2 flotte 1. pladser til KR ved DM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 flotte 1. pladser til KR ved DM"

Transkript

1 2 flotte 1. pladser til KR ved DM Hammergården med KRs nye hus Løb for handicappede roere - Kenneth Kronborg: Overlegen 1. plads Drenge, Junior A (17-18 år) 2000 meter - Mathias Lyster: Suveræn 1. plads April kvartal Nr Årgang

2 Indhold Redaktionelt Forsidefoto To 1. pladser til KR ved DM Drenge, Junior A (17-18 år) 2000 meter - Mathias Lyster: Suveræn 1. plads Løb for handicappede roere - Kenneth Kronborg: Overlegen 1. plads Redaktør og layout: Ole Højstrøm Tlf.: Mail: 02 Indhold & Redaktion 03 KR-årsberetning for Indkaldelse GKR's generalforsamling 09 Den er god nok Bambi 10 To 1. pladser og en 3. plads til KR ved DM 12 Katrin Olsen udtaget til den lette OL-dobbeltsculler 13 KR s damer vinder 8GP 14 Dragebådsregatta Førstehjælpskursus i KR 17 Det sidste kik ind i havnen 18 Nye 2-åres indriggere på bedding 20 Nyt klubtøj i KR 22 Havkajakkurser på Hammergården Husk standerhejsningen Regler for at anvende vores kajakker! 23 Årets langturskalender Deltag i Sved-På-Panden 2007! 24 Velkommen til en ny rosæson Sponsorer 25 KR's orienteringssektion Nyttige adresser og telefonnumre 26 Bestyrelsen 27 Div. udvalg 28 Aktivitetskalender 2 KR - bladet udkommer næste gang 15. juli 2007 Deadline: Stof til næste blad skal sendes til Ole Højstrøm, Valhøjs alle 45, 2610 Rødovre du kan også sende dit indlæg via ovenstående mailadresse senest den 28. luni Det vil være en stor hjælp, hvis du kan sende dit indlæg enten via mail, diskette eller cdrom. Word og fonden Times New Roman foretrækkes. Vedlæg gerne billeder. Husk at skrive navn og adresse på diskette/cdrom/billede, hvis du vil have det tilbage. Det redaktionelle stof må gerne citeres- men kun med tydelig kildeangivelse. Københavns Roklub deler ikke nødvendigvis alle meninger, der fremkommer i artikler og andet i bladet. Københavns Roklubs klubblad udkommer i ca. 600 eksemplarer Trykt hos: Grafie APS, Vandtårnsvej 100, 2620 Søborg.

3 KR Formandens årsberetning for har bragt mange glæder og desværre også en del sorger, som kommer til at præge KR i en del år fremover. I foråret afgik vores æresmedlem og mangeårige formand Villy Jørgensen efter lang tids sygdom, som han i øvrigt på sin helt egen fantastiske smilende og imødekommende måde bar til nærmest ubemærkelighed. Kun hans nærmeste rokammerater kunne mærke hvor det bar hen, og selv et par dage inden Villy afgik ved døden, talte jeg med ham om KR s fremtid, som han inderligt håbede ville fortsætte med at tegne lyst. Hans eneste negative kommentar til sin situation gik på,at jeg skulle hilse Bente, min hustru, at hun nok måtte se i øjnene at han havde danset den sidste dans med hende, hvilket han undskyldte. Fremmødet ved Villy s begravelse viste, hvor stor betydning han havde for roning både i Danmark og i Tyskland. Et stort rohjerte er stoppet med at arbejde for KR og roning. Ofte følges sorger af nye. I foråret 2006 modtog jeg den frygtelige meddelelse at Henning Pedersen, som jeg og mange af mine jævnaldrende rokammerater havde haft mange gode rooplevelser sammen med, ved en eneulykke på motorvejen mellem Sorø og Slagelse var kørt galt en tidlig morgen og dræbt på stedet. Det står stadig tydeligt for mig, hvor chokeret Gunnar Nielsen var, da han grådkvalt ringede til mig og gav mig den frygtelige meddelelse. Næsten samtidig døde John Greve, også kaldet James efter længere tids sygdom. Efter 55års medlemskab og mange års bestyrelsesarbejde og mange langturskilometre i ben og arme var John en fast del af torsdagsholdet hvor han med sit smittende humør og gå på mod var med til at denne livlige del af klubben var i gang til stor gavn for KR var også året,hvor vi mistede et af vores ældste medlemmer Alf Svendsen, søn af vores tidligere præsidiepræsident Richard Svendsen. Alf Svendsen var det medlem,der frem til sin død havde været medlem af KR i længst tid. Alf Svendsen var en af de gæve roere, der var med til at starte KR-film, som har sikret at vi i dag er i besiddelse af et uvurderligt filmhistorisk materiale, som mange klubber og institutioner vil 3 misunde os. Så også i forbindelse med Alf Svendsens bortgang har KR mistet noget af sin historiske arv, hvilket forpligter alle os, der har KR kær. Desuden er Jørgen Kassebeer afgået ved døden i Han var i en lang periode aktivt medlem i klubben og bidrog til mange aktiviteter i klubben især om tirsdagen og herunder også vores kontakt med Ratzeburg og han havde samtidig en stor andel i at Mosede-grunden og huset på den var intakt til brug for roere såvel som til udlejning. Johann Idorn tilhørte også tirsdagsgruppen og var på sin egen stilfærdige måde en fin repræsentant for klubben og holdt sig aldrig tilbage, når der skulle arbjedes for klubben. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes Villy Jørgensen, Henning Pedersen og John Greve, Alf Svendsen, Johan 6Idorn og Jørgen Kassebeer. TAK Jeg må bede forsamlingen at have mig undskyldt, hvis det skulle vise sig, at andre af KR s medlemmer I årets løb skulle være afgået ved døden, men jeg har ikke oplysninger om flere. Da vi er ved sorg og ulykker ligger det mig meget på sinde idet det ikke blot berører mig dybt, men også berører KR og mange af Georg Bo s nærmeste at nævne at vi 2 dage efter vores fantastiske flotte 140års Fødselsdagsfest i oktober atter måtte erfare at sorger og ulykker også er en del af roerlivet i en roklub. Georg Bo var mandag morgen efter festen klar til sin sædvanlige morgentræning sammen med sine gamle rokammerater, som hermed dybt chokeret oplevede at Georg Bo fik hjertestop. Efter 10 dage i coma vågnede Bo op til en ny verden hvor der skal kæmpes og fightes for at komme tilbage. Det er mit inderligste håb for Georg, hans hustru Margit og datter Birgitte og barnebarn Lars samt bror Flemming og selvfølgelig også for KR at miraklet vil ske og vi får lov til at opleve Georg i så god form at han kan komme tilbage til klubben, hvor hans store indsats de sidste 20 år har bidraget væsentligt til det som Københavns Roklub er i dag. Jeg har tilladt mig på generalforsamlingens vegne at sende en blomster- og chokoladehilsen til Georg og Margit, med de bedste ønsker om at Georg får kræfter og styrke til at restituere sig.

4 Året 2006 har, set fra bestyrelsens side, været koncentreret om flere kernepunkter: Selvfølgelig har vi forsøgt at vedligeholde og udbygge de rosportslige aktiviteter, men færdiggørelsen af båd-og opholdshuset på Hammegården samt forhandlingerne med Lokale og Anlægsfonden om klubhusudvidelsen har også fyldt meget i bestyrelsens arbejde. Vi er samtidig - i tæt samarbejde med D.I.F og DFfR - stærkt involveret i at sikre, at Havnen stadig er i stand til at sikre et respektabelt vandmiljø, så roningen kan foregå under forsvarlige forhold. Her tænkes især på de hurtiggående motorbåde og vandscootere. Der vil også fremover være opmærksomhed omkring dette i vores bestyrelsesarbejde. At vi i dag, tirsdag den 27. februar, har haft havnedirektøren på besøg til et informerende møde er en mere eller mindre tilfældighed men alligevel et udtryk for, at vi gør hvad vi kan for at fremme vores muligheder i havnen. Vi har haft en konstruktiv dialog omkring Tømmergraven og husbådenes placering, evt. forlængelse af lejemålets uopsigelighed - der pt. går frem til 2024, dragebådsregatta, otterregatta og Euromastersregatta i 2008 i august-september, samt Havnens eventuelle hjælp til at finansiere lidt af klubudvidelsen. Et af mange klubhængepartier fra 2005 blev løst på fortrinlig vis i Vi havde igennem 2004 og 2005 observeret, at vores til tider spejlglatte optræksrampe afstedkom en del ulykker med brækkede ben og arme til følge. Efter mange forgæves og relativt dyre løsningsforslag fandt Ole Højstrøm, Thorstem Ramstrup og Michael Windtberg frem til en meget fin og billig løsning og fik i løbet af nul komma fem - med hjælp fra Flemming Bo, Bjarne Fogh, Thorsten og Michael Windtberg - etableret en funktionel og anvendelig belægning, der har vist sig at fungere tilfredsstillende. Stor tak til alle Jer der bidrog til at løse problemet og forhåbentlig derved forhindre, at flere kommer til skade. At vi i samme moment lige fik erhvervet os en ekstra ponton til stor glæde for især kaproerne, men også som aflastning for den store ponton, gør jo ikke projektet mindre attraktivt. Vi har for ca kr fået en ponton til en værdi af ikke mindre end kr. Dette har selvfølgelig kun kunnet lade sig gøre, fordi Georg Bo var hurtig i aftrækket, da Dykkerentreprisen gik konkurs, og at Flemming Bo påtog sig opgaven at restaurere den. Flot gået. I og med at vi har etableret os med en bådhal med plads til 5-6 inriggere og et vist antal havkajakker på Hammergaarden, og vi samtidig har et leveringsproblem med inriggere, søsatte vi i 2006 vores ide med selv at bygge nogle både. Det er mit indtryk, at Michael Windtberg med hjælp fra brormand Arne og især Henrik Kylling Petersen, Flemming Bo og Ole Andersen er ved at barsle med det første produkt, som vi skal døbe til standerhejsningen søndag den 25.marts, og Michael har lovet os, at den næste 2-åres er klar til båddåb til standerhejsningen på Hammergaarden fredag den 4.maj kl Når disse 2 både har bevist deres værd, er det vores hensigt at tænke i lidt større baner og sætte flere bådbygninger i gang. At vi sådan bare lige kan barsle med to 2-årers skyldes en flot portion egenindsats, og dernæst stor økonomisk hjælp fra både TUT'en, GKR og instruktørgruppen. Jeg vil ikke undlade at nævne, at vi nok må regne med, at en inrigger i dag koster kr. og kun ved egenindsats og flerbådsbyggeri kan vi få bragt prisen ned. Herfra skal der lyde en stor tak til TUT, GKR og instruktørgruppe, for at I har skrabet så mange penge sammen, at det har kunnet lade sig gøre uden at skulle dykke dybt i lommerne på vores formue og vores kontingentpenge. Medens de nye både har været i støbeskeen på Michaels værksted og i firergangen, har Bergthor arbejdet hårdt og stædigt med de gamle både, så de også kan blive klar til sæsonen. Det er en meget stor indsats, som vi alle bør være dybt taknemmelige for. At vi har brug for både skyldes jo især den flotte store daglige aktivitet på motions- og langtursiden, vi igennem de sidste par år har været vidne til. Når der dertil lægges, at vi har en meget dygtig og flittig instruktørgruppe, der også har brug for gode instruktionsbåde, så kan vi især takke Kenny Andersen, Inge Fill Poulsen og Henrik Q. for, at så mange medlemmer har fået nogle rigtige gode rooplevelser, og at de er blevet vel roende på relativt kort tid. For at opretholde disse muligheder er det nødvendigt med nyt og mere materiel. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at hvis vores nye både viser sig at være sødygtige og vedligeholdelses-venlige, så vil jeg gerne være fortaler for, at vi begynder en effektiv og grundig udskiftning af vores både blandt andet ved at sælge ud af de halvgode både, mens der er underskud af dem ude i den ganske danske roverden. Vi må på den måde kunne finansiere et par nye både. Alt andet lige må det være mere behageligt at ro i en ny båd end i en gammel. I år vil jeg tillade mig at undlade at gennemgå langtursog kilometerstatistikkerne. De er fint tilgængelige via vores flotte hjemmeside, der konstant er under kritisk overvågning og videreudvikling af Kenny Andersen. Jeg vil nøjes med at nævne, at vi skal være Kenny Andersen, Klaus Sørensen og Henrik Q Rasmussen dybt taknemmelige for deres indsats med at koordinere og iværksætte alle de roaktiviteter, der får vores klub til at fremstå som en dynamisk up-to-date klub. Især vil jeg gerne fremhæve Klaus indsats med at gennemføre 4

5 havnestyrmandskurser så flere af vores medlemmer kan få mulighed for at benytte hele havnen som rofarvand. Selvom det var lidt betænkeligt at vi i bestyrelsen besluttede at give vores egne bestyrelses medlemmer et ærestegn til fødselsdagsfesten, så synes jeg at det var mere end forsvarligt og på klapsalvernes varighed virkede det også som om det var et rigtigt valg at tildele Kenny Andersen ærestegnet og det samme kan jeg sige om valget af Inge Fill Poulsen, der på så fornem vis har formået at videreføre instruktørchefjobbet efter Flemming Petersen. At Inge har kunne varetage dette med sit krævende rejse job må siges at være en præstation og det er mit håb at det vil lykkes at videreføre dette vigtige arbejde på samme høje niveau fremover. Sved på panden roning der styres via Københavnskredsens motionsudvalg har været et rigtigt fint grundlag for at dyrke roning på højt motionsniveau både for kaniner og for gamle afdankede kaproere også her er det Kenny Andersen der er indpiskeren. Dette skal ses i sammenhæng med at der er ved at komme godt gang i 8-grand prix roningen både på dame og herresiden. KR er begyndt at markere sig fint i mange af divisionerne. Det er mit klare indtryk at det giver stor aktivitet og mulighed for at roere med konkurrencegenet intakt kan få deres behov dækket, men samtidig også give blod på tanden for nye roere der gerne vil ro kaproning i outriggere. Jeg tror det har været en god ide at vi i 2006 har haft Kristina Andersen knyttet lidt til som træner for kvinderne, det har givet gruppen et lift, så hvis Kristina vil fortsætte vil det være til stor gavn for KR s kvindelige 8-grandprixroere. Hvem ved det kunne måske smitte lidt af på herrerne så de fik lidt mere gang i outriggerroningen, vi har jo materiel nok og det lykkedes et par gange i foråret at få sat lidt gang i begynderotterroning og jeg så ved selvsyn at det faktisk var muligt at få flere inkarnerede inriggerroere til ro noget der mindede om teknisk acceptabelt otterroning. Når jeg er ved kaproning skal det også fremhæves at vi efter et par magre år på de danske kaproningsbaner så småt er begyndt at vise os igen. Kulminationen på de nationale baner oplevede vi til DM da kvartetten bestående af Bo Vestergaard, Øivind Nielsen, Jens Martensen og Anders Christensen på fornem vis vandt DM på Bagsværd Sø i letvægtsfire, netop i den bådtype hvor flere af verdens bedste roere findes. Men i løbet af sæsonen har vi jo haft både Katrin Olsen, Jens Martensen og Anders Christensen ude på de voksnes internationale baner. Som det er de fleste bekendt resulterede det i at Katrin Olsen opnåede en flot sølvmedalje i letvægtsdobbeltfire oven i købet for andet 5 år i træk. Katrin skal vide at vi i KR følger hendes kamp om at nå målet, nemlig deltagelse ved OL i letvægtdobbeltsculler i Bejing Derfor var det også med stor glæde at vi både har fået hjælp fra Supermarco og Krista og Viggo Petersens Fond i 2006 således at KR kan sikre at det materiel der er brug for er klar til sæsonen. Lige så snart Katrin er færdig med at benytte det og Rocenteret har overtaget materiel ansvaret har vi endnu engang formået at stille så godt som nyt materiel til disposition for klubbens unge roere. Jens Martensen præsterede at gennemføre hele 2006sæsonen som ankermand på letvægtsotteren. I VM-finalen oplevede Jens vel nok et af sine bedste løb i sin rokarriere, helt op til 300meter før mål lå otteren på en delt 1 plads, desværre rakte kræfterne ikke til en slutspurt og på stregen blev otteren i kampen om 3.pladsen desværre overspurtet af Polen. ØV, en fjerdeplads er flot, men også skuffende. Efter at have fået skuffelsen lidt på afstand tror jeg at Jens alligevel har god grund til at være tilfreds, det er immervæk flot at kæmpe sig frem i verdenseliten på een sæson. Netop ungdom og ordentlig materiel er en vigtig detalje. Jeg er vidne til at der ude i de danske klubber virkelig er problemer der hvor man ikke har været opmærksom på at de unge i dag har nogle forventninger om at det de skal dyrke deres idræt i er ordentligt og tidsrelevant, den går ikke længere at stille gammelt faldefærdigt materiel til rådighed, der er mange andre gode idrætstilbud i nærheden hvor materiellet ikke er et problem. Det er bestyrelsens håb at vores ungdomsafdeling i 2007 vil vise en fremgang både i antal medlemmer og i aktivitet, mulighederne er der og vi er i overvejelser om hvorledes vi i bestyrelsen kan støtte vores ungdomsledere yderligere så KR kan blive arnestedet for flere livstidsmedlemmer med udsigt til 50 og 60årsjubilæer til følge. I 2006 har vi været repræsenteret på juniorlandsholdet ved Mathias Lyster både ved junior VM, Junior NM og ved Baltic Cup med fine resultater til følge, især skal det fremhæves at Mathias i fantastisk overbevisende stil ved Indendørs DM her i januar 2007 helt overbevisende vandt junior DM mere end 4 sekunder foran nr. 2, dette tyder på at Mathias her i 2007 har mulighed for at kravle helt til tops ved Junior VM i Bejing. Også her vil KR naturligvis bakke fuldt ud op. Forberedelserne foregår i landsholdssammen-hæng via Kraftcenteret på Bagsværd, hvilket er lidt ærgerligt idet vi godt kunne have brug for at have Mathias lidt mere i klubregi som foregangsmand for de øvrige drenge og piger. Juniorafdelingen var både repræsenteret ved den internationale juniorregatta i Bad Seegeberg i juni, hvor vi deltog med en drenge-dobbeltfire m. styrmand og en

6 drengesinglesculler. Drengedobbeltfireren opnåede den store fornøjelse at komme først over målstregen i søndagens heat og fik dermed et sæt flotte medaljer med hjem. At turen lige blev forlænget med et døgn ekstra i Ratzeburg pga busskade, gjorde ikke turen dårligere -nærmest tværtimod. Ved årgangsmesterskaberne i Holstebro opnåede en lille gruppe KR-juniorer hæderligere resultater specielt set i lyset af, at det var første gang flere af de unge var ude og ro konkurrence. Regattaen er - sammen med Danske Bank regattaen på Bagsværd - rigtig gode regattaer for juniorer, der ikke har prøvet at deltage ved en regatta før og noget KR bør satse mere på fremover. Afslutningsvis skal det nævnes, at bestyrelsen i årets løb er blevet suppleret med Claus Olsen som Kaproningschef, hvilket gør, at jeg har stor tiltro til, at vi i fremtiden vil se fremskridt på denne front også - såvel i bredden som i toppen. Lige efter generalforsamlingen i 2006 måtte Julie Herrik grundet begyndende discoprolabs opgive at videreføre jobbet som festarrangør. Julie nåede, sammen medthorsten Ramstrup, at iværksætte en indsamlingsfest, så vi kunne etablere os med en bil til at trække vores trailere. Resultat af truckerfesten blev ca kr, og de er blevet behørigt anvendt til at få vores sponsorerede Worms Glas bil godkendt og få hængertræk påmonteret. Det var flot præsteret og i øvrigt en god og veltilrettelagt fest, der lagde grunden til, at vi også her kunne klare det finansielle forhold uden at bruge af kontingentpengene. Vi har så været så heldige at Thorsten Ramstrup har påtaget sig det store hverv både at varetage festarrangørtjansen og TUT-tjansen. Jeg vil hermed opfordre alle medlemmer til at støtte op om dette store arbejde. Uden hjælp går det ikke - selv om festarrangørmedhjælper Christina F.Olsen har meldt sig, er der behov for mange medhjælpere. Så støt nu godt op om Thorsten, når han kalder efter hjælp. På aktivitetsfronten i vintersæsonen vil jeg gerne fremhæve de aktiviteter, som blandt andet Henrik Martensen nu for 5 eller 6 sæson har sat i værk. Struktureret ergometertræning, suppleret med Christina Andersens træning af damerne og Henrik Borgholt, der - udover at tage sig af vinklubbens regnskab - nu også har meldt sig under fanerne og tager en tørn med at træne interesserede medlemmer i ergometer. Jeg kan ikke fremhæve nok vigtigheden og betydningen af, at vi selv genererer videreførslen af den roviden, som medlemmerne er i besiddelse af. I den professionelle verden kaldes det vist nok vidensdeling, i parentes nævnt også kaldet arbejdsgivernes drøm om gratis medarbejderuddannelse, men det er nødvendigt, at vi benytter os af dette af hensyn til kontingentets niveau. Hvis vi skulle betale fuld pris for alt det frivillige arbejde, der udføres i klubben, ville vi hurtigt nå op på niveau med fitnesscentre -og deraf afledt færre muligheder for fleksibilitet og aktivitet. Med risiko for at have glemt nogle aktivitetsområder vil jeg begive mig ind på de lidt mere administrative og økonomiske forhold, som har præget året I en vis udstrækning har vores arbejde omkring disse områder primært været præget af at arbejde med Lokale og Anlægsfonden og Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune samt vores engagement på Hammergaarden, hvor især Flemming Petersen har sørget for, at alt det med kommune og friluftsråd er ordnet. Vi kunne til stor tilfredshed indvie vores båd- og opholdshus på Hammergaarden den 12. maj, St. Bededag, traditionen tro fra vores tid i Mosede. GKR havde ved Stig Bjerregaards hjælp sørget for, at vi i god ro og orden kunne køre til Hornsherred fra KR og nyde det gode vejr og besigtige det stort set færdige bygningsværk til stor glæde for os alle og ikke mindst Borgmesteren fra Skibby Kommune, som så velvilligt - sammen med Stokkeby fra Friluftsforeningen for Hammergaarden - havde støttet projektet hele vejen fra opstart til det næsten færdige projekt. At vi så også samtidig kunne benytte lejligheden til at døbe en 2-åres inrigger, Isefjord, gjorde jo ikke begivenheden dårligere. Set i lyset af at vi et par måneder senere ved fødselsdagsfesten havde båddåb af 5 havkajakker, som GKR med egne midler og friluftsrådets støtte havde fremskaffet, må man vel sige, at KR står godt rustet til et aktivt friluftsliv. Med risiko for uforvarende at glemme nogle, vil jeg alligevel gerne fremhæve Michael Windtberg, Brian Pedersen, Henrik Kylling Petersen, Jørgen Rasmussen, Tina Espander, Henrik Q. Rasmussen, Niels Rasmussen, Niels Martensen, Flemming Bo, Tommy Jepsen, Søren Kaj, Ib Orlandi, Kurt Petersen (også kaldet el.-kurt), Ole Dalvang samt Bjarne Fogh og resten af hele torsdagsholdet, fordi I har præsteret et fantastisk stykke arbejde, som mange KR'ere fremover kan drage nytte af og samtidig med stolthed i stemmen sige, at det har min klub og klubkammerater faktisk bygget og færdiggjort på ca. 4 år. I parentes skal nævnes, at vi har præsteret at nå hertil med et forbrug på ca kr netto af vores formue, faktisk har vi ved hjælp fra friluftsrådet og egne driftsmidler selv formået at finansiere de andre ca kr, som det har krævet. Set i lyset af at vi i tidernes morgen på en generalforsamling besluttede at afsætte ca til erstatning for tabet af Mosedegrunden, så 6

7 synes jeg faktisk godt, at vi kan være stolte af det foreløbige resultat. I 2007 fra efteråret vil vi kunne overnatte, kokkerere, toilettere og bade i huset og nyde den smukke natur i og omkring Isefjorden og Orø. Herefter vil jeg forsøge at redegøre for vores udvidelsesplaner. Vores arbejde med Lokale og Anlægsfonden begyndte at udvikle sig i en positiv retning i det sene efterår 2006, og resultatet af denne udvikling mundede ud i en række møder i foråret og sommeren med en række relaterede interessenter. Disse møder, tror jeg, fik det til at glide bedre, og jeg er overbevist om, at vores netværk både i D.I.F og i DFfR ved hhv HC Hansen og DFfR s tidligere ungdomschef Jens Szabo, samt Skøjteløberforening af 1972 har gjort forløbet lidt bedre. Som det er de fleste bekendt, lykkedes det jo at tilpasse vores bygningprojekt, så det passede ind i Lokale og Anlægsfondens præmisser, således at vi til vores årlige julemiddag den 17. december kunne modtage den telefoniske meddelelse, at bestyrelsen havde tildelt os 2 mill. At det så skete samtidig med, at vi havde Kultur- og Fritidsborgmester Martin Geertsen på besøg i forbindelse med, at vi blev udnævnt til årets idrætsforening, gjorde vel ikke begivenheden ringere. Jeg synes den 17.december 2006 var en god dag for KR. Vi skal nu i den nærmeste fremtid have færdiggjort de endelige ingeniørberegninger, så vi kan se, hvor vi præcis står, således at vi kan komme i gang, når byggeophedningen er ved at kølne af. Mit bud bliver, at det første spadestik bliver taget i efteråret 2007 eller foråret Vi har nogle møder med diverse fonde og ikke mindst kommunen og Havnen. Kommunen planer er jeg ikke så nervøs for, det er mere Københavns Havn A/S, som jeg synes kræver en ekstra indsats og drøftelse med, for at vi kan tro på en gunstig fremtid. Svanemølleklubberne er i farezonen, mens vi bare risikerer nogle forringelser, hvis vi ikke er påpasselige, men vi følger med, og både Stig Bjerregaard og Kenny Andersen er sat på opgaven med at følge op på sagerne, mens Poul Schmidt og undertegnede tager de mere byggerelaterede forhold i relation til havnen i agt. I den sammenhæng er det mig meget magtpåliggende at råbe Jer alle op. Vi har en fantastisk beundring for vores dragebådsarrangement i havnen, det er med til at der både fra Havnens side og fra Københavns Kommunes side udvises respekt for vores forehavende og gennemførsel af regattaen. Vi har valgt i år pga tilbagemeldinger fra firmaerne at forsøge at gennemføre regattaen fredag eftermiddag/aften og lørdag formiddag den juni Vi må se i øjnene, at hele efteråret er besat med firmaløbsarrangementer, specielt i Fælledparken, medens juni er mere åben. 7 Samtidig flytter sommerferieperioden længere ind i august, hvorfor det ikke længere er muligt for firmaerne at etablere holdene i løbet af august, det kræver tid og energi at få stablet et firmahold til start. Derfor kære klubkammerater er det af allerstørste betydning, at I i år virkelig tager Jer sammen og sørger for at jeres firma deltager, og det kræver en indsats. Til gengæld sørger I for at holde liv i denne ret så gode indtægtskilde, fremme KR s interesse i de fora, der for tiden er nødvendige at være på god fod med. Det skal heller ikke undervurderes, at de firmaer, der får en god oplevelse på dagen, også oplever KR som en seriøs samarbejdspartner på andre fronter, herunder også sponsorforhold. I 2007 indbragte dragebådsarrangementerne tilsammen lige ved kr, og uden dem ville vores regnskab se noget mere kedeligt ud. Så se nu at komme ud af hullerne og få skaffet hold til start i stedet for at bruge tid på at fortælle hinanden, at I ingen oplysninger har fået. Lars Rasmussen og undertegnede står til disposition. Og for lige at slutte dragebådssagen af vil jeg gerne have lov til atter at fremhæve det kæmpearbejde som Niels Martensen og Bjarne Fogh lægger for dagen med at vedligeholde vores dragebåde. Uden den indsats var der ikke nogen dragebådsroning. Selve den store dragebådsregatta kører efterhånden på rygmarven, og efterhånden kan vi gennemføre den med færre hjælpere end tidligere i håb om, at vi på den måde kan frigøre frivillig arbejdskraft på andre områder. Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der igennem 2006 har støttet og arbejdet for KR, takke bestyrelsen for det kæmpe arbejde, der er blevet lagt for dagen. Til GKR, TUT-udvalget og Kattens Værn skal der samtidig lyde en stor tak for det kæmpe arbejde, I præsterer året igennem. Uden alle disse ildsjæle ville KR lynhurtig skrumpe. Og som I måske har bemærket, er KR i gang med knopskydning, idet vi ved hjælp af Michael Windtbergs og Michael Loft Nielsens mellemkomst er i gang med at etablere et midlertidigt udvidet omklædningsrum for vores kvindelige medlemmer. Dette skal også anvendes i forbindelse med ombygningen. Brian Petersen, Kurt El - Petersen og Ole Dalvang er i fuld gang med at tilslutte strøm og vand til til Pavillionen, så den kan være klar til standerhejsningen. Men jeg vil da gerne her på falderebet sige, at I skal ikke skynde Jer mere, end at I er sikre på, at I ikke har blandet strøm og vand sammen. Det vil give en rigtig dårlig opstart på sæsonen. Herefter tillader jeg mig at takke for opmærksomheden og stille beretningen til disposition for dirigent og generalforsamlingen. Niels Holmquist formand for KR

8 Indkaldelse til GKR's generalforsamlig Kære medlem! Foreningen GKR indkalder hermed til generalforsamling, der afholdes i Københavns Roklub Tirsdag den 22. maj kl med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. formanden aflægger beretning 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 4. Valg af bestyrelse, genvalg kan finde sted 5. Valg af revisor og revisorsuppleant 6. Eventuelt Før generalforsamlingen vil der kl blive serveret middag og kaffe til en pris af 100,00 kr. pr. kuvert. (For medlemmer over 70 år fratrækkes 70 kr., der dækkes af Jørgen Leths seniorfond). Du kan melde dig til spisningen ved at ringe eller maile til én af følgende: Stig Fischer Bjerregaard Gunner Nielsen Jytte Sørensen Poul Carstens Jensen eller du kan skrive dig på listen, der hænger på tavlen i Københavns Roklub. Af hensyn til middagens afvikling er sidste frist for tilmelding torsdag den 15. maj. Ønsker du at deltage i spisningen så meld dig i god tid. Vi skal venligst gøre opmærksom på, at tilmeldingen er bindende. (Afbud til spisningen efter anmeldelsesfristen kan desværre ikke modtages). På gensyn. GKR emblemet bæres. Venlig hilsen - Foreningen GKR - Bestyrelsen 8

9 Den er god nok Bambi tamp tamp vandet er stift! Den første vinter! Efter standerstrygningen var jeg, som nyindfanget til rosportens verden, spændt på, om min entusiasme og iver efter at tage ned i klubben ville vare ved, selvom jeg ikke kunne komme på vandet. Rygtet om, at nogle roere fordufter i løbet af vinteren, fandt jeg en smule urovækkende. Foruden nagede en tvivl om, hvorvidt der er udfordring i at ro i en maskine. Jeg tænkte skeptisk: Hvor sjovt og svært kan det være?! Heldigvis var det unødvendig og spild af bekymring. Desuden blev jeg indfanget af dame 8 eren, hvilket gør det lidt lettere at løfte den meget tunge dyne en kold lørdag vintermorgen for at træne. Dame 8 eren er egentlig et lidt misvisende navn, for efterhånden er det en stor gruppe, dvs. absolut ingen lukket klub i klubben. Som kanin læres nye termer og udtryk (men hvorfor hedder det egentlig kanin?- og hvad har også et landdyr som uglen at gøre med roning?). At Grand Prix ikke kun angår Formel 1 fik jeg ligeledes noteret. Som mål for træningen havde damerne 8 er Grand Prix. Vi vandt de første to runder, og den tredje runde tabte vi kun knebent til Odder på 2km eren. Kristina havde derfor store ambitioner om, vi skulle stille op til DM i slide. Da vi efter jule- og nytårsmaden fik besked om at slide alligevel ikke var med i D, gik snakken ellers over lørdagsbrunchen. Det besluttedes (nogle mener det var enstemmigt, andre absolut ikke ) at Sirka, Louise og jeg skulle stille op til DM i 2 km., Sofie i 200m- sprinten og Susanne, Trine, Tilde og Kirsten 4x1 km. Målet var klart og tæt på, - vi havde 2½ uge. Den store dag kom. Der lå ingen forventninger og jeg tænkte roligt i mit stille sind: Roning er en lille sport, så om ikke andet, der vil være få publikummer til at se en eventuel pinlig præstation. Forfrossen trådte jeg ind i en stor hal med ergometre så langt øjet rakte, og tribunen tæt pakket af publikum. Der var åbenlyst mange, der har øjnene oppe for denne pudsige sport med det paradoksale navn: Indendørs roning. Med et slag blev jeg nervøs som en lille pige, 9 der for første gang skal optræde for hele skolen. Det blev tid for opvarmningen, så Mathias sejrsløb måtte jeg nøjes med at følge ved hjælp af højtalerne. Så skulle det endeligt være. Professionelle fodboldstjerner må have samme spændte fornemmelse i det øjeblik, de træder ind på banen, hvilket sus! - i hvert fald fra KRs hjørne. Under løbet føltes de 2 km som 20km, men da det var slut, var det som 20m., dvs. alt for kort. Adrenalinen pumpede berusende rundt i kroppen, og jeg blev ikke nr. sidst som frygtet! Det var en fornøjelse. Den hujende, larmende glade stemning fortsatte resten af dagen. Hvorvidt mit tab af stemme selv samme begivenhedsrige dag skyldtes overanstrengelse under selve roningen eller tilråbene vil stå hen i det uvisse. Ingen i hallen kunne være i tvivl om, hvornår KR havde roere med i løbene hvoraf flere kom på podiet (Matias Lyster nr.1, Kenneth nr.1, Sofie nr.1, Louise nr.3, Martin nr.3, Susanne, Trine, Tilde, Kirsten, H.C og formand Niels), Vintersæsonen sluttede ikke efter dette højdepunkt. Den stabile træning fortsatte, og ved hjælp af blod, sved og marmelademadder høstede vi frugten af vinterens træning: Vi vandt 8 er Grand Prix en! Vintersæsonen er allerede slut, og jeg er ikke færdig med at lære at ro i en maskine. Men det må vente, for vandet kalder Hanne

10 To 1. pladser og ved Ved dette års indendørs DM gjorde KR sig bemærket med to 1.pladser og en 3.plads. Desuden var der flere stærke og lovende KRresultater fra motion+roerne. Løb for handicappede roere: Kenneth Kronborg: Overlegen 1.plads til Kenneth, ca. 13½ sekund foran nummer 2 og det på en 1000 meter distance! Sluttiden blev på 3:21:4 og i alt 6 deltagere var til start i dette løb. Matias trækker hårdt for sin sejr Drenge, Junior A (17-18 år) 2000 meter: Mathias Lyster: Suveræn 1. plads til Mathias i tiden 6:21:8, mere end 5 sekunder foran nummer 2. I alt 37 deltagere stillede op i dette løb, så Mathias fik virkelig sat nogle ting på plads denne dag. Dame veteran år, 2000 meter: Louise E. Balling fik kæmpet sig til en meget fortjent 3. plads i dette løb i tiden 7:36:1. Louise var sølle 1.3 sekunder fra 2. pladsen, og ved 1000 meter mærket var hun faktisk et sekund foran. Men en hård spurt fra DSRroeren gjorde, at Louise blev presset ned på 3. pladsen. 6 kvinder var til start i dette løb, hvor Sirka Olsen også skulle have deltaget men blev forhindret af en skade. 10

11 en 3. plads til KR DM Herre veteran år letvægt 200 meter - Martin Kristensen: Havde i sidste øjeblik valgt at stille op til start i denne klasse og kom rigtig godt fra start. Fulgte med John Busk på 2. pladsen, frem til 50 meter før mål men måtte så slippe og sluttede derfor på 3. pladsen. Dame veteran år 200 meter - Sofie Schelde: Var eneste tilmeldte i denne klasse, men gav den alligevel gas fra start til slut. Havde Sofie stillet op i den stærkeste klasse (Dame åben) havde hun rent faktisk vundet klassen med 3/10 sekund foran nummer 2. Ærgeligt, men det piller ikke ved det meget flotte resultat. Dame åben, 2000 meter - Hanne Kastberg: Startede med at ro sidste år og derfor er Hannes 4. plads i tiden 7:33:1 i den stærkeste af alle dame klasser et utrolig flot resultat. Hanne og hendes træner Kristina havde aftalt at hun skulle tage den lidt med ro i starten af løbet og først lukke op senere, hvilket hun gjorde ved at ro de sidste 500 meter i tempo 40 og tiden 1:50:6 Herre åben, 2000 meter - H. C. Jeppesen: Var havnet i et ekstremt stærkt felt af roere og måtte se sig placeret på 9. pladsen i den runde tid 6:30:0. Dette er en rigtig flot tid, men levede ikke helt op til HC s egen forhåbning. Herre veteran år, 2000 meter - Niels Holmquist: Vores højt respekterede formand stillede i år op i veteran klassen og leverede en rigtig flot tid på 7:09:9 hvilket desværre kun rakte til en 6. plads ud af 8 deltagende roere. Nu hvor formanden har vist flaget må der også være andre Masters roere i KR der kan deltage Stafet 4x1000 meter - Kirsten Martensen, Sofie Schelde, Tilde Hurup og Susanne Axen: Kvartetten fik en hæderlig 11. plads ud af 17 hold. Sofie havde roet løb tidligere på dagen, Tilde startede med roning sidste år og Susanne er lige blevet mor, så alt i alt er det flot at de kunne ro en tid tæt på et DSR-hold med DM-roere (Henrik Brems) på. Af: Kenny Andersen 11

12 Katrin Olsen udtaget til førsteholdet i OL-dobbeltsculler 5. februar 2007 blev det offentliggjort, at Katrin Olsen er udtaget til førsteholdet på det olympiske projekt Letvægts Dame Dobbeltsculler. Katrin skal ro sammen med Juliane Elander fra Odder Roklub. Hermed har landstræner Vagn Nielsen, KR, afgjort, hvem der pt. er de to stærkeste kvinder i denne klasse. I pressemeddelelsen fra DFfR hedder det: Juliane Elander / Odder Roklub og Katrin Olsen / Københavns Roklub er de to damer på 1. båden, mens Sine Christiansen / Hadsund Roklub og Marie Westhausen Gottlieb / Lyngby Dame Roklub ror sammen på 2. båden. Kirsten Kirk Jepsen fra Danske Studenters Roklub vil i en periode koncentrere sig om singlesculleren. 12 Af: Kenny Andersen

13 KR s damer vinder 8GP Stort tillykke til dameholdet med det flotte resultat i 8GP. Damerne vandt 3 ud af 5 runder: 1. runde: 2x (8X500m): 11 sekunder hurtigere end nummer 2 2. runde: 25000m: 21 sekunder hurtigere end nummer 2 3. runde: 8 X 2000m: KR må se sig slået af sidste års vindere Odder med bare 8 sekunder 4. runde: 8 X 15 min: KR må se sig slået af Vejle med 175 meter (foran Odder) 5. runde Maraton (42195m): Igen napper KR s stærke damer toppen. Mixholdene kunne desværre ikke samle hold til maraton distancen, så de er derfor handikappede, idet de ikke har tjent point i alle runder. KR Ole s udvalgte: 25. plads med point KR onsdagsholdet: 26. plads med point Claus 13

14 D r a g e b å d s r Årets dragebådsregatta for firmahold afholdes i år den 15 og 16 juni Vi har valgt at flytte regattaen ( som jo tidligere er blevet afholdt den sidste lørdag i august ) af forskellige årsager. Det er vores erfaring, at flere firmaer ikke kan deltage, fordi de ikke kan skaffe deltagere nok efter sommerferien, samt at netop sommerferien i øvrigt ligger i vejen for den planlægning, der foregår i firmaerne. Nogle vil nok mene, at det er ubelejligt at flytte regattaen, -men sådan bliver det nu engang. Ud over at flytte datoen vil regattaen i år strække sig over 2 dage dette for at tilgodese firmaer, som enten kun kan på en almindelig arbejdsdag eller kun kan om lørdagen. Beslutningen for dette tiltag er taget i samråd med KR s bestyrelse. 14 Fredag den 15. vil være et eftermiddagsarrangement fra kl. 16 til 19, og lørdag den 16. vil regattaen blive afholdt fra kl. 10 til 14. For at arrangementet kan blive en succes igen i år, har vi brug for hjælp fra klubbens medlemmer. Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu og meld dig som hjælper. Vi er godt klar over, at det ikke er muligt for alle hjælpere at tage fri fredag eftermiddag. For at skaffe hjælpere nok håber vi på, at flere af KR s medlemmer meget gerne nogle af Jer nye - har lyst til at deltage.

15 e g a t t a har hjemmesiden fået et nyt design. Der bliver - som altid - sendt foldere og plakater ud til ca. 400 firmaer. Flemming og jeg ønsker at udvide denne database, og for at dette kan lade sig gøre, beder vi alle om at forsyne os med data til denne database. Vi har brug for: Firmanavn og adresse samt navn på en kontaktperson og gerne en mailadresse. Ved at have disse kontakter i vores database har vi mulighed for at kontakte firmaerne flere gange. Hvis du har kendskab til nogle potentielle firmaer så bedes du udover blot at give dem en folder sende en mail til eller ringe til os på tlf Vi håber, at vi sammen med Jer igen i år kan skabe endnu en succes for dragebådsregattaen. Arbejdet omkring dragebådsregattaen er en god mulighed for at lære andre medlemmer at kende. Flemming og Lars For at regattaen bliver en succes er det nødvendigt, at så mange firmaer som muligt får kendskab til regattaen. Dette kan kun ske, hvis KR s medlemmer hjælper til med at sælge varen. Der vil blive lagt foldere frem i Tutten indenfor de næste par uger, som kan tages med ud til forskellige firmaer. Folderne er lavet af Trine og Sofie og har fået et nyt og tidssvarende design. Endvidere 15

16 Førstehjælpskursus i KR Den 2. februar mødte 13 medlemmer op i klubben for at deltage i et hjertelungeredningskursusunder kyndig instruktion af en instruktør fra beredskabsstyrelsen. Man kan roligt sige, at forventningerne til kurset ikke blev gjort til skamme. Kurset var opdelt i 2 moduler: Hjertemassage eller som det hedder i fagsproget: Brystkompression samt korrekt anvendelse af en hjertestarter. Først redegjorde instruktøren for førstehjælpens 4 hovedpunkter, og herefter gik vi over til kursets hovedpunkter nemlig en grundig gennemgang og instruktion i, hvordan man giver korrekt hjertemassage samt betjener en hjertestarter. medlemmer, således at der forhåbentligt altid vil være en person til stede i klubben, som kan yde førstehjælp, hvis situationen skulle opstå. Der er indsendt en ansøgning til Tryg Fonden, om at Københavns Roklub kommer i betragtning ved fondens næste uddeling af hjertestartere, idet det er et ønske, at der bliver placeret en sådan i klubben. Imidlertid skal man være opmærksom på, at en hjertestarter alene ikke gør det. Hvad er en hjertestarter (defibrillator) En hjertestarter er en transportabel, batteridrevet maskine, som betjenes manuelt. Ved at afgive elektrisk stød kan hjertestarteren få et hjerte, som er holdt op med at pumpe blod rundt, til at pumpe normalt igen. Da vi forlod klubben igen om eftermiddagen, var det med en fornemmelse af, at vi nu havde fået bibragt en viden, som gjorde det muligt for os at træde til, hvis en situation, hvor der var behov for hjælp, skulle opstå. Deltagerne på kurset var i aldersklassen + 50 år, repræsenterende medlemmer som kommer herned de fleste af ugens dage. Det er tanken, at kursusrækken skal gentages med deltagelse af de noget yngre 16

17 Hjertestarteren kan ikke fejlbetjenes og er let at bruge. Hvad kan hjertestarteren? Foretage en hjerteanalyse og afgøre, om der skal gives elektrisk stød. Afgive stød ved tryk på en knap. Give trinvis førstehjælp til førstehjælperen gennem tale. Når der er afgivet stød vil maskinen gennem tale fortælle, om man skal genoptage hjertemassagen og igen fortælle når der skal stoppes for at afgive stød. Af det sidste afsnit kan man se, at den korrekte anvendelse af en hjertestarter er betinget af, at man kan give hjertemassage. Jeg håber at ovenstående har givet inspiration til at melde sig, når nye førstehjælps kurser bliver udbudt. Mange hilsner Stig Fischer Bjerregaard Et glas rødvin om dagen er er godt for helbreddet og kredsløbet. Pt. har KR et godt tilbud til alle, der holder af god rødvin, denne helt fantastiske vin kan købes i klubben for kun kr.90 pr. flaske. prøv den. hilsen Ole, den er go. Et lidt vemodigt sidste blik fra KR's vinduer ind i havnen til Langebro. Når dette blad er i din hånd, er udsigten til Langebro væk. 17

18 Igen er der nye 2-åres inriggere på bedding i Københavns Roklub. Nu bygger vi igen både i K.R. Efter 32 års stilstand med bådebyggeri i K.R's værksted har vi nu genoptaget traditionen med selv at bygge en del af vore både. Lidt historie: Værkstedet har siden 1948 fungeret som base for Windtbergs tømrervirksomhed. Ebbe Windtberg kom til klubben som ansat af daværende formand Ernst Schmidt og har leveret et utal af nye både til fortrinsvis K.R. men også til andre klubber i København. Mange af disse både er stadig i brug landet over, vi tilbagekøbte i øvrigt en af disse, en slidt 2-åres fra ØK s roklub, for nogle år siden. Båden blev straks istandsat, hedder nu EBBE og fungerer igen her i klubben. Efter Ebbe Windtbergs død i 1984 overtog Michael værkstedet og driver stadig i dag tømrervirksomhed herfra. 18

19 Michael & Arne Windtberg Den første båd er nu færdig og klar til sæsonstart, og derfor kan vi til klubbens standerhejsning døbe en spritny 2-åres træ inrigger, som er bygget på K.R's gamle både-værksted. I oktober 2006 begyndte vi så at bygge både igen, dette sker i samarbejde med Grejsdalens inriggerværft i Vejle, som leverer et færdigt skrog klar til aptering. Apteringen udføres af Arne og Michael Windtberg på værkstedet. Slibning og lakering af båd og løsdele udføres mest af Flemming Bo og Kylling. Arne Windtberg, som er udlært på værkstedet, er efter mange års arbejde ude i byen kommet tilbage til firmaet og står nu fortrinsvis for bådebyggeriet. 19 Vi forventer os meget af denne nye båd, og hvis hele projektet er bæredygtigt, skulle denne første båd gerne være en ud af mange Vi er nu i fuld gang med at bygge båd nr. 2 på værkstedet,og hvis man har lyst til at se, hvordan det skrider frem, kan interesserede besøge værkstedet, hvor Arne og Michael gerne viser bådebyggeriet frem. Båd nr. 2 skal efter planen døbes til standerhejsningen på Hammergården St.bededag fredag d. 4. maj kl Michael Windtberg

20 Nyt klubtøj i KR Mange medlemmer har længe efterlyst et større udvalg af klubtøj, som man ser det i andre sportsklubber. Samtidig var der et stort ønske fra flere dame-roere om en ny trikot med moderne features som indbygget sports-bh ;) Men nyt klubtøj kommer jo ikke af sig selv, så vi tog udfordringen op og nedsatte et lille udvalg med undertegnede samt en repræsentant fra ungdomsafdelingen og den daværende inrigger-instruktionschef. Vores formål var at lave et udvalg af klubtøj i god kvalitet samt et tilhørende logo -tegnet så det klædte en roer. Tøjet Det har været vigtigt for os, at tøjet har fået en høj grad af genkendelighed. I havnen, på langture, til regatta mm, skal man kunne spotte en KR-roer. Derfor valgte vi at gå udenom de farver og kombinationer, som andre roklubber er kendt i. Samtidig skulle farver, snit og facon være så klædelige som muligt, for så mange som muligt. Det var en pæn udfordring, da vi jo alle -mænd som kvinder- er meget forskellige. Med stor anbefaling fra de erfarne KR-roere, fandt vi frem til at JL var det foretrukne bud på en leverandør af nye trikoter og klubtøj. Primært pga. kvalitet og pasform. KR KLUBTØJ I klubbladet efterlyste vi uden den store succes - input fra medlemmerne. I stedet spurgte vi så bredt i klubben, hvad KR betød for medlemmerne og samlede på den måde stikord til klubbens identitet trikot (logo på ryggen) top (logo på ryggen) early adaptor Gennem research af KR s officielle symboler gennem tiderne (stander, logo, tøj mm.), fandt vi de visuelle elementer, som logo og tøj skulle forholde sig til: lang og tæt (logo på ryggen) kort og tæt (logo på ryggen) kort og løs (logo på ryggen) lang og løs (logo på ryggen) ro-vest (logo på ryggen) Vi har lavet et 3-bords logo, som forener standeren og flaget i et tidssvarende udtryk. Det afspejler en dynamisk sport og har samtidig referencer til: bølger / striberne i det gamle flag, den røde stander, en båd som skyder gennem vandet. 20 splash-resistent jakke (logo på ryggen) korte rør halve rør lange rør

21 De fleste ønskede at undgå hvidt på trikoterne dels pga. af den gennemsigtige effekt, når bølgen sprøjter, dels af hensyn til smuds. Tilbage var rød og blå som primære KRfarver og efter at have indhentet farveprøver fra flere firmaer, valgte vi endeligt JL. Det var den eneste forhandler, som havde stof i vores specielle lyseblå årefarve. Efter flere forsøg og justeringer (mange medlemmer = mange meninger ;) ) har vi sammensat en enkel men iøjefaldende kollektion. Vi håber, at I vil tage godt imod logo og tøj og stiller gerne op, hvis I har spørgsmål eller input ;) Sofie og Louise 21 Vand og hav Fra motion til konkurrence (spænder bredt) Rå Sydhavn Urban- København Midt i naturen - midt i byen Frisind Mulighedernes klub Tilhørsforhold Engageret fællesskab (ferieture, fællesspisning) Traditioner (adskillige årligt tilbagevendende arrangementer) Historie siden 1866 ( pokalskabe, klublokaler, sangbog osv.) Logo

22 Havkajakkurser på Hammergaarden Dansk Kano Kajakforbund vil i samarbejde med Hammerkrogens Kajakklub til sommer lave to weekend-begynderkurser for havkajakroere på Hammergården. Det bliver muligt at lave følgende to weekendkurser: hvor Klaus Kornø vil være instruktør. Medlemmer af KR vil, ved selv at medbringe kajakker, kunne få rabat og være sikker på at kunne deltage. Henvendelse til formanden for Hammerkrogens Kajakklub: Jørgen F. Hansen Ordrupvej 23, Charlottenlund Tfl , juni og august, Husk standerhejsningen på Hammergaarden St.bededag fredag d. 4. maj kl Husk at overholde reglerne for at anvende vores kajakker! Du skal være medlem af KR - Du skal minimum være havnestyrmand -Du skal have gennemgået et kajakkursus, hvor du bliver godkendt. 22

23 Langture & motion 2007 Hej til Jer alle, så er årets langturskalender ved at være på plads.å 4/4-9/4 Berlin ved Torsten 12/5 Furesøen med LR ved Aase 17/5-20/5 Skive ved Trine & Anette L 26/5-28/5 Gudenåen ved Bergtho 2/6-3-6 Hundested ved Lise M 10/6 Amager rund med LDR ved Aase 23/6-24/6 Kanintur Hammergården ved Mads 30/6-1/7 Odense ved Bendixen tours engang i juli Bornholm ved Lise M 28/7-5/8 Sea challenge ved Trine & Anette L 17/8-19/8 Møn rundt ved Ib Venlig hilsen Henrik Q Deltag i Sved-På-Panden 2007! beregnes ud fra alder, køn og bådtype, så derfor kan man godt mixe et hold med unge og veteraner eller piger og drenge. I Forbedrings-konkurrencen gælder det om at forbedre sin roede tid fra løb til løb. Derfor er det bedst at være i så dårlig form som mulig, inden konkurrencen starter! Denne konkurrence henvender sig derfor primært til folk, som gerne vil have en anledning til at komme i lidt bedre form. Efter sidste års KR-dominans i Sved-På- Panden konkurrencen er det tid til igen at få samlet nogle hold, der kan fortsætte vores flotte resultatrække. Alle kan deltage unge og gamle, tykke og smalle. Der kan ros i både 2-åres og 4-åres både med mulighed for to/tre reserver på holdet. Alt i alt er der mange gode grunde til at deltage i konkurrencen, som er virkelig sjov at deltage i, og deltagerne er i alle aldersklasser (20-75) og mange har en afslappet kondition. Sidste år deltog hold fra hele københavnskredsen, hvoraf mange deltog i den efterfølgende middag i Hellerup eller SAS roklub. Der vil blive opsat tilmeldingssedler i bådhallen i løbet af april måned med mere information om konkurrencen, hvor du kan tilmelde dit hold. I Handicap-konkurrencen skal man have så hurtig en tid som muligt, når en handicapfaktor er ganget på. Denne faktor 23 Mange hilsner Kenny Andersen Motion+ Fortsættes næste side

24 Langture & motion 2007 Sådan kunne en rotur i KRregi udforme sig i krigsårene! Velkommen til en ny rosæson I år har vi fået to nye både at gøre godt med. Så kom og fat en åre! Der er fællesroning de sædvanlige dage - mandag kl.17, tirsdag kl.18 og torsdag kl.17. (Marianne) Kaninroning onsdag kl. 17:30, men alle kaniner er også velkomne på de andre tider. (Kenny) Som et nyt tiltag vil der være +50-roning for alle interesserede (som navnet antyder dog fortrinsvis roere over 50) torsdag kl. 12. (Ole H) Venlig hilsen motionsrochef Marianne Her ser vi alle de firmaer, der støtter og hjælper KR på den ene eller den anden måde. 24

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714.

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714. Forum oprettet NYHEDSARKIV 2007 På siden Forum kan du komme med dine egne indlæg. Brug fx. siden til at aftale roture med andre. Siden er åben for alle og for alle emner. Det er således ikke klubbens eller

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015.

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Denne beretning burde have været udsendt elektronisk inden dette møde. Dette har et flertal i den siddende bestyrelse ikke ønsket alligevel så derfor bliver fremlæggelsen

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Af Leif Thygesen. De udgør vel omkring 96-97 procent af Danmarks cirka 16.000 roere, alligevel er det sjældent at man kan

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Dirigent: Poul Erik Holm. Referent:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227.

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227. NYHEDSARKIV 2012 31.december 2012 - NYTÅRSKUR Indvielse af nyrenoveret ergometerrum kl. 9.30 Derefter nytårstur til Kulturø, hvis vejret tillader el. måske en gåtur i vor flotte natur. Kl. ca. 12 er der

Læs mere

Odense langdistance (lørdag)

Odense langdistance (lørdag) Odense langdistance (lørdag) Odense landistance sidst i april mødes den samlede danske elite for at teste om vinterens træning har båret frugt, om bådeholdene er sammensat rigtigt eller der skal ske ændringer.

Læs mere

Kano- og kajakklubben NORD. Bestyrelsens beretning for 2016

Kano- og kajakklubben NORD. Bestyrelsens beretning for 2016 Kano- og kajakklubben NORD 2016 Endnu et godt år i Nord! Med masser af aktiviteter På vandet! Børn og Unge Dame K2/K4 Hold for kræftramte Begynderhold havkajak Store Legedag Støt Brysterne Klubture Nords

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Formøde den 7. maj 2013

Formøde den 7. maj 2013 Formøde den 7. maj 2013 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Joan Lindholdt, Sven Lyster, Per S. Christensen, Marie S. Rasmussen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1. Deltagelse i Maritime

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

Jyske Mesterskaber og Nordic Open

Jyske Mesterskaber og Nordic Open Jyske Mesterskaber og Nordic Open Godt 20 roere fra Odder Roklub deltog i Jyske mesterskaber i lørdags. Junior C drenge: I junior C 13 og 14 år roede Rasmus Blæsbjerg sig ind på en sikker 2. plads efterfulgt

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Femte gang med succes

Femte gang med succes Femte gang med succes Det kan man sige om de Sjællandske mesterskaber i Kalundborg Hallerne. Samtidigt kan vi også allerede nu love at det ikke bliver sidste gang, og at stævnet vil ligge nogenlunde samtidigt

Læs mere

Status lige nu er at rengøringsordningen ikke fungerer.

Status lige nu er at rengøringsordningen ikke fungerer. Kajakklubben Strømmen Bestyrelsens beretning Sæson 2006-07 Året 2006 var et år med megen aktivitet. Kæmpe indsatser blev leveret af rigtig mange medlemmer i mange forskellige sammenhænge. Mange gamle kæmper

Læs mere

Gift/ samlevende /familie Single

Gift/ samlevende /familie Single Navn: Steffen Bonde Alder: 24, født 5. december 1989 Adresse: Havneholmen 38, 2. tv Mail: sbj@citius-remex.com Telefon: +45 31 12 30 33 Facebookside: CitiusRemex og Steffen Bonde Evt webside: www.citius-remex.com

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

DRC Testregatta den oktober 2016 og testinformation angående ergometer test den 15. oktober 2016

DRC Testregatta den oktober 2016 og testinformation angående ergometer test den 15. oktober 2016 DRC Testregatta den 1. - 2. oktober 2016 og testinformation angående ergometer test den 15. oktober 2016 Rammer for afholdelse af testregatta på Bagsværd Sø Sidste frist for ordinær tilmelding: onsdag

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Aktiviteter i Middelfart Roklub ud over de normale trænings og klubaftener Sæson 2014/2015

Aktiviteter i Middelfart Roklub ud over de normale trænings og klubaftener Sæson 2014/2015 Aktiviteter i Middelfart Roklub ud over de normale trænings og klubaftener Sæson 2014/ 12 detagere Langture og Længere endagsture: 30. april 2. maj Store bededagstur til Augustenborg Roklub 1.juli Madpakketur

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Standerstrygningstale 2016

Standerstrygningstale 2016 Standerstrygningstale 2016 Velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde til denne standerstrygning i vores 80 års jubilæumsår. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår Nyhedsbrev nr. 1 Den 8. januar 2012 Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår 2011 Vi har oplevet endnu et fantastisk år i Kerteminde Kajakklub i 2011. Det kan vi især takke

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

361 Nyhedsbrev #20, juli måned 2011

361 Nyhedsbrev #20, juli måned 2011 361 Nyhedsbrev #20, juli måned 2011 Den evigt ungdommelige klub fylder 60 år! I år fylder 361 Kano- & Kajakklub 60 år. TRES ÅR! Trods den høje alder er klubben stadig i fuldt vigør og har bevaret ungdommens

Læs mere

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013.

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013. Formandens beretning Generalforsamlingen den 29. januar 2013. 1. Takker dirigenten for ordet. I år gennemfører vi generalforsamlingen uden projektor og uden Power Point. Ikke fordi vi synes, at det er

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Både kaproning - og motionsroning...

Både kaproning - og motionsroning... Både kaproning - og motionsroning... Et godt tilbud til alle roere om at komme i form! Til ungdomsroere, seniorroere, ældreroere, kaniner, nye, gamle og eliteroere! 10 km motions-kaproning ca. hver anden

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30

Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Nr. 4. Oktober kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Gevær starter igen på stadion torsdag den 4. oktober kl. 18.30 Billedet er godt nok brugt før men stoltheden over en god serie lever

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Nedbrud NYHEDSARKIV 2010 Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Standerstrygning Søndag d. 31. oktober kl. 14.00 er der standerstrygning.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 Oversigt over Team RG kataloget - Hvad er Team RG 2 - Team RG volleyball 3 - Team RG håndbold 4 - Team RG badminton 5 - Team RG Indendørs fodbold 6 - Team RG

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Peter Steffensen, Uffe Rasmussen, Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Kaproningsudvalget: DM er afviklet

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere