MANUAL FOR HIGH SPEED CORRODER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL FOR HIGH SPEED CORRODER"

Transkript

1 MANUAL FOR HIGH SPEED CORRODER Manual for the operation of the HSC MFP MFP / 19

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Advarsler...3 OPSTILLING OG IBRUGTAGNING...4 Montage af kontrolpanel og tilslutning af ledninger...6 kontrolpanel...7 Sådan bruges HSC Start, Pause, Stop HSC test Rengøring Komponenter Kammeret Fugtighedsstyring Sprinkleranlæg Styringsenhed Testemnerne Firmwareopdatering PLC firmwareopdatering HMI firmwareopdatering Specifikationer: CE mærkning MFP MFP / 19

3 INDLEDNING Denne manual dækker alle modeller af HSC skabene, derfor kan billederne i manualen variere i forhold til det fysiske HSC skab. HSC (High Speed Corroder) er et testværktøj, der fremskynder korrosion på metalemner, korrosion som ellers ville tage årevis at frembringe. Metodikken kaldes HACT, et akronym for Highly Accelerated Corrosion Test Mange års levetid komprimeres ned til få ugers test i HSC test kammeret. Med HACT metoden kan produkter testes for korrosion allerede i produktudviklingsforløbet. Udsatte metaller, kombinationer af forskellige metaller, overfladebehandlinger samt spaltekorrosion mm. er faktorer som nu kan testes allerede i prototype stadiet. ADVARSLER Læs hele denne manual igennem, inden HSC tages i brug! Forsyn HCS med korrekt forsyningsspænding! Tilse kammerets glasvægge samt dør for revner og brud inden HSC testen startes! Placer HSC således, at ventilationshullet på bagsiden har minimum 30 cm til omgivelser! Ventilationshullet kan dryppe med vanddråber, placer derfor ikke sart udstyr i nærheden! Pas på, når frontdøren åbnes under drift - risiko for skoldning! Der kan komme varmt vand og damp ud! Vandspejlet kan være op til 100 grader varmt og kan give skoldninger ved berøring. Vent til vandspejlet er helt afkølet før inspektion m.m. Vær opmærksom på, at kammerets indersider kan være meget varme! Undgå berøring af blæsere under drift og sluk skab ved inspektion m.m MFP MFP / 19

4 OPSTILLING OG IBRUGTAGNING ØVRE DEL: KAMMER: HSC glaskammeret er placeret oven på stativet. Kammeret hviler løst på en gummimåtte og er fastholdt via de fire hjørnebeslag. Glaskammeret er udstyret med seks varmemåtter og et vandspejl i bunden. Udvendigt er varmemåtterne isoleret med skummåtter og plastikdækplader. Glaskammerret lukkes med en termoglasfrontlåge. Lågen er forsynet med en sensor, der registrerer om lågen er lukket. HMI (HUMAN-MACHINE INTERFACE)/KONTROLPANEL: På venstre side af kammeret findes kontrolpanelet. Al styring af HSC foretages herfra. NEDRE DEL: STATIV/TEKNIKRUM: Stativet er basen for kammeret. Stativet er beklædt med plast-coverplader. Bag coverpladerne findes teknikrummet. Her er el-skab, pumper, saltvandsbeholder m.m. placeret. Bagerst på maskinen sidder ventilationshullet for trykudligning i kammeret MFP MFP / 19

5 TRANSPORT OG FLYTNING Da HSC s øvre del kun hviler løst på den nedre del, skal HSC flyttes uden at løfte i den øvre del. Løft derimod under de nederste vandrette rør på stativet med en palleløfter. Under transport skal kammeret spændes fast til stativet med stropper eller lignende. Sørg for at beskytte hjørner, frontdør, kontrolpanel osv. ved transport. NIVELLERING Det er meget vigtigt, at HSC kammerets glasbund er vandret. Derfor skal kammeret nivelleres, inden HSC tages i brug. Placér HSC på et stabilt gulv. Nivellér kammerets glasbund indenfor 0,1% vha. de justerbare fødder under stativet. Lås efterfølgende kontramøtrikkerne på fødderne. Hvis HSC flyttes, skal det nivelleres igen. TILSLUTNING HSC er udstyret med et strømkabel, som udgår fra elskabet, det er placeret i venstre side af teknikrummet bag stativets coverplader. Kontroller at kablet ikke er beskadiget under transporten. HOVEDAFBRYDER HCS hovedafbryder er placeret på el-kabinettet i HSC s nedre del. Afmonter frontplade via håndtag for adgang til hovedafbryder MFP MFP / 19

6 MONTAGE AF KONTROLPANEL OG TILSLUTNING AF LEDNINGER Kontrolpanelet kan være afmonteret i forbindelse med transport. Følg nedenstående liste for korrekt tilslutning af HMI kontrolpanel. Montering af HMI kontrolpanel: Der skal tilsluttes to ledninger til kontrolpanelet, strøm og netværksstik. Ledninger kan være skjult inde bag coverpladen på venstre side af skabet; afmonter hvis nødvendigt. For at føre ledningerne igennem kontrolpanel-armen, kan man anvende en snor, som nemt kan pustes igennem armen. Snoren kan derefter anvendes til at trække ledningerne tilbage igennem kontrolpanelarmen. 1. Afmonter bagpladen på kontrolpanel via 4 stjerneskruer. 2. Tilslut det grønne strømstik (3 ben) til 24VDC stikporten i kontrolpanelet. 3. Tilslut netværkstikket (RJ45) til 1 mærket under netværkssymbolet, se nedenstående billede. 4. Fastmonter kontrolpanel vha. fire M6 skruer og spænd 10Nm, se nedenstående billede. 5. Genmonter coverplader og kontrolpanelets bagplade 6. Tænd hovedafbryder og verificer at kontrolpanel har strøm og signal MFP MFP / 19

7 KONTROLPANEL Kontrolpanelets touchskærm indeholder 5 hovedsider. Home - Hovedsiden Settings - Setup-siden Graph - Grafsiden Alarm - Alarmsiden About - informationssiden Skift til den ønskede side med et tryk på ikonet øverst på skærmen. Øverst vises det aktuelle mode HSC modes: Atomizing Drying Humidifying Drying 2 (Sluttørring) Clean I centrum ses en informationsboks. Informationsboksens indhold skifter fra side til side. I øverste højre hjørne ses lysstatus. Under touch-skærmen er start, stop og lys knap placeret. Touch-skærmen slukker automatisk, hvis den ikke berøres og tænder igen ved berøring. INDSTILLING AF LYS. Der er flere indstillinger tilgængelige. Ved tryk på knappen >Lys< blades der fra en indstilling til den næste MFP MFP / 19

8 HOME - HOVEDSIDEN PÅ HOME HOVEDSIDEN VISES STATUS FOR DET AKTUELLE JOB. Job name Navn på aktuelt job. Job time Totaltid for job. Time remaining Tid til job afsluttes. Number of cycles Cyklusser i alt for job. Cycles remaining Antal af resterende cyklusser i jobbet. Chamber humidity Luftfugtighed i kammeret (RH% Relativ luftfugtighed i procent) Chamber Temperaturen i kammeret ( C) temperature Fan inside chamber Status for blæsepropel i kammeret (On/Off) Fan container cooling Status for kølerpropeller bag saltvandsbeholder (On/Off) Atomizing pumpe Status for Atomizing pump (On/Off) Flushing pump Status for skyllepumpe (On/Off) SETTINGS Job setup Inden testen kan startes, skal der oprettes et job. Følg nedenstående liste for at oprette et nyt job. Vælg Set up-siden. Tryk >Job Setup< Skriv det ønskede jobnavn. Kvittér: OK Angiv antallet af cyklusser testen skal køre. Standard cyklustid er 6 timer. Kvittér: OK Jobbet er nu klar, og testen kan startes MFP MFP / 19

9 RENGØRINGSPROCES Følg nedenstående liste for at køre rengøringsprocessen. Vælg Set up siden. Tryk >Self Clean< Kontrolpanelet vil bede om at få placeret en saltvandsbeholder. Fyld en HSC-beholder med 20 liter demineraliseret vand. Montér låget på saltvandsbeholder. Placér saltvandsbeholder i plast-fiksturet i HSC s nedre del. Tilslut de tre slanger. Luk HSC s nederste del med frontcoveret. Kvittér: >OK< på kontrolpanel Tryk >Start< for at starte rengøringsprocessen. Rengørings processen tænder for atomizing pumpen og flushing pumpen for at udskifte vand i slanger og skabet. OVERFØR TESTDATA USB skal altid være tilsluttet kontrolpanelets USB-port. Maskinen kan kun datalogge samt vise graf med isat USB. Isæt en USB flashdisc i USB-porten på kontrolpanelet. Udtag USB en fra kontrolpanelet. Aflæs *.CSV fil via Excel eller andet CSVkompatibelt program. Sæt USB en i kontrolpanelet for datalogning og grafvisning MFP MFP / 19

10 GRAF-SIDEN På Graf-siden kan kammerets temperatur og luftfugtighed følges. Tryk på >Graph< Flyt de blå pile for at se værdierne for et givent tidspunkt. Flyt grafen med en finger i graf-billedet for at gå frem og tilbage i tiden for det aktuelle job. Dobbeltklik på grafen for at zoome ind og ud. ALARM-SIDEN På Alarmlog-siden vises de aktuelle fejl samt alarmhistorik. Her skal evt. fejl resettes. Tryk på >Alarm< Aktive alarmer vises. Tryk >Acknowledge< for at kvittere for en aktiv fejl. Tryk på >History< for at se alarmhistorikken. INFO-SIDEN På Info-siden vises information omkring køretider, samt hvor lang tid de forskellige komponenter har kørt. Hvis en komponent på HSC udskiftes, skal tælleren nulstilles. Kontakt Citrotek ApS for service og nulstilling af maskine. About-boksen viser HSC ens modelnummer, softwareversion m.m MFP MFP / 19

11 SÅDAN BRUGES HSC KLARGØRING AF SALTVANDSBEHOLDER. For at undgå forurening fra tidligere tests anbefales det, at der anvendes en ny, ubrugt saltvandsbeholder for hver ny test. Fyld 20 liter demineraliseret vand og én pose HSC-salt i saltvandsbeholderen. Montér låget på saltvandsbeholderen. Placér saltvandsbeholderen i plastfiksturet i HSC ens underkabinet. Tilslut de tre slanger fra HSC-underkabinettet til saltvandsbeholderens låg. Luk HSC-underkabinettets frontlåge. KLARGØRING AF TESTEMNER For at undgå eventuel forurening fra tidligere tests anbefales det, at der altid anvendes en ny og ubrugt plastrist. Det emne/de emner, der ønskes testet, placeres i plastristen uden for HSC-kammeret. For at undgå at tabe emner på glasbunden med risiko for at beskadige denne bør plastristen altid benyttes ved flytning af emner. Placér nu plastristen i centeret af HSC-kammerets bund. Vær opmærksom på, at plastrist og testemner skal holde afstand til kammerets blæserpropel, så luftcirkulationen fra den ikke forstyrres. Såfremt test-emnerne skal være tilsluttet strøm under testen, føres strømkablet gennem indgangsporten øverst i kammerets venstre side. o Indgangsporten består af tre parter: En fastmonteret flangering. En løs flangering, der monteres fra ydersiden. En gummiprop, der slutter tæt om kablet. o Tryk den løse flangering ud. o Tryk gummiproppen ud af den løse flangering. o Træk kablet igennem en gummiprop med et passende hul for kablet. o Tryk gummiproppen i den løse flangering, brug følgende smøremiddel MOLYKOTE 111. Det er vigtigt at bruge den anbefalede Molykote 111 da EPDM O-ringe ikke kan tåle almindeligt smørefedt og olie. o Monter den løse flangering i HSC s faste flangering. Anvend evt. en smule silikonebaseret fedt til at smøre O-ringene med. Pres flangeringen i ved at holde igen på den fastmonterede flangering på indersiden af kammeret. Kontrollér at HSC-kammerets fugtsensor er beskyttet med plastikhætten. Luk frontdøren på HSC-kammeret og lås døren med begge håndtag MFP MFP / 19

12 START, PAUSE, STOP HSC TEST En forudsætning for at starte testen er, at de ovenstående klargørings-tjeklister er gennemgået. Efter at saltvandsbeholder samt plastrist med testemnerne er på plads, er HSC-testen klar til igangsættelse. Kontrollér at frontdør er lukket med begge håndtag. Opret et job (se setup). Tryk >Start< Testen vil nu starte. Testen vil køre, indtil sidste cyklus er afsluttet, medmindre testen stoppes. Pause af test Tryk på >Stop< Testen sættes på pause Tryk >Start< Testen genoptages Stop af test Tryk på >Stop< Testen sættes på pause En pop-up-boks vil spørge, om testen ønskes stoppet. Tryk >afslut Job< for at stoppen testen MFP MFP / 19

13 UNDER TESTEN For at sikre kvalitet i testen bør HSC tilses mindst en gang i døgnet, når testen kører. Følg tjeklisten. Når HSC tilses, vises data fra kammeret på kontrolpanelets hovedside. Er der tørt på gulvet under HSC? (Vand på gulvet kan skyldes utæthed i frontdør, slanger, pumper eller saltvandsbeholderen) Gå til >Alarm-siden<. Er siden fri for aktive alarmer? Kører blæsepropellen i kammeret, når kontrolpanel viser, at den skal køre? Er der en udskiftning af vand i vandspejlet i bunden af kammeret, når kontrolpanel viser, at skyllepumpen kører? Kører kølerpropellerne bag saltvandsbeholderen, når kontrolpanel viser, at de skal køre? Sprayer dysen, når kontrolpanel viser, at atomizer-pumpen kører? Sprayes saltvandet jævnt ud fra dysen under sprayprocessen? Hvis alle spørgsmål kan besvares med JA, er alt OK. Hvis ikke, bør testens kvalitet overvejes og HSC-komponenterne bør tilses. EFTER TESTEN Efter at HSC har udført den sidste cyklus i jobbet, startes tørringsprocessen automatisk. Det bevirker, at frontlågen ikke drypper mindre, og at emnet kan komme ud i tør tilstand. Åben ikke HSC-kammeret, før tørrecyklussen er helt færdig. RENGØRING For at nedsætte risikoen for kontaminering fra test til test anbefales det, at der anvendes en ny saltvandsbeholder og en ny plastrist for hver ny test. Desuden bør der køres en HSC-rengøringsproces efter endt test for at rense pumper, slanger og kammerets vægge så vidt muligt. Indtørret salt og andet snavs fjernes med vand på en fugtig klud. Inden HSC tørres over, skal glassiderne være helt afkølede! Brug af aggressive eller ætsende midler som stærk rust- og kalkfjerner fra Borup kan ødelægge fugtsensoren og beskadige andre dele af HSC, hvorfor sådanne midler kun må benyttes med største forsigtighed MFP MFP / 19

14 BESKRIVELSE AF EN HSC STANDARD TEST CYKLUS 1. Emnet sprinkles med saltvand i 5 minutter. 2. Emnet tørres i 60 minutter ved temperatur, affugtning og konvektion. 3. Emnet bliver udsat for omkring 95% relativ fugtighed i 4 timer og 55 minutter. 4. Cyklussen genstarter fra punkt 1, hvor emnet chokeres med koldt vand. Cyklussen gentages efter behov. Vandstanden i HSC-beholderen skal kontrolleres, hver gang testen har kørt i en uge. Det er vigtigt, at testen giver repeterbare resultater, for at kunne sammenholde ændringer ved et produkt. HSC-cyklussen kører et fast program, som sørger for de samme forsøgsbetingelser ved hver test. Produktet/materialet testes - efterfølgende ændringer/forbedringer tilføjes - og testes igen for at sammenholde testresultaterne. Endvidere er det, for at få bedst mulige og repeterbare resultater, vigtigt, at testemner placeres samme sted i High Speed Corroderen, og at emnerne vender ens hver gang. Det anbefales, at brugeren fotodokumenterer opstillingen som det sidste punkt, inden HACT-forløbet igangsættes. Dette vil give brugeren mulighed for at tilsikre et ensartet setup MFP MFP / 19

15 KOMPONENTER KAMMERET Kammeret består af fem glassider og et rundt glas, der understøtter vandspejlet. Seks glas er opvarmede. I kammeret stilles emnet på en plastrist, som sørger for, at saltvand kan løbe retur i afløbet og blive genbrugt i saltvandsbeholderen. Risten hjælper til, at alle overflader udsættes for samme forhold og at spaltekorrosion under emnets anlægsflader undgås vidt muligt. Kammeret er udstyret med en blæser for at sikre ensartede fugt- og varmeforhold. FUGTIGHEDSSTYRING HSC er udstyret med et vandspejl, som via temperaturregulering udgør fugtighedsstyringen. Fugtighedssensoren er udelukkende til datalogning og verifikation. HSC-styringen er uafhængig af fugtighedssensorens signal; kun datalogning og fugtaflæsning vil blive påvirket af en evt. defekt fugtighedssensor. SPRINKLERANLÆG I toppen af kammeret sprinkles saltlagen via en dyse, som jævnt fordeler saltlagen ud i kammeret. Pumpesystemet er opbygget med membranpumper, som tolererer den korrosive saltlage. STYRINGSENHED En PLC styrer cyklussen og regulerer kammerets temperatur og fugtighed. På kontrolpanelets touchdisplay oprettes, startes og stoppes processen. På samme display vises aktuelle data såsom temperatur, luftfugtighed og resterende tid for det pågældende job. Efter endt job kan data indgå som dokumentation eller sammenholdes med andre test MFP MFP / 19

16 TESTEMNERNE Testemne størrelse: Maks. dimensioner for testemnerne: Maks. vægt: 580mm X 580mm X 700mm (Højde x Bredde x Dybde) 20 kg. Følg nedenstående tjekliste, inden et testemne kommes ind i HSC kammeret. Testemner må ikke overskride de opgivne maks. dimensioner eller maks. vægt. Overvej altid placering af testemnet i forhold til HSC-dysen i kammerets top. Afhængig af geometri kan der komme til at stå vand i emnet. Dette forstyrrer tørringsprocessen, således at luftfugtighed i kammeret ikke opnår samme lave niveau som ved andre test. Placér altid testemnet i plastristen uden for HSC-kammeret for at mindske risikoen for at tabe løse emner på glasbunden og benyt altid plastristen ved flytning af emner. Vær opmærksom på, at plastrist og testemner skal holde afstand til kammerets blæserpropel, så luftcirkulationen fra den ikke forstyrres. Såfremt test-emnerne skal være tilsluttet strøm under testen, føres strømkablet gennem indgangsporten øverst i kammerets venstre side. Undgå altid stiksamlinger inde i kammeret. Hvis testen er en gentagelse af en tidligere test, så placér testemnet på samme måde som den tidligere test MFP MFP / 19

17 FIRMWAREOPDATERING Firmwareopdateringer leveres af Citrotek ApS. Firmwareopdateringer kan forekomme til PLC en eller kontrolpanelskærmen. Citrotek ApS giver besked vedrørende firmwareopdateringer. Kontaktoplysninger: Citrotek ApS Jespervej 50A DK-3400 Hillerød Tel.: Fax: PLC FIRMWAREOPDATERING 1. Klargør et SD kort med firmwarefilerne fra Citrotek ApS. Filerne skal placeres i roden af kortet. 2. Sluk HSC512 på hovedafbryderen 3. Afmonter hvid coverplade under kontrolpanel ved at løsne 6 x M6 unbrako-skruer. 4. Åben det store el-skab med plastnøglen. 5. Lokaliser PLC en i midten af skabet og åben SD-kortlåget. 6. Til højre for SD-kortet ses en række dip-switch med 4 positioner. Sæt dip 3 og 4 til positionen ON. 7. Isæt SD-kort og orienter pile på kort og PLC i samme side. 8. Tænd HSC512 på hovedafbryderen og vent til SD PWR på PLC lyser konstant. 9. Sluk HSC512 på hovedafbryderen 10. Afmonter SD-kort 11. Sæt dip 3 og 4 til positionen OFF. 12. Luk SD-kortholderen, luk el-skabet og genmonter coverplade. 13. Firmwareopdateringen er fuldført. HMI FIRMWAREOPDATERING 1. Klargør et SD-kort med firmwarefilen af typen *.nabin fra Citrotek ApS. Filen skal placeres i roden af kortet. 2. Afmonter stålplade på bagside af kontrolpanel. 3. Indsæt SD-kortet i SD-kortholderen. 4. Med tændt HSC512 frembringes kontrolpanelmenuen ved at trykke to gange nederst til højre på skærmen. 5. Under Device System Menu vælges Transfer User Program To HMI. 6. Vælg firmwarefilen på skærmen og tryk Transfer to HMI. 7. Panelet genstarter. 8. Afmonter SD-kort og genmonter stålplade på HMI kasse. 9. Firmwareopdatering fuldført MFP MFP / 19

18 SPECIFIKATIONER: Ydre dimensioner H x B X D H x B X D (uden arm for kontrolpanel) Dimensioner på testemne Størrelse (HBD): Vægt: Specifikation (HSC 512) Nettovægt: Forsyningsspænding: Fejlstrøms-sikring Service/Garanti Service Garanti Forbrug 1800 mm x 1200 mm x 930 mm 1800 mm x 900 mm x 930 mm 580 mm x 580 mm x 700 mm 20 kg 300 kg 3x400VAC + N + PE 50Hz HPFI indbygget HSC-testskabet serviceres efter behov. 12 måneders Reklamationsret og i øvrigt i henhold til købelovens bestemmelser. Undtaget for garanti er følgende sliddele: rist, dørpakning, sprinklerdyse, blæserdele, fugtighedssensor og filter. Det anbefales at udskifte HSC-beholderen med saltindhold for hvert emne. Beholdere med saltindhold sælges færdige, klar til udskiftning. Specifikation (Standardcyklus) Cyklustemperatur: 70 Cyklus, maks. luftfugtighed: 99% Rh Cyklustid: 6 timer som standard Saltvandskapacitet: 20 liter CE MÆRKNING HSC s maskinskilt er placeret til venstre for kontrolpanelet MFP MFP / 19

19 MFP MFP / 19

HIGH SPEED CORRODER HSC 512 HSC 512 (High Speed Corroder) er et salttåge testværktøj, der fremskynder korrosion på emner og overflader.

HIGH SPEED CORRODER HSC 512 HSC 512 (High Speed Corroder) er et salttåge testværktøj, der fremskynder korrosion på emner og overflader. HIGH SPEED CORRODER HSC 512 HSC 512 (High Speed Corroder) er et salttåge testværktøj, der fremskynder korrosion på emner og overflader. High Speed Corroder model HSC 512 Metoden er kendt som Highly Accelerated

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer.

Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem løsningsguide til Zebra P110i kort printer. Problem beskrivelse LCD skærmen viser OUT OF CARDS Årsag/løsning 1. Tjek om kort magasinet er tomt. Fyld op hvis nødvendigt. 2. Tryk på front knappen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

UNI-DAMP klimaskabe. Brugsvejledning for skabe leveret før 31.12.2008. www.uni-damp.dk. Adresse: Rønnevej 7, Stae 9310 Vodskov. Preben B.

UNI-DAMP klimaskabe. Brugsvejledning for skabe leveret før 31.12.2008. www.uni-damp.dk. Adresse: Rønnevej 7, Stae 9310 Vodskov. Preben B. Brugsvejledning UNI-DAMP klimaskabe Brugsvejledning for skabe leveret før 31.12.2008 www.uni-damp.dk Adresse: Rønnevej 7, Stae 9310 Vodskov Preben B. Nielsen +45 2819 7071 / info@uni-damp.dk 1 Kære Brugere

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3 Klargøring af apparat Side 8 Driftsstatus

Indholdsfortegnelse. Side 3 Klargøring af apparat Side 8 Driftsstatus Quickmanual Indholdsfortegnelse Side 3 Klargøring af apparat Side 8 Driftsstatus Side 4 Valg af Pad størrelse Side 9 Pausering / afslutning af behandling Side 4 Montering af Pad Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf Quick Guide for: Laser nivellering Tryk på den grønne ON knap. Instrumentet vil begynde at selvnivellere. Når nivelleringen er færdig, så vil laseren begynde at rotere. Hvis instrumentet forstyrres eller

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af ELENA, da ELENA Steel og ELENA Air plus ikke adskiller sig væsentligt i opbygning

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

FIX-T200 Brugermanual

FIX-T200 Brugermanual FIX-T200 Brugermanual FIX gør dig»afhængig«af kvalitet Indholdsfortegnelse Indledning / Sikkerhed... side 4 Indstillinger... side 5 Indstilling af håndtag... side 6 Konditioner i tørrerum... side 7 Notater...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere