AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG JULI/AUGUST Nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4"

Transkript

1 27. ÅRGANG JULI/AUGUST Nr. 4 Præsten skriver: Om diakoni og menighedspleje ALLE SYNGER: Babysalmesang og sognekor Konfirmandundervisningen Sogneudflugt til Nationalpark Thy 3/7 KIRKEBILEN KØRER BRUG DEN! Aftentur til Vedsted Kirke 13/8 Markedsgudstjeneste 24/8 Konfirmandfoto Nu skal for alle folkeslag forkyndes Guds skærsommerdag. I morgenlys bli r alle svøbt, hver altergæst, hver barnedøbt. En sang fra hele skabningen bli r hver skærsommer født igen, en tidlig og en sen koral fra morgenstær og nattergal. Min egen Salmebog 105, vers 5 og 6. Johannes Johansen 1983 og 1994 AJSTRUP SOGN

2 Præsten skriver v/ sognepræst Karin Braüner Mikkelsen FOLKEKIRKENS DIAKONI NÅR ORD BLIVER TIL HANDLING De samvirkende menighedsplejer også i Ajstrup Sogn Hvad kan du gøre? Vi har lige fejret påske, Kristi himmelfart og pinse. Børnene har haft fri fra skole i forbindelse med helligdagene, Bliv frivillig og mange har haft fri fra arbejde. Har du lyst til at blive en del af et fællesskab, der rækker Kristi himmelfart blev stafetten givet videre til Jesu disciple, ud til andre, Jesu venner, så da tag Jesus kontakt Kristus forsvandt os op (se i skyen, bagsiden). i himlen. til Vi ved ikke, hvordan det har set ud. På prædikestolen i Ajstrup er der et billede, en udskæring af en Hjælp sky med et os par med fødder, at der få stikker kontakt ud af til målgrupperne Kender du nogle, der kunne have gavn af disse tilbud, 2 skyen forneden. På andre billeder af Kristi himmelfart er forestillingen mere luftig, som et aftryk, der forplanter sig. Eller som et omrids af Jesu Krop der breder sig som ringe i vand, efter man har kastet en sten. Nu er det disciplenes tur til at være Guds hænder og Guds fødder. Kristi Himmelfart er 40 dage KONTAKT efter påskesøndag. Birgitte V. Morte Koordinator og Samvirkende Me Telefon: Jens Christian M Formand for Aal Menighedspleje Telefon: dage efter påskesøndag, 10 dage efter Kristi himmelfart fejrer vi pinse. Pinse er Helligåndens komme, Gud som ånd, der giver disciplene kraft og mod til at fortsætte det, som Jesus Kristus påbegyndte. Eller Nogen gange bliver pinse kaldt for kirkens fødselsdag. Pinse bliver beskrevet som et voldsomt vindstød og som ildtunger, der sætter sig på disciplenes hoveder. Et mere moderne billede af den kirke, der blev til i pinsen som et fællesskab af kristne, er billedet af de to hænder. Et billede som de fleste konfirmander i Ajstrup Sogn har set. Umiddelbart er der ikke noget underligt ved de to hænder, men forsøger man at få sine egne hænder til at gøre det, som de to hænder gør på billedet, er det en umulighed. Der skal to højrehænder til at gøre det. Intet menneske kan have nok i sig selv. Vi har behov for hinanden.

3 Vi ved ikke, hvordan det har set ud, men i pinsen begyndte de kristne at samles for at holde gudstjeneste. Mennesker bliver døbt og man holder nadver. Nogle bliver udnævnt til præster og biskopper. Andre til diakoner. Diakonernes opgave er at hjælpe til ved gudstjenesterne og tage sig af dem, der har behov for hjælp. Diakonerne er en slags forløbere for sygeplejersker og kirketjenere i den ældste kirke, og senere bliver de til sognemedhjælper. Efter pinsen er det meningen, af de kristne skal tage sig af hinanden for på den måde at vise Guds kærlighed. Nogen gange lykkedes det. Andres gange lykkedes det knap så godt. Allerede i bibelen hører vi om irettesættelser, når de stærke ikke tager hensyn til de mindre stærke, og når de rige ikke deler med de mindre rige. Diakoni betyder tjeneste og har siden været en del af kristendommen. Enten har diakonien være institutionaliseret, hvor ansatte eller frivillige udfører diakoni. Eller diakonien kan være mere skjult, når der bliver vist omsorg over for dem, der har det svært, uden at omsorgen er sat i nogen faste rammer. Her i Ajstrup Sogn er vi tilknyttet Aalborg Provstiers Menighedspleje. Siden august 2011 har Birgitte Viftrup Mortensen været ansat til at koordinere arbejdet. Birgitte Viftrup Mortensen er udover at være koordinator også ansat som konsulent i Aalborg Stift for at udvikle og styrke det sogne-diakonale arbejde. Aalborg Provstiers Menighedspleje består lige nu af 33 sogne i Aalborg kommune, men der kommer hele tiden flere til. Menighedsplejen arbejder for: - Fællesskab; at alle må mærke, at de hører til i en større sammenhæng. - Praktisk og åndelig hjælp til udsatte grupper. - At flere må blive frivillige i folkekirken. Som frivillig bliver man tilbudt kurser, supervision og spændende udfordringer. Man skal kunne være nærværende, have situationsfornemmelse og kunne overholde tavshedspligten. Birgitte Viftrup Mortensen leder gruppen af frivillige, der lige nu består af 31 vågekoner og aflastere. De mangler især aflastere for tiden, der vil sidde nogle timer hos en langvarigt syg, så både pårørende og de syge kan få et pusterum. Aflastningstjenestesten samarbejder med kommunen om en café for mennesker med demens. Vågekonerne sidder hos døende for at give dem ro og nærvær i den sidste tid. Der er også ved at blive opbygget en gruppe af besøgsvenner. Det er et meget vigtigt arbejde. Der er mange, der gerne vil have besøg, men der mangler besøgsvenner. Aalborgprovstiers menighedspleje er med til at tilbyde udsatte familier en uges betalt ferie og formidler julehjælp til familier, der har svært ved at klare sig igennem julen. På Boulevarden 36 i Aalborg ligger en genbrugsforretning, der støtter menighedsplejens arbejde. 3

4 i Aalborg Kommune Helligånden. Helligånden, der knytter sammen. Helligånden, der er Guds tilstedeværelse mellem os. Helligånden, der gør levende. Cirklen er symbol på helhed. På logoet for Aalborg Provstiernes menighedspleje er der et kors i midten, og foran er der For pårørende og dig som er i kontakt med to duer, langvarigt hvor syge vingerne og døende og i eget hoveder hjem/på på plejehjem. duerne danner et anker og et hjerte. Korset betyder tro, ankeret betyder håb, og hjertet betyder kærlighed. Duen er symbol på Helligånd og ildtungerne, der danner en cirkel er også symbol på Kender I nogen, der kan have glæde af en besøgsven, en vågekone eller en, der kan aflaste? Eller har du selv mulighed for at være besøgsven, vågekone og en der kan aflaste, kan du henvende dig til Birgitte Viftrup Mortensen på tlf eller på mail til Du kan også henvende dig til menighedsrådsmedlem Hanne Møller, tlf eller en af præsterne. Så kan vi formidle kontakten. Jo, en del af diakoniens arbejde er skjult, og skal være skjult. Og samtidig er det nødvendigt, at noget af diakonien bliver sat i faste rammer. Derfor vil jeg gerne opfordre enhver til at støtte og være med i arbejdet. Mangler du transport til og fra kirke? Kirkebilen henter dig på din adresse og kører dig tilbage igen. Man kan bestille kirkebilen, hvis man ikke selv har mulighed for at komme til kirke. En god og fornuftig service, som rigtig mange kirker tilbyder. Kirken er for ALLE Også for gangbesværede, handicappede eller dem, der ikke har bil. Menighedsrådet håber, at alle sognets borgere, der har brug for det, vil benytte sig af tilbuddet. Kirkebilen kører til alle arrangementer i Ajstrup Kirke. Aftale om afhentning skal ske 1 ½ - 2 timer før arrangementets start på Tlf.: Du bliver hentet ved din bopæl og kørt tilbage. 4

5 Juniorkonfirmander Fra jul til påske havde vi igen i år et hold juniorkonfirmander fra 3. klasse på Tylstrup Skole. I år var der 13 tilmeldte børn, der hver onsdag eftermiddag efter skoletid deltog i undervisningen. Undervisningen rummede bl.a. sang og musik, fadervor, bibelfortælling, en aktivitet i forhold til dagens tema, samt et lille traktement med saftevand og kiks til slut. Temaerne har bl.a. været bestemt af trosbekendelsens led og fadervor, af dåb og nadver, og af kirkens højtider og store fester. I kirke Igen i år har juniorkonfirmanderne hjulpet til med at lave 2 familiegudstjenesterne i januar og april. Især palmesøndag, der markerede afslutningen på undervisningsforløbet, havde de rigtig mange opgaver. Ved gudstjenestens begyndelse gik de ind i procession med flot malede døbefonte, de selv havde lavet. De stod for indgangsbøn og udgangsbøn og sagde for på trosbekendelsen og fadervor. Kirkebønnen havde denne dag form af en sunget bøn det var juniorkonfirmandernes egne bønner, sat sammen og sat på vers, så de kunne synge dem. Dagens tekst med bl.a. indtoget i Jerusalem blev illustreret med en lille musical-optræden, hvor kirkegængerne blev inddraget de skulle vifte med palmegrene, produceret til lejligheden! Juniorkonfirmanderne stod også for dagens prædiken, idet de havde produceret en række flotte malerier over påskens begivenheder. Præstens prædiken var en genfortælling af påskehistorien ud fra disse malerier, der var stillet op rundt omkring i kirken. Ole Rysgaard Madsen. Juniorkonfirmanderne øver sig i at gå ind med deres flotte døbefonte. Musical-indslaget øves en sidste gang i kirken inden gudstjenestens start. 5

6 Besøg og hjemmealtergang Præsten kommer gerne rundt på besøg til en snak om stort og småt. Ring blot hvis du ønsker besøg. Præsten holder også gerne hjemmealtergang for bevægelseshæmmede og andre, der har svært ved at deltage i søndagens gudstjeneste. Det er ikke til ulejlighed, så kontakt roligt til en af os. Aftenudflugt Onsdag d. 13. august Vedsted Kirke og Arne Haugen Sørensen På denne aftenudflugt i august besøger vi Vedsted Kirke. Vedsted Kirke blev bygget i 1899 og har altså godt 100 år på bagen. I første halvår af 2014 har kirken gennemgået en omfattende restaurering og der er bl.a. indsat ny altertavle af den kendte kirkekunstner Arne Haugen Sørensen. Sognepræst Benthe Kleon Jeppesen vil vise os rundt og fortælle om kirken og historien bag den flotte nye alterudsmykning. På vejen til Vedsted Kirke giver vi os tid til at nyde den naturskønne tur gennem høstlandskabet. Efter rundvisningen i kirken vil der være kaffe i Vedsted sognegården, der ligger nabo til kirken. Afgang fra Sognets Hus kl PRÆCIS. Til dette arrangement er tilmelding nødvendig senest d. 10/8 til Margit Nonbo, tlf eller mail til Forventet hjemkomst til Tylstrup kl. ca. 22. Pris: 50,- kr. inkl. kaffe. Beløbet betales undervejs. 6

7 Kom til babysalmesang! Jamen, min baby kan jo ikke synge er det ikke for tidligt at lære? Næ, for det er slet ikke babyen, der skal synge det er dig. Og det er i øvrigt slet ikke sangundervisning. Babysalmesang er hygge for dig og din baby, sammen med andre mødre/fædre og deres babyer. Vi synger sammen, både salmer og almindelige børnesange; vi danser sammen, både til salmer og sange; vi leger med tørklæder; vi ser på sæbebobler; vi gynger måske også lidt. Kort sagt får vi stimuleret alle sanserne både børn og voksne. Når vi er færdige med at synge drikker vi nemlig kaffe/te og spiser frugt. Til babysalmesang er der hverken prædiken eller forkyndelse det er en musikalsk hyggestund, rettet mod babyerne og deres mor/far. Vi starter op den 3/9 kl i Sognets Hus. Alle med børn i alderen 2-10 mdr. ved opstart modtager en invitation, når vi nærmer os, så hold øje med postkassen. Har du allerede nu spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig. Mette, organist Navnlig navne / Dåb i Ajstrup Kirke : Isabella Secheres Olsen, Søndervang 1, Tylstrup : Gry Hanne Gade, Luneborgvej 79, Tylstrup : Tim Ahlgren Jensen, Tylstrupvej 48, Tylstrup.

8 Konfirmand Konfirmandundervisning, opstart: Onsdag den 20. august kl Velkomstgudstjeneste: Søndag den 31. august kl Konfirmation: Søndag den 3. maj Hvem: Alle der går i 7. kl. og bor i Ajstrup Sogn eller har relationer til Ajstrup Sogn. Konfirmander, 4. maj Hvordan: Alle der går i 6. klasse på Tylstrup Skole og alle, som går i 6. klasse på Sulsted Skole, og som er bosiddende i Ajstrup Sogn modtager en invitation med posten. Man er velkommen til at kontakte en af præsterne, hvis man gerne vil gå til konfirmandundervisning i Ajstrup Sogn og/eller gerne vil konfirmeres i Ajstrup Sogn og ikke går på Tylstrup eller Sulsted Skole. Hvordan: Tidspunkterne for undervisningen bliver anderledes på grund af indførelse af heldagsskolen. Se invitationen eller henvend dig til en af præsterne. Kirkelig vejviser: (Yderligere / uddybende oplysninger med hensyn til personregistrering, herunder nærmere oplysninger om indgivelse af digitale anmeldelser kan fås på hjemmesiden: og på hjemmesiden Du kan også kontakte præsten for yderligere oplysninger). Fødsel: Forældre skal kun anmelde fødslen til præsten i bopælssognet, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at afgive en omsorgs- og ansvarserklæring til præsten senest 14 dage efter barnets fødsel. Dette skal ske digitalt via siden www. borger.dk. Barnedåb: Kontakt præsten for at aftale tidspunktet. Inden dåben kommer præsten på besøg, hvor der aftales nærmere om navn, faddere og selve dåben. Navngivelse og navneændring: Ansøgning om navngivelse uden dåb samt om navneændring skal indgives digitalt via siden Alle børn skal tildeles et navn ved dåb eller navngivelse senest 6 måneder efter fødslen. Bryllup: Tid og sted aftales med præsten. Ægteskabspapirer ordnes forud hos bopælskommunen (Aalborg: Vielseskontoret, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg. Tlf ). Her udfærdiges en prøvelsesattest, der sammen med parrets dåbsattester afleveres til præsten. Dødsfald: Anmodning om begravelse eller ligbrænding indgives til præsten i afdødes bopælssogn snarest muligt efter 8 dødsfaldet. Anmodningen indgives digitalt via siden www. borger.dk. Lægens dødsattest afleveres. Attester for afdøde forevises såfremt det er påkrævet. Begravelse / bisættelse: Tid og sted aftales med præsten. De pårørende har en samtale med præsten om salmer mv. Gravsted: Vedrørende valg af gravsted og pasning af gravsteder kontaktes kirkegårdskontoret på tlf , telefontid daglig Kirkebogførende sognepræst: Provst Ole Rysgaard Madsen Klitgårdsvej Tylstrup. Tlf / Fax

9 Kalender - Riv ud og gem! De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis. - Ret til ændringer forbeholdes. juli: Torsdag d. 3. juli kl : Sogneudflugt til Nationalpark Thy. Tilmelding nødvendig. august: Tirsdag d. 12. august kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Onsdag d. 13. august kl : Aftenudflugt til Vedsted Kirke. Tilmelding nødvendig. Torsdag d. 21. august kl. 9.00: Morgensang i Sognets Hus. Søndag 24. august kl : Markedsgudstjeneste i markedsteltet. Menighedsrådet serverer kaffe og rundstykker fra kl. 9. Søndag d. 31. august kl : Velkomstgudstjeneste for årets konfirmander. Markedsgudstjeneste Søndag den 24. august i teltet på markedspladsen Kl Ajstrup Menighedsråd byder på morgenkaffe Kl Gudstjeneste Kirkebilen kører Menighedsrådet September: Tirsdag d. 16. september kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Torsdag d. 18. september kl. 9.00: Morgensang i Sognets Hus. Fredag d. 19. september kl : Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus. Søndag d. 28. september kl : Fyld Danmarks Kirker. Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. Tilmelding nødvendig. Tirsdag d. 30. september kl PRÆCIS Sogneeftermiddag. Bustur til Utzon Centret med rundvisning og kaffe. Tilmelding nødvendig. Syng i kor! Kom i Sognets Hus til et af ugens musikalske højdepunkter. Hver tirsdag aften fra til hygger vi os med at synge. Vi synger både salmer og nyere sange, en-stemmigt og fler-stemmigt. Alle kan være med. Det er ikke nogen forudsætning, at du kan læse noder, når bare du har lysten til at synge og hygge dig. Udover tirsdagsøveaftener deltager vi i nogle gudstjenester i løbet af året. Bl.a. høstgudstjenesten og De 9 læsninger. Så kom og hyg dig i godt selskab musik gør glad. Alt hvad det koster dig er et smil. Mette, organist 9

10 sogneudflugt torsdag den 3. juli Målet for årets sogneudflugt er Nationalpark Thy Først kører vi til fiskerlejet Stenbjerg i Nationalparken, hvor vi skal nyde frokosten på Stenbjerg Kro i form af deres kendte nationalparkplatte med lokale specialiteter. Herefter kører vi den korte vej til Stenbjerg Kirke, hvor tidligere graver Jørgen Toft, der nu er frivillig guide i Nationalparken, vil ledsage os. Han følger herefter med os til Stenbjerg Landingsplads med de velbevarede og maleriske redskabshuse fra kystfiskeriets tid. Her ligger også et lille infohus for Nationalparken. Herefter køres til Thagaard Plantage i Nationalparken. Thagaard plantage er en forsøgsplantage fra et af de første (og delvist mislykkede) første forsøg på opelskning af skov midt i klittens ødemark. Menighedsrådet medbringer kaffe og en pålægsbolle, som vi nyder i plantagen. Til slut køres til Klitmøller det tidligere fiskerleje, der nu har udviklet sig til surferparadis. Hvis vinden er tilpas og surferne på vandet kan vi her opleve Cold Hawaii for fuld udblæsning. I Klitmøller bliver vores guide forhenværende fiskeskipper Hans Oddershede, der nu ligeledes er frivillig guide i Nationalparken. Han vil tage os en tur med på den nyanlagte strandpromenade og fortælle om skudefarten til Norge og kystfiskeriets historie. I et af de gamle pakhuse er der nu udstilling om kystfiskeriet, og vi kommer også forbi redningshuset og æ hummerhus. Afgang fra Sognets Hus kl. 10. (Bemærk tidspunktet!) Forventet hjemkomst kl. ca. 19. Pris: 125,- kr., inkl. entré og frokost på turen. Beløbet betales undervejs. Tilmelding senest søndag d. 29/6: Margit Nonbo, tlf eller med e-post til gmail.com 10

11 Lidt af hvert... KFUM-spejderne Sulsted-Tylstrup Gruppe KFUM-spejderne har aktiviteter i følgende aldersgrupper. For nogle aldersgrupper findes aktiviteten både i Sulsted og Tylstrup, for andre er den slået sammen. Bævere (Bh. Kl kl.) Ulve (2. kl kl kl.) Spejdere (5. kl år) Rovere (17 år og opefter) For nærmere oplysninger om den enkelte enheds program og mødetid og -sted bedes man kontakte gruppeleder Tonnie Ehlers, tlf Går du rundt med en hemmelig drøm om at blive spejderleder - eller kunne du bare godt tænke dig at få nogle dejlige friluftsoplevelser sammen med en af ovennævnte aldersgrupper af børn og unge og med andre ledere? - Så prøv at kontakte gruppelederen for at høre nærmere om mulighederne. De nu værende ledere vil gerne dele deres mange gode oplevelser med dig, hvis du er interesseret. Gratis Kirke-Taxa Ring til /2 time før gudstjenesten. Så bli r du hentet og bragt på din bopæl. Gudstjenester på Solgården Ca. 1 gang i måneden afholdes der gudstjeneste på Solgården. Gudstjenesterne afvikles på Gavlen og er åbne for såvel beboerne som for pårørende og andre interesserede. I juli-september er datoerne: Tirsdag den 1. juli kl : Gudstjeneste med nadver. Tirsdag den 5. august kl : Gudstjeneste med nadver. Tirsdag den 2. september kl : Gudstjeneste med nadver. Før gudstjenesten serveres der kaffe, fra kl Indsamling i Ajstrup Kirke I juli - september er der følgende indsamlinger i Ajstrup Kirke: 7. september samles der ind til Folkekirkens Mission september samles der ind til Dansk Missionsråd 28. september samles der ind til Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær Hvad der lægges i kirkens bøsser, går til ovennævnte formål. 11

12 Gudstjenester AJSTRUP KIRKE 6. juli kl s. e. trin. Luk. 15,11-32 Iver Viftrup 13. juli kl s. e. trin. Matt. 5,43-48 Ole Rysgaard Madsen 20. juli kl s. e. trin Matt. 16,13-26 Ole Rysgaard Madsen 27. juli kl s. e. trin. Matt. 19,16-26 Karin Braüner Mikkelsen 3. august kl s. e. trin. Matt. 10,24-31 Karin Braüner Mikkelsen SKUMRINGSGUDSTJENESTE 10. august kl s. e. trin. Matt. 7,22-29 Karin Braüner Mikkelsen 17. august kl s. e. trin. Luk. 18,1-8 Karin Braüner Mikkelsen 24. august kl s. e. trin. Matt. 11,16-24 Ole Rysgaard Madsen MARKEDSGUDSTJENESTE 31. august kl s. e. trin. Luk. 7,36-50 Karin Braüner Mikkelsen KONFIRMANDVELKOMST KAFFE 7. september kl s. e. trin. Matt. 12,31-42 Ole Rysgaard Madsen Telefontavle Sognepræst Sognepræst kbf. (træffes ikke mandag) Ole Rysgaard Madsen Fax Sognepræst (tr. bedst ti. to. fre. formiddag ikke mandag) Karin Braüner Mikkelsen Kirkegårdskontoret Graver Steen Nielsen Telefontræffetid Kirkesangere Arne Thomsen Lone M. Sørensen Organist Mette K. Christensen Kirkeværge Søren Sørensen Formand Arne Thomsen Udlån af Sognets Hus Lone M. Sørensen Sognets Hus Klitgårdsvej Kirkens hjemmeside: Kirke-Nyt udgives af Ajstrup Sogns Menighedsråd. Bladet udkommer 6 gange årligt i ca eksemplarer. Redaktion: Ole Rysgaard Madsen (ansv.). Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri ApS, Brønderslev. Distribution: Nordjysk Distribution. Næste nummer udkommer pr. 1. september Indlevering af artikelstof senest den 4. august.

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2 Præsten skriver: Studieorlov om Martin Luther 2. del Med på konfirmandekskursion om diakoni Set & sket bl.a. om børneforestillingen Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag Påskens

Læs mere

VADUM SOGNS KIRKEBLAD

VADUM SOGNS KIRKEBLAD VADUM SOGNS KIRKEBLAD Marts - september 2015 Du vidste, det var sidste gang, du skulle bryde brød og synge folkets påskesang, Nu ventede din død. Nu var den time kommet, hvor din Gud forlangte alt, hvor

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk HORSENS SOGNS MENIGHEDSBLAD Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk 2012 Nr. 3 GLÆDELIG PÅSKE & PINSE! Påske og pinse udsprang af jul, så lad og glæden af tro i skjul spørge forgæves om

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke Juni-juli-august 2014 64. årgang Kirkebladet Sahl - Vinderup Den danske Salmeduo i Vinderup kirke Konfirmandtur til Århus domkirke Konfirmanderne på Aros Sahl menighedsråd 2 Vi er nu midt i en dejlig tid

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen med nyt fra foreningerne Dokkedal Dagene Mad & Tro Mou Kirke. Døvegudstjeneste Kirkefrokost Babysalmesang Dokkedal Kirke. fyld danmarks kirker august november 2014 adresser www.mousogn.dk

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - "al dente"

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - al dente Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2013 Morgentanker - "al dente" Det kan være svært at tænke noget sammenhængende tidligt om morgenen. Eller måske er det lige netop det tidspunkt vi tænker

Læs mere

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015. Nr. 2-31. årgang. Foto: Inger Grønborg SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Marts - maj 2015 Nr. 2-31. årgang Foto: Inger Grønborg Opstandelse Kristus er opstanden! Sådan skal det lyde i landets kirker den 1. søndag i april påskedag. De fleste

Læs mere