Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted"

Transkript

1 Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr december 2006

2 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december, - uddeles til alle husstande i Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted. Forsiden Når bladene falder, bliver dyrene mere synlige i naturen. Her har Jens Larsen, Ravnshøj, portrætteret ræven i gang med at holde sin pels ren. Redaktion - Alice Schneider, Skærum, - Orla Thomasberg, Ravnshøj, - Linda Rath, Skærum Kirkeby, - Jørgen Steengaard, Ravnshøj. Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller afleveres til: Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby, - Tlf.: eller på Stof til næste nummer skal være indleveret fredag den 2. februar Indhold Fra redaktionen...3 Tilløb til energikrise...4 Skærum Sogneforening...8 Lokal-kalenderens faste arrangementer...10 Lokal-kalenderens øvrige begivenheder...12 Distriktsudvalget...14 Tak for lån...16 Borgernes Hus...18 Ravnshøj-Nyt...18 Skal Ravnshøj IF og Kvissel IF sammenlægges?

3 Hva sker der med Fællesvirke Vest? Med det nye Distriktsudvalg er nærdemokratiet for alvor kommet til oplandet - det er i alt fald hvad vi forventer. Har Fællesvirke Vest så udspillet sin rolle? Vi må se, hvad tiden bringer - hvad generalforsamlingen mener om sagen - det må være det rette forum, der skal afgøre det. Set fra min side så vil der forsat være behov for at foreninger med mellemrum mødes og udveksler synspunkter - dialog er vejen til ideer og udvikling. Og så må vi ikke glemme Skråen, som jo også er en vigtig opgave for Fællesvirke Vest. Her ved årets slutning vil vi gerne rette en tak til dem, der trofast møder op og står for at folde og pakke Skrå-en, så bladet kan komme ud til læserne. - af redaktionen, Jørgen Steengaard 3

4 Tilløb til energikrise - af Bjarne Haugaard Madsen Den 28. juni 1723 indgav mons. Claus Pedersen, fuldmægtig ved Knivholt gods, på vegne af godsejer Hans Arenfeldt til Knivholt og Christopher Mumme, sognepræst i Åsted og Skærum sogne, stævning mod en lang række af borgerne i Åsted. De formastelige havde tilladt sig at grave tørv til eget forbrug i en tørvegrav anlagt ved søen i Åsted. Der blev på stedet nedlagt forbud mod at fjerne de allerede gravede tørv, som stadig befandt sig i området, samt mod at fortsætte tørvegravningen i fremtiden. Begivenhederne fandt sted før de store landboreformer senere i århundredet. Så at sige al jord og alle bygninger overalt i landet tilhørte et eller andet gods. I Åsted så det ikke anderledes ud. Beboerne var fra en side af fæstere, hvad enten de beboede en gård eller blot et lille hus med en ussel plet jord. Fæstebrevene, der gav beboerne retten til boligen og dyrkningen af jorden, pålagde dem en række forpligtelser: så som et antal årlige arbejdsdage på godset, betaling af fæsteafgift i kontanter og/eller naturalier, vedligeholdelse af de fæstede bygninger med mere. Pligterne var mange og rettighederne var få. Det var således på det strengeste forbudt at fælde træer i godsernes skove. Herom vidner en lang række af tilfælde, hvor det kunne komme så vidt, at fæsteren blev sat fra gården, hvis han blev afsløret i at have forgrebet sig på et par træer. Men hvad skulle folk så fyre med - hvordan skulle de kunne lave mad og holde varmen i de uisolerede rønner i de kolde vintre? Det var tilladt at samle nedfaldne grene i skovene, og desuden kunne man slå lyng på hederne og fyre med denne, men lyngen skulle også bruges til vinterfoder til kreaturerne. Men tørvene da, hvem havde ejendomsretten til dem? Området omkring søen var landsbyens fælled, det vil sige fælles jord, men da beboerne ikke selv ejede jord, kan der ikke herske tvivl om, at fælleden tilhørte, dem, der havde rejst sagen. Men, det ser ud til, at godsejerne har været uvidende om, at tørvejorden eksisterede, - i modsat fald ville der være taget højde herfor i fæstebrevene. Men nu tog begivenhederne fart. Jørgen Bille til Ellinggaard og Lengsholm samt Steen Hondorph Arenfelt til Lerbæk og Skaarupgaard hører om sagen, og da de også ejer jord i Åsted, stævner de ligeledes Åsted-boerne for at få en bid af kagen. Det kan ikke være mange, der gik ram forbi, de var der alle sammen: Niels Christensen i Bjørnsgaard, Christen Nielsen i Krogen, Jens Nielsen i Søndergaard, Peder Jensen, Christen Horn, Laurs Pedersen, Kirsten Pedersdatter, Sidsel Torsdatter, Morten Væver og så videre. 4

5 Selv degnen Rasmus Galskyt, der tilmed bar titlen Sr. (seigneur) blev sigtet. Rettens første skridt var at udpege Stygge Svendsen af Købstrup, Christen Sørensen i Skaftved, Christen Sørensen i Annexgaarden i Gærum og Gregers i Sveje til at syne tørvegravene. Der stævnes også en række vidner: Steffen Nielsen i Lindetskrog, Peder i Myrslottet, Jens Nielsen i Åsted, Michel Jensen i Ravnsholt, Laurs Pedersen i Faurholt med flere. Synsmændene aflagde rapport den 8. juli De gravede tørv blev opregnet i læs, Christen Bjørnsgaard havde således 8 læs liggende, Kirsten Pedersdatter 7 læs, Anders Vestergaard 8½ læs, Sissel Christensdatter 5 læs og så fremdeles. Præstegaarden toppede listen med hele 22 læs, medens Maren Andersdatter og Christen Horn havde henholdsvis 1½ og ½ læs. Det kan forekomme mærkeligt, at der blandt de sigtede var kvinder i en sådan sag, formodentlig har det drejet det sig om enker, ellers var kvinderne temmelig anonyme i den tid. Rapporten omfattede desuden en opmåling af selve mosen samt en redegørelse for, hvad der var af spor efter såvel den nyligt foretagne som tidligere års tørvegravning. Direkte adspurgt havde flere heriblandt til stor forargelse etatsråd Billes egen tjener - indrømmet og vedgået at have fortaget tørvegravning og været med til at 5

6 Fødselsdag Fætter-kusine-fest Bryllup Konfirmation Barnedåb Jubilæum ÅRETS SUPERTILBUD Du har nu mulighed for at leje Kvissel Fritidshus til diverse familiefester og sammenkomster. Huset ligger i naturskønt område og indeholder: En stor, lys, nyrenoveret sal med plads til 60 personer. Køkken med alt i service samt hårde hvidevarer. Henvendelse til: BJARNE NIELSEN MEJLINGVEJ 27, KVISSEL

7 anlægge tørvegravene. Som forsvar fremførte Åsted-boerne, at der i Åsted fælled ikke fandtes andet vand end det, der forekom i søen og i tørvegravene, og at det i tørre perioder kunne knibe med vandstanden. Vandet var jo en nødvendighed til kreaturerne og måske også i en vis udstrækning til brug for husholdningerne i øvrigt. Tørvegravningen blev derved en metode til at sørge for, at der kunne samles tilstrækkeligt med vand. Hvordan reagerede de gode Åstedfolk så på sigtelserne og på udsigten til en vinter uden tørv? Var de brødbetyngede, harme eller måske direkte trodsige og oprørske? Tilsyneladende tager de sagen stille og roligt, de havde nemlig handlet i god tro. Der gøres da heller ingen forsøg på at benægte noget. Sagen får da også en afslutning uden nævneværdige konsekvenser for de sigtede. Den 23. august 1723 fandt retten det bevist, at der siden Arilds tid har været gravet tørv i Åsted bys fælles mose, dog skal de bymænd, der senest har gravet tørv, af hensyn til kreaturerne kaste gravene til. Tørvegravningen havde altså fundet sted så længe, at Åstedfolkene havde vundet hævd herpå, selv om jorden givetvis juridisk set ikke tilhørte dem. Hermed blev såvel denne som fremtidige vintres brændsel altså reddet, og en energikrise undgået. Man kan sige, at det var en klog dom, idet herremændene og præsten, der havde rejst sagen i hvert fald delvis undgik at tabe ansigt i og med, at det blev påbudt, at gravene skulle jævnes ud efter brug. Man kan måske undres over præstens rolle i denne sag. Men sagen var, at Mumme selv ejede jord ved søen (gården Mummetoften er opkaldt efter ham). Desuden ejede kirken ud over præstegården to mindre ejendomme i området. Så præsten har absolut haft part i sagen. Men hvordan bekom det sognebørnene, at deres præst på den måde lagde dem hindringer i vejen med hensyn til at sikre sig vinterens brændsel? Ikke nok med, at han stod last og brast med herremanden, han opførte sig jo nærmest som herremand! Og hvem ved måske var det ham, der som lokal mand havde gjort herremanden opmærksom på, at tørvegravningen foregik lige uden for kirken? Mon ikke mange af kirkegængerne under den følgende søndags gudstjeneste, til stor irritation for præsten, har siddet med et lille sigende smil? Svarene er for længst gået i glemmebogen, men givetvis har sagen ikke været befordrende for forholdet mellem menighed og præst i tiden her efter. Når man kører gennem Åsted i dag, er der ikke meget tilbage af søen, og man kan tænke, at det var stor ståhej for ingen ting, men dengang har det været en sag af absolut vital betydning. Kilde: Protokol for Horns og Vennebjergs herredsting. 7

8 Skærum Sogneforening - af Alice Schneider, bestyrelsen Spissammenaften. 27. oktober havde Sogneforeningen inviteret til spissammenaften i Borgernes Hus i Skærum. Der var en rigtig god og fornøjelig stemning med deltagelse af 46 voksne og 28 børn. Maden, der var tilberedt af Monika Nielsen og Jette Bertelsen smagte rigtig, rigtig godt. Mens de voksne samlede sig om kaffen, fik børnene vist tegnefilm, hvilket de fandt sjovt. Der var også for de voksne, der kendte til Skærum og omegn, en konkurrence lavet af "Det Bette Arkiv". Den handlede i år om gamle stednavne, som er på vej til at blive glemt. Det var et vellykket arrangement, og vi ser fem til en gentagelse til næste år. Foredrag i Skærum Den 7. november havde Skærum Sogneforening besøg af kørestolsbruger Jens Petersen fra Sønderjylland som fortalte om livet set fra en anderledes øjenhøjde. Det var en god oplevelse for de ca. 20 mennesker, der var mødt op, at høre om en mand, der med livsmod og på en lidt galgenhumoristisk måde kunne fortælle om at være handicappet efter en arbejdsulykke siden

9 Dybro Juleland Midt i Skærum by Dybrovej 30, Skærum, 9900 Frederikshavn - åbent tirsdag til søndag fra kl Besøg den hyggelige julestue på den gamle gård fra 1836, hvor det myldrer med store og små nisser. - Her finder du også kravlenisser, julepynt, adventskranse, juledekorationer, dekorations-materiale, lys i mange udformninger, lysestager, kort, bånd og meget mere. Der er kaffe, the, chokolade, gløgg, sodavand og æbleskiver, - og masser af plads, hvor I kan sidde og hygge jer. Stort udvalg i nobilis- og normannsgran til juletræer og pyntegrønt. Tag med juletraktoren i skoven og fæld selv dit eget juletræ. Aktiviteter i Juleland: Bolche fremstilling. Filtning. Lav adventskranse og dekorationer med hjælp fra dekoratør. Se datoer i dagspressen. Vi holder åbent til og med 23. december. Mandag lukket Foreninger, selskaber, familie-, klasse- og firmaudflugter er velkomne - også om aftenen. Ring og aftal en tid. - ved NINNA BOISEN Tlf

10 Lokal-kalenderen Faste arrangementer Kvissel-Ravnshøj Egnsarkiv Kælderen under Ravnshøj skole. Åbent: september-maj: Hver torsdag kl , Juni-august og i skoleferierne er arkivet lukket. Skærum Lokalhistoriske Arkiv Borgernes Hus, forhuset, 1. sal. Åbent: september-april: Onsdage i ulige uger kl , maj-august: 1. onsdag hver måned kl , samt efter aftale på tlf Kvissel Idrætsforening - håndbold - se evt. ændringer på infokanalen eller på Mandag Pige lilleput (96-97) Pige puslinge (94-95) Drenge puslinge / Drenge (94-95 / 92-93) Dame senior (kun lige uger) Herre ynglinge Onsdag Nybegyndere (00-02) Mini (98-00) Pige puslinge (94-95) Drenge puslinge / Drenge (94-95 / 92-93) Dame senior Torsdag Herre ynglinge Kvissel Gl. Station - Modeljernbanen Hver onsdag kl Alle er velkomne. Sportens venner, Ravnshøj Præmiewhist hver onsdag kl i Væksthuset. 10

11 KFUM-spejderne Ravnshøj/Skærum Skærum - Bævere og Ulve hver onsdag fra kl Ravnshøj - Ulve hver torsdag fra kl Ravnshøj - Spejdere hver mandag fra kl Ravnshøj Centret Hver mandag: Gymnastik. Første tirsdag i måneden: Nørkleklub. Anden tirsdag i måneden: Håndarbejde til "Bazaren". Tredie tirsdag i måneden: Banko. Alle over 60 år er velkomne. Sidste tirsdag i måneden: Gudstjeneste. Hver onsdag: Kortspil og diverse aktiviteter. Hver torsdag form.: Torsdags-chancen. Kvissel Pensionistforening Forårssæsonen starter den 8. januar. Mandage i lige uger: Hyggeeftermiddag i Fritidshuset. Tirsdage i ulige uger: Line-dance i Fritidshuset. Ravnshøj Gymnastikforening: Tirsdage i gymn.sal: Spring - Fra 1.kl. og opefter kl "Krudtugler". Piger 4 år t.o.m. bhv.kl. - kl Effect kl Tirsdage i hallen: Motionshold M/K kl Onsdage i gymn.sal: Dagmotion kl "Springlopper". Drenge 4 år - bhv.kl. kl Torsdage i gymn.sal: Forældre / barn - ca. 2-4 år kl Kids-aerobics - Fra 1.kl. og opefter kl MBL (mave-baller-lår) M/K fra 16 år kl Husk at meddele redaktionen, når der er ændringer i jeres faste arrangementer, så ingen går forgæves. Se adresse og telefon på side 2. Redaktionen kan ikke påtage sig at rette i de faste arrangementer, hvis ikke foreningerne selv henvender sig. 11

12 Lokal-kalenderen Øvrige begivenheder 11. december Kvissel Pensionistforeningens juleafslutning med bankospil. 14. december 2006, kl Aasted præstegård Vi synger julen ind sammen med deltagere fra sangkor. Arrangør: Menighedsrådene. 17. december 2006, kl Skærum Borgernes Hus holder juletræsfest for børnene. 19. december 2006, kl Ravnshøj Julehygge i Væksthuset - Ravnshøj Gymnastikforening. 28. december 2006, kl Kvissel Børnenes juletræ på stationen - tilm. senest 27/12 kl. 12 på Arrangør: Kvissel borgerforening. 19. januar 2007, kl Åsted præstegård Natur og grønne områder i Ny Frederikshavn kommune - ved Bo Storm. Arrangør: Menighedsrådene. 26. januar 2007, kl Skærum Ølsmagning v/ Jacob Gislund. Tilmelding senest 19/1 på Arrangør: Skærum Sogneforening. 31. januar 2007, kl Åsted præstegård Fra ærkekøbenhavnerdreng til landbrugsassistent - ved Jens Danielsen. Arrangør: Menighedsrådene. 06. februar 2007, kl Skærum Fællesvirke Vest afholder generalforsamling i Borgernes Hus. 06. februar 2007, kl Kvissel Kvissel borgerforening afholder generalforsamling på den gl. station. 9. februar 2007, kl Åsted præstegård Fra tørvedreng til prædikestol - foredrag ved Mads Harder, Hasseris. Arrangør: Menighedsrådene. 13. februar 2007, kl Skærum Skærum Sogneforening afholder generalforsamling i Borgernes Hus. 12

13 22. februar 2007, kl Kvissel Gule ærter og efterfølgende generalforsamling i Pensionistforeningen. 28. februar 2007, kl Åsted præstegård En sjov kristen én - ved Hans Søren Dahl, kendt fra Café Hack. Arrangør: Menighedsrådene. 14. marts 2007, kl Åsted præstegård Syng sammen - fra den nye højskolesangbog - ved Jørgen Nabe Nielsen. Arrangør: Menighedsrådene. 18. marts Ravnshøj Gymnastikforeningens opvisning og afslutning. Arrangør: Ravnshøj Idrætsforening. Datoer længere frem kan findes på internet-kalenderen: Her kan du også finde arrangementer, der er planlagt og annonceret efter Skrå-ens udgivelse og derfor ikke er med her. Brug også lokalnettet til at profilere din forening eller virksomhed. Annoncer i Skrå-en - af redaktionen Annoncepriser ¼ side koster 220 kr. for 1 år. - ½ side koster 380 kr. for 1 år. Helsides- og enkeltannoncer aftales med kassereren. Tegning af nye annoncer kan ske ved henvendelse til kassereren for Fællesvirke Vest Anne Mette Holm, Vestermarksvej 37, Kvissel, 9900 Frederikshavn Tlf.: Ændring af eksisterende annoncer kan ske ved henvendelse til Linda Rath, Slustrupvej 5, Skærum Kirkeby, 9900 Frederikshavn Tlf.:

14 Distriktsudvalget - af redaktionen Så fik vi valgt repræsentanter til det nye kommunale Distritksudvalg. Med hele fire personer fra vores opland må man sige, at vi bliver godt repræsenteret. Skrå en iler med et tillykke og god arbejdslyst til: Bent Nygaard Olesen, valgt i Skærum / Trøderup Ove Christensen, valgt i Aasted / Rydal Svend Brassøe, valgt i Kvissel, og Jørgen Steengaard, valgt i Ravnshøj. Lidt om Distriktsudvalget Hvad kan vi forvente os af distriktsudvalget, og hvad er historien bag dette udvalg? Vi vil prøve at besvare disse spørgsmål, så godt vi nu kan, for det er jo et nyt udvalg - og det er helt uvant for kommunen at skulle have et formelt talerør for hele oplandet. Historien bag udvalget begynder faktisk i vores eget lille opland. For mere end et år siden nedsatte Fællesvirke Vest en arbejdsgruppe som skulle forsøge at skabe et samarbejde med alle landdistrikter i den nye Frederikshavn BORGERNES HUS Skærums kultur- og forsamlingshus Udlejes hele året store lyse lokaler. Nye borde alt i porcelæn og bestik. Køkkenet har alle faciliteter med ny opvaskemaskine. Tlf. nr

15 Kommune. Til arbejdsgruppe meldte sig Anne Mette Holm, Ove Christensen og Jørgen Steengaard. Gruppen fik kontakt med borgerforeninger i Skagen og i Sæby. Arbejdsgruppen blev udvidet og målet stod klart: Der skal etableres et Fællesråd som samler oplandets interesser i forhold til kommunen. Formålsbeskrivelser og meget andet blev udarbejdet. Der blev afholdt borgermøder, og kommunen kom på banen. Det nye byråd besluttede at nedsætte et Distriktsudvalg (sådan kom det til at hedde), som skal beskæftige sig med forhold der vedrører oplandet. Arbejdsgruppen holdt møder med kommunen - og alle arbejdsgruppens ønsker blev imødekommet, både med hensyn til, hvad distriktsudvalget skal beskæftige sig med - og hvor mange der fra oplandet skal sidde i udvalget. Det blev til 26 personer - stort set svarende til antallet af oplandsbyer - samt tre politikere. Hvad bliver så Distriktsudvalgets opgave? Hovedopskriften for udvalget er, at det skal være bindeled mellem oplandsbyer og Byrådet, og skabe dialog og samarbejde om kommunens politik for oplandet. Gennemgående ord er dialog og samarbejde. Men hvad er det så, der skal samarbejdes om? Kort kan det siges med tre ord: Udvikling, livskvalitet og hensyn. Udvikling spænder vidt. Lige fra erhvervsudvikling og turisme til nye aktiviteter. Et godt eksempel ser vi i Ørtoft, hvor man ved hjælp af bl.a. EU-midler har etableret et klatrecenter - til gavn for de unge - men det har sandelig også trukket mennesker til den lille by. Livskvalitet kan forstås bredt. Det kan f.eks. handle om, at der er pasningsmuligheder til børnene, og at man kan bo og handle, når man bliver ældre. At der som eksempelvis i Lyngså er lavet et grønt, blomstrende område med bænke ved åen, hvor man kan mødes til en lille snak om hverdagens fortrædeligheder. Hensyn handler om at man socialt er noget for hinanden - i eksempelvis foreninger, - at man vogter over miljøet og værdierne i naturen. De eksempler, der er nævnt, stammer fra Sæby. Her har man med kommunale og EU-midler sat mange givtige projekter i søen. Det håber vi også bliver tilfældet i vores nye kommune. Det ser ud til, at der vil tilfalde EUmidler til vores område - og så må vi arbejde for, at der også afsættes kommunale midler til oplandet. 15

16 Tak for lån - af spejderlederne i Skærum, indsendt af Jesper Mygind Endelig skete det. Overnatning i spejderhytten sammen med spejderkammeraterne og, nå ja, spejderlederne. Spejderne i Skærum holdt deres halvårlige spejderweekend. Med hensyn til antallet af spejdere og køjepladser i spejderhytten blev de, som i foregående år, delt op i bævere og ulveunger. Det giver klart mere ro for børnene og mere tid til det enkelte barn. Forventningsfulde stod bæverne, om fredagen, klar til overnatning. Her skulle overnatning tages bogstaveligt. Når vores spejdere skal overnatte, behøver lederne ikke bede børnene om at rigge deres køjer. De ville vælte ind, hvis de kunne, for at gøre klar til natten. Der er mange hensyn at tage til, hvem der skal sove hvor, og til sidst går det, når børnene har gjort brug af kompromisets kunst. Og nu hvor vi taler om at sove. Børnene må have haft en hård uge. De gik i seng mellem kl.10 og 11 og faldt i søvn hurtigt, til dels hjulpet på vej af Jespers traditionsrige bog: Desmerdyret Rikki Tikki Tavi. Aftenen gik med leg, bål, snobrød og de pligter der følger med, når mange er sammen. Børnene kan og vil godt, når de bliver spurgt. Andreas Larsen og Andreas Mygind meldte sig frivilligt til at tage opvasken. Det er dejligt med hjælp, også selv om de ikke kunne nå op til bordet. Det er jo hele tanken ved det, vi laver. Næste morgen skulle vi have været på tur og opleve naturen. Et gevaldigt uvejr holdt os dog hjemme et par timer. Uhyggeligt og alligevel lidt spændende. Hele flokken stod tæt sammen i læ af hytten for regnen. Da torden var ovre, indbød det våde græs, til det børn er gode til - kure i græsset ned af bakken er altid sjovt, og jord med masser af vand giver det dejligste mudder, lige til at kaste på hinanden. Efter vejret klarede op blev det til en lille tur i de nærmeste omgivelser. Her blev talt, kigget på naturen og smagt på hyldebærrene. Høsten af efterårets afgrøder blev desuden samlet ind til brug ved høstgudstjenesten om søndagen. Lørdag var skiftedag og Lone udtalte med entusiasme: Så er vi klar igen. Som ved bæverne for ulveungerne ind for at gøre klar til natten. Ulveun- 16

17 gerne skulle af sted. Men hvorhen? Gætterierne var mange. Af sted gik det mod Øntoft ved Sæby, hvor der ventede et 10 meter højt tårn, der skulle bestiges. Faktisk var der 3 tårne med forskellige sværhedsgrader, og hvis man nåede toppen, skulle man ringe på en lille klokke. Her skulle børn og voksne overvinde deres egne grænser. Bare det at hænge nogle få meter over jorden, kan i sig selv være skrækindjagende. Alle havde en god oplevelse og fik udfordret sig selv. Der var sikkerhedsinstruktører på, og efter et par timers klatring var det godt at komme hjem til den varme mad. Om aftenen var der hygge om bålet, hvor Hanne gik i gang med sin klare sangstemme, og snart fulgte flere med. Leg i mørket med lommelygterne er også altid populært. Også ulveungerne gik forholdsvis tidligt i seng og igen en rolig nat for de voksne. Det er ikke sket før, at begge hold faldt så tidligt i søvn. Søndag skulle hytten og området ryddes op før afgang til høstgudstjenesten i Skærum Kirke. Vejret var det bedste sensommervejr, og da kirken er i gåafstand, lagde hele flokken ud i rask trav. Spejderne var med til at lægge de indsamlede efterårsafgrøder frem, og det var en stemningsfuld høstgudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe. Det var nogen trætte og tilfredse spejderledere, der klarede det sidste og nød en meget stille og rolig frokost, før de også skulle hjem. Gitte sørgede som sædvanligt fortrinligt for den gode kost til hele spejdergruppen. Uden dig ville der ikke være nogen helte blandt os. En stor tak til Daniel der igen havde stillet sig selv og bil til rådighed, så vi kunne komme rundt. Og til jer forældre: Tak for lån af jeres dejlige børn. Gammel Dans(k) - til fest Familiefest - Firmafest - foreningsfest Spillemænd + danseleder tager publikum med på dansegulvet til danse og musik fra den gamle, danske tradition. Festligt og sammenrystende I får Jer rørt og samler ekstra appetit. Kontakt Mogens Holm på

18 Borgernes Hus - af Bent Nygaard Olesen, bestyrelsen Loppemarkedet den 29. oktober var en succes med besøgende. Der blev handlet flittigt, og loppemarkedet lukkede med et pænt resultat. Bankospillet den 3. november havde 110 deltagere, og der blev spillet om 113 sponserede gaver, så der var gode chancer for gevinst. Huset vil hermed gerne rette en tak til sponsorerne. Renovering af Huset Borgernes Hus har modtaget kr. fra kommunen til renovering af Huset. Pengene vil først og fremmest blive brugt på energibesparende foranstaltninger, herunder udskiftning af oliefyr, efterisolering og ny tagbeklædning. Se kommende arrangementer i Lokalkalenderen og på Ravnshøj-Nyt - af Jørgen Steengaard, Borgerforeningen Byggeri i Ravnshøj Tæt på Ådalen i kvarteret omkring Hanetoften ligger der i bakkerne det skønneste område, som blev solgt til et byggefirma i Hjørring. Der skulle bygges andelsboliger. Byggeplanerne og husenes udseende gav anledning til megen debat, og nu er planerne skrinlagte. I stedet sker der en udstykning til parcelhuse. Høj hastighed - et problem mange steder. Målinger af hastighed viser, at der mange steder køres for hurtigt. Det gælder f.eks. på Hjørringvej gennem Ravnshøj. Her har Amtet lavet indsnævring af vejen både øst og vest for byen samt et vejbump ved Troldehøj. Velkendt er det også, at der køres stærkt gennem Åsted. Kommunen er endelig blevet overbevist og vil nu i kontakt med borgerne. På Møllevej i Ravnshøj arbejder beboerne også på muligheder for at dæmpe farten. Man håber, at skiltning får trafikanterne til at tænke sig om en ekstra gang. 18

19 Vestermarksvej 54, Kvissel - Tlf

20 Skal Ravnshøj IF og Kvissel IF sammenlægges? - af Kristian N. Thomsen, formand, RIF I skrivende stund er vi nu nået ind i november måned, og fodbolden udendørssæsonen er slut for i år. Det blev på mange måder en anderledes sæson, end vi plejer at have. Der har i mange år været samarbejde mellem Ravnshøj IF og Kvissel IF vedr. ungdomsfodbolden. Dette samarbejde fortsatte også i Til gengæld var det nyt, at samarbejdet blev udvidet til også at gælde for seniorfodbolden og hvordan gik det så? Beslutningen blev truffet i sensommeren/efteråret 2005, og her kom vi allerede i tidnød i forhold til at få lov til at lave holdfællesskaber. Det skal nemlig godkendes af JBU, og her var tidsfristerne overskredet. Det lykkedes dog alligevel at få lov til at lave fælles hold gældende allerede fra sæsonen Da vi nu var i tidspres betød det også, at der var praktiske ting, der ikke nåede på plads. Det er dog vores indtryk, at disse opgaver / problemer er løst i løbet af sæsonen, ikke mindst fordi begge klubber har gjort meget for at samarbejdet skulle lykkes. Nu er vi som nævnt nået så langt hen på året, at der har været afholdt evalueringsmøder klubberne imellem. Klubberne er også enige om at fortsætte 20

21 samarbejdet uændret i Det vil sige, at det stadig er 2 klubber, der dog samarbejder på al fodbold. Hermed tilbage til overskriften: Vi har i løbet af året fået mange tilkendegivelser vedr. samarbejdet. Der er delte meninger. Der findes medlemmer givetvis i begge klubber der synes, at det skal forblive 2 klubber, og med hver sin fodboldafdeling. Andre medlemmer har givet udtryk for, at de mener, at klubberne skal tage skridtet fuldt ud, og arbejde hen imod en egentlig sammenlægning. Det er dog en stor beslutning uanset hvad der arbejdes hen imod og derfor har vi i Ravnshøj IF besluttet, at det skal drøftes på den årlige generalforsamling, der afholdes i begyndelsen af 2007 (iflg. vedtægterne senest den 15. februar). Det er ikke nogen hemmelighed, at generalforsamlingen normalt ikke er det store tilløbsstykke. Vi håber dog, at når der kommer så vigtigt et punkt til debat, vil det få flere af klubbens medlemmer byens borgere til at møde op, og give deres mening til kende. Vi synes, at det er vigtigt for bestyrelsen, at have et ordentligt grundlag at arbejde videre på uanset hvad flertallet bestemmer. (forts. næste side) RAVNSHØJ MINIMARKED v/ Preben Bøgeholdt Hjørringvej 222, Ravnshøj 9900 Frederikshavn - Tlf.: TIPS - HÅNDKØB - VAREUDBRINGNING - FRISK BRØD 21

22 Vi skal dog understrege, at der ikke kommer nogen endelig vedtagelse af sammenlægning eller ej på den kommende generalforsamling. Punktet bliver taget med til debat, så bestyrelsen eller et udvalg kan arbejde videre ud fra, hvad flertallet giver til kende. Skulle der være flertal for en sammenlægning, er der regler i vores love / vedtægter, der beskriver, hvordan det skal gribes an. Så allerede her en stor opfordring til medlemmer byens borgere: Mød op når Ravnshøj IF kalder til generalforsamling, så bestyrelsen har en ordentlig opbakning til det videre arbejde sammenlægning eller ej. En anden stor udfordring er kommunesammenlægning: Hvordan bliver tilskudsordninger i ny Frederikshavn kommune? Klubben vil deltage aktivt i de møder, der afholdes henover vinteren, så vi kan arbejde aktivt på, at tilskudsordningerne ikke forringes. En evt. nedskæring vil uden tvivl resultere i færre aktiviteter eller større medlemsbetaling og det vil i givet fald komme til at gælde for alle medlemmer små som store. Til slut skal lyde endnu en opfordring til at deltage i debatten vedr. samarbejdet med Kvissel IF. Mød op på generalforsamlingen. Se tidspunktet på infokanalen og i dagspressen. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Ravnshøj Idrætsforening, Kristian Thomsen. 22

23 Installation af hardware og software Gendannelse af mistede data Rådgivning Programmering Hjemmesider Vestermarksvej 48, Kvissel, 9900 Frederikshavn Tlf: Mail: Hjemmeside: 23

24 24

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 66 - september 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 54 - september 2005 Bro over Aasted å SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni,

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 60 - marts 2007 Krokus - et sikkert forårstegn SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 57 - juni 2006 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 63 - december 2007 Julerosen blomstrer netop nu SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 51 - december 2004 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 58 - september 2006 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 65 - juni 2008 Mælkebøtten hedder også Løvetand SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i

Læs mere

Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 62 - september 2007

Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 62 - september 2007 Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 62 - september 2007 Lyngen blomstrer SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lokalblad for Fællesvirke Vest. Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted. Nr. 50 - oktober 2004. Jubilæumsnummer

Lokalblad for Fællesvirke Vest. Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted. Nr. 50 - oktober 2004. Jubilæumsnummer Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 50 - oktober 2004 Jubilæumsnummer SKRÅ-EN udgives af foreningen Fællesvirke Vest og uddeles til alle husstande i Skærum, Kvissel,

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 56 - marts 2006 Harekillinger i marts - et forårstegn SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 78 - september 2011

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 78 - september 2011 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 78 - september 2011 SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 49 - juni 2004 SKRÅ-EN udgives af foreningen Fællesvirke Vest og uddeles til alle husstande i Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted.

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 52 - marts 2005 Sct. Jørgens Kilde i Katsig Bakker SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 76 - marts 2011

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 76 - marts 2011 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 76 - marts 2011 SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Dekorationsfremstilling Til julemarkedet. Julemarked 29/11 1/12. Juletræssalg Trop og Juniortroppen

Dekorationsfremstilling Til julemarkedet. Julemarked 29/11 1/12. Juletræssalg Trop og Juniortroppen KFUM-Spejderne i Kalvehave, Spejderhytten, Viemosegade 7b, ÅRGANG 6, OKTOBER 2013 Dekorationsfremstilling Til julemarkedet I forbindelse med julemarkedet skal vi have fremstillet vores varer og her er

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 11 November 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Så er nisserne flyttet ind Solstrålen har igennem nogen tid haft gang i nisserierne,

Læs mere

Nyt Fra Huset. Nr. 02 årgang 07. Velkommen Til Jerslev gruppe. Her ser i husets nye indgangsportal, senior troppens seneste projekt.

Nyt Fra Huset. Nr. 02 årgang 07. Velkommen Til Jerslev gruppe. Her ser i husets nye indgangsportal, senior troppens seneste projekt. Nyt Fra Huset Nr. 02 årgang 07 Velkommen Til Jerslev gruppe Her ser i husets nye indgangsportal, senior troppens seneste projekt. Konkurrence Nyt fra huset har brug for et nyt navn og det skal vi bruge

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 53 - juni 2005 Vandmøllen ved Lindet SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni,

Læs mere

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski!

Januar. Nytårsfest. Ski tur. I uge 4 drager LAVUK til Italien iført ski huer og slalom ski! Turen er for dem der har lyst og som kan stå på ski! Januar Nytårsfest. I fritidsklubben markeres det nye års begyndelse med nytårs sjov og diskotek den første fredag i det nye år. Klubben byder på kransekage og saft, og der er festlige konkurrencer med

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Sommeraktiviteter for 25. gang

Sommeraktiviteter for 25. gang Sommeraktiviteter for 25. gang En weekend uden ipads og smartphones for børn i Odder Kommune lyder næsten usandsynligt. Men det var realiteterne for børnene på Hou Skole, som traditionen tro netop har

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Spejdere i 101 år. Januar Årgang

Spejdere i 101 år. Januar Årgang Så er endnu et år gået, og Grupperådet vil gerne ønske alle i Vigar Stamme et rigtigt godt nytår!! Vi starter igen i uge 2 Spejdere i 101 år Januar 2009 17. Årgang Vigars Stemme Side 2 Nu skal i bare hører

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Traditionelle arrangementer

Traditionelle arrangementer Traditionelle arrangementer Foreningen nedsætter hvert år et arrangementsudvalg, der er inititiativtager til at arrangere foreningens traditionelle arrangementer. Det skal imidlertid understreges at traditionerne

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 61 - juni 2007

Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 61 - juni 2007 Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 61 - juni 2007 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 69 - juni 09

Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 69 - juni 09 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 69 - juni 09 SKRÅ-EN udgives af Fællesvirke Vest udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december uddeles

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

1 30. årgang nr. 175

1 30. årgang nr. 175 1 30. årgang nr. 175 Januar lør. 2. jan. 2016 9 Deltagerne kan vælge mellem treforskellige hold: Motionisterne, der f.eks. cykler en hyggelig tur i skoven Mountainbike øvet for dem der cykler langt og

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere