organist Lene Kastrup som vil stå for koret. Børn som har lyst til at synge og optræde kan være med. Yderligere info på tlf. nr Klub 1 /24 Glade - ivrige - lyttende! Det er tre ord, der fortæller hvordan børnene i Klub 1 /2 4 er. Og der er plads til mange flere! Så gør dine børn opmærksomme på klubben. Den er for børn på 6, 7, 8 og 9 år. Det er gratis at være med - og børnene bliver endda givet et eller andet at spise og drikke! Her er nogle emner som vi skal arbejde med, både ved at lave Børnene sang efter børneprogrammet under gudstjenesten 15. februar. Klub 1 /24 - hver torsdag kl Kontaktperson Vagn Dahl Nielsen: noget sammen og ved at høre på en spændende historie fra Bibelen: En sten på vejen - om Jakobs drøm; vi laver stenfigurer! Vi laver en flot dragt - om Josef og hans brødre; vi syr en dragt i mange farver! Om påske; vi maler påskeæg! Så er det pinse - om pinse; og en overraskelse! 13

14 Bø/rnekirke Hver søndag er der børnekirke d.v.s. børneprogram midt i gudstjenesten. Men hvordan er det at gå i kirke når man er dig? Vi vil gerne vide det. Få en voksen til at hjælpe dig med at besvare spørgsmålene nedenunder. Det er nogle spørgsmål om hvordan det er at være med til gudstjeneste i Kvaglund Kirke. Hvad er sjovt/godt//noget du godt kan lide? Hvis det er helt i top giver du 9 point. Hvad er kedeligt/ikke godt/noget du ikke kan lide? Hvis det er helt i bund giver du 1 point. Indimellem kan du give 5 eller et andet tal. Du giver karakter ved at sætte ring om det tal, du vil give. Hvis du ikke selv har oplevet det, skal du bare gætte på hvad du tror, eller du kan gå i kirken en søndag og opleve det. Hvor meget vil du give i karakter til? Kirken, sådan som den ser ud udenpå? Kirkeklokkens bimlen, sådan som den lyder? Stilheden i kirken? Kirken, sådan som den ser ud inden i? Gaven som børnene får somme tider ved indgangen til gudstjenesten? Kikke i børnebibelen? Salmerne? Børneprogrammet? Komme frem og se på barnedåb? Komme frem på gulvet til familiegudstjeneste, og præsten stiller spørgsmål? Tænde lys i lysgloben? Se tegnefilm om Jesus? Børnesange med bevægelse? Altergang, at spise små brød og drikke saft. (Jesu legeme og blod)? Kirkekaffe og saftevand til børnene efter gudstjenesten? Fælles spiseaften (besvar kun hvis du har været med) Klub 1/2 4 (besvar kun hvis du har været med) Klip ud og aflever til kirkekontoret inden 1. maj, så deltager du i lodtrækningen om en Børnebibel. Navn: Alder: Adresse: 14 Tlf.nr.

15 Kirkelige Netværk FDF 7. Kreds Fritid med indhold! Vi mødes i Den gamle kirke Tumlinge/puslinge (bhv., 1. kl. og 2. kl.) møder mandage kl Pilte (3.-4. kl.) møder tirsdage kl Væbnere (5.-6. kl.) møder mandage kl Kontaktpersoner: Lisbeth Kristensen, tlf , Jernbanegade 26 1.th., 6740 Bramming, Karsten Brix, tlf , Elmegade 33, 6740 Bramming. KFUM-Spejderne, Kvaglund gruppe Spejderlokalet på Egelunden 7 Bævere (bhv. og 1. kl.) møder onsdage kl Ulve (2.-3. kl.) møder mandage kl Spejderhytten Højdevej 10 Juniorspejdere (4.-5. kl.) møder onsdage kl Spejdere ( kl.) møder torsdage kl Gruppeleder: Egon Høy, Morbærlunden 9, tlf Alpha-kursus Der bliver Alphakursus til efteråret. Du kan tilmelde dig til kirkekontoret Så får du tilsendt indbydelse til næste kursus. Anonyme Narkomaner Mandage kl og onsdage kl Na-anon, pårørende til misbrugere, mandage kl i Kvaglund Kirke. Børnegospel Leder og dirigent: Lene Kastrup Kirkekor Leder: Organist Lene Kastrup, tlf Voksenkoret Praise Kontaktperson: Organist Lene Kastrup, tlf Fællesskabsgrupper Fællesskabsgrupper er kristne grupper for familier og enlige, hvor der lægges vægt på lovsang, bøn, kristen undervisning og den enkeltes vækst som kristen. Vil du være med så kontakt Berith Nord Hansen på tlf Kontaktpersoner vedrørende grupperne: Gruppe 1: Gladys Bruun og Elsebeth & Jens Fischer-Nielsen tlf Gruppe 2: Inger og Poul Martin Nielsen tlf Berit Nord Hansen Gruppe 3: Hanne Gram Larsen Karin Blok Kristensen: Gruppe 4: Ungdomsgruppe: Maria Aaling Nielsen Gruppe 5: Kristian Assenholt, Tirsdags-café Hver anden tirsdag (ulige uger) kl i Kirkens Mødesal. Kontaktperson Karin Blok Kristensen. Øvrige tirsdage spændende program. Fælles spiseaftener Fælles spiseaftener i kirkens mødesal en fredag i måneden. Det er kl. 18 og det er både for børn og voksne. Program ligger i våbenhuset. Det kan også rekvireres på tlf Mødestedet i Kvaglund Kirke Åbent hver onsdag og torsdag kl Det er åbent for alle. Spisning torsdag kl International Christian Group You ll find programme folders in the church. For more information, please call Vagn Dahl Nielsen, tel or look a Klub 1 /2 4 I den gamle kirke Børne- og Ungdomshuset torsdage kl Kontaktperson: Vagn Dahl Nielsen Teengruppe Forskellige tidspunkter. Kontaktperson Silas Serner-Pedersen. Tlf Du kan få sendt meddelelserne om mødetidspunkter pr. SMS. Kvindeklub Hver torsdag kl Kontaktperson: Inger Nielsen, tlf Bøn for menigheden Hver torsdag kl i kirkerummet. Alle kan komme. Kontaktperson: Hanne Gram Larsen Sct. Nikolaj-tjenesten Er du ensom rådvild bange? Ring (gældende takst). Telefonvagt hver nat

16 Folkekirkens Nødhjælps sogne-indsamling Søndag 7. marts kl Tag godt imod indsamlerne, når de ringer på din dør. 04 Ryd minerne Det er overskriften for Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling i år. Du slipper for at være minerydder, men du indbydes til at være bidragyder og, hvis du har tid/kræfter/mod, også til at være indsamler. Du kan melde dig på tlf Sogneindsamling 2004 sætter fokus på krigens efterladenskaber - landminer og ueksploderet ammunition Hvert 22. minut lemlæstes eller dør et menneske et sted i verden på grund af landminer. Landminer og ueksploderet ammunition skelner ikke mellem krig og fred eller mellem soldater og civile. Landminer hindrer et normalt liv - selv længe efter at en krig er slut. Landminer gør det umuligt for mennesker at dyrke deres jord. Ofte ligger minerne omkring skoler og brønde, hvor folk færdes. Humanitær minerydning er forudsætningen for, at et normalt hjælpearbejde kan begynde. Over 14 millioner kr. sidste år. Ved sidste års sogneindsamling samlede vi i Kvaglund Kr Skal vi prøve at gøre det endnu bedre i år?. Sogneindsamlingen sætter hver år fokus på de problemer, som rammer hårdest blandt verdens fattigste. Sidste år samlede flere end frivillige 14 millioner kroner ind til ofrene for aids-epidemien. Tak for din hjælp sidste år!. Grafisk Trykcenter AS Tlf.:

Kvaglund Kirkeblad. Lad de små børn komme til mig... Nr. 1 marts april maj 2005. side 4

Kvaglund Kirkeblad. Lad de små børn komme til mig... Nr. 1 marts april maj 2005. side 4 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2005 Lad de små børn komme til mig... side 4 Flodbølgen......... læs side 3 Ægteskabsskole..... læs side 7 Påske i kirken...... læs side 10 Legestue.......... læs

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KURSUSPROGRAM. Indføring i levende Kristendom. 12 gange fra 27. sept.

KURSUSPROGRAM. Indføring i levende Kristendom. 12 gange fra 27. sept. Kvaglund Kirkeblad Nr. 3 sept. okt. nov. 2005 KURSUSPROGRAM Alpha-Kursus: Indføring i levende Kristendom. 12 gange fra 27. sept. Side 4 TeleiosKursus: LYT for himlens skyld Week-end kursus 23.-25. sept.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Glædelig jul og godt nytår. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag

Kvaglund Kirkeblad. Glædelig jul og godt nytår. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag Kvaglund Kirkeblad Nr. 4 dec. jan. feb. 2004/2005 Ære være Gud i det højeste og på jorden Fred til mennesker med Guds velbehag Glædelig jul og godt nytår Nyttigt at vide - når et barn er født anmeldes

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Det ta'r kun 5 minutter. Juni Juli August 006. at opdage at det er godt at være i Guds Hus.

Kvaglund Kirkeblad. Det ta'r kun 5 minutter. Juni Juli August 006. at opdage at det er godt at være i Guds Hus. Kvaglund Kirkeblad Nr. Juni Juli August 006 Det ta'r kun 5 minutter at opdage at det er godt at være i Guds Hus. I kirken kan man søge nærhed med Gud. Alene kan man gå ind og tænde et lys en hverdag. Sammen

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 2 juni juli august 2005 side 3

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 2 juni juli august 2005 side 3 Kvaglund Kirkeblad Nr. 2 juni juli august 2005 side 3 På løvejagt i en treværelses! Helligånden er usynlig. Men her er et billede af en løve i bur - en fredelig løve med en fugl på hovedet (illustration

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Nadver. Af Julie Sløk, hjælpepræst

Nadver. Af Julie Sløk, hjælpepræst Nadver Af Julie Sløk, hjælpepræst Julie@dankirkeny.org Til de fleste højmesser (søndagsgudstjenester) er der nadver. I dag skal du lære om det. Det er vigtigt, at du læser teksterne og laver opgaverne.

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Lindvig Osmundsen 03-04-2015 Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1. Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30.

Lindvig Osmundsen 03-04-2015 Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1. Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30. Prædiken til Skærtorsdag 2015.docx Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2015. Bording. Tekst. Matt. 26,17-30. Opstandelsen og livet. Vi lever i lyset af Jesu opstandelse. Også når vi igen hører den historie

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 AKTIVITETER I IDRÆTSFORENINGEN 2009 VESTERMOSE IF VESTERMOSE SKOLE VESTSJÆLLANDS UNGDOMSKLUB SØNDERUP, NORDRUP OG GUDUM SOGNE Sogneguiden Kirkeadresser

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste Gospelkoret Emmaus Holy, holy, holy Velkommen til gudstjeneste Vision forandrer verden Vær du min glæde, vær du mit livs håb. Vær du den herre, der hører mit råb. Dagene glider

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Juni Juli august 007. "Kirken den er et gammelt hus, står, om end tårnene falde... Give da Gud, at hvor vi bo,

Juni Juli august 007. Kirken den er et gammelt hus, står, om end tårnene falde... Give da Gud, at hvor vi bo, Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 Juni Juli august 007 "Kirken den er et gammelt hus, står, om end tårnene falde... Give da Gud, at hvor vi bo, altid, når klokkerne ringe, folket forsamles i Jesu tro..." (Den danske

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

bøn Fælles bilag id: M447 besøg Side 97 soendagsskoler.dk

bøn Fælles bilag id: M447 besøg Side 97 soendagsskoler.dk Side 97 Side 98 Side 99 Side 100 løb Løb med de 5 B er Ide: Løbet består af 6 poster. Hvilket hold får først samlet illustrationerne på de 5 B er+ en illustration på troen? Holdet gør sig fortjent til

Læs mere