BRUTTO-PRISLISTE SEK EKSKLUSIVE MOMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUTTO-PRISLISTE SEK EKSKLUSIVE MOMS"

Transkript

1 SEK BRUTTO-PRISLISTE SEK EKSKLUSIVE MOMS MARTS 2015

2 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Denne prisliste erstatter alle tidligere udsendte prislister. Anvendelsesområde: Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem sælger og køber. Garanti: Der ydes 5 års garanti mod fabrikationsfejl på materialer og konstruktionen. Slid og skader på betræk, overfladebehandling, uhensigtsmæssig brug og lignende omfattes ikke af garantien. Ordrerettelser: Ændring af ordre senere end tre arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelse, kan få indflydelse på både leveringstid og pris og der opkræves som minimum et administrationsgebyr på SEK 250,00 ekskl. moms. Leveringsklausuler: Evt. aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Såfremt der ikke er truffet særlig aftale om en leveringsklausul, anses levering for sket»ab fabrik«(»ex works«). Levering: Priserne i SEK er baseret på incoterm 2010 betingelsen CIP: Fragt og forsikring betalt til Deres adresse. Dog pålægges alle ordrer under SEK 5.500,00 ekskl. moms et ekspeditionsgebyr på SEK 250,00. Ved eventuel levering til anden adresse i Sverige vil der være et tillæg på SEK 1.000,00. Transportskade: Synlig skade på emballage eller manko skal noteres på fragtbrevet ved modtagelse og efterfølgende anmeldes skriftligt til Fredericia Furniture A/S. Ikke synlige skader skal anmeldes skriftligt, så snart de opdages og senest 7 dage efter modtagelse. Overholdes ovenstående ikke, bortfalder enhver reklamationsret som følge af eventuel transportskade. Transportforsikring: Transportforsikring tegnes af køberen, med mindre andet er aftalt. Sælgerens forsinkelse: Erfarer sælgeren, at han ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra hans side må anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give køberen skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering kan påregnes at finde sted. Hvis forsinkelsen med levering skyldes nogen af de i afsnittet om force majeure nævnte omstændigheder eller køberens handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Denne bestemmelse finder anvendelse uanset, om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Køberen kan ikke hæve aftalen grundet leveringsforsinkelse, der kan tilregnes sælgeren, medmindre forsinkelsen overstiger 3 måneder. Køberen kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos sælgeren. Køberens forsinkelse: Erfarer køberen, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller at forsinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal han straks give sælgeren skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor modtagelsen kan påregnes at kunne finde sted. Uanset, at køberen undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted. Sælgeren skal sørge for, at varerne opbevares for køberens regning og risiko. På køberens anmodning skal sælgeren forsikre varerne for køberens regning. Sælgeren er berettiget til skriftligt at opfordre køberen til at modtage varerne inden for en frist af 15 dage. Undlader køberen at gøre dette inden for fristen af årsager, som sælgeren ikke bærer ansvaret for, er sælgeren berettiget til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen for den leveringsklare del af varerne, som ikke er modtaget på grund af køberens forsinkelse. Sælgeren har da ret til erstatning for den skade, som køberens misligholdelse har påført ham. Betaling: Med mindre andet er aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen, forfalder købesummen til kontant betaling ved varernes levering. Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er sælgeren berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 1,5% pr. påbegyndt måned. Såfremt køberen ønsker at returnere varer, kan dette kun ske efter forudgående aftale med sælgeren. Ejendomsforbehold: Sælgeren forbeholder sig sin ejendomsret til det solgte, indtil betaling fuldt ud har fundet sted. Mangler: Sælgeren forpligter sig til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af varerne i overensstemmelse med nedennævnte punkter, men sælgeren ifalder ikke erstatningsansvar som følge af mangler. Mindre knaster, striber, farveforskelle, stærke og svage åreringe i træet er et tegn på ægthed og betragtes ikke som mangler. Sælgerens ansvar omfatter kun de mangler, der viser sig inden for 2 år fra den dag, da varen blev leveret til køberen. Måtte køberen konstatere mangler, skal køberen straks skriftligt underrette sælgeren herom. Produktansvar: Sælgeren er kun ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælgeren eller dennes ansatte. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for trediemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de foregående stykker. Hvis trediemand fremsætter erstatningskrav mod køberen på grund af en produktskade, skal køberen straks underrette sælgeren herom. Force majeure: Følgende omstændigheder hos sælgeren medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som sælgeren ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre at denne mangel kunne forudses af sælgeren, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet af sælgeren. Det påhviler sælgeren, såfremt denne ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i denne uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køberen om denne grund. Uanset, hvad der i øvrigt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. af en begivenhed som nævnt i denne. Tvister: Alle tvistigheder vedrørende nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret. Alle retssager skal anlægges ved sælgers eller købers værneting efter sælgers valg.

3 PRODUKTINFORMATION PATO standardfarver: Grey, Quartz grey, Blue, Black, White, Ocean, Storm, Berry, Moutain, Mustard, Stone TRINIDAD standardfarver (synlig træstruktur): Sort, Hvid, Ocean, Storm, Berry, Moutain, Mustard, Stone J39 standardfarver (synlig træstruktur): Sort, Hvid, Ocean, Storm, Berry, Moutain, Mustard, Stone LAKERING Vi gør opmærksom på, at ved produkter med varianten sort lak, kan der forekomme synlig træstruktur under lakken. Varianten eg lak er som standard hvidpigmenteret. MESA STANDARDLAMINATER bordplader: Hvid (MB 331) EASY STANDARDLAMINATER bordplader: Hvid (ABET 406), Grå (ABET 472), Sort (ABET 421 Nutshell) SOLA STANDARDLAMINATER bordplader: Hvid (ABET 406) Andre laminater efter tilbud. Andre stelfarver end angivet i prislisten: Efter tilbud. Stof: C.O.M.: Kundens eget stof Gabriel: Stofgruppe 0: Crisp: 4127, 4021, Fame: (Stofgruppe 0 kun på Pato) : Argos 2, Breeze, Breeze Fusion, Byron, Crisp, Europost 2, Fame, Gaja Classic, Interglobe Wool 2, Luna 2, Mood, CrissCross, Note : Chess Royal, Mira, Nobel 2, Savak, Obika Leather+ : Comfort+ Efter tilbud: Luna Fleur, Savak stripe 240 Kvadrat: Stofgruppe 0: Remix 2: 143, 163 (Stofgruppe 0 kun på Pato) : Remix 2, Revive 1, Revive 2, Clara 2, Rime, Hot, Umami : Canvas, Divina Melange 2, Divina MD, Hallingdal 65, Tonus 3 : Divina 3, Steelcut 2, Steelcut Trio 2, Sunniva 2 Efter tilbud: Millerstripe, Stripes : Alcantara C. Olesen: : Cotil 863 Danish Art Weaving: : Hestedækken : Holmens Camira: Efter tilbud Læder: C.O.M. : Kundens eget læder - Efter tilbud : Chromgarvet læder nr : Chromgarvet læder nr : Vegetabilsk garvet læder nr Andet læder kan leveres, men der må påregnes et pristillæg som vil variere efter de ønskede kvaliteter. NOS: Never-Out-of-Stock (NOS) service på udvalgte møbler. NOS er din sikkerhed for, at vi altid har møblerne på lager - klar til levering i din forretning. Vi garanterer afsendelse inden for 2 arbejdsuger på NOS produkter.

4 INDEX BY DESIGNER Børge Mogensen Hans J. Wegner Nanna Ditzel Space Copenhagen GamFratesi Thomas Pedersen Susanne Grønlund Tom Stepp Welling/Ludvik Niels Jørgen Haugesen Per Borre Shin Azumi Ejvind A. Johansson Cecilie Manz Hans Sandgren Jakobsen BY COLLECTION Nanna Bænk 18 Astral 51 Nanna Lounge 18 Bænk for 2 18 Nara Børge Mogensen 7-15 Pato Easy 31-3 Prime Time 35 Funk Sola Gallery 56 Spine Haiku Stingray Haugesen 50 Trinidad Icicle J16 16 J63/J64 54 Mesa Micado 55 Mundo 29-31

5 NOS Never Out of Stock For fuldt produktprogram henvises til de enkelte modeller i prislisten NOS ICICLE sofabord Hvid gennemfarvet laminat Ø: 50 cm H: 43/54 cm 1230 NOS ICICLE sofabord trekantet Hvid gennemfarvet laminat L: 84 cm B: 63 cm H: 43/54 cm 3239 NOS J39 stol Eg sæbe Fletsæde papirgarn natur B: 48 cm D: 43 cm H: 77 cm Sh: 46 cm 3298 NOS TRINIDAD stol, sort ask / crom Sort ask Krom B: 47,5 cm D: 57 cm H: 83 cm Sh: 44 cm 4100 NOS PATO stol medestel Sort Krom eller sort B: 57 cm D: 51 cm H: 79 cm Sh: 46,5 cm 5

6 NOS Never Out of Stock 4101 NOS PATO stol, medestel, sædepolstret Sort Stofgruppe Stel: Krom eller sort B: 57 cm D: 51 cm H: 79 cm Sh: 46,5 cm 4102 NOS PATO stol, medestel, fuldpolstret Stofgruppe Stel: Sort eller Krom B: 57 cm D: 51,5 cm H: 79,5 cm Sh: 47,5 cm 4200 NOS PATO 4 Ben stol Sort Krom eller sort B: 55 cm D: 52 cm H: 79 cm Sh: 46,5 cm 4201 NOS PATO 4 Ben Stol - sædepolstret Sort Stofgruppe Stel: Krom eller sort B: 55 cm D: 52 cm H: 79 cm Sh: 47,5 cm 4202 NOS PATO 4 Ben Stol - fuldpolstret Stofgruppe Stel: Krom eller sort B: 55 cm D: 52,5 cm H: 80 cm Sh: 47,5 cm 6

7 Børge Mogensen 1789 TREMMESOFA 2 pers., ensfarvet stof eller læder med knapper Bøg lak / sæbe / sæbe / olie Læderknapper på stofhynder: Klap til venstre: L: 160/197 cm D: 76,5 cm H: 86 cm Sh: 40 cm Cbm: 1,18 m³ 1789 TREMMESOFA 2 pers., ensfarvet stof eller læder Bøg lak / sæbe / sæbe / olie Klap til venstre: L: 160/197 cm D: 76,5 cm H: 86 cm Sh: 40 cm Cbm: 1,18 m³ 1789 TREMMESOFA 2 pers., mønstret stof med knapper Bøg lak / sæbe / sæbe / olie Læderknapper på stofhynder: Klap til venstre: L: 160/197 cm D: 76,5 cm H: 86 cm Sh: 40 cm Cbm: 1,18 m³ 1789 TREMMESOFA 2 pers., mønstret stof Bøg lak / sæbe / sæbe / olie Klap til venstre: L: 160/197 cm D: 76,5 cm H: 86 cm Sh: 40 cm Cbm: 1,18 m³ 7

8 Børge Mogensen P1789 Hynder, komplet sæt Ensfarvet uden knapper Ensfarvet med knapper Mønstret uden knapper Mønstret med knapper læderknapper på stofhynder: No. 1 stol Hynder: Hynder: Hynder: Hynder: Hynder: Læderknapper på stofhynder: Knapper i tredie farve: Ben:, olie, sort eller røget. B: 78,5 cm D: 86 cm H: 83 cm Sh: 42 cm Cbm: 0,5 m³ 2002 No. 1 sofa, 2 pers. Hynder: Hynder: Hynder: Hynder: Hynder: Læderknapper på stofhynder: Knapper i tredie farve: Ben:, olie, sort eller røget. L: 143 cm D: 86 cm H: 83 cm Sh: 42 cm Cbm: 0,9 m³ 2003 No. 1 sofa, 3 pers. Hynder: Hynder: Hynder: Hynder: Hynder: Læderknapper på stofhynder: Knapper i tredie farve: Ben:, olie, sort eller røget. L: 206 cm D: 86 cm H: 83 cm Sh: 42 cm Cbm: 1,2 m³ 8

9 Børge Mogensen 2192 Sofa 2 pers. Eg ubeh. / sæbe / olie Valnød lak Bejdsede ben: Inkl. 1 pølle L: 154 cm D: 89 cm H: 106 cm Sh: 42 cm Cbm: 1,8 m³ 2192 Ekstra pølle Taburet Eg ubeh. / sæbe / olie Valnød lak Bejdsede ben: B: 58 cm D: 58 cm H: 43 cm Cbm: 0,2 m³ 2204 Øreklapstol Eg ubeh. / sæbe / olie Valnød lak Bejdsede ben: B: 69 cm D: 88 cm H: 106 cm Sh: 43 cm Cbm: 0,8 m³ 2207 Lænestol Eg ubeh. / sæbe / olie Valnød lak Bejdsede ben: B: 69,5 cm D: 82 cm H: 84 cm Sh: 43 cm Cbm: 0,53 m³ 9

10 Børge Mogensen 2208 Sofa 2 pers. Eg ubeh. / sæbe / olie Valnød lak Bejdsede ben: L: 128 cm D: 82 cm H: 84 cm Sh: 43 cm Cbm: 0,97 m³ 2209 Sofa 3 pers. Eg ubeh. / sæbe / olie Valnød lak Bejdsede ben: L: 186 cm D: 82 cm H: 84 cm Sh: 43 cm Cbm: 1,4 m³ 2212 Sofa 2 pers. Eg ubeh. / sæbe / olie Valnød lak Bejdsede ben: L: 158 cm D: 81 cm H: 80 cm Sh: 43 cm Cbm: 1,18 m³ 2213 Sofa 3 pers. Eg ubeh. / sæbe / olie Valnød lak Bejdsede ben: L: 221 cm D: 81 cm H: 80 cm Sh: 43 cm Cbm: 1,66 m³ 2226 Lænestol "DEN SPANSKE STOL" Eg ubeh. / sæbe / olie Røget eg olieret Naturfarvet læder Sort læder Cognac læder B: 82,5 cm D: 60 cm H: 67 cm Sh: 33 cm Cbm: 0,41 m³ 10

11 Børge Mogensen P2226 Komplet sæt læder til 2226 Naturfarvet læder Sort læder Cognac læder Lænestol "JAGTSTOLEN" Eg ubeh. / sæbe / olie Naturfarvet læder Sort læder B: 70,5 cm D: 87 cm H: 67 cm Sh: 28 cm Cbm: 0,45 m³ P2229 Komplet sæt læder til 2229 Naturfarvet læder Sort læder Sofa 2 pers. Eg ubeh. / sæbe / olie Læderkeder på møbel med stof: Bejdsede ben: L: 148 cm D: 78 cm H: 78 cm Sh: 43 cm Cbm: 1,09 m³ 2333 Sofa 3 pers. Eg ubeh. / sæbe / olie Læderkeder på møbel med stof: Bejdsede ben: L: 207 cm D: 78 cm H: 78 cm Sh: 43 cm Cbm: 1,53 m³ 11

12 Børge Mogensen 2334 Lænestol Eg ubeh. / sæbe / olie Læderkeder på møbel med stof: Bejdsede ben: Design: Peter Mogensen B: 85 cm D: 78 cm H: 78 cm Sh: 43 cm Cbm: 0,63 m³ 2335 Sofa 2½ pers. Eg ubeh. / sæbe / olie Læderkeder på møbel med stof: Bejdsede ben: Design: Peter Mogensen L: 180 cm D: 78 cm H: 78 cm Sh: 43 cm Cbm: 1,41 m³ 3050 Søborg stol, træstel / olie Røget eg olieret Filtdupsko efter forespørgsel Andre farver efter tilbud B: 51 cm D: 49 cm H: 79,5 cm Sh: 44,5 cm Cbm: 0,22 m³ 3051 Søborg stol, træstel, sædepolstret / olie Røget eg olieret Filtdupsko efter forespørgsel Andre farver efter tilbud B: 51 cm D: 49 cm H: 79,5 cm Sh: 45,5 cm Cbm: 0,22 m³ 12

13 Børge Mogensen 3060 Søborg stol, stålstel / olie Krom eller sort Røget eg olieret Filtdupsko efter forespørgsel Andre farver efter tilbud B: 50,5 cm D: 48,5 cm H: 79,5 cm Sh: 44,5 cm Cbm: 0,22 m³ 3061 Søborg stol, stålstel, sædepolstret / olie Røget eg olieret Stel: Krom eller sort Filtdupsko efter forespørgsel Andre farver efter tilbud B: 50,5 cm D: 48,5 cm H: 78 cm Sh: 45,5 cm Cbm: 0,22 m³ 3171 Bænk Eg ubeh. / sæbe / olie Filtdupsko efter forespørgsel L: 170 cm D: 48 cm H: 76 cm Sh: 43 cm Cbm: 0,82 m³ 3236 Stol Bøg lak / Sæbe / sæbe /olie Filtdupsko efter forespørgsel B: 50 cm D: 47 cm H: 74 cm Sh: 43 cm Cbm: 0,28 m³ (2 Stk.) 13

14 Børge Mogensen 3239 J39 stol Bøg lak / Sæbe / Sæbe / Olie Standard farver Røget eg olieret NOS Eg sæbe Fletsæde papirgarn natur Fletsæde papirgarn sort Filtdupsko efter forespørgsel B: 48 cm D: 43 cm H: 77 cm Sh: 44,5/46 cm Cbm: 0,26 m³ (2 Stk.) 5267 Sofabord / sæbe / olie L: 150 cm B: 75 cm H: 54 cm Cbm: 0,12 m³ 6284 Spisebord / sæbe / olie L: 180 cm B: 90 cm H: 70 cm Cbm: 0,18 m³ 0284 Tillægsplade til 6284 Grålakeret ( pr. stk ) L: 40 cm B: 90 cm Cbm: 0,04 m³ (2 Stk.) 6286 Spisebord / sæbe / olie L: 195 cm B: 97,5 cm H: 71 cm Cbm: 0,2 m³ 0286 Tillægsplade til 6286/6289 Grålakeret ( pr. stk ) L: 40 cm B: 97,5 cm Cbm: 0,04 m³ (2 Stk.) 14

15 Børge Mogensen 6290 C18 spisebord Bøg lak / sæbe / sæbe /olie Røget eg olieret L: 180 cm B: 90 cm H: 71 cm Cbm: 0,18 m³ 6291 C18 spisebord Bøg lak / sæbe / sæbe /olie Røget eg olieret L: 140 cm B: 90 cm H: 71 cm Cbm: 0,14 m³ 0290 Tillægsplade til 6290/6291 Grålakeret ( pr. stk ) L: 40 cm B: 90 cm Cbm: 0,04 m³ (2 Stk.) 15

16 Hans J. Wegner J16 Gyngestol Bøg lak / sæbe / sæbe / olie Fletsæde papirgarn natur Fletsæde papirgarn sort B: 63 cm D: 93 cm H: 107 cm Sh: 42 cm Cbm: 0,58 m³ P16000 Hynder til J16 Sæde- og nakkehynde Sæde- og ryghynde Sæde-, rygog nakkehynde Nakkehynde Ryghynde Sædehynde J16 Taburet Bøg lak / sæbe / sæbe / olie Fletsæde papirgarn natur Fletsæde papirgarn sort B: 52 cm D: 40 cm H: 45 cm Cbm: 0,1 m³ P16002 Hynde til J16 taburet Hynde

17 Hans J. Wegner 1788 (ny 2015 ) Lænestol med knapper Bøg lak / sæbe / sæbe / olie Læderknapper på stofhynder: 610 B: 65,5 cm D: 70 cm H: 88 cm Sh: 43,5 cm 0,35 m³ 1788 (ny 2015 ) Lænestol Bøg lak / sæbe / sæbe / olie B: 65,5 cm D: 70 cm H: 88 cm Sh: 43,5 cm 0,35 m³ 17

18 Nanna Ditzel 2600 "BÆNK FOR TO" Ahorn finér med silketryk L: 150 cm D: 70 cm H: 98 cm Sh: 40 cm Cbm: 1,32 m³ 2601 Bord til "BÆNK FOR TO" Ahorn finér med silketryk Ø: 1/4 R 64 cm H: 40 cm Cbm: 0,21 m³ 2640 NANNA LOUNGE stol med X-stel Krom B: 76 cm D: 66 cm H: 82 cm Sh: 41,5 cm Cbm: 0,46 m³ 3530 NANNA BÆNK 3 pers. Pulverlakeret stål Til projektsalg - Lagerføres ikke. L: 234 cm D: 65 cm H: 81 cm Sh: 43 cm Cbm: 1,48 m³ 3540 NANNA BÆNK 4 pers. Pulverlakeret stål Til projektsalg - Lagerføres ikke. L: 313 cm D: 65 cm H: 81 cm Sh: 43 cm Cbm: 1,97 m³ 18

19 Nanna Ditzel 3296 TRINIDAD stol sædepolstret Standard farver Bøg Ahorn / Valnød / Eg Øvrige stelfarver ( min. 50 stk ) - pr. stk 122 Stel: Krom, matkrom, sort eller hvidt B: 48,5 cm D: 57 cm H: 83 cm Sh: 45 cm Cbm: 0,4 m³ (4 Stk.) 3297 TRINIDAD armstol sædepolstret Standard farver Bøg Ahorn / Valnød / Eg Øvrige stelfarver ( min. 50 stk ) - pr. stk 152 Stel: Krom, matkrom, sort eller hvidt B: 61 cm D: 57 cm H: 83 cm Sh: 45 cm Cbm: 0,46 m³ (2 Stk.) 3298 TRINIDAD stol Standard farver Bøg Ahorn / Valnød / Eg NOS Sort ask Crom Krom, matkrom, sort, hvidt Øvrige stelfarver ( min. 50 stk ) - pr. stk 122 B: 47,5 cm D: 57 cm H: 83 cm Sh: 44 cm Cbm: 0,4 m³ (4 Stk.) 3299 TRINIDAD armstol Standard farver Bøg Ahorn / Valnød / Eg Krom, matkrom, sort, hvidt Øvrige stelfarver ( min. 50 stk ) - pr. stk 152 B: 61 cm D: 57 cm H: 83 cm Sh: 44 cm Cbm: 0,46 m³ (2 Stk.) 19

20 Nanna Ditzel 3300 TRINIDAD barstol Standard farver Bøg Ahorn / Valnød / Eg Krom, matkrom, sort, hvidt Øvrige stelfarver ( min. 50 stk ) - pr. stk 183 B: 45 cm D: 50 cm H: 112 cm Sh: 76,5 cm Cbm: 0,34 m³ 3301 TRINIDAD barstol sædepolstret Standard farver Bøg Ahorn / Valnød / Eg Øvrige stelfarver ( min. 50 stk ) - pr. stk 183 Stel: Crom, matkrom, sort eller hvidt B: 45 cm D: 50 cm H: 112 cm Sh: 77,5 cm Cbm: 0,34 m³ 3288 Koblingsbeslag TRINIDAD stol Til model 3296, Koblingsbeslag til TRINIDAD armstol Til model 3297, Diverse tilbehør Stilbare dupsko til TRINIDAD Pr. Stol Sorte: Krom: Sorte med filt: Krom med filt:

21 Nanna Ditzel 8101 Transportvogn til TRINIDAD stol Til 2 x 8 stole Sort B: 137 cm D: 60 cm H: 31 cm Cbm: 0,3 m³ 8102 Stoleophæng Sort

22 Space Copenhagen 1710 SPINE Lounge Chair Sortlakeret Filtdupsko efter forespørgsel B: 80 cm D: 81 cm H: 71 cm Sh: 41 cm Cbm: 0,56 m³ 1712 SPINE Lounge Sofa 2 seater Sortlakeret Filtdupsko efter forespørgsel L: 160 cm D: 81 cm H: 71 cm Sh: 41 cm Cbm: 1,14 m³ 1720 SPINE Chair Sortlakeret Filtdupsko efter forespørgsel B: 46,5 cm D: 58 cm H: 76 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,3 m³ 22

23 Space Copenhagen 1730 SPINE Barstool Sortlakeret Filtdupsko efter forespørgsel B: 45 cm D: 51 cm H: 104 cm Sh: 74 cm Cbm: 0,34 m³ 1735 SPINE Stool Sortlakeret Filtdupsko efter forespørgsel B: 42,5 cm D: 35 cm H: 68 / 74 cm Cbm: 0,14 m³ 1740 SPINE Coffee Table Sortlakeret L: 60 cm B: 60 cm H: 45 cm Cbm: 0,19 m³ 1750 SPINE Coffee Table Sortlakeret L: 120 cm B: 60 cm H: 45 cm Cbm: 0,38 m³ 23

24 GamFratesi 1632 HAIKU sofa 2 personers Forside: Forside: Forside: Forside: Forside: Inkl. 2 puder Stel: Sort lakeret Forside-polstring: Kun med stof L: 156 cm D: 88 cm H: 104 cm Sh: 44,5 cm Cbm: 2 m³ 1633 HAIKU sofa 3 personers Forside: Forside: Forside: Forside: Forside: Inkl. 2 puder Stel: Sort lakeret Forside-polstring: Kun med stof L: 228 cm D: 88 cm H: 104 cm Sh: 44,5 cm Cbm: 2,9 m³ 1642 (ny 2015) HAIKU Low 2 personers Forside: Forside: Forside: Forside: Forside: Inkl. 2 puder Stel: Sort lakeret Forside-polstring: Kun med stof L: 156 cm D: 88 cm H: 76,5 cm Sh: 44,5 cm Cbm: 1,54 m³ 24

25 GamFratesi 1643 (ny 2015) HAIKU Low 3 personers Forside: Forside: Forside: Forside: Forside: Inkl. 2 puder Stel: Sort lakeret Forside-polstring: Kun med stof L: 228 cm D: 88 cm H: 76,5 cm Sh: 44,5 cm Cbm: 2,2 m³ 25

26 Thomas Pedersen 1200 ICICLE sofabord rundt Ben: Ben: Sort lak Ben: Hvid lak Ben: Valnød Hvid gennemfarvet laminat Sort gennemfarvet laminat Egefiner lak med hvid bagside Valnød lak med sort bagside Ø: 90 cm H: 43/49 cm Cbm: 0,1 m³ 1210 ICICLE sofabord firkantet Ben: Ben: Sort lak Ben: Hvid lak Ben: Valnød Hvid gennemfarvet laminat Sort gennemfarvet laminat Egefiner lak med hvid bagside Valnød lak med sort bagside L: 70 cm B: 70 cm H: 43/54 cm Cbm: 0,06 m³ 1220 ICICLE sofabord rundt Ben: Ben: Sort lak Ben: Hvid lak Ben: Valnød NOS Hvid gennemfarvet laminat Sort gennemfarvet laminat Egefiner lak med hvid bagside Valnød lak med sort bagside Ø: 50 cm H: 43/54 cm Cbm: 0,03 m³ 1230 ICICLE sofabord trekantet Ben: Ben: Sort lak Ben: Hvid lak Ben: Valnød NOS Hvid gennemfarvet laminat Sort gennemfarvet laminat Egefiner lak med hvid bagside Valnød lak med sort bagside L: 84 cm B: 63 cm H: 43/54 cm Cbm: 0,07 m³ 26

27 Thomas Pedersen 1240 BIG ICICLE sofabord Ben: Ben: Sort lak Ben: Hvid lak Ben: Valnød Hvid gennemfarvet laminat Sort gennemfarvet laminat Egefiner lak med hvid bagside Valnød lak med sort bagside L: 127 cm B: 90 cm H: 43/49 cm Cbm: 0,13 m³ 1250 ICICLE sofabord rektangulært Ben: Ben: Sort lak Ben: Hvid lak Ben: Valnød Hvid gennemfarvet laminat Sort gennemfarvet laminat Egefiner lak med hvid bagside Valnød lak med sort bagside L: 150 cm B: 58 cm H: 43/49 cm Cbm: 0,1 m³ 3500 STINGRAY gyngestol Hvid plast Sort plast Krom Rustfrit stål Sort eller hvidt B: 120 cm D: 114 cm H: 83,5 cm Sh: 34 cm Cbm: 1,1 m³ 3525 STINGRAY gyngestol fuldpolstret Krom B: 122 cm D: 114 cm H: 86 cm Sh: 34 cm Cbm: 1,1 m³ 27

28 Thomas Pedersen 3502 Pude til STINGRAY Nakkepølle til STINGRAY Lammeskind til STINGRAY Hvidt langhåret / Sort langhåret Silver korthåret / Silver langhåret / Hvidt / Sort / Mørkebrunt

29 Susanne Grønlund 1034 MUNDO LOUNGE delpolstret med X-Stel dupsko med filt: 63 Stel: Krom B: 78 cm D: 66,5 cm H: 77,5 cm Sh: 46 cm Cbm: 0,53 m³ 1036 MUNDO LOUNGE delpolstret med 4 ben Ben:, eg ubehandlet, eg sort lak B: 78 cm D: 66,5 cm H: 75,5 cm Sh: 43,5 cm Cbm: 0,54 m³ 1040 MUNDO stol Ask sort lak Krom / Matkrom dupsko med filt: 63 B: 57 cm D: 53 cm H: 75 cm Sh: 45,5 cm Cbm: 0,33 m³ (3 Stk.) 1044 MUNDO stol forsidepolstret dupsko med filt: 63 Stel: Krom / Matkrom B: 57 cm D: 53 cm H: 75 cm Sh: 46 cm Cbm: 0,33 m³ (3 Stk.) 29

30 Susanne Grønlund 1048 MUNDO barstol med X-stel Krom dupsko med filt: 63 B: 49 cm D: 46 cm H: 87/110,5 cm Sh: 63 / 86,5 cm Cbm: 0,34 m³ 1049 MUNDO barstol forsidepolstret med X-stel dupsko med filt: 63 Stel: Krom B: 49 cm D: 46 cm H: 87/110,5 cm Sh: 64 / 87,5 cm Cbm: 0,34 m³ 1056 MUNDO barstol 4-ben Krom / Matkrom B: 50 cm D: 45 cm H: 98 cm Sh: 76 cm Cbm: 0,34 m³ 1058 MUNDO barstol forsidepolstret 4-ben Stel: Krom / Matkrom B: 50 cm D: 45 cm H: 98 cm Sh: 77 cm Cbm: 0,34 m³ 8102 Stoleophæng Sort

31 Susanne Grønlund 1008 Multistolevogn Silver B: 47,5 cm D: 38 cm H: 115 cm Cbm: 0,25 m³ 1302 (ny 2015) EASY bord Lige kanter Bordplade : 21 mm krydsfinér Sort / hvid / grå laminat Fasede kanter matkrom 207 Ø: 120 cm H: 72,5 cm Cbm: 0,34 m³ 1362 EASY bord Sort / hvid / grå laminat Lige kanter og runde hjørner Fasede kanter og lige hjørner stel Matkrom: Sort: Stel: Krom med hjul i den ene ende Bordplade med nano-laminat fåes mod et tillæg på 10 % ved køb af mindst 5 stk L: 125 cm B: 60 cm H: 72,5 cm Cbm: 0,08 m³ 1374 EASY bord Sort / hvid / grå laminat Lige kanter og runde hjørner Fasede kanter og lige hjørner stel Matkrom: Sort: Stel: Krom med hjul i den ene ende Bordplade med nano-laminat fåes mod et tillæg på 10 % ved køb af mindst 5 stk L: 140 cm B: 70 cm H: 72,5 cm Cbm: 0,11 m³ 31

32 Susanne Grønlund 1380 EASY bord Sort / hvid / grå laminat Lige kanter og runde hjørner Fasede kanter og lige hjørner stel Matkrom: Sort: Stel: Krom med hjul i den ene ende Bordplade med nano-laminat fåes mod et tillæg på 10 % ved køb af mindst 5 stk L: 195 cm B: 80 cm H: 72,5 cm Cbm: 0,18 m³ 1383 EASY bord Sort / hvid / grå laminat Lige kanter og runde hjørner Fasede kanter og lige hjørner stel Matkrom: Sort: Stel: Krom med hjul i den ene ende Bordplade med nano-laminat fåes mod et tillæg på 10 % ved køb af mindst 5 stk L: 125 cm B: 80 cm H: 72,5 cm Cbm: 0,1 m³ 1384 EASY bord Sort / hvid / grå laminat Lige kanter og runde hjørner Fasede kanter og lige hjørner stel Matkrom: Sort: Stel: Krom med hjul i den ene ende Bordplade med nano-laminat fåes mod et tillæg på 10 % ved køb af mindst 5 stk L: 140 cm B: 80 cm H: 72,5 cm Cbm: 0,11 m³ 1386 EASY bord Sort / hvid / grå laminat Lige kanter og runde hjørner Fasede kanter og lige hjørner stel Matkrom: Sort: Stel: Krom med hjul i den ene ende Bordplade med nano-laminat fåes mod et tillæg på 10 % ved køb af mindst 5 stk L: 160 cm B: 80 cm H: 72,5 cm Cbm: 0,13 m³ 32

33 Susanne Grønlund 1388 EASY bord Sort / hvid / grå laminat Lige kanter og runde hjørner Fasede kanter og lige hjørner stel Matkrom: Sort: Stel: Krom med hjul i den ene ende Bordplade med nano-laminat fåes mod et tillæg på 10 % ved køb af mindst 5 stk L: 180 cm B: 80 cm H: 72,5 cm Cbm: 0,15 m³ 1389 EASY bord Sort / hvid / grå laminat Lige kanter og runde hjørner Fasede kanter og lige hjørner stel Matkrom: Sort: Stel: Krom med hjul i den ene ende Bordplade med nano-laminat fåes mod et tillæg på 10 % ved køb af mindst 5 stk L: 190 cm B: 80 cm H: 72,5 cm Cbm: 0,18 m³ 1390 EASY bord Sort / hvid / grå laminat Lige kanter og runde hjørner Fasede kanter og lige hjørner stel Matkrom: Sort: Stel: Krom med hjul i den ene ende Bordplade med nano-laminat fåes mod et tillæg på 10 % ved køb af mindst 5 stk L: 180 cm B: 90 cm H: 72,5 cm Cbm: 0,19 m³ 1397 Transportvogn til EASY Silver Til max 5 borde - alle strørrelser L: 100 cm B: 65 cm H: 80 cm Cbm: 1,33 m³ 33

34 Susanne Grønlund 1398 Transportvogn til EASY Silver Til max 10 borde størrelse 180x80 cm L: 138 cm B: 65 cm H: 100 cm Cbm: 1,33 m³ 1550 EASY bordkobling Pr.stk Sort stk pr. bord 34

35 Tom Stepp PRIME TIME stol Valnød lak Drejeligt understel i matkrom eller sort B: 95 cm D: 94 cm H: 96 cm Sh: 43 cm Cbm: 0,93 m³ P15100 Hynder til PRIME TIME stol Komplet Hyndesæt Betræk for hyndesæt Pyntepude Betræk for pyntepude PRIME TIME taburet Valnød lak Drejeligt understel i matkrom eller sort B: 70 cm D: 60 cm H: 53 cm Sh: 43 cm Cbm: 0,19 m³ P15102 Hynder til PRIME TIME taburet Hynde Betræk

36 Tom Stepp FUNK medestol Ask sort lak Krom Matkrom: Dupsko med filt Kobling ved gulv: B: 53,5 / 60 cm D: 55 cm H: 84 cm Sh: 45 cm Cbm: 0,4 m³ (4 Stk.) FUNK armstol mede Ask sort lak Krom Matkrom: Dupsko med filt Kobling ved gulv: B: 55,5 / 60 cm D: 55 cm H: 84 cm Sh: 45 cm Cbm: 0,39 m³ (3 Stk.) FUNK medestol sædepolstret Ask sort lak Matkrom: Dupsko med filt Kobling ved gulv: Stel: Krom B: 53,5 / 60 cm D: 55 cm H: 84 cm Sh: 46 cm Cbm: 0,39 m³ (3 Stk.) FUNK armstol mede sædepolstret Ask sort lak Matkrom: Dupsko med filt Kobling ved gulv: Stel: Krom B: 55,5 / 60 cm D: 55 cm H: 84 cm Sh: 46 cm Cbm: 0,39 m³ (3 Stk.) 36

37 Tom Stepp FUNK medestol fuldpolstret Krom Matkrom: Dupsko med filt Kobling ved gulv: B: 53,5 / 60 cm D: 55 cm H: 84 cm Sh: 46 cm Cbm: 0,39 m³ (3 Stk.) FUNK armstol mede fuldpolstret Krom Matkrom: Dupsko med filt Kobling ved gulv: B: 55,5 / 60 cm D: 55 cm H: 84 cm Sh: 46 cm Cbm: 0,39 m³ (3 Stk.) 37

38 Welling / Ludvik 4000 PATO Konference - drejestel Standard farver Krom eller sort Dupsko med filt: Hjul, krom eller sorte : Andre stelfarver efter tilbud B: 63 cm D: 50 cm H: 79 cm Sh: 45,5 cm Cbm: 0,25 m³ 4001 PATO Konference, stol med drejestel på X-fod, sædepolstret Standard farver Stofgruppe Dupsko med filt: Hjul, krom eller sorte : Stel: krom eller sort Andre stelfarver efter tilbud B: 63 cm D: 50 cm H: 79 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,25 m³ 4002 PATO Konference, stol med drejestel på X-fod, fuldpolstret Stofgruppe Dupsko med filt: Hjul, krom eller sorte : Stel: Krom eller sort Andre stelfarver efter tilbud B: 63 cm D: 50 cm H: 79,5 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,25 m³ 4010 PATO Konference, armstol med drejestel på X-fod Standard farver Krom eller sort Dupsko med filt: Hjul, krom eller sorte : Andre stelfarver efter tilbud B: 63 cm D: 50 cm H: 79 cm Sh: 45,5 cm Cbm: 0,25 m³ 38

39 Welling / Ludvik 4011 PATO Konference, armstol med drejestel på X-fod, sædepolstret Standard farver Stofgruppe Dupsko med filt: Hjul, krom eller sorte : Stel: Krom eller sort Andre stelfarver efter tilbud B: 63 cm D: 50 cm H: 79 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,25 m³ 4012 PATO Konference, armstol med drejestel på X-fod, fuldpolstret Stofgruppe Dupsko med filt: Hjul, krom eller sorte : Stel: Krom eller sort Andre stelfarver efter tilbud B: 63 cm D: 50 cm H: 79,5 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,25 m³ 4020 PATO Office, kontorstol - 5-grenet drejefod, hjul, gaslift og trinløst vip Standard farver Krom eller sort Andre stelfarver efter tilbud B: 68,5 cm D: 62 cm H: cm Sh: 46,5-56,5 cm Cbm: 0,25 m³ 39

40 Welling / Ludvik 4021 PATO Office, kontorstol, sædepolstret - 5-grenet drejefod, hjul, gaslift og trinløst vip Standard farver Stofgruppe Stel: Krom eller sort Andre stelfarver efter tilbud B: 68,5 cm D: 62 cm H: cm Sh: 47,5-57,5 cm Cbm: 0,25 m³ 4022 PATO Office, kontorstol, fuldpolstret - 5-grenet drejefod, hjul, gaslift og trinløst vip Stofgruppe Stel: Krom eller sort Andre stelfarver efter tilbud B: 68,5 cm D: 62 cm H: cm Sh: 47,5-57,5 cm Cbm: 0,25 m³ 4030 PATO Office, kontorstol med arme - 5-grenet drejefod, hjul, gaslift og trinløst vip Standard farver Krom eller sort Andre stelfarver efter tilbud B: 68,5 cm D: 62 cm H: cm Sh: 47,5-57,5 cm Cbm: 0,25 m³ 4031 PATO Office, kontorstol med arme, sædepolstret - 5-grenet drejefod, hjul, gaslift og trinløst vip Standard farver Stofgruppe Stel: Krom eller sort Andre stelfarver efter tilbud B: 68,5 cm D: 62 cm H: cm Sh: 46,5-56,5 cm Cbm: 0,25 m³ 40

41 Welling / Ludvik 4032 PATO Office, kontorstol med arme, fuldpolstret - 5-grenet drejefod, hjul, gaslift og trinløst vip Stofgruppe Stel: Krom eller sort Andre stelfarver efter tilbud B: 68,5 cm D: 62 cm H: cm Sh: 46,5-56,5 cm Cbm: 0,25 m³ 4052 (ny 2015) PATO EXECUTIVE, Armstol med drejestel på X-fod, fuldpolstret Dupsko med filt: Hjul, krom eller sorte: Stel: Krom eller sort Andre stelfarver efter tilbud B: 72 cm D: 66,5 cm H: 90/100 cm Sh: 50/60 cm Cbm: 0,32 m³ 4072 (ny 2015) PATO EXECUTIVE, kontorstol med arme, fuldpolstret - 5-grenet drejefod, hjul, gaslift og trinløst vip Stel: Krom eller sort Andre stelfarver efter tilbud B: 72 cm D: 66,5 cm H: 90/110 cm Sh: 50/60 cm Cbm: 0,32 m³ 41

42 Welling / Ludvik 4100 PATO stol, medestel Standard farver NOS Sort / sort Sort/ krom Krom, matkrom, sort Dupsko med filt: Kobling: Øvrige standard stelfarver: B: 57 cm D: 51 cm H: 79 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,48 m³ (4 Stk.) 4101 PATO stol, medestel, sædepolstret Standard farver NOS Sort / sort Sort / Krom Stofgruppe Dupsko med filt: Kobling: Øvrige standard stelfarver: Stel: Krom, matkrom, eller sort B: 57 cm D: 51 cm H: 79 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,48 m³ (4 Stk.) 4102 PATO stol, medestel, fuldpolstret NOS Sort / krom Stofgruppe Dupsko med filt: Kobling: Øvrige standard stelfarver: Stel: Krom, matkrom, sort B: 57 cm D: 51,5 cm H: 79,5 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,48 m³ (4 Stk.) 42

43 Welling / Ludvik 4110 (ny 2015) PATO armstol, medestel Standard farver Krom, matkrom, sort Dupsko med filt: Øvrige standard stelfarver: B: 55,5 cm D: 51,5 cm H: 79 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,12 m³ 4111 (ny 2015) PATO, armstol, medestel, sædepolstret Standard farver Stofgruppe Dupsko med filt: Øvrige standard stelfarver: Stel: Krom, matkrom, sort B: 55,5 cm D: 51,5 cm H: 79 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,12 m³ 4112 (ny 2015) PATO armstol, medestel, fuldpolstret Stofgruppe Dupsko med filt: Øvrige standard stelfarver: Stel: Krom, matkrom, sort B: 55,5 cm D: 52 cm H: 79,5 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,12 m³ 4200 PATO 4 Ben Stol Standard farver NOS Sort / Sort Sort / Krom Krom, matkrom, sort dupsko med filt: Koblingsbeslag: Skrivearm, sort: Øvrige standard stelfarver: B: 55 cm D: 52 cm H: 79 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,48 m³ (4 Stk.) 43

44 Welling / Ludvik 4201 PATO 4 Ben Stol - sædepolstret Standard farver NOS Sort / Sort Sort / Krom Stofgruppe dupsko med filt: Koblingsbeslag: Skrivearm, sort: Øvrige standard stelfarver: Stel: Krom, matkrom, sort B: 55 cm D: 52 cm H: 79 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,48 m³ (4 Stk.) 4202 PATO 4 Ben Stol - fuldpolstret NOS Sort / krom Stofgruppe dupsko med filt: Koblingsbeslag: Skrivearm, sort: Øvrige standard stelfarver: Stel: Krom, matkrom, eller sort B: 55 cm D: 52,5 cm H: 80 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,48 m³ (4 Stk.) 4210 PATO 4 Ben Armstol Standard farver Krom, matkrom, sort dupsko med filt: Øvrige standard stelfarver: B: 57 cm D: 52 cm H: 79 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,48 m³ (4 Stk.) 44

45 Welling / Ludvik 4211 PATO 4 Ben Armstol - sædepolstret Standard farver Stofgruppe dupsko med filt: Øvrige standard stelfarver: Stel: Krom, matkrom, sort B: 57 cm D: 52 cm H: 79 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,48 m³ (4 Stk.) 4212 PATO 4 Ben Armstol - fuldpolstret Stofgruppe dupsko med filt: Øvrige standard stelfarver: Stel: Krom, matkrom, sort B: 57 cm D: 52,5 cm H: 79,5 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,48 m³ (4 Stk.) 4300 PATO Barstol Standard farver Krom, matkrom, sort Dupsko med filt: Øvrige standard stelfarver: B: 47 cm D: 50 cm H: 97 / 109 cm Sh: 66 / 77 cm Cbm: 0,34 m³ 45

46 Welling / Ludvik 4301 PATO Barstol - sædepolstret Standard farver Stofgruppe Dupsko med filt: Øvrige standard stelfarver: Stel: Krom, matkrom, sort B: 47 cm D: 50 cm H: 97 /109 cm Sh: 67 / 78 cm Cbm: 0,34 m³ 4302 PATO Barstol - fuldpolstret Stofgruppe Dupsko med filt: Øvrige standard stelfarver: Stel: Krom, matkrom, eller sort B: 47 cm D: 50 cm H: 98 / 110 cm Sh: 67 / 78 cm Cbm: 0,34 m³ 1069 PATO stoleophæng Sort PATO Stolevogn Sort B: 97 cm D: 60 cm H: 106 cm Cbm: 0,77 m³ 46

47 Welling / Ludvik 1008 Multistolevogn Silver B: 47,5 cm D: 38 cm H: 115 cm Cbm: 0,25 m³ 4330 Pato Bænk - 3 pers. Standard farver Sort Til projektsalg - Lagerføres ikke. Kan også leveres med polstring L: 157 cm D: 51,5 cm H: 78 cm Sh: 46 cm Cbm: 0,8 m³ 4340 Pato Bænk - 4 pers. Standard farver Sort Til projektsalg - Lagerføres ikke. Leveres også med polstring. L: 213 cm D: 51,5 cm H: 78 cm Sh: 46 cm Cbm: 1,1 m³ 4612 MESA bord Sort linoleum Sort eller hvidt Gennemfarvet hvid laminat Specialmål efter tilbud L: 120 cm B: 120 cm H: 73 cm Cbm: 0,28 m³ 4618 MESA bord Sort linoleum Sort eller hvidt Gennemfarvet hvid laminat Specialmål efter tilbud L: 180 cm B: 90 cm H: 73 cm Cbm: 0,31 m³ 4620 MESA bord Sort linoleum Sort eller hvidt Gennemfarvet hvid laminat Specialmål efter tilbud L: 200 cm B: 100 cm H: 73 cm Cbm: 0,36 m³ 47

48 Welling / Ludvik 4622 MESA bord Sort linoleum Sort eller hvidt Gennemfarvet hvid laminat Specialmål efter tilbud L: 200 cm B: 120 cm H: 73 cm Cbm: 0,45 m³ 4623 MESA bord Sort linoleum Sort eller hvidt Gennemfarvet hvid laminat Specialmål efter tilbud L: 220 cm B: 120 cm H: 73 cm Cbm: 0,45 m³ 4626 MESA bord Sort linoleum Sort eller hvidt Gennemfarvet hvid laminat Specialmål efter tilbud L: 260 cm B: 120 cm H: 73 cm Cbm: 0,5 m³ 4630 MESA bord Sort linoleum Sort eller hvidt Gennemfarvet hvid laminat Specialmål efter tilbud L: 300 cm B: 120 cm H: 73 cm Cbm: 0,91 m³ 4670 SOLA cafébord Sort linoleum Højde 71 cm Hvid laminat Højde 71 cm Sort linoleum Højde 105 cm Hvid laminat Højde 105 cm Sort eller hvidt Ø: 70 cm H: 71 / 105 cm Cbm: 0,18 m³ 4671 SOLA cafébord Sort linoleum Højde 71 cm Hvid laminat Højde 71 cm Sort linoleum Højde 105 cm Hvid laminat Højde 105 cm Sort eller hvidt L: 70 cm B: 60 cm H: 71 / 105 cm Cbm: 0,18 m³ 48

49 Welling / Ludvik 4672 SOLA cafébord Sort linoleum Højde 71 cm Hvid laminat Højde 71 cm Sort linoleum Højde 105 cm Hvid laminat Højde 105 cm Sort eller hvidt L: 70 cm B: 70 cm H: 71 / 105 cm Cbm: 0,18 m³ 4678 SOLA bord Sort linoleum Højde 71 cm Hvid laminat Højde 71 cm Sort linoleum Højde 105 cm Hvid laminat Højde 105 cm Sort eller hvidt L: 130 cm B: 70 cm H: 71 / 105 cm Cbm: 0,6 m³ 4679 SOLA bord Sort linoleum Højde 71 cm Hvid laminat Højde 71 cm Sort linoleum Højde 105 cm Hvid laminat Højde 105 cm Sort eller hvidt L: 160 cm B: 70 cm H: 71 / 105 cm Cbm: 0,7 m³ 49

50 Niels Jørgen Haugesen 4750 HAUGESEN bordet Sort linoleum Børstet krom / rustfrit stål Bemærk! Stelmål 189,5 x 101,5 cm L: 186/305 cm B: 92 cm H: 72 cm Cbm: 0,2 m³ 50

51 Per Borre 1111 ASTRAL bænk Jatoba olie L: ½ Ø 450 cm D: 225 cm H: 81 cm Sh: 42 cm Cbm: 8,58 m³ 1112 (ny 2015) Jatoba olie L: ½ Ø 350 cm D: 175 cm H: 81 cm Sh: 42 cm Cbm: 6 m³ 51

52 Shin Azumi 1810 NARA stol Ask sort lak Filtdupsko efter forespørgsel B: 47,5 cm D: 50,5 cm H: 83,5 cm Sh: 43,5 cm Cbm: 0,22 m³ 1820 NARA stol sædepolstret Ask sort lak Filtdupsko efter forespørgsel B: 48 cm D: 51 cm H: 83,5 cm Sh: 44,5 cm Cbm: 0,22 m³ 1830 NARA barstol, sædehøjde 67 cm Ask sort lak Filtdupsko efter forespørgsel B: 44,5 cm D: 44,5 cm H: 99 cm Sh: 67 cm Cbm: 0,3 m³ 1832 NARA barstol sædepolstret, sædehøjde 68 cm Ask sort lak Filtdupsko efter forespørgsel B: 45 cm D: 45 cm H: 99 cm Sh: 68 cm Cbm: 0,3 m³ 1840 NARA barstol, sædehøjde 77 cm Ask sort lak Filtdupsko efter forespørgsel B: 44,5 cm D: 47 cm H: 108 cm Sh: 77 cm Cbm: 0,3 m³ 52

53 Shin Azumi 1842 NARA barstol sædepolstret, sædehøjde 78 cm Ask sort lak Filtdupsko efter forespørgsel B: 45 cm D: 47 cm H: 108 cm Sh: 78 cm Cbm: 0,3 m³ 1880 NARA stumtjener Ask sort lak Fod: Sort eller hvid 53

54 Ejvind A. Johansson 3063 J63 Taburet Bøg lakeret Bøg sort lak B: 48 cm D: 34,5 cm H: 47 cm Cbm: 0,11 m³ 3064 J64 stol Bøg lakeret Bøg sort lak B: 59,5 cm D: 54 cm H: 79,5 cm Sh: 45 cm Cbm: 0,28 m³ 54

55 Cecilie Manz 1213 MICADO bord Ø: 60 cm H: 49 cm Cbm: 0,03 m³ 55

56 Hans Sandgren Jakobsen 1610 GALLERY skammel Sort Valnød B: 52 cm D: 36 cm H: 48 cm Cbm: 0,12 m³ 56

57 Fredericia Furniture A/S, Treldevej 183, DK-7000 Fredericia, Tel , Fredericia Furniture A/S, Fredriksborggade 22, DK-1360 Copenhagen K SEK

VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS

VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS DKK VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS NEWS 3 Days of Design, per 25 May 2016 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Denne prisliste erstatter alle tidligere udsendte prislister. Anvendelsesområde: Nedenstående

Læs mere

ERHVERVS-PRISLISTE DKK EKSKLUSIVE MOMS

ERHVERVS-PRISLISTE DKK EKSKLUSIVE MOMS ERHVERVS-PRISLISTE DKK EKSKLUSIVE MOMS MARTS 2015 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Denne prisliste erstatter alle tidligere udsendte prislister. Anvendelsesområde: Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

BRUTTO-PRISLISTE SEK EKSKLUSIVE MOMS

BRUTTO-PRISLISTE SEK EKSKLUSIVE MOMS SEK BRUTTO-PRISLISTE SEK EKSKLUSIVE MOMS APRIL 2016 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Denne prisliste erstatter alle tidligere udsendte prislister. Anvendelsesområde: Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser ERHVERVSPRISLISTE DKK EKSKL. MOMS MARTS 2011 Salgs- og leveringsbetingelser Anvendelsesområde Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet udtrykkeligt er

Læs mere

ERHVERVS- PRISLISTE DKK EKSKLUSIVE MOMS MARTS 2014

ERHVERVS- PRISLISTE DKK EKSKLUSIVE MOMS MARTS 2014 ERHVERVS- PRISLISTE DKK EKSKLUSIVE MOMS MARTS 2014 Salgs- og leveringsbetingelser Denne prisliste erstatter alle tidligere udsendte prislister. Anvendelsesområde: Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser ERHVERVSPRISLISTE DKK EKSKL. MOMS MARTS 2012 Salgs- og leveringsbetingelser Anvendelsesområde Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet udtrykkeligt er

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Prisliste 2014 RAY. Prisliste 2013 RAY. Design: Hans Thyge & Co. & Perch Dynamic Solutions

Prisliste 2014 RAY. Prisliste 2013 RAY. Design: Hans Thyge & Co. & Perch Dynamic Solutions Prisliste 2014 RAY Prisliste 2013 Design: Hans Thyge & Co. & Perch Dynamic Solutions RAY Indholdsfortegnelse RAY farvekoder Side 3 RAY stofprogram Side 4 RAY stole size mark 3-4 Side 5 RAY stole size mark

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

Prisliste 2014 COBRA

Prisliste 2014 COBRA Prisliste 2014 COBRA 2 Indholdsfortegnelse Sædeoverflader Side 4 COBRA stole Side 5 COBRA Swing Side 7 COBRA Tablet Side 7 COBRA Single Table Side 9 COBRA borde Side 10 Salgs- og leveringsbetingelser Side

Læs mere

Prisliste 2014 REEF COLLECTION

Prisliste 2014 REEF COLLECTION Prisliste 14 2 Indholdsfortegnelse Stofprogram Side 4 sofa Side 5 bord Side 8 LOUNGE Side 9 HIGH Side Salgs- og leveringsbetingelser Side 11 Leveringsterminer Leveringstiden på, LOUNGE og HIGH er cirka

Læs mere

Four Cast One med armlæn 16 Four Spring 34

Four Cast One med armlæn 16 Four Spring 34 Four Cast Four 2 Four Cast Outdoor 23 Four Cast Four med armlæn 4 Four Cast Line 6 Four Eating 24 Four Cast Line med armlæn 8 Four Meeting 26 Four Mat 28 Four Cast High/Four Cast Counter 10 Four Standing

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Four Cast Outdoor 23. Four Cast Four 2. Four Cast Four med armlæn 4 Four Cast Audi / Inno audi 24. Four Cast Line / Inno note 6

Four Cast Outdoor 23. Four Cast Four 2. Four Cast Four med armlæn 4 Four Cast Audi / Inno audi 24. Four Cast Line / Inno note 6 Four Cast Four 2 Four Cast Outdoor 23 Four Cast Four med armlæn 4 Four Cast Audi / Inno audi 24 Four Cast Line / Inno note 6 Four Cast Line med armlæn / Inno note 8 Four Bench / Inno bench 26 Four Cast

Læs mere

LABOFA Prisliste 2016

LABOFA Prisliste 2016 LABOFA Prisliste 2016 2016 1 Design: Hans Thyge Vejl. & prisliste Co. & ekskl. Simon moms Dennehy - Danske kr. SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Denne prisliste er gældende fra 15.06.2016 og annullerer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

FOX Prisliste Design: Hans Thyge & Co.

FOX Prisliste Design: Hans Thyge & Co. FOX Prisliste 215 Design: Hans Thyge & Co. Indholdsfortegnelse FOX sæde og rygstørrelser Side 3 FOX stofprogram Side 4 FOX stole Side 5 FOX stole tilvalg/reservedele Side 6 FOX polstringer Side 7 Salgs

Læs mere

LABOFA Prisliste SHARK Design: Hans Thyge & Co.

LABOFA Prisliste SHARK Design: Hans Thyge & Co. LABOFA Prisliste 2016 Design: Hans Thyge & Co. 2016 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Denne prisliste er gældende fra 15.06.2016 og annullerer alle tidligere prislister. Betingelserne er gældende for

Læs mere

Design: Hans Thyge & Co. SHARK Prisliste 2015

Design: Hans Thyge & Co. SHARK Prisliste 2015 Design: Hans Thyge & Co. SHARK Prisliste 2015 2 Indholdsfortegnelse Stofprogram Side 4 SHARK stole Side 6 SHARK borde Side 14 Salgs- og leveringsbetingelser Side 19 Leveringsterminer Leveringstiden på

Læs mere

Prisliste 2012. Vejl. DKK ex. moms Gældende fra 1. januar 2012

Prisliste 2012. Vejl. DKK ex. moms Gældende fra 1. januar 2012 Prisliste 2012 Vejl. DKK ex. moms Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Salgs- og leveringsbetingelser... 3 Emballagedimensioner... 4-5 Materialeinformation... 6 Design af Hans J. Wegner Stole...7-17

Læs mere

LABOFA Prisliste COBRA Design: Hans Thyge & Co. & Hans Sandgren Jakobsen

LABOFA Prisliste COBRA Design: Hans Thyge & Co. & Hans Sandgren Jakobsen LABOFA Prisliste 2016 COBRA Design: Hans Thyge & Co. & Hans Sandgren Jakobsen COBRA undervisningsstol COBRA leveringstermin Leveringstiden for COBRA stole er ca. 2-3 uger og afhængigt af stofvalg. COBRA

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

LABOFA Prisliste 2017/2018 TWEET. Vejl. prisliste ekskl. moms - Danske kr.

LABOFA Prisliste 2017/2018 TWEET. Vejl. prisliste ekskl. moms - Danske kr. LABOFA Prisliste 2017/2018 TWEET 2017 1 Salgs- og leveringsbetingelser: 1. Denne prisliste er gældende fra 1. september 2017 og annullerer alle tidligere prislister. Betingelserne er gældende for standardsortiment,

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Farvekoder, tablets og stof. Four Sure 66 / Inno tab 12

Farvekoder, tablets og stof. Four Sure 66 / Inno tab 12 OUR URE Four Sure 44 / Inno note 2 Four Real 74/RinR 16 Four Sure 44 med armlæn / Inno note 4 Four Real 90/RinR 18 Four Sure 88 / Inno note 6 Four Real 105/RinR 20 Four Sure 88 med armlæn / Inno note 8

Læs mere

PRISLISTE 2012 - DANMARK Gældende fra 01.03.12 DKK - bruttopriser ex moms

PRISLISTE 2012 - DANMARK Gældende fra 01.03.12 DKK - bruttopriser ex moms PRISLISTE 2012 - DANMARK Gældende fra 01.03.12 DKK - bruttopriser ex moms GLOBE ZERO 4 A/S EUROPAPLADS 16, 3 DK 8000 AARHUS C TEL. +45 7026 6604 FAX +45 7026 6605 INFO@GLOBEZERO4.DK WWW.GLOBEZERO4.DK CVR/VAT

Læs mere

EFG - Farstrup Bruttoprislista 2015

EFG - Farstrup Bruttoprislista 2015 EFG - Farstrup Bruttoprislista 2015 EFG Kontorsmöbler AB Org.nr. 556279-4403 Stofkategorier Kategori Producent Kollektion Stofdeklaration Lysægthed Martindale A Camira Xtreme Plus 100% Xtreme FR 6 100.000

Læs mere

PRISLISTE 2011 - DANMARK Gældende fra Maj 2011 DKK - bruttopriser ex moms

PRISLISTE 2011 - DANMARK Gældende fra Maj 2011 DKK - bruttopriser ex moms PRISLISTE 2011 - DANMARK Gældende fra Maj 2011 DKK - bruttopriser ex moms GLOBE ZERO 4 A/S EUROPAPLADS 16, 3 DK 8000 AARHUS C TEL. +45 7026 6604 FAX +45 7026 6605 INFO@GLOBEZERO4.DK WWW.GLOBEZERO4.DK CVR/VAT

Læs mere

PRISLISTE 2014. Vejl. udsalgspris DKK ekskl. moms. Gældende fra 1. januar 2014, Danmark

PRISLISTE 2014. Vejl. udsalgspris DKK ekskl. moms. Gældende fra 1. januar 2014, Danmark PRISLISTE 2014 Vejl. udsalgspris DKK ekskl. moms Gældende fra 1. januar 2014, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Materialeinformation... 4 Salgs- og leveringsbetingelser... 5 Emballagedimensioner...6-7 Stole

Læs mere

Globe Zero 4 price list 2013

Globe Zero 4 price list 2013 Globe Zero 4 price list 2013 prisliste 2013 danmark gældende fra 13. 05. 2013 dkk - bruttopriser ex moms GLOBE ZERO 4 A/S EUROPAPLADS 16 DK 8000 AARHUS C TEL +45 7026 6604 FAX +45 7026 6605 INFO@GLOBEZERO4.DK

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Gældende fra 1. januar 2013 1. GENERELT 1.1 Følgende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance fra Atlas Copco Kompressorteknik A/S

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere og controllere.

NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere og controllere. BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING

ARNE JACOBSEN 1902-1971 MÅL DESIGN GARANTI POLSTRING GRand Prix Arne Jacobsens Grand Prix stol blev introduceret af Fritz Hansen på designernes forårsudstilling på det Danske Kunstindustrimuseum i København i 1957. Senere samme år blev stolen udstillet på

Læs mere

PRISLISTE 2015. Vejl. udsalgspris DKK ekskl. moms. Gældende fra 1. januar 2015, Danmark

PRISLISTE 2015. Vejl. udsalgspris DKK ekskl. moms. Gældende fra 1. januar 2015, Danmark PRISLISTE 2015 Vejl. udsalgspris DKK ekskl. moms Gældende fra 1. januar 2015, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Materialeinformation...4 Salgs- og leveringsbetingelser...5 Emballagedimensioner... 6-7 Stole

Læs mere

Pato Welling/Ludvik. Fredericia.com

Pato Welling/Ludvik. Fredericia.com Pato Welling/Ludvik WELLING/LUDVIK Danske Hee Welling og islandske Gudmundur Ludvik er med til at forny miljøbevidst design, der sætter mennesket i centrum. Welling/Ludvik s design er kendetegnet ved en

Læs mere

Pato Welling/Ludvik. Fredericia.com

Pato Welling/Ludvik. Fredericia.com Pato Welling/Ludvik Fredericia.com WELLING/LUDVIK Danske Hee Welling og islandske Gudmundur Ludvik er med til at forny miljøbevidst design, der sætter mennesket i centrum. Welling/Ludvik s design er kendetegnet

Læs mere

LABOFA Prisliste 2016 TABLES

LABOFA Prisliste 2016 TABLES LABOFA Prisliste 2016 TABLES 2016 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Denne prisliste er gældende fra 15.06.2016 og annullerer alle tidligere prislister. Betingelserne er gældende for standardsortiment,

Læs mere

prisliste 2012 kontrakt - Danmark

prisliste 2012 kontrakt - Danmark prisliste e rk 2 2012 kontrakt - Danmark Priser: Variér Furniture AS tager forbehold for prisændringer og trykfejl. Denne prisliste annullere samtidig alle tidligere fremsendte prislister. Alle priser

Læs mere

LABOFA Prisliste EGO Classic Design:Jürgen Lange Design

LABOFA Prisliste EGO Classic Design:Jürgen Lange Design LABOFA Prisliste 216 EGO Classic Design:Jürgen Lange Design 216 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Denne prisliste er gældende fra 1.9. 216 og annullerer alle tidligere prislister. Betingelserne er gældende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

PRISLISTE 2015. 02. DANMARK DKK vejl. pris ekskl. moms. Frit leveret (CIP) dansk grænse.

PRISLISTE 2015. 02. DANMARK DKK vejl. pris ekskl. moms. Frit leveret (CIP) dansk grænse. PRISLISTE 2015 02. DANMARK DKK vejl. pris ekskl. moms. Frit leveret (CIP) dansk grænse. Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S Industrivænget 1 DK-5700 Svendborg Denmark Phone + 62 21 53 00 Fax + 45 62 22 90 24

Læs mere

Arne Jacobsens Grand Prix stol blev introduceret af Fritz Hansen på designernes forårsudstilling på det Danske Kunstindustrimuseum i København i

Arne Jacobsens Grand Prix stol blev introduceret af Fritz Hansen på designernes forårsudstilling på det Danske Kunstindustrimuseum i København i GRand Prix Arne Jacobsens Grand Prix stol blev introduceret af Fritz Hansen på designernes forårsudstilling på det Danske Kunstindustrimuseum i København i 1957. Senere samme år blev stolen udstillet på

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank. Den omtales ofte som Liljen. Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn,

Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank. Den omtales ofte som Liljen. Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, LilJEN Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank Den omtales ofte som Liljen Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, model, blev introduceret for markedet på den danske

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7

TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7 Prisliste 2014 TORO 2 Indholdsfortegnelse TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7 Leveringsterminer Leveringstiden for TORO stole er 2-3 uger. Leveringstiden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

MØBEL KATALOG. SILO ved amagerbanen 13 tel +45 70 220 840 mail@silo-dk.com

MØBEL KATALOG. SILO ved amagerbanen 13 tel +45 70 220 840 mail@silo-dk.com MØBEL KATALOG 2010 STOLE & BÆNKE #100 KARMSTOL klassisk karmstol bønnelycke mdd 1998 MATERIALER SÆDE VARIANTER TRÆ VARIANTER massiv træ polstret med skind europæisk eg polstret sæde polstret med tekstil

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

PRISLISTA 2016. 05. SVERIGE SEK ekskl. moms. Frit leveret (CIP). Eksportpakning inkl.

PRISLISTA 2016. 05. SVERIGE SEK ekskl. moms. Frit leveret (CIP). Eksportpakning inkl. PRISLISTA 2016 05. SVERIGE SEK ekskl. moms. Frit leveret (CIP). Eksportpakning inkl. Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S Industrivænget 1 DK-5700 Svendborg Denmark Phone + 62 21 53 00 Fax + 45 62 22 90 24 info@erik-joergensen.com

Læs mere

PRISLISTE DANSK DKK EKSKL. MOMS. engelbrechts.com

PRISLISTE DANSK DKK EKSKL. MOMS. engelbrechts.com PRISLISTE DANSK DKK EKSKL. MOMS engelbrechts.com SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER DESIGN ERIK MAGNUSSEN Erik Magnussen har designet -serien. Uanset hvordan man vender og drejer stolene, er de færdiggjort

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

LABOFA Prisliste GROOVY Design: Hans Thyge & Co.

LABOFA Prisliste GROOVY Design: Hans Thyge & Co. LABOFA Prisliste 2016 Design: Hans Thyge & Co. Leveringsterminer Leveringstiden for polstrede stole er 2 til 6 uger. Leveringstiden for upolstrede stole er 2 til 4 uger afhængigt af farvevalg og antal.

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

LABOFA Prisliste REEF Design: Hans Thyge & Co.

LABOFA Prisliste REEF Design: Hans Thyge & Co. LABOFA Prisliste 16 REEF Design: Hans Thyge & Co. REEF COLLECTION 11 REEF COLLECTION Design Hans Thyge & Co. MODUL SOFA : REEF sofa fås i følgende udgaver: Lille sofa 131x/54 cm eller 131x54/ cm Stor sofa

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

INDHOLD 18 70 18 100 18 OPUS 19 CLASSIC 19 800 20 MONET 20 460/470 23 150 23 170 24 171 24 172 25 PAUSE 25 BUTTERFLY

INDHOLD 18 70 18 100 18 OPUS 19 CLASSIC 19 800 20 MONET 20 460/470 23 150 23 170 24 171 24 172 25 PAUSE 25 BUTTERFLY INDHOLD 4 SLEIPNER 5 TRIO 6/7 HARMONY 8/9 SYMPHONY 10 400 11 600 12/13 500 14 900 15 96 15 ELLIPSE 16/17 180 18 70 18 100 18 OPUS 19 CLASSIC 19 800 20 MONET 20 460/470 21/22 3200 22 3500 23 150 23 170

Læs mere

Dråben blev designet af Arne Jacobsen i 1958 som en del af hans legendariske mesterværk, SAS Royal Hotel i København. Dråben blev produceret

Dråben blev designet af Arne Jacobsen i 1958 som en del af hans legendariske mesterværk, SAS Royal Hotel i København. Dråben blev produceret dråben Dråben blev designet af Arne Jacobsen i 1958 som en del af hans legendariske mesterværk, SAS Royal Hotel i København Dråben blev produceret eksklusivt til hotellet sammen med Svanen og Ægget og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

www.choiseline.dk Choiseline

www.choiseline.dk Choiseline www.choiseline.dk Choiseline Prisliste 2015 INDHOLD INDHOLD ARBEJDSBORDE T//ABLE... 3 SQUARE... 9 CHOISELINE OPBEVARING CHOISELINE OPBEVARING...13 KONTOR & MØDESTOLE NOVA...23 HONEST ONE...23 REPEND MØDESTOL...24

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

PRISLISTE. APRIL 2016 DKK - Vejl. Udsalg inkl. moms ZETA

PRISLISTE. APRIL 2016 DKK - Vejl. Udsalg inkl. moms ZETA PRISLISTE APRIL 2016 DKK - Vejl. Udsalg inkl. moms ZETA Side 2 - DKK vejl. udsalg inkl. moms INDHOLDSFORTEGNELSE Side GENEREL INFORMATION 4 STOLE Cosmo stole 5 UDTRÆKSBORDE Zeta udtræksborde 6 ZETA BORDE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

gave idéer 20% Shop døgnet rundt på www.møbler.dk Spar op til

gave idéer 20% Shop døgnet rundt på www.møbler.dk Spar op til gave idéer Spar op til 20% Shop døgnet rundt på www.møbler.dk Silvia skærm Meget flot og dekorativ lampe i et tidsløst dansk design. Lavet i polypropylen og PC. Ø45 cm. Hvid skærm. Pris 399,- Kobber- eller

Læs mere

KONFERENCE & CAFÉ KONFERENCE & CAFÉ

KONFERENCE & CAFÉ KONFERENCE & CAFÉ KONFERENCE & CAFÉ 2016 89 KONFERENCE BORDPLADER: Bordplader leveres i 23 mm MDF. Alle bordplader er som standard med faset kant (Kantprofil 1), men kan bestilles med ret kant (Kantprofil 2). Pristillæg

Læs mere

PRISLISTE Vejl. udsalgspris DKK ekskl. moms. Gældende fra 1. januar 2017, Danmark

PRISLISTE Vejl. udsalgspris DKK ekskl. moms. Gældende fra 1. januar 2017, Danmark PRISLISTE 2017 Vejl. udsalgspris DKK ekskl. moms Gældende fra 1. januar 2017, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information Materialeinformation...4 Salgs- og leveringsbetingelser...5 Stole Design af

Læs mere

Salg- og leveringsbetingelser

Salg- og leveringsbetingelser Salg- og leveringsbetingelser Alle aftaler med ZF Danmark er underlagt Orgalime S 2012 (se venligst bilag) med følgende undtagelser: Pkt. 10 afsnit 2 ændres til: Levering sker ex works Pkt. 19 ændres til:

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

HUSBÅD PÅ BORNHOLM INDRETNING MØBELPAKKE 02 CHARLOTTE KJØLLER - RØNNE

HUSBÅD PÅ BORNHOLM INDRETNING MØBELPAKKE 02 CHARLOTTE KJØLLER - RØNNE HUSBÅD PÅ INDRETNING MØBELPAKKE T3 SPISEBORD Design: bykato T3-bordet er skabt ud fra ønsket om at lave et klassisk spisebord med super funktionelle detaljer. T3 bordet har synkronudtræk, hvilket giver

Læs mere

VariaNTER & MÅL DESIGN BESKRIVELSE. MILJØ & TESTs

VariaNTER & MÅL DESIGN BESKRIVELSE. MILJØ & TESTs LilJEN Serie 8 blev oprindeligt designet til Danmarks Nationalbank Den omtales ofte som Serie 8 blev introduceret i 1968, og udgaven med armlæn, model 3208, blev introduceret for markedet på den danske

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer

Læs mere

Overflader. Træ. Ved krav om brandhæmmende lak bruges DD-lak. Meromkostninger fremgår af prislisten. Vær opmærksom på opstartsgebyr.

Overflader. Træ. Ved krav om brandhæmmende lak bruges DD-lak. Meromkostninger fremgår af prislisten. Vær opmærksom på opstartsgebyr. Overflader Træ Træoverflader er som standard lakeret med en to-komponent lak, som er udviklet til daglig brug i institutioner og som opfylder E1, EN71 og E0 normer vedrørende afgasning af formaldehyd i

Læs mere