All shadow shines. Af Jette Gejl Kristensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "All shadow shines. Af Jette Gejl Kristensen"

Transkript

1 All shadow shines Af

2 Coffeespot - et mødested Værket ALL Shadow Shines er et relief i aluminium, som udnytter rummets dimensioner/karakter/karakteristika, og som går i dialog med de individer, der dagligt bruger rummet på instituttet. Værket er placeret over trappegelænderet ved coffee spot BA2, 2. sal i Tårn H. En kort analyse beskriver coffeespottet som et mødested for etagens brugere og skal imødekomme flere funktioner. Udover kaffestation og mødeplatform, fungerer stedet også som studiepladser. Coffeespottet er gennemgang til 3. sal i Tårn H, udover at den fungerer som passage, der forbinder tårn H med de to øvrige tårne på den nordlige side af Jagtvej. Jeg ser stedet som et centralt knudepunkt, hvor der vil være en del aktivitet. Aluminium som præmis Værkets udgangspunkt er oplevelsen af den 13 m. lange aluminiumsvæg, der omkranser kaffekøkkenet. Væggens overflade fremstår som rå aluminium med en lakoverflade og vil ændre grafisk udtryk al efter lysforholdene. Værkets materiale valg - aluminium - er yderst bevidst, idet materialet fungerer i en dobbeltrolle som både dogme for projektet og medspiller i projektet. Aluminium er, uden at vi nødvendigvis er særlig bevidste herom, et materiale vi omgiver os med i mange sammenhænge hver eneste dag og dermed har indgående kendskab til. Det bruges pga. sine unikke egenskaber i et bredt spektrum fra sølvpapir og gryder i vores hjem - til biler, tog og fly i transportsektoren. Desuden er aluminium grundstof nr. 13 i det periodiske system. I dette projekt bruges aluminium i legeringen 6082 som kan højglanspoleres. Aluminiumet vil fremstå i forskellige råforme som viser fragtmenter af de forskellige støbeprocesser aluminium indgår i. Afslutningen vil delvis være forgivet og delvis rå.

3 Værkbeskrivelse I aluminiumsvæggen, der omkranser køkkenet, forenes metallets funktionelle kvaliteter med dets æstetiske. På væggen og på gulvet tegnes ind i mellem fine skyggestreger som dannes af aluminiumsrammen der hænger over den åbne trappeopgang. De firkantede rammer i forskellige størrelser låner deres former fra matematikkens geometriske system. Det enkle tilsnit går igen i rammerne, samtidig med at der igennem de rene, geometriske virkemidler trækkes på den modernistiske tradition fra tyske Bauhaus og hollandske de Stijl. Rammerne fremstår forholdsvis spinkelt og umærkbart i mellemrummet mellem afsatsens gelænder og vinduespartiet. Ramme og former Rammerne repræsenterer en fastholdelse af en form, vi kender godt. Firkanten er stringent og logisk for os og berammer udsigten igennem vinduesfacaden, når man står i Coffeespottet. På rammerne er der påmonteret forskellige forme af aluminium. Formene vil bestå af aluminium i legering 6082 og fremstå med en råhed fra et tidligere stadie af støbe/extrusionsprocessen. De præcise forme er ikke afklaret endnu. Den ene side vil være fladt skåret og have et præget tegn, som er højglanspoleret og anbragt således på rammen, at de vil fange solens stråler, når det kan lade sig gøre, og reflektere dem videre ind i rummet. Disse solrefleksioner vil blande sig med skyggerne fra rammerne og tegne et mønster i rummet. Mønstret vil forandre sig i takgt med solens bane over himlen.

4 Når man befinder sig i rummet, vil man opleve dem som små tilfældige glimt, på én gang ekspressive og poetiske. Når det er overskyet Værkets æstetiske præmis fungerer med to strategier - når det er overskyet og når solen skinner. Hvis man er i bevægelse gennem rummet, vil man måske opleve dem som dynamiske glimt. Hvis man sidder stille ved en arbejdsplads, vil et enkelt glimt måske fange øjet, idet man flytter sig lidt på stolen. Når det er overskyet vil rammen og de mange forme, pga. lyskontrasten mellem ude og inde, fremstå med et væld af gråtonenuancer skabt af metallets materialitet. De forskellige rå og formede tilstande af aluminiummet vil folde metallet ud og give en masse grålige farve nuancer. Værket interagerer således på forskellig vis med individerne i rummet afhængigt af solens placering på himlen og formenes vinkling imod solen. H aluminum i legering 6082 vis man ikke er opmærksom på værket, vil værket gennem lysreflekserne gøre opmærksom på sig selv. Udstrækning og skala af værket spiller op til den arkitektoniske ramme og svarer til den åbning, som udspændes mellem de tre søjler. Værket er ophængt lige over trappens gelænder yderst mod vinduesfacaden og følger dermed afsatsens skrånende form. Formudvekslingen mellem det faste og stringente i rammerne vil modsvares af det umiddelbare rå og forvanskede i formerne, kombineret med det skarpe i de højglanspolerede flader. Eksempler på Aluminium Aluminiums ramme Det samlede udtryk af værket forener en oplevelse af orden og kaos på samme tid i beskuer. Tofarvet aluminium Aluminiums Støbeblokke

5 Når solen skinner Når solen skinner vil værket fremstå mørkt og grafisk mod vinduesfacaden pga. modlyskontrasten. I selve rummet vil der være to forskellige flow. Skyggeflowet er afhængigt af solens vandring på himlen, og skyggebillederne vil roligt bevæge sig rundt i rummet og på aluminiumsvæggen og som et solurs pejling. Denne del af værket udfolder sig når solafskærmningen tillader det. Lys og skygger Værket skabes således i samspil mellem naturen i form af solen, videnskaben i kraft af den benyttede teknik og det anvendte materiale og mennesket gennem dets bevægelser i rummet. Der foregår en kommunikation mellem aluminium i sin udfoldning som ramme og råformene ved vinduesfacaden og som flade i den modsatte side af rummet. Solen bruger rammerne og formerne til at tegne på aluminiumsvæggen omkring køkkenet, som var det et blankt lærred. Der kan her trækkes tråde til Platons hulelignelse, hvor skyggebillederne på hulevæggen fremstår som det virkelige for fangerne. For hvad er det virkelige her, hvad er værket? Er det de formgivne rammer, de poetiske skygger de kaster, eller er det solen? Eller udfolder det egentlige værk sig herimellem, i interaktionen med mennesket i rummet? Formernes solstrejf bevæger sig i løbet af dagen roligt rundt mellem hinanden som en tilfældig, poetisk glidende bevægelse i rummet. To gange om året tilstræbes det at formernes reflekser samles i en håndskrift, og man vil på en væg i forbindelse med coffeespottet (ikke nødvendigvis aluminiumvæggen) kunne aflæse ordene: Ser alt Ved alt!

6 Jeg har set alt og jeg ved alt! Citatet er hentet i H.C. Andersens Skyggen Historien handler om en lærd mand og dennes skygge. Den lærde mand er på rejse i de varme lande. Efter at have set et glimt af en smuk jomfru hos genboen, sender den lærde mand en aften sin skygge derover for at udforske denne dejlighed. Skyggen vender imidlertid aldrig tilbage fra besøget. Først mange år senere opsøger skyggen den lærde mand, der er flyttet tilbage til de nordlige lande, hvor han skriver bøger om det sande og det smukke og det gode i verden. Skyggen klæder sig nu som menneske og er blevet en fornem mand. Skyggen fortæller, at den smukke jomfru hos genboen var poesien selv og bedyrer efter mødet med denne: Jeg har set alt og jeg ved alt! Rollerne er nu byttet rundt, og den lærde mand er nu den underdanige i deres forhold. Den lærde mand følger nu med på skyggens rejse som dennes skygge. På rejsen charmerer skyggen en kongedatter. Inden den lærde mand når at fortælle kongedatteren, at skyggen slet ikke er menneske, men skygge, får skyggen ham arresteret som værende gal med den begrundelse, at den lærde mand tror, at han er menneske og skyggen skygge. Hele byen fejrer kongedatteren og skyggens forening, men det hører den lærde mand ikke, for ham har de taget livet af. I H.C. Andersens historie er det den arrogante og indbildske skygge, der tager ordene Jeg har set alt, og jeg ved alt i sin mund. De fleste analyser af Skyggen betegner skyggen som den mørke, underbevidste del af vores jeg. ALL shadow shines Mulige betydninger I værket ALL Shadow Shines er det imidlertid solen, som ved hjælp af skyggen fremsætter postulatet Ser alt Ved alt. Her udtrykkes ordene således af en vital del af den natur, vi mennesker gennem århundreder ihærdigt har søgt og stadig søger at afdække og kortlægge. Værket ønsker at stille spørgsmålstegn ved muligheden for denne totale afdækning. Er det overhovedet muligt at opdage store og hele sandheder? Findes der dimensioner, vi ikke kan se, og dermed ikke er i stand til at erkende? Værket ønsker at skubbe til/udfordre den naturvidenskabelige forestilling om store, logiske sammenhænge, som vi mennesker kan afdække, afkode og sætte i system. I denne spørgen kan der trækkes tråde til filosoffen Immanuel Kants skelnen mellem fænomenverden, den verden vi er i stand til at erkende, og den egentlige verden. Er der skyggesider, et mørke, måske endog et kaos vi ikke kan se? Eller er det omvendt kun netop skyggerne, vi får at se og ikke ophavet? I værket er det, der ses, og det der gennem vores kulturelle og logiske system kan aflæses, netop blot skyggen. Det er skyggen, der findes inden for i rummet, på instituttet, mens selve dens kilde er at finde udenfor, uden for de formelle, naturvidenskabelige rammer, udenfor i en helt anden ukontrollerbar og udefinerbar verden. Den naturvidenskabelige forskning søger at afdække alt og systematisere det, men det er en uafsluttet proces, hvilket det nye institut bærer vidne om. Vi uddanner stadig folk til at føre denne søgen efter hele sandheder videre. Med dette værk skabes der rum for en individuel såvel som kollektiv refleksion over den naturvidenskabelige forskningstradition, man som studerende eller forsker på instituttet bevæger sig indenfor. En reflektion som til stadighed skal foregå i kritisk revy. H.C. Andersens originale skrift af værket Skyggen Solens vandring på forskellige tidspunkter.

7 Budget Udgifter i forbindelse med projekteringen af arkitekter + ingeniør + ophæng ca. i alt (se oplæg fra arkitekter) kr. Tidsplan Tentativ tidsplan for udførelse af værket ALL SHADOW SHINES Skitse + illustration + model. Beregning af tekst position Ingeniørrådgivning Klaus Nieland A/s Realtime test af tekstposition og effekt Prototyper af beregning Effekt observation Produktion af ramme incl. aluminium Skæring, svejsning Aluminum i legering udskæring/støbning + højglanspolering Præcisionsmontage af tekst på rammer kr kr kr kr kr kr kr. Jan. ultimo november 2014: Beregninger af formposition. Real test af formspejltegn. skitsemodel udføres og ophænges centralt sted for observation af beregningstest. Arbejdet foregår i samarbejde med Peter Møller-Nielsen, Lektor Emeritus, AU, Ole Østerby, Lektor Emeritus, AU. Arbejdet vil blive fulgt af Jesper Lütze, Professor, viceinstitutleder, KU. Reale materialeeksperimenter med gevæksternes visuelle udtryk og funktion udføres af kunstner. Jan. ultimo november 2015: Produktion af former foregår i samarbejde med Nordsjællands Metalstøberi A/S, Skævinge. Polering af former foregår i samarbejde med Godsbanens Smedeværksted. Produktion af ramme foregår i samarbejde med Uhe Smed, Poul Gejl, som også forestår kvalitets garanti af svejsninger. Transport og overnatning Tur/retur Kbh.-Aarhus kr. Jan. maj 2016: Præcisionsmontage af former på ramme. Leje af 3 dage lift(2.2hx1,7bx1,4l+3.6t) incl transport Tur/retur lift Liftleje i 3 dage Opsætning arbejdsløn håndværker + forsikring(10 mio i 2 mdr.) kr kr. Maj juni 2016: Værk monteres i stropper i loftet fra lift(lejet igennem Ramirent). Det påreges 14 dage til installation og præcision af værket i de reale rammer. Kunstner honorar kr. Div kr. I alt ex. moms kr.

8 Kommentar Værket har haft flere løsningsmuligheder lige op til denne deadline. På et tidspunkt fungerede relieffet som afskærming af hele etagen mod vinduesfacaden med glas som gelænder. Dette blev imidlertid for flere forhold en alt for dyr løsning og er valgt fra. Det er dog den løsning af projektet jeg selv finder som den æstetisk mest tilfredsstillende idet den direkte bryder ind i rumprogrammet. En anden løsning har været et ophænge aluminiumsrammerne enkeltvis spredt i rummet i et areal 3x14m. Men hvis værket spreder sig over et areal, medfører det, at nedstropningen fra loftet kommer på tværs af adgangen til rørsystemer og belysning. De mange lag værket skulle fungere i forhold til gjorde imidlertid, at den æstetiske udstråling i værket blev svag. Den valgte løsning er den optimale æstetiske, funktionelle og økonomisk holdbare. Teksten Jeg har set alt og jeg ved alt står stadig til diskussion, men indtil videre nyder den ingen konkurrence.

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige Kitt Johnson i en samtale med Stig Jarl Det var ikke mindst på grund af hendes såkaldte anatomiske trilogi forestillingerne Aortas Partitur (2003),

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Billedet som anker - metodisk inspiration til kvalitativ kommunikationsforskning

Billedet som anker - metodisk inspiration til kvalitativ kommunikationsforskning Billedet som anker - metodisk inspiration til kvalitativ kommunikationsforskning Af Christina Hee Pedersen Hvad kan egentlig billeder, som ord alene ikke formår? Det er et spørgsmål som denne artikel vil

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere