AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3"

Transkript

1 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig vejviser Navnlig navne Alene.nu Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens pragt end Salomon i al sin pragt på gyldne kongesæde. Den danske Salmebog nr. 726 v. 2 Paul Gerhardt 1653 / Chr. M. Kragballe AJSTRUP SOGN

2 Præsten skriver v/ sognepræst Karin Braüner Mikkelsen Kære 60-årige læser (andre må godt læse med) I efteråret skrev jeg et brev til en 90-årig læser. Jeg har svært ved at forestille mig, hvordan det er at være 90 år. Det skal jeg heller ikke. Jeg har lettere ved at forestille mig, hvordan det er at være 60 år. Og alligevel, så ligger det også langt væk fra min hverdag med børn, arbejde, familie og venner, selv om flere på min alder er begyndt at blive bedsteforældre. Nogen gange skal man heller ikke forsøge at sætte sig i andres sted. Det kan let blive arrogant. Vi kan dele hinandens glæder og sorger. Nogen gange kan vi mærke hinandens sorger og glæder. Men hvordan det er, at være i hinandens sted, er en umulighed. Vi kan lytte, når andre vil fortælles os om deres livssituation. Men forstå, hvordan det er at være dem, kan vi ikke. Jeg er ikke 60 år endnu, og jeg er først ved at finde ud af at være ydmyg overfor andres livssituation. Det er så let at tænke: Hvis jeg var dig, ville jeg gøre sådan og sådan. Men det er jeg ikke. Jeg kan ikke mærke graden af overskud eller underskud hos andre end mig selv, følsomhed eller robusthed, glæde eller sorg, forventning eller bekymring. Men jeg kan lytte, høre, hvordan andre oplever deres situation fra deres synsvinkel. Har man fundet ud af det, når man er 60 år? Det vil jeg gerne være bedre til. Jeg vil også gerne blive mindre dømmende og blive mere bevidst om, at min tid ikke skal bruges til at slå andre oven i hovedet eller at få dem til at føle sig mindre. Jeg vil gerne blive bedre til at prioritere min tid, så jeg bruger min tid på det, der får andre til at vokse, giver mening for mig selv og ikke mindst, så jeg får taget ansvar for de mennesker, hvis liv griber ind i mit. Jeg skal ikke træffe deres valg, men den del af mit liv, stor eller lille, som griber ind i deres, skal jeg tage ansvar for. Jo, jeg er ved at finde ud af, at jeg ikke lever evigt, og at den spændstighed jeg havde som 20-årig ikke kommer igen, og at de muligheder jeg havde den gang, har jeg ikke længere. Jeg skal ikke begynde på en ny uddannelse i en helt anden retning, jeg får ikke flere børn. Nu må jeg bære konsekvenserne af de valg, jeg traf en gang, og det er vel det, der modner mig. Jeg kan gøre mig til et ynkeligt offer, der tænker, at ingenting i mit liv, er mit eget ansvar. Men det er vel skyld, der giver et menneske værdighed. Jeg får vel værdighed, når jeg tør se mig selv i øjnene og tage konsekvenserne af mine valg. Jeg kan også gøre mig til et usårlig, forstenet og arrogant menneske, der ikke tilskriver andre, at de har haft indflydelse på mit liv, så jeg giver mig selv al ære for det, jeg har nået og blevet, og ikke viser taknemmelighed overfor nogen eller noget. Så er grunden til ensomhed lagt, for hvem kan have et forhold til nogen, der ikke både giver og modtager? Det er vel i relation til andre mennesker, at jeg er blevet den, jeg er. Samtidig er jeg også ved at finde ud af, at jeg nogen gange er smertelig magtesløs. Når jeg er sammen med andre mennesker, hvor livet er brudt sammen, formår jeg sjældent at gøre noget ved det. Alligevel har jeg magt til at gøre en forskel. Jeg kan turde at gå med ind i mørket og holde et lys, et håb op. Jeg kan ikke ændre på det, der har fået deres liv til at bryde sammen. Men jeg kan være sammen med dem, der er ramt. Jeg fristes tit til at komme med et det skal nok gå. Jeg vil ikke nøjes med at holde et lys eller 2

3 et håb op for den eller de ramte. Jeg vil hellere holde en illusion om mirakler op. Men så ødelægger jeg jo mere, end jeg gavner. Hvis dem ramte tror, at det ikke skal gå, og jeg så forsøger at bilde den ramte illusionen om mirakler ind for at beskytte mig selv, efterlader jeg i stedet for den ramte i et dybt mørke af ensomhed, fordi jeg ikke tør se min egen magtesløshed i øjnene. Så kommer jeg jo i stedet til at forlange af den ramte, at han eller hun skal beskytte mig i stedet. Kære 60-årige. Du står vel på kanten til at skulle tage stilling til, hvor lang tid, du endnu skal være på arbejdsmarkedet? Jeg hørte en af mine venner, der lige havde forladt arbejdsmarkedet sige: Man skal lære at være ingenting. Sætningen har klang af vemod over, at en periode er forbi, og man ikke længere kan hænge sin identitet og sit selvværd op på den status, man fik på arbejdsmarkedet og den titel eller rolle, som arbejdsmarkedet gav en. Det er vel nærmest som at skrælle et løg. Frygten for, at der på et eller andet tidspunkt, ikke er mere tilbage, når alle lagene er skrællet af, og at man så går op i glemsel. Men, kære 60-årige, det gode du har gjort for andre, de små puf fremad, pustene i nakken, så andre mennesker har fået mod, omsorgsfulde ord, så andre har følt sig elsket og værdsat, de forsvinder ikke. Måske er det som ringe i vandet, når man har kastet en sten. Ringene bliver mindre og mindre tydelige, jo længere væk og jo længere tid der går fra det sted og det tidspunkt, hvor stenen blev kastet, men til gengæld bliver ringende større og større. Vi sætter spor. Måske sætter vi også spor, som vi ønsker at få slettet ligesom fodspor i sand, som bølgerne visker ud. Spor, hvor vi har ødelagt noget for andre mennesker, og hvor vi håber på, at de ikke finder ud af, at det faktisk var os, fordi vi er flove over det. Så er det vel forsoning, der skal til. Ikke forsoning som glemsel, hvor vi forklejner den lidelse, som andre har fået, så deres skam bliver endnu større, men forsoning, så vi kan komme videre og forhåbentlig lære lidt af det, så det ikke sker igen. Vi kan ikke forlange, at andre skal tilgive os, og andre kan ikke forlange af os, at vi skal tilgive. Nogen gange magter vi kun at tilgive lidt af gangen. Behovet for forsoning bog tilgivelse bliver vel større, jo ældre vi bliver. Måske er det så venner eller familie eller frivilligt arbejde, hvor andre kan få glæde af din vid og erfaring, der skal til at fylde mere, når du er på vej ud af arbejdsmarkedet. For der er brug for dig. Du kan ikke leve de unges liv eller træffe deres valg, men der er behov for ører, der kan lytte, hænder, der kan kærtegne, øjne, der vil se med kærlige blikke og fødder, der vil gå hen til dem, der har behov for hjælp fra et medmenneske. Også selv om det kan være, at man ikke både har hænder, fødder, øjne og øre, men kun nogen af delene. Samtidig håber jeg, at du vil give andre lov til at være hænder, fødder, øjne og øre for dig. Intet menneske er en ø. Uanset om du vil det eller ej, griber dit liv ind i andres og berører dem. Du er ikke ligegyldig! Nej, du kan ikke leve de unges liv eller træffe deres valg, og forsøger du at gøre dig klog på deres vegne og endda ytrer dig om det uden at være blevet spurgt, så kan det godt være, at du med rette får en verbal lussing. Selv om jeg hverken kan påstå, at jeg er ung længere, men heller ikke er 60 år endnu, ønsker jeg også at træffe mine valg. Måske kommer jeg til at forsøge at ville gøre mig klog på dine vegne, fordi jeg synes, at du er ved at falde af på den. Så er det dig, der må markere, at det kan jeg ikke tillade mig. Kære 60-årige. Jeg ser dig for mig på vej op af et bjerg. Din kondition er ikke så god, som den var en gang. Du bliver lettere forpustet end for 20 år siden. Men til gengæld har du vel en bedre udsigt, et bedre overblik. Jeg glæder mig til, at jeg selv når længere op af bjerget, for der er mange sammenhænge, jeg forhåbentlig kommer til at gennemskue, puslespil, hvor brikkerne endnu ikke passer sammen, og samtidig vil jeg også have lov til at være der, hvor jeg er lige nu. Kærlig hilsen en i 40 erne 3

4 Kirkelig vejviser: (Yderligere / uddybende oplysninger med hensyn til personregistrering, herunder nærmere oplysninger om indgivelse af digitale anmeldelser kan fås på hjemmesiden: og på hjemmesiden Du kan også kontakte præsten for yderligere oplysninger). Fødsel: Forældre skal kun anmelde fødslen til præsten i bopælssognet, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at afgive en omsorgs- og ansvarserklæring til præsten senest 14 dage efter barnets fødsel. Dette skal ske digitalt via siden Barnedåb: Kontakt præsten for at aftale tidspunktet. Inden dåben kommer præsten på besøg, hvor der aftales nærmere om navn, faddere og selve dåben. Navngivelse og navneændring: Ansøgning om navngivelse uden dåb samt om navneændring skal indgives digitalt via siden Alle børn skal tildeles et navn ved dåb eller navngivelse senest 6 måneder efter fødslen. Bryllup: Tid og sted aftales med præsten. Ægteskabspapirer ordnes forud hos bopælskommunen (Aalborg: Vielseskontoret, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg. Tlf ). Her udfærdiges en prøvelsesattest, der sammen med parrets dåbsattester afleveres til præsten. Dødsfald: Anmodning om begravelse eller ligbrænding indgives til præsten i 4 afdødes bopælssogn snarest muligt efter dødsfaldet. Anmodningen indgives digitalt via siden Lægens dødsattest afleveres. Attester for afdøde forevises såfremt det er påkrævet. Begravelse / bisættelse: Tid og sted aftales med præsten. De pårørende har en samtale med præsten om salmer mv. Gravsted: Vedrørende valg af gravsted og pasning af gravsteder kontaktes kirkegårdskontoret på tlf , telefontid daglig Kirkebogførende sognepræst: Provst Ole Rysgaard Madsen Klitgårdsvej Tylstrup. Tlf / Fax

5 Alene.nu Hjælp til dem der er alene.nu (Artiklen hentet fra Aalborg Stiftsavis 2015 nr. 1). Skilsmisse er et følsomt emne, også inden for folkekirken. Derfor har Stiftsrådet udpeget skilsmisse som et fokusemne, og sognepræst i Kgs. Tisted, Christian Grund Sørensen, har lavet hjemmesiden alene.nu som centrum i et projekt for fraskilte. Christian Grund Sørensen er udmærket klar over, at skilsmisse er et kontroversielt emne i folkekirken. Men mens skilsmisserne vokser i antal og bliver et vilkår for stadig flere par, oplever Christian Grund Sørensen, at problemstillingen ikke har meget plads i kirkens verden. Der er ingen kurser for præster i at håndtere skilsmisseramte, og selv om mange separerede og fraskilte kommer ud i identitetskriser og eksistentielle kriser, er der ikke fokus på det i sjælesorgen. Her ligger fokus traditionelt set på sygdom og død. Det har blandt andet gjort, at der nu findes hospitals- og hospicepræster og også en enkelt AIDS-præst. Svært at tro på kærligheden Christian Grund Sørensen forklarer, at skilsmisse er en livskrise på linje med sygdom og død, for også i skilsmisser forsvinder tilværelsens fundament og trygheden i troen på kærligheden og kernefamilien. Hvert år bliver mennesker skilt. Det svarer til antallet af indbyggere i Viborg, forklarer Christian Grund Sørensen. Og her taler vi kun om gifte par, der går fra hinanden, pointerer han og fortsætter: Vi ved ikke, hvor mange papirløse forhold, der går i opløsning, så der er også et stort mørketal, vi skal forholde os til. Set i lyset af de mange skilsmisser undrer Christian Grund Sørensen sig over, at der ikke findes skilsmissepræster eller tidligere har været projekter som alene.nu. Han oplever, at mange fraskilte forlader den kirkelige sammenhæng, fordi de ikke møder forståelse for deres situation. De 5 står tit alene med svære følelser som skam, utilstrækkelighed og dæmonisering. Så der er brug for hjemmesiden, mener han. Også børnene bliver ramt. For Christian Grund Sørensen, der selv er fraskilt far til fem, er det vigtigt, at folkekirken forholder sig til de problemstillinger, skilsmisser fører med sig, for det handler ikke kun om det par, der går fra hinanden. For eksempel bor en tredjedel af alle børn kun med den ene forælder eller bor på skift hos far og mor, og det skal folkekirken tage højde for til familiegudstjenester, mener han. En skilsmisse påvirker også bedsteforældrene og den øvrige familie, og de har også brug for at finde rum i folkekirken, er hans holdning. Derfor håber han, at alene.nu kan hjælpe mange af de mennesker, der har brug for støtte i forbindelse med en skilsmisse. Indtil videre kører projektet, som alene.nu er en del af, i hele Læs mere i Aalborg Stiftsavis 2015 nr. 1, samt på hjemmesiden

6 Guldkonfirmation Af Jens Erik Jensen Lørdag den 25. april 2015 sad vi, 26 piger og drenge, i den modne alder, og lyttede til Ole Rysgaard Madsen som fortalte os, at på denne dag og dette klokkeslæt for nøjagtig 50 år siden blev vi konfirmeret. Alle var tavse og eftertænksomme, hvor var al den tid dog blevet af. Snakken var ellers gået livligt og gensynsglæden var stor, da vi lidt før kl. 11 mødtes foran kirken. Nogle var lette at genkende, medens andre måtte ty til præsentation. Ideen til højtideligheden havde jeg fået af en bekendt, som skulle til guldkonfirmation i Sønderjylland, hvor traditionen har været kendt i mange år. Da jeg foreslog Madsen noget sådant, var han meget begejstret, det ville blive den første af den slags i Ajstrup. Planlægningen startede op i efteråret 2014, ved Ved gensynet efter de 50 år gik snakken med det samme livligt her i våbenhuset i kirken. Foto: Bjarne Thomsen. at jeg kontaktede de af guldkonfirmanderne, som jeg stadig har forbindelse med. Der kom dog først rigtig gang i sagerne, da jeg fik fat i Kristian Thomsen (konfirmand/medarrangør), som stadig har familie boende i Tylstrup. Kristian fik det sat i system, og inden længe havde vi et regneark med mailadresser og tlf. nr. på langt de fleste. I januar 2015 havde vi positive tilbagemeldinger fra 26 ud af 28 mulige. Kristian og jeg holdt mange statusmøder per telefon og udover utallige mails, blev det også til 2 møder hos ham i Skanderborg, hvor vi fik lavet selve indbydelsen og den senere bindende tilmelding. Vi blev helt høje, når vi kunne sende hinanden en mail om, at nu var der endnu en tilmelding samt endnu en tilkendegivelse af, at det var et fantastisk initiativ, vi her havde taget. Egentlig var vi 31 konfirmander, men desværre er 3 døde i mellemtiden, dem ærede vi efter andagten ved at lægge en buket ved Bent Johan 6

7 Hansens grav, da han er den eneste af de 3, der ligger begravet i Ajstrup. Fra kirken gik turen til Tylstrup Skole for at gense lokalerne og opfriske minder og gode historier. Det var pensioneret lærer Bente Froch Jensen, der viste os rundt. Med nogen forsinkelse, åh ja alle de minder, ankom vi til Sognets Hus, hvor vi spiste et velfortjent måltid. Der blev holdt taler, hvor vi på skift rejste os og fortalte, hvordan og med hvad, de 50 år var gået. Til vores, og også deres egen, store glæde deltog vores konfirmationspræst Ib Wolfhagen og vores gamle lærer Søren Laursen i hele dagens arrangement, godt gået da begge er 20 år ældre end os guldkonfirmander. Stemningen var fra starten fantastisk og alle var enige om, at det, der havde gjort denne dag til noget særligt, var, at den kirkelige begivenhed var sat i centrum og at det dermed ikke bare var en klassefest. Et forhold som Ib Wolfhagen fremhævede så glimrende i sin tale. Til slut en stor tak til kirkepersonale, skole og alle der gjorde denne dag mulig for os. Det var en uforglemmelig dag med oplevelser og erindringer, som vi vil bære hos os altid. Jens Erik Jensen tidl. Hedensvej 3, Tylstrup 26 feststemte guldkonfirmander stående, med tidl. sognepræst Ib Wolfhagen og tidl. lærer Søren Laursen siddende forrest, flankeret af Ole Rysgaard Madsen og Arne Thomsen. Foto: Bjarne Thomsen. 7

8 Dåb og velsignelse i Ajstrup Kirke DÅB DÅB : Søren Peter Olesen, Luneborgvej 67 H, Tylstrup : Clara Sofia Obel Løth, Pogevej 8, 9382 Tylstrup. DÅB DÅB : Oliver Itkin Jensen, Luneborgvej 47, Tylstrup : Tristan Christensen, Mølledamsvej 5, Tylstrup. DÅB Velsignelse : Marius Pedersen, Vildmosevej 351, Tylstrup : Mogens Illum Ovesen og Susan Marsilla Siador, Tylstrup. 8

9 Kalender - Riv ud og gem! De enkelte arrangementer annonceres i Kirke-Nyt og Vodskov Avis. - Ret til ændringer forbeholdes. juni 2015: august 2015: Tirsdag d. 16. juni kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Søndag d. 21. juni kl : Gudstjeneste med efterfølgende sommerfrokost. Tilmelding nødvendig. juli 2015: Torsdag d. 13. august kl. 9.00: Morgensang i Sognets Hus. Onsdag d. 19. august kl : Aftenudflugt til Hals Kirke. Tilmelding nødvendig. Onsdag d. 26. august kl : Menighedsrådsmøde i Sognets Hus. Torsdag den 2. juli: Sogneudflugt til Moesgaard Museum ved Aarhus. Tilmelding nødvendig. Sommerfrokost Gudstjeneste i Ajstrup Kirke søndag d. 21. juni kl Gudstjenesten efterfølges af kirkefrokost i Sognets Hus med en dejlig frokost, hyggeligt samvær, fællesang og en god historie at gå hjem på! Traktementet koster 25,- kr. for voksne og 10,- kr. for børn. Tilmelding til spisningen senest torsdag d. 18. juni til Margit Nonbo, tlf Alle er velkommen kirkebilen kører. Menighedsrådet. 9

10 Sogneudflugt torsdag d. 2. juli Målet for årets sogneudflugt er Moesgaard Museum ved Aarhus Først kører vi til den lille by Hørning mellem Aarhus og Skanderborg, hvor middagen indtages på Hørning Kro. Herefter kører vi den korte vej til Moesgaard Museum. Her skal vi opleve det nyindrettede museum, der ud over at være en arkitektonisk perle også er et kulturhistorisk museum i international klasse. Museets udstillinger er bygget op efter oplevelsesorienterede principper, så både børn, unge og ældre vil finde sig godt tilpas. Vi har arrangeret rundvisning ved guider. Man vælger mellem en generel rundvisning og en rundvisning i særudstillingen den første kejser (om Kinas terrakottahær højst 20 deltagere). Efter rundvisningen vil der være mulighed for at gå på opdagelse på egen hånd, f.eks. i de dele af udstillingen som rundvisningen ikke omfattede. Der er også mulighed for at nyde den storslåede natur omkring museet museet er placeret i udkanten af Marselisborgskovene. Menighedsrådet medbringer kaffe, som vi får på et passende tidspunkt i museumsområdet. Afgang fra Sognets Hus kl. 10. (Bemærk tidspunktet!) Forventet hjemkomst kl. ca. 19. Pris: 150,- kr., inkl. entré og middag på turen. Beløbet betales undervejs. Tilmelding senest torsdag d. 25/6 til: Margit Nonbo, tlf

11 Lidt af hvert... KFUM-spejderne Sulsted-Tylstrup Gruppe KFUM-spejderne har aktiviteter i følgende aldersgrupper. For nogle aldersgrupper findes aktiviteten både i Sulsted og Tylstrup, for andre er den slået sammen. Bævere (Bh. Kl kl.) Ulve (2. kl kl kl.) Spejdere (5. kl år) Rovere (17 år og opefter) For nærmere oplysninger om den enkelte enheds program og mødetid og -sted bedes man kontakte gruppeleder Tonnie Ehlers, tlf Går du rundt med en hemmelig drøm om at blive spejderleder - eller kunne du bare godt tænke dig at få nogle dejlige friluftsoplevelser sammen med en af ovennævnte aldersgrupper af børn og unge og med andre ledere? - Så prøv at kontakte gruppelederen for at høre nærmere om mulighederne. De nu værende ledere vil gerne dele deres mange gode oplevelser med dig, hvis du er interesseret. Gratis Kirke-Taxa Ring til /2 time før gudstjenesten. Så bli r du hentet og bragt på din bopæl. Gudstjenester på Solgården Ca. 1 gang i måneden afholdes der gudstjeneste på Solgården. Gudstjenesterne afvikles på Gavlen og er åbne for såvel beboerne som for pårørende og andre interesserede. juni - august er datoerne: Tirsdag den 2. juni kl : Gudstjeneste med nadver. Tirsdag den 7. juli kl : Gudstjeneste med nadver. Tirsdag den 4. august kl : Gudstjeneste med nadver. Før gudstjenesten serveres der kaffe, fra kl Besøg og hjemmealtergang Præsten kommer gerne rundt på besøg til en snak om stort og småt. Ring blot hvis du ønsker besøg. Præsten holder også gerne hjemmealtergang for bevægelseshæmmede og andre, der har svært ved at deltage i søndagens gudstjeneste. Det er ikke til ulejlighed, så kontakt roligt en af os. 11

12 Gudstjenester Telefontavle 7. juni kl s. e. trin. Luk. 16,19-31 Karin Braüner Mikkelsen 14. juni kl s. e. trin. Luk. 14,16-24 Ole Rysgaard Madsen 21. juni kl s. e. trin. Luk. 15,1-10 Karin Braüner Mikkelsen KIRKEFROKOST 28. juni kl s. e. trin. Luk. 6,36-42 Ole Rysgaard Madsen KAFFE 5. juli kl s. e. trin. Luk. 5,1-11 Ole Rysgaard Madsen 12. juli kl s. e. trin. Matt. 5,20-26 Iver Viftrup 19. juli kl s. e. trin. Luk. 19,1-10 Ole Rysgaard Madsen 26. juli kl s. e. trin. Matt. 7,15-21 Ole Rysgaard Madsen KAFFE 2. august kl s. e. trin. Luk. 16,1-9 Karin Braüner Mikkelsen SKUMRINGSGUDSTJENSTE Sognepræst Sognepræst kbf. Ole Rysgaard Madsen Fax Sognepræst (tr. bedst ti. to. fre. formiddag ikke mandag). Karin Braüner Mikkelsen Kirkegårdskontoret Graver Steen Nielsen Telefontræffetid Kirkesangere Arne Thomsen Lone M. Sørensen Organist Mette K. Christensen Kirkeværge Søren Sørensen Formand Arne Thomsen Udlån af Sognets Hus Lone M. Sørensen Sognets Hus Klitgårdsvej Kirkens hjemmeside: Kirke-Nyt udgives af Ajstrup Sogns Menighedsråd. Bladet udkommer 6 gange årligt i ca eksemplarer. Redaktion: Ole Rysgaard Madsen (ansv.). Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri ApS, Brønderslev. Distribution: Nordjysk Distribution. Næste nummer udkommer pr. 1. august Indlevering af artikelstof senest den 3. juli.

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere