KOLOFON. Ansvarshavende redaktør Michael G. Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLOFON. Ansvarshavende redaktør Michael G. Nielsen"

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 KOLOFON Læger uden Grænser (MSF) Kristianiagade København Ø Telefon : Læger uden Grænsers hjemmeside : Læger uden Grænser på Facebook : twitter.com/msf_dk Ansvarshavende redaktør Michael G. Nielsen Redaktion og tekst Maria Dohn Merete Engell Tina Køster Fogelberg Anne Larsen Anne Sofie Munk Michael G. Nielsen Christian Nørgaard Ellen Thorsen Layout og produktion: Kommunikationsvirksomheden.dk Tryk: Arco Grafisk Oplag: stk. Forsiden: Pakistan blev i august ramt af de værste oversvømmelser i 80 år. Millioner af mennesker blev berørt af katastrofen, mange blev fordrevet fra deres hjem, afgrøder blev ødelagt og hele landsbyer skyllede væk. Læger uden Grænser udførte i resten af 2010 flere end konsultationer, behandlede underernærede børn, uddelte telte og nødhjælpspakker og byggede latriner og håndvaske for at undgå spredning af vandbårne sygdomme. Foto: Ton Koene Bagsidefoto: Cheme Andersen Redaktionen afsluttet 28. januar 2011 Katastrofesituationer kræver ofte, at man må tage de midler i brug, der nu er til rådighed. Her bliver en 27-årige kvinde, der pådrog sig alvorlige skader i ansigt og hoved, behandlet i en midlertidigt indrettet skadestue i en container i dagene efter, at jordskælvet ramte Haiti. Foto: Frederic Sautereau. 2

3 FRA BESTYRELSEN Læger uden Grænsers bestyrelse 2010: Fra venstre sygeplejerske Anita Arslan, læge Christian Fabiansen (udtrådt af bestyrelsen), læge Vibeke Brix Christensen, læge Jonas Torp-Ohlsen, sygeplejerske Birthe Roelsgaard, sygeplejerske Jesper H.L. Jørgensen, jordemoder Thilde Knudsen og arkitekt Mauro Lucardi. Foto: Claus Kunckel/MSF 2010 har på mange måder været et skelsættende år for Læger uden Grænser - i Danmark som internationalt. Det blev året, hvor vi gennemførte den største enkeltstående katastrofeindsats i organisationens historie nemlig i Haiti - fra få øjeblikke efter jordskælvet den 12. januar og igennem hele det ulykkelige år for landet. I oktober brød en koleraepidemi ud, som kunne være håndteret meget mere effektivt, hvis alle de tilstedeværende organisationer havde brugt nogle af de enorme indsamlede summer til at hjælpe ofrene i teltlejrene med rent drikkevand, sanitet og affaldshåndtering. Den manglende reaktion resultaterede i en landsdækkende koleraepidemi, der har smittet og krævet over liv. Læger uden Grænser og et hold cubanske læger har stået for størstedelen af behandlingen. Det blev i den grad skelsættende, at Læger uden Grænser i 2010 fik den hidtil største både moralske og økonomiske opbakning fra danskerne i vores historie. Tusind tak for det! Samtidigt sendte vi i det forgangne år flere danske læger ud end nogensinde før, foruden alle andre faggrupper, og tak for deres store engagement også. Det blev desværre også skelsættende, at den danske regering valgte at fravige et hidtil urørligt princip om, at humanitær hjælp skal gives neutralt og ud fra behov. Hvor humanitær hjælp hidtil har været fredet for politisk indblanding, blev det nu visse steder betinget af en militær strategi. Dermed ydes det ikke på et upartisk grundlag. Begrundelsen for at yde dansk statslig humanitær hjælp til Pakistan efter oversvømmelserne i august var ifølge udviklingsministeren dels de her meldinger om, at Taliban løber rundt og deler nødhjælp ud, og dels at situationen er så alvorlig. Med andre ord blev hjælpen givet med et sikkerhedspolitisk sigte fremfor et humanitært. Konsekvensen er, at de stridende parter i konflikten ikke har tillid til de tilstedeværende organisationer. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved motiverne, og vores adgang til de nødlidende kommer i fare. Hvis man skal yde neutral, upartisk medicinsk nødhjælp i lande som Afghanistan og Pakistan, kræver det, at alle de stridende parter accepterer vores tilstedeværelse. Det er ikke nemt, og det tager tid. Men det er den eneste mulige vej. Civile afghanere kommer til vores hospital i Helmand-provinsen og fortæller, at de af frygt for repressalier ikke tør lade sig behandle på steder, hvor der er våben og militære interesser. Samtidig ser vi nu, at nødhjælpsorganisationer, der har været under militær beskyttelse i Afghanistan, trækker sig ud. De har ikke andet valg, da de bliver opfattet som part i konflikten. Læger uden Grænser vælger at forblive fuldstændig neutrale i ord og handling. Endelig blev 2010 året, hvor Læger uden Grænser i Danmark kom i gang med et ambitiøst forskningsprojekt TreatFOODprojektet. Målet er at udvikle et billigt og patentfrit ernæringsprodukt, der indeholder de vitaminer og mineraler, der er helt nødvendige for udviklingen hos verdens 36 millioner akut moderat underernærede børn. Sådan et produkt findes ikke i dag, men det håber vi at udvikle i løbet af få år i samarbejde med blandt andre ernæringsforskere fra Københavns Universitet. Det vil for alvor være skelsættende. På bestyrelsens vegne Jesper H.L. Jørgensen Formand, Læger uden Grænser 3

4 HAITI 4 Foto: Julie Remy

5 HAITI I de første to dage efter jordskælvet formåede Læger uden Grænser at behandle næsten sårede. Indsatsen var fokuseret på akut kirurgisk hjælp til de mest alvorligt sårede. Udsendte fra Danmark: Monica Back, Sanni Bundgaard, Ulla Collins, Merete Engell, Anna F. Jørgensen, Tom Lemser, Jonas Torp Ohlsen, Birgit Olsen, Norbert Payne og Johannes Yde. Haiti var allerede et land i knæ, da det i 2010 blev ramt af ikke bare én, men to katastrofer. Første gang den 12. januar, da et kraftigt jordskælv, som anslået dræbte over mennesker, gjorde 1,6 millioner hjemløse og lagde hovedstaden Port-au-Prince og de omkringliggende byer i ruiner. Anden gang i oktober, da et sjældent udbrud af kolera spredte sig med voldsom fart i det hårdt prøvede land. I januar 2011 var epidemien landsdækkende, havde gjort over mennesker syge og kostet mindst liv. På få måneder behandlede Læger uden Grænser næsten kolerasmittede i organisationens 50 behandlingsfaciliteter i landet. På trods af, at der efter jordskælvet var samlet massivt ind over hele verden til at få Haiti på fode igen, og på trods af anslået hjælpeorganisationers tilstedeværelse i landet, var der ikke gjort meget for at sikre ordentlige sanitære forhold, rent vand og affaldshåndtering. Op imod en million mennesker levede et år efter jordskælvet fortsat i lejre under kummerlige forhold, og det gav optimale betingelser for, at koleraen kunne sprede sig. Katastrofeindsatsen i Haiti i 2010 blev den største operation i Læger uden Grænsers knap 40-årige historie. I dagene og ugerne efter jordskælvet gjaldt det om at redde de liv, der stadig kunne reddes. Personale og udstyr blev fløjet ind, og der blev opereret i døgndrift i oppustelige felthospitaler og på parkeringspladser uden for etablerede hospitaler af frygt for efterskælv. Efter at den akutte fase var overstået, drev Læger uden Grænser fortsat syv hospitaler i Port-au-Prince og et i byen Léogâne samt Foto: Julie Remy støttede to offentlige hospitaler i hovedstaden og et i byen Jacmel. Arbejdet med at genopbygge hospitalerne fortsætter i I alt har Læger uden Grænser behandlet mennesker, udført operationer og hjulpet flere end nyfødte til verden i Haiti i Samtlige de 104 millioner euro, som privatpersoner over hele verden har givet til Læger uden Grænsers arbejde i Haiti, er blevet brugt. Danskerne støttede arbejdet i Haiti med 16,3 millioner kroner i Katastrofeindsatsen i Haiti i 2010 blev den største operation i Læger uden Grænsers knap 40-årige historie. I dagene og ugerne efter jordskælvet gjaldt det om at redde de liv, der stadig kunne reddes. 5

6 PAKISTAN 6 Udsendte fra Danmark i 2010: Christine Andersen, Erik Heyer og Mal Pantelic. Voldsomme regnskyl førte i starten af august til de værste oversvømmelser i Pakistan i 80 år mennesker omkom i vandmasserne, og ødelæggelserne var enorme. Hele landsbyer skyllede væk, og mange områder blev afskåret fra omverdenen, fordi broer styrtede sammen og veje blev oversvømmede. Ved slutningen af 2010 boede tusinder stadig i midlertidige lejre uden at have noget at vende tilbage til. Deres huse var skyllet væk og afgrøderne ødelagte. Læger uden Grænser ydede lægehjælp i lejrene, uddelte Ved årets slutning uddelte Læger uden Grænser 7,6 millioner liter rent vand hver dag og havde konstrueret i alt 843 latriner, 280 bade og 130 håndvaske for at undgå spredning af vandbårne sygdomme. nødhjælpsartikler og sikrede rent vand og toilet- og hygiejneforhold. En vigtig opgave var desuden at overvåge sundhedstilstanden blandt de fordrevne, holde øje med eventuelle udbrud af smitsomme sygdomme og sikre beredskabet til at reagere hurtigt på dem. Fra august og året ud gennemførte Læger uden Grænser flere end konsultationer fra fem hospitaler, syv mobile klinikker og seks centre til behandling af patienter med diarré underernærede børn blev behandlet, og nødhjælpspakker og mere end telte blev uddelt. Millioner af mennesker blev berørt af oversvømmelserne i Pakistan. Mange blev fordrevet fra deres hjem, afgrøder blev ødelagt, og hele landsbyer skyllede væk. Foto: Ton Koene Ved årets slutning uddelte Læger uden Grænser 7,6 millioner liter rent vand hver dag og havde konstrueret i alt 843 latriner, 280 bade og 130 håndvaske for at undgå spredning af vandbårne sygdomme. For at sikre, at vi uhindret kan hjælpe den pakistanske befolkning uafhængigt af politiske og militære interesser, modtager Læger uden Grænser ikke penge fra nogen regeringer til vores arbejde i Pakistan.

7 SYDSUDAN Udsendte til Sydsudan i 2010: Assia Amal Bada, Ann-Sophie Nielsen, Michael Gylling Nielsen, Sidsel Lykke Nielsen, Jens Windahl Pedersen, Lotte Valentiner og Ronald Van Beest. Ved udgangen af 2010 stod sydsudaneserne over for et afgørende valg. En folkeafstemning skulle afgøre, om Sydsudan skulle løsrive sig fra det nordlige Sudan, som den sydlige del har været i krig med i Afrikas længstvarende konflikt fra Krigen mellem nord og syd kostede anslået to millioner mennesker livet og drev andre fire millioner på flugt. Uanset udfaldet, som ved redaktionens slutning ikke var kendt, er Sydsudan et af de mindst udviklede og samtidig mest sygdomsplagede områder i verden, hvor befolkningen skal gå længst efter lægehjælp, og af samme grund er det et af Læger uden Grænsers største indsatsområder. Ved udgangen af 2010 drev vi 27 projekter i 13 af Sydsudans stater, hvor vi forsøgte at nå så mange som muligt gennem mobile klinikker, ambulante behandlinger og hospitalsindlæggelser. Læger uden Grænser har etableret beredskab til at reagere i forhold til pludseligt opståede nødsituationer og ernæringskriser. Vi er på samme tid i stand til at reagere på uroligheder ved grænseområderne mellem nord og syd og evakuere personalet om nødvendigt. Den dødelige parasitsygdom kala azar er en blandt flere oversete sygdomme, der plager Sydsudan. Området blev i slutningen af 2010 ramt af det værste udbrud af kala azar i otte år, hvilket blot var et symptom på den humanitære krise. Tre fjerdedele af befolkningen havde ikke adgang til selv grundlæggende lægehjælp, og det svage sundhedssystem var ikke i stand til at reagere på sådan en nødsituation. Udbruddet blev forværret af den udbredte underernæring, som svækker immunforsvaret. Læger uden Grænser behandlede i de første ti måneder af børn med alvorlig underernæring, hvilket er en stigning på 20 procent i forhold til samme periode i 2009 og 50 procent flere i forhold til hele Ved udgangen af 2010 drev vi 27 projekter i 13 af Sydsudans stater, hvor vi forsøgte at nå så mange som muligt gennem mobile klinikker, ambulante behandlinger og hospitalsindlæggelser. 7

8 VACCINATIONER 8 Udsendte til vaccinationskampagne i Malawi i 2010: Joseph Edmonson, Irene Juul Jensen, Chahlotte Stevnhoved, Lotte Valentiner, Kristian Aagaard. I de seneste årtier har børnesygdomme som mæslinger været på tilbagetog, hvilket har givet håb om, at sygdommen kunne udryddes globalt inden for en kort årrække. Men 2010 viste desværre, at de ambitiøse mål blev sat for tidligt. En ringe medicinsk reaktion på en bølge af udbrud i Afrika syd for Sahara og utilstrækkelig finansiering betyder, at sygdommen er langt fra under kontrol. I 2008 døde mere end mennesker af mæslinger, hvoraf de fleste var børn under fem år. Mæslinger er en yderst smitsom sygdom, der kan opstå, så snart vaccinationsdækningen i en befolkning falder under et vist niveau. Børn i fattige lande er i særlig risiko for komplikationer og død. I årevis har Læger uden Grænser reageret på udbrud i samarbejde med sundhedsministerier i mange lande. I 2010 støttede vi sundhedsministeriet i Malawi i behandlingen af syge på hospitaler og klinikker og vaccinerede over 2,5 millioner børn mod mæslinger. Udbrud i 2010 ramte mange lande syd for Sahara, herunder Tchad, Malawi, Zimbabwe, Sydafrika, Nigeria og Den Demokratiske Republik Congo. Det særligt overraskende ved den seneste genopblussen af mæslinger er, at det ikke længere hovedsageligt finder sted i krigshærgede lande med svage sundhedssystemer, men også i stabile lande, hvor vaccinationsprogrammerne allerede har været i gang i en årrække. Dette viser, at der er noget galt med den nuværende indsats mod mæslinger. Det koster i dag under seks kroner at vaccinere et barn mod mæslinger, og det gør det til en af de mest omkostningseffektive I 2010 vaccinerede Læger uden Grænser over 2,5 millioner børn mod mæslinger i Malawi og støttede sundhedsministeriet i behandlingen af syge på hospitaler og klinikker. Foto: Nabila Kram indsatser på sundhedsområdet, der findes. Læger uden Grænser opfordrer verdenssamfundet til at yde den indsats, der skal til for at udrydde sygdommen. I 2010 støttede vi sundhedsministeriet i Malawi i behandlingen af syge på hospitaler og klinikker og vaccinerede over 2,5 millioner børn mod mæslinger.

9 Et barn vejes under en undersøgelse af graden af underernæring i en landsby i Bo-distriktet i Sierra Leone i november Foto: Cheme Andersen/MSF TREATFOOD FAKTA Forskere skal finde den rigtige mad til millioner af underernærede blev året, hvor der for alvor kom skub i det såkaldte TreatFOOD-projekt, der har som mål at udvikle et nyt terapeutisk fødevareprodukt til moderat underernærede børn. Dem er der 36 millioner af verden over, og de får ikke den fødevarehjælp med den rigtige sammensætning af proteiner, vitaminer og mineraler, de har brug for for at kunne udvikle sig sundt og normalt. For den findes simpelthen ikke endnu. Til de alvorligt akut underernærede findes der allerede effektive, men dyre, terapeutiske madprodukter, og de næste år skal Læger uden Grænser og forskere fra Københavns Universitet arbejde på at finde et tilsvarende Det er særlig vigtigt, at helt små børn op til tre år får den rigtige ernæring. Uden den risikerer de at få livsvarige skader produkt til de moderat underernærede børn. Også andre specialister fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og FN s fødevareprogram, WFP, er med i projektet. Det er særlig vigtigt, at helt små børn op til tre år får den rigtige ernæring. Uden den risikerer de at få livsvarige skader på vigtige organer som for eksempel hjernen. For lidt eller for ensidig ernæring giver også et nedsat immunforsvar, der gør børnene sårbare over for infektionssygdomme som luftvejsinfektioner, diarré, mæslinger og malaria. Forskerne skal studere effekten af ti produkter med forskellige mængder mælkeprotein og sojaprotein i forskellige kvaliteter på flere af Læger uden Grænsers ernæringsprojekter i det sydlige Niger og Sierra Leone. Målet er at udvikle et ernæringsprodukt, der er billigt at producere. Det er samtidigt vigtigt, at patenterne er helt frie, så et enkelt firma ikke kan presse prisen op, og lokale sundhedsmyndigheder og organisationer også har mulighed for at købe eller fremstille produkterne. 95 millioner børn er i dag underernærede. Af disse er 55 millioner akut underernærede, som er den mest livstruende form. Blandt de akut underernærede skelner man mellem svært underernærede, som man skønner, der er 19 millioner af, og den langt større gruppe af moderat underernærede, som der er omkring 36 millioner af. Størstedelen af de produkter, der udgør verdens fødevarehjælp, består af en blanding af soja- og majsmel. Det holder sulten fra døren, men indeholder ikke den næring, små børn har brug for for at udvikle sig. Professorerne Kim Fleischer Michaelsen og Henrik Friis fra Institut for Human Ernæring ved Københavns Universitet og Epicentre, en forskningsenhed i Paris, der er tilknyttet Læger uden Grænser, deltager i forskningen. Tekniske konsulenter og forskere fra universiteter i England og Finland samt specialister fra WFP og WHO følger forskningen. TreatFOOD har et budget på 16 millioner kroner. Danida bidrager med de 10 millioner kroner og en fond under Læger uden Grænser i Norge med resten. 9

10 PÅ VAGT I Mohammed Eltom M. Hamid, medicinsk koordinator, Zimbabwe / Harare 2 Himedan Mohammed Himedan, feltkoordinator, Yemen / Haradh 3 Katrine Siig Kristensen, feltkoordinator Centralafrikanske Republik / Kabo 4 Michael Gylling Nielsen, landechef, Sydsudan / Juba 5 Jens Windahl Pedersen, feltkoordinator, Sydsudan / Gogrial 6 Edda Schmidt-Bambach,HR-koordinator Kenya / Nairobi, Liberia / Monrovia 7 Niels M. Søndergaard, læge, Indien / Chattisgarh 8 Heidi Christensen, læge, Indien / Badrachalam 9 Lone Jensen, læge, Nigeria / Lagos 10 Jonas Torp Ohlsen, læge, Haiti / Port-au-Prince 11 Jan Herzog, læge, Sydafrika / Cape Town, Sydafrika / Musina 12 Sidsel Lykke Nielsen, læge, Sydsudan / Pibor 13 Assia Amal Bada, læge, Sydsudan / Gogrial 14 Cheme Andersen, læge, Etiopien / Anchar, Sierra Leone / Bo 15 Kristian Aagaard, læge, Malawi / Thyolo 16 Cæcilie Buhmann, læge, Mali / Kangaba 17 Christine Andersen, læge, Pakistan / Sindh 18 Ronald Maung Maung Rajan, læge/anæstesi Sierra Leone / Bo 19 Kathrine Holte, læge/kirurg, Nigeria / Port Harcourt 20 Johannes Yde, læge / kirurg, Haiti / Port-au-Prince 21 Tom Lemser, læge/kirurg, Haiti / Port-au-Prince 22 Monica Back, læge/kirurg, Haiti / Port-au-Prince 23 Peter Bech Larsen, gynækolog, DR Congo / Manono 24 Line Dahl, sygeplejerske, Nigeria / Sokoto 25 Anja Stubager, sygeplejerske, Nigeria / Port Harcourt 10

11 PÅ VAGT I Merete Engell, sygeplejerske, Haiti / Port-au-Prince 27 Ann-Sophie Nielsen, sygeplejerske, Sydsudan / Bentui 28 Lotte Valentiner, sygeplejerske, Malawi / Thyolo, Sydsudan / Gogrial 29 Theresa Nielsen, sygeplejerske, Sierra Leone / Bo 30 Ulla Collins, bioanalytiker, Haiti / Port-au-Prince, DR Congo / Baraka 31 Anna F. Jørgensen, jordemoder, Haiti / Martissant 32 Sanni Bundgaard, jordemoder, Haiti / Port-au-Prince, Burundi / Kabezi 33 Diana Suarez Krabbe, jordemoder, Afghanistan / Kabul 34 Matthias Gamrath, administrator, Indien / Nagaland, Nigeria / Sokoto 35 Claus Larsen, administrator, Nigeria / Lagos 36 Birgit Olsen, administrator, Haiti / Tabarre, Burundi / Kayanza 37 Ronald Van Beest, administrator, Sydsudan/Pibor 38 Poul Jørgensen, administrator, Etiopien / Imey 39 Chahlotte Stevnhoved, administrator, Malawi / Thyolo 40 Christian Bondorff, HR/finans, Somaliland / Hargeisha 41 Taus Hansen, logistiker, Indien / Chattisgarh 42 Norbert Payne, logistiker, Haiti / Port-au-Prince 43 Carl Johan af Rosenborg, logistiker, Liberia / Monrovia 44 Anders Bæhring, logistiker, Irak / Basra 45 Palle Mortensen, logistiker, Etiopien / Imey 46 Irene Juul Jensen, logistiker, Malawi / Thyolo / Bangladesh / Dhaka 47 Joseph Edmonson, logistiker, Malawi / Thyolo 48 Bjørn Heinesen, logistiker, Afghanistan / Lashkargar 49 Mal Pantelic, logistiker, Pakistan / Charsadda 50 Erik Heyer, vand og sanitet, Pakistan / DMJ 11

12 REKORDÅR FOR UDSENDELSER I 2010 satte Læger uden Grænser i Danmark rekord for antallet af udsendte danskere. Hvor vi på et normalt år ligger på mellem 42 og 45 udsendelser, var der i læger, sygeplejersker, jordemødre, logistikere og administratorer, der rejste ud for at hjælpe nødlidende. 17 læger rejste ud fra Danmark, hvoraf de fire var kirurger, og det er det højeste antal udsendte læger nogensinde. Jordskælvet i Haiti gav allerede tidligt på året travlhed med at sende folk afsted, der både havde erfaringen fra katastrofesituationer og talte fransk. Seks danske udsendte deltog i den akutte fase, og i alt ti danskere arbejdede i Haiti i Internationalt set betød katastrofen i Haiti, at Læger uden Grænser efterfølgende kom til at mangle fransktalende udsendte og speciallæger til andre projekter rundt om Det er i stigende grad en god ide at lære fransk, hvis man vil ud med Læger uden Grænser i verden. Derfor blev der sat fokus på at rekruttere franskkyndige inden for alle fag og især speciallæger inden for kirurgi, gynækologi, anæstesiologi og intensiv medicin. Det er i stigende grad en god ide at lære fransk, hvis man vil ud med Læger uden Grænser, for i alt 38 procent af de danske udsendelser i 2010 gik til fransktalende lande. En anden tendens er, at man skal være parat til at arbejde i usikre områder. 12

13 Læger uden Grænser er afhængige af private midler for at yde neutral, upartisk medicinsk nødhjælp i lande som Afghanistan og Pakistan. Her bliver en otte-årig dreng behandlet på hospitalet i Lashkargah i Afghanistans Helmand-provins. Foto: Ton Koene REKORDÅR FOR UDSENDELSER Udsendte fra Danmark Flere af de udsendte på de foregående sider har påbegyndt deres udsendelse i Derfor er der forskel på antallet af nye udsendte i 2010 og dem, der har været på vagt i procent af de danske udsendte i 2010 arbejdede på steder med en betydelig sikkerhedsrisiko. Det kræver en fleksibel arbejdsstyrke at hjælpe dem, der ellers ikke modtager lægehjælp i usikre områder. Derfor er det nu et kriterium for at blive rekrutteret, at man skal være parat til at arbejde i lande som Afghanistan, Sydsudan, Irak og den Demokratiske Republik Congo. Tom Lemser, ortopædkirurgisk overlæge udsendt til Haiti i september 2010: En sygeplejerske på min afdeling, der flere gange har været ude med Læger uden Grænser, nævnte ihærdigt, at der var brug for det, jeg kunne, i Haiti efter jordskælvet. Jeg har som så mange andre længe støttet humanitært arbejde økonomisk, men har også i længere tid ønsket at give en hånd med det praktiske arbejde. Nu havde børnene nået en alder, hvor hverdagen kunne hænge sammen, selvom jeg var væk en måned, og familie og arbejdsgiver bakkede op om turen, så jeg tog en måneds orlov. I Haiti var det oprindelige sundhedsvæsen brudt fuldstændigt sammen, og et halvt år efter jordskælvet var det stadig nødhjælpsorganisationerne, der tog sig af den akutte behandling af skader fra blandt andet trafikuheld, slagsmål, knivstikkerier og skudsår. Som jeg havde forventet, var der mange flere voldsomme skader og mere primitive arbejdsforhold, end jeg er vant til fra Hvidovre Hospital. Fagligt og især menneskeligt var det en stor udfordring, at vi 14 udsendte sammen med 500 lokale medarbejdere skulle få et stort, oppusteligt hospital til at Fagligt og især menneskeligt var det en stor udfordring, at vi 14 udsendte sammen med 500 lokale medarbejdere skulle få et stort, oppusteligt hospital til at fungere. fungere. Efter hjemkomsten var det meget tydeligt for mig, at vi både som patienter og sundhedsarbejdere er meget heldigt stillede i den vestlige verden. 13

14 DANSKE RESULTATER De samlede bidrag til Læger uden Grænser i Danmark nåede i 2010 op på knap 147 millioner kroner, hvoraf cirka 84 millioner kroner kom fra private bidragydere. Det er en stigning på godt 36 procent i forhold til 2009, hvor de samlede indtægter udgjorde 108 millioner kroner - heraf 63 millioner kroner fra private bidragydere. Læger uden Grænser oplevede fortsat i 2010 en stor velvilje til at støtte fra private bidragydere, og sammenlagt gav private personer, virksomheder, fonde og foreninger 110 millioner kr. i 2010, hvilket er en stigning på 30 millioner. kr. i forhold til Stigningen i private indtægter skyldes blandt andet stor opbakning til Læger uden Grænsers omfattende indsats i forbindelse med jordskælvet i Haiti og senere på året oversvømmelserne i Pakistan. Endelig har flere lært os at kende i løbet af året, og det har givet flere bidrag. Mange danskere udtrykker tillid til, at vi forvalter deres bidrag ansvarligt. I en måling foretaget af analyseinstituttet Nielsen, vurderes Læger uden Grænser igen i 2010 at have den højeste troværdighed blandt alle hjælpeorganisationer i Danmark. I 2010 modtog Læger uden Grænser ekstraordinært mange indtægter fra arv, nemlig 19 millioner kroner. Danida udbetalte i ,5 millioner kroner mod 26,6 millioner kroner i Danida-midlerne udgjorde dermed ca. 19 procent af de samlede indtægter i 2010 og 26 procent i Denne tilsyneladende forskel i støtten fra Danida skyldes, at de projekter, som vi modtager støtte til, udføres i varierende perioder, og at en del af støtten, der er givet i det ene år, til tider først kommer til udbetaling i det næste år. Resultaterne beskrevet på denne side er foreløbige tal for 2010 og udgør ikke de endelige reviderede regnskabstal. Disse vil blive offentliggjort på Læger uden Grænsers hjemmeside senest i juli Der kan derfor forekomme ændringer i tallene efter redaktionens afslutning. Stigningen i private indtægter skyldes blandt andet stor opbakning til Læger uden Grænsers omfattende indsats i forbindelse med jordskælvet i Haiti og senere på året oversvømmelserne i Pakistan. Mange frivillige bruger tid og arbejdskraft på at støtte Læger uden Grænser og er på den måde med til at nedbringe organisationens udgifter til løn. På kontoret i København arbejder 45 engagerede frivillige. De passer receptionen, taler med donorer, cykler på posthuset og i supermarkedet og løser mere specifikke opgaver indenfor blandt andet HR, regnskab og fundraising. Anker Pedersen er en af dem: Jeg har været frivillig på kontoret i København, siden jeg gik på efterløn i I 2010 blev det til 17 fulde ugers arbejde. Jeg står for forsendelser af varer, der bliver bestilt igennem netbutikken, sørger for at der er de nødvendige kontorartikler og hjælper til ved arrangementer. Det, jeg gør, aflaster de ansatte, så de kan koncentrere sig om deres arbejde. Jeg ville ikke kunne holde ud ikke at lave noget, og der bliver sat stor pris på, at jeg er her. Det er et miljø af ildsjæle, og der sker hele tiden noget. Der er hele tiden nye impulser fra folk, der skal ud i verden eller lige er vendt hjem. Det er meget inspirerende. Fordeling af indtægter i 2010: Private bidrag: 83,5 mio. kr. (56,9%) Danida og andre offentlige midler: 28,5 mio. kr. (19,3%) Fonde: 7,9 mio. kr. (5,4%) Virksomheder: 4,7 mio. kr. (3,2%) Arrangementer: 11,5 mio. kr. (7,9%) Klubber og foreninger: 2,2 mio. kr. (1,5%) Bidrag til forskning og kontordrift i Danmark: 8,5 mio.kr. (5,8%) Indtægter til hjælpearbejde Udgifter til administration, indsamling m.m

15 ÅBENHED Det er meget vigtigt for Læger uden Grænser at være helt åbne om vores økonomi. Vi og vores patienter er dybt afhængige af private donationer for at vi kan yde neutralt hjælp og handle uafhængigt af politiske, religiøse eller andre interesser. For det er ikke regeringer eller politikere, der skal afgøre, hvor vi giver nødhjælp. Derfor har vi et princip om at vi primært skal være finansieret at private midler Det er dyrere at rejse penge fra private end fra statsmidler, dels forbi de private bidrag kommer mange forskellige steder fra almindelige danskere, virksomheder, arv, private fonde m.v. Det kræver administration at håndtere og registrere disse forskellige bidrag korrekt. I 2010 har vi fået 28,5 millioner kroner i støtte fra Danida, det udgør 19,3 procent af vores samlede indtægter. De private bidrag i 2010 var på cirka 110 millioner kroner. Nogle organisationer får over 90 procent af deres indtægter fra staten, og det betyder, at de ikke skal bruge så mange kræfter og administration på at skaffe og håndtere penge fra private donorer. Fordi vi baserer størstedelen af vores arbejde på donationer fra private, har vi også en pligt til at fortælle, hvordan vi anvender pengene, Det gør vi blandet andet i denne beretning og på vores hjemmeside på De humanitære organisationer er ikke enige om, hvordan man beregner administrationsomkostninger. Hos Læger uden Grænser synes vi, at det er mest redeligt at opgøre alle vores udgifter, og vi har i alt 17,7 procent i udgifter til administration, fundraising og information. Meget mindre kan vi ikke gøre det for, når vi samtidigt insisterer på at sikre fuld gennemsigtighed, uafhængighed og handlekraft. Fordi vi baserer størstedelen af vores arbejde på donationer fra private, har vi også en pligt til at fortælle, hvordan vi anvender pengene. Fordi vi baserer størstedelen af vores arbejde på donationer fra private, har vi også en pligt til at fortælle, hvordan vi anvender pengene. 15

16 INTERNATIONALE RESULTATER 2009 Udsendelse af frivillige nødhjælpsarbejdere 2009 Teknikere og administratorer (43,1 %) Sygeplejersker og andet medicinsk personale (30,8 %) Læger og speciallæger (26,1 %) I 2009 var internationale nødhjælpsarbejdere udsendt med Læger uden Grænser, der dækkede stillinger. Herudover var der nationalt ansatte. Indtægter 2009 Private bidrag (74 %) Institutionelle midler (FN, ECHO og andre EU institutioner) (12 %) Andre private bidrag (fonde, virksomheder) (12 %) Øvrige kilder (2 %) Samlede indtægter: 665 mio. euro (ca. 5 mia. kr.) Projektomkostninger fordelt på verdensdele 2009 Afrika (68,5 %) Asien (14,1 %) Amerika (6,3 %) Mellemøsten (5,7%) Europa (3,0 %) Andre (2,3 %) Udgifter 2009 Projektarbejde (80 %) Fundraising (14 %) Administration (6 %) Samlede udgifter: 616 mio. euro (ca. 4,6 mia. kr.) De største operationer i 2009 Land Andel i mio euro DR Congo 49.7 Sudan 32.9 Zimbabwe 20.7 Somalia 18.6 Niger 17.6 Kenya 14.6 Nigeria 14.5 Haiti 12.8 Den Centralafrinske Republik 12.6 Tchad Læger uden Grænser har i dag 19 nationale afdelinger spredt over hele verden: Australien, Belgien, Canada, Danmark, England, Frankrig, Grækenland, Holland, Hong Kong, Italien, Japan, Luxembourg, Norge, Schweiz, Sverige, Spanien, Tyskland, USA og Østrig med underafdelinger i Argentina, Brasilien, Sydafrika og de Forenede Arabiske Emirater. Organisationens internationale hovedkontor ligger i Geneve i Schweiz. De nationale afdelinger aflægger selvstændige regnskaber på forskellige tidspunkter i overensstemmelse med deres nationale lovgivninger, og derfor er det konsoliderede internationale regnskab for 2010 endnu ikke afsluttet. Tallene her er således de revisionsgodkendte tal for kalenderåret Læger uden Grænser bruger de indsamlede midler til at give uafhængig medicinsk nødhjælp til ofre for krig, katastrofer, epidemier og andre kriser i over 64 lande. Vi tilstræber at give hjælp til dem, der behøver den mest, uanset etnisk oprindelse, religion eller politisk tilhørsforhold. For at få adgang og give pleje til de mest sårbare må vores projekter og indsats være ubetinget uafhængige af politiske, religiøse eller økonomiske interesser. Derfor er vi afhængige af den støtte, vi modtager fra private, og som udgør størstedelen af vores samlede indtægter. I 2009 blev årets indtægter 665 millioner euro, hvilket var et fald på 10 millioner euro (1,5 %) i forhold til Udgifterne faldt med fem procent i forhold til Af de samlede udgifter er 490 millioner euro (80 %) gået direkte til nødhjælpsarbejde og 126 millioner euro (20 %) til fundraising samt generel administration. Læger uden Grænser bruger de indsamlede midler til at give uafhængig medicinsk nødhjælp til ofre for krig, katastrofer, epidemier og andre kriser i over 64 lande.

17 STØTTE FRA DANIDA Danida støttede i 2010 Læger uden Grænsers arbejde med i alt 27,5 millioner kroner. Bevillingerne blev givet til projekter i DR Congo, Tchad, Sydsudan og Zimbabwe, ligesom Danida støttede udsendelse af danskere til Læger uden Grænsers internationale projekter. SEKS MILLIONER KRONER TIL KATASTROFEBEREDSKABET I DR CONGO Læger uden Grænser har opbygget et centralt katastrofeberedskab i DR Congo, der er parat til at rykke ud i tilfælde af epidemier, naturkatastrofer og krigshandlinger. I 2010 sikrede beredskabet hygiejniske forhold og basal sundhedshjælp til internt fordrevne. Andre indsatser var mæslingevaccination af flere end børn og vaccination af personer mod gul feber efter udbruddet af det første bekræftede tilfælde af gul feber siden Desuden trænede Læger uden Grænser sundhedsministeriets ansatte i et epidemiologisk overvågningssystem i Equateur-provinsen. Projektets samlede budget: kroner. Danidas bidrag: kroner SEKS MILLIONER KRONER TIL UDSENDEL- SE AF DANSKERE I 2010 udsendte Læger uden Grænser 55 læger, sygeplejersker, psykologer, administratorer, logistikere med flere til at arbejde i vores internationale projekter inden for humanitære katastrofer og udviklingsarbejde. Danida dækker en stor del af udgifterne til kurser, forberedelse og udsendelse. Samlet budget: kroner Danidas bidrag: kroner FEM MILLIONER KRONER TIL SUNDHEDS- INDSATS I SYDSUDAN Mens Sydsudan forberedte sig til folkeafstemningen om uafhængighed i januar 2011, vedblev livet for mange i Sydsudan i 2010 med at være en kamp. Læger uden Grænser fortsatte med at behandle patienter for infektioner og sygdomme som malaria, tuberkulose, mæslinger og underernæring, udførte akutte kirurgiske indgreb og hiv/ aids-behandling. På hospitalet i Nasir, tæt på den etiopiske grænse, gjorde en nedgang i lokale spændinger og konflikter det muligt at udvide det medicinske program og kapaciteten og behandle flere patienter end tidligere år. Projektets samlede budget: kroner Danidas bidrag: kroner TRE MILLIONER KRONER TIL AKUTTE ERNÆ- RINGSINDSATSER I SYDSUDAN OG TCHAD Læger uden Grænser udførte akutte ernæringsindsatser i Sydsudan og Tchad som svar på fødevarekriser og store stigninger i antallet af alvorligt underernærede børn under fem år. Fødevarekriserne blev forværret af stigende fødevarepriser, usikkerhed og af, at det for mange ikke var muligt at dyrke og høste afgrøder, fordi de er blevet fordrevet fra deres hjem og marker. Med støtte fra Danida behandlede Læger uden Grænser i løbet af fire måneder børn i Dourbali i Tchad og børn i Bentiu i Sydsudan for underernæring, både ambulant og i de mest livstruende tilfælde ved indlæggelse. Projektets samlede budget : kroner Danidas bidrag: kroner SYV EN HALV MILLION KRONER TIL OFRE FOR SEKSUEL VOLD I ZIMBABWE I Zimbabwes hovedstad Harare ydede Læger uden Grænser medicinsk behandling og psykosocial støtte til personer udsat for seksuel og kønsrelateret vold. Et springende punkt, når det gælder medicinsk assistance efter en voldtægt, er, at behandlingen skal begynde indenfor 72 timer. Da er mulighederne størst for at forhindre spredning af seksuelt overførte sygdomme som hiv samt uønsket graviditet. Gennem målrettede oplysningsaktiviteter har Læger uden Grænser arbejdet for, at personer, der har været udsat for seksuel vold, søger behandling, og at de gør det indenfor 72 timer efter overgrebet. Projektets samlede budget: kroner Danidas bidrag: kroner Fødevarekriserne blev forværret af stigende fødevarepriser, usikkerhed og af, at det for mange ikke var muligt at dyrke og høste afgrøder, fordi de er blevet fordrevet fra deres hjem og marker. 17

18 Fødevarekriser er et tilbagevendende fænomen i Sahel-bæltet på tværs af Afrika fra vest til den østlige del af kontinentet. I 2008 udløste kombinationen af fravær af regn, høje fødevarepriser og ringe købekraft en alarmerende situation i det sydlige Etiopien. Foto: Juan Carlos Tomasi / MSF TAK TIL... Tak til fonde, foreninger og klubber, der har støttet Læger uden Grænser med kr. eller derover i 2010 Asta og Jul. P. Justesens Fond Augustinus Fonden Aulum Y`Mens Club Baixamar Fonden Bang-Fonden Bente og Ib Malgaard Lauridsens Fond BHI Fonden BHJ-Fonden Boghandler Børge Nielsen og Hustrus Fond Bornholms Hospital Borum Fonden BUPL C. Bendix Fond Concordia Fonden Copenhagen International Rotary Club Dampskibsselskabet Orients Fond Dansk Industri Dansk Journalistforbund Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sygeplejeråd Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond Danske Banks Fond De Danske Lions Klubbers Katastrofe- og Hjælpefond Det Hansen-Bille Braheske Familiefond Det Saxildske Familiefond Direktør J.P.A. Espersen og Hustrus Fond Direktør Jacob Madsen og Hustru Olga Madsens Fond Direktør Otto E. & Sigrid Andersen Legat Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat Elly Valborg og Niels Mikkelsens Fond Ernst og Vibeke Husmans Fond Eyvind R. Witte og Hustrus Legat Fabriksejer Dreyer Myhrwold og Hustrus Legat Fag og Arbejde FOA Familiefonden af den 1. oktober 1975 Familien Hede Nielsens Fond Fonden af 20. december Fonden af 24. december 2008 Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Foreningen Plan-Danmark Foreningen Roskilde Festival Forsamlingshuset Operaen Frantz Hoffmanns Mindelegat Færchfonden Gerda Laustsens Fond Godsejer Thorkild Flouron Dahls Familiefond Gospelkoret Collage Bykirken Grete og Sigurd Pedersens Fond Grosserer Andreas Collstrop og Søns Mindelegat H. Bundes Fond Himmelblåfonden HK Midtvest Ida Og J. Rindoms Fond International Women s Club Karl Randrups Fond Kirsten og Peter Bangs Fond Kong Christian den Tiendes Fond Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond Kristelig Fagforening Kunstforeningen Minerva Lars Erik Andersens Familiefond Lemvigh-Müller Fonden Lida og Oskar Nielsens Fond Lions lokale klubber Lippmann Fonden Loge nr. 22 ved Niels Juel Malernes Fagforening Margot Fribergs Fond Marie Helene Andersens Fond Metro-Schrøder Fonden Møllerens Fond Nils Kevin Jacobsens Familiefond Nordea Fonden Novo Nordisk Fonden Odd Fellow-Logen Oticon Fonden Ragnhild Bruuns Fond Region Hovedstaden - Koncern Praksis RengøringsCompagniets Fond Rigmor Nielsens Fond Rodox Fonden Rørkærfonden The John and Birthe Meyer Foundation Toyota-Fonden Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Vinhandler Jørgen Dreyer og Hustrus Legat Vinhandler, N. O. Andersens Legat Y Men s lokale klubber Aase og Ejner Danielsens Fond Tak til virksomheder, der har støttet Læger uden Grænser med kr. eller derover i ndC A/S A/B Gyldenløvesgade 6-8 A/B Solgården A/S F. Heimann & Co v/ Karen Andersen Aalund Business Research A/S Addvisor v/ Kim E. Nielsen Advokataktieselskabet af 1 Januar Advokaterne Haumann & Fastrup Altan.dk A/S Ambu A/S Amino.dk Analyzers Annaheim A/S Anti-Rust Roskilde ApS Apexa ApS Arkitekt Karsten Vibild MAA Aps ASTERISK & CO. A/S Balticemballage Holding Aps Bandagist-Centret AS Biomar A/S Bon A Parte A/S C. J. Brandt ApS C.C. Jensen A/S Capgemini Danmark A/S Carl Ras A/S Carlsberg Breweries A/S CBP Invest ApS CMS Dental ApS CombInvest Århus A/S Crystal Art Software ApS Dahlberg Assurance Brokers A/S Dan Agentur Aps Danfoss Dansk Tegnefilm Kompagni Danskbureauet Discus A/S Dowa ApS EBO Consult A/S Ejendomsadm. 4 B A/S Ejendomsselskabet Viborg A/S Explicity ApS v/ Torben Krogh Jeppesen Farremosen Invest A/S Ferd. Færch & Co A/S Fog Ink Aps. Forca A/S Forlaget Klematis A/S Fotograf Ulrik Jantzen - DAS BURO Ganløse Lægehus Gauerslund Vandværk I/S GBJ Revision & Økonomisk Rådgivning A/S Gl. Smidstrup Ejendomsudvikling ApS H. P. Therkelsen A/S Hair and Body Care A/S Hartmanns Teater Heine Svarrer Henrik Petersen Hornsyld Købmandsgaard A/S Haarup Maskinfabrik A/S I.K. Consultants ApS Impuls Motionscenter A/S Internationale Transporter A/S iperformance ApS J & K Eberhardt ApS J.H. Transport ApS Jens Agerbeck Holding Aps Jensen Diesel Aps Kangamiut Seafood A/S Kim Boskjold Kirurgisk Klinik Roskilde Klartekst ApS 18

19 Knauf A/S Kommunikationsbureauet København Kompagniet af 1991 A/S Kompas Kommunikation Lims Konsulenter ApS Lindberg Press Lund Elmer Sandager Lundorf & Langkjær ApS Læge Bettina Poulsen Læge Eddie Nielsen Lægepraksis, Østerbrogade 45, KBH Ø Lægerne Kanaltorvet Albertslund Lægerne Merete Sværke & Ulla Asping Marine Shipping ApS Masai Clothing Company Aps Mico ApS Multidata A/S Munch Konsulent NCC Construction Danmark A/S Netmester A/S NIlfisk-Advance A/S - NKT Holding Nohr-Con Aps NOMECO A/S Nord-Fair A/S Nordimed ApS NORMA ApS North Flyning A/S NP/Grey København A/S O&E Organization & Execution ApS OK Plast I/S PADS Paludan ApS Partner Revision Vest A/S Perspektivgruppen ApS PKA A/S Plastikkirurgisk Speciallægeklinik Platon A/S Plougmann & Vingtoft Protac A/S Raunholt ApS Rohde Nielsen A/S Russell Reynolds Associates A/S Saxofonværkstedet Scandi-Link Holding ApS Siemens Windpower SKAGEN Fondene Skovex Speciallæge Elsebeth Nielsen Speciallæge, dr.med Annemette Oxholm SPoHT Consulting ApS Sprogcafeen SSP Financing Limited Steen Varsted Software ApS Steffca A/S Stennevad A/S Stentor A/S Stof og Stil Sving Holding ApS Svitzer A/S SVM Automatik A/S Syntase A/S Søren Hertz Søren Øst Hansen Søstjernen TC Anlæg A/S Tectum A/S Telit - Tele ApS Tente A/S Thomson Reuters Professional A/S Ticket to Heaven A/S Tiedemann Independent A/S Topdanmark Forsikring A/S Tvilum-Scanbirk ApS Unilabs a.s UNIPAK A/S Unite Consult ApS Unizyme Laboratories A/S Valora Trade Denmark A/S West Samoa Consult Wise Men Inc ApS Østertoft ApS Tak til virksomheder, organisationer og personer, der via gratis ydelser, produkter eller egne indsamlingsarrangementer har bidraget til Læger uden Grænsers hjælpearbejde i A & D resources Adnuvo A/S Advokat Gorrisen Federspiel Advokat Henrik Mansfeldt Witt, Integralaw Advokat Ole Sigetty, Németh & Sigetty Alertnet Alien Beat Club X-Factor Best Western City Hotel Bezzerwizzer Billund Lufthavn Birkerød Sogns menighed Bo Grønt, Høsterkøb Bryan Rice Cairos Consult Calligraphen Danmark ApS ChangePartner ApS Copenhagen Film og Tv Dagbladet Information DANDERS & MORE Deluxe Dans Donerdindag.nu og Sohail Asghar Empire Bio Entertainer Bubber Favsbjerg Festival Flemming Pless og Christians Kirken Food to Come Forex Formula A/S Fotograf Claus Kunckel Fotograf Klavs Bo Christensen Fredensborg Vandrehjem Frederiksberg Gymnasium Friluftsland A/S Frivillige i Læger uden Grænser Grafisk designer Nina Grut HR Manager IMA Data Jeppe Eisner Julie Berthelsen Jytte Abildstrøms Teater Kids for Kids-Fonden TAK TIL... Kiropraktik i Centrum Komikkontoret Kommunikationsvirksomheden Københavns Lufthavne Lauritz.com A/S Lis Sørensen og Band Læge Bjarke Sørensen/ALSO Marianne Tholstrup Lauritzen MBK A/S, Michael Brorsen Norrbom Vinding Ordrup Kirke Personalechefer i Danmark Personer, der via mærkedage og mindehøjtideligheder har samlet ind til Læger uden Grænser Personer, der via tv-programmer, præmiebeløb eller honorarer har støttet Læger uden Grænser Professor Henrik Friis, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet Professor Kim Fleischer Michaelsen, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet Responsive A/S Rigshospitalets bibliotek, Christine Munch-Petersen Roskilde Festival Sct. Georgs Gilderne Sct. Mariæ Skole SICEF Karrieremesse Skanderborg Festivalklub (FØLA) Skejby Universitets Hospital Skuespiller Pelle Nordhøj Kann SMAG/v. Nikolaj Holst Supersonic Surfjoint The Body Shop Denmark Ticket 2 Heaven Time2web Tina Richter Trendsales A/S Userneeds Visma Øster Åby Friskole 19

20 Tak fordi du hælper os med at hjælpe andre!

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

UNDERERNÆRING. Journalen. Kampagne om underernæring og udviklingen af et nyt produkt, der kan redde 36 millioner børn TEMA:

UNDERERNÆRING. Journalen. Kampagne om underernæring og udviklingen af et nyt produkt, der kan redde 36 millioner børn TEMA: TEMA: UNDERERNÆRING Kampagne om underernæring og udviklingen af et nyt produkt, der kan redde 36 millioner børn Magasin fra Læger uden Grænser/MSF i Danmark Nr. 84 November 2010 Journalen INDHOLD Foto:

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Journalen. Handelsaftale truer hiv-smittedes medicin. Sydsudan mangler AKUT nødhjælp. Tema: Fotoserie: Burundi kæmper mod malaria

Journalen. Handelsaftale truer hiv-smittedes medicin. Sydsudan mangler AKUT nødhjælp. Tema: Fotoserie: Burundi kæmper mod malaria Journalen Magasin fra Læger uden Grænser/MSF i Danmark Nr. 82 juni 2010 Handelsaftale truer hiv-smittedes medicin Fotoserie: Burundi kæmper mod malaria Tema: Sydsudan mangler AKUT nødhjælp 1 INDHoLD Foto:

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden

Nyhedsjournalen. En gave med mening. Julekort fra Læger uden Grænser se bagsiden Nr. 45 nov. 2002 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Foto: Gilles Saussier En gave med mening Øjenkontakt. Det lille øjeblik, hvor barnet i tillid rækker hånden frem, det

Læs mere

Millioner af spædbørn kan reddes. Hvert år dør syv millioner børn under graviditet, fødsel eller inden de er en måned gamle.

Millioner af spædbørn kan reddes. Hvert år dør syv millioner børn under graviditet, fødsel eller inden de er en måned gamle. Nr. 80 nov. 2009NYHEDSJOURNALEN N Y H E D S B R E V F R A L Æ G E R U D E N G R Æ N S E R / M S F I D A N M A R K Foto: Mikkel Dalum/MSF Millioner af spædbørn kan reddes Hvert år dør syv millioner børn

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Ugandas bange børn. Et virkeligt mareridt hver nat En humanitær krise har hærget det nordlige Uganda i snart 20 år. Det er børnene, der lider mest.

Ugandas bange børn. Et virkeligt mareridt hver nat En humanitær krise har hærget det nordlige Uganda i snart 20 år. Det er børnene, der lider mest. Nr. 63 marts 2006NYHEDSJOURNALEN NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Ugandas bange børn Foto: Sven Torfinn Hver nat forlader 7.000 børn deres hjem for at søge sikkerhed i Gulu i Uganda af

Læs mere

En gave for livet. Læger uden Grænser i dit testamente

En gave for livet. Læger uden Grænser i dit testamente En gave for livet Læger uden Grænser i dit testamente En gave med en særlig værdi Arv udgør en vigtig del af de samlede bidrag til Læger uden Grænser (MSF). Når mennesker betænker os i deres testamente,

Læs mere

En gave for livet. Læger uden Grænser i dit testamente

En gave for livet. Læger uden Grænser i dit testamente En gave for livet Læger uden Grænser i dit testamente En gave med en særlig værdi Arv udgør en vigtig del af de samlede bidrag til Læger uden Grænser (MSF). Når mennesker betænker os i deres testamente,

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Journalen. Magasin fra Læger uden Grænser i Danmark Nr. 85 April 2011. Lang og farlig

Journalen. Magasin fra Læger uden Grænser i Danmark Nr. 85 April 2011. Lang og farlig Journalen Magasin fra Læger uden Grænser i Danmark Nr. 85 April 2011 AFGHANISTAN: Lang og farlig vej til lægen 1 Indhold Foto Mario Travaini Læger uden Grænsers centrale værksted i DR Congos hovedstad,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

NYHEDSJOURNALEN. Tilbage til et værdigt liv

NYHEDSJOURNALEN. Tilbage til et værdigt liv Nr. 65 juli 2006 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK NYHEDSJOURNALEN Tilbage til et værdigt liv En underlivs-operation kan hjælpe fistel-ramte kvinder tilbage til en tilværelse, der igen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

NYHEDSJOURNALEN. Det er min pligt at hjælpe. Ung dansk læge på vej til DR Congo

NYHEDSJOURNALEN. Det er min pligt at hjælpe. Ung dansk læge på vej til DR Congo Nr. 79 august 2009 NYHEDSJOURNALEN N Y H E D S B R E V F R A L Æ G E R U D E N G R Æ N S E R / M S F I D A N M A R K Stort foto: Claus Kunckel Lille foto: Per-Anders Pettersson/Getty Images Ung dansk læge

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Malaria NYHEDSJOURNALEN. den meningsløse dræber

Malaria NYHEDSJOURNALEN. den meningsløse dræber Nr. 66 august 2006 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK NYHEDSJOURNALEN Foto: Serge Sibert/Cosmos Malaria den meningsløse dræber Hvert 30. sekund dør et barn af malaria en sygdom som med den

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Nyhedsjournalen. Ny borgerkrig i Sudan

Nyhedsjournalen. Ny borgerkrig i Sudan Nr. 52 marts 2004 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Nyhedsjournalen Ny borgerkrig i Sudan En ny og særdeles brutal borgerkrig hærger igen Sudan. Bombefly og lokale lejetropper raserer,

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Journalen. Magasin fra Læger uden Grænser i Danmark Nr. 88 December 2011

Journalen. Magasin fra Læger uden Grænser i Danmark Nr. 88 December 2011 Journalen Magasin fra Læger uden Grænser i Danmark Nr. 88 December 2011 1 Indhold Et tog snegler sig igennem slumområdet Kibera i Kenyas hovedstad Nairobi. Halvdelen af verdens befolkning bor i dag i byer,

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

100 PATIENTER. nr. 100. som vi takket være jeres bidrag har hjulpet til et bedre liv. Mød nogle af dem vi aldrig glemmer på side 6-7.

100 PATIENTER. nr. 100. som vi takket være jeres bidrag har hjulpet til et bedre liv. Mød nogle af dem vi aldrig glemmer på side 6-7. Magasin fra Læger uden Grænser i Danmark journalen nr. 100 November 2014 100 PATIENTER som vi takket være jeres bidrag har hjulpet til et bedre liv. Mød nogle af dem vi aldrig glemmer på side 6-7. LEDER

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Knuste kvinder. Det gik dine penge til De danske bidrag til Læger uden Grænser reddede mange liv i 2006. Læs hvordan dine penge blev brugt.

Knuste kvinder. Det gik dine penge til De danske bidrag til Læger uden Grænser reddede mange liv i 2006. Læs hvordan dine penge blev brugt. Nr. 71 okt. 2007NYHEDSJOURNALEN NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Knuste kvinder Foto: Pep Bonet Voldtægt efterlader tusinder af kvinder udstødte, ydmygede og ødelagte. Det gik dine penge

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nyhedsjournalen. Når babyer koster liv

Nyhedsjournalen. Når babyer koster liv Nr. 53 maj 2004 NYHEDSBREV FRA LÆGER UDEN GRÆNSER / MSF I DANMARK Foto: Karsten Bidstrup Nyhedsjournalen I den fattige del af verden kan det være livsfarligt at være gravid og at føde. Det kræver hvert

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Få styr på fondens katastrofefilantropi

Få styr på fondens katastrofefilantropi Få styr på fondens katastrofefilantropi Efteråret er orkansæson på det amerikanske kontinent, og det minder os om Hurrycane Sandy, der d. 29. oktober 2012 ramte den amerikanske østkyst og spredte død og

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG SAMFUNDSFAG fsa Eksempel på prøveopgaver SAMFUNDSFAG januar 2007 Du skal vælge et af de tre prøveoplæg: 1 Fedme og overvægt et politisk problem? 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde 1 Fedme

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/5 den 2. september 2014 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/5 den 2. september 2014 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/5 den 2. september 2014 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Bent Nicolajsen (BN), næstformand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Ilse Fjalland

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

RØDE KORS FUNDRAISING RØDE KORS / 2014 1

RØDE KORS FUNDRAISING RØDE KORS / 2014 1 RØDE KORS FUNDRAISING 2014 RØDE KORS / 2014 1 FUNDRAISING Fundraising kan defineres på mange måder, men handler grundlæggende om at skaffe midler til det projekt, som du eller din organisation har påtaget

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere