Stormøde Værløse Golfklub 21. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stormøde Værløse Golfklub 21. februar 2015"

Transkript

1 Deltagere: Bestyrelsen: Søren Thorsen ST Formand/kontakt til Baneudviklingsudvalg og R & D-udvalg Kim Christensen KC Næstformand/kontakt til Husudviklingsudvalg og MMS-udvalg Annette Skøttrup AS Kasserer/kontakt til Baneservice Jesper Clausager JC Bestyrelsesmedlem/kontakt til Juniorudvalg og Klubudvalg Christina Sund AFBUD CS Bestyrelsesmedlem/kontakt til Kommunikations-, Begynderog Turneringsudvalg Jan Kyhse-Andersen KJA Bestyrelsesmedlem/kontakt til Sport- og Eliteudvalg Udvalgsformænd: Leif Mårtensson LM Baneservice Finn Holm Nielsen FHN Baneudviklingsudvalg Eugene Spiro ES Begynderudvalg Vagn Petersen AFBUD VP Husudviklingsudvalg Lene Sommer LS Juniorudvalg Yuying Chen YC Klubudvalg René Mouritsen RM Kommunikationsudvalg Ole J. Nielsen OJN MMS-udvalg Jane Holm Nielsen JHN Regel- og Dommerudvalg Gitte Alkestrup Stumpe Olsen GO Sports- og Eliteudvalg Anne-Lise Hansen ALH Turneringsudvalg Klub-i-klubben: Jan Martinussen JM Formand Herreklubben Birgit Strange BS Formand Dameklubben Ansatte: Tine Lunding Strunch TLS Klubmanager Pia Fly Pedersen Referent PFP Klubsekretær Jesper Kristensen AFBUD JK Chefgreenkeeper Thomas Lindhardt TLH Head Pro 1. Velkomst ST bød velkommen og opfordrede udvalgene til at igangsætte sæsonens opstart møder, hvis ikke de allerede er afholdt. Kontaktperson til bestyrelsen er fastlagt for hvert udvalg, og ST omtalte forventningen til bestyrelsesmedlemmers rolle. Bestyrelsesmedlemmer deltager ikke nødvendigvis i alle udvalgsmøder, bortset fra sæsonstart. Bestyrelsen vil gerne med på råd ved eventuelt formandsskifte i udvalg. JKA tager kontakt til klub-i-klubben og sociale klubber i klubben om specifikke ønsker der. ST berørte kort omvæltningerne i VGK. Bla. Lars s opsigelse. Et ansættelsesudvalg er i forhandlinger med ny Pro. 12 ansøgere, 4 kaldt til samtale hvoraf én trak sig. Efter samtalerne er ansættelsesudvalget enige om at fortsætte med den ene af kandidaterne. Forhandlinger pågår. Forventes på plads til tiltrædelse Kort præsentation af bestyrelsesmedlemmerne

2 2. Nyt fra udvalgene. Afrapportering vedr. sæson 2014 samt planer, ideer og koordinationsbehov for sæson a Baneservice LM henviser til beretningen fsv angår aktiviteterne i Baneservice består af 14 medlemmer, som alle fortsætter nye har meldt sig. Alle har været på DGU kursus i Udvalgets arbejde fortsætter som hidtil, består af banekontrol og baneservice. LM drøfter øget baneservice med ny restauratør. Forslag: MobilePay i restauranten vil måske øge salget. Baneservice ønsker ikke at påtage sig opgaven med at lægge bolde sammen. Udvalget består foruden formanden af: Bent Elley, Svend Pedersen, Per Heindorf, Bent Olsson, Jesper Clausager, Tommy Petersen, John Wichmann, Per Larsen, Jan Badura, Mogens Grüner, Kristian Krautwald, Tavs Hansen og Torben Egebo. 2.b Baneudviklingsudvalg Sæson 2014/15 aktiviteter: Renovering af bunkers. Test af revetted-bunker på indspilsgreen. Drænarbejder bl.a. på range. Løbende projekt topdressing. Nyplantning af træer, især på hul 18. FHN gennemgik historikken om asketræet på hul 18 og planerne for at tvinge spillet venstre om de nyplantede og det eksisterende træ. JKA: Hvad gør vi for at forhindre vildt flyvende bolde på stien til venstre på rangen? FHN: Det har været drøftet i udvalget, og sættes på agendaen til det næste bestyrelsesmøde i april. I mellemtiden forsøges forskellige forslag iværksat. Udvalget består foruden formanden af: Mogens Risvang, Chefgreenkeeper Jesper Kristensen, Klubmanager Tine Lunding Strunch og Head Pro Thomas Lindhardt. 2.c Begynderudvalg Udvalget har fokus på at hjælpe de nye velkommen i klubben. Især fokus på fastholdelse af nye. Harekaninturneringer er en stor succes med mange tilmeldte. Det giver udfordringer med at få plads på banen. Har derfor haft behov for lejlighedsvis at tage bag9 i brug. 9 turneringer gennemført. 390 runder spillet. Har kontakt til R&D udvalg om teori. Forsøger at løfte harer/kaniner over i klubbens øvrige turneringsprogram. Hare hcp 18,4 kunne overvejes hævet. 9 huller er en godt tilbud, som mange er glade for. Typisk deltagere, og næsten alle deltager i de sociale aktiviteter efterfølgende. Udvalget har skabt et godt socialt miljø, som er meget populært. 22 overvintrende begynder sidste år. 56 nye prøvemedlemmer i prøvemedlemmer har overvintret til De kan ikke fortsætte som prøvemedlem, skal tage stilling til indmeldelse. Flere udtrykte stor ros til begynderudvalgets arbejde, som virkeligt fremmer klublivet. Udvalget består foruden formanden af: Inger Frankel, Britt-Mari Risberg, Leif Mårtensson, Anni Pilgaard, Arne Kristensen, Sten Hagesen og Ove Larsen. 2.d Husudviklingsudvalg TLS læste følgende op i VP s fravær: Husudvalget, som det hed, har færdiggjort renovering af Østfløjen. Udvalget synes, at det er et smukt slutresultat. Udvalget har arbejdet med et forslag til modernisering af Restauranten, og har i den forbindelse haft møde med en indretningsarkitekt. Udvalget vil herefter udarbejde en indstilling til bestyrelsen

3 Udvalget består foruden formanden af: René Sander Christensen, Henrik Sørensen, Chefgreenkeeper Jesper Kristensen og Klubmanager Tine Lunding Strunch. 2.e Juniorudvalg LS omdelte udvalgets oplæg og aktivitetsplan til den nye sæson. Planer 2015: Træning 200 timer inkl vintertræning, løb og styrketræning Fredagsturnering Egne turneringer forårsturnering, juniorpokal Sommercamp inkl. Ryder cup Halloween golf Tur til Nordea Masters Tur til Made in Denmark Eksterne turnering: AON JHT, JDT U14, U16 og U19, Minitour, Distrikststævner. Short game konkurrence Fælles spisning første fredag i hver måned med forældre, søskende etc. + minitourafvikling Forældremøde Koordinationsbehov: Eliteudvalg koordinering og udvikling af talenter Talenter individuel målsætning og udviklingsplan, fastlæggelse af træningsplan inkl. Selvtræning, fastlæggelse af turneringsaktivitet. Bestyrelsen fastholdelse af de unge over 18. Medlemskab samt forblive i juniorregi indtil de er 21 år. Årets største udfordring bliver Tiltrækning af nye juniorer. Assistance fra alle medlemmer i klubben. Golfens dag, søndag 3. maj Tag dine børn eller børnebørn med til sjov i golfklubben, Søndersøskolens idrætsundervisning plus andre skoler. Furesø sommeraktivitet i uge 27 og 28. Medlemskab til nye juniorers forældre? Alle aktiviteter kræver træner økonomisk udfordring. Vi har 55 juniorer. Budgettet er på 100. Sponsorer: HS BYG sponsorerer vores juniorpokal turnering Nordea Fonden sponsorerer vores sommercamp Ekstra bevilling fra klubben til ekstraordinære aktiviteter som i 2015 bliver en tur til Made in Denmark. Åben for yderligere en sponsor. Stor ros det det store arbejde, der gøres i Juniorudvalget. Udvalget består foruden formanden af: Karsten Melsing Andresen, Hans Christian Haxthausen, Henning Godske og Head Pro Thomas Lindhardt. 2.f Klubudvalg Udvalget arrangerer sociale klubaktiviteter. Der har været begrænset deltagelse i Lægges tidligere i Golfbox og markedsføres bedre i Aktiviteterne har været Vinsmagning, Happy Golf og tilbud om besøg i andre klubber. Prisen er for høj. Forsøger fremover med Juli-tilbud, hvor mange

4 klubber har særlige tilbud. I 2015 planlægges også VGK Ryder Cup. Klubudvalget vil gerne have mere samarbejde med de øvrige udvalg. Udvalget består foruden formanden af: Nils Nymann Andersen, Poul Bukh, Lotte Boskov. 2.g Kommunikationsudvalg Udvalgets arbejde i 2014 har omfattet nyhedsbreve, FaceBook, indlæg/opdateringer på hjemmeside og pressemeddelelser primært udført af sekretariatet. Vi kunne godt bruge min et medlem mere, især ifm ny hjemmeside, som er bevilget at bestyrelsen. KC/JKA har en kandidat. Fokusområder i 2015: Ny hjemmeside. Fællesmøde har været afholdt med MMS-udvalg og Hans Henrik Brandt, som bidrager med IT spg. Opfriskning af VGK logo, fart i bolden Designmanual Golfens Dag mediemæssigt. God historie om robotterne Ny shop og ny restauratør markedsføres. Juniorafdelingen. Og andre historier i klubben, der skal markedsføring/kommunikeres. RM opfordrer alle udvalg til at bidrage med gode historier i klubben. Udvalget består foruden formanden af: Peter Bonne Eriksen, Flemming Andersen, Klubmanager Tine Lunding Strunch og Klubsekretær Pia Fly Pedersen. 2.h MMS-udvalg Udvalgets målsætning at opnå det antal medlemmer, som er vedtaget på generalforsamlingen, dvs seniormedlemmer. Forventet 50 udmeldelser 30.6, som således også skal kompenseres. Relativ stor afgang, vi bruger mange ressource på nye medlemmer. Behov for bedre fastholdelsesstrategi. Behovet for 70 nye medlemmer i 2015 burde være opnåeligt. Fortsætter med intro-tilbud og præmiering af medlemmers hvervehjælp. Golfens Dag er god både til hvervning af nye medlemmer og markedsføring af klubben. I 2014 forsøgte vi med Tag med ud og spil golf. Gennemføres ikke igen. Det giver ikke rigtigt output. Sponsorer: Vi har gennemført 3 Businessturneringer + Sponsordag. Opsat Sponsortavle. Vi har 27 sponsorer. Nåede ikke det helt det budgetterede tal på reklameværdi. Der ligger en stor indtægt yderligere til klubben i medlemsindtægter og andre ydelser. 13 sponsoraftaler udløb i år. Det lykkedes at få 11 fornyet. Indtægt er over sidste år. Vi forsøger at lave 3 årige aftaler. Mgl 60 tkr i reklameindtægt for 2014/15. Canvass forsøgt på Furesø Erhvervsråd 290 medl. 70 kontaktet uden resultat. Potentialet er ikke ret stort. Opfordring til at give kontakter til MMS-udvalg. ST: Lån og Sparbank. Tiltag overfor eksisterende sponsorer: Medlemspakke med sponsortilbud. Månedens sponsor aktiviteter

5 Øget samarbejde med Kommunikationsudvalget. Udvalget består foruden formanden af: Wagn Erik Nørgaard, Nikolaj Nielsen, Klubmanager Tine Lunding Strunch og Klubsekretær Pia Fly Pedersen. 2.i Regel og Dommerudvalg Udvalgets vision: Alle skal spille efter samme regler. 2014: Tilladelse til at bruge smartphones. Regelaften med 40 delt. Dropperegler er stadig en udfordring. Samarbejde med Baneudviklingsudvalget. Sikrer at lokalregler er i orden. 2015: Begynderundervisning ligger nu i R&D. Begyndere skal deltage i teoriaften + banegennemgang inden deltagelse i kaninturneringer. Faddere er tilbudt undervisning, for at sikre, at fadderne formidler de samme, korrekte budskaber. Hcp nøgler er ofte debatteret. Er fastsat ud fra statistik i slagsspilsturneringer. Ændring kan kun ske på basis af slagsspilsturnering. Så vi mangler bredden, da det kun er klubmesterskaberne, der spilles som slagspil. Klub-i-klubben og Turneringsudvalg opfordres til at indarbejde slagsspilsturneringer, så vi kan få et repræsentativt statistikmateriale. Årets handicap årsrevision har kun givet få spørgsmål. Vi har taget imod tilbud fra Brian Oswald om en mere underholdende regelaften, det bliver Udvalget består foruden formanden af: Henrik Jespersen (hcp), Birgit Jacobsen, Anne Jespersen, Karin Brandt, Claus Haakansson og Klubmanager Tine Lunding Strunch. 2.j Sports- og Eliteudvalg Resultater 2014: Divisionshold: Herre forbliver i 2. division. Herre 4. division sluttede sidst og rykkede dermed ned i Kvalifikationsrækken. Damerne tæt på at vinde Kvalifikationsrækken. Veteranerne rykker op i 2. division. Regionsgolf: 7 hold. 2 kom videre til slutspil, vandt begge deres Øst-finaler, men tabte desværre landsfinalen. Elitespillere: Kevin Chen & Anne Kaa. Anne vandt bronze ved Senior DM. Målsætninger 2015: Elitespillere: Kevin, Anne og Markus eneste, der får individuel træning. Øvrige gruppetræning. Herre 1: Forblive i 2. div Herre 2: Oprykning fra kval.rækken. Dame: Oprykning fra kval.rækken. Senior: 2. div slutte i toppen af rækken Veteran: Forblive i 2. div Regionsgolf: Tilmeldt 6 hold. Målsætning: 2 hold i slutspil

6 Udfordringer for udvalget: Ny formand. Trænersituationen. Forsømt samarbejde med Juniorafd. Mangel på elitespillere. Fokus bliver: Skabe godt fundament. Skabe synlighed om eliten. Aktivitetsplan, stille krav til elitespillerne. Træningslejr desværre samme dag som Golfens Dag. De spillere, der ikke deltager, møder op på Golfens Dag. Ugentlig gruppetræning. Tvungen brug af spillertøj. Mere info på hjemmesiden. Ændring af kulturen i elitearbejdet. Ca 40 spillere, kommunikationen til dem skal forbedres. Fokus på fællestrup på tværs af hold/køn. Formulering af mål og langsigtet strategi. Gøre noget ekstra ud af den 26. april, hvor alle hold spiller hjemme. Blive bedre til at samarbejde med øvrige udvalg. Udvalget består foruden formanden af: Caspar Schultz, Tina Hauberg Jensen, Vinni Vendelev Eriksen, Poul Koefoed-Petersen, Kasper Frank, Arne Steen Jacobsen og Head Pro Thomas Lindhardt. Klubbens kommende pro får også et plads i udvalget. 2.k Turneringsudvalg Stor udskiftning i udvalget. 3 nye medlemmer. 2014: 14 turneringer afholdt. Deltagelse af mange af klubbens nye medlemmer. Også mange nye, gamle medlemmer. Deltaget i Synoptik og Firkløver. 2015: Turneringer afholdes med temaer, f.eks. Det flotteste score-kort, Opretning af nedslagsmærker. Ny Pinseturnering med fælles morgenmad. Greenkeepernes Hævn Cross Country bliver åbning af Vinter-banen 2015/16. 2 Generationsmatch. Drop In turneringer i Juli. Tvungen spisning til nogle turneringer. Firkløvercup, VGK skal afholde lørdagen 3. okt. 2- generationsturnering foreslås udvidet til ikke nødvendigvis at kræve blodets bånd. Klub- og Rækkemesterskaber afholdes i samme weekend. Hulspilsmesterskaberne bliver med tilmelding i stedet for kvalifikation. Hulspilsmesterskaberne er desværre i 2015 samme weekend som MID. Bør undgås fremover. Opfordring til ikke at lægge hcp begrænsing men begrænsning på antal deltagere i hver række. Lad os skabe mere event omkring klubmesterskaber, så det virkelige bliver en klubbegivenhed. Udvalget består foruden formanden af: Hanne Saugmann, Karin Brandt, Anni Saabye, Kell Hansen, Puk Astrud, Lars Brunsgaard og Anne Jespersen (ansvarlig for klub- og rækkemesterskaber). 2.l Herreklubben Er ikke en eliteklub. Størstedelen er i hcp Ca 300 medlemmer. Ikke plads til alle hver tirsdag. 6 månedsmatcher. Gennemgående turnering hver tirsdag. Konkurrenceelementet er en vigtig ting. Årlig udflugt. Sommerturnering. Årsmøde Bestyrelsen for Herreklubben består foruden formanden af: Ole de Neergaard, Søren Jonasen, Steen Lindhard, Henrik Sørensen, Urs Kent og Morten Viholt. 2.m Dameklubben 140 medlemmer. Vil markedsfører sig over for kanin/harer. Mentor-ordning efterspurgt, men blev ikke brugt. Mølleåen genoptages som venskabsklub. Gilleleje også interesseret. ERFA møde for dameklubber i Nordsjælland. Vært for damefirkløverturnering i Initiativer til turneringer: Fysioterapeut, Greenkeeper indlæg, Pro indlæg, Månedens regel. Info møde Ladies section har

7 desværre nedlagt sig selv. VGK har vundet pokalen til ejendom sejr de seneste fire år. Hjemmeside strandet på produktionsskole. Dameklubben vil gerne med ind under ny klub-hjemmeside. Bestyrelsen for Dameklubben består foruden formanden af: Marianne Skjøt, Anni Saabye, Lene Larsen, Lena Dahl og Anne Kaae. 2.n Sekretariat Medlemskort er i produktion. Klar ca. 1. marts til udlevering sammen med sponsormedlemspakken. Firkløverkort kommer slut april. Sløjt med tilmeldinger. Sommerferieaktiviteter Uge Oversigt kontaktpersonudvalg uddelt Udvalgenes kommissorier ligger på hjemmeside Protrainer modul er tilkøbt. Online tilmelding i Golfbox af lektioner. 2.o Proshoppen Proshoppen ændrer udseende og koncept. Fokus på fitting inden køb. Flere aktiviteter ved Proshoppen. Åbningsreception s Bestyrelsen ST vil på det efterfølgende bestyrelsesmøde indstille til, at bestyrelsen igangsætter et Strategiarbejde om VGK s fremtid. Tak til alle for arbejdet indtil nu. Udvalgsformændene udleverer GF billetter til de frivillige i respektive udvalg. 3. Eventuelt Ingen yderligere punkter. Næste Stormøde: 30. januar

Stormøde Værløse Golfklub 30. januar 2016

Stormøde Værløse Golfklub 30. januar 2016 Deltagere: Bestyrelsen: Kim Christensen KC Formand/kontakt til Husudviklingsudvalg Søren Boye Nielsen SBN Næstformand/kontakt til Regel og Dommerudvalg+Handicapkomité Annette Skøttrup AS Kasserer/kontakt

Læs mere

Stormøde i Værløse Golfklub 30. Januar 2016

Stormøde i Værløse Golfklub 30. Januar 2016 Stormøde i Værløse Golfklub 30. Januar 2016 Formålet med dagen i dag! Bestyrelsesformand Kim Christensen 1. Skabe samarbejde, forståelse og gensidig respekt 2. Indsigt i hinandens opgaver og bidrag til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2014

Juniorafdelingen Sæson 2014 Juniorafdelingen Sæson 2014 Velkommen til endnu en golfsæson i Odsherred Golfklub Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter, og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1 Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014 i Asserbo Golf Club, side 1 Til stede: William Grahn, Peter Fredgaard, Michael Tvede, Charlotte Malling, Erling Jensen, Stig Borg, Arne Larsen (Klubchef).

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde Deltagere Frede Kruse-Christiansen Inge Larsen Stig Person Frank Adrian Tino Petersen Claus Lindqvist Roland Pedersen Jørgen Gotfredsen Fraværende

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 13. oktober 2016

Referat Bestyrelsesmøde d. 13. oktober 2016 Referat Bestyrelsesmøde d. 13. oktober 2016 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Thomas Kruse (TK) Peter Langballe Sørensen (PLS)

Læs mere

If you lay up, make sure you lay up, not in

If you lay up, make sure you lay up, not in Velkommen Opstart og information for eliten 2013 Trupper og træningstider Træningslejr/samling Kriterierne for holdudtagelse Sportslig målsætning og vores værdier Eksterne elitematcher 2013 Race to sæsonstart

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. februar Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 18:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. februar Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 18:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. februar 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 18:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015. Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015. Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015 Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. august 2016

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. august 2016 Referat Bestyrelsesmøde d. 8. august 2016 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Thomas Kruse (TK) Peter Langballe Sørensen (PLS)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. august 2013. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. august 2013. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 12. august 2013 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Udvalgsstruktur i Langesø Golf Club 2010

Udvalgsstruktur i Langesø Golf Club 2010 Udvalgsstruktur i Langesø Golf Club 2010 Bestyrelsen Samarbejdsudvalg Udarbejder hvert år en aktivitetsplan for det kommende år. Afviklingen af aktiviteterne lægges i hånden på det udvalg hvor det hører

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2010

Bestyrelsens Beretning 2010 Bestyrelsens Beretning 2010 Klubbens medlemsudvikling Klubben omfatter for øjeblikket 653 medlemmer (heraf 78 fleksmedlemmer), hvilket er en flot stigning på mere end 125 medlemmer i forhold til samme

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde Deltagere Frede Kruse-Christiansen Claus Lindqvist Stig Person Claus Voglhofer Tine Grening Tino Petersen Jørgen Gotfredsen Fraværende Roland Pedersen,

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset Generalforsamling tirsdag den 19.3.2013 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning: Brande Golfklub 2012 Trods en del konkurser så lysner det faktisk lidt omkring i de forskellige golfklubber. Jeg vil indlede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag den 15. januar 2010. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Baneansvarlig - Egon Christensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde Deltagere Frede Kruse-Christiansen Inge Larsen Stig Person Frank Adrian Tino Petersen Claus Lindqvist Roland Pedersen Jørgen Gotfredsen Fraværende

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 25.09.13 Tidspunkt: Kl. 19.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 25.09.13 Tidspunkt: Kl. 19.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 25.09.13 Tidspunkt: Kl. 19.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: LR Deltagere: bestyrelsen, Peter Mosdal (junior/eliteudvalg),niels Huus (baneservice)

Læs mere

Nystrup Start Thisted Forsikring

Nystrup Start Thisted Forsikring Nystrup Start Thisted Forsikring De spillere kom nærmest flaget på par3-hullerne 4, 8 og 11. Det er fra venstre mod højre Else Thomsen, Mikkel T. Pedersen, Sigurd Skovborg, Thora Nielsen, Grethe Nystrup

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Turneringskalender 2015

Turneringskalender 2015 APRIL Tirsdag 7 12.30-19.00 Gunstart 1-12 Herredag Åbningsturnering Herredag max 84 Texas Herredagsudvalg Torsdag 9 10.00-19.00 Gunstart 18 Damedag Åbningsturnering Damedag max 72 Stableford Damedagsudvalg

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. juni 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. november 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. november 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. november 2015. Mødedeltagere: Povl Munk (PM), John Sohn (JS), Jørgen Nielsen (JN), Henrik Eeg Knudsen (HEK), Kalle Jensen (KJ), Helle Rahbek Thomsen (HRT), suppleant

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den Klubhuset fra kl

Referat fra bestyrelsesmøde den Klubhuset fra kl Referat fra bestyrelsesmøde den 15.5.2013 Klubhuset fra kl. 18.30 23.00 Ref. Margit Rodkjær Deltager: Kristian Bech Andersen (KBA) formand Aage Bak (AAB) Lynge Østergaard (LØ) næstformand Finn Bisgaard

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. september 2016

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. september 2016 Referat Bestyrelsesmøde d. 8. september 2016 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Thomas Kruse (TK) Peter Langballe Sørensen (PLS)

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Formand Jørgen Mathiesen bød velkommen til ca. 130 medlemmer, heraf 8 fra bestyrelsen, som blev præsenteret.

Formand Jørgen Mathiesen bød velkommen til ca. 130 medlemmer, heraf 8 fra bestyrelsen, som blev præsenteret. REFERAT Side 1 GENERALFORSAMLING SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 2014 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 04.09.2014 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 04.09.2014 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 04.09.2014 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

Nyt fra Proshoppen. Resultater fra: Gahrn-Jensen Cup Ægteskabsturnering Profil Optik Rønne Optik Max Bank Golf Cup Junior-Åbningsrurnering SuperSenior

Nyt fra Proshoppen. Resultater fra: Gahrn-Jensen Cup Ægteskabsturnering Profil Optik Rønne Optik Max Bank Golf Cup Junior-Åbningsrurnering SuperSenior MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Nyt fra Proshoppen Resultater fra: Gahrn-Jensen Cup Ægteskabsturnering Profil Optik Rønne Optik Max Bank Golf Cup Junior-Åbningsrurnering SuperSenior 5. NYHEDSBREV

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD)

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD) Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Jørn Schlichting (JS), Janne Andreasen (JA)

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Ordinært bestyrelsesmøde indkaldt til tirsdag den 11. august kl. 18.30 i kantinen.

Ordinært bestyrelsesmøde indkaldt til tirsdag den 11. august kl. 18.30 i kantinen. AARHUS LAWN-TENNIS SELSKAB Ordinært bestyrelsesmøde indkaldt til tirsdag den 11. august kl. 18.30 i kantinen. Børges stikord: 1. Medlemstal/økonomi Niels. 2. Evaluering af LC Ole/Merete. 3. Politik for

Læs mere

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre Prøvemedlem 2015 Velkommen Her får du glad golf for alle aldre Silkeborgvej 44 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 5151 / info@horsensgolf.dk / www.horsensgolfklub.dk Prøvemedlemskab 2015 Horsens Golfklub kan tilbyde

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde Deltagere Frede Kruse-Christiansen Claus Lindqvist Stig Person Tine Grening Tino Petersen Jørgen Gotfredsen Fraværende Roland Pedersen, arbejde Claus

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Velkomst. Kære medlemmer. Traditionen tro holder vi jo vores generalforsamling her i midten af marts måned. Det plejer at være omkring det tidspunkt,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Lørdag den 10. januar 2009. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Turneringsansvarlig - Peter

Læs mere

Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK)

Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK) Bestyrelsesmøde fredag d. 7/2-15 kl. 9.00 til 12.00 Møn Golfklub Referat Deltagere: Lars Kleist (LK), Kim Sejberg (KS), Jane Heller(JH), Claus Hyttel (CH), Käthe Höyer(KH) og John Kreiner (JK) Afbud fra

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2014

Nyhedsbrev marts 2014 Nyhedsbrev marts 2014 marts 2014 Ny leder i Roskilde Golf Klub Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan præsentere Thomas Wichmann som klubbens ny forretningsfører. Thomas har de seneste 5 år været ansat

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 10/2016 Dato og tid: Mandag den 3. oktober 2016 kl. 17.30 Sted: I klubhuset Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: John Sahlertz Claus Kristiansen Leif Bo

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. O.J Referent: LR Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben, træner

Læs mere

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid:

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. marts 2012: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen (JP) Sussie Hørlyk (SH) Claus Pedersen (CP) Christa

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 1/2014

Referat af bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 1/2014 Referat af bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 1/2014 Dato og tid: Mandag den 13. januar 2014 kl. 17.30 Sted: ABF Skinbjergs fælleshus Referent: Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg, intern revisor og Claus Gråbæk, Onlinekontoret deltog under pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg, intern revisor og Claus Gråbæk, Onlinekontoret deltog under pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 6. oktober 2015 kl. 17.00 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO)

Læs mere

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter.

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter. Begynderhåndbogen Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E L S E S M Ø D E

M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E L S E S M Ø D E M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E S E S M Ø D E Tid/sted Tirsdag den 22. november 2016 kl. 17.30 Mødenr.: 9-2016 Deltagere Bestyrelsen: Stig Brogård Andersen (SBA) Claus Svold (CS) Jan Haugsted Petersen

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer Smørum, 2. oktober 2009 Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010 Aftaler gældende for enkeltmedlemmer 1. Fuldgyldige DGU medlemmer Alle fuldgyldige medlemmer betaler i 2 rater ved tilmelding

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 1-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer

Bestyrelsesmøde. Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 1-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer Bestyrelsesmøde Møde den 31-1-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 1-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen () Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT

Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Ordinær generalforsamling mandag den 20. marts 2006. REFERAT Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013

VELKOMMEN! JUNIOR OPSTARTSMØDE 2013 ! VELKOMMEN! JUNIOR OPSRTSMØDE 2013 JUNIORUDVALG Lene Thomsen Formand Mette Kaysen Bo Damgaard Susanne Salling Hans Henrik Søllested Thomas Axelsen DET FÅR DU SOM JUNIOR Fast ugentlig træning af klubbens

Læs mere

Formandsmøde FGK 5. november 2015

Formandsmøde FGK 5. november 2015 Formandsmøde FGK 5. november 2015 Kl. 18.30 22.00 REFERAT Deltagere: Formænd Øvrige FGK-bestyrelse René Brodin Hans Otto Kristiansen (Christian Lose) (Jane Bojsen) (Ulrik Skovgaard) (Jens Duval) (Henning

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2013

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2013 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2013 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser, jeg havde nær sagt, som sædvanlig fornuftig ud. Vi kommer ud med et mindre overskud. Medlemstal Medlemstallet er

Læs mere