EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN BARNEDÅB. - Af skagensmaleren Michael Ancher. Undervisningsmateriale for 4.-6. klasse"

Transkript

1 EN BARNEDÅB - Af skagensmaleren Michael Ancher Undervisningsmateriale for klasse Michael Ancher ( ): En barnedåb, Ribe Kunstmuseum

2 Undervisningsmateriale til En barnedåb af Michael Ancher Til læreren Indhold: Michael Ancher Skagensmalerne og det moderne gennembrud En barnedåb Hvad betyder dåben? Litteraturliste Michael Ancher ( ) Michael Ancher kom til Skagen som 25-årig i 1874, og han var den første af de tilrejsende kunstnere, der bosatte sig i byen. Han blev en del af det lokale miljø resten af sit liv samt kendt og værdsat for at skildre fiskerne og deres arbejde. Især fremhævede han dramaet på liv og død i forbindelse med de mange redningsaktioner, der i høj grad var en del af fiskernes tilværelse. I sine store figurbilleder kombinerede han historiemaleriets klassiske kompositionsprincipper med det moderne gennembruds* krav om en højere grad af sandhed, ærlighed og naturalisme. Michael Ancher voksede op på Bornholm. Som 16-årig kom han i lære som kontorist på Kalø Gods på Djursland. Her begyndte han at tegne og male i fritiden, og det førte til, at han søgte optagelse på Det Kongelige Danske Kunstakademi* i Her gik han i 5 år. Mødet med Skagen blev afgørende for Michael Anchers skæbne. Han blev gift med Anna Brøndum i 1880, og parret havde i de første år deres hjem og atelier i "Havehuset", som Materialet er til inspiration for dansk, billedkunst og religion. Aldersinddelingerne er vejledende. nu ligger i Skagens Museums have. Året efter at datteren Helga kom til verden i 1883, flyttede familien til Markvej i Skagen. De første år i Skagen følte Michael Ancher sig ofte trængt af de andre tilrejsende kunstnere. Især P.S. Krøyer måtte høre for, at han gik for tæt på Anchers motivverden. De blev dog snart gode venner, og Anchers hjem blev, sammen med Brøndums Hotel, et samlingspunkt for alle kunstnerne. Michael Ancher deltog i begyndelsen af 1900-tallet aktivt i arbejdet med at etablere Skagens Museum, men han døde i 1927, året før indvielsen. Skagensmalerne og det moderne gennembrud Skagensmalerne havde deres storhedstid i 1870 erne til 1890 erne. Skagensmalerne talte rigtig mange kunstnere, der besøgte byen med kortere og længere mellemrum i en periode på flere årtier, men de mest kendte var Anna og Michael Ancher samt P.S. Krøyer. Men også Holger Drachmann, der både digtede og malede, og Viggo Johansen, Carl Locher, Laurits Tuxen og den norske kunstner Christian Krohg og den svenske kunstner Oscar Björck var med til at sætte Skagen på landkortet. Nybruddet og hele årsagen til, at kunstnerne kom til Skagen opstod som en reaktion på kunstakademiets mangel på udvikling. Her hang skolens professorer stædigt fast i den nationalromantiske guldalderkunst* på trods af, at udenlandske udstillinger viste, at dansk kunst haltede bagefter. Frankrig Flere kunstnere besluttede derfor at rejse til Frankrig for at søge ny 2

3 inspiration. Det var blandt andet P.S. Krøyer, Karl Madsen, Carl Locher og Laurits Tuxen. Det man fandt her var ideelle betingelser for at dyrke friluftsmaleriet*, og det var hvad den unge generation af franske kunstnere gjorde. Det var en helt ny måde at anskue den kunstneriske proces på, fordi når man stod foran sit motiv ude i landskabet, så havde man mulighed for at gengive naturens farver, skønhed, hæslighed såvel som tilfældigheder i forhold til komposition. Det var altså et nybrud i forhold til billedopbygning (også inspireret af snapshottets tilfældige beskæringer), farveholdning og motiv, der bar i retning af naturalisme*. Michael Ancher derimod rejste direkte til Skagen, hvor han i første omgang kun indirekte blev inspireret af de andre tilrejsende kunstnere, der efter fransk forbillede dannede en kunstnerkoloni, hvor man dyrkede friluftsmaleriet. Senere tog Michael Ancher også på rejser til udlandet. Skagen I 1879, hvor der første gang var rigtig mange kunstnere i byen og kunstnerkolonien var en realitet, udmøntede al inspirationen fra Frankrig sig for første gang rigtigt i Skagen. Det var som en del af det moderne gennembrud i billedkunsten, der også kunne findes indenfor litteratur, kultur, politik. Som Karl Madsen selv sagde det senere, blev de inspireret til en højere grad af ærlighed, sandhed og naturalisme. Det vi måske opfatter som realisme, fordi de mente, at alt hvad man fandt i naturen var et billede værdigt - selv en hestepære, en gravid kvinde, en svedende mand hvilket var hård kost for samtidens offentlighed. Man havde ikke før set det, man opfattede som grimt, det man henregnede til privatlivets fred eller til samfundets skyggesider udstillet på billeder. En lugtende hestepære var ikke smuk og derfor ikke egnet til et maleri. Netop et eksempel man brugte i kritikken af det moderne gennembruds malerier. Graviditet havde med kønslivet at gøre, og var derfor ikke noget man udstillede, og da slet ikke på malerier. Det fremgik af samtidens kritik, blandt andet da Michael Ancher udstillede sit maleri af den gravide Anna Ancher fra Den fattige, hårdt arbejdende og derfor svedende mand på P.S. Krøyers maleri: Italienske landsbyhattemagere fra 1880 blev ligeledes groft omtalt som Dawins manglende led mellem abe og menneske. Der var nybrud i kunsten og Skagen blev mødestedet, på den ene side fordi akademiets lærere stadig helst så, at man blev og malede det danske, dels fordi det var et sted, hvor det moderne bymenneske kunne dyrke friluftsmaleriet og finde spor af det oprindelige, uforskønnede liv, hvor man arbejdede direkte fra hånden til munden, og hvor fiskerne heltemodigt satte livet på spil i farlige redningsaktioner. Kunstnerne kunne dokumentere alt dette med deres malerier. Og Skagen blev fra starten ikke bare et nationalt men et internationalt mødested for den nye generation af kunstnere, fordi de danske kunstnere trak de primært norske, svenske men også engelske kollegaer, de havde mødt i udlandet, med til byen. Barnedåben Den 21. oktober 1883 blev Anna og Michael Anchers datter Helga døbt i Skagen Kirke. Med som faddere var ifølge kirkebogen kunstnerne P.S. Krøyer, Christian Krohg, Charles Lundh og Eilif Peterssen samt Anna Anchers søskende Degn, John og Marie Brøndum. Kort tid efter påbegyndte Michael Ancher det store billede af barnedåben. Det var ikke hans mening at dokumentere barnedåben, som man kan gøre det med et fotografi, men at lave en repræsentation af barnedåben som begreb, af familien og af kunstnerne som faddere. Det kom til at tage flere år, fordi Ancher måtte have modellerne foran sig, når han malede, og det var forskelligt fra år til år, hvilke kunstnere, der var til stede i kolonien i Skagen. Derfor blev personerne på billedet skiftet ud flere gange. Antallet af personer ændrede sig også undervejs. Kun far, mor, barn, præst, P.S. Krøyer og Anna Anchers bror John fra det oprindelige selskab er med på det færdige billede. 3

4 Michael Ancher: En barnedåb Ribe Kunstmuseum. 4

5 En barnedåb af Michael Ancher På det færdige billede ses således fra venstre: Michael Ancher, hr. Mariager (sømand), Marianne Stokes (østrigskengelsk kunstner), P.S. Krøyer, John Brøndum, Anna Ancher, Helga Ancher, huemoder* frk. Aividsen (husassistent) og præsten Oscar Boeck. Bag dem ses nogle personer fra den øvrige menighed klædt i anderledes almindeligt tøj. Bag præsten anes døbefonden og over hovedpersonerne det nordvendte vindue. Lyset skinner ind i rummet fra to sider, mest kraftigt fra vinduerne i sydsiden, men også fra vinduerne i nordsiden. Dåbsselskabet har fint tøj på. Mændene er i sorte jakker og hvide skjorter. Anna Ancher er iført en overdådig gul kjole, men har håret stramt sat op med et enkelt hårbånd. Marianne Stokes er iført en tilsvarende flot kjole men i en mere afdæmpet brun farve. Begge kjoler er malet så man tydeligt fornemmer deres forskelligartede overflader. En tredje udfordring for kunstneren har været dåbskjolens gennemsigtige øverste lag med geometrisk mønster. Analyse Personerne i selskabet er passivt lyttende. Deres blikke er slørede, så det er svært at afgøre hvor de kigger hen. Præsten derimod kigger lige frem for sig med et aktivt meddelende blik. Barnet har som den eneste et aktivt modtagende blik, hvilket understreges af hendes gestus med armen. En gestus, der ser påfaldende bevidst ud for så lille et barn, hvilket kun fremhæver det fantastiske i situationen. Al bevægelse og handling i billedet er koncentreret i den lille arm. Resten er stillestående og uden dybde, som et relief i sten. Personerne er beskåret ved knæene, hvilket giver plads til kirkerummet over dem, plads til refleksion. Der ses ingen udsmykning i kirken, men midt over barnet ses et vindue, hvis sprosser tegner et stort tydeligt kors og fire små. Det kan ikke være tilfældigt, at korset og lyset er centreret over barnet og at mønsteret i dåbskjole går igen i den nederste rude i det store kirkevindue. Hele billedet giver en stemning af rolig højtidelighed og faderlig stolthed. Moderen der er koncentreret om sakramentet, udstråler alvor, men det græsk inspirerede hårbånd leder tankerne hen på antikkens kunst. Barnet ønskes således alt det bedste: et tilhørsforhold i kristendommen, Guds kærlighed og dertil en god portion kunstnerisk ånd. Perspektivering En barnedåb var 5 år undervejs. Michael Ancher startede på billedet i 1883 kort tid efter Helgas barnedåb og der kendes flere skitser og forarbejder til billedet, hvor man kan følge nogle af de ændringer, det blev udsat for undervejs. To af dem ses her: Michael Ancher: En barnedåb. Ca Skagens Museum På dette forarbejde kan man se, at personen bag Michael Ancher ikke er den samme som på det færdige maleri. Michael Ancher: Anna Ancher bærer Helga over dåben Skagens Museum Bag Anna Ancher, der holder sin lille datter, ses hendes kusine Marie Møller. Hvis man ser nærmere på det færdige værk, kan man også omkring præsten fornemme skygger fra en person mere og præstens tidligere placering. 5

6 Maleriet er stort. Uden ramme måler det 186 x 250 cm, hvilket er lidt mindre end Den druknede fra 1896 men lidt større end Juledag 1900 fra på Charlottenborg i København, hvor Ancher fik kunstakademiets årsmedalje for det, og hvorefter han forsøgte at sælge det til Statens Museum for Kunst. Da det ikke lykkedes, malede han videre på det og satte først sin signatur i 1888, hvor det også blev udstillet i München. Ti år senere i 1898 fandt det sit hjem på Ribe Kunstmuseum. Michael Ancher: Den druknede Skagens Museum Begge betydelige værker af samme kunstner. Blandt andet derfor må En barnedåb bestemt regnes blandt hans hovedværker. Billedet er blandt andet specielt, fordi værker af den størrelse traditionelt var forbeholdt historiemalerier eller malerier med et religiøst eller mytologisk indhold; et forhold der i perioden dog var ved at blive udfordret. Her har motivet alligevel mere privat karakter. Men på trods af den private ceremoni, man her bliver indviet i, var billedet tiltænkt offentligheden. Allerede i 1887 blev maleriet udstillet Ærlighed, sandhed og naturalisme Billedet er en klassisk figurkomposition men med en ny type motiv. For samtiden besad det i højere grad naturalisme end idealisme. Maleriet gav derfor med det samme anledning til skriverier i pressen, da maleriet blev udstillet i København første gang. Det skyldtes måske de i forvejen optrukne linjer mellem de to lejre for og imod det moderne gennembruds progressive tanker. Holger Drachmann, der var forsvarer af den gamle skole, gav billedet hård kritik i Berlingske Tidende og skrev, at det var dårligt udført, men Karl Madsen fra den yngre generation af kunstnere og kritikere forsvarede det i Politiken med, at besad en slående sandhed og kraft. Det, der var en ulempe i den enes øjne, var en fordel i den andens nemlig natur-ligheden. Michael Ancher: Juledag Skagens Museum På billedet sidder familien Brøndums kvinder samlet omkring et bord i Brøndums spisesal. På bordet ligger en opslået bibel, som kvinderne har været ved at læse i, indtil de tilsyneladende er blevet afbrudt. Anna Anchers familie (men ikke hende selv) var dybt engagerede i Indre Mission, der havde fået en opblomstring i Skagen i 1880 erne med blandt andet præsten Oscar Boeck. 6

7 Hvad betyder dåben? Lisbet Rønnow Torp, sognepræst i Skagen 2. november 2011 Dåben er et bad til nyt liv. Korstegning Et meget lille bad - med en stor betydning. For når korsets tegn lige før dåben bliver tegnet for dåbsbarnets ansigt og bryst, så fortælles hermed, at når man døbes på Jesu ord og i Jesu navn, så forbindes jord med himmel for én. Vandet Når man kommer til dåben, så er vandet i døbefonten nemlig både et billede på det store kaotiske havdyb, som alt kan gå til grunde i - og et billede på Guds usynlige kærlighed, som umærkeligt smyger sig om os og holder os oppe. Kredsen af Faddere Fordi man som regel er helt lille, når man bliver døbt, så er det godt, at have nogle voksne med sig i ryggen. Dem kalder man for faddere. Og den, der bærer barnet, kalder man for gudmor eller gudfar. Sammen med menigheden i kirken danner de en lille kreds om dåbsbarnet og lover at tage vare på det og svare godt for det. Trosbekendelsen Med trosbekendelsens ord siges der først nej - til det onde, som kan true og ødelægge livet. Og så ja - til det gode, som Gud skænker os gennem alt det herligt skabte. Og så nok et ja til den kærlighed, som Jesus, Guds søn, er kommet for at lyse op for os. Og til sidst et ja til det fælleskab og den fremtid, som Guds hellige ånd er den evige drivkraft i. Dåben på Guds ord Når dåbsbarnet overøses med tre håndfulde vand, så betegner det, at nu skylles alt dét væk, der gør verden grå og gammel og beskidt. Alt dét mørkestof, der ellers ubehjælpeligt klistrer til ethvert menneske, det druknes her i dåbens vand. Og fordi Guds ord lyder ved dåben, så dukker dåbsbarnet frelst og befriet ud af vandmasserne. For Gud er både den, der skaber og velsigner og bærer alting oppe i sin kærlighed. Velsignelsen Når menneskebarnet løftes ud af vandet er det altså en dramatisk bevægelse væk fra mørkets og dødens verden - og op mod Guds Himmerige, som man nu ved står åbent for én. Man er blevet genfødt til at leve i det evige livs lys som Guds barn - og derfor får man nu også Guds velsignelse lyst over sig. Fadervor Herpå beder alle Fadervor - og på den måde får dåbsbarnet som gave overdraget den bøn, som Jesus selv har lært sine disciple, og som nu også skal være ens bøn. Løftet Dermed kan man som døbt aldrig mere helt miste orienteringen i tilværelsen. Gennem dåbens hellige handling (sakramente) skænkes man jo en slags troen kompas i og med korstegning, trosbekendelse, fadervor og velsignelse. Og med på vejen får man også løftet om, at Gud altid vil være med én. Fra jord til himmel: Kærlighedens fællesskab som kirkens vision Sådan åbner dåbens hellige handling op for den langt større verden, som er Guds, og som vi kalder for Himmeriget. Og her handler det om at leve i troens og håbets og kærlighedens fællesskab og det er dét, som kirken og den kristne menighed altid skal have for øje og trives ved og arbejde for. Og huske resten af verden på ved hver eneste gudstjeneste. Dåbens farvede verden Ser man på Michael Anchers maleri: En barnedåb, så er en stor del af billedet præget af de mørke farver. Der er også ligesom et tomrum, der åbner sig mellem dåbsfølget og præsten som en illustration af det uvisse verdensdyb, som barnet var overladt til, hvis der ingen var til at bære det. Men det er der jo heldigvis. For den lille bæres jo på (gud) moderens stærke, kærlige arme og også præstens bibelbog rækker sigende ind i tomrummet, ligesom han selv er vendt mod barnet for at nå det med Guds ord. Og med sin lille arm ér det også som om barnet griber ud efter det og alt sammen sker det lige under det korstegn, som sprosserne i vinduet tydeligt danner. Det lys, som er i billedet, kommer ligesom nedefra og falder på (gud) moderen og barnet og lyser deres kjoler op gjorte af silkeagtige og florlette stoffer. Midt i alt det mørke og ubestemte og lige i det såkaldt gyldne snit brydes farveholdningen og løftes hele den alvorlige stemning op. Og det sker ved hjælp af det vidunderligt gyldne og smukt hvidglitrende farveskær som hviler over mor og barn. I kirkens farvesprog bruger man netop den hvide og gyldne farve, når man vil fortælle om dét, der har med renhed og noget sejrrigt og godt og med fest at gøre! 7 Genfødsel: I lille målestok kender man det fra den voksne, som efter en hård dag på arbejde træder ud af badet derhjemme og siger: Åh, nu føler jeg mig som nyfødt!

8 Noter: * Det moderne gennembrud Det moderne gennembrud betegner hele den udvikling, der fandt sted i perioden inden for både kunst, teknologi og naturvidenskab. Det moderne gennembrud var en tid fuld af modsætninger. Det var kapitalismens og de store finansmænds tid. En tid, hvor de store industrier og virksomheder grundlagdes. Samtidigt så man begyndelsen på arbejderbevægelsen, klassekampen og fagforeningerne, kampen for demokratiet, for kvindebevægelsen og for frisindet. Den nye teknologi, der blandt andet medførte jernbanenettets udvikling, bragte nye livsmønstre med sig. Det var blevet nemmere at rejse ud, så nye strømninger fra Europa kom hurtigere til landet. Alt det nye satte tydelige spor i arkitekturen, moden og livsformerne. * Det Kongelige danske Kunstakademi I almindelig tale kaldet kunstakademiet. Det blev grundlagt i Det var her man skulle uddanne sig, hvis man ville være anerkendt kunstner. * Guldalderen Dansk guldalder er betegnelsen for kulturlivet omkring På baggrund af samtidens nationale og økonomiske krise dannede fremtrædende personligheder en harmoniserende ideologi indenfor naturvidenskab, filosofi, maleri, litteratur mm. Her blev det fædrelandet, det nære, det uproblematiske og romantiske fremhævet. Især efter nederlaget ved Dybbøl i 1864 forstærkedes den danske nationalromantik. I forhold til skagensmalernes billeder er guldalderens billeder mere glansbilledagtige. Man ser ingen beskidte fødder eller huller i tøjet hos guldaldermalerne. * Friluftsmaleri Kunstnere har altid arbejdet udendørs, men før 1800-tallet var det almindeligt at male værkerne færdige indendørs. Da skagensmalerne begyndte at komme til Skagen i 1870 erne, var det blevet moderne at male sine billeder færdige foran motiverne. Det blev kaldt friluftsmaleri, fordi kunstnerne sad ude i det fri og malede. På den måde blev lyset og farverne nedfældet mere direkte på lærredet. * Realisme/naturalisme Realisme og naturalisme bruges ofte i flæng, og det er ikke altid lige let at se om et kunstværk er det ene eller det andet. Realisme og naturalisme er kunstretninger, hvor man så vidt muligt maler det, man ser uden at forskønne eller forvrænge. Realismen er dog mere politisk. Med realismen ville kunstnerne gerne gøre opmærksom på, hvor dårlige kår de fattige havde. * Huemoder Personen, der bærer barnets hue under dåben. Litteraturliste: Elisabeth Fabritius: Michael Ancher og det moderne gennembrud Helga Anchers Fond, Christian Ejlers Forlag Elisabeth Fabritius (red.): Michael Ancher juni Helga Anchers Fond og Skagens Museum Elisabeth Fabritius: Michael Ancher , in: Ribe Kunstmuseum 100 år. Ribe Kunstmuseum Anne-Mette Birkvad, Vibeke Mader, Sidsel Risted Staun (red.): Det moderne gennembrud Antologi. Skoletjenesten Golden Days in Copenhagen

9 Elevhæfte: Tale, spørge og tegne

10 Læreren fortæller om billedet. Snak om billedet i klassen. Hvem var skagensmalerne? Hvem var Michael Ancher? Hvad er en barnedåb? Hvordan blev billedet til? Michael Ancher: En barnedåb Ribe Kunstmuseum.

11 Interview Del klassen op i grupper. Lav interviews med deltagerne i barnedåben. Man kan have en kameramand eller lydmand, der optager interviewet, en der stiller spørgsmål, og en der er deltager i barnedåben. Interview-spørgsmål Var du nervøs eller spændt, før I skulle i kirke? Hvad følte du under ceremonien? Hvordan havde du det bagefter? Var der koldt i kirken? Blev der talt tydeligt? Billedopgave Del klassen i to Lav to forskellige barnedåbsbilleder: Nr. 1 Barnedåben foregår for 100 år siden Nr. 2 Barnedåben foregår i nutiden. Det kan være tegninger, collager eller fotografier, hvor klassen stiller op som personerne i en barnedåb (et tableau vivant). Skal personerne se fromme ud? Hvad har de på af tøj og i hvilke farver? Hvor mange faddere er der med? Sagde præsten noget interessant? Hvad var det vigtigste ved hele situationen? Hvad betyder religion for dig? Hvad for noget tøj har du på? (hvor er det købt, navn på designer, var det dyrt eller billigt) Snak om de to billeder i klassen. Hvad er forskellene og lighederne mellem de to billeder? Betyder farven på dit tøj noget? Har du været til andre barnedåbe? Var de anderledes?

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser og grundskolens mellem- og udskolingstrin Tiden omkring Kristiania-bohEmen christian krohg, oda krohg, u.å.. privateje. Foto: Fridrik Bertelsen Introduktion Norske

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

anna anchers Pasteller Af Elisabeth Fabritius forlaget vandkunsten det kongelige bibliotek

anna anchers Pasteller Af Elisabeth Fabritius forlaget vandkunsten det kongelige bibliotek anna anchers Pasteller Af Elisabeth Fabritius forlaget vandkunsten det kongelige bibliotek Udgivet med støtte fra Augustinus Fonden Beckett-Fonden Direktør Bent Fredberg, Brøndums Hotel, Skagen Forord

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere