Almindeligvis forsøger jeg med nyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindeligvis forsøger jeg med nyt"

Transkript

1 0 1

2 Indhold Nyt fra bestyrelsen 3 Furesømesterskabet 26 Kalender 6 Himmelbjergsdramaet års jubilæumstale 7 Beretning fra Venturen 29 Skovgaard-Mortensen 11 Wayfarer-ord til Gerda 32 3 gange W-Jubilæum 12 Nye medlemmer 32 Generalforsamlingsreferat 15 SWS DVD oversigt 33 Sommerstævne i Roskilde 12 Redaktionelt 33 DM i Hellerup 22 SWS udvalg 34 Stævne i Herslev 14 SWS kontaktpersoner 35 Wayfarertrading 25 Bestyrelse 35 W-nyt udgives af Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning, der er klasseklub for Wayfarersejlere i Skandinavien. Redaktør: Jørgen F. Hansen, Ordrupvej 23, Charlottenlund Layout: Jørgen F. Hansen Materiale til bladet sendes til eller pr. post til redaktøren på ovenstående adresse. Jubel-år for Wayfarer-jollen. Almindeligvis forsøger jeg med nyt fra bestyrelsen, at skue fremad, men denne gang, vil jeg alligevel bruge en væsentlig del af pladsen på, hvad der er hændt siden sidst. Wayfarerens 50 års jubilæum, blev fejret på Danmarks Museum for Lystsejlads, hvor museet velvilligt åbnede sine døre og faciliteter for, at vi på behørig vis, kunne festliggøre denne mærkerunding for Wayfarerjollen. Poul Leates åbnede festlighederne med at spille Start på jagten på jagt-horn, dog uden at ænderne i dammen tog særligt notits heraf. Lars Vibskov overraskede med at servere Etikette øl! Ja det er øl fra Nyt fra bestyrelsen Af Poul Ammentorp Albani dekoreret med en smukt designet etiket, hvoraf det fremgår, at vi i år kan fejre hele 3 jubilæer. Et rigtig godt og fantasifuldt initiativ, som Lars skal have mange tak for. Herefter fulgte lidt Jazz ved Wayfarer Stompers, og der blev sunget Wayfarer sange, som Charlotte havde kopieret, selv om vi snart kan dem udenad. Jubilæumstalen (ved formanden) var et til lejligheden sammensat historisk tilbageblik, som du kan læse andetsteds i dette W-nyt. Herefter blev Wayfarer-fanfaren sunget, og museet var nu åbent med fri entre for Wayfarerfolket. Herligt var det at gense W950, som er restaureret af Lars Vibskov inden den blev sat på museum for mere end 5 år siden. Den Tryk: Vester Kopi A/S, Odense Oplag: 450 eksemplarer. Deadline for næste W-Nyt 1.februar 2009 PR pakke: Sekertæren sender gerne en PR-pakke til interesserede, indeholdende et par numre af W-nyt. Sekretærens mail: Medlemskab af SWS opnås ved at indbetale kontingent for 2009 kr. 225,- på SWS girokonto Forsidefoto : Ven 2008 Thomas letter tidligt Foto: Søren Svarre Formanden på vej medstrøms til Valdemar Slot i frisk vind Foto:Søren Svarre 2 3

3 har været, og den er rigtig god reklame for Wayfarerjollen, idet der løbende efterspørges nye PR. foldere, som vi for nylig har genoptrykt i 1000 eksemplarer, ikke mindst på grund af det aftræk, der er på museet. Tak til Lars Vibskov og Charlotte Redin for dette arrangement, og tak til alle som var med til at festliggøre W-50 året på Valdemar Slot. 30 års jubilæum, for Rantzausminde samt også jubilæums-festmiddag for 50 året, blev aftenens højdepunkt, ja jeg vil endog påstå, at den blev dette års Rantzausminde højdepunkt! Jesper Nothlev havde entreret med et teltudlejningsfirma, men da vi kom tættere på begivenheden stod det klart, at vi ikke kunne nøjes med et 120 personers telt. På grund af herlig stor tilslutning måtte Jesper ændre bestillingen til et 150 personers telt med ekstra borde og stole. Foreningen var vært ved en middag bestående af flotte marmorerede farmerbøffer med tilbehør af flødekartofler og mixed salat. Derudover havde Henrik Nothlev, som også har en baggrund som kok åbenbart tænkt, at disse Wayfarersejlere er sultne mennesker. Vi må hellere sikre at ingen går sultne fra bordet, så der er lige et par pølser med flute, til at stille den værste sult med efter bøffen. Disse pølser var næsten et måltid i sig selv! For at sikre rigeligt med koldt øl til fornuftige priser, var der I den ene ende af teltet linet et fadølsanlæg op, som blev flittigt frekventeret. I livet går sorg og glæde hånd i hånd. Lars Vibskov havde kort forinden som repræsentant for SWS været til vores campingvært Gerdas begravelse. Gerdas datter Birgitte, som har overtaget campingpladsen, besøgte os i teltet og Lars tog initiativet til, at vi på smuk vis mindedes Gerda med et minuts stilhed. Læs i øvrigt mindeord til Gerda ved Jens Konge, som også bringes i dette nummer af W-nyt. Aftenen blev festliggjort ved sange ved det store fælles kor ledsaget af musik fra et unplugged Wayfarer Stompers, som havde fået forstærkning med trombone, klarinet, fløjte og en ekstra guitar fra Samsø. Arne Stahlfest holdt en jubilæumstale om Rantzausminde gennem 40 år. Arne har en forunderlig evne til at huske alle de overrumplende, bizarre, socialrealistiske, skæve og sjove typer/eksistenser og episoder, som han er vidende til. Han kan omsætte det til ord, som han også formår at fremføre på finurlig vis. Det blev til en tale med megen humor, bid og lune, så tårerne trillede. Lars Vibskov havde flere overraskelser til os, idet han havde snedkereret forskærer-brædder, hvori der var graveret W og jubilæumsår. Disse blev uddelt til Inge & Jens Konge for at have startet Rantzausminde Wayfarer træf, og været ildsjælene bag i de første 10 år, samt til vores æresmedlem K. H. Jensen, som startede SWS, og siden ihærdigt har arbejdet for foreningen, ja nu i 40 år. Efter middagen måtte vi ud og røre os til de traditionelle ringdanse: Smedes 2. Fynbo og Jugo. Herefter forsatte det med hygge i teltet, hvor de unge sanglærker fra Esbjerg ledsaget af Bo fra Roskilde sang: I Danmark er jeg født. Det var så dejligt og smukt, og al snak forstummede. Der var en ro og højtidsstemning i teltet, som blev afløst af et bragende bifald, da sangen var omme. Jeg tror ikke, jeg var ene om også at gnide øjnene for tårer, for dette var virkeligt et stort og lykkefuldt øjeblik. Aftenen forsatte med højt humør og stemning hjulpet godt på vej af velskænket fadøl, og det blev små timer, før de sidste forlod teltet til fordel for soveposen. Tak til festudvalget: Jesper Nothlev, Charlotte Redin og John Goltermann, for jeres flotte indsats med dette BRAG af en fest! Tak til Lars Vibskov, for den højtidelige indsats samt for den festlige indsats med de flot snedkererede skærebrædder. Tak til Henrik Nothlev for at sikre, at vi ikke skulle gå sulte fra bordet. Tak til alle som har bidraget til en festaften, som vi alle kan se tilbage på og glædes over. SWS 40 års jubilæum, blev fejret i første week-end i august på Ven. Du kan se Søren Svarres flotte billedeberetning på Der skal lyde en stor tak til Bo Christensen, som sammen med Anja, velvilligt havde påtaget sig at stå for dette jubilæumsarrangement. Ny kapsejlads sekretær. Ved kapsejladsen i Herslev Strands Sejlklub, fik vi pga. manglende vind rigtig god tid, til at se på joller og til at snakke sammen. I forbindelse med denne snak blev kapsejlerne enige om, at vi har behov for ny kapsejladssekretær, idet Jørgen Overgaard har været meget ophængt med andre sager igennem denne sejlsæson. Jeg har kommunikeret med Jørgen Overgaard, som er glad og tilfreds med, at der er nye friske kræfter, som har meldt sig til denne vigtige opgave. Der skal lyde en stor tak til Jørgen Overgaard, for at træde til og med stor ildhu hjælpe med at få VM i 2007 på skinner. Vi glæder os alle til, at du snart får tid til kapsejladsbanerne igen med din nyanskaffede Wayfarer +S. Tak skal også lyde til Søren Svarre, for at stille op som kapsejlads sekretær i bestyrelsen, hvor en af dine vigtige opgaver er, at få planlagt og koordineret den kommende sæsons kapsejladser. Fra Ven 2008 Foto: Søren Svarre 4 5

4 Fra Danmarks Museum for Lystsejlads på Valdemar Slot W 950 smukt restaureret af Lars Vibskov Foto: Søren Svarre Kalender Dato Sted Aktivitet Kontakt Telefonr. 26/12-08 Julesejlads Hellerup Kapsejlads 5-12/7-09 Rantzausmindetræf Svendborg Tursejlads Jens Konge R Check kalenderen på for flere og opdaterede oplysninger samt for nye arrangementer 12 En ganske fyrig dame fylder 50. Lidt af historien om Wayfarerjollen fortalt af Poul Ammentorp ved 50 året for Wayfarerjollen på Danmarks Museum for Lystsejlads Valdemar Slot 8. juli Ibegyndelsen var Ian Proctor, og han havde skabertrang. Han ville skabe en 16 fods jolle med følgende kvaliteter: En rummelig turjolle, med plads så to kan overnatte ombord. En jolle med gode fartegenskaber, så den kan bruges når der er strøm. En jolle som også kan bruges til kapsejlads med storsejl, genua og spiler. En jolle som kan selvbygges i plywood. (Krydsfiner) Wayfarer nummer 1 er 16 fod, men alle andre joller er 15 fod og 10 tommer. Ved at korte jollen af med to tommer (svarende til 5 centimeter), så passede det med at byggesættene kunne fremstilles af standardstørrelsen af plywood plader, for prisen og ingen spild var vigtigt for Ian Proctor. I begyndelsen blev alle joller bygget i plywood, men snart kom der ønsker om en billigere og mere vedligeholdelsesfri jolle i glasfiber armeret polyester, også kaldet glasfiber eller med den engelske forkortelse GRP. Den nye jolle blev kaldt MKI, som i konstruktion minder meget om jollerne bygget i træ (plywood). MKI blev i efterfulgt af MKII, som primært havde det mål at få reduceret antallet af enkeltdele så produktionsprisen kunne bringes længere ned. På dette tidspunkt er der produceret mere end 4000 joller. Fra 1958 til 1974 i alt 16 år hvilket giver 250 joller om året. I år 2000 er der produceret over joller, så vi kan roligt kalde Ians idé til Wayfarerjollen for en kæmpe succes. I Skandinavien var det populært at sejle Piratjolle. En Piratjolle har nogle af de samme kvaliteter som Wayfarerjollen, men har man sejlet Piratjolle sammen med familien og ser en Wayfarer, så er man bare solgt. I Wayfarerjollen finder man: Et rummeligt cockpit En bom, hvor gasten kan komme under uden at være slangemenneske. Masser af stuveplads Er man til familie- og tursejlads, så var det naturligt at skifte Piratjollen ud med en Wayfarer. Her på Danmarks Museum for Lystsejlads er der gode muligheder for at sammenligne, for der findes lige inden for døren smukke eksemplarer af begge jolle, som næsten står side om side. Så kan I ved selv vurdere hvad I ville vælge. (Åh- nej, I har jo allerede valgt!) Jeg har kendskab til adskillige Piratjollesejlere som har valgt Wayfarerjollen, og en af dem er K. H. Jensen også kaldet KEN. Han fattede interesse for Wayfarerjollen, læste alt hvad han kunne få fat i som handlede om jollen. KEN tog til England for at se den, og købte straks W1348 som sandsynligvis er den første Wayfarerjolle i Skandinavien. Samtidig med købet lavede han en 6 7

5 Poul på talerstolen Foto: Søren Svarre aftale med Ian Proctor om at blive importør til Skandinavien. Ken tog initiativ til, at der i bedste Skandinaviske ånd blev startet en klasseorganisation. Ken arbejdede som pilot hos SAS, så hvad var mere naturligt end at kalde foreningen SWS. Det er nu 40 år siden at SWS blev startet på Ven i Øresund, midt mellem Sverige og Danmark og med gæster sejlende hertil i Wayfarer fra England. Det var Margaret og Frank Dye, som ved deres utrolige sommerkrydstogter i Wayfarer W48 med navnet Wanderer, har vist hvor sødygtig og fremragende en turjolle Wayfarerjollen er. Se det er 40 år siden, og et jubilæum som vil blive fejret på Ven i den første weekend af august, så vi gemmer ordene om SWS til vi ses på Ven. Kapsejlads og verdensmesterskaber: Der afholdes verdensmesterskab for Wayfarerjoller hvert 3. år. Det går på skift mellem Storbritannien, Nordamerika og Skandinavien. I mange år har der været solid engelsk dominans, men i 1998 i Egå var Danmark tæt på at løbe med guldet! Det blev til en flot andenplads. I 2007 lykkedes det. Det var i Hellerup sejlklub, hvor vi sejlede i svag vind det meste af ugen, og hvor Peter Bøje med letvægtsgasten sønnen Marcus tog guldet. Quentin Strauss med gasten Rachel Rhodes fra England kom på 2. pladsen hårdt presset af Kim Søderlund og Jesper Friis som tog 3. pladsen. En virkelig flot præstation, som hermed har brudt englændernes dominans igennem mange år, men I kan være sikre på, at de nok skal komme igen! Tilslutning til kapsejlads går som meget andet op og ned. Hver gang vi er nede, er der nogen, der siger, at det er ved at være slut med Wayfarerjollen som en kapsejladsklasse. Det tror jeg ikke på. Der sejles mere kapsejlads end de fleste aner. Meget foregår på lokalt plan ude i klubberne, og når man gennem aftenkapsejladser synes man gerne vil prøve kræfter med joller fra andre fleets, så begynder man at dukke op ved de af SWS planlagte kapsejladser. Det kræver, at man er mobil dvs. man har anskaffet trailer og træktøj til bilen, men er det først anskaffet, så ligger verdenen åben for mangfoldige sejloplevelser. Vindø 40 byttes for Wayfarer! Dette er overskriften for en sandfærdig beretning om en kølbådsejer i Københavnsområdet, som holder meget af at tilbringe sin sommerferie i den Stockholmske skærgård. Transportsejlads til den Stockholmske skærgård tager ca. en uge og transport sejlads hjem igen bliver ca. en uge. Resultatet er en uge til at feriere i skærgården. Med Wayfarerjollen kan man traile til Stockholm på ca. 12 timer, hvilket giver tre uger minus to dage i skærgården. Vindøen blev skiftet ud med en Wayfarer, som blev specielt indrettet, med en lamelsengebund som kunne rulles ud oven på sidebænkene, og med polyethermadrasser, som var skåret til, kunne hele cockpittet fungere som en kæmpe dobbeltseng om natten og med halvdelen af hynderne flyttet og sengebunden rullet halvt sammen, blev det til en magelig sofa om dagen. Det hele kunne stuves under fordækket på en Wayfarer MKII. Med et højt og bredt bomtelt er komforten ikke langt fra en Vindø 40. Internationalt Wayfaring : Kapsejlads med VM hvert 3. år har været med til at knytte Wayfarer bånd mellem Wayfarersejlere i de lande hvor den er udbredt. VM har inspireret til internationale Rallies for Wayfarer, hvor Wayfarersejlere mødes og sejler tur i en uge. Der har siden 1995 været afholdt internationalt Wayfarer Rally hvert år, og følgende lande har været værter: Canada, Holland, Irland, Danmark, England, Norge, Nordirland, Sverige og i år er det i Maine i USA. Der arrangeres lånebåde eller gastepladser til sejlere, som rejser over Dammen. Kapsejlads og tursejlads er med til at binde Wayfarer sejlere sammen internationalt og det styrker sammenholdet omkring jollen. Fremtiden: Hvordan ser fremtiden ud for Wayfarerjollen? Det kunne jeg godt tænke mig at vide, for jeg planlægger at være en del af den. Problemet med at finde en ny producent af Wayfarerjoller er løst, og dette med en producent, som også har muskler (penge) til at markedsføre jollen. Hartley Laminates er i dag producent og 8 9

6 copyright-holder. Det sidste har givet en del problemer med kapsejladsudgaven af den nye jolle og vores klasseregler, men det er forhåbentligt faldet på plads til alles tilfredshed. Det vil I høre mere om ved vores generalforsamling på torsdag. Nu skal vi fejre, at jollen er sikret en fremtid. 50 år med Wayfarerjollen er godt, men 100 år vil være endnu bedre, så det satser vi på! SWS kan i år fejre 40 års jubilæum. Det bliver fejret i august og naturligvis på Ven. I aften vil vi fejre 30 års jubilæum for Rantzausminde Wayfarer træf, hvor vi markerer dette i aften med en grillmiddag og fest i et stort fællestelt med plads til 150 sejlere. Her ved Danmarks Museum for Lystsejlads på Valdemar Slot vil vi nu fejre Wayfarerjollens 50 års jubilæum. Når man ser tilbage, på den tid der er gået, så er det en dejlig historie, der kan fortælles om ALLE TIDERS BÅD, som har givet os mange dejlige oplevelser og Wayfarer venner for livet. Inden vi til slut råber hurra for Wayfarerjollen, vil jeg på SWS vegne sige tak til Danmarks Museum for Lystsejlads for husly og for at museet på så festlig vis er med til at markere jubilæumsåret for Wayfarerjollen. Lad os råbe hurra for Wayfarerjollen! - 3 lange og 3 korte. Steen og Stephan i den nye Wayfarer MK4 Foto: Poul Ammentorp 10 11

7 W-Jubilæum Hele 3 sådanne i SWS-regi Ken H. Jensen W 1348 På Valdemar Slot + RM blev 50 og 30 års jub. fejret. Det startet med Praktisk Sejlads Week-end med biofysisk-computer-indsats, altså pen og papir, ved Bo W2042 "Fru Larsen", professionelt, lærerigt og vel tilrettelagt. Der var stor opslutning hertil og en del vigtige forhold blev bragt på bane, bl.a. om lynnedslag ved W-nyt Redaktøren, som nævnte vigtighe-den af at lægge sig ned på flad mark i åbent terræn, samt lille risiko på åbent vand p.g.a. den fordelte, jævne lyn-tiltrækning af vandet. For mange år siden blev en mand dræbt 100m fra os af et lyn, fordi han stod oppe på en nøgen skærgårdsø, og nu i august trøstede jeg mig med redaktørens ord, da lynene - føltes det - hvislede i mastehøjde i en kanonade af torden i en "elv på høykant"! Helt umuligt at se op og regnen fyldte hurtigt W1348 til bundbrædderne, så det var et krav at sejle med bare klods-rebet storsejl(et nydeligt rullereb på under 2 min.!) for at selvlænse vand ud. Sigten var ca. 20 meter på foran-for-tværs så bailerne sugede godt, men overraskende og ganske så pludseligt viste nu regnens nedslagsvinkel ret ved båden at vi - med næsten bidevindhalet storskøde - *dampet* af sted i nærmest platlæns efter et 'druknet' vindskift! På Valdemar Slot ved Danmarks Museum for Lystsejlads åbnede Poul Leates fejringen med jagthornets betagende toner, der virkelig gør sig i borggården. Overraskende for mig blev vildænderne liggende i dammen, hvor de første gang(ved indsættelsen af W950) forskrækket fløj op "rap-rap jagten begynder!" da Pouls musikalske luft gik gennem jagthornet. SWS-formand talte mindeord, W- stompers spillede og så blev 210 Jub.pilsnere sat frem tilligemed 'softdrinks'. Mange ved at W950-kustode og renovatør af W950 Lars Vibskov-Kristensen, en arbejdsom og nogen gange svedig mand, går i bad, men at han havde gjort det med 210 pilsnere som selskab var overraskende! Og kom ædru op af karet! Dette for at få original-etiketten af og plads til den flotte jubilæums-etikette , produceret v/anne Vibskov. Og øllet smagte under museumsbesøget, hvor W950"MAIT-KEN"(som vi hentede til Kastrup fra svensk ven i Göteborg) selvsagt var min hovedinteresse. Senere på RM blev det opklaret ved Thomas Raun-P. og Jørgen F. Hansen via en ca. 38 år gammel medlemsliste, som jeg totalt har glemt, at W950 ikke er den første Wayfarer til Skandinavien/SE, da et lavere W-nummer på den tid fandtes i Skåne. Gallamiddagen på Rantzausminde med *head+web.master* Jesper Nothlev og Co.(en særdeles beundringsværdig indsats af en imponerende festkomite) havde 160 W-middags-gæster! "Jammen er det muligt!" - der var et stort telt med god mad og ædle dråber som tilligemed musik, morskab, sang og latter gav en uforglemmelig aften. Lars V-K. var atter på banen med to flotte udskårne mindetavler i træ , en til Jens Konge(30 for RM) og til mig(40 start SWS), og så var der sketcher, mere musik og sang ved husdigter Joel, og så kom Arne Stahlfest med sit utroligt morsomme kåseri, 'naturen tro' med lidt godsindet snert, men en vældig masse latter så tårerne trillede! Pludseligt noget senere næsten som et kulturchok bliver der en særligt betagende oplevelse, da tre unge mennesker, to kvinder og en mand, står der og synger flerstemmigt en smuk gammel dansk sang med klare, melodisk rene og fine stemmer! Ikke så mærkeligt at teltet atter blafrede af ovations-trykket! Du milde hvad det går an at opleve af fryd og glæde på RM, selv om den naturlige æresgæst Gerda var gået bort kort tid før. "That's LIFE!" som nogen ville have sagt eller sunget. Cirkulerende på teltpladsen, og fremlagt i *PARTY-teltet*, havde John Goltermann lavet en spændende scrapbog, som også viste at SWS egentlig startede med en Piratjolle-sejlads fra Kastrup til Flensborg fjord. Den tur blev præmieret af KDY, som viste Frank Dye's "Summercruise"(ref. Wayfarer- Ken fik ordet... (en del ord vanen tro...), så vi kunne få den fulde historie om Hventræffets historie. Som første gangs Hven-W-sejler var det godt lige at få historien fra en pålidelig kilde, der selv var med fra starten. Foto: Søren Svarre 12 13

8 joller.dk/48), og 'sendte' Mait og mig til UK, hvorfra så W1348 blev bestilt/ leveret i 1966, og SWS dannet på VEN i Fyrre år senere fejrer vi dette på Ven på stranden ved Norreborg. Arrangeret af Bo som med "Fru Larsen" foruden Anja medbragte Gråsten-sejler Ulrik samt resten af Lars's bade-karspilsnere og herlig snacks. "Og så kom solen frem!" som Gnags'erne synger. Det var et herligt vejr med Kronborg i silhouette bag W-jollerne. Den vejrudsigt som nok havde skræmt nogen blev der heldigvis ikke noget af på Ven. Atter god mad og drikke i herlig aftenstemning, musik ved formanden og sang v/formand og Co. Fint *stamme*-bål, d.v.s. udhulede birkestammer som brænder indefra på en vidunderlig mild og skøn aften, hvor nogen konstaterede, at man jo ikke kan være 100% sikker på, at meteorologerne tager fejl! Ven blev valgt i 1968 for at give relation til SWS som blev til da eftersom mange af de første medlemmer til stede var fra SAS(DK, NO og SE). Med tak til alle som gjorde disse tre fejringer til specielle oplevelser og til et markant W-år ikke bare for mig. Ken, W1348"Maitken". Referat fra generalforsamling i SWS, Afholdt i Rantzausminde Torsdag Valg af dirigent. Elof Andersen Farum blev valgt til dirigent. Elof kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til lovene. 2. Bestyrelsens beretning. SWS Beretning ved Poul Ammentorp: Sidste års Rantzausminde Wayfarer træf var en kold fornøjelse. Alligevel var det pænt besøgt, men vi oplevede igen at være meget få tilbage lørdag og specielt søndag hvor vi strøg standere som afslutning på skippermødet om morgenen. VM for Wayfarer: Sæsonens højdepunkt var VM for Wayfarer hvor Hellerup Sejlklub igen var vært. Tilslutningen levede ikke helt op til hvad vi har oplevet ved tidligere VM, idet der kun var 42 deltagende joller, med repræsentanter fra Canada, England, Holland Sverige og Danmark. Stævnet blev professionelt afviklet i løbet af ugen, med otte gode sejladser på blandede baner. Vinden var i det meget lette hjørne hele ugen, og efter de otte sejladser kunne vi for første gang fejre at en dansk besætning blev verdensmestre. Det var Peter Bøje med sønnen Marcus som vistnok var den yngste deltager, med en vægt som passede fint til vejret. Vægt gør det nu ikke alene, der var kamp til stregen og englænderne med Quentin Strauss og Rachel Rhodes måtte se sig henvist til andenpladsen. På 3. pladsen kom også en dansk besætning med Kim Søderlund og Jesper Friis. Vi har også danske joller på 8, 9 og 10. pladsen. Det er en usædvanlig flot præstation med 5 danske joller i top 10! Tak til Hellerup Sejlklub for et rigtigt godt VM. Tak til sponsorer, og tak til alle målere og hjælpere fra SWS som var med til at sikre at vores gæste kunne rejse hjem Der var nogen som snorkede... men det gav mig så mulighed for at se solen stå tidligt op. Vi fik lidt regn denne morgen efter at solen lige havde sagt: "god morgen". Foto: Søren Svarre 14 15

9 med minderne om endnu et godt VM for Wayfarer i Danmark. Internationalt Wayfarer Rally: I ugen efter VM blev der afholdt Internationalt Wayfarer Rally ved Kragenæs på Lolland. Det var et særdeles vel tilrettelagt rally hvor omkring 20 joller var repræsenteret. Deltagerne fik hver især en velkomstpakke fuld af overraskelser. Der var T-shirts med flot designet rally logo trykt foran, og som rygmærke var der et søkort med logo. (Så kunne man navigere efter dette hvis søkortet blæste overbord.) Der var i øvrigt også et søkort over sejladsområdet som var lamineret så det kunne klare sprøjt fra havet. Den største overraskelse var en øloplukker med samme formgivning som træhåndtaget, som findes på veludstyrede Wayfarer-joller. Oplukkeren var snedkereret af Lars Vibskov, og en del af mahognitræet skulle efter sigende stamme fra restaureringen af W 950, som nu er på Danmarks Museum for Lystsejlads, så det er et sandt Wayfarerklenodie. Det blev til mange gode sejladser rundt til øerne, og med molebajer og rå-hygge når vi kom hjem sidst på eftermiddagen. Festmiddag blev afholdt i Kragenæs Sejlklubs lokaler som de velvilligt havde stillet til rådighed for os hele ugen. Takt til Kragenæs Sejlklub for husly og tak til Lars Vibskov for oplukkere. Tak til arrangementsudvalget Karen og Elof Andersen, Vibse og Arne Stahlfest samt Anja og Bo Christensen for et SUPER godt Internationalt Wayfarer Rally. DM 2007 for Wayfarer: DM for Wayfarer blev afholdt i forbindelse med Sydfjordstævnet, som er en MEGA begivenhed det arrangeres af Herslev Strands Sejlklub. 18 joller deltog. Det var let vejr om lørdagen. Til gengæld kulede det bravt med frisk vind om søndagen, hvor flere måtte en tur i baljen. Det er imponerende at Herslev Strands Sejlklub kan få så meget op at stå på én gang. Det blev et rigtigt godt DM, og ikke overraskende blev Anders Friis med debutantgasten Jesper Strands danmarksmestre. Kim Søderlund og Jesper Friis tog sølvet og Søren Jensen og Michael Hansen fik Bronze medaljerne. Tak til Herslev Strands Sejlklub for et godt DM. Andre aktiviteter: Der foregår megen aktivitet i Wayfarer joller på lokalt klub plan. Der skrives måske ikke så meget om det, men det er jo ikke ensbetydende med at der ikke er gang i den. Vinteraktiviteter foregår også på lokalt plan, hvor vores Forum på fungerer som et fin og effektivt kommunikationsmiddel. Wayfarer MK4: Der er i løbet af foråret kommet en afklaring omkring den nye Wayfarer jolle fra Hartley Laminates. Vores chefmåler Jesper Friis har været i England for at se tegninger af Wayfarer-jollen og blive direkte orienteret om variationerne på de forskellige Marks. (Jesper vil orientere herom efter beretningen.) Som tidligere berettet var der 3 af den nye jolle, som pga. afvigelser fra klassereglerne og dermed manglende målebreve ikke deltog i VM Dette var med til at situationen var gået helt i hårdknude. Med Roger Proctors hjælp lykkedes det dog at overtale Hartley Laminates til at ændre støbeformen således at bundens profil ved agterspejlet er indenfor de mål som man måler på træ-wayfarerjollerne. Tak skal lyde til Roger Proctor for de mange timer og rejser han har brugt på, at sikre at Wayfarer-arven efter hans far Ian Procter, har en fremtid. Til slut opfordres alle til at sende beretninger fra Wayfarer aktiviteter eller samlinger det være sig tur eller kapsejlads og meget gerne med billeder til vores redaktør Jørgen F. Hansen, så han kan fortsætte med at lave alle tiders W-nyt som i øvrigt stadig er vores vigtigste bindeled. Vi har også fået en flot, moderne og velfungerende hjemmeside hvor vores webmaster Jesper Nothlev har fået Wayfarer Forum integreret så det hele hænger sammen på en fin og overskuelig måde. Alle opfordres til at bruge Wayfarer Forum, hvor forslag og ideer kan bringes frem som kan være med til at gøre vores forening endnu bedre, med masser af aktiviteter omkring Wayfarerjollen. Tak til alle som i løbet af året har gjort en indsats for SWS og Wayfarerjollen. En speciel takt skal lyde til festudvalget for en KANON jubilæumsfest her ved 50. året for Wayfarerjollen. 3. Regnskab, Fie Goltermann gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Generalforsamlingen blev herefter suspenderet i 5 minutter, mens der blev øl og vand. uddelt 16 17

10 4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 5. WIC. I forbindelse med debatten om den ny Mk 4 fortalte vores chefmåler Jesper Friis om sit besøg i England og sit møde med bla. Roger Procter, som har gjort et stort stykke arbejde med at mægle mellem Hartley Laminates og WIC. Roger Proctor redegjorde bla. for valget af ny producent og det var klart at Wayfarer jollens fremtid lå ham meget på sinde. Jesper mødtes også med Mike Macnamara og så hvor stor forskel der er på Mikes træjolle og en +S glasfiberjolle, der begge måler ind. Jesper Notlev opfordrede til at ændre klassereglerne, så Mk 4 kan måle ind. Jesper Friis fortalte at den engelske chefmåler John Mellor arbejder med at ændringer i Klassereglerne, så Mk 4 måler ind. Torben Haslund spurgte om Mk 4 måler ind i dag. Svaret er nej. 6. Budget for 2009 Fie fremlagde forslag til budget for 2009 og bestyrelsen foreslog uændret kontingent. generalforsamlingen vedtog budget og kontingent. I forbindelse med budgettet spurgte Carsten Jensen om hvem der planlægger det internationale Rally. Poul svarer: WIC arbejder med planlægning af int. Rally. I lyset af Gerdas død drøftes RM træffets fremtid, Poul mener helt sikkert at træffet kan fortsætte. Jesper Friis mener at vi handler for lidt i Rottehullet, og opfordrer os alle til at handle noget mere hos Birgitte. Jesper Notlev: Vi har med vores fadølsanlæg taget ølhandlen fra Birgitte. Vi bør give hende proppenge. Joel synes at der er for mange biler på pladsen. De optager gode pladser. Ernst Henriksen: Vi skal ikke have for megen planlægning, det er ikke i træffets ånd. Til slut drøftedes om vi fremover skal have et telt som i år. Der var enighed om, at det var en god ide, og at teltet ville styrke det sociale liv på pladsen. Det økonomiske aspekt blev også drøftet, brugerbetaling blev foreslået af flere og generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til, at arbejde med at finde en passende løsning. Tilslut takkede Elof for god ro og orden og gav ordet til Poul der afsluttede generalforsamlingen. Referent: John Goltermann 7. Valg til bestyrelse. Kjell Gjære fra Norge er trådt ud. I hans sted er indtrådt Heinz Dieter Lütchenkirchen. Jens Dolmer ønskede at træde ud og i stedet valgtes Søren Svarer. Den øvrige bestyrelse blev genvalgt. 8. Valg af revisor. Arne Stahlfest blev genvalgt. 9. Eventuelt. Joel Bøgh foreslår indkøb af paraplyer, desuden savner han jyder til kapsejladserne. Lars Vibskov glæder sig over mange nye sejlere. Lars vil fratræde som kontaktperson på Fyn og søger en afløser. Lars vil gerne fremover løse konsulentopgaver for SWS. Efter et par uheldige episoder med løse hunde på teltpladsen, fastslår Poul med opbakning fra generalforsamlingen, at hunde fremover er velkomne på RM, men at de skal holdes i snor. Jubilæums festmiddagen på Rantzausminde Foto: Søren Svarre 18 19

11 Midsommerstævne i Roskilde Af Jesper Strands Resultater Roskilde juni Der var dømt let til ingen vind og lidt regn lørdag d. 28/6 hvor årets Wayfarerstævne i Roskilde blev skudt i gang. Stævnet var som vanligt planlagt med op-ned sejladser om lørdagen og 2 distancesejladser om søndagen. Som det også er ved at være tradition, blev stævnet afviklet sammen med Trapezerne, som var halvt så mange som vores 10 både. Op-ned banerne var de normale med topmærke med afvisermærke og bundmærket som gate med frivillig vej rundt. Banedommeren havde godt styr på banelægning så både startlinien og afstand til afvisermærke etc. var lige i øjet. Lørdag fik vi to gode sejladser i let vind, samt en noget chancebetonet 3. sejlads hvor vinden forsvandt til sidst. Efter 3. sejlads ventede vi på vind en times tid, inden dommeren skød dagens sejladser af på grund af for lidt (ingen) vind. Efter de flinke officials havde trukket os i land, blev vi budt moleøl af Roskilde Sejllkub. Øl som blev nydt udendørs lige indtil en god byge guidede os indendørs. Senere lørdag diskede Kirsten op med grill-middag til de der havde bestilt og aftenen blev virkelig hyggelig med god mad, rødvin og Wayfarer-sange ad libitum. Søndag var der både kommet mere vind og mere sol, så sejlvejret var perfekt til de to distancesejladser. Som traditionen byder gik første sejlads ud til Kattinge Vig med en tur nord om Kongedømmet Elleore med den lille ø om bagbord. Herlig tur med god vind og et skarpt kryds ind gennem den smalle rende ind mod Kattinge Vig. Vel i mål sejlede vi over i læ og spiste vores mad ved en bålplads i Boserupskoven. Det var en hyggeligt og afslappet frokost, hvor vi hyggede os og talte klogt. Mange interessante emner kom på banen, blandt andet porsesnaps, hvordan-får-vi-flere-ud-at-sejle-wayfarer-kapsejlads samt hvorvidt sømærkerne i sejladsbestemmelserne skal respekteres eller ej. På turen hjem, og den sidste sejlads, var vinden frisket op og drejet så det var kun lige vi kunne holde en spiler syd om Ringøen, som vi skulle have til bagbord. Her var det ikke sømærker, men hårde og kontante facts i form af fast grund, der skulle respekteres. For os der lå bag i felter var der en spændende spilerdyst ud igennem løbet fra Kattinge Vig mod Veddelev. Efter bøjen ved Veddelev var det stort set halv-vind / foran for tværs hele vejen til mållinien ved havnen. En super sjov planetur, som man ikke oplever hver dag! Præmier til bemærkelsesværdige præstationer Roskilde Sejlklubs glas samt to flasker rødvin gik til 1. pladsen: Kim Søderlund / Jesper Friis efter en flot og overbevisende indsats. Bedste mix-besætning: Det blev Thomas Raun / Anne Jensen (Sidste års vindere og skarpt forfulgt af Per Christoffersen / Helle Hvorslev), som vandt de to flasker rødvin. Sejlnr Rorsmand Sejlklub Gast Sejlklub Plac. Jesper Acton 9355 Kim Søderlund Farum Friis Farum Poul Ammentorp Farum Claus Eriksen Farum Steen Schubert Farum Keld Forchhammer Farum Tom T. Clausen Herslev T.Clausen Herslev Jesper Strands Roskilde Trier,Jonathan Løwert Roskilde Thomas Raun- Petersen SKS Anne Jensen Oure Per Christoffersen Farum Helle Hvorslev Farum Stephan Nandrup- Buus Furesøen Steen Nammertoft Farum DNC DNC Søren Svarre Roskilde Lauge Philipsen Roskilde Klaus Hansen Roskilde Claus Dahl Roskilde Bedste debutanter: Claus Dahl / Klaus Hansen vandt også 2 flasker rødvin. Mindst ligeså fortjent, da de var med for første gang, i en båd de har sat op til lir' kort forinden stævnet. Derudover blev de hårdtarbejdende arrangører fra Roskilde Sejlklub, Baneleder Poul Astrup og Stævneleder Kirsten Pedersen hædret med to flasker rødvin hver for det fremragende arrangement de havde stillet på benene. Alt i alt et hyggeligt og vellykket stævne, som vi håber at gentage næste år, med endnu flere både. Bemærkelsesværdigt i øvrigt, at Roskilde-folkene er ved at hale ind på Farumsejlerne - i kvantitet! (Nu går vi i skarp træningslejr, så vi også kan udfordre på placeringerne). På vej til mærkerunding 20 21

12 DM 2008 i Hellerup august De grønne slagtere - nu med klokke? - en rapport fra dette års DM, som alligevel ikke blev et DM af Keld Forchhammer W10249 På wayfarer.dk kan man læse, at Søren og Annette fra Farum blev danmarksmestre, at de grønne slagtere Steen og Keld fik sølv og at Poul Ammentorp med Klaus Bomholt som gast tog bronze. Men ifølge reglerne er det ikke rigtigt, fordi der skal være mindst 15 startende både i én af sejladserne for at sejladsen kan gælde for et DM. Og da vi kun var 12 tilmeldte, var DM-projektet fra starten dødfødt. Resultatet med 3 medaljer (som nu skal leveres tilbage) til Farum Sejlklub er fint set fra Farum Sejlklubs side, men konkurrencen fra de lokale sejlere var da også til at overskue, idet de ikke stillede med en eneste båd til "DM". Hvor blev de mon af? Det er anden gang i år, vi holder et Wayfarer-stævne i Hellerup, og for anden gang i år glimrer dem med hjemmebanefordel ved deres fravær. Sejladserne, som foregik lørdag og søndag d. 9. og 10. august 2008, var der derimod ikke noget galt med. Og den bane, som Hellerup Sejlklub havde lagt ud, var perfekt, når det nu skulle være en trekantbane. Lørdag var præget af kraftig vind fra vest, og der blev kun gennemført 2 sejladser før videre sejladser blev udsat og senere helt aflyst. Da var vinden oppe omkring 13 m/s og 16 m/s i pustene. Søndagens sejladser foregik også i frisk, men nu mere sydlig; vind, som tiltog over dagen, og især først på dagen var tilsat en del regn. Der blev gennemført 4 sejladser, så vi i alt nåede op på 6 meget friske sejladser. At vinden var frisk kunne også gennem sejladserne ses på antallet af deltagere. Hvor der var 11 startende både ved den første sejlads om lørdagen, var vi kun 6 ved den sidste om søndagen. Men sammen med Piratjollerne, som også afholdt deres DM, fyldte vi alligevel noget på banen. I den grønne båd havde vi visse startproblemer, som betød, at vi efter en 5. plads ved den første sejlads lørdag valgte at smide sejlene og stramme vanterne til hårdt vejr. I anden sejlads kom vi så også ind på en 3. plads. Det var først om søndagen, at det nye trim viste sin styrke kombineret med sejlads på midtbanen. Godt nok havde vi set båden med de mange snore/liner/ trimmuligheder (ja -Garnøglen) hente en førsteplads på den første sejlads om lørdagen ved at vælge fløjsejlads, og godt nok havde vi måttet lægge øre til mange gode råd og nye begreber fra besætningen på samme båd, men med to førstepladser og en andenplads i de tre første sejladser om søndagen var vi ret sikre på, at trim og taktik var rigtig. I den sidste sejlads om søndagen så det også helt fornuftigt ud. Vi lå på en sikker andenplads og valgte derfor - efter en formidabel skæring med spileren op til det sidste slagmærke - at smide spileren inden det sidste ben op til mållinjen. Spileren kom ned, men i bomningen satte bommen sig fast, og så lå vi i vandet. Det blæste som nævnt pænt, og først i 3. forsøg lykkedes det os at få båden på ret køl igen. Og i mellemtiden var de andre sejlet forbi. Så vi nåede først i mål som nr. 6. Straffen for kæntringen fik vi først efter præmieoverrækkelsen, hvor vi fik overdraget "klokken" (En model fra skibet Göta Lejon fra 1746) for den mest spektakulære og uforståelige kæntring i hele stævnet. Men da "Klokken" er en vandrepokal, som vandrer videre ved DM-stævnerne, vil vi mene, at vi ikke har fået den, da der ikke var tale om et DM-arrangement. Vi vil derfor gerne opfordre en Hellerup- Wayfarer-sejler til at hente klokken og lade den gå på omgang mellem de Hellerup-både, som ikke meldte sig til stævnet, og derfor var årsag til, at DM 2008 ikke er et gældende danmarksmesterskab - i vores øjne er det dem, der har kvajet sig mest. Steen og Keld - snart uden klokke W nr. Fører Klub Gast Klub Total Plac Søren Jensen Farum Steen Schubert Farum Annette Hansen Farum Keld Forchhammer Farum Poul Ammentorp Farum Klaus Bomholt Farum Martin Hejlsberg Flemming Nielsen KDY Farum Niels Friedrichsen Vedbæk Henrik Frengler Farum Peter Sigetty Bøje Århus Marcus Bøje Århus DNS DNS 31 6 Steen Nandrup- Bus YF Tom T. Clausen HSS Steen Ammentorp Farum DNF DNS 32 7 Bjarne T Clausen HSS DNS 33 8 Kim Lindhardt Petersen Farum Claus Eriksen Farum Søren Svarre Roskilde Jesper Notlev Århus 9 DNS DNF DNS DNS DNS Per 222 Christoffersen Farum Helle Hvorslev Farum DNF DNS DNS DNS DNS DNS Kim Søderlund Farum Medaljetagerne mens de endnu havde medaljer Resultater fra Hellerup august 2008 Jesper Achton Friis Farum DNS DNS DNS DNS DNS DNS

13 Sydfjordsstævne i Herslev Strands Sejlklub. Af Poul Ammentorp Herslev Strand Sejlklub havde lagt et stort forarbejde i at vi skulle få alle tiders stævne lørdag d. 30. august, men vejrguderne ville det anderledes. Solen skinnede fra en skyfri blå himmel, men det var helt vindstille. Fjorden ud for sejlklubben lignede nærmest et spejl, så sejladskomiteen besluttede at udsætte kapsejladsen. Vi gik på land og hyggede os med snak omkring jollerne, og på et tidspunkt synes Trapetzjollesejlerene at nu skulle der ske noget. De udfordrede Wayfarer sejlerne til duel i rundbold. Vi var lige klar til at gå i gang, så kalde sejladskomiteen Trapetzjollerne på Jesper Nothlev havde fuld af entusiasme trailet den sprit-nye MK4 jolle hele vejen fra Århus til Herslev. Han havde virkeligt glædet sig til at sejle med Søren Jensen som rorsmand. vandet, så vi vandt den rundboldskamp uden de store anstrengelser. Da klokken blev 13:30 og det stadig var vindstille blev sejladserne opgivet. Nu serverede Bjarne Clausen de af SWS sponserede moleøl, og under indtagelsen der overrakt erindringspræmier til alle. Det var sponsorpræmier som Bjarne havde tryllet frem fra Herslev Bryghus: Høst Bryg Mjødurt. Søren Jensen hold et foredrag om denne dejlig mjøds fortræffeligheder,. Det var virkelig en overraskelse som nok skal få flere med til Herslev Strands Sejlklub til næste år hvor de også afholder 40 års jubilæum. Her kommer så lidt billeder fra en stille dag på land: Sommervejr når det er bedst dog uden vind Wayfarer Trading Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15, 2920 Charlottenlund Tel: , Giro: , Bank: Mast, Proctor,grå Mastespor 270 Mastebolt, stål Ø 8mm 240 Svanehals smal/fast 1.040/400 Mastestol Sallingshorn, blå, pr. stk endestykke, justerbart, pr. stk. 185 Vant og stag, 3mm, pr. stk. 320 Vantbeskytter, 190 cm, pr. stk. 30 Windex 290 Vimpel/ fastgørelse145/90 Fald Wirefald m. sjækel til storsejl 360 Faldstrammer til storsejl 220 Storsejlsfald, 5 mm tov 280 Wirefald m. sjækel til forsejl 340 Faldstrammer til forsejl slået tovværk som forfang til wirefald 70 Bom Proctor, grå Lang slæde til montering af bomnedhal 390 Slæde med øje, til montering af blokke m.m. 140 Endestykke til bom Spiler Spiler Tapered stage, Ø 38mm/Ø 42mm 700/810 Endestykke til stage 210 Kile til ophal 65 Fald 120 Skøde i en længde, afstrømpet i enderne,6/4 mm 370 Wireløkke til parkering af stage 240 Storsejl & forsejl Storsejl m. rude, opdriftslomme, 1 sæt rebeøjer Genua med rude Fok Rulle til forsejl (Tromle & topsvirvel) 900 Sejlpinde pr. stk 150 Montering af hurtigreb/opdriftslomme 1.200/900 Tov til hurtigreb 80 Storsejlsskøde, 8 mm, afstrømpet i enden 280 Centerskødningsblok 900 Centerskødningsblok m. kuglelejer træklods til montering 250 Forsejlsskøde m. skinne, frølår og skødevogn Pressenning Heldækkende mki/mk II cockpit Skift af velcro 800 Vognsøm, pr. stk. 10 Luge Ageterluge mk I/mk II 3.320/3.100 Lugepakning mk II, gummi/silicone 150/410 - mk I, gummi/silicone 100/250 Siliconelim, 380 Kontaktlim, 340 gr 190 Rund forluge med gevind og O-ring O-ring 70 Jollevogn Varmgalvaniseret Hjul til jollevogn, pr. stk. 320 Sværd Sværd af plywood, 18/20 mm, 4,5 kg Gummipakning til kølbolt, 2 stk., Ø 8/10 mm 50 Bøsning til kølbolt, Ø 8/10 mm 120 Bremse/stopklods 230/150 Ror Rorblad, 15/18/20mm plywood 950 Rorhoved, aluminium, incl. rorbeslag Rorpind, lakeret træ/aluminium 2.200/845 Rorpindsforlænger, 84/103 cm 385 Diverse Dørk, 9 mm ulakeret, plywood, sæt Bundprop med gevind 45 Overtræk til bådruller 200/350 kg 460/530 Bailer/plastic-bailer til SD 720/800 Hængestrop 220 Håndtag, plywood/mahogni 195/340 Kølbånd, aluminium, pr. meter 160 Alle priser er i DKK incl. 25% moms. Ret til prisændringer forbeholdes. Pakning og forsendelsesomkostninger er ikke indregnet i priserne. Åbningstid efter aftale. Landevejstrailer udlejes, joller transporteres. Se billeder af varer m.m. på Tilbud på storsejl & genua Storsejl + Genua Rabat Tilbud Tilbuddet gælder til d. 31/ , dog kun så længe lager haves

14 Søndag d. 14. september var det Yachtklubben Furesøens tur til at afholde Furesømesterskab. Første start var programsat til kl. 10:00 udfor klubben i Holte så vi var mange som mødte op i Farum sejlklub allerede ved 8 tiden for at rigge til. I dagens sejladser deltog en enkelt udensøs jolle fra Præstø en enkelt jolle fra Birkerød sejlklub dukkede op, ellers var det Farum som var dominerende. Der var i alt 9 Wayfarerjoller til start. I øvrigt var der også en ynglinge start hvor andre hurtige kølbåde kunne deltage, samt Stor Triss start hvor de langsommere kølbåde kunne være med. Resultaterne i de blandede felter blev afgjort efter Furesø-lystal. Det blev til tre sejladser på en op-ned bane udlagt i Store Kalv, og trængslen var stor når alle felter var i gang samtidig. Efter sejladserne spiste vi vores medbragte mad og hyggede os på broen foran Yachtklubbens dejlige klubhus, i mens vi ventede på resultaterne. YF s flotte klubhus Furesømesterkab Af Poul Ammentorp Det var en dejlig september solskinssøndag i 4-6 m/s vind på Furesøen. Mere perfekt kan det ikke blive! Furesømestre 2008 i Wayfarer. W10514 Ove Skovgaard Mortensen og Dennis Nielsen. Præmier er dejlig fyldt chokolade fra Anthon Berg. Resultatliste Sejlads Nr Plc Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa E Wa Dramatik på Himmelbjergstur Af Jesper Nothlev Søndag d. 21. september 2008 havde Claus Kirk fra Ry Sejlklub arrangeret en efterårssejlads på Gudenåen. Vejret viste sig fra sin bedste side, men vinden var især først på dagen meget fraværende. Selvom det var en stille og rolig tur, så foregik den ikke helt uden dramatik, som det vil fremgå senere i denne beretning. Vi var 4 joller tilmeldt turen, som har været annonceret i kalenderen på Wayfarer hjemmesiden. 2 Lokale joller fra Ry sejlklub og 2 joller fra henholdsvis Egå og undertegnede fra Århus. Jeg havde valgt at gøre turen til en familietur, så min kone Dorte og vores 2 drenge Jakob og Jannik var med på turen. Vi ankom tidligt, så vi havde god tid til at få rigget jollen til og være klar til kl Senere ankom også de lokale sejlere, heriblandt Claus som har arrangeret turen. Jørgen Hededal, som til daglig sejler fra Egå, ankom som den sidste, sammen med sin voksne søn Flemming. Jollerne fra Århus og Egå skulle føre nummerplader, for at sejle på søer og Gudenå. Disse plader koster 30 kr. om dagen plus et depositum som man får retur ved aflevering. Claus havde meget venligt sørget for at disse plader var klar til de gæstende joller. Vi fik jollerne i vandet og begyndte en stille og rolig sejlads mod dagens mål, som var middagsmad ved Himmelbjerget. Først gik turen ned gennem Knud Sø, hvor man ved Marie Munde skal under 2 broer for at komme videre i Gudenå systemet. Her skal masten ned og sværdet op. Jeg havde på forhånd taget forstaget af masten, så den kun blev holdt oppe af faldet til genuaen. Dermed er det rimelig nemt at lægge masten ned, når først storsejlet er slækket nok til at bommen kan frigøres og placeres i cockpittet. Vi havde også motor med, som vi brugte til sejladsen under broerne. Vindex et fik lov at ligge i bilen, så vi ikke risikerede at ødelægge det under dagens mastegymnastik. På et tidspunkt så sejler man på selve Gudenåen. Her var der slet ingen vind, så det endte med at de 2 gæstende joller, begge startede motorerne og trak de 2 Ry joller op ad åen til næste sø, hvor vi håbede på at finde lidt vind igen. På Julsø fandt vi lidt vind, så vi kunne slukke for de larmende og osende motorer. Vi kunne dermed sejle det sidste stykke frem til anlægsbroen nedenfor Himmelbjerget. Der var fortøjning forbudt ved selve broen, så jollerne blev trukket på land for enden af broen. Dog ikke vores næsten nye jolle, så jeg valgte at smide et hækanker ud, så jeg kunne have vand under kølen og undgå ridser. Vi havde knap fået pakket vores madpakker ud ved de nærliggende bænke, da der lød 5 høje trut i hornet fra Hjejlen, som nærmede sig anløbsbroen i rask fart. Nu har jeg taget duelighedsbevis, og ved godt hvad 5 trut betyder, så jeg tænkte at min jolle nok alligevel lå i vejen. Jeg skyndte mig hen til jollen og trak ind i den, og kom så i tanker om hækankeret! Jeg løsnede ankertovet og forsøgte febrilsk at trække ankeret til mig, men ankeret sad godt fast og nu var Hjejlen på vej hen over ankertovet. Jeg slap ankertovet i håb om at det ikke kom i karambolage med Hjejlens hjul. Men ak... jeg 26 27

15 kunne se tovet blive trukket med rundt i hjulet lige inden båden lagde til ved anløbsbroen. Skipperen ombord på den gamle hjuldamper var ikke helt tilfreds, for at udtrykke det mildt. Med tovværk i hjulet, turde de ikke sejle videre, og det er jo en båd i rutefart, så sindene var lidt i kog. Vi fik trukket noget af tovet ud fra hjulet ved hjælp af en lang bådshage, således at vi kunne skære tovet over og sikre at ankeret ikke blev trukket op i hjulet. Alligevel turde de ikke fortsætte med det resterende tovværk i hjulet, så det endte med at et besætningsmedlem kom på dækket kun iført underbukser og kniv, for at hoppe ned i det kolde vand imellem skib og bolværk og ind under hjulet, for at skære det sidste tovværk fri. Det tog kun et øjeblik, og lidt efter var Hjejlen på vej igen. Dog ikke uden vittige kommentarer om behovet for en langsplejsning på mit ankertov og en opfordring til at levere en flaske Gl. Dansk på Hjejlens adresse i Silkeborg. I skrivende stund har jeg ikke fået købt og afleveret nogen flaske endnu, men det er min intention at gøre det. Da besætningsmedlemmet dukkede op i underbukser, var jeg faktisk selv på vej til at kravle ud af sejltøjet for at rage kastanjerne ud af ilden, men jeg sparede en tur i vandet, så det mindste jeg kan gøre, er vel at levere en flaske til besætningen.. Så hvis ikke den friske matros har fået varmen efter turen i søen, så kan det være at flasken kan hjælpe på det. Vi sejlede tilbage samme vej, og igen for motor på selve å-stykket. Tilbage i Knud Sø kom der efterhånden så meget vind at vi kunne komme lidt ud og hænge. En lang dag var ved at være ovre. En tak skal lyde til Claus for det gode initiativ. Har du lyst at se flere billeder fra turen i farver, så kan de ses som en kommenteret billede serie på hjemmesiden. Se under Set og Sket og Østjylland, hvor kan du finde webudgaven af beretningen...for da den gamle hjuldamper Hjejlen ankom, kom ankertovet op i skovlen i styrbord side, og satte den midlertidig ud af spillet.. Alt kan vi stå i mod, for at nå SWS 40 års jubilæet på Ven... Af Søren Svarre Da vi købte W6671 i august 2006 havde vi ikke meget begreb om, hvad vi egentlig havde købt ud over, at der nu endelig skulle prøves kræfter med jollelivet på Roskilde Fjord. Siden da er det gradvist gået op for os, hvilket socialt liv der også er forbundet med W-klassen. Således var det fra det tidlige forår klart en del af årets sejlplan, at Ven skulle indtages til SWS 40 års jubilæet var desuden også 30 året for W6671, og efter en længere vedligeholdelsesproces hungrede vi efter at kunne stævne ud i det tredobbelte jubilæums år. På turen til Ven havde min kone Henriette og jeg teamet op med Irene og Poul (W239), og der var arrangeret brugsret til rampen i Nivå havn. Derfra var turen overkommelig til Ven, hvilket passede 6671 besætning godt, idet det var første tur med fuld oppakning. Jeg glædede mig til et gensyn med øen, efter som letmatros i drengeårene at have haft Ven som første eller sidste station på mangt en sommerferiesejlads ud i verden fra Køge. Turen fra Nivå mod øen var en ren badebillet med vinden agten ind og tid til at nyde solen, som ikke havde været en sikker deltager set ud fra vejrudsigten inden afgang. Vel ankommet på stranden opdagede vi hurtigt hvilken perle dette sted er. Det er ikke svært at forstå, hvorfor dette område kunne udgøre den hellige jord for stiftelsen af SWS i tidernes morgen. At lande her er essensen af at have en W- jolle. Sandstranden, skoven og læ bag pynten med solen højt på himmelen... herligt, at vi trodsede en ellers ikke helt vandtæt vejrudsigt. Op med telt, kogegrej, campingstole, frokost og nogle velfortjente øl. Så er livet sgu ikke det værste man har. I løbet af dagen blev vi fem både og nogle valgte at ankomme i hurtiggående gummibåd. Eftermiddagen fordrev vi med hyggeligt daseri i solen, men efterhånden som aftenen faldt på blev der gjort klar til den mere alvorlige del af festen. Til den ceremonielle del havde Bo og Anja medbragt et større receptionskit, som blev stablet på benene. Her var kronen på værket Bo s hjemme frembragte W formede kager! Bo blæste fanfare i et vejrbidt tågehorn, bød os officielt velkommen og gav ordet til Ken senior, som gen-/nyindførte de fremmødte i baggrunden for stiftelsen af SWS. Det var medrivende at høre om Kens oprindelige fascination for jollen og det kærlighedsforhold til jollen, som mangt en W-sejler selv har erfaret gennem årene. For vi nye var historien om Frank og Margareth Dye s tur fra England til Ven i stiftelsesåret en særlig vidnesbyrd om jollens sødygtighed ganske som i sangen om... alt kan hun stå i mod (i øvrigt vores mundheld på 6671, når søen rejser sig). Det hyggelige samvær strakte sig naturligvis gennem de mørke timer med spil og sang anført af Poul samt W-bål, der bidrog til den gode stemning

16 Hygge i en strandstol - godt vi kom afsted! Et hurtigt kig ud af teltet søndag morgen afslørede hurtigt, at et vejromslag havde nået os i løbet af natten. Diverse IT-gadjets kom i spil for at studere farvandsudsigten med dens forudsigelser. Pænt meget luft skulle være på spil i den sydlige del af Sundet, men sikkert ikke helt oppe hos os. Vi blev dog klogere, som dagen skred frem. I løbet af morgenen gjorde de fleste relativt hurtigt klar til at lette og 239 besluttede at sejle øst om øen for at nyde turen rundt på den svenske side. Det var en liste tur med fruen ved roret, og turen hjem til Nivå tegnede til en lige så afslappet affære som overfarten dagen før. Ved runding af Syd spidsen kom så dagens overraskelse. Vinden øgede og et hurtigt bestik i Nord Vestlig retning viste regn og skum på søen besætningen havde set noget lignende en enkelt gang tidligere på Rantzausminde i år men vi havde ikke fået den dåb som ventede forude denne formiddag. Ud fra tidligere sejlerfaring var bestikket klart, at der skulle rebes storsejl. Genuaen havde jeg overvejet at skifte til fog en tidligere på morgenen, men havde forladt tanken igen. Den beslutning ville jeg gerne have omgjort, men glædede mig i stedet over, at rulleanordningen var monteret i vanlig turstil. Så kunne vi vel bjærge os igennem. Der var da heller igen dramatik som sådan på den hårde krydstur fra Sydspidsen af Ven op til Nivå. Men vi fik vore ilddåb, og måtte i passager trille genuaen væk for at blive nogen lunde på benene. Det gav så andre udfordringer mht. at holde fart igennem bølgerne. Vi fik afprøvet mand/kone-makkerskabet i duel med elementerne og det praktiske sømandskab, når rollerne skal fordeles f.eks. under rebning i åben så ikke noget vi havde trænet... før denne sandhedens øjeblik. På trods af de hvide toppe vil rutinerede W-sejlere nok have karakteriseret hjemturen som yet another day at the office, men for konen og jeg i 6671 var det en stroppetur, som vi lærte meget positivt af. Essensen ligger i omkvæddet/ vores mundheld: alt kan hun stå i mod! Velankommet til Nivå var en havne burger en sjælden nydelse mens vi piskede en stemning op om adskillige sek/meter, som var tæmmet. What a trip vi er på næste år igen! Skipper Svarre af Philanderer W6671 Henriette og Søren gør klar til at lette søndag Sol, sommer og joller på week end tur... hvad mere kan man ønske sig? 30 31

17 Velkommen til nye medlemmer Fleet W nr Navn Amager Gert Svane Århusbugten Ole Hornsyld Århusbugten 2521 Kurt Dengsøe Petersen Århusbugten Peter Michael F. Christensen Esbjerg 2522 Palle Sennels Esrum 3741 Klaus Hindsø Esrum 5828 Jørn Madsen Furesøen 9109 Henrik Bo Pedersen Fyn 4949 Morten Søndergaard Fyn 5567 Niels Ege Hellerup 4908 Bo Anker Hansen Hellerup 9807 Jette Ingrid Hansen Køge Bugt Erik Frandsen Køge Bugt 5552 Peder Bank Limfjorden Helge Lundgaard Norge Jørgen Westad Roskilde Fjord Mikkel Præst Roskilde Fjord 3744 Lars Levin-Jensen Roskilde Fjord 7009 Lars Bonde Lindberg Roskilde Fjord Robert Ohlendorff Vestsjælland Jan Borup Wayfarer-ord til Gerda. Med sorg har vi modtaget budskabet om at Gerda, vores omsorgsfulde værtinde på Rantzausminde Camping er død. Sygdommen har gjort en ende på livet for et menneske der har haft en meget stor betydning for SWS. Gerda har gjort det muligt for os igennem 30 år at mødes under frie former, som næppe findes lige andre steder i Danmark. Gerda viste fra første færd en imødekommenhed helt ud over det, man kunne forvente; hun gav os lov til indtage marken med vore både og telte, uden smålig skelen til, hvad der sig hør og bør på en campingplads. Dette har haft den betydning, at vi havde lyst til at komme igen, år efter år, og møde såvel Gerda og hendes stab, som sejlervennerne fra tidligere år. Vi vil fra SWS gerne udtrykke vores store sorg over tabet af Gerda - Æret være Gerdas minde! W 1740 Jens Konge SWS DVD oversigt Titel Tid År DVD nr DVD type + - DM Wayfarer på Ho Bugt, Esbjerg... 01: Skandinavisk Mesterskab for Wayfarer-joller : W - DS Klassernesterskab 1988, Esbjerg... 01: Wayfarer DM 1990, Egå...00: Wayfarer DM 1994 Egå... 00: Wayfarer National & World Championship 1983, Hayling Wayfarer Worlds 1998, Egå... 02: Rantzausminde : Rantzausminde : lnternational Wayfarer Rally Rantzausminde : Rantzausminde - Året rundt på campingpladsen... 00: Tunø-tur 1992, Barometersejlads 1993:- Tur til Henry : Wayfarer the Movie... 01: W-trim - McNamara Canada : Full Speed Ahead - Bånd 1: Mast- og sejlkontrol...02: Full Speed Ahead - Bånd 2: Trim sejl...02: Full Speed Ahead - Bånd 3: Sejladsteknik rundt på banen... 01: Full Speed Ahead - Bånd 4: Let vejr, hårdt vejr...01: Summer Cruise, Fra Skotland, over Færøerne til Norge... 00: Kapsejladsseminar - Farum 2004, Ian Porter... 01: Kapsejlasdseminar - Farum 2000, Mc Namara... 00: Du kan finde flere oplysninger på Redaktionelt Jørgen F. Hansen Nærværende udgave af W-Nyt inderholder som forventet meget om de mange Wayfarer jubilæer. Som det fremgår af artiklerne her og billederne på hjemmesiden, har de alle været meget vellykkede begunstiget af godt vejre. Samtidig har introduktionen af den nye MK4 givet forhåbninger om et fortsat godt liv til Wayfarerklassen også fremover. Her i bladet er det kun muligt at gengive få billeder og bortset fra omslaget kun i sorthvidt gengæld har vi i vores kreds flere ivrige fotografer, som lægger billeder op på hjemmesiden, så jeg vil meget anbefale, at man supplere det skrevne her i bladet med de mange flotte billedet på Man må gerne bruge de lange vinteraftener til at skrive beretninger til næste nummer, så det kan give inspiration til næste sommers aktiviteter

18 SWS udvalg Tursejladsudvalg: Jesper Nothlev, Toftekjærsvej 9, Stjær, 8464 Galten, tlf.: Anne Vibskov, Svendborgvej 311, Højby DK-5260 Odense S, Ebbe Kildsgaard, Alsædtægten 21, st. Darum DK-6740 Bramming, Ove Nyrnberg, Skovvejen 46, I, 2.th DK 8000 Århus C / Kapsejladsudvalg: Formand:Søren Svarre Claus Eriksen Per Christoffersen Bjarne T. Clausen Teknisk udvalg, målere Jesper A. Friis, chefmåler Lillevangsvej 66, 3520 Farum, Poul Meldgård, Skovbrinken 30,DK Allerød, Jens Konge Rasmussen, Hjortevej 16 DK-6715 Esbjerg N, Jesper Nothlev, Toftekjærsvej 9, Stjær, 8464 Galten, tlf.: Lars Rich fra Sletten Bådeklub, Boserupvej 229, 3050 Humlebæk, , Eivind Norrud, Seljeholtet 33 B N-1344 Haslum, WIC-repræsentant Poul Ammentorp, se bestyrelse Teknisk samling Jens Konge Rasmussen, Webmaster Jesper Nothlev, se bestyrelse. Lån af bomtelt Bo Christensen Mosegårdsvej 68 DK-2820 Gentofte, SWS-Service, salg, PR Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15 DK-2920 Charlottenlund, PR udvalg John Goltermann Henrik Nothlev se bestyrelse. W-Nyt redaktion Se side 2. mail: Kontaktpersoner Aså Rolf Hartvig-Hansen Egå Jørgen Hededal , Esbjerg Jens Konge Rasmussen Esrum Sø Søren Kragh Jespersen / Furesøen Jesper Friis Hellerup Tom Damgaard Sydsjælland Jørgen Overgård Fyn Jørgen Gammelgård Nielsen Skive Thorkil B. Mogensen Sletten Skåne Norge Stockholm Tursejlads: Jesper Nothlev, Toftekjærsvej 9, Stjær, 8464 Galten, Lars Rich tlf.: Øvrige medlemmer: Göran Skoog +46(0) K.H.Jensen Kicki Thornér Johan Brandt Bestyrelse Formand: Poul Ammentorp, Munkevej 29A,DK-3500 Værløse, tlf.: Næstformand: Charlotte Redin Kastanievej 53, 5230 Odense M tlf.: Kasserer: Fie Goltermann Lange-Müllersvej Frederecia tlf: Giro: Sekretær, medlemskartotek: Thomas Raun-Petersen Skovgårdsvej 15 DK-2920 Charlottenlund, Kapsejlads Søren Svarre John Goltermann,Lange-Müllersvej Frederecia Henrik Nothlev,Rebildvej 21, Rebild 9520 Skørping Heinz Dieter Lützenkirchen +47 (6388) 1511 Norge 34 35

19 SWS co. Thomas Raun-Petersen, Skovgårdsvej 15, 2920 Charlottenlund. Danmark 36

Referat fra generalforsamling i SWS, afholdt I Rantzausminde torsdag 10. juli 2008

Referat fra generalforsamling i SWS, afholdt I Rantzausminde torsdag 10. juli 2008 Referat fra generalforsamling i SWS, afholdt I Rantzausminde torsdag 10. juli 2008 1. Elof Andersen Farum blev valgt til dirigent. Elof kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til

Læs mere

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 10 / 7-2014

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 10 / 7-2014 Skandinavisk ayfarer Sammenslutning Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 10 / 7-2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Revideret regnskab for det foregående

Læs mere

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 8/7-2010

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 8/7-2010 Skandinavisk ayfarer Sammenslutning Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 8/7-2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Revideret regnskab for det foregående

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Elof Andersen fra Farum blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet.

Elof Andersen fra Farum blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamling var lovligt indvarslet. Skandinavisk ayfarer Sammenslutning Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping, d. 11/7-2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Revideret regnskab for det foregående

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne.

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Knarr sommerstævne 2011, Rørvig Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Mandag aften var RØS vært ved velkomst middagen i deres dejlige nye klubhus. I høj

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Sommerlejr og klubmesterskab 2013

Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Lørdag d. 14. september mødtes 15 ungdomssejlere samt trænere i sejlklubben med tunge tasker og store madpakker, klar til den årlige sommerlejr der i år var kombineret

Læs mere

1. maj - 3. maj 2015

1. maj - 3. maj 2015 INTERNATIONAL H-BOAT CLASS 1. maj - 3. maj 2015 Tro det eller lad vær... Silkeborg Sejlklub afholder i år det fyrretyvende H-båds stævne i træk DET SKAL FEJRES! Vi håber derfor at pensionerede - gamle

Læs mere

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde

Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Bestyrelsesmøde 7/11 2015 kl. 10.00 Granstuen, Kikkenborg 17, 5300 Kerteminde Dagsorden: Deltagere: - Ditte Andreasen - Søren Kæstel - Michael Møller - Flemming Palm - Lars Bræstrup - Bjarne Marcussen

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Natsejllads Jyllinge sejlklub 2015

Natsejllads Jyllinge sejlklub 2015 Natsejllads Jyllinge sejlklub 2015 Fredag den 2. oktober kl 17:00 stævnede to både ud fra Jyllinge havn. Team Trojka og Team Donna. Vi var i alt 11 skippere og gaster med blandet erfaring, og vi skulle

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

NM i styrkeløft 2014

NM i styrkeløft 2014 NM i styrkeløft 2014 Det nordiske mesterskab i styrkeløft og bænkpres for seniorer, som bliver afholdt hvert andet år, finder denne gang sted på Island nærmere bestemt Keflavik. Danmark er repræsenteret

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub

Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub afholdt lørdag, den 11. april 2015 i klubbens lokaler kl. 14.30 med følgende dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Valg

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub Side 1 af 6 Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub indbyder til åbent DS-DM 2013 for IF og L23 Onsdag den 14. august til lørdag den 17. august 2013 med søndag den 18. august som reservedag.

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping d. 14/ kl. 9:30

Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping d. 14/ kl. 9:30 Skandinavisk ayfarer Sammenslutning Generalforsamling i SWS, afholdt på Rantzausminde Camping d. 14/7-2011 kl. 9:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Revideret regnskab for

Læs mere

VM på fjorden. Må de største helte vinde!

VM på fjorden. Må de største helte vinde! OK-joller & Wayfarer, HSS 2016 VM på fjorden. Må de største helte vinde! (Version: 2016-HSS02) Bemærk: Vi sejler kapsejlads om mandagen, og træner om onsdagen... Tid og sted Første kapsejlads sejlads bliver

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR

HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR. 2-2013 Jubilæumstræffet på Ribe Camping 9.-12. maj 2013 Halvdelen af Hymer Klub Danmarks medlemmer i alt 74 vogne deltog i klubbens vellykkede jubilæumstræf og generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Sommertur beretning for Freja i uge

Sommertur beretning for Freja i uge Skipper: Diego Børresen Lladó, Stig Bang (co-skipper) Besætning: Clara Matthiessen, Lars Løye Ernsted, Liv Skovholm Samlet konklusion: Frække Freja - "uld mod uld" :-) En uge i kapsejladsens ånd :-) Mange

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Indbydelse. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub i samarbejde med Knarr Klubben. Inviterer til. Dansk Sejlunions. Danmarks Mesterskab for Knarr

Indbydelse. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub i samarbejde med Knarr Klubben. Inviterer til. Dansk Sejlunions. Danmarks Mesterskab for Knarr Indbydelse Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub i samarbejde med Knarr Klubben Inviterer til Dansk Sejlunions Danmarks Mesterskab for Knarr d. 27. 28. august 2016 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere