Inholdsfortegnelse INHOLDSFORTEGNELSE... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inholdsfortegnelse INHOLDSFORTEGNELSE... 3"

Transkript

1 Inholdsfortegnelse INHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 5 SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 5 COPYRIGHTBESKYTTELSE OG BRUG AF DVD'ER... 6 EGENSKABER... 7 KASSENS INDHOLD... 7 VIGTIGE OPLYSNINGER PANELER OG TILSLUTNING... 8 FRONTPANEL... 8 BAGPANEL... 8 TILSLUTNING... 9 TILSLUTNING TIL VIDEOOPTAGER/DEKODER (VCR/DECODER) FORBINDELSE MED FORSTÆRKER FORBINDELSE MED VIDEOKAMERA STYREKNAPPER OG DISPLAY KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET DISPLAY BATTERIER TIL FJERNBETJENINGEN FJERNBETJENING GRUNDLÆGGENDE BETJENING INDLEDENDE INDSTILLINGER START AFSPILNINGEN SPRING I AFSPILNINGEN PAUSE/SPRING I AFSPILNING AFSPILNING AF FWD/REV SCAN STOP AFSPILNING DVD-FUNKTION /ALL GENTAG AFSPILNING GENTAGELSE AF A-B-AFSPILNING REDIGERING AF AFSPILNINGSLISTE FOR JPEG-FILER AFSPILNING AF MP3 OG CD AFSPILNING AF TITEL (KUN DVD) DVD-MENU (KUN DVD) AFSPILNING MED FLERE VINKLER (KUN DVD) ÆNDRING AF UNDERTEKST (KUN DVD) ÆNDRING AF AUDIOSPROG (KUN DVD) PBC-AFSPILNINGSSTYRING ZOOMFUNKTION BOGMÆRKE SETUP MENU INDSTILLINGSMENU SÅDAN FORETAGES INDSTILLINGER SYSTEM VIDEO VIDEO AUDIO SIKKERHED OPTAGELSE DVD: OPTAGELSE MANUEL OPTAGELSE OPTAGEHASTIGHED (KVALITET) PAUSE I OPTAGELSEN PROGRAMMERET OPTAGELSE ÆNDRING ELLER SLETNING AF PROGRAMMERET OPTAGELSE35 FEJLFINDING I FORBINDELSE MED PROGRAMMERET OPTAGELSE OPTAGELSE FRA EKSTERN KILDE FORBINDELSE MED EN ANDEN KILDE OPTAGELSE FRA DV VIA 1394 FIRE WIRE

2 10 REDIGERING AF DVD'ENS INDHOLD AKTIVERING OG DEAKTIVERING AF TITELBESKYTTELSE AKTIVERING OG DEAKTIVERING AF BESKYTTELSE AF DVD GØRE KOMPATIBEL (KUN DVD+R) AFSPILNING AF HELE TITLEN REDIGERING AF TITLENS NAVN SLETNING AF TITEL (KUN DVD+RW) INDSÆTNING AF AFSNIT SLETNING AF AFSNIT SKJULE AFSNIT VISE AFSNIT ÆNDRING AF THUMBNAIL TIDSFORSKYDNING TIDSFORSKYDNING BRUG AF HARDDISKEN BRUG AF HARDDISKEN LANDEKODER LISTE OVER DVD+R/+RW TERMINOLOGI/REGIONALE KODER TERMINOLOGI REGIONALE ADMINISTRATIONSKODER FEJLSØGNING TEKNISKE SPECIFIKATIONER

3 1 Introduktion Sikkerhedsforskrifter Strømforsyningen til denne dvd-optager er AC V, 60Hz. Det er vigtigt at stikkontakten leverer den korrekte strøm. Følg brugervejledningen nøje, så der ikke sker strålingsskader. Maskinens laserstråle kan forårsage øjenskader, og kabinettet må derfor ikke åbnes. Reparation af enheden skal foretages af en faguddannet reparatør. På grund af fare for brand eller elektrisk stød må maskinen ikke udsættes for regn eller høj luftfugtighed. Brug af netledningen: 1. Træk i stikket, ikke i ledningen, når ledningen trækkes ud. 2. Ledningen må ikke berøres med våde hænder eller genstande. Dette kan forårsage elektrisk stød. 3. Der må ikke stilles tunge genstande som f.eks. møbler oven på ledningen. 4. Der må ikke bindes knude på ledningen, og den må ikke bindes sammen med et andet kabel. 5. Gem ledningen væk, så den ikke ligger frit. Placering af dvd-optageren: 1. Der skal være luft omkring apparatet. 2. Apparatet må ikke stilles i direkte sol eller op ad en varmekilde. Følgende situationer kan medføre kondensdannelse: 1. Når radiatoren tændes. 2. Placering på steder med damp eller høj luftfugtighed. 3. Flytning af apparatet fra et koldt til et varmere sted. Hvis der opstår kondensdannelse i dvd-optageren, kan dens funktion påvirkes. Hvis det sker, skal du slukke for strømmen. Kondensen fordamper i løbet af en times tid. I nødsituationer I nødsituationer skal stikket straks trækkes ud, og en faguddannet reparatør skal kontaktes. Du må ikke selv forsøge at udføre reparationer. 1. Hvis der kommer væske eller metalgenstande i maskinen. 2. Hvis der vises en usædvanlig afspilningstatus. Rengøring Træk stikket ud af maskinen, inden den rengøres. Brug en ren, fugtig klud uden rengøringsmiddel. Eventuelle væsker kan løbe ind i dvd-optageren og forårsage elektrisk stød eller skade på apparatet. When the recorder is not in use temporarily, please set the power to stand-by. Træk stikket ud af kontakten, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid. Reparation Dvd-afspilleren skal indleveres hos en autoriseret reparatør, hvis der opstår problemer med den. Du må ikke selv forsøge at reparere maskinen. -5-

4 Copyrightbeskyttelse og brug af dvd'er Copyright (video- og audioindhold) Kopiering eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med relevant licens eller tilladelse fra copyrightindehaveren Vi har ikke beføjelser til at godkende og tillade kopiering af dvd'ers indhold. Kopibeskyttelse Denne dvd-afspiller anerkender Macrovisions patentrettigheder. I forbindelse med kopiering af en dvd med CSS-beskyttelseskode aktiveres kopibeskyttelsesfunktionen med henblik på at forebygge ulovlig kopiering. Denne dvd-afspiller anvender Macrovisionteknologi og er omfattet af relevante amerikanske patentrettigheder. Immaterielrettighederne tilhører Macrovision Company og dette selskabs ejere. Brug af denne patentbeskyttede teknologi kræver tilladelse fra Macrovison. Ingen må bruge denne teknologi til husholdningapparater og andet videoudstyr uden Macrovisions tilladelse. Ulovlig brug af hele eller dele af patentet er ikke tilladt. Brug af dvd'er 1. Som vist til højre skal en dvd håndteres ved at holde på kanten eller midten. Den blanke side må ikke berøres, da den indeholder data. 2. Der må ikke klæbes mærkater på dvd'en. Dette vil medføre en uensartet vægt, hvilket kan resultere i ujævn afspilning. 3. Den lakerede side må ikke blive ridset eller snavset, da dette kan medføre ujævn afspilning (stop eller spring) 4. Dvd'ens rotationshastighed er meget høj. Der må ikke afspilles knækkede, ridsede, revnede eller bøjede dvd'er. Dette kan medføre skader på dvd-optageren. Rengøring af dvd'er Fingeraftryk eller snavs på dvd'en nedsætter refleksionen. Dette medfører dårlig signalmodtagelse, hvilket igen medfører en forringet afspilning. Dvd'en rengøres ved at aftørre den i en lige linje fra midten til yderkanten med en blød klud. Hvis dvd'en er meget snavset, kan du først aftørre den med en fugtig, blød klud og derefter aftørre den med en tør, blød klud. Brug aldrig rengøringsmidler, methylbenzen, opløsninger, antistatiske midler eller andre midler til rengøring af dvd'er, da de kan beskadige dvd'ens overflade. Opbevaring af dvd'er 1. Opbevar dvd'erne i den originale boks for at undgå, at de bliver deformeret og bøjet. 2. Undgå at placere dvd'er på steder med høje temperaturer, høj luftfugtighed eller i direkte sollys. 3. Læs vejledningen på dvd'ens mærkat grundigt. -6-

5 Egenskaber Dvd-optager Optagekabel eller trådløst tv-signal via antenne eller optagelse af video- og audiosignal fra ekstern indgang (AV IN). Hjemmebiograf med surround-sound Forbind denne enhed med en Dolby Digital- eller DTSkompatibel forstærker/modtager for at få surround-sound fra Dolby Digital og DTS. Hurtig og nem søgning i dvd'ens indhold Søgning i dvd'ens indhold efter titel, afsnit eller tid på den dvd. Funktion for programmering/manuel optagelse Optagekabel eller trådløst tv-signal via antennen eller optagelse af video- og audiosignal fra ekstern indgang (AV IN). Du kan programmere op til 8 programmer til optagelse. Funktion til justering af optagekvalitet Dvd-optageren har 5 indstillinger for dvd-optagekvalitet. Du kan vælge en lavere optagekvalitet og i stedet opnå længere optagetid eller omvendt afhængig af dit aktuelle behov. Kassens indhold Fjernbetjening (batterier: 2 x AAA) Netledning Tv-antennekabel Kompositkabel Brugervejledning (inklusive garantibestemmelser) Vigtige oplysninger Kompatibilitet Dvd'erne er kompatible med din pc, men det er ikke sikkert at de kan afspilles på den, da softwareindstillingerne kan være forskellige. Medieformat som kan afspilles Dvd-video, VCD, SVCD, Audio-cd, MP3 og JPGfilformat. Kompatibel medietype: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/-RW. Type optagemedie som understøttes DVD+RW, DVD+R. (2.4X) -7-

6 2 Paneler og tilslutning Frontpanel DV IN: i-link / DV-stik (digital videoindgang, IEEE1394, Fire Wire) AV2 IN & AUDIO IN (CVBS2): video- og L/R-audioindgang. S-VIDEO IN: S-VIDEO-indgang. Bagpanel 1. STIK TIL NETLEDNING 2. ANTENNE: Forbindes med tv-antenneindgang, udgang. 3. AV1 IN: Video- og L/R-audioindgang for AV1. 4. S-VIDEO: S-VIDEO-indgang, S-VIDEO-udgang. 5. VIDEO OUT: Videosignaludgang. 6. COMPONENT VIDEO OUT: Stik for komponentvideosignaludgang, til forbindelse med komponent (Y/Cb/Cr)/Progressiv skanderingsenhed (Y/Pb/Pr). 7. AUDIO OUT: 5.1CH stik for analog audioudgang. 8. DIGITAL OUT: Stik for koaksialt og optisk digitalt udgangssignal til forbindelse med Dolby Digital-, DTS-dekoder eller - forstærker. 9. AUX SCART: Til forbindelse af AV-apparat med SCART-indgang eller tilslutning af ekstern dekoder (f.eks. Canal+-dekoder). 10. Til TV SCART: Udgang til TV SCART in. -8-

7 Tilslutning Denne dvd-optager har stik for Video, S-Video, Component (YPbPr / YCbCr) og SCART-video. Den største forskel på disse er billedkvaliteten. Billedkvaliteten med S-Video er bedre end Standard Video, og SCART og Component er bedre end S-Video. Der er flere muligheder for valg af udgang. Du kan vælge den, der er bedst egnet til tilslutning til netop dine apparater. Bemærk! Inden forbindelsen ændres på bagpanelet, bør du sikre, at alle enheder er slukket og stikket trukket ud af kontakten. 1. Forbind tv-antennekablet fra antennestikket i væggen med ANTENNA IN på dvd-optageren. 2. Brug tv-antenne-kablet til at forbinde dvd-optagerens ANTENNA OUT med antenneindgangen på dit tv. 3. Forbind AV-kablet fra dvd-optageren til AV-indgangene på dit tv. 4. Forbind SCART-kablet fra dvd-optageren til SCART-stikket på dit tv. -9-

8 Tilslutning til videooptager/dekoder (VCR/DECODER) 1. Forbind tv-antennekablet fra antennestikket i væggen med ANTENNA IN på dvd-optageren. 2. Brug tv-antenne-kablet til at forbinde dvd-optagerens ANTENNA OUT med antenneindgangen på dit tv. 3. Hvis du har en ekstern dekoder (f.eks. Canal+-dekoder), skal denne enhed og dvd-optageren forbindes med SCART-kablet i "AUX" SCART-stikket. 4. Hvis du vil forbinde din dvd-optager til et tv med SCART-stik, skal du bruge et SCART-kabel, som sættes i "TV SCART"- stikket. -10-

9 Forbindelse med forstærker Hvis du ønsker surround-sound-lyd på flere kanaler, skal du bruge en digital optisk eller digital koaksial udgang til at forbinde dvd-afspilleren til en forstærker/modtager. Tilslutning foretages i overensstemmelse med dine egne ønsker. Bemærk! Hvis opsætningen ikke først tilpasses forstærkeren/modtageren, kan der komme støj fra højttaleren. 1. Forbind dvd-optagerens koaksiale stik med forstærkerens koaksiale stik for at opnå digital audioforbindelse. 2. Forbind dvd-optagerens optiske stik med forstærkerens optiske stik for at opnå digital audioforbindelse. Bemærk! Brug af koaksiale og optiske kabler er valgfri. -11-

10 Forbindelse med videokamera 1. Forbind videokameraets Video/Audio-stik til dvd-optagerens Video/Audio-indgang som vist på skemaet for at optage. 2. Forbind videokameraets DV OUT-stik til dvd-optagerens DV IN-stik som vist på skemaet for at optage. (Se side 37) -12-

11 3 Styreknapper og display Knapperne på frontpanelet 1. STANDBY/ON: Tænd/sluk for strømmen. 2. Indikator for harddisktilstand En rød lampe tændes, når driftstilstand for harddisken aktiveres. 3. OPEN/CLOSE: Åbner eller lukker cd-skuffen. 4. DISC TRAY 5. PREV: Går til foregående afsnit/nummer under afspilning. 6. STOP: Stop afspilning. 7. PLAY: Afspiller dvd'en i optageren. 8. II PAUSE: Pause i almindelig afspilning eller optagelse. 9. NEXT: Går til næste afsnit/nummer under afspilning. 10. RECORD: Optager fra den valgte kanal. 11. Indikator for optagetilstand En rød lampe tændes, når optagetilstand aktiveres. 12. DISPLAY Viser dvd-optagerens status, se side

12 Display 1. Indikator for Dolby Digital Sound 2. Indikator for DTS Sound 3. Title: Viser den afspillede titel. (DVD) 4. Track: Viser det afspillede nummer. (VCD / CD) 5. Chapter: Viser det afspillede afsnit. (DVD) 6. Program: Indikator for programtilstand. 7. TUNER: Indikator for antenneindgang. 8. Indikator for programmeret optagelse. 9. Indikator for gentagelse 10. Indikator for gentagelse af én eller alle. 11. Indikator for A-B-gentagelse. 12. Indikator for cd-type: DVD, VCD og MP Indikator for afspilning. 14. Indikator for pause. -14-

13 Batterier til fjernbetjeningen Dvd-optageren betjenes ved hjælp af fjernbetjeningen. Sæt 2 stk. AAA-batterier i batteriholderen, således at de vender i overensstemmelse med +/--angivelsen på holderen. Bemærk! Brug kun batterier af samme mærke og type sammen. Bland ikke nye og gamle batterier. Når betjeningsafstanden reduceres, skal begge batterier udskiftes. Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at undgå skader som følge af udsivning fra batterierne. 2 x 1,5V AAA -15-

14 Fjernbetjening 1. STANDBY/ ON Tænder/slukker for strømmen til dvd-optageren fra/til standby-tilstand. 2. CH Vælg tv-kanal. 3. VOL Justering af volumen for analog audio. 4. SUBTITLE Under afspilning af dvd'er med mere end to undertekstsprog bruges denne knap til at vælge mellem de tilgængelige sprog for undertekster (se side 26). 5. RETURN Tryk på denne knap for at vende tilbage til PBC-menu under afspilning af VCD. 6. SETUP Tilpas dvd-optagerens indstillinger i Setup-menuen (se side 28) 7. EDIT Disse knapper bruges til at få vist redigeringsmenuen samt til redigering af titler og afsnit ved brug af DVD+RWcd'er. 8. RECORD Optagelse fra kilde (tuner, CVBS1, CVBS2, SVIDEO1, SVIDEO2, SCART eller DV). 9. SOURCE Valg af kilde for optagelse (tuner, CVBS1, CVBS2, SVIDEO1, SVIDEO2, SCART eller DV). (Se side 35) 10. PLAY Start afspilning af cd. 11. PAUSE II Pause i almindelig afspilning eller optagelse. 12. PREV Går til foregående afsnit under afspilning. 13. NEXT Går til næste afsnit under afspilning. 14. ZOOM Zoom-funktion under afspilning. (Se side 27) 15. 1/ALL Gentag ét afsnit eller alle titler på en dvd (se side 24). 16. RANDOM Afspilning af cd eller VCD i tilfældig rækkefølge. -16-

15 17. CM SKIP (Commercial Skip) Springer over 30 sekunders afspilningstid ved dvdafspilning. (Gennemsnitslængden for en reklameblok) 18. TIME SHIFT Tryk her for at aktivere funktionen "tidsforskydning". Se side ANGLE Hvis en dvd-film indeholder flere vinker, kan denne knap bruges til at få vist forskellige vinkler i afspilningen. 20. OPEN/CLOSE Åbner eller lukker cd-skuffen ,2,3 Talknapper. 22. CLEAR Sletter et forkert indtastet tal. 23. NTSC/PAL Skifter tv-system mellem NTSC, PAL og Progressive- NTSC i fast rækkefølge. 24. PROGRAM Åbner redigeringsmenu for tv-kanalliste. 25. TITLE Til indtastning af titelmenuen på en dvd. (Se side 26). 26. MENU/PBC Nogle dvd'er har undermenuer. Disse undermenuer kan åbnes ved hjælp af denne knap. 27. DISPLAY Viser driftsstatus på skærmen. Kan også bruges som navigationsvindue (se side 23). 28. / / / Retningstaster for op, ned, venstre og højre. 29. ENTER Bekræfter valg af et punkt på indstillingsmenuen. 30. HDD/DVD Skifter mellem driftsfunktion for harddisken og driftsfunktion for dvd. 31. STEP II Trinvis afspilning for visning af enkeltbilleder. 33. REV Spol tilbage og søg under afspilning. 34. FWD Spol frem under afspilning. 35. A-B Afspilning fra A til B (se side 24). 36. SLOW Aktiverer afspilning frem/tilbage i slowmotion. 37. BOOKMARK Markering af hukommelsesindstilling (se side 27). 38. QUALITY For valg af optagekvalitet. 39. AUDIO For valg af sprog ved afspilning af dvd'er med mere end 2 audiokanaler eller for indstilling af Nicam-indstillinger under tv-funktionen. 40. MUTE Slår lyden fra. 32. STOP Stop afspilning. -17-

16 4 Grundlæggende betjening Klargøring: Forbind dvd-optageren med tv'et, tænd for strømmen, og vælg TV/VIDEO-funktionen på den korrekte kanal. Hvis dvd-optageren er tilsluttet til et audiosystem, skal AV-forstærkeren tændes først, og det skal kontrolleres, at udgangen og indgangen er tilsluttet korrekt. Første gang, denne dvd-optager bruges, skal instruktionerne på skærmen følges. Indledende indstillinger Alle funktioner på denne dvd-optager kan nemt indstilles ved hjælp af retningstasterne,,,. Flyt markøren (farvet bjælke) til det ønskede punkt, og tryk på ENTER for at bekræfte valget. 1. Valg af displaysprog: Første gang du tænder for dvd-optageren, bliver du bedt om at vælge displaysprog (OSD) (se figuren til højre). Tryk på retningstasterne for at vælge displaysprog, og tryk derefter på ENTER for at bekræfte valget. 2. Nationale indstillinger: Vælg landekoden for det land, du befinder dig i. Bemærk! De nationale indstillinger, der foretages her, påvirker effektiviteten af tv-signalsøgningen. Vælg det relevante land. 3. Start kanalscanningen: Tryk på ENTER for at bekræfte eller gå til Skip for at forlade indstillingen. Se figur 3. Bemærk! Kanalscanning kan foretages via Setup Menu/Video Setup/Channel Scan. 4. Automatisk kanalsøgning kan aktiveres, uanset hvilken kilde, der er valgt. Der vises en meddelelse, efter at den automatiske søgning er fuldført, som vist på figur 5. Indstilling af klokkeslæt og dato: A: Automatisk indstilling: Denne dvd-optager indstiller automatisk det korrekte klokkeslæt på basis af kanalsignalet. B: Manuel indstilling: Den første række indeholder datoen og den næste række måned. Den tredje række indeholder årstal (D/M/Y). Brug retningstasterne til at flytte markøren, og tryk på retningstasterne eller talstasterne for at indtaste de korrekte tal. Derefter flyttes markøren til "Completed" for at fuldføre indstillingen. Se figur 5. Bemærk! Hvis det viste klokkeslæt efter automatisk indstilling af uret er forkert, skal uret stilles manuelt. Fremgangsmåden er beskrevet i 5 b. 6. Når ovenstående indstillinger er indtastet, skal du trykke på ENTER for at fuldføre indstillingen. -18-

17 Start afspilningen PBC deaktiveret: Tryk på knappen NEXT eller PREV for at gå til det næste eller foregående afsnit på en VCD. DVD playback 1. Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at åbne cd-skuffen. 2. Læg dvd'en korrekt i skuffen, og luk skuffen. 3. Tryk på knappen PLAY for at afspille dvd'en. Spring i afspilningen Tryk på NEXT for at springe til næste afsnit. Afsnit 1 Afsnit 2 Tryk på PREV( for at gå til begyndelsen eller til det foregående afsnit. PBC aktiveret: Vælg et sprog til afspilning for dvd'er med mere end to sprog. AFSPILNING VCD PBC-MENU Song 1 Song 2 Song 3 Song 4 Song 5-19-

18 Pause/spring i afspilning Afspilning af dvd/vcd Med undtagelse af cd'er kan videoer afspilles med trinvis afspilning. Tryk på knappen PAUSE for at stoppe billedet, tryk på STEP for at starte trinvis afspilning. Afspilning af VCD/audio-cd Tryk på knappen FWD eller REV for at foretage hurtig afspilning i i fast cyklus. 2X 16X FWD PAUSE STEP Tryk på PLAY for at vende tilbage til normal afspilning. Bemærk! Under spoling frem/tilbage afbrydes billedet uden Tryk på PLAY for at vende tilbage til normal afspilning. lydeffekter. Afspilning af FWD/REV Scan Afspilning af dvd Tryk på knappen FWD eller REV for at foretage hurtig afspilning i > 100 i fast cyklus. Tryk på PLAY (for at vende tilbage til normal afspilning. -20-

19 Stop afspilning Tryk på knappen STOP under afspilning for at stoppe afspilningen midlertidigt (tryk på PLAY for at vende tilbage til afspilning). Tryk igen på STOP for at stoppe afspilningen helt. AFSPILNING Tryk på STOP én gang for at stoppe afspilning. STOP VEND TILBAGE AFSPIL STOP Tryk på PLAY for at starte afspilning igen. Tryk på STOP TO gange for at stoppe afspilningen helt. Bemærk! Når du er færdig med at bruge enheden, skal du tage dvd'en ud, og trykke på tasten STANDBY / ON for at slukke for dvd-optageren. -21-

20 5 Dvd-funktion Afspilning af dvd Viser titel, afsnit, klokkeslæt, audiokanal, undertekst og vis vinkel for den aktuelle dvd. Brugeren kan til enhver tid bruge visningstasten til at få vist disse oplysninger samt til at gå til et bestemt afsnit eller klokkeslæt. Tryk på DISPLAY på fjernbetjeningen. De tilsvarende oplysninger vises på skærmen. Skift kolonne ved hjælp af retningstasterne. Betjening: Tryk på retningstasterne(( for at flytte markøren til det ønskede ikon, og tryk på ( ( for at skifte mellem de forskellige valg. Eksempel: Vil du gå til Titel 5? Flyt markøren til ikonet for afsnittet, og tryk derefter på (, indtil der står 5 på skærmen, eller skriv 5 ved hjælp af taltasterne. Efter ca. 1 sekund springer markøren til afsnit 5. Tryk på tasten DISPLAY igen for at annullere skærmteksten. Afspilning af VCD Vis spor, klokkeslæt, audiokanal, afspilningsfunktion og PBC-funktion for den aktuelle VCD. Under afspilningen kan du ændre alle de viste oplysninger som f.eks. afsnit eller klokkeslæt for at få til et bestemt afsnit eller klokkeslæt. Tryk på DISPLAY på fjernbetjeningen for at få vist følgende relaterede oplysninger én ad gangen: Bemærk! Hold tasten nede for at få vist alle informationsikonerne. Betjening: Tryk på retningstasterne for at flytte markøren til det ønskede informationsikon, og tryk på ENTER for at bekræfte den valgte funktion. (Skriften bliver gul). Brug derefter retningstasterne til at ændre den tilhørende værdi, og tryk på ENTER for at bekræfte. Eksempel: Vil du gå til Spor 5? Flyt markøren til informationsikonet for Afsnit, og tryk på tasten ENTER for at bekræfte den valgte funktion, og brug derefter tasterne til at justere værdien til 5 eller brug taltasten, og tryk derefter på ENTER for at bekræfte dit valg. Tryk på tasten DISPLAY igen for at annullere skærmteksten. -22-

21 6 Øvrige afspilningsfunktioner 1/ALL Gentag afspilning Gentagelse af A-B-afspilning Afspilning af dvd Tryk på 1/ALL på fjernbetjeningen for at aktivere gentagefunktionen: : 1/3: off: Normal afspilningsfunktion 2/3: Chapter: Gentag det afsnit, der afspilles nu 3/3: Title: Gentag den titel, der afspilles nu Afspilning af dvd/vcd/cd Gentag afspilning mellem to punkter, A og B. 1. Tryk på knappen A-B for at indstille et startpunkt (A). På A skærmen vises. B Afspilning af VCD/cd Tryk på 1/ALL på fjernbetjeningen for at aktivere gentagefunktionen: 1/3: off: Normal afspilningsfunktion 2/3: Track: Gentag det spor, der afspilles nu 3/3: Disc: Gentag alle spor på dvd'en 2. Tryk igen på knappen A-B for at indstille et slutpunkt (B). På skærmen vises mellem A og B. A. Herefter starter afspilningen B 3. Tryk på knappen A-B igen for at annullere A-Bgentagelse. -23-

22 Redigering af afspilningsliste for JPEGfiler Følg nedenstående fremgangsmåde under afspilning af en cdrom med JPG-filer. 1. Læg cd-rommen i dvd-optageren, og tryk på tasten PLAY. Der vises en filmenu: 2. Brug tasten til at gå flytte markøren til den øverste række. Vælg hvilken type cd (billede eller musik), du har lagt i optageren, og bekræft ved at trykke på ENTER. 3. Flyt markøren til den ønskede JPG-fil ved hjælp af tasterne, og tryk på tasten PLAY for at få vist filen med det samme. 4. Ved afspilning af JPG-filer bruges tasten til at rotere billedet med uret, eller tasten til at rotere billedet mod uret. REDIGERING AF AFSPILNINGSLISTE SLETNING AF AFSPILNINGSLISTE 1. Flyt markøren til ikonet Play List, og tryk på tasten ENTER for at skifte til afspilningslistefunktionen 2. I afspilningslistefunktionen flyttes markøren til ikonet Del All. Tryk på tasten ENTER for at slette den aktuelle afspilningsliste. Afspilning af MP3 og cd 1. Læg cd'en i dvd-optageren, og tryk på tasten PLAY(. Der vises en filmenu: 2. Flyt markøren til den ønskede MP3- eller musikfil ved hjælp af tasterne ((. Tryk på tasten PLAY( for at afspille filen med det samme. REDIGERING AF AFSPILNINGSLISTEN FOR MP3/CD 1. Flyt markøren til den ønskede JPG-fil ved hjælp af tasterne, og tryk på tasten ENTER for at markere den valgte fil. 2. Når alle de ønskede filer er markeret, flyttes markøren til ikonet Add ved hjælp af tasterne og. Tryk på tasten ENTER for at tilføje de valgte filer til afspilningslisten. 3. Du kan også flytte markøren til ikonet Add All og trykke på tasten ENTER for at tilføje alle filer på dvd'en til afspilningslisten. 4. Flyt markøren til ikonet "Slide", og tryk derefter på tasten ENTER for at starte en diasvisning. 5. Flyt markøren til ikonet Speed. Du kan justere tidsforsinkelsen mellem hvert billede ved at trykke på tasten eller. 1. Flyt markøren til den ønskede MP3- eller musikfil ved hjælp af tasterne ((. Tryk på tasten ENTER for at markere den valgte fil. 2. Når alle de ønskede filer er markeret, flyttes markøren til ikonet Add ved hjælp af tasterne og. Tryk på tasten ENTER for at tilføje de valgte filer til afspilningslisten. 3. Du kan også flytte markøren til ikonet Add All og trykke på tasten ENTER for at tilføje alle filer på dvd'en til afspilningslisten. 4. Tryk på tasten PLAY for at starte afspilning ved hjælp af afspilningslisten. -24-

23 SLETNING AF AFSPILNINGSLISTE 1. Flyt markøren til ikonet Play List, og tryk på tasten ENTER for at skifte til afspilningslistefunktionen 2. I afspilningslistefunktionen flyttes markøren til ikonet Del All. Tryk på tasten ENTER for at slette den aktuelle afspilningsliste. Afspilning af titel (kun dvd) Nogle dvd'er har en titelmenu til, hvor man kan vælge afspilning af en titel. Denne funktion kan kun anvendes med denne type dvd. 1. Tryk på TITLE under afspilning for at få vist titelmenuen (varierer fra dvd til dvd) 2. Flyt piltasterne og tryk på ENTER for at vælge titel, eller vælg titel ved at trykke på en taltast. 3. Under afspilning af en indspillet DVD+R/RW disc kan du trykke på TITLE for at vende tilbage til hovedmenuen. Bemærk! Indholdet på en dvd er inddelt i sektioner, som er navngivet med en titel, og titlen er inddelt i flere afsnit. Menuen hører ikke ind under en titel. En film på dvd kan kun have én titel, men den kan have flere afsnit. Dvd-menu (kun dvd) Nogle dvd'er har et komplekst indhold med undertekster på mange sprog, valg af audiosprog samt valg af forskellige vinkler. I dette tilfælde kan man i dvd-menuen vælge audiosprog, undertekster og vinkel. 1. Hvis dvd'en indeholder et menuprogram, skal du trykke på MENU/PBC for at få vist dvd-menuen. 2. Brug piltasten ((( ( til at vælge, og tryk på ENTER for at bekræfte. Du kan også vælge ved at trykke på taltasterne. Afspilning med flere vinkler (kun dvd) Nogle dvd'er har visning af videosegmenter fra flere vinkler (varierer fra dvd til dvd). 1. Afspil en dvd-sektion med visning fra flere vinker. På skærmen vises ikonet. 2. Tryk på ANGLE for at vælge visningsvinkel. De mulige vinkler vises én ad gangen i fast rækkefølge. -25-

24 Ændring af undertekst (kun dvd) Under afspilning af en dvd med undertekster på mere end 2 sprog skal du trykke på SUBTITLE for at ændre eller annullere en undertekst. Zoomfunktion 1. Ved VCD-afspilning af dvd trykkes på ZOOM for at zoome i billedet x200% x 400% x 800% normal størrelse i menuen. Der vises et lille billede i original størrelse øverst til venstre på skærmen. Tryk på SUBTITLE for at vælge en af underteksterne 2. Tryk på ZOOM og flyt rundt i området ved hjælp af eller på off for at fravælge undertekst i valgmulighederne. piltasterne. (kun dvd) (Bemærk! Nogle undertekstsprog kan kun vælges i dvdmenuen og ikke under afspilning. Hvilke undertekster, der kan vælges, afhænger af dvd'en. Ændring af audiosprog (kun dvd) Hvis en dvd har mere end 2 audiosprog, trykkes på AUDIO for at ændre audiosprog. 1. Tryk på AUDIO i den faste menurækkefølge for at få vist de tilgængelige audiosprog. 2. På skærmen vises audiosprogets nummer. Tryk på ENTER for at bekræfte dig valg. Tryk på AUDIO igen for at fjerne meddelelsen fra skærmen. Bemærk! Bogmærke Dvd-afspilleren kan gemme 9 bogmærker. Gemme bogmærke Tryk på BOOKMARK under afspilning. Menuen Bookmark Memory vises på skærmen som vist nedenfor: Tr [ ] 1. Tryk på ENTER for at gemme den aktuelle position, et tal?1? angiver bogmærke nr. 1 i hukommelsen. 2. Brug for at flytte?? til næste position for lagring af bogmærke. Tr [ 1 ][ 2][ 3] 2X Zoom Nogle audiosprog kan kun vælges i dvd-menuen og ikke under afspilning. 3. Efter indstillingen trykkes på BOOKMARK igen for at lukke menuen Bookmark Memory. Hvilke audiosprog, der kan vælges, afhænger af dvd'en. PBC-afspilningsstyring Kun VCD i version 2.0 eller højere har denne funktion. Funktionen er forskellig afhængig af dvd'ens design. Afspille/annullere bogmærkemenuen 1. Indtast bogmærkemenuen, tryk på retningstasterne for at vælge et bogmærkenummer. 2. Tryk på ENTER for at starte afspilning fra det markerede sted. 3. Tryk på CLEAR for at tømme bogmærkehukommelsen. 1. Tryk på MENU/PBC for at slå PBC-funktionen til/fra. På skærmen vises teksten PBC on eller PBC off. 2. Når PBC er slået til (ON), viser afspilleren PBC-menuen først, når VCD2.0-dvd'en lægges i. 3. Når PBC er slået fra (OFF), afspiller dvd-afspilleren automatisk det første spor på VCD'en. -26-

25 7 Setup Menu Indstillingsmenu Tryk på SETUP på fjernbetjeningen for at foretage indstillinger i indstillingsmenuen. På skærmen vises nedenstående meddelelse: Bemærk! Under afspilning stopper dvd-optageren efter indtastning af generelle indstillinger. Den vender tilbage til almindelig afspilning, når indstillingsproceduren er fuldført. Sådan foretages indstillinger 1. Som vist på ovenstående skærmbillede trykkes på tasterne for at vælge det ønskede menupunkt. Tryk på tasten for at indtaste et undermenupunkt, og tryk derefter på ENTER for at åbne hver enkelt indstillingsfunktion, eller tryk på tasten for at vende tilbage til den foregående side. 2. Tilsvarende trykkes på tasterne for at vælge det ønskede menupunkt på tabellens næste niveau. Tryk derefter på ENTER for at afslutte indstillingen. 3. Når indstillingen er fuldført, trykkes på SETUP for at lukke indstillingsskærmen. -27-

26 System 1. Systemmenuen består af fem punkter: Sprog for vejledning, Indstillet klokkeslæt, Systeminfo, Fabriksindstillinger og Nationale indstillinger. 2. Sprog for vejledning bestemmer, hvilket sprog, der vises på skærmen. Du kan vælge et andet sprog på skærmen. 3. Indstillet klokkeslæt bestemmer systemets tidsindstilling. Du kan indtaste det korrekte klokkeslæt manuelt eller lade systemet indstille klokkeslættet automatisk. 4. Systeminfo viser harddiskens samlede kapacitet og ledige kapacitet. 5. Fabriksindstillinger stiller dvd-optagerens indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne. 6. Nationale indstillinger bestemmer, hvilket land, brugeren befinder sig i. Dvd-optageren bør indstilles til det korrekte land. -28-

27 Video Der er fire indstillinger for video: Kanalscanning, Kanalindstilling, Tilføj/slet kanal og Skærmformat. Kanalscanning Vælg Start for at starte en automatisk kanalsøgning. Du kan stoppe en igangværende søgning når som helst ved at trykke på ENTER. Kanalindstilling Her angives programmeringsnummer, tv-system, funktion, kanal-id, finindstilling og dekoder (f.eks. indstillingen Canal+-dekoder) for hver indscannet kanal. Brug tasten PROGRAM til at få hurtig adgang via denne menu, hvor du kan sortere kanalerne efter dine egne ønsker. Programnummeret ændres ved at skrive det nye nummer ved PROG. NUM. Flyt markøren ned ad siden, og bekræft ved at trykke på ENTER. På det næste trin kan du vælge, om du vil overskrive programnummeret, ændre kanaler eller annullere handlingen. Tilføje/slette kanal 1. 4: 3 (Brevkasse)~ Vælg denne indstilling for at få vist filmen i 16:9 format film på et almindeligt 4:3 tv. Billedet vises i fuld bredde med sorte felter for oven og for neden ( brevkasse -visning). 2. 4: 3 (Pan Scan)~ Vælg denne indstilling for at få vist filmen i almindeligt 4:3-format på et 4:3-tv. Film i 16:9- format vises i fuld højde (uden sorte felter) men med siderne beskåret : 9 (Wide)~ Denne indstilling anvendes til widescreen-tv i 16:9-format. Bemærk! Skærmformatet for en dvd-film er vist bag på dvd-boksen. Videoudgang I alt 3 indstillinger: YCrCb til, RGB til og YcrCb/RGB fra. -29-

28 Audio Denne indstillingsmenu anvendes for at sikre, at audioudgangsformatet er kompatibelt med forstærker/modtager eller tv. Indstilling af højttalere 1. Stereo: Dvd-optageren udsender analog audio på 2 kanaler via audiostik CH: Dvd-optageren udsender 5.1-kanals analog audio via 5.1 audiostik. Dolby Digital 1. PCM: Dvd-optageren kan udsende PCM-data og afspille det samme audioformat som findes på cd'er. Desuden udsendes analog audio på 2 kanaler fra forstærkerens audioudgange. 2. Bitstrøm: Dvd-optageren udsender rådata fra lydspor i Dolby Digital DTS 1. PCM: Dvd-optageren kan udsende PCM-data og afspille det samme audioformat som findes på cd'er. Desuden udsendes analog audio på 2 kanaler fra forstærkerens audioudgange. 2. Bitstrøm: Dvd-optageren udsender rådata fra lydspor i DTS MPEG 1. PCM: Dvd-optageren kan udsende PCM-data og afspille det samme audioformat som findes på cd'er. Desuden udsendes analog audio på 2 kanaler fra forstærkerens audioudgange. 2. Bitstrøm: Dvd-optageren udsender rådata fra lydspor i DTS Samplingfrekv. Dvd-afspilleren har mulighed for valg mellem 48KHz og 96KHz. DRC Dynamic Range Control. Denne funktion kan slås til og fra (ON/OFF). Når den slås til, forebygger den, at et højt lydniveau beskadiger systemet (f.eks. AV-forstærkeren) -30-

29 Sikkerhed Klassificering 1. Brug tasterne og til at flytte markøren, og tryk på tasten ENTER for at bekræfte en ændring. 2. Klassificeringen varierer afhængig af de forskellige nationale indstillinger. Indstilling af kode Koden består af 4 tal. Brug taltasterne 1-9 på fjernbetjeningen til at indtaste koden. Herefter trykkes på ENTER for at bekræfte koden. 1. Ændring af kode: Hvis du vil ændre koden, bliver du bedt om at indtaste den oprindelige kode. 2. Sletning af kode: Hvis du vil deaktivere en tidligere kode, bliver du bedt om at indtaste den oprindelige kode. 3. Den oprindelige kode for denne dvd-optager er Landekode En kode på to bogstaver angiver det land, du befinder dig i. Denne indstilling har indflydelse på klassificeringen af denne dvd-optager. Bemærk! Landekoderne er angivet på side Se denne fortegnelse, hvis du ikke kender koden for dit land. -31-

30 Optagelse Optagekvalitet Optagefunktionen har 5 funktioner: HQ (High Quality), SP (Short Play), LP (Long Play), EP (Extended Play) og SLP (Super Long Play). Du vælger optagefunktion ved hjælp af knappen QUALITY på fjernbetjeningen. (Se side 35) Automatisk afsnit Under optagelse oprettes et nyt afsnit efter en fast tidsforsinkelse. Brugeren kan slå funktionen fra ved at vælge off, eller vælge en tidsforsinkelse på 5, 10 eller 15 minutter. Standardindstillingen er 5 minutter Programmeret optagelse Indstilling af programmeret optagelse: Programmerne optages fra ekstern indgang. (Se side 36) -32-

31 Dvd: Audiosprog Vælg det audiosprog, som skal afspilles automatisk, når en dvd lægges i maskinen. Sprog på undertekster Vælg undertekster, som afspilles automatisk, når en dvd lægges i maskinen. Menusprog Vælg menusprog, når en dvd lægges i maskinen. Automatisk afspilning Når en dvd eller VCD lægges i, afspilles den automatisk. Standardindstillingen er ON (til). Initialisér dvd Brug denne indstilling til at formatere en DVD+RW. Dette sletter indholdet på DVD+RW'en. Lukning af dvd (kun DVD+R) En DVD+R kan gøres kompatibel med en almindelig dvdafspiller. Det er kun DVD+R, der kræver denne handling. Bemærk, at efter denne handling, kan der ikke optages mere på en DVD+R. Formatering af HDD Maskinens indbyggede harddisk skal formateres. Dette sletter alt indhold på harddisken. Scandisk HDD Der skal udføres fuldstændighedskontrol af harddisken. -33-

32 8 Optagelse Manuel optagelse 1. Læg en brændbar dvd i dvd-skuffen, eller brug tasten HDD/DVD til at skifte til driftsfunktionen Hard Disc. 2. Tryk to gange på tasten STOP, og tryk derefter på tasten SOURCE for at vælge kildeindgang for optagelsen. i. Kildens vej er angivet nedenfor: Pause i optagelsen 1. Tryk på PAUSE under optagelsen for at holde pause i optagelsen. Eksempel: Kan bruges, hvis du ikke vil optage tv-reklamer. 2. Tryk på PAUSE igen for at fortsætte optagelsen. ii. Tuner CVBS1 CVBS2 SVIDEO1 SVIDEO2 SCARTDV Tuner 3. Tryk på tasten RECORD på fjernbetjeningen eller frontpanelet for at starte optagelsen. 4. Ved optagelse på DVD+RW / +R trykkes på tasten STOP for at afslutte dvd-optagelsen, og lige nedenfor på skærmen vises teksten WAIT. Efter sekunder afsluttes optagefunktionen. 5. Ved tryk på tasten PLAY startes afspilningen af optagelsen, og ved tryk på tasten TITLE vises titlen på optagelsen på skærmen. Tryk på tasterne for at vælge den ønskede titel, og tryk derefter på ENTER for at starte afspilningen. Optagehastighed (kvalitet) I optagefunktionen vælges mellem en bedre billedkvalitet eller længere optagetid. Ved tryk på tasten QUALITY på fjernbetjeningen kan du skifte mellem 5 funktioner under statussen ekstern indgang. HQ: Den bedste billedkvalitet, 60 minutters optagetid på en dvd. SP: Standardbilledkvalitet, 120 minutters optagetid på en dvd. LP: Lang optagetid på 180 minutter på en dvd. EP: Udvidet optagetid på 240 minutter på en dvd. SLP: Ekstra lang optagetid på 360 minutter på en dvd. -34-

33 Programmeret optagelse 1. Læg først en brændbar DVD+R/RW i maskinen. Kontrollér på forhånd, at der er tilstrækkelig lagringsplads på den dvd, du har lagt i. 2. Åbn menuen SETUP MENU/ Schedule Record options: Menu for programmeret optagelse Start: Optagetidens start. Stop: Optagetidens stoptidspunkt. Funktion: HQ/SP/LP/EP/SLP Dest. : DVD/HDD, brugeren kan vælge optagedestination DVD+R/RW eller harddisk. Kilde: Tryk på tasten for at vælge indgangskilde (P01, CVBS1, CVBS2, S-Video1, S- Video2, Scart.) for optagelsen. Nicam: Nicam-indstilling. Brugeren kan skifte mellem 1, 2 og fra (OFF). 5. Tryk på ENTER for at bekræfte. 6. Efter indstillingen er foretaget, trykkes på SETUP for at gå ud af indstillingsmenuen. 7. Når du har fuldført programmeringsproceduren, viser systemet en advarsel, som informerer brugeren om, at maskinen skal slukkes, for at programmeret optagelse kan foretages. Bemærk! Der kan højst indstilles 8 programmerede optagelser. 3. Tryk på tasten for at redigere den programmerede optagelse. 4. Indtast de følgende indstillinger for programmeret optagelse: Dato: Indtast optagedato (MM/DD/ÅÅ) ved hjælp af taltasterne, eller tryk på tasten for at vælge en anden funktion. Ændring eller sletning af programmeret optagelse 1. Tryk på tasten SETUP for at indlæse skærmbilledet for indstillingsmenuen. Vælg programmeret optagelse. 2. Flyt markøren ved hjælp af tasterne til specifikke programmer, og tryk på tasten CLEAR for at slette dem. Bemærk! 1. Under optagelse trykkes på STOP for at afbryde optagelsen. 2. Under optagelse trykkes på POWER for at afbryde optagelsen og stille maskinen på standby. -35-

34 Fejlfinding i forbindelse med programmeret optagelse Selvom optagelse er programmeret, kan den ikke finde sted i følgende situationer: 1. Der er ikke ilagt en dvd, og optagedestinationen er indstillet til DVD. 2. Dvd'en er skrivebeskyttet. 3. Den ilagte dvd er ikke et brændbart medie (DVD+R/RW), og den valgte optagedestination er DVD. 4. Dvd'en indeholder allerede 49 titler. (MAX. antal titler) 5. Optagelse er i gang. 6. Dato/klokkeslæt er ikke indstillet korrekt. 7. Det programmerede klokkeslæt er overskredet. 8. Der er foretaget i alt 8 programmerede optagelser. 9. Der er intet signal fra den programmerede indgangskilde. 10. Harddisken er fuld. -36-

35 9 Optagelse fra ekstern kilde Forbindelse med en anden kilde Du kan optage signaler fra eksterne apparater som f.eks. video-camcorder (V8, Hi(), dvd-afspillere, etc. 1. Kontrollér at maskinen er forbundet korrekt til det eksterne apparat. 2. Tryk først på HDD/DVD på fjernbetjeningen for at bestemme optagedestinationen (harddisk eller DVD+R/RW). Vælg den ønskede kanal ved hjælp af tasten CH up/down, eller tryk på tasten SOURCE for at vælge optagelseskilde. 3. Tryk på tasterne RECORD for at starte optagelsen med det samme. Bemærk! Hvis en dvd-titel er kopibeskyttet, kan denne dvd-optager ikke kopiere indholdet fra denne beskyttede dvd-titel! Optagelse fra DV via 1394 Fire Wire 1. Forbind DV-udgangen på DV-camcorderen til DV-indgangen på dvd-optageren. 2. Læg en brændbar dvd i maskinen. 3. Tænd for DV'en og skift til positionen VCR (eller afspilning afhængig af fabrikat). 4. Tryk på HDD/DVD på fjernbetjeningen for at bestemme optagedestinationen (harddisk eller DVD+R/RW). 5. Tryk på tasten SOURCE for at vælge DV-indgang. 6. Tryk på tasten PLAY til DV-camcorderen for at starte afspilningen. 7. Tryk på tasten RECORD på fjernbetjeningen for at optage DV-indholdet på dvd. 8. Tryk på tasten STOP for at stoppe optagelsen. -37-

36 10 Redigering af dvd'ens indhold Under dvd'ens titelmenu trykkes på tasten EDIT for at åbne redigeringsmenuen: Afspilning af hele titlen Hvis en titel indeholder et skjult afsnit, kan denne indstilling vise hele indholdet. Redigering af titlens navn 1. Flyt markøren til Edit Title Name, tryk på tasten ENTER, og der vises et virtuelt tastatur. Aktivering og deaktivering af titelbeskyttelse Aktivering og deaktivering af beskyttelse af en udvalgt dvd-titel. Flyt markøren til menuen Protect Title, tryk på tasten ENTER for at beskytte titlen. Gør som beskrevet ovenfor for at deaktivere beskyttelsen af en titel. Aktivering og deaktivering af beskyttelse af dvd Aktivering og deaktivering af beskyttelse af hele dvd'en. Flyt markøren til menuen Protect Disc, tryk på tasten ENTER for at beskytte dvd'en. Gør som beskrevet ovenfor for at deaktivere beskyttelsen af en dvd. Gøre kompatibel (kun DVD+R) Denne funktion bruges til at gøre, så en DVD+R kan afspilles på andre dvd-afspillere. Bemærk, at efter denne handling, kan der ikke optages mere på en DVD+R. Bemærk! 2. Flyt markøren ved hjælp af retningstasterne og for at vælge det ønskede bogstav. Tryk på tasten ENTER for at indlæse det. Titlens navn kan højst indeholde 14 bogstaver. 3. Når indtastningen er fuldført, flyttes markøren til Done. Tryk på tasten ENTER for at fuldføre indtastningen. Du kan også flytte markøren til Clear og trykke på tasten ENTER for at slette den indtastede titel. Flyt markøren til Delete eller BS, og tryk derefter på tasten ENTER for at slette de indtastede bogstaver. Flyt markøren til Cancel, og tryk derefter på tasten ENTER for at annullere indtastningen. Bemærk! Delete og BS fungerer forskelligt. Delete anvendes til at slette bogstaver forfra, og BS (backspace) bruges til at slette bogstaver bagfra. Vi kan ikke garantere, at en DVD+R/RW kan afspilles på alle dvd-afspillere. Du kan finde oplysninger om, hvilke typer dvd, der kan afspilles, i brugervejledningen til dvdafspilleren. -38-

37 Sletning af titel (kun DVD+RW) Flyt markøren til menuen Erase Title. Tryk på tasten ENTER for at bekræfte. Sletningen foretages inden for sekunder. Når titlen slettes, kan dvd'en frigøre mere lagringsplads. Dette kan give mere ledig optagetid. 1. Tryk på EDIT på fjernbetjeningen for at få vist redigeringsmenuen under afspilning af filmen. 2. Tryk på ENTER under Hide Chapter for at bekræfte og fuldføre indstillingen. Bemærk! Hvis du vil have vist skjulte afsnit, kan du bruge Tryk på tasten EDIT for at åbne redigeringsmenuen under afspilning: funktionen play full title i redigeringsmenuen under dvd'ens titelskærm. Vise afsnit Hvis du vil have vist et skjult afsnit, som er oprettet ved hjælp af funktionen Hide Chapter, kan du bruge funktionen Show Chapter til at få det vist. 1. Tryk på tasten EDIT under menuen titel. 2. Tryk på ENTER under Play Full Title for at afspille hele titlen. 3. Under afspilning af et skjult kapitel vises teksten HIDDEN øverst til højre på skærmen. 4. Tryk på tasten EDIT igen for at få vist redigeringsmenuen. 5. Tryk på ENTER under Show Chapter for at få vist Indsætning af afsnit Hvis Auto Chapter i menuen Record er aktiveret, opdeles hver 5-15 minutter (afhængig af indstillingen) i et afsnit. Hvis du ønsker at indsætte afsnit på bestemte steder i en titel, kan du bruge funktionen Insert Chapter. 1. Tryk på EDIT på fjernbetjeningen for at få vist redigeringsmenuen under afspilning. det skjulte afsnit. Ændring af thumbnail 1. Hvis du vil have et nyt forsidebillede til en titel, kan du trykke på EDIT for at få vist redigeringsmenuen under afspilning af en film. 2. Tryk på ENTER under New Picture for at anvende en bestemt scene. 2. Vælg Insert Chapter, og tryk på tasten ENTER for at tilføje et kapitel. Gentag ovenstående for at tilføje flere afsnit. Sletning af afsnit Afsnitsmærket kan slettes efter optagelsen. Tryk på EDIT på fjernbetjeningen under afspilning for at få vist redigeringsmenuen. Vælg Remove Chapter, for at fjerne et afsnitsmærke i en titel. Bemærk! Hvis en DVD+R ikke er lukket, kan du anvende Insert/Remove Chapter Mark. Skjule afsnit Alle titler kan afspilles under den generelle indstilling. Du kan gemme specifikke afsnit efter eget valg. -39-

38 11 Tidsforskydning Tidsforskydning Med denne funktion kan du holde pause i/fastfryse en dvd, mens du ser et tv-program (eller skimmefunktion). Funktionen tidsforskydning aktiveres ved at trykke på tasten TIME SHIFT eller PAUSE. De to tasters funktioner er forskellige: 1. Tasten TIME SHIFT: Optager aktuelt indhold i en buffer, og starter straks afspilning fra bufferen. 2. Tasten PAUSE: Optager afspillet indhold i bufferen, og viser et fastfrosset billede på tv-skærmen. Dette fastfrosne billede forbliver på skærmen, til der trykkes på PLAY. 3. Under funktionen Time Shift kan du bruge almindelige afspilningsfunktioner for dvd, som f.eks. STEP, FWD REV, NEXT og PREV. Bemærk dog, at hvis du trykker på tasten NEXT, springer du til den sidste del af tidsforskydningsbufferen, og hvis du trykker på tasten PREV, springer du til begyndelsen af tidsforskydningsbufferen. 4. Tidsforskydning deaktiveres, når der trykkes på tasten TIME SHIFT igen, eller hvis der trykkes på tasten STOP. -40-

39 12 Brug af harddisken Brug af harddisken 1. Brugeren kan skifte mellem funktionerne HHD og DVD+RW ved at trykke på tasten HDD/DVD på 6. Flyt markøren ved hjælp af retningstasterne og for at vælge det ønskede bogstav. Tryk på tasten ENTER for at indlæse det. Titlens navn kan højst indeholde 14 bogstaver. fjernbetjeningen. Der tændes en rød lampe på frontpanelet. I funktionen HDD trykkes på tasten PLAY. Der vises en titelmenu for HHD. Flyt markøren til den ønskede titel, og tryk på tasten PLAY igen for at starte afspilningen. 2. Under titelmenuen for harddisken trykkes på højrepilen. Menuen Title Edit vises. 3. Flyt markøren til menuen Delete. Tryk på tasten ENTER for at slette den valgte titel. 4. Flyt markøren til menuen Dubbing. Tryk på tasten ENTER for at starte dubbing af den valgte titel til en dvd. 7. Når indtastningen er fuldført, flyttes markøren til Done. Tryk på tasten ENTER for at fuldføre indtastningen. Du kan også flytte markøren til Clear og trykke på tasten ENTER for at slette den indtastede titel. Flyt markøren til Delete eller BS, og tryk derefter på tasten ENTER for at slette de indtastede bogstaver. Flyt markøren til Cancel, og tryk derefter på tasten ENTER for at annullere indtastningen. Bemærk! Delete og BS fungerer forskelligt. Delete anvendes til at slette bogstaver forfra, og BS (backspace) bruges til at slette bogstaver bagfra.. Bemærk! Dubbingkvaliteten bestemmes af kvaliteten af optagelsen, og den kan ikke ændres. Hvis der ikke er nok plads på dvd'en, bliver du bedt om at ilægge en anden dvd, indtil dubbingen er fuldført. 5. Flyt markøren til menuen Edit Name, tryk på tasten ENTER, og der vises et virtuelt tastatur. -41-

40 13 Landekoder AD Andorra BT Bhutan AE Forenede Arabiske Emirater BV Bouvet Island AF Afghanistan BW Botswana AG Antigua og Barbuda BY Hviderusland AI Anguilla BZ Belize AL Albanien CA Canada AM Armenien CC Cocos Islands AN Hollandske Antiller CF Den centralafrikanske Republik AO Angola CD Congo, Den demokratiske Republik AQ Antarktis CG Congo AR Argentina CH Schweiz AS Amerikansk Samoa CI Elfenbenskysten AT Østrig CK Cook Islands AU Australien CL Chile AW Aruba CM Cameroon AZ Azerbaidjan CN Kina BA Bosnien-Herzegovina CO Colombia BB Barbados COM Commercial BD Bangladesh CR Costa Rica BE Belgien CS Tidligere Tjekkoslovakiet BF Burkina Faso CU Cuba BG Bulgarien CV Kap Verde BH Bahrain CX Christmas Island BI Burundi CY Cypern BJ Benin CZ Tjekkiet BM Bermuda DE Tyskland BN Brunei Darussalam DJ Djibouti BO Bolivia DK Danmark BR Brasilien DM Dominica BS Bahamas DO Den dominikanske Republik -42-

41 DZ Algeriet GU Guam (USA) EC Ecuador GW Guinea Bissau EE Estland GY Guyana EG Ægypten HK Hong Kong EH Vestsahara HM Heard og McDonald Islands ER Eritrea HN Honduras ES Spanien HR Kroatien ET Etiopien HT Haiti FI Finland HU Ungarn FJ Fiji ID Indonesien FK Falklandsøerne IE Irland FM Mikronesien IL Israel FO Færøerne IN Indien FR Frankrig IQ Irak FX Frankrig (Europa) IR Iran GA Gabon IS Island GB Storbritannien IT Italien GD Grenada JM Jamaica GE Georgien JO Jordan GF Fransk Guyana JP Japan GH Ghana KE Kenya GI Gibraltar KG Kirgistan GL Grønland KH Cambodia GM Gambia KI Kiribati GN Guinea KM Comoros GP Guadeloupe (Fransk) KN Saint Kitts GQ Equatorial Guinea KP Nordkorea GR Grækenland KR Sydkorea GS Sydgeorgien KW Kuwait GT Guatemala KY Cayman Islands -43-

42 KZ Kazakhstan MX Mexico LA Laos MY Malaysia LB Libanon MZ Mozambique LC Saint Lucia NA Namibia LI Liechtenstein NC Ny Kaledonien LK Sri Lanka NE Niger LR Liberia NF Norfolk Island LS Lesotho NG Nigeria LT Litauen NI Nicaragua LU Luxembourg NL Holland LV Letland NO Norge LY Libyen NP Nepal MA Marokko NR Nauru MC Monaco NT Neutral Zone MD Moldavien NU Niue MG Madagaskar NZ New Zealand MH Marshall Islands OM Oman MK Makedonien PA Panama ML Mali PE Peru MM Myanmar PF Polynesien MN Mongoliet PG Papua New Guinea MO Macau PH Filippinerne MP Northern Mariana Islands PK Pakistan MQ Martinique (Fransk) PL Polen MR Mauretanien PM Saint Pierre og Miquelon MS Montserrat PN Pitcairn Island MT Malta PR Puerto Rico MU Mauritius PT Portugal MV Maldiverne PW Palau MW Malawi PY Paraguay -44-

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

FAQ ofte stillede spørgsmål

FAQ ofte stillede spørgsmål FAQ ofte stillede spørgsmål IBAN Hvad er et IBAN? IBAN (International Bank Account Number) IBAN er en international standard for opbygningen af et kontonummer, som benyttes ved betalinger til og fra udlandet.

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Tabel 453 (side 1 af 5)

Tabel 453 (side 1 af 5) Tabel 453 (side 1 af 5) Europa 1 23 045 137 96,6............ Albanien 28 748 95,3 2001 3 126 109 44 Andorra 464 100,0 2004 77 166 93 Belgien 30 528 99,2 01-01-04 10 396 341 97 Bosnien og Hercegovina 51

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

SMART LATINO Priser 01.02.16

SMART LATINO Priser 01.02.16 SMART LATINO Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 34 2,94 17 5,88 Albanien 75 1,33 48 2,08 Albanien - Tirana 90 1,11 48 2,08 Albanien Mobil

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse Nye FedEx-priser Gældende i Danmark fra. januar 0 Uanset om dine forsendelser er tunge eller lette, hastende eller mindre tidsfølsomme, så har FedEx en løsning til dig. Oplev fordelen ved konkurrencedygtige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) indgives på følgende sprog: Fransk Engelsk Spansk

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) indgives på følgende sprog: Fransk Engelsk Spansk Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) International ansøgning i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Inkl.moms Excl. Moms. Afghanistan 7,11 5,688 Albania 3,45 2,760 Albania - Mobile

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 50 2,00 45 2,22 Afghanistan Mobil 50 2,00 45 2,22 Albanien 70 1,43 48 2,08 Albanien -

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Fastnettelefoni Fastnettelefoni Tværgående abonnementsydelser Beskrivelse Priselement Antal Enhed Listepris (DKK. ex. moms)

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 AF/ACP/CE/2005/da 2 De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet)

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) 1. Trafikpriser Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) Destination Dag Øvrig Bemærkninger Danmarkspris, opkaldsafgift 0,45 0,45 Danmarkspris, minutpriser 0,00 0,00 Gratis 0,00 0,00 Se note

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Køb af DVD afspiller

Køb af DVD afspiller Køb af DVD afspiller Markedet for DVD afspillere er stort, og der er mange producenter, der udbyder DVD afspillere. Som med meget andet HiFi, så gælder det også for DVD afspillere, at i langt de fleste

Læs mere

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK 2 BEREGN PRISEN PÅ DIN FORSENDELSE 1. Bestem hvilken service, der passer bedst til dine behov 2. Vej din 3. Bestem destinationszonen

Læs mere

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0195 DA 21.08.2010 027.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere