DEN RETTROENDE KÆTTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN RETTROENDE KÆTTER"

Transkript

1 Peter Rollins DEN RETTROENDE KÆTTER og andre umulige fortællinger 40

2 Indhold Forord: (Mis)kommunikationens hellige kunst... 9 Del I: Hinsides troen 1. Ikke skyldig Jesus og de fem tusinde At oversætte Ordet At vende den anden kind til Frelse for en dæmon Den uvurderlige perle Stor ulykke Den tredje mil Den usynlige profet Bestikkelsen At finde troen Del II: Gud er her ikke(?) 12. At være opstandelsen Den fortabte far At vente på Messias Den endelige dom Faderens synder

3 17. Den rettroende kætter Judas opgave Agnostikeren der blev ateist Gud i trøjen Forræderi Den troende Del III: Forvandlinger 23. Blindhed Faderens velsignelse At omstyrte kejseren Sønnen der ikke angrede Palæer Den afviste undskyldning Den sidste nadver Kærlighedens bog Et mirakel uden mirakel Belønningen for et godt liv Kætteren En tak til

4 8 Den tredje mil En lille gruppe disciple, der havde sluttet sig til Jesus, kort tid efter han stod frem, hørte ham en dag prædike ved en støvet vejside. De flokkedes omkring Jesus og hørte ham sige: Loven kræver, at I bærer en oppakning en mil, men jeg siger: bær den frivilligt to mil. Disciplene blev dybt imponerede, da de hørte disse ord, for på den tid havde en romersk soldat ret til at kræve, at en almindelig borger skulle bære hans oppakning en mil som en tjeneste for Romerriget. Denne nye lære gav ikke blot disciplene mulighed for at gøre denne undertrykkende lov til en demonstration af Guds riges værdier; den gav dem også mulighed for at lide en lille smule for deres tro. Da de romerske soldater tit gjorde brug af denne lov, blev den lille gruppe troende hurtigt kendte. Soldaterne håbede, at de borgere, de befalede at bære deres oppakning, tilhørte gruppen af disciple, og ofte knyttedes der venskabsbånd mellem romerne og disse mennesker, der fulgte Vejen. Da der var gået et år, var denne praksis blevet en så fast del af gruppens identitet, at det blev et af kendetegnene på deres fællesskab. Lederne refererede ofte til Jesus undervisning og lagde vægt på vigtigheden af at bære oppakningen to mil som et tegn på tro og hengivenhed over for Gud. Så skete det, at Jesus hørte om dette fællesskab, og da han var på vej til Jerusalem, tog han sig tid til at besøge dem. Le- 43

5 derne sørgede for at samle alle disciplene, spændte på, hvad Jesus ville belære dem om. Da alle var samlet, sagde Jesus: Kære brødre og søstre. I er trofaste og oprigtige, men jeg kommer med et nyt budskab til jer, for I har ikke forstået det første. Jeres lov siger, at I skal bære en oppakning to mil. Min lov siger: Bær den tre mil. 44 Kommentar Hvis vi betragter Bibelen som en slags etisk grundbog, der giver os en plan for, hvordan vi skal leve, kræver det, at vi behandler den på en bestemt måde. Det betyder, at vi fra teksten må forsøge at udlede specifikke svar, eller et system, der kan vejlede os i konkrete situationer. Når svarene én gang er fundet, kan vi vælge, om vi vil handle i overensstemmelse med dem eller ej, og vi kan bedømme, om andre træffer de rette etiske valg. Vi må imidlertid stille os selv det spørgsmål, om vi kan bruge Bibelen på den måde uden at gøre Jesus undervisning stor uret. Med andre ord må vi spørge, om Skriften virkelig kan give os konkrete etiske svar, der kan samles som religiøse leveregler, eller om Jesus faktisk åbnede for en radikalt anderledes måde at leve på. Hvad nu, hvis Jesus ikke kom med et etisk system, der skal følges, men snarere inviterer sine efterfølgere ind i et liv i kærlighed, der går ud over etik, et liv i frihed, der er hinsides alle former for religiøse regler? Vi kan se forskellen mellem at følge et etisk regelsæt og blive suget ind af kærlighed på denne måde: Et etisk system forsøger at anvise, hvad der skal gøres, så det kan blive gjort. I modsætning hertil er kærligheden aldrig begrænset, den læner sig aldrig tilbage, men forsøger altid at

6 gøre mere end det, der bliver krævet af den. Mens det etiske individ gør, hvad der kræves, bevæger den elskende sig ud over det grundlæggende krav. For at blive mere konkret: Hvis loven siger, at man skal give et vist beløb til velgørenhed, vil den, der elsker de fattige, give mere end det krævede beløb. I stedet for at vente på at finde ud af, hvad der skal gøres, eller hvor meget der skal gives, giver den elskende mere, end loven kræver og handler uden loven og opfylder dermed loven ved at sætte sig ud over den. Ovenstående fortælling udforsker denne tanke ved at forestille sig, hvad Jesus ville have sagt til dem, der havde taget hans undervisning om at bære en oppakning to mil bogstaveligt og betragtet det som et etisk påbud og en religiøs lov. I selve deres lydighed mod påbuddet misforstod gruppen fuldstændig budskabets radikalitet og underminerede dermed budskabet. Deres bogstavelige tolkning af påbuddet gjorde, at de, snarere end at tage det for alvorligt, ikke tog det alvorligt nok. Det ville være forkert at fordømme disciplene i denne fortælling, for de forsøgte i det mindste at gøre noget. Der lurer imidlertid en reel fare i de oprigtige forsøg på at tage Jesus lære bogstaveligt, nemlig den at gøre hans måde at sætte sig ud over loven på til en ny lov. Jesus radikale måde at leve på giver os en langt større udfordring, end hvis vi skulle leve efter loven. For mens loven giver os et facit at leve efter, kalder kærlighedens liv os ud over loven. Kærlighed skubber os ud over pligten og handler, når vi ikke er sikre på, hvad der er etisk rigtigt at gøre. Hvis det etiske spørgsmål er: Hvad skal gøres? tilføjer kærligheden: Jeg vil gøre mere. Hvis vores etiske kompas 45

7 46 ikke kan give os en klar retning at følge, begynder kærligheden alligevel rejsen. Kærligheden viser en vej, når de etiske krav er blevet hørt eller ikke ved, hvad de skal sige. Er det ikke det, Jesus kalder os til? at sætte os ud over loven for at opfylde den. På den måde forsøger fortællingen at fremdrage kærlighedens sande, radikale natur, som den kommer til udtryk i Jesus liv og undervisning. For han viste en kærlighed, der går længere end nogen lov kan udtrykke, eller noget bud diktere. Han udstrålede et revolutionært liv, der altid forsøgte at være tro mod loven ved at overgå den.

8 9 Den usynlige profet Det er blevet fortalt, at da Gud sendte en af de største profeter til jorden, var djævelen så skrækslagen for, at folk ville følge hendes budskab, at han udklækkede en plan for at sikre, at budskabet aldrig ville blive hørt. Han besluttede at skjule hendes budskab så godt, han kunne. Han søgte vidt og bredt efter et gemmested, der ville være så uigennemtrængeligt, så skjult, at ingen nogensinde ville høre budskabet. Efter en lang og besværlig søgen fandt djævelen endelig det perfekte gemmested; han skjulte profetens budskab i skønhed. Da profeten begyndte sin tjeneste, samledes folk omkring hende for at beundre hendes legendariske skønhed og stilfuldhed. Hun bevægede sig med usædvanlig ynde, og når hun åbnede munden, lød ordene som om, de var forfattet af en guddommelig poet og sunget af et englekor. Når hun talte, mumlede folkemængden ærbødigt: Er hun ikke smuk? Se, hvor elegant hun bevæger sig, Hvilken ynde og pragt hun besidder, og Hvilken storslået digtning hun fremfører. De store malere tegnede hendes skikkelse, og digterne benyttede hende som muse. Kritikerne berusede sig i hendes omhyggeligt udvalgte ord, og billedhuggerne vendte sig til deres marmor. Hendes budskab var hårdt hun talte om en forestående katastrofe, der ville ramme jorden, hvis ikke menneskene lærte at elske planeten, leve i enkelhed, give afkald på egoisme 47

9 og i stedet være ydmyge. Hun forkyndte, at hele byer ville blive jævnet med jorden, hvis ikke folk igen lærte at elske uden forbehold, uden gengældelse og uden grænser. Men profetens fordømmende ord blev kun hædret som poesi, men ikke efterlevet. Hendes skønhed og ynde overskyggede hendes budskab, indtil både hendes ord og hun selv blev fuldstændig opslugt af hendes stemme og fremtræden. Så menneskene bevægede sig mod deres undergang under dans og sang, med øjne, der ikke kunne se, og ører, der ikke kunne høre. 48 Kommentar Vi kan forstå denne historie, hvis vi betragter operaen. Det er let at gå til en operaforestilling og blive så opslugt af det audiovisuelle skue, at man glemmer at lægge mærke til budskabet og historien, der er placeret i det budskabet, der er vigtigere end alle effekterne, og historien, der skabte forestillingen. På samme måde er mange af os blevet så betaget af det, vi ser som Bibelens fuldendte form, at vi ikke lægger mærke til det budskab, som ordene indeholder den historie, der umuligt kan rummes i eller begrænses af ordene, budskabet, der skabte ordene. Derfor må vi være forsigtige med at bruge al vores tid på at stirre os blinde på ordene, tale om dem og lære dem udenad, for det kan meget vel være tilfældet, at den beskæftigelse kan tilsløre selve Ordet, som ordene vidner om. Vores opgave er ikke bare at vende tilbage til Bibelen, men at vende tilbage til det livgivende Ord, der skabte Bibelen og taler gennem den høre budskabet ved at udleve det, snarere end blot glæde os over dets vellyd.

10 10 Bestikkelsen Der var engang en gammel og lærd præst, der utrætteligt arbejdede i gaderne i en by dybt inde i et rige, som blev regeret af en aldrende konge. Denne præst nød stor respekt blandt alle folk, og han blev konstant opsøgt af mennesker, der havde brug for hjælp med det ene eller andet. Kongen i dette enorme rige havde en ung søn, der hadede kirken. Han var frastødt af det, der forekom ham at være kirkens hykleri og bedrag. På grund af dette dybe had fik prinsen ofte kirkeledere fængslet, ligesom han fik religiøse møder afbrudt. Men hans handlinger afslørede også en dyb misundelse. Han var særligt utilfreds med, at der var en præst, der havde folkets respekt, som han mente, han selv havde krav på. Hvorfor lader folket sig forføre af dette gamle fjols? tænkte prinsen. Han er som så mange andre af sin slags: en kynisk løgner, der sælger løgne til folket for at have et levebrød. Prinsen havde et brændende ønske om at sætte en stopper for præstens arbejde, men han ville ikke påkalde sig folkets vrede. Så han udtænkte en plan, som han mente én gang for alle ville udstille præstens hykleri for alle i riget. Han er en fattig mand, tænkte prinsen. Jeg vil tilbyde ham en stor sum penge til gengæld for, at han offentligt bekender sit eget og kirkens hykleri. Så en sen aften i ly af mørket aflagde prinsen præsten et besøg. Da han var kommet indenfor i præstens hjem, sagde han: 49

11 Jeg har magt til at nå alle mennesker i dette rige gennem trykpressen. Vil du for rupi skrive et brev, der bliver udsendt over hele riget gennem telegrammer og aviser, som fortæller folk, at du ikke er andet end en løgner og en hykler? Præsten var rigtignok en fattig mand, der var født ind i fattigdom og ikke havde kendt andet hele sit liv. Han tænkte sig grundigt om, før han endelig svarede. Jeg vil gøre, hvad du beder mig om, men kun på tre betingelser. Hvad er dine betingelser? spurgte prinsen. For det første må du lade mig og min kirke i fred. Ja, sagde prinsen. For det andet må du løslade de af mine søstre og brødre, der ikke er skyldige i nogen forbrydelse. Det vil blive gjort, svarede prinsen. Og din tredje betingelse? Jo, sagde præsten efter en lang tænkepause, rupi er mange penge, og jeg er en fattig mand. Du må give mig tid til at få samlet dem sammen. 50 Kommentar De, der er rige og magtfulde, vil næsten uvægerligt bruge meget energi på at sikre, at de bliver betragtet som ufejlbarlige. Selvom vi alle er skrøbelige mennesker med en mængde svagheder, bruger de magtfulde mange penge og meget tid på at opbygge et offentligt billede af sig selv, der skjuler dette faktum. Ofte benytter de pr-bureauer til at finpudse et passende image, som de derefter markedsfører. Disse mennesker konstruerer omhyggeligt en slags ideal-ego, et syn på dem selv med kvaliteter som intelligens, venlighed og troværdighed,

12 som de bilder sig selv og andre ind, er en sand afspejling af, hvem de egentlig er. Den sande profet udviser en anden slags lederskab. Profeten skjuler ikke det faktum, at han er svag eller bliver udsat for fristelser, og han er heller ikke bange for, at andre finder ud af det; han indrømmer det gladeligt selv. Ligesom apostlen Paulus, der erklærede, at han var den største blandt syndere (1 Tim 1,15), har troende mennesker ikke bare en dyb forståelse for deres egne svagheder, men de erkender dem også åbent. I stedet for at forsøge at blive regnet blandt de vise, vil de troende gerne indrømme deres tåbelighed. For det er gennem erkendelsen af vores svaghed og tåbelighed, at troens kraft og visdom kommer til udtryk. For Gud udvælger de tåbelige ting i verden for at gøre de vise til skamme, og det svage i verden for at udstille de stærkes magtesløshed (1 Kor 1,27). I den ovenstående historie er præsten ikke bange for at blive udstillet som svag og uværdig, for han er ikke interesseret i at opbygge et rige, hvor han bliver tilbedt som konge. I stedet ønsker præsten at pege forbi sig selv og blive gennemsigtig, så det, der oplyser hans liv, kan skinne uden at blive skjult. Præsten er faktisk så bekymret for, at folk skal betragte ham som én, de bør tilbede, at han opfatter det som et positivt og venligt ment tilbud, som han må betale for, da han hører om prinsens ønske om at udstille ham som hykler. Her støder to uforenelige verdener sammen. Prinsens magt ramler ind i præstens magtesløshed, og prinsens visdom bliver udstillet som hul i sammenligning med den dybde, vi finder i præstens tåbelighed. 51

13 11 At finde troen Der var engang en prædikant, der havde en kraftfuld, men usædvanlig gave. Han fandt i en tidlig alder ud af, at når han bad for mennesker, mistede de på overnaturlig vis alle deres religiøse overbevisninger. De mistede alle uden undtagelse al tro på profeterne, de hellige skrifter og Gud selv. Så han fandt ud af, at han ikke skulle bede for folk, men nøjedes med at holde inspirerende prædikener og gøre gode gerninger. En dag var han på rejse gennem landet og faldt i snak med en forretningsmand, der var på vej i samme retning. Denne forretningsmand var en yderst magtfuld og hensynsløs investeringsrådgiver, der var hædret af sine kollegaer og respekteret af sine konkurrenter. Deres samtale begyndte, da forretningsmanden, der havde en dyb, grundfæstet tro, lagde mærke til, at prædikanten læste i Bibelen. Han introducerede sig selv for prædikanten, og de begyndte at snakke. I løbet af samtalen fortalte den magtfulde mand prædikanten alt om sin tro på Gud og sin kærlighed til Kristus. Han talte om, hvordan hans arbejde egentlig ikke definerede ham, men bare var noget, han var nødt til at gøre. Forretningsverdenen er et koldt sted, betroede han prædikanten, og i mit job kommer jeg ofte ud i situationer, der udfordrer min kristne tro. Men jeg forsøger, så vidt muligt, at være tro mod min overbevisning. Jeg går i kirke hver søndag, 52

14 er med i en bedegruppe og hjælper til med noget ungdomsarbejde. Og så deltager jeg også i et ugentligt bibelstudium. Disse aktiviteter minder mig om, hvem jeg egentlig er. Efter at han havde lyttet til sin medrejsendes historie, begyndte prædikanten at forstå formålet med sin ellers problematiske gave. Han vendte sig mod forretningsmanden og sagde: Vil du lade mig bede om velsignelse i dit liv? Forretningsmanden indvilligede straks, uvidende om hvad der ville ske. Og ganske rigtigt; efter prædikanten havde bedt en kort bøn, åbnede manden forbløffet øjnene. Hvor har jeg dog været naiv i alle disse år! udbrød han. Det står nu fuldstændig klart for mig, at der ikke er nogen Gud, der passer på mig, og der er ingen hellige tekster til at vejlede mig, og der er ingen Ånd til at inspirere og beskytte mig. Forretningsmanden var stadig forvirret over det, der var sket, da han var vendt hjem. Men nu hvor han ikke længere havde sine religiøse overbevisninger, blev det stadig vanskeligere for ham at fortsætte med sit arbejde. Da han blev nødt til at se i øjnene, at han ikke var en Guds mand, men bare en egoistisk forretningsmand, der arbejdede i et korrupt system, begyndte han at foragte sit arbejde. I løbet af få måneder fik han et nervøst sammenbrud, og snart efter opgav han sit arbejde helt. Han begyndte at føle sig bedre tilpas og gav nu alle de penge, han havde samlet sammen, til de fattige og brugte sin erfaring til at bekæmpe det system, han engang selv havde været en del af, og hjælpe dem, der var blevet undertrykt af det. En dag, mange år senere, mødte han tilfældigt prædikanten igen, mens han gik gennem byen. Han løb hen til ham, faldt ned for prædikantens fødder og begyndte at græde af glæde. Til sidst så han op på prædikanten og smilede: Tak, min kære ven, fordi du hjalp mig med at finde min tro. 53

15 54 Kommentar I denne historie får vi indsigt i, hvordan religiøs overbevisning i sig selv kan være en hindring for troens liv. Det er kun alt for let for os at tro, at vores religiøse overbevisning udtrykker den dybeste sandhed om vores indre liv, mens vores daglige arbejde kun er en maske, et nødvendigt onde, vi må udholde for at klare os i vores tids hektiske, konsumeristiske verden. På den måde kan vi tro, at det er vores engagement i bedegrupper, gudstjenester og bibelstudier, der afspejler vores inderste væsen. Vi tror, at vores religiøse aktiviteter i weekenden og om aftenen er de åndehuller, hvor vi samler styrke til at sætte spørgsmålstegn ved verden og til at undgå, at vi bliver fuldstændig opslugt af den. Er det imidlertid muligt, at disse aktiviteter i virkeligheden netop er det, der tillader os fuldt ud at tage del i verden? Hvad nu, hvis vi har brug for vores bedegrupper og bibelstudier, fordi de fungerer som en slags sikkerhedsventil, der lader os lette trykket og stresset ud af vores system, så vi kan fortsætte med vores arbejde dagen efter? Hvis det er tilfældet, så er de aktiviteter, som vi tror er en kritik af den uretfærdige verden, i virkeligheden netop de aktiviteter, som denne verden kræver for at køre problemfrit videre. Vores kirkeaktiviteter er i så fald ikke andet end udluftningshuller i maskinen. Denne logik kommer smukt til udtryk i brødrene Wachowskis Matrix-trilogi. I den første film ser vi, at der er en by, hvor menneskene lever i frihed fra det maskinernes fængsel, hvor de fleste mennesker ellers bliver holdt fanget, og at Neo (Keanu Reeves) er helten, der kan brin-

16 ge frihed. I de efterfølgende film finder vi imidlertid ud af, at der har været mange byer før Zion (den frie by), og at Neo bare er den seneste af en lang række Messiaslignende skikkelser, der er stået frem for at bekæmpe maskinerne. Ydermere finder vi ud af, at det faktisk er maskinerne, der står bag det, der ved første øjekast ser ud til at true dem: de står bag udviklingen af Zion, og de skaber de nødvendige forudsætninger for, at Neo (og de andre frihedskæmpere) kan dukke frem. Hvorfor? Fordi de har forstået, at hvis det undertrykkende system, de har skabt, skal fungere, bliver der nødt til at være plads til modstand mod systemet. I vores dagligdag er der en række handlinger, der i teorien bliver betegnet som ulovlige af regeringen og samfundet generelt, men alligevel er tilladte i praksis. For eksempel vender man det blinde øje til prostitution i visse bydele, og det er ikke særlig sandsynligt, at man får en bøde, hvis man kører 5-10 kilometer i timen over fartgrænsen. Folk kan altså bryde lovene på en måde, som faktisk er uofficielt accepteret af loven. Vi, der begår disse statsgodkendte overtrædelser, er ellers lovlydige borgere. Ja, en del af grunden til, at vi er det, er faktisk, at vi kan bryde loven i det små. Hvis ikke vi kunne begå små lovovertrædelser, hvis loven var fuldstændig ubøjelig, ville vi begynde at gøre oprør mod den på en mere gennemgribende måde. Ved at skabe et vist spillerum indenfor loven, bliver loven ikke opfattet som undertrykkende, og dermed er der større sandsynlighed for, at den bliver accepteret med alle dens fejl og mangler. I den ovennævnte historie forsøger jeg at undersøge og kritisere dette problem ved at bruge teologen Dietrich 55

17 56 Bonhoeffers tanker fra hans Breve og optegnelser fra fængslet. Her afviser han religion, fordi han føler, at den placerer Gud i periferien af livet som svaret på vores aktuelle uvidenhed (for eksempel som det navn, vi giver den, der skabte verden) eller som den, vi vender os til i den private sfære (i kirken eller derhjemme). Bonhoeffer afviser dette og nægter at give Gud et sted i verden, for når vi giver Gud et sted, så bliver Gud begrænset til en bestemt position (og den position er som oftest i periferien af livet). I stedet argumenterer han for en eksistens fuldt inkorporeret i verden, fuldkommen optaget af verdens bekymringer, en eksistens, der giver sig selv hen til verdens glæder og lidelser. Et sådant skridt kan misforstås som en måde at aktivt fornægte Gud på. Det kunne blive beskrevet som en humanisme, hvor mennesker bliver opmuntret til at tage ansvar for deres eget liv i stedet for at søge efter guddommelige svar. Men for Bonhoeffer var dette ikke enden på historien. Hvis religion anviser Gud et sted, og humanisme afviser dette sted, så mener han, at kristendommen fuldt ud favner denne humanisme, ikke som en måde at fornægte Gud på, men som en måde at fuldt ud bekræfte Gud på ved at nægte Gud et sted, bliver Gud bekræftet alle steder. Her lever man fuldt ud i verden for på den måde fuldt ud at leve foran Gud. Derfor skrev han: Foran Gud og med Gud lever vi uden Gud. Resultatet af denne tænkning er hævdelsen af en tro, der gennemsyrer alle vores handlinger, i stedet for kun at komme til udtryk, når vi står over for noget, vi ikke forstår, eller til et bedemøde, eller i en ugentlig indsats for samfundets fattige. Et sådant udtryk for troen rammer derfor en uautentisk modstand lige i hjertekulen og

18 kræver en radikal omprogrammering af vores sociale eksistens. Hvis vi skal sige det med religiøs sprogbrug, så stiller den ovennævnte historie spørgsmålet, om djævelen måske netop ikke hader vores mange kirkeaktiviteter, men derimod elsker dem, for det er gennem disse aktiviteter, vi kan sikre, at hans lumske ønske går i opfyldelse at der bliver foretaget nogle forandringer i verden, der i bund og grund sikrer, at alt i verden forbliver det samme. 57

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at

8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at 8.s.e.trin.A. 2015 Matt 7,15-21 Salmer: 402-300-336 390-398-666 Vogt jer for de falske profeter, siger Jesus. Så sidder I måske en forventning om, at jeg skal udpege den og den som falsk profet. Dér må

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher

Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/ Slotskirken kl. 10 Ida Secher Prædiken til Trinitatis søndag 08 18/5-2008 Slotskirken kl. 10 Ida Secher 725 313 449 364 363 318 1 Ida Secher I den treenige, den trefoldige, Gud, i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vi

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 1 Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 Åbningshilsen I dag er vi til juleafslutning. Julen sluttes af og bliver til Hellig tre

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke.

Prædiken til 3. søndag i advent kl i Engesvang. Sådan er det ikke. Prædiken til 3. søndag i advent kl. 10.00 i Engesvang 15. dec. kl. 10.00 3. s. e. i advent 78 Blomstre som en rosengård 80 Tak og ære være Gud 89 Vi sidder i mørket 86 Hvorledes skal jeg møde 439 O, du

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt

Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl , Matt Tekster: 732, 549, 573, 552, 788 Tekster: Sl. 23, sl 139.1-12, Matt. 5.13-16 Forleden var jeg på Frederiksberg kirkegård. Det er jeg som regel, når jeg er i København, fordi jeg har en nevø, der er begravet

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis

Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis Salmer: Indgangssalme: DDS 754: Se, nu stiger solen Salme mellem læsninger: DDS 617: Nu bør ej synden mere Salme før prædikenen: DDS 695: Nåden hun er af kongeblod

Læs mere

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 1 10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 Åbningshilsen Så følger den tredje søndag om De To Veje, som kirkeåret ligger hen til os. Om

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august I denne uge har vi haft gudstjeneste for voksne udviklingshæmmede. Det er ved at blive en fast tradition, at de kommer i kirken to gange årligt. De gudstjenester, vi har sammen med dem, er ikke helt som

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere