Supplement 3. Trængsler i besættelsens første år Arbejdsløshed og utilfredshed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplement 3. Trængsler i besættelsens første år Arbejdsløshed og utilfredshed"

Transkript

1 Supplement 3 Trængsler i besættelsens første år Arbejdsløshed og utilfredshed Pristal pristalsregulering dyrtidstillæg krisepoliti For at sikre en rimelig varefordeling indførtes prisstop både på tjenesteydelser dvs. udført arbejde, men også på varer. Højeste tilladte pris på en vare fik betegnelsen maksimalpris. Arbejdslønnen fik et pristalsreguleret tillæg kaldet dyrtidstillæg, i folkemunde kaldt det «dyre». I de følgende år faldt mange bitre og knoppede ord fra de faglige organisationer om, at der fra myndighedernes side bevidst blev fusket og svindlet med dyrtidstillægget. For at sikre, at de nye love og forordninger blev overholdt, var et krisepoliti oprettet. Dette er bedst kendt fra Edderkoppesagen, hvor det efter krigen blev bevist, at store dele af dette politikorps havde samarbejdet med kriminelle kredse. Opfindsomheden var stor, når der skulle scores kasse. Eksempelvis blev frakker forsynet med en lille pelskrave, der ofte bestod af skind fra kaniner, katte eller naboens schæfferhund. Manglen på brændstof og kul blev afhjulpet ved tørve- og brunkulsudvinding og bilernes overgang til gasgeneratorer. Trækkraften i biler, der kørte på gas var så ringe, at de ofte måtte bakke op ad stejle bakker. Kammerater fortæller, at jeg under en våbentransport holdt to personer op, stjal deres træsko og fyrede med dem, så vi kunne fortsætte. Men det er nok en vandrehistorie. 1 Jeg har aldrig hørt begrebet bukkevare, derimod skuffevare. Man må sno sig: sagde damen. Tirsdage var kødløse dage og opfindsomheden var stor. Selleribøffer og svensk haresteg = (de bare kartofler) blev vor danskeres dagligdag.

2 Her vrides en tørv for vand. Brunkul blev også brugt, men de udviklede en ildelugtende stank ved at udskille løbesod. Dette må ikke forveksles med kaffeerstatning, lavet af mælkebøtters rødder. Her ser du en skrællet cykel. Dæk var lavet af celluld (Brændenælder), hvilket betød, at de mindste sten fløjtede igennem. Alle kunne lappe en cykel - tabet af sin cykel kunne betyde arbejdsløshed. Varemangel sort børs maksimalpris Vinteren var en af de strengeste i mands minde. Allerede i begyndelsen af december er alle indre danske farvande islagte, kun skibe med stor maskinkraft og med assistance af isbrydere kan komme frem. Brændslet var ved at slippe op. Priserne på kul og koks røg i vejret. Kattegat kan ved juletid kun passeres i konvoj med isbrydere foran. I vinteren blev der sat kulderekordmed minus 31 grader Kul og koks blev rationeret. Lige som i den lange periode, hvor far var arbejdsløs i trediverne, var vi igen henvist til at gå på jagt, og belært af den hårde vinter prøvede vi at få kælder og loftsrum fyldt op. De koks, vi på den ene eller anden måde fik fat i, røg op på loftet. Det var et hårdt arbejde at slæbe de tunge sække op ad en snoet køkkentrappe til femte sal, men vi var enige om, at det var besværet værd, for det var det mest sikre mod tyveri. At disse brændselslagre på lofterne var en veritabel brandbombe i tilfælde af luftangreb eller en almindelig tagbrand, skænkede vi ikke en tanke. 2

3 Folk gemte det uerstattelige brændsel de særeste steder. Hos en kammerat havde man det i badeværelset, for som hans far sagde: «Her er jo ikke varmt vand alligevel, og hvem har helbred til et koldt brusebad»? Brunkul og tørv var til at få, men tørvene var som regel ret våde. Når vi fyrede med brunkul, stank det ikke bare i stuerne, men også langtned ad trapperne. En sen aften havde de våde tørv næsten kvalt ilden i vores kakkelovn. Kulden bredte sig ubarmhjertigt, hvorfor mor gik hen til kakkelovnen, som endnu afgav nogen varme, hun trak op i skørterne og vendte og drejede sit nydelige agterparti for at få del i den sidste varme. Pludselig skreg og hylede hun som en stukken gris, og trods den helt klare, indlysende katastrofe kunne humoristiske bemærkninger og muntre smil ikke tilbageholdes, trods vor dybeste medfølelse. Rationering hamstring Otte dage før krigsudbruddet kom rationering af brændsel. Gas var nødvendigt af hensyn til madlavning og gadebelysning. Ikke mindre end gadelygter i København brændte ved gas. DSB ændrede straks sin vinterkøreplan og annullerede 350 planlagte tog. Selv regeringen forudså mangel på forbrugsvarer og handelsministeren fik fuldmagt og bekendtgjorde uden varsel: 3 Togdriften blev indstillet til et minimum og togene blev fyldt til bristepunktet. Billedet illustrerer ganske godt, hvorledes alle kæmpede mod alle i en junglekrig for at sikre sig en siddeplads. En yngre dame lempes igennem kupévinduet. For første og vel eneste gang gav de overfyldte tog DSB et kæmpeoverskud.

4 1. Der må kun hæves normale beløb i pengeinstitutterne. 2. Indkøb af varer må kun ske til normal forsyning. Hermed blev hamstring forbudt. Straf for overtrædelse blev mellem 50 og kr., men havde ingen virkning. Folk med penge blev grebet af hamstringsfeber, gik amok og købte ind som gale. Hamstring kendes fra biologien, hvor visse dyrearter samler vinterforråd, så de kan stå imod, når føden bliver knap. Harmfuldt gik snakken og sladderen om, hvorledes de rige fik kørt vognlæs af varer hjem til deres pragtvillaer. De havde forbindelserne, de havde pengene. Udenlandsk sprut, kaffe te og tobak af enhver art. Cigaretautomaterne på gaderne stod snart gabende tomme, folk tømte dem lige så hurtigt, som cigarhandleren fyldte dem. Politiet beslaglagde mængder af hamstringsvarer, men det var ikke fra arbejderfamilierne; der kunne man dårligt spise sig mæt. Begreber, som blev indført for at regulere og sikre den store brede befolkning; var i praksis som så meget andet fra politikerhold en narresut. Rationering maksimalpriser En støtte til sort børs til de rige - kriminalitet? Flere begreber blev indført for at regulere og sikre den store brede befolknings behov; men de blev i praksis som så meget andet fra politikerhold en narresut. Problemet var, om man havde noget at bytte med. Fanden hytter som bekendt sine og de rige, de velbeslåede snoede sig også her uden om; de kunne skaffe varerne, de havde penge; de havde forbindelserne i orden. Vi bytter bare, det er jo lovligt, man gjorde bare den anden en tjeneste, man var et godt menneske. Rationering blev i praksis en nedskæring og regulering af den brede befolknings forbrug og blev efterhånden som krigen og tyskernes krav om at få en stadig større del i danskerens «overflod» et redskab, således, at leverancerne fra de mere end leveringsdygtige og leveringsvillige bønder kunne sættes op til en sultende, tysk befolkning. Eksempler: En enlig dame havde indkøbt smør i så store mængder, at gulvet under hendes divan var dækket af store pakker. At smørret ville blive harskt inden for få uger og blive uspiseligt, havde hun ikke fantasi til at forestille sig. I en kolonihave fandt politiet 400 liter petroleum og 200 liter bensin gravet ned. I en lejlighed 110 kg. kaffe, 50 kg. hugget sukker tre kasser kiks, 50 kg. salt, the, kakao, markaroni og meget andet. Kaffen kunne dække fire års forbrug, regnede man ud. Senere hævedes afgifterne på tobak og spiritus, med det resultat at folk stormløb tobaks automaterne, som blev tømt på rekordtid. Flere gik på restaurant og købte cigaretdamernes varebeholdning. 4

5 I oktober kom så de første rationeringskort, som var en tro kopi af rationeringskort fra Første Verdenskrig. Der var sukkermærker, som i kanten havde seks små mærker, som ville blive sat i kraft efter nærmere bekendtgørelse. Det blev kaffe og the, der kom for skud. Bensinrationeringen blev lempet og de opklodsede biler kom igen ud at trille, men kun for en stund. Optimismen og troen på, at man kunne komme igennem krigen med begrænsninger af bensin holdt ikke, og bilerne måtte igen op på klodserne. I radioavisen blev forkyndt, at salg af guld og sølv, ure, læder- og skindvarer, manufakturvarer og spiritus var forbudt. Folk blev standset på gaderne af politiet, der dykkede ned i tasker og kufferter for at kontrollere, om forbuddet blev overholdt. Et par dage efter blev varer givet fri, men var da blevet pålagt en afgift på 10 %. Om denne forordning skulle dæmpe prisernes himmelflugt er uklart. Handelsministeriets bekendtgørelser og cirkulærer var i: / / / Valutacentralen beskæftigede 450 personer i 1939 og behandlede ansøgninger. Varedirektoratet voksede med en hærskare på ikke mindre end medarbejdere og ekspederede 2½ mil ansøgninger og sager. Varedirektoratet blev i folkemunde døbt vareforvirringen. Hygiejne dengang og i dag kan ikke sammenlignes. Vaskemaskinen var ikke opfundet. Sengetøjet blev skiftet en gang om måneden. Undertøjet en gang om ugen. Rationeringskortet er fra 1949 fire år efter kapitulationen. Sæben var på 40%, de 60% var ler. På et tidspunkt ophørte rationeringen af margarine forklaringen var simpel lagrene med planteolier var tømt. Konsekvenserne var mange oliemaling var førhistorisk en meget hård smørrationering bragte husmødre på grådens rand. Byttemærkerne kunne bruges til restaurationsbesøg. Her gjaldt Vareforvirringens dekreter. 5

6 Der var forbud mod servering af varme retter inden for givne tidspunkter. Små varme lune retter måtte kun indeholde smeltet smør Dekreterne blev selvfølgelig ikke overholdt af dem, der rundhåndet kunne give tjeneren gode drikkepenge eller havde medbragt en juridisk ekspert. Byttekortene for rug- og franskbrød var beregnet til restaurationsbesøg. Henholdsvis 20 og 40 g svarede til et stykke smørrebrød. Smørmærker stod højt i kurs på sort børsen. Følgen blev, at mange fattige arbejderfamilier solgte mærkerne og derfor måtte ty til en hæslig, grå slimet masse benævnt havregrød. Planteolie foderkager margarine I Danmark havde man igennem årene importeret olieholdige planter. Oliemøller pressede olien ud og anvendte den til en lang række formål, f. eks. margarine, maling sæbe osv. men restproduktet brugte landmændene som foderkager, hvilket fik til resultat, at køernes mælkeydelser steg drastisk. Den manglende import og dermed mangel på foderkager betød mindre mælk og dermed også mindre smør både til os og tyskerne. Mælk og flødes fedtindhold blev sat ned af hensyn til smørproduktionen, derfor var det umuligt at piske flødeskum uden tilsætning af gulddråber, som gav flødeskummet en grim smag. Krydderier te kaffe tobak Cikorie mælkebøtter blev til «kaffe» I sommeren 1942 får jeg job som bud hos en slagtermester, og nogle af mine mange jobs var fremstilling af diverse pølser, spege- rulle- og medisterpølse. 6

7 Knust ristet selleri blev til peber Råvarerne sulet, eller hvis man var i det mere optimistiske hjørne, kødet, var af en substans, der ikke kunne tåle at blive set af andre end producenten. Benene blev skåret så rent for kød, at selv hundene vrængede på næsen. Men mit problem var, at få varen gjort attraktiv, den skulle se godt ud og smage af noget. Peber eksisterede ikke. Hvidløg kunne give smag, men danskerne følte en vis afsky, blandt andet på grund af dårlig ånde. Roer sellerier og andet godt blev ristet og pulveriseret, og det strøede man så ud med rund hånd. Ingen bomuld = virkninger og nødløsninger Systuer med speciale i at vende vrangen ud af tøjet, det kunne være en habit eller en overfrakke, dukkede op og bidrog også til at nedbringe arbejdsløsheden. Til min konfirmation i 1940 fik jeg en engelsk kamgarnshabit og en overfrakke, begge dele blev vendt i 1944 frakken overtog en onkel og først i begyndelsen af erne blev den kasseret. Cotton Coates blev syet af kasserede lagener, alle fik de et engelsk, militært look med skulderstropper, men de var praktiske under mørklægningen, hvis man ville ses. Jeg gik altid i en sort kappe. Mange landbrug kastede sig over hørdyrkning. Hørskætterier blev indrettet, og lagener, dynebetræk m.m. af hør dukkede op i butikkerne. Silkestrømper blev masket op og stoppet i det uendelige, men de mere forfængelige piger fandt på en løsning, når alt håb var ude, nemlig ved med tusch at tegne en streg på de nøgne ben, der hvor strømpesømmen skulle have været. Men en så simpel ting som vat var en mangelvare, hvilket fik særlig betydning for småbørn og syge. Intet sukker intet slik = arbejdsløse tandlæger Rationeringen af sukker fik uventede følger. Syltetøj blev råsyltet sodavand ændredes men slik skulle man have. Begreber som negersnus dukkede op. Det var affald fra fremstillingen af vafler o.l. som blev fejet op tilsat lidt farvestoffer og salmiak. En form for erstatning af lakrids. Marcipan var knuste kastanjer, som dog lige havde ligget i sprit for at fjerne den bitre smag. Følgerne blev sunde tænder og at overvægtige danskere blev en sjældenhed i gadebilledet. Maksimaltøj blev fremstillet af krasuld og cellulosestoffer, altså planter. Der blev vævet tøj klæde af brændenælder, og jeg blev den ulykkelige ejer af et nyt sæt tøj. Min habit udmærkede sig ved, at alle anstrengelser for at have blot synlige pressefolder var forgæves. Nat efter nat lagde man bukserne under lagenet for blot efter minutters brug at kunne konstatere, at de igen hang om benene som en gammel sæk. 7

8 I regnvejr blev det helt galt, når dette «maksimaltøj» blev vådt, voksede det uhæmmet, så man trådte i buksebenene, og hænderne forsvandt i ærmerne.jakkereverser krøllede som et par lammeører. Tysklandsarbejdere Den autoriserede hjemmeside burde indbefatte danske arbejdere andetsteds (Norge og senere fæstningsbyggeriet i Danmark) har ikke korrekte tal for det reelle omfang og beskriver ikke danske myndigheders ihærdige bestræbelser på at sende arbejdsløse til Tyskland som bombemål. Hvorfor ikke? Da man ikke har beskrevet dette, sidder man tilbage med det indtryk, at hjemmesidens forfattere i lighed med historikere fra DNH konsekvent undlader at fremstille samarbejdspolitikernes handlinger, der direkte øgede den tyske krigsmaskines effektivitet og dermed bidrog indirekte ganske vist til undertrykkelsen af Danmarks og Europas folkeslag og til en udskydelse af naziregimets fald, som kun med besvær kan gøres op i døde, lemlæstede og lidelser. Efter min vurdering har Danmarks ungdom krav på en redelig og sandfærdig fremstilling af virkelighedens Danmark, og ikke en gentagelse af historikeres prostitution, hvor de kun fremstiller samarbejdspolitikken i et positivt lys. Derfor finder jeg det nødvendigt at supplere med oplysninger, der også har stået til rådighed for de sandhedshungrende autoriserede historikere. Tysklandsarbejdere belyst ved fagforeningsfolk forliget på Sandkroen Uddrag fra Carl Madsens: Når bladene falder, side 87. «Lauritz Hansen, formand for De samvirkende Fagforbund, repræsentant for Socialdemokratiet indgår flg. aftale på Sandkroen i efteråret 1940 med den tyske besættelsesmagt. Socialdemokratiet vil kunne godkendes som det eneste tilladte parti i Gau (Amt ÅS) Danmark efter visse ansigtsløftninger. Til gengæld vil tyskerne skåne ledende socialdemokrater og partiets formue. Carl Madsen gør dog opmærksom på, at han endnu ikke kan dokumentere denne påstand. Et indirekte indicium er ledende socialdemokraters iver for at indynde sig og dermed sikre sig en ministertaburet». Indberetning fra gesandt i det tyske udenrigsministerium D. 26. oktober 1942: Den tyske gesandt Luther, indberetter til von Ribbentrop citat:...«fagforeningernes leder Lauritz Hansen har overfor Meisner (attaché ved gesandtskabet i København) erklæret sig villig til at indtræde i et midlertidigt ministerium som socialminister for at neutralisere de arbejdere, der er organiseret i fagforeningerne. Han er villig til at fjerne de marxistiske elementer fra fagforeningernes ledelse for at give denne et rent fagligt præg. 8

9 Socialdemokratiet vil kunne godkendes som det eneste tilladte parti i Gau Danmark efter visse ansigtsløftninger. Til gengæld vil tyskerne skåne ledende socialdemokrater og partiets formue». Citat slut. CM vurderer, at Lauritz Hansen har forhandlet på andres vegne. CM forsøger også på god advokatvis at dokumentere sine hypoteser med henvisning til udtalelser fra Stauning selv. Lys over en anden fagforeningsmand - arbejdsminister Tysklandsarbejdere for kul og koks Vi må slå fast: Vore social- og arbejdsministre havde erfaring fra deres mangeårige virke i det socialdemokratiske arbejderparti og i de faglige organisationer. De har derfor på alle måder haft en førstehåndsviden om tyske arbejderes kår. De har været vidende om, at de tyske fagforeninger blev forbudt ved Hitlers magtovertagelse, at tyske fagforeningsrepræsentanter var blevet forfulgt tortureret spærret inde i tugthuse kz-lejre og myrdet. Forhold, der gjaldt på det danske arbejdsmarked med hensyn til forhandlings- og strejkeret, var en saga blot i Det tredje Rige. Konklusionen må da være, at de forrådte de medlemmer, der havde valgt dem til at varetage deres interesser, og at de begik landsforræderi. Var Danmark neutralt? Trods deres viden brugte de både gulerod og pisk, som var en ren dansk samarbejdspolitisk opfindelse. Danske fagforeningsfolk vidste, at arbejdere ikke havde nogen rettigheder i NaziTyskland. Fagforeninger var forbudte. Tyskerne svindlede med kontrakterne. Arbejdere, der havde afleveret deres pas til den tyske arbejdsgiver, blev forhindret i at rejse hjem til aftalt tid. Mange blev dræbt under luftangreb. Hvorfor? For at skaffe kul? Til hvem? Kullene gik til værnemagere. 9 Min tolkning af tegningen: Fagforeningspamperen, arbejds- og socialministeren meler sin egen kage med et hyklerisk, udtryk. From ser han da ud. Måske beder han til Vorherre eller måske beder han for, at de danske arbejdere ikke skal lide samme skæbne som den ene million tyskere, der havnede i dødslejrene eller blev henrettet.

10 Gulerod Tager du arbejde i Tyskland fritages du for fagforeningskontingent, og du får skattelettelse. Pisk Nægter du at tage det arbejde, vi anviser dig i Tyskland, fratager vi dig arbejdsløshedsunderstøttelse og sociale ydelser til familien. I Folketinget debatteredes et lovforslag fra partiet Venstre gående ud på at indføre en lov, således at man ikke blot fratog en nægter arbejdsløshedsunderstøttelse og socialhjælp, men at man ville genindføre fattighjælp, hvilket som konsekvens ville få, at nægteren mistede sine borgerlige rettigheder, har uden tvivl påvirket mange. Jeg kan trods ihærdig søgen ikke finde noget, der vidner om trusler mod politikeren. Kan du? Alt, hvad jeg kan finde som tegn i sol og måne er, at de har gjort deres yderste, uden at blive bedt om det og uden at blive truet, for at tjene nazisterne, fordi de var overbevist om en hurtig tysk sejr; Øjenvidner beretter, at man på fagforenings og socialkontorer kunne blive udsat for embedsmænd, der udlagde samarbejdspolitikkens intentioner på deres måde ved i strid med gældende lov at nægte udbetaling til den arbejdsløse. En handling vi også finder, da familier til internerede eller illegale kommunister beder om socialhjælp. Hvorfor var det dog så vigtigt at få disse kul? Hvem fik gavn af dem? Ikke arbejdsmand Pedersen. Kullene blev først og fremmest brugt til at holde de hjul i gang, der rullede for den tyske krigsindustri. En undersøgelse af rationeringerne af elektricitet vil helt klart vidne om, de særlige begunstigelser, der tilfaldt værnemagerfabrikkerne. Brændsels- og elrationeringerne blev fordelt efter en nøje vurdering af virksomhedens betydning for eksporten oversat: Kullenes betydning for den tyske krigsmaskine Kommentar: Dette er blot et af de mange vidnesbyrd om en indsats til gavn for den tyske krigsmaskine. Havde tyskerne så megen indsigt, så de kunne have fundet på disse finurligheder? Hvis de har fået hjælp, hvem har så hjulpet dem? Hvorfor gjorde politikerne det? Kan man sige, at politikerne melede deres egen kage? Klassekamp? I dag siger man, at tyskerne truede dem. Fik de en pistol i nakken? Foreligger der overhovedet dokumentation for tyske trusler? Jeg kan ikke finde dem. Kan du? Samarbejdets betydning for den tyske krigsmaskine Måned for måned blev afgivet en omfattende rapport til de øverste tyske myndigheder. 10

11 Lad de to følgende uddrag antyde omfang og hvorledes tyskerne i mindste detalje overvågede og udnyttede alt, der kunne anvendes af dem i krigsøjemed. Var Danmark en suveræn stat? Var Danmark neutralt? Kan vi finde nogen form for dokumentation for, at disse bureaukrater, skrankepaver og pampere har gjort blot det ringeste forsøg på at forsinke eller forhindre afsendelsen af de tusinder af arbejdere? Har de spurgt i deres bagland, fagforeningerne? Har de spurgt danske arbejdere? Hvad vil I? Fryse eller knokle jeres røv i laser for den nazistiske krigsmaskine? Måske kan det opfattes som en formildende omstændighed, at en aktiv samarbejdspolitiker forhandlede med nazisterne om danske arbejderes beskæftigelse, således at de ikke blev sat til arbejde i kulminerne, men blot blev bombemål i Bremen, Kiel og Hamborg. Afskrift: Uddrag: Oversat: «Abteilung Wehrwirtschaft im Rü Stab Dänemark Kopenhagen den GR.Ia Az. 66d 1 Nr. 2680/43g Geheim! 5) Arbejdsindsats Antallet af arbejdsløse var i slutningen af august , fordelt på mænd og kvinder. En stigning på Det samlede antal danske arbejdere indsat i Norge er , forøget i august med 146. Ved nybygninger indenfor Luftwaffe er 5.291, for fæstningspionerer stab 31 og O.T. (Organisation Todt ÅS) og ved Struer arbejdere g 222 funktionærer indsat, der er således indsat arbejdere med fæstningsbyggeri i Jylland. Til Tyskland blev arbejdere overført i august». Und noch ein «Geheim: Kopenhagen, den ) Arbejdsindsats Antallet af arbejdsløse var den , fordelt på mænd og kvinder. En stigning på fra forrige måned på For fæstningsbyggeri er i Jylland indsat: For OT fæstningspionerstab 28 tyske og 74 danske firmaer med i alt arbejdere. For særligt byggeri for Luftwaffe i Struer 9 tyske og 27 danske firmaer med arbejdere. ialt For Neubauamt) danske arbejdere» afskrift slut. Rüstungsbau oplyser for Jyllands vedkommende i alt arbejdere. Rüstungsbau s dokumenter er i Rigsarkivet tilgængelige for alle, også hjemmesidens historikere. Historiske eksperter med 5 millioner kroner i ryggen er således i strid med historiske kendsgerninger. Forklar mig, hvilke motiver og hvilket formål, de kan have til denne fovanskning. Resultaterne afhænger af den anvendte metode. 11

12 Man kunne eksempelvis anføre det samlede antal fra 1940 til 1945 eller år for år. Sidstnævnte metode ville da antyde en sammenhæng mellem tyskernes krigslykke luftbombardementernes effektivitet og holdningsændringer blandt arbejdere og bureaukrater. Senere beskriver jeg arbejdernes holdninger til sabotagen og giver et eksempel på arbejderes forsøg på at modarbejde, ja ligefrem hindre os i at udføre sabotageaktioner, endog i en sådan grad, at det blev nødvendigt for mig at affyre varselsskud. Angsten for at blive arbejdsløs og dermed blive sendt til Tyskland var fremherskende, derfor var nogle arbejderes holdning til sabotagen negativ langt ind i 1944 En dag siger min far til mor «Else, har du hørt om Erik Nielsens kone»? «Du ved, jeg arbejdede sammen med Erik på B & W, ikke»? «Joh»! «Postbudet kom i dag og afleverede en pakke til hende. Hun siger til ham, «det må være forkert, jeg venter ingen pakke. Hvad kan det dog være»? «Vil De kvittere her»? spørger postbudet. «Har De ikke fået nogen besked om Deres mand»? «Nej»! «Nå, jamen det er jo ikke så godt, fordi det er Deres mand, der ligger i papkassen». Manden var dræbt under et flyangreb, og det var altså måden, man kvitterede for hans indsats for Danmark und das Vaterland. Men det var jo også en sølle arbejder. Glorificering af samarbejdspolitikken. Her er nogle af samarbejdspolitikernes argumenter for at søge sig frifundet for landsforræderi- 1. Man var tvunget til det. Findes der blot en samarbejdspolitiker der kan påvise, at han er blevet tvunget, dvs. haft en pistol i nakken? Mindst to dokumenter bevidner forhandlinger mellem ledende socialdemokrater og tyskerne, som lovede at skåne socialdemokratiske formuer, ejendomme og socialdemokraters liv. Hvad ydede socialdemokraterne til gengæld? 2. Man gjorde det for at skåne sine landsmænd. Hvem skånede man ikke? En ugift tysklandsarbejder kunne sende 250 kr. hjem pr. måned. En gift 500- kr.. Pengene blev udbetalt via Nationalbankens Clearingkonto og beløb sig til i alt 250 mil. kroner, som blev betalt af danske skatteborgere. Skånede man dem? Samarbejdspolitikernenes straffemetoder med pisk, ændredes senere under departementchefstyret ved, at man udbetalte normal arbejdsløshedsunderstøttelse. Læs om kommunisterne i Horserød og om tyske flygtninge. Skånede man dem? 3. Man ville bevare Danmarks suverænitet. 12

13 Udtalelse fremsat i Danmarks Radio i 2002 af «fremragende» godkendt historisk ekspert. 4. Man ville undgå det værst tænkelige. Kommentar: Man har dog glemt at beskrive, hvad det værst tænkelige var. Metoden var at komme tyskerne i forkøbet ved at tilbyde sig med forslag og foranstaltninger, der kunne afbøde virkningerne af senere tyske krav. Her er et af mange eksempler. Hans Kirchhoff skriver i: Samarbejde og modstand En politisk historie: side Afskrift: «I departementchefstyrets spæde begyndelse overvejede embedsmænd at lade de danske jøder internere i en lejr for at hindre, at de blev interneret af tyskerne. Set i bakspejlet, kan denne emsighed kun betegnes som det rene og skære vanvid, eller at man var totalt blottet for en forståelse af nazisters barbari. Krigens udvikling forhindrede denne plans udførelse. Forsøg alligevel at vurdere samarbejdets vanvid, når du betragter jødeforfølgelsernes forløb i Er der også her tale om aktiv samarbejdspolitik? Eller fortielse af en periode, hvor gode danske demokratiske værdier blev solgt for håbet om en ministertaburet og nogle fede ben? 13

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver Procentregning Find et antal procent af...55 Procent brøk og decimaltal...58 Hvor mange procent udgør?...60 Find det hele...6 Promille...64 Moms...65 Blandede opgaver...66 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Kapitel 12. Nødløsninger surrogater Ole opfinder. Beklædning Maksimaltøj

Kapitel 12. Nødløsninger surrogater Ole opfinder. Beklædning Maksimaltøj Kapitel 12 Nødløsninger surrogater Ole opfinder Beklædning Maksimaltøj Handelsministeren trådte som en anden reklamesøjle frem iført maksimaltøj, et nyt vidunder, med opfordringer til producenter og forbrugere

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge En dag finder Gris en magisk kasse der kan kopiere alt der bliver lagt i den. Gris beskytter den så meget og bliver så mistænktsom af enhver der vil bruge den at han tyger til drastiske metoder. Han tvinger

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre.

På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. På vandretur og hvad så? En buket af gode råd til dig, der vil begynde at vandre. Dansk Vandrelaug Kultorvet 7, 1. 1175 København K Tlf. 3312 1165 ma.-fre. kl. 13-17 Fax 3313 1165 dvl@dvl.dk www.dvl.dk

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

forhold og procent trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

forhold og procent trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent, trin 1 ISBN: 978-87-92488-02-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt.

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Indledning. Forklaring følger Det er sværere at køre en isbjørn ind i en stue, end man skulle tro. Det kræver et vindue stort nok til, at en bil kan køre

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning

Træningsopgaver til Matematik F. Procentregning Procentregning Find et antal procent af...... 2 Procent, brøk og decimaltal... 3 Hvor mange procent udgør... 4 Find det hele... 5 Promille... 6 Moms... 7 Ændringer og forskelle i procent... 8 Procent og

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Murer Murerske og håndbræt

Murer Murerske og håndbræt Murer Murerske og håndbræt Som ved andre håndværk var arbejdsopgaverne fordelt mellem mændene på en murerarbejdsplads: De faglærte svende udførte selve arbejdet med at lægge stenene. De brugte murerskeen

Læs mere

Tyske flygtninge indkvarteret på en skole i Gentofte.

Tyske flygtninge indkvarteret på en skole i Gentofte. Forholdene i flygtningelejrene: Danmark anbragte flygtningene i beslaglagte skoler, hoteller og haller landet over. Det vakte i foråret 1945 stor vrede i befolkningen. Også en lang række københavnske skoler

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Procentregning. Procent Side 36

Procentregning. Procent Side 36 Procentregning Find et antal procent af.... 37 Procent, brøk og decimaltal... 38 Hvor mange procent udgør..?... 39 Find det hele..... 40 Promille... 40 Moms... 41 Forskel i procent... 42 Ændring i procent...

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE

BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette er et spil, der er udviklet til historieundervisningen til 3.-4. klassetrin. Spillet handler om besættelsestiden i Danmark og giver eleverne mulighed for at

Læs mere

Lektion 5 Procentregning

Lektion 5 Procentregning Lektion 5 Procentregning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Find et antal procent af Procent, brøk og decimaltal Hvor mange procent udgør.? Find det hele Promille Moms Ændring i procent Forskel i

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere