AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG SEPTEMBER/OKTOBER Nr. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG SEPTEMBER/OKTOBER 2014 - Nr. 5"

Transkript

1 27. ÅRGANG SEPTEMBER/OKTOBER Nr. 5 TAG UD OG GEM: Arrangementsoversigt Menighedsmøde med andagt og stegt flæsk 29/10 Forfattereftermiddag med Knud Sørensen 28/10 30/9: Bustur med rundvisning til Utzon Centret Set & sket udflugten til Nationalpark Thy Høstfest: Fyld Danmarks Kirker 28/9 Litteraturkredsen starter 19/9 Præsten på studieorlov Nu fryde sig hver kristen mand og springe højt af glæde! Ja, lad os alle trindt om land med liv og lyst nu kvæde! For Gud, så god som han er stærk, har gjort et herligt underværk, betalt i dyre domme. Martin Luther C. J. Brandt 1888 AJSTRUP SOGN

2 Præsten skriver v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen Præsten på orlov Hvert år får et antal præster bevilget en studieorlov på typisk 3 måneder. En studieorlov betyder, at præsten studerer et emne på fuld tid, og det giver en helt anden mulighed for fordybelse, end den læsning af teologisk litteratur og deltagelse i kurser og foredrag, man kan overkomme, samtidig med at man passer sit arbejde som sognepræst og i mit tilfælde også som provst. Principielt bør alle præster have mindst én studieorlov i løbet af et arbejdsliv, og efter godt 20 år som sognepræst har jeg ment, at tiden også var kommet til mig. Jeg har således fået bevilget 3 måneders studieorlov, der afvikles i månederne oktober december Alle mine opgaver som præst i Ajstrup sogn overgår i disse 3 måneder til sognets anden præst, min kollega Karin Braüner Mikkelsen, der i denne periode bliver konstitueret på fuld tid. Skal man tale med en præst i den ene eller anden anledning, er det altså hende, man skal kontakte. Martin Luther Konkret skal de 3 måneders orlov for mit vedkommende bruges på at studere Martin Luthers teologi. Dette kommer til at omfatte læsning dels af centrale tekster af Martin Luther selv, dels af moderne teologisk litteratur og sammenhængende fremstillinger af luthersk teologi. Emnet er selvfølgelig altid relevant for en præst i en luthersk kirke, men dog i særlig grad relevant i de her år, hvor vi nærmer os det store reformationsjubilæum i Jubilæet er en god anledning til at besinde sig på, hvordan Martin Luther og hans teologi præger vores kirke i dag og hvordan hans indsigter er blevet brugt og fortsat kan videreudvikles i den danske kirkelige tradition. I forbindelse med orloven skal jeg på 2 ophold i Wittenberg i Tyskland. Bl.a. skal jeg i november deltage i et 14 dages studieseminar, som udbydes af Det lutherske Verdensforbund hvert halvår indtil reformationsjubilæet. Temaet for seminaret er stat-kirke-problematikken set i en luthersk sammenhæng. Hver af verdensforbundets medlemskirker kan sende 1 deltager til seminaret og jeg blev den heldige fra Danmark. Jeg glæder mig meget til fællesskabet og de drøftelser med medlemmer af andre lutherske kirker, der i den forbindelse bliver lejlighed til. Ole Rysgaard Madsen. Fyld Danmarks Kirker v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen Vær med til at fylde vores kirke 28. september! Der er altid god grund til at gå i kirke. Søndag den 28. september er ingen undtagelse ja, der er faktisk en ekstra god grund. På denne dag er Ajstrup sogn med i det landsdækkende projekt Fyld Danmarks Kirker. Vi håber, at 2 rigtig mange vil deltage denne dag og være med til at skabe større fokus på den almindelige gudstjeneste. Projektet Fyld Danmarks Kirker er blevet en stor en succes de seneste år. Her i sognet bakker vi op om ideen. Gudstjenesten er central i kirkens liv, og skal vi også have en kirke om hundrede år, er det vigtigt, at fortroligheden med netop gudstjenesten er stor.

3 Set og sket v/ sognepræst Ole Rysgaard Madsen Sogneudflugt Den årlige sommerudflugt gik denne gang til Nationalpark Thy. Det viste sig at være et utroligt populært udflugtsmål. Vi kunne således fylde en dobbeltdækkerbus helt op med det største antal deltagere, vi hidtil har været på vores udflugt. Ikke mindre end 78 forventningsfulde personer steg torsdag formiddag d. 3. juli på bussen ved Sognets Hus og kørte vestpå! Nationalparkplatte Første mål på turen var Stenbjerg Kro, hvor vi skulle nyde frokosten i form af deres berømte nationalparkplatte, der består af råvarer og specialiteter fra egnen og nationalparken. Inden vi spiste, fortalte kroværten lidt om de forskellige ting, vi skulle nyde herunder også de mange forskellige slags tilbehør, som for en stor dels vedkommende er produceret på basis af råvarer hentet i nationalparken. Frokosten på Stenbjerg Kro var en dejlig og anderledes oplevelse og kan bestemt anbefales. Stenbjerg Kirke set fra sydøst med skulpturen og fra sydvest med kirkegården. Stenbjerg by og Stenbjerg Kirke Da vi var færdige med frokosten, fik vi følgeskab i bussen af den tidligere graver ved Stenbjerg Kirke, Jørgen Toft. Han havde som frivillig guide i nationalparken påtaget sig at fortælle os om fiskerlejet / landsbyen Stenbjerg og om kirken det gjorde han i øvrigt rigtig godt og på usædvanlig levende vis! Som mange andre byer på kysten betød bygningen af fiskerihavnen i Hanstholm i slutningen af 1960 erne en ende på kystfiskeriet næsten fra den ene dag til den anden. Kirkesognet har nu kun 170 fastboende et tal der stadig går tilbage. De fleste huse i byen bruges som sommerhuse eller til andre turistformål. På en bakketop i byen, kaldet Bjerget, ligger kirken. Det første man ser, når man kommer til Stenbjerg Kirke, er den store skulptur på parkeringspladsen foran kirken. Skulpturen er af billedhuggeren Erland Knudsøn Madsen. Den er udført i granit og rustfrit stål og bærer titlen Vi vil gerne gøre søndag den 28. september til en festdag i hele sognet, så kom og vær med. Netop denne dag sidste søndag i september fejrer vi også i år høstgudstjeneste med en festlig gudstjeneste og en efterfølgende kirkefrokost. Der plejer at deltage en hel del i gudstjeneste og høstfest. Vi synes, at det er hyggeligst, når vi er mange til gudstjeneste, fordi det er med til at styrke det fællesskab, vi har i kirken. Og vi benytter lejligheden til at opfordre endnu flere til at komme med til gudstjenesten og frokosten denne dag. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen, læs mere om projektet, når det nærmer sig, og vær med til at fylde vores kirke til bristepunktet! 3

4 Stenbjerg Kirke efter den store renovering i Kirken fremstår med de lyseblå (hav)farver smuk og indbydende. Farvesætningen kan især tilskrives kunstmaler Johannes Bech, Viborg. murværket fuldstændig forvitret, og alt murværk har i etaper været taget ned og genopbygget fra bunden. Prisen for arbejdet blev 8 mio. kr. og dermed formodentlig mere end en ny bygning i samme størrelse ville koste. Men den lille kirke bærer en historie med sig, og derfor valgte man at renovere den så tilbundsgående. Vidner. Efter en del diskussion endte den iøjnefaldende skulptur efter kunstnerens ønske med at blive placeret foran Stenbjerg Kirke, dog i en mindre udgave end oprindeligt tænkt. Fhv. graver Jørgen Toft fortalte med stort engagement om den kirke, der har været hans arbejdsplads gennem en menneskealder. Inde i kirken fortalte Jørgen Toft om kirken, herunder den renovering, kirken gennem de seneste år har gennemgået. Gennem 100 års påvirkning af vind og vejr og oppisket salt fra havet var 4 Stenbjerg Landingsplads Fra kirken kørte vi mod landingspladsen. Undervejs brød solen gennem regnskyerne, og Jørgen Toft fortalte os historien om et par af byens originaler, om det berømte kunstnerpar Anna og Michael Anchers bryllupsrejse til byen, samt om brugen af huse i byen ved filmoptagelser til kendte danske spillefilm. Stenbjerg Landingsplads med de smukke hvide redskabshuse. Ved landingspladsen ligger en samling af de karakteristiske, hvide redskabshuse fra kystfiskeriets tid, og en stor indsats fra lokale kræfter har sikret vedligeholdelse af bygningerne, så dette unikke miljø er intakt. Et af husene er nyindrettet til infohus om nationalparken, og sammen med de hvide huse ligger også den gamle redningsstation, hvor der nu er en udstilling om redningsvæsenet. Thagaards Plantage Fra Stenbjerg gik turen nordpå gennem nationalparken til Thagaards Plantage, opkaldt efter sandflugtskommissær Lauritz Thagaard ( ). I slutningen af 1700-tallet var hele området på vestkysten meget plaget af sandflugt, og Lauritz Thagaard fik af staten betroet ansvaret for at forsøge at standse sandet ved at plante

5 skov. De i alt 8 forsøgsplantninger med opelskning af skov (som det så smukt blev betegnet) i området blev dog ikke nogen succes. Forholdene med det magre sand, tidvise oversvømmelser først på året og manglende læ for vind og havgus var ganske enkelt for barske til, at de såede træsorter kunne gro. Men efter at forsøgene var opgivet, blev nogle af de såede træer alligevel ved at gro om end langsomt. Og man kan således i Thagaards Plantage her næsten 200 år senere bl.a. se rødgran med kandelaberagtige former som følge af gentagent ødelagte topskud samt birk, der påvirket af vinden nærmest har groet vandret og fået troldskovsagtige former. Hans Oddershede fortæller om kystfiskeriet fra stranden foran den gamle fiskekutter Bellis, der nu kan besigtiges af besøgende. Senere blev kystfiskeriet også her den største indtægtskilde. Det var farligt arbejde og ofte små kår, der herskede i kystfiskersamfundene. Og også her sejlede erhvervsfiskerne væk næsten fra dag til dag, da de kunne slippe for besværet og slæbet med at lande på kysten efter Hanstholm Havns indvielse. Men til forskel fra andre kystbyer endte historien i Klitmøller altså ikke med afvandring med turister om sommeren og en død by om vinteren. Byen tæller nu ca. 850 fastboende, og ud over surfermiljøet er der også et livskraftigt foreningsliv og erhvervsliv. Man fornemmer tydeligt det troldskovsagtige ved et af de gamle birketræer. Vi havde ganske kort tid til besøget ved Thagaards Plantage, og har man god tid, kan en tur skoven her være en udflugt i sig selv. Der blev afsluttet med en kop kaffe og en pålægsbolle i det fri, før turen gik videre til Klitmøller. Klitmøller Cold Hawaii Sidste stop på udflugten var i Klitmøller, der modsat landsbyen Stenbjerg har opnået en opblomstring og tilflytning af unge og ressourcestærke personer, bl.a. i kraft af fænomenet Cold Hawaii gode vind- og strømforhold har gjort byen og kyststrækningen til et kendt surferparadis. Her var det tidligere lærer Hans Oddershede, der som frivillig guide i nationalparken tog os med på tur langs havnepromenaden og først fortalte os om det lille samfunds storhedstid med betydelig velstand under den skudehandel, der fandt sted med Norge op til begyndelsen af 1800-tallet. 5 Den smukke strandpromenade og Æ hummerhus med faciliteter for surfere og biologer er anlagt med støtte fra bl.a. Realdania. Efter en times tid i det særlige miljø i Klitmøller var tiden så småt til at køre mod Nordjylland igen. Vi tog turen over Hanstholm, hvorved vi fik turen gennem den del af nationalparken, der for mange år siden blev udlagt til vildtreservat med delvis eller fuldstændig adgangsforbud for publikum. Det er noget af det mest uberørte natur, der findes i Danmark, og det var i dette område, den først kendte vildtlevende ulv gennem flere århundreder her i landet huserede. Det blev en oplevelsesrig tur for deltagerne og adskillige overvejer vist at vende tilbage for at udforske forholdene nærmere på egen hånd!

6 Kalender - Riv ud og gem! De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis. - Ret til ændringer forbeholdes. september: Tirsdag d. 16. september kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Torsdag d. 18. september kl. 9.00: Morgensang i Sognets Hus. Fredag d. 19. september kl : Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus. Søndag d. 28. september kl : Fyld Danmarks Kirker. Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. Tilmelding nødvendig. Tirsdag d. 30. september kl PRÆCIS Sogneeftermiddag. Bustur til Utzon Centret med rundvisning og kaffe. Tilmelding nødvendig. oktober: Onsdag d. 1. oktober kl : Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke. Onsdag d. 8. oktober kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Onsdag d. 22. oktober kl : Kirkekoncert i Ajstrup Kirke. Tina Siel, Tine Lilholt og Knud-Erik Thrane. Entré. Torsdag d. 23. oktober kl. 9.00: Morgensang i Sognets Hus. Søndag d. 26. oktober kl : Familiegudstjeneste. KFUM-spejderne medvirker. Kirkefrokost. Tirsdag d. 28. oktober kl : Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Forfatteren Knud Sørensen: Der er historier alle vegne. Gratis kaffebord. Onsdag d. 29. oktober kl : Menighedsmøde i Sognets Hus. Der startes med andagt og stegt flæsk, hvorefter det årlige menighedsmøde afholdes. Tilmelding til spisningen nødvendig. November: Søndag d. 2. november kl : Mindegudstjeneste for årets døde. Onsdag d. 5. november kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Tirsdag d. 11. november kl : Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke. Onsdag d. 12. november kl : Sogneaften i Sognets Hus. TV-vært Karsten Hansen: Originalerne i mit liv Tirsdag d. 18. november kl : Sangaften i Sognets Hus. Fællessang ved Martin Kjeldgaard Torsdag d. 20. november kl. 9.00: Morgensang i Sognets Hus. Søndag d. 30. november kl : Adventsgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. Tilmelding nødvendig. december: Tirsdag d. 9. december kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Onsdag d. 10. december kl : Julekoncert i Ajstrup Kirke med Vokalisterne og Sognekoret. Torsdag d. 11. december kl. 9.00: Morgensang i Sognets Hus. 6

7 Søndag d. 14. december kl : Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke. Tirsdag d. 16. december kl : Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Adventsfest. Gratis kaffebord. Onsdag d. 25. december kl : Julegudstjeneste i Ajstrup Kirke. januar 2015: Tirsdag d. 13. januar kl : Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke. Onsdag d. 14. januar kl : Sogneaften i Sognets Hus. Tidligere højskoleforstander Ole Kamp: Med humor, glæde og værdi. Søndag d. 25. januar kl : Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Efterfølgende børneforestilling med Kirketeatret i Sognets Hus: Splejsen og kæmpen - en enmands-bugtaler-rap-musical om David og Goliat. Tirsdag d. 27. januar kl : Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Fhv. sognepræst Villy Mølgaard holder rejseforedraget: Kreta øen med en gammel spændende historie og sol! Gratis kaffebord. Onsdag d. 28. januar kl : Sogneaften i Sognets Hus: Sognepræst Benny Vindelev: Gud og mig troen i de unges verden Februar: Tirsdag d. 10. februar kl (NB!!): Koncert i Ajstrup Kirke: Nordstrand Søndag d. 8. marts: Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Onsdag d. 11. marts kl : Sang- og fortælleaften i Sognets Hus. Ole Brunsbjeg: Så syng da Danmark Onsdag d. 18. marts kl : Gud og spaghetti i Ajstrup Kirke. Søndag d. 22. marts kl : Gudstjeneste med efterfølgende forårsfrokost. Tilmelding nødvendig. Tirsdag 24. marts kl : Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Domprovst Niels Christian Kobbelgaard: Højskoleforedrag Gratis kaffebord. Søndag d. 29. marts kl : Familiegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Afslutning for juniorkonfirmanderne. april: Torsdag d. 2. april kl : Skærtorsdag. Aftengudstjeneste i Ajstrup Kirke med musikalske indslag. Efterfølgende gratis kaffebord i Sognets Hus. Søndag d. 5. april kl : Påskegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Mandag d. 6. april kl : Musikgudstjeneste med de 9 læsninger i Ajstrup Kirke. maj: Søndag d. 3. maj kl. 10: Konfirmation i Ajstrup Kirke. Tirsdag 24. februar kl : Sogneeftermiddag i Sognets Hus. Jette Dissing: Arven fra 50 erne en fortælling om at være barn på landet i Vendsyssel. Gratis kaffebord. Marts: Tirsdag d. 3. marts kl : Sogneaften i Sognets Hus. Henny Garnum: Om tyskerbørns historie og vilkår. 7 Søndag d. 24. maj kl : Pinsegudstjeneste i Ajstrup Kirke. Mandag d. 25. maj kl : Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker. juni: Søndag d. 21. juni kl : Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost. Tilmelding nødvendig.

8 Navnlig navne / Vielse og Dåb i Ajstrup Kirke : Louise Lykke Gramkow og Søren Kjær, Tylstrupparken 14, Tylstrup : Susanne Elholm Andersen og Hans Adam Grandjean Gleerup, Stenisengevej 39, Tylstrup (velsignelse af borgerligt indgået ægteskab) : Cassandra Pachu Esperance Bertelsen, Melkærvej 6, Ajstrup. Undervisning på 8 lørdage fra oktober til marts. Der kræves ingen forkundskaber. Der afholdes Teologiens Dag lørdag den 27. september i Hjørring Sognegård, som man kan tilmelde sig og få et indtryk af, hvad den Teologiske Voksenundervisning går ud på. Program for både temadag og undervisning kan rekvireres på følgende adresse: Teologisk Voksenundervisning, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, Tlf E-post: / Gud og spaghetti For børnefamilier og alle andre interesserede. Vi gentager succes en! onsdag den 01/10 kl. 17. Kort, børnevenlig gudstjeneste i Ajstrup Kirke kl. 17. Herefter fælles aftensmad (spaghetti og kødsovs) i Sognets Hus. Det hele varer en god times tid. Tilmelding er ikke nødvendig, hverken til gudstjeneste eller mad! Maden koster 10,- kr. for voksne og 5,- kr. for børn. Menighedsrådet. 8

9 Litteraturstudiekredsen Litteraturstudiekredsen er efterhånden blevet en fast bestanddel af vinterhalvårets tilbud i Sognets Hus. Den samler hvert år personer, som diskuterer bøgerne, der bliver læst. Den starter i september, hvor deltagerne kommer med ønsker om, hvilke bøger der skal læses. Det er dog en betingelse, at de kan fås i bogbussen i et antal, så alle kan få en bog. Vi mødes så en gang om måneden og snakken går med hvad hver enkelt har fået ud af månedens bog. Mange af deltagerne har været med i adskillige år, men hver år plejer der at komme et par nye til. Måske er det dig? Første gang er fredag d. 19. september kl kontakt Bent Klitgaard Jakobsen for at få bogen til første gang Andagt i Ajstrup Kirke onsdag d. 29. oktober 2014 kl med efterfølgende stegt flæsk og menighedsmøde i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup. 29. oktober 2014 vil der blive afholdt det årlige offentlige menighedsmøde. Som noget nyt starter vi med andagt i kirken og fælles spisning i Sognets Hus inden mødet. Menighedsrådet håber, mange har lyst at være med denne aften! Selve menighedsmødet har følgende dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. Valg af referent. 3. Beretning om menighedsrådets arbejde, i det forløbne år. 4. Orientering om menighedsrådets planer i det kommende år. 5. Regnskabet Budget Eventuelt. Tilmelding til spisningen skal ske til Margit Nonbo, tlf , senest søndag d. 26/10. Ajstrup Menighedsråd 9

10 Søndag den 28. september kl. 10 Høstgudstjeneste i Ajstrup Kirke Med efterfølgende Kirkefrokost i Sognets Hus. Ved såvel gudstjenesten i kirken som ved arrangementet bagefter vil der være musikalske indslag. Høstfesten i Sognets Hus vil traditionen tro bl.a. byde på auktion (husk småpengene!) og fællessang af høstens kendte sange. Traktementet i Sognets Hus koster 25,- kr. for voksne og 10,- kr. for børn. Tilmelding til spisningen senest torsdag d. 25. september til Margit Nonbo, tlf Har du evt. et glas rødbeder eller en pose frugt, du vil donere til auktionen, kan dette evt. meddeles ved tilmelding. Alle er velkommen! Menighedsrådet. Tirsdag d. 30. september Bustur til Utzon Centret Afgang fra Sognets Hus kl præcis Traditionen tro bliver vores første sogneeftermiddag en bustur. Turen går i år til Utzon Centret. Utzon Centret blev indviet i 2008, som det første af en række kulturelle tilbud langs havnefronten i Aalborg. Det er et formidlingssted, hvor arkitektur, design og kunst står i højsædet. Huset er en hyldest til den berømte danske arkitekt Jørn Utzon. I centret vil der være rundvisning med guide samt kaffe. Hjemkomst ca. kl. 17. Turen koster 50,- kr., som betales undervejs. Tilmelding er nødvendig til Margit Nonbo, tlf , senest torsdag d. 25/9. Menighedsrådet. tirsdag d. 28. oktober kl Sogneeftermiddag tirsdag d. 28. oktober kl i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup Knud Sørensen: Der er historier alle vegne Knud Sørensen fortæller om sig selv og om sit forfatterskab. Han fortæller bl.a., hvor han finder de historier, der bliver til digte, noveller og romaner og om, hvordan facts bliver til fiktion. Han kommer ligeledes ind på, hvorfor han netop har valgt landområderne som de steder, hvor historierne udspiller sig og om sit valg af sprog. Foredraget ledsages af oplæsninger, bl.a. fra hans seneste digtsamlinger. Gratis kaffebord Menighedsrådet. Knud Sørensen er født i 1928 i Hjørring, blev uddannet som landinspektør og praktiserede på Mors fra 1958 til han trak sig ud af firmaet omkring 1980 for helt at koncentrere sig om forfatter- og foredragsvirksomhed. Seneste udgivelse er digtsamlingen Først nu, som udkom i juni

11 Lidt af hvert... KFUM-spejderne Sulsted-Tylstrup Gruppe KFUM-spejderne har aktiviteter i følgende aldersgrupper. For nogle aldersgrupper findes aktiviteten både i Sulsted og Tylstrup, for andre er den slået sammen. Bævere (Bh. Kl kl.) Ulve (2. kl kl kl.) Spejdere (5. kl år) Rovere (17 år og opefter) For nærmere oplysninger om den enkelte enheds program og mødetid og -sted bedes man kontakte gruppeleder Tonnie Ehlers, tlf Går du rundt med en hemmelig drøm om at blive spejderleder - eller kunne du bare godt tænke dig at få nogle dejlige friluftsoplevelser sammen med en af ovennævnte aldersgrupper af børn og unge og med andre ledere? - Så prøv at kontakte gruppelederen for at høre nærmere om mulighederne. De nu værende ledere vil gerne dele deres mange gode oplevelser med dig, hvis du er interesseret. Gratis Kirke-Taxa Ring til /2 time før gudstjenesten. Så bli r du hentet og bragt på din bopæl. Gudstjenester på Solgården Ca. 1 gang i måneden afholdes der gudstjeneste på Solgården. Gudstjenesterne afvikles på Gavlen og er åbne for såvel beboerne som for pårørende og andre interesserede. I september-november er datoerne: Tirsdag den 2. september kl : Gudstjeneste med nadver. Tirsdag den 7. oktober kl : Gudstjeneste med nadver. Tirsdag den 4. november kl : Gudstjeneste med nadver. Før gudstjenesten serveres der kaffe, fra kl Indsamling i Ajstrup Kirke I september- november er der følgende indsamlinger i Ajstrup Kirke: 7. september samles der ind til Folkekirkens Mission september samles der ind til Dansk Missionsråd 28. september samles der ind til Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær oktober samles der ind til Danmission 2. november samles der ind til Danske Sømands- og Udlandskirker Hvad der lægges i kirkens bøsser, går til ovennævnte formål. 11

12 Gudstjenester AJSTRUP KIRKE 7. september kl s. e. trin. Matt. 12,31-42 Ole Rysgaard Madsen 14. september kl s. e. trin. Matt. 20,20-28 Karin Braüner Mikkelsen 21. september kl s. e. trin. Joh. 5,1-15 Ole Rysgaard Madsen 28. september kl s. e. trin. Luk. 10,38-42 Ole Rysgaard Madsen HØSTGUDSTJENESTE / KIRKEFROKOST 5. oktober kl s. e. trin. Joh.11,19-45 Karin Braüner Mikkelsen 12. oktober kl s. e. trin. Mark. 2,14-22 Erik Boye 19. oktober kl s. e. trin. Joh. 15,1-11 Peer Lousdal 26. oktober kl s. e. trin. Joh. 1,35-51 Karin Braüner Mikkelsen FAMILIEGUDSTJENESTE / KIRKEFROKOST KFUM-SPEJDERNE MEDVIRKER 2. november kl. 14 Alle helgens dag Matt. 5,13-16 Karin Braüner Mikkelsen MINDEGUDSTJENESTE Sognepræst Sognepræst kbf. Telefontavle (træffes ikke oktober - december grundet orlov) Ole Rysgaard Madsen Fax Sognepræst (tr. bedst ti. to. fre. formiddag ikke mandag) Karin Braüner Mikkelsen Kirkegårdskontoret Graver Steen Nielsen Telefontræffetid Kirkesangere Arne Thomsen Lone M. Sørensen Organist Mette K. Christensen Kirkeværge Søren Sørensen Formand Arne Thomsen Udlån af Sognets Hus Lone M. Sørensen Sognets Hus Klitgårdsvej Kirkens hjemmeside: Kirke-Nyt udgives af Ajstrup Sogns Menighedsråd. Bladet udkommer 6 gange årligt i ca eksemplarer. Redaktion: Ole Rysgaard Madsen (ansv.). Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri ApS, Brønderslev. Distribution: Nordjysk Distribution. Næste nummer udkommer pr. 1. november Indlevering af artikelstof senest den 26. september.

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG FEBRUAR - MARTS 2015 Nr. 1

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG FEBRUAR - MARTS 2015 Nr. 1 28. ÅRGANG FEBRUAR - MARTS 2015 Nr. 1 Præsten skriver: Studieorlov om Martin Luther Menighedsmødet formandens beretning NORDSTRAND koncert 10/2 kl. 19.00 Sogneindsamling: Giv en hånd med! Regnskab 2013

Læs mere

25. ÅRGANG SEPTEMBER / OKTOBER 2012 - Nr. 5

25. ÅRGANG SEPTEMBER / OKTOBER 2012 - Nr. 5 25. ÅRGANG SEPTEMBER / OKTOBER 2012 - Nr. 5 TAG UD OG GEM: Arrangementsoversigt 2012-2013 Sogneeftermiddag 30/10: Søren Lodberg Hvas Viseaften 23/10: De galvaniserede Leoparder Set & sket - bl.a. udflugten

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG AUGUST - SEPTEMBER 2015 Nr. 4

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG AUGUST - SEPTEMBER 2015 Nr. 4 28. ÅRGANG AUGUST - SEPTEMBER 2015 Nr. 4 TAG UD OG GEM: Arrangementsoversigt 2015-2016 40 års jubilæum for kirkesanger Arne Thomsen 20/9 Set & sket: Sogneudflugten til Moesgaard Museum Aftenudflugt til

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4

AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4 Præsten skriver: Om diakoni og menighedspleje ALLE SYNGER: Babysalmesang og sognekor Konfirmandundervisningen 2014-2015 Sogneudflugt til Nationalpark Thy 3/7 KIRKEBILEN

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Hvor? Hvornår? Program (standard) Pris

Hvor? Hvornår? Program (standard) Pris Mad med mening 2017 Hvor? Christianshus Hvornår? 1. torsdag i måneden, kl. 17.30-20.00 (med mindre andet er nævnt i programmet) Program (standard) Kl. 17.30: Fællessange, aftensmad, kaffe Ca. kl. 18.30:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2 Præsten skriver: Studieorlov om Martin Luther 2. del Med på konfirmandekskursion om diakoni Set & sket bl.a. om børneforestillingen Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag Påskens

Læs mere

AJSTRUP SOGN 24. ÅRGANG MAJ / JUNI 2011 - NR. 3

AJSTRUP SOGN 24. ÅRGANG MAJ / JUNI 2011 - NR. 3 24. ÅRGANG MAJ / JUNI 2011 - NR. 3 Sogneindsamling: Tak for bidraget Præsten skriver: Om konfirmation Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag Kapellet lukkes midlertidigt Konfirmandturen til Viborg Sommerfrokost

Læs mere

UDFLUGT. Aadum Husholdningsforening. Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8.

UDFLUGT. Aadum Husholdningsforening. Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8. Aadum Husholdningsforening UDFLUGT Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8.15 Turen går til Ribe-egnen, hvor vi drikker formiddagskaffe ved

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

24. ÅRGANG MARTS / APRIL 2012 - NR. 2

24. ÅRGANG MARTS / APRIL 2012 - NR. 2 24. ÅRGANG MARTS / APRIL 2012 - NR. 2 Præsten skriver om konfirmationsforberedelse og konfirmation Sogneindsamlingen: Stadig brug for indsamlere Set & sket bl.a. om børneforestillingen Viseaften med Duo

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 26. ÅRGANG NOVEMBER/DECEMBER Nr. 6

AJSTRUP SOGN. 26. ÅRGANG NOVEMBER/DECEMBER Nr. 6 26. ÅRGANG NOVEMBER/DECEMBER 2013 - Nr. 6 Set & sket bl.a. turen til Aalborg Kloster og klosterkirke Præsten skriver: Jeg er elsket, altså er jeg Konfirmander til konfi-event Ny organist præsenteres Menighedsmøde

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 24. ÅRGANG JULI / AUGUST 2011 - Nr. 4

AJSTRUP SOGN. 24. ÅRGANG JULI / AUGUST 2011 - Nr. 4 24. ÅRGANG JULI / AUGUST 2011 - Nr. 4 Præsten skriver: Rejsen til Holland! og dåb Set & sket: Bl.a. friluftsgudstjenesten 13/6 Kirkekassens regnskab for 2010 Fyld Danmarks kirker 25/9 Sogneudflugt 19/8

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

AJSTRUP SOGN 25. ÅRGANG JANUAR / FEBRUAR NR. 1

AJSTRUP SOGN 25. ÅRGANG JANUAR / FEBRUAR NR. 1 25. ÅRGANG JANUAR / FEBRUAR 2012 - NR. 1 Biskop Henning Toft Bro kommer på besøg! Børneforestilling med bugtaler og trylleri! Sogneaften med Bjarne Nielsen Brovst Præsten skriver: Sogneindsamlingen Nyt

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev Efterår 2013 Hørning Mesing Veng Blegind Adslev Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne Aktivitetsprogram August Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 11.00 i Veng kirke Gudstjeneste,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

REFUGIEUGE MARTS

REFUGIEUGE MARTS ROLD SKOV REFUGIUM REFUGIEUGE 6. - 10. MARTS 2017 1517-2017 Nøje at skelne det sande fra dets skin Dengang og nu: Reformationens betydning for samfund, kirke, identitet, bevidsthed Dagsprogram: Morgenmad

Læs mere

Referat fra MR møde den 30. maj 2016

Referat fra MR møde den 30. maj 2016 Referat fra MR møde den 30. maj 2016 Ordstyrer: Elsemarie Referent: Alice Fraværende: Henrik 1. Dagsorden er godkendt 2. Referat fra sidste møde er godkendt. 3. Vi ønsker at bevare diakonipræstestillingen,

Læs mere

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke Koncertprogram 1 Efterår 2015 og forår 2016 Fløng Kirke 2 Friluftskoncert Søndag den 30. august 2014 kl. 13.00 CARION Dóra Seres, fløjte Egils Upatnieks, obo Egīls Šēfers, klarinet David M.A.P. Palmquist,

Læs mere