1. Detaljeret beskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Detaljeret beskrivelse"

Transkript

1 Digital Diktafon

2 Indhold 1. Detaljeret beskrivelse Specifikation Sæt batterier i Anvendelse Tænd/Sluk Optagelse Vælg optagelsestilstand Start/Pause/Stop optagelse Afspille funktioner Play/Afspil Pause afspilning Stop afspilning Spol fremad Spol tilbage Vælg optagelse Justering af lydstyrke Loop tilstand (A-B) Gentag en del af optagelse Slette optagelser Afspil MP Afspilning af MP Pause afspilning Stop afspilning Spol fremad/tilbage EQ tilstand (A-B) Gentag en del af optagelse Justering af lydstyrke Gentagelsestilstand Slette optagelser HOLD tastaturlås USB hukommelse (hent/gem) Formater hukommelsen... 10

3 1. Detaljeret beskrivelse 1 REC Optage knap 10 Optage indikator 2 STOP (Stop/Sluk) 11 LCD(display) 3 UP Næste optagelse (Spol frem) 12 Indbygget højttaler 4 DOWN Forrige optagelse (Spol tilbage) 13 USB stik 5 HOLD (Tastaturlås) 14 Batterilåg 6 VOL+ (Lydstyrke op) 15 Øje til bærestrop 7 VOL- (Lydstyrke ned) 16 Headset stik 8 MODE Skift tilstand 17 Ekstern mikrofon 9 PLAY/PAUSE (Tænd/Afspil/Pause) 18 MIC Indbygget mikrofon

4 2. Specifikation 1. Stort hukommelseslager 2GB/4GB/8GB. 2. Op til 99 optagelser. 3. Understøtter MP3 og WAV. 4. Bagbelysning. 5. Optagelsesindikator. 6. Musik afspillefunktion. 7. VOX funktion (stemmeaktiveret optagelse) og to optagelseskvaliteter: SP og LP. Optagetid som anvist nedenfor: 2GB 4GB 8GB Bemærkning 00/SP 144 Timer 288 Timer 576 Timer 00/LP 144 Timer 288 Timer 576 Timer 01/SP 144 Timer 288 Timer 576 Timer 01/LP 144 Timer 288 Timer 576 Timer Uden VOX Med VOX 8. Gentagelsestilstand Nor (ingen gentagelse) One (gentag en) All (gentag alle) Optageindstillinger: NATURL (Normal) ROCK (Rock n' Roll) POP (Pop) CLASSOL (Klassisk) SOFT (Blød) JAZZ (Jazz) DBB (Dynamisk basforstærker). 10. Gentage funktion (A B): Gentagelse af en del af en optagelse. 11. Slet optagelser: slet optagelser og musik individuelt eller alle. 12. Optag og afspil, 13. Lydstyrkejustering i 32 trin. 14. Forbindes med USB kabel til din computer - virker som en almindelig USB stik 15. Indbygget højttaler. 16. Indikation af lavt batteri. 17. HOLD tastaturlås: Uanset optagelsestilstand vil HOLD kontakten låse alle taster. 3. Sæt batterier i 1. Tag batterilåget af. 2. Glid batterilåget af som vist på figuren og placer to AAA (Alkaline anbefales) batterier i afspilleren som anvist og glid låget på igen som vist på figuren. 3. Tænd for diktafonen for at kontrollere at batterierne er sat korrekt i og for at kontrollere batteritilstanden. Diktafonen viser Lo i 2 sekunder hvis batterierne er ved at være opbrugt. Når diktafonen afspiller en optagelse eller musik vil lydstyrken automatisk blive nedsat med 50 % hvis batterierne er ved at være opbrugte og Lo bliver vist hver 10 sekunder for at vise

5 at batterierne skal skiftes snarest muligt. Diktafonen slukker selv når der ikke er mere strøm. I optagelsestilstand slukker diktafonen automatisk optagelsen og gemmer den inden batterierne er helt opbrugte. Der vises derefter Lo på displayet og det er ikke muligt at starte en ny optagelse før batterierne er skiftet. Som vist på figuren Tilstrækkelig Stort forbrug Ikke mere strøm 4. Når batteriviseren kun viser to streger vil afspilningen stoppe på grund af for lavt batteri og stort strømforbrug i den indbyggede forstærker. Det er derefter kun muligt at fortsætte afspilning ved at anvende headset eller sætte lydstyrken væsentligt ned. Batteritiden afhænger meget af batterikvaliteten og lydstyrken under afspilning. Bemærk: Hvis LCD displayet er tomt efter der er sat nye batterier i skal det kontrolleres om de er vendt korrekt i batteriholderen og om de er helt nye. Hvis LCD displayet stadig er tomt og batterierne er sat korrekt i, skal batterierne tages ud og forhandleren kontaktes. Hvis diktafonen ikke skal anvendes i længere tid skal batterierne tages ud for at undgå skader på enheden. Hvis man vælger at sætte genopladelige batterier i skal vejledningen til batterierne og opladeren læses grundigt inden de anvendes i enheden.

6 Advarsel: 1) Tag aldrig batterierne ud af diktafonen mens en optagelse er i gang! Træk aldrig USB kablet ud mens der er igangværende kommunikation mellem diktafonen og PC (vises ved at der står busy i displayet på diktafonen) fordi der derved kan ske uoprettelige skader på programmet som ligger i diktafonen!!! 2) Hvis diktafonen ikke skal anvendes i længere tid skal batterierne tages ud for at undgå uoprettelige skader på diktafonen hvis batterierne lækker. 3) Overvejelser ved batterier: Hvis diktafonen ikke skal anvendes i længere tid skal batterierne tages ud for at undgå skader på enheden. Hvis man vælger at sætte genopladelige batterier i skal vejledningen til batterierne og opladeren læses grundigt inden de anvendes i enheden. 4. Anvendelse 4.1. Tænd/Sluk Slå HOLD knappen fra inden diktafonen tændes. Diktafonen starter automatisk op når den tændes. Tryk på PLAY i to sekunder for at tænde den hvis den er slukket. Mængden af fri hukommelse vises i to sekunder før den går i hviletilstand. Hvis ingen taster anvendes indenfor to minutter vil diktafonen automatisk slukke for at spare strøm. Under almindelig brug holdes STOP knappen inden i to sekunder for at slukke den. På displayet indikerer den øverste linje 00 den aktuelle optagelse og det nederste kan enten vise spilletiden for det aktuelle nummer eller det totale antal optagelser på diktafonen. Det nederste tal viser skiftevis spilletid og totalt antal filer når man har stoppet afspilning Optagelse Vælg optagelsestilstand Diktafonen starter op i optagelsestilstand (DVR eller MP3) den stod i da den blev slukket. Tryk kortvarigt på MODE knappen for at skifte tilstand mellem DVR og MP3. Vælg optagelsestilstanden DVR. I DVR tilstand skiftes optagelseskvalitet og tilstand ved at trykke på VOL+ eller VOL- LP er laveste kvalitet og giver længst optagetid, SP er bedste kvalitet og giver korteste optagetid, 00 betyder at VOX er slået fra, 01 betyder at VOX er slået til. VOX står for stemmeaktiveret optagelse. Displayet viser følgende, tryk MODE for at gemme indstillingen.

7 4.4.2 Start/Pause/Stop optagelse Tryk kortvarigt på REC knappen for at starte en optagelse som vist på figuren. (Før optagelsen starter, vil init eller " "blive vist kortvarigt.) Tryk på REC eller PLAY/PAUSE under en optagelse for at holde pause i optagelsen. Tryk igen for at genoptage optagelsen. Tryk på STOP under en optagelse for at stoppe optagelsen. Før optagelse opstart optagelse 4.3. Afspille funktioner (Afspille funktioner inkluderer: afspil, pause, stop, pol frem, spol tilbage, vælg, lydstyrke, gentagelsestilstand og A-B gentagelse) Play/Afspil Tryk på PLAY knappen for at starte afspilning af den valgte optagelse Pause afspilning Tryk kortvarigt på PLAY/PAUSE knappen for at holde pause i afspilningen Stop afspilning Tryk kortvarigt på PLAY/PAUSE knappen for at genoptage afspilningen. Tryk kortvarigt på STOP for at stoppe afspilningen, eller hold STOP inde for at slukke diktafonen Spol fremad Tryk lang tid på UP knappen under afspilning for at spole fremad Spol tilbage Tryk lang tid på DOWN knappen under afspilning for at spole tilbage Vælg optagelse Tryk kortvarigt på UP knappen mens der afspilles for at springe direkte til næste optagelse og afspille den. Hvis det er den sidste optagelse som er ved at blive afspillet vil afspilningen starte forfra med optagelse nummer 1. Tryk kortvarigt på DOWN knappen mens der afspilles for at springe direkte til forrige optagelse og afspille den. Hvis det er den første optagelse som er ved at blive afspillet vil afspilningen starte forfra med den sidste optagelse i rækken. Afspilningen stopper efter sidste optagelse er afspillet.

8 4.3.7 Justering af lydstyrke Tryk på VOL+ eller VOL- knappen i afspille tilstand for at øge eller sænke lydstyrken. Hold knapperne inde for at ændre lydstyrke hurtigt. Der er 32 lydstyrke trin som vist på figuren. Bemærk: EQ tilstanden er ikke tilgængelig i optagelsestilstand! Loop tilstand Tryk kortvarigt på MODE knappen mens der afspilles for at åbne loop tilstanden. Tryk UP eller DOWN knappen når EP vises på displayet for at vælge: ALL ( ) for at gentage alle filer, 1 ( ) for at gentage aktuel fil, eller No (intet ikon) for at fravælge gentagelse. Tryk på MODE knappen for at gå ud af gentage tilstanden. Hvis der ikke er nogen aktivitet på en knap i 8 sekunder vil den aktuelle indstilling blive gemt og afspilningen fortsætter i forhold til indstillingen (A-B) Gentag en del af optagelse Tryk kortvarigt på MODE mens der afspilles for at gå ind i gentage tilstanden. Tryk igen på mode, og A vil blinke i displayet. Tryk nu på UP knappen for at vælge start stedet A, og derefter UP igen for at vælge slutstedet, B (blinker indtil B er valgt). Tryk kortvarigt på UP en gang mere for at stoppe A-B gentagelsen og genoptag normal afspilning. A blinker igen så nyt start sted kan vælges. Hvis der ikke er nogen aktivitet på en knap i 8 sekunder vil den aktuelle indstilling blive gemt og afspilningen fortsætter i forhold til indstillingen Slette optagelser Et langt tryk på MODE knappen mens der ikke afspilles vil åbne slettetilstanden som vist i figuren: Tryk kortvarigt på UP eller DOWN knappen for at vælge om Alle (ALL) eller den aktuelle optagelse (ONE) - nummeret vises på displayet - skal slettes. Tryk PLAY for at slette det valgte. Tryk kortvarigt på MODE for at afbryde slettetilstanden. Systemet vil vende tilbage til normaltilstanden efter sletningen er fuldført. Hvis alle filer slettes vil systemet vise "No File" i displayet.

9 4.4. Afspil MP3 1) Tryk kortvarigt på MODE for at vælge MP3. 01 indikerer at det er første MP3 fil, og vises ffx F03 viser at der er 3 MP3 filer i alt. 2) Afspilning af MP3 filer inkluderer alle funktioner som også kan anvendes i DVR tilstanden; afspil, pause, stop, pol frem, spol tilbage, vælg, lydstyrke, A-B gentagelse) som beskrevet herunder: Afspilning af MP3 Tryk på PLAY knappen for at starte afspilning af den valgte optagelse som vist i figuren Pause afspilning Tryk kortvarigt på PLAY/PAUSE knappen for at holde pause i afspilningen af MP3 filen. Tryk kortvarigt på PLAY/PAUSE knappen igen for at genoptage afspilningen Stop afspilning Tryk kortvarigt på STOP for at stoppe afspilningen, eller hold STOP inde for at slukke diktafonen. Du kan trykke MODE for at vælge mellem forskellige afspilningstilstande Spol fremad/tilbage Tryk lang tid på UP/DOWN knappen under afspilning for at spole fremad/tilbage EQ tilstand Under afspilning af MP3 filer kan EQ tilstanden vælges ved at trykke kortvarigt på MODE knappen. Tryk på UP eller DOWN knappen for at vælge EQ tilstand: 00 er NEUTRAL, 01 er ROCK, 02 er POP, 03 er KLASSISK, 04 er BLØD, 05 er JAZZ og 06 er DYNAMISK BASFORSTÆRKER. Hvis der ikke er nogen aktivitet på en knap i 8 sekunder vil den aktuelle indstilling blive gemt og MP3 afspilningen fortsætter i forhold til indstillingen (A-B) Gentag en del af optagelse Tryk kortvarigt på MODE mens MP3 filen afspilles og igen efterfølgende i EQ tilstand for at gå i A-B tilstand. Se under "(A-B) Gentag en del af optagelse" ovenfor for yderligere om funktionen Justering af lydstyrke Samme funktion som beskrevet ovenfor under "Justering af lydstyrke" Gentagelsestilstand Samme funktion som beskrevet ovenfor under "Gentagelsestilstand"

10 4.4.9 Slette optagelser Samme funktion som beskrevet ovenfor under "Slette optagelser" 4.5. HOLD tastaturlås Når HOLD knappen aktiveres vil displayet vise Hold et kort øjeblik. Ingen knapper virker når HOLD knappen er aktiveret. Når HOLD aktiveres mens diktafonen er slukket vil systemet vise HOLD vises et kort øjeblik mens diktafonen starter op USB hukommelse (hent/gem) 1 Når USB stikket forbindes med en ekstern enhed vil diktafonen afbryde igangværende aktivitet forsøge at oprette forbindelse til en computer. Når diktafonen er klar til brug via din computer vises den som et drev på din computer på samme måde som alle andre USB hukommelser, og i diktafonens display står der "PC busy" 2 Hent/gem: Når forbindelsen er oprettet kan du flytte filer mellem din computer og diktafonen på samme måde som du gør med andre USB hukommelser. 3 Hvis diktafonen er i USB tilstand og ikke er ved at overføre filer vil et tryk på MODE skifte til MP3 tilstanden. Diktafonen viser "PC busy" mens den er i forbindelse med computeren. Undlad at frakoble diktafonen mens en overførsel er i gang da det kan føre til datatab og skader på diktafonens software program. 5. Formater hukommelsen For at formatere hukommelsen i diktafonen skal den tilsluttes en computer via USB kablet. Formatering sker efter samme princip som med alle andre USB hukommelser som tilsluttes computeren; vælg Formater fra højreklik menuen i Stifinder på USB drevet. Bemærk: Når Diktafonen viser lavt batteri bør batterierne udskiftes snarest muligt for at undgå at batterierne begynder at lække og beskadiger diktafonens elektronik. Tillykke med din nye diktafon! Du er nu klar til at tage din diktafon i brug.

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning Savi W745A Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder Brugervejledning Indhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-oplysninger 4 Hvad er der i æsken 6 Fakta om baseenhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller 2 INDHOLD BESKRIVELSE... 5 KOM I GANG... 7 Strøm... 7 Minimum Systemkrav... 7 USB Forbindelse Installation af software på PC... 7 Forstærker forbindelse... 8 Afspilning af

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

BeoSound 6. Vejledning

BeoSound 6. Vejledning BeoSound 6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75

Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75 SM 328x 75 Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75 2 17 18 33 34-49 50 65 66 81 82 97 98 113 114 129 130 145 146-161 D GB F NL E I PL CZ P Trænings og bruger vejledning TINDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsvejledning

Læs mere

Nokia N85 Kom godt i gang

Nokia N85 Kom godt i gang Nokia N85 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere