Sanduko. Nyhedsbrev sommer Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202, 7100 Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sanduko. Nyhedsbrev sommer 2015. Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202, 7100 Vejle"

Transkript

1 ! Sanduko Nyhedsbrev sommer 2015 Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202, 7100 Vejle tlf.: af 16

2 Kære medlemmer af Sanduko og andre interesserede. Med dette sommernyhedsbrev vil vi i Sanduko give Jer et indblik i vores kontinuerlige arbejde omkring steinerskole-udvikling i Østafrika; og med dette indblik også gerne give billeder af menneskelige aktuelle livsomstændigheder, der er meget anderledes end i vores del af den store fælles jordklode. Livsomstændigheder, der for os i Sanduko kalder på et engagement og en fællesskabsfølelse. Arbejdet i Sanduko er i en vis forstand socialarbejde, et arbejde for skoler, der optager de fattigste børn i Afrika. Behovet for økonomisk hjælp til skolerne er stort. Ofte kan det føles som at stå og fylde en skål uden bund. De mennesker, der bærer skoleinitiativerne, er ofte entusiastiske og selvopofrende, men sjældent med mange midler selv. Så dag for dag, år for år behøver skolerne mange, mange andre mennesker, der vil understøtte dette arbejde. Vi håber med beretningerne i dette nyhedsbrev at bringe Østafrika og dets mennesker nærmere. 2 af 16

3 På den hullede asfaltvej lidt uden for Nairobi lå to unge døde mænd i tusmørket dækket til med klæder og med to gamle politibiler omkring sig; deres knallerter lå ødelagte ved siden af. To helt unge kenyanske mænd, der havde stjålet biler og som efter en flugt fra politiet var blevet indhentet, slået ned og sikkert ved et uheld blevet dræbt af politiet. Forstemmende. Forstemmende også, at det sker uden nogen rigtig tager notits en tilfældig tirsdag aften. Patrick, chauffør for skolebussen på en af steinerskolerne i Nairobi, gjorde sig mange overvejelser og tanker ved synet: han tog tydeligt afstand fra det at stjæle, men som han sagde: Det er sådan det bliver, når man dag efter dag kæmper med sulten og det at få nok at spise. Yderligere fremsatte Patrick en stærk pointe: At blive tyv kunne aldrig ske for en af eleverne på steinerskolen uanset livsomstændigheder. Aldrig, aldrig ville det ske, gestikulerede Patrick samtidig med, at han styrede bilen hen over den hullede og støvede grusvej. Om det er sådan, kan jo blot stå som et åbent spørgsmål. Men der er ingen tvivl om, at steinerskolerne i Østafrika har stor gennemslagskraft, netop i forbindelse med den store menneskelige opgave at nære, støtte og beskytte børnene således, at de får mulighed for at udvikle deres egen individualitet og dermed bedre kan finde deres vej i livet. Opgaven for lærerne er stor: at skabe omgivelser for børnene som kan hjælpe hver enkelt af dem til at finde, acceptere og arbejde med den skæbne og de muligheder, de har med sig. Det kræver et enormt engagement og personlig stræben fra den enkelte lærer. Mange af de unge kenyanske steinerlærere kommer selv fra svære livsomstændigheder og er selv født ind i et skolesystem med en meget tidlig intellektuel og abstrakt indlæring af facts. Hvad de jo ofte må kæmpe med at forvandle til en mere kreativ og skabende undervisning. Den store opgave er også at skabe fællesskaber, lærerkollegier, hvor denne stræben er i fokus. Og at skabe skoler der fungerer økonomisk og administrativt. 3 af 16

4 4 af 16

5 Skolen på Zanzibar: Ud for Tanzanias kyst i et varmt, fugtigt og vindomsust ocean- område ligger øen Zanzibar med dens muslimske og meget livlige gamle hovedby Stone Town. Der er en vrimmel af mennesker overalt i denne orientalsk prægede by. Lidt uden for den gamle bymidte ligger et lille ungt skoleinitiativ, der arbejder ud fra steinerpædagogikken. Alle børnene er muslimske, og deres fattige og slidte men kønne skoleuniformer er for pigernes vedkommende med de traditionelle hvide hovedtørklæder. Dagen indledes med morgenbøn for de tre klasser sammen. 1. klasse, 2.klasse og 3.klasse, som tilsammen danner den lille skole på omkring 50 elever. I et frikvarteret løb børnene ned til den nærliggende strand og sjældent har vi set så fattige børn lege så muntert med akrobatik; de store børn lavede akrobatik-opstillingerne, og de små sprang som små pile igennem mellemrummene i akrobatikopstillingerne ned på sandet. Stor var iveren og morskaben. Alle eleverne kommer fra meget fattige baggrunde, mange af dem er forældreløse, men alle er forunderligt stille, optagede af undervisningen og med en stærk kunstnerisk formkraft, som særligt kommer til udtryk i deres tegninger, der er sirlige, farvestrålende og stærke i deres udtryk. De 4 lærere er også muslimer; den ene har ikke kun slør på; men den klassiske sorte nikab-dragt på, hvor kun øjnene er frie. De tre af lærere er på deltidsbasis i gang med den steinerpædagogiske læreruddannelse, der har sin base på Mbagathiskolen i Nairobi. Khalda er nyansat lærer med universitetsbaggrund og med en stærk energi overfor at lære den steinerpædagogiske undervisningsmetodik. Vi har i Sanduko sponsoreret hendes deltagelse i læreruddannelsens modul i april Det gav hende mulighed for et første møde med uddannelsen, og vi tager nu stilling til en fortløbende støtte. Skoleinitiativet er startet og stadig båret af Judy, australier og hendes mand, der er fra Zanzibar. En stor del af skolens økonomiske basis kommer fra et overskud fra drift af to mindre restauranter, som de ejer i Stone Town. Men med faldende turisttal i hele den østafrikanske region er det en vanskelig og meget krævende økonomisk situation for dem. Men i alt mærkes deres uegoistiske kamp for at få skolen til for disse børn. 5 af 16

6 Inden for de kommende måneder vil skolen flytte til en grund, de har fået stillet til rådighed af en af Stone Towns hotelejere. Denne mand står med sine egne midler bag mange sociale projekter i byen og vil på den samme grund oprette et børnehjem for forældreløse og fattige børn. Skolen vil således blive sat ind i denne sammenhæng en situation der er spændende og kan åbne nye muligheder for vækst. I Sanduko har vi påtaget os at hjælpe med at finde sponsorer, der vil betale for børnenes skolegang på denne lille steinerinspirerede skole. Vi beder derfor om sponsorbidrag faste månedlige beløb eller engangdonationer. Beløbene vil gå til den samlede skolepengepulje og vil betyde en dækning af børnenes samlede skolepengebehov. Ingen af forældrene har mulighed for at betale for børnene. Så behovet er stort. Kontakt os gerne via mail for yderligere information. 6 af 16

7 Hekima Waldorf School - Steinerskolen i Dar Es Salam i Tanzania For snart tre år siden flyttede Hekima Waldorf School til en ny stor naturgrund lidt uden for Dar Es Salam by. Sanduko var involveret i fundraisingen for betaling af landet. Kommer man dertil i bil er det gennem hektisk trafik og menneskemylder ved boder og markeder inde i byen, men langsomt aftager noget al det hektiske og den asfalterede vej går over i grusvej med store knolde af sten, man humper hen over, og lidt længere oppe i højlandet ligger så skolen. Skolen består p.t. af en nyopført bygning, der på sigt skal rumme børnehavegrupper, men som i disse første år huser hele grundskolen fra klasse. Skolen har omkring 160 elever, samt en børnehave gruppe med næste 50 små børn fra 2 6 år i et rum. Det har været en enormt krævende proces økonomisk og administrativt at få hele denne proces til med køb af land og opførelse af de første bygninger. Området er krævende at drive skole på uden indlagt vand og elektricitet. Også her er driften af skolen en stor udfordring med mange fattige børn og familier uden mulighed for skolepengebidrag. Skolen virker da også allerede slidt, bl.a. på grund af meget gamle slidte skolemøbler og slidte arvede skoletavler. Skolens lærere er relativt unge mennesker, som næste alle har den færdige steinerpædagogiske læreruddannelse fra Nairobi bag sig. Men som mange steder også i Europa er det en stor opgave at forme et lærerkollegie, der virkelig kan bære alle de store pædagogiske, udviklingsmæssige og økonomiske opgaver. Og også her gør det sig gældende, at lærerne selv lever under meget anstrengende livsomstændigheder med små lønninger osv. Det er ganske enkelt svært at få det hele til. I Afrika er der den kraftige tendens, at alting, alle processer tager tid, lang tid og er besværlige. Måske er det også baggrunden for, at vi i Sanduko kunne opleve en situation, hvor skolebussen en dag blev standset af politiet på gaden.og stor var politiets undren, da det viste sig at der ikke var nogen forsikring, ingen såkaldt road-licens og at chafføren intet kørekort havde!!!!!! Helt usædvanligt lod politiet efter lang tids parlamenteren bussen køre under det løfte, at den ville blive kørte direkte til mekanikeren. Sandukos store tyske søsterorganisation Freunde der Erziehungskunst yder en betydelig løbende støtte bl.a. gennem de såkaldte BMZ projekter, hvor den tyske stat yder udviklingsbistand til bygninger og etableringer. 7 af 16

8 8 af 16

9 Nairobi Waldorf School Steiner Skole i Nairobi, Kenya Nairobi Waldorf School er lidt speciel i det kenyanske steinerpædagogiske landskab, idet den ud over at have fattige børn også har skolebørn, der kommer fra mere velstillede familier i Nairobi. Eksempelvis familier, hvor forældrene er udsendte fra Europa i forskellige udviklingsopgaver fra Ministerier osv. Skolen bygger således på et spændende multikulturelt concept med afrikanske børn, fra forældreløse børn til mere velstillede, - indiske børn, europæiske børn jøder, muslimer, kristne osv. Børnene har virkelige mange forskellige menneskelige og kulturelle baggrunde bag sig, hvad der giver en et levende og mangfoldigt indtryk, når man besøger skolen. Men selv om en del af forældrene således betaler skolepenge, er hele driften af skolen uden statstilskud selvfølgelige en massiv udfordring. Skolebygningerne er p.t. på en lejet grund i byområdet Karen der, hvor Karen Blixens farm endnu ligger. Men skolen er sagt op som lejer fra 2017, og der arbejdes i øjeblikket hektisk på fra lærer- og bestyrelsessiden at finde et nyt landområde i nærheden. Men priser på land er skyhøje i Nairobi grundet hele landets stærke økonomiske vækst gennem de senere år. Et stykke land, på størrelse med det skolen har nu, vil koste minimum 7 millioner kr. en svimlende sum i steinerpædagogisk fundraisingsammenhænge. Problemet er kæmpestort for skolen, og dens fremtidige eksistens kan synes truet. Sanduko arbejder sammen med andre organisationer på at skabe kontakter, der evt. kan føre videre til en økonomisk hjælp. Sanduko støtter med megen konsulentbistand med hensyn til udvikling og opbygning. Skolens store børnehave, der ligger tæt på i Kileleswa, har samme multikulturelle concept og rummer 100 børn. Børnehaven måtte sidste år håndtere en meget foruroligende sikkerhedsmæssig situation på grund af en terrortrussel. Børnehaven måtte lukkes i en måned, og alle børnene blev fordelt i nogle af hjemmene i dagtimerne. Med rådgivning fra FN s sikkerhedsfolk blev der gennem denne måned bygget en meget høj mur omkring børnehaven med ekstra sikkerhedsudstyr ved porten. 9 af 16

10 Et lille glimt fra Uganda For første gang nogensinde blev den årlige steinerpædagogiske lærerkonference holdt i Uganda, nærmere betegnet i Kampala. Disse lærerkonferencer for de tre østafrikanske lande Kenya, Tanzania og Uganda bliver forberedt af landenes samarbejdsorgan East African Committee, der officielt repræsenterer East African Association of Waldorfschools. I dette samarbejdsorgan er Sanduko repræsenteret gennem Troels Ussing. Uganda er givetvis det land i Østafrika, der er det fattigste og har den svageste infrastruktur af de tre lande, men i år i januar lykkedes det for de steinerpædagogiske skoler i Uganda at stå for lærerkonferencen med næsten 150 steinerpædagoiske lærere fra hele den østafrikanske region. Sanduko, der jo ofte må hjælpe med at dække økonomiske huller påtog sig igen i år at betale for bustransporten for lærerne fra Kenya. Skolernes store og efter vores forhold meget ukomfortable skolebusser tog den 18 timers lange køretur Nairobi Kampala med alle lærerne. 10 af 16

11 Mbgathiskolen Rudolf Steiner Skolen i Nairobi, Kenya Som tidligere læsere af nyhedsbrevet ved, er Sanduko s base for arbejdet i Østafrika på den store gamle moderskole for alt det steinerpædagogiske arbejde Mbagathiskolen, Rudolf Steiner Skolen i Nairobi. Her deltager Sanduko løbende og kontinuerligt i økonomistyring og ledelse. Skolen er med sine 360 elever godt og grundigt konsolideret i det afrikanske masaiiland med en stor kostafdeling for 110 forældreløse børn, stort køkken med madlavning til alle skolebørnene, 3 skolebusser der kører i pendulfart, farm med køer, dyrkning af grønsager og et stort og stadigt behov for udvikling. Alle lærerne er kenyanere med steinerpædagogisk baggrund, mange af dem unge og enormt optagede af denne særlige pædagogik som skolen står for. Bemærkelsesværdigt er det også at se, den meget inderlige og voksende forståelse der er blandt lærerne for antroposofien, som basis for pædagogikken. Troels Ussing arbejder kontinuerligt med studiekredse og workshops omkring den antroposofiske fordybelses- og øvelsesvej. I maj deltog vi i Sanduko i en workshop for alle lærerne omkring det religiøse element i pædagogikken og med det særlige tema omkring det alment kristne som samlende midtpunkt for alle religioner. Joan Sleigh fra Goetheanum i Schweiz ledede workshoppen og fik rigtig alle lærerne til at kaste sig ind i aktiv debat - også Komora danse-og dramalæreren, der er muslim. Sanduko har formidlet kontakt til en dansk/svensk arkitekt, som i skrivende stund er i Nairobi for at udarbejde en længe tiltrængt helhedsplan for skolen store grund. Sanduko har kunnet finansiere hans rejse m.m. Den steinerpædagogiske læreruddannelse, den såkaldte Teacher Training, som har til huse på Mbagathiskolen, er inde i en spændende udvikling, hvor pionerkræfterne Peter Van Alphen og Ann Scharfman fra Cape Town grundet alder er ved at give hele ledelsen af uddannelsen over til lokale kenyanske lærere, her særligt Victor Mwai og Silvia Njaki. En proces der har været forberedt og planlagt over længere tid. Sanduko bidrager løbende økonomisk til læreruddannelsen og har også støttet Silvias Master Degree fra den steinerpædagogiske Lærerhøjskole i Oslo. Som nævnt i tidligere nyhedsbreve er størsteparten af børnene på Mbagathiskolen fra meget fattige familier og hele skolens drift hviler på en stadig tilførsel af omfattende sponsorbidrag. Disse sponsorbidrag, der kanaliseres gennem hjælpeorganisationer fra Europa, herunder også Sanduko, 11 af 16

12 er afgørende for skolens eksistens. Vi har i Sanduko for at gøre en særlig indsats for at øge antallet af sponsorer fået trykt en særlig sponsorfolder, som forhåbentlig vil blive spredt ud til mange potentielt mulige sponsorer. Behovet for sponsorer er meget stort. Se de to sponsormuligheder under Praktiske Oplysninger herefter. Nyhedsbrevet er skrevet af Clara Ussing 12 af 16

13 Praktiske Oplysninger Bliv medlem af Sanduko. Det årlige kontingent er på 200 kr. Kontingentet går målrettet til administration. Alle andre bidrag går 100 % til projekterne. Du bliver medlem ved at indbetale kontingentet på Sanduko s konto i Merkur : Mærk indbetalingen med tydeligt navn, adresse og . Bliv sponsor for børn på Mbagathiskolen i Nairobi, Kenya. I Sanduko kan man sponsorere børns skolegang med et fast månedligt beløb på to måder : A. Beløbet dækker skolepenge for et enkelt navngivet barn. Som sponsor modtager man information omkring og foto af barnet. Minimumsbeløb ved denne form for sponsorering er 210 kr. pr. måned. B. Beløbet dækker almene skolepenge for Mbagathiskolens elever. Som sponsor bliver man opdateret omkring den samlede skole gennem nyhedsbreve. Vejledende sats er 210 kr. pr. måned. Større eller mindre bidrag er også velkomne. De månedlige bidrag indbetales på ovenstående konto i Merkur mærket med sponsorbidrag, navn, adresse og adresse. Send os samtidig en mail med bekræftende tilmelding på eller skriv til Sanduko, Ibækvej 202, 7100 Vejle. 13 af 16

14 Bliv sponsor for børn ved skolen i Stone Town, Zanzibar Her er det ikke muligt med sponsorering A. med navngivne børn. B. Beløbet dækker almene skolepenge for Stone Town Skolens elever. Som sponsor bliver man opdateret omkring den samlede skole. Vejledende sats er 210 kr. pr. måned. Større eller mindre bidrag er velkomne. Betaling og tilmelding som ovenfor. Mulighed for bidrag med skattefradrag Sanduko har indgået en aftale med Merkurfonden i Ålborg. Merkurfonden er godkendt i henhold til Ligningsloven 8 a, hvilket indebærer at bidrag indbetalt til Merkurfonden kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Indbetalingen af et månedligt eller enkeltstående bidrag kan ske til Merkur, Vesterbrogade 40, 1620 København V på konto : Indbetalingen kan kun ske ved overførsel fra eget pengeinstitut til Merkurfonden. Husk at anføre navn og personnummer for at opnå fradrag. Send os samtidig en mail i Sanduko med bekræftende tilmelding på Ved spørgsmål kan Peer Jøker i Sanduko kontaktes på eller af 16

15 15 af 16

16 16 af 16

SANDUKO. En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden

SANDUKO. En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden SANDUKO En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden Sanduko er en international hjælpeorganisation, der støtter socialt baserede initiativer indenfor undervisning og

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Andre folks penge Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det er et emne, der ofte vækker diskussion.

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen TANGO TIDENDE Nr. 4 / 2007 Nyhedsbrev fra Tangoforeningen Har du noget at berette om tango, så skriv til Tango Tidende. Det kan være en artikel, en rejsebeskrivelse, nogle betragtninger, et godt billede

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere