PRODUKTER TIL KERAMISKE FLISER OG NATURSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTER TIL KERAMISKE FLISER OG NATURSTEN"

Transkript

1 PRODUKTER TIL KERAMISKE FLISER OG NATURSTEN

2

3

4 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS Produktlinje for keramiske fliser og natursten Keramiske fliser, porcelænsfliser samt natur- og kunststen er materialer med en bred vifte af anvendelsesmuligheder inden for lufthavne, universiteter, supermarkeder, svømmehaller og i vores hjem alle med forskellige farver, egenskaber og krav til avanceret ydeevne. De produkter, der anvendes ved montering af disse materialer, skal være under konstant udvikling, eftersom den teknologiske udvikling går hånd i hånd med større brugervenlighed og forbedret holdbarhed. Takket være væsentlige tiltag inden for en række forskningsområder kan MAPEI nu tilbyde komplette sortimenter af produkter, som er tilpasset alle installationssystemer i alle størrelser. Serien omfatter cementbundne, organiske bundne og epoxybaserede klæbestoffer, vandbaserede klæbestoffer til afretningslag, klargøring af overflader (primer), spartelmasser, fugemasser, tætningsmidler og supplerende produkter, som er velegnede til formål, der indtil for nylig var anset for teknisk umulige, men som nu giver en række nye og spændende muligheder. Reparationsarbejde uden bekostelig nedrivning. Større hastighed og effektivitet ved udførelse af arbejdet Det betyder hurtigere færdiggørelse af arbejdet. Avanceret eliminering af farlige produkter fra byggepladsen. Mørtel og fuger, der ikke bare er funktionelle, men også kan være dekorative elementer. ADHESIVES FOR CERAMIC TILES Alle MAPEI's klæbestoffer til keramik og natursten overholder standarden EN GROUT Alle MAPEI's fugemasser til keramik og natursten overholder standarden EN Alle MAPEI's klæbestoffer er CE-mærket i henhold til standard EN 12004, bilag ZA EN De fleste af MAPEI's fæste- og fugemasser er certificeret i henhold til EMICODE EC1 af GEV MAPEI's færdigblandede afretningsmørtel overholder standarden EN LEVELLING COMPOUNDS C25-F7 2 MAPEI's afretningsmørtel er CE-mærket i henhold til standard EN 13813, bilag ZA EN MAPEI's tilsætningsstoffer til gulvafretning er CE-mærket i henhold til standarden EN 934-2, bilag ZA EN MAPEI's produkter og systemer til beskyttelse af betonkonstruktioner er CE-mærket i henhold til Bilag ZA i standarden EN EN

5 MAPEI har altid været aktiv inden for forskning og udvikling af produkter, som beskytter miljøet og helbredet både hos dem, der bruger dem, og dem, der bruger de overflader, hvor de er anvendt. Siden 1980 har man udviklet et udvalg af produkter, som afgiver ekstremt lave niveauer af flygtige organiske forbindelser. Disse produkter er blevet anvendt i årtier rundt omkring i verden til montering af robuste tekstilgulve og er certificeret "EMICODE EC1 ekstremt lavt emissionsniveau af flygtige organiske forbindelser" af GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe Klebstoffe und Bauprodukte e.v.), en tysk organisation, der kontrollerer emissionsniveauet fra produkter, som anvendes til gulvbelægning, lim og andre materialer inden for byggeindustrien. MAPEI's stærke fokus på miljøet og økologisk bæredygtigt byggeri betyder også, at virksomheden tilbyder produkter med ekstremt lave niveauer af flygtige organiske stoffer til montering af fliser og natursten, som også er GEV-certificerede og mærket som EMICODE EC1-godkendte. Se desuden i kataloget: GEV EMICODE Restemissioner efter 10 dage: organisk lim: < 0,5 mg/m 3 primer: < 0,1 mg/m 3 pulverprodukter: afretnings-/konstruktionsmørtel og selvnivellerende afretningslag, cementbaserede klæbestoffer: < 0,2 mg/m 3 For at sikre kvalitetsstandarden på anvendelsesstedet er -teknologien udviklet, som forhindrer dannelse af skimmel på produkter ved anvendelse i fugtige miljøer. Produkter med denne teknologi er lette at genkende på -logoet. teknologien er udviklet for at beskytte helbredet hos de, der håndterer og anvender sådanne produkter, ved drastisk at reducere mængden af støv, som frigives, når produkterne blandes med vand. Produkter med denne teknologi er lette at genkende på -logoet. More than 150 MAPEI products assist Project Designers and Contractors create innovative LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) certified * projects, in compliance with the U.S. Green Building Council. Symbolet Green Innovation kendetegner produkter med egenskaber, der bidrager til økologisk bæredygtige bygninger: Produkter, som producerer ekstremt små mængder flygtige organiske stoffer Produkter, der producerer ekstremt små mængder af støv under blanding og opbevaring Produkter, der forhindrer dannelsen af skimmel, når de anvendes i fugtige omgivelser Produkter, der medvirker til at forbedre miljørelateret trivsel, f.eks. ved forbedret lydisolering Produkter baseret på genbrugsmaterialer for at reducere de miljømæssige konsekvenser af at bruge nye råmaterialer - Letvægtsprodukter Klargøring af underlag Fugtisolering t t LYDABSORBERENDE SYSTEMER Mapesilent Roll 8 Mapesilent Band 8 Mapesilent Tape 9 Mapefonic System 9 AFRETNINGSLAG Dynamon SX-N Superflyt Mapecem Mapecem Pronto Topcem Topcem Pronto t Stålnet Mapepoxy BI-IMP Mapepoxy L SPARTELMASSER Uniplan ECO Conplan ECO KF Conplan ECO R Conplan ECO F Uniplan FR Nivoplan Planicrete Mapelastic Mapelastic Smart Monolastic * Monolastic Ultra * Mapenet 150 Mapegum WPS Mapeband Adesilex T Super Mapeband PE120 * Mapeband TPE * Adesilex PG4 *

6 Primere Klæbestoffer Fugemasser og elastiske fugemasser Primer G 24 Primer S 22 Mapeprim SP 25 Primer VT Plus 25 Mapeprim 1K 26 Primer FR 24 Eco Prim Grip * 27 t t t t t CEMENTBASEREDE KLÆBESTOFFER CEMENTBASEREDE KLASSIKERE Kerabond T 28 LATEX Isolastic 30 Keracrete+ Keracrete Powder 31 SUPERCEMENT MED POLYMER Adesilex P9 32 Adesilex P10 33 Keraflex 34 Keraflex Maxi S1 35 Ultralite S1 36 Ultraflex S2 Mono 37 Ultraflex S2 Quick 37 FLYDEFIX Adesilex P4 38 HURDTIGHÆRDENDE Elastorapid 39 Granirapid 40 Keraquick 40 Latex Plus 40 t t t t CEMENTBASEREDE FUGEMASSER Ultracolor Plus 44 Keracolor FF 46 Keracolor GG 46 Fugolastic 47 REAKTIONSBASEREDE FUGEMASSER Kerapoxy 48 Kerapoxy Design 48 MapeGlitter 49 SILIKONBASEREDE FUGEMASSER Mapesil AC 57 Megasil SB 57 POLYURETANBASEREDE FUGEMASSER Mapeflex PU40 52 Primer M 52 Mapeflex PU21 54 Mapefoam 55 t t t DISPERSIONS- KLÆBESTOFFER FÆRDIGBLANDEDE PASTAER Ultramastic III 42 SUPERPOLYMER Kerapoxy 43

7 Tilsætningsstoffer til førende primere Supplerende produkter Mapelectric CP1 * 56 Primer G Conductive* 56 Keranet 57 Keraseal 57 Mapequarz 58 Fuga Fresca 58 Mapetex System * 58 Alfabetisk produktregister * projektprodukt, ikke på lager

8 6 CE-mærkningen og den europæiske klassificeri keramik og stenmateriale iht. europæisk standa CE-mærkning klæbestoffer til keramiske fliser klæbemidlet har de egenskaber, der er defineret i bilag ZA, Standard og som kræves i "Mandat M127 Fästmassor i konstruktion"; klæbemidlet har fået en eller flere godkendelser i form af et certifikat fra et uafhængigt laboratorium, der er udpeget af de enkelte europæiske lande og godkendt af Det Europæiske Fællesskab: Technische Universität München/Det tekniske universitet i München (TUM) Säurefliesner-Vereinigung E.V. Grossburgwedel/Säurefliesner-foreningen E.V. Grossburgwedel (SFV) Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Champs sur Marne/Bygningsvidenskabeligt og teknisk center, Champs sur Marne (CSTB) Produktoversigten for hvert keramiske klæbestof indeholder også certifikatets referencenummer og navnet på det organ, der har udstedt det; producenten har udstedt en underskrevet overensstemmelseserklæring (EF-erklæringen), med hvilken han påtager sig alt ansvar for deklarationen af CE-mærkningen. Iht. direktiv EN 89/106 er fabrikanten forpligtet til at overholde følgende: at implementere et kvalitetsstyringssystem for de produkter, der produceres på fabrikken, at udføre grundige kontroller ved opstarten af hver ny produktionskørsel og for variationer i råmaterialer og produktionsprocesser, at føre grundigt tilsyn med testudstyret, at registrere og gemme resultaterne af de udførte prøver i mindst fem år samt fremlægge resultaterne heraf på anmodning, at mærke og frasortere de produkter (råvarer og færdigvarer), som ved kontrollen ikke opfylder standarden, at sørge for passende uddannelse af alle medarbejdere, der er ansat i produktion og kvalitetskontrol, at tage det fulde ansvar for de forsikrede egenskaber, at angive produktets anvendelsesområde og give anvisninger vedrørende dets rette brug. For at opsummere, så repræsenterer CE-mærkningen en dokumenteret garanti til brugeren om, at det købte produkt som minimum besidder de krævede egenskaber i henhold til gældende normer, og at de ovennævnte egenskaber ikke varierer fra parti til parti.

9 ng af klæbestoffer, fuge- og injektionsmørtel til rd: EN EN EN Tabel 1: KLASSIFICERING AF KLÆBESTOFFER TIL KERAMIKFLISER OG NATURSTEN IHT. STANDARD EN C E M E N T B A S E R E D E K L Æ B E S T O F F E R M A P E I - P R O D U K T E R TYPE OG KLASSE B E S K R I V E L S E E N ; E N KERABOND T KERABOND T + ISOLASTIC ADESILEX P4 GRANRAPID KERACRETE POWDER + KERACRETE ADESILEX P9 / ADESILEX P10 / KERAFLEX KERAFLEX MAXI S1, ULTRALITE S1 ADESILEX P10 + ISOLASTIC (blandet 1:1 med vand) ULTRAFLEX S2 MONO KERAQUICK Normalt skridsikkert cementbaseret klæbestof Forbedret, skridsikkert cementbaseret klæbestof, højdeformerbart Forbedret, hurtighærdende cementbaseret klæbestof Forbedret, hurtighærdende cementbaseret klæbestof, deformerbart Forbedret, skridsikkert cementbaseret klæbestof Forbedret, skridsikkert cementbaseret klæbestof med forlænget forarbejdningstid Forbedret, cementbaseret klæbestof, skridsikkert med forlænget forarbejdningstid, deformerbart Forbedret, cementbaseret klæbestof, skridsikkert med forlænget forarbejdningstid, højdeformerbart Skridsikkert, forbedret hurtighærdende cementbaseret klæbestof, deformerbart ELASTORAPID Forbedret cementbaseret klæbestof, hurtighærdende og skridsikkert med forlænget forarbejdningstid, høj deformerbarhed KERAQUICK + LATEX PLUS Skridsikkert, forbedret hurtighærdende cementbaseret klæbestof, høj deformerbarhed ULTRAFLEX S2 QUICK Skridsikkert, forbedret hurtighærdende cementbaseret klæbestof, høj deformerbarhed D I S P E R S I O N S K L Æ B E S T O F F E R M A P E I - P R O D U K T E R ULTRAMASTIC III TYPE OG KLASSE B E S K R I V E L S E Skridsikkert, forbedret dispersionsklæbestof med forlænget forarbejdningstid K L Æ B E S T O F F E R M E D R E A K T I O N S H A R P I K S M A P E I - P R O D U K T E R KERALASTIC KERAPOXY / KERALASTIC T TYPE OG KLASSE B E S K R I V E L S E Forbedret klæbestof med reaktionsharpiks Forbedret klæbestof med reaktionsharpiks, skridsikkert Tabel 2: KLASSIFICERING AF FUGEMASSER IHT. EN 13888: EN M A P E I - P R O D U K T E R ULTRACOLOR PLUS, KERACOLOR FF, KERACOLOR GG + FUGOLASTIC KERAPOXY, EPOFUG TYPE OG KLASSE B E S K R I V E L S E Forbedret cementbaseret fugemasse (høj slidstyrke Ar og reduceret vandoptagelse W) Fugemasse med reaktionsharpiks K L Æ B E S T O F F E R F O R K L A R I N G F U G E M A S S E R Type TipoSymbol Sigla Klasse Type Symbol Klasse cementbaseret C cementbasered CG dispersion D 1 normal reaktionsharpiks R 2 1 normal forbedret (høj slidstyrke og reduceret vandoptagelse) 2 forbedret F hurtighærdende reaktionsharpiks RG T skridsikker E forlænget forarbejdningstid cementbaseret S1 deformerbar S2 høj deformerbarhed

10 6 Trinlydsdæmpende system Mapesilent Roll Mapesilent Band * * Trinlydsdæmpende system til flydende afretningsmørtel bestående af en særlig polymerbaseret elastoplastisk membran med bitumen. Trinlydsdæmpende måtte med et forstærkende lag af polyester i sandwichkonstruktion med et holdbart lag af polyesterfibre og overflade dækket med et lag af blå nonwoven polypropylen. Trækstyrke: i længderetningen: 700 N/50 mm, tværgående: 500 N/50 mm. Slagfasthed: 900 mm. Resistens mod perforering af statisk belastning: 15 kg. Vandtæthed: > 100 kpa. Brandmodstand: F. Dynamisk stivhed til beregningsformål (S'): 47 MN/m³. Lydisolering: ( L ): 22,8 db. (*). Termisk modstand (R): 0,145 m²k/w. Nominel tykkelse: 8 mm. Størrelse: 1x10 m ruller. Vægt: 1,8 kg/m². Pakning Ruller med 1 x 10 m. L-formet selvklæbende membran mod lydbroer, af ekspanderet polyethylen med lukkede celler til påføring på vægge og rundt om kanterne på elementer, der føres gennem afretningsmørtel. Mapesilent Band anvendes på alle vægge omkring afretningsmørtlen for at danne et lydisoleringssystem med Mapesilent Roll eller Mapesilent Panel, og rundt om alle kanter på elementer, der føres gennem afretningsmørtlen, for at forhindre dannelse af lydbroer. Dette produkt leveres i to bredder, 100 og 160 mm, Mapesilent Band 50/100 og Mapesilent Band 50/ mmversionen kræves til opvarmede gulve, hvor der anvendes isoleringsplader integreret med varmesystemets varmeelement. Tykkelse: 6 mm. Bredde ved basis: 50 mm. Højde: 100 mm/160 mm. Længde: 2 m. Pakning kartoner med 110 eller 200 profiler, 100 mm højde x 200 cm længde kartoner med 64 profiler, 160 mm højde x 200 cm længde (*) beregning til et brugsunderlag (300 kg/m²).

11 EN IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS K L A R G Ø R I N G A F U N D E R L A G 9 Mapesilent Tape Mapefonic System * Selvklæbende tape af butylgummi med sølvfarvet finish. Mapesilent Tape anvendes til at tætne overlapningen mellem forskellige dele af Mapesilent Band, til at dække og sammenføje overlapningen mellem Mapesilent Band og Mapesilent Roll samt til at tætne fugerne mellem Mapesilent Panel-plader og Mapesilent Roll-tæpper. Tykkelse: 0,6 mm. Bredde: 75 mm. Længde: 10 meter. Pakning Ruller med 10 m. Trinlydsdæmpende system med minimal tykkelse, som installeres til trinlydsdæmpning under keramiske fliser og stenmaterialer. Anvendelse: Lydisolering på: beton- og træunderlag eksisterende gulve med keramikfliser, natursten, parket osv. TEKNISKE DATA: Ydelse i henhold til: ISO 140-6: 1978 ISO 140-8: 1977 ISO 717-2: 1977 lyddæmpning LW Lw = 17,6 db. lydniveauindeks ved standardslag Lnw = 59,4 db. Kontrolleret af: Galileo Ferraris Institutet Certificate nr ; C.S.T.B. Avis Technique n. 13/ Holdbarhed: 12 månader. PAKNING Mapefonic System består af følgende fem produkter: Mapefonic Strip - selvklæbende tape til montering langs gulvkanter og omkring søjler for at forhindre lydoverførsel. En æske indeholder fire ruller tape med hver 11 m. Mapefonic Pad - Bitumenfyldte akustikplader (500 x 500 x 11,5 mm) med glasfiberforstærkning og kompositlag på bagsiden. Ved montering på underlaget danner Mapefonic Pads et lydabsorberende lag. 12 æsker med hver 2 m 2. Mapefonic Glue - Akrylklæbestof i vanddispersion til montering af Mapefonic Pads. 4 spande med 5 kg. Bemærk: Beskyttes mod frost. Mapefonic Mortar - Gråt formbart og hurtighærdende cementbaseret C2FT S1 klæbestof til montering af EN keramiske fliser og fugtstabilt stenmateriale: 4 sække med 25 kg. CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES Mapefonic Mortar er CE-mærket iht ITT certifikat nr / Gi (TUM), udfærdiget af laboratoriet ved Det tekniske universitet i München (Tyskland). Mapefonic Grout - hurtighærdende højtydende standfast polymermodificeret fugemasse til fuger fra 2 til 20 mm. Vandafvisende med DropEffect og skimmelhæmmende med BioBlock teknologi. 12 æsker med 1 kg. CG2 EN CEMENTITIOUS GROUT * *

12 8 Afretningslag Superflyt Dynamon SX-N Den nye europæiske standard for færdigblandet gulvmørtel, "Materialer og præfabrikerede produkter til gulvafretning Gulvafretningsmateriale Egenskaber og krav" (EN 13813), er nu trådt i kraft. Denne standard gør det muligt at klassificere det færdigblandede materiale på grundlag af typen af anvendte klæbestoffer og deres fysiske og elastomekaniske egenskaber. MAPEI, der er konsekvent i sin tilgang (grundlagt på den innovation, gennemsigtighed og klarhed, som de er kendt for), besluttede at tage de nye standarder til sig med det samme og forsyne deres færdigblandede mørtel med symbolet på emballagen og alt tilhørende teknisk dokumentation. Især er nedenstående standardsymboler angivet for den færdigblandet mørtel TOPCEM PRONTO og MAPECEM PRONTO for at dokumentere følgende: Gulve fremstillet med TOPCEM PRONTO efter anvisningerne på det tekniske datablad har klasse CT (cementbaserede klæbestoffer), C30 (trykstyrke efter 28 dage lig med mindst 30 N/mm 2 ), F6 (bøjningsstyrke efter 28 dage lig med mindst 6 N/mm 2 ) og A1fl (brandklasse). Gulve fremstillet med MAPECEM PRONTO efter anvisningerne på det tekniske datablad har klasse CT (cementbaserede klæbestoffer), C60 (trykstyrke efter 28 dage lig med mindst 60 N/mm 2 ), F10 (bøjningsstyrke efter 28 dage lig med mindst 10 N/mm 2 ) og A1fl (brandklasse). Superplastificeringsmidler til cementmørtel. Anvendelsesområde: Superflyt anvendes til at reducere vandmængden ved fremstilling af hurtigtørrende afretningslag af Confix. Dosering: Erstat 1 liter af blandingsvandet pr. 25 kg sæk med Confix med 1 dl Superflyt Dosering 0,3 og 1,5 % af cementmængden. Plastflaske med 1 liter. Højeffektivt superplastificerende tilsætningsmiddel baseret på MAPEI's DPP-teknologi Dynamon SX-N er et allround-produkt, som kan bruges til at øge bearbejdeligheden for alle typer beton og/eller reducere mængden af tilsat vand. Materialet kan anvendes til fremstilling af beton med høje krav, f.eks. selvkompakterende beton, betongulve og frostsikker beton. Dosering: Doseringen varierer mellem 0,3 og 2 %, afhængigt af typen af beton/sprøjtebeton. Dunk med 25 liter. Tønde med 200 liter. Plastbeholder med 1000 liter. Bulk. LEVELLING COMPOUNDS C30-F7 2 Gulve fremstillet med ULTRAPLAN efter anvisningerne på det tekniske datablad har klasse CT (cementbaserede klæbestoffer), C30 (trykstyrke efter 28 dage lig med mindst 30 N/mm 2 ), F7 (bøjningsstyrke efter 28 dage lig med mindst 7 N/mm 2 ) og A2fl (brandklasse). EN T Som for klæbestoffer til keramiske fliser er det i henhold til EUdirektiv 89/106 for produkter, der anvendes i byggeriet, også obligatorisk at anbringe CE-mærkningen på emballagen af færdigblandet mørtel til gulve for at fremme den frie handel inden for medlemsstaterne i det Europæiske Fællesskab. CE-mærkningen på emballagen er en garanti til brugeren om, at producenten har opfyldt følgende direktiver: Gulvet besidder de mekaniske egenskaber og tilhører den brandklasse, som er angivet af CE-mærkningen, hvis det er fremstillet i henhold til instruktionerne på det tekniske datablad, Producenten har udstedt en underskrevet overensstemmelseserklæring (EF-erklæringen), hvormed producenten påtager sig alt ansvar for deklarationen af CE-mærkningen, Med henvisning til "Direktiv 89/106" er producenten forpligtet til at udføre de samme kontroller, som er angivet af CE-mærket for klæbestoffer til keramiske fliser

13 K L A R G Ø R I N G A F U N D E R L A G 11 Mapecem Mapecem Pronto Hurtighærdende hydraulisk specialklæbestof til klargøring af hurtighærdende og hurtigttørrende (24 timer) gulve med kontrolleret svind. Formgivning af flydende og faste gulve på både eksisterende og nye underlag til montering af keramiske fliser, stenmaterialer, træ eller anden gulvbelægning, hvor der kræves hurtig udtørring og montering. Mapecem skal altid blandes med sigtet sand. Stabilt afretningslag (mindre end 35 mm tykkelse) og pletvise reparationer kræver, at der lægges en hæftebro med Mapecem og Planicrete i forvejen. I tilfælde af flydende afretningslag (35 mm tykkelse) lægges først en polyethylenfilm og sand med en diameter fra 0 til 8 mm. Anbefalet blandingsforhold: kg Mapecem med 1 m 3 sand (0 til 8 mm diameter) og med kg vand afhængigt af sandets fugtighed. Blandingens forarbejdningstid: min. Klar til let færdsel: efter 2-3 timer. Ventetid inden montering: 3 timer for keramiske fliser og natursten. Restfugt efter 24 timer: mindre end 2%. Opbevaring: 12 måneder. Sæk med 20 kg. Færdigblandet, brugsklart, hurtighærdende og hurtigtørrende (24 timer) gulvmørtel med kontrolleret svind. Til formgivning af både flydende og faste gulve i både eksisterende og nye underlag til montering af keramik, stenmaterialer, træ eller anden gulvbelægning, hvor der kræves hurtig udtørring og montering af materialet. Mapecem Pronto er klar til brug og skal kun blandes med vand. Mapecem Pronto er den perfekte løsning til moderne byggerier, der kræver et hurtigtørrende materiale. Det kan f.eks. være udskiftning af rør i beboede huse eller reparationsarbejde i lokaler med igangværende aktiviteter. Mapecem Pronto gør det hurtigt at genoprette belægninger efter endt støbning. Eller ved arbejde i områder som f.eks. historiske bycentre, hvor det kan være problematisk at transportere og klargøre blandinger med traditionelle produkter. Det er velegnet til både indendørs og udendørs gulve. Montering af faste gulve og reparationsarbejde (mindre end 35 mm tykkelse) kræver, at der lægges en hæftebro med Mapecem Pronto og Planicrete i forvejen, mens flydende gulve (tykkelse over 35 mm) skal lægges på polyethylenfilm. Anbefalet blandingsforhold: en 20 kg sæk Mapecem Pronto med ca. 1,75 liter vand. Blandingens forarbejdningstid: min. Klar til let færdsel: efter 2-3 timer. Ventetid inden montering: 3 timer for keramikfliser og natursten. Restfugt efter 24 timer: mindre end 2%. Opbevaring: 12 måneder. ca. 20 kg/m 2 pr. cm tykkelse. Sæk med 25 kg. EN 13813

14 12 Topcem Topcem Pronto * Hurtighærdende hydraulisk specialklæbestof til klargøring af hurtighærdende og hurtigttørrende (4 timer) gulve med kontrolleret svind. Formgivning af flydende og faste gulve på både eksisterende og nye underlag til montering af træ, keramiske fliser, natursten eller anden gulvbelægning, hvor korte monteringstider kræver hurtig udtørring. Velegnet til både indendørs og udendørs brug. Topcem blandet med sigtet sand og vand hærder inden for 24 timer og er helt tørt inden for fire dage. Faste gulve og fyldninger (mindre end 35 mm tykkelse) kræver først påføring af en mørtelvælling af Topcem og Planicrete. Ved flydende gulve (tykkelse over 35 mm) lægges først en polyethylenfilm. Anbefalet blandingsforhold: kg Topcem med 1 m 3 sand (0 til 8 mm diameter) og kg vand ved tørt sand. Blandingens forarbejdningstid: min. Klar til let færdsel: efter 12 timer. Ventetid inden montering: 24 timer for keramiske fliser og 2 dage for natursten. Restfugt efter 4 dage: mindre end 2%. Opbevaring: 12 måneder. 2-2,5 kg/m 2 pr. cm tykkelse. Sæk med 20 kg. Færdigpakket brugsklar mørtel til hurtigtørrende (4 dage), normalthærdende gulv med kontrolleret svind. Formgivning af flydende og faste gulve på både eksisterende og nye underlag til montering af keramiske fliser, stenmateriale eller anden gulvbelægning, hvor korte monteringstider kræver hurtig udtørring. Topcem Pronto er klar til brug og skal kun blandes med vand. Topcem Pronto er den ideelle løsning, hvis det er svært at skaffe sigtet sand af god kvalitet eller på byggepladser f.eks. i bycentre, hvor den nødvendige logistik til blanding af traditionelle produkter mangler. Topcem Pronto er velegnet til både indendørs og udendørs gulve. Faste gulve og fyldninger (mindre end 35 mm tykkelse) kræver først påføring af en mørtelvælling af Topcem Pronto og Planicrete. Ved flydende gulve (tykkelse over 35 mm) lægges først en polyethylenfilm. Anbefalet blandingsforhold: en 20 kg sæk Topcem Pronto med ca. 1,4 liter vand. Blandingens forarbejdningstid: minuter. Klar til let færdsel: efter 12 timer. Ventetid inden montering: 24 timer for keramiske fliser og 2 dage for natursten. Restfugt efter 4 dage: mindre end 2%. Opbevaring: 12 måneder kg/m 2 pr. cm tykkelse afhængigt af komprimeringsgrad. Sæk med 20 kg. EN 13813

15 K L A R G Ø R I N G A F U N D E R L A G 13 Stålnet Mapepoxy BI-IMP Mapepoxy L Stålnet anvendes som armering kombineret med Mapecem Pronto eller Uniplan. Særligt til spartling af spånplader i henhold til byggereglerne for vådrum. Stålnettet leveres i målene 120 x 80 cm (samme størrelse som EUR-palle). Det er svejset i ubehandlet stål. Tråddiameter: 2,5 mm. Ruderne er: 10x10 cm. Tokomponent epoxybaseret lim til forsegling og injektion af hærdet beton. Mapepoxy BI Imp anvendes blandt andet til limning/forsegling af revner og sprækker i eksisterende beton, som skyldes f.eks. nedsynkning eller svind. Takket være den lave viskositet trænger Mapepoxy BI Imp langt ind i revnerne og forsegler dem. Mapepoxy BI Imp kan anvendes til: Altaner Trapper Gulve og vægge Bjælker og søjler Mapepoxy BI Imp leveres i plastflasker med indsprøjtnings låg, som letter påføring i vandrette sprækker. Ved lodrette sprækker anbefales egnet injektionsudstyr. Mapepoxy BI Imp har en brugstid på ca. 40 min ved +20 o C. 1,1 kg/m 2 pr. cm tykkelse 1 kg plastflaske Tokomponent epoxybaseret lim til limning af frisk beton/mørtel på eksisterende underlag. anvendes blandt andet til limning af Confix eller Støpemørtel C-35 til eksisterende beton. Frisk mørtel lægges "vådt i vådt" med Mapepoxy L, hvilket giver en monolitisk binding. Mapepoxy L anvendes blandt andet til: Altaner Trapper Indendørs og udendørs gulve Bjælker og søjler Mapepoxy L påføres med pensel, rulle eller tragtsprøjte. Mapepoxy L er hurtighærdende og har en brugstid på 20 min. ved +20 o C. 0,5 1,5 kg/m 2 1,25 kg / 4,5 kg / 9 kg

16 12 Spartelmasser Uniplan ECO * Fiberarmeret, selvnivellerende cementbaseret spartelmasse til gulve. Uniplan ECO kan anvendes til afretning af indendørs gulve fra 5 til 50 mm i ét lag. Kan også anvendes til indstøbning af varmekabler. I vådrum skal Uniplan ECO dækkes med en membran. Særlig velegnet til rehabilitering af gulve med træunderlag eller svage underlag og til at fylde større flader før finpudsning med MAPEIs øvrige spartelprodukter. Spartelmassen er beregnet til påføring med hånd og pumpe. Hærde-/tørretider (ved +20ºC og 50% RF). Brugstid: ca. 20 min. Afbindingstid: ca. 90 min. Brugbar: 2-4 timer efter spartling. Belægning med fugtisolering: timer. ca. 1,7 kg/m 2 pr. mm tykkelse. Trykstyrke, 28 døgn: MPa. Sæk med 25 kg. Bag med 1200 kg. EN TG 2544

17 F O R B E R E D E L S E A F U N D E R L A G 15 Conplan ECO R Conplan ECO F * * Selvnivellerende cementbaseret spartelmasse til gulve. Conplan ECO R kan anvendes til afretning af indendørs gulve fra 3 til 20 mm i ét lag. Massen er hurtighærdende og belægningsklar allerede efter et døgn. Conplan ECO R er velegnet som underlag for de fleste belægningstyper. Spartelmassen er beregnet til påføring med hånd og pumpe. Hærde-/tørretider (ved +20 ºC og 50 % RF). Brugstid: 30 min. Afbindingstid: ca. 90 min. Brugbar: 2-4 timer efter spartling. Belægning med fugtisolering: timer. ca. 1,7 kg/m2 pr. mm tykkelse. Trykstyrke, 1 døgn: MPa. Trykstyrke, 28 døgn: MPa. Selvnivellerende hurtighærdende finspartelmasse til gulve. Conplan ECO F kan anvendes til afretning af indendørs gulve fra 0 til 10 mm i ét lag. Produktet er velegnet som underlag til de fleste almindelige typer gulvmateriale i boliger. Spartelmassen er beregnet til påføring med hånd. Hærde-/tørretider (ved +20 ºC og 50 % RF). Brugstid: min. Afbindingstid: ca. 60 min. Brugbar: 3 timer efter spartling. Belægning med fugtisolering: timer. ca. 1,6 kg/m2 pr. mm tykkelse. Trykstyrke, 28 døgn: ca 25 MPa. Sæk med 20 kg. Sæk med 25 kg. Bag med 1200 kg. LEVELLING COMPOUNDS C35-F7 2 LEVELLING COMPOUNDS C25-F7 2 EN EN 13813

18 SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE 16 Uniplan FR Nivorapid Plan R35 Plus * * Frostsikker og letflydende cementbaseret pudslag til indendørs og udendørs brug. Uniplan FR kan anvendes til afretning og spartling af indendørs og udendørs gulvarealer fra 5-20 mm i ét lag. Produktet er hvidpigmenteret og frostbestandigt. Spartelmassen er velegnet til områder udsat for vand og frost, på altaner og terrasser, i lagerbygninger, værksteder, garager og områder med let industri. Massen er desuden velegnet til bygning af fald. Frostbestandigheden er testet med meget gode resultater ved Vattenfall Utveckling i Sverige i overensstemmelse med NS-EN Spartelmassen er beregnet til påføring manuelt og med pumpe. Hærde-/tørretider (ved +20 C/50 % RF). Brugstid: ca min. Bindingstid: ca. 100 min. Klar til let færdsel: ca 4-5 timer. Belægning med fugtisolering: efter 5-7 døgn. Trykstyrke: 28 døgn ca. 55 Nm. Opbevaring: 24 måneder i uåbnet emballage opbevaret tørt. Sæk med 25 kg. I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER Ultra-hurtigtørrende tiksotropisk cementbaseret afretningsmørtel, som også er velegnet til vertikal påføring. Indendørs afretning af alle typer overflader, der normalt forekommer inden for byggebranchen, forudsat at de er rene og ikke udsat for fugt, f.eks. betongulve og vægge, murværk, gips og cementbaserede gulve osv. Er desuden velegnet til eksisterende gulve og vægge, natursten og terrazzogulve. Velegnet til reparation og afretning af trappetrin, kanter på søjler, afsatser og forhøjninger på gulve samt vægge og buer. Anbefales især til formål, hvor underlaget skal tages i brug igen inden for kort tid. Ved at blande Nivorapid med Latex Plus i stedet for vand opnås en spartelmasse med høj elasticitet og styrke med fremragende vedhæftning, selv på overflader af metal, ældre gummibelagte gulve, PVC, spånplader, parket, linoleum osv. Brugstid: 15 min. Påføringstykkelse: från 3 till 20 mm. Klar til let færdsel: ca. 2 timer. Ventetid inden montering: 4-6 timer. Farve: grå. Påføring: metalspartel. EMICODE: EC1 ekstremt lave emissionsværdier. Opbevaring: måneder afhængig af pakning. 1,6 kg/m 2 pr. mm tykkelse. Sæk med 20 kg og alupack med 5 kg. Hurtighærdende finspartelmasse til gulve og vægge. Plan R35 Plus er en ultrahurtig cementbaseret finspartelmasse til indendørs gulve og vægge fra 0-10 mm, som skal belægges hurtigt. Spartelmassen er en tiksotropisk pasta med en konsistens, som er let at påføre, har god vedhæftning til underlaget og tørrer så hurtigt, at den efterfølgende belægning kan udføres hurtigt. Massen er velegnet til reparation, udjævning og afretning af gulve, vægge, trapper og hjørner, der kræver hurtig binding og hærdning, samt for at få en glat overflade. Hærde-/tørretider (ved +20 ºC/50 % RF). Brugstid: ca. 15 min. Bindingstid: ca. 60 min. Klar til let færdsel: ca. 1 time efter belægning. Belægning med fugtisolering: efter 3-4 timer. Trykstyrke: 1 døgn ca. 250 Nmm 28 døgn ca. 40 Nmm Opbevaring: 12 måneder i uåbnet emballage opbevaret tørt. 1,5 kg/m 2 pr. mm tykkelse. Sæk med 20 kg og alupack med 5 kg. EN LEVELLING COMPOUNDS C40-F10 2 EN 13813

19 F O R B E R E D E L S E A F U N D E R L A G 17 Nivoplan Planicrete Afretningsmørtel til vægge og lofter både indendørs og udendørs. Indendørs og udendørs opretning af vægge, afretning af ru eller beskadiget gips og murstensvægge før montering af keramiske fliser. Velegnet til påføring i tynde lag på alle almindelige overflader (beton, cementbaseret mørtel osv.). Tilsæt 1 eller 2 kg Planicrete pr. sæk for at forbedre vedhæftningen eller konsistens af de tynde lag. Anvendelsesområde: kun på vægge. Brugstid: 2-3 timer. Påføringstykkelse: fra 2 til 30 mm. Ventetid inden montering: > 4 timer afhængigt af tykkelse. Farver: grå og hvid. Påføring: murske eller spartel. Opbevaring: 12 måneder. 1,4 kg/m 2 pr. mm tykkelse. Sæk med 25 kg. Syntetisk latex til cementblandinger. Tilsætningsstof til forbedring af mekanisk styrke og vedhæftning til cementbaserede blandinger til gulve, puds, tynd puds osv. Tilsætningsstof til cementopslæmning til forankring af faste gulve, fyldning af huller eller reparation af beskadigede betongulve, cementbaserede gulve osv. Tilsætningsstof til grovpudsning ved forankring af puds. Anvend ikke ren Planicrete som primer eller slurry, men bland den altid med Portlandcement eller Mapecem, Mapecem Pronto, Topcem eller Topcem Pronto, når det kræves. Opbevaring: 24 måneder. Beskyttes mod frost. afhængigt af mørtelblanding og påføringstykkelse. Dunk med 5, 10 og 20 kg, pakning med 12 x 1 kg. EN 998-1

20 16 Fugtisolering Mapelastic Mapelastic Smart Tokomponent, fleksibel cementbaseret membran til fugtisolering af beton, altaner, terrasser, spabade og svømmebassiner. Anvend Mapelastic til fugtisolering af badog bruseområder på offentlige steder, altaner, terrasser samt indendørs og udendørs swimmingpools før montering af fliser. Opret en ekstremt fleksibel, beskyttende og vandtæt membran på beton, særligt på konstruktioner udsat for revner. Mapelastic forsegler hårfine revner i konstruktionen. Mapelastic leveres i sæt med to dele, opmålt til at give det korrekte blandingsforhold. Bland aldrig med vand eller andre tilsætningsstoffer. Blandingen påføres med spartel på det forvandede underlag. Underlaget skal være fri for støv og andre forurenende stoffer. Mapelastic har fremragende vedhæftning på betonunderlag, cementbaseret puds samt specialmørtel og natursten. (Forudsat, at de sidder godt fast i underlaget og er rene). Mapelastic kan påføres i lag på op til 2 mm ad gangen. I områder med hårfine sprækker eller særligt høje belastninger anbefaler vi indlægning af Mapenet 150 med maskebredde 4,5 x 4 mm i det første lag. For yderligere at forbedre elasticiteten og de revneoverbyggende egenskaber hos Mapelastic anbefaler vi indlægning af Mapetex Sel, makrohullet nonwoven polypropylentekstil. Mapelastic opfylder kravene i standarden EN i overensstemmelse med PI-, MCog IR-principperne for sikring af betonkonstruktioner. Mapelastic opfylder også kravene i standarden EN Brugstid: 60 min. Ventetid: 4-5 timer mellem påføringer, 1 døgn inden montering af keramiske fliser. Farve: grå. Påføring: pudsebræt. Opbevaring: komp. A: 12 måneder, komp. B: 24 måneder. Beskyttes mod frost. 1,7 kg/m 2 pr. mm tykkelse. 32 kg sæt (komp. A 24 kg + komp. B 8 kg) 16 kg sæt (komp. A 12 kg + komp. B 4 kg). Tokomponent, yderst fleksibel cementbaseret membran til fugtisolering af betonoverflader, altaner, terrasser, bassiner og swimmingpools. Kan påføres med pensel eller rulle. Mapelastic Smart anvendes som en yderst fleksibel fugtisolering og beskyttende membran på betonkonstruktioner, selv om de udsættes for brudbelastning. Mapelastic Smart kan også anvendes til at dække mikrosprækker i beton eller puds. Mapelastic Smart leveres i to forhåndsdoserede komponenter, som blandes uden tilsætning af vand eller andre tilsætningsstoffer. Blandingsforhold A:B = 2:1. Membranen påføres med pensel, rulle eller pudssprøjte på grundigt rengjorte, faste underlag, som forvandes med rent vand. Mapelastic Smart har fremragende vedhæftning på betonunderlag, cementbaseret puds samt specialmørtel og natursten. (Forudsat, at de sidder godt fast i underlaget og er rene). Mapelastic Smart kan påføres i lag på op til 2 mm ad gangen. I områder med hårfine sprækker eller særligt høje belastninger anbefaler vi indlægning af Mapenet 150 med maskebredde 4,5 x 4 mm i det første lag. For yderligere at forbedre elasticiteten og de revneoverbyggende egenskaber hos Mapelastic anbefaler vi indlægning af Mapetex Sel, makrohullet nonwoven polypropylentekstil. Mapelastic Smart opfylder kravene i standarden EN i overensstemmelse med PI-, MC- og IR-principperne for sikring af betonkonstruktioner. Mapelastic opfylder også kravene i standarden EN Brugstid: 60 min. Ventetid: 4-5 timer mellem hver påføring, 5 dage før montering af fliser. Farve: grå. Påføring: med børste, rulle eller sprøjtemaskine. Opbevaring: komp. A: 12 måneder, komp. B: 24 måneder. Beskyttes mod frost. Cirka 1,6 kg/m 2 pr. mm tykkelse påført med rulle eller pensel, Cirka 2,2 kg/m 2 pr. mm tykkelse påført med sprøjte. 30 kg sæt (komp. A 20 kg + komp. B 10 kg). IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN (C) PRINCIPLES PI-MC-IR EN SURFACE PROTECTION EN SYSTEMS FOR CONCRETE IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN (C) PRINCIPLES PI-MC-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

21 F U G T I S O L E R I N G 19 Monolastic * Monolastic Ultra * Enkomponent, fleksibel cementbaseret membran til fugtisolering af altaner, terrasser og badeværelser. Anvendelsesområde: Monolastic anvendes til fugtisolering af altaner, terrasser, baderum og brusekabiner inden montering af keramiske fliser eller mosaik. Monolastic er en enkomponent vandtæt cementmørtel bestående af cementbaseret klæbestof, udvalgte fint graduerede tilsætningsstoffer og særlige akrylpolymerer med høj fleksibilitet. Når Monolastic blandes med vand, dannes en letbearbejdelig pasta, som er let at påføre med murske, rulle eller pensel. Monolastic har fremragende vedhæftning på underlag af beton, cementbaseret puds, keramik og marmor. Forudsat at de er faste og rene. Monolastic kan påføres i lag på op til 2 mm ad gangen. I områder med hårfine sprækker eller særligt høje belastninger anbefaler vi indlægning af Mapenet 150 med maskebredde 4,5 x 4 mm i det første lag. For yderligere at forbedre elasticiteten og de revneoverbyggende egenskaber hos Monolastic anbefaler vi indlægning af Mapetex Sel, makrohullet nonwoven polypropylentekstil. Monolastic opfylder standarden EN Forarbejdningstid: 60 min. Hærdningstid: 2 timer mellem lagene. 2 døgn inden montering af keramiske fliser. Farve: lysegrå. Påføring: pensel, rulle eller stålspartel. Holdbarhed: 12 måneder. 1,1 kg/m 2 pr. mm lagtykkelse. Sæk med 20 kg. Enkomponent, fleksibel cementbaseret membran til fugtisolering af altaner, terrasser, badeværelser og bassiner. Anvendelsesområde: Monolastic Ultra anvendes til fugtisolering af altaner, terrasser, bassiner, baderum og brusekabiner inden montering af keramiske materialer. Monolastic Ultra er en enkomponent vandtæt cementmørtel bestående af cementbaseret klæbestof, udvalgte fint graduerede tilsætningsstoffer og særlige akrylpolymerer med høj fleksibilitet. Når Monolastic Ultra blandes med vand, dannes en letbearbejdelig pasta, som er let at påføre med murske, rulle eller pensel, selv på lodrette flader uden dryp og spild. Monolastic Ultra har fremragende vedhæftning på underlag af beton, cementbaseret puds, keramik og marmor. Forudsat at de er faste og rene. Monolastic Ultra kan påføres i lag på op til 2 mm ad gangen. I områder med hårfine sprækker eller særligt høje belastninger anbefaler vi indlægning af Mapenet 150 med maskebredde 4,5 x 4 mm i det første lag. For yderligere at forbedre elasticiteten og de revneoverbyggende egenskaber hos Monolastic anbefaler vi indlægning af Mapetex Sel, makrohullet nonwoven polypropylentekstil. Forarbejdningstid: 60 min. Hærdningstid: 2 timer mellem lagene. 2 døgn inden montering af keramiske fliser. Farve: lysegrå. Påføring: pensel, rulle eller stålspartel. Holdbarhed: 12 måneder. 1,1 kg/m 2 pr. mm lagtykkelse. Sæk med 20 kg.

22 20 Mapenet 150 Mapegum WPS Alkaliresistent glasfibernet i overensstemmelse med retningslinjerne i ETAG 004 for styrkelse af vandtætningsmembraner, revneoverbyggende membraner og isoleringssystemer. For at styrke fugtisolerende membraner af Mapelastic, Mapelastic Smart, Monolastic, Monolastic Ultra, Mapegum WPS, Aquaflex system. Maskebredde: 4x4,5 mm Vægt: 157 g/m 2. Rulle 1 x 50 m Hurtigtørrende, fleksibel flydende membran til indendørs fugtisolering. Flydende, vandtætningsmembran til indendørs overflader, forudsat at de ikke kontinuerligt står i vand eller er udsat for fugtpåvirkning. Mapegum WPS kan anvendes på de fleste typer underlag, f.eks. gipspladevægge, gips- og cementpuds, letbetonblokke, eksisterende keramiske plader, cement- og gipsunderlag, magnesit og varm asfalt. Fugtisolering af badeværelser og vægge og gulve i brusekabiner inden lægning af keramiske fliser og natursten, fugtisolering af køkkengulve, -vægge og -skabe inden montering af keramiske fliser. Bemærk: Mapegum WPS er godkendt af følgende institut som vandtæt membran til fugtige miljøer, til påføring under flisebelagte overflader: SÄUREFLIESNER (Tyskland): testet i henhold til den gældende standard. SP, Sveriges Provnings & Forskningsinstitut (Sverige): testet i henhold til BKR-standarden (Byggkeramikrådet). Norska Forsknings & Bygginstitutet: testet i henhold til den gældende standard. Skinddannelse: 1 time. Helt tør (2 mm tykkelse ved +23 C): 5 timer. Ventetid: 1-2 timer mellem hver påstrygning, timer før montering af fliser. Farve: lysegrå og rød. Påføring: med murske, rulle eller sprøjte. Opbevaring: 24 måneder. Beskyttes mod frost. 1,5 kg/m 2 pr. mm tykkelse. Dunk med 5, 10 og 20 kg (rød kun i dunk med 20 kg).

23 F U G T I S O L E R I N G 21 Mapeband Adesilex T Super Alkaliresistent gummiforstærket meshbånd til cementbaserede vandtætningssystemer og flydende membraner. Anvendelsesområde: Fleksibel fugtisolering af ekspansionsfuger på terrasser, altaner osv. samt ekspansionsfuger i vægelementer og vinkler mellem gulv og væg, som er forseglet med Mapegum WPS, Mapelastic, Mapelastic Smart, Monolastic eller Monolastic Ultra. Forsegling af rørforbindelser, gennemføringer, forbindelser til gulvafløb osv. udføres med tætningsdetaljer. Bemærk: Splejsning af Mapeband skal udføres med Adesilex T Super. Længde: 50 m. Bredde: 120 mm. Maksimal forlængelse: > 400 %. Lim til Mapeband. Anvendelsesområde: Splejsning af Mapeband. Påfør limen på den ene side af de overflader, der skal sammenføjes, og tryk straks fladerne sammen. Farve: rød, transparent. Påføring: med pensel. Opbevaring: 12 måneder. 0,07 kg pr. løbemeter Mapeband som sammenføjes (bredde på gummieret del 7 cm). 1 kg dåse samt æske med 10 tuber på 90 gram. Ruller med 50 m x 12 cm Manchetter på 118 x 118 mm og 300 x 300 mm Indv. hjørne 90º Udv. hjørne 270º

24 22 Mapeband PE120 * Mapeband TPE * Tætningsbånd af PVC til anvendelse med flydende membran. Anvendelsesområde: Fleksibel og vandtæt forsegling af kanter og ekspansionsfuger, som skal isoleres med Mapegum WPS. Bemærk: Samlinger mellem Mapeband 120-dele skal limes med Mapegum WPS. - Ruller på 50 m og 100 m med 120 mm samlet bredde - 90º og 270º hjørnedetaljer (æsker med 25 stk.) - Manchetter til gennemføringer 120 x 120 mm (æsker med 25 stk.) og 425 x 425 mm (æsker med 10 stk.) Tætningsbånd af TPE til fleksibel tætning af ekspansionsfuger og revner, som er udsat for bevægelser op til 5 eller 10 mm for henholdsvis Mapeband TPE 170 eller Mapeband TPE 325. Anvendelsesområde: Anbefales især til fugtisolering af ekspansionsfuger på terrasser og ved swimmingpools. Mapeband TPE må kun anvendes på overflader, som er fri for olie, maling, støv og løse partikler med Adesilex PG4. Forskellige Mapeband TPE-dele forbindes ved "koldsvejsning" med f.eks. Adesilex LP, en opløsningsmiddelbaseret polykloren kontaktlim, som påføres begge overflader. Mapeband TPE 170: Ruller med 30 m x 17 cm Mapeband TPE 325: Ruller med 30 m x 32,5 cm

25 F U G T I S O L E R I N G 23 Adesilex PG4 * Tokomponent, tiksotropisk epoxylim med modificeret konsistens til limning af Mapeband TPE. Anvendelsesområde: Adesilex PG4 er et tokomponent klæbestof baseret på epoxy, fint graduerede tilsætningsstoffer og specialtilsætningsstoffer. Adesilex PG4 anvendes både til at sammenføje tætningsdetaljer i vandtætningssystemer og til reparation, forsegling og montering af detaljer i beton, armeret beton, metal og natursten. Adesilex PG4 kendetegnes ved sin lave viskositet og som resultat heraf "befugtningsegenskaber" på underlaget. Dette, kombineret med de tiksotropiske egenskaber, gør produktet let at anvende på vandrette og lodrette flader samt lofter uden at dryppe. Produktet blandes ved at hælde komponent B (hvid) i komponent A (grå) og blande dem med en omrører med lavt omdrejningstal, indtil massen er homogen. Brugstid: 75 min. Tørretid: 5 timer. Fuldstændig hærdet: 7 døgn Påføring: pensel. 1,55 kg/m 2 pr. mm lagtykkelse. 6 kg (A+B) 30 kg (A+B)

26 22 Primere Primer G Primer S * Syntetisk akrylbaseret primer i vanddispersion. Forbehandling af gips-, anhydrit-, cementeller træbaserede underlag inden montering af keramiske fliser og stenmateriale med cementbaseret fliseklæber eller spartelmasse. Overfladerne, der skal behandles, skal være rene og porøse. Bland Primer G med vand i forholdet 1:1 til 1:3 for at binde støv og sikre jævn absorption i underlaget før afretning eller montering af fliser. Anvendes på helt tørre gips- eller anhydritoverflader (restfugtighed mindre end 0,5%). Minimum tørretid: 2 timer. Påføring: pensel eller sprøjte. Opbevaring: 24 måneder. Beskyttes mod frost. 0,1-0,2 kg/m 2 afhængigt af anvendelse. Dunk med 5, 10 og 25 kg, pakning med 12 x 1 kg. Fugtisolerende primer i vanddispersion. Fugtsikring af gipsplader, gipsmørtel og lignende, som er udsat for fugt i badeværelser, brusekabiner, køkkenområder osv., før montering af keramiske fliser med cementbaserede fliseklæbere eller pastaer. Til fugtbeskyttelse af gipsundergulve før fiksering af keramiske fliser eller anden gulvbelægning, der er udsat for hyppig vask. Indgår ikke i MAPEI's vådrumssystemer, MAPEI VTv og VTg, godkendt til montering af keramiske fliser i vådrum. Ventetid mellem påstrygninger: min. Ventetid inden belægning: ca. 12 timer. Påføring: pensel eller rulle. Opbevaring: 24 måneder. Beskyttes mod frost. 0,1 kg/m 2 pr. påstrygning. Flasker med 5 kg, pakning med 12 x 1 kg.

27 P R I M E R S 25 Mapeprim SP Primer VT Plus Tokomponent primer uden opløsningsmiddel. Forbehandling af gips og anhydrit inden montering af keramiske fliser eller natursten med cementbaserede fliseklæbere. Mapeprim SP forbedrer vedhæftningen af pudslag som Ultraplan på meget glatte og kompakte overflader, f.eks. keramiske fliser, natursten og træ. Påfør spartelmassen, mens Mapeprim SP stadig "giver aftryk", og før den er helt hærdet. Anvend Mapeprim SP på tørre underlag, som ikke er udsat for fugtpåvirkning. Brugstid: ca. 1 time. Ventetid før påføring af spartelmasse: mellem 1 og 3 timer. Påføring: pensel, rulle eller pudsebræt. Opbevaring: 24 måneder. Beskyttes mod frost. 0,1-0,2 kg/m 2. 8 kg sæt (4+4) 4 kg sæt (2+2) Latexbaseret fugtspærre/dampspærre til vådrum. Anvendes sammen med Mapegum WPS til MAPEI-vådrumssystem VT, godkendt iht. BBV 10:1. Anvendes på underlag af beton, cementog gipsbaseret puds, anhydrit, cementbaserede spartelmasser samt godkendte byggeplader. Primer VT Plus kendetegnes ved sin tiksotropiske konsistens, der gør det nemt at påføre med rulle eller pensel. Tørretid: ca. 1 time. Farve: blå Konsistens: tiksotropisk. Påføring: pensel eller rulle. Opbevaring: 12 måneder. Beskyttes mod frost. 0,1 0,33 kg/m 2 Spand med 6 og 14 kg.

28 26 Mapeprim 1K Primer FR Enkomponent primer uden opløsningsmiddel. Mapeprim 1K bruges til at klargøre glatte, kompakte og ikke-porøse overflader såsom gulve og vægbeklædninger af keramiske fliser og stenmaterialer før anvendelse af MAPEI's spartelmasser eller før montering af fliser med cementbaserede fliseklæbere. Behandling af asfalt, træ, spånplader, PVCog linoleumsoverflader. Fugtbeskyttelse til overflader af træ. Påfør spartelmassen, eller monter pladerne inden for 24 timer. Hvis monteringen skal udføres mere end 24 timer efter påføring af primeren, spredes fint sand over den friske Mapeprim 1Koverflade. Anvend kun Mapeprim 1K på tørre underlag, som ikke er udsat for fugtpåvirkning. Påføringstemperatur: fra +5 til +35 C. Ventetid før påføring af spartelmasse: mellem 1 og 3 timer. Maksimal tid inden påføring af spartelmasse: 24 timer. Påføring: pensel, rulle eller pudsebræt. Opbevaring: 24 måneder. Akrylbaseret primer til spartelmasser. Akrylprimer uden opløsningsmidler til de fleste underlag inden spartling med Uniplan FR. Primer FR er vandopløselig og har meget lave emissionsværdier. Primer FR er klassificeret iht. Emicode EC1. Kan også anvendes til at skabe vedhæftning til underlag af fliser, natursten og stål. Primer FR fortyndes 1:2 på sugende overflader med rent vand. På alle øvrige underlag anvendes Primer FR koncentreret. Tørretid: Min. 4 timer. 0,1 0,2 kg/m 2. Dunk med 5 kg. Flasker med 1 kg. 0,1-0,2 kg/m 2. Dunk med 5 kg.

29 P R I M E R E 27 Eco Prim Grip * * Færdigblandet allround-akrylharpiks og silikoneklæber og primer med ekstremt lav emission af flygtige organiske forbindelser (VOC). Anvendes til puds, spartelmasser og fliseklæbere til keramiske fliser. Færdigblandet allround-primer til gips. Sikrer en ru overflade med gode vedhæftningsegenskaber, som giver fremragende vedhæftning selv på glatte overflader eller underlag med lav absorptionsevne. Det kan anvendes på beton, mursten, gips, letbeton, træbaserede plader, eksisterende keramik og maling. Eco Prim Grip kan også anvendes som klæber til spartelmasser og klæbestoffer til keramiske fliser på ikkeabsorberende underlag, f.eks. keramiske fliser og marmor. Konsistens: cremet væske. Farve: grå. Ventetid inden efterbehandling: 30 minutter. Ventetid inden spartling: 30 minutter. Påføringstemperatur: fra +5 C til +35 C. EMICODE: EC 1 ekstremt lave emissionsværdier. Opbevaring: 24 måneder. Påføring: rulle eller pensel. 0,20-0,30 kg/m 2. Dunk med 5 og 10 kg.

30 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES S IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD Cementbaserede fliseklæbere 26 Kerabond T * Cementbaseret fliseklæber til keramiske fliser. Indendørs og udendørs montering af alle typer keramiske fliser i mellemstørrelse og mosaik på vægge og gulve i miljøer, der ikke er specielt belastede, på almindelige vægge med cementbaseret grovpudsning, cementbaserede afretningslag samt anhydrit og gips, som er specialbehandlet med primer i forvejen. Bemærk: Når Kerabond T blandes med Isolastic i stedet for vand, forbedres egenskaberne, og produktet opfylder klasse C2 (forbedret cementbaseret klæbestof) i henhold til EN og klasse S2 (klæbestof med høj deformerbarhed) i henhold til EN Brugstid: over 8 timer. Forarbejdningstid: 20 min. Fugning: væg: 4-8 timer, gulv: 24 timer. Klar til let færdsel: ca. 24 timer. Klar til brug: ca. 14 dage. Farver: grå og hvid. Påføring: tandspartel nr. 4, 5 eller 6. Opbevaring: måneder afhængig af pakning. 2-5 kg/m kg sække Kerabond T grå og 5 kg alupack. 25 kg sække Kerabond T hvid. Kerabond T er CE-mærket iht. deklarationen i ITT-certifikat nr (SFV), udfærdiget af laboratoriet Säurefliesner-Vereinigung E.V. Grossburgwedel (Tyskland) og nr LR (CSTB), udstedt af laboratoriet Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Champs sur Marne (Frankrig). EN EN 12004

31 F L I S E K L Æ B E R E : D E C E M E N T B A S E R E D E K L A S S I K E R E 29

32 30 Isolastic Fleksibelt latexbaseret tilsætningsmiddel til blanding med Kerabond og Adesilex P10. Isolastic er et latexbaseret tilsætningsstof, der blandes med Kerabond T at forbedre egenskaberne og fleksibiliteten for at opfylde kravene til klasse C2 (forbedret cementbaseret klæbestof) i overensstemmelse med kravene i EN og klasse S2 (klæbestof med høj fleksibilitet) i overensstemmelse med EN Klæbestoffer fremstillet på denne måde er egnede til indendørs og udendørs montering af alle typer af keramiske fliser (dobbeltbrændte, enkeltbrændte, stenfliser, klinker, terrakotta, glasmosaik, porcelænsfliser osv.) og stenmateriale på almindelige underlag, beton, præfabrikerede betonelementer, som er gennemhærdede (3 måneder), varmepaneler, fibercement, gipsplader og træ eller træplader, hvis de er stabilt forankrede. Monteringen kan udføres på gips- eller anhydritoverflader, hvis de i forvejen er specialbehandlet med primer. Isolastic fortyndet 1:1 med vand kan også blandes med Adesilex P10 for at forbedre fleksibiliteten og opfylde kravene til klasse S1 i henhold til EN Kerabond + Isolastic: Brugstid: over 8 timer. Forarbejdningstid: 20 min. Fugning: væg: 4-8 timer, gulv: timer. Klar til let færdsel: timer. Klar til brug: ca. 14 dage. Fleksibilitets klasse iht. EN 12002: S2 - høj fleksibilitet (Adesilex P10 + Isolastic blandet 1:1 med vand S1 fleksibel). Påføring: Kerabond T/Isolastic: tandspartel nr. 4, 5 eller 6. Adesilex P10/Isolastic blandet 1:1 med vand: tandspartel nr. 4, 5 eller 6. Opbevaring: 24 måneder. Beskyttes mod frost. 1-2 kg/m 2. Fliseklæber + Isolastic Latex Standarden EN Dunk med 5, 10 og 25 kg, pakning med 12 x 1 kg. Kerabond T+ Isolastic er CE-mærket iht. deklarationen i ITTcertifikat nr /Gi (TUM), udfærdiget af laboratoriet ved Technische Universität München (Tyskland). KERABOND + ISOLASTIC KERABOND T + ISOLASTIC KERAFLOOR + ISOLASTIC KERABOND + ISOLASTIC blandet 1:1 med vand KERABOND T + ISOLASTIC blandet 1:1 med vand KERAFLOOR + ISOLASTIC blandet 1:1 med vand C2E, S2 C2T, S1 C2, S2 C2, S1 C2T, S1 C2, S1 ADESILEX P10 + ISOLASTIC blandet 1:1 med vand C2TE, S1

33 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS L A T E X 31 Keracrete + Keracrete Powder * Tokomponent cementbaseret fliseklæber i høj kvalitet uden lodret glidning til keramiske fliser, glasmosaik og stenmateriale. Indendørs og udendørs, gulve og vægge, bassiner og swimmingpools, montering af stenmateriale (fugtstabilt), alle typer keramik- og mosaikfliser på almindelige vægge med cementbaseret grovpudsning, cementbaserede afretningslag, anhydritunderlag og gipsmørtel (hvis det er primet i forvejen), indendørs vægge i skumbeton, gipsplader, gulvvarmeanlæg, eksisterende gulve, fibercementplader, pladsstøbt beton og indendørs præfabrikerede betonelementer (hærdet mindst 4 måneder). Specielt velegnet til montering af belægninger i swimmingpools, bassiner og meget mere. Keracrete + Keracrete Powder: Brugstid: 90 min. Forarbejdningstid: 20 min. Fugning: væg: 4-6 timer, gulv: 24 timer Klar til let færdsel: ca. 3 dage. Klar til brug: ca. 14 dage (21 dage for bassiner og swimmingpools). Farver: Keracrete Powder: grå og hvid. Påføring: tandspartel nr. 4, 5 eller 6. Opbevaring: Keracrete: 24 måneder. Beskyttes mod frost. Keracrete Powder: 12 måneder. 0,5-1 kg/m 2 Keracrete. 2-4 kg/m 2 Keracrete Powder. Keracrete: Dunk med 5, 10 og 25 kg, Keracrete Powder: sæk med 25 kg. Keracrete + Keracrete Powder er CEmærket iht. deklarationen i ITT-certifikat nr /Gi (TUM), udfærdiget af laboratoriet ved Technische Universität München (Tyskland). EN EN 12004

34 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS 32 Adesilex P9 * Cementbaseret fliseklæber i høj kvalitet uden lodret glidning og med forlænget åbningstid for keramiske fliser. Indendørs og udendørs gulv- og vægmontering af alle typer keramiske fliser og mosaikker på almindelige vægge med cementbaseret grovpudsning, cementbaserede afretningslag, anhydritunderlag og gipsvægge (specialbehandlet med primer i forvejen), malede indendørs vægge, så længe malingen er godt forankret, eksisterende terrazzo- eller marmorgulve (maksimal størrelse 900 cm 2 ), tilpas hærdet beton. Limning af alle typer af keramik- og mosaikfliser (maksimal 300 cm 2 fliser på fast underlag) i swimmingpools og bassiner. Brugstid: over 8 timer. Forarbejdningstid: > 30 min. Fugning: væg: 4-8 timer, gulv: 24 timer Klar til let færdsel: ca. 24 timer. Klar til brug: ca. 14 dage. Farver: grå og hvid. Påføring: tandspartel nr 4, 5 eller 6. Opbevaring: 12 måneder. 2-5 kg/m 2. Sæk med 20 kg. Adesilex P9 er CE-mærket iht. deklarationen i ITT-certifikat nr (SFV), udfærdiget af laboratoriet Säurefliesner-Vereinigung E.V. Grossburgwedel (Tyskland). EN EN 12004

35 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS F L I S E K L Æ B E R E : H Ø J K V A L I T E T S - C E M E N T B A S E R E D E M E D P O L Y M E R E R 33 Adesilex P10 * Hvidt cementbaseret fliseklæber i høj kvalitet uden lodret glidning og med forlænget åbningstid for belægning med glas, keramik og marmormosaik. Indendørs og udendørs gulve, vægge og swimmingpools (blandet med Isolastic ufortyndet 1:1 med vand), limning af glas, keramik og marmormosaik på papir eller net på almindelige vægge med cementbaseret grovpudsning, cementbaserede afretningslag, anhydritunderlag og gipsvægge (specialbehandlet med primer i forvejen), indendørs vægge af skumbeton, gipsplader, gulvvarmeanlæg, tilpas hærdede betonkonstruktioner, malede indendørs vægge, så længe malingen er godt forankret. Når Adesilex P10 blandes med Isolastic som 50 % erstatning for vand, forbedres kvalitetsegenskaberne og fleksibiliteten, så kravene til klasse S1 (fleksibel klæbestof) er opfyldt i overensstemmelse med EN Blandet på denne måde kan Adesilex P10 anvendes til montering i swimmingpools, på fleksible og ikkeporøse underlag som Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum WPS, osv. samt på eksisterende keramisk belægning. Brugstid: over 8 timer. Forarbejdningstid: > 30 minutter. Fugning: væg: 4-8 timer, gulv: 24 timer Klar til let færdsel: ca. 24 timer. Klar til brug: ca. 14 dage. Farve: hvid. Påføring: tandspartel nr 4, 5 eller 6. Opbevaring: 12 måneder. 2-5 kg/m 2. Sæk med 25 kg. Adesilex P10 er CE-mærket iht. deklarationen i ITT-certifikat nr (SFV), udfærdiget af laboratoriet Säurefliesner-Vereinigung E.V. Grossburgwedel (Tyskland). EN EN 12004

36 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES 34 Keraflex * Cementbaseret fliseklæber i høj kvalitet uden lodret glidning og med forlænget åbningstid for keramiske fliser og stenmateriale. Indendørs og udendørs belægning på vægge og gulve med alle typer keramiske fliser og keramisk mosaik, stenmateriale (hvis det er fugtstabilt) på almindelige vægge med cementbaseret grovpudsning, cementbaserede afretningslag, anhydritgulve og gipsvægge (hvis de er forbehandlet med primer), indendørs vægge i skumbeton, gipsplader, gulvvarmeanlæg (maks. pladestørrelse 900 cm 2 ), malede indendørs vægge, så længe farven er velforankret, eksisterende marmor, terrazzo og keramiske gulve (maks. pladestørrelse 1600 cm 2 ), overflader, der er fugtisoleret med Mapelastic, Mapelastic Smart eller Mapegum WPS på velegnede hærdede betonkonstruktioner. Opsætning af alle typer keramiske fliser og keramisk mosaik i bassiner og swimmingpools (maks. flisestørrelse 400 cm 2 og stabil overflade). Bemærk: velegnet til montering af gulve, som er udsat for kraftigt tryk. Brugstid: over 8 timer. Forarbejdningstid: > 30 min. Fugning: væg: 4-6 timer, gulv: 24 timer. Klar til let færdsel: ca. 24 timer. Klar til brug: ca. 14 dage. Farver: grå og hvid. Påføring: tandspartel nr 4, 5 eller 6. Opbevaring: måneder afhængig af pakning. 2-5 kg/m 2. Sæk med 20 kg og alupack med 5 kg. Keraflex er CE-mærket iht. deklarationen i ITT-certifikat nr /Gi (TUM), udfærdiget af laboratoriet ved Technische Universität München (Tyskland). EN EN 12004

37 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS F L I S E K L Æ B E R E : C E M E N T B A S E R E T M E D S U P E R P O L Y M E R E R 35 Keraflex Maxi S1 * Enkomponent, højtydende cementbaseret fliseklæber uden lodret glidning og med forlænget åbningstid samt Low Dustteknologi for keramiske fliser og natursten. Særligt velegnet til montering af store keramiske fliser og natursten (klæbelagets tykkelse fra 3 mm til 15 mm). Indendørs og udendørs montering af alle former for keramiske fliser og keramisk mosaik samt fugtstabile natursten på et underlag bestående af cementbaseret puds, cement- og anhydritbaserede spartelmasser, gulvvarmeanlæg, gipspuds (forudsat at det er primet), indendørs vægge af letbeton, gipsplader og tidligere malede vægge (forudsat at malingen har tilstrækkelig vedhæftning til underlaget) eksisterende marmor, terrazzo og keramiske fliser. Underlag, som forsynes med fugtisolerende membraner af Mapelastic, Mapelastic Smart, Monolastic, Monolastic Ultra eller Mapegum WPS og på tilstrækkeligt tørrede betonoverflader. Særdeles velegnet til montering på steder, der er udsat for tung trafik. Den innovative LowDust-teknologi, som anvendes i dette produkt, resulterer i en mærkbar reduktion af støvniveauet ved blanding og håndtering. Dette bidrager til et bedre arbejdsmiljø for fliselæggeren sammenlignet med standard fliseklæbere fra MAPEI's sortiment. Brugstid: mere end 8 timer. Forarbejdningstid: > 30 min. Fugning efter: - vægge: 4-8 timer. - gulve: 24 timer. Klar til let færdsel: ca. 24 timer. Fuldstændig hærdet: ca. 14 døgn. Fleksibilitets evne i henhold til EN 12004: S1 fleksibilitet Farve: grå og hvid. Påføring: tandspartel nr 4, 5, 6 eller 10. Opbevaring: 12 måneder i ubrudt emballage opbevaret tørt. 1,2 kg/m 2 pr. mm. tykkelse. Keraflex Maxi S1 hvid: Sæk med 20 kg. Keraflex Maxi S1 grå: Sæk med 20 kg. Keraflex Maxi S1 er CE-mærket i henhold til ITT certifikat n o /Gi (TUM) og n o (Gi (TUM) udfærdiget på Technische Universität München (Tyskland). Ekstremt lavt støvniveau (-90%) Samme høje ydeevne EN C2TE S1 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES EN 12004

38 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS 36 Ultralite S1 Contains > 30% recycled content Enkomponent, let og fleksibel cementbaseret fliseklæber i høj kvalitet med LowDust-teknologi. Let at påføre med tandspartel uden lodret glidning, med forlænget åbningstid og yderst drøj over keramiske fliser og natursten. Ideel til montering af tynd porcelænskeramik. Anvendelsesområde: Indendørs og udendørs montering af alle typer og former af keramiske fliser (dobbeltbrændte, enkeltbrændte, porcelænskeramik, terrakotta osv.) og natursten, der ikke er følsomme over for fugt, på alle overflader godkendt til flisebelægning. Dets "hængeegenskaber" gør den velegnet til diagonal montering af keramik på vægge. Dets dækkeevne gør det særligt velegnet til montering af tynd porcelænskeramik. Det er også velegnet til montering på ujævne overflader, fleksible underlag og puds i lag på op til 15 mm uden behov for forudgående afretning. Ultralite S1 har en lav densitet, som letter håndtering og transport og øger dækevnen med op til 60 % sammenlignet med MAPEI's cementbaserede standard fliseklæbere. Ultralite S1 indeholder mere end 30 % genbrugsmateriale. Bemærk: Den innovative LowDust-teknologi, der udmærker dette produkt, resulterer i en drastisk reduktion af mængden af støv, som opstår under blanding af produktet. Dette giver et bedre arbejdsmiljø end brug af cementbaserede standardprodukter fra MAPEI's sortiment. Brugstid: over 8 timer. Forarbejdningstid: >30 min. Fugning efter: vægge: 4-8 timer. gulve: 245 timer. Klar til let færdsel: efter ca. 24 timer. Fuldstændig hærdet: efter ca. 14 dage. Fleksibilitets evne i henhold til EN 12004: S1 - fleksibel. Farve: grå. Påføring: tandspartel nr 4, 5, 6 eller 10. Opbevaring: 12 måneder i ubrudt emballage opbevaret tørt. 1,5-2,5 kg/m 2. Sæk med 15 kg. Ultralite S1 S1 er CE-mærket i henhold til ITT certifikat n /Gi (TUM) udfærdiget af laboratoriet på Technische Universität München (Tyskland). EN C2TE S1 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES EN 12004

39 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS F L I S E K L Æ B E R E : C E M E N T B A S E R E D E M E D S U P E R P O L Y M E R E R 37 Ultraflex S2 Mono Ultraflex S2 Quick Contains > 20% recycled content Contains > 20% recycled content Enkomponent, højtydende cementbaseret fliseklæber uden lodret glidning til keramiske fliser og stenmaterialer. Let at påføre med høj fleksibilitet, forlænget åbningstid og ekstremt høj rækkeevne. Til limning af alle størrelser af keramiske fliser, mosaik og stenmaterialer (hvis de er stabile og ikke-absorberende) på almindelige indendørs og udendørs gulve og vægge med cementgips, cement- og anhydritgulve, gipsfyldte vægge (efter påføring af egnet primer), indendørs letbetonvægge, gipsplader, gulvvarme, malede indendørs vægge (hvis malingen sidder fast), ældre marmor-, terrazzo- og keramikgulve samt undergulv forsynet med MAPEI-fugtisolering og revneoverbyggende membran. Bemærk: Da klæbemidlet har så høj fleksibilitet, anbefales det især til montering på fleksible underlag såsom marineplader, spånplader (hvis de er tilstrækkeligt stabile over for vand), gamle trægulve osv., cementbaserede gulve, der ikke er færdighærdet, samt til montering på facader, altaner, terrasser og betonplader, som er udsat for direkte sollys og høje temperaturudsving. Ultraflex S2 Mono er desuden med til at reducere trinlyd. Brugstid for blandingen: over 8 timer. Forarbejdningstid: 30 min. Fugning: på vægge: 4-8 timer; på gulve: 24 timer. Klar til let færdsel: ca. 24 timer. Gennemhærdet: 14 dage. Fleksibilitets evne iht. EN 12002: S2 - høj fleksibel. Farve: grå. Påføring: tandspartel nr 4, 5, 6 eller 10. Opbevaring: 12 måneder. 0,9 kg/m 2 pr. mm. tykkelse, svarende til 1,5-2,5 kg/m 2. Sæk med 15 kg. Ultraflex S2 Mono er CE-mærket iht. deklarationen i ITT-certifikat nr /Gi (TUM), udfærdiget af laboratoriet ved Technische Universität München (Tyskland). Takket være den ekstraordinære vedhæftning og hurtige hærdning anbefales Ultraflex S2 Quick især til reparationer, hvor kravene til øjeblikkelig belastning er høje. (offentlige arealer, butikker, lufthavne og gangbroer). Ultraflex S2 Quick er også med til at reducere trinlyd. Til limning af alle størrelser af keramiske fliser, mosaik og stenmaterialer (hvis de er stabile og ikke-absorberende) på almindelige indendørs og udendørs gulve og vægge med cementgips, cement- og anhydritgulve, gipsfyldte vægge (efter påstrygning af egnet primer), indendørs letbetonvægge, gipsplader, gulvvarme, malede indendørs vægge (hvis malingen sidder godt), gamle marmor-, terazzo- og keramikgulve samt underlag med fugtisolerende membran. Bemærk: Da fliseklæberen har så høj fleksibilitet, anbefales det især til montering på fleksible underlag såsom marine-plader, spånplader (hvis de er tilstrækkeligt stabile over for vand), gamle trægulve osv., cementbaserede gulve, der ikke er færdig-hærdet, samt til montering på facader, altaner, terrasser og betonplader, som er udsat for direkte sollys og høje temperaturudsving. Takket være den ekstraordinære vedhæftning og hurtige hærdning anbefales Ultraflex S2 Quick især til reparationer, hvor kravene til øjeblikkelig belastning er høje. (offentlige arealer, butikker, lufthavne og gangbroer). Ultraflex S2 Quick er også med til at reducere trinlyd. Brugstid for blandingen: 30 min. Forarbejdningstid: min. Fugning efter: vægge: efter 2-3 timer gulve: efter 5-6 timer. Klar til let færdsel: 5-6 timer. Fuldstændig hærdet: 24 timer. Fleksibilitets evne i henhold til EN 1200: S2 - høj fleksibel. Farve: grå. Påføring: tandspartel nr 4, 5, 6 eller 10. Opbevaring: 12 måneder. 0,9 kg/m 2 pr. mm. tykkelse, svarende til 2,5 kg/m 2. Sæk med 15 kg. Ultraflex S2 Quick är CE-märkt enligt deklaration i ITT-certifikat nr /Gi (TUM), utfärdat av laboratoriet vid Technische Universität München (Tyskland). EN C2TE S2 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES EN C2FT S2 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES EN EN 12004

40 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES F L I S E K L Æ B E R E : " F L Y D E F I X " 38 Adesilex P4 * Hurtighærdende cementbaseret kontakt fliseklæber i høj kvalitet til keramiske fliser og stenmaterialer. Indendørs og udendørs limning af alle typer mellemstore og store keramiske fliser, stenmateriale (hvis det er fugtstabilt) i miljøer, der er udsat for tung trafik på eksisterende gulve (keramiske fliser, natursten, terrazzo og beton), forudsat, at de er faste og helt rene, cementbaserede afretningslag og gulvvarmeanlæg. Særligt velegnet til store fliser. Monteringen er sikker, og bagsiden kræver ikke dobbelt påføring. Adesilex P4 kan bruges som spartelmasse både indendørs og udendørs. Anvendelsesområde: kun gulv. Brugstid: over 60 min. Forarbejdningstid: 20 min. Fugning: 4 timer. Klar til let færdsel: ca. 4 timer. Klar til brug: ca. 24 timer. Farve: grå. Påføring: tandspartel nr 6, 10 eller afrundet spartel. Opbevaring: 12 måneder kg/m 2. Sæk med 20 kg. Adesilex P4 er CE-mærket iht. deklarationen i ITT-certifikat nr /Gi (TUM), udfærdiget af laboratoriet ved Technische Universität München (Tyskland). EN EN 12004

41 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS F L I S E K L Æ B E R E : H U R T I G H Æ R D E N D E 39 Elastorapid Tokomponent cementbaseret fliseklæber af høj kvalitet med høj fleksibilitet, hurtighærdende og hurtigt fugtgivende, med forlænget åbningstid og uden lodret glidning til keramiske fliser og stenmaterialer. Særligt velegnet til hurtig montering af keramiske fliser og store fliser af stenmateriale udendørs (facader, altaner, terrasser og stenfortove) samt i svømmebassiner. Egnet til flisebelægning af gulve, som er udsat for tunge belastning (såsom industrigulve, pakhuse, supermarkeder osv.) og til montering af keramiske fliser på fleksible underlag (krydsfiner og kunsttræ, forudsat at det er tilstrækkeligt stabilt til vand, gamle trægulve osv.). Brugstiden, som er længere end for traditionelle hurtighærdende fliseklæbere, gør Elastorapid fliseklæberen særligt velegnet til anvendelse om sommeren, hvor det kræves, at overfladen straks tages i brug. Brugstid: min. Forarbejdningstid: > 30 min. Fugning: 3 timer. Klar til let færdsel: ca. 2-3 timer. Klar til brug: ca. 24 timer (3 dage for bassiner og swimmingpools). Fleksibilitets klasse iht. EN 12002: S2 - høj fleksibel. Farver: grå og hvid. Påføring: tandspartel nr 4, 5, 6 eller 10. Opbevaring: komp. A: 12 måneder, komp. B: 24 måneder. Beskyttes mod frost. 3-8 kg/m 2. Elastorapid hvid: 31,25 kg sæt, komp. A: 25 kg / komp. B: 6,25 kg. Elastorapid grå: 31,25 kg sæt, komp. A: 25 kg / komp. B: 6,25 kg. Elastorapid er CE-mærket iht. deklarationen i ITT-certifikat nr /Gi (TUM), udfærdiget af laboratoriet ved Technische Universität München (Tyskland). Den unikke Alt i ET EN C2FTE S2 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES EN Cementbaseret Høj kvalitet Hurtighærdende Ingen lodret glidning Forlænget bearbejdningstid Høj fleksibel EN C2FTE S2 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES EN 12004

42 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS 40 Granirapid * Fleksibel, hurtighærdende og hurtigt fugtgivende tokomponent cementbaseret fliseklæber til keramiske fliser og stenmateriale. Særlig velegnet til montering af fugtfølsomme natursten, som kræver et hurtigtørrende klæbestof. Velegnet til gulve, der er udsat for tung trafik. Takket være de ekstraordinære klæbeegenskaber og den hurtige hærdning er Granirapid særligt velegnet til hurtige restaureringsopgaver og gulve, som hurtigt skal tages i brug (supermarkeder, fabrikker, sygehuse, lufthavne, swimmingpools osv.). Brugstid: 45 min. Forarbejdningstid: 20 min. Fugning: 3 timer. Klar til let færdsel: 3-4 timer. Klar til brug: ca. 24 timer (3 dage for bassiner og swimmingpools). Fleksibilitets klasse iht. EN 12002: S1 - fleksibel. Farver: grå og hvid. Påføring: tandspartel nr 4, 5, 6 eller 10. Opbevaring: komp. A: 12 måneder, komp. B: 24 måneder. Beskyttes mod frost. 3-8 kg/m 2. Granirapid hvid: 28 kg sæt, komp. A: Sække med 22,5 kg, komp. B: Tromle med 5,5 kg. Granirapid grå: 30,5 kg sæt, komp. A: Sække med 25 kg, komp. B: Tromle med 5,5 kg. Granirapid er CE-mærket iht. deklarationen i ITT-certifikat nr (SFV), udfærdiget af laboratoriet Säurefliesner-Vereinigung E.V. Grossburgwedel (Tyskland) og nr LR (CSTB), udstedt af laboratoriet Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Champs sur Marne-laboratoriet (Frankrig). EN C2F S1 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES EN 12004

43 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS F L I S E K L Æ B E R E : H U R T I G H Æ R D E N D E 41 Keraquick Latex Plus * Hurtighærdende, fleksibel cementbaseret fliseklæber i høj kvalitet uden lodret glidning til keramiske fliser og stenmateriale. Indendørs og udendørs limning af gulve og vægge med alle former for mellemstore og store keramiske fliser, stenmateriale udsat for udfældninger (forudsat, at det er fugtstabilt) i miljøer, hvor hurtig montering er påkrævet på eksisterende gulve (keramiske fliser, natursten, terrazzo og beton), forudsat at de er solide og helt rene, cementbaserede afretningslag og gulvvarmeanlæg, gipsplader, betonkonstruktioner og præfabrikerede betonelementer, forudsat de er tilstrækkeligt hærdet, fibercement og træpaneler, underlag fugtisoleret med Mapelastic, Mapelastic Smart, Mapegum WPS osv. Bemærk: Særligt velegnet til reparation i områder, som er udsat for kraftig trafik, og hvor overfladerne hurtigt skal tages i brug, f.eks. offentlige faciliteter, fodgængerpassager, supermarkeder, showrooms, velegnet til hurtige monteringer og reparationer i svømmebassiner, industrianlæg (bryggerier, vinkældre, mejerier osv.), kølerum og hurtige reparationer i badeværelser, brusekabiner, køkkener og terrasser. Ved at blande Keraquick med Latex Plus i stedet for vand øges deformerbarheden, så kravene til klasse S2 (fliseklæber med høj fleksibilitet) iht. EN opfyldes. Brugstid: 30 min. Forarbejdningstid: 20 min. Fugning: 2-3 timer. Klar til let færdsel: ca. 2-3 timer. Klar til brug: ca. 24 timer (3 dage for bassiner og swimmingpools). Fleksibilitets klasse iht. EN 12002: S1 - fleksibel. Farver: grå og hvid. Påføring: tandspartel nr 4, 5, 6 eller 10. Opbevaring: måneder afhængig af pakning. 2-5 kg/m 2. Sæk med 20 kg og alupack med 5 kg. Latexbaseret tilsætningsstof med elasticitet til blanding med Keraquick. Latex Plus er et tilsætningsmiddel, som blandes med Keraquick. Det forbedrer fleksibiliteten for at opfylde kravene til klasse S2 (fliseklæber med høj fleksibilitet) i henhold til EN Et hurtighærdende fliseklæber i høj kvalitet med høj fleksibilitet uden lodret glidning, som er velegnet til indendørs og udendørs montering af keramiske fliser, stenmaterialer, isoleringsplader, gipsplader osv. Latex Plus skal anvendes uden tilsætning af vand. Særligt velegnet til hurtig montering af keramiske fliser og store fliser af stenmateriale (facader, altaner, terrasser osv.), i svømmebassiner og på fleksible underlag. Latex Plus + Keraquick Brugstid: 30 min. Forarbejdningstid: 20 min. Fugning: 2-3 timer. Klar til let færdsel: ca. 2-3 timer. Klar til brug: ca. 24 timer (3 dage for bassiner og swimmingpools). Fleksibilitets klasse iht. EN 12002: S2 - høj fleksibel. Påføring: tandspartel nr 4, 5, 6 eller 10. Opbevaring (Latex Plus): 24 måneder. Beskyttes mod frost. 0,7-1,3 kg/m 2. Dunk med 10 kg. Keraquick + Latex Plus er CE-mærket iht. deklarationen i ITT-certifikat nr /Gi (TUM), udfærdiget af laboratoriet ved Technische Universität München (Tyskland). Keraquick er CE-mærket iht. deklarationen i ITT-certifikat nr /Gi (TUM), udfærdiget af laboratoriet ved Technische Universität München (Tyskland). EN C2FT S1 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES EN 12004

44 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS DISPERSION ADHESIVE FOR CERAMIC TILES 38 Dispersionsfliseklæbere Ultramastic III Færdigblandet fliseklæber i høj kvalitet uden lodret glidning og med forlænget åbningstid for keramiske fliser. Indendørs limning på gulve og vægge samt udendørs limning på vægge af alle typer af keramiske fliser (dobbeltbrændte, enkeltbrændte, porcelænsfliser osv.) på alle typer almindelige underlag: betonkonstruktioner, præfabrikerede betonelementer (hærdet mindst en måned), fibercement, gipsmørtel og træpaneler, forudsat at de er godt forankrede. Desuden anvendes Ultramastic III til punktlimning af isoleringsmateriale. Bemærk: Anvendes ikke på steder, hvor der konstant ligger vand eller på overflader udsat for opstigende fugt. Forarbejdningstid: > 30 min. Fugning: timer. Klar til let færdsel: ca. 2 dage. Klar til brug: ca. 7 dage. Fleksibilitet: høj. Farve: hvid. Påføring: tandspartel nr 4, 5 eller 6. Opbevaring: 24 måneder. Beskyttes mod frost. til vægge: 1,5-2,5 kg/m 2. til gulve: 3-4 kg/m 2. Dunk med 1, 5, 12 og 18 kg. Ultramastic III er CE-mærket iht. deklarationen i ITT-certifikat nr /Gi (TUM), udfærdiget af laboratoriet ved Technische Universität München (Tyskland). EN EN 12004

45 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC TILES IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS D I S P E R S I O N S F L I S E K L Æ B E R E P O L Y M E R E R 43 Kerapoxy * Tokomponent syrebestandigt fliseklæber. Kan også anvendes som fugemasse. Kerapoxy er en forbedret reaktionsharpiks og et standfast fliseklæb (R2T), velegnet til hurtighærdende syrebestandig montering af keramiske fliser, stenmateriale, fibercement, beton og andre byggematerialer på underlag, som normalt anvendes inden for byggerier. Indendørs og udendørs syreresistent fugning af gulve og vægge med keramik og natursten, overalt hvor der kræves omfattende hygiejne og modstandskraft mod de fleste aggressive kemiske stoffer. Brugstid: 45 min. Forarbejdningstid: 30 min. Klar til let færdsel: ca. 24 timer. Klar til brug: 4 dage. Efter 4 dage kan overfladerne udsættes for kemisk påvirkning Farver: 26. Påføring: tandspartel nr 4, 5, 6 eller 10. Opbevaring: 24 måneder. som fliseklæb: 2-4 kg/m 2. Enheder med 5 og 10 kg samt kasser med 12 x 2 kg. Kerapoxy er CE-mærket iht. deklarationen i ITT-certifikat nr /Gi (TUM), udfærdiget af laboratoriet ved Technische Universität München (Tyskland). EN EN REACTION RESIN GROUT EN 12004

46 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS Fugemasser og elastiske fugemasser 40 Ultracolor Plus * Hurtighærdende og hurtigtørrende, høj vandafvisende effekt, polymermodificeret, modvirker udfældning, anvendes til fuger fra 2 til 20 mm. Med DropEffect og antiskimmelfunktion med BioBlock teknologi. Indendørs og udendørs, gulve og vægge, fugning af alle typer keramiske fliser (dobbeltbrændte, enkeltbrændte, keramiske fliser, porcelænsfliser osv.), terrakotta, stenmaterialer (natursten, marmor, granit, kunststen osv.), glas og marmormosaik. Sikrer fuldstændig ensartede farver, skaber ikke udfældninger på overfladen, tørrer hurtigt, og gulv- og vægbeklædning bliver derfor hurtigt klar til brug. BioBlock -teknologien, som er anvendt til dette produkt, forhindrer dannelse og spredning af forskellige typer skimmel på overfladen af mørtlen under fugtige forhold. Desuden giver anvendelsen af hydrofobiske specialtilsætningsstoffer (DropEffect -teknologi) fugerne stærkt vandafvisende egenskaber, hvilket gør dem mindre modtagelige over for snavs og giver dem stor holdbarhed. Ideelt til fugning af udvendige facader, balkoner, terrasser, swimmingpools, badeværelser og køkkener. Særlig velegnet til fugning af gulve i supermarkeder, tankstationer ved motorvejen, restauranter, lufthavne og andre steder med offentlig service. Brugstid: min. Ventetid inden rengøring: min. Klar til let færdsel: ca. 3 timer. Klar til brug: efter 24 timer (48 timer for bassiner og swimmingpools). Farver: 26. Påføring: MAPEI gummisparte eller fugebræt. Rengøring: MAPEI-svamp eller Scotch-Brite. Opbevaring: 12 måneder. afhængigt af fugemål. Sæk med 20 kg, alupack med 2 og 5 kg afhængigt af farve. CG2 EN CEMENTITIOUS GROUT

47 F U G E R : C E M E N T F U G E M A S S E R Skimmel... stop. Ignorer det ikke. 45 Ingen skimmel. Ingen pletter. Ingen bekymringer.

48 46 Keracolor FF Keracolor GG * * Cementfugemasse i høj kvalitet, polymermodificeret, vandafvisende med DropEffect, til fugebredder op til 6 mm. Let at påføre og tilpasse, blød og kompakt, indendørs og udendørs, gulve og vægge, fugning af alle typer keramiske fliser (dobbeltbrændte, enkeltbrændte, keramiske fliser, porcelænsfliser osv.), terrakotta, stenmaterialer (natursten, marmor, granit, kunststen osv.), glas og marmormosaik. Velegnet til fugning af svømmebassiner, badeværelser, køkkener og særligt glatte og polerede overflader. Keracolor FF blandet med Fugolastic forbedrer de endelige egenskaber og sikrer vedvarende styrke, selv under meget vanskelige forhold. Brugstid: ca. 2 timer. Ventetid inden rengøring: min. Klar til let færdsel: ca. 24 timer. Klar til brug: 7-10 dage. Farver: 18. Påføring: MAPEI gummisparte eller fugebræt. Afslutning: MAPEI-svamp eller Scotch-Brite. Opbevaring: 12 måneder. afhængigt af fugemål (se tabellen på side 50). Sæk med 20 kg og alupack med 4 x 5 kg, afhængigt af farver. Cementfugemasse i høj kvalitet, polymermodificeret, til fuger fra 4 til 15 mm. Indendørs og udendørs, gulve og vægge, fugning af alle typer keramiske fliser (dobbeltbrændte, enkeltbrændte, keramiske fliser, porcelænsfliser osv.), terrakotta, facadesten og stenmaterialer (natursten, marmor, granit, kunststen osv.). Velegnet til udendørs fugning på facader, altaner, terrasser og svømmebassiner, badeværelser, køkkener og gulve med rustik overflade. Keracolor GG blandet med Fugolastic forbedrer de endelige egenskaber og sikrer vedvarende styrke, selv under meget vanskelige forhold. Brugstid: ca. 2 timer. Ventetid inden rengøring: min. Klar til let færdsel: ca. 24 timer. Klar til brug: 7-10 dage. Farver: 18. Påføring: MAPEI gummisparte eller fugebræt. Rengøring: MAPEI-svamp eller Scotch-Brite. Opbevaring: 12 måneder. afhængigt af fugemål (se tabellen på side 50). Sæk med 20 kg og alupack med 4 x 5 kg, afhængigt af farve.

49 F U G E R : C E M E N T F U G E M A S S E R 47 Fugolastic Flydende polymertilsætning til Keracolor FF og GG. Fugolastic anvendes i stedet for vand til blanding af Keracolor FF og GG cementfugemasser for at forbedre mørtlens kompakthed og bestandighed mod slitage samt reducere porøsitet og vandoptagelse. Særligt velegnet til fugning af gulve, som er udsat for stærk trafik, svømmebassiner, terrasser, altaner og facade. Bemærk: Anvend ikke Fugolastic blandet med Keracolor FF eller GG til fugning af terrakottagulv eller porøse eller grove overflader. Ved fugning af polerede porcelænsfliser anbefales en forudgående test for at kontrollere vaskbarheden. Fugolastic + Keracolor: Brugstid: ca. 2 timer. Ventetid inden rengøring: min. Klar til let færdsel: ca. 24 timer. Klar til brug: 7-10 dage. Påføring: MAPEI gummisparte eller fugebræt. Rengøring: MAPEI-svamp eller Scotch-Brite. Opbevaring: Fugolastic: 24 måneder. Beskyttes mod frost. afhængigt af fugemål (se tabellen på side 50). Dunk med 5 og 25 kg, pakning med 12 x 1 kg.

50 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC TILES 48 Kerapoxy Kerapoxy Design * * Tokomponent syrebestandig epoxyfugemasse, fås i 26 farver, til fuger fra 3 mm. Kan også anvendes som fliseklæb. Fugning af gulve og vægge i levnedsmiddelindustrien (mejerier, ostemejerier, bryggerier, vinfremstilling, konservering osv.), butikker og omgivelser med behov for en høj hygiejnestandard (iskiosker, charcuterier osv.) Fugning af gulve og vægge i industrimiljøer (galvaniseringsanlæg, garverier, batterirum, papirindustrien osv.) med behov for høj mekanisk slidstyrke og modstandsdygtighed over for syreangreb. Fugning af svømmebassiner, specielt til bassiner med spa eller havvand. Fugning af bassiner med kemisk aggressivt vand (rensningsanlæg osv.). Fugning af keramiske fliser på laboratorieborde, køkkenborde osv. Syrefast montering af keramiske fliser Brugstid: 45 min. Forarbejdningstid (som fliseklæb): 30 minutter. Tilpasningstid (som fliseklæb): 60 min. Klar til let færdsel: ca. 24 timer. Klar til brug: 4 dage. Efter 4 dage kan overfladen udsættes for kemisk påvirkning. Farver: 26. Påføring: MAPEI gummispartel eller fugebræt. Afslutning: MAPEI-svamp og Scotch Brite. Opbevaring: 24 måneder. afhængigt af fugemål (se tabellen på side 50). Enheder med 5 og 10 kg samt kasser med 12 x 2 kg. EN REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC TILES Tokomponent syrebestandig epoxyfugemasse til fugning af keramiske fliser (fås i 15 forskellige farver), ideelt til glasmosaik. Kan også anvendes som fliseklæb. Dekorativ fugning af kunstneriske og inden- og udendørs applikationer med keramiske fliser og natursten, særligt glasmosaik. Også velegnet til syrefast montering på alle almindelige underlag. Produktets blanke overflade hæver slutproduktets æstetiske virkning. Kerapoxy Design kan også blandes med MapeGlitter for at skabe specialeffekter Fugning af store gulve og overfladematerialer i industriomgivelser (galvaniseringsanlæg, farverier, batterirum, papirindustrien osv.), hvor der er behov for mekanisk styrke og syreresistens. Fugning af gulve og vægge i levnedsmiddelindustrien (mejerier, ostemejerier, bryggerier, vinfremstilling, konservering osv.), butikker og omgivelser med behov for en høj hygiejnestandard (iskiosker, charcuterier osv.). Fugning af svømmebassiner og spabade. Brugstid: 45 min. Forarbejdningstid (som fliseklæb): 30 min. Tilpasningstid (som fliseklæb): 60 min. Klar til let færdsel: 24 timer. Klar til brug: efter 4 døgn, også mod syreangreb. Farver: 15: 700 gennemsigtig (neutral), 702 sølv, 710 ishvid, 716 rosa, 720 perlegrå, 728 mørkegrå, 729 sandgul, 730 turkis, 731 mørkebrun, 740 blå, 744 mandarin, 750 rød, 760 guld, 770 antracit, 799 hvid. Påføring: MAPEI fugebræt (gummi) Slutfinish: MAPEI-svamp. Opbevaring: 24 måneder. Afhængigt af fugemål. Til mosaik (størrelse 2 x 2 cm) ca. 1,4 kg/m 2. Sæt med 3 kg og 16 kg. EN EN REACTION RESIN GROUT REACTION RESIN GROUT EN EN EN 12004

51 F U G E M A S S E : E P O X Y F U G E M A S S E R 49 Mapeglitter Kulørt metallisk glimmer. Anvendelsesområde: Ved at tilføje op til 10 vægtprocent Mapeglitter til Kerapoxy Design opnås en metallisk glitrende fugemasse, som er særlig velegnet til fugning af metalplader, keramiske fliser og glasmosaik. Maksimal tilsætning: 10 vægtprocent af vægten af Kerapoxy Design. Farve: sølv og guld. Ydeligere 22 farver på bestilling. æske med 10 x 100 grams poser.

52 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS F O R B R U G S T A B E L 50 Flisestørrelse (mm) Fuge (mm) Ultracolor Plus kg/m 2 Keracolor SF kg/m 2 Keracolor FF kg/m 2 Keracolor GG kg/m 2 Maxifuga kg/m 2 Kerapoxy Kerapoxy Design kg/m 2 Kerapoxy IEG kg/m 2 Kerapoxy SP kg/m 2 Flexcolor 20x20x Ikke 1.3 Ikke Ikke x50x til 0.5 til til x100x det 0.6 det det x150x Danske 0.6 Danske Danske x200x marked 0.5 marked marked x150x x200x x200x x200x Inte x330x för x300x Svensk x240x marknad x400x x600x x450x x500x x600x x240x x300x x300x x240x x250x MAPEIS FUGEMASSER TIL KERAMISKE FLISER OG STENMATERIALE OVERHOLDER STANDARDEN EN GROUT BEREGNING AF FUGE: K kg A = flisens længde B = flisens bredde C = flisens tykkelse D = fugebredde K = funktion af blandningens tæthed VIT LJUSGRÅ SILVERGRÅ MELLANGRÅ CEMENTGRÅ ANTRACITGRÅ SVART LJUSBEIGE GULBEIGE BEIGE BRUNBEIGE MELLANBRUN BRUN CHOKLADBRUN GUL BEIGEROSA GAMMALROSA TERRACOTTA KORALLROSA LILA LJUSBLÅ BLÅGRÖN ISGRÖN MINTGRÖN PISTAGEGRÖN BLÅLILA TRANSPARENT Kerapoxy Designs farver kan blandes med hinanden og med MapeGlitter og skabe mange forskellige farver.

53 E L A S T I S K E F U G E M A S S E R : S I L I K O N E B A S E R E D E 51 Mapesil AC Megasil SB * Eddikesyrebaseret, skimmelbestandig silikonefugemasse uden opløsningsmidler i 26 farver samt transparent. Gulv- og vægfliser, forsegling af overgangsfuger med ± 25 % ekspansion fra oprindelig størrelse i swimmingpools, badeværelser og brusekabiner. Mapesil AC kan også anvendes til at skabe en perfekt elastisk forsegling mellem de forskellige byggeelementer i maskinindustrien, skibsbygning, bilproduktion og lignende. Bemærk: Mapesil AC lægger perfekt til glas, keramik og anodiseret aluminium. Ved forbehandling med Primer FD er vedhæftningen god selv på beton, træ, metal, malede overflader, plast, gummi osv. Skinddannelse: 10 min. Svind under krydsbinding: 3,5%. Hastighed af krydsbinding: 4 mm pr. dag, 10 mm på 7 dage. Brudforlængelse: 800%. Bevægelse under arbejdsforhold: ± 25%. Hårhed Shore A: 20. Farver: 26 og transparent. Påføring: fugepistol. Opbevaring: 24 måneder. Afhængigt af fugemål. Megasil SB er en højelastisk bygge- og sanitetssilikone særlig velegnet til installations- og ekspansionsfuger. F.eks. rundt om døre og vinduer, betonelementer, rørgennemføringer og vådrum mm. Megasil SB har god vedhæftning på beton, tegl, letbeton, gips, puds, træ, spånplader, glas, keramik, plast, metal osv. Megasil SB har gode ældningsegenskaber og UV-stabilitet. * Neutralt hærdningssystem. Afhængigt af fugemål. Skinddannelse: min. Hærdningstid: Indendørs (døgn ved +23 o C, 50 % RF). Temperaturbestandighed: -40 o C til +20 o C. Hårdhed Shore A: 20. Trækstyrke: 0,6 N/mm 2 ISO Brudforlængelse: Ca. 300 % ISO Maks. tilladt ekspansion: 25% ISO Påføring: fugepistol. Opbevaring: 24 måneder. Patron med 310 ml. Patron med 310 ml.

54 E L A S T I S K E F U G E M A S S E R : P O L Y U R E T A N E R 52 Mapeflex PU40 * Enkomponent tiksotropisk polyuretanbaseret fugemasse. Anvendelsesområde: Til vertikale og horisontale overflader. Selv overflader, der kan blive udsat for kemisk påvirkning. Ekspansionsfuger i industrigulve, parkeringsdæk, supermarkeder og offentlige arealer. Farve: grå. Gennemhærdet: 24 timer. Opbevaring: 12 måneder i originalemballage. Afhængigt af fugens mål. Poser med 310 og 600 ml. 5 x x x x x x

55 E L A S T I S K E F U G E M A S S E R : P O L Y U R E T A N E R 53 Primer M Enkomponent primer uden opløsningsmidler til ikkeabsorberende underlag. Anvendelsesområde: Primer M er en enkomponent polyurethanprimer uden opløsningsmidler beregnet til at forbedre vedhæftningen af polyurethanfugemasser som Mapeflex PU40 og Mapeflex PU50 SL mod ikkeabsorberende underlag, f.eks. metaller (jern, stål, aluminium, kobber og galvaniseret plader), keramik, klinker, glas og malede plader. Konsistens: væske. Farve: brun. Ventetid inden påføring af fugemasse: ca. 40 minutter. Påføring: pensel g/m 2 (10-15 g/m 2 for en fuge med en dybde på 1 cm). Flasker med 250 gram.

56 54 Mapeflex PU21 Tokomponent selvnivellerende polyuretanfugemasse til gulvfuger med maksimalt 5 % ekspansion fra oprindelig størrelse. Fleksibel forsegling af fuger i indendørs og udendørs keramiske gulve, som er udsat for stærk trafik. Brugstid: min. Brudforlængelse: 180%. Bevægelse under arbejdsforhold: ± 5%. Klar til let færdsel: timer. Klar til brug: 3 dage. Hårdhed: Shore A: 65. Farve: grå. Påføring: ved hældning. Opbevaring: 24 måneder. Afhængigt af fugemål. Dunk med 5 og 10 kg (A+B).

57 E L A S T I S K E F U G E M A S S E R : P O L Y U R E T A N E R 55 Mapefoam Fugebånd af polyethylen med lukkede celler til dilatationsfuger. Leveres i æsker i længder, der modsvarer diameteren. Anvendelsesområde: Placeres i bunden af fugen (ekspansionsfuger, dilatationsfuger osv.). I den rigtige placering sikre den korrekt fyldning af fuger med fleksibel fugemasse. Dette sikrer en korrekt tætning og vedhæftning i siderne af fugen. Densitet: 40 kg/m 3. Modstand mod trykbelastning: 30 N/mm 2. Vandabsorption: ingen. Farve: grå. Anvendelsestemperatur: fra -40 C til +80 C. Ø 6 mm æsker 2500 m Ø 10 mm 550 m Ø 15 mm 550 m Ø 20 mm 350 m Ø 25 mm 200 m Ø 30 mm 160 m

58 52 Tilsætningsstoffer og ledende primere Mapelectric CP1 * Primer G Conductive * Elektrisk ledende tilsætningsmiddel uden opløsningsmidler, som blandes i primere, spartelmasser, klæbestoffer og fugemørtel til montering af ledende og statisk afledende keramiske gulve. Til montering af ledende og statisk afledende gulve i EPA-områder (områder beskyttet mod elektrostatiske ladninger) iht. standarden CEI EN , f.eks.: operationsstuer, intensivafdelinger og tomografirum, NMR-afdelinger, analyselaboratorier m.fl., elektronik og beslægtede industrier: produktion af ledere, halvledere, printkort, computere og tilhørende monteringsbånd, telefoncentraler, sorteringskontorer, datacentraler osv, kemisk og farmaceutisk industri: fremstilling af kemiske produkter, hvor der forefindes brandbare eller eksplosive stoffer og/eller opløsningsmidler, fremstilling af ammunition og sprængstoffer osv., trykkerier, hvor der anvendes opløsningsmidler, batteriopladere, sterilrum, hævede gulve på alle normale, absorberende underlag, som ikke er følsomme over for fugt og anvendes inden for byggeriet. Konsistens: flydende pasta. Farve: sort. Densitet: 1,05 kg/dm 3. ph-værdi: nej. Brandfarlig: nej. se teknisk datablad Dunk med 2,5 kg. Mørkfarvet, syntetisk harpiksbaseret ledende primer uden opløsningsmidler i vandopløsning. Behandling af cement-, anhydrit- og gipsflader inden påføring af MAPEI's førende fliseklæbere til montering af ledende keramiske gulve og belægninger. Overfladerne, der skal behandles, skal være rene, absorberende og fuldstændigt tørre. Konsistens: flydende. Farve: sort Anbefalet temperaturområde ved påføring: fra +5 C til +40 C. Tørretid: min. 2 timer. Elektrisk modstand: ohm. Opbevaring: 24 måneder. Beskyttes mod frost. Påføring: med pensel g/m 2. Dunk med 10 kg. Mapei produkter PKG Tilsat mængde Mapelectric CP1 Vandmængde Elektrisk modstand EN13415 (MOhm) KERAFLEX 25 kg 2.5 kg 4.5 l KERACOLOR GG 25 kg 1,25 kg 4,5 l 0,063 PRIMER G 10 kg 2,5 kg 0,005

59 Supplerende produkter 57 Keranet Keraseal Syrerengøring af keramiske fliser. Særlig velegnet til fjernelse af saltfældning og slutrengøring af terrakotta. Som pulver (koncentreret) eller flydende (15 % vandopløsning). Fjernelse af cement, kalkmørtel, gennemslagsfarve, rester af cementfilm og mørtel fra overfladen på keramiske fliser og mosaik på gulve og vægge. Rengøring af terrakotta inden den endelige overfladebehandling. Rensning af murværk undtagen marmor eller andre kalkholdige sten. Bemærk: Kontroller inden rengøringen, at overfladerne er syrebestandige. ph-værdi for væske: 1,13. Ventetid inden rensning: 5 minutter afhængigt af koncentrationen af snavs, gentag behandlingen, indtil pletterne er væk. Skyl derefter flere gange med rigelige mængder vand. Opbevaring: 24 måneder. Transparent, beskyttende tætningsmiddel til porøse plader (Cotto Toscano osv.). Behandling af terrakotta: reducerer porøsiteten inden den afsluttende voksbehandling. Efterbehandling stedet for voks, når der kræves en blank, holdbar og pletafvisende, ikke-absorberende overflade, som er let at rengøre. Konsistens: meget letflydende væske. Klar til let færdsel: 12 timer. Klar til brug: 3 dage. Påføring: fugtig klud. Opbevaring: 24 måneder g/m 2 pr. lag. Dunk med 10 kg, pakning med 18 x 1 kg. Afhængigt af behov. koncentreret pulver: Pakninger med 4 x 5 og 18 x 1 kg, færdigblandet væske: Dunk med 5, 10 og 25 kg, pakning med 12 x 1 kg, flasker med tågespray: 0,75 kg.

60 58 Mapequarz Fuge frisker Mapetex System * Tør kvartssand til klargøring af mørtel samt til rensning af injektionsfuger, hvis det drysses ud over fugerne. Når Mapequarz blandes med cement og vand, får man en mørtel, som er velegnet til fugning af keramik- og stenfliser. Mapequarz anbefales især til rengøring af fuger mellem nylagte fliser ved hjælp af en børste med roterende hoved. Anvendelse: : En af ingredienserne til fremstilling af mørtel til strøning på gulvfladen. som sand: forhold Mapequarz: cement fra 1:1 til 2:1; til strøning: fra 2 til 5 kg/m 2. Polymerfarve til genskabelse af farven på cementbaserede fuger i indendørs gulve og dekorerede overflader. Fuge frisker kan også anvendes til at fjerne ujævne farver i fuger, som f.eks. er forårsaget af forkert anvendelse af mørtlen, eller til at fjerne de usynlige pletter, som er opstået under brug. Fuge frisker hjælper med at sikre, at fugerne har en ensartet farve, absorberer mindre vand og er nemmere at rengøre. Farver: 10. Påføring: med børste eller direkte fra flasken. Afhængigt af mål på fliser og fuger. Flaske med 1 kg og æske med 160 gram. Helt aftagelige monteringssystemer til keramiske fliser og stenmaterialer. Kan også anvendes til beskyttelse mod revner og som aftagelig membran. Mapetex System består af Mapetex, et nonwoven-materiale, og Mapetex Strip, en selvklæbende tape. Mapetex kan anvendes sammen med Mapetex Strip, som et aftageligt underlag til montering af nye gulve og vægge på underlag af spånplader, træ, PVC, linoleum, keramiske fliser og stenmaterialer, beton og gulvvarmeanlæg. Det kan også anvendes til hurtigt at skifte udstillede plader uden at beskadige dem. Mapetex limet med Keraquick + Latex Plus, Elastorapid eller Kerabond + Isolastic kan også anvendes som aftagelig membran til beskyttelse mod revner for at fastgøre gulv på frisk beton og til montering af keramiske fliser og stenmateriale (selv diagonalt) uden behov for ekspansionsfuger. Mapetex Bredde: 200 cm, 100 cm. Opbevaring: ingen udløbsdato. Mapetex Strip Bredde: 50 mm, 410 mm. Mapetex: Ruller med 2 m x 50 m. Ruller med 1 m x 50 m. Mapetex Strip: Ruller med 50 mm x 25 m. Ruller med 410 mm x 10 m. Ruller med 410 mm x 5 m.

61 S U P P L E R E N D E P R O D U K T E R 59

62 MAPEI's løsninger til konstruktion af svømmebassiner 1) KLARGØRING AF BETON Mapefluid Dynamon Beton Påføring af Fugtisolering med eller + blandet 1:1 med vand eller eller Glasmosaik profil Støbeskel EKSEMPEL PÅ BASSINGKONSTRUKTION MED OVERFLADE AF GLASMOSAIK Betonkonstruktion Hæftebro med, vand og, eller,, eller afretningslag 2) BEHANDLING AF STØBESKEL MELLEM FUNDAMENT OG VÆG Idrostop Adesilex T Super 3) AFRETNING AF VÆGGE Nivoplan Planicrete 4) AFRETNING AF GULVE TopcemTopcem Pronto MapecemMapecem Pronto Planicrete Topcem Topcem Pronto Mapecem Mapecem Pronto

63 EKSEMPEL PÅ BASSING- KONSTRUKTION MED OVERFLADE AF KLINKER ELLER PORCELÆNSFLISER Påføring af Fugtisolering med eller 6a) FLISEBELÆGNING Keracrete- Keracrete Powder eller eller eller Fliser 6b) MONTERING AF GLASMOSAIK Adesilex P10 Betonkonstruktion,, eller afretningslag Hæftebro med, vand og, eller profil Støbeskel 7) HURTIGMONTERING Granirapid 5) FUGTISOLERING (TILVALG) Mapelastic Mapenet 150 Mapetex Sel Mapeband 8) FUGNING Keracolor Fugolastic Ultracolor Plus Ultracolor Plus KerpoxyKerapoxy Design Kerapoxy CQ 9) FORSEGLING AF OVERGANGSFUGER Mapesil AC Primer FD

64 MAPEI's løsninger til fugtisolering af terrasser og altaner KERAMIKFLISER ELLER STENGULV FUGNING MED MØRTEL, KLASSE CG2 MAPEI-FLISEKLÆB, KLASSE C2 MAPELASTIC ELLER MAPELASTIC SMART FALDENDE UNDERGULV MED TOPCEM ELLER TOPCEM PRONTO HÆFTEBRO (TOPCEM ELLER TOPCEM PRONTO + VAND + PLANICRETE ARMERET BETONPLADE Mapelastic Mapelastic Smart NÆSEPLADE FUGNING MED MØRTEL, KLASSE CG2 MAPEI-FLISEKLÆB, KLASSE C2 MAPELASTIC ELLER MAPELASTIC SMART FALDENDE UNDERGULV MED TOPCEM ELLER TOPCEM PRONTO HÆFTEBRO (TOPCEM ELLER TOPCEM PRONTO + VAND + PLANICRETE) ARMERET BETONPLADE DRYPRENDE PLADE PRIMER FD + MAPESIL AC MAPEI-FLISEKLÆB, KLASSE C2 MAPELASTIC ELLER MAPELASTIC SMART FALDENDE UNDERGULV MED TOPCEM ELLER TOPCEM PRONTO HÆFTEBRO (TOPCEM ELLER TOPCEM PRONTO + VAND + PLANICRETE ARMERET BETONPLADE MØRTEL SLUTSTEN

65 PLADE PRIMER FD + MAPESIL AC MAPEI-FLISEKLÆBER, KLASSE C2 MAPELASTIC ELLER MAPELASTIC SMART FALDENDE UNDERGULV MED TOPCEM ELLER TOPCEM PRONTO HÆFTEBRO (TOPCEM ELLER TOPCEM PRONTO + VAND + PLANICRETE) ARMERET BETONPLADE MØRTEL TÆRSKELSTEN KERAMIKFLISER ELLER STENGULV FUGNING MED KLASSE CG2-MØRTEL MAPEI-FLISEKLÆBER, KLASSE C2 MAPELASTIC ELLER MAPELASTIC SMART UNDERGULV I TOPCEM ELLER TOPCEM PRONTO MED ELEKTROSVEJSET NET POLYETENFILM VARMEISOLERENDE LAG FUGTSPÆRRE FALDENDE UNDERGULV PLADE PRIMER FD + MAPESIL AC MAPEI-FLISEKLÆBER, KLASSE C2 MAPELASTIC ELLER MAPELASTIC SMART MAPEFOAM MAPEBAND EKSISTERENDE GULV KONTROLFUGE UNDERGULV MED FALD GAMMEL FUGTISOLERINGSMEMBRAN ARMERET BETONPLADE PUDS SOKKEL

66 MAPEI's løsninger til montering af undergulv til gulvlægning ISOLERENDE UNDERGUL ISOLERENDE U FLYDENDE UNDERGULV PÅ ISOLE TYPER AF UNDERGULV Undergulve kan inddeles i følgende kategorier: ISOLERING Fleksibilitets klasse Tabel 1 Mindste tykkelse armeringsegenskaber iht. isol I: Tykkelse < 3 mm I: Udfladning* < 0.5 mm og tykkelse > 3 mm TOPCEM PRONTO MAPECEM PRONTO EN CE- CE EN II: III: Udfladning > 0.5 mm og < 3 mm inklusive Udfladning > 3 mm og < 12 mm

67 V NDERGULV PÅ LETVÆGTSUNDERLAG RINGSLAG på flydende undergulv og eringslagets fleksibilitets klasse UNDERGULV Tykkelse Armering 4 cm Også uden armering 4 cm 50x50 mm net, ø = 2 mm 5 cm Også uden armering 4 cm 50x50 mm net, ø = 2 mm 5 cm Også uden armering 4 cm 100x100 mm net, ø = 5 mm 5 cm 50x50 mm net, ø = 2 mm

68 MAPEI's løsninger til installation af undergulv før gulvlægning FAST UNDERGULV Tabel 2 Anbefalet dosering af vedhæftnings masse til forbedring af undergulvets forankring mod underlaget Basismateriale til vedhæftnings masse*: CEMENT TOPCEM TOPCEM PRONTO MAPECEM MAPECEM PRONTO PLANICRETE (vægtprocentdel) VAND (vægtprocentdel) FÆRDIG MØRTEL (vægtprocentdel) GULVVARME Tabel 3 Ventetider afhængigt af fliseklæber, som anvendes i undergulvet (ca. 4 cm) før test af gulvvarmeanlægget Cement + sand + vand + MAPEFLUID N dage Cement + sand + vand + MAPEFLUID PZ dage TOPCEM PRONTO + vand 4 dage TOPCEM + sand + vand 4 dage MAPECEM + sand + vand 1 dag MAPECEM PRONTO + vand 1 dag

69 Tabel 4 Egenskaber* for undergulv fremstillet med MAPEI-specialbindemiddel og -mørtel Undergulv lagt med TOPCEM TOPCEM PRONTO MAPECEM MAPECEM PRONTO Anbefalet dosering (kg/m 3 ) Restfugt (%) efter 24 timer < 3.5 < 3.5 < 2 < 2 efter 3 dage < 1.6 < 1.6 efter 4 dage < 2 < 2 Ventetid inden påføring af spartelmasser 1 4 dage 1 4 dage 4 timer 4 timer Ventetid før lægning af keramiske fliser 24 timer+ 24 timer 3-4 timer+ 3 4 timer marmor 2 dage+ 2 dage 3-4 timer+ 3 4 timer træ** 4 dage+ 4 dage 24 timer+ 24 timer Tryk-/bøjningsstyrke (N/mm 2 ) efter 24 timer > 8/3 > 8/3 > 30/5 > 40/6 efter 3 dage > 40/6.5 > 50/7 efter 4 dage > 15/4 > 15/4 efter 7 dage > 22/5 > 22/5 efter 28 dage > 30/6 > 30/6 > 45/7 > 62/10

70 MAPEI's løsninger til montering af keramiske fliser ved renovering af beboelsesejendomme Gulvbelægning med godt fastgjorte fliser ANALYSE AF GULVBEL Gulvbelægning med godt fastgjorte fliser Fjernelse af alle løse fliser Rengøring med vand og soda samt slibning, hvor der kræves Fyldning af huller og sprækker med NIVORAPID eller ADESILEX P4 Montering af keramiske fliser på gulvbelægning med: Eksisterende fliser revnet Eksisterende fliser uden revner MAPETEX for limning til eksisterende gulvbelægning med ELASTORAPID KERAQUICK+LATEX PLUS eller KERABOND/KERABOND T +ISOLASTIC Nye fliser fastgjort til MAPETEX med: ELASTORAPID KERAQUICK+LATEX PLUS KERABOND/KERABOND T+ISOLASTIC ULTRAFLEX S2 MONO ULTRAFLEX S2 QUICK Nye fliser fastgjort med: blandet 1:1 med vand (mosaik) (dobbeltbrændte, enkeltbrændte og "cotto"-fliser < 30 x 30 cm) (porcelænsfliser < 30x30 cm), (> 30x30 cm) (> 30x30 cm)

71 DEN GAMLE ÆGNING Gulvbelægning med store områder med løse fliser Gulvbelægning med store områder med løse fliser Fjern fliserne Kontroller kvaliteten af det eksisterende undergulv Undergulvet er fast Rengør Påfør PRIMER G blandet med vand 1:2-1:3 Hvis det er nødvendigt, skal det glattes ud med NIVORAPID, ADESILEX P4, CONPLAN KF eller UNIPLAN Undergulvet er mekanisk svagt eller ufrisk Fjern undergulvet, og opbyg det igen med: TOPCEM eller TOPCEM PRONTO Forstærk med: PROSFAS eller PRIMER MF Glat det ud, hvis det kræves Læg nye fliser på undergulvet Med gulvvarme KERAFLEX (< 30x30 cm) - KERAFLEX EASY KERAFLEX MAXI S1, ULTRALITE S1 KERABOND/KERABOND T + 50% ISOLASTIC (> 30x30 cm) KERAQUICK + 50% LATEX PLUS ELASTORAPID ULTRAFLEX S2 MONO - ULTRAFLEX S2 QUICK Uden gulvvarme ADESILEX P10 (mosaik) KERABOND/KERABOND T (dobbeltbrændte, enkeltbrændte og "cotto"-fliser < 30 x 30 cm) ADESILEX P (porcelænsfliser < 30x30 cm) KERAFLEX, KERAFLEX EASY (> 30x30 cm) GRANIRAPID, KERAQUICK

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR EN 1504-4 Epoxy-lim med lang åbningstid ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Let s stick together www.schonox.dk Vælg et støvfrit arbejdsmiljø. For helbredets, tidens og kundernes skyld Vores sortiment af støvreducerede

Læs mere

Tokomponent cementbaseret mørtel, fleksibel ned til -20 C, til vandtætning af altaner, terrasser, badeværelser og svømmebassiner

Tokomponent cementbaseret mørtel, fleksibel ned til -20 C, til vandtætning af altaner, terrasser, badeværelser og svømmebassiner IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-2 (C) PRINCIPLES PI-MC-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 14891 CMO2P LIQUID-APPLIED WATER IMPERMEABLE PRODUCTS

Læs mere

BASSINSYSTEMER TIL BELÆGNINGER MED KERAMIKFLISER BASSINSYSTEMER

BASSINSYSTEMER TIL BELÆGNINGER MED KERAMIKFLISER BASSINSYSTEMER BASSINSYSTEMER TIL BELÆGNINGER MED KERAMIKFLISER BASSINSYSTEMER MAPEIS UDVIKLING I NORDEN 1976 RESCON etableres med produktion af hærdeplast, tilsætningsstoffer til beton og specialmørtler. 1983 RESCON

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR Epoxy-lim med lang åbningstid EN 1504-4 ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer

Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer SCHÖNOX Fliselimsprodukter til den professionelle bruger Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer Besøg www.schonox.dk - Her finder du produktinformationer og sikkerhedsdatablade SCHÖNOX

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

SYSTEMGUIDE GUIDE TIL VALG AF MAPEI-LØSNINGER I BYGGEINDUSTRIEN BYGGEPRODUKTER TIL NORDISK KLIMA

SYSTEMGUIDE GUIDE TIL VALG AF MAPEI-LØSNINGER I BYGGEINDUSTRIEN BYGGEPRODUKTER TIL NORDISK KLIMA SYSTEMGUIDE GUIDE TIL VALG AF MAPEI-LØSNINGER I BYGGEINDUSTRIEN BYGGEPRODUKTER TIL NORDISK KLIMA PRODUKTER TIL FUGTISOLERING PRODUKTER TIL BYGGERI PRODUKTER TIL DÆMNINGER, KANALER OG VIADUKTER TILSÆTNINGSSTOFFER

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

PRODUKT- KATALOG ADHESIVES SEALANTS CHEMICAL PRODUCTS FOR BUILDING

PRODUKT- KATALOG ADHESIVES SEALANTS CHEMICAL PRODUCTS FOR BUILDING PRODUKT- KATALOG 2016 ADHESIVES SEALANTS CHEMICAL PRODUCTS FOR BUILDING PRODUKT- KATALOG 2016 PRODUKTGRUPPEINDEKS 10 1. PÅSTØBNINGSMØRTEL OG SPARTELMASSER 12 1.1 Påstøbningsmørtel 14 1.2 Afretningsmasser

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Ultracolor Plus. 7 nye. farver

Ultracolor Plus. 7 nye. farver Ultracolor Plus 7 nye farver Højkvalitets, hurtighærdende og vandafvisende polymermodificeret fugemasse til fuger fra 2-20 mm, med DropEffect - teknologi og BioBlock - antimugteknologi. Modvirker saltskjolder

Læs mere

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum +45 9825 0022 bitum@bitum.dk BITUM Nordic A/S Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum Flexigum R Multigum Multigum Primer

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling Underlag: beton, puds, murværk, keramik Garager 1. Grunder: BS 2000 2. Toplag BS 3000 Hobbyrum 3. Mønster flager

Læs mere

SCAN tørprodukter til store og små byggeprojekter

SCAN tørprodukter til store og små byggeprojekter SCAN tørprodukter til store og små byggeprojekter InDhold og informationer indholdsfortegnelse Generel information om brug... 2 Mørtel til støbning... 3 Universal- og multimørtel... 4 Praktisk emballage...

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og Laticrete Fliselim. Laticrete 4237. Fleksibelt, vandfast, frostsikkert og 5 liter 80 stk. 454 latexforstærket fliselim. Anvendes hvor der 0,5 liter + stilles store krav til vedhæftning og trykstyrke, 19

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING af sokler over terræn Vandtætning af sokler over terræn A F C E D C B A B C D E F Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Sokkelpuds Vandtæt Skalflex Sokkeltæt Skaltherm Armeringsnet

Læs mere

Hydraseal DPM Beskrivelse Hydraseal DPM er en tokomponents opløsningsmiddelog benzylalkoholfri epoxyprimer. Anvendelsesområde Hydraseal DPM er en specialfremstillet primer, der muliggør umiddelbar installation

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Mapelastic Smart PI-MC-IR

Mapelastic Smart PI-MC-IR IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-2 (C) PRINCIPLES PI-MC-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 14891 CMO1P LIQUID-APPLIED WATER IMPERMEABLE PRODUCTS

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

3-komponent tixotropisk epoxy klæber. Som reparations- og klæbemørtel til:

3-komponent tixotropisk epoxy klæber. Som reparations- og klæbemørtel til: Produktdatablad Version: 03.06 Sikadur -41 CF Normal Sikadur -41 CF Normal 3-komponent tixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Sikadur-41 CF Normal er en opløsningsmiddelfri, fugttolerant, tixotropisk

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling

klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling At klinker og fliser har en ekstrem lang levetid er velkendt. Netop derfor er det vigtigt, at også de øvrige produkter, som indgår i konstruktionen,

Læs mere

Mapecoat Universal. Tokomponent opløsningsmiddelfri transparent epoxy. er i overensstemmelse med EN 13813.

Mapecoat Universal. Tokomponent opløsningsmiddelfri transparent epoxy. er i overensstemmelse med EN 13813. IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapecoat SR SYNTHETIC RESINS B2,0 - AR0,5 - IR20 Bfl-s1 Tokomponent opløsningsmiddelfri transparent epoxy

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Tidl. Concresive 1366. Erst. PCI Apogel F Marts. 2015 erst. feb. 2014

Tidl. Concresive 1366. Erst. PCI Apogel F Marts. 2015 erst. feb. 2014 PRODUKTBESKRIVELSE MasterInject 1360 er en 2-komponent, epoxybaseret injektionsharpiks med lav viskositet. Den bruges til injektion med lavt/højt tryk og tyngdekraftbaseret indføring i revner i beton for

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

MAPEFLOOR. Parkeringssystem Nordisk. Systemløsninger. til belægninger i PARKERINGSHUSE

MAPEFLOOR. Parkeringssystem Nordisk. Systemløsninger. til belægninger i PARKERINGSHUSE MAPEFLOOR Parkeringssystem Nordisk Systemløsninger til belægninger i PARKERINGSHUSE Systemløsninger til belægninger i PARKERINGSHUSE Indhold 1 Baggrund 2 1.1 Årsager til skader i parkeringshuse 2 1.2

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton

Læs mere

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Deklaration af præstation Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Reference No: 230868 Unik identifikations kode af produkt-typen: Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet: Fugemasse

Læs mere

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Trinlydsdæmpning betondæk

NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00. Trinlydsdæmpning betondæk NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Trinlydsdæmpning betondæk EN ISO 10140-1:2010 Trinlydsdæmpning af betondæk giver bedre indeklima mira byggeprodukter tilbyder 3 forskellige silent step måtter

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat Produktdatablad Version: 03.07 Sikagard -545 W Sikagard -545 W Elastisk mellemlag og maling Produktbeskrivelse er en elastisk acryl/polymerdispersion. er en del af et revneoverbyggende system bestående

Læs mere

Tokomponent cementbaseret mørtel, fleksibel ned til -20 C, til vandtætning af altaner, terrasser, badeværelser og svømmebassiner

Tokomponent cementbaseret mørtel, fleksibel ned til -20 C, til vandtætning af altaner, terrasser, badeværelser og svømmebassiner IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-2 (C) PRINCIPLES PI-MC-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 14891 CMO2P LIQUID-APPLIED WATER IMPERMEABLE PRODUCTS

Læs mere

PRODUKT DATABLAD SikaLastic 822

PRODUKT DATABLAD SikaLastic 822 PRODUKT DATABLAD Polyuretanbaseret fugtisoleringsmembran til flydende udlægning PRODUKT BESKRIVELSE Sikalastic 822 er en to komponent, revneoverbyggende, polyuretanbaseret membran. Sikalastic 822 er kun

Læs mere

MasterInject April 2016 Fleksibel, lavviskøs PU-injektionsharpiks til permanent standsning af indtrængende vand gennem revnet beton og murværk

MasterInject April 2016 Fleksibel, lavviskøs PU-injektionsharpiks til permanent standsning af indtrængende vand gennem revnet beton og murværk PRODUKTBESKRIVELSE MasterInject 1330 er en 2-komponent PU-baseret, fleksibel injektionsharpiks med lav viskositet. Harpiksen hærdner både under tørre og våde forhold og bliver til et vandtæt, fleksibelt

Læs mere

afsnit 8 Vådrum Indhold:

afsnit 8 Vådrum Indhold: 162 afsnit 8 Vådrum Indhold: 8.1 Løsninger til vådrum...164 8.2 Lovkrav og bygningsreglement...165 8.3 Fugtisolering af vådrum, f.eks. badeværelser...166 8.4 Klæbeprogram og vådrumssystem...167 8.5 Fliseopsætning

Læs mere

SikaBond klæbesystemer til gulvbelægninger. Innovation & Consistency. since 1910

SikaBond klæbesystemer til gulvbelægninger. Innovation & Consistency. since 1910 SikaBond klæbesystemer til gulvbelægninger Innovation & Consistency since 1910 Sikas omfattende kompetencer inden for gulvbelægninger Sika har et omfattende produktsortiment til brug i mange forskellige

Læs mere

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser.

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser. Teknisk Datablad AQUAFIN -RS300 Hurtigtørrende, vandtæt hybridmembran Egenskaber Vandtætning af betonkonstruktioner og under fliser uden søm/samlinger Mange funktioner Højfleksibel og revneoverbyggende

Læs mere

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata.

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata. Teknisk datablad Version: 01.07 Sika Primer MB Sika Primer MB Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve Construction Produktbeskrivelse Anvendelse Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet! K www.lip.dk 235 Hurtig Cement / 275 Hurtigt Pudslag Forarbejdningstid ca. 1 1/4 time Klar til spartling/flisebelægning efter ca. 4 timer Belægningsklar med f.eks. vinyl efter 24 timer Velegnet til gulvvarme

Læs mere

Fugemasse og montagelim

Fugemasse og montagelim Fugemasse og montagelim Akrylfugen skal være nem at anvende, og let at glatte. Den skal også kunne overmales, uden at krakelere eller trække sig. Polymérfuger er særligt elastiske og med god vedhæftning.

Læs mere

Fugemasse og montagelim

Fugemasse og montagelim Fugemasse og montagelim Akrylfugen skal være nem at anvende, og let at glatte. Den skal også kunne overmales, uden at krakelere eller trække sig. Polymérfuger er særligt elastiske og med god vedhæftning.

Læs mere

HYDROBLOCK (PB-POLY) (Markedsføres i Danmark under navnet PB-POLY)

HYDROBLOCK (PB-POLY) (Markedsføres i Danmark under navnet PB-POLY) Side 1 af 5 HYDROBLOCK (PB-POLY) (Markedsføres i Danmark under navnet PB-POLY) (Flydende polyuretan imprægnering) Specifikationer: HYDROBLOCK er et førsteklasses flydende materiale, som forbliver elastisk.

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

MasterSeal 560. Hurtighærdende, 2-komponent, elastisk letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Fås i LYS GRÅ og HVID.

MasterSeal 560. Hurtighærdende, 2-komponent, elastisk letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Fås i LYS GRÅ og HVID. BESKRIVELSE MasterSeal 560 er en hurtighærdende, 2-komponent, cementbaseret, elastisk og fleksibel letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. MasterSeal 560 giver mulighed for hurtig genoptagelse

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Vandtætning og flisemontering på balkoner og terrasser

Vandtætning og flisemontering på balkoner og terrasser Vandtætning og flisemontering på balkoner og terrasser Balkoner og terrasser Balkoner og terrasser er hårdt udsatte underlag på baggrund af vekslende vejrforhold med skiften mellem regn, sol, frost og

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

ELEMENTMONTAGE Elementfugemørtel ٠ Ekspanderende Beton 45, 60 ٠ Elementbeton PP35 Elementbeton PF70 ٠ Storsækketømmer ST 2000 ٠ Mørtelblander MTL 249

ELEMENTMONTAGE Elementfugemørtel ٠ Ekspanderende Beton 45, 60 ٠ Elementbeton PP35 Elementbeton PF70 ٠ Storsækketømmer ST 2000 ٠ Mørtelblander MTL 249 ELEMENTMONTAGE Elementfugemørtel ٠ Ekspanderende Beton 45, 60 ٠ Elementbeton PP35 Elementbeton PF70 ٠ Storsækketømmer ST 2000 ٠ Mørtelblander MTL 249 Elementfugemørtel Fabriksfremstillet, pumpbar, ekspanderende

Læs mere

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Kant- og hjørneprofiler. Til indervægge og lofter

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Kant- og hjørneprofiler. Til indervægge og lofter AQUABEAD Selvklæbende profiler Kant- og hjørneprofiler Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc AquaBead er letanvendelige profiler til udadgående hjørner og afslutning af gipsplader. Profilerne

Læs mere

HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI

HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI HÆRDEPLASTBELÆGNING TIL LEVNEDSMIDDEL OG INDUSTRI Tekniske gulvløsninger baseret på hærdeplast opfylder levnedsmiddelindustriens krav til fødevaresikkerhed og hygiejne Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning

Læs mere

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER.

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER. LIP 22 Epoxy SYREFASTE LÆGGE- OG FUGEMASSER Lokalirriterende Anmeldt og tildelt PR.NR. Kodenummer 00-5 LÆGGEMASSE OG FUGEMASSE FORBRUG TEKNISKE DATA ANVENDELSESOMRÅDER Producent: LIP Bygningsartkler A/S

Læs mere

En innovative virksomhed med flere hundrede års erfaring

En innovative virksomhed med flere hundrede års erfaring Gulvspartel En innovative virksomhed med flere hundrede års erfaring Combimix er en ung svensk virksomhed, der fremstiller mineralbaserede byggematerialer. I sortimentet indgår produkter til blandt andet

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Vedligeholdelse af tag Beskyttelse af mur- og betonflader Reparation af asfalt- og betonflader Fjernelse af mos og lignende Tørre og sunde huse! Isola Vedligeholdelses-

Læs mere

MasterSeal 6100 FX. 1-komponent, elastisk og fleksibel letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Fås i LYS GRÅ og HVID

MasterSeal 6100 FX. 1-komponent, elastisk og fleksibel letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Fås i LYS GRÅ og HVID BESKRIVELSE MasterSeal 6100 FX er en 1-komponent, cementbaseret, elastisk og fleksibel letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Når MasterSeal 6100 FX blandes med vand, opnås en flydende

Læs mere

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19 Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers af 1/19 Mul -tæt 2K Alt-i-én byggetætning 2/19 Mul -Tæt 2K besky er al d - alt! Mul -Tæt 2K forener egenskaberne af en mineralsk tætningssvumme

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

MasterEmaco N 5200. Dec. 2009 erst. nov. 2009 Universal, hurtighærdnende, polymermodificeret, fiberforstærket, reparations- og. og udjævningsmørtel.

MasterEmaco N 5200. Dec. 2009 erst. nov. 2009 Universal, hurtighærdnende, polymermodificeret, fiberforstærket, reparations- og. og udjævningsmørtel. PRODUKTBESKRIVELSE MasterEmaco N 5200 er en universal, 1-komponent, kunststofmodificeret, hurtighærdnende reparations-, reprofilerings- og MasterEmaco N 5200 er en færdigblandet tørmørtel som indeholder

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj www.lip.dk Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning..............................................................

Læs mere

2-komponent epoxy imprægnering. Sikadur -330 er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber.

2-komponent epoxy imprægnering. Sikadur -330 er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber. Produkt datablad Udgave 06.11.2013 2-komponent epoxy imprægnering Produktbeskrivelse er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber. Construction Anvendelse Imprægneringsepoxy til

Læs mere

Bindemiddel til fremstilling af mørtler

Bindemiddel til fremstilling af mørtler Teknisk datablad Version: 05.05 Icosit -255 Icosit -255 Bindemiddel til fremstilling af mørtler Anvendelsesområder Icosit-255 anvendes som bindemiddel til fremstilling af flyde- og grovmørtel på overflader

Læs mere

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader FERMACELL Produktoversigt Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede

Læs mere

ståldæk konstruktioner med beton en helt samlet reducerer lyden markant. etageadskillelse som kan minimere lyd.

ståldæk konstruktioner med beton en helt samlet reducerer lyden markant. etageadskillelse som kan minimere lyd. s r. r li 'a- :, i:. Eftex ApS har i samarbejde med de førende producenter af lyd reducerende materialer sammensat et unik sortiment til den danske byggebranche, og er i stand til at designe en etageadskillelse

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Side 1 Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for opsætnings- og lægningsteknik ved montering af keramiske fliser efter tyndlagsmetoden og gælder for såvel

Læs mere

PRODUKT DATABLAD. SikaCor 277. Epoxy baseret maling til meget slidstærk belægning PRODUKT BESKRIVELSE PRODUKT DATA

PRODUKT DATABLAD. SikaCor 277. Epoxy baseret maling til meget slidstærk belægning PRODUKT BESKRIVELSE PRODUKT DATA PRODUKT DATABLAD SikaCor 277 Epoxy baseret maling til meget slidstærk belægning PRODUKT BESKRIVELSE er en thixotropisk, epoxy baseret, 2 komponent maling til stål og beton. er testet i kombination med

Læs mere

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag

EPS lightbeton 360 på faste underlag og træbjælkelag NAVERVEJ 1 DK-000 ROSKILDE TLF. 6 7 8 00 EPS lightbeton 60 på faste underlag og træbjælkelag mira EPS lightbeton 60 - støvreduceret EPS lightbeton 60 er en hurtigtørrende letvægtsmasse på basis af EPS

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering Fugematerialer Alt til nybyg og renovering 08 AcryKit Fugning af revner i beton, murværk og pudsede overflader Malkode 00-1 1 Acryl fugemasse Fugning af indvendige døre/vinduer, gipsplader, mellem loft,

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Teknisk datablad StoCryl BF 100

Teknisk datablad StoCryl BF 100 Gulvmaling Karakteristik Anvendelse indvendigt og på frit eksponerede områder som farvet belægning på mineralske underlag, f.eks. beton- eller cementafjævning indvendig anhydritafjævning til gangområder

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Vægbeklædning. Vægbeklædning. Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt. Papirfugestrimmel/sparteltape.

Vægbeklædning. Vægbeklædning. Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt. Papirfugestrimmel/sparteltape. Vægbeklædning Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt PAPIRREMSE / SPARTELTAPE 50MM X 75MTR Papirfugestrimmel/sparteltape. Papirremsen skal bruges ved spartling

Læs mere

Vægbeklædning. Vægbeklædning. Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt ARMERINGSTAPE 48 MM X 90 M

Vægbeklædning. Vægbeklædning. Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt ARMERINGSTAPE 48 MM X 90 M Vægbeklædning Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt ARMERINGSTAPE 48 MM X 90 M Selvklæbende glasfibervæv til reparation. Velegnet til plade- og element

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Hjørne- og kantprofiler. Til indervægge og lofter

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Hjørne- og kantprofiler. Til indervægge og lofter AQUABEAD Selvklæbende profiler Hjørne- og kantprofiler Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc AquaBead er letanvendelige profiler til hjørner og afslutninger af gipsplader. Profilerne

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 06/2016 Facader i farver Skalcem 100 Rødokker SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 farver Skalcem 100 Mellemgul Skalcem 100 fremstår med en tidløs, naturlig og fløjlsmat overflade,

Læs mere

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 10/2017 Skalcem 100 Rødokker Skalcem 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 Skalcem 100 er en slidstærk, cementbaseret murmaling til mineralske underlag. Velegnet udendørs og indendørs.

Læs mere