I ISRAELS LIV Et bibelstudium af Oskar K. Indergaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I ISRAELS LIV Et bibelstudium af Oskar K. Indergaard"

Transkript

1 Figentræet Træernes symbolik I ISRAELS LIV Et bibelstudium af Oskar K. Indergaard Oliventræet

2 MYRTETRÆET Myrtetræet bærer ikke frugt i sædvanlig forstand, men kun små spiselige bær af rød eller hvid farve (Højsangen 5:10) derfor er dette træ symbol for Israel i diasporaen. Myrtetræ FIGENTRÆET OG OLIVENTRÆET bærer store mængder af spiselige frugter og er derfor symbolerne for Israels liv i Guds plan. Men hvert af disse træer har deres egen symbolik. Figentræet er symbolet for Israels fysiske liv som nation, som anvendes af Jesus selv i hans store eskatologiske tale på Oliebjerget, hvor han nævner figentræet og alle de andre træer, der blomstrer om foråret, ligesom Israel og en mængde nye stater i den 3. verden skal blomstre lige før Jesu genkomst, siden 2. verdenskrig over 100 nye stater. Figentræet er altså symbolet på Israels suveræne særret og i den forbindelse symbolet på Israels nationale genfødsel. Der er flere ejendommelige træk ved dette træ, som afspejler sig i nationens liv. Det bærer både tidligfrugt og senfrugt. Tidligfrugten kommer til syne om foråret før bladene springer ud og begynder at modnes i juni. Senfrugtens frugtblomster kommer til syne om sommeren og modnes i august. Men ofte overlever umoden senfrugt vinteren og modnes om foråret, når træet vågner til nyt liv. Denne slags træer med overvintret senfrugt bevarer ofte deres blade gennem hele vinteren. Derfor har figentræet 3 slags frugter: Tidligfrugt, senfrugt og overvintret senfrugt. Denne symbolik indgår i Skriften på flere måder: 1. I lignelsen om det ufrugtbare figentræ i Lukas 13:6-9 er figentræet symbol på Israels folk og vingården på Israels fysiske land. De 3 år, i hvilke vingårdens ejer (Gud) har ledt efter frugt, er et billede på Jesu profetiske 3-års periode. Men Israel bar ingen frugt for Gud med sit nationale liv, idet det forkastede både Himlenes Rige, som da var nær, og dets konge Messias Jesus. Gud ville da hugge figentræet ned, d. e. sende det ufrugtbare Israel i landflygtighed, men vingårdsmanden Jesus gik i forbøn for det og bad om et sidste nådeår for Israel, som blev 40-årsperioden fra år 30 til år 70 e. Kr. Men heller ikke i denne periode bar Israel frugt, hvorfor den romerske kejser Titus (= træhuggeren i Luk. 3:7-9) fuldbyrdede dommen, og Israel måtte gå i landflygtighed blandt folkene. Men kun træet blev hugget om, dets rod blev ikke ødelagt. Ud fra lignelsen om figentræet i Matt. 24:32 er det klart, at fra denne rod skal et nyt figentræ vokse op, et billede på Israels nationale genrejsning. Jesus siger her: Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, véd I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. Da er Himlenes Rige i nær oprettelse for Israel. Da figentræet i Matt. 24:32 er et nyt træ fra den gamle rod, er det indlysende, at vi her har med tidligfrugten at gøre og da tidligfrugtens frugtblomster kommer til syne om foråret før bladene springer ud, ser vi, hvor ypperligt figentræet er symbolet på Israels nationale særret, idet Israel med sit nationale liv bærer frugt for Gud, så snart dets nationale genrejsning er påbegyndt. Dette stemmer overens med al bibelsk profeti i øvrigt, som klart viser, at Israels nationale genrejsning begynder før dets åndelige fornyelse. Således står Israels nationale genfødsel i figentræets tegn, men Israels åndelige genfødsel i olietræets. Israels nationale saftstigning og bladskydning begynder med den moderne zionisme, som igen udløser endetidens anti-zionisme med sit klimaks i den store trængsel. Og det israelske figentræs tidligfrugt vil endelig være en levning af Israel, som er villig til og hvis eneste redning er at modtage Himlenes Rige og dets konge, den tidligere forkastede Messias Jesus, som himmelen huser indtil genoprettelsens tider for Israel. Dette forklarer Peter folkemængden i Ap. Gern. 3:10-23, efter at den lamme er blevet helbredt. Figenfrugt 2 2. Mens det israelske figentræs tidligfrugt er den frugt for Gud, som Israel med sit nationale liv bærer i den moderne zionismes forår, mens de umodne figener (= de dårlige figener i Jer. 24, de genstridige og frafaldne israelere i Ezek. 20:33-38) rystes af i den antikristelige storstorm (Åb. 6:13), så er senfrugten symbolet på den nationale frugt, som Israel vil bære for Gud i Tusindårsrigets sommertid, der har sit gammeltestamentlige forbillede i den davidsalomoniske tid i Israel, og som profetien frembærer mange herlige vidnesbyrd om.

3 Jesus forbander det ufrugtbare figentræ. 3. I Matt. 21:18-20 og Mark. 11:12-14 har vi beretningen om forbandelsen af figentræet med det svigefulde udseende, d. e. med det prægtige løv, men uden frugt. Dette skete i begyndelsen af april måned og det var derfor ikke figentid idet det naturligvis var for tidligt for tidligfrugt. Men Jesus håbede at finde umoden senfrugt, som havde overlevet vinteren, noget som dette figentræ med det prægtige løv burde have. Da han ikke fandt frugt, forbandede han det, så det aldrig i evighed skulle bære frugt, og det visnede straks. Dette figentræ er symbolet på det religiøst-hykleriske Israel på Jesu tid. Eftersom Israel da befandt sig i hedningernes tiders dal, som er det israelske figentræs vintertid mellem det fortidige og det fremtidige Israel, så var det ikke figentid for Israel og man kunne derfor heller ikke vente at finde frugt af Israels nationale liv. Men Israel havde en høj bekendelse med prægtige ydre rammer i templet, så det burde have båret en sådan frugt, hvis livet havde været i samklang med bekendelsen. Men Israel kendte ikke sin besøgelsestid, idet det forkastede Himlenes Rige og korsfæstede sin konge. Men lige så lidt som Adam og Eva kunne skjule sig for Gud med figenblade (1. Mos. 3:7), kunne heller ikke Israel det. Over den religiøst-hykleriske farisæisme holder Jesus den forfærdeligste vé-tale, som har været holdt på denne jord (Matt. 23:12-33) - og historien har vist, at den israelske farisæisme visnede og døde, den har ikke båret frugt for Gud og vil ej heller gøre det. Figentræets tegn, som altså i vor tid er tegnet på Israels nationale genrejsning, er det afgørende tegn for Israel på, at det messianske fredsrige skal oprettes på denne jord i den nærmeste fremtid. Men da den nytestamentlige nådeshusholdning ifølge det profetiske ord skal afsluttes og menigheden oprykkes før den 70. åruge for Israel begynder, er figentræets tegn for os, som tilhører menigheden, varslet på, at Herrens komme i skyen for at hente menigheden er kommet endnu nærmere. Tegnet for vor oprykkelse er altså allerede givet. Derfor, kære venner, må vi lægge os Herrens formaning alvorligt på hjerte: Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå for Menneskesønnen. (Lukas 21:36). Kun ved at leve vågent i bønnen er vi i stand til at undfly det forfærdelige, som nu kommer over Jorden, og til at komme med, når Herren henter sin frelste menighed. Og vor flugt skal ske, ikke til siderne, men op i luften efter Guds eget ord: For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. (1. Tess. 4:16-17). Blæsning i sofarhorn i Jerusalem Alle Israels højtider bliver i dag indviet med højtidelig blæsning i det store sofarhorn, som er hornet fra en vædder. I den gamle pagts tid var det to sølvtrompeter, der varslede, når menigheden skulle bryde op. (4. Mos. 10:1-3.) I nær fremtid lyder signalet til opbrud for os, når Guds basun gjalder som signal til de døde kristnes opstandelse og alle de levende kristnes bortrykkelse til himlen. 3

4 OLIETRÆET Mens figentræet er symbolet på Israels nationale særret og liv, er olietræet symbolet på Israels åndelige særret og liv. Den bogstavelige oversættelse af olietræet i Skriften er træ af olie og vi véd fra Gamle Testamente, at olien er symbolet på Helligånden. Alle konger i Israel blev af en profet salvet med olie. I Jer. 11:16 kaldes Israel et grønt oliventræ med smukke frugter men advares på grund af sin afgudsdyrkelse: Med buldren og bragen breder ilden sig i dets løv og opbrænder dets grene. Rom. 11 kaster lys over hemmeligheden om Israel som olietræet. Her har vi lignelsen om de to olietræer. Det ene, som kaldes det ægte træ, er billede på Israel, mens det andet, som kaldes det vilde træ, er billede på hedningerne, dvs. nationerne udenom Israel. Olivenfrugt Det ægte træs rod har 3 rodgrene: Abraham, Isak og Jakob, som er Israels stamfædre (v. 16, 28) og til hvem Gud Herren knytter sit navn: Abrahams, Isaks og Jakobs Gud er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i slægt efter slægt. (2. Mos. 3:15). Heri ligger en åbenbaring af den treenige Gud, idet Abraham er en type på Gud Fader, Isak er en type på den forjættede Guds Søn, mens Helligånden giver sig klart til kende gennem Jakobs forunderlige førelser. Det er derfor i virkeligheden den treenige Gud, der er bæreren af det israelske olietræ, hvorigennem han åbenbarer sin frelsesplan i verden. Endvidere repræsenterer Abraham troen, Isak kærligheden og Jakob håbet på det, der skulle komme, og disse tre hoveddyder bærer Israels åndelige træ. De følger også efter hinanden efter denne åndelige grundlov: Hvor der er tro, er der kærlighed, og hvor der er kærlighed, er der håb. Repræsentanterne for dette i Ny Testamente er Peter, Jakob og Johannes. Og af Jakob er der to i discipelskaren: Jakob I for det håb, der svandt, og Jakob II for det håb, som stadig er tilbage for Israel. Det ægte olietræs rod kaldes derfor hellig, fordi dets tre grene er 1. udvalgt af Gud, 2. afsondret fra verden og 3. indviet til tjeneste for Gud. Men hovedrodgrenen er Abraham, og Abrahams tro ser frem til Israels lovede Messias som en kerne og stjerne. Og fordi roden er hellig, er grenene det også. (Rom 11:16). Således er både rod og grene, dvs. hele Israel, hellig og det er Guds udvalgte, afsondrede og indviede folk. Men ikke alle grene på det israelske olietræ er af den grund frugtbærende, for kun de grene, som har Abrahams tro, er hans åndelige børn og bærer åndelig frugt for Gud. Da den længe ventede Messias endelig kom, modtog folket ham, men ikke præsteskabet. 4

5 Da den lovede og længe ventede Messias endelig kom, blev han, som Skriften havde forudsagt, en anstødssten, en klippe til at snuble over for dem, der ikke troede på Messias Jesus. (Esajas 8:14). På grund af dette foretog Gud et radikalt indgreb på det israelske olietræ, idet nogle af grenene blev brækket af, nemlig de, som ikke troede Messias Jesus (Rom. 11:17) og derved brød med Abrahams tro. Bemærk her forskellen på figentræet og olietræet, når det gælder straffen. På grund af den samme vantro blev figentræet hugget ned, dvs. Israel måtte gå i landflygtighed blandt folkene og indtil videre ikke være en nation i det frelseshistoriske, kana anske land. Det israelske olietræ derimod blev ikke hugget ned, dvs. Israel er ikke forkastet i åndelig forstand. Det ægte olietræ levede nemlig videre, kun nogle af dets grene blev brækket af. Nej, Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig (v. 2) for sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. (v. 29). Men efter at nogle af de ægte olietræs grene således blev brækket af, blev nogle af det vilde olietræs grene afhugget og indpodet i det ægte olietræ for at få del i dets rod og fedme. (v. 17,24.) Roden er, som vi før har forklaret, Israels patriarkalske fædre (v. 28), og fedmen eller olietræets strømninger af saft er et billede på Helligåndens gerninger i Israel, mens de indpodede grene er billede på de hedninger, som har modtaget Kristus. Men ligesom ikke alle olietræets naturlige grene var frugtbærende, men kun de, som havde Abrahams tro, er det på samme måde med de indpodede vilde grene. Også de står på grund af deres tro (v. 20). Således ser vi, at kun de troende israelere og de troende hedninger udgør den nytestamentlige menighed, som er Jesu Kristi legeme på Jorden. De er begge Abrahams åndelige børn, de troende israelere ved tro og de troende hedninger ved tro (Rom. 3:30). At den nytestamentlige menighed skulle have taget Israels plads og være arvtager af Israels specifikke løfter som nation, læres overhovedet ikke i Skriften. Kristendommen er ikke en ny religion, men reelt en opdatering af jødedommen, en frugt på det israelske olietræ, fordi det er roden, som bærer grenene og ikke omvendt (Rom. 11:18). Israel som nation har altid sin egen plads, og dets største velsignelse som Guds jordiske ejendomsfolk ligger i fremtiden. For den første del af Guds 7-ledede pagt med Abraham (1. Mos. 12:1-4), at Gud ville gøre ham til et stort folk, har en trefoldig opfyldelse: 1. Abrahams naturlige kødelige efterkommere med Sara gennem linien Isak-Jakob, d. e. Israel som nation (1. Mos. 13:16, Johs. 8:37). 2. Abrahams åndelige, himmelske efterkommere, d. e. alle israeler og hedninger, som har Abrahams tro (1. Mos. 15:5, Johs. 8:39, Rom. 4:16 og 9:7-8, Gal. 3:6,7,29. I ugen for sin død gav Jesus på oliebjerget sine disciple den store undervisning om Israels skæbne 40 år efter, folkets spredning udover Jorden og landets genfødsel i de sidste dage, hvor jøderne igen skal samles i fædrenes land. 5

6 3. Løftet blev også opfyldt gennem Ismael, Abrahams søn med Hagar, som Gud på Abrahams bøn også velsignede og ligesom med Isak gjorde til et stort tolvstammefolk (1. Mos. 17:18-20). Men Skriften siger, at denne indpodning af de vilde oliegrene på det israelske olietræ er mod naturen (Rom. 11:24), for efter normal praksis podes jo det ægte træs grene ind i det vilde træ for at forbedre dets frugt, hvorimod omvendt det vilde træs grene, hvis det blev indpodet på det ægte træ, ville bevirke en forringelse af det gode træs frugt. Derfor er kristendommens indpodning på det israelske olietræ en naturstridig hæmning for Israels fulde udfoldelse. Israel kan ikke blive sig selv fuldt og helt, før de indpodede vilde oliegrene bliver fjernet fra det israelske olietræ og dets naturlige grene bliver podet ind igen, og dette vil ifølge det profetiske ord også ske. For den delvise forkastelse af Israel på grund af vantro varer kun indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind; så skal hele Israel frelses. (Rom. 11:25). Dette er igen en af Skriftens store hemmeligheder. Med hedningernes fylde forstås fuldendelsen af Guds frelsesplan i den nuværende nytestamentlige tidshusholdning, nemlig udkaldelsen både fra Israel og hedningerne af Kristi menighed og kirke, som er hans legeme (Ap. Gern. 14:15, 1. Kor. 12:12-13, Efes. 1:22-23 og 3:6). Men da den allerstørste del af denne består af hedninger og kun en lille del af Israel, kaldes den hedningernes fylde. Med det betydningsfulde punkt i Rom. 11, at denne fylde er kommet ind, kan ikke menes andet end oprykkelsen af menigheden. For ligesom de vilde oliekvistes indpodning i det ægte olietræ først blev mulig, efter at nogle af dets grene blev fjernet, så er følgerigtig de afskårne naturlige oliegrenes indpodning i deres eget olietræ også først mulig, efter at de vilde oliegrene er fjernet fra det ægte olietræ. Dette er også nøjagtig, hvad Rom 11. lærer. Denne fjernelse sker ved Herrens komme i skyen for at hente menigheden, hvorved alle frugtbærende grene på det israelske oliventræ, naturlige som indpodede, bliver fjernet fra træet og bortrykkes for at møde Herren (1. Tess. 4:17). Dette er de kloge jomfruer, som har forberedt sig til brudgommens komme ved at sørge for frisk olie på deres lamper (Matt. 25:1-13). Når Herren kommer ved midnat, går de med ham ind til Kongesønnens bryllup, og døren ind til den nytestamentlige brudeskare bliver lukket, hvilket betyder, at den nuværende frelseshusholdning ophører, når brudeskaren er blevet fuldtallig, d. e. det samme som hedningernes fylde. Kun Gud kender det antal, han har sat for denne mængde. Men ikke kun de frugtbærende grene på det israelske olietræ bliver fjernet ved Herrens komme også de ufrugtbare vilde oliegrene fjernes, de som ikke står med deres tro (v. 20), de som ikke holder sig til Guds godhed (v. 22). Dette er de dårlige jomfruer, som ikke har olie på lamperne (Matt. 25:1-13), endetidens laodikæiske kristne (Åb. 3:14-22). De går ind i den store trængsel, men kan stadig blive frelst. Ved denne fjernelse af både frugtbare og ufrugtbare grene fra det israelske olietræ er det endelig rede til at modtage sine naturlige grene, som nu ikke længere holder fast ved deres vantro og derfor kan blive indpodet igen: Men også de andre vil blive podet ind igen, hvis de ikke bliver ved i deres vantro. For Gud har magt til at pode dem ind igen. (Rom. 11:23). Det vil ske i den 70. åruge for Israel (Dan. 9:27), da Israels rest, som på dette tidspunkt også er hele Israel, skal blive frelst. (Rom. 11:26). For de øvrige, vantro israelere bliver ifølge det profetiske ord udryddet i den store trængsel. Men denne antagelse af Israels troende rest vil blive som liv af døde for de rester af folkeslagene, som overlever den store trængsel (Rom.11:15). Alle brudejomfruerne faldt i søvn 6 - men de kloge jomfruer havde olie på lamperne.

7 Vekselforholdet mellem Israel og hedningerne angående frelsen bliver altså denne: 1. Først var Israel lydig og fik velsignelse, mens hedningerne var ulydige. 2. Så blev Israel ulydig og hedningerne fik velsignelse ved deres ulydighed. 3. Derpå bliver Israel nidkær ved den velsignelse, som hedningerne har fået, men får velsignelse ved den velsignelse, der er blevet hedningerne til del. 4. Endelig vil det, at Israel igen bliver velsignet, føre til velsignelse af både Israel og hedningerne. Dermed er vi inde i Guds velsignelse af hele verden i Tusindårsriget. Dette stadfæstes også af de 3 profetiske syner om olietræet og dets lysgivende gerning i verden: 1. Det første syn er profeten Zakarias symbolske syn i Zak. 4:2-3: Jeg ser en lysestage helt af guld med en skål på toppen. Den har syv lamper, og der er syv vægeholdere oven på hver lampe. Ved siden af den er der to oliventræer, et til højre og et til venstre for skålen. Dette syn omhandler Israels delvise og foreløbige genoprettelse efter det babyloniske fangenskabs 70 år, men peger fremad mod den fulde og endelige genoprettelse i endens tid. De to olietræer er de to med olie salvede mænd, der dengang var Josva og Zerubbabel, som beklædte henholdsvis det præstelige og det fyrstelige embede. Disse to olietræer gav med deres olie lys til den syvarmede guldlysestage, som er symbol på den nytestamentlige menighed. Israel, som var verdens lys i den gamle pagts tid, var betroet dette nytestamentlige lyssymbol, men under templets dække. 2. Det andet syn er apostelen Johannes første symbolske syn på Patmos (Åb. 1:10-20). Her er Israels tempeldække borte (Matt. 24:2) og Israel selv var gået i landflygtighed blandt folkeslagene. Den syvarmede guldlysestage er blevet til 7 guldlysestager med den herliggjorte Menneskesøn vandrende Israels rigsvåben med 2 oliegrene mellem dem. Dette syn angår hele den nuværende nytestamentlige tidshusholdning fra Pinsefestens dag (Ap. Gern. 24:1-18) til Jesu komme i skyen for at hente menigheden (1. Tess. 4:16-17). Det er Helligåndens specielle livgivende og lysgivende tidshusholdning, hvor menigheden er verdens lys. 3. Det tredie syn er apostelen Johannes syn af de to Herrens vidner (Åb. 11:3-14), som er den endelige opfyldelse af synet i Zak. 4. De træder frem i den 70. åruge for Israel, men her er den syvarmede lysestage borte, fordi det den symboliserer, nemlig menigheden, ikke længere er i verden. Dette er et af de mange guddommelige fingerpeg om, at menigheden skal bortrykkes før den store trængsel. Det er til den tid Israel, der fører an, derfor er de to olietræer også de to lysestager, nemlig Herrens to oliesalvede vidner, der er verdens lys i den antikristelige trængselstids mørke. Utvivlsomt omhandler disse to profetier de højeste embeder i Israel, det præstelige og det fyrstelige, under den endelige genoprettelse for Israel, som Josva og Zerubbabel i den foreløbige. Den ene af de to vidner er altså præstelig og den anden fyrstelig profet. Deres virketid er begrænset til 1260 dage = 3½ år, hvor de er klædt i sæk. Ved Jerusalems erobring i år 70 e. Kr. udspillede sig grufulde scener. Jøderne var udsultede efter lang tids belejring og romerne rasede i afsindig hævntørst. Templet blev ødelagt og nedbrændt, i dag står kun Vestmuren tilbage af det store kompleks. Herefter gik både jøder og hedninger ind i tilstande, ingen af dem havde drømt om: Jøderne mistede templet og blev spredt ud over hele Jorden, hedningerne fik en kirke og blev samlet fra hele Jorden til at være ét i Kristus. Først i endetiden skal disse to parallelle forløb forenes. 7

8 4. Til dette må føjes et fjerde led, som ikke er et syn, men en symbolsk handling, nemlig kroningen af ypperstepræsten Josva i Zak. 6:9-15. Forud for denne kroning går profeten Zakarias tiende symbolske syn (Zak. 6:1-8), synet af de fire vogne med heste fra kobberfjeldene, som fuldbyrder Herrens vrede over Antikristens verdensrige og som går forud for oprettelsen af Riget for Israel. Derefter følger kroningen af Josva, som vil få sin endelige opfyldelse i kroningen af en mand, som hedder Spire (den herliggjorte Messias Jesus), som skal spire frem fra sin rod. Denne rod er ejendommelig og enestående med sine to rodgrene. Den ene, som er i tiden, er det israelske olietræs egen rod (Es. 11:1,10) i verdens tørre jord (Es. 53:2). Men den anden, som er en underfuld hemmelighed, er i evigheden (Es. 7:14, 9:5,6, Mika 5:1, Lukas 1:30-35 og Johs. 1:1,14.). Derfor er denne Spire sand Gud og sandt menneske i én og samme person. Men han er også både profet, præst og konge. Profet var han i sit køds dage. Ofrende ypperstepræst var han på korset, da han ofrede sig selv. Nu er han hyrde-ypperstepræst i den himmelske helligdom og sidder på Faderens trone. Men tiden er nær, da han skal rejse sig og som konge sætte sig på sin egen trone. (Salme 102, 110, Dan. 7:13-14, Matt. 25:31-46 og Ap. Gern. 5:6-10). Og dette er Israels store håb. Verdens lys er således Israel i den gamle pagt, menigheden i den nuværende tidshusholdning, de to vidner i den antikristelige trængselstid og Herrens herlighed i Tusindårsrigets verdensomfattende gyldne tid. Tusindårsriget Thi skabningen venter i inderlig længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt forkrænkeligheden ikke frivilligt, men efter hans vilje, som lagde den derunder dog med håb, thi også skabningen selv skal engang fries fra den forkrænkelighed, hvorunder den træller, og nå til den frihed, som Guds børn skal have i herligheden. (Rom. 8) Denne skønne profeti opfyldes i de 1000 år, hvor Satan er bundet og en paradisisk fred opfylder hele Jorden. På hin dag rejser jeg Davids faldne hytte - jeg tætner dens revner, opfører hvad der sank i grus og bygger den som i gamle dage, så de tager Edoms rest i eje og alle de folk, over hvilke mit navn er nævnt, lyder det fra Herren, som fuldbyrder dette. Da vender jeg mit folk Israels skæbne - de skal bygge de ødelagte byer og bo deri - de skal plante vingårde og drikke vinen, anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem i deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op af deres jord, som jeg gav dem, siger Herren din Gud." (Amos 9) "Og ulven skal gå hos lammet, panteren hvile hos kiddet, kalven og ungløven græsse sammen, dem driver en lille dreng. Kvien og bjørnen bliver venner, deres unger ligger side om side, og løven æder strå som oksen. Den spæde skal lege ved øglens hul, den afvante række sin hånd til giftslangens rede. Der gøres ej ondt og voldes ej mén i hele mit hellige bjergland, thi landet er fuldt af Herrens kundskab, som vandene dækker havenes bund." (Esajas 11:6-9) "Jeg skal juble over Jerusalem og frydes over mit folk - der skal ej mere høres gråd, ej heller skrig. Der skal ikke være børn, der dør som spæde - ej heller oldinge, som ikke når deres dages tal, thi den yngste som dør, er 100 år, og forbandet er den, som ej når de 100. Da bygger de huse og bor der selv, planter vin og spiser dens frugt - de bygger ej, for at andre kan bo, de planter ej, for at andre kan spise, thi mit folk skal opnå træets alder, mine udvalgte bruge, hvad de virker med hånd. De skal ikke have møje forgæves, ej avle børn til brat død, thi de er Herrens velsignede æt og har deres børn hos sig. (Esajas 65:19-24) 8

Undergang eller. Overgang

Undergang eller. Overgang Undergang eller Overgang Det Todelte Andet Komme Første type tekst Jesus kommer I skyerne 1Thess 4:17 Jesus samler signe egne 1Thess 4:16-17 Jesus kommer for at belønne Rom 14:10; 1Kor 3:11-15; 2Kor 5:10

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44 De Bibelske Fester Hovedteksterne i GT 2 Mos 23,10-19 2 Mos 34,18-26 3 Mos 23,1-44 5 Mos 16,1-17 (4 Mos 28-29 om festofrene) 2 2 Mos 23,10-19 19 + 34,18-23 3 Mos 23 og 5 Mos 16 Tre gange om året skal du

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

I medgang og modgang

I medgang og modgang I medgang og modgang 1) Hvad er bortrykkelsen? 2) hvad er den store trængsel? Paulus om bortrykkelsen 1Thess 4:13-18; Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i

Gl Autoriserede Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i FÆLLES MED DEM Gl Autoriserede. 1965 Ef. 1,11. I Ham har VIogså fået vor arvelod, VI, som forud var bestemte dertil efter hans forsæt, der virker alt i overensstemmelse med sin egen viljes beslutning,

Læs mere

Glædelig Løvhyttefest Glædelig Hoshana Rabbah

Glædelig Løvhyttefest Glædelig Hoshana Rabbah Glædelig Løvhyttefest Glædelig Hoshana Rabbah Løvhyttefesten Herren talte til Moses og sagde: Sig til israelitterne: Den femtende dag i denne syvende måned er det løvhyttefest for Herren i syv dage. På

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7 Lektion 7 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og var ven med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

Hemmeligheden med de 7 stjerner og de 7 menigheder:

Hemmeligheden med de 7 stjerner og de 7 menigheder: Hemmeligheden med de 7 stjerner og de 7 menigheder: Jesu Krist åbenbaring, som Gud gav Johannes 1.12-16: Kristendommens Jødiske Rødder af: Oskar Edin Indergaard Tingvoll, Norge, resume er skrevet af Egon

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom Studie 20 Kristi tjeneste i den himmelske helligdom 107 Åbningshistorie Jesus var ikke det første menneske, folk anså for at være Messias. Faktisk kom han cirka 60 år efter adskillige såkaldte messiasser.

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016

18. søndag efter trinitatis 25. september 2016 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Kl. 14.00 Bjolderup Kirke (med nadver) Burkal Kirke (høst, uden nadver) Tinglev Kirke Tema: Forenet med Kristus Salmer: Bjolderup: 730, 310; 368, 335 Burkal: 730, 728, 368; 729, 11 Tinglev:

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11. 25-09-2016 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2016. Læsning. Johs. 15,1-11. De ord vi har hørt i dag drypper af dåb. Når et menneske bliver døbt får det en velsignelse med sig ud i livet. Vi kalder

Læs mere

3. søndag i advent 11. december 2016

3. søndag i advent 11. december 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Forventning skuffelse Salmer: 84, 78, 448; 86, 87 Evangelium: Matt. 11,2-10 Johannes Døberen havde fuldstændigt helliget sig den store opgave, som Gud havde givet ham:

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Forside. Johannes Åbenbaring

Forside. Johannes Åbenbaring Forside Johannes Åbenbaring 1. lektion Oversigt over bogen - skitsering af Åb. 1-7 Udarbejdet af Torben Mathiesen, Ordet og Israel, sommeren 2012 Hovedgrupper af tolkninger 1. Den eskatologiske: Åb. beskriver

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7 Bibelgnask 2 Sam 7 Bibelgnask Dommerne frelste folket Moralsk forfald Ruth Introduktion til 1-2 Sam Første Samuelsbog Samuelsbogen Anden Samuelsbog 1 Sam 2 Sam 1-7 8-15 16-1 2-9 10-20 21-24 Kaldelse af

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus

Eli Bibeltime af: Finn Wellejus Eli Bibeltime af: Finn Wellejus 1.Sam.2.12-17: Men Elis sønner var niddinger; de ænsede hverken Herren eller præstens ret over for folket. Hver gang en mand bragte et slagtoffer, kom præstens tjener, medens

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Tekster: Es 25,6-9, 1 Joh 3,13-18, Luk 14,16-24

Tekster: Es 25,6-9, 1 Joh 3,13-18, Luk 14,16-24 Tekster: Es 25,6-9, 1 Joh 3,13-18, Luk 14,16-24 Salmer: Lihme 9.00 749 I østen Dåb: 448 Fyldt af glæde 49 Ingen er så tryg i fare 493 Gud Herren så 726 Gak ud min sjæl Rødding 10.30 3 Lovsynger Herren

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Herre Kristus, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre Kristus, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. søndag i advent 2014, Helligsø og Hurup Lukas 21, 25-36 Herre Kristus, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN I går var vejret næsten yndigt. I dag er det rigtig træls. For

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen!

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 28. september 2008 19.s.e. Trinitatis Johs. 1, 35-51 Salmer: 402 299 449 331 596 729 1 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Du må ikke gøre dig

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus

Jeg ser ham, dog ikke nu. kasperbergholt.dk/jesus Jeg ser ham, dog ikke nu Jeg ser ham, dog ikke nu Agenda 1. Introduktion 2. Del I: Skabelse og patriarkerne 3. Del II: Udvandring og indvandring 4. Del III: Dommere og konger 5. Del IV: Eksil og tilbagekomst

Læs mere

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig

Helligånden er Guds ånd. Gud i mig Helligånden Helligånden er Guds ånd Gud i mig Hvem er Helligånden? Gud er Far, Søn og Helligånd - Gud Fader har skabt os - Gud Søn har frelst os - Gud Helligånd formidler det til os Tre-i-en-Gud (treenig

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN 20. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Mattæus 22, 1-14 Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN Sommeren er forbi. Der er slut med varme og milde vinde. Efteråret

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden

Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden Jesus Kristus indvarsler Guds rige her i verden igennem sin myndige lære, overnaturlige tegn og inderlige barmhjertighed Niels Pauli Nónstein Indledning Jesus forkynder de gode nyheder om Guds rige (Mt

Læs mere

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7, OVERSIGT BOG 1 EFTERÅR 2015 JESU UNDERE 34 Brylluppet i Kana Joh 2,1-12 12 13 35 Den blinde Bartimæus Mark 10,46-52 14 15 36 Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,11-17 16 17 KATEKISMUS FOR BØRN FADERVOR 37

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

At sidde under figentræet og se gedekiddene springe rundt bag huset. At stå ved brønden og se børnene lege på torvet

At sidde under figentræet og se gedekiddene springe rundt bag huset. At stå ved brønden og se børnene lege på torvet Tekster: Zak 9,9-10, Fil 2,5-11, Matt 21,1-9. Salmer: 176: Se, hvor nu Jesus træder (mel.: Min død er mig til gode) 177: Kom, sandhedskonge (mel.: Her ser jeg da et lam at gå) 172: Se, vi går op til Jerusalem

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

10. søndag efter trinitatis 9. august 2015

10. søndag efter trinitatis 9. august 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Guds kærlighed og vrede Salmer: 748, 335; 426, 334 752, 7, 335; 174, 334 Evangelium: Luk. 19,41-48 Det er med gråd i stemmen at Jesus fælder dom over

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Foredrag på MF d. 12. april 2002 kl. 13.00-15.00 Jesu forståelse af frelse og fortabelse. I. Indledning

Foredrag på MF d. 12. april 2002 kl. 13.00-15.00 Jesu forståelse af frelse og fortabelse. I. Indledning Foredrag på MF d. 12. april 2002 kl. 13.00-15.00 Jesu forståelse af frelse og fortabelse. I. Indledning II. Jesu forståelse ifølge Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. 1. Matthæus. 1,21: Du skal give ham

Læs mere

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom Studie 20 Kristi tjeneste i den himmelske helligdom 107 Åbningshistorie Jeg sagde undskyld! Det er fint, Troy. Nu mangler du bare at finde ud af, hvordan du vil betale for skaderne. Betale for skaderne!

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

SKÆRTORSDAG AFTEN PÅSKEMÅLTID. Agapemåltid med inspiration fra det jødiske påskemåltid.

SKÆRTORSDAG AFTEN PÅSKEMÅLTID. Agapemåltid med inspiration fra det jødiske påskemåltid. SKÆRTORSDAG AFTEN PÅSKEMÅLTID Agapemåltid med inspiration fra det jødiske påskemåltid. 1 Velkommen Velkommen til påskemåltid! Måltidet, vi skal fejre, er blevet fejret af jøderne i 3000 år,og for 2000

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017

2. søndag efter trinitatis 25. juni 2017 Kl. 9.00 Kl. 10.30 Burkal Kirke Bjolderup Kirke (med nadver) Tema: Undskyldninger er der nok af Salmer: 747, (596), 289; 385, 356 Evangelium: Luk. 14,16-24 En stor og fantastisk fest. Sådan er Guds rige.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere