Lau Tofft-Jørgensen Tillid og optimisme 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lau Tofft-Jørgensen Tillid og optimisme 2011"

Transkript

1 Indhold Tillid... 1 Typer af tillid... 2 Optimisme... 4 Positive effekter af tillid... 5 Cross Culture... 6 Hvor kommer optimismen fra?... 7 Tillid og krig... 8 Opsamling... 9 Tillid I realized that trust helped us resolve conflicts with people with whom we disagree, and with whom we might even have little in common (Uslaner, 2002, xi). Interpersonal trust, volunteering, giving to charity, tolerance, and solving collective action problems is about bringing people together and solving problems collectively (Uslaner, 2002, s. 8). Som første del af teorien og ovenstående citater beskriver, er tillid en nødvendighed for at få et samfund til at fungere og i udtalt grad i forhold til at genopbygge og forsone samfund, der er præget af konflikt. Derfor vil dette afsnit omhandle begrebet tillid og Eric Uslaners kategorisering af forskellige typer af tillid. Uslaner nuancerer tillidsbegrebet ved at opdele det i flere forskellige typer af tillid. Den dominerende tendens har tidligere primært været at fokusere på de instrumentelle og strategiske elementer af tillid, i forhold til hvornår man skal stole på andre mennesker. Denne tankegang minder meget om den man kender fra spilteori, hvor rationalet er, at tillid bygger på et estimat af, hvorvidt det kan forventes, at man er troværdig i forhold til erfaringer fra tidligere indbyrdes interaktion. Det er sandt, at en stor del af vores tillid til andre mennesker bygger på vores erfaringer. But there is another side of trust as well that is not based upon experience and this is faith in strangers, the belief that most people can be trusted even though we can never know more than a 1

2 handful of the strangers around us. And this faith in others is what I mean by the moral foundations of trust (Uslaner, 2002, s. 3). Typer af tillid Tillid kan overordnet set opdeles i forhold til, hvem eller hvad vi har tillid til (regeringer, institutioner og forskellige grupper af mennesker). Det er i denne sammenhæng ikke den væsentligste nuancering. Fokus vil her primært være på den interpersonelle, altså mellemmenneskelige, tillid, og det er underopdelingen af denne, som er særlig interessant. Den opdeles af Uslaner (2002) i fire typer: Moralsk tillid (Moralistic trust), strategisk tillid (Strategic trust), generaliseret tillid (Generalized trust) og specifik tillid (Particularized trust). Moralsk tillid er troen på, at man deler sine grundlæggende moralske værdier med andre, og derfor forventer at blive behandlet, som man ønsker at blive behandlet af dem. Andre mennesker behøver ikke at dele ens egne synspunkter i forhold til politiske spørgsmål eller ideologi. De kan have andre religiøse overbevisninger, men til trods for disse forskelle, ser man dybere ligheder. Det afgørende er, at der eksisterer en følelse af tilknytning til andre, fordi man ser dem som medlemmer af det fælles samfund, hvis interesser skal tages alvorligt (Uslaner, 2002, s.18). Uslaner (2002, s.18) bruger Fukayamas ord til at beskrive essencen af moralsk tillid: Trust arises when a community shares a set of moral values in such a way as to create regular expectations of regular and honest behavior. Hvis vore grundlæggende forudsætninger deles af andre, står vi over for færre risici, når vi forsøger at opnå fællesløsninger. Tillid til andre bygger ikke på enighed om specifikke spørgsmål eller særlige filosofier. Instead, it is a statement of toleration of differing ideas because each side sees something that binds it to the other. Seeing others as part of your moral community may mean very different things in some societies than in others (Uslaner, 2002, s. 18). Moralistisk tillid siger noget om, hvordan folk burde opføre sig; folk burde stole på hinanden. Strategisk tillid afspejler vores forventninger om, hvordan vi forudser, at mennesker vil opføre sig. Hvis vi forventer et negativt udfald, vil vi derfor undgå interaktion. Strategisk tillid kan være fint i forhold til simple transaktioner og helt konkrete problemstillinger. Ud over sondringen mellem moralistisk og strategisk tillid er der også et spænd fra specifik til generaliseret tillid. Generaliseret tillid er opfattelsen, at de fleste mennesker er en del af den enkeltes moralske samfund. Fundamentet ligger på den måde i moralistisk tillid, men der er tale om to forskellige typer. 2

3 Generaliseret tillid er et mål på vores samfunds spændvidde, og den er baseret på både moral og summen af vores kollektive oplevelser, og på den optimisme, der er grundlæggende for generaliseret tillid, men som ikke er konstant. Nogle gange ser alting lyst ud og andre gange gør det ikke. Vores værdier (moralsk tillid) er ikke let foranderlige. Det er derimod den måde vi fortolker dem, der er præget af erfaringer fra det daglige liv, og som kan påvirkes. Det er dét der adskiller generaliseret tillid fra moralsk tillid; generaliseret tillid går op og ned, selvom den i bund og grund er stabil, men moralsk tillid er en mere konstant værdi (Uslaner, 2002, s.26). Den specifikke tillid er tillid til specifikke grupper og denne type tillid vil ofte være knyttet til nære relationer. Man knytter sig til sin familie, venner og folk som en selv, mens man danner bro med mennesker, som er forskellige fra en selv. The central idea distinguishing generalized from particularized trust is how inclusive your moral community is. When you only trust your own kind, your moral community is rather restricted. And you are likely to extend trust only to people you think you know. So particularized trusters rely heavily upon their experiences (strategic trust) or stereotypes that they believe to be founded in knowledge in deciding whom to trust. But they are not agnostic about strangers. Particularized trusters assume that people unlike themselves are not part of their moral Community and thus may have values that are hostile to their own (Uslaner, 2002, s.27). Mennesker med specifik tillid vil hjælpe deres venner, deres familie og folk som dem selv, mens mennesker med generaliseret tillid vil række ud til andre. De er mere tolerante over for mennesker der adskiller sig, eller lige frem står i modsætning til dem selv (Uslaner, 2002, s. 41). Denne opfattelse af, at mennesker der er anderledes, også er en del af ens moralske samfund, medfører at mennesker, der besidder generaliseret tillid, føler et ansvar, hvis andre udsættes for diskrimination eller ikke kan klare sig. This leads them to take action, both in the private sector (volunteering and giving to charity) and through government programs (civil rights and other anti-discrimination laws). This breadth of view also allows generalized trusters to solve collective action problems such as enacting legislation in Congress and having more efficient and less corrupt government across nations. It will also produce more open markets, greater economic growth, and more redistribution from the rich to the poor. Particularized trust may make life better for your own kind, but it will not make a society prosper. Only generalized trust can do that. (Uslaner, 2002, s.41ff). Et højt niveau af generaliseret tillid hos en befolkning vil derfor være ønskeligt og væsentligt i forhold til at skabe et velfungerende samfund. 3

4 Optimisme The moral dictate to treat people as if they were trustworthy cannot persist in a world of pessimists. Only someone with a positive view of human nature and its prospects could treat others as trustworthy on faith. Optimists not only believe that things will get better. They also maintain that they can make the world better by their own actions (Rosenberg, 1956; Lane, 1959, , i Uslaner, 2002, s. 23). I det lange løb giver det ikke mening at bygge sin verdensopfattelse på enkeltepisoder. Man må derfor enten ignorere de negative episoder, eller forsøge at forklare dem med bagvedliggende motiver. Dette afspejler det optimistiske syn på verden, og det syn der ligger til grund for moralsk tillid. Optimister er ikke bekymrede for, at fremmede vil udnytte dem. Hvis de tager en chance og ikke får deres optimistiske perspektiv bekræftet, fører det dem blot til at prøve igen. Tilbageslag er midlertidige, de har en forventning om, at de næste de møder vil være samarbejdsvillige. Optimister er tilbøjelige til at devaluere dårlige nyheder, og lægger meget større vægt på de positive elementer. Pessimister, derimod, overvurder modgang og ignorerer optimistiske budskaber. Begge grupper betragter på den måde verden gennem en selektiv optik (Uslaner, 2002, s. 25). De mennesker, der deltager i socialt ansvarlige aktiviteter, vil som oftest være folk med meget generaliseret tillid. Deres motiver for at investere tid og penge er stort set altruistiske; de vil gerne hjælpe andre. De nedprioriterer materialistiske værdier til fordel for idealer, så som en verden i fred, indre harmoni og ægte venskab; de forventer ikke, at nogen tilbagebetaler deres venlighed. Folk, der giver penge til velgørende organisationer, har lignende motiver for dette. Sådanne aktiviteter kan og vil øge generaliseret tillid, men er samtidig også afhængige af generaliseret tillid. Hvis optimister ser mennesker i nød, som er en del af deres moralske samfund, vil de engagere sig i sociale aktiviteter, hvilket er med til at gøre dem endnu mere tillidsfulde. På den måde, afhænger tillid primært af en grundlæggende optimisme, men optimismen afhænger også af en generaliseret tro på andre; ligesom med frivilligt arbejde, er forholdet gensidigt. Det er sandsynligt, at tillidsfulde mennesker bliver mere optimistiske gennem deres gode gerninger. Indvirkningen af optimisme på tillid er dog væsentligt større, end det er tilfældet for tillids indvirkning på optimisme. Så optimismen er begyndelsen af den kausale kæde, der fører til tillid og derefter til gode gerninger og derefter tilbage til mere optimisme, hvorved de moralsk rige bliver endnu rigere (Uslaner, 2002, s.41ff). 4

5 Optimism is a multifaceted phenomenon [ ] two are central: a view that the future will be better than the past and the belief that we can control our environment to make it better. The other elements of optimism are a sense of personal well-being and a supportive community (Uslaner, 2002, s. 80f). Det er altså to helt centrale elementer, man bør have med, hvis man ønsker at arbejde med at skabe et mere tillidsfuldt samfund. Optimister føler det som et kald at involvere sig i deres samfund, og benytte muligheden for at involvere sig med fremmede, for derigennem at udvide deres horisont. Pessimister trækker sig ind i deres egne samfund og betragter udenforstående som ondsindede. Folk der betragter fremmede som en trussel, vil i mange tilfælde have en tendens til at udvikle autoritære holdninger (Adorno et al., 1964, i Uslaner, 2002). Finally, optimism and trust are contagious. Just as having to cope with daily struggles in Banfield s Montegrano or today s Bosnia or Albania can destroy optimism and trust, so living in a more friendly environment can build optimism and trust (Uslaner, 2002, s. 85f). Positive effekter af tillid Folk, der har megen generaliseret tillid, har et inkluderende syn på deres samfund; de er tolerante og imødekommende overfor mennesker der adskiller sig fra dem selv. De ønsker i bund og grund at sikre gode muligheder for dem, der er mindre heldigt stillede. Folk med specifik tillid anlægger det modsatte synspunkt; de kæmper for deres gruppes og for deres egen fordel. Der er en fælles identitet, men det er ens egen der er i centrum og der opstår på den måde skel mellem de forskellige grupper (Uslaner, 2002, s.10f). Lande med højt tillidsniveau er mere tilbøjelige til at omfordele ressourcer fra de rige til de fattige. En mere retfærdig fordeling af ressourcer, fører til større tillid til andre mennesker, som igen producerer mere omfordeling. Tværnational tillid fører også til både mere åbne markeder og større velstand (Uslaner 2002). Både på det individuelle plan, og samlet set, bidrager tillid med mange gode ting. Tillid generelt set, er ikke afhængig af statslige institutioner og det er ikke et alternativ til en stærk regering. Tillid bidrager derimod med det moralske grundlag for en aktivistisk stat. Regeringen er ikke irrelevant i forhold til tillid, men tillid mellem mennesker kan ikke føre til tillid til regeringen. Dog synes generaliseret tillid at føre til bedre regeringer. Tillid fører til en større villighed til kompromis i forhold til at vedtage omfattende lovgivning (Uslaner, 2002, s. 48). Hvis man omgås mange tillidsfulde mennesker, er det meget sandsynligt, at man også selv med tiden vil blive 5

6 tillidsfuld. Dette refererer Uslaner (2002, s. 85f) til som en "Lake Wobegon"- effekt, hvor alle mennesker i et tillidsfuldt samfund er over det nationale gennemsnit i forhold til tillid. Models from evolutionary game theory (see esp. Bendor and Swistak, 1997) demonstrate that when a majority of people in society trust others, they will eventually crowd out all but a handful of mistrusters (and vice versa). And this is not simply a strategic response by mistrusters who might, after all, fare better trying to exploit the gullible trusters. Instead, the minority, through persuasion or social pressures, adopts the values of the majority. (Uslaner, 2002, s. 86). Den vigtigste konsekvens af tillid er, at det fremmer samarbejde. Når folk har tillid til hinanden, behøver de ikke at genforhandle vilkårene, hver gang en kollektiv beslutning skal tages. Man kan indgå aftaler uden tillid, men kollektiv indsats synes at være lettere i tillidsfulde miljøer. Mennesker, der stoler på hinanden, er mere tilbøjelige til at samarbejde, fordi de ikke ser deres interesser som værende uforenelige med de andre, selv dem, de ved, at de er uenige med" (Uslaner, 2002, s. 215). Cross Culture Jo mere afhængig man er af sine nære fæller og pårørende, jo mere betragter man verden i form af "vi" og "de". Man vil derfor miste tilliden til de fleste mennesker og især fremmede. Specifik tillid, i modsætning til en generaliseret tillid, kan føre til situationer, hvor der internt i grupper føres en politik, der skader andre grupper og måske endda udnytter dem. Eller det kan føre til en samfundsmæssig blindgyde, hvor folk kun deltager med deres egen fæller og derved ikke bidrager til det større samfund (Uslaner, 2002, s. 30f). It also means that trust is not a cure-all. The moralistic foundation of trust connects us to people who are different from ourselves, not to people we already know or folks just like ourselves. So there is little reason to believe that people who join organizations made up of people with similar interests and backgrounds will be more trusting than stay-at-homes. There is even less reason to expect that trust will lead us to take part in conflictual activities such as political action. We have pictures of trusters as people who are joiners (Lane, 1959; Putnam, 2000; Rosenberg, 1956). In a few instances this is true, but mostly it is not. Trust solves bigger problems than getting people to hang out with people like themselves. It connects us to people we don t hang out with. And that is why it helps us to solve larger problems, such as helping those who have less, both in the private and public spheres, and in getting government to work better. (Uslaner, 2002, s. 2f). Man kan ikke komme fra specifik til en generaliseret tillid (Uslaner, 2002). We are asked to make inferences about people we don t know with evidence about people we do know, without any 6

7 expectation that the two groups will be like each other. Indeed, it is likely that they won t be like each other (Uslaner, 2002, s.41). Det er netop usandsynligt, at de vil være lig hinanden. Hvis vi havde grund til at tro, at andre mennesker ville være meget lig vores egen gruppe, ville problemet med generaliseret tillid aldrig opstå. Hvis det var tilfældet, ville specifik tillid i princippet være tilstrækkelig. We can produce trust by interacting with people who are different from ourselves. The civil rights movement seems to have had this effect by bringing blacks and whites together for collective action. In more routine examples, volunteering time and giving to charity tie us to people in our community who may well be different from ourselves. (Uslaner, 2002, s.41ff). Der er altså ingen automatik der dikterer, at det at indgå i sociale fællesskaber generer generaliseret tillid. Hvis sådanne aktiviteter skal antages at have nogen effekt, må disse grupper bestå af mennesker med forskellige baggrunde. Hvor kommer optimismen fra? Forældre, socialisering og general tilfredshed er centrale elementer i forhold til tillid. Den primære årsag til, at tillidsfulde mennesker bor i tillidsfulde verdener, er ikke fordi verden omkring dem er godartet (selvom det er sandsynligt, at den vil være det), men at optimisme og tillid er smitsom. Optimisme og tillid skabes tidligt; især barndommen og opvæksten har en stor indflydelse i forhold til tillid. If your parents warned you not to trust others, you are more likely to become a particularized than a generalized truster, the Pew Philadelphia data show (Uslaner, 2002, s.110). Uslaner (2002) henviser yderligere til en undersøgelse fortaget af Niemi-Jennings, der viser at: Hvis en ung person har tillidsfulde forældre, det vil sige, har indflydelse på familiens beslutninger, kan bestemme sine egne venner, og føler sig fri til at være uenig med sine forældre, vil han/hun have en stor sandsynlighed for at blive en truster (tillidsfulde). På den baggrund konkluderer han at: [ ] the warmest parents produce the most trusting young people (Uslaner, 2002, s. 110). Hvis man bor i et område med få generaliserede trusters, vil man med tiden blive præget af dette og måske blive mere tilbøjelig til at se indad. Folk med generaliseret tillid er optimister, der tror, at de kan styre deres eget liv. Folk med specifik tillid er pessimister, der føler, at andre styrer deres skæbne, hvilket får dem til at trække sig tilbage fra kontakt med fremmede. Trusting intentions reflect a basic sense of optimism and control. Trusting others is not so much a reflection of your life experiences as it is about what you were taught when you were young (Uslaner, 2002, s. 110). Den 7

8 kraftigste påvirkning i forhold til både generaliseret og specifik tillid kommer fra optimisme, kontrol og autoritære værdier. Personlige oplevelser, såsom ægteskabelig status, forældrenes skilsmisse, indkomst, og negative oplevelser spiller en meget begrænset rolle, og mest i forhold til den interpersonelle tillid. Nogle oplevelser, såsom en følelse af at være sikker i sit hjem og sit kvarter, har en vis betydning (Uslaner, 2002, s. 112). Tillid til folk er altså stort set uafhængig af vores erfaringer. Hverken mennesker vi kender eller regeringen gør os tillidsfulde over for fremmede. Og det giver god mening; vi stoler på mennesker, vi kender, fordi de har vist sig troværdige. Vi har tillid til regeringer, når de fungerer godt og giver resultater, og til politikker, som vi kan lide. I begge tilfælde, er det vores oplevelser, der er de vigtigste faktorer, i forhold til at forme vores tillid. Men tillid til fremmede kan ikke være baseret på vores erfaringer. Så det bør ikke overraske, at disse verdener af tillid er helt anderledes. Generaliseret tillid er også mere stabil end tillid til regeringen. Men det betyder ikke, at den er uforanderlig (Uslaner, 2002, s. 158f). Tillid og krig Den traditionelle holdning er, at tillid er skrøbelig og nemt kan nedbrydes, når man oplever svigt. Uslaner argumenterer for, at tillid er en blivende værdi, der som udgangspunkt kun ændrer sig begrænset over tid. Tillid er ikke statisk, men når den ændrer sig, afspejler det store begivenheder i samfundet, "kollektive erfaringer," snarere end begivenheder i vores personlige liv. Uslaner nævner krigen i Vietnam, som et eksempel på en begivenhed, der gjorde folk mindre tillidsfulde (Uslaner, 2002, s. 4). Not just any collective experience will change trust. Only major events that lead to ruptures (the Vietnam War) or repairs (the civil rights movement and the labour peace in Sweden) in the social fabric will reshape trust. So experience may matter mightily (Uslaner, 2002, s. 37). Den primære effekt af krig er, at den ødelægger vores tro på andre, snarere end at bygge den op. Mere generelt kan man sige, at kollektive erfaringer former vores vilje til at stole på fremmede. Denne vilje vil altid have rødder i det virkelige liv, selvom den ikke altid afspejler vores daglige liv og de mennesker vi kender (Uslaner, 2002, s.189). Folk er mere tilbøjelige til at stole på hinanden, når de føler et fælles bånd med hinanden. Hvis for eksempel, den økonomiske ulighed stiger, vil denne fællesskabsfølelse dog ofte komme under pres og man vil udvise tilbøjelighed til at ofre det store fællesskab, til fordel for at søge tryghed blandt sine nære fæller, ligesom det er tilfældet i forbindelse med krig og konflikt. 8

9 Opsamling Man kan ikke blot samle folk i grupper og forvente, at de bliver mere tillidsfulde. Det er svært at se, hvordan sociale netværk kan skabes, medmindre der er tillid til at starte med. Nogle sociale sammenhænge må forventes at styrke specifik, snarere end generaliseret, tillid, og i de fleste tilfælde vil sociale netværk, både uformelt og formelt, være moralske blindgyder, forstået på den måde, at de hverken forbruger eller producerer tillid, men blot eksisterer (jf. Uslaner, 2002, s. 116). Associations based on churches, children, and ethnic groups are less likely to build bridges across cultures. They bring you into contact with people like yourself and whom you may already know (Uslaner, 2002, s. 134). Det centrale er altså ikke det at samle sig i grupper, men de mennesker gruppen består af. Folk vil ofte være på vagt over for folk, der tænker anderledes end en selv, og man er tilbøjelig til at tro, at folk, der adskiller sig fysisk, også vil have andre værdier end en selv. Dette medfører en frygt for, at disse mennesker med andre værdier, måske på en eller anden måde vil udnytte os, hvis vi giver dem mulighed for det. Selv den mest udadvendte person vil ikke kende så mange mennesker, at han/hun kan begrænse sin tillid til mennesker, vedkommende kender. For at få et velfungerende samfund, er det derfor nødvendigt, at vi i større eller mindre omfang stoler på andre mennesker. For at få samfundet som helhed til at fungere, må vi løbe risici og disse risici inkluderer at stole på andre mennesker. Når vi har tillid til andre, tilsidesætter vi de områder, hvor vi er uenige og finder fælles fodslag. Man kan være uenig om politik og komme fra forskellige baggrunde, men til trods for det, må man acceptere nogle grundlæggende argumenter. En vis optimisme er derfor et nødvendigt udgangspunkt for at skabe generaliseret tillid, som er så vigtig for en positiv samfundsudvikling. Uslaners tillids teori er ikke nogen færdig og fuldendt teori, men bidrager med nogle vigtige nuancer i forhold til generaliseret og specifik tillid og det personnære. Desuden er der en række spændende betragtninger i forhold til optimisme. Optimister er centrale personer at engagere og bygge på når man ønsker at skabe netværk, der bidrager positivt til det generaliserede tillidsniveau. I næste afsnit diskuterer jeg tillidsbegrebet i forhold til social kapital, der danner fundamentet i Løve og Andersens model for positiv områdeudvikling, som jeg nu vil præsentere. Disse to begreber overlapper hinanden på en del områder og samtidig supplerer tillidsbegrebet efter min mening social kapital-begrebet. 9

10 Referencer Uslaner, E. (2002). The Moral Foundations of Trust. New York: Cambridge University Press. 10

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17

Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes Kjær Kristensen Side 1 af 17...4 "...5 #$ # % #...7...8 "...8 & ' $ ( ) "* (...10 $...13 "...13...14 *(...15 +, % 1 Miniprojekt: Ondskabens filosofi, af Johannes

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Tillid i EU En empirisk analyse af tillid i EU som organisation og i forvaltnings- og kontrolsystemet for EU s Strukturfonde

Tillid i EU En empirisk analyse af tillid i EU som organisation og i forvaltnings- og kontrolsystemet for EU s Strukturfonde Cand.merc.aud Kandidatafhandling 30. januar 2014 - Tillid i EU En empirisk analyse af tillid i EU som organisation og i forvaltnings- og kontrolsystemet for EU s Strukturfonde - Trust in the EU An empirical

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Politikugen Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Indholdsfortegnelse En (meget) kort historie om begrebet Den Kolde Krig Sikkerhedsbegrebet i strategiske studier Sikkerhedsbegrebet i fredsforskning

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Truer indvandring den sociale tillid i Danmark?

Truer indvandring den sociale tillid i Danmark? Institut for Statskundskab Truer indvandring den sociale tillid i Danmark? Oplæg for Akademiet for talentfulde unge, 27. april 2017 Peter Thisted Dinesen Institut for Statskundskab Københavns Universitet

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

STEREOTYPE OG SÆREGNE - hvad betyder vores forståelser af autisme for muligheden for deltagelse?

STEREOTYPE OG SÆREGNE - hvad betyder vores forståelser af autisme for muligheden for deltagelse? STEREOTYPE OG SÆREGNE - hvad betyder vores forståelser af autisme for muligheden for deltagelse? Autoriseret psykolog Ditte Rose Andersen Intensive Interaction Danmark AARHUSKONFERENCEN OM AUTISME OG ADHD

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2015. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2015. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2015 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet

Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer. Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Mellem selvbestemmelse og omsorgspligt - etiske dillemaer Kasper Mosekjær Roskilde Universitet Om filosofi Om dilemaet Frie informerede valg Konsekventialisme / deontologi / værdighed Autonomi Hvorfor

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere