Sanduko. Nyhedsbrev sommer Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202, 7100 Vejle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sanduko. Nyhedsbrev sommer 2015. Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202, 7100 Vejle"

Transkript

1 ! Sanduko Nyhedsbrev sommer 2015 Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202, 7100 Vejle tlf.: af 16

2 Kære medlemmer af Sanduko og andre interesserede. Med dette sommernyhedsbrev vil vi i Sanduko give Jer et indblik i vores kontinuerlige arbejde omkring steinerskole-udvikling i Østafrika; og med dette indblik også gerne give billeder af menneskelige aktuelle livsomstændigheder, der er meget anderledes end i vores del af den store fælles jordklode. Livsomstændigheder, der for os i Sanduko kalder på et engagement og en fællesskabsfølelse. Arbejdet i Sanduko er i en vis forstand socialarbejde, et arbejde for skoler, der optager de fattigste børn i Afrika. Behovet for økonomisk hjælp til skolerne er stort. Ofte kan det føles som at stå og fylde en skål uden bund. De mennesker, der bærer skoleinitiativerne, er ofte entusiastiske og selvopofrende, men sjældent med mange midler selv. Så dag for dag, år for år behøver skolerne mange, mange andre mennesker, der vil understøtte dette arbejde. Vi håber med beretningerne i dette nyhedsbrev at bringe Østafrika og dets mennesker nærmere. 2 af 16

3 På den hullede asfaltvej lidt uden for Nairobi lå to unge døde mænd i tusmørket dækket til med klæder og med to gamle politibiler omkring sig; deres knallerter lå ødelagte ved siden af. To helt unge kenyanske mænd, der havde stjålet biler og som efter en flugt fra politiet var blevet indhentet, slået ned og sikkert ved et uheld blevet dræbt af politiet. Forstemmende. Forstemmende også, at det sker uden nogen rigtig tager notits en tilfældig tirsdag aften. Patrick, chauffør for skolebussen på en af steinerskolerne i Nairobi, gjorde sig mange overvejelser og tanker ved synet: han tog tydeligt afstand fra det at stjæle, men som han sagde: Det er sådan det bliver, når man dag efter dag kæmper med sulten og det at få nok at spise. Yderligere fremsatte Patrick en stærk pointe: At blive tyv kunne aldrig ske for en af eleverne på steinerskolen uanset livsomstændigheder. Aldrig, aldrig ville det ske, gestikulerede Patrick samtidig med, at han styrede bilen hen over den hullede og støvede grusvej. Om det er sådan, kan jo blot stå som et åbent spørgsmål. Men der er ingen tvivl om, at steinerskolerne i Østafrika har stor gennemslagskraft, netop i forbindelse med den store menneskelige opgave at nære, støtte og beskytte børnene således, at de får mulighed for at udvikle deres egen individualitet og dermed bedre kan finde deres vej i livet. Opgaven for lærerne er stor: at skabe omgivelser for børnene som kan hjælpe hver enkelt af dem til at finde, acceptere og arbejde med den skæbne og de muligheder, de har med sig. Det kræver et enormt engagement og personlig stræben fra den enkelte lærer. Mange af de unge kenyanske steinerlærere kommer selv fra svære livsomstændigheder og er selv født ind i et skolesystem med en meget tidlig intellektuel og abstrakt indlæring af facts. Hvad de jo ofte må kæmpe med at forvandle til en mere kreativ og skabende undervisning. Den store opgave er også at skabe fællesskaber, lærerkollegier, hvor denne stræben er i fokus. Og at skabe skoler der fungerer økonomisk og administrativt. 3 af 16

4 4 af 16

5 Skolen på Zanzibar: Ud for Tanzanias kyst i et varmt, fugtigt og vindomsust ocean- område ligger øen Zanzibar med dens muslimske og meget livlige gamle hovedby Stone Town. Der er en vrimmel af mennesker overalt i denne orientalsk prægede by. Lidt uden for den gamle bymidte ligger et lille ungt skoleinitiativ, der arbejder ud fra steinerpædagogikken. Alle børnene er muslimske, og deres fattige og slidte men kønne skoleuniformer er for pigernes vedkommende med de traditionelle hvide hovedtørklæder. Dagen indledes med morgenbøn for de tre klasser sammen. 1. klasse, 2.klasse og 3.klasse, som tilsammen danner den lille skole på omkring 50 elever. I et frikvarteret løb børnene ned til den nærliggende strand og sjældent har vi set så fattige børn lege så muntert med akrobatik; de store børn lavede akrobatik-opstillingerne, og de små sprang som små pile igennem mellemrummene i akrobatikopstillingerne ned på sandet. Stor var iveren og morskaben. Alle eleverne kommer fra meget fattige baggrunde, mange af dem er forældreløse, men alle er forunderligt stille, optagede af undervisningen og med en stærk kunstnerisk formkraft, som særligt kommer til udtryk i deres tegninger, der er sirlige, farvestrålende og stærke i deres udtryk. De 4 lærere er også muslimer; den ene har ikke kun slør på; men den klassiske sorte nikab-dragt på, hvor kun øjnene er frie. De tre af lærere er på deltidsbasis i gang med den steinerpædagogiske læreruddannelse, der har sin base på Mbagathiskolen i Nairobi. Khalda er nyansat lærer med universitetsbaggrund og med en stærk energi overfor at lære den steinerpædagogiske undervisningsmetodik. Vi har i Sanduko sponsoreret hendes deltagelse i læreruddannelsens modul i april Det gav hende mulighed for et første møde med uddannelsen, og vi tager nu stilling til en fortløbende støtte. Skoleinitiativet er startet og stadig båret af Judy, australier og hendes mand, der er fra Zanzibar. En stor del af skolens økonomiske basis kommer fra et overskud fra drift af to mindre restauranter, som de ejer i Stone Town. Men med faldende turisttal i hele den østafrikanske region er det en vanskelig og meget krævende økonomisk situation for dem. Men i alt mærkes deres uegoistiske kamp for at få skolen til for disse børn. 5 af 16

6 Inden for de kommende måneder vil skolen flytte til en grund, de har fået stillet til rådighed af en af Stone Towns hotelejere. Denne mand står med sine egne midler bag mange sociale projekter i byen og vil på den samme grund oprette et børnehjem for forældreløse og fattige børn. Skolen vil således blive sat ind i denne sammenhæng en situation der er spændende og kan åbne nye muligheder for vækst. I Sanduko har vi påtaget os at hjælpe med at finde sponsorer, der vil betale for børnenes skolegang på denne lille steinerinspirerede skole. Vi beder derfor om sponsorbidrag faste månedlige beløb eller engangdonationer. Beløbene vil gå til den samlede skolepengepulje og vil betyde en dækning af børnenes samlede skolepengebehov. Ingen af forældrene har mulighed for at betale for børnene. Så behovet er stort. Kontakt os gerne via mail for yderligere information. 6 af 16

7 Hekima Waldorf School - Steinerskolen i Dar Es Salam i Tanzania For snart tre år siden flyttede Hekima Waldorf School til en ny stor naturgrund lidt uden for Dar Es Salam by. Sanduko var involveret i fundraisingen for betaling af landet. Kommer man dertil i bil er det gennem hektisk trafik og menneskemylder ved boder og markeder inde i byen, men langsomt aftager noget al det hektiske og den asfalterede vej går over i grusvej med store knolde af sten, man humper hen over, og lidt længere oppe i højlandet ligger så skolen. Skolen består p.t. af en nyopført bygning, der på sigt skal rumme børnehavegrupper, men som i disse første år huser hele grundskolen fra klasse. Skolen har omkring 160 elever, samt en børnehave gruppe med næste 50 små børn fra 2 6 år i et rum. Det har været en enormt krævende proces økonomisk og administrativt at få hele denne proces til med køb af land og opførelse af de første bygninger. Området er krævende at drive skole på uden indlagt vand og elektricitet. Også her er driften af skolen en stor udfordring med mange fattige børn og familier uden mulighed for skolepengebidrag. Skolen virker da også allerede slidt, bl.a. på grund af meget gamle slidte skolemøbler og slidte arvede skoletavler. Skolens lærere er relativt unge mennesker, som næste alle har den færdige steinerpædagogiske læreruddannelse fra Nairobi bag sig. Men som mange steder også i Europa er det en stor opgave at forme et lærerkollegie, der virkelig kan bære alle de store pædagogiske, udviklingsmæssige og økonomiske opgaver. Og også her gør det sig gældende, at lærerne selv lever under meget anstrengende livsomstændigheder med små lønninger osv. Det er ganske enkelt svært at få det hele til. I Afrika er der den kraftige tendens, at alting, alle processer tager tid, lang tid og er besværlige. Måske er det også baggrunden for, at vi i Sanduko kunne opleve en situation, hvor skolebussen en dag blev standset af politiet på gaden.og stor var politiets undren, da det viste sig at der ikke var nogen forsikring, ingen såkaldt road-licens og at chafføren intet kørekort havde!!!!!! Helt usædvanligt lod politiet efter lang tids parlamenteren bussen køre under det løfte, at den ville blive kørte direkte til mekanikeren. Sandukos store tyske søsterorganisation Freunde der Erziehungskunst yder en betydelig løbende støtte bl.a. gennem de såkaldte BMZ projekter, hvor den tyske stat yder udviklingsbistand til bygninger og etableringer. 7 af 16

8 8 af 16

9 Nairobi Waldorf School Steiner Skole i Nairobi, Kenya Nairobi Waldorf School er lidt speciel i det kenyanske steinerpædagogiske landskab, idet den ud over at have fattige børn også har skolebørn, der kommer fra mere velstillede familier i Nairobi. Eksempelvis familier, hvor forældrene er udsendte fra Europa i forskellige udviklingsopgaver fra Ministerier osv. Skolen bygger således på et spændende multikulturelt concept med afrikanske børn, fra forældreløse børn til mere velstillede, - indiske børn, europæiske børn jøder, muslimer, kristne osv. Børnene har virkelige mange forskellige menneskelige og kulturelle baggrunde bag sig, hvad der giver en et levende og mangfoldigt indtryk, når man besøger skolen. Men selv om en del af forældrene således betaler skolepenge, er hele driften af skolen uden statstilskud selvfølgelige en massiv udfordring. Skolebygningerne er p.t. på en lejet grund i byområdet Karen der, hvor Karen Blixens farm endnu ligger. Men skolen er sagt op som lejer fra 2017, og der arbejdes i øjeblikket hektisk på fra lærer- og bestyrelsessiden at finde et nyt landområde i nærheden. Men priser på land er skyhøje i Nairobi grundet hele landets stærke økonomiske vækst gennem de senere år. Et stykke land, på størrelse med det skolen har nu, vil koste minimum 7 millioner kr. en svimlende sum i steinerpædagogisk fundraisingsammenhænge. Problemet er kæmpestort for skolen, og dens fremtidige eksistens kan synes truet. Sanduko arbejder sammen med andre organisationer på at skabe kontakter, der evt. kan føre videre til en økonomisk hjælp. Sanduko støtter med megen konsulentbistand med hensyn til udvikling og opbygning. Skolens store børnehave, der ligger tæt på i Kileleswa, har samme multikulturelle concept og rummer 100 børn. Børnehaven måtte sidste år håndtere en meget foruroligende sikkerhedsmæssig situation på grund af en terrortrussel. Børnehaven måtte lukkes i en måned, og alle børnene blev fordelt i nogle af hjemmene i dagtimerne. Med rådgivning fra FN s sikkerhedsfolk blev der gennem denne måned bygget en meget høj mur omkring børnehaven med ekstra sikkerhedsudstyr ved porten. 9 af 16

10 Et lille glimt fra Uganda For første gang nogensinde blev den årlige steinerpædagogiske lærerkonference holdt i Uganda, nærmere betegnet i Kampala. Disse lærerkonferencer for de tre østafrikanske lande Kenya, Tanzania og Uganda bliver forberedt af landenes samarbejdsorgan East African Committee, der officielt repræsenterer East African Association of Waldorfschools. I dette samarbejdsorgan er Sanduko repræsenteret gennem Troels Ussing. Uganda er givetvis det land i Østafrika, der er det fattigste og har den svageste infrastruktur af de tre lande, men i år i januar lykkedes det for de steinerpædagogiske skoler i Uganda at stå for lærerkonferencen med næsten 150 steinerpædagoiske lærere fra hele den østafrikanske region. Sanduko, der jo ofte må hjælpe med at dække økonomiske huller påtog sig igen i år at betale for bustransporten for lærerne fra Kenya. Skolernes store og efter vores forhold meget ukomfortable skolebusser tog den 18 timers lange køretur Nairobi Kampala med alle lærerne. 10 af 16

11 Mbgathiskolen Rudolf Steiner Skolen i Nairobi, Kenya Som tidligere læsere af nyhedsbrevet ved, er Sanduko s base for arbejdet i Østafrika på den store gamle moderskole for alt det steinerpædagogiske arbejde Mbagathiskolen, Rudolf Steiner Skolen i Nairobi. Her deltager Sanduko løbende og kontinuerligt i økonomistyring og ledelse. Skolen er med sine 360 elever godt og grundigt konsolideret i det afrikanske masaiiland med en stor kostafdeling for 110 forældreløse børn, stort køkken med madlavning til alle skolebørnene, 3 skolebusser der kører i pendulfart, farm med køer, dyrkning af grønsager og et stort og stadigt behov for udvikling. Alle lærerne er kenyanere med steinerpædagogisk baggrund, mange af dem unge og enormt optagede af denne særlige pædagogik som skolen står for. Bemærkelsesværdigt er det også at se, den meget inderlige og voksende forståelse der er blandt lærerne for antroposofien, som basis for pædagogikken. Troels Ussing arbejder kontinuerligt med studiekredse og workshops omkring den antroposofiske fordybelses- og øvelsesvej. I maj deltog vi i Sanduko i en workshop for alle lærerne omkring det religiøse element i pædagogikken og med det særlige tema omkring det alment kristne som samlende midtpunkt for alle religioner. Joan Sleigh fra Goetheanum i Schweiz ledede workshoppen og fik rigtig alle lærerne til at kaste sig ind i aktiv debat - også Komora danse-og dramalæreren, der er muslim. Sanduko har formidlet kontakt til en dansk/svensk arkitekt, som i skrivende stund er i Nairobi for at udarbejde en længe tiltrængt helhedsplan for skolen store grund. Sanduko har kunnet finansiere hans rejse m.m. Den steinerpædagogiske læreruddannelse, den såkaldte Teacher Training, som har til huse på Mbagathiskolen, er inde i en spændende udvikling, hvor pionerkræfterne Peter Van Alphen og Ann Scharfman fra Cape Town grundet alder er ved at give hele ledelsen af uddannelsen over til lokale kenyanske lærere, her særligt Victor Mwai og Silvia Njaki. En proces der har været forberedt og planlagt over længere tid. Sanduko bidrager løbende økonomisk til læreruddannelsen og har også støttet Silvias Master Degree fra den steinerpædagogiske Lærerhøjskole i Oslo. Som nævnt i tidligere nyhedsbreve er størsteparten af børnene på Mbagathiskolen fra meget fattige familier og hele skolens drift hviler på en stadig tilførsel af omfattende sponsorbidrag. Disse sponsorbidrag, der kanaliseres gennem hjælpeorganisationer fra Europa, herunder også Sanduko, 11 af 16

12 er afgørende for skolens eksistens. Vi har i Sanduko for at gøre en særlig indsats for at øge antallet af sponsorer fået trykt en særlig sponsorfolder, som forhåbentlig vil blive spredt ud til mange potentielt mulige sponsorer. Behovet for sponsorer er meget stort. Se de to sponsormuligheder under Praktiske Oplysninger herefter. Nyhedsbrevet er skrevet af Clara Ussing 12 af 16

13 Praktiske Oplysninger Bliv medlem af Sanduko. Det årlige kontingent er på 200 kr. Kontingentet går målrettet til administration. Alle andre bidrag går 100 % til projekterne. Du bliver medlem ved at indbetale kontingentet på Sanduko s konto i Merkur : Mærk indbetalingen med tydeligt navn, adresse og . Bliv sponsor for børn på Mbagathiskolen i Nairobi, Kenya. I Sanduko kan man sponsorere børns skolegang med et fast månedligt beløb på to måder : A. Beløbet dækker skolepenge for et enkelt navngivet barn. Som sponsor modtager man information omkring og foto af barnet. Minimumsbeløb ved denne form for sponsorering er 210 kr. pr. måned. B. Beløbet dækker almene skolepenge for Mbagathiskolens elever. Som sponsor bliver man opdateret omkring den samlede skole gennem nyhedsbreve. Vejledende sats er 210 kr. pr. måned. Større eller mindre bidrag er også velkomne. De månedlige bidrag indbetales på ovenstående konto i Merkur mærket med sponsorbidrag, navn, adresse og adresse. Send os samtidig en mail med bekræftende tilmelding på eller skriv til Sanduko, Ibækvej 202, 7100 Vejle. 13 af 16

14 Bliv sponsor for børn ved skolen i Stone Town, Zanzibar Her er det ikke muligt med sponsorering A. med navngivne børn. B. Beløbet dækker almene skolepenge for Stone Town Skolens elever. Som sponsor bliver man opdateret omkring den samlede skole. Vejledende sats er 210 kr. pr. måned. Større eller mindre bidrag er velkomne. Betaling og tilmelding som ovenfor. Mulighed for bidrag med skattefradrag Sanduko har indgået en aftale med Merkurfonden i Ålborg. Merkurfonden er godkendt i henhold til Ligningsloven 8 a, hvilket indebærer at bidrag indbetalt til Merkurfonden kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst. Indbetalingen af et månedligt eller enkeltstående bidrag kan ske til Merkur, Vesterbrogade 40, 1620 København V på konto : Indbetalingen kan kun ske ved overførsel fra eget pengeinstitut til Merkurfonden. Husk at anføre navn og personnummer for at opnå fradrag. Send os samtidig en mail i Sanduko med bekræftende tilmelding på Ved spørgsmål kan Peer Jøker i Sanduko kontaktes på eller af 16

15 15 af 16

16 16 af 16

Sanduko. Sanduko. Nyhedsbrev vinter 2007 08. Nyhedsbrev vinter 2014 / 15. Sanduko. Sanduko. Forening for internationalt. Forening for internationalt

Sanduko. Sanduko. Nyhedsbrev vinter 2007 08. Nyhedsbrev vinter 2014 / 15. Sanduko. Sanduko. Forening for internationalt. Forening for internationalt ! Sanduko Sanduko Nyhedsbrev vinter 2007 08 Nyhedsbrev vinter 2014 / 15 Sanduko Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk Forening for internationalt hjælpearbejde Waldorfpædagogisk hjælpearbejde

Læs mere

SANDUKO. En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden

SANDUKO. En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden SANDUKO En forening der arbejder for børns skolegang og uddannelse i den tredje verden Sanduko er en international hjælpeorganisation, der støtter socialt baserede initiativer indenfor undervisning og

Læs mere

Sanduko. Sanduko. Sanduko. Forening for internationalt. Forening for internationalt. Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202

Sanduko. Sanduko. Sanduko. Forening for internationalt. Forening for internationalt. Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202 Sanduko Nyhedsbrev Nyhedsbrev vinter vinteren 2007 13-14 08 Sanduko Sanduko Forening for internationalt Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej

Læs mere

Sanduko. Nyhedsbrev vinter 2010-11. Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202 7100 Vejle

Sanduko. Nyhedsbrev vinter 2010-11. Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202 7100 Vejle Sanduko Nyhedsbrev vinter 2010-11 Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202 7100 Vejle tlf.: 7583 7330 Email: sanduko@mail.tele.dk www.sanduko.dk Kære medlemmer af

Læs mere

Sanduko. Sanduko. Nyhedsbrev vinter 2007 08. Nyhedsbrev december 2011. Sanduko. Sanduko. Forening for internationalt. Forening for internationalt

Sanduko. Sanduko. Nyhedsbrev vinter 2007 08. Nyhedsbrev december 2011. Sanduko. Sanduko. Forening for internationalt. Forening for internationalt Sanduko Sanduko Nyhedsbrev vinter 2007 08 Nyhedsbrev december 2011 Sanduko Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk Forening for internationalt hjælpearbejde Waldorfpædagogisk hjælpearbejde

Læs mere

Sanduko. Vinter 2007 08. Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202 7100 Vejle

Sanduko. Vinter 2007 08. Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202 7100 Vejle Sanduko Vinter 2007 08 Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202 7100 Vejle tlf.: 7583 7330 Email: sanduko@mail.tele.dk www.sanduko.dk Kære medlemmer af Sanduko. -

Læs mere

Sanduko. Nyhedsbrev sommer 2008. Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202 7100 Vejle

Sanduko. Nyhedsbrev sommer 2008. Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202 7100 Vejle Sanduko Nyhedsbrev sommer 2008 Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202 7100 Vejle tlf.: 7583 7330 Email: sanduko@mail.tele.dk www.sanduko.dk Kære medlemmer af Sanduko

Læs mere

Sanduko. Sanduko. Nyhedsbrev vinter 2007 08. Nyhedsbrev vinter 2012 / 13. Sanduko. Sanduko. Waldorfpædagogisk hjælpearbejde.

Sanduko. Sanduko. Nyhedsbrev vinter 2007 08. Nyhedsbrev vinter 2012 / 13. Sanduko. Sanduko. Waldorfpædagogisk hjælpearbejde. Sanduko Sanduko Nyhedsbrev vinter 2007 08 Nyhedsbrev vinter 2012 / 13 Sanduko Sanduko Forening Forening for for internationalt internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej Ibækvej 202, 7100 202

Læs mere

Sanduko Nyhedsbrev sommer 2011

Sanduko Nyhedsbrev sommer 2011 Sanduko Nyhedsbrev sommer 2011 Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202 7100 Vejle tlf.: 7583 7330 Email: sanduko@mail.tele.dk www.sanduko.dk Kære medlemmer af Sanduko

Læs mere

Sanduko Nyhedsbrev juni 08 www.sanduko.dk. Kære medlemmer af Sanduko

Sanduko Nyhedsbrev juni 08 www.sanduko.dk. Kære medlemmer af Sanduko Sanduko Nyhedsbrev juni 08 www.sanduko.dk Kære medlemmer af Sanduko Grundlæggeren, af den første lille waldorfskole i Chengdu i Kina, Wong Harry, beskriver nødsituationen, der er opstået efter jordskælvet

Læs mere

Sanduko. Nyhedsbrev vinter 2015-16. Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202, 7100 Vejle

Sanduko. Nyhedsbrev vinter 2015-16. Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202, 7100 Vejle Sanduko Nyhedsbrev vinter 2015-16 Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202, 7100 Vejle tlf.: 7583 7330 Email: sanduko@mail.tele.dk www.sanduko.dk 1 Kære medlemmer

Læs mere

Sanduko. Sanduko. Nyhedsbrev vinter 2007 08. Nyhedsbrev september 2012. Sanduko. Sanduko. Forening for internationalt. Forening for internationalt

Sanduko. Sanduko. Nyhedsbrev vinter 2007 08. Nyhedsbrev september 2012. Sanduko. Sanduko. Forening for internationalt. Forening for internationalt Sanduko Sanduko Nyhedsbrev vinter 2007 08 Nyhedsbrev september 2012 Sanduko Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk Forening for internationalt hjælpearbejde Waldorfpædagogisk hjælpearbejde

Læs mere

Sanduko. Nyhedsbrev vinter Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202, 7100 Vejle

Sanduko. Nyhedsbrev vinter Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202, 7100 Vejle Sanduko Nyhedsbrev vinter 2016-17 Sanduko Forening for internationalt Waldorfpædagogisk hjælpearbejde Ibækvej 202, 7100 Vejle tlf. : 7583 7330 Email: sanduko@mail. tele. dk www. sanduko. dk 1 Kære medlemmer

Læs mere

FYRAFTENSMØDE. Hvilken betydning har antroposofien for vort arbejde, og hvilken betydning har fællesskab for vort arbejde med antroposofien?

FYRAFTENSMØDE. Hvilken betydning har antroposofien for vort arbejde, og hvilken betydning har fællesskab for vort arbejde med antroposofien? 06. SEPTEMBER 2016 FYRAFTENSMØDE Hvilken betydning har antroposofien for vort arbejde, og hvilken betydning har fællesskab for vort arbejde med antroposofien? Antroposofien er ikke en teori, der skal omsættes

Læs mere

Nyhedsbrev. Michael Skolen. Nyhedsbrevet: Nu kun på nettet (næsten)

Nyhedsbrev. Michael Skolen. Nyhedsbrevet: Nu kun på nettet (næsten) Nyhedsbrev Michael Skolen Nyhedsbrevet: Nu kun på nettet (næsten) Som konsekvens af at alt for få af de trykte nyhedsbreve finder vej hjem til jer, men ender med at ligge og flyde rundt på skolen, bliver

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

MEDARBEJDERNYT. Steinervuggestue og børnehave Kastanjen på Blangstedgård, hvor hun arbejdede i 2,5 år. Primært i vuggestuen men også i børnehaven.

MEDARBEJDERNYT. Steinervuggestue og børnehave Kastanjen på Blangstedgård, hvor hun arbejdede i 2,5 år. Primært i vuggestuen men også i børnehaven. 13. SEPTEMBER 2016 MEDARBEJDERNYT PÆDAGOGMEDHJÆLPER I SFO EN Pr. 1. september er Rie Krum Madsen ansat i den store SFO (3.-4. kl.) som pædagogmedhjælper. Siden foråret har Rie været tilkaldevikar i SFO

Læs mere

Borte med blæsten. Hej vi er lige ved at udfylde sommerstævnetilmeldingen!

Borte med blæsten. Hej vi er lige ved at udfylde sommerstævnetilmeldingen! 10. MAJ 2016 Sommerstævnehjørne Det muntre sommerstævnehjørne Det muntre sommerstævnehjørne Det muntre sommerst Borte med blæsten (Den hemmelige mikrofon (annonce)) Mor nu skal vi udfylde blanketten!!!

Læs mere

BUSVENDEPLADSEN. De beder om akut vagt, således at bussen kan komme frit frem og tilbage -sikkert og trygt for børnene.

BUSVENDEPLADSEN. De beder om akut vagt, således at bussen kan komme frit frem og tilbage -sikkert og trygt for børnene. [deadline mandag kl. 8.30] BUSVENDEPLADSEN Sidste vinter havde vi en lang kampagne for at undgå trafikale problemer på busvendepladsen! Det resulterede i et Indkørsel forbudt skilt for personbiler fra

Læs mere

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission

Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 13: Kontingent, Generalforsamling, Davidson Primary og Bushveld Mission Hvis man ikke allerede har gjort det, er det nu tid til indbetaling af kontingent

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] VIGTIGT! KÆRE ALLE FORÆLDRE TIL BØRN, DER SKAL BEGYNDE I BØRNEHAVEKLASSE 2014: Husk at udfylde og sende formularen vedrørende informationsaftenen på torsdag den 24. oktober og

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Sikre Vej, december 2005

Nyhedsbrev fra Den Sikre Vej, december 2005 Nyhedsbrev fra Den Sikre Vej, december 2005 Her er årets sidste nyhedsbrev fra Den Sikre Vej. Nyhedsbrevet indeholder to artikler. Den første artikel er skrevet af Marie Sandvad, som pt. opholder sig i

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Så er det igen blevet tid til et nyhedsbrev fra Mushemba folket. Det vi gerne vil dele med jer i dette nyhedsbrev, er bare en brøkdel af alt det, der

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Projekt My African Child

Projekt My African Child Projekt My African Child Nyhedsbrev februar 2009 Mama Pendo (leder på Nkoaranga børnehjem) med Ebenesa (måske kommende sponsorbarn) Nye børn i skole Vi har siden sidst fået en del nye sponsorer, hvoraf

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 2009

Nyhedsbrev nr. 1 2009 Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda Nyhedsbrev nr. 1 2009 Odense, den 19. juli 2009 Kære medlem af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda! Som det er jer alle bekendt, blev Støtteforeningen til selvhjælp

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører

Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører Det er tid for indbetaling af 100 kr. kontingent og evt. gavebidrag for 2009! I februar

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] Vi ønsker alle elever & forældre en god sommerferie og håber at sommerferien vil være fyldt med oplevelser, som vil kunne give inspiration og kræfter til det kommende skoleår.

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen. Så er der igen tid til et lille nyhedsbrev fra Mushemba Foundation nu her hvor ferietiden rigtig er over Danmark. Også Jan & Birthe var

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Den vestafrikanske republik,

Den vestafrikanske republik, Togo Alliance TOGO Den vestafrikanske republik, Togo, grænser op til Benin mod øst, til Ghana mod vest, til Burkina Faso mod nord og til Guineabugten mod syd. Ved kysten ligger hovedstaden, Lomé, og her

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår!

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! [deadline mandag kl. 8.30] Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! Tirsdag den 17. dec. Fredag den 20. dec. Juleafslutning i domkirken kl.18.00 Juleafslutning i klasserne og julespil i

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012.

Nyhedsbrev december 2012. Nyhedsbrev december 2012. Året går på hæld Fra Jord til Bund & Bord Æ bådslæw Bådbyggeriet på Mythuegård Køb & Salg Aktiviteter Året 2012. Året går på hæld og det må være på tide at få sagt tak, til alle

Læs mere

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN - MATEMATIK I MARKEN Aloe vera-planter er meget benyttet i helseprodukter, også i Indien. Så ved siden af marker med majs og

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] Sidste Skoledag Fredag den 27. juni er der afslutning i klasserne kl. 8.05, og kl. 10.00 er der afslutning i salen. 1. klasse spiller skuespil, og der vil være korsang og fællessang.

Læs mere

Kursus for bestyrelsesmedlemmer. Vartov Januar 2015

Kursus for bestyrelsesmedlemmer. Vartov Januar 2015 Kursus for bestyrelsesmedlemmer Vartov Januar 2015 Kort om FFD s formål to ben 1. Arbejde for folkehøjskolens ide 2. Skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling Nyt fra FFD Politisk arbejde, herunder

Læs mere

for bh.kl. 8.kl. Lørdag d. 6. februar

for bh.kl. 8.kl. Lørdag d. 6. februar 2. FEBRUAR 2016 Fastelavnsfest for bh.kl. 8.kl. Lørdag d. 6. februar 8.00 11.00 Eleverne møder op udklædt efter skoleårets temaer: Bh.kl. Eventyr & historie 1. kl. Eventyr 2. kl. Fabler og legender 3.

Læs mere

DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER

DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER DANSK KHERWARA MISSION Siden 1954 har Dansk Kherwara Mission drevet et skolearbejde i Kherwara i Indien. Kherwara er en lille by på 12.000 indbyggere, der ligger

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 Nyt fra skolen Tak for støtte gennem ti år 19 frivillige og plads til flere Mariann Brandt nyt medlem af bestyrelsen ET GODT BØRNELIV OG BEDRE

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

Ve skabsløbet. Hej og tak, fordi jeg måtte besøge jeres skole.

Ve skabsløbet. Hej og tak, fordi jeg måtte besøge jeres skole. Ve skabsløbet n PRÆSENTATION AF RED BARNETS ARBEJDE Her får du ni tekster, som du kan bruge, når du holder oplæg på skoler om Red Barnets arbejde. Klip dem ud, og brug dem som talekort. Vær opmærksom på

Læs mere

1. Indledning. 2. Vores arbejdsproces

1. Indledning. 2. Vores arbejdsproces 1. Indledning Begrundelse af fokusområder: Formidler vi budskabet om håndværkets centrale betydning for skolens pædagogik godt nok? Vi valgte at se på informationen om håndværksundervisningens vigtighed,

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

Tversted Borgerforening Nyhedsbrev September 2016

Tversted Borgerforening Nyhedsbrev September 2016 Tversted Borgerforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad der sker i

Læs mere

Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen. Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19:00

Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen. Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19:00 FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 19: Nyt fra Afrikaskolens besøg i Sydafrika Indledningsvis indkalder vi til den årlige generalforsamling i Afrikaskolen Tirsdag den 29. april 2014

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende

Uddannelsesplan for lærerstuderende Uddannelsesplan for lærerstuderende 2016 Kære lærerstuderende Velkommen på Steinerskolen. Jeg håber, du vil føle dig velkommen. Vi er glade for at have studerende på skolen, og vi vil gøre vores allerbedste

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

En hilsen fra Indianerbrødboden

En hilsen fra Indianerbrødboden En hilsen fra Indianerbrødboden Hej allesammen, først vil jeg sige 1000-tak for hjælpen til alle dem der har støttet brødboden på sommerfesten ved at bage eller donere ingredienserne. Der blev solgt brød

Læs mere

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl Lørdag d. 14.8. fredag d. fredag d. 27.8.2010 Mandag d. 16.8. 3. kl. forældremøde kl. 19.00 Torsdag d. 19.8. Forældremøde i OB kl. 19.00 Uge 34 Lejrskole (Bø. kl. + 6. kl. er hjemme) Velkommen tilbage

Læs mere

Nyt fra Julebasar-udvalget

Nyt fra Julebasar-udvalget 27. OKTOBER 2015 Nyt fra Julebasar-udvalget Julebasaren er skudt i gang, og rundt omkring er forberedelserne gået i gang. Forberedelserne kan foregå hjemme i de små hjem, på forældremøderne eller i skolen.

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 64 August 2013 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nødhjælp der når frem til de rette hænder I lære som syerske SIDE 6 Sommer transporter til Rumænien SIDE 4 Uddeling i Estland SIDE 7 Mennesker

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen.

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Nyhedsbrev dec 2014 Kære forældre Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Personale I Gårdhaven siger vi farvel til Anne 31.12.14. Annes sygevikariat for Caroline slutter 1/12, men hun fortsætter måneden

Læs mere

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene.

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. Myre-liv Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. 1. Fortælling: Ud med antennerne! Forestil jer.. Bag et gammelt egetræ ligger

Læs mere

START hvorfor denne familie?

START hvorfor denne familie? START hvorfor denne familie? Kig alle sammen på personen du er sammen med, eller bare en der står ved siden af dig. Bare sådan en 5 sekunder. Tænk så tilbage til dengang du første gang så dem i øjnene.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

28. 17. 08.05 1. 19. 09.00 1. 2009/10 19. 10.15 1. 2009/10 SKOLENS INTRANET

28. 17. 08.05 1. 19. 09.00 1. 2009/10 19. 10.15 1. 2009/10 SKOLENS INTRANET Nr.9 juli 2009 Redaktion og ansvar: Minna Bentzen, Lilli Kjeldsen. Indlæg til næste Nyhedsbrev modtages senest torsdag den 27. august 2009. Adresse: Grønnedalsvej 16, 8660 Skanderborg, telefon og fax:

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania.

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania. Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania www.fremtidoghaab.dk www.facebook.com/fremtidoghaab Drop-In Centret SUMBAWANGAS GADEBØRN På Drop-ln Centret prøver vi at hjælpe

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober / November 2014. Kære forældre

Nyhedsbrev Oktober / November 2014. Kære forældre Nyhedsbrev Oktober / November 2014 Kære forældre Vi vil alle gerne takke jer for den store fremmøde ved vores forældremøde. Det er dejligt at se så mange engagerede og deltagende forældre. Vi vil lige

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere

Hvorfor peger vi i den rigtige retning?

Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Vi er overlegne hvad angår IT... Stauning Skole er overlegne hvad angår IT. Vi har interaktive whiteboards i alle klasselokaler, flest computere pr. elev i hele

Læs mere

Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til

Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til andre og offentliggøres Forberedelsen: For os har drømmen

Læs mere

Hjælp til børn, som har mistet alt

Hjælp til børn, som har mistet alt Bispedømmets Fasteaktion 2009 Hjælp til børn, som har mistet alt Millioner af børn i det sydlige Afrika er blevet forældreløse på grund af AIDS og andre sygdomme. Du kan være med til at hjælpe 100 forældreløse

Læs mere

Malebøger til børn og voksne

Malebøger til børn og voksne Malebøger til børn og voksne Et pædagogisk- og billedkunstfagligt materiale. Mit materiale er i stadig udvikling, da jeg er sammen med børn hver dag. Jeg udvikler konstant nye fortællinger igennem mine

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere