Årbog Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere"

Transkript

1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1

2 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf Mail: Oplag: 200 Layout: Jørgen Thomsen Elbo A/S Indenlandsk Sømandsmission Havnepladsen 1, 7100 Vejle Tlf Fax Facebook: Indenlandsk Sømandsmission Kontorets medarbejdere træffes mandag fredag kl Sømandsmissionens gavekonto: Giro Bank Forsidebillede: Assistent Mirjam har syn for Grønland (foto: Signe Damgaard) Brug os! GRØNLAND Sømandshjemmet Nuuk/Godthåb Marinevej 3, 3900 Nuuk Tlf Mail: Sømandshjemmet Sisimiut/ Holsteinsborg Frederik IX s Plads Sisimiut Tlf Mail: Sømandshjemmet Aasiaat/ Egedesminde Sammiarneq Aasiaat Tlf Mail: DANMARK Hotel Bethel Sømandshjem Nyhavn København K Tlf Mail: Hotel Frederikshavn Sømandshjem Tordenskjoldsgade 15 B 9900 Frederikshavn Tlf Mail: International Seamens Club Sverigesgade Aarhus C Tlf Mail: Hotel Aalborg Østerbro 27, 9000 Aalborg Tlf Mail: Feriehjemmet Aggershøj Møllevejen Marstal Tlf Mail: Sømandscafeen Bredgade Hvide Sande Tlf Mail: Kontakt sømandsmissionærerne Finn Løvlund Pedersen, Esbjerg. Tlf Simon Skovgaard Ambrosen, Marstal. Tlf Jørgen Bech Knudsen, Aarhus Tlf Jørgen Erik Larsen, Sorø Tlf Moses Sloth, Aalborg Tlf Leif Rasmussen, Strandby Tlf

3 Indhold Side 4: Beretning fra formanden om Sømandsmissionen Side 8: Beretning fra ledelsen Side 10: Sømandscafeen i Hvide Sande og feriehjemmet Aggershøj Side 11: Kalundborg Sømandsmission og Esbjerg Sømandsmission Arken Side 12: Grønland: Nuuk og Sisimiut Side 13: Grønland: Aassiaat Side 14: International Seamens Club, Aarhus og Bethel, Nyhavn Side 15: Hotel Frederikshavn Sømandshjem og Hotel Aalborg Side 16: Broderkredsen og Svendborg Søfartsskole Side 17: Færøsk Sømandsmission og hotel Klaksvik Side 18: Sømandsmissionens økonomi Side 20: Vil du arbejde i Grønland? Side 21: Skibene Side 22: Sømandskredse Side 23: Sådan kan du støtte. 3

4 Formandsberetning 2014 Af Hans Peter Kristensen Indenlandsk Sømandsmission en sund forening, der ruster sig til fremtiden. Siden sidste årsmøde har der været mange begivenheder og hændelser, der har skabt glæde og begejstring i Sømandsmissionens tjeneste. Der har også været udfordringer og vanskeligheder, som har krævet særlig opmærksomhed, og det er vel sådan, det er i en levende bevægelse. Uanset om vi sejler i medsø eller modsø, bestræber vi os på at udøve gerningen på en trofast og lydig måde. Og netop trofasthed og lydighed over for det særlige kald, vi har fået tildelt i Sømandsmissionen, har været på dagsordenen. Vi kender Jesu befaling til disciplene fra Johannesevangeliet: Som Faderen har sendt mig, sender jeg også jer. Derfor skal vi også villigt lade os bruge til at gå ud og møde de mennesker, som vores virke er iblandt. Møde mennesker med lys, varme og næstekærlighed og medbringe budskabet om frihed og glæde i Jesus Kristus. Det er et fundament, som det er nødvendigt at tage afsæt i, hvad enten vi kommer ud som bydreng for søfolk i skibene eller er sømandspræst, der forkynder i større sammenhænge. Ikke kun en dråbe i havet Hvad er så tilbagemeldingerne fra hverdagslivet i Sømandsmissionens mange gøremål? Der er hver dag mennesker, som møder evangeliet og hører ordet gennem sømandskredsene, sømandshjem, de små sømandshjem (cafe, værested og redskabshuset på havnen), genbrug, feriehjem, skibene, vennerne, sømandsmissionærerne og de ansatte på kontoret. Om det er meget eller lidt ved jeg ikke, men om det så blot kun er en dråbe i havet ja så ville den mangle, hvis ikke vi var lydige i kaldet. I Paulus brev til Efeserne 2.10 læser vi det, som vi gang på gang må sande i arbejdet, og som er Sømandsmissionens motto: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt tilrette for os at vandre i. Det tror vi på, og derfor beder vi om styrke og indsigt til at kunne takle de udfordringer, vi kommer ud for, ved den kraft vi får gennem troen på Jesus Kristus. I det efterfølgende vil jeg kommer ind på følgende: Sømandsmissionens fremtidige ambitioner for de mennesker, vi er sendt til. Generalsekretærskifte Kommunikation Vores eksistensberettigelse. Strategiprocessen I efteråret 2013 indledte vi de første drøftelser for de kommende års strategi for Sømandsmissionen. Her valgte vi at få hjælp af et professionelt firma med særlig indsigt i havnenes forventede udvikling og med bagrund i en analyse, der beskriver udvikling i søfart, fiskeri og offshore aktiviteter. Konklusionen er bl.a., at der aldrig har været flere søfolk end nu, og at der absolut fortsat er brug for sømandsmission. Væksten tilskrives, at den langt overvejende del af verdenshandlen transporteres via søvejen, og sådan vil det også blive fremover. Skibene bemandes dog i højere grad af udenlandske sømænd end tidligere. Det er ingen hindring for udøvelsen af arbejdet, da internationale søfolk er omfattet af vort formål. Efterfølgende fik vi indspil fra alle i organisationen på medarbejderkonvent afholdt i starten af Vi har fået et overblik over vores nuværende positionering, og her kan vi konstatere, at vi er nået i mål med en række indsatser gennem de seneste år. Vi har En bølge af beretninger Årbogen 2014 er en bølge af beretninger fra Sømandsmissionens arbejde i Danmark og Grønland. Desuden beskriver vores gode samarbejdspartnere også det seneste år i virke for søfolk og fiskere. Detailoplysninger på ledelse og medarbejdere i Sømandsmissionen findes i Den lille Blå, der kan fås gratis ved henvendelse til kontoret. 4

5 Det er i mødet med sømanden, at evangeliet folder sig ud. dygtige medarbejdere med hjerte for sømandsmission, der på en engageret måde deltager aktivt i udvikling og styrkelse af de mange aktiviteter, der omfatter arbejdet. De forstår at tage behørigt hensyn til både det diakonale ben med mission og omsorg og det forretningsmæssige ben, der er med til at skabe det økonomiske grundlag for sund drift. To ben, som kræver hvert deres fokus, men som begge skal tage udgangspunkt i organisationens eksistensberettigelse og værdier. Tiltag fremmer mission Vi har måttet tillade afvikling af tabsgivende sømandshjem i Danmark og desværre også i Qaqortoq i Grønland. Vi ser heldigvis også nye aktiviteter skyde op, som styrker det formålsbestemte arbejde. Missionskraften er ikke blevet mindre, da vi ikke alene opretholder missionærstaben, men også udbygger den med nye medarbejdere. Det er specielt glædeligt, at der nu kan ansættes en missionær i en kombinationsstilling i Grønland, hvor noget af tiden bruges på et sømandshjem og resten af tiden på havnen og i nærmiljøet. En anden glædelig ting er, at der investeres tocifrede millionbeløb i udbygning og renovering af de eksisterende sømandshjem i Grønland. I Danmark har vi den særlige glæde, at vi nu har fundet midler til at få udskiftet Duens hovedmotor, der ikke længere kan opfylde myndighedernes krav. ISISE Fonden har yderst generøst bevilget midlerne til denne omkostningskrævende udgift. Derudover modtager vi mange gaver og hilsner, som underbygger at der står venner bag, som giver og beder. Dette er noget, der giver opdrift i arbejdet. I skrivende stund er vi i gang med at få præciseret vore ambitioner for de kommende år, så det kan udmønte sig i konkrete handlingsplaner, der er realistiske at føre ud i livet. Efter at have lyttet til råd fra mange interessenter skal bestyrelsen og ledelsen nu færdigskrive de overordnede planer. Der vil blive taget hensyn til sund økonomi og god forvaltning af Sømandsmissionens aktiver i god balance med nødvendige ressourcer til den diakonale del med mission og omsorg. Vi vil gøre os umage for at trimme organisationen. Afsættet skal være i de behov, der er og kommer hos de mennesker, vi er sat til at tjene. Vi forventer, at det fortsat vil være nødvendigt at udvikle Sømandsmissionens menneskelige ressourcer og de forretningsmæssige rammer, som vi har pligt til at etablere. Vi vil udvise respekt for de samfund, omgivelser og kulturer, vi færdes i. Og sidst men ikke mindst vil vi have fokus på individet, hvad enten det er internt eller eksternt. Vi tager afsæt i, at der er en højere mening med at være i Sømandsmissionen og i, at vores medarbejdere i den grad har hjerte for sømandsmission. På ovennævnte måde forventer vi at kunne ramme fremtidens behov, så det kommer til at gøre rigtig godt for de mennesker, vi er sat i verden for og for alle medvandrere i tjenesten, såvel medarbejdere som frivillige og venner. Kommunikation Vi har i hovedbestyrelsen arbejdet frem mod en moderniseret måde at formidle budskaber og informationer på og har nu søsat en ny kommunikationsstrategi med hensyn til både intern kommunikation, magasin, hjemmesider, Facebook, vennedatabasen og fundraising. Hele sommeren er skibene en spydspids i arbejdet. Se også side 21. 5

6 Jens Vindum som chef i maskinrummet ser vi en ledelse, der kan fortsætte og styrke vores missions- og diakonalprofil. Eksistensberettigelse Før sommerferien tog hovedbestyrelsen sig tid til en grundig drøftelse af Sømandsmissionens eksistensberettigelse ud fra vedtægterne. Sømandsmissionens grundlag er Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. Vores formål er at bringe evangeliet til søfolk og fiskere, herunder til internationale søfolk samt andre, der naturligt knytter sig til de maritime miljøer i Danmark og Grønland, som et kald til omvendelse, tro og troens bevarelse. Sømandsmissionen sætter nye mål, og det kræver præcis styring. Sømandsmissionen vedkender sig sin tilknytning til Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark og arbejder som selvstændig forening i samklang med denne forening. Selv om vores arbejde tager udgangspunkt i en række uforanderlige faktorer, vil det ikke ændre ved det faktum, at kommunikationsmetoderne hele tiden flytter sig og dermed forandres. Som nævnt under strategi foregår der løbende en forandring af den verden, vi lever i, og behovene ændres, men der opstår også samtidig nye muligheder for at få budskabet videre til de mennesker, vi gerne vil nå både udadtil og indadtil. I Sømandsmissionen strækker det sig lige fra den personlige samtale til det at nå mennesker via internettet. Ved at gøre brug af disse nye muligheder, styret og ledet af en professionel kommunikationsformidler forventer vi at nå længere ud med det glædelige budskab om Jesus Kristus, der har betalt for vore overtrædelser og hvor nåden er ny hver morgen. Vi beder til, at det også må være et middel til formidling, der vil bringe trøst, frelse og fornyelse for mennesker. Ny generalsekretær I dette års første måned meddelte vores generalsekretær, Frede Ruby Østergård, at han havde søgt nye udfordringer og fået stillingen som generalsekretær i Promissio. Frede har igennem de seneste fem år været en sikker ankermand for styrkelse af Sømandsmissionen som en missionsbevægelse, og han har aktivt ledet og medvirket til at forretningsudvikle foreningen. Der er ingen tvivl om, at Frede har stor fortjeneste af de seneste års positive udvikling og professionalisering af organi sationen generelt. Vi ønsker Frede Guds velsignelse i den nye opgave ved Promissio. Efter en god og grundig rekrutteringsproces kunne vi så i forsommeren offentliggøre, at Nicolaj Wibe er kaldet til ny generalsekretær i Sømandsmissionen. Han kommer fra et job som missionssekretær i Evangelisk Luthersk Mission og har årelang erfaring inden for mission og diakoni i flere kirkelige organisationer. Her har han brugt kompetencer som pædagog, underviser, sjælesørger, forkynder og leder. Han kender Sømandsmissionen, og som yngre arbejdede han nogle måneder som assistent på Sømandshjemmet i Nuuk, hvor han tabte sit hjerte til Grønland. Det passer fint med, at Sømandsmissionen arbejder både i Danmark og Grønland. Vi glæder os over at have Nicolaj Wibe på broen som ny kaptajn, og sammen med Sømandsmissionen kan generelt frit samarbejde med associerede foreninger nationalt og internationalt, hvor det er hensigtsmæssigt. Vi fik anledning til at drøfte og reflektere over, hvad der er urørlige parametre, foranderlige parametre hvad der er fast grundvold, der ikke kan rokkes, og hvad der kun er redskaber til at nå målet. En sund gymnastik er at stoppe op og tænke over, hvem er han; ham (hende) vi er til for, hvor er han, hvad vil vi ham, og hvordan vil vi nå ham. Det forekommer indlysende, at vores kald primært går til sømanden og fiskeren, og at vi skal optræde i de maritime miljøer, altså ved vandet. Hermed ved vi, hvem han er, og hvor vi skal finde ham, men hvad vil vi ham så? Vi vil bringe evangeliet som et kald til omvendelse, tro og troens bevarelse. Vi vil strække hånden frem lytte og høre, hvad han har brug for og derudfra udøve diakonien i sin bredeste forstand. Konklusionen er klar Sømandsmissionens mission er absolut ikke afsluttet. Møde med mennesker i 109 år Der er dog noget som forandres med tiden, og det er de midler, vi benytter til at 6

7 De danske havne er fortsat Sømandsmissionens arbejdsplads. nå ud med det gode budskab. Engang var det læsestuer, sømandshjem og feriehjem, der dannede baser for arbejdet. I dag har behovene ændret sig for søens folk og for folk på havnene, så der ikke længere er brug for læsestuer og i meget mindre omfang for sømandshjemmene. I dag er der tre sømandshjem i Grønland og tre i Danmark samt feriehjemmet Aggershøj på Ærø. I Grønland er der dog stadigvæk et anseeligt behov for traditionel sømandshjemsdrift, og dette formår vore bestyrere og medarbejdere også at levere. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke længere er til stede på havnene, men vi er blot til stede på en anden måde end tidligere. Sømandsmissionærerne går fortsat på havnene og skibene, og vi har nu også gennem de seneste år sejlet rundt i Danmark med Bethel og Duen. Derigennem får vi skabt mange nye relationer. I dag benytter vi også væresteder, de såkaldte små sømandshjem som baser. Her er det også kendetegnet ved, at nye frivillige er kommet til. Ligeledes er genbrug blevet en kærkommen hjælp til støtte for arbejdet. Som tidligere nævnt er målet med den nye kommunikationsplan at nå endnu længere ud og det er netop det, vi bruger de moderne midler til. Jo, vi eksisterer stadig på trods af en alder på 109 år, og vi bliver ufortrødent ved, så længe dørene står på vid gab, og mulighederne bliver givet til at finde nye veje. Det betyder ikke, at vi i fremtiden vil undgå udfordringer og beslutninger, som har konsekvenser, men vi er rustet til at holde dem op mod vores eksistensberettigelse og værdier. Jeg vil benytte anledningen til at sige en stor tak til alle medarbejdere, vennerne gamle som nye, samarbejdspartnere samt kollegaerne i hovedbestyrelsen for endnu et godt år. Må Gud velsigne vores søfolk og fiskere og må Gud velsigne dig, der bærer med i tjenesten. 7

8 Ledelsesberetning 2014 Af administrationschef Jens Vindum Eftersom generalsekretæren ikke har de allerbedste forudsætninger for at skrive en ledelsesberetning efter kun tre uger i chefstolen, er opgaven tilfaldet mig, og jeg supplerer formandens mere overordnede betragtninger med nogle konkrete input fra Sømandsmissionens arbejde. Ny-ansættelser Som formanden nævner i sin beretning har vi fået ny generalsekretær, og Nicolaj Wibe har rigtig mange ting, som han skal sætte sig ind i, og mange mennesker han skal lære at kende, både ansatte, frivillige, og venner af Sømandsmissionen m. fl. Men midt i hans travlhed mærker vi allerede, at det er godt igen at have en mand i spidsen for den daglige drift, og der ligger en stor opgave foran Nicolaj med at styre og udvikle Sømandsmissionen. I det forløbne år har vi også ansat to nye sømandsmissionærer, Leif Rasmussen og Moses Sloth. Leif er ansat med særligt ansvar for driften af vores to skibe Duen og Bethel. Skibsarbejdet kommer dermed til at fylde en stor del af Leifs arbejdstid, men han skal også fungere som sømandsmissionær nord for Limfjorden og have samarbejde med sømandshjemmet i Frederikshavn. Moses er ansat med Aalborg som base, hvor han skal samarbejde med sømandshjemmet. Hans arbejdsområde er fra Aalborg og syd på, indtil Aarhus. Moses skal også arbejde med unges engagement i Sømandsmissionen. Endvidere er Steen Bilberg ansat som projektmedarbejder for en 1-årig periode. Han arbejder med byggeprojekterne i Grønland og med fonde-søgning som sine to hovedopgaver. Steen er kendt af mange i Sømandsmissionen, da han tidligere har været ansat i en årrække. Journalist Hanne Baltzer er ansat som freelance-medarbejder med den opgave at stå for alt journalistisk arbejde med vores nye blad og nyhedsbrevene. Dertil kommer nogle opgaver med brochuremate riale, pressemeddelelser og mange andre relevante opgaver, som løbende dukker op i mailboksen. Hanne har arbejdsplads på kontoret ca. 1 dag om ugen. Endelig er Helle og Bruno Kristoffersen blevet ansat som bestyrerpar på sømandshjemmet i Qaqortoq efter Aksel Lynge Nielsen. Kort efter deres tiltrædelse blev det besluttet at sælge sømandshjemmet, så det blev en del af deres opgave at afvikle stedet. Efter sømandshjemmets salg var de i Aasiaat for at give en hjælpende hånd her, indtil deres ansættelse ophørte midt i maj måned. Fratrædelser Generalsekretær Frede Ruby Østergård, sømandshjemsbestyrere Helle og Bruno Kristoffersen, Aksel Lynge Nielsen, sømandsmissionær Keld Østergaard, og Troels Rauff Larsen og sekretær Ane Margrethe Vrist har fratrådt deres stillinger. I forbindelse med Ane Margrethes fratrædelse er Miriam Vibe Vibjerg overgået fra at være regnskabsmedarbejder til at være sekretær. Miriams regnskabsmedarbejderstilling er ikke blevet genbesat, men er effektiviseret væk. Endvidere er Den Grønlandske Kirkes repræsentant i hovedbestyrelsen, Oline Berthelsen fratrådt, og ind er kommet Emilie Steenholdt, som er præst i Nuuk. Sømandshjemmene i Grønland I Sisimiut er vi næsten færdige med et større renoveringsprojekt, så køkkenet nu fremstår som næsten nyt. Cafeteria, reception og indgangsparti er ny renoverede. Opholdsstuen er lavet om, så den nu kan anvendes til møder og konferencer. Alle disse ting har givet hjemmet et stort og tiltrængt løft, som var helt nødvendigt, 8

9 Generalsekretær Nicolai Wibe arbejder ivrigt for at bringe evangeliet til søfolk og fiskere. og som vi er taknemmelige for at have mulighed for at finansiere. I Aasiaat er vi i fuld gang med en udvidelse af værelses- og konferencekapaciteten. Vi får 10 nye værelser og et nyt konferencelokale. Dertil får vi totalrenoveret den gamle bestyrerbolig, fyrrum og varmestyring bliver nyt, og vi sætter solceller op. De sidstnævnte ting vil give besparelse på varmeudgifterne i de kommende år. I Nuuk har vi færdiggjort en gennemgribende renovering af 10 er gangen med 6 værelser, og bestyrerboligen har fået en renovering, så der nu er køkken i lejligheden. Det er en god forbedring for bestyrerparret, som nu også kan lave mad i privat regi. Der har været stor udskiftning af assistenter på vores sømandshjem i Grønland. 10 er rejst hjem og 10 nye rejst op. Det er med stor taknemmelighed, vi erfarer, at der er mange unge, som har lyst til at give et halvt eller helt år i Grønland. Sømandshjemmene i Danmark I Danmark har vi solgt sømandshjemmene i Hanstholm og Fredericia. Det betyder, at der nu er tre sømandshjem tilbage (plus 3 i Grønland). Det er vigtigt for os at understrege, at salg af sømandshjem ikke er ensbetydende med tilbagegang i arbejdet. Det er caféarbejdet og skibsarbejdet gode beviser på. Skibene Skibenes sejlsæson er endnu ikke afsluttet, men vi kan konstatere, at denne arbejdsgren er et stort aktiv for Sømandsmissionen. Her er vi helt ude i front, og skibene giver en hel særlig ramme for at møde mennesker i øjenhøjde. Her er tid til samtale, og ikke få gange har der været lejlighed til at dele evangeliet med et menneske, som gerne ville lytte. Sømandscaféen Sømandscaféen i Hvide Sande er ikke ny mere, og nu efter godt et år kan vi konstatere, at det store arbejde, der er lagt lokalt, den store opbakning caféen har fået i byen, er en stor glæde og opmuntring. Det viser, at hvor der er fælles fodslag og vilje, er der muligheder. Det er ikke for meget sagt, at sømandscaféen er en stor succes. Den er velbesøgt, og der er rigtig mange kontakter til mennesker på havnen og i byen, og ikke mindst er der en god flok frivillige, som gør arbejdet muligt. Aggershøj Der har igennem de sidste år været et faldende antal deltagere på ferieopholdene på Aggershøj, men vi oplever, at deltagerne glæder sig over ferien, og mange har et nært forhold til stedet gennem mange år. Simon og Margit Ambrosen, som arbejder på Aggershøj, er gode til at finde nye muligheder for at dele troen med mennesker på Ærø, og de udviser stort engagement og opfindsomhed for at få gang i noget meningsfuldt arbejde. Nyt blad Der har nu været udsendt tre numre af vores nye blad Waves. Der er stor glæde hos de mennesker, som deler bladene ud fra sømandshjemmene og på skibene over, at vi har et blad, hvis indhold er rettet mod søfolk og fiskere, og at det kan læses på både dansk og engelsk, for vi møder rent faktisk mange udenlandske søfolk i vores arbejde. Desuden har vi til dato udsendt to nyhedsbreve, kaldet Bølgen, og flere følger henover året. Det er vores håb, at de vil give en fyldig og nuanceret intern information til alle vores venner. Vi håber, at mange vil kontakte os og bede om at få Bølgen på mail. Der er stor portobesparelse at hente her. 9

10 Sømandscafeen i Hvide Sande De vejrbidte mænd har været her før. Hjemmevante kommer de ind, henter kaffe og sætter sig på en stol, og inden de rammer sædet, har Ruth Brik Christensen nået at hilse på dem ved navn, og oftest får de en bemærkning med på vejen. Ruth leder sømandscafeen i Hvide Sande, og hun nyder tydeligvis at sikre, at alle er ok. Der er åbent mandag til fredag formiddag og eftermiddag og takket være en række frivillige kan det lade sig gøre. Økonomisk finansierer genbrugsbutikken, kommunen og Sømandsmissionen cafeen. Hvis vægge kunne tale Lokalerne her i Sømandscafeen har mange års erfaring i at huse søfolk. Faktisk er nogle af gæsterne her kommet siden 1960 erne, men dengang var det et sømandshjem. I dag nyder mændene samværet, mens de drikker kaffe og lige ordner verdenssituationen og de nyheder, de ikke fik udvekslet i går. Bølgerne kan godt gå højt, historierne ligeså, og herrerne hygger sig og slapper af, inden de skal videre. En god snak giver en fin start på dagen. Sømandscafeen er et kristent værested, hvor der skal være plads til at være den, man er. Den er først og fremmest for fiskere og søfolk. Feriehjemmet Aggershøj I den skønne skipperby Marstal på Ærø ligger Aggershøj. Sommeren har været travl, og de første sømands- og fiskerenker er taget hjem fra et dejligt ferieophold og endnu flere står for tur. Vi ønsker gennem ferieopholdene at nå vores gæster med Guds ord, og at Gud vil virke gennem det og røre dem. Hver dag startes med flaghejsning, morgenkaffe og andagt; en dejlig start på en ny dag givet af Gud. Dagen er til gæsternes egen disposition, men vi har ofte forslag til ture og aktiviteter og gerne med en kaffekurv i hånden. Ellers nyder de den dejlige atmosfære her gerne i havestolene rundt i den store have. Efter aftensmaden er der tid til aftensang i kirken, gåture eller hygge og strik i den gamle stue, indtil aftenskaffen bliver serveret, og vi synger sammen, holder andagt og hygger. lesskabet med dem og håber at møde flere af deres medstuderende fx til fællesspisning i huset. Ellers glæder vi os over vores børneklub og vores bibelaftener, hvor vi fx har set film om Jesu liv, og talt om tro og liv ud fra filmene. Af nye arrangementer i huset kan også nævnes ungdomslejre med praktisk hjælp indlagt, seniorlejre, sømandskredsweekender, familieweekender, åben juleaften og høst- og julemarked. Vi oplever en stigende interesse og tjenestevillighed for Sømandsmissionens arbejde, og nogle sømandskredse får nye medlemmer. Sommeren 2014 blev nydt i haven. En stor tak skal lyde til alle jer frivillige, der har hjulpet os i arbejdet på Aggershøj! Fra den mindste småkage, der er bagt til, store fældede træer, maling, rengøring, madlavning, havearbejde og meget mere. I er virkelig Aggershøjs Venner! Vi glæder os til besøg af sømandskredse og andre, der allerede har planlagt en tur ned til os. Vi har stadig ledige weekender, hvis nogen skulle have lyst til et ophold. Vores familie vokser stille og roligt! Den 27. juni fødte Margit endnu en søn Mikas, så nu er vi seks: Valentin, Lilje, Joash, Mikas, Margit og Simon. Simon Ambrosen I løbet af det sidste år er der kommet gang i flere og flere arrangementer i huset. Som noget nyt har vi haft en HF-søfart bibelstudiegruppe hver uge, hvor vi mødes med unge søfartsstuderende og læser i Bibelen. Det har været fantastisk at være med dem på rejse i Bibelen. I år vil vi udbygge fæl- 10

11 Kalundborg Sømandsmission Facebook: Danish Seamen s Mission in Kalundborg Et tilbageblik viser igen en markant ændring omkring Kalundborg Havn. Hvor vi dog i sommeren 2013 havde en Slow- boat to Aarhus, ændrede færgesituationen sig til, at det blev No boat to Aarhus. Takket være vores dygtige havnedirektør Bent Rasmussen blev der hurtigt satset på mere containertrafik og vi har da stadig en færge til Samsø. Trampfarten andrager en godsmængde på tons som er rekord i havnens historie. Og mere trampfart betyder også mulighed for flere skibsbesøg. Sømandsmissionens skib Bethel spiller en stor rolle for os i det daglige arbejde i sommerperioden. Og Bethel tiltrækker som museumsskib rigtig mange mennesker med en maritim interesse fx en del erhvervsaktive på havnen en gruppe det er vigtigt for os at have kontakt med. Der kom mange, da vi indbød til et meget spændende maritimt foredrag af marineingeniør og forfatter Lars Jordt om Orlogskuttere i Barsøklassen. Og Bethel tidligere Y302 Romsø tilhører netop denne skibstype. Her blev en række spændende tekniske detaljer gennemgået overalt på skibet. Det blev en aften med professionelt skibsteknisk indhold. Det sejlende sømandshjem Bethel levede igen op til sit navn, idet en dansk kok der skulle påmønstre en coaster- overnattede ombord i Kalundborg. Hans skib havde fået motorproblemer og var ikke nået frem til byen i tide men det var kokken! Efter morgenmad på skibet kunne han senere påmønstre. Også søfolk fra Filippinerne og Rusland benyttede skibet flittigt. Med Bethel som medspiller kan vi derfor takke Gud for endnu et aktivt og godt år. Editha og Jens Chr. Seeberg Søfolkene spørger altid efter, om de kan låne en computer og gå på internettet. Arken i Esbjerg Arken er et kristent værested i Esbjerg, som Luthersk Mission driver med to fuldtidsansatte og omkring 50 frivillige medhjælpere. Her har Sømandsmissionen lejet sig ind med et kontor og brug af kaffebaren. Der er altid kaffe på kanden og en at snakke med på Arken. Sammen med en computer med Skype, internetadgang og en telefon har sømanden, der besøger Arken, det han efterspørger mest, når han kommer til en havn. På Arken, og når vi går på skibsbesøg, lægger vi vægt på, at der er tid til at tale med sømænd. Det kan være et ensomt liv som sømand, og så kan det være godt at tale med en, der har tid til at lytte. Vi lægger fortsat vægt på at servicere sømænd på Esbjerg havn, men det er vore kollegaer på sømandscentret, der tager sig af at bytte bøger og cd er og lignende, mens vi på Arken tager os mest af samtalen og det personlige møde. Sådan har vi fordelt arbejdet, og det samarbejde fungerer rigtig godt. Det betyder blandt andet, at vi ringer til Jan på Sømandscentret, når der skal byttes bøger, og at han ringer til os, når der fx er en sømand, som har brug for en samtale. Vi har kristen litteratur med bibler, bøger og blade med på skibsbesøg, og når en sømand har brug for at tale om Gud, er vi på banen. Det er vigtigt for os ikke at være anmassende med det kristne budskab, men omvendt lægger vi ikke skjul på, at det også er det, vi gerne vil give til sømanden. Det er vores mission at bringe det glædelige budskab med mund og med hænder, at Gud har omsorg for alle mennesker, og at der er frelse i Jesus Kristus og i troen på Ham. Sømænd elsker en god snak. Finn Løvlund Pedersen 11

12 Nuuk Sømandshjem Så gik der endnu et år her på Nuuk Sømandshjem. Et år med mange aktiviteter. Hver 14. dag mødes vi i dagligstuen til bibeltime. En lille kreds på 8-12 dejlige mennesker mødes i samvær med Jesus. Vi skiftes til at komme med et oplæg, hvorefter ordet er frit. Det bliver til mange gode snakke over kaffe og kage. Sankt Hans aften blev der lavet snobrød, pølser og brød samt saftevand. Der var båltale ved vores lokale præst Aviaja, og musikken blev leveret af Nuuk Byorkester. Sømandsmissionær Finn Løvlund kom på 14 dages besøg i november. Dagene fløj af sted, og vi fik et godt indblik i, hvad en sømandsmissionær kan give til miljøet omkring havnen og sømandshjemmet. Finn fik skabt rigtig mange kontakter og især julegaverne, han medbragte på skibene, skabte glæde. Nye input til andagter og bibeltimer gav os ny åndelig energi. Der er ingen tvivl om, at en fast sømandsmissionær i Grønland ville styrke udbredelsen af evangeliet. I maj kom Heimamissionen fra Færøerne forbi. Seks missionærer, som brænder for sagen, var her i ti dage. De fyldte sømandshjemmet med sang, musik og bøn. Et rigtigt godt pust til vores åndelige liv. Også ude i byen nød befolkningen besøget af missionærerne. I løbet af 2014 har vi totalrenoveret seks værelser. Nye gulve, lofter og badeværelser. P.t. er det bestyrerboligen, der får den store omgang. Nye gulve, lofter og køkken. Det bliver dejligt at få et pænt og tidssvarende hjem. Udvendigt er bygningerne ved at blive malet, så inden længe skinner sø mandshjemmet overalt. Vera og Jesper Kjeldmann. Til slut vil vi gerne takke vores personale, kontoret i Vejle og andre samarbejdspartnere for et rigtigt godt samarbejde. Vera & Jesper Kjeldmann Sisimiut Sømandshjem Der er sket en forvandling af de fysiske rammer på sømandshjemmet i Sisimiut! Vi har haft håndværkere i huset, der har boret, hamret og malet. Det har været en langtrukken proces, men resultatet er blevet godt. Således fremstår sømandshjemmet nu med nyt lyst indgangsparti, som inviterer ind i en nyrenoveret reception, ligesom cafeteria, dagligstue og konferencerum er renoveret. Vi kan nu tilbyde både vores konference-, hotel- og cafeteria gæster nogle flotte moderne faciliteter, som vi er stolte af. Vi har en god stabil medarbejderflok, som tålmodigt har arbejdet med under renoveringen, og som til dagligt arbejder med på de nye tiltag, der dukker op på en arbejdsplads i udvikling. I samarbejde med kommunen kunne vi invitere nogle af byens mest trængte til hyggelig julemiddag, juletræ og gaver. Den lokale Lions Club havde doneret kr. til projektet. Gæsternes taknemmelighed bliver stadig udtrykt, når vi møder dem. Med en stak af de nyeste aviser og blade under armen går vi jævnligt på skibsbesøg, lige så vel som havnen besøges med en kande kaffe og et rundstykke, og assi- stenterne besøger børnehjemmet med favnen fuld af aktiviteter. Vi har fået lov til at nyde godt af missionærbesøg og seniorassistenter. Således havde vi i oktober besøg af sømandsmissionær Jørgen Knudsen et besøg der satte spor hos mange. Ligeledes har vi haft seniorvolontører, der i juli arrangerede sommeraktiviteter på og ud fra sømandshjemmet. Hotelgæster nød godt af hyggelige bålaftner, og mange af byens børn deltog i bl.a. flødebollekast! På det renoverede Sisimiut Sømandshjem kan mennesker møde hinanden og Gud. Vi forsøger dagligt at fylde denne ramme ud, og med taknemmelighed oplever vi, at Gud bruger rammen! Nanna og Erik Hansen 12

13 Aasiaat Sømandshjem Byggekranen står som et signal om, at der er stor aktivitet på sømandshjemmet her i Aasiaat. Netop nu er byggeriet af 10 nye værelser samt et ekstra møde- og opholdsrum i fuld gang. Det forventes afsluttet den 15. december i år. Vi ser frem til at byde endnu flere gæster velkommen til afholdelse af kurser, og til at kunne tilbyde endnu flere værelser af høj kvalitet. De forbedrede faciliteter vil med sikkerhed blive taget godt imod, så vi glæ der os meget til at kunne benytte os af dem. Personale Mia er på barsel og passer vores børn Noomi på 2 år og Lydia på 4 mdr. Som afløsning for Mia har vi fået et ægtepar, Grethe og Kjeld, hvilket vi nyder rigtig meget. Grethe er ansat i køkkenet, og Kjeld er ansat som pedel. Her i sommers var der udskiftning af assistentflokken. Vi sagde farvel til dygtige medarbejdere, som vi kommer til at savne. Deres ophold har varieret fra 6 mdr. til 1½ års varighed. Assistenterne har været med til at lave mange initiativer ud fra sømandshjemmet fx fængselsbesøg, frivillig hjælp i byens børneklub, fastelavnsfest, personaleudflugt, skibsbesøg, fredagscafé for gymnasieelever mm. De har virkelig gjort en stor forskel, hvilket vi er meget taknemmelige for. Nu har vi så sagt goddag til nye assistenter, og det lover godt! Alt i alt går det rigtig godt. Mange gæster bruger Sømandshjemmets cafeteria og konferencefaciliteterne. Værelserne bliver også flittigt brugt. Ofte summer det af liv og aktivitet, og sømandshjemmet er en vigtig institution for byen. Mia og Johannes Jensen Nu har alle Sømandsmissionens sømandshjem tre stjerner. Flere står bag byggeaktiviteterne. 13

14 International Seamens Club, Aarhus Lykken er aktuelle nyheder på modersmålet. Sømandshjemmet har i det forgangne år besøgt ca skibe på havnen, hvor besætningerne primært har været fra Filippinerne, Rusland, Ukraine og Polen, men vi har også mødt besætninger fra bl.a. Kina, Tyrkiet og Indien. Vi har været meget heldige med have en stabil stab af frivillige, og derfor har vi kunnet optimere vores servicearbejde på skibene, hvor vores salg af telefonkort og internetkort er steget. En stigende efterspørgsel efter internetkort har gjort, at vi har udvidet vores sortiment til også at kunne tilbyde data roaming simkort til vores sømænd. Ca søfolk besøger vores klub på et år. Dvs. vi transporterer 3000 personer frem og tilbage mellem skib, sømandsklub og byen. Service til sømænd I en verden, hvor de fleste skibe ofte kun ligger til kaj i nogle få timer ad gangen, er behovet for havneservicen stærkt stigende. Sømanden kan ikke altid komme til Sømandshjemmet, og derfor er det meget vigtigt, at Sømandshjemmet besøger sømanden på skibet og evt. kører små ærinder. Vi har opgraderet vores avisordning med en avismaskine, som printer rigtige nationale aviser i A3 størrelse, og vigtigst af alt det er dagsdato nyheder. Der findes aviser fra over 100 nationaliteter. Denne avisordning er blevet taget rigtig godt imod, og vi kan mærke, at sømanden værdsætter at få en rigtig avis på modersmålet. Vi har arrangeret ture til Den Gamle By og Aros. arrangeret dagsture til indkøbscentre og centrum. forestået indkøb af speciel mad til filippinere og indonesere. forestået køb af elektronik samt andre små fornødenheder til søfolk byttet bøger for danske rederier bøger på dansk, russisk, engelsk og polsk. Paw Ankjær Sømandshjemmet i Nyhavn. Bethel Sømandshjem Sømandshjemmet i Nyhavn har haft et rigtigt godt år med besøg af mange mennesker. Vi kan nu begynde at mærke, at der i hverdagen kommer flere fra den maritime verden, og dette skyldes i høj grad, at der kommer rigtig mange krydstogtsskibe ind i havnen. Flere og flere af deres besætningsmedlemmer lægger vejen forbi os. I årets løb har vi med hjælp fra frivillige præster holdt nogle dejlige gudstjenester i sømandskirken og efterfølgende nydt samvær ved kaffebordet. Bethel-skibet lagde til kaj i Nyhavn, og sømandskredsen blev inviteret ombord til en dejlig eftermiddag, hvor fremmødet var stort. Vi har også i år haft et godt år med udlejning af vores værelser med besøg af både danske og udenlandske gæster. De viser stor interesse for husets historie og kommenterer tit på, at det er dejligt at bo på et hotel med egen kirke. Vi holdt åbent hus i Sømandskirken ved Kulturnatten i september, hvor der blev fortalt små historier og sunget en masse dejlige sømandsviser. Det blev en dejlig aften med besøg af mange hundrede gæster. På gensyn til vore gamle kunder og velkommen til de nye! Dorte og Poul Jensen 14

15 Hotel Frederikshavn Sømandshjemmet Så er der igen gået et år, og vi vil prøve at beskrive nogle af de centrale begivenheder fra dagligdagen. I skrivende stund kan vi se tilbage tilbage på en travl og dejlig sommer. Den seneste travlhed har medført, at vi mange gange har måttet sende gæster videre til andre hoteller i byen, da alle vores 54 værelser var lejet ud. Dette opleves indimellem frustrerende, men det betyder jo, at vores hotel har været et attraktivt sted at besøge. Sideløbende med den travle hverdag har vi sammen med personale fra Hotel Aalborg løbende haft refleksioner og møder om betydningen af at være både et sømandshjem, en kristen arbejdsplads og et hotel. Det er en konstant udfordring at finde balancen mellem professionel service og kristen medmenneskeligt nærvær. Vi bliver stadig brugt som overnatningssted for besætningsmedlemmer, når deres skib er på værft. Mange udenlandske søfolk, som er i havn for en dag, kommer og benytter sig af vores lokaler, tv og internet. Vi arbejder konstant på at give alle gæster en god oplevelse. Vi ønsker, at de ud over det høje serviceniveau og den gode mad også oplever, at de personligt er blevet set og mødt. Alle vores gæster modtager et bibelvers i velkomstfolderen, og nogen bliver tilbudt forbøn. Fortsat tak til alle i baglandet for jeres opbakning og støtte. Vi oplever støtten bl.a. gennem dejlige anmeldte og uanmeldte besøg, samarbejde med medarbejdere fra Sømandsmissionen, jeres forbøn og de julegaver vi modtager til sømændene. Følg også med på vores hjemmeside: Lars Risager Hotel Aalborg I Aalborg er vi glade for udviklingen omkring vores hotel, fordi vi får flere gæster, når vores nye nabo Musikkens Hus nu løbende arrangerer velbesøgte, klassiske koncerter. Vi lægger også gerne rammer til selskaber, receptioner, møder, kurser og konferencer. Egon Madsen, som er ansat som konference- og eventchef, står for at sammensætte den pakke, der lige nøjagtigt passer til gæsternes behov og ønsker. Som en breaker til et møde eller et selskab kan vi fx arrangere bådture på Limfjorden enten med hurtigtgående gummibåde eller en havnerundfart i Aalborg med M/S Kysten. Seaman Aalborg kører videre på andet år. Alle skibe i Aalborg havn besøges alle hverdage, og med har vi aviser, telekort, internet og tid til en snak om alt mellem himmel og jord. God service er nøgleord for de tre danske sømandshjem. Vi er fortrøstningsfulde og tror på, at vores nye placering i Aalborgs nye kulturelle centrum skaber grundlag for at drive et godt hotel. Derfor har vi også arbejdet med en plan for udvidelse af hotellet, med væsentligt flere værelser og mødefaciliteter. Ideoplæg fra arkitektfirmaet C.F. Møller, forretningsplan og budget er udarbejdet, dog mangler vi at få styr på den sidste, men ikke uvæsentlige del finansieringen. Det arbejder vi videre med og håber på at finde en løsning inden for et halvt års tid. Bo Kikkenborg Larsen 15

16 Broderkredsen på Havet Svendborg Søfartsskole... er en forening af troende, søfolk, fiskere og dem, som har et hjerte, som banker for danske søfolk. Foreningen blev stiftet i Marstal præstegård i 1899 af en gruppe troende skibsførere. I dag er vi ca. 300 medlemmer i Danmark og på Færøerne. Broderkredsen på Havet var i 1899 med til at oprette Sømandshøjskolen, som i dag hedder Svendborg Søfartsskole. Den er en af de ældste søfartsskoler i verden. En skole der bygger på et kristent grundlag og værdier. Der bliver holdt morgenandagt og sunget morgensang hver dag på skolen. Det er Broderkredsen, der står bag skolen, og den er vores hjertebarn. Har du hjerte og kærlighed til danske søfolk, er du velkommen i den Danske Broderkreds. Et medlemskab koster 325 kr., for par: 500 kr. inkl. medlemsbladet DUEN, som udkommer 8-10 gange om året. Ønsker du kun at få bladet, koster det 200 kr. om året. Der blev igen først i juni 2014 holdt sommerstævne på Svendborg Søfartsskole, hvor skolens forstander Jens Frederiksen, lærerne og kabyssen (køkkenet som efter sommerstævnet bliver renoveret fra a til z) gjorde, at Broderkredsen med familier igen fik lov til at opleve et fantastisk fællesskab med troende brødre, søstre og børn, som hyggede sig i de skønne omgivelser. Nogle af Broderkredsens medlemmer vil igen i år være med de sejlende Sømandshjem: Bethel og Duen, som sejler rundt til mange danske havne, hvor mennesker hører om det største, nemlig om vores herre og mester. Kommer du til en havn, hvor et af skibene ligger, er du altid velkommen om bord. Kærlig hilsen Broderkredsen på Havet Formand John Aaen Søfarten har altid været et vigtigt erhverv for Danmark. I 2013 stod Det blå Danmark for 10 procent af landets samlede nettoomsætning. Behovet for maritime officerer er stort. Derfor har skolerne gennem flere år forsøgt at gøre ministeriet opmærksom på, at kvoterne for optagelse af nye elever ikke matchede behovet, hvis fødekæden skulle holdes ved lige. Ved de sidste finanslovsforhandlinger kom kvoterne endnu en gang i spil og denne gang med et for os positivt resultat. Kvoten på vores HF-Søfartselever blev fordoblet med virkning fra august 2014, og efterfølgende blev kvoterne for skibsofficersuddannelserne enten øget eller helt fjernet. I det kommende år vil skibsassistentuddannelsen og praktikpladserne komme i fokus. Aktiviteterne i skolens kursusafdeling er stærkt stigende, og vi har ansat en ekstra underviser. I løbet af året har et par medarbejdere valgt at gå på nedsat tid, eller at fratræde som følge af alder. Derfor har vi ansat tre nye medarbejdere i år. Løbende gennem 2013 blev alle vinduer i hovedbygningen og 18 elevkamre renoveret, og en stor del af året blev brugt til at planlægge totalrenoveringen af skolens kabys, som blev påbegyndt i juni 2014 og vil vare frem til oktober. I februar 2014 fik vi ny minister, som udover at ændre ministeriets navn også i løbet af året vil opstille nye retningslinjer for skolernes videre arbejde, hvor social mobilitet bliver ét af vores pejlemærker. Det passer godt til en kristen skole og dennes værdier. Søfartsskolen i Svendborg bygger på et kristent grundlag. Vi ser med forventning og glæde frem til endnu et travlt år. Jeg sender de bedste ønsker for Sømandsmissionen. Jens Frederiksen, forstander (på foto) 16

17 Travlhed på Færøerne Tak og undren fylder os, når vi igen ser tilbage på et år i den Færøske Sømandsmission. Gud har været trofast, og hans løfter og velsignelser, omsorg og kraft til dagen, vejen og gerningen har været konstant. Sømandsmission er virksom både til lands og til vands. Til lands er der sømandskredse, der beder for arbejdet, bærer økonomisk og laver de omkring 1200 julepakker, der hvert år bliver delt ud til søfolk og fiskere. Missionæren taler til møder, gudstjenester, m.m. Til vands får søfolk og fiskere besøg af missionæren, som uddeler kristne aviser, bøger, hæfter og dvd-er med kristen sang og musik. Desuden er der holdt andagter og møder ombord på mange skibe især inden den første rejse i det nye år. For søfolkene vil gerne starte året rigtigt, og det er med Guds ord, lovsang, bøn og velsignelsen. Et af møderne blev filmet og vist i færøsk tv. Bevidstgørelse Ny landsledelse er valgt og er i gang med at sætte kursen for arbejdet i de kommende år. Sømandsmissionen vil fremdeles satse på at gøre de kristne søfolk mere bevidste om deres kald og vidnetjeneste ombord også blandt udenlandske søfolk. Gud ønsker, at de, som tror på ham, skal være levende vidner om en levende Gud, hvor de er også ombord på skibene. Dermed får vi jo mange sømandsmissionærer. Sømandsmissionen forsøger også at styrke den lokale ledelse i sømandskredsene. I september har vi en fælles lederdag, hvor ledelsen for kredsene samles. Indholdet byder bl.a på andagt, god mad, vedkommende forkyndelse/undervisning med efterfølgende samtale og spørgsmål. Kvinderne er glade for dagen. Kvindestævnet (årsmødet) gik godt med 170 deltagere og fokus på Sømandsmissionens arbejde. Mission på udebane I marts og april besøgte vi fire færøske frysetravlere med 115 mand ombord, mens de fiskede torsk i Barentshavet. Jeg holdt møder og andagter ombord og fik mange gode samtaler med mændene. Jeg arbejdede også lidt sammen med dem og fik igennem det en god kontakt. Igen har et team fra Sømandsmissionen/ Heimamissionen været på besøg i Nuuk på Grønland. Det blev igen en missionsuge på ni dage med sang, vidnesbyrd og undervisning forskellige steder og i forskellige sammenhænge. Vi besøgte også de skibe, der kom ind til Nuuk. Der er nok at se til, så Gud hjælpe os at gå i de forberedte gerninger. Tak for samarbejdet, med ønske om Guds velsignelse. Torleif Johannesen, den Færøske Sømanndsmission Hotel Klaksvík Hotel Klaksvík, som vi kalder sømandshjemmet nu, ligger fortsat godt placeret i Færøernes næststørste by fiskerihovedstaden Klaksvík. Da der er liv i byen, er der som oftest også liv på sømandshjemmet. Går det godt med fiskeriet, kan vi mærke det på hjemmet. I det forgangne år har det været meget fredeligt med hensyn til istandsættelse og ombygning. Derimod har det været travlt på grund af mange gæster. Da byen er hjemsted for mange skibe og kuttere, sætter fiskeindustrien sit præg på livet. Søfolk og fiskere besøger os ofte, og tit har vi en god snak om fiskeri og livet på havet ind imellem også et snak om Jesus, om liv, død og det evige liv. Mange nationer overnatter På sømandshjemmet er der gæster fra indog udland. Gæster med forskellige sprog, interesser m.m. Vi har 28 moderne dobbelt- og enkeltværelser, hvoraf de 25 har bad og toilet. 10 af værelserne har mulighed for ekstra opredning. Alle værelserne har også tv og gratis internet. Vi har en del kurser, fester, bryllupper, fødselsdage m.m. i vores gode festlokale til 150 personer. Vi har også kursuslokale til 15 personer og opholds- og hyggestue til 30 personer. På hjemmet forsøger vi at skabe en god og kristen atmosfære, bl.a.med andagter. Velkommen på Hotel Klaksvík et hyggeligt sted uden røg og alkohol. Torleif Johannesen. 17

18 ISM REGNSKAB 2013 Driftregnskab Indtægter Forårsgaver Årsmødegaver Julegaver Gaver fra møder og kredse Kollekter og høstoffer Andre gaver og tilskud Gaver til Aggershøj Gaver til Bethelskibet Genbrugsbutikker og andet salg Testamentariske gaver Redningsbåd abonnement/annonce Tips og Lotto Renter/afkast Ekstraordinær indt Grønlandske Shj netto overskud Indtægter I alt Udgifter Løn Administration Husleje, forsikringer, kontingenter m.m Kørsel og rejseudgifter Redningsbåden og andre publikationer Årsmøde Uddeling til Aggershøj (incl. Løn) Drift af Bethel/Duen Uddeling til Sømandshjemmene Ekstraordinær udgift - af-/nedskrivning Udgifter I alt Årets resultat efter uddelinger

19 ISM REGNSKAB 2013 Status pr. 31/12 Aktiver: Kasse og bank Værdipapirer Udlån Varebeholdning ISM 0 0 Div. Debitorer Aggershøj vurderingsum Anpartselsk. Havnepladsen Skibe Grønlandske Sømandshjems aktiver Aktiver I alt Passiver Kreditorer Kapitalkontoen Grønlandske shj. passiver Passiver I alt Hvor kom pengene fra? Gaver Genbrug formålsbestemte RB abn Tips lotto Test. gaver Rente afkast Ekstra ordinær Gr. Shj. Hvad blev pengene brugt til? Løn Adm Kørsel Blade m.m. Årsmøde Uddeling Overskud 19

20 Vil du med til Grønland eller kender du nogen, der vil? Flere unge får udsyn ved at tage med Sømandsmissionen til Grønland. Evangeliet til Grønland Mange nye assistenter er begyndt på sømandshjemmene i Grønland. Fælles for de unge medarbejdere er lysten til at opleve Guds skaberværk, at rejse til et helt andet sted og være noget for andre, mens de arbejder. Flere af dem har desuden nævnt at ved at tage langt væk hjemmefra de vante omgivelser, forventer de at opdage nye sider hos sig selv. Endelig vil de alle gerne fortælle om Gud. Til andre. Siden 1969 har Sømandsmissionen været i Grønland, og i de første mange år var sømandshjemmene for sømænd og fiskere, som havde brug for mad, en seng at sove i og hjemlig atmosfære. I dag er sømandshjem mene stadig en vigtig brik i Sømandsmissionens ar bejde, men de drives også som hoteller, der er åbne for alle. Vil du med til Grønland eller kender du nogen, der vil, så kontakt Sømandsmissionen. 20

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden - et folkekirkeligt, socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Jubilæumsnummer Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden Hilsen fra kirkeministeren og socialministeren Anmeldelser: Ingen

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Søndermarkskolen og boligforeningerne. REDAKTION: Ulla Herløv, redaktør, ansvarsh. Aase Dammand, annoncer Lotte

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Møltrup Optagelseshjem

Møltrup Optagelseshjem Meddelelser fra Møltrup Optagelseshjem NR. 147 DECEMBER 2013 Møltrup Optagelseshjem - selvejende stiftelse Hjemmet oprettet 1912 af fængselspræst Johannes Munck Møltrup er et hjem, hvor ulykkeligt stillede

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Korshærs bladet. Kirkens Korshær Nr. 2/ April 2015. Kirkens Korshær i Aalborg er flyttet sammen - til gavn for brugere, ansatte og det fælles mål.

Korshærs bladet. Kirkens Korshær Nr. 2/ April 2015. Kirkens Korshær i Aalborg er flyttet sammen - til gavn for brugere, ansatte og det fælles mål. Korshærs bladet Kirkens Korshær Nr. 2/ April 2015 NYE FÆLLES RAMMER I AALBORG Kirkens Korshær i Aalborg er flyttet sammen - til gavn for brugere, ansatte og det fælles mål. / 21 / Korshærs bladet Kirkens

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard

Nr. 12 november 2007 154. årgang. Det meningsfulde liv. [ ] Per Bækgaard Nr. 12 november 2007 154. årgang Det meningsfulde liv [ ] Per Bækgaard Som at sætte dækstole frem på [ ] Jan Kornholt og Lone Møller-Hansen [ ] Collage: Ole Steen Pedersen Baptistkirken i Danmark kommer

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere