Den Danske Dyrlægeforenings foretræde for Folketingets Retsudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Dyrlægeforenings foretræde for Folketingets Retsudvalg"

Transkript

1 20. marts 2010 Foretræde Retsudvalget Den Danske Dyrlægeforenings foretræde for Folketingets Retsudvalg Den Danske Dyrlæge Forenings delegation ønsker ved foretræde for Retsudvalget d. 22. april 2011 at fremføre og underbygge foreningens veterinærfaglige bemærkninger i forbindelse med den påtænkte revidering af hundeloven samt Folketingets videre behandling af lovforslag L 163 (Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven) fremsat d. 17. marts 2010 med henvisning til delbetænkning om farlige hunde udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet: L et mindretals konklusion med centrale svagheder: Forbud nytter ikke og vil ramme uskyldige Race forudsiger ikke adfærd ej heller hos hunde Flertallets vurdering og løsningsmodel: Sæt fokus på den ansvarlige hundeejer Sæt fokus på politiets reaktionsmidler og ressourcer Hovedbestyrelsen 1

2 Ad: Forbud nytter ikke og vil ramme uskyldige race forudsiger ikke adfærd De 13 racer er ikke valgt på baggrund af faglighed, erfaringsmæssigt grundlag eller statistik udelukkende på grundlag af antagelser Det er ikke muligt at fastlægge en hunds racemæssige baggrund hverken ved DNA -test eller ved objektive anatomiske kriterier Der er ikke fastlagt en sammenhæng mellem race og objektive kriterier for aggression En aggressiv hund er ikke nødvendigvis en farlig hund det er et spørgsmål om kombination af hund og ejer. En omvendt bevisførelse stiller den enkelte borger og hundeejer, der er under anklage i en helt umulig situation, når vedkommende selv skal bevise og sandsynliggøre sin uskyld. Løsninger Følg indstillinger fra hundeudvalget udvid politiets reaktionsmuligheder og lad dem i langt større omfang udnytte de allerede eksisterende muligheder. Bekæmp uforsvarligt ejerskab og sæt fokus på den ansvarlige hundeejer. Hovedbestyrelsen 2

3 Se endvidere vedhæftede bilag: 1. Leder Dansk Veterinær Tidsskrift (DVT) nr Forbud virker ikke Artikel bragt i DVT nr Leder DVT nr Der er små hunde, der bliver bidt hver dag Interview i DVT nr Hovedbestyrelsen 3

4 [Ieder] Sekretariat Emdrupvej 28A, 2100 København Ø Telefon telefax DDDs hovedbestyrelse Dyrlæge Arne Skjoldager, (formand) Smalfort 2A, 6040 Egtved Arb , prv Dyrlæge Carsten Røjkjær Jensen Arb , prv Dyrlæge Inge Casper Arb , prv Dyrlæge Ane Høiberg Nielsen Arb , prv Dyrlæge Wilfried Goecke Arb , prv Dyrlæge Øyvind Runge Jepsen Arb , prv Dyrlæge Peter Høgedal Jørgensen Arb , prv Sekretariatet Direktør Ann-Margret Duus Jensen Økonomi og bogholderi Afdelingsleder Birgitte Juel Bogholder Mette Vork Guldager Hunderegister: Anne Bach Katteregister: Lotte Dalgaard Service og IT Afdelingsleder Kim Andersen Medlemsregistrering og kontingent: Alice Gottschalck Pulje: Susanne Vilbrand Reception: Kirsten Nissen Forhandlings- og Arbejdsmarkedsafdeling Afdelingschef Keld Olsen Statsansatte undtaget forskning og undervisning: Stine Søndergaard Assistenter i praksis og øvrige privatansatte: Solveig Hansen, Liselotte Wittendorff Forskning og undervisning: Anders Højgaard Liberalt erhverv: Anne Jakobsen, Keld Olsen, Anette V. Pedersen Professionsforhold: Johanne Østerbye, Annette Lychau Petersen, Marianne Jensen/Stine Bødker, Annette Overgaard Internationale forhold: Birgitte Sørensen, Annette Lychau Petersen Kommunikations- og Uddannelsesafdeling Kommunikationschef Børge Jørgensen Dansk Veterinærtidsskrift: Pia Rindom Annoncer, abonnement: Jette Jepsen Hjemmeside, mv.: Laurs Møller/ Mads Nissen DDD-Kursus: Gert Aagaard van Hauen Kursus- og konferencetilmelding: Anita Christensen Kompetenceudvikling: Mads Nissen Beskæftigelse og studerende: Sys Tarrild»Farlige«hunde Alle hunde kan gøres aggressive og farlige i de forkerte hænder, ligesom alle hunde kan blive velfungerende og sociale, hvis ejeren har den rigtige viden og tilgang til hundeopdragelsen. Det er derfor rendyrket populisme, når politikerne nu står i kø for at forbyde»muskelhunde«, blot fordi pressen har valgt at sætte fokus på, at hunde bider (hvad de altid har gjort). Det rammer uskyldige hunde og hundeejere. Sådanne forhold er den væsentligste grund til, at Den Danske Dyrlægeforening her i midten af oktober 2009 valgte at fokusere på emnet»farlige hunde«ved et seminar på KU LIFE i København. Sektion vedrørende Hund, Kat og Smådyr, der stod for arrangementet, havde blandt andet indbudt udenlandske eksperter på området. Ikke mindst for at høre om deres erfaringer med nogle af de tiltag, som de danske politikere pønser på. Det har været fremme, at der skulle indføres forbud mod Amstaff-racen, men der er masser af andre hunderacer, der ved den forkerte opdragelse kan gøres farlige. For eksempel rottweiler, dobermann og schæferhund. Selv den mest godmodige hund kan gøres aggressiv i de forkerte hænder. Man kan næsten sammenligne politikernes planlagte forbud med at lave et tiltag mod fartbøller ved at forbyde alle BMW er, fordi det er en bil, man kan køre stærkt i. Man kan godt forbyde bestemte biler, men så vælger fartbøllerne bare en anden bil. På samme måde med de unge, der har misforstået rollen som hundeejer. Kan de ikke få lov at bruge den ene hunderace, så finder de en anden. Nogle hunde har flere muskler, men det fortæller intet om adfærd. Desuden er det umuligt at indkredse bestemte hunderacer, fordi der hele tiden udvikles nye. Hvis de mennesker, der har en forkert eller misforstået opdragelse af deres hunde bliver forment adgang til en bestemt race, så finder de blot en anden hunderace. Faktisk rummer lovgivningen allerede i dag rige muligheder for at gribe ind over for»uhensigtsmæssige«hunde og deres ejere. Når alt det er sagt, synes alle at have glemt, at hunde bider måske fordi der i en årrække har været et faldende antal hundebid. Det var netop i rollen som vagthund, at mennesket tog hunden til sig. Tidligere havde postvæsenet kurser for deres postbude i omgangen med hunde for at minimere problemerne med hundebid. Tilsvarende har Den Danske Dyrlægeforening for nylig iværksat projekt»hej Hund«, der skal lære mindre børn at omgås hunde. Overordnet set findes problemet med kamp- og muskelhunde i den anden ende af hundesnoren. Mange hundeejere ved ikke nok om deres dyr, og nogle har helt misforstået, hvad det vil sige at have hund. Vi går ikke ind for tvungne kørekort til hundeejere, men vi finder det nødvendigt, at der bliver sat langt mere fokus på rollen som hundeejer og for den sags skyld også generel oplysning om, hvordan man som ikke-hundeejer omgås hunde.

5 muskelhunde Forbud virker ikke! Glem alt om et forbud mod visse hunderacer. Både danske og engelske erfaringer viser, at et forbud ikke virker. Det var bare én af mange konklusioner, da Den Danske Dyrlægeforening for nylig holdt seminar om»farlige«hunde på KU LIFE [ Børge Jørgensen ] Deltagerne på seminaret var eksperter, dyrlæger, adfærdsterapeuter, veterinærsygeplejersker, dyrlægestuderende samt indbudte gæster, hvoraf mange af Danmarks dyreværns- og hundeorganisationer var repræsenteret. Seminaret havde således samlet den største viden om hunde og hundeadfærd i Danmark til dette aktuelle emne. Man finder andre veje Er lastbiler farlige? Kun hvis chaufføren er fartgal eller ude af stand til at håndtere sit køretøj. På samme måde er det med hunde, pointerede den engelske gæsteforelæser Kendall Sheperd. En stærk hund i de forkerte hænder kan være farlig. Og faktisk kan man få selv den mest godmodige hund til at gå amok. Man kan godt forbyde en bestemt muskelhunderace, men der er mange stærke hunderacer. Forbyder man en race, så bruger de personer, der ønsker at bruge hunde som»våben«bare en anden hunderace. Eventuelt ved at fremelske nogle uheldige gener i de tilladte racer. Der skal ikke mere end 3-4 generationer til, så er man godt på vej, sagde dyrlæge Pernille Wennich. Dyrlæge og særligt sagkyndig på hundeområdet Pernille Hansen refererede en amerikansk undersøgelse, der viste, at der ganske vist er forskel på de forskellige hunderacer med hensyn til adfærd, men at variationerne racerne imellem er så små, at man ikke kan konkludere, at den ene hunderace er mere aggressiv end den anden. En anden negativ følge af et forbud bliver en forværring af den allerede illegale import af hundehvalpe. Det er der i forvejen store dyrevelfærdsmæssige problemer i. Dyrlæge Jørgen Mikkelsen fortalte, at 26 Dansk Veterinærtidsskrift november Nummer 21 Årgang 92

6 langt de fleste sager, han møder som særlig hundesagkyndig for politiet, kan karakteriseres som sociale sager. Sådan er det også med problemerne affødt af kamp- og muskelhunde. De hunde, der skaber problemerne, har ejere, der er uden for pædagogisk rækkevidde. De afsporede ejeres mål er i visse tilfælde at skabe hunde, der egner sig til hundekampe (med andre tilsvarende hunde), men især at bruge hunden som magtmiddel. Blandt andet derfor virker forbud ikke. At tro et forbud mod bestemte hunderacer har nogen virkning, er således naivt. Der er i dag flere pitbull-hunde i Danmark, end da forbuddet mod hunden blev indført i Politiet magter ikke opgaven Den nuværende hundelov fra 2003 (se boks) rummer faktisk ganske gode muligheder for at løse problemerne med farlige eller skadevoldende hunde. Politiet kan af egen drift eller efter en anmeldelse træffe foranstaltninger til at tage hunden i varetægt og få den undersøgt. Hvis denne undersøgelse munder ud i konklusionen, at hunden er farlig, kan politiet få den aflivet subsidiært beslutte, at den skal gå i snor eller med mundkurv, når den færdes på offentlige steder. Dyrlæge Estrid Hasager, der er en af politiets særlige sagkyndige på området, fortalte, at der siden lovens indførelse i 2003 er behandlet ca. 100 sager (overvejende med hanhunde), hvoraf ca. halvdelen har resulteret i, at hunden blev aflivet. Det er mest politiet i hovedstadsområdet, der bruger og kender ordningen. Flere i forsamlingen kunne berette om sager, hvor politiet ikke tog affære i forbindelse med anmeldelse. En dyrlæge havde i mindst et tilfælde oplevet, at politibetjenten ikke vidste, at hundesager var politiets opgave. Den generelle opfattelse var, at sagerne bliver nedprioriteret hos politiet. Det betyder, at loven ikke virker efter hensigten, og den naturlige følgekonklusion var, at så vil en eventuel skærpet lovgivning heller ikke have nogen effekt. Hunde bider kun, når de er truet Tal fra Institut for Folkesundhed viser, at antallet af behandlinger for hundebid på landets skadestuer nu er halveret i forhold til midten af 1990 erne. Dog er de typer, der nu kommer på skadestuen, mere alvorlige, oplyste dyrlæge Lene Kattrup. Det synes som om, alle har glemt, at hunde bider. Hvorfor de gør det, gav Kendal Shepherd gode forklaringer på. Kendal Shepherd er dyrlæge og specialist i hundeadfærd og særlig sagkyndig på området for det britiske politi. Hunde bider kun i yderste konsekvens som det sidste og ultimative valg. Inden har hunden markeret, at den ikke synes om situationen. Først ved at gå væk, dernæst ved kropssprog via stilling, ører, hale, (rejst) pels og knurren. Først til slut kommer sidste trin på det, som Kendal Shepherd kalder aggressionsstigen, nemlig bid. Og et hundebid er ikke bare et bid. Der kan være tale om»bid i luften«og markeringer med kontakt, men uden at skade. Først til allersidst vælger hunden at bide for at skade sin trussel. Opgøret med dominans Kendall Shephard vil gerne gøre op med den klassiske opfattelse, at hunde skal opdrages gennem dominans at ejeren træder i stedet for flokkens leder og styrer underhunden gennem dominans. Hunde er sociale dyr med sociale reaktionsmønstre. Hunde kan opdrages med dominans, men her er der stor risiko for, at det går galt især med store hunde. I pressede situationer risikerer man nemlig, at hunden springer nogle trin over i førnævnte aggressionsstige. Det vil ikke ske, hvis hunden opdrages gennem stimulans, ros og socialisering. Så er der rene linjer. Hunden giver det, som ejeren ønsker og får det, som den vil have: foder, leg og søvn. Hunde vil ikke af natur behage mennesker, men i stedet sig selv. Faktisk er hunden et egoistisk, pragmatisk væsen, der gennem førnævnte kontrakt med ejeren lever op til det, som forventes af den. Men forudsætningen er tryghed og velfærd for hunden. - Vi skal være helt klare på, at hundens adfærd er en reaktion på noget. Den er i sig selv ikke aggressiv. Og hunden forstår dig bedre, end du forstår den, forklarede Kendal Shepherd til salens store lettelse. Problemhunde er dem, der på en eller anden måde har fået kortsluttet processen bag aggressionsstigen. Det kan skyldes forkert opdragelse, eller at den ikke er blevet socialiseret som hvalp og lært andre hundes sprog. Hunden kan også ganske enkelt være skør, men det har ikke noget med racer at gøre. Den ultimative problemhund er fx en vagthund, der er trænet til at skade eller måske endda dræbe, men som mister kontrollen. Enten fordi ejeren reelt ikke har styringen, eller fordi hunden bliver bange eller en kombination heraf. Omvendt er det vigtigt at pointere, at fordi en hund gør noget farligt, er det ikke nødvendigvis fordi hunden er farlig. Det er trænede politihunde et godt eksempel på. Engelske erfaringer Kendal Shepherd fortalte også, om de engelske erfaringer med at imødegå problemer med muskelhunde. Der har ligesom i Danmark længe været et forbud mod visse racer, blandt andet Pitbull, men det synes ikke at have en synlig effekt. Den engelske lov siger, at ethvert (anmeldt) hundebid skal undersøges, og er > Dansk Veterinærtidsskrift november Nummer 21 Årgang 92 27

7 muskelhunde Hvad siger loven om farlige hunde? Uddrag af lov om hunde, lov nr. 385 af 28. maj 2003 grundlaget til stede, skal hunden aflives. Desuden bliver sagen indføjet i ejerens straffeattest. Kendal Shepherd refererede en række sager, og hendes overordnede konklusion var, at de stramme britiske regler ikke virker. Faktisk mente hun, at de er med til at forværre situationen, fordi jo flere forhindringer, der bliver lagt for hundens rationelle adfærd, des flere bidskader får vi. Hunde har det lige som mennesker. De skal socialiseres for at være omgængelige, men hvis man forhindrer hunde i at omgås andre hunde og mennesker, så bliver de mere frygtsomme og mere aggressive. Også ejerens frygt for eventuelle repressalier er med til at skabe utryghed hos hunden og dermed risiko for uhensigtsmæssige reaktioner. De stigmatiserede hunde Veterinærsygeplejerske i klinisk etologi Tanja Falster Nørager har stor erfaring med træning af muskelhunde - og hun indrømmede, at det kræver særligt ansvar og opmærksomhed at have en muskelhund, men at deres adfærd ikke er forskellig fra andre hunde. Problemet er, at de mildt sagt ikke er velsete blandt andre hundeejere. Derfor kan de kun sjældent komme på træningsbanerne - og selv om det er muskelhunden, der bliver angrebet af andre hunde (som åbenbart ofte sker), så er det muskelhunden, der er problemet og får skylden, fordi den er den stærkeste. Faktisk er der masser af hundeslagsmål og hundebid, men sagerne får kun pressens fokus, når der er muskelhunde involveret. Det betyder, at muskelhundene ikke i samme grad socialiseres sammen med andre hunde, og det forværrer problemerne. - Hunde bliver racister, hvis de ikke omgås andre racer, sagde Tanja Falster Nørager Men at udnævne muskelhunde til problemhunde holder ikke. Det er en brøkdel af muskelhundene, der skaber problemer, men det går ud over resten. Tanja Nørager Falster understregede, at det er vigtigt for potentielle hundeejere at sætte sig ind i, hvad det vil sige at have hund, men det er ikke specielt for muskelhunde det gælder alle hundekøb. De skal være velovervejede, så drop medlidenhedskøbet af den efterladte hund og sig nej til naboens sidste hvalp, der blev i overskud og som ellers skulle aflives. At være hundeejer kræver et aktivt valg. Politikerne har kun fokus på handling - Vi er som dyrlæger vant til at arbejde metodisk, sagde Den Danske Dyrlægeforenings formand Arne Skjoldager. - Først gennemfører vi en undersøgelse for at finde årsager, så laver vi en diagnose og derfra beslutter vi en terapi. Men her slutter det ikke. Det følges op af en prognose for behandlingen og en forebyggelse, så det ikke sker igen. - Jeg tror, at danske politikere kunne lære meget af den proces. Med fokus på sagernes omtale i pressen er politikere kun optaget af handling uden synderlig skelen til årsagerne og de følgende konsekvenser. Sådan ser det desværre også ud til at gå i sagen om farlige hunde. Det synes veldokumenteret, at et forbud mod visse racer er virkningsløst, men politikernes iver for at vise handling synes at overskygge den kendsgerning, sagde Arne Skjoldager. 6. Det påhviler besidderen af en hund at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses påkrævet for at forebygge, at hunden volder andre skade. Stk. 2. Hvis en hund har forvoldt skade på et menneske eller anden væsentlig skade eller der i øvrigt er grundlag for at antage, at den pågældende hund kan være farlig for sine omgivelser, kan politimesteren (i København politidirektøren) 1) give besidderen pålæg om, at hunden, når den ikke holdes indelukket, skal føres i snor eller være forsynet med forsvarlig mundkurv eller begge dele, eller 2) træffe afgørelse om at lade hunden aflive. Stk. 3. Politimesteren (i København politidirektøren) kan give besidderen pålæg som nævnt i stk. 2, nr. 1, hvis hunden har for vane at forulempe mennesker eller dyr ved på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, at fare imod dem eller forfølge dem eller at forulempe husdyr i ejendom eller på mark. Stk. 4. Hvis et pålæg efter stk. 2, nr. 1, eller stk. 3 overtrædes, kan politimesteren (i København politidirektøren) træffe afgørelse om at lade hunden aflive. Stk. 5. Politimesteren (i København politidirektøren) afholder omkostningerne ved at lade en hund aflive, jf. stk. 2, nr. 2, eller stk. 4, men kan kræve beløbet refunderet af besidderen. Stk. 6. Overflyttes hunden til en anden politikreds, skal besidderen underrette politiet i denne om et efter stk. 2, nr. 1, eller stk. 3 givet pålæg. 6 a. På politiets anmodning er besidderen af en hund forpligtet til at medvirke til en sagkyndig undersøgelse af hundens adfærd, inden der træffes afgørelse efter 6, stk. 2, nr. 2, om aflivning af hunden. Stk. 2. Besidderen kan forlange, at der foretages en hundesagkyndig undersøgelse som nævnt i stk. 1, inden politimesteren (i København politidirektøren) træffer afgørelse efter 6, stk. 2, nr. 2, om aflivning af hunden. Stk. 3. Politimesteren (i København politidirektøren) afholder omkostningerne ved den hundesagkyndige undersøgelse, men kan kræve beløbet refunderet af besidderen. 6 b. Politiet kan beslutte at anbringe hunden i pension, indtil der er truffet afgørelse efter 6, stk. 2, nr. 2 eller stk. 4, om aflivning af hunden, og hvis der træffes afgørelse om, at hunden skal aflives, indtil afgørelsen kan fuldbyrdes. Stk. 2. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hundehold med henblik på gennemførelse af en beslutning truffet efter stk. 1. Politiet kan om fornødent tage en sagkyndig med. Stk. 3. Klage over politiets beslutning om at anbringe hunden i pension har ikke opsættende virkning. Stk. 4. Politimesteren (i København politidirektøren) afholder omkostningerne ved hundens anbringelse i pension, men kan kræve beløbet refunderet af besidderen. 6 c. Fristen for at klage over en afgørelse truffet af politimesteren (i København politidirektøren) efter 6, stk. 2, nr. 2, eller stk. 4, er 10 dage efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller grundlovsdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Stk. 2. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre justitsministeren bestemmer andet. 6 d. Det er forbudt for en ejer eller besidder at lade en hund deltage i hundekampe. Det er endvidere forbudt at afholde hundekampe.

8 [Ieder] Sekretariat Emdrupvej 28A, 2100 København Ø Telefon telefax DDDs hovedbestyrelse Dyrlæge Arne Skjoldager, (formand) Smalfort 2A, 6040 Egtved Arb , prv Dyrlæge Carsten Røjkjær Jensen Arb , prv Dyrlæge Inge Casper Arb , prv Dyrlæge Ane Høiberg Nielsen Arb , prv Dyrlæge Wilfried Goecke Arb , prv Dyrlæge Øyvind Runge Jepsen Arb , prv Dyrlæge Peter Høgedal Jørgensen Arb , prv Sekretariatet Direktør Ann-Margret Duus Jensen Økonomi og bogholderi Afdelingsleder Birgitte Juel Bogholder Mette Vork Guldager Hunderegister: Anne Bach Katteregister: Lotte Dalgaard Service og IT Afdelingsleder Kim Andersen Medlemsregistrering og kontingent: Alice Gottschalck Pulje: Susanne Vilbrand Reception: Kirsten Nissen Forhandlings- og Arbejdsmarkedsafdeling Afdelingschef Keld Olsen Hovedbestyrelse: Katja Ambech Statsansatte undtaget forskning og undervisning: Stine Søndergaard, Laila Klausen Forskning og undervisning: Anders Højgaard, Laila Klausen Assistenter i praksis og øvrige privatansatte: Liselotte Wittendorff, Solveig Hansen Liberalt erhverv: Anne Jakobsen, Anette V. Pedersen Professionsforhold: Johanne Østerbye, Annette Lychau Petersen, Annette Overgaard Internationale forhold: Annette Lychau Petersen Kommunikations- og Uddannelsesafdeling Kommunikationschef Børge Jørgensen Dansk Veterinærtidsskrift: Pia Rindom Annoncer, abonnement: Jette Jepsen Hjemmeside, mv.: Laurs Møller / Mads Nissen DDD-Kursus: Gert Aagaard van Hauen Kursus- og konferencetilmelding: Anita Christensen Kompetenceudvikling: Mads Nissen Beskæftigelse og studerende: Sys Tarrild Udvalgsarbejdet der forsvandt Så kom det. Regeringens lovforslag, der vil forbyde 13 hunderacer, fordi de måske kan bruges som kamphunde. Baggrunden har formelt været et ønske om at revidere hundeloven. Reelt har regeringen ladet sig trække rundt af pressen, der har haft ensidig fokus på få, uheldige episoder, hvor muskelhunde er gået amok i enkelte tilfælde desværre med alvorlige følger. Det billede pressen har tegnet, kan imidlertid ikke genkendes på de dyrehospitaler, der skulle modtage en væsentlig del af ofrene for kamphundes eventuelle angreb. Som alibi for regeringens hundeforbud blev der nedsat et udvalg det såkaldte hundeudvalg der skulle se på, hvordan man kunne dæmme op for de farlige hunde. Men allerede ved det første møde virkede det som om, at Justitsministeriet allerede på forhånd havde besluttet sig for et forbud mod udvalgte racer. Nu skulle man så bare skaffe sig rygdækning. Udvalget blev blandt andet bedt om at komme med forslag til en forbudsliste. Det gjorde man så for nogle udvalgsmedlemmer nødtvungent. Men da det kom til konklusionen i udvalgets betænkning, blev det understreget af et flertal i udvalget, at man ikke kunne anbefale et forbud. Alligevel kunne justitsministeren, samme dag som betænkningen blev offentliggjort, meddele, at han overvejede et forbud mod visse hunderacer. Den Danske Dyrlægeforening ser det som en af sine vigtige opgaver at være med til at sætte sit faglige præg på det udvalgsarbejde, der som regel ligger forud for en lovgivning. Gennem de senere år er vi blevet mildt sagt skuffede (rasende dækker måske bedre). De to seneste eksempler er hundeloven og veterinærforliget. Foreningen lægger mange kræfter i, at der gennemføres et fagligt velfunderet arbejde, når vi bliver bedt om at bidrage. Vores ihærdige indsats kommer som regel også med i rapporten, men når det kommer til udmøntningen, så ser politikerne den anden vej og kører deres eget løb. Det er de som politikere sådan set berettigede til, men lad så være med at tage dyrlæger og andre fagfolk som»gidsler«. Kald en spade for en spade. At det ikke kun er dyrlæger, der har prøvet den form for udvalgsarbejde, vidner forløbet om regeringens nu nedlagte velfærdskommission om. Når Den Danske Dyrlægeforening ikke kan anbefale et forbud mod bestemte hunderacer, er det korte svar, at det ganske enkelt ikke virker. Er hunden en amerikansk bulldog (der vil blive forbudt), eller ligner den blot en amerikansk bulldog? Man kan ikke teste det via DNA. Og hvad med de»farlige«hunde, der ikke står på forbudslisten? En rottweiler i de forkerte hænder er ikke sjov at møde i en gyde. Det er nemlig ikke hunden, der er problemet. Det er ejeren og det er her indsatsen skal gøres, hvis man vitterlig vil problemet med farlige hunde til livs.

9 INTERVIEW xxx»der er små hunde, der bliver overfaldet hver dag«pia RINDOM I knap syv år har Pernille Hansen virket som hundesagkyndig i politianmeldte sager, hvor hunde har bidt enten dyr eller mennesker, og hvor politiet har vurderet, at hunden skulle aflives. I de tilfælde kan hundeejeren forlange, at en sagkyndig kigger på hunden, for at sikre at beslutningen træffes på et fagligt, korrekt grundlag. I alt har Pernille Hansen assisteret politiet i af sådanne sager på Sjælland, der er det distrikt, hun er tilknyttet. - Det er ret mange, men der er også flest sager på Sjælland, siger hun. Pernille Hansen er derfor glad for, at hun fra i sommer fik assistance af dyrlæge Pernille Blok-Riisom. - Det var rigtigt godt, for på det tidspunkt blev fokus skærpet og betød, at vi i perioder i var oppe på at have et par sager om ugen. Nu er det stilnet lidt af igen. Pernille Hansens store indsigt i hundeadfærd har hun tilegnet sig både gennem kurser og arbejdet med mange forskellige hunderacer og hundebrugere. Blandt andet var hun i 2000 på et studieophold i USA, hvor hun sugede erfaringer til sig fra den anerkendte dyrlæge og adfærdsforsker Karen Overall, der har skrevet adskillige bøger om hundeadfærd, og om hvordan adfærdsproblemer hos hunde skal behandles. Derudover var Pernille Hansen sammen med dyrlæge Jørgen Mikkelsen med til at vejlede regeringen, da de første stramninger af hundeloven kom i Siden var hun med til at udarbejde en pjece med anvisninger til, hvordan politiet skulle håndtere lovgivningen. Ny stramning I marts 2009 besluttede regeringen så at nedsætte et Udvalg om hunde, der fik til opgave at foretage en samlet gennemgang af hundelovens regler. Udvalget skulle i den forbindelse særligt overveje, om der er behov for yderligere tiltag i forhold til hunde, der kan være farlige for omgivelserne. Bare to måneder efter anmodede justitsministeriet udvalget om at afgive en delbetænkning om farlige hunde, således at der kan tages et eventuelt lovgivningsinitiativ i begyndelsen af Det skete i lyset af den intensiverede debat om farlige hunde. Arbejdet i udvalget - De første møder var meget forvirrende. Alle ville sige noget, og ikke meget af det var særligt struktureret. Det ændrede sig dog siden. - Det var absolut klart fra begyndelsen, at vi ikke var enige. Nogle ville have racespecifikke restriktioner, men ikke forbud. Det ville DDD ikke, og justitsministeriet tilkendegav at de var meget interesseret i mulighederne for at indføre forbud. Så vandene var delt, fortæller Pernille Hansen, der er den i arbejdsgruppen, der har den største indsigt i hundeadfærd. - Jeg har haft rigtigt meget hjemmearbejde og har brugt en masse tid på at finde artikler, der kunne dokumentere de forhold, vi kiggede på fx om der var forskel på bidstyrke hos forskellige racer, og hvorvidt aggression hos forskellige hunderacer er undersøgt. - Det var svært at komme igennem med argumenterne. De skulle være meget faglige, og det blev de så. - Debatten har fra alle sider være meget følelsesladet. Mange har været påvirket af oplysninger fra pressen. Faglige argumenter skulle være meget gode for ikke at blive stoppet af»der er små hunde, der bliver overfaldet hver dag de hunde må forbydes«. - I et forsøg på at få en fornemmelse af, hvor stort problemet egentligt Justitsministeriets Udvalg om hunde Landsdommer Jens Kruse Mikkelsen, Østre Landsret (formand) Kommunikationskonsulent Vibeke Knudsen, Dansk Kennel Klub Forretningsfører Hans Tonsborg, Danmarks civile Hundeførerforening Dyrlæge Jens Svenningsen, Dyrenes Beskyttelse Dyrlæge Ingeborg Mølbak, Dyreværnsrådet Dyrlæge Pernille Hansen, Den Danske Dyrlægeforening Rigsadvokatassessor Pernille Langermann-Nielsen, Rigsadvokaten Afdelingschef Birgit Kleis, Rigspolitiet Kontorchef Cristina A. Gulisano, Justitsministeriet Fuldmægtig Michelle Argir, Justitsministeriet (sekretær) Fuldmægtig Mette Johansen, Justitsministeriet (sekretær) 6 Dansk Veterinærtidsskrift april Nummer 7 Årgang 93

10 Dyrlæge Pernille Hansen repræsenterer Den Danske Dyrlægeforening i Justitsministeriets udvalg om hunde. Her har hun som den med den største faglige viden om hundeadfærd gang på gang måtte løfte den faglige bevisbyrde. Og det har til tider været tungt meget tungt, siger hun Pernille Hansen:»Der er ikke noget sikkert statistisk eller erfaringsmæssigt grundlag for at en race er farligere end en anden. Og det er jeg sådan set meget glad for, at der kom til at stå i delbetænkningen«. en fx labrador. Det er også det, jeg ser i de sager, jeg vurderer for politiet. Du kan godt have en hund, der er poten- funderet, må man efter min opfattelse sætte nogle klare objektive kriterier for, hvilket niveau af aggression man vil ac- tielt farlig, men hvis det er en ejer, der ceptere hos en race. Det findes ikke. I er ansvarsfuld og forstår at tage sig af en del undersøgelser er det de samme er, gennemførte jeg derfor en spørge- den, så kommer den hund ikke til at ge- racer, der scorer højeste point i aggres- skemaundersøgelse via DDDs smådyr- nere nogen, hvis den bliver passet på. sion, men undersøgelserne er lavet på liste. Den var ikke særligt videnskabe- Omvendt kan en hund, der af natur ikke forskelligt grundlag. De er stort set alle- lig, men det var det bedste, jeg kunne er særlig farlig, gå hen og blive til stor sammen lavet i udlandet, og racernes gøre hurtigt. gene for andre mennesker og dyr, hvis adfærd kan sagtens være forskellig i de Pernille Hansens undersøgelse viste, dens ejer ikke evner at tage sig af den forskellige lande, siger Pernille Hansen at enkelte steder i landet oplevede man på ansvarlig vis. Så det er en individu- og understreger, at det heller ikke er mu- en fremgang i patienter med hundebid, el vurdering i hvert enkelt tilfælde, og ligt sikkert at identificere en hunds ra- men det var slet ikke sådan, at alle dyr- derfor kan man ikke generalisere og op- cemæssige baggrund ud fra DNA-test, læger synes, det var et problem. stille firkantede regler for, hvilke hunde hvilket gør, at man ender i mere eller - Og faktisk synes de fleste, at det der er farligere end andre. mindre håbløse modeller for, hvordan ikke var det. Jeg prøvede derefter kun - Det er også det, der står i delbetænk- man kan udpege de forbudte racer. at spørge de store dyrehospitaler. Her var der så lidt flere, der synes, at de ningen. Der er ikke noget sikkert statistisk eller erfaringsmæssigt grundlag DDD fingreaftryk havde oplevet større og lidt flere bid- for at en race er farligere end en anden. Ifølge Pernille Hansen kommer DDDs sår end før. Men der var slet ikke virke- Og det er jeg sådan set meget glad for, holdninger til udtryk i stort set hele del- lighed i forhold til overskrifterne i avi- at der kom til at stå. betænkningens afsnit om udvalgets serne, siger Pernille Hansen og tilføjer, at ud fra tilgængelige skadestuerap- Vigtigste argumenter overvejelser navnlig hvad angår den faglige argumentation i forhold til be- porter har antallet af mennesker, der - Jeg har set og hørt andre dyrlæger, der lysning af omfanget af hundebid, data er blevet bidt, ligget nogenlunde sta- har ment noget helt andet end jeg. Der- fra alle hundesagkyndige i landet, ulem- bilt de sidste ti år. for vil der nok være nogle, der vil sige, perne ved at generalisere en hund ud Der er forskel at det er dyrlægefagligt at mene noget andet. Men jeg holder fast i de faglige fra dens race, betænkeligheder ved raceudvælgelse pga. udseende, betydnin- Det har også været opad bakke for Per- argumenter, jeg har sagt her, og dem gen af ejerindflydelse og krav om på- nille Hansen at forklare udvalget, at det kan jeg altså ikke finde bedre. Jeg har bud af indhegning. er vanskeligt at opstille regler for, hvil- brugt meget tid på at tænke, især i be- - Jeg er glad for, delbetænkningen ke racer der kan være farlige. gyndelsen, og da var jeg bestemt ikke nævner, at fire repræsentanter i gruppen - Jeg siger ikke, at der findes racer, så afklaret, som jeg er nu. mener, at et eventuelt forbud vil ramme der ikke er farligere end andre. For det - Jeg er ikke blind for, at kamphun- for bredt, fordi det vil ramme en mas- er der. Der er racer, der generelt har en de har en speciel adfærd over for andre se dyr, det ikke skal ramme - og sam- tendens til at være mere aggressive end hunde. Det er helt typisk, når vi vurde- tidig vil det ramme for snævret, fordi andre. Men hvis du tager den enkelte rer dem. Så det er ikke fordi, jeg afviser, der er en masse hunde af andre racer, hund i en racepopulation, så er det ikke sikkert, at den er mere aggressiv end at der er forskel på racerne. - Hvis et raceforbud skal være fagligt som man ikke tager højde for og som kunne være potentielt farlige. > Dansk Veterinærtidsskrift april Nummer 7 Årgang 93 7

11 INTERVIEW Hvordan ser en pitbull ud? Og hvordan ser en pitbullblanding ud? Pernille Hansen betoner, at det er næsten umuligt at lave forenklede modeller til at udvælge farlige hunderacer. Frihed under tvang Er det din vurdering, at udvalgets anbefalinger kommer til at danne grundlaget for den kommende hundelov? - Der er kommet en ny minister, og det er ikke til at sige, hvad Lars Barfoed vil. Den tidligere minister havde jo næsten bestemt sig forinden - og i den pressemeddelelse, der er udsendt i forbindelse med offentliggørelsen af delbetænkningen, er det formuleret som om, at justitsministeriet er stemt for et forbud, hvis det kan lade sig gøre i praksis, siger Pernille Hansen. Hun nævner i den forbindelse, at udvalget fik i opdrag både at lave racelister og opstille modeller, der kunne virke for et forbud mod kamp- og muskelhunde. - Jeg synes, det var meget ubehageligt at opstille listerne. Det samme gjaldt modellerne. Jeg var principielt meget imod det, men der var ikke så meget valg, hvis vi ville have nogen form for indflydelse. - Jeg råbte meget højt op med hensyn til modellen med den omvendte bevisbyrde - og om hvor meget det ville skade almindelige hundeejere og almindelige hunde. Men det laver jo ikke om på, at hvis du vil forbyde nogle hunde, så er det jo det, der vil virke - så ryger der bare alt muligt med i købet. - Man kan risikere at folk siger, at deres hund fx ikke er en pitbull terrier, og så er spørgsmålet, hvordan ser en pitbull ud? Og hvordan ser en pitbullblanding ud? Og så skal man sidde og sammenligne billeder og sige:»den, den og den er forbudt«. Eller også skal man gøre som i Spanien, hvor de har opstillet de kriterier, at hvis hunden er korthåret, er muskuløs, vejer over 30 kg og er over 50 cm over ryggen, så er den forbudt. Så kan man stå der med målebåndet og sige:»den er kun 49 cm, og den har lige tabt to kg nå, så er den ikke forbudt alligevel«. - Uanset hvad kommer man til at bruge en masse ressourcer på at placere en hund i en bestemt kasse på grund af dens udseende, uden hensyntagen til om den er til gene for omgivelserne. Pernille Hansen betoner, at udvalget blev frataget indflydelse på en del af lovgivningen, fordi justitsministeriet sendte et udkast til ændring af hundeloven i høring. Udkastet indeholdt skærpelse af tidspunktet for registrering af hvalpe fra 4 mdr. til 8 uger, krav om at hunde skal føres i snor i bymæssig bebyggelse, samt at politiet kan træffe afgørelse om aflivning uden en hundesagkyndig undersøgelse, hvis en hund har skambidt et menneske eller en anden hund. Tung, men givtig proces - Rent personligt har det været en spændende proces at deltage i arbejdet, men også meget frustrerende og tungt at skulle løfte den faglige argumentation. Det har været sejt, fordi der også har været argumenter for alt muligt andet. Det tog mere tid, end jeg havde regnet med, siger Pernille Hansen. Fælles enighed I overensstemmelse med DDDs holdninger indeholder delbetænkningen en bevarelse af princippet i lovgivningen om, at de forskellige sager om farlige hunde skal vurderes enkeltvis. Derudover er der fælles enighed om ændring og præcisering af generelle bestemmelser. Disse omfatter: Præcisering af, at politiet kan give pålæg om snor og mundkurveforbud uden der gennemføres en sagkyndig undersøgelse. Præcisering af at politiet har mulighed for påbud»hvis hundens eller besidderens adfærd er af en sådan karakter at den er egnet til at skabe frygt i sine omgivelser«. Mulighed for pålæg om indhegning af ejernes have. Mulighed for krav om hvem der kan lufte hunden. Mulighed for krav om at et snorepåbud forudsætter en fastline og ikke en flex-line. Politiet får pligt til at lade en hund mærke og registrere for ejerens penge (hvis politiet møder en ikke id-mærket hund). Ønske om mulighed for at politiet hurtigt via hundens id-nummer kan checke om hundens ejer har et snore- eller mundkurvepåbud. Regler til at sikre at et påbud ikke kan omgås ved at overdrage hunden til en anden. Stigning af bødetakster for overtrædelse af hundeloven. Mulighed for frakendelse af retten til at have hund, hvis pålæg om snor, mundkurv (indhegning) overtrædes flere gange. Enighed om vigtighed af at politiet får mulighed (nævnt med konkrete forslag) for at håndtere lovgivningen på ønskelig vis. 8 Dansk Veterinærtidsskrift april Nummer 7 Årgang 93

NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV

NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV 12. juli 2010 I de senere år er det blevet stadig mere udbredt at holde de typer af hunde, der ofte bliver betegnet som farlige hunde eller kamp- eller muskelhunde. Ifølge

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v. 2008/1 BSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. april 2009 af Marlene Harpsøe (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde) 1 I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 11. januar 2017, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Høringssvar til : Forslag til lov om ændring af lov om hunde. Hundelovens formål er at beskytte mennesker mod hunde.

Høringssvar til : Forslag til lov om ændring af lov om hunde. Hundelovens formål er at beskytte mennesker mod hunde. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringssvar til : Forslag til lov om ændring af lov om hunde. Hundelovens formål er at beskytte mennesker mod hunde.

Læs mere

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt Retsudvalget 2008-09 B 111 Bilag 9 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111, 177 og 184 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Retsudvalget den 2. oktober 2009 Beretning over B 111 Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Vores overordnede betragtninger uddybes i det efterfølgende.

Vores overordnede betragtninger uddybes i det efterfølgende. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Høringssvar sendt pr. e-mail: Til: hoering@fvst.dk Kopi: ansg@fvst.dk & mehul@fvst.dk 2013.10.17 Lov om ændring af lov om hunde samt mark

Læs mere

Jeg tillader mig at skrive til dig igen vedrørende den nye hundelov. Der melder sig desværre flere og flere spørgsmål, som jeg synes kræver afklaring.

Jeg tillader mig at skrive til dig igen vedrørende den nye hundelov. Der melder sig desværre flere og flere spørgsmål, som jeg synes kræver afklaring. Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 655 Offentligt Kære Hr. Justitsminister. Jeg tillader mig at skrive til dig igen vedrørende den nye hundelov. Der melder sig desværre flere og flere spørgsmål, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barboed) Forslag til Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) (Forbud mod besiddelse m.v. af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) 2009/1 LSF 163 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5400-0016 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barboed) Forslag

Læs mere

Vejledning om hundelovens forbudsordning

Vejledning om hundelovens forbudsordning Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5430-0272 Dok.: MCO41112 Vejledning om hundelovens forbudsordning 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Delbetænkning om farlige hunde

Delbetænkning om farlige hunde Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 290 Offentligt Delbetænkning om farlige hunde 2010.02.08 Vedr. Udvalget om hundes delbetænkning Justitsministeriet har den 20. januar 2010 sendt betænkning om farlige

Læs mere

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør!

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Fredag den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af Hundeloven. Med de nye bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005, med de ændringer, der følger af 4 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, 17 i lov nr. 538 af 8.

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Spørgsmål til Ministeren

Spørgsmål til Ministeren Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 21 Offentligt (01) Spørgsmål til Ministeren Om hundeloven Irene Sönnichsen - 5. feb. 2014 Undertegnede, har fået et brev fra Ministeriet for

Læs mere

Foreningen Fair Dog har igennem de sidste 4 år indsamlet viden omkring hundeadfærd, hundebid, hundelove, hundelovssager, mm.

Foreningen Fair Dog har igennem de sidste 4 år indsamlet viden omkring hundeadfærd, hundebid, hundelove, hundelovssager, mm. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 22 Offentligt (01) Foreningen Fair Dog har igennem de sidste 4 år indsamlet viden omkring hundeadfærd, hundebid, hundelove, hundelovssager,

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: LOV nr 717 af 25/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-06-2010 Justitsministeriet Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning

Læs mere

1. august 2011 EM 2011/XX. Bemærkninger til ændringsforslaget. Almindelige bemærkninger

1. august 2011 EM 2011/XX. Bemærkninger til ændringsforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2011 EM 2011/XX Bemærkninger til ændringsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I de seneste år er det verden over blevet mere og mere almindeligt at holde hunde, der ofte bliver betegnet

Læs mere

Medie og internet søgninger - Valide kilder og information omkring hundebid I Danmark?

Medie og internet søgninger - Valide kilder og information omkring hundebid I Danmark? Medie og internet søgninger - Valide kilder og information omkring hundebid I Danmark? Debatten omkring farlige hunde, har i mange år huseret i Danmark og igennem tiden har farlighedens racer rykket fra

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Hundeloven i henhold til problemerne med såkaldte muskel- og kamphunde

Hundeloven i henhold til problemerne med såkaldte muskel- og kamphunde Retsudvalget REU alm. del - Bilag 350 Offentligt Alpha Hundeadfærdscenter Foretræde for retsudvalget d.26. februar 2009. Hundeloven i henhold til problemerne med såkaldte muskel- og kamphunde Alpha Hundeadfærdscenter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, med de ændringer, der følger af lov nr. 335 af 14. maj 1992, lov nr. 1064 af 23. december

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 1 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 1 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 1 Offentligt (01) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyrevelfærd og Veterinærmedicin/MEHUL

Læs mere

Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold)

Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold) Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold) 28. november 2011 Indledning Denne vejledning er udarbejdet af Veterinærafdelingen under Departementet

Læs mere

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt.

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt. Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til

Læs mere

Betænkning om farlige hunde

Betænkning om farlige hunde Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 240 Offentligt Dok.: MJO41647 Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde INDHOLDSFORTEGNELSE 1.KAPITEL 1...5 2.INDLEDNING...5

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København,13. februar 2014 Sagsnr.: 23643 Dok.nr.:

Læs mere

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen Hundeloven Som hundeejer kan det blive en stor fordel at have styr på hundeloven - i hvert fald de grundlæggende dele af den. Et af de steder, hvor man kan læse om hundeloven, er Dyrenes Beskyttelse, som

Læs mere

Universitetets evaluering af hundelovens forbudsordning

Universitetets evaluering af hundelovens forbudsordning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 21 Offentligt Universitetets evaluering af hundelovens forbudsordning Björn Forkman, Professor i etologi Iben Meyer, DVM, PhD stipendiat

Læs mere

Arbejdsgruppen om skambid

Arbejdsgruppen om skambid Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 21 Offentligt Arbejdsgruppen om skambid Birte Broberg Fødevarestyrelsen Oversigt Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse Arbejdsgruppen

Læs mere

Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27

Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27 Retsudvalget 2008-09 B 184 Bilag 8 Offentligt Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27 Dansk Terrier Klub (DTK), der er en special klub under Dansk Kennel Klub (DKK), har oprettet en arbejdsgruppe for bull

Læs mere

Nu var det så lige grundlovsdag og jeg fandt anledning til at give hundeloven et lille grundlovs eftersyn

Nu var det så lige grundlovsdag og jeg fandt anledning til at give hundeloven et lille grundlovs eftersyn Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 275 Offentligt Nu var det så lige grundlovsdag og jeg fandt anledning til at give hundeloven et lille grundlovs eftersyn Hvordan er

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om hunde. (Aflivning ved skambid, ændring af bestemmelser om indfangning af strejfende hunde m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om hunde. (Aflivning ved skambid, ændring af bestemmelser om indfangning af strejfende hunde m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Aflivning ved skambid, ændring af bestemmelser om indfangning af strejfende hunde m.v.) I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 8. marts 2013, foretages

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 191 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 13. marts 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2009-5400-0016 Dok.: MJO41683

Læs mere

Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold

Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold 15. juni 2013 Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 76 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde

Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde Dok.: MJO41647 Betænkning om farlige hunde Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Udvalg om hunde INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1... 5 INDLEDNING... 5 1.1. UDVALGETS NEDSÆTTELSE OG KOMMISSORIUM...

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 28. maj 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde (Ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Ændring af bestemmelsen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven Retsudvalget 2009-10 L 163 Bilag 45 Offentligt Til lovforslag nr. L 163 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2010 2. udkast (ÆF fra justitsministeren, DF, SF og Christian H.

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Den nye hundelov vedrører alle

Den nye hundelov vedrører alle Den nye hundelov vedrører alle Den 1. juli trådte den nye hundelov i kraft. Mange tror fejlagtigt, at lovændringerne kun vedrører de 13 forbudsracer og blandinger heraf, som bliver forbudt. Men der sker

Læs mere

9. marts 2010 FM 2011/29. Ændringsforslag. Til

9. marts 2010 FM 2011/29. Ændringsforslag. Til 9. marts 2010 FM 2011/29 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold (Indførsel af forbud mod kamp- og muskelhunde)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven Til lovforslag nr. L 163 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændring i ændringsforslag nr. 5 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 1. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

Åbent brev til Politikerne

Åbent brev til Politikerne Åbent brev til Politikerne 11.04.2014 Hundene på dødsgangen Igennem 3 ½ år har vi nu været vidner til ufatteligt mange hunde, som bliver konfiskeret og sat på "dødsgangen". Sagsbehandlingstiden varierer

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov 15. juni 2013 Vejledning til den grønlandske dyreværnslov Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn. Lovens formål Lovens formål er at sikre dyr forsvarlig

Læs mere

POTEN. DcH Lindholm Nr. 2 - April Medlemsblad for: Se også bladet på God konkurrencestart, se mere side 17

POTEN. DcH Lindholm Nr. 2 - April Medlemsblad for: Se også bladet på  God konkurrencestart, se mere side 17 POTEN God konkurrencestart, se mere side 17 Medlemsblad for: DcH Lindholm Nr. 2 - April 2010 Se også bladet på www.dch-lindholm.dk Brdr.Bendtzen Aalborg & Nørresundby 2 Redaktionens side : Den 16. januar

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Foretræde REU L 163 Forslag til ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Foretræde REU L 163 Forslag til ændring af lov om hunde og dyreværnsloven Dansk Terrier Klubs racegruppe for Amerikansk Staffordshire Terrier Foretræde for Retsudvalget den 22. april 2010 Robert Raeder Racerepræsentant for Amerikansk Staffordshire Terrier Marianne Duchwaider

Læs mere

Aflivning af hunde gav læserstorm

Aflivning af hunde gav læserstorm Aflivning af hunde gav læserstorm Debatten omkring den såkaldte hundelov har for alvor delt vandene i Danmark, efter TV 2 Nyhederne mandag aften den 16. maj 2011 viste et klip, hvor dyrlæge Henriette Marqvorsen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Dansk Terrier Klub Grundlagt 1927 Bull Image Gruppen

Dansk Terrier Klub Grundlagt 1927 Bull Image Gruppen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 18 Offentligt (02) Dansk Terrier Klub Grundlagt 1927 Bull Image Gruppen EVALUERING AF HUNDELOVEN Da hundeloven med raceforbud og særregler

Læs mere

Vedr. høring over forslag til lov om ændring af lov om hunde samt forslag til lov om ændring af mark- og vejfredsloven.

Vedr. høring over forslag til lov om ændring af lov om hunde samt forslag til lov om ændring af mark- og vejfredsloven. Det Dyreetiske Råd Grønnegårdsvej 8 Telefon: 3533 3075 1870 Frederiksberg C e-mail: sbc@sund.ku.dk 18. oktober 2013 Att.: Mette Hulstrøm Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen

Læs mere

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter.

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter. Af: Maria Gilje Torheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Hunden regnes for at være vores ældste husdyr, og hund og menneske har levet sammen i mindst 14.000 år. Alligevel er forholdet

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

Bilag 6. ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer

Bilag 6. ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer DANSKE FYSIOTERAPETER EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017 Bilag 6 ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer Fremsat af: Hovedbestyrelsen AD DAGSORDENENS PUNKT 4a FORSLAG TIL ÆNDRINGER

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget B 153 Bilag 6 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget B 153 Bilag 6 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 B 153 Bilag 6 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget Uploadet via: www.ft.dk/folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/ Udvalg/Miljoe_og_Foedevareudvalget/MOF_Kontakt.aspx

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for DDD pr. 01.01.2016

Forslag til ændring af vedtægter for DDD pr. 01.01.2016 Forslag til ændring af vedtægter for DDD pr. 01.01.2016 Foreningens opbygning Nuværende Forslag Bemærkninger 2 Den Danske Dyrlægeforening består af: et antal faglige og fagpolitiske foreninger herefter

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af ADOs vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Navn 1 Organisationens navn er Ansatte Dyrlægers Organisation betegnet ADO. Ansatte Dyrlægers Organisation er en organisation

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 47 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-32-30-00072 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 47 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-32-30-00072 Senere ændringer

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Opdragelse af hunden 1

Opdragelse af hunden 1 Opdragelse af hunden 1 Det er vigtigt, at du giver din hund en god opdragelse, så hundens samliv med dig og den øvrige familie kan udvikle sig harmonisk og blive til glæde for alle parter. Nedenfor fi

Læs mere

REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12

REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12 REGLER FOR HUSDYRHOLD I TRANEMOSEGÅRD AFD. 12 VI HAR HUND! NAVN LEJERS NAVN RACE ADRESSE FØDSELSDATO DATO UNDERSKRIFT HVALP: SENEST EN UGE EFTER, AT HUNDEN ER ANKOMMET PÅ ADRESSEN, SKAL HUSDYRUDVALGET

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hunde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 23 Offentligt (01) Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 00. februar

Læs mere

Den første tid med hunden

Den første tid med hunden Den første tid med hunden 1 Tillykke med din nye hund. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. Nedenfor

Læs mere

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. april 2014 J.nr.: NMK-519-00002 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens

Læs mere

HUNDEREGLER KORT FORTALT

HUNDEREGLER KORT FORTALT HUNDEREGLER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk LOV OM DYREVÆRN Lov om dyreværn (uddrag) Lovbekendtgørelse nr. 252 af 8. marts 2013, med de ændringer der følger af 3 i lov nr. 1459 af 17. december 2013 samt

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 B 153 Bilag 3 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 B 153 Bilag 3 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 B 153 Bilag 3 Offentligt Sorø 01.04.2016 Kære Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, Fødevareudvalget, samt dyrevelfærdsordfører, Som rigtig mange har indset,

Læs mere

Bemærkninger til forslag til landstingslov om hunde- og kattehold.

Bemærkninger til forslag til landstingslov om hunde- og kattehold. 20. august 1998 EM 1998/32 Bemærkninger til forslag til landstingslov om hunde- og kattehold. 1. Almindelige bemærkninger Denne lover en del af det regel sæt, som udstedes i forbindelse med Hjemmestyrets

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Foreløbige dagsordner DDD generalforsamlinger 2013

Foreløbige dagsordner DDD generalforsamlinger 2013 Foreløbige dagsordner DDD generalforsamlinger 2013 Fredag den 4. og lørdag den 5. oktober på Med henvisning til 6 i vedtægterne for henholdsvis Den Danske Dyrlægeforening, Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

AVLSARBEJDET FREMOVER

AVLSARBEJDET FREMOVER AVLSARBEJDET FREMOVER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest dk 6000 Kolding (45)61 66 83 03 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf.

Læs mere

Dyreforsøgstilsynets Årsberetning

Dyreforsøgstilsynets Årsberetning Dyreforsøgstilsynets Årsberetning 2003 - 0 - INDHOLDSFORTEGNELSE Medlemmerne af Rådet for Dyreforsøg og ansatte i sekretariatet... 1 Afgivelse af årsberetningen for 2003... Dyreforsøgsstatistikken i udvalgte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere