VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS"

Transkript

1 DKK VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS NEWS 3 Days of Design, per 25 May 2016

2 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Denne prisliste erstatter alle tidligere udsendte prislister. Anvendelsesområde: Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem sælger og køber. Garanti: Der ydes 5 års garanti mod fabrikationsfejl på materialer og konstruktionen. Slid og skader på betræk, overfladebehandling, uhensigtsmæssig brug og lignende omfattes ikke af garantien. Ordrerettelser: Ændring af ordre senere end tre arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelse, kan få indflydelse på både leveringstid og pris og der opkræves som minimum et administrationsgebyr på DKK 250,00 ekskl. moms. Leveringsklausuler: Eventuelle aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Såfremt der ikke er truffet særlig aftale om en leveringsklausul, anses levering for sket»ab fabrik«(»ex works«). Levering: Franko til Deres faste adresse i Danmark, dog pålægges alle ordrer under DKK 4.500,00 ekskl. moms et ekspeditionsgebyr på DKK 200,00 ekskl. moms. ( Postpakker DKK 75,00 ekskl. moms.) Ved eventuel levering til anden dansk adresse faktureres fragtudlæg på min.dkk 750,00. Eksportforsendelser leveres franko speditør i Danmark. Transportskade: Synlig skade på emballage eller manko skal noteres på fragtbrevet ved modtagelse og efterfølgende anmeldes skriftligt til Fredericia Furniture A/S. Ikke synlige skader skal anmeldes skriftligt, så snart de opdages og senest 7 dage efter modtagelse. Overholdes ovenstående ikke, bortfalder enhver reklamationsret som følge af eventuel transportskade. Transportforsikring: Transportforsikring tegnes af køberen, med mindre andet er aftalt. Sælgerens forsinkelse: Erfarer sælgeren, at han ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra hans side må anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give køberen skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering kan påregnes at finde sted. Hvis forsinkelsen med levering skyldes nogen af de i afsnittet om force majeure nævnte omstændigheder eller køberens handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Denne bestemmelse finder anvendelse uanset, om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Køberen kan ikke hæve aftalen grundet leveringsforsinkelse, der kan tilregnes sælgeren, medmindre forsinkelsen overstiger 3 måneder. Køberen kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos sælgeren. Køberens forsinkelse: Erfarer køberen, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller at forsinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal han straks give sælgeren skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor modtagelsen kan påregnes at kunne finde sted. Uanset, at køberen undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted. Sælgeren skal sørge for, at varerne opbevares for køberens regning og risiko. På køberens anmodning skal sælgeren forsikre varerne for køberens regning. Sælgeren er berettiget til skriftligt at opfordre køberen til at modtage varerne inden for en frist af 15 dage. Undlader køberen at gøre dette inden for fristen af årsager, som sælgeren ikke bærer ansvaret for, er sælgeren berettiget til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen for den leveringsklare del af varerne, som ikke er modtaget på grund af køberens forsinkelse. Sælgeren har da ret til erstatning for den skade, som køberens misligholdelse har påført ham. Betaling: Med mindre andet er aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen, forfalder købesummen til kontant betaling ved varernes levering. Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er sælgeren berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 1,5% pr. påbegyndt måned. Såfremt køberen ønsker at returnere varer, kan dette kun ske efter forudgående aftale med sælgeren. Ejendomsforbehold: Sælgeren forbeholder sig sin ejendomsret til det solgte, indtil betaling fuldt ud har fundet sted. Mangler: Sælgeren forpligter sig til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af varerne i overensstemmelse med nedennævnte punkter, men sælgeren ifalder ikke erstatningsansvar som følge af mangler. Mindre knaster, striber, farveforskelle, stærke og svage åreringe i træet er et tegn på ægthed og betragtes ikke som mangler. Sælgerens ansvar omfatter kun de mangler, der viser sig inden for 2 år fra den dag, da varen blev leveret til køberen. Måtte køberen konstatere mangler, skal køberen straks skriftligt underrette sælgeren herom. Produktansvar: Sælgeren er kun ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælgeren eller dennes ansatte. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for trediemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de foregående stykker. Hvis trediemand fremsætter erstatningskrav mod køberen på grund af en produktskade, skal køberen straks underrette sælgeren herom. Force majeure: Følgende omstændigheder hos sælgeren medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som sælgeren ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre at denne mangel kunne forudses af sælgeren, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet af sælgeren. Det påhviler sælgeren, såfremt denne ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i denne uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køberen om denne grund. Uanset, hvad der i øvrigt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. af en begivenhed som nævnt i denne. Tvister: Alle tvistigheder vedrørende nærværende aftale afgøres efter dansk ret. Alle retssager skal anlægges ved sælgers eller købers værneting efter sælgers valg.

3 PRODUKTINFORMATION FARVER OG OVERFLADER PATO standardfarver: Grey, Quartz grey, Blue, Black, White, Ocean, Storm, Berry, Mountain, Mustard, Stone Andre farver efter tilbud. TRINIDAD standardfarver (synlig træstruktur): Sort, Hvid, Ocean, Storm, Berry, Mountain, Mustard, Stone Andre farver efter tilbud. J39 standardfarver (synlig træstruktur): Sort, Hvid, Ocean, Storm, Berry, Mountain, Mustard, Stone Andre farver efter tilbud. LAKERING Vi gør opmærksom på, at ved produkter med varianten sort lak, kan der forekomme synlig træstruktur under lakken. Varianten eg lak er som standard hvidpigmenteret. OLIERING Ved varianten olie, kan der vælges mellem klar eller hvid olieret. RØGET EG Obs.: Vær opmærksom på, at røget eg generelt kan have store farveforskelle. MESA STANDARDLAMINATER bordplader: Hvid (MB 331) EASY STANDARDLAMINATER bordplader: Hvid (ABET 406), Grå (ABET 472), Sort (ABET 421 Nutshell) SOLA STANDARDLAMINATER bordplader: Hvid (ABET 406) Andre laminater efter tilbud. STEL: Andre stelfarver end angivet i prislisten er efter tilbud. For yderligere information kontakt kundeservice på eller på NOS: Never-Out-of-Stock (NOS) service på udvalgte møbler. NOS er din sikkerhed for, at vi altid har møblerne på lager - klar til levering i din forretning. Vi garanterer afsendelse inden for 2 arbejdsuger på NOS produkter. Der tages forbehold for trykfejl.

4

5

6

7 Børge Mogensen 3030 (Ny2016) Søborg Bord Sort Eg finer Valnød finer L: 180 cm B: 90 cm H: 73 cm Cbm: 0,45 m³ 3070 (Ny 2016) Søborg armstol, stålstel / olie Sortlakeret Røget eg olieret Krom eller sort Dupsko med filt, pr. stol 93 Andre farver efter tilbud B: 62 cm D: 50,5 cm H: 78 cm Sh: 45 cm Cbm: 0,3 m³ 3071 (Ny 2016) Søborg armstol, stål, sædepols / olie Sortlakeret Røget eg olieret Stel: Krom eller sort Dupsko med filt, pr. stol 93 Andre farver efter tilbud B: 62 cm D: 50,5 cm H: 78 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,3 m³ VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS - NEWS 3 Days of Design, per 25 May version 1 7

8 4000 PATO Konference - drejestel Krom eller sort Hjul, krom eller sorte: 185 B: 63 cm D: 50 cm H: 79 cm Sh: 45,5 cm Cbm: 0,25 m³ 4001 PATO Konference, stol med drejestel på X-fod, sædepolstret Hjul, krom eller sorte: 185 Stel: krom eller sort B: 63 cm D: 50 cm H: 79 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,25 m³ 4002 PATO Konference, stol med drejestel på X-fod, fuldpolstret Hjul, krom eller sorte: Stel: Krom eller sort B: 63 cm D: 50 cm H: 79,5 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,25 m³ 8 VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS - NEWS 3 Days of Design, per 25 May version 1

9 4010 PATO Konference, armstol med drejestel på X-fod Krom eller sort Hjul, krom eller sorte: 185 B: 63 cm D: 50 cm H: 79 cm Sh: 45,5 cm Cbm: 0,25 m³ 4011 PATO Konference, armstol med drejestel på X-fod, sædepolstret Hjul, krom eller sorte: 185 Stel: Krom eller sort B: 63 cm D: 50 cm H: 79 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,25 m³ 4012 PATO Konference, armstol med drejestel på X-fod, fuldpolstret Hjul, krom eller sorte: Stel: Krom eller sort B: 63 cm D: 50 cm H: 79,5 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,25 m³ 4020 PATO Office, kontorstol - 5-grenet drejefod, hjul, gaslift og trinløst vip Krom eller sort B: 68,5 cm D: 62 cm H: cm Sh: 43,5-53,5 cm Cbm: 0,42 m³ VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS - NEWS 3 Days of Design, per 25 May version 1 9

10 4021 PATO Office, kontorstol, sædepolstret - 5-grenet drejefod, hjul, gaslift og trinløst vip Stel: Krom eller sort B: 68,5 cm D: 62 cm H: cm Sh: 44,5-54,5 cm Cbm: 0,42 m³ 4022 PATO Office, kontorstol, fuldpolstret - 5-grenet drejefod, hjul, gaslift og trinløst vip Stel: Krom eller sort B: 68,5 cm D: 62 cm H: cm Sh: 44,5-54,5 cm Cbm: 0,42 m³ 4030 PATO Office, kontorstol med arme - 5-grenet drejefod, hjul, gaslift og trinløst vip Krom eller sort B: 68,5 cm D: 62 cm H: cm Sh: 43,5-53,5 cm Cbm: 0,42 m³ 4031 PATO Office, kontorstol med arme, sædepolstret - 5-grenet drejefod, hjul, gaslift og trinløst vip Stel: Krom eller sort B: 68,5 cm D: 62 cm H: cm Sh: 44,5-54,5 cm Cbm: 0,42 m³ 10 VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS - NEWS 3 Days of Design, per 25 May version 1

11 4032 PATO Office, kontorstol med arme, fuldpolstret - 5-grenet drejefod, hjul, gaslift og trinløst vip Stel: Krom eller sort B: 68,5 cm D: 62 cm H: cm Sh: 44,5-54,5 cm Cbm: 0,42 m³ 4100 PATO stol, medestel NOS Sort / Sort Sort / Krom Krom, matkrom, sort Kobling: B: 54,5 cm D: 51 cm H: 79 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,36 m³ (3 Stk.) 4101 PATO stol, medestel, sædepolstret NOS Sort / Sort Sort / Krom Kobling: B: 54,5 cm D: 51 cm H: 79 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,36 m³ (3 Stk.) VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS - NEWS 3 Days of Design, per 25 May version 1 11

12 4102 PATO stol, medestel, fuldpolstret NOS Sort / Krom Kobling: B: 54,5 cm D: 51,5 cm H: 79,5 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,36 m³ (3 Stk.) 4110 PATO armstol, medestel Krom, matkrom, sort B: 55,5 cm D: 51,5 cm H: 79 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,36 m³ (3 Stk.) 4111 PATO, armstol, medestel, sædepolstret B: 55,5 cm D: 51,5 cm H: 79 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,36 m³ (3 Stk.) 12 VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS - NEWS 3 Days of Design, per 25 May version 1

13 4112 PATO armstol, medestel, fuldpolstret B: 55,5 cm D: 52 cm H: 79,5 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,36 m³ (3 Stk.) 4200 PATO 4 Ben Stol NOS Sort / Sort Sort / Krom Krom, matkrom, sort dupsko med filt: Koblingsbeslag: B: 55 cm D: 52 cm H: 79 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,48 m³ (4 Stk.) 4201 PATO 4 Ben Stol - sædepolstret NOS Sort / Sort Sort / Krom dupsko med filt: Koblingsbeslag: B: 55 cm D: 52 cm H: 79 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,36 m³ (3 Stk.) VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS - NEWS 3 Days of Design, per 25 May version 1 13

14 4202 PATO 4 Ben Stol - fuldpolstret NOS Sort / Krom dupsko med filt: Koblingsbeslag: B: 55 cm D: 52,5 cm H: 80 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,36 m³ (3 Stk.) 4205 (Ny 2016) PATO 4 Ben Stol - med skrivearm Krom eller sort dupsko med filt: B: 60 cm D: 58 cm H: 79 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,12 m³ 4206 (Ny 2016) PATO 4 Ben Stol - sædepolstret - med skrivearm dupsko med filt: Stel: krom, sort B: 60 cm D: 58 cm H: 79 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,12 m³ 4207 (Ny 2016) PATO 4 Ben Stol - fuldpolstret - med skrivearm dupsko med filt: Stel: Krom, sort B: 60 cm D: 58 cm H: 80 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,12 m³ 14 VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS - NEWS 3 Days of Design, per 25 May version 1

15 4210 PATO 4 Ben Armstol Krom, matkrom, sort dupsko med filt: 164 B: 57 cm D: 52 cm H: 79 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,48 m³ (4 Stk.) 4211 PATO 4 Ben Armstol - sædepolstret dupsko med filt: 164 B: 57 cm D: 52 cm H: 79 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,36 m³ (3 Stk.) 4212 PATO 4 Ben Armstol - fuldpolstret dupsko med filt: B: 57 cm D: 52,5 cm H: 79,5 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,36 m³ (3 Stk.) 4220 (Ny 2016) PATO Wood B: 44,8 cm D: 53 cm H: 77,5 cm Sh: 46,5 cm Cbm: 0,36 m³ (3 Stk.) VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS - NEWS 3 Days of Design, per 25 May version 1 15

16 4221 (Ny 2016) PATO Wood sædepolstret B: 44,8 cm D: 53 cm H: 77,5 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,36 m³ (3 Stk.) 4222 (Ny 2016) Pato Wood Stel røget eg olieret: 203 Stel:, eg sort lak, røget eg olieret B: 44,8 cm D: 53 cm H: 78 cm Sh: 47,5 cm Cbm: 0,36 m³ (3 Stk.) 4300 PATO Barstol mede Krom, matkrom, sort B: 47 cm D: 50 cm H: 97 / 109 cm Sh: 66 / 77 cm Cbm: 0,34 m³ 16 VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS - NEWS 3 Days of Design, per 25 May version 1

17 4301 PATO Barstol mede sædepolstret B: 47 cm D: 50 cm H: 97 /109 cm Sh: 67 / 78 cm Cbm: 0,34 m³ 4302 PATO Barstol - fuldpolstret B: 47 cm D: 50 cm H: 98 / 110 cm Sh: 67 / 78 cm Cbm: 0,34 m³ 4305 (Ny 2016) PATO Barstol 4-ben Krom, matkrom, sort B: 45,5 cm D: 51 cm H: 97 / 110 cm Sh: 66,5 / 76,5 cm Cbm: 0,34 m³ VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS - NEWS 3 Days of Design, per 25 May version 1 17

18 4306 (Ny 2016) PATO Barstol 4-ben sædepolst B: 45,5 cm D: 51 cm H: 97 / 110 cm Sh: 67,5 / 77,5 cm Cbm: 0,34 m³ 4307 (Ny 2016) PATO Barstol 4-ben fuldpolst B: 45,5 cm D: 51 cm H: 98 / 111 cm Sh: 67,5 / 77,5 cm Cbm: 0,34 m³ 4310 (Ny 2016) PATO Stool mede Krom, matkrom, sort B: 49,5 cm D: 46,5 cm H: 83 / 92,5 cm Sh: 67 / 76,5 cm Cbm: 0,34 m³ (2 Stk.) 18 VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS - NEWS 3 Days of Design, per 25 May version 1

19 4311 (Ny 2016) PATO Stool mede sædepolstret B: 49,5 cm D: 46,5 cm H: 83 / 92,5 cm Sh: 68 / 78 cm Cbm: 0,34 m³ (2 Stk.) 4312 (Ny 2016) PATO Stool mede fulspolstret B: 49,5 cm D: 46,5 cm H: 84 / 95,5 cm Sh: 68 / 78 cm Cbm: 0,34 m³ (2 Stk.) 4372 (Ny 2016) PATO Lounge stol mede B: 63 cm D: cm H: 72 cm Sh: 40 cm Cbm: 0,38 m³ VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS - NEWS 3 Days of Design, per 25 May version 1 19

20 4382 (Ny 2016) PATO Lounge stol drej Stel: Krom, sort B: 63 cm D: 67 cm H: 71 cm Sh: 39 cm Cbm: 0,38 m³ 20 VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS - NEWS 3 Days of Design, per 25 May version 1

21 Hugo Passos 6700 ( Ny 2016 ) Piloti 39 x 31 cm / sæbe / olie Røget eg olieret L: 39 cm B: 31 cm H: 35 / 41 cm Cbm: 0,015 m³ 6705 ( Ny 2016 ) Piloti 46,5 x 39 cm / sæbe / olie Røget eg olieret L: 46,5 cm B: 39 cm H: 35 / 41 cm Cbm: 0,02 m³ 6710 ( Ny 2016 ) Piloti 75 x 31 cm / sæbe / olie Røget eg olieret L: 75 cm B: 31 cm H: 35 / 41 cm Cbm: 0,022 m³ 6715 ( Ny 2016 ) Piloti 120 x 39 cm / sæbe / olie Røget eg olieret L: 120 cm B: 39 cm H: 35 cm Cbm: 0,041 m³ VEJLEDENDE UDSALGSPRISER DKK INKLUSIVE MOMS - NEWS 3 Days of Design, per 25 May version 1 21

22 Fredericia Furniture A/S - Treldevej 183, DK-7000 Fredericia Tel: , DKK

BRUTTO-PRISLISTE SEK EKSKLUSIVE MOMS

BRUTTO-PRISLISTE SEK EKSKLUSIVE MOMS SEK BRUTTO-PRISLISTE SEK EKSKLUSIVE MOMS APRIL 2016 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Denne prisliste erstatter alle tidligere udsendte prislister. Anvendelsesområde: Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

ERHVERVS-PRISLISTE DKK EKSKLUSIVE MOMS

ERHVERVS-PRISLISTE DKK EKSKLUSIVE MOMS ERHVERVS-PRISLISTE DKK EKSKLUSIVE MOMS MARTS 2015 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Denne prisliste erstatter alle tidligere udsendte prislister. Anvendelsesområde: Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

BRUTTO-PRISLISTE SEK EKSKLUSIVE MOMS

BRUTTO-PRISLISTE SEK EKSKLUSIVE MOMS SEK BRUTTO-PRISLISTE SEK EKSKLUSIVE MOMS MARTS 2015 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Denne prisliste erstatter alle tidligere udsendte prislister. Anvendelsesområde: Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

Four Cast One med armlæn 16 Four Spring 34

Four Cast One med armlæn 16 Four Spring 34 Four Cast Four 2 Four Cast Outdoor 23 Four Cast Four med armlæn 4 Four Cast Line 6 Four Eating 24 Four Cast Line med armlæn 8 Four Meeting 26 Four Mat 28 Four Cast High/Four Cast Counter 10 Four Standing

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Ballomax. Section 17 Ballomax

Ballomax. Section 17 Ballomax ME EX Section 17 Ballomax www.broen.com 19.3-1 IND 19.3-2 HO EX Ballomax KAPITEL 19 Salgs- og leveringsbetingelser www.broen.com 19.1-1 ME HO Salgs- og leveringsbetingelser IND 1. Anvendelse af salgs-

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

DanVit A/S Salgs- og leveringsbetingelser, december 2016

DanVit A/S Salgs- og leveringsbetingelser, december 2016 DanVit A/S Salgs- og leveringsbetingelser, december 2016 1 ANVENDELSE OG AFGRÆNSNING 1.1 Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, aftaler, ordrer/ordrebekræftelser,

Læs mere

TRÆKON Salgs- og leveringsbetingelser vedtaget af Dansk Træforening.

TRÆKON Salgs- og leveringsbetingelser vedtaget af Dansk Træforening. TRÆKON Salgs- og leveringsbetingelser vedtaget af Dansk Træforening. Version 2002 Fjernet tekst markeret med RØD Version 2017 Tilføjet tekst markeret med GRØN Nummerrækkefølgen ændres i flere tilfælde.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Gældende fra 1. januar 2013 1. GENERELT 1.1 Følgende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance fra Atlas Copco Kompressorteknik A/S

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Four Cast Outdoor 23. Four Cast Four 2. Four Cast Four med armlæn 4 Four Cast Audi / Inno audi 24. Four Cast Line / Inno note 6

Four Cast Outdoor 23. Four Cast Four 2. Four Cast Four med armlæn 4 Four Cast Audi / Inno audi 24. Four Cast Line / Inno note 6 Four Cast Four 2 Four Cast Outdoor 23 Four Cast Four med armlæn 4 Four Cast Audi / Inno audi 24 Four Cast Line / Inno note 6 Four Cast Line med armlæn / Inno note 8 Four Bench / Inno bench 26 Four Cast

Læs mere

NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere og controllere.

NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere og controllere. BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser hos Madsen Maskinteknik

Salgs- & leveringsbetingelser hos Madsen Maskinteknik Salgs- & leveringsbetingelser hos Madsen Maskinteknik Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved enhver tilbudsgivning fra Madsen Maskinteknik, ved kundens ordregivning eller ved Madsen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

, ( Virksomheden ) salg og levering

, ( Virksomheden ) salg og levering Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Automation

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Walltec A/S (herefter benævnt Walltec ), medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Salgs- og leveringsbetingelserne

Læs mere

ERHVERVS- PRISLISTE DKK EKSKLUSIVE MOMS MARTS 2014

ERHVERVS- PRISLISTE DKK EKSKLUSIVE MOMS MARTS 2014 ERHVERVS- PRISLISTE DKK EKSKLUSIVE MOMS MARTS 2014 Salgs- og leveringsbetingelser Denne prisliste erstatter alle tidligere udsendte prislister. Anvendelsesområde: Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

PRO-AUTOMATIC A/S Telefax:

PRO-AUTOMATIC A/S Telefax: SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Tibnor A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Tibnor A/S Side 1 af 5 Salgs- og leveringsbetingelser Tibnor A/S 1. Gyldighed 1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt. 1.2 Købers

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER for støbegods mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet i 1995 af Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening,

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

DANSK NORDENTA A/S SÆDVANLIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

DANSK NORDENTA A/S SÆDVANLIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER DANSK NORDENTA A/S SÆDVANLIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Gyldighed Dansk Nordenta A/S leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, hvor der henvises til Dental-brancheforeningens

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for CITY MOBIL A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for CITY MOBIL A/S Salgs- og leveringsbetingelser for CITY MOBIL A/S Opdateret 25. maj 2018 1. Generelt: Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Betingelserne gælder for alle aftaler om Virksomheden

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Side 1 af 5 Multebærvej Silkeborg CVR

Side 1 af 5 Multebærvej Silkeborg CVR Your-IT ApS almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Your-IT ApS, CVR-nummer

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Salg- og leveringsbetingelser

Salg- og leveringsbetingelser Salg- og leveringsbetingelser Alle aftaler med ZF Danmark er underlagt Orgalime S 2012 (se venligst bilag) med følgende undtagelser: Pkt. 10 afsnit 2 ændres til: Levering sker ex works Pkt. 19 ændres til:

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser ERHVERVSPRISLISTE DKK EKSKL. MOMS MARTS 2011 Salgs- og leveringsbetingelser Anvendelsesområde Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet udtrykkeligt er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser ERHVERVSPRISLISTE DKK EKSKL. MOMS MARTS 2012 Salgs- og leveringsbetingelser Anvendelsesområde Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet udtrykkeligt er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale. Varme & Energi ApS Salgs- og leveringsbetingelser - maj 2018. 1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved

Læs mere

Køl og frys til erhverv...

Køl og frys til erhverv... Køl og frys til erhverv... Tryghed i købet: Køb og bliv serviceret lokalt PRISKATALOG GYLDIGT FRA SEPTEMBER 2015 Pizzeria GN 1/4-1/3 EGENSKABER Udvendig/indvendig i AISI 304 stål Isolationstykkelse 30

Læs mere

TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7

TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7 Prisliste 2014 TORO 2 Indholdsfortegnelse TORO farvekoder Side 4 TORO stole + borde Side 5 Salgs og leveringsbetingelser Side 7 Leveringsterminer Leveringstiden for TORO stole er 2-3 uger. Leveringstiden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Pato Welling/Ludvik. Fredericia.com

Pato Welling/Ludvik. Fredericia.com Pato Welling/Ludvik Fredericia.com WELLING/LUDVIK Danske Hee Welling og islandske Gudmundur Ludvik er med til at forny miljøbevidst design, der sætter mennesket i centrum. Welling/Ludvik s design er kendetegnet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TEAM TRUCK APS GÆLDENDE FOR ERHVERVSKØB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TEAM TRUCK APS GÆLDENDE FOR ERHVERVSKØB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TEAM TRUCK APS GÆLDENDE FOR ERHVERVSKØB 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler indgået mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

AL AKUSTIK AL AKUSTIK

AL AKUSTIK AL AKUSTIK AL AKUSTIK salgs, leje- og leveringsbetingelser. November 2017 1. Gyldighed 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra AL AKUSTIK, med mindre andet skriftligt

Læs mere

LABOFA Prisliste SHARK Design: Hans Thyge & Co.

LABOFA Prisliste SHARK Design: Hans Thyge & Co. LABOFA Prisliste 2016 Design: Hans Thyge & Co. 2016 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Denne prisliste er gældende fra 15.06.2016 og annullerer alle tidligere prislister. Betingelserne er gældende for

Læs mere

Pato Welling/Ludvik. Fredericia.com

Pato Welling/Ludvik. Fredericia.com Pato Welling/Ludvik WELLING/LUDVIK Danske Hee Welling og islandske Gudmundur Ludvik er med til at forny miljøbevidst design, der sætter mennesket i centrum. Welling/Ludvik s design er kendetegnet ved en

Læs mere

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMM2IG

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMM2IG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMM2IG 1. Gyldighed 1.1 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2 Købers generelle indkøbsbetingelser,

Læs mere

LABOFA Prisliste 2017/2018. SHARK Design: Hans Thyge & Co. Vejl. prisliste ekskl. moms - Danske kr.

LABOFA Prisliste 2017/2018. SHARK Design: Hans Thyge & Co. Vejl. prisliste ekskl. moms - Danske kr. LABOFA Prisliste 2017/2018 SHARK Design: Hans Thyge & Co. 2017 1 Salgs- og leveringsbetingelser: 1. Denne prisliste er gældende fra 1. september 2017 og annullerer alle tidligere prislister. Betingelserne

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KATRINE BRANDBORG 1. Anvendelse... 2 2. Indgåelse... 2 3. Fuldmagt... 2 4. Forpligtelser... 2 5. Priser... 3 6. Leveringsbetingelser... 3 7. Betalingsbetingelser... 3

Læs mere

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk 1 Profil / Samarbejdspartner 2 Tilbuds anvisning 3-6 Produkter 7 Forbandter 8 TS-PROFILEN 9 Montagevejledning for TS-PROFILEN 10 Montagevejledning for TS-ENDELUK 11-17

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Super Total Service ApS Opdateret 29/

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Super Total Service ApS Opdateret 29/ Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Super Total Service ApS Opdateret 29/12-2018. 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler

Læs mere

LABOFA Prisliste GROOVY Design: Hans Thyge & Co. Vejl. prisliste ekskl. moms - Danske kr.

LABOFA Prisliste GROOVY Design: Hans Thyge & Co. Vejl. prisliste ekskl. moms - Danske kr. LABOFA Prisliste 2017 GROOVY Design: Hans Thyge & Co. 2017 1 Salgs- og leveringsbetingelser: 1. Denne prisliste er gældende fra 01.06.2017 og annullerer alle tidligere prislister. Betingelserne er gældende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Nissens Kølerfabrik A/S GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF PRO- DUKTER OG SERVICEYDELSER (i det følgende benævnt generelle betingelser )

Nissens Kølerfabrik A/S GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF PRO- DUKTER OG SERVICEYDELSER (i det følgende benævnt generelle betingelser ) Nissens Kølerfabrik A/S GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF PRO- DUKTER OG SERVICEYDELSER (i det følgende benævnt generelle betingelser ) I ANVENDELSESOMRÅDE 1. Nærværende generelle betingelser kommer

Læs mere

LABOFA Prisliste 2018 BORDE

LABOFA Prisliste 2018 BORDE LABOFA Prisliste 2018 BORDE Salgs- og leveringsbetingelser: 1. Denne prisliste er gældende fra 1. september 2018 og annullerer alle tidligere prislister. Betingelserne er gældende for standardsortiment,

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Nemco salgs- og leveringsbetingelser Almindelige betingelser for levering og montering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr i Danmark, Sverige, Finland og Estland. Anvendelse

Læs mere