Stormøde Værløse Golfklub 21. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stormøde Værløse Golfklub 21. februar 2015"

Transkript

1 Deltagere: Bestyrelsen: Søren Thorsen ST Formand/kontakt til Baneudviklingsudvalg og R & D-udvalg Kim Christensen KC Næstformand/kontakt til Husudviklingsudvalg og MMS-udvalg Annette Skøttrup AS Kasserer/kontakt til Baneservice Jesper Clausager JC Bestyrelsesmedlem/kontakt til Juniorudvalg og Klubudvalg Christina Sund AFBUD CS Bestyrelsesmedlem/kontakt til Kommunikations-, Begynderog Turneringsudvalg Jan Kyhse-Andersen KJA Bestyrelsesmedlem/kontakt til Sport- og Eliteudvalg Udvalgsformænd: Leif Mårtensson LM Baneservice Finn Holm Nielsen FHN Baneudviklingsudvalg Eugene Spiro ES Begynderudvalg Vagn Petersen AFBUD VP Husudviklingsudvalg Lene Sommer LS Juniorudvalg Yuying Chen YC Klubudvalg René Mouritsen RM Kommunikationsudvalg Ole J. Nielsen OJN MMS-udvalg Jane Holm Nielsen JHN Regel- og Dommerudvalg Gitte Alkestrup Stumpe Olsen GO Sports- og Eliteudvalg Anne-Lise Hansen ALH Turneringsudvalg Klub-i-klubben: Jan Martinussen JM Formand Herreklubben Birgit Strange BS Formand Dameklubben Ansatte: Tine Lunding Strunch TLS Klubmanager Pia Fly Pedersen Referent PFP Klubsekretær Jesper Kristensen AFBUD JK Chefgreenkeeper Thomas Lindhardt TLH Head Pro 1. Velkomst ST bød velkommen og opfordrede udvalgene til at igangsætte sæsonens opstart møder, hvis ikke de allerede er afholdt. Kontaktperson til bestyrelsen er fastlagt for hvert udvalg, og ST omtalte forventningen til bestyrelsesmedlemmers rolle. Bestyrelsesmedlemmer deltager ikke nødvendigvis i alle udvalgsmøder, bortset fra sæsonstart. Bestyrelsen vil gerne med på råd ved eventuelt formandsskifte i udvalg. JKA tager kontakt til klub-i-klubben og sociale klubber i klubben om specifikke ønsker der. ST berørte kort omvæltningerne i VGK. Bla. Lars s opsigelse. Et ansættelsesudvalg er i forhandlinger med ny Pro. 12 ansøgere, 4 kaldt til samtale hvoraf én trak sig. Efter samtalerne er ansættelsesudvalget enige om at fortsætte med den ene af kandidaterne. Forhandlinger pågår. Forventes på plads til tiltrædelse Kort præsentation af bestyrelsesmedlemmerne

2 2. Nyt fra udvalgene. Afrapportering vedr. sæson 2014 samt planer, ideer og koordinationsbehov for sæson a Baneservice LM henviser til beretningen fsv angår aktiviteterne i Baneservice består af 14 medlemmer, som alle fortsætter nye har meldt sig. Alle har været på DGU kursus i Udvalgets arbejde fortsætter som hidtil, består af banekontrol og baneservice. LM drøfter øget baneservice med ny restauratør. Forslag: MobilePay i restauranten vil måske øge salget. Baneservice ønsker ikke at påtage sig opgaven med at lægge bolde sammen. Udvalget består foruden formanden af: Bent Elley, Svend Pedersen, Per Heindorf, Bent Olsson, Jesper Clausager, Tommy Petersen, John Wichmann, Per Larsen, Jan Badura, Mogens Grüner, Kristian Krautwald, Tavs Hansen og Torben Egebo. 2.b Baneudviklingsudvalg Sæson 2014/15 aktiviteter: Renovering af bunkers. Test af revetted-bunker på indspilsgreen. Drænarbejder bl.a. på range. Løbende projekt topdressing. Nyplantning af træer, især på hul 18. FHN gennemgik historikken om asketræet på hul 18 og planerne for at tvinge spillet venstre om de nyplantede og det eksisterende træ. JKA: Hvad gør vi for at forhindre vildt flyvende bolde på stien til venstre på rangen? FHN: Det har været drøftet i udvalget, og sættes på agendaen til det næste bestyrelsesmøde i april. I mellemtiden forsøges forskellige forslag iværksat. Udvalget består foruden formanden af: Mogens Risvang, Chefgreenkeeper Jesper Kristensen, Klubmanager Tine Lunding Strunch og Head Pro Thomas Lindhardt. 2.c Begynderudvalg Udvalget har fokus på at hjælpe de nye velkommen i klubben. Især fokus på fastholdelse af nye. Harekaninturneringer er en stor succes med mange tilmeldte. Det giver udfordringer med at få plads på banen. Har derfor haft behov for lejlighedsvis at tage bag9 i brug. 9 turneringer gennemført. 390 runder spillet. Har kontakt til R&D udvalg om teori. Forsøger at løfte harer/kaniner over i klubbens øvrige turneringsprogram. Hare hcp 18,4 kunne overvejes hævet. 9 huller er en godt tilbud, som mange er glade for. Typisk deltagere, og næsten alle deltager i de sociale aktiviteter efterfølgende. Udvalget har skabt et godt socialt miljø, som er meget populært. 22 overvintrende begynder sidste år. 56 nye prøvemedlemmer i prøvemedlemmer har overvintret til De kan ikke fortsætte som prøvemedlem, skal tage stilling til indmeldelse. Flere udtrykte stor ros til begynderudvalgets arbejde, som virkeligt fremmer klublivet. Udvalget består foruden formanden af: Inger Frankel, Britt-Mari Risberg, Leif Mårtensson, Anni Pilgaard, Arne Kristensen, Sten Hagesen og Ove Larsen. 2.d Husudviklingsudvalg TLS læste følgende op i VP s fravær: Husudvalget, som det hed, har færdiggjort renovering af Østfløjen. Udvalget synes, at det er et smukt slutresultat. Udvalget har arbejdet med et forslag til modernisering af Restauranten, og har i den forbindelse haft møde med en indretningsarkitekt. Udvalget vil herefter udarbejde en indstilling til bestyrelsen

3 Udvalget består foruden formanden af: René Sander Christensen, Henrik Sørensen, Chefgreenkeeper Jesper Kristensen og Klubmanager Tine Lunding Strunch. 2.e Juniorudvalg LS omdelte udvalgets oplæg og aktivitetsplan til den nye sæson. Planer 2015: Træning 200 timer inkl vintertræning, løb og styrketræning Fredagsturnering Egne turneringer forårsturnering, juniorpokal Sommercamp inkl. Ryder cup Halloween golf Tur til Nordea Masters Tur til Made in Denmark Eksterne turnering: AON JHT, JDT U14, U16 og U19, Minitour, Distrikststævner. Short game konkurrence Fælles spisning første fredag i hver måned med forældre, søskende etc. + minitourafvikling Forældremøde Koordinationsbehov: Eliteudvalg koordinering og udvikling af talenter Talenter individuel målsætning og udviklingsplan, fastlæggelse af træningsplan inkl. Selvtræning, fastlæggelse af turneringsaktivitet. Bestyrelsen fastholdelse af de unge over 18. Medlemskab samt forblive i juniorregi indtil de er 21 år. Årets største udfordring bliver Tiltrækning af nye juniorer. Assistance fra alle medlemmer i klubben. Golfens dag, søndag 3. maj Tag dine børn eller børnebørn med til sjov i golfklubben, Søndersøskolens idrætsundervisning plus andre skoler. Furesø sommeraktivitet i uge 27 og 28. Medlemskab til nye juniorers forældre? Alle aktiviteter kræver træner økonomisk udfordring. Vi har 55 juniorer. Budgettet er på 100. Sponsorer: HS BYG sponsorerer vores juniorpokal turnering Nordea Fonden sponsorerer vores sommercamp Ekstra bevilling fra klubben til ekstraordinære aktiviteter som i 2015 bliver en tur til Made in Denmark. Åben for yderligere en sponsor. Stor ros det det store arbejde, der gøres i Juniorudvalget. Udvalget består foruden formanden af: Karsten Melsing Andresen, Hans Christian Haxthausen, Henning Godske og Head Pro Thomas Lindhardt. 2.f Klubudvalg Udvalget arrangerer sociale klubaktiviteter. Der har været begrænset deltagelse i Lægges tidligere i Golfbox og markedsføres bedre i Aktiviteterne har været Vinsmagning, Happy Golf og tilbud om besøg i andre klubber. Prisen er for høj. Forsøger fremover med Juli-tilbud, hvor mange

4 klubber har særlige tilbud. I 2015 planlægges også VGK Ryder Cup. Klubudvalget vil gerne have mere samarbejde med de øvrige udvalg. Udvalget består foruden formanden af: Nils Nymann Andersen, Poul Bukh, Lotte Boskov. 2.g Kommunikationsudvalg Udvalgets arbejde i 2014 har omfattet nyhedsbreve, FaceBook, indlæg/opdateringer på hjemmeside og pressemeddelelser primært udført af sekretariatet. Vi kunne godt bruge min et medlem mere, især ifm ny hjemmeside, som er bevilget at bestyrelsen. KC/JKA har en kandidat. Fokusområder i 2015: Ny hjemmeside. Fællesmøde har været afholdt med MMS-udvalg og Hans Henrik Brandt, som bidrager med IT spg. Opfriskning af VGK logo, fart i bolden Designmanual Golfens Dag mediemæssigt. God historie om robotterne Ny shop og ny restauratør markedsføres. Juniorafdelingen. Og andre historier i klubben, der skal markedsføring/kommunikeres. RM opfordrer alle udvalg til at bidrage med gode historier i klubben. Udvalget består foruden formanden af: Peter Bonne Eriksen, Flemming Andersen, Klubmanager Tine Lunding Strunch og Klubsekretær Pia Fly Pedersen. 2.h MMS-udvalg Udvalgets målsætning at opnå det antal medlemmer, som er vedtaget på generalforsamlingen, dvs seniormedlemmer. Forventet 50 udmeldelser 30.6, som således også skal kompenseres. Relativ stor afgang, vi bruger mange ressource på nye medlemmer. Behov for bedre fastholdelsesstrategi. Behovet for 70 nye medlemmer i 2015 burde være opnåeligt. Fortsætter med intro-tilbud og præmiering af medlemmers hvervehjælp. Golfens Dag er god både til hvervning af nye medlemmer og markedsføring af klubben. I 2014 forsøgte vi med Tag med ud og spil golf. Gennemføres ikke igen. Det giver ikke rigtigt output. Sponsorer: Vi har gennemført 3 Businessturneringer + Sponsordag. Opsat Sponsortavle. Vi har 27 sponsorer. Nåede ikke det helt det budgetterede tal på reklameværdi. Der ligger en stor indtægt yderligere til klubben i medlemsindtægter og andre ydelser. 13 sponsoraftaler udløb i år. Det lykkedes at få 11 fornyet. Indtægt er over sidste år. Vi forsøger at lave 3 årige aftaler. Mgl 60 tkr i reklameindtægt for 2014/15. Canvass forsøgt på Furesø Erhvervsråd 290 medl. 70 kontaktet uden resultat. Potentialet er ikke ret stort. Opfordring til at give kontakter til MMS-udvalg. ST: Lån og Sparbank. Tiltag overfor eksisterende sponsorer: Medlemspakke med sponsortilbud. Månedens sponsor aktiviteter

5 Øget samarbejde med Kommunikationsudvalget. Udvalget består foruden formanden af: Wagn Erik Nørgaard, Nikolaj Nielsen, Klubmanager Tine Lunding Strunch og Klubsekretær Pia Fly Pedersen. 2.i Regel og Dommerudvalg Udvalgets vision: Alle skal spille efter samme regler. 2014: Tilladelse til at bruge smartphones. Regelaften med 40 delt. Dropperegler er stadig en udfordring. Samarbejde med Baneudviklingsudvalget. Sikrer at lokalregler er i orden. 2015: Begynderundervisning ligger nu i R&D. Begyndere skal deltage i teoriaften + banegennemgang inden deltagelse i kaninturneringer. Faddere er tilbudt undervisning, for at sikre, at fadderne formidler de samme, korrekte budskaber. Hcp nøgler er ofte debatteret. Er fastsat ud fra statistik i slagsspilsturneringer. Ændring kan kun ske på basis af slagsspilsturnering. Så vi mangler bredden, da det kun er klubmesterskaberne, der spilles som slagspil. Klub-i-klubben og Turneringsudvalg opfordres til at indarbejde slagsspilsturneringer, så vi kan få et repræsentativt statistikmateriale. Årets handicap årsrevision har kun givet få spørgsmål. Vi har taget imod tilbud fra Brian Oswald om en mere underholdende regelaften, det bliver Udvalget består foruden formanden af: Henrik Jespersen (hcp), Birgit Jacobsen, Anne Jespersen, Karin Brandt, Claus Haakansson og Klubmanager Tine Lunding Strunch. 2.j Sports- og Eliteudvalg Resultater 2014: Divisionshold: Herre forbliver i 2. division. Herre 4. division sluttede sidst og rykkede dermed ned i Kvalifikationsrækken. Damerne tæt på at vinde Kvalifikationsrækken. Veteranerne rykker op i 2. division. Regionsgolf: 7 hold. 2 kom videre til slutspil, vandt begge deres Øst-finaler, men tabte desværre landsfinalen. Elitespillere: Kevin Chen & Anne Kaa. Anne vandt bronze ved Senior DM. Målsætninger 2015: Elitespillere: Kevin, Anne og Markus eneste, der får individuel træning. Øvrige gruppetræning. Herre 1: Forblive i 2. div Herre 2: Oprykning fra kval.rækken. Dame: Oprykning fra kval.rækken. Senior: 2. div slutte i toppen af rækken Veteran: Forblive i 2. div Regionsgolf: Tilmeldt 6 hold. Målsætning: 2 hold i slutspil

6 Udfordringer for udvalget: Ny formand. Trænersituationen. Forsømt samarbejde med Juniorafd. Mangel på elitespillere. Fokus bliver: Skabe godt fundament. Skabe synlighed om eliten. Aktivitetsplan, stille krav til elitespillerne. Træningslejr desværre samme dag som Golfens Dag. De spillere, der ikke deltager, møder op på Golfens Dag. Ugentlig gruppetræning. Tvungen brug af spillertøj. Mere info på hjemmesiden. Ændring af kulturen i elitearbejdet. Ca 40 spillere, kommunikationen til dem skal forbedres. Fokus på fællestrup på tværs af hold/køn. Formulering af mål og langsigtet strategi. Gøre noget ekstra ud af den 26. april, hvor alle hold spiller hjemme. Blive bedre til at samarbejde med øvrige udvalg. Udvalget består foruden formanden af: Caspar Schultz, Tina Hauberg Jensen, Vinni Vendelev Eriksen, Poul Koefoed-Petersen, Kasper Frank, Arne Steen Jacobsen og Head Pro Thomas Lindhardt. Klubbens kommende pro får også et plads i udvalget. 2.k Turneringsudvalg Stor udskiftning i udvalget. 3 nye medlemmer. 2014: 14 turneringer afholdt. Deltagelse af mange af klubbens nye medlemmer. Også mange nye, gamle medlemmer. Deltaget i Synoptik og Firkløver. 2015: Turneringer afholdes med temaer, f.eks. Det flotteste score-kort, Opretning af nedslagsmærker. Ny Pinseturnering med fælles morgenmad. Greenkeepernes Hævn Cross Country bliver åbning af Vinter-banen 2015/16. 2 Generationsmatch. Drop In turneringer i Juli. Tvungen spisning til nogle turneringer. Firkløvercup, VGK skal afholde lørdagen 3. okt. 2- generationsturnering foreslås udvidet til ikke nødvendigvis at kræve blodets bånd. Klub- og Rækkemesterskaber afholdes i samme weekend. Hulspilsmesterskaberne bliver med tilmelding i stedet for kvalifikation. Hulspilsmesterskaberne er desværre i 2015 samme weekend som MID. Bør undgås fremover. Opfordring til ikke at lægge hcp begrænsing men begrænsning på antal deltagere i hver række. Lad os skabe mere event omkring klubmesterskaber, så det virkelige bliver en klubbegivenhed. Udvalget består foruden formanden af: Hanne Saugmann, Karin Brandt, Anni Saabye, Kell Hansen, Puk Astrud, Lars Brunsgaard og Anne Jespersen (ansvarlig for klub- og rækkemesterskaber). 2.l Herreklubben Er ikke en eliteklub. Størstedelen er i hcp Ca 300 medlemmer. Ikke plads til alle hver tirsdag. 6 månedsmatcher. Gennemgående turnering hver tirsdag. Konkurrenceelementet er en vigtig ting. Årlig udflugt. Sommerturnering. Årsmøde Bestyrelsen for Herreklubben består foruden formanden af: Ole de Neergaard, Søren Jonasen, Steen Lindhard, Henrik Sørensen, Urs Kent og Morten Viholt. 2.m Dameklubben 140 medlemmer. Vil markedsfører sig over for kanin/harer. Mentor-ordning efterspurgt, men blev ikke brugt. Mølleåen genoptages som venskabsklub. Gilleleje også interesseret. ERFA møde for dameklubber i Nordsjælland. Vært for damefirkløverturnering i Initiativer til turneringer: Fysioterapeut, Greenkeeper indlæg, Pro indlæg, Månedens regel. Info møde Ladies section har

7 desværre nedlagt sig selv. VGK har vundet pokalen til ejendom sejr de seneste fire år. Hjemmeside strandet på produktionsskole. Dameklubben vil gerne med ind under ny klub-hjemmeside. Bestyrelsen for Dameklubben består foruden formanden af: Marianne Skjøt, Anni Saabye, Lene Larsen, Lena Dahl og Anne Kaae. 2.n Sekretariat Medlemskort er i produktion. Klar ca. 1. marts til udlevering sammen med sponsormedlemspakken. Firkløverkort kommer slut april. Sløjt med tilmeldinger. Sommerferieaktiviteter Uge Oversigt kontaktpersonudvalg uddelt Udvalgenes kommissorier ligger på hjemmeside Protrainer modul er tilkøbt. Online tilmelding i Golfbox af lektioner. 2.o Proshoppen Proshoppen ændrer udseende og koncept. Fokus på fitting inden køb. Flere aktiviteter ved Proshoppen. Åbningsreception s Bestyrelsen ST vil på det efterfølgende bestyrelsesmøde indstille til, at bestyrelsen igangsætter et Strategiarbejde om VGK s fremtid. Tak til alle for arbejdet indtil nu. Udvalgsformændene udleverer GF billetter til de frivillige i respektive udvalg. 3. Eventuelt Ingen yderligere punkter. Næste Stormøde: 30. januar

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup Dato: 29. april 2015 Dansk Træ ordinære generalforsamling fredag den 24. april 2015 på Sinatur Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup Referat fra generalforsamlingen: Dagsoden til Dansk Træs generalforsamling

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Juniorugen igen en succes Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere