Slaverne er løs og på vej mod Øster Hornum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slaverne er løs og på vej mod Øster Hornum"

Transkript

1 Slaverne er løs og på vej mod Øster Hornum Frederik Andreas Hansen ( ) var sognepræst i Øster Hornum fra 1838 til Som sognepræst var han medlem af sogneforstanderskabet og har her været en drivende kraft. Fra 1852 til 1883 var han sognepræst i Fraugde på Fyn og fra 1861 til 1880 tillige provst. Han gik for at være en myndig sognepræst. I det tidlige forår 1848 gik en revolutionær bølge over Europa. Startskuddet gik i Palermo på Sicilien og bredte sig hurtigt over det meste af Europa. Kongen blev styrtet i Paris, der var oprør i Berlin, Wien, Budapest og mange andre større byer rundt om i Europa. Det var ønsket om demokrati og tankerne om nationalstater, der var drivkraften. Uroen forplantede sig hurtigt også til mindre byer, og i Slesvig-Holsten var det tyske flertal indstillet på at blive tilsluttet det gryende tyske demokrati. Oprøret førte til borgerkrigen og senere krigen i Uroen forplantede sig på den anden side også til Danmark og medførte at kongen, Frederik d. 7., opgav enevælden og den demokratiske grundlov blev indført 5. juni Det slesvig-holstenske oprør brød ud 23. marts Kort efter gik rygtet, at slaverne (tugthusfangerne) i Rendsborg var blevet løsladt af oprørerne. Med stor fart spredtes nyheden om, at slaverne fra straffeanstalten i Rendsborg var brudt ud, og at de nu drog som en hærgende hær op igennem Jylland. Rygterne voksede efterhånden som de spredtes op gennem Jylland. Ude i sogne og landsbyer dannede man vagtværn og fandt gamle våben frem. Løbende fik man nyt om, at "slavehæren" var set snart her og snart dér, og havde gjort skrækkelige ugerninger, brændt byer af, smidt børnene ind i flammerne, skudt alle mænd og voldtaget kvinderne efterhånden som de kom frem. Et rygte om at dragonerne fra Randers havde hugget de fleste slaver ned, bragte jubel og lettelse. Sandheden var dog, at slaverne var hverken brudt eller lukket ud. Det hele viste sig at være: Rygter uden hold i virkeligheden! Øster Hornum gik ikke fri af rygtestrømmen, og også her tog man sine forholdsregler. Pastor Hansen har skrevet en fyldig og livfuld beretning om hændelsesforløbet. Historien er, som pastor Hansen skrev den, dog er sproget og stavning i et vist omfang skrevet nutidigt. Vi lader pastor Hansen få ordet. Slavekrigen, som husket af pastor Hansen Den 31. marts 1848 i dagbrækningen fortalte Jomfru Strætt os at der lige var kommet gennem byen en ridende ekspres fra herredsfogden i Nibe, med bud til sognefogden i Guldbæk om at slaverne fra Rendsborg var brudt ud og spredte sig op gennem Slesvig og Jylland, og at folk måtte være på deres post imod disse marodeurer; således havde ekspressen fortalt, da han red igennem byen. Min kone stod op, men jeg blev liggende, da jeg tænkte, der er en lang vej fra Rendsborg til Øster Hornum, det har vel ikke så stor hast med disse forberedelser. Jeg stod først op hen imod kl. 9 og begyndte at læse med konfirmanderne; det var en fredag. Hen imod kl. 10 kom sognefogden med flere mænd til mig og viste mig herredsfogdens brev, der berettede at slaverne fra Rendsborg var løsladte, at de stormede op i Jylland, havde brændt to byer ved Silkeborg og dræbt 25 mennesker, samt gav ordre til at der skulle stilles vagter ud både dag og nat. Medens vi forhandler herom, og sognefogden sender bud ud i sognet for at samle folk ved kirken og underrette dem om denne ordre, fortæller jeg dem, at provst Fogh var d. 23. kommet ind til mig på rejse til Viborg, hvor provsterne skulde samles, og at han nogle dage senere var kommet ind til mig på tilbagevejen, havde da fortalt, at folk i Viborg var meget ængstelige, da de soldater som lå der og skulde passe på tugthusfangerne, var draget sønder på, og fangerne havde vist sig urolige, og man tillige havde fundet spor til, at de havde stået i hemmelig korrespondance med slaverne i Rendsborg. 1

2 Jeg formodede nu, at det var vore egne fanger i Viborg tugthus, der var brudt ud og, som man sagde, alle vegne hvor de kom frem. havde taget heste hvor de fandt dem og jaget nord på, da vore krigsfolk, der samlede sig nede ved Slesvig, hindrede dem i at drage mod syd. At slaverne fra Rendsborg allerede skulde være kommet op i Jylland, anså jeg ikke for rimeligt, de ville vel snarere være draget mod syd. Medens vi sidder og ræsonnerer herom, frem og tilbage, kommer sognefogdens medhjælper Jens Nielsen styrtende ganske forfærdet og forpustet ind til os, da en ny stafet var kommen med budskab om, at pakket allerede var nået til Bislev og Grydsted, og at vi skulde kalde folk sammen, væbnede så godt som de formåede, for at tage imod dem. Nu fik vi travlt, der kunne ikke mere være tale om at læse med konfirmanderne den dag. Jeg gik ind til dem og lod dem gå hjem med den besked, at der skulde være udbrudt slaver eller tugthusfanger, som jog herop efter, og at beboerne, især i énlige steder og gårde, måtte passe vel på, at de ikke pludselig skulde blive overfaldet af dem. Nu hævede jeg forsamlingen, og gik ud for at tale med folk, der allerede begyndte at samles i præstegården og på kirkebakken, nogle med forke og enkelte med en gammel bøsse eller andet tilfældigt våben, mange ubevæbnede og flest fruentimmer fra byen. Enkelte ret modige, de fleste helt forfærdede. Jeg havde på forhånd givet min kone besked og penge, samt ordnet, at alt skulde være beredt for at hun med vore 4 børn, jomfruen og barnepigen kunne køre ad Aalborg til, så snart faren nærmede sig; og da så alt var beredt til en hurtig flugt, fik jeg min gamle hoppe ud af stalden, og red op ad Frendrup Nihøje, hvorfra jeg kunne se mile vidt mod syd, om der var spor af røg og brand, thi der blev almindelig sagt, at hvor de kom frem, brændte de ned for fode. Det var dejligt forårsvejr, og da jeg kom op på bakkerne, så alt så venligt og fredeligt ud, at jeg ganske frimodig vendte tilbage. Jeg red på den gamle skikkelige hoppe "Hjelmen" kaldet, og uden saddel, blot med grime, og gamle Karo, der aldrig før havde set mig ride, fulgte trolig med - men da jeg vendte tilbage i trav, begyndte hunden at gø og springe op ad hoppen, så jeg ikke kunne holde hende, da hun satte i karriere hjem efter. Flere var imidlertid gåede mig i møde ud ad vejen for at høre udfaldet af min rekognoscering. Jeg råbte til dem: "Stands hoppen:" De troede, at jeg kilede på med forsæt, fordi fjenderne var i hælene på mig, men da jeg havde forklaret dem, at det var hoppen, der var løbet løbsk med mig, og at alt så fredeligt ud, fulgtes vi vel fornøjede nedad mod byen. Imidlertid mødte vi nær ved byen en pige, som gik ad Nibe til; ingen af os kendte hende, da hun var fra et fremmed sogn, men vi interpellerede hende straks: "Hvor skal du hen i dag, min bette pige?" "A skal til Nibe:" "Tør du da gå derhen, de siger at slaverne har brændt Bislev i nat" "Aa, herre Jøsses, har de det, de har jo også brændt Sønderup i nat. Så fik vi da på ny skræk i blodet, og da vi kom ind i byen, hørte vi dette stadfæstet, og flere andre rygter, som var kommet i gang, medens vi var ude. Jeg red hen til Chresten og sagde: "Spænd for og kør min kone og børnene og jomfru Strætt ad Aalborg til. Min kone fik yderligere instruks om at tage til Vendsyssel, om slaverne kom til Aalborg, og om de kom over fjorden, da tage til Frederikshavn, og om fornødent derfra over Sverige til København. Foruden vore egne, tog Chresten sin kone og 2 børn med på vognen, i alt 10 personer. Hvordan de fik plads må Gud vide, men de kom da alle med, og da jeg havde set vognen forsvinde bag det østre højdedrag, var det som om en tung sten var faldet fra mit hjerte: "Nu er de da, Gud være lovet, i sikkerhed". Klokken kunne da vel dengang være mellem 12 og 13. Da jeg nu havde fulgt dem vel udenfor byen, gik jeg tilbage til folkene, der havde samlet sig udenfor skolen og deliberede som de bedst kunne. Vi blev enige om 3 ting: Først blev et par raske karle sendt ud ad Viborgvejen, med pålæg om at rekognoscere ved Hjedsbæk, og derpå bringe os besked om, hvordan det stod til Sønder på. Dernæst blev smeden sat i arbejde med at smede spyd for at vi kunne have noget at væbne os, med, og endelig blev bestemt, at der skulle om natten sattes vagter udenom byen, og laves bavner på forskellige høje til at tænde, når nogen bestemt fare viste sig. Modet, der tidligere havde været noget kleint hos de fleste, begyndte nu stærkt at hæve sig, og det varede ikke lange inden 3 personer, ledet af en gårdsand fra Estrup, der før havde været kavalerist, tilbød sig hver med en dygtig slagel i hånden at ride ud 4 mil, 2

3 eller om det skulle vore, lige til Viborg for at se, hvordan sagerne stod. Tilbudet modtoges med tak, og de droge ud omtrent klokken to. Medens vi derefter stod og passiarede om vore forholdsregler for natten, og jeg meddelte, at alle efterretninger ville blive afgivet til mig i præstegården, hvor enhver, som ønskede det, kunne komme natten igennem og få nærmere besked, kom en pæn vogn pludselig jagende sønder fra og svingede om ad vejen til Ålborg. De blev naturligvis, som alle andre, der passerede vejen standsede. Jeg løb derhen og steg op på vogntrinet. Damen, som sad der, blev aldeles forfærdet, indtil jeg sagde: Kender De mig ikke, madam Brorsen, og hun udbrød: "Å Gudskelov, er det Dem, pastor Hansen". Det var min nabopræsts og skriftefaders kone med børn. De var også flyg- Øvelse med omdannede leer tede for slaverne, og jeg kunne da trøste hende med, at vejen til Ålborg vistnok var åben endnu, samt at min familie var rejst derud for en time siden. De jog af sted til Ålborg. Lidt senere kom en stafet fra Ferslev, Dal og Volsted sogne med opfordring til os om at rykke ud med koner, børn og vore bedste ejendele og trække med dem over åen, der skiller disse sogne fra Svenstrup og Ellidshøj. Langs den kunne vi da i forening med beboerne i disse sogne og med Ålborg i ryggen forsvare os mod slaverne. De ville modtage os på bedste måde og bære omsorg for vore familier og hvad vi bragte med os. Her havde vi et nyt bevis på, hvorledes frygten og rygterne voksede som en snebold, jo længere de kom nordpå. Hos os havde dog, da vi først var komne til rolighed, den jyske sejhed gjort sig gældende. Vi var nu fuldt beredte på, det være sig med det gode eller onde, at ride stormen af, værne som bedst vi kunne vor hus og hjem og, om det skulde komme således: "Da dø i vor rede". Vi afslog enstemmig denne venskabelige indbydelse, der imidlertid bidrog til at styrke vor tillid til os selv og gav anledning til adskillige spottende bemærkninger. Jeg kan i denne anledning ikke undlade at erindre om, at der noget senere, da tyskerne begyndte at rykke op i Jylland, stod i københavnske blade en ganske lignende opfordring til jyderne om, når fjenden nærmede sig, da tage alt hvad de kunne føre med sig over til Sjælland, hvor vi skulde blive modtaget med broderlig kærlighed. Så lidt kendte folk i den ene provins dengang til stemningen og folkekarakteren i de andre provinser, navnlig havde de højere stænder i København et højst indskrænket begreb om jydernes hele tænke- og levevis. Noget som jeg senere fik mange beviser på. Senere hen på eftermiddagen kom der ganske alene spadserende forbi os ad Nibe til en mand, Chresten Frandsen, som jeg havde særligt bekendtskab til. Han havde været tre gange i Viborg tugthus, og var kommen ud den sidste gang kort før jeg i efteråret 1838 blev præst i Øster Hornum. Han og en gammel kæreste, som han havde haft allerede fra ungdommen af, var de første jeg viede. Dengang var de begge såvel over de 40 år, men gammel kærlighed ruster ikke. Da han nu, efter den gamle lovgivning, vidste at når han stjal fjerde gang, ville han blive dømt til tugthuset på livstid, betroede han mig, at han nu ville blive et bedre menneske, og da jeg vel vidste, at ægteskabet måske nok kunne styrke ham i dette gode forsæt, viede jeg ham kort før jul med den tekst: "Hvor ved du kvinde, om du ikke kan frelse din mand", og havde nu på tiende år set ham standhaftig i sit gode forsæt. Han boede på Guldbæk Hede i den usleste hytte, jeg nogensinde har set; dyrkede år efter år lidt af heden op, tog med hjælp fra fattigvæsenet sin gamle moder i huset, kort sagt blev et nyt menneske, skønt noget af det gamle endnu bestandig rørte sig i ham. Da jeg så ham så frimodig vandre ad Nibe til, sagde jeg: "Hvor vil du hen i dag, Chresten?" "A vil til Nibe", svarede han. "Ved du da ikke, at slaverne er brudte ud?" "Jo, det ved a nok, men de gør ikke mig noget:" Dette slog mig og jeg sagde: 3

4 "Ja det kan vel være Chresten; men kom ind til mig, når du kommer tilbage, og fortæl mig, hvordan det står til derude" "Ja, det skal a nok:" Dermed fortsatte han sin vandring og kom sent på aftenen ind og fortalte, at nu begyndte de at komme i ro igen, for det var nok "Løvn" alt sammen, en tanke, som allerede dengang, ifølge mange forskellige oplysninger, havde begyndt at vinde indgang hos mig, navnlig da vort første rekognosceringskorps var kommen og meddelte, at der i det mindste ikke havde været slaver i Sønderup eller nærmeste omegn. Da det begyndte at mørknes, droge de fleste hjem efter - og så gik jeg tilbage til præstegården og sagde til den eneste pige, der var i gården: "Lad os nu få det kål, som vi ikke fik i middags". og styrket ved rigeligt kål og flæsk, følende til fulde, at "uden øl og mad duer helten ingen ting", slog jeg mig til ro i mit studerekammer efter dagens møje og besvær. Medens jeg sad der om aftenen, kom nu én, nu en anden, bankede på vinduet og fik gode meddelelser, navnlig efter at vor kavaleripatrulje hen imod midnat var kommen tilbage med den besked, at fire mil sønder på var der ikke spor af slaverne at finde. Da jeg havde meddelt disse beroligende efterretninger til adskillige spørgere, fik jeg endelig lidt rolighed og lagde mig til at slumre en stund. Kl. 2 kom der imidlertid nye forespørgsler, så jeg kunne mærke, at jeg ikke fik synderlig ro den nat, hvorfor jeg tænkte: Det er bedst, at du går ud og inspicerer nattevagterne. Det var bælgmørkt, og jeg gik bagom haven og vængerne syd på, 60 til 70 alen fra landevejen. Jeg tænkte nemlig: Kommer de jagende ad landevejen, er jeg vel kendt med terrænet og kan uden fare råbe folk op. Jeg havde nemlig ikke fundet nogen vagtpost på den kant, den var rimeligvis gået til køjs, da den havde hørt det budskab, som vor kavaleripatrulje havde bragt. Ved enden af byen stod jeg stille og lyttede. Jeg troede at høre hestetrav sønder på. Det kom nærmere og nærmere, det var vel en halv snes heste, og da de kom lige ud for mig, råbte jeg over vænget til dem: "Hvem der", frimodig, thi jeg vidste vel, at dersom det var slaverne, der kom ridende, kunne jeg i mørket let salvere mig, inden de kom over to grøfter og gærder med vænget der lå imellem os. Svaret blev imidlertid: "Vi er folk fra Restrup og har været ude sønder på" Jeg bød dem naturligvis straks: "Kom ind i præstegården, at få lidt at leve af", og skyndte mig hjem for at tage imod dem. Nu havde vi jo en god besætning i byen, der var, som jeg skønnede, ti til tolv velberedne om end, som jeg senere så, mindre vel bevæbnede kavalerister. De kom da "bøvlende" i mørket ind i gården, ødelagde et par unge lindetræer, jeg havde plantet udenfor "rålingen 1 ", og kom da omsider ind. Pigen diskede op med hvad huset formåede af øl, mad og brændevin, og de kom endelig til sæde, så de kunne fortælle som følger: Træning af borgervæbninger Den foregående nat havde de af budet, der bragte besked fra herredsfogeden i Nibe til stiftamtmanden i Ålborg, fået underretning om slavernes udbrud, og så snart det blev dag, havde Schønau fået hele gårdens mandskab til hest, væbnede som bedst de kunne, og drog med dem ad Nibe til for at høre nærmere besked. Enkelte, især fra Sønderup, hvor de på lignende måde var blevne alarmerede, sluttede sig til dem, så de var en ret anselig flok, da den hen ad morgenen kom til Nibe. Her fandt de næsten hele byens befolkning samlet på torvet, rådslående om hvad de skulde gøre; men ingen af dem havde endnu bestemt sig til at drage ud og se, om slaverne virkelig havde brændt Byrsted, der kun lå en mils 1 Stuehus 4

5 vej fra byen. De var i færd med at uddele nogle gamle geværer samt lidt ammunition, men Schønau, som vel mærkede, at dette vrøvl ville vare længe ved, nødte dem til at overlade hans folk en del af armaturen, og drog ad Byrsted til. Her var ingen slaver, heller ikke i Bislev eller Sønderup, og således drog de da frem, indtil de kom til Løvel Bro lidt over middag, såvel to mil nord for Viborg. Her tog de hvil. Folk og heste fik noget at styrke sig på i kroen, medens broen blev besat, da den var det eneste overgangspunkt på en lang strækning fra Viborg af. Alle som passerede broen blev anholdt og deriblandt en stafet med et tredobbelt forseglet brev fra stiftamtmanden i Viborg til hans embedsbroder i Ålborg. Nød bryder alle love, og Schønau brød uden stor betænkning brevet, der oplyste om at der flere mil sønder for Viborg ikke var slaver at mærke. De, som havde de bedste heste, red nu snart hjemefter til Restrup og Sønderholm. De andre, tolv i tallet, kom lidt senere af sted efter deres ca. syv miles tog om formiddagen, og det var da dem, som ad landevejen nåede op til os kl. 24 om natten. Efter en god times ophold rede de hjem, og da de gode efterretninger, de bragte, straks var udbredte over hele byen, fik jeg ro til at sove et par timers tid. Det var en dejlig forårsmorgen, og jeg sendte straks bud til Ålborg, at nu kunne min kone og børn gerne komme hjem igen. Opad formiddagen kom forannævnte gårdmand fra Estrup med et par andre mænd og meddelte, at de nu tog til stiftamtmanden i Ålborg og på vejen ville tage mænd også fra Svenstrup sogn med sig, for at få også sjette og syvende års mandskab indkaldt og væbnet, at de kunne passe på, at ingen marodeur skulde trænge op i landet. Da der imidlertid få dage efter blev taget andre forholdsregler, fandt ingen indkaldelse sted. Vore natteposter faldt hen af sig selv og bavnerne på Frendrup Nihøje, på Bradsted banke og Thinghøj, kom heller ikke i brug. De inddroges to til tre dage senere, da man indså, at hele slavekrigen kun havde været panisk skræk. Efterdønningen af denne eksaltation vedvarede dog en tid lang, men fik en anden retning. Baunen er klar, når fjenden ses Hen ad eftermiddagen kom min kone og børnene velbeholdne tilbage, og det er de af dem oplevede eventyr, som jeg nu må fortælle. De var den d. 31.trillet ret roligt af sted, indtil de nåede Svenstrup bro ved Viborg landevej, omtrent på det kærstrøg, hvor Skipper Clement i Grevens fejde havde løbet den jyske adel jammerligt i sænk. Her, omtrent en mil sønder for Ålborg, havde man udstillet den første forpost, rimeligvis var det en lignende tanke, der havde foranlediget, at Fersleverne opfordrede os til at hjælpe dem med at forsvare overgangen ved Ferslev bro. Chresten kørte da så sindigt ned mod broen, men omringedes straks af flere spyddragere, der truede med at støde hestene ned for vognen, der imidlertid så meget fredelig ud, med fem til seks børn, fire fruentimmer og kun et voksent mandfolk. De blev da underkastede et strengt forhør, og da de havde gjort rede for hvem de var, og hvorledes det stod til sønder på, fik de endelig lov til at passere. Jo nærmere de kom til Ålborg, jo mere krigerisk så det ud, og inde i byen var der larm og uro, som i en allerede indtaget by. Hobe af mennesker, bevæbnede og ubevæbnede færdedes op og ned ad gaderne, uden selv ret at vide hvor de ville hen. Endelig nåede de postgården, hvor vi plejede at tage ind, men madammen der, som ellers er et af de mest skikkelige mennesker, ville ikke modtage dem, hele huset var besat - mest med flygtninge, fra øverst til nederst. Endelig da min kone, der vel forstod, når det gjaldt noget alvorligt, at tage folk med trumf, havde talt hende til rette, skaffede hun dem et værelse i en nærliggende gård. Her tumlede de med børnene, af hvilke det ene var stærkt forkølet, til hen imod 5

6 aften, da pastor Høsts kone fra Sønderup også kom med sine børn, blev sendt til dem, og de trøstede da hverandre så godt de kunne, commune naufragiu dulce 2, medens børnenes uro, tummel, skrål og skyderi på gaderne ikke lod dem have ro natten igennem. Hen imod morgenstunden kom flere hundrede vendelboer, der også var alarmerede ned til byen. Larmen blev værre og værre, indtil endelig mere beroligende efterretninger indtraf, og folk begyndte at komme i ro igen. Man sagde at borgerskabet den foregående dag havde samlet sig om morgenen på torvet, at de havde sendt bud op til stiftamtmanden to gange, at han skulde komme ned til dem, men at han havde undskyldt sig, indtil endelig en hel deputation havde hentet ham derned, hvor man imidlertid havde udspredt det rygte, at han var tysksindet og lod ham helligt forsikre, at han var en god dansk mand. Nogle sagde endogså, at han blev nødt til at sværge på det. Den gamle absolutistiske tro på øvrighedens absolutte myndighed fik dengang på flere steder i Jylland et knæk, som den ikke senere forvandt. Amtmanden uddeler ordrer på torvet i Aalborg Slavekrigens 3 højspændte dage var nu vel forbi, men fuldstændig afspænding fandt dog ikke sted, der var stadig de slesvig-holstenske friskarer. Folkevæbningen levede stadig og myndighederne anså det for formålstjenligt at opmuntre til dannelsen af en væbning. Det er imidlertid en anden historie, og den kan blive fortalt ved en anden lejlighed! 2 Det fælles forlis er sødt 3 Der kan læses mere om Slavekrigen i Den jydske Slavekrig, skrevet af Lønborg Friis 1898 og i Slavekrigen i Jylland 1848 af Torsten Friis Begge bøger kan lånes på Nordjyske landsbibliotek. 6

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar.

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. 1 Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. Vi skal bare væk fra den gård, sagde Tue. Så langt som muligt, sagde

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Troldens datter Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var en dreng, som ville ud og tjene. Så ret som han gik, så mødte han en mand, som spurgte, hvor han ville hen. Ja, han var da ude og skulle

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Jeg forstår ikke, hvorfor Mesteren valgte Zakæus.

Jeg forstår ikke, hvorfor Mesteren valgte Zakæus. Dagbogsbladene De følgende sider printes på groft karduspapir, som efterfølgende krølles sammen og lægges i en balje med en blanding af vand, kaffegrums, soja, cola eller lignende. Når papiret har ligget

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Hvor bliver de dog af? sagde Harm og så sig om. Hun stod i skoven uden for kong Hrolfs gård. Det var tidlig morgen med grå himmel.

Hvor bliver de dog af? sagde Harm og så sig om. Hun stod i skoven uden for kong Hrolfs gård. Det var tidlig morgen med grå himmel. Hvor bliver de dog af? sagde Harm og så sig om. Hun stod i skoven uden for kong Hrolfs gård. Det var tidlig morgen med grå himmel. Bag hende var der en hær af krigere. De havde ventet her hele natten.

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Du råbte om hjælp. Hvorfor gjorde du det? Jeg så Katla. Jeg så, hvad Katla gjorde. Tvebak fortæller Jonathan, at Jossi er forræderen.

Du råbte om hjælp. Hvorfor gjorde du det? Jeg så Katla. Jeg så, hvad Katla gjorde. Tvebak fortæller Jonathan, at Jossi er forræderen. Læseteater LÆSETEATER KAPITEL 9 MATTIAS: Tvebak opdager, at Jonathan ligger i et ganske lille rum hos Matthias i Rosendalen Han bliver så lykkelig, at det jubler og ler i hans sjæl. Han vækker ham ikke,

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Jeg kender Jesus -2. Jesus bestemmer

Jeg kender Jesus -2. Jesus bestemmer Jeg kender Jesus -2 Jesus bestemmer Mål: Målet er, at børnene vil gøre Jesus til Herre over deres liv. Når vi giver ham lov, bestemmer han over alt det, som binder os. Opmuntr børnene til at give sig selv

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr

Jernovnen. Fra Grimms Eventyr Jernovnen Fra Grimms Eventyr I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en prins, som var fortryllet af en ond heks, så han måtte sidde inde i en jernovn ude i skoven. I mange år

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP

Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP Denne bog har lix 23. Kongens hal SKREVET AF PETER GOTTHARDT ILLUSTRERET AF TOMMY KINNERUP Krigeren Bjarke er lige så rolig, som han er tapper. Han vil gøre alt for at beskytte sin konge, Hrolf. Pigen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Juleaften 2015. Kl. 15.30 Burkal Kirke. Tema: Den hellige nat. Salmer: 74, 94; 119, 121 (sangblad) Evangelium: Luk. 2,1-14

Juleaften 2015. Kl. 15.30 Burkal Kirke. Tema: Den hellige nat. Salmer: 74, 94; 119, 121 (sangblad) Evangelium: Luk. 2,1-14 Kl. 15.30 Burkal Kirke Tema: Den hellige nat Salmer: 74, 94; 119, 121 (sangblad) Evangelium: Luk. 2,1-14 Den svenske forfatter Selma Lagerlöf har skrevet flere historier om Jesus, de såkaldte "Kristus-legender".

Læs mere

Hafburd konge og Sivard konge

Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge Hafburd konge og Sivard konge de yppede dennem en kiv alt om hin stolte Signelille, hun var så væn en viv. Hvad heller om I vinder mig eller en så væn en mø. 2. Hafburd vågner

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Min første plads Oustrupgaard 1914

Min første plads Oustrupgaard 1914 Min første plads Oustrupgaard 1914 Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller Min første plads Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller. Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup Møllegaard.

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

KAN-OPGAVE 1. Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med.

KAN-OPGAVE 1. Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Drømmene. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Drømmene. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Drømmene Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var en gårdmand, som kaldtes Rige Per Larsen, fordi han var den rigeste mand i sognet. Men han var ond, hård og hovmodig. Han havde et eneste barn.

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30.

2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. 2 På skedåg. 6.åpril. Vinderslev kirke kl.9. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 234-219/ 244-240 Hinge kl.10.30: 234-219- 238/ 244-232- 240 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Sabotage Sabotør-slottet, 4 Sabotage Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro,

Læs mere

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr).

2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). 2 s i Advent. 7.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr). Salmer: 268-87- (273)/ 274- (473)- 80 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde:»og der skal ske tegn

Læs mere

Lanternefest Lys i mørket

Lanternefest Lys i mørket Lanternefest Lys i mørket Efterårets tiltagende mørke får os til at ønske at tænde lys. Børnene synger: Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne. Skinne højt mit lys, skinne højt mit lys, skinne højt

Læs mere

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu dankinkbh.dk - Danmark-Norge fortsat som kongerige eller en del af Sverige? 2 Vaskekonen fra Vestergade Jeg sad og vaskede en masse tøj i køknet

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

I den salme, vi skal synge efter prædikenen er der et vers, der handler om den fortælling, vi netop har hørt:

I den salme, vi skal synge efter prædikenen er der et vers, der handler om den fortælling, vi netop har hørt: Es 43,10-12, ApG 2,22-28, Joh 21,15-19 Salmer: 235 Verdens igenfødelse 238 Der er så sandt (Mel. Gør døren høj) 241 Tag det sorte kors (mel. Lasse lunderskov) 249 Hvad er det at møde 438 Hellig 477Som

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere