KOLOFON. Ansvarshavende redaktør Michael G. Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLOFON. Ansvarshavende redaktør Michael G. Nielsen"

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 KOLOFON Læger uden Grænser (MSF) Kristianiagade København Ø Telefon : Læger uden Grænsers hjemmeside : Læger uden Grænser på Facebook : twitter.com/msf_dk Ansvarshavende redaktør Michael G. Nielsen Redaktion og tekst Maria Dohn Merete Engell Tina Køster Fogelberg Anne Larsen Anne Sofie Munk Michael G. Nielsen Christian Nørgaard Ellen Thorsen Layout og produktion: Kommunikationsvirksomheden.dk Tryk: Arco Grafisk Oplag: stk. Forsiden: Pakistan blev i august ramt af de værste oversvømmelser i 80 år. Millioner af mennesker blev berørt af katastrofen, mange blev fordrevet fra deres hjem, afgrøder blev ødelagt og hele landsbyer skyllede væk. Læger uden Grænser udførte i resten af 2010 flere end konsultationer, behandlede underernærede børn, uddelte telte og nødhjælpspakker og byggede latriner og håndvaske for at undgå spredning af vandbårne sygdomme. Foto: Ton Koene Bagsidefoto: Cheme Andersen Redaktionen afsluttet 28. januar 2011 Katastrofesituationer kræver ofte, at man må tage de midler i brug, der nu er til rådighed. Her bliver en 27-årige kvinde, der pådrog sig alvorlige skader i ansigt og hoved, behandlet i en midlertidigt indrettet skadestue i en container i dagene efter, at jordskælvet ramte Haiti. Foto: Frederic Sautereau. 2

3 FRA BESTYRELSEN Læger uden Grænsers bestyrelse 2010: Fra venstre sygeplejerske Anita Arslan, læge Christian Fabiansen (udtrådt af bestyrelsen), læge Vibeke Brix Christensen, læge Jonas Torp-Ohlsen, sygeplejerske Birthe Roelsgaard, sygeplejerske Jesper H.L. Jørgensen, jordemoder Thilde Knudsen og arkitekt Mauro Lucardi. Foto: Claus Kunckel/MSF 2010 har på mange måder været et skelsættende år for Læger uden Grænser - i Danmark som internationalt. Det blev året, hvor vi gennemførte den største enkeltstående katastrofeindsats i organisationens historie nemlig i Haiti - fra få øjeblikke efter jordskælvet den 12. januar og igennem hele det ulykkelige år for landet. I oktober brød en koleraepidemi ud, som kunne være håndteret meget mere effektivt, hvis alle de tilstedeværende organisationer havde brugt nogle af de enorme indsamlede summer til at hjælpe ofrene i teltlejrene med rent drikkevand, sanitet og affaldshåndtering. Den manglende reaktion resultaterede i en landsdækkende koleraepidemi, der har smittet og krævet over liv. Læger uden Grænser og et hold cubanske læger har stået for størstedelen af behandlingen. Det blev i den grad skelsættende, at Læger uden Grænser i 2010 fik den hidtil største både moralske og økonomiske opbakning fra danskerne i vores historie. Tusind tak for det! Samtidigt sendte vi i det forgangne år flere danske læger ud end nogensinde før, foruden alle andre faggrupper, og tak for deres store engagement også. Det blev desværre også skelsættende, at den danske regering valgte at fravige et hidtil urørligt princip om, at humanitær hjælp skal gives neutralt og ud fra behov. Hvor humanitær hjælp hidtil har været fredet for politisk indblanding, blev det nu visse steder betinget af en militær strategi. Dermed ydes det ikke på et upartisk grundlag. Begrundelsen for at yde dansk statslig humanitær hjælp til Pakistan efter oversvømmelserne i august var ifølge udviklingsministeren dels de her meldinger om, at Taliban løber rundt og deler nødhjælp ud, og dels at situationen er så alvorlig. Med andre ord blev hjælpen givet med et sikkerhedspolitisk sigte fremfor et humanitært. Konsekvensen er, at de stridende parter i konflikten ikke har tillid til de tilstedeværende organisationer. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved motiverne, og vores adgang til de nødlidende kommer i fare. Hvis man skal yde neutral, upartisk medicinsk nødhjælp i lande som Afghanistan og Pakistan, kræver det, at alle de stridende parter accepterer vores tilstedeværelse. Det er ikke nemt, og det tager tid. Men det er den eneste mulige vej. Civile afghanere kommer til vores hospital i Helmand-provinsen og fortæller, at de af frygt for repressalier ikke tør lade sig behandle på steder, hvor der er våben og militære interesser. Samtidig ser vi nu, at nødhjælpsorganisationer, der har været under militær beskyttelse i Afghanistan, trækker sig ud. De har ikke andet valg, da de bliver opfattet som part i konflikten. Læger uden Grænser vælger at forblive fuldstændig neutrale i ord og handling. Endelig blev 2010 året, hvor Læger uden Grænser i Danmark kom i gang med et ambitiøst forskningsprojekt TreatFOODprojektet. Målet er at udvikle et billigt og patentfrit ernæringsprodukt, der indeholder de vitaminer og mineraler, der er helt nødvendige for udviklingen hos verdens 36 millioner akut moderat underernærede børn. Sådan et produkt findes ikke i dag, men det håber vi at udvikle i løbet af få år i samarbejde med blandt andre ernæringsforskere fra Københavns Universitet. Det vil for alvor være skelsættende. På bestyrelsens vegne Jesper H.L. Jørgensen Formand, Læger uden Grænser 3

4 HAITI 4 Foto: Julie Remy

5 HAITI I de første to dage efter jordskælvet formåede Læger uden Grænser at behandle næsten sårede. Indsatsen var fokuseret på akut kirurgisk hjælp til de mest alvorligt sårede. Udsendte fra Danmark: Monica Back, Sanni Bundgaard, Ulla Collins, Merete Engell, Anna F. Jørgensen, Tom Lemser, Jonas Torp Ohlsen, Birgit Olsen, Norbert Payne og Johannes Yde. Haiti var allerede et land i knæ, da det i 2010 blev ramt af ikke bare én, men to katastrofer. Første gang den 12. januar, da et kraftigt jordskælv, som anslået dræbte over mennesker, gjorde 1,6 millioner hjemløse og lagde hovedstaden Port-au-Prince og de omkringliggende byer i ruiner. Anden gang i oktober, da et sjældent udbrud af kolera spredte sig med voldsom fart i det hårdt prøvede land. I januar 2011 var epidemien landsdækkende, havde gjort over mennesker syge og kostet mindst liv. På få måneder behandlede Læger uden Grænser næsten kolerasmittede i organisationens 50 behandlingsfaciliteter i landet. På trods af, at der efter jordskælvet var samlet massivt ind over hele verden til at få Haiti på fode igen, og på trods af anslået hjælpeorganisationers tilstedeværelse i landet, var der ikke gjort meget for at sikre ordentlige sanitære forhold, rent vand og affaldshåndtering. Op imod en million mennesker levede et år efter jordskælvet fortsat i lejre under kummerlige forhold, og det gav optimale betingelser for, at koleraen kunne sprede sig. Katastrofeindsatsen i Haiti i 2010 blev den største operation i Læger uden Grænsers knap 40-årige historie. I dagene og ugerne efter jordskælvet gjaldt det om at redde de liv, der stadig kunne reddes. Personale og udstyr blev fløjet ind, og der blev opereret i døgndrift i oppustelige felthospitaler og på parkeringspladser uden for etablerede hospitaler af frygt for efterskælv. Efter at den akutte fase var overstået, drev Læger uden Grænser fortsat syv hospitaler i Port-au-Prince og et i byen Léogâne samt Foto: Julie Remy støttede to offentlige hospitaler i hovedstaden og et i byen Jacmel. Arbejdet med at genopbygge hospitalerne fortsætter i I alt har Læger uden Grænser behandlet mennesker, udført operationer og hjulpet flere end nyfødte til verden i Haiti i Samtlige de 104 millioner euro, som privatpersoner over hele verden har givet til Læger uden Grænsers arbejde i Haiti, er blevet brugt. Danskerne støttede arbejdet i Haiti med 16,3 millioner kroner i Katastrofeindsatsen i Haiti i 2010 blev den største operation i Læger uden Grænsers knap 40-årige historie. I dagene og ugerne efter jordskælvet gjaldt det om at redde de liv, der stadig kunne reddes. 5

6 PAKISTAN 6 Udsendte fra Danmark i 2010: Christine Andersen, Erik Heyer og Mal Pantelic. Voldsomme regnskyl førte i starten af august til de værste oversvømmelser i Pakistan i 80 år mennesker omkom i vandmasserne, og ødelæggelserne var enorme. Hele landsbyer skyllede væk, og mange områder blev afskåret fra omverdenen, fordi broer styrtede sammen og veje blev oversvømmede. Ved slutningen af 2010 boede tusinder stadig i midlertidige lejre uden at have noget at vende tilbage til. Deres huse var skyllet væk og afgrøderne ødelagte. Læger uden Grænser ydede lægehjælp i lejrene, uddelte Ved årets slutning uddelte Læger uden Grænser 7,6 millioner liter rent vand hver dag og havde konstrueret i alt 843 latriner, 280 bade og 130 håndvaske for at undgå spredning af vandbårne sygdomme. nødhjælpsartikler og sikrede rent vand og toilet- og hygiejneforhold. En vigtig opgave var desuden at overvåge sundhedstilstanden blandt de fordrevne, holde øje med eventuelle udbrud af smitsomme sygdomme og sikre beredskabet til at reagere hurtigt på dem. Fra august og året ud gennemførte Læger uden Grænser flere end konsultationer fra fem hospitaler, syv mobile klinikker og seks centre til behandling af patienter med diarré underernærede børn blev behandlet, og nødhjælpspakker og mere end telte blev uddelt. Millioner af mennesker blev berørt af oversvømmelserne i Pakistan. Mange blev fordrevet fra deres hjem, afgrøder blev ødelagt, og hele landsbyer skyllede væk. Foto: Ton Koene Ved årets slutning uddelte Læger uden Grænser 7,6 millioner liter rent vand hver dag og havde konstrueret i alt 843 latriner, 280 bade og 130 håndvaske for at undgå spredning af vandbårne sygdomme. For at sikre, at vi uhindret kan hjælpe den pakistanske befolkning uafhængigt af politiske og militære interesser, modtager Læger uden Grænser ikke penge fra nogen regeringer til vores arbejde i Pakistan.

7 SYDSUDAN Udsendte til Sydsudan i 2010: Assia Amal Bada, Ann-Sophie Nielsen, Michael Gylling Nielsen, Sidsel Lykke Nielsen, Jens Windahl Pedersen, Lotte Valentiner og Ronald Van Beest. Ved udgangen af 2010 stod sydsudaneserne over for et afgørende valg. En folkeafstemning skulle afgøre, om Sydsudan skulle løsrive sig fra det nordlige Sudan, som den sydlige del har været i krig med i Afrikas længstvarende konflikt fra Krigen mellem nord og syd kostede anslået to millioner mennesker livet og drev andre fire millioner på flugt. Uanset udfaldet, som ved redaktionens slutning ikke var kendt, er Sydsudan et af de mindst udviklede og samtidig mest sygdomsplagede områder i verden, hvor befolkningen skal gå længst efter lægehjælp, og af samme grund er det et af Læger uden Grænsers største indsatsområder. Ved udgangen af 2010 drev vi 27 projekter i 13 af Sydsudans stater, hvor vi forsøgte at nå så mange som muligt gennem mobile klinikker, ambulante behandlinger og hospitalsindlæggelser. Læger uden Grænser har etableret beredskab til at reagere i forhold til pludseligt opståede nødsituationer og ernæringskriser. Vi er på samme tid i stand til at reagere på uroligheder ved grænseområderne mellem nord og syd og evakuere personalet om nødvendigt. Den dødelige parasitsygdom kala azar er en blandt flere oversete sygdomme, der plager Sydsudan. Området blev i slutningen af 2010 ramt af det værste udbrud af kala azar i otte år, hvilket blot var et symptom på den humanitære krise. Tre fjerdedele af befolkningen havde ikke adgang til selv grundlæggende lægehjælp, og det svage sundhedssystem var ikke i stand til at reagere på sådan en nødsituation. Udbruddet blev forværret af den udbredte underernæring, som svækker immunforsvaret. Læger uden Grænser behandlede i de første ti måneder af børn med alvorlig underernæring, hvilket er en stigning på 20 procent i forhold til samme periode i 2009 og 50 procent flere i forhold til hele Ved udgangen af 2010 drev vi 27 projekter i 13 af Sydsudans stater, hvor vi forsøgte at nå så mange som muligt gennem mobile klinikker, ambulante behandlinger og hospitalsindlæggelser. 7

8 VACCINATIONER 8 Udsendte til vaccinationskampagne i Malawi i 2010: Joseph Edmonson, Irene Juul Jensen, Chahlotte Stevnhoved, Lotte Valentiner, Kristian Aagaard. I de seneste årtier har børnesygdomme som mæslinger været på tilbagetog, hvilket har givet håb om, at sygdommen kunne udryddes globalt inden for en kort årrække. Men 2010 viste desværre, at de ambitiøse mål blev sat for tidligt. En ringe medicinsk reaktion på en bølge af udbrud i Afrika syd for Sahara og utilstrækkelig finansiering betyder, at sygdommen er langt fra under kontrol. I 2008 døde mere end mennesker af mæslinger, hvoraf de fleste var børn under fem år. Mæslinger er en yderst smitsom sygdom, der kan opstå, så snart vaccinationsdækningen i en befolkning falder under et vist niveau. Børn i fattige lande er i særlig risiko for komplikationer og død. I årevis har Læger uden Grænser reageret på udbrud i samarbejde med sundhedsministerier i mange lande. I 2010 støttede vi sundhedsministeriet i Malawi i behandlingen af syge på hospitaler og klinikker og vaccinerede over 2,5 millioner børn mod mæslinger. Udbrud i 2010 ramte mange lande syd for Sahara, herunder Tchad, Malawi, Zimbabwe, Sydafrika, Nigeria og Den Demokratiske Republik Congo. Det særligt overraskende ved den seneste genopblussen af mæslinger er, at det ikke længere hovedsageligt finder sted i krigshærgede lande med svage sundhedssystemer, men også i stabile lande, hvor vaccinationsprogrammerne allerede har været i gang i en årrække. Dette viser, at der er noget galt med den nuværende indsats mod mæslinger. Det koster i dag under seks kroner at vaccinere et barn mod mæslinger, og det gør det til en af de mest omkostningseffektive I 2010 vaccinerede Læger uden Grænser over 2,5 millioner børn mod mæslinger i Malawi og støttede sundhedsministeriet i behandlingen af syge på hospitaler og klinikker. Foto: Nabila Kram indsatser på sundhedsområdet, der findes. Læger uden Grænser opfordrer verdenssamfundet til at yde den indsats, der skal til for at udrydde sygdommen. I 2010 støttede vi sundhedsministeriet i Malawi i behandlingen af syge på hospitaler og klinikker og vaccinerede over 2,5 millioner børn mod mæslinger.

9 Et barn vejes under en undersøgelse af graden af underernæring i en landsby i Bo-distriktet i Sierra Leone i november Foto: Cheme Andersen/MSF TREATFOOD FAKTA Forskere skal finde den rigtige mad til millioner af underernærede blev året, hvor der for alvor kom skub i det såkaldte TreatFOOD-projekt, der har som mål at udvikle et nyt terapeutisk fødevareprodukt til moderat underernærede børn. Dem er der 36 millioner af verden over, og de får ikke den fødevarehjælp med den rigtige sammensætning af proteiner, vitaminer og mineraler, de har brug for for at kunne udvikle sig sundt og normalt. For den findes simpelthen ikke endnu. Til de alvorligt akut underernærede findes der allerede effektive, men dyre, terapeutiske madprodukter, og de næste år skal Læger uden Grænser og forskere fra Københavns Universitet arbejde på at finde et tilsvarende Det er særlig vigtigt, at helt små børn op til tre år får den rigtige ernæring. Uden den risikerer de at få livsvarige skader produkt til de moderat underernærede børn. Også andre specialister fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og FN s fødevareprogram, WFP, er med i projektet. Det er særlig vigtigt, at helt små børn op til tre år får den rigtige ernæring. Uden den risikerer de at få livsvarige skader på vigtige organer som for eksempel hjernen. For lidt eller for ensidig ernæring giver også et nedsat immunforsvar, der gør børnene sårbare over for infektionssygdomme som luftvejsinfektioner, diarré, mæslinger og malaria. Forskerne skal studere effekten af ti produkter med forskellige mængder mælkeprotein og sojaprotein i forskellige kvaliteter på flere af Læger uden Grænsers ernæringsprojekter i det sydlige Niger og Sierra Leone. Målet er at udvikle et ernæringsprodukt, der er billigt at producere. Det er samtidigt vigtigt, at patenterne er helt frie, så et enkelt firma ikke kan presse prisen op, og lokale sundhedsmyndigheder og organisationer også har mulighed for at købe eller fremstille produkterne. 95 millioner børn er i dag underernærede. Af disse er 55 millioner akut underernærede, som er den mest livstruende form. Blandt de akut underernærede skelner man mellem svært underernærede, som man skønner, der er 19 millioner af, og den langt større gruppe af moderat underernærede, som der er omkring 36 millioner af. Størstedelen af de produkter, der udgør verdens fødevarehjælp, består af en blanding af soja- og majsmel. Det holder sulten fra døren, men indeholder ikke den næring, små børn har brug for for at udvikle sig. Professorerne Kim Fleischer Michaelsen og Henrik Friis fra Institut for Human Ernæring ved Københavns Universitet og Epicentre, en forskningsenhed i Paris, der er tilknyttet Læger uden Grænser, deltager i forskningen. Tekniske konsulenter og forskere fra universiteter i England og Finland samt specialister fra WFP og WHO følger forskningen. TreatFOOD har et budget på 16 millioner kroner. Danida bidrager med de 10 millioner kroner og en fond under Læger uden Grænser i Norge med resten. 9

10 PÅ VAGT I Mohammed Eltom M. Hamid, medicinsk koordinator, Zimbabwe / Harare 2 Himedan Mohammed Himedan, feltkoordinator, Yemen / Haradh 3 Katrine Siig Kristensen, feltkoordinator Centralafrikanske Republik / Kabo 4 Michael Gylling Nielsen, landechef, Sydsudan / Juba 5 Jens Windahl Pedersen, feltkoordinator, Sydsudan / Gogrial 6 Edda Schmidt-Bambach,HR-koordinator Kenya / Nairobi, Liberia / Monrovia 7 Niels M. Søndergaard, læge, Indien / Chattisgarh 8 Heidi Christensen, læge, Indien / Badrachalam 9 Lone Jensen, læge, Nigeria / Lagos 10 Jonas Torp Ohlsen, læge, Haiti / Port-au-Prince 11 Jan Herzog, læge, Sydafrika / Cape Town, Sydafrika / Musina 12 Sidsel Lykke Nielsen, læge, Sydsudan / Pibor 13 Assia Amal Bada, læge, Sydsudan / Gogrial 14 Cheme Andersen, læge, Etiopien / Anchar, Sierra Leone / Bo 15 Kristian Aagaard, læge, Malawi / Thyolo 16 Cæcilie Buhmann, læge, Mali / Kangaba 17 Christine Andersen, læge, Pakistan / Sindh 18 Ronald Maung Maung Rajan, læge/anæstesi Sierra Leone / Bo 19 Kathrine Holte, læge/kirurg, Nigeria / Port Harcourt 20 Johannes Yde, læge / kirurg, Haiti / Port-au-Prince 21 Tom Lemser, læge/kirurg, Haiti / Port-au-Prince 22 Monica Back, læge/kirurg, Haiti / Port-au-Prince 23 Peter Bech Larsen, gynækolog, DR Congo / Manono 24 Line Dahl, sygeplejerske, Nigeria / Sokoto 25 Anja Stubager, sygeplejerske, Nigeria / Port Harcourt 10

11 PÅ VAGT I Merete Engell, sygeplejerske, Haiti / Port-au-Prince 27 Ann-Sophie Nielsen, sygeplejerske, Sydsudan / Bentui 28 Lotte Valentiner, sygeplejerske, Malawi / Thyolo, Sydsudan / Gogrial 29 Theresa Nielsen, sygeplejerske, Sierra Leone / Bo 30 Ulla Collins, bioanalytiker, Haiti / Port-au-Prince, DR Congo / Baraka 31 Anna F. Jørgensen, jordemoder, Haiti / Martissant 32 Sanni Bundgaard, jordemoder, Haiti / Port-au-Prince, Burundi / Kabezi 33 Diana Suarez Krabbe, jordemoder, Afghanistan / Kabul 34 Matthias Gamrath, administrator, Indien / Nagaland, Nigeria / Sokoto 35 Claus Larsen, administrator, Nigeria / Lagos 36 Birgit Olsen, administrator, Haiti / Tabarre, Burundi / Kayanza 37 Ronald Van Beest, administrator, Sydsudan/Pibor 38 Poul Jørgensen, administrator, Etiopien / Imey 39 Chahlotte Stevnhoved, administrator, Malawi / Thyolo 40 Christian Bondorff, HR/finans, Somaliland / Hargeisha 41 Taus Hansen, logistiker, Indien / Chattisgarh 42 Norbert Payne, logistiker, Haiti / Port-au-Prince 43 Carl Johan af Rosenborg, logistiker, Liberia / Monrovia 44 Anders Bæhring, logistiker, Irak / Basra 45 Palle Mortensen, logistiker, Etiopien / Imey 46 Irene Juul Jensen, logistiker, Malawi / Thyolo / Bangladesh / Dhaka 47 Joseph Edmonson, logistiker, Malawi / Thyolo 48 Bjørn Heinesen, logistiker, Afghanistan / Lashkargar 49 Mal Pantelic, logistiker, Pakistan / Charsadda 50 Erik Heyer, vand og sanitet, Pakistan / DMJ 11

12 REKORDÅR FOR UDSENDELSER I 2010 satte Læger uden Grænser i Danmark rekord for antallet af udsendte danskere. Hvor vi på et normalt år ligger på mellem 42 og 45 udsendelser, var der i læger, sygeplejersker, jordemødre, logistikere og administratorer, der rejste ud for at hjælpe nødlidende. 17 læger rejste ud fra Danmark, hvoraf de fire var kirurger, og det er det højeste antal udsendte læger nogensinde. Jordskælvet i Haiti gav allerede tidligt på året travlhed med at sende folk afsted, der både havde erfaringen fra katastrofesituationer og talte fransk. Seks danske udsendte deltog i den akutte fase, og i alt ti danskere arbejdede i Haiti i Internationalt set betød katastrofen i Haiti, at Læger uden Grænser efterfølgende kom til at mangle fransktalende udsendte og speciallæger til andre projekter rundt om Det er i stigende grad en god ide at lære fransk, hvis man vil ud med Læger uden Grænser i verden. Derfor blev der sat fokus på at rekruttere franskkyndige inden for alle fag og især speciallæger inden for kirurgi, gynækologi, anæstesiologi og intensiv medicin. Det er i stigende grad en god ide at lære fransk, hvis man vil ud med Læger uden Grænser, for i alt 38 procent af de danske udsendelser i 2010 gik til fransktalende lande. En anden tendens er, at man skal være parat til at arbejde i usikre områder. 12

13 Læger uden Grænser er afhængige af private midler for at yde neutral, upartisk medicinsk nødhjælp i lande som Afghanistan og Pakistan. Her bliver en otte-årig dreng behandlet på hospitalet i Lashkargah i Afghanistans Helmand-provins. Foto: Ton Koene REKORDÅR FOR UDSENDELSER Udsendte fra Danmark Flere af de udsendte på de foregående sider har påbegyndt deres udsendelse i Derfor er der forskel på antallet af nye udsendte i 2010 og dem, der har været på vagt i procent af de danske udsendte i 2010 arbejdede på steder med en betydelig sikkerhedsrisiko. Det kræver en fleksibel arbejdsstyrke at hjælpe dem, der ellers ikke modtager lægehjælp i usikre områder. Derfor er det nu et kriterium for at blive rekrutteret, at man skal være parat til at arbejde i lande som Afghanistan, Sydsudan, Irak og den Demokratiske Republik Congo. Tom Lemser, ortopædkirurgisk overlæge udsendt til Haiti i september 2010: En sygeplejerske på min afdeling, der flere gange har været ude med Læger uden Grænser, nævnte ihærdigt, at der var brug for det, jeg kunne, i Haiti efter jordskælvet. Jeg har som så mange andre længe støttet humanitært arbejde økonomisk, men har også i længere tid ønsket at give en hånd med det praktiske arbejde. Nu havde børnene nået en alder, hvor hverdagen kunne hænge sammen, selvom jeg var væk en måned, og familie og arbejdsgiver bakkede op om turen, så jeg tog en måneds orlov. I Haiti var det oprindelige sundhedsvæsen brudt fuldstændigt sammen, og et halvt år efter jordskælvet var det stadig nødhjælpsorganisationerne, der tog sig af den akutte behandling af skader fra blandt andet trafikuheld, slagsmål, knivstikkerier og skudsår. Som jeg havde forventet, var der mange flere voldsomme skader og mere primitive arbejdsforhold, end jeg er vant til fra Hvidovre Hospital. Fagligt og især menneskeligt var det en stor udfordring, at vi 14 udsendte sammen med 500 lokale medarbejdere skulle få et stort, oppusteligt hospital til at Fagligt og især menneskeligt var det en stor udfordring, at vi 14 udsendte sammen med 500 lokale medarbejdere skulle få et stort, oppusteligt hospital til at fungere. fungere. Efter hjemkomsten var det meget tydeligt for mig, at vi både som patienter og sundhedsarbejdere er meget heldigt stillede i den vestlige verden. 13

14 DANSKE RESULTATER De samlede bidrag til Læger uden Grænser i Danmark nåede i 2010 op på knap 147 millioner kroner, hvoraf cirka 84 millioner kroner kom fra private bidragydere. Det er en stigning på godt 36 procent i forhold til 2009, hvor de samlede indtægter udgjorde 108 millioner kroner - heraf 63 millioner kroner fra private bidragydere. Læger uden Grænser oplevede fortsat i 2010 en stor velvilje til at støtte fra private bidragydere, og sammenlagt gav private personer, virksomheder, fonde og foreninger 110 millioner kr. i 2010, hvilket er en stigning på 30 millioner. kr. i forhold til Stigningen i private indtægter skyldes blandt andet stor opbakning til Læger uden Grænsers omfattende indsats i forbindelse med jordskælvet i Haiti og senere på året oversvømmelserne i Pakistan. Endelig har flere lært os at kende i løbet af året, og det har givet flere bidrag. Mange danskere udtrykker tillid til, at vi forvalter deres bidrag ansvarligt. I en måling foretaget af analyseinstituttet Nielsen, vurderes Læger uden Grænser igen i 2010 at have den højeste troværdighed blandt alle hjælpeorganisationer i Danmark. I 2010 modtog Læger uden Grænser ekstraordinært mange indtægter fra arv, nemlig 19 millioner kroner. Danida udbetalte i ,5 millioner kroner mod 26,6 millioner kroner i Danida-midlerne udgjorde dermed ca. 19 procent af de samlede indtægter i 2010 og 26 procent i Denne tilsyneladende forskel i støtten fra Danida skyldes, at de projekter, som vi modtager støtte til, udføres i varierende perioder, og at en del af støtten, der er givet i det ene år, til tider først kommer til udbetaling i det næste år. Resultaterne beskrevet på denne side er foreløbige tal for 2010 og udgør ikke de endelige reviderede regnskabstal. Disse vil blive offentliggjort på Læger uden Grænsers hjemmeside senest i juli Der kan derfor forekomme ændringer i tallene efter redaktionens afslutning. Stigningen i private indtægter skyldes blandt andet stor opbakning til Læger uden Grænsers omfattende indsats i forbindelse med jordskælvet i Haiti og senere på året oversvømmelserne i Pakistan. Mange frivillige bruger tid og arbejdskraft på at støtte Læger uden Grænser og er på den måde med til at nedbringe organisationens udgifter til løn. På kontoret i København arbejder 45 engagerede frivillige. De passer receptionen, taler med donorer, cykler på posthuset og i supermarkedet og løser mere specifikke opgaver indenfor blandt andet HR, regnskab og fundraising. Anker Pedersen er en af dem: Jeg har været frivillig på kontoret i København, siden jeg gik på efterløn i I 2010 blev det til 17 fulde ugers arbejde. Jeg står for forsendelser af varer, der bliver bestilt igennem netbutikken, sørger for at der er de nødvendige kontorartikler og hjælper til ved arrangementer. Det, jeg gør, aflaster de ansatte, så de kan koncentrere sig om deres arbejde. Jeg ville ikke kunne holde ud ikke at lave noget, og der bliver sat stor pris på, at jeg er her. Det er et miljø af ildsjæle, og der sker hele tiden noget. Der er hele tiden nye impulser fra folk, der skal ud i verden eller lige er vendt hjem. Det er meget inspirerende. Fordeling af indtægter i 2010: Private bidrag: 83,5 mio. kr. (56,9%) Danida og andre offentlige midler: 28,5 mio. kr. (19,3%) Fonde: 7,9 mio. kr. (5,4%) Virksomheder: 4,7 mio. kr. (3,2%) Arrangementer: 11,5 mio. kr. (7,9%) Klubber og foreninger: 2,2 mio. kr. (1,5%) Bidrag til forskning og kontordrift i Danmark: 8,5 mio.kr. (5,8%) Indtægter til hjælpearbejde Udgifter til administration, indsamling m.m

15 ÅBENHED Det er meget vigtigt for Læger uden Grænser at være helt åbne om vores økonomi. Vi og vores patienter er dybt afhængige af private donationer for at vi kan yde neutralt hjælp og handle uafhængigt af politiske, religiøse eller andre interesser. For det er ikke regeringer eller politikere, der skal afgøre, hvor vi giver nødhjælp. Derfor har vi et princip om at vi primært skal være finansieret at private midler Det er dyrere at rejse penge fra private end fra statsmidler, dels forbi de private bidrag kommer mange forskellige steder fra almindelige danskere, virksomheder, arv, private fonde m.v. Det kræver administration at håndtere og registrere disse forskellige bidrag korrekt. I 2010 har vi fået 28,5 millioner kroner i støtte fra Danida, det udgør 19,3 procent af vores samlede indtægter. De private bidrag i 2010 var på cirka 110 millioner kroner. Nogle organisationer får over 90 procent af deres indtægter fra staten, og det betyder, at de ikke skal bruge så mange kræfter og administration på at skaffe og håndtere penge fra private donorer. Fordi vi baserer størstedelen af vores arbejde på donationer fra private, har vi også en pligt til at fortælle, hvordan vi anvender pengene, Det gør vi blandet andet i denne beretning og på vores hjemmeside på De humanitære organisationer er ikke enige om, hvordan man beregner administrationsomkostninger. Hos Læger uden Grænser synes vi, at det er mest redeligt at opgøre alle vores udgifter, og vi har i alt 17,7 procent i udgifter til administration, fundraising og information. Meget mindre kan vi ikke gøre det for, når vi samtidigt insisterer på at sikre fuld gennemsigtighed, uafhængighed og handlekraft. Fordi vi baserer størstedelen af vores arbejde på donationer fra private, har vi også en pligt til at fortælle, hvordan vi anvender pengene. Fordi vi baserer størstedelen af vores arbejde på donationer fra private, har vi også en pligt til at fortælle, hvordan vi anvender pengene. 15

16 INTERNATIONALE RESULTATER 2009 Udsendelse af frivillige nødhjælpsarbejdere 2009 Teknikere og administratorer (43,1 %) Sygeplejersker og andet medicinsk personale (30,8 %) Læger og speciallæger (26,1 %) I 2009 var internationale nødhjælpsarbejdere udsendt med Læger uden Grænser, der dækkede stillinger. Herudover var der nationalt ansatte. Indtægter 2009 Private bidrag (74 %) Institutionelle midler (FN, ECHO og andre EU institutioner) (12 %) Andre private bidrag (fonde, virksomheder) (12 %) Øvrige kilder (2 %) Samlede indtægter: 665 mio. euro (ca. 5 mia. kr.) Projektomkostninger fordelt på verdensdele 2009 Afrika (68,5 %) Asien (14,1 %) Amerika (6,3 %) Mellemøsten (5,7%) Europa (3,0 %) Andre (2,3 %) Udgifter 2009 Projektarbejde (80 %) Fundraising (14 %) Administration (6 %) Samlede udgifter: 616 mio. euro (ca. 4,6 mia. kr.) De største operationer i 2009 Land Andel i mio euro DR Congo 49.7 Sudan 32.9 Zimbabwe 20.7 Somalia 18.6 Niger 17.6 Kenya 14.6 Nigeria 14.5 Haiti 12.8 Den Centralafrinske Republik 12.6 Tchad Læger uden Grænser har i dag 19 nationale afdelinger spredt over hele verden: Australien, Belgien, Canada, Danmark, England, Frankrig, Grækenland, Holland, Hong Kong, Italien, Japan, Luxembourg, Norge, Schweiz, Sverige, Spanien, Tyskland, USA og Østrig med underafdelinger i Argentina, Brasilien, Sydafrika og de Forenede Arabiske Emirater. Organisationens internationale hovedkontor ligger i Geneve i Schweiz. De nationale afdelinger aflægger selvstændige regnskaber på forskellige tidspunkter i overensstemmelse med deres nationale lovgivninger, og derfor er det konsoliderede internationale regnskab for 2010 endnu ikke afsluttet. Tallene her er således de revisionsgodkendte tal for kalenderåret Læger uden Grænser bruger de indsamlede midler til at give uafhængig medicinsk nødhjælp til ofre for krig, katastrofer, epidemier og andre kriser i over 64 lande. Vi tilstræber at give hjælp til dem, der behøver den mest, uanset etnisk oprindelse, religion eller politisk tilhørsforhold. For at få adgang og give pleje til de mest sårbare må vores projekter og indsats være ubetinget uafhængige af politiske, religiøse eller økonomiske interesser. Derfor er vi afhængige af den støtte, vi modtager fra private, og som udgør størstedelen af vores samlede indtægter. I 2009 blev årets indtægter 665 millioner euro, hvilket var et fald på 10 millioner euro (1,5 %) i forhold til Udgifterne faldt med fem procent i forhold til Af de samlede udgifter er 490 millioner euro (80 %) gået direkte til nødhjælpsarbejde og 126 millioner euro (20 %) til fundraising samt generel administration. Læger uden Grænser bruger de indsamlede midler til at give uafhængig medicinsk nødhjælp til ofre for krig, katastrofer, epidemier og andre kriser i over 64 lande.

17 STØTTE FRA DANIDA Danida støttede i 2010 Læger uden Grænsers arbejde med i alt 27,5 millioner kroner. Bevillingerne blev givet til projekter i DR Congo, Tchad, Sydsudan og Zimbabwe, ligesom Danida støttede udsendelse af danskere til Læger uden Grænsers internationale projekter. SEKS MILLIONER KRONER TIL KATASTROFEBEREDSKABET I DR CONGO Læger uden Grænser har opbygget et centralt katastrofeberedskab i DR Congo, der er parat til at rykke ud i tilfælde af epidemier, naturkatastrofer og krigshandlinger. I 2010 sikrede beredskabet hygiejniske forhold og basal sundhedshjælp til internt fordrevne. Andre indsatser var mæslingevaccination af flere end børn og vaccination af personer mod gul feber efter udbruddet af det første bekræftede tilfælde af gul feber siden Desuden trænede Læger uden Grænser sundhedsministeriets ansatte i et epidemiologisk overvågningssystem i Equateur-provinsen. Projektets samlede budget: kroner. Danidas bidrag: kroner SEKS MILLIONER KRONER TIL UDSENDEL- SE AF DANSKERE I 2010 udsendte Læger uden Grænser 55 læger, sygeplejersker, psykologer, administratorer, logistikere med flere til at arbejde i vores internationale projekter inden for humanitære katastrofer og udviklingsarbejde. Danida dækker en stor del af udgifterne til kurser, forberedelse og udsendelse. Samlet budget: kroner Danidas bidrag: kroner FEM MILLIONER KRONER TIL SUNDHEDS- INDSATS I SYDSUDAN Mens Sydsudan forberedte sig til folkeafstemningen om uafhængighed i januar 2011, vedblev livet for mange i Sydsudan i 2010 med at være en kamp. Læger uden Grænser fortsatte med at behandle patienter for infektioner og sygdomme som malaria, tuberkulose, mæslinger og underernæring, udførte akutte kirurgiske indgreb og hiv/ aids-behandling. På hospitalet i Nasir, tæt på den etiopiske grænse, gjorde en nedgang i lokale spændinger og konflikter det muligt at udvide det medicinske program og kapaciteten og behandle flere patienter end tidligere år. Projektets samlede budget: kroner Danidas bidrag: kroner TRE MILLIONER KRONER TIL AKUTTE ERNÆ- RINGSINDSATSER I SYDSUDAN OG TCHAD Læger uden Grænser udførte akutte ernæringsindsatser i Sydsudan og Tchad som svar på fødevarekriser og store stigninger i antallet af alvorligt underernærede børn under fem år. Fødevarekriserne blev forværret af stigende fødevarepriser, usikkerhed og af, at det for mange ikke var muligt at dyrke og høste afgrøder, fordi de er blevet fordrevet fra deres hjem og marker. Med støtte fra Danida behandlede Læger uden Grænser i løbet af fire måneder børn i Dourbali i Tchad og børn i Bentiu i Sydsudan for underernæring, både ambulant og i de mest livstruende tilfælde ved indlæggelse. Projektets samlede budget : kroner Danidas bidrag: kroner SYV EN HALV MILLION KRONER TIL OFRE FOR SEKSUEL VOLD I ZIMBABWE I Zimbabwes hovedstad Harare ydede Læger uden Grænser medicinsk behandling og psykosocial støtte til personer udsat for seksuel og kønsrelateret vold. Et springende punkt, når det gælder medicinsk assistance efter en voldtægt, er, at behandlingen skal begynde indenfor 72 timer. Da er mulighederne størst for at forhindre spredning af seksuelt overførte sygdomme som hiv samt uønsket graviditet. Gennem målrettede oplysningsaktiviteter har Læger uden Grænser arbejdet for, at personer, der har været udsat for seksuel vold, søger behandling, og at de gør det indenfor 72 timer efter overgrebet. Projektets samlede budget: kroner Danidas bidrag: kroner Fødevarekriserne blev forværret af stigende fødevarepriser, usikkerhed og af, at det for mange ikke var muligt at dyrke og høste afgrøder, fordi de er blevet fordrevet fra deres hjem og marker. 17

18 Fødevarekriser er et tilbagevendende fænomen i Sahel-bæltet på tværs af Afrika fra vest til den østlige del af kontinentet. I 2008 udløste kombinationen af fravær af regn, høje fødevarepriser og ringe købekraft en alarmerende situation i det sydlige Etiopien. Foto: Juan Carlos Tomasi / MSF TAK TIL... Tak til fonde, foreninger og klubber, der har støttet Læger uden Grænser med kr. eller derover i 2010 Asta og Jul. P. Justesens Fond Augustinus Fonden Aulum Y`Mens Club Baixamar Fonden Bang-Fonden Bente og Ib Malgaard Lauridsens Fond BHI Fonden BHJ-Fonden Boghandler Børge Nielsen og Hustrus Fond Bornholms Hospital Borum Fonden BUPL C. Bendix Fond Concordia Fonden Copenhagen International Rotary Club Dampskibsselskabet Orients Fond Dansk Industri Dansk Journalistforbund Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sygeplejeråd Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond Danske Banks Fond De Danske Lions Klubbers Katastrofe- og Hjælpefond Det Hansen-Bille Braheske Familiefond Det Saxildske Familiefond Direktør J.P.A. Espersen og Hustrus Fond Direktør Jacob Madsen og Hustru Olga Madsens Fond Direktør Otto E. & Sigrid Andersen Legat Ellen & Carl Tafdrups Mindelegat Elly Valborg og Niels Mikkelsens Fond Ernst og Vibeke Husmans Fond Eyvind R. Witte og Hustrus Legat Fabriksejer Dreyer Myhrwold og Hustrus Legat Fag og Arbejde FOA Familiefonden af den 1. oktober 1975 Familien Hede Nielsens Fond Fonden af 20. december Fonden af 24. december 2008 Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Foreningen Plan-Danmark Foreningen Roskilde Festival Forsamlingshuset Operaen Frantz Hoffmanns Mindelegat Færchfonden Gerda Laustsens Fond Godsejer Thorkild Flouron Dahls Familiefond Gospelkoret Collage Bykirken Grete og Sigurd Pedersens Fond Grosserer Andreas Collstrop og Søns Mindelegat H. Bundes Fond Himmelblåfonden HK Midtvest Ida Og J. Rindoms Fond International Women s Club Karl Randrups Fond Kirsten og Peter Bangs Fond Kong Christian den Tiendes Fond Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond Kristelig Fagforening Kunstforeningen Minerva Lars Erik Andersens Familiefond Lemvigh-Müller Fonden Lida og Oskar Nielsens Fond Lions lokale klubber Lippmann Fonden Loge nr. 22 ved Niels Juel Malernes Fagforening Margot Fribergs Fond Marie Helene Andersens Fond Metro-Schrøder Fonden Møllerens Fond Nils Kevin Jacobsens Familiefond Nordea Fonden Novo Nordisk Fonden Odd Fellow-Logen Oticon Fonden Ragnhild Bruuns Fond Region Hovedstaden - Koncern Praksis RengøringsCompagniets Fond Rigmor Nielsens Fond Rodox Fonden Rørkærfonden The John and Birthe Meyer Foundation Toyota-Fonden Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Vinhandler Jørgen Dreyer og Hustrus Legat Vinhandler, N. O. Andersens Legat Y Men s lokale klubber Aase og Ejner Danielsens Fond Tak til virksomheder, der har støttet Læger uden Grænser med kr. eller derover i ndC A/S A/B Gyldenløvesgade 6-8 A/B Solgården A/S F. Heimann & Co v/ Karen Andersen Aalund Business Research A/S Addvisor v/ Kim E. Nielsen Advokataktieselskabet af 1 Januar Advokaterne Haumann & Fastrup Altan.dk A/S Ambu A/S Amino.dk Analyzers Annaheim A/S Anti-Rust Roskilde ApS Apexa ApS Arkitekt Karsten Vibild MAA Aps ASTERISK & CO. A/S Balticemballage Holding Aps Bandagist-Centret AS Biomar A/S Bon A Parte A/S C. J. Brandt ApS C.C. Jensen A/S Capgemini Danmark A/S Carl Ras A/S Carlsberg Breweries A/S CBP Invest ApS CMS Dental ApS CombInvest Århus A/S Crystal Art Software ApS Dahlberg Assurance Brokers A/S Dan Agentur Aps Danfoss Dansk Tegnefilm Kompagni Danskbureauet Discus A/S Dowa ApS EBO Consult A/S Ejendomsadm. 4 B A/S Ejendomsselskabet Viborg A/S Explicity ApS v/ Torben Krogh Jeppesen Farremosen Invest A/S Ferd. Færch & Co A/S Fog Ink Aps. Forca A/S Forlaget Klematis A/S Fotograf Ulrik Jantzen - DAS BURO Ganløse Lægehus Gauerslund Vandværk I/S GBJ Revision & Økonomisk Rådgivning A/S Gl. Smidstrup Ejendomsudvikling ApS H. P. Therkelsen A/S Hair and Body Care A/S Hartmanns Teater Heine Svarrer Henrik Petersen Hornsyld Købmandsgaard A/S Haarup Maskinfabrik A/S I.K. Consultants ApS Impuls Motionscenter A/S Internationale Transporter A/S iperformance ApS J & K Eberhardt ApS J.H. Transport ApS Jens Agerbeck Holding Aps Jensen Diesel Aps Kangamiut Seafood A/S Kim Boskjold Kirurgisk Klinik Roskilde Klartekst ApS 18

19 Knauf A/S Kommunikationsbureauet København Kompagniet af 1991 A/S Kompas Kommunikation Lims Konsulenter ApS Lindberg Press Lund Elmer Sandager Lundorf & Langkjær ApS Læge Bettina Poulsen Læge Eddie Nielsen Lægepraksis, Østerbrogade 45, KBH Ø Lægerne Kanaltorvet Albertslund Lægerne Merete Sværke & Ulla Asping Marine Shipping ApS Masai Clothing Company Aps Mico ApS Multidata A/S Munch Konsulent NCC Construction Danmark A/S Netmester A/S NIlfisk-Advance A/S - NKT Holding Nohr-Con Aps NOMECO A/S Nord-Fair A/S Nordimed ApS NORMA ApS North Flyning A/S NP/Grey København A/S O&E Organization & Execution ApS OK Plast I/S PADS Paludan ApS Partner Revision Vest A/S Perspektivgruppen ApS PKA A/S Plastikkirurgisk Speciallægeklinik Platon A/S Plougmann & Vingtoft Protac A/S Raunholt ApS Rohde Nielsen A/S Russell Reynolds Associates A/S Saxofonværkstedet Scandi-Link Holding ApS Siemens Windpower SKAGEN Fondene Skovex Speciallæge Elsebeth Nielsen Speciallæge, dr.med Annemette Oxholm SPoHT Consulting ApS Sprogcafeen SSP Financing Limited Steen Varsted Software ApS Steffca A/S Stennevad A/S Stentor A/S Stof og Stil Sving Holding ApS Svitzer A/S SVM Automatik A/S Syntase A/S Søren Hertz Søren Øst Hansen Søstjernen TC Anlæg A/S Tectum A/S Telit - Tele ApS Tente A/S Thomson Reuters Professional A/S Ticket to Heaven A/S Tiedemann Independent A/S Topdanmark Forsikring A/S Tvilum-Scanbirk ApS Unilabs a.s UNIPAK A/S Unite Consult ApS Unizyme Laboratories A/S Valora Trade Denmark A/S West Samoa Consult Wise Men Inc ApS Østertoft ApS Tak til virksomheder, organisationer og personer, der via gratis ydelser, produkter eller egne indsamlingsarrangementer har bidraget til Læger uden Grænsers hjælpearbejde i A & D resources Adnuvo A/S Advokat Gorrisen Federspiel Advokat Henrik Mansfeldt Witt, Integralaw Advokat Ole Sigetty, Németh & Sigetty Alertnet Alien Beat Club X-Factor Best Western City Hotel Bezzerwizzer Billund Lufthavn Birkerød Sogns menighed Bo Grønt, Høsterkøb Bryan Rice Cairos Consult Calligraphen Danmark ApS ChangePartner ApS Copenhagen Film og Tv Dagbladet Information DANDERS & MORE Deluxe Dans Donerdindag.nu og Sohail Asghar Empire Bio Entertainer Bubber Favsbjerg Festival Flemming Pless og Christians Kirken Food to Come Forex Formula A/S Fotograf Claus Kunckel Fotograf Klavs Bo Christensen Fredensborg Vandrehjem Frederiksberg Gymnasium Friluftsland A/S Frivillige i Læger uden Grænser Grafisk designer Nina Grut HR Manager IMA Data Jeppe Eisner Julie Berthelsen Jytte Abildstrøms Teater Kids for Kids-Fonden TAK TIL... Kiropraktik i Centrum Komikkontoret Kommunikationsvirksomheden Københavns Lufthavne Lauritz.com A/S Lis Sørensen og Band Læge Bjarke Sørensen/ALSO Marianne Tholstrup Lauritzen MBK A/S, Michael Brorsen Norrbom Vinding Ordrup Kirke Personalechefer i Danmark Personer, der via mærkedage og mindehøjtideligheder har samlet ind til Læger uden Grænser Personer, der via tv-programmer, præmiebeløb eller honorarer har støttet Læger uden Grænser Professor Henrik Friis, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet Professor Kim Fleischer Michaelsen, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet Responsive A/S Rigshospitalets bibliotek, Christine Munch-Petersen Roskilde Festival Sct. Georgs Gilderne Sct. Mariæ Skole SICEF Karrieremesse Skanderborg Festivalklub (FØLA) Skejby Universitets Hospital Skuespiller Pelle Nordhøj Kann SMAG/v. Nikolaj Holst Supersonic Surfjoint The Body Shop Denmark Ticket 2 Heaven Time2web Tina Richter Trendsales A/S Userneeds Visma Øster Åby Friskole 19

20 Tak fordi du hælper os med at hjælpe andre!

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 ÅRSRAPPORT 2004 12. regnskabsår 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 ÅRSRAPPORT 2005 13. regnskabsår 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Årsberetning 2009 for UNICEF Danmark

Årsberetning 2009 for UNICEF Danmark Årsberetning 2009 for UNICEF Danmark Støt UNICEFs arbejde: Ring 90 56 56 16 og støt med 150 kr. SMS UNICEF til 1231 og støt med 100 kr. Giro (bidrag): 9541-3420000 www.unicef.dk www.verdensgaver.dk UNICEF

Læs mere

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

Nov. nr. 7/2009 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE FRA TYFON TIL TSUNAMI ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK. Side 5. Side 16-17.

Nov. nr. 7/2009 NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSSAMARBEJDE FRA TYFON TIL TSUNAMI ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK. Side 5. Side 16-17. ØKOLOGI PÅ BOLIVIANSK Prisen på økologisk quinoa er i top, så nu køber Bolivias øko-bønder traktorer med redskaber, der ødelægger jorden. Udvikling ser på øko-landbrug i u-landene. Side 16-17. FRA TYFON

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

markedsrapport Mens vi venter på vores aktiefangst 7 Læger uden Grænser 10 Frygten råder 12 Muligheder i huse 43 Investormøder i 2012

markedsrapport Mens vi venter på vores aktiefangst 7 Læger uden Grænser 10 Frygten råder 12 Muligheder i huse 43 Investormøder i 2012 markedsrapport N U M M E R 2 J U L I 2 0 1 2 S K A G E N F O N D E N E. D K 7 Læger uden Grænser Mød mennesker, der gør en forskel i verdens konfliktområder. 10 Frygten råder Porteføljeforvalter om de

Læs mere

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 Fremstilling Fremstillingen af International afdelings jubilæumshæfte er foregået i et samarbejde med forskellige parter. Fotos Alle billeder

Læs mere

ÅRET DER GIK Nedskæringer trods folkelig opbakning. KALENDER 2007 Verden rundt. N U M M E R 0 1 j a n u a r 2 0 0 7

ÅRET DER GIK Nedskæringer trods folkelig opbakning. KALENDER 2007 Verden rundt. N U M M E R 0 1 j a n u a r 2 0 0 7 ÅRET DER GIK Nedskæringer trods folkelig opbakning Side 3-5 KALENDER 200 Verden rundt N U M M E R 0 1 j a n u a r 2 0 0 synspunkt tekst C H R I S T I A N F R I I S B A C H Færre maduddelinger og flere

Læs mere

1.000 kr. vækst = 8 kr. til u-landene

1.000 kr. vækst = 8 kr. til u-landene Operation Dagsværk 2006 Unge i Sydafrikas slumkvarterer får glæde af årets indsamling BLANDT DANSKE GYMNASIE ELEVER. SIDE 8 Foto: Helle L. Severinsen / OD. CongoS LILLE MIRAKEL Millioner af vælgere stemte

Læs mere

Mød André i Hus Forbis kalender for 2014

Mød André i Hus Forbis kalender for 2014 h u sfo r bi nr. 11 November 2014 18. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Mød André i Hus Forbis kalender for 2014 Snydt for hjælp til medicin Kommunerne og de

Læs mere

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Region Hovedstaden FORSKNING UDVIKLING INNOVATION Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden JAN TABER SIG MED ET ÆRME I TARMEN. FORSKER OPKLAREDE MYSTERIET BAG NARKOLEPSI. BENT

Læs mere

EN SEJ JYDE TAKKER AF

EN SEJ JYDE TAKKER AF 18 25. november 2010 FIRMAETS MAND I 35 ÅR EN SEJ JYDE TAKKER AF MEDICIN SMADRER TÆNDERNE MEN INGEN TANDHJÆLP TIL PSYKISK SYGE 10 FIASKO MED AKTIVERING TOPSTYRING FUNGERER IKKE 15 DE FATTIGE FOR RETTEN

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009

Vi vil vinde. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 Vi vil vinde Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2009 2 Kræftens bekæmpelse frem mod 2015 Vision Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at kræftsygdomme opstår

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

Psykiatrien rykker på gaden

Psykiatrien rykker på gaden h u sfo r bi nr. 2 februar 2014 18. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Psykiatrien rykker på gaden syge mennesker fratages kontanthjælp på besøg i hjemløses teltlejr

Læs mere

DAGLIGDAG I DIKTATURET

DAGLIGDAG I DIKTATURET BRASILIEN VM I VÆKST Forsinkede VM- og OLværter skriger efter grøn ekspertise s.35 / FINANS GUD FORBYDER RENTER Islamiske banker vinder indpas også uden for den muslimske verden s.6 / FOREIGN AFFAIRS ZOELLICK:

Læs mere

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Nr. 4 December 2009 BRAND & SIKRING Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Dansk it mod terror Tyve går efter virksomheder Stigende problem med ukrudtsbrande Brand & Sikring 10 16

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

vogtere Verdensfredens Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V.

vogtere Verdensfredens Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V. Verdensfredens vogtere Det danske Forsvars indsats i FN s fredsbevarende operationer Af Sune Wadskjær Nielsen, Annah Pyndiah og Anders V. Fridberg fn-bog 1 Verdensfredens Vogtere - Det danske forsvars

Læs mere

CLINTONS NYE DAGSORDEN Diplomati og bistand skal gå hånd i hånd s.46 /

CLINTONS NYE DAGSORDEN Diplomati og bistand skal gå hånd i hånd s.46 / HJEMME BEDST FARVEL TIL DE FJERNE LANDE Antropologer smider tropehjelmen og kaster sig ud i det private erhvervsliv s.6 / VIETNAM VESTEN SPÆNDER BEN FOR FISKERI-EVENTYR Danske fiskere: Danida-program skaber

Læs mere

Miniprojekter 2013-2014

Miniprojekter 2013-2014 Miniprojekter 2013-2014 Forord side 3 Bolivia Fundicion San Gabriel side 4 Bolivia Manos Solidarios, Cochabamba side 5 Bolivia Provinsen Chuqiuisaca side 6 Burkina Faso ABPAM side 7 Burkina Faso AMPO side

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: Foto fra pressemøde den 29. oktober 2003 Pengeyngelkampagne over 6 måneder skal sikre en fortsættelse af ASF-Dansk Folkehjælps sociale arbejde for børn og unge i Serbien DECEMBER 2003 NR. 66 UDKOMMER 4

Læs mere