IT Intergroup A/S. Årsrapport for CVR nr Vedtaget på ordinær generalforsamling den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den"

Transkript

1 Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS Statsautoriseret revisor IT Intergroup A/S Årsrapport for CVR nr Vedtaget på ordinær generalforsamling den dirigent Søvej 53, Dons, 6051 Almind CVR nr telefon fax

2 Selskabsoplysninger Navn: IT Intergroup A/S CVR nr.: Aktiekapital: kr ,00 Bestyrelse: Direktion: Revision: Bank: Regnskab: Konsulent Henrik Kaaber, formand Konsulent Morten Mogensen Andresen, næstformand Direktør Jesper Østergaard Jesper Østergaard Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS Statsautoriseret revisor Søvej 53, Dons, 6051 Almind Jyske Bank Regnskab er efter regnskabslovens klasse B Nærtstående: Jesper Østergaard ApS, Carolinevej 26, 2900 Hellerup Jesper Østergaard, Carolinevej 26, 2900 Hellerup 2

3 Revisionspåtegning Regnskabsidentifikation: Som generalforsamlingsvalgt revisor for IT Intergroup A/S har jeg revideret selskabets årsrapport for 2004, der udviser et overskud på kr ,25 og en egenkapital på kr ,22. Revisionens udførelse: Den udførte revision er foretaget efter de for statsautoriserede revisorer gældende bestemmelser for fuldstændig revision og er udført ved stikprøvevis kontrol af bogføring og bilag samt afstemning af statusposter. Forbehold: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Supplerende oplysninger: Under revisionens udførelse har jeg ikke fundet forhold, som giver anledning til bemærkninger om ledelsens forretningsførelse og den interne kontrol. Konklusion: Regnskabet er aflagt efter reglerne i regnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B samt selskabets vedtægter. Bogføringen er udført ordentlig og omhyggeligt. Opbevaring af bilag og øvrige regnskabsmateriale sker efter lovgivningens regler. I fortsættelse heraf skal jeg erklære, at jeg anser regnskabet for at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt af driften for den forløbne periode. Kolding, den 25. februar Henning Overgaard Statsautoriseret revisor 3

4 Afskrivninger: Der foretages afskrivning med 20 % p.a. på driftsmidler 14 % p.a. på good-will 20 % på software Regnskabsprincipper Software: Software udarbejdet af eller for selskabet med henblik på løbende salg er aktiveret til kostpris og afskrives med 20 % p.a. Igangværende arbejder: Fastprisopgaver indtægtsføres med salgspris med fradrag af den ikke udførte andel. Opgaver som udføres med betaling efter timetal vurderes til salgspris for den udførte del. Periodeafgrænsning: Der foretages periodeafgrænsning for væsentlige poster. 4

5 LEDELSENS ÅRSBERETNING Selskabets arbejdsområde er EDB-rådgivning, systemudvikling, kursusvirksomhed og programmering. Selskabet har i året haft 8,5 ansatte ud over selskabets direktør. Herudover anvendes en del freelancemedarbejdere der engageres fra opgave til opgave. Direktøren har fået en gage på kr Øvrige gager udgør kr ,81. Allerød, den Jesper Østergaard Direktør og bestyrelsesmedlem Henrik Kaaber bestyrelsesformand Morten Andresen Næstformand 5

6 Driftsregnskab for Salg , ,40 Direkte omkostninger , ,41 Bruttoavance , ,99 Markedsføringsomkostninger , ,70 Faste omkostninger , ,50 Resultat før renter og afskrivninger , , Renteindtægter 2.191, ,20 Udbytte 300,00 300,00 Kursregulering af aktiebeholdning ,06 Kursdifferencer 3.430, ,64 Renteudgifter , ,61 Renter & gebyrer T&S , ,00 Gebyrer , ,19 Renter m.v. i alt 1.104, , Resultat før afskrivninger , ,55 Afskrivninger (note 1) , ,90 Overskud før skat , ,65 Selskabsskat(note 5) , ,00 Overskud , ,65 Overførsel , ,68 Til disposition , , Der anvendes således: Overskudsdeling , ,00 Udbytte 12 % , ,00 Bestyrelseshonorarer , ,00 Tantieme til direktøren ,00 Friaktier ,00 Overførsel til næste år , , , ,

7 Status pr. 31. december Aktiver 31/ /12 03 Anlægsaktiver: Anparter ,00 Good-will (note 3) 7.142, ,00 Software (note 4) , ,00 Aktier , ,00 Driftsmidler (note 2) , ,57 Anlægsaktiver i alt , , Omsætningsaktiver: Igangværende arbejder ,00 Lagerbeholdning 6.000,00 Debitorer , ,58 Andre tilgodehavender , ,37 Omsætningsaktiver i alt , , Aktiver i alt , ,

8 Status pr. 31. december Passiver 31/ /12 03 Egenkapital: Aktiekapital , ,00 Overførsel , ,97 Egenkapital i alt , , Kortfristet gæld: Bankkredit , ,75 Leverandører , ,76 Andre kreditorer ,00 Periodeafgrænsning , ,39 Skyldig selskabsskat (note 5) , ,00 Udbytte og bestyrelseshonorar , ,00 Overskudsdeling , ,00 Skyldige feriepenge , ,05 Skyldig A-skat m.v , ,00 Skyldig ATP 6.106, ,85 Skyldig moms , ,53 Kortfristet gæld i alt , , Passiver i alt , ,

9 Noter Note 1. Afskrivninger: Driftsmidler ,00 Tab på anparter ,00 Good-will 1.429,00 Software , , Note 2. Driftsmidler: Saldo primo ,78 Tilgang , , Afskrivning primo ,21 Årets afskrivning , , Saldo pr. 31. December , Note 3. Good-will: Saldo primo 8.571,00 Afskrivning 1.429, , Note 4. Software: Saldo primo ,00 Tilgang , ,00 Afskrivning ,00 Saldo pr. 31. December ,

10 Noter Note 5. Selskabsskat: Skattepligtig indkomst , Skat heraf ,00 Udbytteskat 59,40 Renter af skat , , Beregnet skat ,00 A conto skat betalt med ,00 Skyldig skat 9.190, Note 6. Nærtstående: Der har ikke i året været retshandler med nærstående. Pengestrømsanalyse Årets overskud ,25 Afskrivninger ,00 Kursregulering af aktier , ,19 Forøgelse af kortfristet gæld ,38 Til disposition , Der er anvendt således: Investering i software ,00 Investering i driftsmidler ,00 Køb af aktier 9.568,00 Forøgelse af omsætningsaktiver ,57 Til bestyrelsen ,00 Til aktionærerne ,00 Til medarbejderne (overskudsdeling) , ,

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2004 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til 2004 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere