Always here to help you

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Always here to help you"

Transkript

1 Always here to help you Register your product and get support at SCF334 SCF332

2

3 1

4

5 SCF334, SCF332 DANSK 14

6 14 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips AVENT! For at få fuldt udbytte af den support, Philips AVENT tilbyder, skal du registrere dit produkt på Philips AVENT-brystpumpen har et unikt design, der tillader dig at sidde i en mere komfortabel stilling, imens du udmalker. Den bløde massagepude* er designet, så den føles blød og varm og efterligner dit barns suttebevægelser, så mælketilstrømningen bliver hurtig komfortabelt og blidt. Brystpumpen starter på en blid måde, der hjælper med til at stimulere mælketilstrømningen. Du kan vælge mellem tre sugefunktioner i overensstemmelse med din egen personlige komfort. Pumpen er let at samle og betjene, og alle dele, der kommer i kontakt med brystmælken, kan vaskes i opvaskemaskinen. Sundhedsfaglige eksperter mener, at brystmælk er den bedste næring for babyer det første år i kombination med fast føde efter de første 6 måneder. Din brystmælk er særligt tilpasset din babys behov og indeholder antistoffer, som hjælper med at beskytte din baby imod infektioner og allergi. En brystpumpe kan hjælpe dig med at amme i længere tid. Du kan udmalke og opbevare din mælk, således at din baby stadig kan nyde fordelene ved den, også selvom du ikke er til stede til selv at kunne levere den. Eftersom pumpen er kompakt og diskret, kan du tage den med dig overalt, således at du kan udmalke mælk, når det passer dig, samt fastholde din mælkeforsyning. *Den pude, der medfølger til pumpen, er designet til at passe til de fleste mødre. Ved behov kan du dog købe en pude til større brystvorter separat. Generel beskrivelse (fig. 1) 1 Motorenhed med silikonerør og hætte* 2 Silikonemembran* 3 Pumpeenhed* 4 Massagepude* 5 Dæksel* 6 Batterikabinet (kun SCF332) 7 On/off-knap 8 Stimuleringsknap 9 Knap for lav sugestyrke 10 Knap for medium sugestyrke 11 Knap for kraftig sugestyrke 12 Adapter 13 Hvid ventil* 14 Philips AVENT Natural flaske* 15 Hætte* 16 Skruering* 17 Sut* 18 Forseglingsskive* *Bemærk: Model SCF334 leveres med to stykker af de markerede dele bortset fra motorenheden. Vigtigt Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden brystpumpen tages i brug, og opbevar den til eventuel senere brug. Fare Hold motorenheden og adapteren tør. Brug ikke brystpumpen i badet eller under bruseren.

7 DANSK 15 Placer eller opbevar ikke brystpumpen nær et badekar eller en håndvask. Tag ikke fat i et produkt, der er faldet i vand. Træk stikket ud øjeblikkeligt. Advarsel Tag altid brystpumpen ud af stikkontakten øjeblikkeligt efter brug. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende viden eller erfaring, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Lad ikke børn eller dyr lege med motorenheden, adapteren eller tilbehøret, da disse dele kan udgøre en fare for kvælning. Kontroller brystpumpen, inklusive adapteren, for tegn på beskadigelse før hver brug. Anvend ikke brystpumpen, hvis adapter eller stik er beskadiget, hvis den ikke fungerer ordentligt, hvis den er beskadiget, eller hvis den har været tabt eller nedsænket i vand. Anvend ikke brystpumpen udendørs, hvor produkter med aerosolspray anvendes, eller hvor der gives ilt. Brystpumpen bør ikke anvendes i nærheden af brændbare bedøvelsesblandinger med luft eller med ilt eller lattergas. Der er ingen dele i brystpumpens motorenhed, der kan udskiftes af brugeren. Prøv ikke selv at åbne, efterse eller reparere brystpumpen. Hvis du gør det, bortfalder garantien. Hold adapteren og silikonerørene væk fra opvarmede overflader. Anvend kun den adapter, der vises på apparatet. Prøv ikke at fjerne pumpeenheden fra dit bryst, imens det er under vakuum. Sluk for apparatet, og bryd forbindelsen mellem dit bryst og pumpens tragt med en finger. Fjern pumpen fra dit bryst. Brug aldrig brystpumpen, mens du er gravid, eftersom pumpning kan fremkalde fødsel. Benyt aldrig brystpumpen, hvis du er træt eller døsig. Udsæt ikke brystpumpen for ekstrem varme, og placer den ikke i direkte sollys. Forsigtig Brystpumpen er kun beregnet til gentagen brug af en enkelt bruger. Efterlad ikke brystpumpen uden opsyn, når den er sat i stikkontakten. Tab ikke produktet, og isæt aldrig fremmedlegemer i nogen åbning.

8 16 DANSK Selvom brystpumpen overholder gældende EMC-direktiver, kan der stadig være store emissioner, og/eller den kan forstyrre mere sensitivt udstyr. Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/dele som ikke specifikt er anbefalet af Philips AVENT, da reklamationsretten i modsat fald bortfalder. Rengør, skyl og steriliser alle dele af pumpen undtagen motordelen, røret og hætten og adapteren før hver brug. Put aldrig motordelen eller adapteren i vand eller i en sterilisator, da dette forårsager permanent skade på disse dele. Benyt ikke antibakterielle eller skrappe rengøringsmidler, når du rengør brystpumpens dele. Anvend ikke brystpumpen, hvis silikonemembranen ser ud til at være beskadiget eller itu. Se kapitlet Bestilling af tilbehør for oplysninger om, hvordan reservedele skaffes. Fortsæt ikke pumpningen i mere end 5 minutter ad gangen, hvis det ikke lykkes dig at udmalke noget mælk. Hvis det tryk, der skabes, bliver ubehageligt eller forårsager smerter, skal du slukke for apparatet, bryde forseglingen mellem brystet og pumpeenheden med fingeren og fjerne pumpen fra brystet. Elektromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter. Klargøring Motordelen, silikonerøret og hætten og adapteren behøver ikke rengøring og sterilisering, da de ikke kommer i kontakt med brystmælk. Rengør og steriliser alle brystpumpens dele før første brug som beskrevet i kapitlet Rengøring og sterilisering. Rengør også alle dele efter hver efterfølgende brug, og steriliser alle dele før hver efterfølgende brug. Samling af brystpumpen Bemærk: Sørg for at have renset og steriliseret alle brystpumpens dele. Vask hænderne grundigt, før du håndterer de rengjorte dele Vær forsigtig, de rengjorte genstande kan stadig være varme. Tip: Det kan være nemmere at samle brystpumpen, når den er våd. 1 Indsæt den hvide ventil i pumpeenheden nedefra. Skub ventilen så langt ind som muligt (fig. 2). 2 Skru pumpeenheden med uret, indtil den sidder sikkert fast på flasken (fig. 3). 3 Sæt silikonemembranen ind i pumpeenheden ovenfra. Kontroller, at den sidder tæt omkring kanten ved at trykke ned med dine fingre, så der opnås en perfekt forsegling (fig. 4).

9 DANSK 17 4 Place massagepuden i pumpeenhedens tragtformede del. Skub den inderste del af massagepuden så langt tilbage som muligt, og kontroller, at den er perfekt forseglet omkring pumpeenhedens. Tryk ned mellem kronerne for at fjerne evt. indespærret luft (fig. 5). Bemærk: Placer dækslet over massagepuden for at holde brystpumpen ren, mens du forbereder udmalkning. 5 Sæt adapteren i stikkontakten og i motorenheden (fig. 6). Adapterreferencekoden er vist på bunden af apparatet. Anvend kun den viste adapter med apparatet. Ved brug med batterier (kun SCF332) drejes bunden af motorenheden i den retning, der er vist i bunden (1) og fjernes (2). Isæt fire nye 1,5 V AA-batterier (eller 1,2 V genopladelige) i batterikabinettet. Sæt bunden på motorenheden igen (fig. 7). Bemærk: Et nyt sæt batteri giver op til 3 timers drift. Hvis du har sat batterier i batterikabinettet i motordelen og sætter adapteren på, vil brystpumpen få strøm fra hovedstrømforsyningen. Batterierne kan ikke oplades i enheden. 6 Sæt silikonerøret og hætten på membranen. Skub hætten ned, indtil den sidder sikkert på plads (fig. 8). Brug af brystpumpen Hvornår skal du udmalke? Hvis din amning fungerer godt, anbefaler vi (medmindre din sundhedsfaglige ekspert/ammerådgiver instruerer dig i andet), at du venter, indtil dit mælkeforsynings- og ammeskema ligger fast (normalt tidligst 2-4 uger efter fødslen). Undtagelser: Hvis amningen ikke umiddelbart fungerer, kan jævnlig udmalkning hjælpe med at etablere og vedligeholde din mælkeforsyning. Hvis du udmalker mælk til din baby, der skal gives på hospitalet. Hvis dine bryster er overfyldte (ømme eller hævede): Du kan udmalke en lille mængede mælk før eller mellem amningerne for at lindre smerten og hjælpe din baby med nemmere at få fat. Hvis du har ømme eller sprukne brystvorter, kan det være en god ide først at udmalke, når de er helede. Hvis du adskilles fra din baby og vil fortsætte med at amme, når I genforenes, bør du udmalke jævnligt for at stimulere din mælkeforsyning. Du skal finde de optimale tidspunkter for udmalkning, f.eks. umiddelbart før eller efter din babys første amning om morgenen, når dine bryster er fulde, eller når amningen af din baby ikke har tømt begge bryster. Hvis du er tilbage på arbejdsmarkedet, kan du have behov for at udmalke i løbet af en pause. Brug af en brystpumpe kræver øvelse, og der skal muligvis adskillige forsøg til, før det lykkes. Heldigvis er Philips AVENT elektrisk brystpumpe nem at samle og bruge, således at du hurtigt kan komme i gang med at udmalke med den. Gode råd Lær brystpumpen og dens betjening at kende, før du bruger den for første gang. Vælg et tidspunkt, hvor du ikke har travlt, og hvor du kan sidde uforstyrret. Et foto af din baby kan hjælpe med at stimulere refleksen til pause mellem tryk. Varme kan også hjælpe: Prøv at udmalke efter et kar- eller brusebad, og placer et varmt klæde eller Philips AVENT-termopuden på brystet i nogle få minutter, før du påbegynder udmalkningen. Det kan være nemmere at udmalke, mens du ammer din baby ved det andet bryst eller umiddelbart efter amning. Hvis udmalkningen bliver smertefuld, skal du ophøre med at bruge pumpen og rådføre dig med din ammerådgiver eller sundhedsfaglige ekspert.

10 18 DANSK Betjening af brystpumpen 1 Vask hænderne grundigt, og sørg for, at dine bryster er rene. 2 Sæt dig mageligt til rette i en behagelig stol (brug evt. puder som rygstøtte). Sørg for at have et glas vand ved hånden. 3 Tryk den samlede brystpumpe mod dit bryst. Sørg for, at brystvorten er centreret, således at massagepuden danner en lufttæt forsegling. SCF334: Den dobbelte elektriske brystpumpe gør det muligt for dig at udmalke mælk fra begge bryster på samme tid. Du kan dog også anvende apparatet til at udmalke fra et bryst på samme måde. 4 Tryk på on/off-knappen (fig. 9).,, Brystpumpen starter automatisk i stimuleringstilstand, og on/off-knappen og stimuleringsknappen lyser.,, Du begynder at føle suget på dit bryst. 5 Når din mælk begynder at løbe, kan du finde en langsom rytme ved at trykke på knappen for laveste sug (fig. 10).,, Denne knap lyser i stedet for stimuleringsknappen. Bemærk: Vær ikke bekymret, hvis din mælk ikke løber til øjeblikkeligt. Slap af og fortsæt med at pumpe. De første par gange, du anvender brystpumpen, skal du måske anvende en højere sugeindstilling for at få mælken til at løbe til. 6 Afhængig af din egen personlige komfort ønsker du måske en højere sugeindstilling, der giver et kraftigere sug. Du kan vende tilbage til en lavere sugeindstilling eller slukke for brystpumpen når som helst ved at trykke på den tilhørende knap (fig. 11). Bemærk: Du behøver ikke at anvende alle sugeindstillinger, blot de indstillinger du finder komfortable. Sluk altid for brystpumpen, inden du fjerner pumpeenheden fra dit bryst. Fortsæt ikke med at pumpe i mere end 5 minutter adgangen, hvis du ikke kan udmalke noget mælk. Forsøg at udmalke på et andet tidspunkt i løbet af dagen. Hvis processen begynder at blive meget ubehagelig eller smertefuld, skal du ophøre med at bruge pumpen og rådføre dig med din ammerådgiver. 7 I gennemsnit skal du pumpe i 10 minutter for at udmalke ml brystmælk fra et bryst. Dette er dog kun vejledende og varierer fra kvinde til kvinde. Bemærk: Hvis du jævnligt udmalker mere end 125 ml pr. gang, kan du bruge en 260 ml Philips AVENT-flaske for at forhindre overopfyldning og spild. 8 Når du er færdig med at udmalke, skal du slukke for brystpumpen og forsigtigt fjerne pumpeenheden fra dit bryst. 9 Skru flasken fra pumpeenheden mhp. madning eller opbevaring. Rengør de andre anvendte dele af brystpumpen ifølge instruktionerne i kapitlet Rengøring og sterilisering. 10 Tag motorenheden ud af stikket. For nem opbevaring vikles silikonerøret omkring motorenheden, og hætten sættes på røret (fig. 12).

11 DANSK 19 Efter brug Opbevaring af brystmælk Opbevar kun brystmælk opsamlet med den sterile pumpe. Brystmælk kan opbevares i køleskabet (ikke i døren) i op til 48 timer. Udmalket mælk skal nedkøles med det samme. Hvis du opbevarer mælk i køleskabet til tilsætning i løbet af dagen, må du kun tilsætte mælk, der har været udmalket, til en steriliseret flaske eller brystmælksbeholder. Brystmælk kan opbevares i fryseren i op til tre måneder, så længe den opbevares i steriliserede flasker udstyret med en steriliseret skruering og en forseglingsskive. Mærk tydeligt flasken med dato og klokkeslæt for udmalkning, og brug den ældste brystmælk først. Hvis du påtænker at made dit barn med den udmalkede brystmælk inden for 48 timer, kan du opbevare brystmælken i køleskabet i en samlet Philips AVENT-flaske: 1 Skru flasken af, og fjern den fra pumpeenheden. 2 Sæt en steriliseret sut og skruering på flasken ifølge den separate instruktion, der leveres med flasken. Forsegl sutten med beskyttelseshætten. 3 Alternativt kan du indsætte en steriliseret forseglingsskive i en steriliseret skruering og skrue denne på flasken. Husk At nedkøle eller fryse udmalket mælk med det samme. Opbevar kun mælk, der er samlet med steriliseret brystpumpe i steriliserede flasker. Undlad At genindfryse optøet brystmælk. At tilsætte brystmælk til frossen brystmælk. Madning af din baby med udmalket brystmælk Du kan made din baby med brystmælk fra Philips AVENT-flasker og -bægre til opbevaring: 1 Hvis du benytter frossen brystmælk, skal du optø mælken helt, før du opvarmer den. Bemærk: I nødstilfælde kan du optø mælken i en skål med varmt vand. 2 Opvarm flasken eller bægeret til opbevaring med optøet eller nedkølet brystmælk i en skål med varmt vand eller i en flaskevarmer. 3 Fjern skrueringen og forseglingsskiven fra flasken, eller fjern låget fra bægeret til opbevaring. 4 Hvis du bruger et bæger til opbevaring, skal du skrue adapterringen fast på bægeret. 5 Skru en steriliseret skruering med steriliseret sut fast på flasken eller bægeret til opbevaring sammen med adapterringen. Husk Altid at kontrollere mælkens temperatur, før du giver den til din baby. Kasser altid eventuel overskydende mælk efter madning af dit barn. Undlad At opvarme mælken i mikrobølgeovn, eftersom dette kan skabe uensartet opvarmning, hvilket kan føre til varme dele i mælken. Det kan også ødelægge næringsstofferne i mælken.

12 20 DANSK Rengøring og sterilisering Motordelen, silikonerøret og hætten og adapteren behøver ikke rengøring og sterilisering, da de ikke kommer i kontakt med brystmælk. Rengør og steriliser alle brystpumpens dele før første brug. Rengør også disse dele efter hver efterfølgende brug, og steriliser dem før hver efterfølgende brug. Fare: Læg aldrig motordelen eller adapteren i vand eller i en sterilisator. 1 Adskil brystpumpen helt. Fjern også den hvide ventil. Pas på, når du fjerner den hvide ventil, og når du rengør den. Hvis den beskadiges, fungerer din brystpumpe ikke korrekt. Du fjerner den hvide ventil ved forsigtigt at trække i den rillede tap på siden af ventilen. 2 Rengør alle dele undtagen motorenheden, silikonerøret og hætten og adapteren i opvaskemaskinen (kun på øverste hylde) eller i varmt vand med mildt opvaskemiddel, og skyl dem derefter grundigt. Ventilen rengøres ved forsigtigt at gnubbe den mellem fingrene i varmt vand med lidt opvaskemiddel. Stik ikke noget ind i ventilen, eftersom dette kan beskadige den. 3 Steriliser de rengjorte dele af brystpumpen i en Philips AVENT dampsterilisator eller ved at koge dem i 5 minutter. Læg aldrig motorenheden eller adapteren i vand eller en sterilisator. Hvis nødvendigt kan motorenheden tørres af med en blød, fugtig klud. Opbevaring Undgå at udsætte brystpumpen for direkte sollys, da længere tids eksponering kan forårsage misfarvning. 1 Opbevar brystpumpen og dens tilbehør på et sikkert og tørt sted. Kompatibilitet Den elektriske Philips AVENT-brystpumpe er kompatibel med vores udvalg af Philips AVENT-flasker. Når du bruger flasker med vores todelte anti-koliksystem, skal du altid sætte ringen i den øverste del af flasken, før du monterer den på brystpumpen. Når du bruger andre Philips AVENT-flasker, skal du bruge den samme type sut, som blev leveret sammen med flasken. Der findes yderligere oplysninger om, hvordan du samler sutten, samt generelle rengøringsinstruktioner i den brugervejledning, som blev leveret sammen med flasken. Disse detaljer er også tilgængelige på vores hjemmeside på Udskiftning Batterier Udskift kun ikke-genopladelige batterier til brystpumpen (kun SCF332) med fire 1,5 V AA-batterier (eller 1,2 V genopladelige). For instruktioner om hvordan batterier udskiftes, se kapitlet Klargøring. Bestilling af tilbehør For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen World-Wide Guarantee for at få kontaktoplysninger).

13 DANSK 21 Genanvendelse Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU (fig. 13). Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (fig. 14). Hold dig orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred. Udtagning af engangsbatterier Du kan se, hvordan du fjerner engangsbatterierne, i kapitlet Klargøring, afsnittet Samling af brystpumpen. Reklamationsret og support Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge eller læse i den separate folder World-Wide Guarantee. Fejlfinding Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde på ved brug af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte dit lokale Philips-kundecenter eller besøge os online på Problem Jeg oplever smerte, når jeg bruger brystpumpen. Brystpumpen er ridset. Brystpumpen fungerer ikke, og on/offknappen blinker. Jeg mærker ikke noget tryk. Jeg har brug for at udskifte silikonerøret men ved ikke, hvordan jeg tager det af. Løsning Ophør med at bruge brystpumpen, og rådfør dig med din ammerådgiver. Hvis pumpen ikke nemt kan tages af brystet, kan det være nødvendigt at bryde vakuummet ved at placere en finger mellem brystet og massagepuden. Ved normal brug er lette ridser normalt og forårsager ikke driftsproblemer. Hvis en del af brystpumpen derimod bliver voldsomt ridset eller sprækker, skal du ophøre med brug af brystpumpen og kontakte dit lokale Philipskundecenter eller besøge med henblik på at rekvirere en reservedel. Vær opmærksom på, at kombinationer af rengøringsmidler, steriliseringsopløsning, blødgjort vand og temperaturudsving under visse omstændigheder kan få plastikken til at sprække. Undgå kontakt med skrappe eller antibakterielle rengøringsmidler, eftersom disse kan beskadige plastikken. Kontroller først, om du har samlet brystpumpen korrekt, og derefter at der ikke er en brist på røret. Hvis du anvender SCF332 med batterier, udskiftes batterierne ifølge instruktionerne i kapitlet Klargøring, handling 5. Hvis du anvender SCF334 eller SCF332 med netstrøm, skal du kontrollere, at du anvender den adapter, der blev leveret med produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte dit lokale Kundecenter. Kontroller at du har samlet brystpumpen korrekt ved at følge trinene i kapitlet Klargøring. Kontroller, at silikonerøret er sat godt fast på motorenheden og til hætten og membranen. Hvis du vil tage røret af, skal du tage fat i røret tæt på motorenheden og trække, mens røret drejes. For at sætte røret på igen sættes røret forsigtigt tilbage på tilslutningen på motorenheden med en let drejende bevægelse. Kontroller, at det sidder godt fast.

14

15

16 Philips Consumer Lifestyle BV Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands Trademarks owned by the Philips Group Koninklijke Philips N.V. All rights reserved (11/14)

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

DA Brugervejledning SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 Register your product and get support at www.philips.com/avent Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, inden du anvender produktet. Gem

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Brystpumpe BS 300 Brugermanual

Brystpumpe BS 300 Brugermanual Brystpumpe BS 300 Brugermanual 1 Brugermanual Venligst læs og sæt dig ind i den følgende information. Gem brugermanualen til senere brug. 1. Sikkerhedsinformation FARE! Helbredsfare! Udpumpet brystmælk

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Information til patienten Udmalkning Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Udmalkning - hvornår og hvor ofte? Hvis dit barn ikke har suttet, indenfor de første 6 timer efter fødslen,

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Supplemental Nursing System. DA Brugsanvisning

Supplemental Nursing System. DA Brugsanvisning Supplemental Nursing System DA Brugsanvisning Tak fordi du har valgt SNS Ammesystem SNS er en madningsløsning, der gør det muligt for flere spædbørn at blive ammet og forblive motiveret for at blive ammet.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

S91xx/S90xx 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 Basic 3 Plus 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S91XX, S90XX DANSK 38 38 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Transportabel elektrisk brystpumpe

Transportabel elektrisk brystpumpe Transportabel elektrisk brystpumpe Brugsanvisning Besøg vores ammeguide til nye mødre og fædre pigeon.eu/ba 4-4 Nihonbashi Hisamatsu-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8480 JAPAN www.pigeon.com Tillykke med din beslutning

Læs mere

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen Til patienter og pårørende Flaskeernæring Forældreinformation Vælg billede Vælg farve Neonatalafdelingen At give sit barn modermælkserstatning på flaske er for nogen det rigtige valg. For andre kan det

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på  NC1. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips NC1 Brugervejledning Contents 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2 Høresikkerhed 2 Generelle

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Calma BPA. DA Brugsanvisning. free. Bisphenol-A

Calma BPA. DA Brugsanvisning. free. Bisphenol-A Calma DA Brugsanvisning BPA Bisphenol-A free Tillykke med din beslutning om at købe Calma. I næsten 50 år har Medela været banebrydende med sine innovative produkter, som fremmer børns sundhed gennem

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Vejledning i udmalkning

Vejledning i udmalkning Information Vejledning i udmalkning Ammegruppen H5 og H6 OUH Odense Universitetshospital FORORD Denne pjece om udmalkning er tænkt som en vejledning til dig. Din egen mælk er det allerbedste, du kan give

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

UDMALKNING. Udmalkning

UDMALKNING. Udmalkning UDMALKNING 13-12-2012 Udmalkning Normalt er det ikke nødvendigt at malke ud, men mor kan få brug for det kortvarigt: Hvis brystvorterne er meget ømme Hvis brysterne er meget spændte Hvis hun ønsker at

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Information til patienten Flaskeernæring til børn

Information til patienten Flaskeernæring til børn Information til patienten Flaskeernæring til børn Børneafdelingen Hospitalsenheden Vest Flaskeernæring At skulle give sit barn udmalket modermælk, og/eller modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

Brugsanvisning til Depend GelLack

Brugsanvisning til Depend GelLack Depend GelLack En ny generation af neglelak, der hærder i LED-lampe og giver et lakresultat, som holder i 2-3 uger. Depend GelLack er et nyt revolutionerende produkt, der er lettere at påføre end almindelig

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Flaskeernæring til børn

Flaskeernæring til børn Flaskeernæring til børn Information til forældre Juliane Marie Centret Rigshospitalet At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle det oplagte valg, for andre er det en nødvendighed,

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere