Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30"

Transkript

1 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Tove Vestergaard (TVP) Martin Skovsboe Pedersen (MSP) Jakob Søholt (JS) Niels Thyssen (NT) Tilforordnede: Afbud Afbud: Thor Petersen (TP) Nina Adsersen (NA) Dagsorden som følger: 1. Godkendelse af referat fra 12. november Godkendelse af dagsorden 3. Orientering fra a) Formanden b) Forretningsføreren c) Udvalgene 4. Økonomi, herunder: 1

2 a) Årsregnskab 2014 b) Budget 2015 c) Budget 2016 d) Medlemsskabsformer mv. 5. Driftsoptimering, herunder a) Klubhuset b) Status på EConta c) Internetbetaling af turneringer mv. d) Baneservice 6. Organisationsudvikling i MGC, herunder a) Opfølgning på strategidagen b) Oplæg til videre udvikling 7. Status på projekter: a) Hul 15 b) Peters gård c) Tordenhytter d) Brøndboring e) Overdækning på DR 8. Generalforsamling Eventuelt 10. Næste møder: 24. Februar og 19. marts 11. Personale og fortrolige sager Ad Punkt 1: Godkendelse af referat af 12. november Referat fra seneste BM har været for længe under vejs, og der skal strammes op. Referatet blev godkendt. Ad Punkt 2: Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkt 5 stk. d: Baneservice 2

3 Ad Punkt 3: Orientering Pkt. a) Orientering fra formanden: DGU holdt d orienteringsmøde om sundhedsprojekt. Der var god opbakning også fra medlemmernes side. Miljøstyrelsen har sendt informationsbrev til MGC om indrapportering mv. Dette er sendt til behandling i baneudvalget. Aktivitetsstøtteansøgning. Ansøgning skal være inden den Dette skal være med bestyrelsens accept og underskrift. Juniorudvalget tager sig af indberetning. Pkt. b) Orientering fra forretningsføreren. Forretningsføreren er fraværende og derfor ingen beretning. Pkt. c) Orientering fra udvalgene Begynderudvalg har afholdt møde om planlægning for begynderhold Sponsor- og erhvervsudvalg ingen beretning. Husudvalget ingen beretning. Almen vedligehold og optimering pågår løbende af bygninger. Der udføres reparation af gulv under restaurant i februar 2015 Trivselsudvalget har organiseret sig med underudvalg jf. tidligere BM ref. Generelt søges der praktiske oplysninger fra alle til hjemmesiden eller andre input til gavn for MGC s medlemmer eller interessenter. Udvalget søger oplysninger løbende i klubben og sætte det på hjemmesiden til gavn for alle. Turneringsudvalget har afholdt møde med holdkaptajner for Regionsgolf, og der har været fin opbakning med 45 henvendelser fra spillere, som ønsker at deltage. Fordelingen er på plads, og spilledatoer for A B C er på plads. Turneringskalender er klar til offentliggørelse og skal rundsendes til restauranten og greenkeeper personale m.fl. Sekretariat har oplysninger omkring turneringskalender. Baneudvalg har ikke afholdt møde siden sidste BM, men har følgende at berette. Jakob og Ulrik har afholdt møde den omkring planlægning for basis pleje for 2015 og den følger modellen fra Behandlingen af banen i november 2014 har været en succes ud fra det nuværende visuelle perspektiv. Banen er i øjeblikket lukket generelt på grund af regn. 6 Huller er åben, når vejret tillader det. Økonomisk har 2014 givet et fint resultat, men desværre er der fremkommet en vandregning på ,00 på grund af manglende eller fejlagtig aflæsning af måler i Der er derfor afregnet på baggrund af forbrug i 2012 til og med d.d., og derfor kommer måler regnskab til at give denne afvigelse. Frem- 3

4 over er det kun Ulrik, som aflæser vandmålere hver måned, og kun Ulrik, som indberetter til Aarhus Vand. Baneservice behandles under punkt 5 stk. d. Sportsudvalget. Junior og eliteudvalg har afholdt møde omkring sammenlægning af poster i budgettet for 2015 og Budgettet er lavere end forgående år for dette udvalg. Der er tilgang af 3 spillere i gruppen omkring HCP 2. Der har ikke været afholdt vintertræning i , men der planlægges en træningslejr senere. Handicapudvalget: Fra DGU er årsrevisionen for 2014 kommet. Ad Punkt 4: Økonomi Punkt a) Årsregnskab 2014 Årsregnskabet afventer næste BM. Punkt b) Budget 2015 Budgettet for 2015 blev drøftet, men kunne ikke vedtages på dette BM pga. rettelser og fejl i det fremsendte materiale. Punkt c) Budget 2016 Budget 2016 er ikke drøftet eller gennemgået på grund af fejl og rettelser i det fremsendte materiale. Budget 2016 vedtages på næste BM. Punkt d) I: MGC s deltagelse i DGUs sundhedsprojekt. Bestyrelsen tilslutter sig, at MGC deltager i DGUs sundhedsprojekt. MGC tilbyder op til 10 pladser med ½ kontingent i op til 14 måneder. Punkt d) II: Ønske om 9-hullers medlemskab fra medlem. Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt med 9 hullers medlemskab. Ad Punkt 5: Driftsoptimering Punkt a) Klubhuset: Der er intet at berette omkring klubhuset. Driftsoptimering pågår løbende. Punkt b) econta: Manager er fraværende og beretter til næste BM. Punkt c) Internetbetaling af turneringer: 4

5 Forslag om brug af betalingssystem fra GolfBox til de 5 klubturneringer sættes på prøve i Udgiften afholdes under turneringsudvalget. Punkt d) Baneservice 2015 Bestyrelsen vedtog, at baneservice fortsætter i 2015 under samme vilkår som Der har være god feedback i forbindelse med baneservice i forbindelse med start på 1. Tee og generelt på banen. Ad Punkt 6: Organisationsudvikling i MGC Punkt a) Opfølgning på strategidagen Der er fremsendt sammenfatning. Der arbejdes videre på en sammenskrivning på ca. 2 sider. Punkt b) Oplæg til videre udvikling HC præsenterede kort udkast til nye værdier, ny vision og strategier. Inden næste BM fremsendes udkast til forretningsorden, klubudviklingsplan mv. Forslag om at afsætte et separat møde til at drøfte organisation. Ad Punkt 7: Status på projekter Punkt a) Hul 15 Pt. Intet nyt. Punkt b) Peters gård. Statsforvaltningen har givet Aarhus kommune tilladelse til, at gården kan sælges, uden at den skal i udbud. Gården bliver nu vurderet af 2 ejendomsmæglere for at finde markedsprisen. Punkt c) Tordenhytter Pt. Intet nyt. Punkt d) Brøndboring Brøndboring skal på budget 2015 eller Punkt e) Overdækning af Driving Range Arbejdet har ligget stille på grund af meget regn. Primo februar starter greenkeeper staben med området omkring D.R., således at dette er klar til åbning i marts VVS er udført og tilslutning af maskiner pågår. Projektering af EL installation pågår, men det grundlæggende og forberedende arbejde er udført. Montering af glasfacade pågår iht. aftale med Jytas. Arbejde med tagpap pågår, når vejret tillader dette. Maskiner for boldvask og boldautomat etableres i teknikrummet sammen med EL installation. 5

6 Der er desværre gået en del bolde tabt på D.R. og disse forsøges opsamlet hurtigst muligt. Ad Punkt 8: Generalforsamling 2015 Generalforsamlingen er fastlagt til tirsdag d. 24. marts. Lokalereservation er i orden. Køreplan for forberedelser til generalforsamlingen blev gennemgået. Følgende bestyrelsesmøder indgår i forberedelserne: BM 24. febr.: gennemgang af regnskab og budget BM 2. marts: behandling af årsregnskab BM 17. marts: behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne. Ad Punkt 9: Eventuelt - Ad Punkt 10: Næste møder Næste møder er d kl. 16:30 i MGC, d kl i MGC og d kl i MGC (flyttet fra 19.3). Ad Punkt 11: Personale og fortrolige sager Mødet hævet af formanden kl Referent: Martin Skovsboe Pedersen 6

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Deltagere: Niels Chr. Andersen, Jette Lyng, Frede Wilche, IngeLise Klemmensen og Inge Dyg

Deltagere: Niels Chr. Andersen, Jette Lyng, Frede Wilche, IngeLise Klemmensen og Inge Dyg Bestyrelsesmøde den 12. februar 2015 Deltagere: Niels Chr. Andersen, Jette Lyng, Frede Wilche, IngeLise Klemmensen og Inge Dyg Dagsorden 1. Orientering fra bestyrelsesmøde den 10. febr i Fonden 2. Evaluering

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat 7. februar 2013

Referat 7. februar 2013 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet.

Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Klub 144 Udviklingsplan 2010 Giv en mand en fisk og han har mad i dag. Lær ham at fiske og han har mad for livet. Fritids og ungdomsklubben 144 Bagsværdvej 144 A 2800 Lyngby E-mail: Klub144@gladsaxe.dk

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar.

3. Personalesituationen lige nu. Vikar for socialrådgiver ansat. Anna Marie Zami er startet 2-12-08 som vikar. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-12-08. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Jens Hansen, Inge Kristiansen, Lilian Lauge, Lars Christiansen,

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

Samarbejdsudvalgets arbejdsform

Samarbejdsudvalgets arbejdsform Denne pjece har til formål at bidrage til forbedrede rutiner i det daglige samarbejde til fordel for både virksomhedens resultater og de ansattes trivsel Samarbejdsudvalgets arbejdsform Samarbejdsudvalgets

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere