3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual. Dansk 153

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual. Dansk 153"

Transkript

1 3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual Dansk 153

2

3 Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Teknisk service og bestilling 157 Teknisk service 157 USA 157 Bestilling 157 USA 157 Korrekt brug og vedligeholdelse 157 Når du ringer efter teknisk support 157 Serviceeftersyn 157 Afsnit 2: Introduktion 159 Brugsindikationer 159 Forklaring af symboler 159 Forklaring af følgerne ved signalord 160 Produktbeskrivelse 162 Trykinfuserpanel 163 Afsnit 3: Brugsanvisning 165 Forbindelse af trykinfuseren til IV-stangen 165 Lad og sæt tryk på tilførere 166 Udskiftning af en væskepose 166 Afsnit 4: Fejlfinding 167 Standby/tændt tilstand 167 Trykinfuser 168 Afsnit 5: Vedligeholdelse og opbevaring 169 Rengøring af Ranger trykinfuserenhed 169 Rengøring af enhedens yderside 169 Opbevaring 169 Afsnit 6: Specifikationer 171 Fysiske egenskaber 171 Elektriske egenskaber 171 Ydelsesegenskaber B

4

5 Teknisk service og bestilling 157 Afsnit 1: Teknisk service og bestilling Teknisk service og bestilling USA TLF.: Korrekt brug og vedligeholdelse 3M påtager sig intet ansvar for pålidelighed, ydelse eller sikkerhed af Ranger trykinfusersystemet, hvis nogle af de følgende hændelser forekommer: Ændringer eller reparationer udføres af ukvalificeret personale. Enheden bruges på en anden måde end beskrevet i brugervejledningen eller vedligeholdelsesvejledningen. Enheden installeres i et miljø, der ikke lever op til de gældende krav til elektricitet og jordforbindelse. Når du ringer efter teknisk support Husk, at vi skal bruge serienummeret på din enhed, når du ringer til os. Etiketten med serienummer sidder på bagsiden af trykinfusersystemet. Serviceeftersyn Alle serviceeftersyn skal udføres af 3M Health Care en 3M virksomhed eller en autoriseret tekniker. Ring til 3M Health Care tekniske service på for serviceoplysninger. Uden for USA skal du kontakte din lokale 3M Health Care repræsentant B

6 158 Teknisk service og bestilling

7 Introduktion 159 Afsnit 2: Introduktion Brugsindikationer 3M Ranger trykinfuser er udformet til at give tryk til IV-poser, når hurtig væskeinfusion er påkrævet. Forklaring af symboler Følgende symboler kan muligvis findes på produktets etiketter eller emballage. Fremstillingsdato Producent Beskyttende afledning til jord Kun til engangsbrug Bemærk, der henvises til brugsanvisningen Fare for elektrisk stød Steril, steriliseret med ethylenoxid Latexfri Dette system er underlagt EU WEEE direktivet 2002/96/EU. Dette produkt indeholder elektriske og elektroniske dele og må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Se venligst de lokale direktiver mht. bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr. CF-anvendt del af defibrilleringssikker type VAC V Spænding, vekselstrøm (AC) B

8 160 Introduktion En anden udligningsstikleder (jordet) end en beskyttende jordleder eller en neutralleder, der leverer en direkte forbindelse mellem elektrisk udstyr og den potentielle elektriske udligningsleder i den elektriske installation. Der henvises til IEC ; 2005 for krav. FORSIGTIG: Genbrug for at undgå miljøkontaminering Dette produkt indeholder genbrugelige dele. For oplysninger om genbrug bedes du venligst henvende dig til det nærmeste 3M servicecenter for råd og vejledning. Sikring Forklaring af følgerne ved signalord ADVARSEL: Indikerer en farlig situation, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG: Indikerer en farlig situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås. BEMÆRK: Indikerer en situation, der kan resultere i beskadigelse af ejendom, hvis den ikke undgås. ADVARSLER: 1. For at forhindre at enheden vælter eller beskadiges, er Ranger trykinfuser model 145 kun designet til vægmontering på en model 90068/90124 trykinfuser IV-stang. 2. Tilfør aldrig væsker, hvis der er væskebobler i væskeslangen, da det kan resultere i luftembolisme. 3. For at reducere risiciene forbundet med farlig spænding og brand: El-ledninger skal til enhver tid være synlige og tilgængelige. Stikket på el-ledningen fungerer som frakoblingsanordningen. Stikkontakten skal være så tæt på, som det er praktisk muligt, og være lettilgængelig. Brug kun en el-ledning, der er specificeret til dette produkt, og som er certificeret til det land, hvori den skal bruges. El-ledningen må ikke blive våd. Trykinfuseren må ikke bruges, hvis el-ledningen eller andre komponenter er beskadigede. Kontakt 3M Health Care teknisk support på Dette udstyr må kun kobles til et el-net med beskyttende jording. 4. For at reducere risiciene forbundet med eksponering for biologiske risici skal dekontamineringsproceduren altid foretages, inden opvarmeren tages i brug igen og inden bortskaffelse. 5. For at forhindre skade må el-ledningen ikke bruges til at transportere eller flytte enheden. 6. For at forhindre skade skal du sikre at el-ledningen er fri fra hjulene under transport af enheden.

9 Introduktion 161 FORSIGTIG 1. For at forhindre at enheden vælter, må den ikke monteres med mere end 142 cm (56 tommer) mellem gulv og foden på trykinfuserenheden. 2. Dette produkt er kun udformet til trykinfusion. 3. Trykinfuseren må ikke steriliseres. 4. For at reducere risiciene forbundet med miljøkontaminering skal gældende forskrifter følges ved bortskaffelse af denne anordning eller nogen af dens elektroniske komponenter. 5. Sænk ikke trykinfuseren ned i opløsninger med rengøringsmiddel eller desinficerende midler. Enheden er ikke væsketæt. 6. Rengør ikke trykinfuseren med opløsningsmidler. Der kan ske skade på kabinet, mærkat og interne komponenter. 7. Klem ikke trykinfuserens el-ledning, når der fastgøres andre enheder til IV-stangen. BEMÆRKNINGER 1. I henhold til amerikansk lovgivning må denne enhed kun sælges af eller på opfordring af licenseret sundhedspersonale. 2. Ranger trykinfuseren overholder krav om medicinske elektronisk interferens. Hvis der opstår radiofrekvensinterferens med andet udstyr, skal enheden sluttes til en anden strømkilde. 3. For at oprette en pålidelig jordforbindelse til denne Ranger trykinfusorenhed må den kun forbindes til stik markeret med "Kun hospital", "Hospitalskvalitet" eller en korrekt jordet stikkontakt. 4. For at forhindre beskadigelse af Ranger trykinfuser: Sænk ikke Ranger trykinfuseren eller infuserens dele eller tilbehør ned i nogle væsker, og udsæt dem ikke for sterilisering. Brug ikke opløsningsmidler, som acetone eller fortynder, til at rengøre trykinfuseren. Undgå slibende rengøringsmidler. Rengør trykinfuserens udvendige side med en blød klud og almindeligt vand eller et mildt universalrengøringsmiddel eller et ikke-slibende rengøringsmiddel B

10 162 Introduktion Produktbeskrivelse Ranger trykinfuseren kan bruges med Ranger blod-/væskeopvarmningsenhed, engangssæt med standard og høj gennemstrømning, Ranger overrislingsvarmeenhed og overrislingsvarmesæt 1. Infuseren kan acceptere opløsningsposer fra 250 ml til 1000 ml. Trykinfuseren leverer et maksimalt væsketryk på 300 mmhg. Bemærk: Opløsningstrykket for Ranger trykinfuseren afhænger af overfladeområdet og opløsningsposens størrelse. For at kontrollere trykket henvises til Vedligeholdelsesvejledning (delnr ). Ranger trykinfuseren har ikke kontrolstyring, der kan tilpasses den individuelle bruger. Brugeren anbringer en IV-pose bag poseholderen og op imod inflationsblæren, som findes indeni trykinfuseren. Når infuseren er tilsluttet en ekstern strømkilde, og der er tændt for hovedafbryderen, oppustes inflationsblæren, når du tænder for trykinfuserens afbryder og opretholder tryk i blod- og opløsningsposerne. Når der slukkes for trykinfuserens, slippes luften ud af inflationsblæren. Sluk for hovedafbryderen, når trykinfuseren ikke er i brug. Hovedafbryder Strømforsyningsstik 1 Brug højst opløsningsposer à 1 liter, når du bruger Ranger trykinfuseren med Ranger overrislingsvæskeopvarmeren.

11 Introduktion 163 Trykinfuserpanel Trykinfuserpanel viser status for trykinfusere. Trykinfuserens strømindikator lyser gult (standby), når der er tændt for hovedafbryderen, og trykinfuserne kan tændes. En grøn LED angiver, at infuseren er tændt. For at tilføre/fjerne tryk til/fra trykinfuseren skal trykinfuserens dør kontrolleres og lukkes. Tryk derefter på afbryderen for at tænde trykinfuseren. Hver trykinfuser styres uafhængigt. Trykinfuserstrøm ingen strøm til enhed Standby ON (tændt) Indikatoren på strømknappen underretter brugeren om status for hver trykinfuser. Ingen tændt lampe angiver, at enheden enten ikke er tilsluttet, at der er slukket på hovedafbryderen, eller at der er en systemfejl. Se Afsnit 4: Fejlfinding på side 167 for flere oplysninger. En gul indikator meddeler brugeren, at trykinfuseren er i standby-tilstanden og klar til at blive tændt. En grøn lampe meddeler brugeren, at infuseren er sat under tryk B

12 164 Introduktion Høj Synlig og hørbar alarm: Den gule indikator lyser, og en hørbar alarm underretter brugeren, når trykinfuserens inflationsblære er over 330 mmhg. Den visuelle indikator og alarmen fortsætter, så længe trykket forbliver over 330 mmhg. Hvis der observeres et højt forhold, skal infusionskammeret slukkes ved at bruge afbryderen til trykinfuseren. Brug af infusionskammeret skal omgående stoppes, og 3M Health Care teknisk support skal kontaktes for reparation og serviceeftersyn. Inden for område Kun visuel: Den grønne indikator for Inden for område blinker, når trykket stiger i trykinfuseren. Så snart trykket er inden for området mmhg, lyser indikatoren fast grøn. Lav Visuel og hørbar alarm: Den gule indikator for Lav lyser og en hørbar alarm underretter brugeren, når trykinfuserens inflationsblære ikke har nået 230 mmhg inden for ca. 30 sekunder, eller når trykket falder under 230 mmhg under brug.

13 Brugsanvisning 165 Afsnit 3: Brugsanvisning Forbindelse af trykinfuseren til IV-stangen 1. Montér model 145 trykinfuser på en model 90068/90124 trykinfuser IV-stang, som viser herunder. Forsigtig: For at forhindre at den vælter, må enheden ikke monteres med mere end 142 cm (56 tommer) mellem gulv og trykenhedens fod. 2. Fastgør spændestykkerne bag på infuseren og stram skruerne, indtil infuseren er stabil. 3. Ved at bruge de tilegnede fastspændingsanordninger fastgøres el-ledningen til den nederste del af IV-stangen B

14 166 Brugsanvisning Lad og sæt tryk på tilførere 1. Tilslut el-ledningen til en passende jordet stikkontakt. 2. Brug hovedafbryderen under trykinfuseren til at tænde for enheden. 3. Fjern overskydende luft fra IV-posen og spæd. 4. Åbn trykinfuserdøren. 5. Skyd opløsningsposen ind i bunden af tryktilføreren og sørg for, at posen befinder sig helt indenfor poseholderen. Bemærk: Sørg for, at opløsningsposeåbningen og nålen befinder sig under tryktilførselskammeret. 6. Luk og lås trykinfuserdøren. 7. Tryk på trykinfuserens afbryder på betjeningspanelet for at tænde for det tilsvarende trykkammer. Bemærk: En trykinfuser kan kun tændes, når strømstatusdisplayindikatoren lyser gult. En grøn displayindikator informerer om, at infuserkammeret er tændt. 8. Så snart trykinfuseren er Inden for område, åbnes klemmerne for at starte gennemstrømning. Udskiftning af en væskepose 1. Tryk på trykinfuserens afbryder på betjeningspanelet for at slukke for det tilsvarende trykkammer. 2. Luk skruetvingerne på røret. 3. Åben den trykinfuserdøren og fjern opløsningsposen. 4. Fjern nålen fra den brugte opløsningspose. 5. Fjern luften fra den nye opløsningspose. 6. Isæt nålen i den nye IV-poseåbning. 7. Tryk på trykinfuserens inflationsblære for at presse den overskydende luft ud og skyde opløsningsposen ind i bunden af trykinfuseren samtidig med, at man sørger for, at posen befinder sig helt indenfor poseholderen. Bemærk: Sørg for, at opløsningsposeåbningen og nålen befinder sig under tryktilførelseskammeret. 8. Luk og lås trykinfuserdøren. 9. Tryk på trykinfuserens afbryder på betjeningspanelet for at tænde for det tilsvarende trykkammer. Bemærk: En trykinfuser kan kun tændes, når strømstatusdisplayindikatoren lyser gult. En grøn displayindikator informerer om, at infuserkammeret er tændt. 10. Så snart trykinfuseren er Inden for område, åbnes klemmerne for at genoptage gennemstrømning fra den nye pose med væske.

15 Fejlfinding 167 Afsnit 4: Fejlfinding Alle reparationer, kalibreringer og eftersyn af Ranger trykinfuseren skal udføres af en kvalificeret servicetekniker til medicinaludstyr, som er bekendt med god praksis for reparation af medicinalapparater. Alle reparationer skal udføres i overensstemmelse med producentens instruktioner. For yderligere teknisk support kontakt 3M patientopvarmning. Standby/tændt tilstand Problem Årsag Løsning Intet tændes på trykinfuserens betjeningspanel, når der er tændt for hovedafbryderen. LED-statuslampen for strøm tændes ikke. Statusindikatorerne (Lav, Inden for område og/eller Høj) tænder ikke, når der trykkes på trykinfuserens afbryder. Enheden er ikke tilsluttet til strømforsyningsstikket, eller elledningen er ikke tilsluttet til en passende jordet stikkontakt. Enheden fungerer ikke. Enheden er ikke tilsluttet til strømforsyningsstikket, eller elledningen er ikke tilsluttet til en passende jordet stikkontakt. Enheden er ikke tændt. Udbrændt LED-lampe. Enheden fungerer ikke. Enheden er ikke tilsluttet til strømforsyningsstikket, eller elledningen er ikke tilsluttet til en passende jordet stikkontakt. Enheden er ikke tændt. Udbrændt(e) LED-lampe(r). Enheden fungerer ikke. Kontrollér, at el-ledningen er sat i trykinfuserens strømforsyningsstik. Sørg for, at trykinfuseren er tilsluttet til en korrekt jordet stikkontakt. Kontakt en biomedicinsk tekniker. Kontrollér, at el-ledningen er sat i trykinfuserens strømforsyningsstik. Sørg for, at trykinfuseren er tilsluttet til en korrekt jordet stikkontakt. Tænd for enheden på afbryderen, der sidder under trykinfuseren. Tryk på trykinfuserens afbryder, og hvis enheden fungerer korrekt, kan du fortsætte med at bruge den. Kontakt en biomedicinsk tekniker efter brug for at udskifte LED-lampen. Kontakt en biomedicinsk tekniker. Kontrollér, at el-ledningen er sat i trykinfuserens strømforsyningsstik. Sørg for, at trykinfuseren er tilsluttet til en korrekt jordet stikkontakt. Tænd for enheden på afbryderen, der sidder under trykinfuseren. Kontakt en biomedicinsk tekniker. Kontakt en biomedicinsk tekniker B

16 168 Fejlfinding Trykinfuser Problem Årsag Løsning Trykinfuser fungerer ikke. Indikator for Lav (fast gul lampe med hørbar alarm). Indikator for Høj (fast gul lampe med hørbar alarm). Enheden er ikke tilsluttet til strømforsyningsstikket, eller el-ledningen er ikke tilsluttet til en passende jordet stikkontakt. Enheden er ikke tændt. Fejl på enhed. Trykinfuserens inflationsblære er løs eller er faldet af. Trykinfuserdøren er muligvis ikke lukket eller forsvarligt låst. Det påviste tryk er faldet under 230 mmhg. Tryk er over 330 mmhg. Kontrollér, at el-ledningen er sat i trykinfuserens strømforsyningsstik. Sørg for, at trykinfuseren er tilsluttet til en korrekt jordet stikkontakt. Tænd for enheden på afbryderen, der sidder under trykinfuseren. Stop brug af enheden. Kontakt en biomedicinsk tekniker. Påsæt inflationsblære igen med tommelfingrene for at fastgøre den ene side af inflationsblæren på fastspændingskraven og stræk den, til den sidder fast i den korrekte position. Luk og lås trykinfuserdøren. Fortsæt tilførsel eller brug den anden side af trykinfuseren. Kontakt en biomedicinsk tekniker efter brug. Stop brug af trykinfuserens kammer. Brug den anden side af trykinfuseren. Kontakt en biomedicinsk tekniker efter brug. Opløsningslækage. Posen er ikke fastgjort sikkert. Sæt piggen sikkert i posen. Luften lukkes ikke ud af inflationsblæren, når trykket stoppes. Fejl på enhed. Kontakt en biomedicinsk tekniker efter brug.

17 Vedligeholdelse og opbevaring 169 Afsnit 5: Vedligeholdelse og opbevaring Rengøring af Ranger trykinfuserenhed Rengør Ranger trykinfuserenheden efter behov eller i henhold til en protokol. Rengøring af enhedens yderside 1. Kobl Ranger trykinfuserenheden fra strømkilden. 2. Tør ydersiden af enheden af med varmt sæbevand, rengøringsopløsninger uden skuremiddel, fortyndet blegemiddel eller kolde sterilanter. Brug ikke skurematerialer. Kontakt 3M patientopvarmning teknisk support for en komplet liste over godkendte rengøringsløsninger. 3. Tørres af med en tør, blød klud. Advarsler Sænk ikke trykinfuseren ned i opløsninger med rengøringsmiddel eller desinficerende midler. Enheden er ikke væsketæt. Rengør ikke trykinfuseren med opløsningsmidler. Der kan ske skade på kabinet, mærkat og interne komponenter. Opbevaring Tildæk og opbevar alle komponenter på et køligt og tørt sted, når de ikke er i brug. Pas på, du ikke taber eller beskadiger enheden B

18 170 Vedligeholdelse og opbevaring

19 Specifikationer 171 Afsnit 6: Specifikationer Fysiske egenskaber Mål 40 cm (15,75 tommer) høj 51 cm (20 tommer) bred, 20 cm (7,75 tommer) dyb Vægt 7,7 kg (17 pund) Montering Dobbelt spændestykke Klassificering Klassificeret under IEC retningslinje som Klasse 1, Type BF, Normalt udstyr. Medical Equipment 24RL Klassificeret af Underwriters Laboratories Inc. udelukkende med hensyn til elektrisk stød, brand og mekaniske farer i overensstemmelse med UL , og canadisk/csa C22.2 Nr Opbevarings-/transporttemperatur -20 C til 45 C (-4 F til 113 F) Opbevar alle komponenter på et køligt, tørt sted, når de ikke er i brug. Elektriske egenskaber Lækagestrøm Henholder sig til gældende krav mht. UL og IEC El-ledning 4,6 mm (15 fod) Enhedsklassificering VAC, 50/60 Hz, 1 amp VAC, 50/60 Hz, 0,8 amp Sikring 1 amp ( VAC) 0,8 amp ( VAC) B

20 172 Specifikationer Ydelsesegenskaber Driftsprocedure Indstillingspunkt på 300 mmhg Bemærk: Tryksystemet er Inden for området, når trykinfuser inflationsblærene fyldes med luft til mellem 230 mmhg (lav) og 330 mmhg (høj). Hvis trykket falder under 230 mmhg i mere end cirka 30 sekunder, tændes den gule indikator for Lav, og en hørbar alarm lyder. Den gule indikator for Høj og en hørbar alarm underretter brugeren, når trykinfuserens inflationsblære er over 330 mmhg. Udgangstrykket i væsken varierer i forhold til IV-posens overfladeområde og volumen.

21

22 Made in the USA of globally sourced material by 3M Health Care. 3M is a trademark of 3M Company, used under license in Canada. Ranger and the Bair Hugger logo are trademarks of Arizant Healthcare Inc., used under license in Canada Arizant Healthcare Inc. All rights reserved. Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a licensed healthcare professional. 3M Deutschland GmbH, Health Care Business Carl-Schurz-Str. 1, Neuss, Germany 3M Health Care, 2510 Conway Ave., St. Paul, MN USA TEL B 07/13

Ranger skyllevæskeopvarmningssystem. Model 247 Brugervejledning

Ranger skyllevæskeopvarmningssystem. Model 247 Brugervejledning 3 Ranger skyllevæskeopvarmningssystem Model 247 Brugervejledning 113 Indholdsfortegnelse Teknisk service og bestilling 117 Garantireparation og -ombytning 117 Når du ringer efter teknisk support 117 Introduktion

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

SpotOn. temperaturovervågningssystem. a DK 3M SpotOn temperaturovervågningssystem Model 370 Brugervejledning

SpotOn. temperaturovervågningssystem. a DK 3M SpotOn temperaturovervågningssystem Model 370 Brugervejledning a DK 3M SpotOn temperaturovervågningssystem Model 370 Brugervejledning 3M SpotOn temperaturovervågningssystem Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Introduktion 171 Om denne vejledning 171 Tilsigtet brug 171

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

3 Bair Hugger. Brugsvejledning Dansk 113. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505

3 Bair Hugger. Brugsvejledning Dansk 113. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505 3 Bair Hugger Temperature Management Unit Model 505 Brugsvejledning Dansk 113 Total Temperature Management System Indholdsfortegnelse Introduktion 117 Beskrivelse af Total Temperature Management udstyret

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

3 Bair Hugger Temperaturstyringsenhed Model 775 Brugsvejledning

3 Bair Hugger Temperaturstyringsenhed Model 775 Brugsvejledning 3 Bair Hugger Temperaturstyringsenhed Model 775 Brugsvejledning Dansk 137 Dansk 202525A 139 Table of Contents Introduktion 141 Beskrivelse af Total Temperature Management -systemet 141 Indikationer 141

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere