Konformitetserklæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konformitetserklæring"

Transkript

1

2

3 Introduktion Introduktion Tak for købet af MPrint MW-140BT (herefter kaldet printeren ). Denne monokrome mobile printer er ultra-bærbar og kan tilsluttes til en Pocket PC (PDA, der kører Pocket PC) eller en computer til hurtig udskrivning. Denne Brugsanvisning indeholder betjeningsforanstaltninger og instruktioner. Læs denne Brugsanvisning for at få oplysninger om korrekt betjening, før du bruger printeren. Vi foreslår desuden, at du opbevarer denne Brugsanvisning på et praktisk sted til fremtidig brug. Konformitetserklæring Vi BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naesiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan erklærer, at MPrint MW-140BT overholder følgende normdokumenter: EMC: EN 55022:1998 Klasse B EN 55024:1998 EN :1995 EN :1995 og overholder betingelserne i Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC (med ændringerne i 91/263/EEC og 92/31/ EEC). AC-adapteren (tilbehør) overholder også EN samt betingelserne i Low Voltage Directive 73/23/EEC. Udstedt af: BROTHER INDUSTRIES, LTD. P & H company Development DIV. i

4 !Dette produkt, som er forsynet med CE-mærket, overholder R&TTE Directive(1995/5/EC), EMC Directive (89/336/EEC) og Low Voltage Directive (73/23/EEC), som er udsendt af Commission of the European Community.! Indholdet af denne Brugsanvisning kan ændres uden varsel.! Indholdet af denne Brugsanvisning må ikke kopieres eller reproduceres helt eller delvist uden tilladelse.! Vær opmærksom på, at vi ikke påtager os noget ansvar for skader, som skyldes jordskælv, brand eller andre katastrofer, tredjeparts handlinger, brugerens bevidste eller forsømmelige betjening, forkert brug eller betjening under andre specielle forhold.! Vær opmærksom på, at vi ikke påtager os noget ansvar for skader (f.eks. tab, tab af indtjening, indtægtstab, afbrydelse af forretningen eller tab af kommunikation), som skyldes brug af eller manglende mulighed for at bruge denne printer.! Hvis denne printer skulle være defekt på grund af fabrikationsfejl, erstatter vi den i garantiperioden.! Vi påtager os ikke noget ansvar for skader, der kan skyldes forkert betjening af denne printer ved tilslutning til inkompatibelt udstyr eller brug af inkompatibel software.!microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.!bluetooth -mærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver anvendelse af sådanne mærker fra Brother Industries, Ltd. sker under licens.!denne printer har BTFront fra ACCESS CO., LTD installeret. Copyright (C) ACCESS CO., LTD.!Alle andre nævnte software- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive firmaer. ii

5 Foranstaltninger Foranstaltninger De foranstaltninger, der er angivet nedenfor, indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, som omhyggeligt skal overholdes. Hvis der opstår fejl på printeren, skal brugen af den omgående indstilles, og salgsstedet, hvor den er købt, skal kontaktes. Betydningen af de symboler, der er anvendt i denne anvisning, er beskrevet nedenfor. Advarsel Forsigtighed Manglende overholdelse af instruktioner, der er markeret med dette symbol kan resultere i dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Manglende overholdelse af instruktioner, der er markeret med dette symbol kan resultere i kvæstelser eller beskadigelse af ejendom. Betydningen af symboler anvendt i denne Brugsanvisning Angiver fare Angiver under visse omstændigheder brandfare Angiver under visse omstændigheder fare for elektrisk stød Angiver under visse omstændigheder fare for forbrændinger Angiver en handling, der ikke må udføres Angiver fare for eksplosion ved ild i nærheden Angiver fare for kvæstelser, hvis den angivne del af printeren berøres Angiver fare for kvæstelser, f.eks. elektrisk stød, hvis den angivne del af printeren skilles ad Angiver fare for elektrisk stød, hvis handlingen udføres med våde hænder iii

6 Angiver fare for elektrisk stød, hvis printeren udsættes for vand Angiver en handling, der skal udføres Angiver, at netledningen skal tages ud af stikkontakten iv

7 Foranstaltninger Vedrørende denne printer (inkl. det indbyggede litium-ion-batteri) Advarsel! Brug ikke denne printer, hvor det er forbudt, f.eks. i et fly, da den eventuelt kan påvirke udstyr og forårsage en ulykke.! Hvis denne printer skal anvendes i specielle miljøer, f.eks. i nærheden af medicinsk udstyr, skal det på forhånd sikres, at der ikke kan ske skader som følge af elektromagnetiske bølger. Vær opmærksom på, at vi ikke påtager os noget ansvar for kvæstelser som følge af interferens fra elektromagnetiske bølger.! Stik ikke fremmede genstande ind i printeren eller dens tilslutninger og porte, da der herved kan opstå brand, elektrisk stød eller skader.! Hvis der tabes fremmede genstande ned i printeren, skal den straks slukkes, og AC-adapteren tages ud af stikkontakten, hvorefter forhandleren, hvor printeren er købt, kontaktes. Hvis du fortsætter med at bruge printeren, er der risiko for brand, elektrisk stød eller skade.! Printeren må ikke anvendes, genoplades eller opbevares på følgende steder, da der i så fald er risiko for lækage, brand, elektrisk stød eller skade.!i nærheden af vand, f.eks. i et badeværelse eller i nærheden af en vandvarmer eller på et meget fugtigt sted!et sted, hvor den kan blive udsat for regn eller fugt!på et meget støvet sted!på et meget varmt sted, f.eks. i nærheden af flammer eller i direkte sollys!i en lukket bil i solen!på et sted, hvor der kan dannes kondens v

8 Advarsel! Væske, der lækker fra printeren, kan være tegn på, at det indbyggede batteri er beskadiget. Fjern omgående printeren fra åben ild, da der i modsat fald kan opstå brand. Undgå også at røre ved den lækkede væske. Væsken kan skade dine øjne eller hud, hvis du kommer i kontakt med den. Hvis væsken kommer i kontakt med dine øjne, skal du omgående skylle dem med vand og kontakte en læge. Hvis væsken kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du omgående skylle med vand.! Forsøg ikke at skille printeren ad eller foretage ændringer, da der i så fald er fare for brand, elektrisk stød eller skade. Kontakt salgsstedet, hvor printeren er købt, angående service, justeringer eller reparationer. (Garantien dækker ikke reparationer af skader, der skyldes, at brugeren har skilt printeren ad eller foretaget ændringer.)! Printeren kan blive beskadiget, hvis den tabes eller udsættes for kraftige stød, f.eks. ved at blive trådt på. Hvis du fortsætter med at bruge en beskadiget printer, er der risiko for brand eller elektrisk stød. Hvis printeren er blevet beskadiget, skal den straks slukkes, og AC-adapteren tages ud af stikkontakten, hvorefter salgsstedet, hvor den er købt, kontaktes.! Hvis printeren fungerer unormalt, hvis den f.eks. udsender røg, en unormal lugt eller støj, skal du indstille brugen af den, da der i modsat fald er risiko for brand, elektrisk stød eller skade. Sluk straks printeren, tag AC-adapteren ud af stikkontakten, og kontakt salgsstedet, hvor den er købt, angående reparation.! Oplad ikke printeren med en anden oplader end den angivne. vi

9 Foranstaltninger Advarsel! Hvis printeren ikke er helt opladet, når den angivne tidsperiode er forløbet, skal opladningen standses, da der i modsat fald er risiko for brand, elektrisk stød eller skade. Forsigtighed! Hold printeren uden for børns rækkevidde, specielt spædbørns, da de i modsat fald kan komme til skade.! Indstil brugen af printeren, hvis den lækker eller bliver misfarvet, deformeret eller på anden måde defekt. Andet! Det indbyggede litium-ion-batteri er let opladet, så printerens funktion kan kontrolleres. Batteriet skal imidlertid oplades helt med AC-adapteren, før printeren anvendes.! Efterlad ikke printeren i en lukket bil i solen, da den i så fald kan blive beskadiget.! Hvis printeren ikke anvendes i en lang periode, skal du sørge for at oplade litium-ion-batteriet mindst hver sjette måned for at undgå reduceret effektivitet og batterilevetid.! Denne printer forsynes med strøm fra et indbygget litium-ion-batteri. Hvis printeren kun kan anvendes i en kort tidsperiode, selvom den er helt opladet, kan batterilevetiden være opbrugt. Udskift litiumion-batteriet med et nyt. Li-ion Kontakt salgsstedet, hvor printeren er købt, for at få udskiftet det indbyggede litium-ionbatteri. vii

10 Angående AC-adapteren Advarsel! Brug kun den AC-adapter, der er designet specielt til denne printer, da der i modsat fald er fare for brand, elektrisk stød eller skade.! Tilslut kun printeren til en almindelig stikkontakt (AC 220 V V), da der i modsat fald er risiko for brand, elektrisk stød eller skade.! Undgå at berøre AC-adapteren eller stikket til strømforsyningen med våde hænder, da der i modsat fald er risiko for elektrisk stød.! Forsøg ikke at adskille, ændre eller reparere ACadapteren, da der i så fald er risiko for brand, elektrisk stød eller skade. Kontakt salgsstedet, hvor printeren er købt, angående service, justeringer eller reparationer.! Spild ikke vand eller drikkevarer, f.eks. kaffe eller juice, på AC-adapteren. Undgå ligeledes at bruge adapteren på et sted, hvor den kan blive våd, da der i modsat fald er risiko for eksplosion eller elektrisk stød! Hvis stikket til strømforsyningen bliver snavset, f.eks. støvet, skal du tage det ud af stikkontakten og derefter tørre det af med en tør klud. Hvis du fortsætter med at bruge et snavset stik til strømforsyningen, er der risiko for brand. viii

11 Foranstaltninger Advarsel! Når du tager ledningen til strømforsyningen ud af stikkontakten, må du ikke trække i ledningen. Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød.! Stik ikke fremmede genstande ind i stikkene i ACadapteren, da der herved opstår risiko for forbrændinger eller elektrisk stød.! Forkert brug af AC-adapteren kan resultere i brand eller elektrisk stød. Overhold derfor følgende sikkerhedsforanstaltninger.! Undgå at beskadige den.! Anbring ikke genstand på den.! Foretag ikke ændringer af den.! Udsæt den ikke for varme.! Undgå at vride den.! Bind den ikke ind.! Bøj den ikke kraftigt.! Undgå, at den bliver! Træk ikke i den. klemt.! Hvis AC-adapteren bliver beskadiget, skal du bestille en ny hos salgsstedet, hvor printeren er købt.! Hold AC-adapteren uden for børns rækkevidde, specielt spædbørns, da de i modsat fald kan komme til skade.! Brug ikke AC-adapteren i nærheden af mikrobølgeovne, da den i så fald kan blive beskadiget.! Brug ikke AC-adapteren i nærheden af åben ild eller varmeapparater. Hvis isoleringen på ledningen til ACadapteren smelter, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.! Før vedligeholdelse af printeren, f.eks. rengøring, skal ACadapteren tages ud af stikkontakten, da der i modsat fald er risiko for elektrisk stød. ix

12 x Advarsel! Hvis printeren ikke anvendes i en lang tidsperiode, skal AC-adapteren, af sikkerhedsmæssige grunde, fjernes fra enheden og stikkontakten.! Vikl ikke AC-adapterkablet omkring adapteren og lad være med at bøje kablet, da dette kan medføre, at kablet lider skade.

13 Foranstaltninger Driftsmæssige foranstaltninger " Anvend printeren i omgivelser, der opfylder de følgende krav.! Temperatur: 0-40 C! Fugtighed: 20-80% (maksimal vådtemperatur: 27 C)! Anvend eller opbevar ikke denne printer på et sted, hvor den kan blive udsat for meget høje eller lave temperaturer, stærk fugtighed, kraftigt støv eller voldsomme vibrationer, da den i modsat fald kan blive beskadiget eller defekt.! Anvend ikke printeren på et sted, hvor den kan blive udsat for voldsomme temperaturudsving, da der i modsat fald kan opstå kondensation, hvorved printeren kan blive beskadiget eller defekt.! Hvis der opstår kondensation, skal printeren have lov til at tørre på naturlig måde, før den kan bruges igen. " AC-adapteren og printeren kan blive varme, mens printeren oplades eller udskriver. Dette er ikke tegn på en fejl. " Når printeren ikke er i brug, skal stikket til strømforsyningen tages ud af stikkontakten. " Undgå at blokere papirets udgangsåbning. " Hvis stikket til AC-adapteren eller USB-porten bliver snavset, kan det bevirke dårlig forbindelse eller dårlig opladning. Rengør regelmæssigt stikket og porten med en vatpind. " Brug en blød, tør klud til rengøring af printeren. Brug ikke benzen eller fortynder, da printeren i så fald kan blive misfarvet eller deformeret. ( Se side 14.) " Brug af ekstra tilbehør skal ske som beskrevet i de tilhørende instruktionsvejledninger. " Brug termisk papir til denne printer. Hvis den udskrevne tekst overskrives, eller der trykkes oven på den, kan den forsvinde eller blive misfarvet. Hertil kommer, at det kan tage et stykke tid for blækket at tørre. " Undgå at berøre printeren med våde hænder. xi

14 " Lad ikke låget til papirkassetten være åbent under opbevaring, da dette kan bevirke papirstop eller give en papirsensorfejl. " Angående papirkassetten og håndtering af papiret! Ved opbevaring skal papirkassetten holdes på afstand af kraftig varme, stærk fugtighed eller kraftigt støv og direkte sollys, da papiret i modsat fald kan blive misfarvet, eller kassetten kan blive defekt.! Husk at lukke låget på papirkassetten før opbevaring, da papiret i modsat fald kan blive misfarvet.! Efterlad ikke papirkassetter i en lukket bil i solen, da de i så fald kan blive misfarvede.! Pakningen med papirkassetter skal efter åbning lukkes igen så hurtigt som muligt, da papiret i modsat fald kan blive misfarvet.! Brug ikke papir, der er blevet udsat for kondensation.! Forsøg ikke at bruge papir, der er overført fra én papirkassette til en anden, da der i så fald kan opstå fejl.! Forsøg ikke at genbruge papir, der allerede har været gennem printeren, da der i så fald kan opstå fejl.! Åbn ikke låget til papirkassetten, træk ikke ud i papiret og skub ikke papiret ind, mens printeren udskriver, da der i så fald kan opstå fejl.! Brug ikke papir, der er foldet, krøllet, skåret, vådt eller fugtigt, da der i så fald kan opstå fejl.! Berør ikke papirkassetter eller papir med våde hænder, da der i så fald kan opstå fejl.! Klargør og udskift ikke papirkassetten på et meget fugtigt sted, da der i så fald kan opstå fejl. xii

15 Foranstaltninger! Afhængigt af miljøforholdene på stedet og kvaliteten af det materiale, som papir med klæbende bagside er fastgjort til, kan papiret blive misfarvet, gå løs, blive vanskeligt at fjerne, slippe den klæbende bagside eller beskadige den overflade, det er fastgjort til. Før papir med klæbende bagside anvendes, skal det testes ved at fastgøre et lille stykke på et lidet iøjnefaldende sted på den ønskede overflade.! Sæt ikke papir med klæbende bagside fast på personer, dyr eller planter. Sæt det ligeledes ikke på offentlig ejendom eller andres ejendom uden tilladelse. xiii

16 xiv

17 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... i Foranstaltninger... iii Driftsmæssige foranstaltninger... xi INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse Betjeningsprocedurer... 3 Opladning...3 Valg af Bluetooth-kommunikation ON/OFF...5 Tænd/sluk printeren...6 Klargøring af papiret...7 Installation af papirkassetten...9 Afsendelse af data fra en Pocket PC eller computer...11 Papirfødning...13 Vedligeholdelse...14 Bortskaffelse af denne printer Appendiks Produktspecifikationer...17 Fejlfinding...18 Indikatorlamper

18 1 Generel beskrivelse Højre side Papirkassettelåg Papirkontrolvindue Venstre side Papirudføringsåbning Statusindikatorlampe Opladningsindikatorlampe Strømknap Bluetooth-kontakt USB-port AC-adapterstik 2

19 2 Betjeningsprocedurer Opladning Betjeningsprocedurer Denne printer er forsynet med et indbygget litium-ion-batteri. Brug den AC-adapter, der er designet specielt til denne printer, til opladning af batteriet. Når du har købt denne printer, skal du sørge for at oplade batteriet helt, før du bruger det. 1 Sæt AC-adapterkablet i AC-adapterstikket i printeren. 2 Sæt AC-adapterstikket i en almindelig stikkontakt (AC 220 V V). Opladning af det indbyggede litium-ion-batteri starter automatisk. Opladningsindikatorlampen tændes og lyser orange. Når opladning er afsluttet, slukkes opladningsindikatorlampen. 3 Afbryd forbindelsen til AC-adapteren, når opladningen er afsluttet. 3

20 Af hensyn til beskyttelse af kredsløbet må batteriet ikke oplades, hvis det er anbragt på et sted med meget høj eller lav temperatur. Vikl ikke AC-adapterkablet omkring adapteren og lad være med at bøje kablet, da dette kan medføre, at kablet lider skade. Det tager ca. tre timer at genoplade batteriet helt, hvis det er helt afladet (med slukket printer). 4

21 Betjeningsprocedurer Valg af Bluetooth-kommunikation ON/OFF 1 Brug Bluetoothkontakten til at vælge, om du vil bruge Bluetoothkommunikation. Bluetoothkommunikation ON Indstil kontakten på ON for at bruge Bluetoothkommunikation. Udskrivning kan fortsat foregå vha. USBkommunikation, selvom Bluetooth-kommunikation ON er valgt (undtagen i dvaletilstand). ( Se side 21.) 5

22 Tænd/sluk printeren 1 Tryk på strømknappen, og hold den kortvarigt nede, indtil den grønne eller blå statusindikatorlampe tændes. Når du tænder for strømmen, vil valg af Bluetooth-kontakten ON bevirke, at statusindikatoren lyser blåt. Valg af Bluetooth-kontakten OFF bevirker, at statusindikatoren lyser grønt. ( Se side 21.) " Printeren tændes ikke ved et let tryk på strømknappen, så den ikke tændes ved et uheld. Derfor skal du, hvis printeren ikke tændes, holde strømknappen nede i lidt længere tid. " Følg nedenstående procedure for at spare på det indbyggede litium-batteri under brugen.!når Bluetooth-kontakten sættes til ON, går printeren automatisk i dvaletilstand ( se side 21) hvis der ikke udføres nogen operation, eller der ikke sendes nogen data til printeren indenfor et specificeret tidsrum. (Det tidsrum [automatisk dvaletid], der går, inden printeren automatisk går i dvaletilstand, kan angives ved hjælp af hjælpeprogrammet. [ Se i softwarevejledning.])!når Bluetooth-kontakten sættes til OFF, slukker printeren automatisk, hvis der ikke udføres nogen operation, eller der ikke sendes nogen data til printeren, i fem minutter. (Det tidsrum [automatisk slukketid], der går, inden printeren automatisk slukkes, kan angives ved hjælp af hjælpeprogrammet. [ Se i softwarevejledning.]) 6

23 Betjeningsprocedurer Klargøring af papiret Brug kun den papirkassette, der er specielt designet til denne printer. Brug af andet papir vil forårsage skade. Sådan klargøres papirkassetten Klargør papirkassetten før den installeres i printeren. Pas på ikke at tabe noget af papiret, mens du klargør papirkassetten. 1 Åbn papirkassettens låg, og riv de to stykker (1) på siderne af. Låg 2 Fold låget godt tilbage langs folden (2). Papirkassette Front 3 Sæt fanen på låget ind i slidsen (3) på kassettens bagside. Bagside 7

24 8 " Håndtering af papirkassetten! Printeren afgør papirtypen, afhængigt af den installerede papirkassette, hvorefter den automatisk vælger de relevante indstillinger for den pågældende type papir. Overfør ikke papir til en anden papirkassette.! Forsøg ikke at genbruge papir, der allerede har været gennem printeren.! Papirkassetten er fremstillet af karton. Når alt papiret er brugt, skal kassetten bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regulativer.! Brug ikke en iturevet eller deformeret papirkassette, da der i så fald kan ske skade.! Klargør ikke papirkassetten i meget fugtige omgivelser, da der i så fald kan opstå fejl.! Berør ikke papirkassetter eller papir med våde hænder, da der i så fald kan opstå fejl.! Opbevar papirkassetten på et sted, hvor der ikke er meget varmt, fugtigt eller støvet, og hvor den ikke udsættes for direkte sollys.! Sørg for at lukke låget, når kassetten skal opbevares.! Efterlad ikke papirkassetter i en lukket bil i solen.! Brug papiret så hurtigt som muligt, da det i modsat fald kan blive misfarvet.

25 Betjeningsprocedurer Installation af papirkassetten 1 Lad låget til papirkassetten (ovenpå printer) glide i retningen 1. Papirkassettens låg åbnes i den retning, der er angivet med 2. 2 Isæt papirkassetten. Papirtypeangivelsen på papirkassetten skal vende med forsiden opad. Enden af papiret skal vende mod dig. Papirtypeangivelse Sørg for ved isætning af papirkassetten, at den er rettet rigtigt ind, og at enden af papiret ikke er foldet, da der i modsat fald kan ske papirstop. 9

26 3 Luk låget til papirkassetten i pilens retning 3. 4 Lad låget til papirkassetten glide i pilens retning 4. Når papirkassetten er sat rigtigt i, kan papirtypeangivelsen på kassetten ses gennem papirkontrolvinduet, og papirkassettens låg vil være låst. Papirkontrolvindue Papirtypeangivelse Papiret må ikke fjernes fra kassetten og lægges direkte i printer. Hvis du vil skifte papirtype, skal du installere en anden papirkassette. Tryk ikke på papirudføringsåbningen, og læg ikke noget på printeren, mens den udskriver. Papirudføringsåbning 10

27 Betjeningsprocedurer Afsendelse af data fra en Pocket PC eller computer Hvis du vil bruge denne printer til at udskrive data fra en Pocket PC (PDA, der kører Pocket PC) eller en computer, skal softwaren først installeres på Pocket PC eller computeren som beskrevet i den Softwarevejledning, der følger med printeren. Kommunikation ved hjælp af Bluetooth-teknologi En computer og Pocket PC med Bluetooth trådløs teknologi kan tilsluttes printeren ved hjælp af Bluetooth-teknologi. 1 Indstil computeren eller Pocket PC, så Bluetoothkommunikation er aktiv, hvorefter printeren genkendes. ( Se i softwarevejledning.) 2 Start udskrivning. Når der sendes data, blinker statusindikatorlampen blåt. Kommunikation med printeren ved hjælp af Bluetooth-teknologi kan ikke foregå, hvis printeren allerede kommunikerer med en anden computer ved hjælp af USB. Yderligere oplysninger finder du i instruktionsvejledningen til computeren eller Pocket PC. 11

28 Afsendelse af data via en USB-forbindelse Ved brug af det medfølgende USBkabel kan printeren forbindes til en computer eller en Pocket PC, med USB-interface. Medfølgende USB-kabel 12

29 Betjeningsprocedurer Papirfødning Hvis der opstår papirstop, skal du fjerne papiret ved at følge denne procedure. Hvis papiret er kommet ud af papirudføringsåbningen: 1 Træk papiret ud af papirudføringsåbningen. Pas på ikke at rive papiret i stykker, når du trækker det ud. Hvis papiret ikke er kommet ud af papirudføringsåbningen: 1 Åbn låget til papirkassetten. 2 Fjern papirkassetten. 3 Træk det fastsiddende papir ud. Pas på ikke at rive papiret i stykker, når du trækker det ud. Printeren påvirkes ikke af, at du trækker papiret ud. 13

30 Vedligeholdelse! Husk at slukke printeren, før du rengør den. Rengøring af printeren Rengør printerens front. 1 Fjern alt støv eller snavs fra printeren ved at tørre den af med en blød, tør klud. Hvis printeren er meget snavset, skal du tørre den af med en let fugtet klud.! Brug ikke benzen eller fortynder, da printeren i så fald kan blive misfarvet eller deformeret. Rengøring af papirkassettesensoren Hvis papirkassettesensoren er snavset, kan den ikke registrere papirkassetten rigtigt, og der kan opstå fejl. 1 Rengør papirkassettesensoren med en tør vatpind. Papirkassettesensor 14

31 Rengøring af opsamlingsrullen Betjeningsprocedurer Hvis opsamlingsrullen er snavset, kan papiret ikke fremføres korrekt. 1 Sæt et stykke cellofantape på opsamlingsrullen. Opsamlingsrulle 2 Fjern cellofantapen fra opsamlingsrullen. Cellofantape Eventuelt snavs på opsamlingsrullen fjernes med tapen. Drej opsamlingsrullen, og gentag proceduren for at rengøre hele rullens overflade. 15

32 Bortskaffelse af denne printer Før du bortskaffer printeren, skal du fjerne det indbyggede litium-ion-batteri. Fjernelse af litium-ion-batteriet 1 Sluk printeren, og afbryd forbindelsen til ACadapteren. 2 Brug en skruetrækker til at løsne de fire skruer på bagsiden af printeren, og fjern derefter bagklædningen. 3 Tag stikket ud, og fjern derefter litium-ionbatteriet. Litium-ionbatteri Stik Fjernelse af bagklædningen vil ophæve garantien. Fjern ikke bagklædningen, medmindre printeren skal bortskaffes. Litium-ion-batteriet er fastgjort til printeren med tape. Når du fjerner litium-ion-batteriet, skal du tage fat om det, og derefter trække det ud af printeren. Pas på ikke at trække i kablet. Træk ikke i kablet, når du trækker stikket ud. Hvis batteriet udskiftes med et batteri af forkert type opstår der eksplosionsfare. Brugte batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler om specialaffald. 16

33 Appendiks 3 Appendiks Produktspecifikationer Printerspecifikationer Udskrivning Indikatorer Metode Opløsning Udskrivnings hastighed Antal sider, der kan udskrives Statusindikatorlampe (blå/grøn/rød) Opladningsindikatorlampe (orange) Direkte termisk udskrivning med et lineært printhoved 300 dpi 300 dpi 15 sekunder/ark (standardtekst på termisk papir med 7% dækning ved en omgivelsestemperatur på 25 C) 100 eller mere ved kontinuerlig print med et fuldt opladet batteri. Brug af sleep mode kan have indvirkning på dette. (Baseret på 7% dkning ved enambient temperatur på 25 grader Celcius) (Standard papir produceret af Brother: A7 Thermal) Brother papirkassette, automatisk Papirforsyningsmetode papirfremføringsmekanisme Papir Brother A7 papirark (74 mm 105 mm) Strømforsyning Kompakt AC-adapter til opladning, litium-ionbatteri (indbygget) 780 mah (7,4 V) Grænseflade Overholder USB Ver. 1.1 og overholder Bluetooth ver. 1.1 klasse 2 seriel port-profil Dimensioner 100 mm (B) 160 mm (inkluderer ikke projektion) (D) 17,5 mm (H) 300 g (inkl. det indbyggede litium-ion-batteri Vægt og en papirkassette, der indeholder 50 ark almindeligt termisk papir) Papirstørrelser (printområde) Normal type A7-størrelse: 74 mm 105 mm (69 mm 100 mm) Etiketark (fire nedad) 74 mm 26,25 mm (69 mm 21,25 mm) Etiketark (to nedad) 74 mm 52,5 mm (69 mm 47,5 mm) 17

34 Fejlfinding Symptomer og afhjælpning Symptom: Printeren kan ikke tændes. Symptom: Selvom der blev givet en printkommando, udskriver printeren ikke. Symptom: Der er papirstop. Symptom: Selvom det fastsiddende papir er blevet fjernet, kan fejlen ikke annulleres. Afhjælpning: Tryk på strømknappen, og hold den nede i et kort øjeblik. ( Se side 6.) Afhjælpning: Det indbyggede litium-ionbatteri skal genoplades. ( Se side 3.) Med en Bluetooth-tilslutning: Afhjælpning: Kontroller, at Bluetoothkommunikation er aktiveret ved hjælp af indstillingerne i computeren eller Pocket PC. ( Se i softwarevejledning.) Afhjælpning: Kontroller, at den anden computer eller Pocket PC ikke transmitterer data til printeren ved hjælp af USB eller Bluetooth. ( Se side 11.) Med en USB-tilslutning: Afhjælpning: Kontroller, at printeren er rigtigt forbundet til computeren med USB-kablet. ( Se side 12.) Afhjælpning: Kontroller, at den anden computer eller Pocket PC ikke transmitterer data til printeren ved hjælp af Bluetooth. ( Se side 12.) Afhjælpning: Fjern papiret. ( Se side 13.) Afhjælpning: Der kan fortsat sidde iturevet papir fast i printeren. Kontakt salgsstedet, hvor printeren er købt. 18

35 Appendiks Symptom: En indikatorlampe lyser eller blinker. Symptom: Papiret fremføres ikke. Symptom: Udskriften er svag (lys). Afhjælpning: Se forklaringen under Indikatorlamper på side 21. Afhjælpning: Kontroller, at låget til papirkassetten er helt foldet langs folden (2). ( Se side 7.) Afhjælpning: Kontroller, at låget til papirkassetten er helt lukket. ( Se side 10.) Afhjælpning: Papiret kan være snavset. Træk det første ark ud fra bagsiden af papirkassetten, og installer papirkassetten igen. ( Se side 7 og 9.) Afhjælpning: Rengør opsamlingsrullen. ( Se side 15.) Afhjælpning: Kontroller, at låget til papirkassetten er helt lukket. ( Se side 10.) 19

36 Symptom: Låget til papirkassetten kan ikke lukkes. Afhjælpning: Den del, der er angivet med A på nedenstående illustration, sidder fast. Se på illustrationen, og brug spidsen af en kuglepen til at lade den angivne del glide i pilens retning for at frigøre den. Papirkassettelåg A Skub med spidsen af en kuglepen for at få den til at glide. Frigør delen på den modsatte side ved hjælp af den samme metode 20

37 Appendiks Indikatorlamper " Statusindikatorlampe En blå eller grøn lampe angiver, at printeren fungerer korrekt, mens en rød angiver, at der er opstået en fejl. Indikatorlampefarve Indikatorlampestatus Printerstatus Konstant tændt Venter på at modtage data ved hjælp af Bluetooth eller USB Blå Modtager data ved hjælp af Blinker Bluetooth Dvaletilstand (energisparefunktion Blinker i lange intervaller ved standby, som kun er mulig ved modtagelse af data ved hjælp af Bluetooth) Grøn Konstant tændt Venter på at modtage data ved hjælp af USB Blinker Modtager data ved hjælp af USB Blinker Der er opstået en fejl. Rød Konstant tændt Der er opstået en systemfejl. Når statusindikatorlampen er blå, er det muligt at modtage data ved hjælp af både Bluetooth og USB. Når der er oprettet en forbindelse ved hjælp af én af disse grænseflader, kan der imidlertid ikke modtages data ved hjælp af den anden grænseflade, før udskrivningen er afsluttet. Check følgende årsager, hvis der er opstået en fejl. Fejlbeskrivelse Der er ikke installeret nogen papirkassette. Papirkassetten vender den forkerte vej. Der er ikke mere papir. Der er opstået et papirstop. Afhjælpning Installer en papirkassette med papir rigtigt. Fjern det fastsiddende papir. 21

38 Fejlbeskrivelse Der er opstået en transmissionsfejl. Der er opstået en overophedningsfejl. Afhjælpning Kontroller transmissionsstatus. Printeren er ved at blive for varm indvendig. Vent, indtil den er kølet ned Hvis der er opstået en systemfejl: Printeren kan være beskadiget. Kontakt salgsstedet, hvor den er købt. " Opladningsindikatorlampe Strømforsyningens status kan kontrolleres med opladningsindikatorlampen. Opladningsindikatorlampen har to funktioner Kontrol af opladningsstatus (når AC-adapteren er tilsluttet) Indikatorlampefarve Indikatorlampestatus Printerstatus Konstant tændt Opladning Orange Slukket Opladningen er afsluttet Blinker Fejl i det indbyggede batteri 2 Kontrol af batteriniveau (ved brug af det indbyggede litiumion-batteri) Indikatorlampestatus Batteriniveau Slukket Mere end 60% opladet Blinker én gang Mindre end 60% opladet Blinker to gange Mindre end 30% opladet Fortsætter med at blinke 3 gange Næsten tomt Når batteriet er mindre end 60% opladet, skal batteriet genoplades. Hvis opladningsindikatorlampen blinker, mens printeren udskriver, skal AC-adapter straks tilsluttes og batteriet oplades. Printeren standser muligvis udskrivningen.

39 MW-140BT-tilbehør Appendiks Varenr. Beskrivelse C-11 A7 Termisk papir (105 mm x 74 mm) C-21 A7 Etiket (105 mm x 74 mm) C-41 A7 Etiketark (4/ark) (26,25 mm x 74 mm) C-42 A7 Etiketark (2/ark) (52,5 mm x 74 mm) Antal: 50 ark/kassette (termisk papir) 30 ark/kassette (alt andet) 23

40

MW-100 Mobile Printer

MW-100 Mobile Printer Brugsanvisning Generel beskrivelse Betjeningsprocedurer Appendiks, osv. MW-100 Mobile Printer l Læs denne Brugsanvisning, før du bruger printeren. l Vi foreslår, at du opbevarer denne Brugsanvisning på

Læs mere

MW-145BT Mobile Printer

MW-145BT Mobile Printer Brugsanvisning Generel beskrivelse Sådan kommer du i gang Driftsmiljø Bluetooth-teknologi Installation Appendiks, osv. MW-145BT Mobile Printer Læs denne brugsanvisning, før du bruger denne printer. Vi

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com.

hjælpsomme team på cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Blækfri fotoudskrifter Brugsanvisning {General Product Image} Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger

Sikkerhedsoplysninger Brugsanvisning 1 Hej! Velkommen til Polaroid -familien. I denne brugsanvisning giver vi dig en kort gennemgang af din nye miniprinter. For yderligere oplysninger og teknisk support bedes du venligst kontakte

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer

Induktiv oplader. Til brug med Cellion Brugsanvisning. Høresystemer Induktiv oplader Til brug med Cellion Brugsanvisning Høresystemer Indhold Før du starter 3 Komponenter 4 Klargøring af opladeren 4 Opladning 7 Korrekt position for høreapparaterne 8 Opladningsstatus 8

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen

Læs mere

Produktsikkerhedsguide PJ-

Produktsikkerhedsguide PJ- Produktsikkerhedsguide PJ- 722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773 PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/ PJ-763MFi PJ-773 Sørg for at læse dette dokument, inden du bruger printeren. Vi anbefaler, at du gemmer

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugervejledning CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning CM-BT2. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning CM-BT2 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af din nye halsteleslyge. Tillykke med din nye CM-BT2

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem DK BRUGERVEJLEDNING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS-nødstrømssystem 1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER GEM DISSE ANVISNINGER Denne brugsanvisning indeholder vigtig instruktioner for modellerne PowerMust

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere