Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004"

Transkript

1 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro? læs side 5 Gospelkoncert læs side 7 Se kirkens nye hjemmeside: Flere og flere kommer til gudstjeneste. Men undersøgelser viser at der også er en stor gruppe troende kristne, som ikke kommer til gudstjeneste. De læser i Bibelen derhjemme og beder i Jesu navn. Det store spørgsmål er om de kan bevare troen på længere sigt. Hvorfor gå i kirke? Læs mere på side 3 Ribes nye biskop, Elizabeth Dons Christensen, kommer på besøg tirsdag den 23. marts og taler om Menigheden som Kristi legeme. Kom og mød hende! Se side 7

2 Nyttigt at vide - når et barn er født anmeldes det til kirkens kontor senest to hverdage efter fødslen. Forældrenes attester og CPR nr. medbringes eller vedlægges. - når barnet skal døbes henvender man sig på kirkekontoret, hvor dåbstidspunktet aftales. - når barnet skal navngives henvender man sig på kirkekontoret. Begge forældre skal underskrive en formular med barnets navn. - når to skal giftes aftales tidspunktet med kirkens kontor. Parret retter henvendelse til bopælskommunen om udstedelse af prøvelsesattest. Forløbet af bryllupshandlingen aftales med den præst, der skal forestå handlingen. - når der er dødsfald i familien aftales tidspunkt for begravelseshandlingen med kirkens kontor og en af kirkens præster. Forløbet af handlingen aftales med den præst, der skal forestå handlingen. Man er i øvrigt altid velkommen til at henvende sig til kirken eller præsterne med spørgsmål vedrørende begravelsen. Samtale med en præst Du er altid velkommen til at henvende dig til Jens Fischer-Nielsen eller Georg Græsholt for at få en samtale. Gudstjeneste Gudstjenestelisten bekendtgøres i kirkebladet (ændringer i forhold til listen kan forekomme), Ugeavisen Esbjerg, JydskeVestkysten og på kirkens hjemmeside, Udlån af lokaler Udlån af kirkens lokaler bestyres af kirketjenerne. De træffes bedst om formiddagen kl på tlf Kvaglund Kirkes kontor Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø, tlf , fax Hjemmeside: Kontortid: hverdage kl Kirkeskretær Hanne Gram Larsen, tlf Sognepræst Sognepræst Jens Fischer-Nielsen, Granlunden 35, 6705 Esbjerg Ø tlf , fax , Ingen fast træffetid. Ring når som helst, dog helst ikke mandag. Georg Græsholt (ansat på halv tid), Vesterled 45, 6851 Janderup, tlf , fax , Træffes dagligt undtagen mandag. Sognemedhjælper Vagn Dahl Nielsen, Karinevej 38, 6800 Varde, tlf / Kirketjener Erik Lund, Søndergårds Allé 2, 6700 Esbjerg, tlf / Margrethe Aggerholm (ansat på halv tid), Sønderhaven 3, 6700 Esbjerg tlf / Organist og korleder Lene Kastrup, Stengårdsvej 8, 6. nr. 3, 6705 Esbjerg Ø, tlf / Menighedsrådet Formand Karin Blok Kristensen, Lindelunden 53, tlf Næstformand Gladys Bediako Bruun, Egekrattet 10 st.tv., Kirkeværge Verner Fonnesbæk, Fyrrelunden 41, tlf Øvrige medlemmer Grethe Andersen, Birkekrattet 13 1.tv., tlf Holger Bertelsen, Kastanielunden 57, tlf Anni Lodberg, Slåenvej 81, tlf Carl Erik Pedersen, Hassellunden 43, tlf Kurt Nørgaard Pedersen, Hassellunden 7, tlf Hanne Præst, Kastanielunden 4, tlf Hans Jørgen Nielsen, Lindelunden 80, tlf suppleant Svend Bjerrum Jensen, Gabelsparken 25, Bramming, tlf Redaktion af dette blad Karin Blok Kristensen og Jens Fischer-Nielsen (ansvarshavende redaktør). 2 Næste kirkeblad udkommer den 1. juni Indlæg afleveres på kirkens kontor senest den 1. maj.

3 Kirke-løs tro af Jens Fischer-Nielsen Undersøgelser har vist at der er lige så mange troende kristne, der ikke går i kirke, som dem der går i kirke. Det synes jeg er interessant. Men det har også undret mig. Derfor stiller jeg spørgsmålet: Hvorfor skal man gå i kirke? og svarer selv i nedenstående. Men hvis du er en troende kristen, som ikke går i kirke, så ville jeg meget gerne høre dit svar på hvorfor du ikke gør det. Det kunne være interessant at få nogle svar på det. Tak om du vil hjælpe. Skriv et brev eller en mail til: eller ring på Tlf Hvorfor skal man gå i kirke? - For at vise hvor kristen man er? NEJ. Den slags hykleri er der ingen grund til at spilde tid på. Men spørgsmålet er om man overhovedet kan vise sig overfor nogen på den måde. Der ses jo ikke op til fromhed i dag. - For sin egne skyld? JA. Man styrkes i troen ved at gå i kirke. Det er svært at være alene-kristen. Bønnen er det essentielle udtryk for troen. Det kunne man gøre alene, men man kommer let bort fra det i en travl hverdag. I kirken hjælper vi hinanden med at komme til Gud i bøn. Gudstjenesten er én lang bøn til Gud. - For fællesskabets skyld? JA. I allerhøjeste grad. Ved at du er der, er du med til at skabe det miljø hvor tingene kan foregå. Du er med til at skabe en begivenhed hvortil folk kan søge, når de føler behov for det. Hver søndag er der mennesker i Kvaglund Kirke, som ikke plejer at komme. Hvis ikke nogen kom, var der ikke et sted at komme for den søgende, den tvivlende, den der gerne vil have trøst og den der bare gerne vil have fællesskab omkring sin tro. - For Guds skyld? JA. Jesus siger: Hvor 2-3 er forsamlet i mit navn, der er jeg tilstede midt iblandt dem. Og hele frelses-projektet ved Jesu liv/død/opstandelse skabte Gud jo ikke for at ingen skal tage imod det. Gudstjenesten er en synlig manifestation på at nogle tager imod Guds udstrakte hånd. Vi samles i hans navn og ophøjer ham gennem vore lovsange og lader os belære af hans ord. Gudstjenesten og nadveren er en forsmag på festen i Guds rige hvor Gud ønsker at se så mange som muligt. I Gudstjenesten oplever Gud (tror jeg) at der er nogle som vil ham. - For sine børns skyld? JA. Mange forældre orker imidlertid ikke rigtig det med Kirke og gudstjeneste. Men de ville egentlig gerne at deres børn kom til at kende til det. Det hænger ikke rigtig sammen. Den eneste måde er at tage børnene med derhen. I Kvaglund Kirke er der børneprogram under prædikenen. - For at bevare Danmark som et kristent land? NEJ. Er Danmark kristent? Det afhænger af hvordan man definerer. Hvis et flertal var levende varme troende kristne, ville jeg nok kalde det kristent. Troen ville med garanti påvirke kirkegangen positivt. Det er trist hvis kristendommen i Danmark går til grunde pga. folks ligegyldighed. Om det vil ende sådan vil fremtiden vise. Men kirkegang af pligt for at bevare Danmark som et kristent land? NEJ - For at bevare troen? JA. Troen holdes ved lige bl.a. gennem gudstjenesten. (Se også side 5 om de 5 B-er.) Jens Fischer-Nielsen 3

4 Af Jens Fischer-Nielsen Voksenkonfirmation Vi har haft kristendomsundervisning for voksne mange gange i Kvaglund Kirke. Både 5 aftener og Alphakursus. I forbindelse med undervisningen har der også været afholdt dåb af mennesker, som ikke var døbt før. Dåben er Guds JA Dåb er ikke forbeholdt babyer, men det gøres kun én gang. Er man døbt som barn, bliver man ikke døbt som voksen i den lutherske tradition. Det er fordi vi betragter dåben som Guds handling. Han modtager et menneske (barn eller voksen) som sit barn i dåben. Det er effektivt, og det er godt og står ved magt uanset hvad det døbte menneske forvilder sig ud i siden hen. Dåben er Guds JA til et menneske. Troen er menneskets JA TAK Troen og dåben hører imidlertid sammen (Markus Evangeliet kap. 16 vers 16: Den, der tror og blive døbt, skal frelses ) eller vi kan sige at dåben og oplæringen hører sammen. Troen kommer af det der høres (Se Romerbrevet kap. 10 vers 17). Når vi døber, døber vi til at være Jesu disciple (Se Mattæus Evg. kap 28 vers Jesus: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og idet I lærer dem ). For at føje oplæringen og bekræftelsen til dåben, har vi konfirmationen. Det døbte barn husker ikke sin dåb, men får lejlighed til ovenpå Guds JA at tilføje sit eget JA igennem konfirmationen. Konfirmationen foregår på et tidspunkt, hvor man regner med at den unge vælger vej i tilværelsen. Men sådan er det ikke altid. Man- 4 ge er i den alder ikke ret bevidste om hvad det er de bekræfter. Voksenkonfirmation Det sker tit at mennesker senere i livet opdager kristendommens betydning eller genopdager den og derfor gerne vil have en markering. Det er nok derfor nogle lader sig gendøbe i en frikirke. Men det går vi ikke ind for i den lutherske tradition, fordi vi regner det for at ringeagte Guds handling i den dåb som allerede er foretaget. Hvad skal man så gøre, hvis man ønsker en markering? Der er Voksenkonfirmation en mulighed. Konfirmation kan foretages flere gange. I forbindelse med Alpha-kurset til efteråret vil der blive mulighed for at deltage i et kort tillægskursus (2 x 1 1 /2 time) for dem som ønsker voksenkonfirmation. Hvis der er nogle som kunne tænke sig voksenkonfirmation uden Alphakursus, vil der kunne tilrettelægges et andet forløb. En ny start Voksenkonfirmation er ikke nogen nødvendighed. Det er blot for at hjælpe dem der gerne vil have en markering af en ny begyndelse. Du kan også selv gennem en bøn få en ny start. Du kan f.eks. læse lignelsen om Den fortabte søn (Lukas Evg. 15,11-32). Og så kan du bede en bøn i Jesu navn om tilgivelse og en ny begyndelse. Du kan f.eks. følge op med at gå til gudstjeneste og til alters. Og jeg står selvfølgelig til rådighed med åndelig vejledning. Du kan altså gøre det alene sammen med Gud, men du kan også få hjælp til det. Hvad mener du? Jeg kunne godt tænke mig at høre hvad du mener om Voksenkonfirmation? evt. på

5 De 5 B-er - Hvordan holder man fast ved sin kristne tro? Man kan huske svaret ved hjælp af 5 X B Første B: Badet (dvs. dåben). Det er let. Dåben er foretaget. Eller den kan blive foretaget. Hvis du er døbt som barn kan du ikke huske begivenheden. Men du har en attest. Der står det på, og der er også nogle vidner, faddere, som kan bekræfte det. Dåben er Guds handling. Sig tak for den. Andet B: Bordet (dvs. nadveren). Dåben er Guds berøring en gang. Nadveren er Guds berøring (eller nærvær) lige så mange gange du overhovedet vil modtage. Nadveren holder os ved lige som de nye skabninger (Guds børn), vi er blevet gennem dåben. Som med et barn. Det er ikke nok at føde det, det skal også have noget at spise. Sådan er forholdet mellem dåben og nadveren. 5 x B Tredje B: Brødrene og søstrene (dvs. fællesskabet). Man kan næsten ikke tænke noget smukkere fællesskab end nadveren. Det er fællesskab med Gud og alle kristne ud over jorden. Men konkret er der mere fællesskab i kirkekaffen og samtalen omkring troen og gudstjenesten som helhed, hvor vi synger sammen, lytter sammen, er sammen. Fællesskabet begynder med disciplenes fællesskab omkring Jesus. Det er det fællesskab som de fleste har behov for fortsat at dyrke med hinanden for at vokse i troen og ikke komme bort fra troen. Mange føler sig isoleret med troen. Føler sig måske endda unormale fordi de tror at det kun er dem selv blandt deres venner og familie, som tror på Gud. Der er imidlertid mange flere der tror, end man skulle tro. Fjerde B: Bønnen. Bønnen er troens åndedræt. Det mest essentielle udtryk for tro. Jesus Kristus har gjort det der skulle til for vores frelse. Igennem bønnen kan det modtages med tak. Og vi kan bede om hjælp til at bevare det i vore hjerter og vi kan takke og bede om alt muligt. Femte B: Bibelen. Bøn og Bibellæsning i hverdagen hjælper os til ikke kun at være Søndags-kristne eller navnekristne (det kun at være kristen af navn uden indhold), eller kulturkristen (jeg er ikke muslim, eller hindu, altså er jeg kristen). Bøn og Bibel holder ved Helligåndens hjælp troen levende i hverdagen.

6 6 Spændende sogneeftermiddag Tirsdag den 2. marts kl : Findes der forfulgte kristne i dag? Ja! Rejsesekretær Michael Bobjerg Christensen fra Åbne Døre fortæller fra forskellige lande. Kaffebord kr. 10. Tirsdag den 16. kl : Generation X. En generation X er, stud. theol. Peter Søndergaard fortæller om sig selv og andre af den slags. Han er praktikant fra pastoralseminariet i Kvaglund Kirke denne uge. Kaffebord kr. 10. Tirsdag den 30. marts 14.30: Påskeblomst hvad vil du her. Causeri ved Hanne Gram Larsen. Kaffebord kr. 10 Tirsdag den 13. april Mit liv med skole, kirke, politik og kultur. Tidl. leder for Amtscentralen, Ib Ansgar Jensen fortæller. Kaffe kr. 10. Tirsdag den 27. april Kvinder i Bangladesh. Elsebeth Kvaglund Genbrug Kvaglund Centeret Tlf Mand. til fred. kl Udvalget er større end du tror! TING & SAGER, TØJ, LYS Giv os det du ikke har brug for mere. Vi modtager med tak: Ting, tøj, lysestumper, frimærker, legetøj, glas, porcelæn, køkkenudstyr o.s.v. Hvis du har lyst til at være frivillig medarbejder: Kontakt Karin Blok Kristensen og få aftale om en samtale i butikken. Fischer-Nielsen fortæller om sin tur til Bangladesh efteråret Kaffe kr. 10. Tirsdag den 11. maj Introduktion til Alpha-kursus og Danmark til Middag ved Vagn Dahl Nielsen. Fortælling og videoklip. Benyt lejligheden at få at vide hvad et Alpha-kursus er. Kaffebord kr. 10. Tirsdag den 25. maj Børnenes rødder med adoptivbørnene til Sydamerika. Edel Eriksen fortæller og viser billeder. Kaffebord kr. 10 Tirsdagscafé: Hyggeeftermiddage: følgende tirsdage kl : 23/3, 20/4, 18/5, 15/6. Aktivitetseftermiddage: Spil & snak eller deltagelse i gruppe: Bibel, håndarbejde eller PC. Følgende tirsdage kl : 9/3, 6/4, 4/5, 1/6. Der begyndes med kaffe (kr. 10,-) og en sang hver gang. Mødestedet Åbent for alle onsdag og torsdag kl i Kvaglund Kirke Kom ind og drik en kop kaffe/te, læs dagens avis, skriv på computer, søg på internettet, sy på symaskinen, spil et spil eller få en snak. Spisning Hvorfor altid spise alene? Det er hyggeligt at spise sammen med andre. Det har du mulighed for hver torsdag kl

7 Onsdag 3. marts 2004 kl Koncert med gospelkoret Mosaik Mosaik består af ca. 35 sangere og musikere. Koret har to cdudgivelser bag sig og har i tidens løb holdt utallige koncerter for fulde huse rundt om i Danmark. Det er et engageret og dygtigt kor, der igennem musikken ønsker at røre deres publikums hjerter. Mosaik står for en forrygende gospel-oplevelse med fokus på den moderne, amerikanske gospellyd men også med plads til den traditionelle gospelsang, når kor og publikum forenes i sang! Kaffe efter koncerten. Entré 50 kr. Tine Lindhardt Torsdag den 11. marts Generalsekretær i Det Danske Bibelselskab, Tine Lindhardt taler om: Hvad skal vi med Det gamle Testamente, når vi har fået et nyt? Fri entré. Kaffe/te/vand kr. 20 Elisabeth Dons Christensen Tirsdag den 23. marts Menigheden Kristi legeme. Fokusaften med oplæg ved biskop Elisabeth Dons Christensen. Fri entre. Kaffe/te/vand kr

8 Kirkekalender marts - april - maj Mandag 26. kl International Christian Group Tirsdag 27. kl Kvinder i Bangladesh. Elsebeth Fischer-Nielsen fortæller. Maj Marts Mandag 1. kl International Christian Group Tirsdag 2. kl Findes der forfulgte kristne i dag? Ja! Rejsesekretær Michael Bobjerg Christensen fra Åbne Døre fortæller fra forskellige lande. Søndag sønd. e. påske Tirsdag 4. kl Tirsdagscafé: Aktivitetseftermiddag. Grupper: Bibel, håndarbejde, spil/snak Fredag 7. Bededag kl Georg Græsholt. Konfirmation 7.A Søndag sønd. e. påske. Konfirmation 7.C + 7.G Mandag 10. kl International Christian Group Tirsdag 11. kl Introduktion til Alpha-kursus og Danmark til middag. Fortælling og videoklip ved Vagn Dahl Nielsen Søndag sønd. e. påske kl Georg Græsholt Tirsdag 18. kl Tirsdagscafé: Hyggeeftermiddag Torsdag 20. Kristi Himmelfarts dag Efterfølgende udflugt i private biler. Søndag sønd. e. påske Mandag 24. kl International Christian Group Tirsdag 25. kl Børnenes rødder Med adoptivbørnene til Sydamerika ved Edel Eriksen Torsdag 27. kl Menighedsrådsmøde. Søndag 30. Pinsedag Tirsdag 2. kl. 19:00 Børne- og familiegudstjeneste ved Georg Græsholt i samarbejde med børn og voksne fra FDF i Kvaglund Onsdag 3. kl Gospelkoncert med Moasik. Se side 7 Søndag søndag i fasten Tirsdag 9. kl Tirsdagscafé: Aktivitetseftermiddag. Grupper: Bibel, håndarbejde, spil/snak Torsdag 11. kl Hvad skal vi med det gamle testamente, når vi har fået et nyt?. Tine Lindhardt, generalsekretær i Det danske Bibelselskab, holder foredrag. Søndag søndag i fasten Mandag 15. kl International Christian Group Tirsdag 16. kl Generation X. Stud.teol. Peter Søndergaard fortæller om sig selv og andre af slagsen. Fredag 19. kl Fælles spiseaften Søndag 21. Midfaste kl Georg Græsholt Tirsdag 23. kl Tirsdagscafé: Hyggeeftermiddag kl Menigheden Kristi legeme Fokusaften, oplæg ved biskop Elisabeth Dons Christensen Torsdag 25. kl Menighedsrådsmøde

9 kl Georg Græsholt Mandag pinsedag Børn Børn er altid velkomne i kirken. Der er søndagsbørneklub under prædikenen ved de gudstjenester, der er mærket med Kirkekaffe Der er kirkekaffe efter alle gudstjenester. Alle er velkomne til at gå ind i menighedssalen til kaffe/te/vand. Hvis man har tid, lyst, kræfter til at tage ansvar for kirkekaffen en søndag, kan man skrive sig på en liste. Kirkebil Ældre og gangbesværede tilbydes gratis kørsel til kirkens gudstjenester og arrangementer. Bilen bestilles ved henvendelse til kirkens kontor mellem kl og på tlf eller direkte hos Taxa på tlf Faste ugedage: Onsdag og torsdag kl : Mødestedet Tirsdag kl. 8.00: Konfirmationsforberedelse 7G (JF-N) Tirsdag kl : Børnegospelkor Onsdag kl. 8.00: Konfirmationsforberedelse 7C (JF-N) Onsdag kl : Koret Praise Torsdag kl. 8.00: Konfirmandforberedelse 7A (GG) Torsdag kl. 9.30: Kvindeklub Torsdag kl : Fællesspisning Torsdag kl : Bøn i kirken for menigheden Torsdag kl : Børneklubben 1 /24 Torsdag kl : Kirke-kor-øvning Søndag kl : Gudstjeneste med kirkekaffe Menighedsrådsmøder Søndag 28. Mariæ Bebudelse Mandag 29. kl International Christian Group Tirsdag 30. kl Påskeblomst, hvad vil du her? Causeri ved Hanne Gram Larsen April Søndag 4. Palmesøndag, Familiegudstjeneste Mandag 5. kl Filmen Jesus af Nazaret Tirsdag 6. kl Tirsdagscafé: Aktivitetseftermiddag. Grupper: Bibel, håndarbejde, spil/snak Onsdag 7. kl Pilgrimsvandring i kirken med levende lys og stille musik. Torsdag 8. Skærtorsdag kl Fællesspisning forud for gudstjenesten Torsdag 8. Skærtorsdag kl Jens Fischer-Nielsen. Nadvergudstjeneste. Fredag 9. Langfredag kl Georg Græsholt Søndag 11. Påskedag Mandag påskedag kl Georg Græsholt kl Jens Fischer-Nielsen, International Gudstjeneste på engelsk Tirsdag 13. kl Mit liv med skole, kirke, politik og kultur Tidl. leder for Amtscentralen, Ib Ansgar Jensen fortæller. Søndag sønd. e. påske Tirsdag 20. kl Tirsdagscafé: Hyggeeftermiddag Torsdag 22. kl Menighedsrådsmøde Søndag sønd. e. påske kl Georg Græsholt Menighedsrådets møder er offentlige. Som regel afholdes der møde fjerde torsdag i måneden kl , dog ikke juli og december. Dagsorden og udskrift af menighedsrådets beslutningsprotokol er fremlagt til gennemsyn på kirkekontoret fem hverdage før mødets afholdelse. 9

10 Påske Opstandelsesfest Hver søndag er egentlig opstandelsesfest. Vi fejrer søndag som helligdag pga. at det var søndag morgen Jesus stod op af graven. Derfor er hver søndagsgudstjeneste en fest. Men på en særlig måde fejrer vi Jesu opstandelse til påske. Se hvad der foregår i Kvaglund Kirke i den anledning: Søndag 4 april kl : Palmesøndags-familiegudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen Mandag 5. april kl. 19: Kom og se storfilmen Jesus af Nazaret Onsdag 7. april kl : Pilgrimsvandring. Besøg en række stationer i kirkerummet. Stationerne lægger op til at fordybe sig i et bibelvers, tænke efter, bede en bøn eller udføre en symbolsk handling. Bibelversene og handlingerne er en forberedelse til påske. Der lægges vægt på stilhed stille Taize-musik. Der er kun levende lys i kirken. Skærtorsdag 8. april: Kl. 18: Fælles spiseaften. Medbring lidt mad med til et fælles bord. Jesus indstiftede nadveren torsdag aften før han om fredagen blev korsfæstet. Han gjorde det i forbindelse med et måltid. Vi vil derfor denne aften begynde med måltidsfællesskab. Kl : Altergangsgudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen kl : Kirkekaffe i menighedssalen og mulighed for at gå pilgrimsvandring i kirken. Langfredag 9. april: Kl : Liturgisk gudstjeneste ved Georg Græsholt 10 Påskedag 11. april: Kl : Opstandelsesfest højmesse ved Jens Fischer-Nielsen. Det bliver en festgudstjeneste med festmusik i anledning af Jesu opstandelse. 2. Påskedag 12. april: Kl : Højmesse ved Georg Græsholt Kl : International (Eng.) påskegudstjeneste ved Jens Fischer-Nielsen. Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige Salmebogen nr. 204 Altertavlen i Kvaglund Kirke når solens stråler rammer korsets centrum

11 International Christian Group Every second Monday The International Christian Group is meeting in the church from 6pm to 9pm. Everyone speaking and understanding English are welcome. No matter from what background or denomination you are. The program is made up by Bible Study, discussions, singing, prayer and fellowship. For further information visit our website and check under the headline International. Or you can call phone , Vagn Dahl Nielsen Hver anden mandag holder International Christian Group møde fra kl. 18 til 21. Alle, som taler og forstår engelsk, er velkomne, uanset baggrund eller nationalitet. Indholdet i møderne bibelstudier, samtaler, sang, bøn og fællesskab. Informationer fås ved besøg på kirkens hjemmeside under International eller ved at ringe til Vagn Dahl Nielsen på tlf Meeting Schedule March 1 st : For God So Loved The World March 15 th : Bible Quiz March 29 th : What Would Jesus Do? April 8 th : Maundy Thursday - dinner and service April 12 th : International Church Service April 26 th : God of The Lost May 10 th : Sing of Joy May 24 th : God of Circumstances June 7 th : Summer Party Monday 12th April (Second Easter Day) 2 PM. International Church Service (English) Preacher: Jens Fischer-Nielsen Hymns, praise songs, sermon, Holy Communion. All denominations and nationalities are welcome. After the service: Fellowship with coffee and tea Every Sunday when Jens Fischer-Nielsen is preaching there is translation into English. Hver søndag når Jens F-N prædiker er der oversættelse til engelsk.. 11

12 NYT KIR KIRKENYT KIRKENYT KIRKEN ENYT KIRKENYT KIRKENYT K KIRKENYT KIRKENYT KIRKEN ENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKEN KENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKE KENYT KIRKENYT KIRKENYT T KIRKENYT KIRKENYT KIRKE RKENYT KIRKENYT KIRKENYT T KIRKENYT KIRKENYT KIRK IRKENYT KIRKENYT KIRKENYT T KIRKENYT KIRKENYT KIRK IRKENYT KIRKENYT KIRKENYT YT KIRKENYT KIRKENYT KIR KIRKENYT KIRKENYT KIRKENY YT KIRKENYT KIRKENYT KIR KIRKENY 12 KIRKENYT Kvindernes Internationale Bededag afholdes den 5. marts i Kvaglund Kirke. Bededagen begynder med kaffebord i menighedssalen fra kl Kl er der bededagssamling i kirken. Alle kvinder fra alle kirkesamfund er velkomne. Der vil blive oversættelse til engelsk ved hjælp af hovedtelefoner. Kvinder på Tværs indbyder kvinder fra forskellige kirkesamfund til formiddags-sammenkomst i Kvaglund Kirke lørdag d. 24. april kl Vi begynder med morgenkaffe (pris kr. 15,-) derefter er der sang, bibelord, tale og bøn. Vi slutter ca. kl Nye links på hjemmesiden Under Informationer på Kvaglund Kirkes hjemmeside er der nyttige links Tryk på Hvad skal barnet hedde og du får komplette lister over godkendte drenge og pigenavne. Tryk på Bibelen på forskellige sprog og du kan læse Bibelen på hvad sprog du ønsker. Tryk på Bibelen søg eller opslag og du kan finde hvad du vil i Bibelen. Hvor står f.eks. Jesus sagde jeg er vejen, sandheden, livet? Du finder det let. Prøv selv at skrive de 3 ord i søgefelterne. Der er derudover flere spændende links. Sommertilbud Der udbydes et væld af kristne sommerlejre og Bibel Campings. Sidste år deltog folk fra Kvaglund bl.a. følgende steder: Mørkholt (IM-Bibel Camping), Sommersted (Familier på vej) og Odder (Sommer Oase). - Mørkholt Der er familie camping 21. juni til 3. juli. Det er spændende program for alle aldre i et stort kristent fællesskab. Man kan læse mere på (Der vil være et par tusinde deltagere) I samme regi er der en lang række bibel campings. - Sommersted Familier på vej Det er familielejr med ægteskabsundervisning for de voksne og blandet program for børn og unge. Det er uge 30 fra 17. juli til 24. juli. Sammenhængende lejr med fælles spisning. (Ca. 300 deltagere, børn og voksne). Læs mere på - Sommer Oase bliver uge 29 dvs juli i Odder. Der er en særskilt Esbjerg-gade på campingpladsen. (Der vil være ca deltagere). Der er flere lejre i én således at alle aldersgrupper er dækket. Læse mere på Yderligere oplysninger kan rekvireres hos Jens Fischer-Nielsen vedr. alle lejre. Spiseaften Fælles Spiseaften for hele familien fredag den 19. marts kl. 18. Tag lidt mad med til et fælles bord. Spisning. Børneforkyndelse. Børneprogram. Voksenprogram. Jørn Jensen fortæller om sit arbejde som FN soldat i et af verdens brændepunkter. Aftensang i kirken kl Der er også spiseaften Skærtorsdag. Se programmet for påsken side 6.

13 ENYT KIR KIRKENYT KIRKENYT KIRKEN ENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKEN KENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKE KENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKENYT KIRKE RKENYT KIRKENYT KIRKENYT T KIRKENYT KIRKENYT KIRK IRKENYT KIRKENYT KIRKENYT T KIRKENYT KIRKENYT KIRK IRKENYT KIRKENYT KIRKENYT YT KIRKENYT KIRKENYT KIR KIRKENYT KIRKENYT KIRKENY YT KIRKENYT KIRKENYT KIR KIRKENYT KIRKENYT KIRKENY YT KIRKENYT KIRKENYT KI KIRKEN Danmark til middag For at gøre opmærksom på Alphakurser I hele Danmark bliver der en annoncekampagne op til den Nationale Alpha-dag 8. september. På den dag bliver der arrangeret Alpha-middag mange steder bl.a. i Kvaglund Kirke. Det bliver introduktion til det næste Alphakursus som kommer til at foregår i efteråret Du kan få dit navn på listen allerede nu, så du får tilsendt indbydelse når den udkommer. Ægteskabsundervisning Kik på hjemmesiden > Der er en liste over kirkens tilbud på dette område: Kursus i efteråret Rådgivning. Før-ægteskabs-undervisning (kan også benyttes af unge nygifte). Et godt ægteskab kan altid gøres bedre. Børnegospel Børn som går i 1., 2. og 3. klasse inviteres til at være med i et nyt børnegospelkor. Øvetidspunktet bliver tirsdage kl Indskrivning 9. marts kl. 16. Det er organist Lene Kastrup som vil stå for koret. Børn som har lyst til at synge og optræde kan være med. Yderligere info på tlf. nr Klub 1 /24 Glade - ivrige - lyttende! Det er tre ord, der fortæller hvordan børnene i Klub 1 /2 4 er. Og der er plads til mange flere! Så gør dine børn opmærksomme på klubben. Den er for børn på 6, 7, 8 og 9 år. Det er gratis at være med - og børnene bliver endda givet et eller andet at spise og drikke! Her er nogle emner som vi skal arbejde med, både ved at lave Børnene sang efter børneprogrammet under gudstjenesten 15. februar. Klub 1 /24 - hver torsdag kl Kontaktperson Vagn Dahl Nielsen: noget sammen og ved at høre på en spændende historie fra Bibelen: En sten på vejen - om Jakobs drøm; vi laver stenfigurer! Vi laver en flot dragt - om Josef og hans brødre; vi syr en dragt i mange farver! Om påske; vi maler påskeæg! Så er det pinse - om pinse; og en overraskelse! 13

14 Bø/rnekirke Hver søndag er der børnekirke d.v.s. børneprogram midt i gudstjenesten. Men hvordan er det at gå i kirke når man er dig? Vi vil gerne vide det. Få en voksen til at hjælpe dig med at besvare spørgsmålene nedenunder. Det er nogle spørgsmål om hvordan det er at være med til gudstjeneste i Kvaglund Kirke. Hvad er sjovt/godt//noget du godt kan lide? Hvis det er helt i top giver du 9 point. Hvad er kedeligt/ikke godt/noget du ikke kan lide? Hvis det er helt i bund giver du 1 point. Indimellem kan du give 5 eller et andet tal. Du giver karakter ved at sætte ring om det tal, du vil give. Hvis du ikke selv har oplevet det, skal du bare gætte på hvad du tror, eller du kan gå i kirken en søndag og opleve det. Hvor meget vil du give i karakter til? Kirken, sådan som den ser ud udenpå? Kirkeklokkens bimlen, sådan som den lyder? Stilheden i kirken? Kirken, sådan som den ser ud inden i? Gaven som børnene får somme tider ved indgangen til gudstjenesten? Kikke i børnebibelen? Salmerne? Børneprogrammet? Komme frem og se på barnedåb? Komme frem på gulvet til familiegudstjeneste, og præsten stiller spørgsmål? Tænde lys i lysgloben? Se tegnefilm om Jesus? Børnesange med bevægelse? Altergang, at spise små brød og drikke saft. (Jesu legeme og blod)? Kirkekaffe og saftevand til børnene efter gudstjenesten? Fælles spiseaften (besvar kun hvis du har været med) Klub 1/2 4 (besvar kun hvis du har været med) Klip ud og aflever til kirkekontoret inden 1. maj, så deltager du i lodtrækningen om en Børnebibel. Navn: Alder: Adresse: 14 Tlf.nr.

15 Kirkelige Netværk FDF 7. Kreds Fritid med indhold! Vi mødes i Den gamle kirke Tumlinge/puslinge (bhv., 1. kl. og 2. kl.) møder mandage kl Pilte (3.-4. kl.) møder tirsdage kl Væbnere (5.-6. kl.) møder mandage kl Kontaktpersoner: Lisbeth Kristensen, tlf , Jernbanegade 26 1.th., 6740 Bramming, Karsten Brix, tlf , Elmegade 33, 6740 Bramming. KFUM-Spejderne, Kvaglund gruppe Spejderlokalet på Egelunden 7 Bævere (bhv. og 1. kl.) møder onsdage kl Ulve (2.-3. kl.) møder mandage kl Spejderhytten Højdevej 10 Juniorspejdere (4.-5. kl.) møder onsdage kl Spejdere ( kl.) møder torsdage kl Gruppeleder: Egon Høy, Morbærlunden 9, tlf Alpha-kursus Der bliver Alphakursus til efteråret. Du kan tilmelde dig til kirkekontoret Så får du tilsendt indbydelse til næste kursus. Anonyme Narkomaner Mandage kl og onsdage kl Na-anon, pårørende til misbrugere, mandage kl i Kvaglund Kirke. Børnegospel Leder og dirigent: Lene Kastrup Kirkekor Leder: Organist Lene Kastrup, tlf Voksenkoret Praise Kontaktperson: Organist Lene Kastrup, tlf Fællesskabsgrupper Fællesskabsgrupper er kristne grupper for familier og enlige, hvor der lægges vægt på lovsang, bøn, kristen undervisning og den enkeltes vækst som kristen. Vil du være med så kontakt Berith Nord Hansen på tlf Kontaktpersoner vedrørende grupperne: Gruppe 1: Gladys Bruun og Elsebeth & Jens Fischer-Nielsen tlf Gruppe 2: Inger og Poul Martin Nielsen tlf Berit Nord Hansen Gruppe 3: Hanne Gram Larsen Karin Blok Kristensen: Gruppe 4: Ungdomsgruppe: Maria Aaling Nielsen Gruppe 5: Kristian Assenholt, Tirsdags-café Hver anden tirsdag (ulige uger) kl i Kirkens Mødesal. Kontaktperson Karin Blok Kristensen. Øvrige tirsdage spændende program. Fælles spiseaftener Fælles spiseaftener i kirkens mødesal en fredag i måneden. Det er kl. 18 og det er både for børn og voksne. Program ligger i våbenhuset. Det kan også rekvireres på tlf Mødestedet i Kvaglund Kirke Åbent hver onsdag og torsdag kl Det er åbent for alle. Spisning torsdag kl International Christian Group You ll find programme folders in the church. For more information, please call Vagn Dahl Nielsen, tel or look a Klub 1 /2 4 I den gamle kirke Børne- og Ungdomshuset torsdage kl Kontaktperson: Vagn Dahl Nielsen Teengruppe Forskellige tidspunkter. Kontaktperson Silas Serner-Pedersen. Tlf Du kan få sendt meddelelserne om mødetidspunkter pr. SMS. Kvindeklub Hver torsdag kl Kontaktperson: Inger Nielsen, tlf Bøn for menigheden Hver torsdag kl i kirkerummet. Alle kan komme. Kontaktperson: Hanne Gram Larsen Sct. Nikolaj-tjenesten Er du ensom rådvild bange? Ring (gældende takst). Telefonvagt hver nat

16 Folkekirkens Nødhjælps sogne-indsamling Søndag 7. marts kl Tag godt imod indsamlerne, når de ringer på din dør. 04 Ryd minerne Det er overskriften for Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling i år. Du slipper for at være minerydder, men du indbydes til at være bidragyder og, hvis du har tid/kræfter/mod, også til at være indsamler. Du kan melde dig på tlf Sogneindsamling 2004 sætter fokus på krigens efterladenskaber - landminer og ueksploderet ammunition Hvert 22. minut lemlæstes eller dør et menneske et sted i verden på grund af landminer. Landminer og ueksploderet ammunition skelner ikke mellem krig og fred eller mellem soldater og civile. Landminer hindrer et normalt liv - selv længe efter at en krig er slut. Landminer gør det umuligt for mennesker at dyrke deres jord. Ofte ligger minerne omkring skoler og brønde, hvor folk færdes. Humanitær minerydning er forudsætningen for, at et normalt hjælpearbejde kan begynde. Over 14 millioner kr. sidste år. Ved sidste års sogneindsamling samlede vi i Kvaglund Kr Skal vi prøve at gøre det endnu bedre i år?. Sogneindsamlingen sætter hver år fokus på de problemer, som rammer hårdest blandt verdens fattigste. Sidste år samlede flere end frivillige 14 millioner kroner ind til ofrene for aids-epidemien. Tak for din hjælp sidste år!. Grafisk Trykcenter AS Tlf.:

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 2 juni juli august 2005 side 3

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 2 juni juli august 2005 side 3 Kvaglund Kirkeblad Nr. 2 juni juli august 2005 side 3 På løvejagt i en treværelses! Helligånden er usynlig. Men her er et billede af en løve i bur - en fredelig løve med en fugl på hovedet (illustration

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn April - maj 2014 Gudstjenester i APRIL Onsdag 2. kl. 18.00 18-gudstjeneste B Hansen Fredag 4. kl. 17.00 Tumlegudstjeneste J C Larsen Lørdag 5. kl. 11.00 Kort nadvergudstjeneste

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Karlslunde Strandsogn

Karlslunde Strandsogn Gudstjenestekalender fortsat Butik på frivillige hænder Søndag 5. juli 1. februar blev Lisbeths Genbrug på Karlslunde Strandvej 76 overtaget af Karlslunde Strandkirke. Den tidligere ejer, Lisbeth Jensen,

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere