BYENS BØGER NYHEDER OMTALE PRESSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYENS BØGER NYHEDER OMTALE PRESSE"

Transkript

1 BYENS BØGER NYHEDER OMTALE PRESSE TEGNING CLAUS SEIDEL København udkom fra 1889 til 1928 og videreførtes til 1931 som Morgenbladet. Harald Witzansky ( ) var fra 1884 ansat i dagbladet Politikens administration og var forretningsfører fra Sideløbende blev han i 1893 forretningsfører for København, en højst ejendommelig dobbeltstilling. Politisk fjernede han sig mere og mere fra den radikale avis, og i 1902 kom det til et brud. Witzansky overtog aktiemajoriteten i København, omlagde det fra eftermiddags- til morgenblad og tjente gode penge. I 1918 solgte han avisen til et konservativt konsortium, og i 1922 forlod han avisen. Om Witzansky er det af en medarbejder, Knud Bokkenheuser, blevet sagt, at han var skaberen af bladets ånd. Han bestemte selv dets intentioner og retning, han skønnede hurtigt og skarpt i enhver sag, tog uforfærdet sit standpunkt og det veg han ikke en hårsbred fra. Han ejede en sikker evne til at vælge sine medarbejdere, at vurdere deres evner, at sætte dem på rette plads og at inspirere dem i sin ånd.

2 16 BYENS BØGER NYHEDER OMTALE PRESSE OKTOBER 2014 ÅRGANG 9 BANG, BYEN & BLADET TEGNING CLAUS SEIDEL JACOB LUDVIGSEN SENIOR EDITOR JUBILÆUM Herman Bang ( ) er ikke gået i glemsel som forfatter, selv om han døde for over 100 år siden. Han var også en fabelagtig københavnerjournalist med sans for at tiltrække læsere. Hans reportage fra Christiansborgs Brand den 3. oktober 1884 kan læses i sin helhed i John Chr. Jørgensens bog om Herman Bang som journalist, og den står stadig som noget af det mest suveræne, der nogensinde er trykt i en dansk avis. Han var en flakke; snart skrev han i Nationaltidende, så i Politiken og i Dags-Telegrafen. 24. oktober 1889 tiltrådte han som medarbejder i det nye dagblad København, som han vendte tilbage til flere gange. Fra 1908 boede København i Købmagergade 62, 2. sal nu har Københavneravisen hjemsted i samme opgang og på samme etage. Henry Hellsen, en anden stor skikkelse i hovedstadens bladverden, skrev i 1950 en bog om Købmagergade med kapitlet Herman Bang besøger Københavns Redaktør. Dette værk kan findes på nettet. Droskehestenes hove slår hårdt i Købmagergades asfalt, da Herman Bang en septemberdag kører fra Casino til Københavns redaktion på hjørnet af Kultorvet for at bede om forskud ( ) Hr. Bang er her! Nyheden går på Københavns redaktion fra værelse til værelse. De unge journalister stikker hovedet ud og hilser ærbødigt på forfatteren. Thi han er jo den, der litterært giver bladet anseelse, og derfor bøjer de sig. Hr. Bang har taget plads i vindueskarmen i en af de store karnapper mod Købmagergade. Her sidder han HR. BANG OPTRÆDER JO KUN YDERST SJÆLDENT PERSONLIG PÅ KØBEN- HAVN. I SPALTERNE ER HAN NÆSTEN DAGLIG, OG DET ER SÅVIST IKKE MESTER- VÆRKER ELLER DEN HØ- JESTE STIL, ALT DER, DER FLYDER FRA HANS FLITTIGE PEN, HAN SKRIVER FOR AT TJENE PENGE OG ER IKKE KRÆSEN I SIT VALG AF EM- NER, MEN MANUSKRIP- TERNE KOMMER PR. BUD FRA LEJLIGHEDEN I LILLE STRANDSTRÆDE. Forside på avisen København som en forkølet frø, omgivet af medarbejderne, og taler meget højt. Højere end det er nødvendigt for at overdøve gadens larm, de kimende cykler, de truttende biler, hesteomnibussens rumlen. ( ) Hr. Bang optræder jo kun yderst sjældent personlig på København. I spalterne er han næsten daglig, og det er såvist ikke mesterværker eller den højeste stil, alt der, der flyder fra hans flittige pen, han skriver for at tjene penge og er ikke kræsen i sit valg af emner, men manuskripterne kommer pr. bud fra Lejligheden i Lille Strandstræde. Men i dag er han her altså, og han må tale med Witzansky han må, han må! Harald Witzansky, på hvis kontordør er fæstnet en porcelænsplade med titlen chefredaktør han er den eneste i hovedstaden, der anvender denne fine betegnelse på sig selv har lukket sig inde med sin hovedmedarbejder Anders Vigen for at drøfte linjen i en polemisk artikel. ( ) Hr. Bang bruser ind til chefredaktøren. Hvad der nu sker får ingen at vide. Men lyde trænger ud, Herman Bangs hæse stemme, snart hovmodigt truende alle de tilbud han har fra Politiken! snart ydmygt tryglende han skal dog leve, leve! Og han udtaler ordet læve. Harald Witzansky giver sig. Det røde hoved kommer til syne i dørsprækken og kalder på bogholderen frk. Laura Andersen. Herman Bang har sejret. En befriet Bang thi et vældigt pres er taget fra de smalle skuldre står nu i forværelset mellem Københavns medarbejdere. Han har penge i lommen, han føler sig meget rig. Så velhavende, at han kan tillade sig at være god. Han spørger efter Christian Houmark (en af medarbejderne, red.). Hvor er Liljen? Og Liljen kommer. Vil han, spørger Bang, stadig i sit overdådige lune, spise middag med ham hos Nimb! Det er netop Tivolis sidste aften i sæsonen. Gennem den halvåbne dør hører Witzansky Houmark sige ja tak til indbydelsen. Hans ansigt får et vemodigt drag. Nu vil pengene, hans penge, som Bang fortalte skulle bruges til husleje og en længe ubetalt skrædderregning, forsvinde i hummersalat, tournedos er og årgangsrødvine. Han slår døren i med et arrigt smæld. Nede på fortovet råber Bang en droske an: - Til Tivoli! Hundrede år efter sin død blev Herman Bang i 2012 mindet med denne buste på Sankt Annæ Plads.

3 Ring efter stolebussen eller rekvirer brochure Den sunde måde at sidde på Altid modeller i udstillingen Møbler efter mål Alle hvilestole tilpasses efter Deres ønske. Det giver Dem den optimale siddekomfort. Træfarver og betræk vælger De selv. Vælg mellem 10 træfaver Duet Alpha Lux Nova Plus Multi Plus Multibord Casa Multi Plus København: Torvegade Tlf.: Lyngby: Jernbanepladsen Tlf.: Nordsjælland: Tlf.: Roskilde: Tlf.:

4 18 BYENS BØGER NYHEDER OMTALE PRESSE OKTOBER 2014 ÅRGANG 9 FAMILIEFAR FRA SANKT PEDERS STRÆDE TAGET AF TYSKERNE FOR 70 ÅR SIDEN Charlie og Bent Kürstein Jensen, fotograferet på Rådhuspladsen længe før arrestationen.

5 19 Efteråret Den tyske besættelsesmagt har arresteret danske politibetjente, først og fremmest i København. Aktionen skyldes raseri over, at sabotagen mod tyskvenlige virksomheder er taget til i omfang, uden at politiet efter tyskernes opfattelse har grebet håndfast ind, men også frygt for, at politiet vil falde Gestapo i ryggen, hvis de allierede invaderer Danmark. Sådan gik det i Paris i august TEKST JACOB LUDVIGSEN OMTALE Nazistiske håndlangere og tyske soldater overtager politistationerne. Nu skal der være lov og orden i København! Det går ad helvede til, den politiløse by hærges af mord, røverier, tyverier og sortbørshandel. Men så kan man da gå efter de små fisk. I det nazistiske Tyskland har man i flere år forfulgt Azociale und Berufsverbrecher, altså asociale og vanekriminelle af disse undermennesker er i 1943 spærret inde, og nu skal København renses. Politistationerne har kartotekskort på nogle af disse personager, og den 27. september begynder razziaerne. I alt indfanges 430 mennesker, nogle bliver hentet i deres hjem, andre bliver taget ude i byen. Fra Sankt Peders Stræde til Neuengamme Sådan går det den 34-årige arbejdsløse chauffør Charles Kürstein Jensen, der med sin kone Ruth og sønnen Bent bor i Sankt Peders Stræde, som dengang var et kvarter med fattigfolk, herunder prostituerede, og småfabrikker, værksteder og trykkerier med mange arbejdspladser. De tyske soldater bryder sig ikke om at færdes i gaden, da beboerne ofte viser deres modvilje ved at hælde natpottens indhold ned på de grønklædte besættelsestropper, der prøver at forhindre det ved at kræve, at alle vinduer skal være lukkede, når de er i området. Charles er ikke med i modstandsbevægelsen, han sælger lidt rationeringsmærker i ny og næ for at supplere den lave understøttelse. Benzinrationeringen betyder, at der ikke er gang i vognmandsbranchen. Pågrebet i Suhmsgade Familien henter ofte varm mad i folkekøkkenet i Suhmsgade ved Rundetårn. Da Charles kommer hjem til stuelejligheden, er Ruth ikke hjemme, og de har kun en nøgle. Charles slentrer ned i Suhmsgade og bliver pågrebet, og da han ikke kan dokumentere, at han har arbejde, bliver han ført ned i folkekøkkenet, hvor han sammen med mange andre står flere timer med ansigtet ind mod muren, indtil de sent på aftenen køres til Gestapos hovedkvarter i Shellhuset. Efter en overfladisk afhøring bliver Charles og 225 andre transporteret til Politigården. Her er forholdene kaotiske, og fængselspersonalet trækker sig den 28. september. Nu er hele Politigården under tysk kommando. 60 af de 226 arresterede løslades, resten fragtes til Gedser for at blive færget til Tyskland. Blandt dem er Charles, der sidder gennemblødt i en åben lastbil og frygter for sin skæbne. I København fortsætter de mere eller mindre vilkårlige anholdelser, og omkring 500 asociale og vanekriminelle deporteres til tyske koncentrationslejre. CHARLES KÜRSTEIN JEN- SEN VENDTE TILBAGE TIL SANKT PEDERS STRÆDE SOM ET NEDBRUDT MENNESKE OG VAR SÅ AFKRÆFTET, AT HAN MÅTTE INDLÆGGES PÅ BLEGDAMSHOSPITALET OG DEREFTER SENDES PÅ RE- KREATION. Propaganda i pressen Dagspressen blev tvunget til at optage denne propagandamelding, der skulle skabe sympati for tyskernes indsats for lov og orden: Pressekontoret hos den højere SS- og politifører i Danmark meddeler: Det tyske politi har i løbet af onsdag den 27 de arresteret et større antal vaneforbrydere, navnlig indbrudstyve og bedragere samt asociale elementer og alfonser. Desuden gennemførtes der i forskellige kaffebarer og samlingssteder for lyssky personer, der beskæftiger sig med sortbørshandel, en omfattende razzia, hvorunder der ligeledes arresteredes et større antal personer, som tidligere har været straffede. For så vidt det herved drejede sig om vaneforbrydere eller asociale elementer, vil disse ligesom indbrudstyvene, bedragerne og alfonserne blive ført til en koncentrationslejr i Tyskland. Tim Panduro, der er journalist, har sammen med Maja Schuster, cand. mag. i tværkulturelle studier, skrevet en bemærkelsesværdig og uhyre veldokumenteret bog om en gruppe ofre for tyskernes terror, der ikke har fået meget opmærksomhed, hverken under eller efter besættelsen. I KZ-helvedet var de udstyret med særlige kendetegn på tøjet, så man kunne se, at de var undermennesker, og de andre fanger, som følte sig mere betydningsfulde, fordi de havde deltaget i modstandskampen, så også ned på dem. Mange døde af tuberkulose og underernæring, men en skønne dag kom De Hvide Busser og transporterede alle fanger hjem. Charles Kürstein Jensen vendte tilbage til Sankt Peders Stræde som et nedbrudt menneske og var så afkræftet, at han måtte indlægges på Blegdamshospitalet og derefter sendes på rekreation. Sønnen Bent beretter, at hans far begyndte at drikke og havde svært ved at passe fast arbejde, og hans mor mistede livsmodet. Først i en sen alder gik det op for Bent, hvad Christian havde været udsat for. Han døde i 1988 i en alder af 77 år. Bogen er en retfærdighedshandling Han er kun et af de mange ofre, der indgående behandles i bogen. Hverken Charles eller de andre havde nemt ved at blive rehabiliterede og få erstatning, og gruppen har heller ikke spillet nogen rolle i besættelseshistorien før nu. Forfatterparret formår at kombinere forskning med journalistisk fortælling. I forordet sammenfatter lektor, dr. phil Palle Roslyng-Jensen fra SAXO-instituttet ved Københavns Universitet deres indsats med disse ord: I denne bog kommer vi tæt på en gruppe, der selv om de kom fra socialt elendige vilkår endte under de vanskeligste forhold i de tyske koncentrationslejre, alligevel blev næsten glemt. Det er en retfærdighedshandling, at deres vilkår og skæbne nu tages frem. Tim Panduro og Maja Schuster De asociale KZ-lejrenes glemte danskere 287 sider, 249,- kr. Gads Forlag

6 20 BYENS BØGER NYHEDER OMTALE PRESSE OKTOBER 2014 ÅRGANG 9 DRIFTER OG RIFTER PÅ SJÆLEN TEKST CAMILLE BLOMST OMTALE Den forgangne måned har jeg læst Lone Hørslev og Jeanett Veronica Hindberg, der bliver svært at finde to kvindelige bogudgivelser i dette efterår, der er længere fra hinanden. Og dog har de kvindeligheden, begæret og det afdækkende portræt af en feminin forfører til fælles. Dyrets år handler om den unge royale Marie Grubbe. Gennem hele sit forfatterskab har Lone Hørslev haft et godt øje til kongehuset. I denne historiske roman går hun planken ud både på vegne af Marie Grubbe og som forfatter. Hørslev rammer ikke overfladen med en plumpt plask, men svæver over vandet, båret af sit sprog, der er en fest, præcist, poetisk og perlende som champagne. Handlingen er henlagt til Christiania i Norge, hvor Marie Grubbe er sendt op med sin mand Gyldenløve på vegne af kongen i den historisk kolde vinter Kulden, kvinden og kærligheden er fortalt af en digter, der maler billeder ind i hjernen på læseren. På slottet opleves orgier af måltider, nedslående kærestesorger, sanseligt sexuelt samvær og en lige så levende kærlighedsløs akt mellem Marie Grubbe og husbond. Et overgreb, der får læseren til at holde med Marie i hendes forhold til berideren. Man suges ind i de mørke gemakker og er med når den forkælede umodne Marie får vendt vrangen ud gylpende giftgrøn galle dagen der på, hvor den søde vin fik hende til at med sin svoger. Læseren tvinges til at forstå en mand, der sælger sin smukke datter for fire skilling. Og da hun bliver gravid og kommer i ulykke gider han ikke at redde hende for en sæk korn. Skæbnerne hudflettes og ender i en velbeskrevet halshugning og hekseafbrænding, der kræver eftertanke hos læseren, og erektion, der endegyldigt ender eventyret. Hørslev har modelleret en modig, modbydelig og endda morsom beretning om en moderløs uimodståelig (pri)madonnas manglende tiltro til monogami. Med udgangspunkt i golde, kolde, Grubbe tegnes et historisk velresearchet billede af alle samfundslag. Hvor Hørslev plejer at lege med det navlepillende og selvudleverende, har hun denne gang valgt at trække sig lidt tilbage. Men man mærker hende, ingen andre ville lade en stuepige sparke til en skravlet killing eller lade en nar af en mand skyde en uskyldig hund fordi, han regnede den for en ægte varulv. Hørslev fortjener al den ros, bogen indtil videre har fået fra forside til fortællingens bagside. Jeanett Veronica Hindberg fik PolitikenPlus-parnasset til at fnise på dasset, når de smugkiggede med på hendes berømmede blog Bitterfissen Bethany, hvor flabede finker fløj og gjorde hende til et viralt orakel. Ville man vide hvad den hemmelige tænker mente om de hellige køer, så måtte man vente på Bitter Fissens næste fis. Hendes nye roman er i eget navn. Et selvopfundnet købenavn, som hun hele voksenlivet har håbet skulle pryde en bogforside. Hvor Dyrest år serverer sex i et elegant sprog, smider Hindberg svinet i fjæset på læseren. I nedskrevet talesprog som hos en standup er torpederes man af kaskader af ord, når man inddrages i en tidligere maneaters aktuelle dagbogsforsæt: Et selvvalgte cølibat og en sørgelige slankekur udlevet i en 70 er lejlighed i rungende kedelige Farum Midtpunkt. Det vælter ud af hende, uden anden systematik end dagbogens datoer, udpensles uden ynk og filter en ensom kvindes spiseproblemer, selvhad, fortid og små sejre. Man må være parat til at møde ord, man ikke selv tager i sin mund. Måske er roman et forkert ord for denne genre, pointen er, at det hun serverer er et uundværligt samtidsportræt af en kvinde. Hun smider hæmningerne, tøjet og tilmed parykken og hænger sig selv til tørre. Ingen anden forfatter kunne have givet os dette billede ind i en ubeskrevet verden uden, at det var blevet fortænkt. Tonen er underholdende og man må grine. Men de bedste bidder er de velskrevne barndomsminder om morfar og mormor. Dagbogen er Med Hørslev tænker man: Sikke en indlevelsesevne og med Hindberg tænker man: Sikke en udleveringsevne. Begge dele er litteraturens berettelse. ikke litterært elegant, men relevant. Med Hørslev tænker man: Sikke en indlevelsesevne og med Hindberg tænker man: Sikke en udleveringsevne. Begge dele er litteraturens berettelse. Lone Hørslev Dyrets år C&K Forlag udkom Jeanett Veronica Hindberg PS. trænger til flødeskum (og diller) Forlaget Turbine

7 12 KBH K DECEMBER 2012 ÅRGANG 7 12 KBH K DECEMBER 2012 ÅRGANG 7 OKTOBER 2014 ÅRGANG 9 KBH K SiLD ER godt! fisk ER godt! SiLD ER godt! fisk ER godt! DEN VAR ENgANg på gammel strand Lone ømann, der er jurist og journalist og har redigeret årsskrifter for det kongelige Bibliotek, har Lone skrevet ømann, et der betydningsfuldt er jurist og journalist kapitel og af har københavns redigeret årsskrifter historie. for fiskekonerne det kongelige på Bibliotek, gammel har Strand, skrevet der et i over betydningsfuldt 300 år forsynede kapitel borgerne, af københavns er et stykke historie. kultur, der fiskekonerne ikke længere på eksister. gammel Strand, der i råbene over 300 Sild år forsynede er godt! borgerne, fisk godt! er et stykke er for stedse kultur, forstummet. der ikke længere eksister. råbene Sild er godt! fisk er godt! er for stedse forstummet. 21 tekst jacob LUDVigSEN tekst jacob LUDVigSEN ANMELDELSE Selv granitstatuen af ANMELDELSE fiskerkonen fra Selv 1940 granitstatuen er indtil videre af fjernet fiskerkonen fra Gammel fra 1940 Strand, er indtil som videre frem til fjernet 2018 fra eller Gammel længere Strand, er en metrobyggeplads eller Den længere sidste fiskekone er en metrobyg- var Do- som frem til ris geplads. Marx, Den der sidste efter fiskekone 44 år på sin var post Doris Marx, op i der 2008, efter men 44 stadig år på sin er aktiv post lagde på lagde op i 2008, men stadig hvorfra er aktiv hun sælger på frisk sammen hvorfra med hun sin søn sælger Kenneth. frisk fisk sammen med sin søn Velkendt Kenneth. er det, at middelalderens Velkendt sildeeventyr er det, blev at en middelalderens det sildeeventyr fiskerleje, blev der en voksede drivkraft op drivkraft for og for blev det fiskerleje, København. der Lone voksede Ømann op benytter og blev København. med et citat Lone af historikeren benytter Palle med Lauring et citat lejligheden af historike- til at Ømann banke ren Palle en pæl Lauring gennem lejligheden legenden til om, at at banke biskop en Absalon pæl gennem grundlagde legenden byen. om, Længe at biskop før Absalon ham fandtes grundlagde en klynge byen. huse Længe og før hytter, ham og fandtes arkæologerne en klynge gør fund huse og af stadig hytter, ældre og arkæologerne rester. Allerede gør i fund stenalderen af stadig var ældre der rester. aktivitet, Allerede hvor Gammel i stenalderen Strand var siden der aktivitet, blev anlagt. hvor Gammel Det første Strand kendte siden blev fiskemarked anlagt. lå Det på den første nuværende kendte fiskemarked Amagertorv og lå på omtales den nuværende i 1449, siden Amagertorv rykkede det og omtales til den plads, i 1449, der siden kendes rykkede som Vandkunsten, det til den plads, et par der hundrede kendes som år senere Vandkunsten, fandt det et sin par form hundrede på Gammel år Strand senere fandt og eksisterede det sin form frem på Gammel til 1958, da Strand sundhedsmyndighederne og eksisterede frem til 1958, satte en da stopper sundhedsmyndighederne for det; i det følgende satte halve en stopper århundrede for det; stod i det stadig følgende færre halve århundrede stod stadig færre koner på dispensation, men fiskene måtte koner på de hente dispensation, på det nye men fisketorv. fiskene måtte En de politiplakat hente på det fra nye 1751 fisketorv. med ordensregler En politiplakat for fiskekonerne fra 1751 er med bevaredensregler og vises for som fiskekonerne dokument. Konerne beva- or- skulle ret og vises lade som være dokument. med at overdænge Konerne kunderne skulle lade med være skældsord med at overdænge og i det hele kunderne taget opføre med skældsord sig ordentligt, og ellers i det vankede hele taget der. opføre Tegneren sig ordentligt, Claus Seidel ellers forestiller vankede der. sig, Tegneren hvordan Claus håndhævelsen forestiller af god sig, orden hvordan har fundet håndhævel- sted. Seidel sen Den af god veloplagte orden har historie fundet bringer sted. os Den forbi veloplagte en af verdens historie første bringer fotografer, os forbi A. en T. af C. verdens Neuburg, første og hans fotografer, A. T. C. teknik. Neuburg, Han og besøgte hans komplicerede København komplicerede i teknik og Han tog besøgte fra sit værelse København på Royal i 1840 Hotel og (nuværende tog fra sit Ved værelse Stranden på Royal 18) et Hotel daguerreotypi (nuværende af Gammel Ved Stranden Strand. 18) Mere et daguerreotypi kendt hans af fotografi Gammel Strand. af billedhuggeren Mere kendt er Bertel hans Thorvaldsen. fotografi af billedhuggeren Man ser, hvor lidt Bertel og hvor Thorvaldsen. meget, der Man har ser, ændret hvor lidt sig og i 175 hvor år. meget, der har ændret sig i 175 Ømann år. øser af mange kilder. Artikler Ømann fra Illustreret øser af mange Tidende kilder. 1869, Artikler fra Illustreret fra Tidende 1942 og 1869, Stadsar- en en radioudsendelse kivets radioudsendelse interviews fra med 1942 ældre og Stadsarkivets interviews fra 1969, med og hun ældre har køben- fun- københavnerdehavnere en mængde fra 1969, billeder. og hun Flere har viser, fundet en mængde eksklusive billeder. fiskehandlere Flere viser, og hvordan fiskerestauranter hvordan eksklusive havde fiskehandlere etableret sig og i fiskerestauranter husene på Gammel havde Strand etableret sig i husene Kun Krogs på Gammel Fiskerestaurant Strand er ble- Kun Krogs Fiskerestaurant er ble- vet tilbage. Man kan ikke opdrive så vet meget tilbage. som Man en flad kan rødspætte ikke opdrive på Gammel så meget Strand. som en Men flad rødspætte minderne på og anekdoterne Gammel Strand. lever Men og minderne fastholdes og i denne anekdoterne fine bog, lever der og hører fastholdes hjemme i i denne enhver fine samling bog, der af hører bøger hjemme om den fiskerby, i enhver som samling Absalon af bøger nok regerede om den over, fiskerby, men som ikke Absalon grundlagde. nok regerede over, men ikke grundlagde. lone Ømann gammel lone Ømann Strand Om gammel folk, Strand fisk og fejder forlaget Om folk, multivers fisk og fejder 160 forlaget sider, multivers 228,- kr. 160 sider, 228,- kr. LENE JOHANSEN LENE JOHANSEN KØB ELLER BESØG VORES BUTIK LEVERING FRA DAG TIL DAG ONLINE PÅ JOF.DK Alpina Metro Super let vandrestøvle. Blød stødabsorbering som en løbesko. Udvalgte størrelse. Før 1.299,- nu 599,- Salomon Goretex Sko Lette vandresko. Vandtæt samt Åndbar. Str Før 1099,- Nu 649,- KNUD DEN HELDIGE KNUD DEN HELDIGE KNUD FOLDSCHACK er mest kendt for sin håndtering af sager som Christiania, Jagtvej 69, Danica White og COP 15. Ocean Regnsæt I KNUD Knud den FOLDSCHACK heldige kommer er vi mest helt tæt kendt på for den sin grufulde håndtering barndom, af sager der som har været Christiania, Dansk med design. til at skabe Knuds retfærdighedssans, Geoff Anderson Zipzone Jagtvej 69, Danica White og COP 15. Blå,Rød,Grøn eller Sort. på I Knud den Let den farverige kvalitet heldige som ungdom, kommer tørrer hurtigt. vi der helt har tæt givet på Knud den grufulde det ståsted barndom, i livet, han der har manglede været Str. med i XS-5XL sin til barndom, at skabe og Knuds på hans retfærdighedssans, samfundsengagement på den farverige som ungdom, advokat. Før 1299,- Nu 899,- Grøn,Sort eller Sand. Str XS-3XL 1 Par 799,- 2 Par 1199,- der har givet Knud det ståsted i livet, han manglede i sin barndom, og på hans samfundsengagement som advokat. Haglöfs Rygsække Kvalitets rygsække til lavpris. Flere Farver og modeller. Før op til 950,- Nu fra 389,- Nørre voldgade Kbh. K Tlf

8 22 BYENS BØGER NYHEDER OMTALE PRESSE OKTOBER 2014 ÅRGANG 9 ARNSTED OG STENBO TEKST JACOB LUDVIGSEN OMTALE Storby-krimien et blevet et begreb, men der kan altså også indtræffe sælsomme hændelser i det, der så forkasteligt nedgøres som udkantsdanmark. Forlaget Hovedland med kontor i Gjern find det selv på kortet! har udsendt to underholdende romaner, der giver indsigt i provinsens problemer. Forfatteren Anita Lillevang, der tidligere har skrevet tre udkantskrimier, har digtet en forsvindingsfortælling fra Folkemødet på Bornholm Den gale førtidspensionist Peter Krashave bor i Arnsted, sådan cirka mellem Gudhjem og Svaneke, og han er blevet borte. Da han har generet alt og alle og lider af permanent forfølgelsesvanvid, er det nærmest en lettelse. Men det er også underligt, at en mand kan blive væk i den lille kystby, som Lillevang har bygget i sin fantasi for at undgå forvekslinger med eksisterende bornholmske lokaliteter. Der er endda et kort over Arnsted. Peter Krashaves studiekammerat Nina Klostergaard har brugt sit liv på at forbedre verden som sekretariatschef i en ulandsorganisation. Hun har lyst til at møde Peter, selv om hun har en fornemmelse af, at han er kuk-kuk. Da hun skal til Folkemøde, vil hun benytte lejligheden til et gensyn og finder hans hus tomt og tilgroet. Det forarger hende, og hun insisterer på en politiundersøgelse. Så begynder hun at få anonyme breve. På Folkemødet går det ikke så godt. Hendes ulønnede praktikant Kira har sat et flot telt op, men der kommer kun fire interesserede for at høre om kvinder og børn i Afrika. Endnu værre er, at Ninas bestyrelsesformand falder hende i ryggen. Krashave er død. Men hvordan? Man overraskes, da opklaringen finder sted på de sidste sider. Anita Lillevang har taget pulsen på Folkemødet og beskriver det med kærlig satire. Hun har også et godt øje til godhedsindustrien og dens pengeforbrug. Romanen er stilsikker med mange fine iagttagelser af bornholmsk mentalitet og giver mindelser om Hans Scherfigs Den Døde Mand fra slutningen af 1930 erne og den langt senere Undtagelsen af Christian Jungersen fra 2004, der foregår i en menneskerettighedsorganisation, hvor der også sendes anonyme breve. Sjovt, at Folkemødet i den grad er blevet et begreb, at den kan lægge scene til en forsvindingsfortælling. Mord og modbydeligheder i Jylland Stenbo den lokalitet findes heller ikke blev første gang udgivet for ti år siden og har været udsolgt, men nu har forfatteren Knud Simonsen, der vist ikke har sin gang på det københavnske parnas, haft den en tur gennem maskinen, og historien om det jordskredsvalg, der for 40 år siden forandrede Danmarks politiske landskab, er stadig vedkommende og underholdende, Vi er i Østjylland i en lille provinsby med Dannebrog i veltilpassede haver. Men befolkningen er ved at slå hælene i. Arbejdsmanden Harry flirter med Glistrups skattenægterbevægelse, advokaten fifler, skatteinspektøren plager de lokale håndværkere. Den hellige overlærer, der tordner mod abort, ligger i med, Lilly, en af sine gamle elever, og det får følger. Pludselig kværkes den stenrige rentier, der har tjent en formue på brunkul og tømmer. Politiet mistænker byens originaler, men gerningsmanden skal søges et andet sted. Vi følger et varietet og morsomt persongalleri og en udvikling, eller snarere afvikling, der peger mod centralisering og forfald, og vi vil egentlig gerne have en fortsættelse, fordi vi nu har lært disse mennesker at kende. Men ak, de fleste af dem er sikkert døde, og Stenbo har mistet banken, rådhuset og hotellet. Knud Simonsen gør sig i et efterskrift lystig over en københavner-anmelder, der ikke havde læst bogen og blandede den sammen med nogle andre. Der er også en hilsen til en gruppe lokale matadorer, der følte sig truffet og indrykkede en dagbladsannonce med trusler om sagsanlæg, som til Simonsens skuffelse aldrig blev til noget. Han er altså gået ret tæt på eksisterende personer og hændelser. Morsom bog, der i stil og tone minder om Finn Søeborg. Hvis man stadig kan huske denne satiriker. Anita Lillevang Den Gale mand fra Arnsted en forsvindingsfortælling fra Folkemødet 224 sider, 199 kr. Forlaget Hovedland Knud Simonsen Stenbo 2. udgave, 353 sider, 199 kr. Forlaget Hovedland

9 Der bor Hollywoodstjerner på vejen Maria Gerhardt Der bor Hollywoodstjerner på vejen, men Maria Gerhardt er i huset; hun har det efter omstændighederne godt og forbliver sygt velskrivende. Weekendavisen Maria Gerhardt skriver godt om kærlighed og kræft i sin debutroman. Politiken Maria Gerhardt bedre kendt som dj en Djuna Barnes debuterer med en bevægende beretning om kærlighed og kræft. Jyllandsposten Maria Gerhardt debuterer smerteligt og godt med den selvbiografiske roman Der bor Hollywoodstjerner på vejen. Berlingske Maria Gerhardt har skrevet en cool fortælling om en hårdkogt festabe, hende selv, der overlever brystkræft og finder sammen med sit livs kærlighed.

10 Bagsiden KBH K OKTOBER 2014 ÅRGANG 9 Gratis influenzavaccination Tilbydes alle over 65 år, førtidspensionister og visse kronisk syge (Se hvilke på For alle andre kun 160 kr. Husk sygesikringsbevis HVOR & HVORNÅR? København K Rosenborgcentret, Rosengade 1, København K Mandag - Fredag kl i perioden d. 1. oktober oktober (Begge dage inklusiv). Matas Nytorv, Nytorv 3, København K Lørdag d. 11. oktober 2014 kl. 10:30-15:30 Arrangeret i samarbejde med Matas Matas Nørreport, Frederiksborggade 18, København K Lørdag d. 11. oktober 2014 kl. 10:30-15:30 Arrangeret i samarbejde med Matas Vaisenhus Apotek, Landemærket 3-5, København K Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 10:30-13:30 Arrangeret i samarbejde med København Vaisenhus Apotek København V Sundhedshus Vesterbro/Kgs. Enghave, Vesterbrogade 121, København V Mandag - Fredag kl i perioden d. 1. oktober oktober (Begge dage inklusiv). Matas Hovedbanegården, Banegårdspladsen 7, København V Lørdag d. 11. oktober kl. 9:30-14:30 Arrangeret i samarbejde med Matas Matas Fisketorvet, Kalvebod Brygge 59, København V Lørdag d. 11. oktober 2014 kl. 10:30-15:30 Arrangeret i samarbejde med Matas Hver dag dør cirka 550 børn af polio, mæslinger og stivkrampe, fordi de ikke er vaccineret. Vi støtter UNICEFs arbejde med at få børn vaccineret. For hver person vi vaccinerer mod influenza, modtager UNICEF en vaccine fra os. Bliv vaccineret på en af de ovenstående adresser, så er du med til at støtte. Du kan også støtte UNICEF på Læs mere på Københavns Politi lyttede med Et medlem af Brasiliens delegation blev ulovligt aflyttet i 13 timer af Københavns Politi under klimatopmødet COP15 i København i 2009 har Berlingske afsløret. Det har længe været kendt, at Københavns Politis ledelse få timer efter, at det for rullende kameraer torsdag aften under klimatopmødet var lykkedes to fornemt klædte Greenpeace-aktivister at komme ind til dronningens festmiddag for verdens stats- og regeringsledere på Christiansborg Slot, iværksatte en række aflytninger af en række telefoner fra blandt andre Greenpeace. Københavns Politi afviser, at der var tale om at spionere mod forhandlingerne. Aflytningen af det pågældende telefonnummer er et af flere hastende efterforskningsskridt, som iværksættes om natten efter Greenpeace-aktionen ved den officielle afslutningsmiddag på Christiansborg. Forhandlingerne er slut, og der er kun meget kort tid til at afværge eventuelle ulovlige anslag forud for den amerikanske præsidents ankomst kl næste morgen, hedder det i en pressemeddelelse fra Københavns Politi. Det drejer sig om en af verdens mest kendte regnskovsforkæmpere, den FN-hædrede Paulo Adario, som til daglig er leder af Greenpeace-kontoret i Amazonas, men i København var han akkrediteret medlem af Brasiliens officielle forhandlingsdelegation anført af den daværende præsident Lula da Silva. Pressemeddelelsen fra Københavns Politi fortsætter med yderligere forklaringer: Sagen bliver forelagt retten straks om morgenen kl To aflytninger bliver ikke godkendt. Retten er enig med politiet i, at retsplejelovens mistankekrav er opfyldt i de to sager, men finder ikke at disse to aflytninger er tilstrækkeligt hastende og afgørende for efterforskningen. De nedtages derfor igen umiddelbart efter retsmødets afslutning over middag. Aflytningen af Paulo Adario blev sat i gang af Københavns Politi på en mistanke om, at han planlagde at forstyrre metroen og USA s præsident Obamas ankomst til København. Men den mistanke afvises som absurd af Paulo Adario. - Tænk dig. Mødet var en FN-begivenhed, et globalt FN-møde, hvor klodens fremtid er på dagsordenen, og så viser det sig, at der spioneres, og at min telefon er blevet aflyttet, siger Paulo Adario til Berlingske. Formålet har altså på ingen måde været at spionere mod forhandlingerne, men at afværge ulovligheder, som i en situation med så mange VIP ere og deres sikkerhedsfolk forsamlet i værste fald kunne have fået alvorlige konsekvenser for både mødedeltagere og aktivister, siger politidirektør Thorkild Fogde, Københavns Politi. Overvågningsekspert Peter Lauritsen, lektor ved Aarhus Universitet, vurderer overfor Berlingske, at Københavns Politi er gået langt over stregen. - Der kan naturligvis være tale om banale fejl, men som det fremstår her, virker sagen ude i hampen. Umiddelbart virker det vildt, at man etablerer denne aflytning, siger han. Københavns Politi har ikke yderligere kommentarer til Berlingskes artikler, da sagen ifølge politiet er underlagt tavshedspligt. Venstre, Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten opfordrer justitsminister Karen Hækkerup (S) til at undersøge sagen nærmere. lp

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer Vil du vide, hvad der er pinligt? Spørg Morten. Han ved det. Alle elever på skolen er samlet. De mindes frøken Alvilda Jensen. Hun er død. Overlærer Madsen fælder en tåre og pudser næse. Lad os ære frøken

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08. det KONGELIGE BIBLIOTEK

I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08. det KONGELIGE BIBLIOTEK I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08 det KONGELIGE BIBLIOTEK Redaktion: Lone Ømann Design Produktion: Helle Brünnich Fotograf: Karsten Bundgaard, når intet andet er nævnt Trykt med vegatabilske

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve..

Hvilke særheder har du? Stabilitet er? Jeg er alene fordi... Fordele ved din singlestatus. Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Hvilke særheder har du? Jeg er alene fordi... Hvis du bliver kæreste med mig vil du opleve.. Manden er jægeren... eller? Hvordan/hvornår afviser du en date og hvordan føles det? Hvor mange må man date

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

LS2 Glimt af lys Lene Skovsende og Tue Omø. Omslag og design: LS2

LS2 Glimt af lys Lene Skovsende og Tue Omø. Omslag og design: LS2 LS2 Glimt af lys Lene Skovsende og Tue Omø Omslag og design: LS2 Smertefri /LS Når solen varmer, så man bliver helt afslappet Når man dufter blomsterne i haven Og smager det nyplukkede frugt Imens fuglene

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Kilder til Tyskertøser

Kilder til Tyskertøser 1. ORDLISTE: Vigtige ord FELTMADRAS/TYSKERTØS: Under besættelsen den folkelige betegnelse for en kvinde, der havde samkvem med tyske soldater. Disse kvinder blev anset for at forbryde sig mod den nationale

Læs mere

Intermezzo. God fornøjelse Frederik Berg Olsen

Intermezzo. God fornøjelse Frederik Berg Olsen Metode Kære Læser, Et novellescenarie af Frederik Berg Olsen til Orkons Højhus-koncept Natural Born Holmers København 2002 Velkommen Hvis du har modtaget dette som en række A4-ark, så er det meningen,

Læs mere

Liberias børn. Opgaver

Liberias børn. Opgaver Opgaver Opgave 1: Håndtryk Det kan være sjovt at øve sig på noget, som er en skik i andre lande. Eleverne kan øve sig på at lave det håndtryk, som Frederick og Michael bruger, når de siger goddag. Opgave

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Nu skal vi have avisemne

Nu skal vi have avisemne Avisprojekt i udskolingen 1. udgave, april 2012 Elevvejledning i avisens genrer Nu skal vi have avisemne I skal nu i gang med et avisprojekt, hvor I skal lære om avisens genrer og prøve at skrive nyhedsartikler,

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA

Standardløsninger. er sjældent værdiskabende. Grundlaget for det hele. s. 32-37 TEMA TEMA: PAPIR tekst: CARINA KRÚNUFJALL MILLING (ckm@ga.dk) foto: HYLDAGER FOTOGRAFI TEMA Grundlaget for det hele s. 32-37 Jo, man kan trykke på mange ting, men for de fleste er det fortsat papir, der er

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere