AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG JULI/AUGUST Nr. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG JULI/AUGUST 2014 - Nr. 4"

Transkript

1 27. ÅRGANG JULI/AUGUST Nr. 4 Præsten skriver: Om diakoni og menighedspleje ALLE SYNGER: Babysalmesang og sognekor Konfirmandundervisningen Sogneudflugt til Nationalpark Thy 3/7 KIRKEBILEN KØRER BRUG DEN! Aftentur til Vedsted Kirke 13/8 Markedsgudstjeneste 24/8 Konfirmandfoto Nu skal for alle folkeslag forkyndes Guds skærsommerdag. I morgenlys bli r alle svøbt, hver altergæst, hver barnedøbt. En sang fra hele skabningen bli r hver skærsommer født igen, en tidlig og en sen koral fra morgenstær og nattergal. Min egen Salmebog 105, vers 5 og 6. Johannes Johansen 1983 og 1994 AJSTRUP SOGN

2 Præsten skriver v/ sognepræst Karin Braüner Mikkelsen FOLKEKIRKENS DIAKONI NÅR ORD BLIVER TIL HANDLING De samvirkende menighedsplejer også i Ajstrup Sogn Hvad kan du gøre? Vi har lige fejret påske, Kristi himmelfart og pinse. Børnene har haft fri fra skole i forbindelse med helligdagene, Bliv frivillig og mange har haft fri fra arbejde. Har du lyst til at blive en del af et fællesskab, der rækker Kristi himmelfart blev stafetten givet videre til Jesu disciple, ud til andre, Jesu venner, så da tag Jesus kontakt Kristus forsvandt os op (se i skyen, bagsiden). i himlen. til Vi ved ikke, hvordan det har set ud. På prædikestolen i Ajstrup er der et billede, en udskæring af en Hjælp sky med et os par med fødder, at der få stikker kontakt ud af til målgrupperne Kender du nogle, der kunne have gavn af disse tilbud, 2 skyen forneden. På andre billeder af Kristi himmelfart er forestillingen mere luftig, som et aftryk, der forplanter sig. Eller som et omrids af Jesu Krop der breder sig som ringe i vand, efter man har kastet en sten. Nu er det disciplenes tur til at være Guds hænder og Guds fødder. Kristi Himmelfart er 40 dage KONTAKT efter påskesøndag. Birgitte V. Morte Koordinator og Samvirkende Me Telefon: Jens Christian M Formand for Aal Menighedspleje Telefon: dage efter påskesøndag, 10 dage efter Kristi himmelfart fejrer vi pinse. Pinse er Helligåndens komme, Gud som ånd, der giver disciplene kraft og mod til at fortsætte det, som Jesus Kristus påbegyndte. Eller Nogen gange bliver pinse kaldt for kirkens fødselsdag. Pinse bliver beskrevet som et voldsomt vindstød og som ildtunger, der sætter sig på disciplenes hoveder. Et mere moderne billede af den kirke, der blev til i pinsen som et fællesskab af kristne, er billedet af de to hænder. Et billede som de fleste konfirmander i Ajstrup Sogn har set. Umiddelbart er der ikke noget underligt ved de to hænder, men forsøger man at få sine egne hænder til at gøre det, som de to hænder gør på billedet, er det en umulighed. Der skal to højrehænder til at gøre det. Intet menneske kan have nok i sig selv. Vi har behov for hinanden.

3 Vi ved ikke, hvordan det har set ud, men i pinsen begyndte de kristne at samles for at holde gudstjeneste. Mennesker bliver døbt og man holder nadver. Nogle bliver udnævnt til præster og biskopper. Andre til diakoner. Diakonernes opgave er at hjælpe til ved gudstjenesterne og tage sig af dem, der har behov for hjælp. Diakonerne er en slags forløbere for sygeplejersker og kirketjenere i den ældste kirke, og senere bliver de til sognemedhjælper. Efter pinsen er det meningen, af de kristne skal tage sig af hinanden for på den måde at vise Guds kærlighed. Nogen gange lykkedes det. Andres gange lykkedes det knap så godt. Allerede i bibelen hører vi om irettesættelser, når de stærke ikke tager hensyn til de mindre stærke, og når de rige ikke deler med de mindre rige. Diakoni betyder tjeneste og har siden været en del af kristendommen. Enten har diakonien være institutionaliseret, hvor ansatte eller frivillige udfører diakoni. Eller diakonien kan være mere skjult, når der bliver vist omsorg over for dem, der har det svært, uden at omsorgen er sat i nogen faste rammer. Her i Ajstrup Sogn er vi tilknyttet Aalborg Provstiers Menighedspleje. Siden august 2011 har Birgitte Viftrup Mortensen været ansat til at koordinere arbejdet. Birgitte Viftrup Mortensen er udover at være koordinator også ansat som konsulent i Aalborg Stift for at udvikle og styrke det sogne-diakonale arbejde. Aalborg Provstiers Menighedspleje består lige nu af 33 sogne i Aalborg kommune, men der kommer hele tiden flere til. Menighedsplejen arbejder for: - Fællesskab; at alle må mærke, at de hører til i en større sammenhæng. - Praktisk og åndelig hjælp til udsatte grupper. - At flere må blive frivillige i folkekirken. Som frivillig bliver man tilbudt kurser, supervision og spændende udfordringer. Man skal kunne være nærværende, have situationsfornemmelse og kunne overholde tavshedspligten. Birgitte Viftrup Mortensen leder gruppen af frivillige, der lige nu består af 31 vågekoner og aflastere. De mangler især aflastere for tiden, der vil sidde nogle timer hos en langvarigt syg, så både pårørende og de syge kan få et pusterum. Aflastningstjenestesten samarbejder med kommunen om en café for mennesker med demens. Vågekonerne sidder hos døende for at give dem ro og nærvær i den sidste tid. Der er også ved at blive opbygget en gruppe af besøgsvenner. Det er et meget vigtigt arbejde. Der er mange, der gerne vil have besøg, men der mangler besøgsvenner. Aalborgprovstiers menighedspleje er med til at tilbyde udsatte familier en uges betalt ferie og formidler julehjælp til familier, der har svært ved at klare sig igennem julen. På Boulevarden 36 i Aalborg ligger en genbrugsforretning, der støtter menighedsplejens arbejde. 3

4 i Aalborg Kommune Helligånden. Helligånden, der knytter sammen. Helligånden, der er Guds tilstedeværelse mellem os. Helligånden, der gør levende. Cirklen er symbol på helhed. På logoet for Aalborg Provstiernes menighedspleje er der et kors i midten, og foran er der For pårørende og dig som er i kontakt med to duer, langvarigt hvor syge vingerne og døende og i eget hoveder hjem/på på plejehjem. duerne danner et anker og et hjerte. Korset betyder tro, ankeret betyder håb, og hjertet betyder kærlighed. Duen er symbol på Helligånd og ildtungerne, der danner en cirkel er også symbol på Kender I nogen, der kan have glæde af en besøgsven, en vågekone eller en, der kan aflaste? Eller har du selv mulighed for at være besøgsven, vågekone og en der kan aflaste, kan du henvende dig til Birgitte Viftrup Mortensen på tlf eller på mail til Du kan også henvende dig til menighedsrådsmedlem Hanne Møller, tlf eller en af præsterne. Så kan vi formidle kontakten. Jo, en del af diakoniens arbejde er skjult, og skal være skjult. Og samtidig er det nødvendigt, at noget af diakonien bliver sat i faste rammer. Derfor vil jeg gerne opfordre enhver til at støtte og være med i arbejdet. Mangler du transport til og fra kirke? Kirkebilen henter dig på din adresse og kører dig tilbage igen. Man kan bestille kirkebilen, hvis man ikke selv har mulighed for at komme til kirke. En god og fornuftig service, som rigtig mange kirker tilbyder. Kirken er for ALLE Også for gangbesværede, handicappede eller dem, der ikke har bil. Menighedsrådet håber, at alle sognets borgere, der har brug for det, vil benytte sig af tilbuddet. Kirkebilen kører til alle arrangementer i Ajstrup Kirke. Aftale om afhentning skal ske 1 ½ - 2 timer før arrangementets start på Tlf.: Du bliver hentet ved din bopæl og kørt tilbage. 4

5 Juniorkonfirmander Fra jul til påske havde vi igen i år et hold juniorkonfirmander fra 3. klasse på Tylstrup Skole. I år var der 13 tilmeldte børn, der hver onsdag eftermiddag efter skoletid deltog i undervisningen. Undervisningen rummede bl.a. sang og musik, fadervor, bibelfortælling, en aktivitet i forhold til dagens tema, samt et lille traktement med saftevand og kiks til slut. Temaerne har bl.a. været bestemt af trosbekendelsens led og fadervor, af dåb og nadver, og af kirkens højtider og store fester. I kirke Igen i år har juniorkonfirmanderne hjulpet til med at lave 2 familiegudstjenesterne i januar og april. Især palmesøndag, der markerede afslutningen på undervisningsforløbet, havde de rigtig mange opgaver. Ved gudstjenestens begyndelse gik de ind i procession med flot malede døbefonte, de selv havde lavet. De stod for indgangsbøn og udgangsbøn og sagde for på trosbekendelsen og fadervor. Kirkebønnen havde denne dag form af en sunget bøn det var juniorkonfirmandernes egne bønner, sat sammen og sat på vers, så de kunne synge dem. Dagens tekst med bl.a. indtoget i Jerusalem blev illustreret med en lille musical-optræden, hvor kirkegængerne blev inddraget de skulle vifte med palmegrene, produceret til lejligheden! Juniorkonfirmanderne stod også for dagens prædiken, idet de havde produceret en række flotte malerier over påskens begivenheder. Præstens prædiken var en genfortælling af påskehistorien ud fra disse malerier, der var stillet op rundt omkring i kirken. Ole Rysgaard Madsen. Juniorkonfirmanderne øver sig i at gå ind med deres flotte døbefonte. Musical-indslaget øves en sidste gang i kirken inden gudstjenestens start. 5

6 Besøg og hjemmealtergang Præsten kommer gerne rundt på besøg til en snak om stort og småt. Ring blot hvis du ønsker besøg. Præsten holder også gerne hjemmealtergang for bevægelseshæmmede og andre, der har svært ved at deltage i søndagens gudstjeneste. Det er ikke til ulejlighed, så kontakt roligt til en af os. Aftenudflugt Onsdag d. 13. august Vedsted Kirke og Arne Haugen Sørensen På denne aftenudflugt i august besøger vi Vedsted Kirke. Vedsted Kirke blev bygget i 1899 og har altså godt 100 år på bagen. I første halvår af 2014 har kirken gennemgået en omfattende restaurering og der er bl.a. indsat ny altertavle af den kendte kirkekunstner Arne Haugen Sørensen. Sognepræst Benthe Kleon Jeppesen vil vise os rundt og fortælle om kirken og historien bag den flotte nye alterudsmykning. På vejen til Vedsted Kirke giver vi os tid til at nyde den naturskønne tur gennem høstlandskabet. Efter rundvisningen i kirken vil der være kaffe i Vedsted sognegården, der ligger nabo til kirken. Afgang fra Sognets Hus kl PRÆCIS. Til dette arrangement er tilmelding nødvendig senest d. 10/8 til Margit Nonbo, tlf eller mail til Forventet hjemkomst til Tylstrup kl. ca. 22. Pris: 50,- kr. inkl. kaffe. Beløbet betales undervejs. 6

7 Kom til babysalmesang! Jamen, min baby kan jo ikke synge er det ikke for tidligt at lære? Næ, for det er slet ikke babyen, der skal synge det er dig. Og det er i øvrigt slet ikke sangundervisning. Babysalmesang er hygge for dig og din baby, sammen med andre mødre/fædre og deres babyer. Vi synger sammen, både salmer og almindelige børnesange; vi danser sammen, både til salmer og sange; vi leger med tørklæder; vi ser på sæbebobler; vi gynger måske også lidt. Kort sagt får vi stimuleret alle sanserne både børn og voksne. Når vi er færdige med at synge drikker vi nemlig kaffe/te og spiser frugt. Til babysalmesang er der hverken prædiken eller forkyndelse det er en musikalsk hyggestund, rettet mod babyerne og deres mor/far. Vi starter op den 3/9 kl i Sognets Hus. Alle med børn i alderen 2-10 mdr. ved opstart modtager en invitation, når vi nærmer os, så hold øje med postkassen. Har du allerede nu spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig. Mette, organist Navnlig navne / Dåb i Ajstrup Kirke : Isabella Secheres Olsen, Søndervang 1, Tylstrup : Gry Hanne Gade, Luneborgvej 79, Tylstrup : Tim Ahlgren Jensen, Tylstrupvej 48, Tylstrup.

8 Konfirmand Konfirmandundervisning, opstart: Onsdag den 20. august kl Velkomstgudstjeneste: Søndag den 31. august kl Konfirmation: Søndag den 3. maj Hvem: Alle der går i 7. kl. og bor i Ajstrup Sogn eller har relationer til Ajstrup Sogn. Konfirmander, 4. maj Hvordan: Alle der går i 6. klasse på Tylstrup Skole og alle, som går i 6. klasse på Sulsted Skole, og som er bosiddende i Ajstrup Sogn modtager en invitation med posten. Man er velkommen til at kontakte en af præsterne, hvis man gerne vil gå til konfirmandundervisning i Ajstrup Sogn og/eller gerne vil konfirmeres i Ajstrup Sogn og ikke går på Tylstrup eller Sulsted Skole. Hvordan: Tidspunkterne for undervisningen bliver anderledes på grund af indførelse af heldagsskolen. Se invitationen eller henvend dig til en af præsterne. Kirkelig vejviser: (Yderligere / uddybende oplysninger med hensyn til personregistrering, herunder nærmere oplysninger om indgivelse af digitale anmeldelser kan fås på hjemmesiden: og på hjemmesiden Du kan også kontakte præsten for yderligere oplysninger). Fødsel: Forældre skal kun anmelde fødslen til præsten i bopælssognet, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at afgive en omsorgs- og ansvarserklæring til præsten senest 14 dage efter barnets fødsel. Dette skal ske digitalt via siden www. borger.dk. Barnedåb: Kontakt præsten for at aftale tidspunktet. Inden dåben kommer præsten på besøg, hvor der aftales nærmere om navn, faddere og selve dåben. Navngivelse og navneændring: Ansøgning om navngivelse uden dåb samt om navneændring skal indgives digitalt via siden Alle børn skal tildeles et navn ved dåb eller navngivelse senest 6 måneder efter fødslen. Bryllup: Tid og sted aftales med præsten. Ægteskabspapirer ordnes forud hos bopælskommunen (Aalborg: Vielseskontoret, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg. Tlf ). Her udfærdiges en prøvelsesattest, der sammen med parrets dåbsattester afleveres til præsten. Dødsfald: Anmodning om begravelse eller ligbrænding indgives til præsten i afdødes bopælssogn snarest muligt efter 8 dødsfaldet. Anmodningen indgives digitalt via siden www. borger.dk. Lægens dødsattest afleveres. Attester for afdøde forevises såfremt det er påkrævet. Begravelse / bisættelse: Tid og sted aftales med præsten. De pårørende har en samtale med præsten om salmer mv. Gravsted: Vedrørende valg af gravsted og pasning af gravsteder kontaktes kirkegårdskontoret på tlf , telefontid daglig Kirkebogførende sognepræst: Provst Ole Rysgaard Madsen Klitgårdsvej Tylstrup. Tlf / Fax

9 Kalender - Riv ud og gem! De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis. - Ret til ændringer forbeholdes. juli: Torsdag d. 3. juli kl : Sogneudflugt til Nationalpark Thy. Tilmelding nødvendig. august: Tirsdag d. 12. august kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Onsdag d. 13. august kl : Aftenudflugt til Vedsted Kirke. Tilmelding nødvendig. Torsdag d. 21. august kl. 9.00: Morgensang i Sognets Hus. Søndag 24. august kl : Markedsgudstjeneste i markedsteltet. Menighedsrådet serverer kaffe og rundstykker fra kl. 9. Søndag d. 31. august kl : Velkomstgudstjeneste for årets konfirmander. Markedsgudstjeneste Søndag den 24. august i teltet på markedspladsen Kl Ajstrup Menighedsråd byder på morgenkaffe Kl Gudstjeneste Kirkebilen kører Menighedsrådet September: Tirsdag d. 16. september kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Torsdag d. 18. september kl. 9.00: Morgensang i Sognets Hus. Fredag d. 19. september kl : Litteraturstudiekreds starter i Sognets Hus. Søndag d. 28. september kl : Fyld Danmarks Kirker. Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. Tilmelding nødvendig. Tirsdag d. 30. september kl PRÆCIS Sogneeftermiddag. Bustur til Utzon Centret med rundvisning og kaffe. Tilmelding nødvendig. Syng i kor! Kom i Sognets Hus til et af ugens musikalske højdepunkter. Hver tirsdag aften fra til hygger vi os med at synge. Vi synger både salmer og nyere sange, en-stemmigt og fler-stemmigt. Alle kan være med. Det er ikke nogen forudsætning, at du kan læse noder, når bare du har lysten til at synge og hygge dig. Udover tirsdagsøveaftener deltager vi i nogle gudstjenester i løbet af året. Bl.a. høstgudstjenesten og De 9 læsninger. Så kom og hyg dig i godt selskab musik gør glad. Alt hvad det koster dig er et smil. Mette, organist 9

10 sogneudflugt torsdag den 3. juli Målet for årets sogneudflugt er Nationalpark Thy Først kører vi til fiskerlejet Stenbjerg i Nationalparken, hvor vi skal nyde frokosten på Stenbjerg Kro i form af deres kendte nationalparkplatte med lokale specialiteter. Herefter kører vi den korte vej til Stenbjerg Kirke, hvor tidligere graver Jørgen Toft, der nu er frivillig guide i Nationalparken, vil ledsage os. Han følger herefter med os til Stenbjerg Landingsplads med de velbevarede og maleriske redskabshuse fra kystfiskeriets tid. Her ligger også et lille infohus for Nationalparken. Herefter køres til Thagaard Plantage i Nationalparken. Thagaard plantage er en forsøgsplantage fra et af de første (og delvist mislykkede) første forsøg på opelskning af skov midt i klittens ødemark. Menighedsrådet medbringer kaffe og en pålægsbolle, som vi nyder i plantagen. Til slut køres til Klitmøller det tidligere fiskerleje, der nu har udviklet sig til surferparadis. Hvis vinden er tilpas og surferne på vandet kan vi her opleve Cold Hawaii for fuld udblæsning. I Klitmøller bliver vores guide forhenværende fiskeskipper Hans Oddershede, der nu ligeledes er frivillig guide i Nationalparken. Han vil tage os en tur med på den nyanlagte strandpromenade og fortælle om skudefarten til Norge og kystfiskeriets historie. I et af de gamle pakhuse er der nu udstilling om kystfiskeriet, og vi kommer også forbi redningshuset og æ hummerhus. Afgang fra Sognets Hus kl. 10. (Bemærk tidspunktet!) Forventet hjemkomst kl. ca. 19. Pris: 125,- kr., inkl. entré og frokost på turen. Beløbet betales undervejs. Tilmelding senest søndag d. 29/6: Margit Nonbo, tlf eller med e-post til gmail.com 10

11 Lidt af hvert... KFUM-spejderne Sulsted-Tylstrup Gruppe KFUM-spejderne har aktiviteter i følgende aldersgrupper. For nogle aldersgrupper findes aktiviteten både i Sulsted og Tylstrup, for andre er den slået sammen. Bævere (Bh. Kl kl.) Ulve (2. kl kl kl.) Spejdere (5. kl år) Rovere (17 år og opefter) For nærmere oplysninger om den enkelte enheds program og mødetid og -sted bedes man kontakte gruppeleder Tonnie Ehlers, tlf Går du rundt med en hemmelig drøm om at blive spejderleder - eller kunne du bare godt tænke dig at få nogle dejlige friluftsoplevelser sammen med en af ovennævnte aldersgrupper af børn og unge og med andre ledere? - Så prøv at kontakte gruppelederen for at høre nærmere om mulighederne. De nu værende ledere vil gerne dele deres mange gode oplevelser med dig, hvis du er interesseret. Gratis Kirke-Taxa Ring til /2 time før gudstjenesten. Så bli r du hentet og bragt på din bopæl. Gudstjenester på Solgården Ca. 1 gang i måneden afholdes der gudstjeneste på Solgården. Gudstjenesterne afvikles på Gavlen og er åbne for såvel beboerne som for pårørende og andre interesserede. I juli-september er datoerne: Tirsdag den 1. juli kl : Gudstjeneste med nadver. Tirsdag den 5. august kl : Gudstjeneste med nadver. Tirsdag den 2. september kl : Gudstjeneste med nadver. Før gudstjenesten serveres der kaffe, fra kl Indsamling i Ajstrup Kirke I juli - september er der følgende indsamlinger i Ajstrup Kirke: 7. september samles der ind til Folkekirkens Mission september samles der ind til Dansk Missionsråd 28. september samles der ind til Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær Hvad der lægges i kirkens bøsser, går til ovennævnte formål. 11

12 Gudstjenester AJSTRUP KIRKE 6. juli kl s. e. trin. Luk. 15,11-32 Iver Viftrup 13. juli kl s. e. trin. Matt. 5,43-48 Ole Rysgaard Madsen 20. juli kl s. e. trin Matt. 16,13-26 Ole Rysgaard Madsen 27. juli kl s. e. trin. Matt. 19,16-26 Karin Braüner Mikkelsen 3. august kl s. e. trin. Matt. 10,24-31 Karin Braüner Mikkelsen SKUMRINGSGUDSTJENESTE 10. august kl s. e. trin. Matt. 7,22-29 Karin Braüner Mikkelsen 17. august kl s. e. trin. Luk. 18,1-8 Karin Braüner Mikkelsen 24. august kl s. e. trin. Matt. 11,16-24 Ole Rysgaard Madsen MARKEDSGUDSTJENESTE 31. august kl s. e. trin. Luk. 7,36-50 Karin Braüner Mikkelsen KONFIRMANDVELKOMST KAFFE 7. september kl s. e. trin. Matt. 12,31-42 Ole Rysgaard Madsen Telefontavle Sognepræst Sognepræst kbf. (træffes ikke mandag) Ole Rysgaard Madsen Fax Sognepræst (tr. bedst ti. to. fre. formiddag ikke mandag) Karin Braüner Mikkelsen Kirkegårdskontoret Graver Steen Nielsen Telefontræffetid Kirkesangere Arne Thomsen Lone M. Sørensen Organist Mette K. Christensen Kirkeværge Søren Sørensen Formand Arne Thomsen Udlån af Sognets Hus Lone M. Sørensen Sognets Hus Klitgårdsvej Kirkens hjemmeside: Kirke-Nyt udgives af Ajstrup Sogns Menighedsråd. Bladet udkommer 6 gange årligt i ca eksemplarer. Redaktion: Ole Rysgaard Madsen (ansv.). Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri ApS, Brønderslev. Distribution: Nordjysk Distribution. Næste nummer udkommer pr. 1. september Indlevering af artikelstof senest den 4. august.

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

AJSTRUP SOGN 24. ÅRGANG MAJ / JUNI 2011 - NR. 3

AJSTRUP SOGN 24. ÅRGANG MAJ / JUNI 2011 - NR. 3 24. ÅRGANG MAJ / JUNI 2011 - NR. 3 Sogneindsamling: Tak for bidraget Præsten skriver: Om konfirmation Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag Kapellet lukkes midlertidigt Konfirmandturen til Viborg Sommerfrokost

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 26. ÅRGANG JULI / AUGUST Nr. 4

AJSTRUP SOGN. 26. ÅRGANG JULI / AUGUST Nr. 4 26. ÅRGANG JULI / AUGUST 2013 - Nr. 4 Sogneudflugt til Tangeværket med Energimuseet Mulighed for DRUESAFT ved nadveren Navnlig navne inkl. konfirmandfoto Danske kirkedage vi var med! Friluftsgudstjenesten

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2 28. ÅRGANG APRIL - MAJ 2015 Nr. 2 Præsten skriver: Studieorlov om Martin Luther 2. del Med på konfirmandekskursion om diakoni Set & sket bl.a. om børneforestillingen Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag Påskens

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kirke og Sogn. Musik gudstjeneste Pinsedag. Søndag d. 24. maj 2015 kl. 10.00. HUSK 2. PINSEDAG! Friluftsgudstjenesten i Hørhaven kl. 11.

Kirke og Sogn. Musik gudstjeneste Pinsedag. Søndag d. 24. maj 2015 kl. 10.00. HUSK 2. PINSEDAG! Friluftsgudstjenesten i Hørhaven kl. 11. Kirke og Sogn Musik gudstjeneste Pinsedag Søndag d. 24. maj 2015 kl. 10.00 Med denne koncert i form af gudstjeneste, fejrer vi Helligåndens komme. Solisten er Katrin Sønnichsen, violinist i Aarhus Symfoniorkester

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

29. ÅRGANG APRIL / MAJ 2016 Nr. 2

29. ÅRGANG APRIL / MAJ 2016 Nr. 2 29. ÅRGANG APRIL / MAJ 2016 Nr. 2 Konfirmanderne samlede ind til Folkekirkens Nødhjælp Præsten om oplevelser med små og store konfirmander Himmelske Dage i Kristi Himmelfartsferien Kan babyer synge? (Oplev

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG SEPTEMBER/OKTOBER 2014 - Nr. 5

AJSTRUP SOGN. 27. ÅRGANG SEPTEMBER/OKTOBER 2014 - Nr. 5 27. ÅRGANG SEPTEMBER/OKTOBER 2014 - Nr. 5 TAG UD OG GEM: Arrangementsoversigt 2014-2015 Menighedsmøde med andagt og stegt flæsk 29/10 Forfattereftermiddag med Knud Sørensen 28/10 30/9: Bustur med rundvisning

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG AUGUST - SEPTEMBER 2015 Nr. 4

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG AUGUST - SEPTEMBER 2015 Nr. 4 28. ÅRGANG AUGUST - SEPTEMBER 2015 Nr. 4 TAG UD OG GEM: Arrangementsoversigt 2015-2016 40 års jubilæum for kirkesanger Arne Thomsen 20/9 Set & sket: Sogneudflugten til Moesgaard Museum Aftenudflugt til

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Lys KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn JUNI JULI AUGUST 2012 VIBORG Menighedsrådsvalg 2012 Gudstjeneste i Vestervang Kirke Tanker om konfirmationstiden Aktiviteter Sogneudflugt Babysang Gudstjenesteliste SOGNENYT

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

AJSTRUP SOGN 26. ÅRGANG MAJ / JUNI NR. 3

AJSTRUP SOGN 26. ÅRGANG MAJ / JUNI NR. 3 26. ÅRGANG MAJ / JUNI 2013 - NR. 3 Præsten skriver: Juniorkonfirmandernes billeder Kom til gudstjeneste med 5000 i Gigantium Kan babyer synge? - om babysalmesang Mulighed for DRUESAFT ved nadveren Ny stemme

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2015 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Få øje på Kærligheden Sognepræsterne skriver: Der er i skrivende stund en endnu bedre stemning end sædvanligt i sognegården. Det

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 24. ÅRGANG JULI / AUGUST 2011 - Nr. 4

AJSTRUP SOGN. 24. ÅRGANG JULI / AUGUST 2011 - Nr. 4 24. ÅRGANG JULI / AUGUST 2011 - Nr. 4 Præsten skriver: Rejsen til Holland! og dåb Set & sket: Bl.a. friluftsgudstjenesten 13/6 Kirkekassens regnskab for 2010 Fyld Danmarks kirker 25/9 Sogneudflugt 19/8

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64 Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 64 Nr. 3-2014 Glædelig pinse 2 Hvad er pinse egentlig. De fleste kender fortællingerne, der hører julen og påsken til, men hvad med pinse.

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad JUNI-JULI-AUGUST 2015 40. ÅRGANG Foto Anja Gejpel Konfirmander 2015 Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

24. ÅRGANG MARTS / APRIL 2012 - NR. 2

24. ÅRGANG MARTS / APRIL 2012 - NR. 2 24. ÅRGANG MARTS / APRIL 2012 - NR. 2 Præsten skriver om konfirmationsforberedelse og konfirmation Sogneindsamlingen: Stadig brug for indsamlere Set & sket bl.a. om børneforestillingen Viseaften med Duo

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5/ kl

RG Grindsted Kirke 5/ kl 1 RG Grindsted Kirke 5/11-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - FOREVER Præludium: Vi er ét folk Velkomst v. Steen En gudstjeneste om Guds rige og om håb. Jeg har tænkt noget over temaet håb, fordi der

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2014 juli august september Indhold Et jubilæum nærmer sig 2 Aftensmad og madpakke 3 Kalender 4-5 Kirkestafet 5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

KIRKEHILSEN HENDRIKSHOLM KIRKE JUNI JULI AUGUST 2015

KIRKEHILSEN HENDRIKSHOLM KIRKE JUNI JULI AUGUST 2015 MENIGHEDSRÅDET Menighedsrådsformand Lene Jespersen Brandholms Allé 23, 3. mf. 2610 Rødovre Mob. 6140 9308 lenejespersen906@gmail.com Næstformand Lasse Stensby Baasch Blankavej 5, 3.tv. 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

januar februar marts Indhold:

januar februar marts  Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2016 januar februar marts Indhold: Herrens år 2-3 Brorson og hans salmer 3 Kalender 4-5 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Frivillige søges 6 Sogneindsamling

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne juni - august 2015 69. årgang nr. 3 En modgift mod at dø Nederst på altertavlen i Ejlby Kirke er dette maleri. Det viser skærtorsdag aften. Jesus giver disciplene brød og

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Nr. 1 marts - august 2013

Nr. 1 marts - august 2013 Fredens Kirke Svendborg Nr. 1 marts - august 2013 RØDSPÆTTER OG PÅSKE Af sognepræst Jeg sidder med en af mine faste følgesvende på skrivebordet. Det er Naturkalenderen. Den har fulgt mig gennem snart mange

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014 Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse JUNI Onsdag den 4. kl. 9.30 Morgensang begynder i Hvalsø kirke Onsdag den 4. kl. 19.30 Orgelaften i Osted kirke Torsdag

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

AJSTRUP SOGN 25. ÅRGANG JANUAR / FEBRUAR NR. 1

AJSTRUP SOGN 25. ÅRGANG JANUAR / FEBRUAR NR. 1 25. ÅRGANG JANUAR / FEBRUAR 2012 - NR. 1 Biskop Henning Toft Bro kommer på besøg! Børneforestilling med bugtaler og trylleri! Sogneaften med Bjarne Nielsen Brovst Præsten skriver: Sogneindsamlingen Nyt

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirke og Sogn Sønder Vissing

Kirke og Sogn Sønder Vissing Kirke og Sogn Sønder Vissing Marts april maj 2013 Indhold Er alt som det altid har været? side 03 Gudstjenester side06 Kirkelige arrangementer side 08 Spejderene side 10 Påsketanker side 12 Præsten side

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 Salmer: 747 Lysets engel 26 Nærmere Gud til dig 335 Flammerne er mange 164 Øjne I var lykkelige 424 I Herrens

Læs mere

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1 BESØGSTJENESTEN 1 Jeg føler virkelig, at jeg gør et andet menneske glad, og at jeg kan være noget for hende. Jeg får ligeså meget ud af det! som hende, og vi hygger os sammen. Hun bliver så glad hver gang

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere