FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 137 September-Oktober 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 137 September-Oktober 2004"

Transkript

1 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER Nr. 137 September-Oktober 2004 Læs om : - Kredsenes aktiviteter i sensommeren og efteråret - Et læserbrev om oplevelser i forbindelse med 60-årsdagen for invasionen i 1944 (s ) - Mange aktiviteter på Kastellet (s. 4 og 14) Forskellige tilbud om læsestof: - Anmeldelse af Ib Nordby: Det glemte mytteri: Soldatermytterierne i 1953 (s. 15) - Gardehusarregimentets deltagelse i HKH Kronprinsen og frk. Mary Donaldsons bryllup den 14. maj 2004 (s. 6) - En jubilæumsbog om bl.a. sprogofficersuddannelsen (s. 8) 1

2 Fællesstyrelsen: Landsformand: Generalløjtnant Ove Høegh-Guldberg Hoff Bavnegårdsvej 41 I, 2820 Gentofte. Telefon: Næstformand: Formanden for Københavns Kreds, forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup. Telefon: Forretningsfører: Major Flemming Holmgreen Rasmussen. Annexgårdsvej 4, Kirke Værløse, 3500 Værløse. Telefon: Meddelelser fra Fællesstyrelsen Stiftelsesfest. Foreningens 113. Stiftelsesfest fejres på Kastellet lørdag den 11. december Nærmere vedrørende arrangementet vil fremgå af næste nummer af MEDDELELSER. Midlertidig foreningsadresse. Som følge af de omflytninger, der i den kommende tid skal ske i Forsvarets øverste ledelse, disponerer FOUAT ikke mere over kontorplads på Kastellet. Indtil ny aftale om kontor kan indgås, er foreningens adresse derfor forretningsførerens private domicil i Kirke Værløse (se ovenfor i boksen). Adresseændring og sletning i adressekartotek. Husk, at det enkelte medlem skal giver foreningen besked om evt. ændringer enten ved brev eller . Det kan ske ved henvendelse til kredsens forretningsfører eller direkte til fællesstyrelsens forretningsfører (se ovenfor i boksen). Blazer-mærker m.v. På årsmødet i Aalborg tilbød Nordjyske Kreds at skaffe priser på en ny produktion af det flotte blazer-mærke, der blev fremstillet i Materiale blev vedlagt nr. 136 til kredsbestyrelserne, hvor interesserede medlemmer kan henvende sig lokalt. Blazer-mærket vil koste 100 kr. og plaquetten 400 kr. (incl. porto). Bestillings-/betalingsfristen er udskudt til ult. oktober. 2

3 Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup. Telefon: Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal. Telefon: Giro Siden sidst: Forårsekskursionen Mandag d. 24. maj mødte kredsen i et antal af 40 op på Politigården i København til møde med chefpolitiinspektør Kai Vittrup, der berettede om sin opgave i Irak. I sin indledning kom Vittrup ind på Iraks placering i regionen, hvor landet var omgivet af islamiske naboer. En demokratisering ville med dette og på sigt have meget vanskelige odds for overhovedet at blive rodfæstet. Et forsøg herpå var at skabe forståelse i befolkningen og integrere den i processen. Med sin kendte facon og væsen præget af venlighed og lyttende til argumenter, men samtidig ved at fastholde målet, lykkedes det for Vittrup med sine folk langt hen ad vejen at skabe en vis forståelse og engagere det lokale politi under dets genopbygning. Det var en åben og ærlig fremlæggelse fra Vittrups side, hvor et forkert træk ude i marken kunne få fatale følger. Interessant var sammenligningen af irakere og briters tackling af problemer i forhold til danskernes. Efter beretningen forestod vicepolitikommissær Peter Dalgaard Hansen sekunderet af kriminalassistent Lars Peter Pedersen rundvisning på Politigården. Bygningsværket fra betegner et højdepunkt inden for den danske nyklassicisme. Omtale af arkitekturen blev krydret med brugen af faciliterne samt livet indenfor murene gennem tiderne. Kommende arrangementer: Foredragssæson 2004-II. Foredragene begynder på de nævnte datoer kl i Kastellets Gl. Varmecentral. Tilmelding bedes foretaget til formand eller kredsens forretningsfører forudgående tirsdag senest kl Torsdag 7. oktober behandler kontreadmiral I.B. Rodholm den tyske flådeopbygning forud for 2. Verdenskrig. I Versaillestraktaten 1919 var der fastsat store begrænsninger, hvad angår typer, størrelser og antal skibe i den tyske flåde. Men Hitler opsagde i 1934 traktaten og indgik året efter aftale med England om sin flådes størrelse i forhold til den engelske. 3

4 Men allerede i 1938 fraveg Hitler denne seneste aftale ved sin godkendelse af den tyske Z-plan for opbygning af den tyske flåde med en forventet fuldførelse i Planen var altså langt fra gennemført, da 2. Verdenskrig startede i 1939 med det kendte resultat til følge. Torsdag 21. oktober taler konsulent, forfatter Niels Bjerregaard over emnet Hannibal. Gennem tre puniske krige lykkedes det Rom at ødelægge Kartago og få magten over hele Middelhavsområdet. Roms farligste modstander var Hannibal, der førte sin hær med elefanter over Alperne og ned i Italien, hvor han besejrede romerne i flere slag. Hannibals mål var at redde sin hjemby Kartago, så han udnyttede også sine politiske evner. Hans liv var dramatisk og han udholdt modgang med værdighed. Vi vil høre om en af oldtidens mest spændende personligheder. Gæster er velkomne. Skydning på pistol. ÆNDRING. Efterårsprogrammet er nu i gang. Da HOK skal anvende alle Sjælsø Skydebaner den 16. september, har det været nødvendigt at ændre de resterende skydedage. Der skydes herefter på følgende dage: 2. september (Landspræmieskydning), 23. september og 30. september (præmieoverrækkelse og kammeratligt samvær). Der skal således ses bort fra annonceringen i MEDDELELSER nr Arrangementer på Kastellet. Onsdag 8. september kl gennemføres St. Tappenstreg med deltagelse af Prinsens Livregiments Musikkorps, Hjemmeværnets Tambourkorps København samt med et vagtdetachement fra Gardehusarregimentet. Den 28. oktober fylder den gamle fæstning 340 år. Det markeres søndag 31. oktober med et Åbent Hus arrangement med mange koncerttilbud, udstillinger, Dansk Løsen m.m. Kastelskirkens 300 års jubilæum fejres søndag 28. november. Nærmere oplysninger om de nævnte Kastelsarrangementer gives når dagene nærmer sig på tlf

5 Storstrøms Kreds Formand: Erik Blyme, Agerupvej 18, Våbensted, 4990 Sakskøbing Telefon: , Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg. Telefon: , Siden sidst. Når dette nr. af MEDDELELSER udkommer, er de første arrangementer i andet halvår, hvor kredsens medlemmer har kunnet deltage, afviklet, dels Hærens demonstration for Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus den 26. august på øvelsespladsen ved Antvorskov Kaserne, hvor skatteyderen får et indtryk af, hvad nogle af skattepengene bruges til, og dels Gardehusarregimentets Torsdagsklubs møde på Antvorskov Kaserne den 2. september med foredrag om en udstationering i IRAK. Begge arrangementer var annonceret i juli-august bladet. Håber andre end formanden fandt vej til Antvorskov, og viste kredsens farver. Kommende arrangementer. Som det vil være medlemmerne bekendt, gennemføres foredragsaftener o.l. i fællesskab med Reserveofficersforeningens Storstrømskreds og Folk & Forsvar, al den stund den enkelte forening har vanskeligt ved at samle en tilstrækkelig tilhørerskare. Desværre har det ikke været muligt i skrivende stund at fastsætte næste fællesarrangement, hvorfor dette først vil fremgå af næste nummer af MEDDELELSER. Husk også at kigge på foreningens hjemmeside! Et synspunkt fra kredsformanden vedrørende Fremtiden. At FOUAT vil bestå, så længe vi har et forsvar, ligger vel i sagens natur, men for hovedparten af de foreninger for tidligere soldater, vi kender i dag, tegner billedet sig nærmest kulsort, takket være den udvikling (afvikling), der har fundet sted. Igennem de senere år har vi konstant oplevet sammenlægninger eller nedlæggelser af enheder, navneændringer, flytninger, bortsalg af etablissementer af et ret så voldsomt omfang, og i forbindelse hermed er der dukket begreber som bløde værdier og mursten op. Ligeledes er benævnelsen center tilsyneladende ved at fortrænge bl.a. regimentsbetegnelsen, og helt i toppen hører vi om en koncernledelse. Alt sædvanligvis i effektiviseringens navn. Og hvilket billede tegner sig så nu, når det nye forsvarsforlig skal føres ud i livet? Er vi stille og roligt i færd med at slippe forbindelsen til vores historie vore traditioner kort sagt vor fortid? Er vi ligeglade med den, eller er den uden 5

6 betydning i dagens Danmark? Skal Hæren/Forsvaret blot være en fabrik, der producerer soldater (eller hvad de skal benævnes), skal man intet tilhør føle mere, ikke have noget at være stolt over, skal vi ende med at være kønsløse forsvars- /krigsarbejdere? Tænk i stedet for at være en del af en historie- og traditionsrig enhed, hvor korpsånd og stolthed over at tilhøre netop det regiment, får gåsehuden frem på armene. Så bliver man blot en del af et pruduktionsapparat på et uddannelsescenter, klar til at blive sendt til udlandet med liv og lemmer som indsats alt efter hvad siddende regering/folketing beslutter, fuldstændig som forretningsgangen for et svineavlscenter. Citat: Vi arbejdede hårdt, men hver gang det begyndte at fungere, blev nye planer om omorganisering iværksat. Jeg lærte mig senere i livet, at vi er tilbøjelige til at møde hver ny situation gennem omorganisering, og jeg lærte også, hvilken vidunderlig metode dette er til at skabe illusion om fremgang, mens det i virkeligheden forårsager kaos, ineffektivitet og demoralisering. Citat fra romanen Satirae skrevet af Cajus Petronius, der døde år 66 e.kr. efter et liv som embedsmand hos den romerske kejser Nero. Lad os håbe at vi ikke ender med en hær, de består af lejesvende uden samhørighed med den øvrige befolkning og 4-måneders-folk uden samhørighed med Forsvaret. Og lad os håbe, den romerske embedsmands citat ikke er en blinktier set i relation til det nye forlig. Erik Blyme Kronprinseparrets bryllup og Gardehusarregimentet I forbindelse med HKH Kronprinsens bryllup med frk. Mary Danaldson den 14. maj har Gardehusarregimentet udgivet et rigt illustreret hæfte på 50 sider. Dette værk indeholder et stort antal oplysninger om regimentets opgaver i forbindelse med brylluppet: bl.a. om hoftjenesten samt ekskortens opstilling og rute. Et kapitel er helliget de praktiske forhold forud, som f. eks. personellets uddannelse og praktiske forhold vedrørende regimentets heste. Andre kapitler handler om gardehusarernes uniformer, mærker, fane og estandart. Interessant er det også at se de 11 sider med Gardehusarregimentets historiske billeder! Hæftet findes også i en udgave på engelsk, og man kan hente dem på Garnisonsbiblioteket. Red. 6

7 Midt- og Vestsjællandske Kreds Formand: Oberst Karl Johan Nilausen, Munkevænget 4, 4300 Holbæk. Telefon: Mailadresse: Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Helstrup, Jyllandsgade 8R, 4100 Ringsted. Telefon: Mailadresse: Siden sidst. Kredsens familieudflugt var denne gang henlagt til Trelleborg. Lørdag morgen stod regnen ned og vi var spændte på, om alle tilmeldte mødte op i det vejr. Klokken ca holdt regnen op solen brød frem, vi fik rimeligt godt vejr resten af dagen. Alle 26 tilmeldte stod klar, og vi fik et interessant historisk indblik i datiden godt krydret af guiden med dramatiske fortællinger. Børnene syntes, at det var nogle særdeles spændende historier. Efter rundvisningen spiste vi vores medbragte mad i cafeteriet. Hertil nød vi en øl eller vand - og sandelig om ikke nogle bestyrelsesmedlemmer var værter ved en lille dram. Efter frokosten var den formelle udflugt slut, men adskillige benyttede lejligheden til at blive og udforske området lidt nærmere. Vi var mange, der syntes, at vi havde en rigtig god dag. Kredsens anden træningsskydning blev gennemført tirsdag den 10. august. Holger tog sig godt af de 8 skytter og det var rigtigt godt skydevejr. Igen lå træfningen rimeligt godt, så det bliver spændende at se, om vi formår at holde niveauet til præmieskydningen. Aftenen sluttede med det sædvanlige gode sociale samvær, hvor historier fra gamle dage igen blev udvekslet. Nogle af historierne bliver faktisk bedre af at blive genfortalt. Nå, men rigtigt hyggeligt var det endnu en gang! Kommende aktiviteter: Pokalskydningen gennemføres på Antvorskov skydebane lørdag den 11. september fra klokken Efter skydninger slutter vi af med den sædvanlige fremragende Skydefrokost i Holger Janns hjem i Boeslunde. Forventet afslutningstidspunkt ca. klokken Tilmelding til skydning + frokost til kredsens forretningsfører senest mandag den 6. september. Pris for skydning og frokost er som vanligt kun kroner 20,00. Aktiviteterne i resten af foreningsåret er tidligere omtalt i MEDDELELSER. I næste nummer vil juleafslutningen (uge 49-50) blive nærmere beskrevet. 7

8 Fyns Kreds Formand: Oberstløjtnant Leif K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 Glamsbjerg. Telefon: Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22, 5210 Odense NV. Telefon: Giro: Kommende arrangementer: Torsdag, den 16. September kl fortæller lektor N.P. Frederiksen om de tophemmelige aftaler mellem Tyskland og Danmark i Stedet er som sædvanlig Soldaterhjemmet "Dannevirke ". Tirsdag den 28. September 2004 tager vi på en hyggetur med historiske oplevelser til "Det gamle grænseland". Hele arrangementet er næsten til datidens priser. (Se også omtalen af de to arrangementer i nr. 136!) Julefrokost. Kredsens julefrokost 2004 på Soldaterhjemmet Dannevirke afholdes torsdag den 9. december kl Blæst om Forsvaret igen! Denne gang er det primært de til Irak udsendte, der har stået for skud. Og i overvældende grad de tolke, der har meldt sig frivilligt til tjeneste under de farlige, varme og kulturelt helt anderledes forhold. Det har undret undertegnede, at så mange personer såvel i som uden for Forsvaret har følt sig kaldet til at kommentere sagen på et særdeles spinkelt grundlag. Og i hvert fald inden den indledende undersøgelse er slut. Desværre også inden de pågældende derfor kan have noget kendskab til, om man skader de implicerede officerer! Sagen har imidlertid skabt interesse for en ellers temmelig lukket del af Forsvarets aktiviteter, nemlig sprogofficersuddannelsen. Ud over at læse i hvervebrochuren fra Forsvarets Værnepligt og Rekruttering om den krævende uddannelse, er der ikke meget tilgængeligt stof om pågældende emne. Jeg vil derfor pege på en lille bog, der blev udgivet den 1. april i anledning af skolens (TLBS, HSPS, CFS eller ISP den har haft mange navne!) 50 års jubilæum. Man kan på Garnisionsbiblioteket bestille de ca. 140 sider med elevers og læreres indtryk af skolen og uddannelsen ved at indsende et ekspeditionsgebyr på 50 kr. Red. 8

9 Sydjyske Kreds Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 8, 6100 Haderslev. Telefon: Forretningsfører: Major C.F. Aakerlund, Damstien 16, 6100 Haderslev. Telefon: Mailadresse: Kommende arrangementer: Besøg på Fyns militærhistoriske samlinger gennemføres torsdag den 2. september. Vi mødes på Kragsbjerggård, Kragsbjergvej 121 i Odense kl Se nærmere i den udsendte invitation. Foredraget ved professor Bent Jensen afholdes som et aftenarrangement på Haderslev Kaserne tirsdag den 14. september kl Foredragets emne er: Mit liv som historiker med undertitlen: Kommunismen og dens væsen. Entré: 50 kr. Bustransport fra Ryes kaserne kl Retur efter foredraget. Tilmelding til næstformanden, major Ingvert Terkildsen ( ) eller E-post: Den årlige landspræmieskydning gennemføres i Varde tirsdag den 21. september. Vi mødes på skydebanen kl Der henvises i øvrigt til den udsendte indbydelse. Imponerende produktion Et af Sydjyske Kreds medlemmer, major Ib Nordby, har gennem de seneste ca. 15 år skrevet et antal bøger om især forholdene under 2. Verdenskrig. Her skal fremhæves nogle af titlerne: - Var vi også med? Kirken under besættelsen (Udgivet 1990). - Sablen og den bløde hat. De danske skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger (Udgivet 1995). - Krigens generaler generalernes krig. (Udgivet 1997). - Hitlers Marionetter. (Udgivet 2001). Og så er der den nyeste fra 17. august 2004: Se omtalen på side 15. Red. 9

10 Nordjyske Kreds Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg. Telefon: Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby. Telefon: Gennemført arrangement. Vi fik alligevel gennemført vore skydninger, idet vi igennem Forsvarsbrødrenes skyttelaug fik pistol, ammunition og bane stillet til rådighed således, at vi kunne gennemføre årets duelighedsskydning på pistol mandag den 21. juni med følgende resultater: - Major Hans Poulsen 272 points - Kaptajn Leif Nygaard Kaptajn Per Ehrhorn Kaptajn Jes Reiner Pedersen Major Gunnar Albrechtsen Kaptajn Villy Egebo Kaptajn Hartvig Porsborg Kaptajn Erik Christensen Meget flotte resultater! Kredsens interne pokaler uddeles under skydebanefesten (se nedenfor) til bedste skytte i duelighedsskydning, major Hans Poulsen, og næstbedste skytte i duelighedsskydning, kaptajn Leif Nygaard. Igangværende arrangementer. Vi er startet på træning til landspræmieskydning. Der var ni skytter til første træningsomgang, men vi vil gerne se mange flere til skydningerne. Kommende arrangementer: Landspræmieskydningen finder sted mandag den 13. september kl på P1 på skydebanerne på Lindholm Høje. Skydebanefesten afholdes fredag den 8. oktober kl på Jellingvej 26, 9230 Svenstrup J. Pris pr. deltager: 75 kr. (excl. drikkevarer). Tilmelding: Senest mandag den 4. oktober til Leif Nygaard ( ) eller Franz Strehle ( ). Bowlingturneringen starter mandag den 11. oktober kl i Løvvangens Bowlingcenter. Der er mange tilmeldinger, så vi spiller på 5 baner. 10

11 Pris for deltagelse (alle 20 spilledage) er pr. person 473 kr., som bedes betalt senest fredag den 8. oktober til Leif Nygaard ( ). - Vel mødt! Invitation fra ATLANTSAMMENSLUTNINGEN. Vi er blevet inviteret til at deltage i Altantsammenslutningens årlige orienteringsmøde den 23. september kl ved Søværnets Operative Kommando i Århus. Programmet er følgende: 1040 Ankomst til SOK, Sumatravej i Århus Modtagelse ved CH/SOK, kontreadmiral K. B. Jensen samt velkomst ved Atlantsammenslutningens bestyrelsesformand, folketingsmedlem Eva Kjer Hansen og sammenslutningens generalsekretær Troels Frøling Briefing om SOK og Søværnet Fremtidens Søværn i lyset af det nye forsvarsforlig Frokost og orientering om Atlantsammenslutningen Orientering om Søværnets nye skibe og materiel Rundvisning i SOK operationscenter. Tilmelding/samkørsel: Kontakt Franz Strehle ( ) senest den 19. september. Mindehøjtidelighed På 65 års dagen for nedskydningen af den første allierede soldat fundet på dansk territorium, Sgt. Richard Samuel Pitts R.A.F. 224 Sqdn., gennemføres mindehøjtideligheden lørdag den 25. september således: Afgang kl fra Flyvestation Aalborg. Efter ankomsten til Hanstholm Hjemmeværnsgård kl. ca spiser vi vor medbragte mad. Kl er der kransenedlæggelse ved Klitmøller kirke med efterfølgende mindehøjtidelighed. Derefter er der planlagt rundvisning i Hanstholm-fæstningen og hjemtransport kl Bindende tilmelding til Franz Strehle ( ) senest den 19. september. Ledsagere (også børn) er meget velkomne. Besøg ved TERMA i Grenå Den 29. september kl skal vi se fremstilling af dele til det nye Eurofighter samt opleve en rundvisning i en af TERMA-koncernens topmoderne fabrikker. Tilmelding/samkørsel: Kontakt Franz Strehle ( ) senest den 19. september. 11

12 Et læserbrev: D-dag 2004 Inspireret af indlægget i nr. 136 om 60-året for invasionen i 1944, har K. Brink- Larsen, Københavns Kreds, sendt følgende bidrag: Som én af de få danskere, der fik mulighed for at besøge invasionskysten i år, vil jeg gerne berette om lidt af det, som jeg vi oplevede dernede i dagene omkring jubilæet. Når jeg skriver vi, er det fordi de 8 deltagere (i alderen 40-76) var to sønner med fædre, en nevø med morbror, og to venner, alle kørende i følgende gamle veterankøretøjer fra før 1944: En jeep WILLYS, en jeep FORD, en DODGE WC62 og en canadisk bygget, men renoveret CHEVROLET HUP. Alle køretøjerne bærer mærker, som om de tilhørte henholdsvis 6. Airborne Division UK (Jeep), 4. Armoured Division USA (Jeep), 1. Infantry Division USA (Dodge) og 3. Infantry Division, Canada (Chevrolet). For min søns og mit vedkommende var det tredje gang, vi var på stedet for at opleve den fantastiske stemning, det er at møde de gamle veteraner og høre deres beretninger, og opleve deres begejstring over at møde hinanden igen. Som eksempel kan nævnes, at vi på overfarten tilbage fra Frankrig til England overværede, at fire gamle veteraner genopfriskede alt det, de havde oplevet, selvom vi kunne se af deres afdelingsmærker, at de var fra forskellige enheder. De delte deres mad, kager, øl og the, som man kunne tænke sig for 60 år siden! Og de jublede over hinandens historier! Planlægningen af turen havde taget os ca. et års tid. Alle deltagerne er medlemmer af Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening. Desuden er en medlem af både Belgian Military Vehicle Trust (BE) og Military Vehicle Preservation (USA), og endelig er en medlem af Military Vehicle Trust (UK). Et års tid før begivenhederne opfordrede den belgiske forening til deltagelse i deres lejr og arrangementer. Drivkraften var vor fælles interesse for historien omkring invasionen, dens mennesker og materiel, så det daglige indlæg om landgangen blev fulgt med interesse. Forberedelserne omfattede naturligvis også klargøring af materiellet, og i den forbindelse bør det nævnes, at et af køretøjerne havde været under renovering i ca. 5 år. Selve turen skulle også planlægges, og resultatet blev, at vi startede den 28. maj på en rute, der gik via Glostrup med besøg af såvel DR (udsendt kl. 1900) som TV2 LORRY (udsendt kl og 1930), en medieinteresse, som vi var glade for, og som jeg vender tilbage til senere. Derefter til Esbjerg og med færge til Harwich, hvorfra det gik videre til en engelsk lejr nord for Portsmouth. Der var det en oplevelse at se de mange forskellige køretøjer, våben og andet udstyr der var både til beskuelse og til salg. Ja, vi kunne faktisk have købt en 12,7-er!!! 12

13 Derefter tog vi med en engelsk-chartret færge sammen med engelske køretøjer, bl. a. 3 DUKW (amfibiekøretøjer, der blev brugt under landsætningen), og ankom til Caen s havneby Ouistreham. Under frokosten ombord sad der ved samme bord som os en rigtig gentleman. Da han begyndte at fortælle, spidsede vi øren: Han havde som 18-årig været blandt de første faldskærmssoldater, der blev kastet ned ved PEGASUS-broen som stifinder for at markere landsætningsområdet! Da vi var vel i land i Frankrig, kørte de fire danske køretøjer mod den belgiske lejr (det var belgierne og medlemsskabet af den belgiske forening, der havde givet os mulighed for at deltage!) i den sammenvoksede by le Hamel Asnelles øst for ARROMANCHE. I dette område blev 231. brigade (Maltabrigaden) i 50. Infanteridivision landsat den 6. juni om morgenen. På den samme plads som i 1999 rejste vi vore telte, bl.a. et gammelt svensk militærtelt uden kakkelovn. Dagen efter ankom alle de andre, og der var som sædvanligt et stort udbud af nationaliteter: Østrigere, tjekkere, australiere, canadiere, schweizere, hollændere såvel personer som mange forskellige køretøjer, der alle bar mærker som tilhørende én eller anden enhed fra de deltagende nationer. Vi besøgte selvfølgelig flere af museerne, bl. a. et med en model af MULBER- RY-havnen, og et canadisk i Courseulles-sur-Mer til minde om landgangen på JUNO Beach området, hvor 3. division gik i land. Men der er et utal af store og små museer spredt over hele invasionskysten. Vi besøgte også mindeparken ved OMAHA Beach. Dette var meget betagende i sin indretning, hvorimod besøget i parken til minde om de faldne tyske soldater var knugende. Vi besøgte også en lejr indrettet af englænderne. Der var bl.a. udstillet en 25-pdr kanon, en 40 mm luftværnskanon, et arbejdende feltkøkken, en MP-enhed, et skyttehul med BREN-GUN, PIAT m.m. Især det sidste fik mine tanker til at gå tilbage til min tjenesteperiode i Tyskland i 1950! Mon ikke det er på tide, at jeg begrænser mig. Jeg kunne fortsætte i det uendelig med at fortælle om mange spændende oplevelser med køretøjsinteresserede venner og veteraner fra D-dag. Og naturligvis også om de mange historiske, tekniske detaljer om de mange veterankøretøjer, vi så! De særligt interesserede er velkomne til at henvende sig til Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening. Men en ting var virkelig sjovt og positivt: Under opholdet i Frankrig blev vi opsøgt af tre bornholmere, en modeljernbanehandler og hans kone fra Vesterbro, en landmåler med sin søn fra Varde, og flere andre, der havde set os på TV. Så omtale i medierne er bestemt positivt for interessen for vort arbejde med militærhistoriske køretøjer. 13

14 Til slut vil jeg tilføje, at det hver gang har været en ubeskrivelig og minderig oplevelse at være med til årsdagen for invasionen, men vi må vel se i øjnene, at det er ved at være sidste gang, veteranerne er i stand til at møde hinanden, da mange af dem jo nu er over 80 år! K. Brink-Larsen Tidsskriftet Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening kan læses på Det Kongelige Garnisonsbibliotek, og på bibliotekets hjemmeside er der under tidsskrifter link fra tidsskriftets titel til foreningens hjemmeside. Nogle af foreningens køretøjer (to x JEEP og en CHEVROLET) kan i øvrigt ses på Kastellet i København den 31. oktober, hvor der er Åbent Hus. Ved samme lejlighed er der også mulighed for at kigge ind på Garnisonsbiblioteket, hvor man kan se foreningens tidsskrift og mange andre interessante skrifter. Red. Materiel til fremtidens forsvar I fortsættelse af foranstående artikel med vægt på materiel, der blev anvendt under 2. Verdenskrig, skal her peges på, at der er sket en stor udvikling med hensyn til det materiel, som jf. det nye forsvarsforlig planlægges anskaffet de kommende år. I dette nummer om det, der skal indkøbes til Hæren: I 2006 skal der anskaffes infanterikampkøretøjer til erstatning for den gamle M113 pansrede mandskabsvogn. Det nye køretøj skal være af en type med bedre beskyttelse og mobilitet samt og det er nok den afgørende forskel en bedre bevæbning (f.eks. tårn med kanon eller maskinkanon), så der kan kæmpes fra køretøjet. Endvidere skal spejdersektioner og eskortesektioner have pansrede patruljekøretøjer. I 2007 tager man fat på endnu et dyrt projekt: Nye opklaringskøretøjer med både våbenplatforme og sensorer, så Hærens opklaringskapacitet bliver langt mere moderne og fleksibel, end man kender den i dag. Også mulighederne for at føre hærens enheder bliver forbedret: Der skal allerede i 2005 anskaffes moderne kommunikations- og netværkssystemer, så danske enheder kan udveksle informationer med de udenlandske enheder, der skal samarbejdes med. Sådanne systemer er meget komplekse og bærer navne som f.eks. Battlefield Management Systems, Friendly Forces Identifier, Ground Information Systems og GPS-udstyr. Ovenstående er et redigeret pluk fra HOK- og HMAK-bladet Hærnyt (nr. 2 fra 2004), hvor der findes en 12 sider lang serie temaartikler om det nye forsvarsforligs betydning for Hæren. Bladet kan hentes på Garnisonsbiblioteket, der også har enkelte blade om de to andre værn. Red. 14

15 Ny bog af historikeren Ib Nordby Det glemte mytteri: Soldatermytterierne i 1953 (Syddansk Universitetsforlag 2004) Denne forenings medlemmer har en gennemsnitsalder, der sandsynliggør, at de fleste har en men sikkert noget falmet fornemmelse af, at Hæren i 1953 oplevede nogle skelsættende begivenheder, nemlig mytterier i et betragteligt antal af garnisonerne. Men hvad skete der egentlig? Ib Nordbys seneste arbejde kaster et grundigt lys over begivenhederne: Bogen giver et kort overblik over de udenrigs- og forsvarspolitiske forhold, der førte til mytterierne, beskriver grundigt, hvad der skete i de fire garnisoner, hvor hovedbegivenhederne udspilledes, samt har mere kortfattede beskrivelser af begivenhederne i fire andre garnisoner. Det retslige efterspil, dagspressens behandling af mytterierne samt det indenrigspolitiske tovtrækkeri om ansvar og holdninger behandles grundigt og med et væld af relevante citater! Ikke mindst de mange citater, de over 160 noter, over ti bilag og gengivelser af avisartikler samt det alfabetiske personregister med henvisninger til omtale af 63 personer hæver den velskrevne og koncentrerede bog op på et fagligt niveau, der gør forfatteren ære. Den vil uden tvivl bringe mange af vi gamle soldaters indtryk af forholdene først i 1950erne bedre på plads! Ib Nordby behandler naturligvis også kommunisternes rolle i forbindelse med mytterierne. Men det kan I jo selv læse om! Bogen er udgivet på Syddansk Universitetsforlag her i slutningen af august. Den er på 147 sider. I boghandelen kan den købes for kun 175 kr. (ISBN ). For god ordens skyld skal det lige tilføjes, at Ib Nordby er medlem af Sydjyske Kreds og har indtil pensionering i 1974 gjort tjeneste i et antal jyske garnisoner samt ved Let Sektion ved Infanteriskolen på Kronborg. Han er cand.phil i historie, og har i perioden 1990 til 2001 udgivet fire andre bøger (se side 9) med beskrivelser af danske og udenlandske forhold i forbindelse med 2. Verdenskrig. Red. 15

16 Om bladet Indlæg i bladet: Selvom bladets hovedformål er at formidle oplysninger til medlemmerne om de forskellige kredses aktiviteter, kan der når pladsen tillader det optages indlæg fra enkeltpersoner. Sådanne indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORDS). Da sådanne indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes de sendt i god tid, så der er ca. en uge til sammen at bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig naturligvis ret til at forkorte teksten. Redaktion m.v.: MEDDELELSER udgives seks gange pr. år: Primo januar, marts, maj, juli, september og november af FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på resp. kredsformænds og andre bidragsyderes ansvar. Eftertryk kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Redaktion: Oberstløjtnant Svend C. Volden, Orgelvej 1, 4200 Slagelse. Telefon: s foretrækkes og sendes til både den private adresse og til KGB-adressen Foreningsmeddelelser, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den nedenfor anførte tidsfrist. Næste nummer: Bidrag til nummer 138 skal være redaktionen i hænde senest 20. oktober Det pågældende blad forventes fordelt først i november. Henvendelse om ekspedition og fordeling: Major Flemming Holmgreen Rasmussen. Telefon , Tryk: Lokalkalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster, Teglovnsvej 25, Postboks 163, 4100 Ringsted 16

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 148 Juli - August 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 138 November - December 2004

FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 138 November - December 2004 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER Nr. 138 November - December 2004 Læs om : - Landsformandsskiftet i december (s. 2) - Stiftelsesfesten

Læs mere

FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 131 September-Oktober 2003

FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 131 September-Oktober 2003 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER Nr. 131 September-Oktober 2003 Læs om: - Kredsenes aktiviteter i sensommeren og i nogle

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tag med til Belgien til løb. 2. Klubmesterskab 2014. 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 NYHEDSBREV 20-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Absolut sidste chance!!! 2. Klubmesterskab 2014 3. Tilmelding til Vättern Rundt 2015. NU! 4. HJÆLP til Herlevugen! 5. Tønder/Bov turen 2014 6. Efterårets motionsløbstilbud

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

1864 Lærervejledning og aktiviteter

1864 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 142 Juli - August 2005 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 126 November December 2002

FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 126 November December 2002 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB. MEDDELELSER Nr. 126 November December 2002 Dødsfald Niels-Aage Rye Andersen, 5. juli 1922 24. august

Læs mere

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Nr. 4. Oktober kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Billedet er godt nok brugt før men stoltheden over en god serie lever

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Fremmødt: Bethina, William, Bjarne Andreasen, Pauli, Gunner M, Leif C, Jan Lundkvist, Max Mortensen, Niels Erik Graversen, Troels Christensen, Eva Christensen,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 144 November - december 2005 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Husk nu! Tag med på snaphanetur. Foreningen Svend Gønge. Seneste Nyt nr. 24 Stiftet onsdag den 12. juni 2008 Foreningen Svend Gønge

Husk nu! Tag med på snaphanetur. Foreningen Svend Gønge. Seneste Nyt nr. 24 Stiftet onsdag den 12. juni 2008 Foreningen Svend Gønge Foreningen Svend Gønge Seneste Nyt nr. 24 Stiftet onsdag den 12. juni 2008 Foreningen Svend Gønge Juni 2010 Pro honore patriae Husk nu! Det er jo på lørdag og søndag, at vi skal på det gigantiske og exorbitante

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Tilmeld dig de nyeste arrangementer

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Tilmeld dig de nyeste arrangementer HK SENIOR 1 Program for efteråret 2016 Udgivet af: HK Hovedstaden JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Tilmeld dig de nyeste arrangementer

Læs mere

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub

Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings. Seniorklub Nørre-Rangstrup Herreds Landboforenings Seniorklub Program for 2017 Højskoledag på Agerskov ungdomsskole onsdag den 22. februar. Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.15 Foredrag ved journalist, foredragsholder og

Læs mere

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok!

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Nr. 3. juli kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Læs mere side 5! Skytten nr. 3, juli kvartal 2011 Side 2 Bestyrelsen Her finder du også en

Læs mere

SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB

SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB 21. maj Farm Festival SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB 24. maj Sommerudflugt 28. juni Aftenudflugt 31. august Cirkusrevyen 2. september Anders Agger 19. september Inger Støjberg 3. november Henrik Stubkjær 22.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010:

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Vi ankom i går eftermiddags efter en udramatisk tur, som dog bød på en frisk samarbejdsopgave nemlig at proppe otte skytter og en træner ind i

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen?

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Kopiside 4 Break 3 - Historisk baggrund Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Josefine Ottesens roman om Helgi Daner er ikke bare ren fantasi. Flere af hovedpersonerne er kendt som

Læs mere

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup.

Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Referat af FOUAT repræsentantskabsmøde onsdag den 22. april 2015 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, Højstrup. Mødet blev indledt med en hurtig præsentationsrunde. På formandens forslag blev oberstløjtnant

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 147 Maj juni 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og meddelelser

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne.

Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne. Priser fra Dragonfonden Carl Åkerlund, pensioneret kaptajn fra Jydske Dragonregiment Carl Åkerlund har påtaget sig en række frivillige, ulønnede tillidshverv i forbindelse med Flagdagen ved Jydske Dragonregiment,

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009. Den Kongelige Livgarde. Garderkasernen

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009. Den Kongelige Livgarde. Garderkasernen Program Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009 Den Kongelige Livgarde Garderkasernen 12. 15. maj 2009 Velkomst Det er Den Kongelige Livgarde en glæde og ære at være værter ved Forsvarets Mesterskab

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Seniorklubben 3F Midtjylland

Seniorklubben 3F Midtjylland Seniorklubben 3F Midtjylland Program for året 2016 Tirsdag den 19. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Tirsdag den 26. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Foredrag: V/ Kurt Jørgensen. Emne: Befrielsen.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere