Arbejdstitel: 168 Sorterede Variationer. Et forslag til Bygningsintegreret Kunst Niels Bohr Bygningen Kunstspot J. I. Af Tommy Støckel September 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstitel: 168 Sorterede Variationer. Et forslag til Bygningsintegreret Kunst Niels Bohr Bygningen Kunstspot J. I. Af Tommy Støckel September 2013"

Transkript

1 Arbejdstitel: 168 Sorterede Variationer Et forslag til Bygningsintegreret Kunst Niels Bohr Bygningen Kunstspot J. I Af Tommy Støckel September 2013

2 Tommy Støckel Forslag til bygningsintegreret kunstværk i Niels Bohr Bygningen Kunstspot J. I Arbejdstitel: 168 SORTEREDE VARIATIONER. IDÉ OG BAGGRUND 168 Sorterede Variationer reflekterer en mangfoldighed af interesser og en åbenhed overfor de mange muligheder der findes i den kreative process. Skulpturen viser, gennem sine mange variationer og kombinationer, et syn på kunsten, der ikke vil lade sig lægges fast som én retning eller én stilart. Jeg ser min praksis som en kontinuerlig række af undersøgelser omkring den kunstneriske proces og skulpturen som et kommunikativt, kritisk medium. Min tilgang til at skabe kunstværker er baseret på systemer og logiske metoder, og ofte lader jeg de igangsatte systemers egen logik bestemme hvordan værkerne i sidste ende kommer til at blive. 168 Sorterede Variationer har karakter af at være en brainstorming over de utallige muligheder der står åbne i den frie tænkning og den kunstneriske skaben. Skulpturen består af to overlappende systemer, der definerer enten typer af former og referencer eller typer af materialer. Alle former og referencer er nogle, som jeg har arbejdet med i tidligere projekter, og de er baseret på geometri, matematik, rumlighed og konceptuelle metoder at komponere former på. Der kan blandt andet nævnes: klassiske platoniske legemer, fraktaler, symmetri og arkitektur. Materialerne, som de bliver kombineret med, er et bredt spektrum af materialer, der ikke så meget forholder sig til mine præferencer, men der i højere grad kan ses som et udvalg af typiske kunstmaterialer. Her kan blandt andet nævnes: flere typer af metal, forskellige træsorter, mosaik og keramik. Visse former eller materialer fylder mere i systemerne end andre, og dette henviser til min interesse i de forskellige former eller materialer. Jo større interesse jeg har, desto større område optager de i systemet. Selve skulpturen dannes ved at jeg sammenligner de to overlappende systemer og de kombinationer, som der opstår (se side 8 og 9). For eksempel bliver platoniske legemer i systemet kombineret med træ, og så vil jeg lave forskellige skulpturelle objekter baseret over platoniske legemer konstrueret i forskellige træsorter. Men pixelering bliver også kombineret med træ, så derfor vil jeg konstruere skulpturer, der er formelle overgange mellem platoniske legemer og pixlering i træ. Desuden er pixelering i træ forbundet med fragmentering i metal, og så vil der samtidig være en retning af objektvariationer der forbinder dem. Og på den måde vil de 168 skulpturmuligheder, som der er plads til i systemet, blive kalkuleret, så det bliver ét stort flydende felt af variationer over materialer og former/referencer. Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 2

3 Dette er et system, der i sidste ende er bestemt af fortolkninger af de forskellige kombinationer, og naturligvis en meget subjektiv måde at benytte et system til at skabe kunstneriske objekter. Men for mig er det en interessant og inspirerende måde at åbne op for nye skulpturelle muligheder med udfordrende kombinationer af former og materialer, og systemet, med dets variationer og kombinationer, vil helt sikkert også være synligt for dem, som vil prøve at dechifrere systemet. Skulpturdelene produceres hovedsagligt af mig, sammen med 2-3 assistenter i mit atelier. Til visse materialer må der dog være budget til teknikerassistance. Men det er vigtigt at jeg selv er tilstede under hele processen, da mange af de endelige beslutninger træffes i processen. Billedmaterialet i denne skitse er baseret på idéen om et skulpturelt system med de nævnte parametre, men skulpturer-objekternes egentlige udforming vil først blive bestemt ved nærmere udarbejdning af systemet, og med visse justeringer under processen. Derfor er objekterne i skitsen blot simplificerede eksempler på typer af objekter, forbindelser og overgange mellem dem. Et eksempel på en lignende systematisk tilgang til den kunstneriske proces, kan ses i mit værk Tommy Støckel s Art of Tomorrow fra 2009, hvor jeg etablerede et system til at kortlægge min mulige fremtidige skulpturelle produktion. Dette system viste eksempler på de talrige åbne muligheder, der lod til at ligge foran mig på det tidspunkt baseret på konklusioner omkring mine arbejders tidligere udvikling såvel som idéer om kunstneres typiske udviklinger. Det 8 x 9 meter store gulvarrangement bestod i sidste ende af 625 unikke skulpturelementer (se billede på side 15). Et andet eksempel kan ses i min udsmykning med titlen DIXI 3325 fra 2012, som er et skulptur- og fotoprojekt med udgangspunkt i en skulptur, der består af 3325 enkeltdele lavet i 25 forskellige materialer fra papmaché og skumgummi til bronze og granit (se billede på side 15). STRUKTUR De 168 forskellige objekter er monteret på en 11 x 4,2 meter gitter-struktur på Troposfærens 15,5 meter høje væg. Stukturen er dannet af 21 rækker af kvadrater i højden og 8 rækker i bredden. Hvert kvadrat har en arm, der peger ud fra midten af kvadratet i en 90 graders vinkel, hvorpå de skulpturelle objekter er monteret. Hvert objekt vil være fastholdt af en eller to diskrete skruer. Strukturmaterialerne er et simpelt og minimalt modulsystem fra firmaet Alfer, og systemet består af hvidlakerede aluminiums firkant-rør, som kan skæres til i den ønskede længde. Firkant-rørene forbindes med en række af hjørnestykker, som kan fås i forskellige former og vinkler. Til denne struktur bruges L-, T- og X-hjørnestykker. Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 3

4 PLACERING 168 Sorterede Variationer er et værk, der vil kunne fungere som en interessant introduktion til de besøgende i Niels Bohr Bygningens Besøgscenter. Jeg mener, at det er vigtigt, at et kunstværk til en af hovedindgangene til bygningen reflekterer videnskabens kombination af eksperiment og leg, og et ikke umiddelbart dechifrerbart skulpturelt system, som ikke blot er tør konceptuelt idé men også fuld af humor og leg, kan være et passende kunstværk. Det er et værk, som man ikke får overblik over ved første besøg. Skulptur-arrangementet vil ikke kun kunne ses i sin helhed fra stueetagen, hvor man kommer ind fra Rådmandsgade og kan kigge op, men også kunne ses på nærmere hold fra de forskellige etager, som har åbne arealer og Coffee Spots ud mod Troposfæren. Selv om der også er detaljer i de dele af skulpturen detaljer som vil være svære at se nedefra, da de er næsten helt oppe under loftet vil de ikke være mere end 5-6 meter væk fra en person, som står ved rækværket på den øverste etage. Trappen fra stueetagen til første sal er forholdsvis tæt på væggen, hvor skulpturen hænger, og dette kan muligvis ses som problematisk i forhold til skulpturens holdbarhed. Men for at imødekomme dette, har jeg sørget for at skulpturens system dikterer, at objekterne bliver 2-dimensionelle og lavet i beton/mosaik i netop det hjørne, hvor trappen er nærmest væggen. Dermed vil objekterne i det område ikke stå mere end cirka 10 centimeter ud fra væggen, og de vil være lavet af materialer, der er lette at gøre rent, hvis der skulle ske noget med dem. MATERIALER De valgte materialer, som skulptur-objekterne skal konstrueres af, vil være materialer, der ikke vil ændre sig meget over tiden. Det vil sige at de ikke falmer i sollyset eller går i opløsning over årene. Jeg forsøger altid at benytte materialer, som, når de anskaffes, allerede har den overflade-finish, som jeg ønsker at bruge. Det er vigtigt, at en del af materialerne har stærke farver, da der er brug for en kontrast til de naturlige træ-, metal- og stenmaterialer, og jeg havde regnet med at kunne bruge farverige akrylplader. I forhold til brandsikkerhed lader det dog til, at der er stor forskel på de individuelle akryltyper, og jeg har derfor afsat et beløb til nærmere specifik rådgivning når projektet udvikles videre. Der bliver naturligvis sikret, at der ikke bruges brandnærende materialer. Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 4

5 INSTALLERING Materialerne til gitter-strukturen vil blive forberedt og transporteret til København sammen med de færdige skulptur-objekter. Jeg kan først starte med at installere værket, når håndværkerne er færdige på byggepladsen, og der er et rent rum uden byggerod og -støv. Væggen vil under konstruktionen af bygningen blive forstærket med krydsfinér under gipspladerne, så jeg kan montere skulpturen ved at skrue direkte ind i væggen. Der lejes 2 lifte, og sammen med et hold på 4 personer sættes gitterstrukturen op række efter række. Når strukturen er oppe, vil de 168 objekter blive monteret enkeltvis. Jeg har beregnet 5 dage til installationen. Strukturen vil veje cirka 80 kilo, og jeg regner med at hele skulpturen (gitter-struktur og skulptur-objekter) kommer til at veje maximum 250 kilo. Denne vægt er godkendt af arkitekterne i forhold til væggens forstærkede konstruktion. VEDLIGEHOLDELSE Alle skulptur-objekterne er lavet af materialer, der kan tåle at blive gjort rent med en støvekost og en fugtig klud. Alle objekter er fastgjort og kan tåle at man rører ved dem, når de gøres rent. Det nemmeste vil være, at hver gang der skal pudses vinduer indenfor i Troposfæren (og der alligevel skal lejes en lift til at nå op til de øverste vinduer), så lejes en lift i 2 ekstra dage og 1 eller 2 personer kan rengøre skulpturen ved denne lejlighed. Jeg antager, at der pudses vinduer i Troposfæren hver 1-2 år. Da hvert skulptur-objekt er monteret individuelt på metalstrukturen, kan de tages ned enkeltvis, hvis det, af en eller anden uforudset grund, skulle blive nødvendigt at reparere eller erstatte et objekt. Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 5

6 BUDGET Gitterstruktur materialer Gitterstruktur bearbejdning Meromkostninger til væg Skulpturmaterialer Assistenter/teknikere til produktion af skulturer Transport Berlin-København Pakning Teknikerteam til installering (4 personer/5 dage) Leje af 2 lifte (+ levering og gulvplader) Andre udgifter til installering Rejse- og opholdsudgifter (4 rejser Berlin-København + hotel) Arkitekthonorarer (projektering og tilsyn) Rådgivning (Brandsikring) Skitsehonorar Kunstnerhonorar Uforudsete udgifter Samlet budget Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Alle beløb er eksklusive Moms. Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 6

7 Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 7

8 METAL FARVERIG OVERFLADE (LAMINERET TRÆ/ PLASTIK) TRÆ (FORSKELLIGE TRÆSORTER) NATUR- GUMMI BAMBUS MOSAIK MATERIALE- IMITATION BETON STEN KERAMIK Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 8

9 FRAGMENTERING ARKITEKTUR FRAKTALER PIXELERING PLATONISKE LEGEMER SYMMETRI NEGATIV FORM VEKTOR- GRAFIK 2-DIMENSIONEL TEKST Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 9

10 FRAGMENTERING ARKITEKTUR METAL FRAKTALER FARVERIG OVERFLADE (LAMINERET TRÆ/ PLASTIK) PIXELERING PLATONISKE TRÆ LEGEMER (FORSKELLIGE TRÆSORTER) NATUR- GUMMI SYMMETRI BAMBUS NEGATIV FORM MOSAIK MATERIALE- VEKTOR- IMITATION GRAFIK 2-DIMENSIONEL BETON STEN TEKST KERAMIK Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 10

11 Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 11

12 420 cm 110 cm Max. 35 cm 176 cm 176 cm 1100 cm 340 cm Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 12

13 Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 13

14 Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 14

15 Skitse af en enkelt ramme i gitter-strukturen. Firkant-rør og hjørnestykker, fra firmaet Alfer. Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 15

16 Metal (messing) Metal (aluminium) Træ (birke) Træ (eg) Mosaik Beton Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 16

17 Krydsfinér Akryl Materiale-imitation Naturgummi Sten Keramik Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 17

18 Tommy Støckel s Art of Tomorrow, DIXI 3325, Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 18

19 KONTAKT Tommy Støckel Prenzlauer Allee Berlin Tyskland +49 (0) Tommy Støckel / Kunstspot J. I / Niels Bohr Bygningen / 19

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

guide Forny dine vægge - og dermed hele hjemmet sider Inspiration og tips Eksperternes egne løsninger

guide Forny dine vægge - og dermed hele hjemmet sider Inspiration og tips Eksperternes egne løsninger Foto: Byline guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 24 sider Maling, tapet, wallstickers eller fotostater? Forny dine vægge - og dermed hele hjemmet Inspiration og tips Eksperternes

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

OP NED FREM TILBAGE OVER IGENNEM VED SIDEN AF NÅR FODBOLD BLIVER KUNST & KUNST BLIVER FODBOLD

OP NED FREM TILBAGE OVER IGENNEM VED SIDEN AF NÅR FODBOLD BLIVER KUNST & KUNST BLIVER FODBOLD OP NED FREM TILBAGE OVER IGENNEM VED SIDEN AF NÅR FODBOLD BLIVER KUNST & KUNST BLIVER FODBOLD INTRO Vi er glade for at kunne præsentere dette design oplæg til en unik fodboldgolfbane med 0 huller i forbindelse

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Kassation i folkebiblioteker RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Kassation i folkebiblioteker RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Kassation i folkebiblioteker BS RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Kassation i folkebiblioteker Introduktion til en metode Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield

Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield Am Kupfergraben 10, Berlin David Chipperfield Søren Svare, Mathias Ruø, Rasmus Nielsen og Allan Døi Indledning. Berlins Contemporary Fine Arts galleri er placeret op ad Kupfergraben-kanalen hvorfra du

Læs mere

Organisationsforståelse og kulturanalyse

Organisationsforståelse og kulturanalyse Institut for Marketing og Management Underviser: Mette Lund Kristensen Studium: tilvalg i marketing, branding og kommunikation, 5. Semester. Af: Kira Paulin : 05/01-2009 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integreret kunst bygninger

Integreret kunst bygninger Integreret kunst bygninger Evaluering af proces omkring integreret kunst i byggeri Pilotprojekt, SDU og LIFE. Maj 2011 Kolofon Integreret kunst - bygninger Evaluering af proces omkring integreret kunst

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Så gør noget ved det fordelene og glæderne er mange: Side 4 Altanen gennem 100 år. Side 5 Vi realiserer dine altandrømme

Så gør noget ved det fordelene og glæderne er mange: Side 4 Altanen gennem 100 år. Side 5 Vi realiserer dine altandrømme Altan drømme 2006 Drømmer du om din egen altan? Indhold Så gør noget ved det fordelene og glæderne er mange: En altan øger livskvaliteten og den indre ro Side 4 Altanen gennem 100 år Side 5 Vi realiserer

Læs mere

Satellitter og kortlægning fra rummet

Satellitter og kortlægning fra rummet Satellitter og kortlægning fra rummet Et materiale til undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indhold Indledning... 3 Måling på

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER I URBANE MILJØER

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER I URBANE MILJØER TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER I URBANE MILJØER Jens Rimestad, Jesper Mosegaard, Karsten Østergaard Noe og Peter Trier Mikkelsen I dette kapitel vil vi beskæftige os med teknologiske udfordringer i urbane miljøer

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Publikasjoner som arkiveres/publiseres i KHIODA reguleres av Lov om opphavsrett til åndsverk.

Publikasjoner som arkiveres/publiseres i KHIODA reguleres av Lov om opphavsrett til åndsverk. Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6853 St. Olavs plass N-0130 Martin Bech-Ravn [Uten tittel] MFA Kunstakademiet 2013 Faktura Postboks 386 Alnabru 0614 Oslo Org.no.

Læs mere