Årbog Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere"

Transkript

1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1

2 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf Mail: Oplag: 200 Layout: Jørgen Thomsen Elbo A/S Indenlandsk Sømandsmission Havnepladsen 1, 7100 Vejle Tlf Fax Facebook: Indenlandsk Sømandsmission Kontorets medarbejdere træffes mandag fredag kl Sømandsmissionens gavekonto: Giro Bank Forsidebillede: Assistent Mirjam har syn for Grønland (foto: Signe Damgaard) Brug os! GRØNLAND Sømandshjemmet Nuuk/Godthåb Marinevej 3, 3900 Nuuk Tlf Mail: Sømandshjemmet Sisimiut/ Holsteinsborg Frederik IX s Plads Sisimiut Tlf Mail: Sømandshjemmet Aasiaat/ Egedesminde Sammiarneq Aasiaat Tlf Mail: DANMARK Hotel Bethel Sømandshjem Nyhavn København K Tlf Mail: Hotel Frederikshavn Sømandshjem Tordenskjoldsgade 15 B 9900 Frederikshavn Tlf Mail: International Seamens Club Sverigesgade Aarhus C Tlf Mail: Hotel Aalborg Østerbro 27, 9000 Aalborg Tlf Mail: Feriehjemmet Aggershøj Møllevejen Marstal Tlf Mail: Sømandscafeen Bredgade Hvide Sande Tlf Mail: Kontakt sømandsmissionærerne Finn Løvlund Pedersen, Esbjerg. Tlf Simon Skovgaard Ambrosen, Marstal. Tlf Jørgen Bech Knudsen, Aarhus Tlf Jørgen Erik Larsen, Sorø Tlf Moses Sloth, Aalborg Tlf Leif Rasmussen, Strandby Tlf

3 Indhold Side 4: Beretning fra formanden om Sømandsmissionen Side 8: Beretning fra ledelsen Side 10: Sømandscafeen i Hvide Sande og feriehjemmet Aggershøj Side 11: Kalundborg Sømandsmission og Esbjerg Sømandsmission Arken Side 12: Grønland: Nuuk og Sisimiut Side 13: Grønland: Aassiaat Side 14: International Seamens Club, Aarhus og Bethel, Nyhavn Side 15: Hotel Frederikshavn Sømandshjem og Hotel Aalborg Side 16: Broderkredsen og Svendborg Søfartsskole Side 17: Færøsk Sømandsmission og hotel Klaksvik Side 18: Sømandsmissionens økonomi Side 20: Vil du arbejde i Grønland? Side 21: Skibene Side 22: Sømandskredse Side 23: Sådan kan du støtte. 3

4 Formandsberetning 2014 Af Hans Peter Kristensen Indenlandsk Sømandsmission en sund forening, der ruster sig til fremtiden. Siden sidste årsmøde har der været mange begivenheder og hændelser, der har skabt glæde og begejstring i Sømandsmissionens tjeneste. Der har også været udfordringer og vanskeligheder, som har krævet særlig opmærksomhed, og det er vel sådan, det er i en levende bevægelse. Uanset om vi sejler i medsø eller modsø, bestræber vi os på at udøve gerningen på en trofast og lydig måde. Og netop trofasthed og lydighed over for det særlige kald, vi har fået tildelt i Sømandsmissionen, har været på dagsordenen. Vi kender Jesu befaling til disciplene fra Johannesevangeliet: Som Faderen har sendt mig, sender jeg også jer. Derfor skal vi også villigt lade os bruge til at gå ud og møde de mennesker, som vores virke er iblandt. Møde mennesker med lys, varme og næstekærlighed og medbringe budskabet om frihed og glæde i Jesus Kristus. Det er et fundament, som det er nødvendigt at tage afsæt i, hvad enten vi kommer ud som bydreng for søfolk i skibene eller er sømandspræst, der forkynder i større sammenhænge. Ikke kun en dråbe i havet Hvad er så tilbagemeldingerne fra hverdagslivet i Sømandsmissionens mange gøremål? Der er hver dag mennesker, som møder evangeliet og hører ordet gennem sømandskredsene, sømandshjem, de små sømandshjem (cafe, værested og redskabshuset på havnen), genbrug, feriehjem, skibene, vennerne, sømandsmissionærerne og de ansatte på kontoret. Om det er meget eller lidt ved jeg ikke, men om det så blot kun er en dråbe i havet ja så ville den mangle, hvis ikke vi var lydige i kaldet. I Paulus brev til Efeserne 2.10 læser vi det, som vi gang på gang må sande i arbejdet, og som er Sømandsmissionens motto: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt tilrette for os at vandre i. Det tror vi på, og derfor beder vi om styrke og indsigt til at kunne takle de udfordringer, vi kommer ud for, ved den kraft vi får gennem troen på Jesus Kristus. I det efterfølgende vil jeg kommer ind på følgende: Sømandsmissionens fremtidige ambitioner for de mennesker, vi er sendt til. Generalsekretærskifte Kommunikation Vores eksistensberettigelse. Strategiprocessen I efteråret 2013 indledte vi de første drøftelser for de kommende års strategi for Sømandsmissionen. Her valgte vi at få hjælp af et professionelt firma med særlig indsigt i havnenes forventede udvikling og med bagrund i en analyse, der beskriver udvikling i søfart, fiskeri og offshore aktiviteter. Konklusionen er bl.a., at der aldrig har været flere søfolk end nu, og at der absolut fortsat er brug for sømandsmission. Væksten tilskrives, at den langt overvejende del af verdenshandlen transporteres via søvejen, og sådan vil det også blive fremover. Skibene bemandes dog i højere grad af udenlandske sømænd end tidligere. Det er ingen hindring for udøvelsen af arbejdet, da internationale søfolk er omfattet af vort formål. Efterfølgende fik vi indspil fra alle i organisationen på medarbejderkonvent afholdt i starten af Vi har fået et overblik over vores nuværende positionering, og her kan vi konstatere, at vi er nået i mål med en række indsatser gennem de seneste år. Vi har En bølge af beretninger Årbogen 2014 er en bølge af beretninger fra Sømandsmissionens arbejde i Danmark og Grønland. Desuden beskriver vores gode samarbejdspartnere også det seneste år i virke for søfolk og fiskere. Detailoplysninger på ledelse og medarbejdere i Sømandsmissionen findes i Den lille Blå, der kan fås gratis ved henvendelse til kontoret. 4

5 Det er i mødet med sømanden, at evangeliet folder sig ud. dygtige medarbejdere med hjerte for sømandsmission, der på en engageret måde deltager aktivt i udvikling og styrkelse af de mange aktiviteter, der omfatter arbejdet. De forstår at tage behørigt hensyn til både det diakonale ben med mission og omsorg og det forretningsmæssige ben, der er med til at skabe det økonomiske grundlag for sund drift. To ben, som kræver hvert deres fokus, men som begge skal tage udgangspunkt i organisationens eksistensberettigelse og værdier. Tiltag fremmer mission Vi har måttet tillade afvikling af tabsgivende sømandshjem i Danmark og desværre også i Qaqortoq i Grønland. Vi ser heldigvis også nye aktiviteter skyde op, som styrker det formålsbestemte arbejde. Missionskraften er ikke blevet mindre, da vi ikke alene opretholder missionærstaben, men også udbygger den med nye medarbejdere. Det er specielt glædeligt, at der nu kan ansættes en missionær i en kombinationsstilling i Grønland, hvor noget af tiden bruges på et sømandshjem og resten af tiden på havnen og i nærmiljøet. En anden glædelig ting er, at der investeres tocifrede millionbeløb i udbygning og renovering af de eksisterende sømandshjem i Grønland. I Danmark har vi den særlige glæde, at vi nu har fundet midler til at få udskiftet Duens hovedmotor, der ikke længere kan opfylde myndighedernes krav. ISISE Fonden har yderst generøst bevilget midlerne til denne omkostningskrævende udgift. Derudover modtager vi mange gaver og hilsner, som underbygger at der står venner bag, som giver og beder. Dette er noget, der giver opdrift i arbejdet. I skrivende stund er vi i gang med at få præciseret vore ambitioner for de kommende år, så det kan udmønte sig i konkrete handlingsplaner, der er realistiske at føre ud i livet. Efter at have lyttet til råd fra mange interessenter skal bestyrelsen og ledelsen nu færdigskrive de overordnede planer. Der vil blive taget hensyn til sund økonomi og god forvaltning af Sømandsmissionens aktiver i god balance med nødvendige ressourcer til den diakonale del med mission og omsorg. Vi vil gøre os umage for at trimme organisationen. Afsættet skal være i de behov, der er og kommer hos de mennesker, vi er sat til at tjene. Vi forventer, at det fortsat vil være nødvendigt at udvikle Sømandsmissionens menneskelige ressourcer og de forretningsmæssige rammer, som vi har pligt til at etablere. Vi vil udvise respekt for de samfund, omgivelser og kulturer, vi færdes i. Og sidst men ikke mindst vil vi have fokus på individet, hvad enten det er internt eller eksternt. Vi tager afsæt i, at der er en højere mening med at være i Sømandsmissionen og i, at vores medarbejdere i den grad har hjerte for sømandsmission. På ovennævnte måde forventer vi at kunne ramme fremtidens behov, så det kommer til at gøre rigtig godt for de mennesker, vi er sat i verden for og for alle medvandrere i tjenesten, såvel medarbejdere som frivillige og venner. Kommunikation Vi har i hovedbestyrelsen arbejdet frem mod en moderniseret måde at formidle budskaber og informationer på og har nu søsat en ny kommunikationsstrategi med hensyn til både intern kommunikation, magasin, hjemmesider, Facebook, vennedatabasen og fundraising. Hele sommeren er skibene en spydspids i arbejdet. Se også side 21. 5

6 Jens Vindum som chef i maskinrummet ser vi en ledelse, der kan fortsætte og styrke vores missions- og diakonalprofil. Eksistensberettigelse Før sommerferien tog hovedbestyrelsen sig tid til en grundig drøftelse af Sømandsmissionens eksistensberettigelse ud fra vedtægterne. Sømandsmissionens grundlag er Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. Vores formål er at bringe evangeliet til søfolk og fiskere, herunder til internationale søfolk samt andre, der naturligt knytter sig til de maritime miljøer i Danmark og Grønland, som et kald til omvendelse, tro og troens bevarelse. Sømandsmissionen sætter nye mål, og det kræver præcis styring. Sømandsmissionen vedkender sig sin tilknytning til Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark og arbejder som selvstændig forening i samklang med denne forening. Selv om vores arbejde tager udgangspunkt i en række uforanderlige faktorer, vil det ikke ændre ved det faktum, at kommunikationsmetoderne hele tiden flytter sig og dermed forandres. Som nævnt under strategi foregår der løbende en forandring af den verden, vi lever i, og behovene ændres, men der opstår også samtidig nye muligheder for at få budskabet videre til de mennesker, vi gerne vil nå både udadtil og indadtil. I Sømandsmissionen strækker det sig lige fra den personlige samtale til det at nå mennesker via internettet. Ved at gøre brug af disse nye muligheder, styret og ledet af en professionel kommunikationsformidler forventer vi at nå længere ud med det glædelige budskab om Jesus Kristus, der har betalt for vore overtrædelser og hvor nåden er ny hver morgen. Vi beder til, at det også må være et middel til formidling, der vil bringe trøst, frelse og fornyelse for mennesker. Ny generalsekretær I dette års første måned meddelte vores generalsekretær, Frede Ruby Østergård, at han havde søgt nye udfordringer og fået stillingen som generalsekretær i Promissio. Frede har igennem de seneste fem år været en sikker ankermand for styrkelse af Sømandsmissionen som en missionsbevægelse, og han har aktivt ledet og medvirket til at forretningsudvikle foreningen. Der er ingen tvivl om, at Frede har stor fortjeneste af de seneste års positive udvikling og professionalisering af organi sationen generelt. Vi ønsker Frede Guds velsignelse i den nye opgave ved Promissio. Efter en god og grundig rekrutteringsproces kunne vi så i forsommeren offentliggøre, at Nicolaj Wibe er kaldet til ny generalsekretær i Sømandsmissionen. Han kommer fra et job som missionssekretær i Evangelisk Luthersk Mission og har årelang erfaring inden for mission og diakoni i flere kirkelige organisationer. Her har han brugt kompetencer som pædagog, underviser, sjælesørger, forkynder og leder. Han kender Sømandsmissionen, og som yngre arbejdede han nogle måneder som assistent på Sømandshjemmet i Nuuk, hvor han tabte sit hjerte til Grønland. Det passer fint med, at Sømandsmissionen arbejder både i Danmark og Grønland. Vi glæder os over at have Nicolaj Wibe på broen som ny kaptajn, og sammen med Sømandsmissionen kan generelt frit samarbejde med associerede foreninger nationalt og internationalt, hvor det er hensigtsmæssigt. Vi fik anledning til at drøfte og reflektere over, hvad der er urørlige parametre, foranderlige parametre hvad der er fast grundvold, der ikke kan rokkes, og hvad der kun er redskaber til at nå målet. En sund gymnastik er at stoppe op og tænke over, hvem er han; ham (hende) vi er til for, hvor er han, hvad vil vi ham, og hvordan vil vi nå ham. Det forekommer indlysende, at vores kald primært går til sømanden og fiskeren, og at vi skal optræde i de maritime miljøer, altså ved vandet. Hermed ved vi, hvem han er, og hvor vi skal finde ham, men hvad vil vi ham så? Vi vil bringe evangeliet som et kald til omvendelse, tro og troens bevarelse. Vi vil strække hånden frem lytte og høre, hvad han har brug for og derudfra udøve diakonien i sin bredeste forstand. Konklusionen er klar Sømandsmissionens mission er absolut ikke afsluttet. Møde med mennesker i 109 år Der er dog noget som forandres med tiden, og det er de midler, vi benytter til at 6

7 De danske havne er fortsat Sømandsmissionens arbejdsplads. nå ud med det gode budskab. Engang var det læsestuer, sømandshjem og feriehjem, der dannede baser for arbejdet. I dag har behovene ændret sig for søens folk og for folk på havnene, så der ikke længere er brug for læsestuer og i meget mindre omfang for sømandshjemmene. I dag er der tre sømandshjem i Grønland og tre i Danmark samt feriehjemmet Aggershøj på Ærø. I Grønland er der dog stadigvæk et anseeligt behov for traditionel sømandshjemsdrift, og dette formår vore bestyrere og medarbejdere også at levere. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke længere er til stede på havnene, men vi er blot til stede på en anden måde end tidligere. Sømandsmissionærerne går fortsat på havnene og skibene, og vi har nu også gennem de seneste år sejlet rundt i Danmark med Bethel og Duen. Derigennem får vi skabt mange nye relationer. I dag benytter vi også væresteder, de såkaldte små sømandshjem som baser. Her er det også kendetegnet ved, at nye frivillige er kommet til. Ligeledes er genbrug blevet en kærkommen hjælp til støtte for arbejdet. Som tidligere nævnt er målet med den nye kommunikationsplan at nå endnu længere ud og det er netop det, vi bruger de moderne midler til. Jo, vi eksisterer stadig på trods af en alder på 109 år, og vi bliver ufortrødent ved, så længe dørene står på vid gab, og mulighederne bliver givet til at finde nye veje. Det betyder ikke, at vi i fremtiden vil undgå udfordringer og beslutninger, som har konsekvenser, men vi er rustet til at holde dem op mod vores eksistensberettigelse og værdier. Jeg vil benytte anledningen til at sige en stor tak til alle medarbejdere, vennerne gamle som nye, samarbejdspartnere samt kollegaerne i hovedbestyrelsen for endnu et godt år. Må Gud velsigne vores søfolk og fiskere og må Gud velsigne dig, der bærer med i tjenesten. 7

8 Ledelsesberetning 2014 Af administrationschef Jens Vindum Eftersom generalsekretæren ikke har de allerbedste forudsætninger for at skrive en ledelsesberetning efter kun tre uger i chefstolen, er opgaven tilfaldet mig, og jeg supplerer formandens mere overordnede betragtninger med nogle konkrete input fra Sømandsmissionens arbejde. Ny-ansættelser Som formanden nævner i sin beretning har vi fået ny generalsekretær, og Nicolaj Wibe har rigtig mange ting, som han skal sætte sig ind i, og mange mennesker han skal lære at kende, både ansatte, frivillige, og venner af Sømandsmissionen m. fl. Men midt i hans travlhed mærker vi allerede, at det er godt igen at have en mand i spidsen for den daglige drift, og der ligger en stor opgave foran Nicolaj med at styre og udvikle Sømandsmissionen. I det forløbne år har vi også ansat to nye sømandsmissionærer, Leif Rasmussen og Moses Sloth. Leif er ansat med særligt ansvar for driften af vores to skibe Duen og Bethel. Skibsarbejdet kommer dermed til at fylde en stor del af Leifs arbejdstid, men han skal også fungere som sømandsmissionær nord for Limfjorden og have samarbejde med sømandshjemmet i Frederikshavn. Moses er ansat med Aalborg som base, hvor han skal samarbejde med sømandshjemmet. Hans arbejdsområde er fra Aalborg og syd på, indtil Aarhus. Moses skal også arbejde med unges engagement i Sømandsmissionen. Endvidere er Steen Bilberg ansat som projektmedarbejder for en 1-årig periode. Han arbejder med byggeprojekterne i Grønland og med fonde-søgning som sine to hovedopgaver. Steen er kendt af mange i Sømandsmissionen, da han tidligere har været ansat i en årrække. Journalist Hanne Baltzer er ansat som freelance-medarbejder med den opgave at stå for alt journalistisk arbejde med vores nye blad og nyhedsbrevene. Dertil kommer nogle opgaver med brochuremate riale, pressemeddelelser og mange andre relevante opgaver, som løbende dukker op i mailboksen. Hanne har arbejdsplads på kontoret ca. 1 dag om ugen. Endelig er Helle og Bruno Kristoffersen blevet ansat som bestyrerpar på sømandshjemmet i Qaqortoq efter Aksel Lynge Nielsen. Kort efter deres tiltrædelse blev det besluttet at sælge sømandshjemmet, så det blev en del af deres opgave at afvikle stedet. Efter sømandshjemmets salg var de i Aasiaat for at give en hjælpende hånd her, indtil deres ansættelse ophørte midt i maj måned. Fratrædelser Generalsekretær Frede Ruby Østergård, sømandshjemsbestyrere Helle og Bruno Kristoffersen, Aksel Lynge Nielsen, sømandsmissionær Keld Østergaard, og Troels Rauff Larsen og sekretær Ane Margrethe Vrist har fratrådt deres stillinger. I forbindelse med Ane Margrethes fratrædelse er Miriam Vibe Vibjerg overgået fra at være regnskabsmedarbejder til at være sekretær. Miriams regnskabsmedarbejderstilling er ikke blevet genbesat, men er effektiviseret væk. Endvidere er Den Grønlandske Kirkes repræsentant i hovedbestyrelsen, Oline Berthelsen fratrådt, og ind er kommet Emilie Steenholdt, som er præst i Nuuk. Sømandshjemmene i Grønland I Sisimiut er vi næsten færdige med et større renoveringsprojekt, så køkkenet nu fremstår som næsten nyt. Cafeteria, reception og indgangsparti er ny renoverede. Opholdsstuen er lavet om, så den nu kan anvendes til møder og konferencer. Alle disse ting har givet hjemmet et stort og tiltrængt løft, som var helt nødvendigt, 8

9 Generalsekretær Nicolai Wibe arbejder ivrigt for at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. og som vi er taknemmelige for at have mulighed for at finansiere. I Aasiaat er vi i fuld gang med en udvidelse af værelses- og konferencekapaciteten. Vi får 10 nye værelser og et nyt konferencelokale. Dertil får vi totalrenoveret den gamle bestyrerbolig, fyrrum og varmestyring bliver nyt, og vi sætter solceller op. De sidstnævnte ting vil give besparelse på varmeudgifterne i de kommende år. I Nuuk har vi færdiggjort en gennemgribende renovering af 10 er gangen med 6 værelser, og bestyrerboligen har fået en renovering, så der nu er køkken i lejligheden. Det er en god forbedring for bestyrerparret, som nu også kan lave mad i privat regi. Der har været stor udskiftning af assistenter på vores sømandshjem i Grønland. 10 er rejst hjem og 10 nye rejst op. Det er med stor taknemmelighed, vi erfarer, at der er mange unge, som har lyst til at give et halvt eller helt år i Grønland. Sømandshjemmene i Danmark I Danmark har vi solgt sømandshjemmene i Hanstholm og Fredericia. Det betyder, at der nu er tre sømandshjem tilbage (plus 3 i Grønland). Det er vigtigt for os at understrege, at salg af sømandshjem ikke er ensbetydende med tilbagegang i arbejdet. Det er caféarbejdet og skibsarbejdet gode beviser på. Skibene Skibenes sejlsæson er endnu ikke afsluttet, men vi kan konstatere, at denne arbejdsgren er et stort aktiv for Sømandsmissionen. Her er vi helt ude i front, og skibene giver en hel særlig ramme for at møde mennesker i øjenhøjde. Her er tid til samtale, og ikke få gange har der været lejlighed til at dele evangeliet med et menneske, som gerne ville lytte. Sømandscaféen Sømandscaféen i Hvide Sande er ikke ny mere, og nu efter godt et år kan vi konstatere, at det store arbejde, der er lagt lokalt, den store opbakning caféen har fået i byen, er en stor glæde og opmuntring. Det viser, at hvor der er fælles fodslag og vilje, er der muligheder. Det er ikke for meget sagt, at sømandscaféen er en stor succes. Den er velbesøgt, og der er rigtig mange kontakter til mennesker på havnen og i byen, og ikke mindst er der en god flok frivillige, som gør arbejdet muligt. Aggershøj Der har igennem de sidste år været et faldende antal deltagere på ferieopholdene på Aggershøj, men vi oplever, at deltagerne glæder sig over ferien, og mange har et nært forhold til stedet gennem mange år. Simon og Margit Ambrosen, som arbejder på Aggershøj, er gode til at finde nye muligheder for at dele troen med mennesker på Ærø, og de udviser stort engagement og opfindsomhed for at få gang i noget meningsfuldt arbejde. Nyt blad Der har nu været udsendt tre numre af vores nye blad Waves. Der er stor glæde hos de mennesker, som deler bladene ud fra sømandshjemmene og på skibene over, at vi har et blad, hvis indhold er rettet mod søfolk og fiskere, og at det kan læses på både dansk og engelsk, for vi møder rent faktisk mange udenlandske søfolk i vores arbejde. Desuden har vi til dato udsendt to nyhedsbreve, kaldet Bølgen, og flere følger henover året. Det er vores håb, at de vil give en fyldig og nuanceret intern information til alle vores venner. Vi håber, at mange vil kontakte os og bede om at få Bølgen på mail. Der er stor portobesparelse at hente her. 9

10 Sømandscafeen i Hvide Sande De vejrbidte mænd har været her før. Hjemmevante kommer de ind, henter kaffe og sætter sig på en stol, og inden de rammer sædet, har Ruth Brik Christensen nået at hilse på dem ved navn, og oftest får de en bemærkning med på vejen. Ruth leder sømandscafeen i Hvide Sande, og hun nyder tydeligvis at sikre, at alle er ok. Der er åbent mandag til fredag formiddag og eftermiddag og takket være en række frivillige kan det lade sig gøre. Økonomisk finansierer genbrugsbutikken, kommunen og Sømandsmissionen cafeen. Hvis vægge kunne tale Lokalerne her i Sømandscafeen har mange års erfaring i at huse søfolk. Faktisk er nogle af gæsterne her kommet siden 1960 erne, men dengang var det et sømandshjem. I dag nyder mændene samværet, mens de drikker kaffe og lige ordner verdenssituationen og de nyheder, de ikke fik udvekslet i går. Bølgerne kan godt gå højt, historierne ligeså, og herrerne hygger sig og slapper af, inden de skal videre. En god snak giver en fin start på dagen. Sømandscafeen er et kristent værested, hvor der skal være plads til at være den, man er. Den er først og fremmest for fiskere og søfolk. Feriehjemmet Aggershøj I den skønne skipperby Marstal på Ærø ligger Aggershøj. Sommeren har været travl, og de første sømands- og fiskerenker er taget hjem fra et dejligt ferieophold og endnu flere står for tur. Vi ønsker gennem ferieopholdene at nå vores gæster med Guds ord, og at Gud vil virke gennem det og røre dem. Hver dag startes med flaghejsning, morgenkaffe og andagt; en dejlig start på en ny dag givet af Gud. Dagen er til gæsternes egen disposition, men vi har ofte forslag til ture og aktiviteter og gerne med en kaffekurv i hånden. Ellers nyder de den dejlige atmosfære her gerne i havestolene rundt i den store have. Efter aftensmaden er der tid til aftensang i kirken, gåture eller hygge og strik i den gamle stue, indtil aftenskaffen bliver serveret, og vi synger sammen, holder andagt og hygger. lesskabet med dem og håber at møde flere af deres medstuderende fx til fællesspisning i huset. Ellers glæder vi os over vores børneklub og vores bibelaftener, hvor vi fx har set film om Jesu liv, og talt om tro og liv ud fra filmene. Af nye arrangementer i huset kan også nævnes ungdomslejre med praktisk hjælp indlagt, seniorlejre, sømandskredsweekender, familieweekender, åben juleaften og høst- og julemarked. Vi oplever en stigende interesse og tjenestevillighed for Sømandsmissionens arbejde, og nogle sømandskredse får nye medlemmer. Sommeren 2014 blev nydt i haven. En stor tak skal lyde til alle jer frivillige, der har hjulpet os i arbejdet på Aggershøj! Fra den mindste småkage, der er bagt til, store fældede træer, maling, rengøring, madlavning, havearbejde og meget mere. I er virkelig Aggershøjs Venner! Vi glæder os til besøg af sømandskredse og andre, der allerede har planlagt en tur ned til os. Vi har stadig ledige weekender, hvis nogen skulle have lyst til et ophold. Vores familie vokser stille og roligt! Den 27. juni fødte Margit endnu en søn Mikas, så nu er vi seks: Valentin, Lilje, Joash, Mikas, Margit og Simon. Simon Ambrosen I løbet af det sidste år er der kommet gang i flere og flere arrangementer i huset. Som noget nyt har vi haft en HF-søfart bibelstudiegruppe hver uge, hvor vi mødes med unge søfartsstuderende og læser i Bibelen. Det har været fantastisk at være med dem på rejse i Bibelen. I år vil vi udbygge fæl- 10

11 Kalundborg Sømandsmission Facebook: Danish Seamen s Mission in Kalundborg Et tilbageblik viser igen en markant ændring omkring Kalundborg Havn. Hvor vi dog i sommeren 2013 havde en Slow- boat to Aarhus, ændrede færgesituationen sig til, at det blev No boat to Aarhus. Takket være vores dygtige havnedirektør Bent Rasmussen blev der hurtigt satset på mere containertrafik og vi har da stadig en færge til Samsø. Trampfarten andrager en godsmængde på tons som er rekord i havnens historie. Og mere trampfart betyder også mulighed for flere skibsbesøg. Sømandsmissionens skib Bethel spiller en stor rolle for os i det daglige arbejde i sommerperioden. Og Bethel tiltrækker som museumsskib rigtig mange mennesker med en maritim interesse fx en del erhvervsaktive på havnen en gruppe det er vigtigt for os at have kontakt med. Der kom mange, da vi indbød til et meget spændende maritimt foredrag af marineingeniør og forfatter Lars Jordt om Orlogskuttere i Barsøklassen. Og Bethel tidligere Y302 Romsø tilhører netop denne skibstype. Her blev en række spændende tekniske detaljer gennemgået overalt på skibet. Det blev en aften med professionelt skibsteknisk indhold. Det sejlende sømandshjem Bethel levede igen op til sit navn, idet en dansk kok der skulle påmønstre en coaster- overnattede ombord i Kalundborg. Hans skib havde fået motorproblemer og var ikke nået frem til byen i tide men det var kokken! Efter morgenmad på skibet kunne han senere påmønstre. Også søfolk fra Filippinerne og Rusland benyttede skibet flittigt. Med Bethel som medspiller kan vi derfor takke Gud for endnu et aktivt og godt år. Editha og Jens Chr. Seeberg Søfolkene spørger altid efter, om de kan låne en computer og gå på internettet. Arken i Esbjerg Arken er et kristent værested i Esbjerg, som Luthersk Mission driver med to fuldtidsansatte og omkring 50 frivillige medhjælpere. Her har Sømandsmissionen lejet sig ind med et kontor og brug af kaffebaren. Der er altid kaffe på kanden og en at snakke med på Arken. Sammen med en computer med Skype, internetadgang og en telefon har sømanden, der besøger Arken, det han efterspørger mest, når han kommer til en havn. På Arken, og når vi går på skibsbesøg, lægger vi vægt på, at der er tid til at tale med sømænd. Det kan være et ensomt liv som sømand, og så kan det være godt at tale med en, der har tid til at lytte. Vi lægger fortsat vægt på at servicere sømænd på Esbjerg havn, men det er vore kollegaer på sømandscentret, der tager sig af at bytte bøger og cd er og lignende, mens vi på Arken tager os mest af samtalen og det personlige møde. Sådan har vi fordelt arbejdet, og det samarbejde fungerer rigtig godt. Det betyder blandt andet, at vi ringer til Jan på Sømandscentret, når der skal byttes bøger, og at han ringer til os, når der fx er en sømand, som har brug for en samtale. Vi har kristen litteratur med bibler, bøger og blade med på skibsbesøg, og når en sømand har brug for at tale om Gud, er vi på banen. Det er vigtigt for os ikke at være anmassende med det kristne budskab, men omvendt lægger vi ikke skjul på, at det også er det, vi gerne vil give til sømanden. Det er vores mission at bringe det glædelige budskab med mund og med hænder, at Gud har omsorg for alle mennesker, og at der er frelse i Jesus Kristus og i troen på Ham. Sømænd elsker en god snak. Finn Løvlund Pedersen 11

12 Nuuk Sømandshjem Så gik der endnu et år her på Nuuk Sømandshjem. Et år med mange aktiviteter. Hver 14. dag mødes vi i dagligstuen til bibeltime. En lille kreds på 8-12 dejlige mennesker mødes i samvær med Jesus. Vi skiftes til at komme med et oplæg, hvorefter ordet er frit. Det bliver til mange gode snakke over kaffe og kage. Sankt Hans aften blev der lavet snobrød, pølser og brød samt saftevand. Der var båltale ved vores lokale præst Aviaja, og musikken blev leveret af Nuuk Byorkester. Sømandsmissionær Finn Løvlund kom på 14 dages besøg i november. Dagene fløj af sted, og vi fik et godt indblik i, hvad en sømandsmissionær kan give til miljøet omkring havnen og sømandshjemmet. Finn fik skabt rigtig mange kontakter og især julegaverne, han medbragte på skibene, skabte glæde. Nye input til andagter og bibeltimer gav os ny åndelig energi. Der er ingen tvivl om, at en fast sømandsmissionær i Grønland ville styrke udbredelsen af evangeliet. I maj kom Heimamissionen fra Færøerne forbi. Seks missionærer, som brænder for sagen, var her i ti dage. De fyldte sømandshjemmet med sang, musik og bøn. Et rigtigt godt pust til vores åndelige liv. Også ude i byen nød befolkningen besøget af missionærerne. I løbet af 2014 har vi totalrenoveret seks værelser. Nye gulve, lofter og badeværelser. P.t. er det bestyrerboligen, der får den store omgang. Nye gulve, lofter og køkken. Det bliver dejligt at få et pænt og tidssvarende hjem. Udvendigt er bygningerne ved at blive malet, så inden længe skinner sø mandshjemmet overalt. Vera og Jesper Kjeldmann. Til slut vil vi gerne takke vores personale, kontoret i Vejle og andre samarbejdspartnere for et rigtigt godt samarbejde. Vera & Jesper Kjeldmann Sisimiut Sømandshjem Der er sket en forvandling af de fysiske rammer på sømandshjemmet i Sisimiut! Vi har haft håndværkere i huset, der har boret, hamret og malet. Det har været en langtrukken proces, men resultatet er blevet godt. Således fremstår sømandshjemmet nu med nyt lyst indgangsparti, som inviterer ind i en nyrenoveret reception, ligesom cafeteria, dagligstue og konferencerum er renoveret. Vi kan nu tilbyde både vores konference-, hotel- og cafeteria gæster nogle flotte moderne faciliteter, som vi er stolte af. Vi har en god stabil medarbejderflok, som tålmodigt har arbejdet med under renoveringen, og som til dagligt arbejder med på de nye tiltag, der dukker op på en arbejdsplads i udvikling. I samarbejde med kommunen kunne vi invitere nogle af byens mest trængte til hyggelig julemiddag, juletræ og gaver. Den lokale Lions Club havde doneret kr. til projektet. Gæsternes taknemmelighed bliver stadig udtrykt, når vi møder dem. Med en stak af de nyeste aviser og blade under armen går vi jævnligt på skibsbesøg, lige så vel som havnen besøges med en kande kaffe og et rundstykke, og assi- stenterne besøger børnehjemmet med favnen fuld af aktiviteter. Vi har fået lov til at nyde godt af missionærbesøg og seniorassistenter. Således havde vi i oktober besøg af sømandsmissionær Jørgen Knudsen et besøg der satte spor hos mange. Ligeledes har vi haft seniorvolontører, der i juli arrangerede sommeraktiviteter på og ud fra sømandshjemmet. Hotelgæster nød godt af hyggelige bålaftner, og mange af byens børn deltog i bl.a. flødebollekast! På det renoverede Sisimiut Sømandshjem kan mennesker møde hinanden og Gud. Vi forsøger dagligt at fylde denne ramme ud, og med taknemmelighed oplever vi, at Gud bruger rammen! Nanna og Erik Hansen 12

13 Aasiaat Sømandshjem Byggekranen står som et signal om, at der er stor aktivitet på sømandshjemmet her i Aasiaat. Netop nu er byggeriet af 10 nye værelser samt et ekstra møde- og opholdsrum i fuld gang. Det forventes afsluttet den 15. december i år. Vi ser frem til at byde endnu flere gæster velkommen til afholdelse af kurser, og til at kunne tilbyde endnu flere værelser af høj kvalitet. De forbedrede faciliteter vil med sikkerhed blive taget godt imod, så vi glæ der os meget til at kunne benytte os af dem. Personale Mia er på barsel og passer vores børn Noomi på 2 år og Lydia på 4 mdr. Som afløsning for Mia har vi fået et ægtepar, Grethe og Kjeld, hvilket vi nyder rigtig meget. Grethe er ansat i køkkenet, og Kjeld er ansat som pedel. Her i sommers var der udskiftning af assistentflokken. Vi sagde farvel til dygtige medarbejdere, som vi kommer til at savne. Deres ophold har varieret fra 6 mdr. til 1½ års varighed. Assistenterne har været med til at lave mange initiativer ud fra sømandshjemmet fx fængselsbesøg, frivillig hjælp i byens børneklub, fastelavnsfest, personaleudflugt, skibsbesøg, fredagscafé for gymnasieelever mm. De har virkelig gjort en stor forskel, hvilket vi er meget taknemmelige for. Nu har vi så sagt goddag til nye assistenter, og det lover godt! Alt i alt går det rigtig godt. Mange gæster bruger Sømandshjemmets cafeteria og konferencefaciliteterne. Værelserne bliver også flittigt brugt. Ofte summer det af liv og aktivitet, og sømandshjemmet er en vigtig institution for byen. Mia og Johannes Jensen Nu har alle Sømandsmissionens sømandshjem tre stjerner. Flere står bag byggeaktiviteterne. 13

14 International Seamens Club, Aarhus Lykken er aktuelle nyheder på modersmålet. Sømandshjemmet har i det forgangne år besøgt ca skibe på havnen, hvor besætningerne primært har været fra Filippinerne, Rusland, Ukraine og Polen, men vi har også mødt besætninger fra bl.a. Kina, Tyrkiet og Indien. Vi har været meget heldige med have en stabil stab af frivillige, og derfor har vi kunnet optimere vores servicearbejde på skibene, hvor vores salg af telefonkort og internetkort er steget. En stigende efterspørgsel efter internetkort har gjort, at vi har udvidet vores sortiment til også at kunne tilbyde data roaming simkort til vores sømænd. Ca søfolk besøger vores klub på et år. Dvs. vi transporterer 3000 personer frem og tilbage mellem skib, sømandsklub og byen. Service til sømænd I en verden, hvor de fleste skibe ofte kun ligger til kaj i nogle få timer ad gangen, er behovet for havneservicen stærkt stigende. Sømanden kan ikke altid komme til Sømandshjemmet, og derfor er det meget vigtigt, at Sømandshjemmet besøger sømanden på skibet og evt. kører små ærinder. Vi har opgraderet vores avisordning med en avismaskine, som printer rigtige nationale aviser i A3 størrelse, og vigtigst af alt det er dagsdato nyheder. Der findes aviser fra over 100 nationaliteter. Denne avisordning er blevet taget rigtig godt imod, og vi kan mærke, at sømanden værdsætter at få en rigtig avis på modersmålet. Vi har arrangeret ture til Den Gamle By og Aros. arrangeret dagsture til indkøbscentre og centrum. forestået indkøb af speciel mad til filippinere og indonesere. forestået køb af elektronik samt andre små fornødenheder til søfolk byttet bøger for danske rederier bøger på dansk, russisk, engelsk og polsk. Paw Ankjær Sømandshjemmet i Nyhavn. Bethel Sømandshjem Sømandshjemmet i Nyhavn har haft et rigtigt godt år med besøg af mange mennesker. Vi kan nu begynde at mærke, at der i hverdagen kommer flere fra den maritime verden, og dette skyldes i høj grad, at der kommer rigtig mange krydstogtsskibe ind i havnen. Flere og flere af deres besætningsmedlemmer lægger vejen forbi os. I årets løb har vi med hjælp fra frivillige præster holdt nogle dejlige gudstjenester i sømandskirken og efterfølgende nydt samvær ved kaffebordet. Bethel-skibet lagde til kaj i Nyhavn, og sømandskredsen blev inviteret ombord til en dejlig eftermiddag, hvor fremmødet var stort. Vi har også i år haft et godt år med udlejning af vores værelser med besøg af både danske og udenlandske gæster. De viser stor interesse for husets historie og kommenterer tit på, at det er dejligt at bo på et hotel med egen kirke. Vi holdt åbent hus i Sømandskirken ved Kulturnatten i september, hvor der blev fortalt små historier og sunget en masse dejlige sømandsviser. Det blev en dejlig aften med besøg af mange hundrede gæster. På gensyn til vore gamle kunder og velkommen til de nye! Dorte og Poul Jensen 14

15 Hotel Frederikshavn Sømandshjemmet Så er der igen gået et år, og vi vil prøve at beskrive nogle af de centrale begivenheder fra dagligdagen. I skrivende stund kan vi se tilbage tilbage på en travl og dejlig sommer. Den seneste travlhed har medført, at vi mange gange har måttet sende gæster videre til andre hoteller i byen, da alle vores 54 værelser var lejet ud. Dette opleves indimellem frustrerende, men det betyder jo, at vores hotel har været et attraktivt sted at besøge. Sideløbende med den travle hverdag har vi sammen med personale fra Hotel Aalborg løbende haft refleksioner og møder om betydningen af at være både et sømandshjem, en kristen arbejdsplads og et hotel. Det er en konstant udfordring at finde balancen mellem professionel service og kristen medmenneskeligt nærvær. Vi bliver stadig brugt som overnatningssted for besætningsmedlemmer, når deres skib er på værft. Mange udenlandske søfolk, som er i havn for en dag, kommer og benytter sig af vores lokaler, tv og internet. Vi arbejder konstant på at give alle gæster en god oplevelse. Vi ønsker, at de ud over det høje serviceniveau og den gode mad også oplever, at de personligt er blevet set og mødt. Alle vores gæster modtager et bibelvers i velkomstfolderen, og nogen bliver tilbudt forbøn. Fortsat tak til alle i baglandet for jeres opbakning og støtte. Vi oplever støtten bl.a. gennem dejlige anmeldte og uanmeldte besøg, samarbejde med medarbejdere fra Sømandsmissionen, jeres forbøn og de julegaver vi modtager til sømændene. Følg også med på vores hjemmeside: Lars Risager Hotel Aalborg I Aalborg er vi glade for udviklingen omkring vores hotel, fordi vi får flere gæster, når vores nye nabo Musikkens Hus nu løbende arrangerer velbesøgte, klassiske koncerter. Vi lægger også gerne rammer til selskaber, receptioner, møder, kurser og konferencer. Egon Madsen, som er ansat som konference- og eventchef, står for at sammensætte den pakke, der lige nøjagtigt passer til gæsternes behov og ønsker. Som en breaker til et møde eller et selskab kan vi fx arrangere bådture på Limfjorden enten med hurtigtgående gummibåde eller en havnerundfart i Aalborg med M/S Kysten. Seaman Aalborg kører videre på andet år. Alle skibe i Aalborg havn besøges alle hverdage, og med har vi aviser, telekort, internet og tid til en snak om alt mellem himmel og jord. God service er nøgleord for de tre danske sømandshjem. Vi er fortrøstningsfulde og tror på, at vores nye placering i Aalborgs nye kulturelle centrum skaber grundlag for at drive et godt hotel. Derfor har vi også arbejdet med en plan for udvidelse af hotellet, med væsentligt flere værelser og mødefaciliteter. Ideoplæg fra arkitektfirmaet C.F. Møller, forretningsplan og budget er udarbejdet, dog mangler vi at få styr på den sidste, men ikke uvæsentlige del finansieringen. Det arbejder vi videre med og håber på at finde en løsning inden for et halvt års tid. Bo Kikkenborg Larsen 15

16 Broderkredsen på Havet Svendborg Søfartsskole... er en forening af troende, søfolk, fiskere og dem, som har et hjerte, som banker for danske søfolk. Foreningen blev stiftet i Marstal præstegård i 1899 af en gruppe troende skibsførere. I dag er vi ca. 300 medlemmer i Danmark og på Færøerne. Broderkredsen på Havet var i 1899 med til at oprette Sømandshøjskolen, som i dag hedder Svendborg Søfartsskole. Den er en af de ældste søfartsskoler i verden. En skole der bygger på et kristent grundlag og værdier. Der bliver holdt morgenandagt og sunget morgensang hver dag på skolen. Det er Broderkredsen, der står bag skolen, og den er vores hjertebarn. Har du hjerte og kærlighed til danske søfolk, er du velkommen i den Danske Broderkreds. Et medlemskab koster 325 kr., for par: 500 kr. inkl. medlemsbladet DUEN, som udkommer 8-10 gange om året. Ønsker du kun at få bladet, koster det 200 kr. om året. Der blev igen først i juni 2014 holdt sommerstævne på Svendborg Søfartsskole, hvor skolens forstander Jens Frederiksen, lærerne og kabyssen (køkkenet som efter sommerstævnet bliver renoveret fra a til z) gjorde, at Broderkredsen med familier igen fik lov til at opleve et fantastisk fællesskab med troende brødre, søstre og børn, som hyggede sig i de skønne omgivelser. Nogle af Broderkredsens medlemmer vil igen i år være med de sejlende Sømandshjem: Bethel og Duen, som sejler rundt til mange danske havne, hvor mennesker hører om det største, nemlig om vores herre og mester. Kommer du til en havn, hvor et af skibene ligger, er du altid velkommen om bord. Kærlig hilsen Broderkredsen på Havet Formand John Aaen Søfarten har altid været et vigtigt erhverv for Danmark. I 2013 stod Det blå Danmark for 10 procent af landets samlede nettoomsætning. Behovet for maritime officerer er stort. Derfor har skolerne gennem flere år forsøgt at gøre ministeriet opmærksom på, at kvoterne for optagelse af nye elever ikke matchede behovet, hvis fødekæden skulle holdes ved lige. Ved de sidste finanslovsforhandlinger kom kvoterne endnu en gang i spil og denne gang med et for os positivt resultat. Kvoten på vores HF-Søfartselever blev fordoblet med virkning fra august 2014, og efterfølgende blev kvoterne for skibsofficersuddannelserne enten øget eller helt fjernet. I det kommende år vil skibsassistentuddannelsen og praktikpladserne komme i fokus. Aktiviteterne i skolens kursusafdeling er stærkt stigende, og vi har ansat en ekstra underviser. I løbet af året har et par medarbejdere valgt at gå på nedsat tid, eller at fratræde som følge af alder. Derfor har vi ansat tre nye medarbejdere i år. Løbende gennem 2013 blev alle vinduer i hovedbygningen og 18 elevkamre renoveret, og en stor del af året blev brugt til at planlægge totalrenoveringen af skolens kabys, som blev påbegyndt i juni 2014 og vil vare frem til oktober. I februar 2014 fik vi ny minister, som udover at ændre ministeriets navn også i løbet af året vil opstille nye retningslinjer for skolernes videre arbejde, hvor social mobilitet bliver ét af vores pejlemærker. Det passer godt til en kristen skole og dennes værdier. Søfartsskolen i Svendborg bygger på et kristent grundlag. Vi ser med forventning og glæde frem til endnu et travlt år. Jeg sender de bedste ønsker for Sømandsmissionen. Jens Frederiksen, forstander (på foto) 16

17 Travlhed på Færøerne Tak og undren fylder os, når vi igen ser tilbage på et år i den Færøske Sømandsmission. Gud har været trofast, og hans løfter og velsignelser, omsorg og kraft til dagen, vejen og gerningen har været konstant. Sømandsmission er virksom både til lands og til vands. Til lands er der sømandskredse, der beder for arbejdet, bærer økonomisk og laver de omkring 1200 julepakker, der hvert år bliver delt ud til søfolk og fiskere. Missionæren taler til møder, gudstjenester, m.m. Til vands får søfolk og fiskere besøg af missionæren, som uddeler kristne aviser, bøger, hæfter og dvd-er med kristen sang og musik. Desuden er der holdt andagter og møder ombord på mange skibe især inden den første rejse i det nye år. For søfolkene vil gerne starte året rigtigt, og det er med Guds ord, lovsang, bøn og velsignelsen. Et af møderne blev filmet og vist i færøsk tv. Bevidstgørelse Ny landsledelse er valgt og er i gang med at sætte kursen for arbejdet i de kommende år. Sømandsmissionen vil fremdeles satse på at gøre de kristne søfolk mere bevidste om deres kald og vidnetjeneste ombord også blandt udenlandske søfolk. Gud ønsker, at de, som tror på ham, skal være levende vidner om en levende Gud, hvor de er også ombord på skibene. Dermed får vi jo mange sømandsmissionærer. Sømandsmissionen forsøger også at styrke den lokale ledelse i sømandskredsene. I september har vi en fælles lederdag, hvor ledelsen for kredsene samles. Indholdet byder bl.a på andagt, god mad, vedkommende forkyndelse/undervisning med efterfølgende samtale og spørgsmål. Kvinderne er glade for dagen. Kvindestævnet (årsmødet) gik godt med 170 deltagere og fokus på Sømandsmissionens arbejde. Mission på udebane I marts og april besøgte vi fire færøske frysetravlere med 115 mand ombord, mens de fiskede torsk i Barentshavet. Jeg holdt møder og andagter ombord og fik mange gode samtaler med mændene. Jeg arbejdede også lidt sammen med dem og fik igennem det en god kontakt. Igen har et team fra Sømandsmissionen/ Heimamissionen været på besøg i Nuuk på Grønland. Det blev igen en missionsuge på ni dage med sang, vidnesbyrd og undervisning forskellige steder og i forskellige sammenhænge. Vi besøgte også de skibe, der kom ind til Nuuk. Der er nok at se til, så Gud hjælpe os at gå i de forberedte gerninger. Tak for samarbejdet, med ønske om Guds velsignelse. Torleif Johannesen, den Færøske Sømanndsmission Hotel Klaksvík Hotel Klaksvík, som vi kalder sømandshjemmet nu, ligger fortsat godt placeret i Færøernes næststørste by fiskerihovedstaden Klaksvík. Da der er liv i byen, er der som oftest også liv på sømandshjemmet. Går det godt med fiskeriet, kan vi mærke det på hjemmet. I det forgangne år har det været meget fredeligt med hensyn til istandsættelse og ombygning. Derimod har det været travlt på grund af mange gæster. Da byen er hjemsted for mange skibe og kuttere, sætter fiskeindustrien sit præg på livet. Søfolk og fiskere besøger os ofte, og tit har vi en god snak om fiskeri og livet på havet ind imellem også et snak om Jesus, om liv, død og det evige liv. Mange nationer overnatter På sømandshjemmet er der gæster fra indog udland. Gæster med forskellige sprog, interesser m.m. Vi har 28 moderne dobbelt- og enkeltværelser, hvoraf de 25 har bad og toilet. 10 af værelserne har mulighed for ekstra opredning. Alle værelserne har også tv og gratis internet. Vi har en del kurser, fester, bryllupper, fødselsdage m.m. i vores gode festlokale til 150 personer. Vi har også kursuslokale til 15 personer og opholds- og hyggestue til 30 personer. På hjemmet forsøger vi at skabe en god og kristen atmosfære, bl.a.med andagter. Velkommen på Hotel Klaksvík et hyggeligt sted uden røg og alkohol. Torleif Johannesen. 17

18 ISM REGNSKAB 2013 Driftregnskab Indtægter Forårsgaver Årsmødegaver Julegaver Gaver fra møder og kredse Kollekter og høstoffer Andre gaver og tilskud Gaver til Aggershøj Gaver til Bethelskibet Genbrugsbutikker og andet salg Testamentariske gaver Redningsbåd abonnement/annonce Tips og Lotto Renter/afkast Ekstraordinær indt Grønlandske Shj netto overskud Indtægter I alt Udgifter Løn Administration Husleje, forsikringer, kontingenter m.m Kørsel og rejseudgifter Redningsbåden og andre publikationer Årsmøde Uddeling til Aggershøj (incl. Løn) Drift af Bethel/Duen Uddeling til Sømandshjemmene Ekstraordinær udgift - af-/nedskrivning Udgifter I alt Årets resultat efter uddelinger

19 ISM REGNSKAB 2013 Status pr. 31/12 Aktiver: Kasse og bank Værdipapirer Udlån Varebeholdning ISM 0 0 Div. Debitorer Aggershøj vurderingsum Anpartselsk. Havnepladsen Skibe Grønlandske Sømandshjems aktiver Aktiver I alt Passiver Kreditorer Kapitalkontoen Grønlandske shj. passiver Passiver I alt Hvor kom pengene fra? Gaver Genbrug formålsbestemte RB abn Tips lotto Test. gaver Rente afkast Ekstra ordinær Gr. Shj. Hvad blev pengene brugt til? Løn Adm Kørsel Blade m.m. Årsmøde Uddeling Overskud 19

20 Vil du med til Grønland eller kender du nogen, der vil? Flere unge får udsyn ved at tage med Sømandsmissionen til Grønland. Evangeliet til Grønland Mange nye assistenter er begyndt på sømandshjemmene i Grønland. Fælles for de unge medarbejdere er lysten til at opleve Guds skaberværk, at rejse til et helt andet sted og være noget for andre, mens de arbejder. Flere af dem har desuden nævnt at ved at tage langt væk hjemmefra de vante omgivelser, forventer de at opdage nye sider hos sig selv. Endelig vil de alle gerne fortælle om Gud. Til andre. Siden 1969 har Sømandsmissionen været i Grønland, og i de første mange år var sømandshjemmene for sømænd og fiskere, som havde brug for mad, en seng at sove i og hjemlig atmosfære. I dag er sømandshjem mene stadig en vigtig brik i Sømandsmissionens ar bejde, men de drives også som hoteller, der er åbne for alle. Vil du med til Grønland eller kender du nogen, der vil, så kontakt Sømandsmissionen. 20

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

» Intro « » Du er formand «

» Intro « » Du er formand « FORMANDS GUIDE » Intro Du er formand «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være formand i LMU! Det er en vigtig og meningsfuld opgave, som ligger foran dig, og vi er mange, der sætter pris på, at du

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 25. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 20.- 22. januar 2012 TEMA: Diakoni med hjerte, mund og hænder Velkommen til det 25. Landsstævne for voksne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Maj 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi kører fra kirken kl. 9.30 og regner med at være

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad KE INSEKIRKE himlen venter! Jesus har været Horsens historiens pinsekirke vigtigste person. Det er ham der har præget verden absolut sverigesvej mest. 29 / Hans 8700 horsens Tel. 30 13 76 74 sætning om

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M 2 0 1 5 Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand 40 49 51 10 carstenvc@dsa-net.dk Tage Vig 64 6 0 10 tavi@post.tele.dk

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2012 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 15. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog. Årbogen skal

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere