Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted"

Transkript

1 Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr december 2006

2 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december, - uddeles til alle husstande i Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted. Forsiden Når bladene falder, bliver dyrene mere synlige i naturen. Her har Jens Larsen, Ravnshøj, portrætteret ræven i gang med at holde sin pels ren. Redaktion - Alice Schneider, Skærum, - Orla Thomasberg, Ravnshøj, - Linda Rath, Skærum Kirkeby, - Jørgen Steengaard, Ravnshøj. Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller afleveres til: Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby, - Tlf.: eller på Stof til næste nummer skal være indleveret fredag den 2. februar Indhold Fra redaktionen...3 Tilløb til energikrise...4 Skærum Sogneforening...8 Lokal-kalenderens faste arrangementer...10 Lokal-kalenderens øvrige begivenheder...12 Distriktsudvalget...14 Tak for lån...16 Borgernes Hus...18 Ravnshøj-Nyt...18 Skal Ravnshøj IF og Kvissel IF sammenlægges?

3 Hva sker der med Fællesvirke Vest? Med det nye Distriktsudvalg er nærdemokratiet for alvor kommet til oplandet - det er i alt fald hvad vi forventer. Har Fællesvirke Vest så udspillet sin rolle? Vi må se, hvad tiden bringer - hvad generalforsamlingen mener om sagen - det må være det rette forum, der skal afgøre det. Set fra min side så vil der forsat være behov for at foreninger med mellemrum mødes og udveksler synspunkter - dialog er vejen til ideer og udvikling. Og så må vi ikke glemme Skråen, som jo også er en vigtig opgave for Fællesvirke Vest. Her ved årets slutning vil vi gerne rette en tak til dem, der trofast møder op og står for at folde og pakke Skrå-en, så bladet kan komme ud til læserne. - af redaktionen, Jørgen Steengaard 3

4 Tilløb til energikrise - af Bjarne Haugaard Madsen Den 28. juni 1723 indgav mons. Claus Pedersen, fuldmægtig ved Knivholt gods, på vegne af godsejer Hans Arenfeldt til Knivholt og Christopher Mumme, sognepræst i Åsted og Skærum sogne, stævning mod en lang række af borgerne i Åsted. De formastelige havde tilladt sig at grave tørv til eget forbrug i en tørvegrav anlagt ved søen i Åsted. Der blev på stedet nedlagt forbud mod at fjerne de allerede gravede tørv, som stadig befandt sig i området, samt mod at fortsætte tørvegravningen i fremtiden. Begivenhederne fandt sted før de store landboreformer senere i århundredet. Så at sige al jord og alle bygninger overalt i landet tilhørte et eller andet gods. I Åsted så det ikke anderledes ud. Beboerne var fra en side af fæstere, hvad enten de beboede en gård eller blot et lille hus med en ussel plet jord. Fæstebrevene, der gav beboerne retten til boligen og dyrkningen af jorden, pålagde dem en række forpligtelser: så som et antal årlige arbejdsdage på godset, betaling af fæsteafgift i kontanter og/eller naturalier, vedligeholdelse af de fæstede bygninger med mere. Pligterne var mange og rettighederne var få. Det var således på det strengeste forbudt at fælde træer i godsernes skove. Herom vidner en lang række af tilfælde, hvor det kunne komme så vidt, at fæsteren blev sat fra gården, hvis han blev afsløret i at have forgrebet sig på et par træer. Men hvad skulle folk så fyre med - hvordan skulle de kunne lave mad og holde varmen i de uisolerede rønner i de kolde vintre? Det var tilladt at samle nedfaldne grene i skovene, og desuden kunne man slå lyng på hederne og fyre med denne, men lyngen skulle også bruges til vinterfoder til kreaturerne. Men tørvene da, hvem havde ejendomsretten til dem? Området omkring søen var landsbyens fælled, det vil sige fælles jord, men da beboerne ikke selv ejede jord, kan der ikke herske tvivl om, at fælleden tilhørte, dem, der havde rejst sagen. Men, det ser ud til, at godsejerne har været uvidende om, at tørvejorden eksisterede, - i modsat fald ville der være taget højde herfor i fæstebrevene. Men nu tog begivenhederne fart. Jørgen Bille til Ellinggaard og Lengsholm samt Steen Hondorph Arenfelt til Lerbæk og Skaarupgaard hører om sagen, og da de også ejer jord i Åsted, stævner de ligeledes Åsted-boerne for at få en bid af kagen. Det kan ikke være mange, der gik ram forbi, de var der alle sammen: Niels Christensen i Bjørnsgaard, Christen Nielsen i Krogen, Jens Nielsen i Søndergaard, Peder Jensen, Christen Horn, Laurs Pedersen, Kirsten Pedersdatter, Sidsel Torsdatter, Morten Væver og så videre. 4

5 Selv degnen Rasmus Galskyt, der tilmed bar titlen Sr. (seigneur) blev sigtet. Rettens første skridt var at udpege Stygge Svendsen af Købstrup, Christen Sørensen i Skaftved, Christen Sørensen i Annexgaarden i Gærum og Gregers i Sveje til at syne tørvegravene. Der stævnes også en række vidner: Steffen Nielsen i Lindetskrog, Peder i Myrslottet, Jens Nielsen i Åsted, Michel Jensen i Ravnsholt, Laurs Pedersen i Faurholt med flere. Synsmændene aflagde rapport den 8. juli De gravede tørv blev opregnet i læs, Christen Bjørnsgaard havde således 8 læs liggende, Kirsten Pedersdatter 7 læs, Anders Vestergaard 8½ læs, Sissel Christensdatter 5 læs og så fremdeles. Præstegaarden toppede listen med hele 22 læs, medens Maren Andersdatter og Christen Horn havde henholdsvis 1½ og ½ læs. Det kan forekomme mærkeligt, at der blandt de sigtede var kvinder i en sådan sag, formodentlig har det drejet det sig om enker, ellers var kvinderne temmelig anonyme i den tid. Rapporten omfattede desuden en opmåling af selve mosen samt en redegørelse for, hvad der var af spor efter såvel den nyligt foretagne som tidligere års tørvegravning. Direkte adspurgt havde flere heriblandt til stor forargelse etatsråd Billes egen tjener - indrømmet og vedgået at have fortaget tørvegravning og været med til at 5

6 Fødselsdag Fætter-kusine-fest Bryllup Konfirmation Barnedåb Jubilæum ÅRETS SUPERTILBUD Du har nu mulighed for at leje Kvissel Fritidshus til diverse familiefester og sammenkomster. Huset ligger i naturskønt område og indeholder: En stor, lys, nyrenoveret sal med plads til 60 personer. Køkken med alt i service samt hårde hvidevarer. Henvendelse til: BJARNE NIELSEN MEJLINGVEJ 27, KVISSEL

7 anlægge tørvegravene. Som forsvar fremførte Åsted-boerne, at der i Åsted fælled ikke fandtes andet vand end det, der forekom i søen og i tørvegravene, og at det i tørre perioder kunne knibe med vandstanden. Vandet var jo en nødvendighed til kreaturerne og måske også i en vis udstrækning til brug for husholdningerne i øvrigt. Tørvegravningen blev derved en metode til at sørge for, at der kunne samles tilstrækkeligt med vand. Hvordan reagerede de gode Åstedfolk så på sigtelserne og på udsigten til en vinter uden tørv? Var de brødbetyngede, harme eller måske direkte trodsige og oprørske? Tilsyneladende tager de sagen stille og roligt, de havde nemlig handlet i god tro. Der gøres da heller ingen forsøg på at benægte noget. Sagen får da også en afslutning uden nævneværdige konsekvenser for de sigtede. Den 23. august 1723 fandt retten det bevist, at der siden Arilds tid har været gravet tørv i Åsted bys fælles mose, dog skal de bymænd, der senest har gravet tørv, af hensyn til kreaturerne kaste gravene til. Tørvegravningen havde altså fundet sted så længe, at Åstedfolkene havde vundet hævd herpå, selv om jorden givetvis juridisk set ikke tilhørte dem. Hermed blev såvel denne som fremtidige vintres brændsel altså reddet, og en energikrise undgået. Man kan sige, at det var en klog dom, idet herremændene og præsten, der havde rejst sagen i hvert fald delvis undgik at tabe ansigt i og med, at det blev påbudt, at gravene skulle jævnes ud efter brug. Man kan måske undres over præstens rolle i denne sag. Men sagen var, at Mumme selv ejede jord ved søen (gården Mummetoften er opkaldt efter ham). Desuden ejede kirken ud over præstegården to mindre ejendomme i området. Så præsten har absolut haft part i sagen. Men hvordan bekom det sognebørnene, at deres præst på den måde lagde dem hindringer i vejen med hensyn til at sikre sig vinterens brændsel? Ikke nok med, at han stod last og brast med herremanden, han opførte sig jo nærmest som herremand! Og hvem ved måske var det ham, der som lokal mand havde gjort herremanden opmærksom på, at tørvegravningen foregik lige uden for kirken? Mon ikke mange af kirkegængerne under den følgende søndags gudstjeneste, til stor irritation for præsten, har siddet med et lille sigende smil? Svarene er for længst gået i glemmebogen, men givetvis har sagen ikke været befordrende for forholdet mellem menighed og præst i tiden her efter. Når man kører gennem Åsted i dag, er der ikke meget tilbage af søen, og man kan tænke, at det var stor ståhej for ingen ting, men dengang har det været en sag af absolut vital betydning. Kilde: Protokol for Horns og Vennebjergs herredsting. 7

8 Skærum Sogneforening - af Alice Schneider, bestyrelsen Spissammenaften. 27. oktober havde Sogneforeningen inviteret til spissammenaften i Borgernes Hus i Skærum. Der var en rigtig god og fornøjelig stemning med deltagelse af 46 voksne og 28 børn. Maden, der var tilberedt af Monika Nielsen og Jette Bertelsen smagte rigtig, rigtig godt. Mens de voksne samlede sig om kaffen, fik børnene vist tegnefilm, hvilket de fandt sjovt. Der var også for de voksne, der kendte til Skærum og omegn, en konkurrence lavet af "Det Bette Arkiv". Den handlede i år om gamle stednavne, som er på vej til at blive glemt. Det var et vellykket arrangement, og vi ser fem til en gentagelse til næste år. Foredrag i Skærum Den 7. november havde Skærum Sogneforening besøg af kørestolsbruger Jens Petersen fra Sønderjylland som fortalte om livet set fra en anderledes øjenhøjde. Det var en god oplevelse for de ca. 20 mennesker, der var mødt op, at høre om en mand, der med livsmod og på en lidt galgenhumoristisk måde kunne fortælle om at være handicappet efter en arbejdsulykke siden

9 Dybro Juleland Midt i Skærum by Dybrovej 30, Skærum, 9900 Frederikshavn - åbent tirsdag til søndag fra kl Besøg den hyggelige julestue på den gamle gård fra 1836, hvor det myldrer med store og små nisser. - Her finder du også kravlenisser, julepynt, adventskranse, juledekorationer, dekorations-materiale, lys i mange udformninger, lysestager, kort, bånd og meget mere. Der er kaffe, the, chokolade, gløgg, sodavand og æbleskiver, - og masser af plads, hvor I kan sidde og hygge jer. Stort udvalg i nobilis- og normannsgran til juletræer og pyntegrønt. Tag med juletraktoren i skoven og fæld selv dit eget juletræ. Aktiviteter i Juleland: Bolche fremstilling. Filtning. Lav adventskranse og dekorationer med hjælp fra dekoratør. Se datoer i dagspressen. Vi holder åbent til og med 23. december. Mandag lukket Foreninger, selskaber, familie-, klasse- og firmaudflugter er velkomne - også om aftenen. Ring og aftal en tid. - ved NINNA BOISEN Tlf

10 Lokal-kalenderen Faste arrangementer Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv Kælderen under Ravnshøj skole. Åbent: september-maj: Hver torsdag kl , Juni-august og i skoleferierne er arkivet lukket. Skærum Lokalhistoriske Arkiv Borgernes Hus, forhuset, 1. sal. Åbent: september-april: Onsdage i ulige uger kl , maj-august: 1. onsdag hver måned kl , samt efter aftale på tlf Kvissel Idrætsforening - håndbold - se evt. ændringer på infokanalen eller på Mandag Pige lilleput (96-97) Pige puslinge (94-95) Drenge puslinge / Drenge (94-95 / 92-93) Dame senior (kun lige uger) Herre ynglinge Onsdag Nybegyndere (00-02) Mini (98-00) Pige puslinge (94-95) Drenge puslinge / Drenge (94-95 / 92-93) Dame senior Torsdag Herre ynglinge Kvissel Gl. Station - Modeljernbanen Hver onsdag kl Alle er velkomne. Sportens venner, Ravnshøj Præmiewhist hver onsdag kl i Væksthuset. 10

11 KFUM-spejderne Ravnshøj/Skærum Skærum - Bævere og Ulve hver onsdag fra kl Ravnshøj - Ulve hver torsdag fra kl Ravnshøj - Spejdere hver mandag fra kl Ravnshøj Centret Hver mandag: Gymnastik. Første tirsdag i måneden: Nørkleklub. Anden tirsdag i måneden: Håndarbejde til "Bazaren". Tredie tirsdag i måneden: Banko. Alle over 60 år er velkomne. Sidste tirsdag i måneden: Gudstjeneste. Hver onsdag: Kortspil og diverse aktiviteter. Hver torsdag form.: Torsdags-chancen. Kvissel Pensionistforening Forårssæsonen starter den 8. januar. Mandage i lige uger: Hyggeeftermiddag i Fritidshuset. Tirsdage i ulige uger: Line-dance i Fritidshuset. Ravnshøj Gymnastikforening: Tirsdage i gymn.sal: Spring - Fra 1.kl. og opefter kl "Krudtugler". Piger 4 år t.o.m. bhv.kl. - kl Effect kl Tirsdage i hallen: Motionshold M/K kl Onsdage i gymn.sal: Dagmotion kl "Springlopper". Drenge 4 år - bhv.kl. kl Torsdage i gymn.sal: Forældre / barn - ca. 2-4 år kl Kids-aerobics - Fra 1.kl. og opefter kl MBL (mave-baller-lår) M/K fra 16 år kl Husk at meddele redaktionen, når der er ændringer i jeres faste arrangementer, så ingen går forgæves. Se adresse og telefon på side 2. Redaktionen kan ikke påtage sig at rette i de faste arrangementer, hvis ikke foreningerne selv henvender sig. 11

12 Lokal-kalenderen Øvrige begivenheder 11. december Kvissel Pensionistforeningens juleafslutning med bankospil. 14. december 2006, kl Aasted præstegård Vi synger julen ind sammen med deltagere fra sangkor. Arrangør: Menighedsrådene. 17. december 2006, kl Skærum Borgernes Hus holder juletræsfest for børnene. 19. december 2006, kl Ravnshøj Julehygge i Væksthuset - Ravnshøj Gymnastikforening. 28. december 2006, kl Kvissel Børnenes juletræ på stationen - tilm. senest 27/12 kl. 12 på Arrangør: Kvissel borgerforening. 19. januar 2007, kl Åsted præstegård Natur og grønne områder i Ny Frederikshavn kommune - ved Bo Storm. Arrangør: Menighedsrådene. 26. januar 2007, kl Skærum Ølsmagning v/ Jacob Gislund. Tilmelding senest 19/1 på Arrangør: Skærum Sogneforening. 31. januar 2007, kl Åsted præstegård Fra ærkekøbenhavnerdreng til landbrugsassistent - ved Jens Danielsen. Arrangør: Menighedsrådene. 06. februar 2007, kl Skærum Fællesvirke Vest afholder generalforsamling i Borgernes Hus. 06. februar 2007, kl Kvissel Kvissel borgerforening afholder generalforsamling på den gl. station. 9. februar 2007, kl Åsted præstegård Fra tørvedreng til prædikestol - foredrag ved Mads Harder, Hasseris. Arrangør: Menighedsrådene. 13. februar 2007, kl Skærum Skærum Sogneforening afholder generalforsamling i Borgernes Hus. 12

13 22. februar 2007, kl Kvissel Gule ærter og efterfølgende generalforsamling i Pensionistforeningen. 28. februar 2007, kl Åsted præstegård En sjov kristen én - ved Hans Søren Dahl, kendt fra Café Hack. Arrangør: Menighedsrådene. 14. marts 2007, kl Åsted præstegård Syng sammen - fra den nye højskolesangbog - ved Jørgen Nabe Nielsen. Arrangør: Menighedsrådene. 18. marts Ravnshøj Gymnastikforeningens opvisning og afslutning. Arrangør: Ravnshøj Idrætsforening. Datoer længere frem kan findes på internet-kalenderen: Her kan du også finde arrangementer, der er planlagt og annonceret efter Skrå-ens udgivelse og derfor ikke er med her. Brug også lokalnettet til at profilere din forening eller virksomhed. Annoncer i Skrå-en - af redaktionen Annoncepriser ¼ side koster 220 kr. for 1 år. - ½ side koster 380 kr. for 1 år. Helsides- og enkeltannoncer aftales med kassereren. Tegning af nye annoncer kan ske ved henvendelse til kassereren for Fællesvirke Vest Anne Mette Holm, Vestermarksvej 37, Kvissel, 9900 Frederikshavn Tlf.: Ændring af eksisterende annoncer kan ske ved henvendelse til Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby, 9900 Frederikshavn Tlf.:

14 Distriktsudvalget - af redaktionen Så fik vi valgt repræsentanter til det nye kommunale Distritksudvalg. Med hele fire personer fra vores opland må man sige, at vi bliver godt repræsenteret. Skrå en iler med et tillykke og god arbejdslyst til: Bent Nygaard Olesen, valgt i Skærum / Trøderup Ove Christensen, valgt i Aasted / Rydal Svend Brassøe, valgt i Kvissel, og Jørgen Steengaard, valgt i Ravnshøj. Lidt om Distriktsudvalget Hvad kan vi forvente os af distriktsudvalget, og hvad er historien bag dette udvalg? Vi vil prøve at besvare disse spørgsmål, så godt vi nu kan, for det er jo et nyt udvalg - og det er helt uvant for kommunen at skulle have et formelt talerør for hele oplandet. Historien bag udvalget begynder faktisk i vores eget lille opland. For mere end et år siden nedsatte Fællesvirke Vest en arbejdsgruppe som skulle forsøge at skabe et samarbejde med alle landdistrikter i den nye Frederikshavn BORGERNES HUS Skærums kultur- og forsamlingshus Udlejes hele året store lyse lokaler. Nye borde alt i porcelæn og bestik. Køkkenet har alle faciliteter med ny opvaskemaskine. Tlf. nr

15 Kommune. Til arbejdsgruppe meldte sig Anne Mette Holm, Ove Christensen og Jørgen Steengaard. Gruppen fik kontakt med borgerforeninger i Skagen og i Sæby. Arbejdsgruppen blev udvidet og målet stod klart: Der skal etableres et Fællesråd som samler oplandets interesser i forhold til kommunen. Formålsbeskrivelser og meget andet blev udarbejdet. Der blev afholdt borgermøder, og kommunen kom på banen. Det nye byråd besluttede at nedsætte et Distriktsudvalg (sådan kom det til at hedde), som skal beskæftige sig med forhold der vedrører oplandet. Arbejdsgruppen holdt møder med kommunen - og alle arbejdsgruppens ønsker blev imødekommet, både med hensyn til, hvad distriktsudvalget skal beskæftige sig med - og hvor mange der fra oplandet skal sidde i udvalget. Det blev til 26 personer - stort set svarende til antallet af oplandsbyer - samt tre politikere. Hvad bliver så Distriktsudvalgets opgave? Hovedopskriften for udvalget er, at det skal være bindeled mellem oplandsbyer og Byrådet, og skabe dialog og samarbejde om kommunens politik for oplandet. Gennemgående ord er dialog og samarbejde. Men hvad er det så, der skal samarbejdes om? Kort kan det siges med tre ord: Udvikling, livskvalitet og hensyn. Udvikling spænder vidt. Lige fra erhvervsudvikling og turisme til nye aktiviteter. Et godt eksempel ser vi i Ørtoft, hvor man ved hjælp af bl.a. EU-midler har etableret et klatrecenter - til gavn for de unge - men det har sandelig også trukket mennesker til den lille by. Livskvalitet kan forstås bredt. Det kan f.eks. handle om, at der er pasningsmuligheder til børnene, og at man kan bo og handle, når man bliver ældre. At der som eksempelvis i Lyngså er lavet et grønt, blomstrende område med bænke ved åen, hvor man kan mødes til en lille snak om hverdagens fortrædeligheder. Hensyn handler om at man socialt er noget for hinanden - i eksempelvis foreninger, - at man vogter over miljøet og værdierne i naturen. De eksempler, der er nævnt, stammer fra Sæby. Her har man med kommunale og EU-midler sat mange givtige projekter i søen. Det håber vi også bliver tilfældet i vores nye kommune. Det ser ud til, at der vil tilfalde EUmidler til vores område - og så må vi arbejde for, at der også afsættes kommunale midler til oplandet. 15

16 Tak for lån - af spejderlederne i Skærum, indsendt af Jesper Mygind Endelig skete det. Overnatning i spejderhytten sammen med spejderkammeraterne og, nå ja, spejderlederne. Spejderne i Skærum holdt deres halvårlige spejderweekend. Med hensyn til antallet af spejdere og køjepladser i spejderhytten blev de, som i foregående år, delt op i bævere og ulveunger. Det giver klart mere ro for børnene og mere tid til det enkelte barn. Forventningsfulde stod bæverne, om fredagen, klar til overnatning. Her skulle overnatning tages bogstaveligt. Når vores spejdere skal overnatte, behøver lederne ikke bede børnene om at rigge deres køjer. De ville vælte ind, hvis de kunne, for at gøre klar til natten. Der er mange hensyn at tage til, hvem der skal sove hvor, og til sidst går det, når børnene har gjort brug af kompromisets kunst. Og nu hvor vi taler om at sove. Børnene må have haft en hård uge. De gik i seng mellem kl.10 og 11 og faldt i søvn hurtigt, til dels hjulpet på vej af Jespers traditionsrige bog: Desmerdyret Rikki Tikki Tavi. Aftenen gik med leg, bål, snobrød og de pligter der følger med, når mange er sammen. Børnene kan og vil godt, når de bliver spurgt. Andreas Larsen og Andreas Mygind meldte sig frivilligt til at tage opvasken. Det er dejligt med hjælp, også selv om de ikke kunne nå op til bordet. Det er jo hele tanken ved det, vi laver. Næste morgen skulle vi have været på tur og opleve naturen. Et gevaldigt uvejr holdt os dog hjemme et par timer. Uhyggeligt og alligevel lidt spændende. Hele flokken stod tæt sammen i læ af hytten for regnen. Da torden var ovre, indbød det våde græs, til det børn er gode til - kure i græsset ned af bakken er altid sjovt, og jord med masser af vand giver det dejligste mudder, lige til at kaste på hinanden. Efter vejret klarede op blev det til en lille tur i de nærmeste omgivelser. Her blev talt, kigget på naturen og smagt på hyldebærrene. Høsten af efterårets afgrøder blev desuden samlet ind til brug ved høstgudstjenesten om søndagen. Lørdag var skiftedag og Lone udtalte med entusiasme: Så er vi klar igen. Som ved bæverne for ulveungerne ind for at gøre klar til natten. Ulveun- 16

17 gerne skulle af sted. Men hvorhen? Gætterierne var mange. Af sted gik det mod Øntoft ved Sæby, hvor der ventede et 10 meter højt tårn, der skulle bestiges. Faktisk var der 3 tårne med forskellige sværhedsgrader, og hvis man nåede toppen, skulle man ringe på en lille klokke. Her skulle børn og voksne overvinde deres egne grænser. Bare det at hænge nogle få meter over jorden, kan i sig selv være skrækindjagende. Alle havde en god oplevelse og fik udfordret sig selv. Der var sikkerhedsinstruktører på, og efter et par timers klatring var det godt at komme hjem til den varme mad. Om aftenen var der hygge om bålet, hvor Hanne gik i gang med sin klare sangstemme, og snart fulgte flere med. Leg i mørket med lommelygterne er også altid populært. Også ulveungerne gik forholdsvis tidligt i seng og igen en rolig nat for de voksne. Det er ikke sket før, at begge hold faldt så tidligt i søvn. Søndag skulle hytten og området ryddes op før afgang til høstgudstjenesten i Skærum Kirke. Vejret var det bedste sensommervejr, og da kirken er i gåafstand, lagde hele flokken ud i rask trav. Spejderne var med til at lægge de indsamlede efterårsafgrøder frem, og det var en stemningsfuld høstgudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe. Det var nogen trætte og tilfredse spejderledere, der klarede det sidste og nød en meget stille og rolig frokost, før de også skulle hjem. Gitte sørgede som sædvanligt fortrinligt for den gode kost til hele spejdergruppen. Uden dig ville der ikke være nogen helte blandt os. En stor tak til Daniel der igen havde stillet sig selv og bil til rådighed, så vi kunne komme rundt. Og til jer forældre: Tak for lån af jeres dejlige børn. Gammel Dans(k) - til fest Familiefest - Firmafest - foreningsfest Spillemænd + danseleder tager publikum med på dansegulvet til danse og musik fra den gamle, danske tradition. Festligt og sammenrystende I får Jer rørt og samler ekstra appetit. Kontakt Mogens Holm på

18 Borgernes Hus - af Bent Nygaard Olesen, bestyrelsen Loppemarkedet den 29. oktober var en succes med besøgende. Der blev handlet flittigt, og loppemarkedet lukkede med et pænt resultat. Bankospillet den 3. november havde 110 deltagere, og der blev spillet om 113 sponserede gaver, så der var gode chancer for gevinst. Huset vil hermed gerne rette en tak til sponsorerne. Renovering af Huset Borgernes Hus har modtaget kr. fra kommunen til renovering af Huset. Pengene vil først og fremmest blive brugt på energibesparende foranstaltninger, herunder udskiftning af oliefyr, efterisolering og ny tagbeklædning. Se kommende arrangementer i Lokalkalenderen og på Ravnshøj-Nyt - af Jørgen Steengaard, Borgerforeningen Byggeri i Ravnshøj Tæt på Ådalen i kvarteret omkring Hanetoften ligger der i bakkerne det skønneste område, som blev solgt til et byggefirma i Hjørring. Der skulle bygges andelsboliger. Byggeplanerne og husenes udseende gav anledning til megen debat, og nu er planerne skrinlagte. I stedet sker der en udstykning til parcelhuse. Høj hastighed - et problem mange steder. Målinger af hastighed viser, at der mange steder køres for hurtigt. Det gælder f.eks. på Hjørringvej gennem Ravnshøj. Her har Amtet lavet indsnævring af vejen både øst og vest for byen samt et vejbump ved Troldehøj. Velkendt er det også, at der køres stærkt gennem Åsted. Kommunen er endelig blevet overbevist og vil nu i kontakt med borgerne. På Møllevej i Ravnshøj arbejder beboerne også på muligheder for at dæmpe farten. Man håber, at skiltning får trafikanterne til at tænke sig om en ekstra gang. 18

19 Vestermarksvej 54, Kvissel - Tlf

20 Skal Ravnshøj IF og Kvissel IF sammenlægges? - af Kristian N. Thomsen, formand, RIF I skrivende stund er vi nu nået ind i november måned, og fodbolden udendørssæsonen er slut for i år. Det blev på mange måder en anderledes sæson, end vi plejer at have. Der har i mange år været samarbejde mellem Ravnshøj IF og Kvissel IF vedr. ungdomsfodbolden. Dette samarbejde fortsatte også i Til gengæld var det nyt, at samarbejdet blev udvidet til også at gælde for seniorfodbolden og hvordan gik det så? Beslutningen blev truffet i sensommeren/efteråret 2005, og her kom vi allerede i tidnød i forhold til at få lov til at lave holdfællesskaber. Det skal nemlig godkendes af JBU, og her var tidsfristerne overskredet. Det lykkedes dog alligevel at få lov til at lave fælles hold gældende allerede fra sæsonen Da vi nu var i tidspres betød det også, at der var praktiske ting, der ikke nåede på plads. Det er dog vores indtryk, at disse opgaver / problemer er løst i løbet af sæsonen, ikke mindst fordi begge klubber har gjort meget for at samarbejdet skulle lykkes. Nu er vi som nævnt nået så langt hen på året, at der har været afholdt evalueringsmøder klubberne imellem. Klubberne er også enige om at fortsætte 20

21 samarbejdet uændret i Det vil sige, at det stadig er 2 klubber, der dog samarbejder på al fodbold. Hermed tilbage til overskriften: Vi har i løbet af året fået mange tilkendegivelser vedr. samarbejdet. Der er delte meninger. Der findes medlemmer givetvis i begge klubber der synes, at det skal forblive 2 klubber, og med hver sin fodboldafdeling. Andre medlemmer har givet udtryk for, at de mener, at klubberne skal tage skridtet fuldt ud, og arbejde hen imod en egentlig sammenlægning. Det er dog en stor beslutning uanset hvad der arbejdes hen imod og derfor har vi i Ravnshøj IF besluttet, at det skal drøftes på den årlige generalforsamling, der afholdes i begyndelsen af 2007 (iflg. vedtægterne senest den 15. februar). Det er ikke nogen hemmelighed, at generalforsamlingen normalt ikke er det store tilløbsstykke. Vi håber dog, at når der kommer så vigtigt et punkt til debat, vil det få flere af klubbens medlemmer byens borgere til at møde op, og give deres mening til kende. Vi synes, at det er vigtigt for bestyrelsen, at have et ordentligt grundlag at arbejde videre på uanset hvad flertallet bestemmer. (forts. næste side) RAVNSHØJ MINIMARKED v/ Preben Bøgeholdt Hjørringvej 222, Ravnshøj 9900 Frederikshavn - Tlf.: TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD 21

22 Vi skal dog understrege, at der ikke kommer nogen endelig vedtagelse af sammenlægning eller ej på den kommende generalforsamling. Punktet bliver taget med til debat, så bestyrelsen eller et udvalg kan arbejde videre ud fra, hvad flertallet giver til kende. Skulle der være flertal for en sammenlægning, er der regler i vores love / vedtægter, der beskriver, hvordan det skal gribes an. Så allerede her en stor opfordring til medlemmer byens borgere: Mød op når Ravnshøj IF kalder til generalforsamling, så bestyrelsen har en ordentlig opbakning til det videre arbejde sammenlægning eller ej. En anden stor udfordring er kommunesammenlægning: Hvordan bliver tilskudsordninger i ny Frederikshavn kommune? Klubben vil deltage aktivt i de møder, der afholdes henover vinteren, så vi kan arbejde aktivt på, at tilskudsordningerne ikke forringes. En evt. nedskæring vil uden tvivl resultere i færre aktiviteter eller større medlemsbetaling og det vil i givet fald komme til at gælde for alle medlemmer små som store. Til slut skal lyde endnu en opfordring til at deltage i debatten vedr. samarbejdet med Kvissel IF. Mød op på generalforsamlingen. Se tidspunktet på infokanalen og i dagspressen. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Ravnshøj Idrætsforening, Kristian Thomsen. 22

23 Installation af hardware og software Gendannelse af mistede data Rådgivning Programmering Hjemmesider Vestermarksvej 48, Kvissel, 9900 Frederikshavn Tlf: Mail: Hjemmeside: 23

24 24

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 65 - juni 2008 Mælkebøtten hedder også Løvetand SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 74 - september 2010

Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 74 - september 2010 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 74 - september 2010 SKRÅ-EN udgives af Fællesvirke Vest udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 91 - december 2014

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 91 - december 2014 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 91 - december 2014 Side SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015 Side SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12 Nyt Fra Huset Nr. 01 årgang 07 Minim veniam Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, quis. Se side 12 Velkommen til det første nummer af det nye spejderblad

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Longomontanus. December 2011. Et stormvejr strøg hen over Lomborg søndag d. 27. november, hvilket kostede byens juletræ en del pærer

Longomontanus. December 2011. Et stormvejr strøg hen over Lomborg søndag d. 27. november, hvilket kostede byens juletræ en del pærer Longomontanus December 2011 Et stormvejr strøg hen over Lomborg søndag d. 27. november, hvilket kostede byens juletræ en del pærer December måneds storme har vist, hvilke enorme kræfter naturen råder over.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 80 - marts 2012

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 80 - marts 2012 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 80 - marts 2012 SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

September 2015 8. Årgang Nr. 3

September 2015 8. Årgang Nr. 3 September 2015 8. Årgang Nr. 3 Pinsetræf i Sverige 2015 Husk: Tilmeldingsfristen den 1. september til legestuen den 26. september 3 4 6 7 7 8 10 11 12 Indhold Bestyrelsens side Præsentation af Lotte Y.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind!

Personale: Vores studerende Stinne i 1.praktikperiode, afslutter sin praktik hos os den 4.11. Vi siger tak for nu og ønsker hende fortsat god vind! En hjemmelavet gave siger meget mere end en færdigkøbt fidus. Den fortæller, at man har brugt tid og kræfter. Den fortæller, det er noget personligt. Den fortæller, at man får for lidt i lommepenge. Citat;

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere