bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011"

Transkript

1 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

2 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere gear, end vi gør om vinteren. Sommerlivet byder på så mange muligheder; muligheder for livsudfoldelser, ikke mindst i naturen, som jo er et af de goder, vi er forkælet med netop her på Ærø. Jo, sommer betyder liv og lys i og omkring mennesker, i by, på land, på strand og til vands. Og som billede på livet bruger jeg da også tit sommeren. De år, hvor vores liv blomstrer, kan kaldes livets sommer synes jeg, hvis man skal sætte et menneskeliv i årstidsperspektiv. Foråret er barndommen og ungdommen, sommeren er hele det aktive voksenliv, og efteråret er de sene år. Alting har sin tid og tanker om livet og døden og evig - heden har også deres tid. Som præst er jeg jo på mange måder i kontakt med alle livets sider. Jeg kommer tæt ind på livets glæder og sorger i min hverdag, hvilket jeg synes gør mit liv indholdsrigt og fyldt med mening. Ja, 15 år som præst gør jo, at man synes at vide meget om livet, om glæde og sorg, netop fordi det kommer så tæt på så tit. Men da jeg så her i foråret selv oplevede at miste et familiemedlem, opdagede jeg alligevel, hvor meget man ikke kan vide om livet og døden, før man selv står midt i det. Min far døde midt i marts måned, 80 år gammel. Vi vidste godt, at det var den vej, det gik, og havde i længere tid været taknemmelige for hver dag vi fik lov at beholde ham, hver højtid, også han kunne tage del i. Men de sidste par uger gik det langsomt ned ad bakke, ind til den dag han lukkede sine øjne i, i sit hjem, omgivet af sin nærmeste familie. Når det skulle være, så kunne det ikke ønskes meget anderledes. Men alligevel er der mange følelser og tanker, man skal igennem i og omkring et dødsfald, hvor forberedt man end synes, man er. Ja, jeg vil mene, at man aldrig nogensinde kan vide, hvordan, hvorfor og hvornår man reagerer på et dødsfald. For når man mister, så er verden pludselig en anden, og når det er en central person i ens liv, der falder bort, så ændrer hele ens virkelighed sig. Fremtiden bliver en anden, og fortiden ændrer betydning. For nu er alt det, man har delt med den, man mister, pludselig fortid, og nu skal man til at dele livet, med dem man stadig har, på en ny måde. Jo, det er hårdt at miste, og oveni kommer så alle de tanker man kan gøre sig om, hvad man kunne have gjort anderledes, og hvad man ikke nåede. Og for at det ikke skal være nok, så kommer der alle de praktiske gøremål, alt det der skal tages stilling til, og det er jo desværre ikke så lidt. Midt i dette står man alene tilbage, som individ, familie eller vennekreds. En ny virkelighed, med et tomrum i, skal man til at leve videre med. Og dette tomrum får ikke lov at stå ubrugt hen ret længe. For tanker og følelser presser på for at fylde det ud. I den situation, er det godt at have noget at holde sig til. Noget at tænke tilbage på og noget at se frem imod. Og det er netop dét, man kan have svært ved at finde. For når man mister nogen, man holder af, så er det jo netop dét at forestille sig en fremtid uden dén, man har mistet, der kan synes svært. Måske er det her, de store ord om tro og håb og kærlighed ikke er for store. For det er jo netop midt i alt det allermest meningsløse, at så store ord kan give mening. Troen på en fremtid, også på trods. Håbet om, at døden ikke får det sidste ord og tanken om, at kærligheden overvinder alt, som både Paulus skriver, og TV 2 synger. Det kan bare være svært at sætte ord på, men for mange findes ordene alligevel både i Bibelen og i dagligdagen (f.eks. nutidige tekster). Kim Larsens tekst,»om lidt bli r her stille«, får mange til at være rede til at tage afsked. Den synes at udtrykke en slags»tak for alt«og munde ud i et håb om gensyn i evigheden. Benny Andersens sang»det er forår og alting klippes ned«indeholder nogle af de ord, jeg finder mest trøst i, når vi snakker om at miste. Det er ordene:»for en gang går solen sin runde uden mig men når forårssolen skinner lever jeg«. Jeg synes, denne sætning udtrykker så meget. Både troen på, og håbet om, det evige liv og samtidig troen på at livet skal og kan gå videre, på den gode måde, også når man har mistet. Det er som om, den timelige og evige kærlighed er underforstået i netop denne sætning. Og sådan finder vi nok alle sammen ord, som giver os vilje til liv, og gør os glade, også i sorgens og savnets stund. For, hvor mærkeligt det end kan virke, så går livet jo altid videre. Uanset, om vores liv helt eller delvis synes at være lagt øde, så vender hverdagen tilbage. Vi skal»finde os selv«vi skal finde ud af at omgås andre udfra vores nye virkelighed ligesom de skal finde ud af at gå os i møde. For eet er, at det er godt at leve i troen på en evig sommer, men det er også vigtigt at være nærværende til stede i livets sommer. huske at leve mens vi gør det, og at elske mens vi tør det, (for at bruge mit yndlingscitat af Piet Hein). For livet det skal leves og hvor meget vi end tror, vi ved om livet, så har det altid mere at lære os. Vi lever hele tiden forlæns, men forstår først baglæns. Lars Peter Wandsøe Kristiansen Præst i Marstal Forsiden viser den nye klokke i Tranderup Kirke. Klokken er skænket af gårdejer Laurits Fabricius Eriksen og har inskriptionen:»jeg forkynder glæden over livets ord«. Den er støbt i bronze hos det hollandske firma Petit & Fritsen. Diameteren er 82 cm og vægten 340 kg. Klokken blev opsat i det åbne kirkespir 8. november (Foto Peter Nielsen) 2

3 Hvad gør man? Ved FØDSEL Fødselsanmeldelsen skal være kirkekontoret i hænde i det sogn, hvor moderen bor se nest 14 hver dage efter fødslen. Medbring: Forældrenes vielsesattest og fødselseller dåbsattester. Er barnet født uden for ægteskab: Moder ens fødsels- eller dåbs attest, evt. separations- eller skilsmissepapirer. Ved DÅB Henvendelse til en af præster ne. Medbring: Oplysning om bar nets navn og om hvor føds len er anmeldt, forældrenes dåbs attester og evt. viel ses at test, samt navn og adresse på mindst tre faddere og tidspunkt for barnedåben. Ved BRYLLUP Henvendelse til den præst, der skal forrette vielsen. Ved DØDSFALD Henvendelse under alle om stændigheder til kirkekontoret, hvor man vil være behjælpelig med at udfylde de fornødne pa pirer. (Herfra sørger man des uden for an meldelse til folkeregister, skif teret og social ud val get af hensyn til udbetaling af be gravelseshjælpen). Der er mulighed for at blive begravet/bisat fra sognets kirker eller kapel. Kirkebilen Ring Ole s Taxi. Kirkebilen er gratis for dig, som gerne vil i kirke og behøver transport. Husk at bestille lørdag in - den kl Bladudvalg Dagny Lyngborg, Tranderup. Ingolf Andersen, Søby. Peter Nielsen, Bregninge. Anne Røndal, Ærøskøbing. Kirsten Thøttrup, Marstal. Aksel Krogenlund Larsen, Rise. Ærø-kronikken Velkommen til Ærøs sorte muld! Af Mikkel Kühl, museumsinspektør ved Ærø Museum Ærøs undergrund består mestendels af frugtbart moræneler, der ud over at være god landbrugsjord også er nem at grave i. Og heldigvis for det. Set fra gravernes synspunkt i hvert fald. Hvert år dør mellem 100 og 150 ærøboer det svinger lidt og sådan har det været de sidste hundrede år. Går man lidt længere tilbage, var dødstallet noget højere, og de der blev begravet var noget yngre. Også i døden var der forskel på rig og fattig. De velhavende blev begravet med pomp og pragt i solsiden, mens de fattige måtte tage til takke med en beskeden gravplads i skygge af kirkegårdsmuren gerne mod nord. Finest var det at blive begravet nær tagdryppet fra selve kirken, da regndråberne nærmest blev opfattet som vievand. I Tranderup ligger på denne måde en hel række præster tæt på tagdryppet mod syd badet i sollys, mens en vandringsmand ligger hen - gemt på kirkegårdens skyggefulde nordside. Længslen efter tagdryp blev dog umuliggjort i købstæderne efter 1805, da det via lovgivningen blev bestemt, at der skulle opføres assistens-kirke - gårde på markjorde, som lå i betryg - gende afstand fra byerne og dermed også kirkerne. Man havde langt om længe fundet ud af, at det ikke var alt for smart, når regnvandet fra tuegravene (ligene blev nemlig ikke gravet så langt ned i jorden dengang man lagde blot jord oven på ligene, så gravene lignede tuer) løb fra den højt beliggende kirkegård, gennem rendestenene og ned i byens brønde og førte alskens utøj med sig. På landet blev problemet dog ikke anset for værende så stort, da der jo er længere mellem gårdene. Læg derfor mærke til, at der i Tranderup, Rise, Bregninge og Søby er gravsten rundt om kring kir - ken, mens de afdøde i Ærøs - købing og Marstal er blevet forvist til kirkegårde udenfor den gamle bygrænse. Marstal var i øvrigt ikke en købstad, men af pladshensyn lagde man kirkegården udenfor byen i Derfor er der 3

4 også stadigt bevaret enkelte gravsten fra den gamle kirkegård inde i byen. Marstal var også dengang en søfartsby, og det kan ses på stenene, hvor ma - ritime fagudtryk blev mejslet ind:»her hviler Christen Hansen til ankers med sin kone, han letter ikke før, han kommer for Guds trone«. I Ærøskøbing er der på kirkegården ligeledes vidnesbyrd fra byens søfarende skibsrederklasse, der dog også fik selskab af malere og forfattere, som blev tiltrukket af byens specielle miljø i 1920 erne. Før dem var byen blandt andet hjemsted for embedsmænd, der naturligvis også kunne betale for et varigt minde af en vis kaliber. Ærøs - købing husede også en læge for 200 år siden. Han blev gammel, og det var dengang en ære, hvorfor det også fremgik af hans gravsten:»her under hviler den værdige olding, justitsråd og physikus Christian August Møller, født i Huslar den 18. januar 1759, død i København den 24. august Han var levende som læge på Ærø i den lange række af 44 år. Fred med dit støv du gode, du var afholdt, du bliver savnet og velsignet.«den gode hr. Møller var åbenbart en rar mand, og hvem siger for øvrigt også, at gravsten blot skal indeholde en kede - lig opremsning af årstal? I Rise benyttede de sig af bibelcitater på stenene, mens gårdejerne i Tranderup gjorde meget ud af, hvor de kom Bregninge-Søby Sogne Sognepræstens ferie og fridage juli august august Fast ugentlig fridag er fredag. Telefonsvarer henviser til anden præst. Menighedsrådsmøder Dagsorden kan læses 3 hverdage forud for mødet: I Bregninge Kirkes våbenhus i den grå mappe. I Søby Kirke på opslagstavlen ved våbenhuset. Dag: Tirsdage. fra. Det var nemlig ikke ligegyldigt, om man kom fra Tranderup, Tranderup Mark, Vindeballe, Vindeballe Mark el - ler grænseområdet Ornum der lå mel - lem de to landsbyer Tranderup og Vindeballe. Stenene på kirkegårdene i de ærøske landsbyer er i øvrigt næsten alle af nyere dato (yngre end 100 år), da økonomi og tradition gjorde, at man tidligere slet ikke brugte gravsten, men gravtræ i stedet. Ens sidste håndværker var dermed ikke en stenhugger men en snedker, der lavede flotte gravtræer med drejede søjler. Desværre var disse gravtræer ikke langtidsholdbare, så de er alle væk på nær nogle enkelte, der er udstillet på Ærø Museum. Også i byerne brugte man undertiden grav træer, hvis midlerne var knappe. Det kan man se på Marstal gamle kirke gård, hvor der heldigvis stadig findes en hel lille samling, der bliver stillet frem, når vinteren er forbi. I Søby hviler der fiskere, og på alle kirkegårdene findes selvfølgelig også hustruerne bag mændene med de man - ge titler. Kirkegårde er uhyggelige om aftenen, stille om dagen og forfærdelige, når et kært familiemedlem eller en god ven skal begraves. Men de rummer også mange spændende fortællinger om ærøboerne og de ærøske lokalsamfund og er så absolut et besøg værd gerne en dag når solen skinner. Bregninge-Søby Sogne Tid og sted: Kl. 19 på skift mellem Søby Sognehus og Bregninge Præste - gårds konfirmandstue. Datoer: 21. juni (Søby), 16. august (Bregninge). Døbte Søby Kirke Thiago Svend Vilsmark, Østerbro 19, Søby. Begravede Søby Hans Jørgen Hansen, Gilleballehus, tidl. Søby. Annie Christina Nielsen, De Gamles Hjem i Rise, tidl. Langevrætte. Peter Christen Knudsen, De Gamles Hjem i Rise, tidl. Søby. Anna Sophie Margrethe Lauritsen, Langebro 11, Søby. Bregninge Arno Kristensen, Kulebjergsvej 1. Arne Marius Lorenzen, Rummes Agre 13, tidl. Bregninge. Ærø Single-Festival Søby Kirke den 31. juli, kl Sang og musik ved festivalens del - tagere, prædikant og liturg sogne - præsten. Hele weekenden vil Søby svinge med masser af musik og mange gæster. Det hele kulminerer i en festlig gudstjeneste i kirken, hvor de optrædende musikere fra festivalen leverer musikken, spiller til salmerne, og hvor rigtig mange, der har deltaget i de foregående dages fe - stival, og lokale deltager. Alle de til - rejsende kan nå færgen kl Fælles-gudstjeneste på Søby Havn med Søbykoret Ø-Havets Dag søndag den 28. august, kl Vi fortsætter selvfølgelig samarbejdet på opfordring fra mange, heriblandt dem, der trækker det store arbejde med at få arrangementet Ø-Havets Dag op at stå. Menighedsrådet mener, at dette er en god måde at lave en friluftsguds - tjeneste på i helt perfekte omgivelser. Fællesgudstjenesten i Bregninge- Søby Pastorat vil foregå på Søby Havn, og hele øen inviteres selvfølgelig til at deltage. Vi transporterer kirkens klaver ned til havnen, og organist Paul Nedergaard vil udskifte orglet med el-kla - veret. Vores kirkesanger Birthe Henriksen og Søbykoret vil lede salmesangen. I tilfælde af regn rykker vi indenfor i Værftets hal, så vi har en nødplan klar. Klokkeringning Vi skal jo alle spare, så derfor har Bregninge-Søby Menighedsråd på forsøgsbasis indført gensidig afløsningsforpligtelse for vores gravere, således at på fridage, i ferier og under sygdom skal de afløse hinanden. Dette bevirker, at der ringes forskudt på de dage hvor der 4

5 er afløsning. Man kan jo ikke være to steder på en gang. Ordningen er først trådt i kraft pr. 1. marts d.å. Efter en periode vil vi eva - luere forsøget for at se størrelsen af besparelsen, eller om der kræves yder - ligere/andre foranstaltninger for at opfylde Kirkeministeriets krav om bespa - relser. Vi håber det bedste. Bregninge-Søby Menighedsråd Altervin i Bregninge-Søby Pastorat I løbet af 2010 har menighedsrådet gennemført nogle forsøg i erkendelse af, at udskænkning af alkohol i for - bindelse med altergang kan være et problem i forhold til børn og unges deltagelse. Desuden kan det også være problematisk for personer, der ikke kan eller vil nyde alkohol, at de føler sig afskåret fra at deltage i altergangen. Derfor blev der fra sidste sommer kun udskænket druesaft ved altergangen. Succesen var ikke overvældende. Reaktionerne gik mest på, at man savnede den»rigtige«altervin. Så fulg - te et nyt forsøg med udskænkning af druesaft eller vin efter ønske. Heller ikke denne ordning var nogen succes den blev vist nærmest mødt med moro. Resultatet er, at menighedsrådet har besluttet, at vi vender tilbage til den almindelige altervin, bortset fra ved guds tjenester i forbindelse med konfir - mandundervisningen samt ved særlige gudstjenester tilrettelagt for børn og unge. Ved disse lejligheder udskænkes der kun saft. Bregninge-Søby Menighedsråd Udvidelse af fællesareal for urnegrave på Bregninge Kirkegård Da menighedsrådet kunne se, at der snart kommer til at mangle plads i de to eksisterende fællesarealer for urnegrave, beliggende i udkanten af kirke - gården med udsigt til præstegårdshaven, er det besluttet at udvide det ene af dem og anlægge et nyt midt imellem de to nuværende urnegravsarealer. Samtidig vil alle tre fællesarealer få et ens udseende, med en chaussé - stensbelagt midtersektion til henlæg - ning af blomster. Menighedsrådet påtænker, når udvidelsen har fundet sted, at indføje i Kirkegårdsvedtægten, at blomster og kranse fremover bedes placeret på den dertil indrettede chausséstensbelæg ning, således at græsset kan friholdes, og den anonymitet, som kendetegner et fællesgravareal til anonyme urner, fremhæves. Annette Finnerup, kirkeværge Folkekirkens Nødhjælp Igen i år har vi haft Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Søndag, den 13. marts gik vores trofaste indsamlere deres ruter i Søby og Bregninge. Vi vil gerne igen i år sige mange tak for den venlige imødekommenhed, vi møder rundt om på vores tur, og for det indsamlede resultat. Det var med stolthed, vi mandag formiddag den 14. marts sendte kr ,00 af sted til Folkekirkens Nødhjælp. Vi samlede i år ind til bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste. Endnu en gang tak til samlere og givere. Bregninge-Søby Menighedsråd. Marietta Larsen Lørdag d. 25. juni kl er der korkoncert i Søby Kirke Tersløse Kirkes børne- og ungdomskor I korets repertoire er det naturligt er på deres årlige sommertur, som i år nok kirkemusikken, som er omdrej - går til Langeland og Ærø. ningspunktet. De danske salmer er Koret blev stiftet i 2002 af sanger og selv sagt en del af dette, og forrige år organist Lea Schmidt Daescu og har udgav koret cd-en»bliv lys!«med nye siden da udviklet sig til en vigtig faktor salmer af Tersløse Kirkes sognepræst, i kulturlivet i Dianalund og omegn, og Frederik Berggren Smidt. i særdeleshed er det blevet en vigtig og Ved alle koncerter med Tersløse uundværlig del af musiklivet og guds - Kirkes børne- og ungdomskor tilstræ - tjenestefejringen i Tersløse og Skelle - bes det, at musikken altid er»ordets«bjerg kirker, hvor koret gør tjeneste. tjener og medspiller. Ofte er programmernes sammensætning direkte inspi - Koret består af ca. 25 sangere i alderen 8-20 år og ledes af Lea Schmidt Daescu. reret af bibelske tekster. Således også ved koncerten i Søby Kirke. Her er temaet»skabelsen«. Gennem klassiske korværker, fællessalmer, oplæsning og nyere rytmisk musik lovprises Skaberen og det skabtes mangfoldighed og skønhed. Bevægelse er kendetegnende for koret, og ved alle koncerter forsøges det at integrere det enkelte kirkerum og dets unikke karakter i selve musik - oplevelsen. Der er gratis adgang til koncerten, men ved udgangen optages en kollekt som hjælp til korets rejseudgifter. 5

6 Tranderup Sogn Siden sidst... Siden sidst er et indlæg fra Tranderup Menighedsråd, hvor der kort bliver skrevet om afholdte arrangementer, beslutninger og nye tiltag fra me nig - hedsrådet. Sommeren står for døren, og det betyder, at vinterens arrangementer i Tranderup Sognehus har haft sin af - slutning. Status for deltagelse har ved Sogneeftermiddagene været en succes. Det har spændt over mange forskellige fortællinger såvel lokalt, som fra det store udland! Der er blevet sunget lært nye sange og salmer. Og traditionen tro, ved sammenkomsten den 10. april ved afslutningen af sogneeftermiddagen, blev der givet forslag om nye for tællere og underholdere til efter - årets sogneeftermiddage. På menighedsmødet den 7. april for søgte menighedsrådet at indkalde menigheden til en debataften om Tranderup menighedsråds fremtid. Emner som: Skal vi have fællespastorat med Ærøskøbing efter næste valg hvordan får vi vores kirke og sognehus til at være endnu mere levende! Des værre mødte kun ganske få interesse rede op, men vi prøver igen til næste forår. Menighedsrådet vil ønske alle i Tranderup sogn en god sommer. Formand Lissi Anneberg Sommerkoncert og fællessangaften i Tranderup Kirke Der er lagt op til en festlig aften, når Øhavskoret optræder med et alsidigt program til sommerkoncerten onsdag den 8. juni kl i Tranderup Kirke. Repertoiret spænder fra klassiske korsatser af Gade og Mozart til et udvalg af sommersange og nutidige ar - rangementer af såvel velkendte som mindre kendte spirituals. Tilhørerne vil også selv få lejlighed til at synge, idet fællessange fra Højskolesangbogen indgår i aftenens program. Øhavskoret, som tæller næsten 40 medlemmer, har bestået siden efteråret Det er et aktivt kor, som i sin korte levetid har medvirket i alt fra kortræf i Kulturladen og Grundlovsdag på Vester Møllegaard til koncerter og musikgudstjenester ved øens tre middelalderkirker. Der er gratis adgang til koncerten, og alle er hjertelig velkomne. Menighedsrådsmøder Torsdag den 18. august kl Torsdag den 29. september kl TrANDErUP-ÆrøSKøBiNg SOgNE Sognepræstens ferie og friweekends: 14. juni-27. juni og august. Jeppe Sørensen Sognevandring fra Tranderup til Ærøskøbing Vi vil gerne opfordre alle til at reservere søndag den 11. september til en sognevandring. Det er tanken, at vi mødes til gudstjeneste i Tranderup Kirke kl , hvorefter vi sammen går ned ad Borgnæs Grønvej og langs dæmningen til Vrå, hvor vi spiser vores medbragte mad og drikker en kop kaffe. Herefter skulle vi have kræfter til at gå den sidste tur ind til Ærøskøbing Kirke, hvor dagen slutter med en kort andagt. Vi vil sørge for en følgebil og for transport tilbage til Tranderup. Vi håber at blive rigtig mange, men det næste nummer af kirkebladet vil komme med en grundigere beskrivelse af hele dagen. På menighedsrådenes vegne Else Emilie Madsen Ærøskøbing Sogn Ny kirkesanger i Tranderup Kirke Menighedsrådet kan byde velkommen til Amena Lauritsen, der startede som kirkesanger den 1. maj i Tranderup kirke. Amena kommer fra Århus, hvor hun har sunget i Skt. Johannes Kirke - kor. Menighedsråd og personalet ser frem til et godt samarbejde med Amena. 6 En aften med digte og sange af Ambrosius Stub v/ skuespiller/sanger Christian Steffensen, tirsdag d. 7. juni kl i Ærøskøbing Kirke Her holdes varer fal på gammel ærlig vis; med bonitet i kram, med billighed i pris. Min ven kom ind, besé, beting, betal kun rigtig: Så er du mig, jeg dig, for resten intet pligtig. Ovenstående digt er stadig at læse på det store nyrenoverede hus ved siden af biblioteket i Søndergade, og det har stået som inskription på den oprin - delige købmandsgård, der lå samme sted. Digtet er skrevet i 1738 af digteren Ambrosius Stub (født 1705, død 1758). Ambrosius Stub var på det tidspunkt ansat som skriver og sekretær på Valdemars Slot på Tåsinge og kom i den egenskab ofte til Ærøskøbing. A. Stub var en af de tidlige betydelige lyrikere i Danmark, som har skrevet digte, sange og salmer, der stadig kan findes i høj - skolesangbogen og salmebogen, såvel som et væld af lejlighedsdigte som f.eks. det fra købmandsgården. Til at foredrage denne spændende, men no - get ukendte digter har vi fået noget af en kapacitet i skuespilleren og sangeren Christian Steffensen fra København. Christian Steffensen er uddannet fra Odense Teaterskole og har optrådt på talrige teaterscener i Danmark, der i - blandt Det Kgl. Teater, Odense Teater, Århus Teater og Grønnegårds Teatret i København, som han var med til at oprette og var kunstnerisk leder af

7 sammen med Søren Sætter-Lassen. I 1995 grundlagde Chri - stian Steffensen»Den Danske Skue - plads«, som fokuserer på at opføre dansk dramatik i et spændende dramatisk og musikalsk formsprog. I kraft af, at han også er en habil sanger, har han medvirket i musicals og sunget i ca - baret er med professionelle musikere. Han har udgivet CDer med sange og oplæsning af digte af bl.a. H. C. Andersen, Poul Henningsen og Benny Andersen. Ved koncerten/soiréen i kirken tirsdag d. 7. juni vil Christian Steffensen blive akkompagneret af Paul Nedergaard. Efter seancen i kirken vil der være kaffe, hvortil Christian Steffensen vil underholde yderligere med digtoplæsning. Der er gratis adgang til koncerten med mulighed for at give kollekt ved udgangen. Paul Nedergaard Fangekoret besøger Ærø Ærlige tekster med smerte fra forbrydernes liv vil fylde kirkerummet i Ærøskøbing Kirke, når Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel giver koncert i kirken lørdag den 9. juli kl Sangene er for de flestes vedkommende selvkomponerede. Koret er booket til at synge flere gange om måneden i landets kirker, og de er blevet så efterspurgte, at der er planlagt koncerter 2 år frem i tiden. Koret medvirkede i 2010 i en åbningsscene i Erik Clausens film»frihed på prøve«. Den filmdebut har ført til, at korets medlemmer nu skal være hovedpersonerne i en dokumentarfilm, der får premiere i Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel har eksisteret i 15 år og har sunget under ledelse af Louise Adrian hver eneste søndag i fængselskirken. I 2004 kastede de sig ud i at lave en CD med forskellige danske kunstnere. Projektet fik megen medieomtale, og derefter blev der efterspørgsel efter Fangekoret også på den anden side af tremmerne. Koret vokser hele tiden, og nye får mulighed for at komme med ud at synge, når de begynder deres udgangsforløb. Desuden fortsætter de prøveløsladte efter endt afsoning. De indsatte, der flyttes til andre fængsler, synger fortsat med ved koncerter udenfor murene, ligesom mange fanger bliver i koret, når de løslades. Direktoratet for Kriminalforsorgen har lavet særlige udgangsregler for Fangekorsangerne. Ildsjælen bag hele projektet med Fan gekoret er korlederen Louise Adrian. For hende giver det mening at give forbryderne en ny chance.»kor - medlemmerne får lov til at vise mennesket bag forbryderidentiteten frem, når de synger og præsenterer sange om det at savne sine børn i fængslet, om tilgivelse, om had til fængslet og om had til sig selv. Når folk møder op til koncerterne, giver de forbryderne en ny chance, og forbryderne får mulighed for at vise, at de kan gribe den chance,«siger hun. Louise Adrian har modtaget Spil Dansk Dagens Ildsjælpris i 2008, fordi hun gennem sit arbejde viser, at musik er en kraft, der kan ændre folks liv. En af de indsatte, der har indstillet Louise Adrian til prisen, skriver:»hun ene og alene fraholder mig ved sin brænden for Fangekoret fra at begå ny kriminalitet, og det er ikke lykkedes for Kriminalforsorgen i otte år. Jeg frygter den dag, jeg ikke kan være en del af Fangekoret mere.«som nævnt i starten af artiklen af - holder Fangekoret koncert i Ærøs - købing Kirke lørdag den 9. juli 2011 kl Koncerten er berammet til at have en varighed af halvanden time. Billetter til koncerten vil koste 50 kr., halv pris for børn. De vil blive solgt i forsalg. Nærmere oplysning om forsalget vil blive annonceret. Ikke solgte billetter vil kunne købes ved indgangen. Koncerten er arrangeret i fællesskab med de øvrige menighedsråd på Ærø. Lars Danquart 7

8 Ny kirkesanger i Ærøskøbing Kirke Desværre skal vi sige farvel til vores kirkesanger Birthe Henriksen, som har opsagt sin stilling ved kirken den 1. maj I den tid, Birthe har været hos os, har hun fungeret til stor glæde for os alle i kirken, både de ansatte og menigheden. Hun har evnet at være en del af gudstjenesten på en naturlig og venlig måde. På vores sidste menighedsrådsmøde den 14. april 2011 besluttede menig - hedsrådet at tilbyde den ledige stilling til Amena Lauritsen, som er 38 år. Hun fik sit første job som kirkesanger, da hun var 17 år gammel, i V. Skerninge kirke på Sydfyn. Hun har indtil nu været bosat i Aarhus, hvor hun har sunget i Skt. Johannes kirkens kirkekor. Amena har hus i Marstal, og hun glæder sig til at slå sig ned på Ærø, hvor hun stadig har familie. Amena Lauritsen tiltrådte stil - lingen den 1. maj, hvor der var konfirmation i Ærøskøbing Kirke. Menig - hedsrådet glæder sig til, at menigheden lærer Amena Lauritsen at kende. Lars Danquart Til menigheden i Ærøskøbing Kirke Tak for seks gode og berigende år som kirkesanger ved jeres kirke. Jeg har følt stor glæde ved sammen med kirkens øvrige ansatte at opleve den positive atmosfære omkring kir - ken og de kirkelige handlinger og vil mindes tiden med dyb taknemmelighed. De bedste hilsner Birthe Henriksen rundt om Bach på orgelet I Ærøskøbing Kirke bliver der tirsdag d. 16. august kl lejlighed til at høre klassisk orgelmusik spillet på kirkens velklingende orgel fra Marcussen & Søn. Kirkens organist Paul Nedergaard vil prøve kræfter med et værk som er velkendt af feinschmec - kere og yndere af orgelmusik, nemlig Johann Sebastian Bachs store Prælu - dium og Fuga i Es-dur, med det be - røm te majestætiske tema i den afslut - tende fuga. På programmet står også en komponist, som Bach selv havde stor respekt for og nåede at besøge i Lübeck i Nordtyskland, den dansk-tyske organist og komponist Diderich Jensen Buxtehude. Men Bach er i høj grad kendt for den enorme inspiration han har været for senere tiders kompo nister og udøvende musikere, således f.eks. Franz Liszt som skrev værket Præ - ludium und Fuge über B.A.C.H., dvs. han bruger et melodisk tema bygget over tonerne B, A, C og H som ud - gangspunkt for værket. Udover dette rise Sogn Begravede Else Ketty Hansen, Dunkærvej 6. Betty Jørgensen, De gamles Hjem, St. Rise Landevej 6, tidligere Olde Mølle. Agnes Matthiesen, Søkilden, Sygehusvejen 22, tidligere Østermarksvej. Hans Arne Christensen, Dunkærgade 1. Meddelelser Kirkekaffe: Hen over sommeren serveres der kirkekaffe i våbenhuset efter gudstje - nesterne søndagene den 5. juni kl , 3. juli kl samt 7. august kl Ferie: Sognepræsten holder ferie i uge 29, 30 og 31. Embedet passes af Jeppe Sø - rensen og Agnes Haugaard. Kirkesanger Fra 1. maj er Linda Suszkiewic blevet ansat som kirkesanger i Rise Kirke. De fleste kender hende allerede godt, idet hun har vikarieret mange gange i de sidste par år. Desuden synger hun jo også med i flere kor på øen. Linda vil gennemgå et undervisningsforløb på Løgumkloster Kirkemusikskole i løbet af Vi byder hende velkommen og håber på godt samarbejde. Hermed takker vi også Helge Taggatz for at vikariere som kirkesanger i året som er gået. Det har vi været godt tilfredse med og vi håber at se Helge i Rise Kirke en anden gang. Helge kan værk kan man også til koncerten høre en anden romantisk komponist, som var meget inspireret af Bach, nemlig Max Reger. Der vil blive lejlighed til at synge med på fællessalmer undervejs i koncerten. Ved orgelet er Paul Nedergaard. Der er gratis adgang til koncerten, men mulighed for at give kollekt ved udgangen. iøvrigt også opleves i flere kor-sammenhænge. Sankt Hans-aften, 23. juni 2011 Der vil igen i år være Sankt Hans-aften i Rise Præstegårdshave. Det bliver som vanligt med kaffebord og hjemmebagte kager, ligesom det vil være muligt at købe pølser, øl og sodavand. Der er borde og stole opsat, så man kan sidde og nyde aftenens underholdning i form af sang og musik i baggrunden. Underholdning er der også af og for børn og barnlige sjæle, som både synger, laver skuespil og finurligheder. Heksen vil være på plads på bålet og omkring kl tændes bålet og der synges sommerlige sange. Alle er vel - komne i Rise Præstegårdshave denne aften. 8

9 Marstal Sogn Fem sommerkoncerter i Marstal Sogn Marstal Kirke, torsdag den 16. juni kl Tore Bjørn Larsen og Povl Christian Balslev, begge orgel Hvad er dogmekoraler? Ja i Tore Bjørn Larsens og Povl Christian Balslevs tilfælde er det koraler, som er skrevet ud fra et på forhånd fastlagt regelsæt, som de to organister har overholdt i en række udgivelser. De to organister, som er ansat i henholdsvis Sct. Nicolai og Vor Frue Kirke i Svendborg, afsluttede sidste år deres dogmekoral-serie, som nu tæller seks hæfter, der består af en meget varieret samling orgelmusik. Resultatet af dette usædvanlige, men meget lytteværdige samarbejde kan høres ved koncerten i Marstal Kirke. Marstal Kirke, torsdag den 14. juli kl Flemming Dreisig, orgel Flemming Dreisig kræver ingen præsentation på Ærø, for her er hans virtuose orgelspil kendt af enhver efter hans ansættelser i Ærøskøbing og Søby Kirker i 1980 erne og 1990 erne. At han som 21-årig blev domorganist i Maribo Domkirke og professor ved konservatoriet som 32-årig, vidner om en musiker ud over det sædvanlige. Efter en årrække som organist i Rønne på Bornholm blev Flemming Dreisig i 2003 domorganist ved Københavns Domkirke, men den 14. juli kl er det Marstal Kirke, der lægger orgel til hans spil! Marstal Kirke, torsdag den 21. juli kl Kevin Duggan, orgel Kevin Duggan var organist ved Marstal Kirke i årene , og selv om det efterhånden er en del år siden, huskes han stadig af hans mange begejstrede lyttere. Kevin Duggan lagde et stort engagement for dagen, og takket være hans store musikalitet og virtuose spil formåede han at gøre selv vanskelig musik forståelig for et bredt publikum. Det er en sjælden evne, som befolkningen i Rønne på Bornholm nu har nydt godt af i en årrække, men den 21. juli vender Duggan tilbage til sin gamle kirke, hvor mange utvivlsomt glæder sig til et genhør og gensyn! Ommel Kirke, torsdag den 28. juli kl Tomas Krakowski, guitar Guitar og Spanien hører på en eller anden måde sammen. Intet andet land har taget instrumentet til sig på samme måde som Spanien, og derfor er det også meget nærliggende, at guitaristen Tomas Krakowskis koncert i Ommel Kirke har et spansk program. Kra - kowski er født i Stavanger i Norge, men er uddannet i Sverige og Danmark. Krakowski har en omfattende koncertvirksomhed og arbejder meget for at fremme samtidsmusikken. Han har desuden modtaget mange fine priser for sit musikalske virke, så der er virkelig noget at se frem til! Marstal Kirke, torsdag den 4. august kl Thomas Storm, baryton Karsten Hermansen, orgel Thomas Storm indledte sin sangerkarriere som syv-årig i rollen som Kurt i The Sound of Music. Senere fik han sin bachelor fra det fynske musikkonservatorium, og nu studerer han ved Operaakademiet. På Ærø blev han kendt som Schaunard i La Bohème i Ebbes Operahus i sommeren 2010, og i december sang han partiet på Det kongelige Teater blandt andet sammen med verdensstjernen Anna Netrebko. Thomas Storm er fynbo og optræder jævnligt med Odense Symfoniorkester, men ved koncerten i Marstal Kirke må han nøjes med orgelakkompagnement Der er fri entre til alle koncerterne. 9

10 Marstal Kirkekor vil gerne være større! Nyt korskolehold begynder fredag den 26. august kl i kirkens dåbsværelse på kirkens sydside. Alle børn fra 3. til 5. klasse med lyst og interesse for sang er meget velkomne til at se, om det er noget for dem. I kor - skolen bliver der lagt vægt på at lære at synge rent, at kunne følge med i no - derne, at synge små tostemmige sange, og i det hele taget at blive godt rustet til at deltage i Marstal Kirkekor efter en forberedelsesperiode. Elever fra 6. klasse og opefter har mulighed for at afvikle deres korskoleperiode direkte i Marstal Kirkekor. Ring og hør nær - mere! Marstal Kirkekor har gennem årene medvirket i mange forskellige musi kal - ske sammenhænge og med meget forskelligt repertoire både rytmisk og klassisk men eftersom korets hoved - opgave er at ledsage salmesangen om søndagen, er vægten naturligvis lagt dér. Hvis der er spørgsmål eller tvivl, er man velkommen til at ringe til Karsten Hermansen på telefon eller skrive på e-postadressen: Aftensang i Marstal Kirke tirsdage kl Musik, sang og tekstlæsning. Varighed ca. 25. min. 28. juni Hauge 5. juli Hauge 12. juli Ligaard 19. juli Hauge 26. juli Kristiansen 2. aug. Kristiansen 9. aug. Kristiansen indsamlinger 12. juni Pinsedag: Folkekirkens Nødhjælp (Kirkehjæl- pen). 4. sept. Høstgudstjenesterne: Høstofferet fordeles mellem: Skt. Lu - kas stiftelsen, KFUMs sociale arbejde, Kirkens Korshær, Kofoeds Skole og KFUKs sociale arbejde. Offergang. Når der ikke er INDSAMLING til et specielt formål, går»hvad der måtte blive lagt i kirkens bøsser«til projektet»støtte for børnearbejdere i Indien«formidlet af Danmission (sommerhalvåret, 1/4-1/10) og menighedsplejen (vinterhalvåret, 1/10-1/4). Gudstjenestelisten for Marstal sogn kan også findes på Ærøportalen under»samfund«. Jazzgudstjeneste i Marstal Kirke den 5. juni kl Sædvanen tro er der jazzgudstjeneste i Marstal Kirke ved Svanes orkester, som afløser orgelet denne dag. Sognepræst Lars Peter Kristiansen prædiker. Gudstjenester på Marstal Ældrecenter 9. juni kl Centersalen Hauge 16. juni kl Grøn Kristiansen 30. juni kl Blå Hauge 7. juli kl Centersalen Kristiansen 14. juli kl Orange Hauge 21. juli kl Centersalen Hauge 28. juli kl Strandstuen Kristiansen 4. august kl Centersalen Kristiansen 11. august kl Rød Kristiansen 18. august kl Centersalen Hauge 25. august kl Grøn Hauge 1. sept. kl Centersalen Kristiansen Høst-altergang 10

11 Fælles for de ærøske sogne Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, den 13. juni 2. pinsedag kl vil der blive afholdt en fælles fri - luftsgudstjeneste for hele Ærø ved Sankt Albert. Det bliver den eneste gudstjeneste på øen den dag. I år vil det være biskop Kresten Drejergaard, der er prædikant. Øens præster vil medvirke ved gudstjenesten. Der vil blive sat stole op, men tag alligevel et tæppe med til at sidde på, da der er et begrænset antal stole. Musikken vil blive leveret af harmonikaduoen Troels og Herman, og medlemmer fra korene på Ærø vil deltage. Menighedsrådene vil sørge for kaffe og kage efter guds - tjenesten. For dårligt gående vil der også være mulighed for transport til Sankt Albert ved henvendelse til Jesper Bus. Hvis det skulle blive regnvejr 2. pinsedag, vil guds - tjenesten blive flyttet til Rise Kirke med efterfølgende kirkekaffe. Med venlig hilsen Fra menighedsrådene på Ærø Kirketur til Als I lighed med tidligere indbydes der også i år til en busudflugt til forskellige seværdige kirker. Denne gang går turen til Als, og datoen er: Lørdag d. 20. august 2011 med afgang fra Søby kl og hjemkomst samme sted kl Det ligger fast, at Augustenborg Slotskirke og Slotspark samt Sønderborg Slotskirke står på programmet. Her - udover besøg i én eller to kirker mere hvilke er endnu ikke fastlagt. Som sædvanlig vil Ole Finnerup guide, men i år sekunderet af John Busk-Jepsen, som vil dele ud af sin store viden om Als og Sønderjylland. Sæt allerede nu kryds ved d. 20. august, og hold øje med annoncen i Ugeavisen først i august. Den vil indeholde detaljeret program, pris m.m. Som sædvanlig er alle ærøboer velkomne til at deltage. p.v.a. Bregninge-Søby Menighedsråd Annette Finnerup Åben vejkirke i Bregninge sommer 2011 Inden vi ser os om, står sommeren for døren og dermed også sæsonen for åben vejkirke i Bregninge Kirke. Bregninge Kirke er fortsat med i den landsdækkende ordning af vejkirker, som gør noget ekstra for at tage imod besøgende, lokale såvel som turister, danskere såvel som udlændinge. I år er 394 kirker på landsplan med i ordningen, heraf de 201 på øerne. I Bregninge er vi et korps af ca. 15 kirkeværter, der på skift hver dag i skoleferien er til stede i kirken fra kl. 12 til kl. 16 med et tilbud til besøgende om en rundvisning. Rundvisningen kan være kortere eller længere, alt efter hvor meget tid gæsterne har til rådighed, eller hvor travlt kirkeværten har. Nogle dage er der nemlig en stadig strøm af gæster. Vi tager altid gerne imod nye kirkeværter, og da en af vores»gamle«værter netop er flyttet, søger vi én eller flere afløsere. Eneste forudsætning er interesse for at møde mange forskellige mennesker og lyst til at fortælle dem om Bregninge Kirke og dens spændende historie og særpræg. Man bliver selvfølgelig»klædt på«til opgaven. Alle kirkeværter indkaldes til et fælles møde midt i juni. Interesserede gerne fra hele øen bedes henvende sig til Marietta Larsen på tlf eller undertegnede på tlf Annette Finnerup Sommermøde i Mamrelund Pilebækken, Ærøskøbing, søndag d. 21. august Gudstjeneste i Ærøskøbing Kirke kl. 14, hvor sogne - præsten prædiker. Derefter går vi i Mamrelund og hører Ingrid Schrøder-Hansen med bibelfortællingen»jesu hemmelige våben«. Ingrid Schrøder-Hansen er tidligere sognepræst og satte sig engang for at ville genfortælle hele biblen fra ende til anden. Det er der bl.a. kommet to bøger ud af. Ved sommermøde-bibelfortællingen er fokus på Det Nye Testamente, hvor vi skal på en rejse med Jesus, set gennem disciplen Peters øjne. Jeppe Sørensen 11

12 Arrangementoversigt (En del af arrangementerne kan også findes på Kirku.dk) Dag Dato Tid Sted/Kirke Tirsdag 7. juni Ærøskøbing Kirke. Ambrosius Stub. Se omtale. Onsdag 8. juni 19:30 Tranderup Kirke. Øhavskorets sommerkoncert. Torsdag 16. juni Marstal Kirke. Koncert med Tore Bjørn Larsen og Povl Christian Balslev, begge orgel.. Torsdag 23. juni Rise. Sankt Hans aften i Præstegårdshaven. Lørdag 25. juni Søby Kirke. Korkoncert med Tersløse Kirkes børne- og ungdomskor. Lørdag 9. juli Ærøskøbing Kirke. Fangekoret. Se omtale. Torsdag 14. juli Marstal Kirke. Koncert med Flemming Dreisig, orgel. Torsdag 21. juli Marstal Kirke. Koncert med Kevin Duggan, orgel. Torsdag 28. juli Ommel Kirke. Koncert med Tomas Krakowski, guitar. Søndag 31. juli 9.30 Søby Kirke. Gudstjeneste med deltagere fra Ærø Single-Festival. Torsdag 4. august Marstal Kirke. Koncert med Thomas Storm, baryton, og Karsten Hermansen, orgel. Tirsdag 16. august Ærøskøbing Kirke. Bach-koncert. se omtale. Søndag 21. august Ærøskøbing Kirke. Gudstjeneste + sommermøde. Se omtale. Søndag 28. august Søby Havn. Ø-Havets Dag. Fællesgudstjeneste med Søbykoret Søndag 11. sept Tranderup Kirke. Gudstjeneste + sognevandring. Se omtale. 12

13 Søby Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Graver Max Hansen. Tlf Organist Paul Nedergaard. Tlf Menighedsrådsformand Hanne Fynbo. Tlf Kirkeværge: Kirsten Langdill. Bregninge Kirke Sognepræst Agnes Haugaard, Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Menighedsrådsformand Hanne Fynbo. Tlf Kirkeværge: Birger D. Petersen Organist Gitte Jørgensen. Tlf Graver Niels-Jørgen Bech Tlf: Ærøskøbing Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43 Tlf / Graver Christian Petersen. Tlf Træffes bedst på kirkegården, kl , undt. mandag. Organist Paul Nedergaard. Tlf Menighedsrådsformand Lars Danquart, Strandvejen 15, Ærøskøbing. Tlf Kirkeværge Else Emilie Madsen. Tlf rise Kirke Sognepræst Janet Ligaard, Kirkeballevej 4, St. Rise. Tlf Mobil tlf Træffes bedst hverdage kl undtagen man. Graver John Groth Nørgaard. Tlf Træffetid Menighedsrådsformand Aksel Krogenlund Larsen, Brovej 3, Ærøskøbing. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge Johan Knudsen, Toftevej 3, Ærøskøbing. Tlf Marstal Kirke Sognepræst (kbf), provst, Anders Hauge Adr.: Kirkestræde 14, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffes bedst kl undt. mandag. Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Adr.: Møllevejen 93, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. fredag. Kirke-/kirkegårdskontoret: Kordegn Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag og torsdag lukket. Tirsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl og Organist Karsten Hermansen. Tlf Kirketjener, Marstal Kirke Helge Nygaard Hansen. Tlf Mandag fri. Kirketjener, Ommel Kirke Verner Kristensen. Tlf Menighedsrådsformand Jens Hebsgaard. Tlf Graver, Vakant. Kirkeværge Bjarne Møller. Tlf Tranderup Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43 Tlf / Graver Hans Jepsen Albertsen. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Menighedsrådsformand Lissi Anneberg. Tlf Kirkeværge Lissi Anneberg. Ærø Provsti Ærø Provsti, Bellevue 3C, 5900 Rudkøbing Telf Mail: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på Ærø Provsti Indlæg til kirkebladet Hvis man har et indlæg til kirkebladet, er man velkommen til at henvende sig til et af menighedsrådene. Vi vil så forsøge at finde plads i et af de næste kirkeblade. Det ærøske kirkeblad 13

14 Børnenes sider Konfirmandlejr marts, Hald Præstegård ved Randers Så drog vi af sted den 18. marts konfirmanderne fra Søby og Bregninge. Humøret var højt, vejret var godt, og det er jo ikke noget at snakke om, sådan en bitte vej med en god chauffør. Humøret dalede dog lidt, efterhånden som sulten meldte sig, da vi blev forsinket to timer grundet flere uheld på den fynske motorvej. Heldigvis blev turen afbrudt af et stop ved Ejer Bavnehøj, hvor vores dygtige drenge kunne hjælpe til med et løst fordæk. Så meget bedre smagte maden, da vi endelig nåede frem. Lørdag skulle vi arbejde med Babelsmyten og Pinseunderet i 3 grupper: en praktisk gruppe, der bl.a. byggede et»babelstårn«af grønne mælkekasser samt bagte nadverbrød, en digtegruppe, som digtede fem salmer, og en teatergruppe, som skulle opføre Pinseunderet. Alt sammen skulle smeltes sammen i gudstjenesten lørdag aften. En mageløs fin gudstjeneste, selv om jeg personlig var ved at rive håret af mig selv lørdag formiddag. Nej, hvor var de næsten umulige at få i gang; men så om eftermiddagen var den der, bingo! Det er en»spøjs«alder, pragtfuld og på samme tid ikke til at holde ud. Søndag kørte vi hjem uden pro - blemer, glædede os over en fin tur med nogle skønne unger og sendte mange gode tanker endnu en gang til Søby Værft for overdådig støtte til turen og»bjarne/rasmus-meka ni - ker«for en dejlig bil og overordentlig billig leje. Tak for turen, siger Agnes, Karsten, Marietta og Tange Salme 1: Indledning Melodi:»Mester Jakob, Mester Jakob«synges som kanon»kom nu alle Kom nu alle Blæs på os Blæs på os Helligånden kommer Helligånden kommer Gud ske lov Gud ske lov«14

15 Salme 2:»Babelstårnet«Melodi»I en kælder sort som kul«babelstårnet det er højt 130 meter Det går lige op til Gud Ligesom Skt. Peter Men skønt at de sendte bud, Kom de ikke op til Gud. Hør så, hvad der skete, sproget om sig bredte. Gud han kom derned og så Stop nu dette vanvid Det går ikke som det ska Det er bare spildtid I når ikke op til mig Heller ikk hvis I er sej Bruce han måtte opgi Og nu er I færdig. Nu var alle spredt omkring Alle var forvirret Men der skete ingenting Alle var blokeret Folk de gik nu hver til sit Jeg til mit og du til dit Ingenting hang sammen Og nu si r vi AMEN! Salme 3:»Pinsen I«Melodi:»I østen stiger solen«hvad er det denne Helligånd Betyder for vor tro? Den løsner vores tungebånd, Så troen den kan gro. Med tunger flammende af ild Blev Ordet spredt omkring. På alle sprog med præd ken mild. En verdens-happening. Guds Ord blev spredt på alle sprog, Det skabte god kontakt Nu kunne alle blive klog På Gud og blive vakt. Og derfor fejrer vi hvert år, At Pinsen kom til jord Det glæder os, når vi forstår, Vi lever af Guds Ord. Minikonfirmander Palmesøndag, den 17. april opførte minikonfirmanderne, traditionen tro Påskespil i Marstal Kirke, som afslutning på sæsonen. en dejlig forårsdag var det, som indledte en af de mest forårs, ja nærmest sommeragtige påskeuger, vi længe har haft. Børnesiden: Ingolf Andersen, Søby Landevej 9, 5985 Søby. Mail: 15

16 Gudstjenester SØBY BREGNINGE TRANDERUP DATO ÆRØSKØBING RISE MARSTAL OMMEL juni Hauge/ Ingen Kr. Himmelfarts dag Kristiansen Konfirmation juni, 6. s. e. påske Kristiansen Kristiansen Kirkekaffe Jazzgudstjeneste Altergang Kristiansen 12. juni, Pinsedag Ligaard Kristiansen Hauge Ingen Ingen Ingen 13. juni, 2. pinsedag Ingen Ærøgudstjeneste Ingen Ingen Skt. Albert kl Drejergaard, Søbykoret, Øhavskoret Hauge 19. juni Ligaard Hauge Ingen Kirkekaffe Trinitatis søndag Ligaard 26. juni Hauge Hauge Ingen 1. s. e. trinitatis juli Hauge Hauge 2. s. e. trinitatis Kirkekaffe Altergang Ligaard Kristiansen juli Kristiansen Ingen 3. s. e. Trinitatis Hauge 9.30 Ligaard juli Hauge Hauge 4. s. e. Trinitatis Kirkekaffe Kristiansen Kristiansen juli Sørensen Kristiansen Ingen 5. s. e. Trinitatis juli Kristiansen Kristiansen Kristiansen Singlefestival 6. s. e. Trinitatis Kirkekaffe Ingen Sørensen august Kristiansen Sørensen Kristiansen Kristiansen 7. s. e. Trinitatis Kirkekaffe Altergang Sørensen Ligaard august Kristiansen Ingen Kirkekaffe 8. s. e. Trinitatis Ingen 21. august Hauge Hauge 9. s. e. Trinitatis Sommermøde Kirkekaffe Ingen Haugaard 28. august Ligaard Hauge Ingen Øhavets Dag 10. s. e. trinitatis september Sørensen Kristiansen Kristiansen 11. s. e. Trinitatis Kirkekaffe Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste MARK & STORM GRAFISK A/S 5960 MARSTAL

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

3.s.e.påske 17. april 2016.

3.s.e.påske 17. april 2016. 3.s.e.påske 17. april 2016. Joh 14,1-11: Jesus er vejen, sandheden og livet. Der var engang, hvor verden bevægede sig langsomt fremad. Man havde ikke biler eller andre motorkøretøjer eller tog for den

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T MAJ - AUGUST 2008 VESTER HÆSINGE & SANDHOLTS LYNDELSE SOGNE Menighedsrådsvalg 2008 - Er kirken bare for sjov? Sådan lyder den noget tvetydige overskrift til årets menighedsrådsvalg,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Af sognepræst Kristine S. Hestbech. Salmer: 290, 302, 31, 725, 724

Af sognepræst Kristine S. Hestbech. Salmer: 290, 302, 31, 725, 724 Man kan sige, at Gud tilbyder den eneste kærlighed, der varer evigt, nemlig troen på at vi er så elsket, at døden og dermed ensomheden ophæves i det evige liv. Prædiken til søndag den 1.juni 2014, dagen

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Bruger Side 1 20-09-2015 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Når døden rammer livet. I september måned fejrer vi høsten, at den er kommet i hus, og i år var det sen høst

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere