YDEEVNEDEKLARATION. selvskærende undercut sikkerhedsanker til anvendelse i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDEEVNEDEKLARATION. selvskærende undercut sikkerhedsanker til anvendelse i"

Transkript

1 DA YDEEVNEDEKLARATION DoP nr. Hilti HDA 0672-CPD Varetypens unikke identifikationskode: Designanker Hilti HDA 2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4: Se ( ), bilag 1-4. Partinummer: se produktets emballage. 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten: generisk type selvskærende undercut sikkerhedsanker til anvendelse i beton (C20/25 til C50/60) revnet: M10 - M20 ikke-revnet: M10 - M20 funktion/kategori Funktion 1 Seismisk: Produktydelse kategori C1 Seismisk: Produktydelse kategori C2 belastning materiale statisk, kvasistatisk, seismisk Galvaniseret stål Kun til tør indvendig anvendelse HDA-T (gennemstiksmontage): M10, M12, M16, M20 HDA-P (forindstilling): M10, M12, M16, M20 Rustfrit stål A4 Til intern og ekstern anvendelse uden nogen særligt aggressive forhold, industriel eller maritim atmosfære tilladt HDA-TR (gennemstiksmontage): M10, M12, M16 HDA-PR (forindstilling): M10, M12, M16 temperaturområde (hvis relevant) - 4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5: Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan, Fyrstendømmet Liechtenstein 5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2: - 6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: System 1 7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard - 8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering: Centre Scientifique et Technique du Bâteiment (CSTB) har udstedt European Technical Assessment ( ) baseret på ETAG 001 del 1, 3 og bilag E; det bemyndigede organ 0672-CPD udførte tredjepartsopgaver, se bilag V under system 1, og udstedte overensstemmelseserklæring 0672-CPD DoP_da_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD-0012

2 9. Deklareret ydeevne: Væsentlige egenskaber Konstruktionsmetode Ydeevne Harmoniseret teknisk specifikation trækstyrke forskydningsstyrke Mindste afstand og mindste kantafstand Udskiftning for servicevenlighed grænselast ETAG 001 bilag C, metode A CEN/TS , metode A EOTA TR 045 (seismisk design) ETAG 001 bilag C, metode A CEN/TS , metode A EOTA TR 045 (seismisk design) ETAG 001 bilag C, metode A CEN/TS , metode A EOTA TR 045 (seismisk design) ETAG 001 bilag C, metode A CEN/TS , metode A EOTA TR 045 (seismisk design) HDA-P,T: bilag C1 HDA-PR,TR: bilag C2 HDA-P,T: bilag C3 HDA-PR,TR: bilag C4 HDA-P,T: bilag C11, C15 HDA-PR,TR: bilag C12, C16 HDA-P,T: bilag C6 HDA-PR,TR: bilag C7 HDA-P,T: bilag C8 HDA-PR,TR: bilag C9 HDA-P,T: bilag C13, C17 HDA-PR,TR: bilag C14, C18 HDA-P,T: bilag B10 HDA-PR,TR: bilag B10 HDA-P,T: bilag B10 HDA-PR,TR: bilag B10 HDA-P,T: bilag B10 HDA-PR,TR: bilag B10 HDA-P,T: bilag C5, C10 HDA-PR,TR: bilag C5, C10 HDA-P,T: bilag C5, C10 HDA-PR,TR: bilag C5, C10 HDA-P,T: bilag C11, C13, C15, C17 HDA-PR,TR: bilag C12, C14, C16, C18 ETAG 001 del 1, 3, bilag E 10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes alene på den fabrikants ansvar, som anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Raimund Zaggl Leder af forretningsområde Forretningsområde ankre Seppo Perämäki Leder af kvalitet Forretningsområde ankre Hilti Corporation Schaan, januar 2015 DoP_da_01-01_ _Hilti_HDA_0672-CPD-0012

3 Tabel 8: Mindste afstand og mindste kantafstande for ankre HDA-P(R) / HDA-T(R) M10 M12 M16 M20 Revnet beton Mindste afstand s min [mm] Mindste kantafstand 2) c min [mm] Ikke-revnet beton Mindste afstand s min [mm] Mindste kantafstand 2) c min [mm] forhold s / h = 1,0 min ef 2) forhold c / h = 0,8 min ef Tabel 9a: e resistensværdier under spændingsbelastninger i tilfælde af statisk og kvasistatisk belastning af designmetode A iht. ETAG 001, bilag C, HDA-P og HDA-T N Rk,s [kn] Udtrækningsfejl 2) kun i revnet beton C20/25 kun i revnet beton Øgede faktorer for N Rk,p Kun til revnet beton Betonkonusfejl og delingsfejl 4) 1,5 N Rk,p [kn] γ Mp C30/37 1,22 ψ c C40/50 1,41 C50/60 1,55 Effektiv forankringsdybde h ef [mm] i revnet og ikke-revnet beton γ Mc Afstand s cr,n [mm] Kantafstand c cr,n [mm] Afstand s cr,sp [mm] Kantafstand c cr,sp [mm] Ved manglende nationale forordninger. 2) Udtrækningsfejl er ikke afgørende i ikke-revnet beton, de behøver ikke at blive beregnet af konstruktøren. 3) γ 2 = 1,0 er omfattet. 4) For betonkonusfejl opnås startværdien for et HDA ankers karakteristiske i revnet N0 k. f.h 1,5 Rk,c = ck,cube ef 1 eller ikke-revnet beton ved: med k 1 = 8,3 for applikationer i revnet beton k 1 = 11,6 for applikationer i ikke-revnet beton i stedet for faktorerne k 1 givet i ligning (5.2a) i ETAG 001 bilag C, Bilag 1

4 Tabel 9b: e resistensværdier under spændingsbelastninger i tilfælde af statisk og kvasistatisk belastning af designmetode A iht. ETAG 001, bilag C, HDA-PR og HDA-TR N Rk,s [kn] Udtrækningsfejl 2) kun i revnet beton C20/25 kun i revnet beton Øgede faktorer for N Rk,p Kun til revnet beton Betonkonusfejl og delingsfejl 4) 1,6 N Rk,p [kn] γ Mp C30/37 1,22 ψ c C40/50 1,41 C50/60 1,55 Effektiv forankringsdybde h ef [mm] i revnet og ikke-revnet beton γ Mc Afstand s cr,n [mm] Kantafstand c cr,n [mm] Afstand s cr,sp [mm] Kantafstand c cr,sp [mm] Ved manglende nationale forordninger. 2) Udtrækningsfejl er ikke afgørende i ikke-revnet beton, de behøver ikke at blive beregnet af konstruktøren. 3) γ 2 = 1,0 er omfattet. 4) For betonkonusfejl opnås startværdien for et HDA ankers karakteristiske i revnet N0 k. f.h 1,5 Rk,c = ck,cube ef 1 eller ikke-revnet beton ved: med k 1 = 8,3 for applikationer i revnet beton k 1 = 11,6 for applikationer i ikke-revnet beton i stedet for faktorerne k 1 givet i ligning (5.2a) i ETAG 001 bilag C, Bilag 2

5 Tabel 9a: e resistensværdier under spændingsbelastninger i tilfælde af statisk og kvasistatisk belastning af designmetode A iht. CEN/TS , HDA-P og HDA-T N Rk,s [kn] Udtrækningsfejl 2) kun i revnet beton C20/25 kun i revnet beton Øgede faktorer for N Rk,p Kun til revnet beton Betonkonusfejl og delingsfejl 1,5 N Rk,p [kn] γ Mp C30/37 1,22 ψ c C40/50 1,41 C50/60 1,55 Effektiv forankringsdybde h ef [mm] Faktor for applikationer i revnet beton k cr [-] 8,3 Faktor for applikationer i ikke-revnet beton i revnet og ikke-revnet beton k ucr [-] 11,6 γ Mc Afstand s cr,n [mm] Kantafstand c cr,n [mm] Afstand s cr,sp [mm] Kantafstand c cr,sp [mm] Ved manglende nationale forordninger. 2) Udtrækningsfejl er ikke afgørende i ikke-revnet beton, de behøver ikke at blive beregnet af konstruktøren. 3) γ 2 = 1,0 er omfattet. Bilag 3

6 Tabel 9d: e resistensværdier under spændingsbelastninger i tilfælde af statisk og kvasistatisk belastning af designmetode A iht. CEN/TS , HDA-PR og HDA-TR N Rk,s [kn] Udtrækningsfejl 2) kun i revnet beton C20/25 kun i revnet beton Øgede faktorer for N Rk,p Kun til revnet beton Betonkonusfejl og delingsfejl 1,6 N Rk,p [kn] γ Mp C30/37 1,22 ψ c C40/50 1,41 C50/60 1,55 Effektiv forankringsdybde h ef [mm] Faktor for applikationer i revnet beton k cr [-] 8,3 Faktor for applikationer i ikke-revnet beton i revnet og ikke-revnet beton k ucr [-] 11,6 γ Mc Afstand s cr,n [mm] Kantafstand c cr,n [mm] Afstand s cr,sp [mm] Kantafstand c cr,sp [mm] Ved manglende nationale forordninger. 2) Udtrækningsfejl er ikke afgørende i ikke-revnet beton, de behøver ikke at blive beregnet af konstruktøren. 3) γ 2 = 1,0 er omfattet. Bilag 4

7 Tabel 10a: Forskydninger under spændingsbelastninger i tilfælde af statisk og kvasi-statisk belastning HDA-P og HDA-T Spændingsbelastning i C20/25 til C50/60 revnet beton [kn] 11,9 16,7 35,7 45,2 Forskydning δ N0 [mm] 0,1 0,8 2,1 2,1 δ N [mm] 1,3 1,3 2,1 2,1 Spændingsbelastning i C20/25 til C50/60 ikke-revnet beton [kn] 21,9 31,9 60,0 91,4 Forskydning δ N0 [mm] 0,4 0,8 1,7 2,4 δ N [mm] 1,3 1,3 1,7 2,4 Beregning af forskydning under servicebelastning: N sd designværdi for spændingsbelastning Forskydning under kortvarig belastning = δ N0 N sd/1,4; Forskydning under langvarig belastning = δ N N sd /1,4 Tabel 10b: Forskydninger under spændingsbelastninger i tilfælde af statisk og kvasi-statisk belastning HDA-PR og HDA-TR Spændingsbelastning i C20/25 til C50/60 revnet beton [kn] 11,9 16,7 35,7 Forskydning δ N0 [mm] 0,8 0,9 1,6 δ N [mm] 1,3 1,3 2,1 Spændingsbelastning i C20/25 til C50/60 ikke-revnet beton [kn] 20,5 29,9 56,3 Forskydning δ N0 [mm] 1,4 1,1 1,7 δ N [mm] 1,4 1,1 1,7 Beregning af forskydning under servicebelastning: N sd designværdi for spændingsbelastning Forskydning under kortvarig belastning = δ N0 N sd/1,4; Forskydning under langvarig belastning = δ N N sd /1,4 Bilag 5

8 Tabel 11a: e resistensværdier under forskydningslast i tilfælde af statisk og kvasi-statisk belastning af designmetode A iht. ETAG 001, bilag C, HDA-P og HDA-T HDA-P M10 M12 M16 M20 uden vippearm V Rk,s [kn] med vippearm Afstand i henhold til ETAG 001, bilag C, ,25 a 3 [mm] M 0 Rk,s [Nm] HDA-T M10 M12 M16 M20 uden vippearm for t fix [mm] < , < 15 < < 20 < 25 < 30 < < 25 < 40 < V Rk,s [kn] 65 2) ) ) ) med vippearm M 0 Rk,s [Nm] Betonløsrivningsfejl Faktor i ligning (5.6) i henhold til ETAG 001, bilag C, Betonkantfejl Effektiv længde på anker i forskydningsbelastning Udvendig diameter på anker γ Mc 1,5 1,25 k 2,0 l f [mm] d nom [mm] γ Mc Ved manglende nationale forordninger. 2) Kun ved brug af centreringsskive, t fix = tykkelse på standplade uden tykkelse på centreringsskive, se bilag B8. 3) γ 2 = 1,0 er omfattet. Bilag 6

9 Tabel 11b: e resistensværdier under forskydningslast i tilfælde af statisk og kvasi-statisk belastning af designmetode A iht. ETAG 001, bilag C, HDA-PR og HDA-TR HDA-PR M10 M12 M16 uden vippearm V Rk,s [kn] med vippearm Afstand i henhold til ETAG 001, bilag C, a 3 [mm] M 0 Rk,s [Nm] HDA-TR M10 M12 M16 uden vippearm for t fix [mm] < < 15 < 20 < < 20 < 25 < V Rk,s [kn] 71 2) ) ) med vippearm M 0 Rk,s [Nm] Betonløsrivningsfejl Faktor i ligning (5.6) i henhold til ETAG 001, bilag C, Betonkantfejl γ Mc k 2,0 Effektiv længde på anker i forskydningsbelastning l f [mm] Udvendig diameter på anker d nom [mm] sikkerheds koefficient γ Mc Ved manglende nationale forordninger. 2) Kun ved brug af centreringsskive, t fix = tykkelse på standplade uden tykkelse på centreringsskive, se bilag B8. 3) γ 2 = 1,0 er omfattet. Bilag 7

10 Tabel 11c: e resistensværdier under forskydningsbelastninger i tilfælde af statisk og kvasistatisk belastning af designmetode A iht. CEN/TS , HDA-P og HDA-T HDA-P M10 M12 M16 M20 uden vippearm V Rk,s [kn] Faktor for ikke-formbart stål k2 1,0 1,25 med vippearm Afstand i henhold til CEN/TS , a 3 [mm] M 0 Rk,s [Nm] HDA-T M10 M12 M16 M20 uden vippearm for t fix [mm] < , < 15 < < 20 < 25 < 30 < < 25 < 40 < V Rk,s [kn] 65 2) ) ) ) Faktor for ikke-formbart stål k2 1,0 med vippearm M 0 Rk,s [Nm] Betonløsrivningsfejl Faktor i lig. (16) iht. CEN/TS , Betonkantfejl Effektiv længde på anker i forskydningsbelastning Udvendig diameter på anker γ Mcp 1,5 1,25 k 3 2,0 l f [mm] d nom [mm] γ Mc Ved manglende nationale forordninger. 2) Kun ved brug af centreringsskive, t fix = tykkelse på standplade uden tykkelse på centreringsskive, se bilag B8. 3) γ 2 = 1,0 er omfattet. Bilag 8

11 Tabel 11d: e resistensværdier under forskydningsbelastninger i tilfælde af statisk og kvasistatisk belastning af designmetode A iht. CEN/TS , HDA-PR og HDA-TR HDA-PR M10 M12 M16 uden vippearm V Rk,s [kn] Faktor for ikke-formbart stål k2 1,0 med vippearm Afstand i henhold til CEN/TS , a 3 [mm] M 0 Rk,s [Nm] HDA-TR M10 M12 M16 uden vippearm for t fix [mm] < < 15 < 20 < < 20 < 25 < V Rk,s [kn] 71 2) ) ) Faktor for ikke-formbart stål k2 1,0 med vippearm M 0 Rk,s [Nm] Betonløsrivningsfejl Faktor i lig. (16) iht. CEN/TS , Betonkantfejl k 3 2,0 γ Mcp Effektiv længde på anker i forskydningsbelastning l f [mm] Udvendig diameter på anker d nom [mm] sikkerheds koefficient γ Mc Ved manglende nationale forordninger. 2) Kun ved brug af centreringsskive, t fix = tykkelse på standplade uden tykkelse på centreringsskive, se bilag B8. 3) γ 2 = 1,0 er omfattet. Bilag 9

12 Tabel 12a: Forskydninger under forskydningsbelastninger i tilfælde af statisk og kvasi-statisk belastning HDA-P og HDA-T HDA-P M10 M12 M16 M20 Forskydningsbelastning i C20/25 til C50/60 revnet og ikke-revnet beton Forskydning [kn] 11,4 17,1 35,9 51 δ V0 [mm] 2,8 2,5 4,1 5,0 δ V [mm] 4,1 3,8 6,2 7,5 HDA-T M10 M12 M16 M20 Forskydningsbelastning i C20/25 til C50/60 revnet og ikke-revnet beton Forskydning [kn] 33,3 42,8 95,2 119 δ V0 [mm] 6,2 6,9 10,1 12,0 δ V [mm] 9,3 10,3 15,1 18,0 Beregning af forskydning under servicebelastning: V sd designværdi for forskydningsbelastning Forskydning under kortvarig belastning = δ V0 V sd/1,4; Forskydning under langvarig belastning = δ V V sd /1,4 Tabel 12b: Forskydninger under forskydningsbelastninger i tilfælde af statisk og kvasi-statisk belastning HDA-PR og HDA-TR HDA-PR M10 M12 M16 Forskydningsbelastning i C20/25 til C50/60 revnet og ikke-revnet beton Forskydning [kn] 13,3 19,3 35,9 δ V0 [mm] 4,2 3,0 6,9 δ V [mm] 6,3 4,5 10,4 HDA-TR M10 M12 M16 Forskydningsbelastning i C20/25 til C50/60 revnet og ikke-revnet beton Forskydning [kn] 41,7 46,9 73,7 δ V0 [mm] 4,2 3,0 6,9 δ V [mm] 6,3 4,5 10,4 Beregning af forskydning under servicebelastning: V sd designværdi for forskydningsbelastning Forskydning under kortvarig belastning = δ V0 V sd/1,4; Forskydning under langvarig belastning = δ V V sd /1,4 Bilag 10

13 Tabel 13a: e resistensværdier under spændingsbelastninger i tilfælde af seismisk ydelseskategori C1 for design iht. EOTA TR045, HDA-P og HDA-T N Rk,s,seis [kn] ,seis 1,5 Udtrækningsfejl kun i revnet beton C20/25 N Rk,p,seis [kn] N Rk,c γ Mp,seis Betonkonusfejl 3) γ Mc,seis Delingsfejl 3) γ MSp,seis Ved manglende nationale forordninger. 2) γ 2 = 1,0 er omfattet. 3) For betonkonusfejl og delingsfejl, se bilag C20. Tabel 13b: e resistensværdier under spændingsbelastninger i tilfælde af seismisk ydelseskategori C1 for design iht. EOTA TR045, HDA-PR og HDA-TR N Rk,s,seis [kn] ,seis 1,6 Udtrækningsfejl kun i revnet beton C20/25 N Rk,p,seis [kn] N Rk,c γ Mp,seis Betonkonusfejl 3) γ Mc,seis Delingsfejl 3) γ MSp,seis Ved manglende nationale forordninger. 2) γ 2 = 1,0 er omfattet. 3) For betonkonusfejl og delingsfejl, se bilag C20. Bilag 11

14 Tabel 14a: Forskydninger under spændingsbelastninger i tilfælde af seismisk ydelseskategori C1, HDA-P og HDA-T Forskydning δ N,seis [mm] 3,1 1,3 1,9 2,0 Maksimal forskydning under cyklus (seismisk hændelse) Tabel 14b: Forskydninger under spændingsbelastninger i tilfælde af seismisk ydelseskategori C1, HDA-PR og HDA-TR Forskydning δ N,seis [mm] 3,1 1,3 1,9 Maksimal forskydning under cyklus (seismisk hændelse) Tabel 15a: e resistensværdier under forskydningsbelastninger i tilfælde af seismisk ydelseskategori C1 for design iht. EOTA TR045, HDA-P og HDA-T HDA-P M10 M12 M16 M20 V Rk,s,seis [kn] ,seis HDA-T M10 M12 M16 M20 for t fix [mm] < , < 15 < < 20 < 25 < 30 < < 25 < 40 < V Rk,s,seis [kn] 65 2) ) ) ) ,seis Betonløsrivningsfejl 4) Betonkantfejl 4) γ Mcp,seis γ Mc,seis Ved manglende nationale forordninger. 2) Kun ved brug af centreringsskive, t fix = tykkelse på standplade uden tykkelse på centreringsskive, se bilag B8. 3) γ 2 = 1,0 er omfattet. 4) For betonløsrivningsfejl og betonkantfejl, se bilag C20. 1,5 Bilag 12

15 Tabel 15b: e resistensværdier under forskydningsbelastninger i tilfælde af seismisk ydelseskategori C1 for design iht. EOTA TR045, HDA-PR og HDA-TR HDA-PR M10 M12 M16 V Rk,s,seis [kn] ,seis HDA-TR M10 M12 M16 for t fix [mm] < < 15 < 20 < < 20 < 25 < V Rk,s,seis [kn] 71 2) ) ) ,seis Betonløsrivningsfejl 4) Betonkantfejl 4) sikkerheds koefficient γ Mcp,seis γ Mc,seis Ved manglende nationale forordninger. 2) Kun ved brug af centreringsskive, t fix = tykkelse på standplade uden tykkelse på centreringsskive, se bilag B8. 3) γ 2 = 1,0 er omfattet. 4) For betonløsrivningsfejl og betonkantfejl, se bilag C20. Bilag 13

16 Tabel 16a: Forskydninger under forskydningsbelastninger i tilfælde af seismisk ydelseskategori C1, HDA-P og HDA-T Forskydning HDA-P δ V,seis [mm] 3,0 2,6 4,2 4,8 Forskydning HDA-P δ V,seis [mm] 3,0 2,6 4,2 4,8 Maksimal forskydning under cyklus (seismisk hændelse) Tabel 16a: Forskydninger under forskydningsbelastninger i tilfælde af seismisk ydelseskategori C1, HDA-PR og HDA-TR Forskydning HDA-PR δ V,seis [mm] 3,0 2,6 4,2 Forskydning HDA-TR δ V,seis [mm] 3,0 2,6 4,2 Maksimal forskydning under cyklus (seismisk hændelse) Bilag 14

17 Tabel 17a: e resistensværdier under spændingsbelastninger i tilfælde af seismisk ydelseskategori C2 for design iht. EOTA TR045, HDA-P og HDA-T N Rk,s,seis [kn] ,seis 1,5 Udtrækningsfejl kun i revnet beton C20/25 N Rk,p,seis [kn] γ Mp,seis Betonkonusfejl 3) γ Mc,seis Delingsfejl 3) γ MSp,seis Ved manglende nationale forordninger. 2) γ 2 = 1,0 er omfattet. 3) For betonkonusfejl og delingsfejl, se bilag C20. Tabel 17b: e resistensværdier under spændingsbelastninger i tilfælde af seismisk ydelseskategori C2 for design iht. EOTA TR045, HDA-PR og HDA-TR N Rk,s,seis [kn] ,seis 1,6 Udtrækningsfejl kun i revnet beton C20/25 N Rk,p,seis [kn] γ Mp,seis Betonkonusfejl 3) γ Mc,seis Delingsfejl 3) γ MSp,seis Ved manglende nationale forordninger. 2) γ 2 = 1,0 er omfattet. 3) For betonkonusfejl og delingsfejl, se bilag C20. Bilag 15

18 Tabel 18a: Forskydninger under spændingsbelastninger i tilfælde af seismisk ydelseskategori C2, HDA-P og HDA-T Forskydning DLS δ N,seis(DLS) [mm] 4,6 3,2 3,3 1,7 Forskydning ULS δ N,seis(ULS) [mm] 11,4 8,3 8,1 6,7 Tabel 18b: Forskydninger under spændingsbelastninger i tilfælde af seismisk ydelseskategori C2, HDA-PR og HDA-TR Forskydning DLS δ N,seis(DLS) [mm] 4,6 3,2 3,3 Forskydning ULS δ N,seis(ULS) [mm] 11,4 8,3 8,1 Tabel 19a: e resistensværdier under forskydningsbelastninger i tilfælde af seismisk ydelseskategori C2 for design iht. EOTA TR045, HDA-P og HDA-T HDA-P M10 M12 M16 M20 V Rk,s,seis [kn] ,seis HDA-T M10 M12 M16 M20 for t fix [mm] < , < 15 < < 20 < 25 < 30 < < 25 < 40 < V Rk,s,seis [kn] 39 2) ) ) ) ,seis Betonløsrivningsfejl 4) Betonkantfejl 4) γ Mcp,seis γ Mc,seis Ved manglende nationale forordninger. 2) Kun ved brug af centreringsskive, t fix = tykkelse på standplade uden tykkelse på centreringsskive, se bilag B8. 3) γ 2 = 1,0 er omfattet. 4) For betonløsrivningsfejl og betonkantfejl, se bilag C20. 1,5 Bilag 16

19 Tabel 19b: e resistensværdier under forskydningsbelastninger i tilfælde af seismisk ydelseskategori C2 for design iht. EOTA TR045, HDA-PR og HDA-TR HDA-PR M10 M12 M16 V Rk,s,seis [kn] ,seis HDA-TR M10 M12 M16 for t fix [mm] < < 15 < 20 < < 20 < 25 < V Rk,s,seis [kn] 43 2) ) ) ,seis Betonløsrivningsfejl 4) Betonkantfejl 4) sikkerheds koefficient γ Mcp,seis γ Mc,seis Ved manglende nationale forordninger. 2) Kun ved brug af centreringsskive, t fix = tykkelse på standplade uden tykkelse på centreringsskive, se bilag B8. 3) γ 2 = 1,0 er omfattet. 4) For betonløsrivningsfejl og betonkantfejl, se bilag C20. Bilag 17

20 Tabel 20a: Forskydninger under forskydningsbelastninger i tilfælde af seismisk ydelseskategori C2, HDA-P og HDA-T Forskydning DLS HDA-P δ V,seis(DLS) [mm] 1,8 2,0 3,0 3,4 Forskydning ULS HDA-P δ V,seis(ULS) [mm] 3,7 4,2 6,5 7,9 Forskydning DLS HDA-T δ V,seis(DLS) [mm] 2,0 2,3 3,1 3,8 Forskydning ULS HDA-T δ V,seis(ULS) [mm] 4,4 6,0 9,8 16,3 Tabel 20b: Forskydninger under forskydningsbelastninger i tilfælde af seismisk ydelseskategori C2, HDA-PR og HDA-TR Forskydning DLS HDA-PR δ V,seis(DLS) [mm] 1,8 2,0 3,0 Forskydning ULS HDA-PR δ V,seis(ULS) [mm] 3,7 4,2 6,5 Forskydning DLS HDA-TR δ V,seis(DLS) [mm] 2,0 2,3 3,1 Forskydning ULS HDA-TR δ V,seis(ULS) [mm] 4,4 6,0 9,8 Bilag 18

PRÆSTATIONSERKLÆRING

PRÆSTATIONSERKLÆRING DA PRÆSTATIONSERKLÆRING DoP No. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Varetypens unikke identifikationskode: Hilti Sikkerhedsanker HSL-3 2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. HIT-HY 150 MAX + HIS-RN (indvendigt afstandsstykke): M8-M20

YDEEVNEDEKLARATION. HIT-HY 150 MAX + HIS-RN (indvendigt afstandsstykke): M8-M20 DA YDEEVNEDEKLARATION DoP No. Hilti HIT-HY 150 MAX 0756-CPD-0240 1. Varetypens unikke identifikationskode: Injektionspistol Hilti HIT-HY 150 MAX 2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. 5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk.

YDEEVNEDEKLARATION. 5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. DA YDEEVNEDEKLARATION DoP No. Hilti HIT-HY 200-A 1343-CPR-M500-10/07.14 1. Varetypens unikke identifikationskode: Injiceringssystem Hilti HIT-HY 200-A 2. Type-, parti- eller serienummer som krævet i henhold

Læs mere

PRÆSTATIONSERKLÆRING

PRÆSTATIONSERKLÆRING DA PRÆSTATIONSERKLÆRING DoP No. Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Varetypens unikke identifikationskode:1. Varetypens unikke identifikationskode: Hilti skrueanker HUS3 2. Type-, parti- eller serienummer eller

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. DoP No CPD DK

YDEEVNEDEKLARATION. DoP No CPD DK YDEEVNEDEKLARATION DoP No. 0679-CPD-0913 - DK (Version 1) 1. Varetypens unikke identifikationskode: SPIT MULTI-MAX 2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011. for produktet MARIN & TEKNIK. Nr

YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011. for produktet MARIN & TEKNIK. Nr YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011 for produktet MARIN & TEKNIK Nr. 313120607 1. Entydig identifikationskode for produkttypen EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-4:2012

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011. for produktet SCHÖNOX MES. Nr

YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011. for produktet SCHÖNOX MES. Nr YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011 for produktet SCHÖNOX MES Nr. 313120614 1. Entydig identifikationskode for produkttypen EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-3:2012

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011. for produktet. WindowSeal 5949. Nr. 313120620

YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011. for produktet. WindowSeal 5949. Nr. 313120620 YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011 for produktet WindowSeal 5949 Nr. 313120620 1. Entydig identifikationskode for produkttypen EN 15651-1:2012 F-EXT-INT EN 15651-2:2012

Læs mere

YDEEVNEERKLÆRING. 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation:

YDEEVNEERKLÆRING. 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation: DA YDEEVNEERKLÆRING DoP nr. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-9/07.14 1. Varetypens unikke identifikationskode: Injiceringssystem Hilti HIT-HY 170 2. Type-, parti- eller serienummer som krævet i henhold til

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (Byggevareforordning)

YDEEVNEDEKLARATION. i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (Byggevareforordning) DA YDEEVNEDEKLARATION i henhold til bilag III i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 35/211 (Byggevareforordning) Hilti varmeekspanderende brandfugemasse CFS-IS Nr. Hilti CFS 761-CPD-173 1.

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. HECO-DoP_ETA_15/0784_MMS-plus_1606_DA

YDEEVNEDEKLARATION. HECO-DoP_ETA_15/0784_MMS-plus_1606_DA YDEEVNEDEKLARATION 1. Varetypens unikke identifikationskode: MULTI-MONTI-plus (MMS-plus) 2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres

Læs mere

Betonanker FBN II Gennemprøvet og fleksibel - i pris og ydelse

Betonanker FBN II Gennemprøvet og fleksibel - i pris og ydelse STÅLBEFÆSTIGELSE 37 Betonanker FBN II Gennemprøvet og fleksibel - i pris og ydelse Oversigt Bolt FBN II Stål, elforzinket Godkendelse til: Ikke-revnet beton B25- B55 eller C20/25 til C50/60 European Technical

Læs mere

AC100-PRO VINYLESTER KLÆBEANKER

AC100-PRO VINYLESTER KLÆBEANKER ONLINE ANKERDESIGN SOFTWARE AC100-PRO VINYLESTER KLÆBEANKER Komplet og letanvendelig webbaseret interface Enkelt 5-trins ankerdesign med 3D-modellering af forankringen Professionel specifikation af DEWALT

Læs mere

PURE 110-PRO EPOXY KLÆBEANKER

PURE 110-PRO EPOXY KLÆBEANKER ONLINE ANKERDESIGN SOFTWARE PURE 110-PRO EPOXY KLÆBEANKER Komplet og letanvendelig webbaseret interface Enkelt 5-trins ankerdesign med 3D-modellering af forankringen Professionel specifikation af DEWALT

Læs mere

Ydeevnedeklaration Declaration of Performance

Ydeevnedeklaration Declaration of Performance Ydeevnedeklaration Declaration of Performance Isonit Tagmaling glans 12 alle kulører Isonit Roof Coating Gloss 12 all colors Nr. 1001 1. Varetypens unikke identifikationskode: Unique identification code

Læs mere

Ydeevnedeklaration Declaration of Performance

Ydeevnedeklaration Declaration of Performance Ydeevnedeklaration Declaration of Performance HydroBlock WB Nr. 1018 1. Varetypens unikke identifikationskode: Unique identification code of the product-type: EN 1504-2: ZA.1a 2. Type-, parti- eller serienummer

Læs mere

AC100-PRO VINYLESTER KLÆBEANKER

AC100-PRO VINYLESTER KLÆBEANKER ONLINE ANKERDESIGN SOFTWARE AC0PRO VINYLESTER KLÆBEANKER Komplet og letanvendelig webbaseret interface Enkelt 5trins ankerdesign med 3Dmodellering af forankringen Professionel specifikation af DEWALT befæstelse

Læs mere

keeping things together Brandklas- Europæisk Teknisk Godkendelse - sificeret Option 1 til revnet beton R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment

keeping things together Brandklas- Europæisk Teknisk Godkendelse - sificeret Option 1 til revnet beton R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment Europæisk Teknisk Godkendelse - Option 1 til revnet beton Brandklassificeret R120 Ekspansionsanker BAZ komplet sortiment Maximal sikkerhed i ethvert projekt Nyt forbedret sortiment Ekspansionsanker BAZ

Læs mere

BETON & MASSIV MURSTEN

BETON & MASSIV MURSTEN Expandet EVL Xtreme Pro Vinter Injektionsmasse Expandet EVL Xtreme Pro Injektionsmasse er den professionelle løsning ved vintermontager unik - tillader at tuben kan anvendes ved temperaturer helt ned til

Læs mere

Declaration of Performance, DoP 304/2014

Declaration of Performance, DoP 304/2014 Declaration of Performance, DoP 304/2014 1. Produkttype: Tag-, facade-, plade og vingeborskruer 2. Identifikation: NKT Fasteners skruer 3. Tilsigtet anvendelse: Til befæstigelse af stålplader/-profiler

Læs mere

Stålbefæstigelse. Stålbefæstigelse

Stålbefæstigelse. Stålbefæstigelse 31 Ankerbolt FAZ ll...side 32 Sætteværktøj FABS...side 36 Betonanker FBN ll...side 37 Zykon-anker FZA...side 42 Zykon-slaganker FZEA II...side 48 Sikkerhedsanker FH ll...side 50 Stålanker TA M...side 55

Læs mere

MULTI-MONTI BETONBOLT

MULTI-MONTI BETONBOLT Sådan gør du: Teknisk ark nr. 401a Til montage af beslag, maskiner, porte og lignende i beton og andre massive materialer 1 Bor et hul i korrekt diameter og dybde 2 Rens hullet grundigt 3 Skru betonbolten

Læs mere

Reaktionsanker R (Eurobond) Ekspansionsfri forankring i ikke-revnet beton

Reaktionsanker R (Eurobond) Ekspansionsfri forankring i ikke-revnet beton 86 KEMISK BEFÆSTIGESE Reaktionsanker R (Eurobond) Ekspansionsfri forankring i ikke-revnet beton Oversigt Glasampul R M Gevindstang RG M stål, elforzinket Gevindstang RG M A4 / C til udvendig brug og i

Læs mere

Highbond-anker FHB II Verdens første klæbeanker til såvel ampul som patron med godkendelse for revnet beton (trækzoner).

Highbond-anker FHB II Verdens første klæbeanker til såvel ampul som patron med godkendelse for revnet beton (trækzoner). 76 KEMISK BEFÆSTIGELSE Highbond-anker FHB II Verdens første klæbeanker til såvel ampul som patron med godkendelse for revnet beton (trækzoner). oversigt Highbond-anker FHB II-A S Godkendt til: revnet og

Læs mere

MULTI-MONTI BETONBOLT

MULTI-MONTI BETONBOLT Sådan gør du: Teknisk ark nr. 401a MULTI-MONTI BETONBOLT Til montage af beslag, maskiner, porte og lignende i beton og andre massive materialer 1 Bor et hul i korrekt diameter og dybde 2 Rens hullet grundigt

Læs mere

Forankringsmasse 294 DANA LIM A/S. Produkt Information: www.danalim.dk. Reaktiv harpiks mørtel; Vinylester baseret, styrenfri.

Forankringsmasse 294 DANA LIM A/S. Produkt Information: www.danalim.dk. Reaktiv harpiks mørtel; Vinylester baseret, styrenfri. DK Produkt Information: Forankringsmasse 294 Reaktiv harpiks mørtel; Vinylester baseret, styrenfri. Produktbeskrivelse & anvendelse: Forankringsmasse 294 er en styrenfri forankringsmasse af høj kvalitet

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations

CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations Dato 8. september 2017 Sagsbehandler Charlotte Sejr Mail cslp@vd.dk Telefon +45 7244 2340 Dokument 14/10726-2 Side 1/9

Læs mere

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem

Fra CPD til CPR Tekstslide i punktform Rubrik, helst 1 linje Brug Forøg/Formindsk indryk for at få de forskellige niveauer frem Fra CPD til CPR Hvad er Byggevareforordningen(CPR)? Vi går fra direktiv til forordning(eu-lovgivning) CPR er ikke en revolution, men en videreudvikling CPR gør tingene klarere og enklere CPR medfører en

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

ETA Danmark CE mærkning og nationale krav for byggevarer

ETA Danmark CE mærkning og nationale krav for byggevarer ETA Danmark CE mærkning og nationale krav for byggevarer CE mærkning af byggevarer CE mærkning handler om at kunne bringe byggevarer på markedet i den europæiske union Grundlaget for CE mærkning er en

Læs mere

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS FREQUENTLY ASKED QUESTIONS LETKLINKERBETON Frequently Asked Questions Dette notat har til formål, at svare på generelle tekniske spørgsmål fra rådgivere og entreprenører, i forhold til Hiltis anker portefølje,

Læs mere

HWAM 3630 HWAM 3640 HWAM 3650 HWAM 3660

HWAM 3630 HWAM 3640 HWAM 3650 HWAM 3660 Ydeevnedeklaration... 2 Prestandadeklaration.... 6 Yteevnedeklarasjon.... 10 DK SE NO HWAM 3630 HWAM 3640 HWAM 3650 HWAM 3660 02.09.2013 / 53-4003 www.hwam.com 1. Byggevaretype: HWAM 3630 IHS, HWAM 3650

Læs mere

CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations

CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations CE-mærkning af støjskærme og fundamenter / CE marking Noise barriers and foundations Dato 2. juni 2014 Sagsbehandler Charlotte Sejr Mail cslp@vd.dk Telefon +45 7244 2340 Dokument 14/10726-2 Side 1/13 1

Læs mere

SVÆR BEFÆSTIGELSE KEMISK FORANKRING. www.redhorse.dk

SVÆR BEFÆSTIGELSE KEMISK FORANKRING. www.redhorse.dk 04 SVÆR BEFÆSTIGELSE KEMISK FORANKRING www.redhorse.dk i INDHOLDSFORTEGNELSE Injektionsmørtel 3 Pistoler til injektionsforankring 6 Tilbehør til injektionsprodukter 7 Tilbehør til rengøring af borehul

Læs mere

SIKRE KABLER ER EN PLIGT DET VED EKSPERTERNE

SIKRE KABLER ER EN PLIGT DET VED EKSPERTERNE SIKRE KABLER ER EN PLIGT DET VED EKSPERTERNE TAG IKKE CHANCER. OVERHOLD CPR BRANDSIKKERHED. FAKTA & NØGLETAL BRAND ER FORTSAT SKYLD I STOR MENNESKELIG DØDELIGHED 44% af dødsfald skyldes gas/røg 4.000 1

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION. Nr CPR 9808/05 Gyldighedsdato

YDEEVNEDEKLARATION. Nr CPR 9808/05 Gyldighedsdato Nr. CPR 9808/05 Gyldighedsdato 01.01 2017 1. Byggevaretype: Flyveaske fra kul og biomasse forbrænding i henhold til EN 450-1:2012. 2. Byggevareidentifikation: EmiFlyveAske 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:

Læs mere

YDEEVNEDEKLARATION Gyldighedsdato

YDEEVNEDEKLARATION Gyldighedsdato Gyldighedsdato 10.11 2016 Nr. 01 1. Byggevaretype: Flyveaske fra kul og biomasse forbrænding 2. Byggevareidentifikation: Asfaltfiller 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse: Asfaltproduktion 6. Systemerne

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med Expandet Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Dato: Oktober 2009 - Blad: 291 - Side: 1/11 Fastgørelse med Expandet i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Oktober

Læs mere

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan i henhold til Byggevareforordningen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 4.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 88/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og

Læs mere

Expandet Extra V2 Udendørs (Undersænket Hoved)

Expandet Extra V2 Udendørs (Undersænket Hoved) No. DEP990005 erklæring Expandet Extra V2 Udendørs (Undersænket Hoved) Tilsigtet anvendelse for byggevaren iht. DS EN 14592+ :2012 Materiale Kulstofstål I henhold til ASTM 510A Serviceklasse 1, 2 & 3 iht.

Læs mere

Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013

Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013 Temadag om vinduer, glas og facader 11. November 2013 CE-mærkning af Byggevarer Byggevareforordningen(CPR) afløste Byggevaredirektivet(CPD) 1. juli 2013 Ikke den store forskel - CE-mærkningsstandarder

Læs mere

Mapefix PE SF. Kemisk forankring til tunge belastninger

Mapefix PE SF. Kemisk forankring til tunge belastninger Mapefix PE SF Kemisk forankring til tunge belastninger European Technical Approval option 7 for non cracked concrete M8 M24 ANVENDELSESOMRÅDE Mapefix PE SF er et klæbemiddel til kemisk forankring af metalstænger

Læs mere

Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer ***II

Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer ***II P7_TA-PROV(2011)0004 Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. januar 2011 om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik

Læs mere

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S

Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013. Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Bæredygtighed og ydeevnedeklaration efter 1. juli 2013 Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Byggevaredirektivet Hvordan bliver direktivet implementeret i Danmark By- og Boligministeriet har offentliggjort

Læs mere

Indhold. Kemisk befæstigelse Side. Stålankre. Almindelig befæstigelse. UKA 3 - Klæbeampul 2. UKA 3 - ASTA Gevindstang 2

Indhold. Kemisk befæstigelse Side. Stålankre. Almindelig befæstigelse. UKA 3 - Klæbeampul 2. UKA 3 - ASTA Gevindstang 2 Indhold Kemisk befæstigelse Side UKA 3 Klæbeampul 2 UKA 3 ASTA Gevindstang 2 UKA 3 IST Gevindstang m/indv.gevind 5 UPM 44 Injektionsmasse 7 UPM 11 Injektionsmasse 11 UPM 44 / UPM 11 Tilbehør 12 Stålankre

Læs mere

Byggevareforordningen

Byggevareforordningen Byggevareforordningen Obligatorisk 1. juli 2013 -mærking CE-mærket fungerer som et pas, der tillader produktet på markedet i alle medlemslande samt EØS. CE-mærkningen vil fra 1. juli 2013 vise overensstemmelse

Læs mere

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623

Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 SITAC Box 553 SE 371 23 Karlskrona SVERIGE MEDLEM AF EOTA Tlf.: +46-(0)10-516 63 00 Fax: +46-(0)455-206 88 E-mail: info@sitac.se Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-13/0623 Dansk oversættelse udarbejdet

Læs mere

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI Generelt vedr. efterfølgende indlimning af armering (post-installeret. Europæisk Teknisk Godkendelse (ETA i henhold til EOTA TR023 giver mulighed for indlimning af armering og design i henhold til EC 2.

Læs mere

Dansk Geoteknisk Forening

Dansk Geoteknisk Forening Dansk Geoteknisk Forening Leca letklinker s egenskaber Allan Dahl Saint-Gobain Weber A/S Danmark September 2014 I 2012 blev EN 15732 Letvægtsfyld og termisk isolering til bygge- og anlægsarbejder Letklinkerprodukter

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

Rustfrit program A2/A4

Rustfrit program A2/A4 120 Installationssystem i syrefast, rustfrit stål A4 for anvendelse udendørs og i agressive miljøer såsom slagterier eller mejerier. Rørbøjler A2/A4 FR ide 122 Perfekt til montage af: Rørbæringer i industrien

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) Side 1 af 34 BEK nr 688 af 17/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-06-2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ændrer i følgende forskrifter BEK nr 118 af 16/02/1998 BEK nr 1075 af 10/11/2008

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 688 af 17/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2616/1729-0519 Senere

Læs mere

VIP SYSTEMET + + + Renderne leveres med 110 mm eller 160 mm afløb + Udløbsstuds skal bestilles særskilt

VIP SYSTEMET + + + Renderne leveres med 110 mm eller 160 mm afløb + Udløbsstuds skal bestilles særskilt VIP SYSTEMET Anvendes til 3 belastningsklasser i henhold til EN1433 VIP300 rende med en længde på 1, m og en dimension på 300 Fremstillet i robust HD-PE materiale Risten beskyttes af karmen, som sikrer

Læs mere

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Deklaration af præstation Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Reference No: 230868 Unik identifikations kode af produkt-typen: Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet: Fugemasse

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

Ecophon Master Matrix

Ecophon Master Matrix Ecophon Master Matrix Ecophon Master Matrix er et patentanmeldt akustisk systemloft til større arealer, hvor en høj dækningsgrad ønskes, men hvor kontakt til vægge ikke er en mulighed eller ønsket. Systemet

Læs mere

Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter

Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter Peder Fynholm, Sektionsleder, pfy@teknologisk.dk, +45 7220 2333 Hvorfor er dokumentation af byggevarer

Læs mere

14 Normer, standarder og CE-mærkning

14 Normer, standarder og CE-mærkning 14 Normer, standarder og CE-mærkning Af Dorthe Mathiesen Konstruktionsnormer (Eurocodes) Produktstandarder Prøvningsstandarder For at gøre det nemmere, billigere og bedre at anvende byggevarer er væsentlige

Læs mere

MasterFlow 920 AN. Universal, højtydende, metakrylat-harpiksbaseret, styrenfri forankringsmørtel. Tidligere: Masterflow 920 SF Juni 2014 BESKRIVELSE

MasterFlow 920 AN. Universal, højtydende, metakrylat-harpiksbaseret, styrenfri forankringsmørtel. Tidligere: Masterflow 920 SF Juni 2014 BESKRIVELSE BESKRIVELSE MasterFlow 920 AN er en 2-komponent, højtydende, tixotropisk, styrenfri og metakrylatbaseret kemisk forankringsmørtel. Produktet er specialdesignet til anvendelse, hvor der skal forankres medium

Læs mere

MONTAGEPLØK. Teknisk ark nr. 300

MONTAGEPLØK. Teknisk ark nr. 300 Sådan gør du: Teknisk ark nr. 300 MONTAGEPLØK 8 Montagepløk anvendes til montage af ophængslister, vægskeletter, lægter, forskalling samt dør- og vindueskarme i alle murmaterialer 1 Bor et hul i korrekt

Læs mere

KLÆBEANKER. 2 Rens hullet grundigt. Sådan gør du: Til montage af gevindstænger m.m. i mursten, beton og gasbeton. Fordele: Tilbehør: Materialer:

KLÆBEANKER. 2 Rens hullet grundigt. Sådan gør du: Til montage af gevindstænger m.m. i mursten, beton og gasbeton. Fordele: Tilbehør: Materialer: M 10 317 KLÆBEANKER Sådan gør du: Til montage af gevindstænger m.m. i mursten, beton og gasbeton. 1 Bor et hul i korrekt diameter og dybde 2 Rens hullet grundigt 3 4 NB 5 NB Skub Klœbeampullen ind i hullet

Læs mere

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

BYGGEVARE KEND DIN. CE-mærket kort fortalt. Fabrikantens Importørens Distributørens Forpligtigelser. Genbrug og genanvendelse af byggevarer

BYGGEVARE KEND DIN. CE-mærket kort fortalt. Fabrikantens Importørens Distributørens Forpligtigelser. Genbrug og genanvendelse af byggevarer KEND DIN FABRIKANT IMPORTØR DISTRIBUTØR BYGGEVARE Denne vejledning stiller skarpt på fabrikanter, importører og distributører af byggevarer og de forpligtigelser, der følger med, når byggevarer fremstilles,

Læs mere

PRODUKTBESTEMMELSER FOR PRÆFABRIKEREDE MURVÆRKSELEMENTER

PRODUKTBESTEMMELSER FOR PRÆFABRIKEREDE MURVÆRKSELEMENTER DANSK MURSTENSKONTROL Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Telefon 72 20 38 00 Fax 72 20 38 01 PRODUKTBESTEMMELSER FOR PRÆFABRIKEREDE MURVÆRKSELEMENTER 5. udgave 2014-11-04 1 Generelt Disse bestemmelser supplerer

Læs mere

DET FLEKSIBLE ISOLERINGSSYSTEM TIL PÅLIDELIG KONDENSKONTROL - 40 ÅRS ERFARING

DET FLEKSIBLE ISOLERINGSSYSTEM TIL PÅLIDELIG KONDENSKONTROL - 40 ÅRS ERFARING DET FLEKSIBLE ISOLERINGSSYSTEM TIL PÅLIDELIG KONDENSKONTROL - 40 ÅRS ERFARING Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Indbygget vanddampspærre, der mindsker risikoen for korrosion under isoleringen (CUI) Fremragende

Læs mere

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD

VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD VI GØR DIG KLAR TIL DEN NYE STANDARD Værd at vide om Byggevareforordningen og den nye standard for brandklassificering af kabler En ny standard for kabler I 2015 blev der publiceret en ny europæisk standard

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Q/A vedr. de nye forordninger for Medicinsk Udstyr

Q/A vedr. de nye forordninger for Medicinsk Udstyr Q/A vedr. de nye forordninger for Medicinsk Udstyr (EU)2017/746 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr Unik udstyrsidentifikation (UDI) Q. Hvad er forskellen mellem

Læs mere

svejste PRÆCISIONSSTÅLRØR

svejste PRÆCISIONSSTÅLRØR Teknisk information svejste PRÆCISIONSSTÅLRØR SveJSTE RUNDE RØR Svejste runde stålrør i henhold til EN 10305-3 (DIN 2394) Leveringstilstand Betegnelse Betegnelse Beskrivelse iht. EN 10305-3 Svejste og

Læs mere

Ecophon Gedina A + Extra Bass

Ecophon Gedina A + Extra Bass Ecophon Gedina A + Extra Bass Gedina A med Extra Bass er et nedhængt loftsystem der er specielt udviklet til områder, hvor lavfrekvent absorption er påkrævet, f.eks. klasselokaler. Et Gedina A loft har

Læs mere

Ved du, hvilke krav du skal overholde? INFORMATION TIL DIG SOM DISTRIBUTØR/GROSSIST, INDKØBER OG BRUGER

Ved du, hvilke krav du skal overholde? INFORMATION TIL DIG SOM DISTRIBUTØR/GROSSIST, INDKØBER OG BRUGER Brandsikret træ Ved du, hvilke krav du skal overholde? INFORMATION TIL DIG SOM DISTRIBUTØR/GROSSIST, INDKØBER OG BRUGER 2015 10 Womags information om brandsikret træ og træbaserede plader til arkitekter,

Læs mere

NITRIL O-RINGE DIMENSIONSLISTE PRODUKTKATALOG. Se katalogbiblioteket på WWW.BETECHSEALS.DK

NITRIL O-RINGE DIMENSIONSLISTE PRODUKTKATALOG. Se katalogbiblioteket på WWW.BETECHSEALS.DK PRODUKTKATALOG Se katalogbiblioteket på WWW.BETECHSEALS.DK INDHOLD Side Indvendig diameter: 0 til 25 mm 3 7 Indvendig diameter: 25 til 100 mm 7 13 Indvendig diameter: 100 til 200 mm 13 17 Indvendig diameter:

Læs mere

Specialisten for fastgørelsesteknik. Betonskrue

Specialisten for fastgørelsesteknik. Betonskrue Betonskrue 135 Betonskruer F-TEC Ved betonskruer F-TEC drejer det sig om en udvikling til direkte fastgørelse uden rawlplugs i massive undergrunde som beton og mur. Skruerne råder over et kombidrev TX/sekskant

Læs mere

ETA-Danmark.. Europæisk Teknisk Godkendelse

ETA-Danmark.. Europæisk Teknisk Godkendelse ETA-Danmark. Europæisk Teknisk Godkendelse Ordforklaring Forord Byggevaredireklivet: Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer. Direktivet

Læs mere

MasterFlow 960 BESKRIVELSE VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER. Egenskaber

MasterFlow 960 BESKRIVELSE VIGTIGSTE ANVENDELSESOMRÅDER. Egenskaber BESKRIVELSE MasterFlow 960 er en 1-komponent, cementbaseret forankringsmørtel af meget høj kvalitet, som, når den blandes med vand, er klar til forankring af armeringsjern, bolte, gevindstænger m.m. Der

Læs mere

7 FAKTAARK MED FOKUS PÅ DEN HARMONISEREDE STANDARD EN 1090

7 FAKTAARK MED FOKUS PÅ DEN HARMONISEREDE STANDARD EN 1090 OVERSIGT - 02.2016 7 FAKTAARK MED FOKUS PÅ DEN HARMONISEREDE STANDARD Som en del af sindsatsen vedr. den harmoniserede standard EN 1090 for bærende stål- og aluminiumskonstruktioner, har Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.5.2008 KOM(2008) 311 endelig 2008/0098 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING OM FASTLÆGGELSE AF HARMONISEREDE

Læs mere

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer Jørgen Hagelund Dansk Standard Strukturen & de indbyrdes relationer BR 10 Eurocode 1993 +NA EN 1090-1/-2/-3 BR EN

Læs mere

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse Europa-Kommissionen Erhverv Fotolia Orange Tuesday Der findes ca. 80 millioner børn under 14 år i EU. Ca. 2 000 virksomheder med

Læs mere

D R I F T O G V E D L I G E H O L D C E R T I F I K A T E R Y D E E V N E D E K L A R A T I O N E R

D R I F T O G V E D L I G E H O L D C E R T I F I K A T E R Y D E E V N E D E K L A R A T I O N E R P R Æ F A B R I K E R E D E B E T O N E L E M E N T E R T I L L A N D B R U G O G I N D U S T R I Keep it Simple. Det behøver ikke være svært. D R I F T O G V E D L I G E H O L D C E R T I F I K A T E

Læs mere

Construction. Sika AnchorFix -1. Hurtighærdende klæbemørtel

Construction. Sika AnchorFix -1. Hurtighærdende klæbemørtel Teknisk datablad Version: 25.03.2008 Sika AnchorFixTP TP -1 Sika AnchorFix -1 Hurtighærdende klæbemørtel Construction Anvendelsesområder Sika Anchor Fix-1 anvendes til fastgørelse af armeringsjern, murbindere,

Læs mere

Bygning 1, Etage 03. M1 - Aktiv sengeplads. M3 - Aktivt badeværelse. M5 Aktivt birum. M7 Afstilling. O3 begrænset trådløs dækning.

Bygning 1, Etage 03. M1 - Aktiv sengeplads. M3 - Aktivt badeværelse. M5 Aktivt birum. M7 Afstilling. O3 begrænset trådløs dækning. Bygning 1, Etage 03 Bygning 1, Etage 04 Bygning 1, Etage 05 Bygning 1, Etage 06 Bygning 1, Etage 07 Bygning 1, Etage 08 Bygning 1, Etage 09 Bygning 1, Etage 10 Bygning 1, Etage 11 Bygning 1, Etage 12 Bygning

Læs mere

SPIT MULTI MAX injektionsanker, elforzinket gevindstang kv. 5.8

SPIT MULTI MAX injektionsanker, elforzinket gevindstang kv. 5.8 elforzinket gevindstang kv. 5.8 7,2 k 16,8 k 31,2 k 48,8 k 70,4 k : kv.5.8 kv.5.8 80 -- 9 80 10 110 -- 10 250 120 4 lev. på mål lev. på mål 90 -- 12 90 12 120 -- 20 300 135 6 lev. på mål lev. på mål 110

Læs mere

ETA Danmark / Teknologisk Institut

ETA Danmark / Teknologisk Institut ETA Danmark / Teknologisk Institut VHGB Workshop 6. april 2017 Byggelovgivningen: Muligheder, når vi genanvender og genbruger? Peder Fynholm Sektionsleder M: 72202333 pfy@teknologisk.dk Thomas Bruun Adm.

Læs mere

Ecophon Advantage E. malede.

Ecophon Advantage E. malede. Ecophon Advantage E Når man ønsker et nedhængt loft, der opfylder de grundlæggende krav, og som er let at montere. Ecophon Advantage E monteres i synligt skinnesystem og har et falset kantdesign, hvilket

Læs mere

Indskrunings- og indsvejsningslommer

Indskrunings- og indsvejsningslommer Typeblad 909710 (909721) Side 1/6 Indskrunings- og indsvejsningslommer Til termoelementer og modstandstermometre Termometre kan udskiftes uden tømning af systemet Lommer af forskellige materialer Driftstryk

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Automatisk igangsætning

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS VEJLEDNING Anvendelsen af glas til mange formål er i dag så udbredt i byggeri og teknologisk produktion, at dokumentation med klassifikation, type, art og værdier i det individuelle glas er blevet påtrængende

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Disposition. Baggrund indledende testankre udbudsgrundlag

Disposition. Baggrund indledende testankre udbudsgrundlag DGF Byggegrube for Multimediehuset i Aarhus Testprogram for jordankre Disposition Baggrund indledende testankre udbudsgrundlag testlast ankerdimensioner / -typer parametre at undersøge lokalitet resultat

Læs mere

BYGGEVARE KEND DIN. CE-mærket kort fortalt. CE-mærket er hverken et kvalitetsstempel eller en godkendelse

BYGGEVARE KEND DIN. CE-mærket kort fortalt. CE-mærket er hverken et kvalitetsstempel eller en godkendelse KEND DIN ENTREPRENØR RÅDGIVER BYGHERRE BYGGEVARE Denne vejledning er målrettet bygherrer og kunder, rådgivere og entreprenører, som rådgiver om, bestiller, køber og arbejder med byggevarer. CE-mærket kort

Læs mere