2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse."

Transkript

1 Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte konkrete mål for at bekæmpe global fattigdom. Fire af de otte 2015 Mål er nået: Fattigdommen er halveret (mål 1), lige så mange piger som drenge starter nu i skole (mål 3), udbredelsen af aids, malaria og tuberkulose er bremset og færre dør (mål 6), levevilkårene i verdens slumkvarterer er forbedret, og over to milliarder har fået adgang til rent drikkevand siden 1990 (mål 7). Der har også været markant fremgang på de øvrige mål. De otte mål og delmål 1. Halvere sult og fattigdom a. Halvere andelen af verdens befolkning som lever for under syv kroner (1.25 USD) om dagen inden b. Opnå fuld produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle, inklusiv kvinder og unge mennesker. c. Halvere andelen af verdens befolkning, der lever i hungersnød inden Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. 3. Øge ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders rettigheder a. Opnå fuldkommen ligestilling på grundskoleuddannelserne inden 2015 og på alle uddannelsesniveauer inden Fremme kvinders ligestilling i erhvervslivet og i nationale forsamlinger. 4. Mindske børnedødeligheden a. Mindske dødeligheden blandt børn under fem år med to tredjedele inden Mindske mødredødeligheden a. Mindske dødeligheden blandt mødre med tre fjerdedele inden

2 b. Opnå adgang til reproduktiv sundhed for alle kvinder. 6. Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme a. Bremse og reducere udbredelsen af HIV/AIDS inden b. Bremse og reducere udbredelsen af malaria og andre svære sygdomme inden Sikre et bæredygtigt miljø a. Integrere principper om bæredygtig udvikling i landepolitikker og programmer inden 2015, så vi kan vende den nuværende udvikling, som viser et tab af naturressourcer. b. Bremse tab af biodiversitet og opnå en markant reduktion inden c. Inden 2015 at halvere andelen af mennesker, der lever uden adgang til rent drikkevand, og som mangler ordentlige sanitære forhold. d. Opnå markant fremgang i levevilkårene for mindst 100 millioner mennesker, der lever i slumområder inden Skabe øget globalt samarbejde a. Øge samarbejdet om bistand, handel og gældseftergivelse. b. Imødekomme særlige behov i udviklingslande, lande uden adgang til havet samt småstatsøer under udvikling. c. Videreudvikle et åbent, regelbundet, forudsigeligt og ikke-diskriminerende handels- og finanssystem. d. Yde gældslettelse til udviklingslande én gang for alle. e. Fremskaffe billig adgang til essentiel medicin i udviklingslande i samarbejde med medicinalfirmaer. f. Øge adgangen til de fordele som nye teknologier, især information og kommunikation, fører med sig i samarbejde med den private sektor. Sådan går det med målene 1. Målet om at halvere andelen af mennesker i ekstrem fattigdom er nået. Vi er gået fra 1,9 milliarder ekstremt fattige i 1990 til 836 millioner i Det er sket, selvom verdens befolkning samtidig er vokset. Antallet af undervægtige børn er faldet fra 160 millioner i 1990 til 90 millioner i

3 Mange fattige i Kina og andre asiatiske lande har oplevet en stor stigning i velstand, og flere afrikanske lande har også oplevet markante fremskridt. Værst står det til for landene syd for Sahara, men også her har der været fremgang. 2. Målet om alle børn i skole er næsten opfyldt. Ni ud af ti børn går nu i skole. Da udgangspunktet var 8/10, er målet formelt set 55% opfyldt. Investeringer i uddannelse af lærere, gratis måltider for børnene og gratis skolegang har vist sig at være effektive veje til at få børn i skole. Flere piger starter i skole, når de har adgang til egne toiletter. I Tanzania går dobbelt så mange børn i skole som i Også børn fra Ghana, Kenya, Mozambique, Etiopien og Nepal har fået glæde af gratis uddannelse. Laos, Rwanda og Vietnam indtager top tre. De har formået at reducere antallet af børn, der ikke går i skole med hele 85 %. Men der er også udfordringer at tage fat på: De sidste 10 % skal med; der skal være kvalitetsundervisning, og det skal sikres, at børnene gennemfører skolegangen. 3. Målet om lige mange piger og drenge i verdens grundskoler er nået. I 1990 gik kun 86 piger pr. 100 drenge i grundskole i udviklingslandene. I 2015 er der 98 piger pr. 100 drenge i grundskolen og på gymnasieniveau. Ligheden er også slået igennem på de videregående uddannelser. Her er der nu i gennemsnit 101 kvinder per 100 mænd. Rwanda har den højeste repræsentation af kvinder i parlamentet i forhold til resten af verdens lande, både rige lande og udviklingslande. Det går fremad med ligestillingen for kvinder i mange lande. Der er dog stadig store udfordringer med hensyn til kvinders rettigheder på verdensplan. For eksempel er de ofte henvist til mere usikre og dårligere jobs end mænd, og de får typisk en lavere løn. 4. Målet om at reducere børnedødeligheden med to tredjedele er nået med 80 %. Børnedødeligheden er faldet fra 12,7 millioner døsafald per år til 6 millioner årligt. Det betyder, at der nu dør godt færre børn om dagen i gennemsnit, end der gjorde i Antallet af børn, der dør, før de fylder fem år, falder hurtigere end nogensinde før over de sidste to årtier. Siden 1990 er tallet halveret, fra 90 døde pr levendefødte til 43 pr i Omfattende vaccinationsprogrammer har betydet, at 15,6 millioner børn har undgået at dø af mæslinger mellem 2000 og Ca børn dør dog stadig dagligt, og de dør typisk af sygdomme som malaria og diarré, der normalt kan forebygges eller behandles. 3

4 5. Målet om at nedbringe mødredødeligheden med tre fjerdedele er nået med 60 % Andelen af kvinder, der dør i barselssengen, er næsten halveret (45 %) fra 380 døde pr i 1990 til 210 pr i % af alle kvinder i udviklingslandene fik i 2014 hjælp af en jordemoder under fødslen. I 1990 var det 57 %. Det er især kvinderne i Nordafrika og Sydøstasien, som i hyppigere grad har en jordemoder med ved fødslen. Mange lande mangler et velfungerende sundhedssystem. Det gælder særligt for landene i Afrika syd for Sahara. WHO anbefaler, at gravide skal have mindst fire møder med sundhedspersonaler i løbet af en graviditet. I udviklingslandene er andelen af kvinder, som får de fire samtaler, steget fra 35 % i 1990 til 52 % i Målet om at bremse op for de værste smitsomme sygdomme er nået. I 2014 modtog 13,6 millioner HIV-smittede mennesker medicin mod sygdommen. Det er en kæmpe stigning siden 2003, hvor kun mennesker var under behandling. Globalt er antallet af nye HIV-smittede faldet med 40 procent mellem 2000 og 2013, og dødsfald pga. AIDS toppede i 2005 med 2,4 millioner døde. I 2013 var dødstallet faldet til 1,5 millioner. Malaria udgør stadig et stort problem, men øget brug af myggenet har fået malaria-dødsfald til at falde med 58 % fra 2000 til Det har reddet omkring 6,2 millioner menneskeliv, primært små børn. Tuberkulose er faldet med 45 procent siden Målet om at halvere andelen af mennesker uden adgang til rent drikkevand er nået. Det skyldes især, at de enkelte lande har investeret massivt i forbedret vand og sanitet. Over 2,6 milliarder mennesker har fået adgang til rent drikkevand siden Men mål 7 dækker også over indsatsområder som biodiversitet, afskovning, slum og udledning af CO2. Der er blevet flere beskyttede naturområder. I 1990 var ca. 8,7 procent af jordens landområder udlagt til fredning, i 2014 er det 15,2 procent. Men naturen er stadig under hårdt pres, og mange arter af dyr og planter er truede. Den globale udledning af CO2 er steget med 50 procent siden Men 2014 var det første år nogensinde, hvor udledningerne ikke blev forøget, selvom der var økonomisk vækst. 8. Målet om globalt samarbejde har ingen indikatorer, man kan måle på. Derfor skal målet og delmål mere opfattes som en politisk hensigtserklæring. I de seneste ti år har udviklingslandene opnået større adgang til rige landes markeder. 4

5 Adgangen til kommunikationsteknologi stiger med ekstraordinær hastighed. I 2015 lever 95 af menneskeheden i områder med mobilsignal, og 84% af befolkningen i udviklingslandene har nu en mobiltelefon med internetadgang. Udviklingslandene har i høj grad taget mobilteknologi til sig, og bruger den til handel og services. Omkring årtusindskiftet var der et folkeligt pres på de vestlige regeringer for at eftergive udviklingslandene deres gæld. Det medførte, at gældsbyrden nu er nedbragt til en fjerdedel på kun ti år. Udviklingsbistand nåede i 2013 det højeste niveau nogensinde. Kun fem lande har nået FN s målsætning om at give 0,7 % af BNP i bistand. Danmark gav 83 % af BNP i Læs mere Mere information - Thomas Ravn-Pedersen, sekretariatsleder mobil: Sophie Rytter, projektleder mobil:

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

FORURENET VAND GØR FOLK SYGE

FORURENET VAND GØR FOLK SYGE F I V E Havdrup Skole 7.b - oktober 2010 FORURENET VAND GØR FOLK SYGE ALLE VED, AT DET ER USUNDT AT DRIKKE URENT VAND. MEN I ULANDENE HAR MAN OFTE IKKE ADGANG TIL ANDET. SIDE 5 Mærker der støtter en god

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Randers Millennium i folkeskolen

Randers Millennium i folkeskolen Fotograf: Pernille Bering Randers Millennium i folkeskolen Pædagogisk Udvikling Globalt ansvar i undervisningen Pædagogisk Udvikling og initiativet Randers Millennium er gået sammen om et tilbud til lærerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 18.2.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om udviklingen i forbindelse med folkeskoleundervisning for alle og ligestilling

Læs mere

bistandskronen 2009, mio. kr. *

bistandskronen 2009, mio. kr. * Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde 2009 bistandskronen 2009, mio. kr. * BISTAND I ALT: 15.022 MIO. KR. BILATERAL BISTAND 68 % 10.188 MIO. KR. MULTILATERAL BISTAND 32 % 4.834

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv IND I EN Undervisningsmateriale Børn og unge skal vide, at verden er skæv anden verden Indhold Indledning... 3 Indien... 6 KFUM og KFUKs projekter i Indien... 7 Dilemmaspil... 8 Fattigdom... 9 Ligestilling

Læs mere

UDVIKLINGSSAMARBEJDET EN INVESTERING I FREMTIDEN

UDVIKLINGSSAMARBEJDET EN INVESTERING I FREMTIDEN UDVIKLINGSSAMARBEJDETS POSITIVE SIDEEFFEKTER I DANMARK UDVIKLINGSSAMARBEJDET EN INVESTERING I FREMTIDEN INDHOLD FORMÅLET MED DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE 3 DANIDA ER ET STÆRKT BRAND 5 EN BEDRE VERDEN

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene Danida i Nicaragua udvikling og miljø - et nyt gratis undervisningsmateriale Ny video og cd-rom til

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Debatoplæg om regeringens prioriteter for samarbejdet med Afrika i perioden 2007 til 2011 1. Nye udfordringer, nye svar Mange afrikanske

Læs mere

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen

Kampen mod aids er kampen for et bedre sundhedsvæsen En rapport om, hvad den internationale valutafond og de vestlige donorer kan gøre for at mindske manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale i u-landene Kampen mod aids er kampen for et bedre

Læs mere

1Danmark skal markere sig stærkere

1Danmark skal markere sig stærkere FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS BUD PÅ FREMTIDENS DANSKE udviklingspolitik 1Danmark skal markere sig stærkere Mere støtte fra Danmark: hjælpen må atter op på 1% af BNI Mere fattigdomsbistand fra DK: tre fjerdedele

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

FIC. FIC projekter i havnene i Tanzania og Kenya

FIC. FIC projekter i havnene i Tanzania og Kenya FIC FIC projekter i havnene i Tanzania og Kenya FIC Fagligt Internationalt Center Lygten 18,1 2400 København NV Tlf: 33 25 38 54 Fax: 33 25 56 10 fic@fic.dk www.fic.dk Projekterne foregår i et samarbejde

Læs mere

Temahæfte 2009. Ulande. Indhold. Agricultural Development. naturressourcer, fødevarer og sundhed Striving for a better life. Kandidatuddannelse

Temahæfte 2009. Ulande. Indhold. Agricultural Development. naturressourcer, fødevarer og sundhed Striving for a better life. Kandidatuddannelse ISBN 978-87-991224-5-5 Temahæfte 2009 Indhold Agricultural Development Kandidatuddannelse Agricultural Development er en engelsksproget kandidatuddannelse, hvor du beskæftiger dig med naturressourcer,

Læs mere

INDHOLD INDLEDNING 5 1 DE VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG RISICI I NEPAL 6 2 DANMARKS PARTNERSKABSPOLITIK I NEPAL 9

INDHOLD INDLEDNING 5 1 DE VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG RISICI I NEPAL 6 2 DANMARKS PARTNERSKABSPOLITIK I NEPAL 9 DANMARK NEPAL LANDEPOLITIKPAPIR 2013-2017 INDHOLD INDLEDNING 5 1 DE VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG RISICI I NEPAL 6 2 DANMARKS PARTNERSKABSPOLITIK I NEPAL 9 3 STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER RESULTATER

Læs mere

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Allerede i Foreningen Skole for livets første år har vi haft succes: Kostskolen Life Education School, som vi støtter, har øget

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet

DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet DEN NY VERDEN 2005:1 Mens vi venter på miraklet 1 DEN NY VERDEN 2005:1 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Jannik Boesen, Stig Jensen og Henrik Nielsen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout:

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

INDHOLD RESUMÉ 3 1. DANMARK OG TANZANIA 5 2. DE AKTUELLE OG KOMMENDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I TANZANIA 7

INDHOLD RESUMÉ 3 1. DANMARK OG TANZANIA 5 2. DE AKTUELLE OG KOMMENDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I TANZANIA 7 DANMARK TANZANIA LANDEPOLITIKPAPIR 2014-2018 INDHOLD RESUMÉ 3 1. DANMARK OG TANZANIA 5 2. DE AKTUELLE OG KOMMENDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I TANZANIA 7 3. DE OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL OG DE DANSKE

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage.

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage. Vidste du VIDSTE DU Når eleverne arbejder med Agent Footprint, vil de møde et antal popups, som vi har kaldt Vidste du Nedenstående er en samlet oversigt over alle de udsagn, som eleverne møder i denne

Læs mere