Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9"

Transkript

1 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Projektering 3.5 Gyproc Håndbog 9 37

2 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Indhold 3.5. Direkte montage Faste, nedhængte gipslofter monteret på stålunderlag GK-System Primær/Sekundær System Buede lofter - Valset primær/sekundær System Gyproc Håndbog 9

3 Projektering / Gipslofter / Direkte montage Direkte montage Dette afsnit omhandler lofter monteret direkte på undersiden af en konstruktion, dvs. skruemonterede gipsplader på forskalling, der er fastgjort under bærende bjælker. Brand Gipspladelofterne opfylder Bygningsreglementets krav til beklædningsklasse K 0 B-s,d0 (klasse -beklædning). Tegningerne i afsnittet illustrerer principperne for, hvorledes beklædningen monteres. Eventuel mineraluld er således ikke angivet. For godkendte BD 30 (EI 30) og BD 60 (EI 60) loftkonstruktioner, se afsnit For sammenhæng mellem hidtidige danske betegnelser og de nye europæiske betegnelser, se afsnit Materialebevægelse Stålprofiler danner et mere plant og stabilt underlag end træ. Træ leveres som alm. handelsvare med et fugtindhold på ca. 8 %, hvilket betyder at træet vil svinde under byggeperioden og ind i brugsperioden. Først når fugtindholdet er nede på ca. 2 % anses det for at være så stabilt, at svigt i form af revnedannelser i de spartlede gipspladesamlinger undgås. Man bør derfor vente med at udføre den afsluttende overfladebehandling indtil et acceptabelt fugtindhold er opnået. Ved at anvende stålprofiler undgår man effekten af de fugtrelaterede materialebevægelser. Underlag for beklædning Gipspladerne monteres på et underlag af bjælker, lægter, forskalling eller stålprofiler. Underlagets bredde skal være min. 45 mm og monteres med korrekt centerafstand (se nedenstående tabel). Mindstedimensioner for lægter, forskalling og stålprofiler ved eller 2 pladelag Spændvidde [mm] (Spærafstand, bjælkeafstand) Lægter [mm] Forskalling [mm] Stålprofiler type x x x x x x x x x x 95 - Akustikprofil, AP ) S 25/85-0,56 S 25/85-0,56 S 25/85-0,56 S 45/80-0,56 S 45/80-0,56 Dimensionerne for lægter og forskalling er retningsgivende. ) Gyproc Akustikprofil AP, optimerer lydisolationen mellem overliggende konstruktion og beklædningen pga. Akustikprofilets fjedrende virkning. Gyproc Håndbog 9 39

4 Projektering / Gipslofter / Direkte montage Direkte montage Beklædning til spartling Gipslofter, der ønskes udført med plan overflade uden synlige samlinger, udføres med beklædninger, der er egnet til spartling: 2,5 mm Gyproc GNE 3 Normal Ergo 5,4 mm Gyproc GFE 5 PROTECT F Ergo 2,5 mm Gyproc GPLE 3 Planum Ergo Beklædning til synlige V-fuger Ønskes der en overflade med synlige V-fuger anvendes: 2,5 mm Gyproc GP 3 Plank 2,5 mm Gyproc GKP 3 Kortplank Hvor der stilles høje udfaldskrav til den færdige overflade, anbefales det at montere 2 pladelag. Der kan med fordel anvendes Gyproc GPLE 3 Planum Ergo som det nederste pladelag. GPLE 3 har forsænkning på alle 4 pladekanter, som giver god plads til spartelmasse og armeringsstrimmel. Se også afsnit Spartling, for valg af planhedsklasser Q, Q2, Q3 eller Q4. Centerafstande for underlaget når gipspladebeklædningerne monteres direkte på konstruktionen Beklædningstype/Pladebredde [mm] cc-afstand [mm] for underlag 2 ) af træforskalling eller stålprofil Tværmontage Længdemontage 3.5. Beklædninger til spartling: lag ) Gyproc GNE 3 Normal Ergo/900 2 lag Gyproc GNE 3 Normal Ergo/900 lag ) Gyproc GFE 5 PROTECT F Ergo/900 2 lag Gyproc GFE 5 PROTECT F Ergo/ Beklædninger med synlige V-fuger: Gyproc GP 3 Plank/ Gyproc GKP 3 Kortplank/ ) Generelt anbefales 2 pladelag hvor der stilles høje udfaldskrav til den færdige overflade. 2 ) Ved brandkrav til den samlede konstruktion kan andre forskallingsafstande og variation i antallet af beklædningslag forekomme. Ved krav om fastholdelse af mineraluld kan der f.eks. være krav om forskalling pr. maksimal 300 mm eller der kan være krav om min. 2 mm tråd pr. 300 mm. 320 Gyproc Håndbog 9

5 Projektering / Gipslofter / Direkte montage Direkte montage Tværgående montage (tværmontage) af gipsplader til spartling a. lag Underlag af bjælker Gipspladerne kan monteres direkte under bjælkelag, såfremt disse udgør et tilstrækkeligt plant underlag og overholder den påkrævede cc-afstand. Vær her opmærksom på, at eventuelle brandkrav kan kræve en tættere afstand, hvorfor ny forskalling kan være nødvendig. 2. lag Kortkantsamlinger placeres midt på underlag. Der er ikke underlag bag langkantsamlinger. Ved pladelag monteres pladerækker i forbandt. Ved 2 pladelag forskydes lagene i såvel længde- som tværretning. Langsgående montage (længdemontage) af gipsplader til spartling a 3.5. Langkantsamlinger er placeret midt på underlag. Der skal være underlag bag kortkantsamlinger i form af forskalling eller Gyproc Pladebånd, PB 00. Ved pladelag monteres pladerækker i forbandt. Ved 2 pladelag forskydes lagene i såvel længde- som tværretning. Gyproc Håndbog 9 32

6 Projektering / Gipslofter / Direkte montage Direkte montage Langsgående montage (længdemontage) af gipsplader med synlige V-fuger (Gyproc GP 3 Plank) Tværgående montage (tværmontage) af gipsplader med synlige V-fuger (Gyproc GKP 3 Kortplank) a a Bemærk at Gyproc Plank ikke bør længdesamles. Pladerne skal nå fra væg til væg. Kortkantsamlinger placeres midt på underlag. Langsgående montage (længdemontage) af gipsplader med synlige V-fuger (Gyproc GKP 3 Kortplank) a 3.5. Gyproc Plank og Gyproc Kortplank Begge produkter er mm brede og beregnet til lofter, hvor der ønskes synlige V-fuger med modulær inddeling af loftfladen. Pladerne er ikke egnet til sammenspartling. Gyproc GP 3 Plank, bør kun anvendes hvor pladen kan nå fra væg til væg (maks. pladelængde 4,2 meter). Ved større rumdimensioner anbefales det i stedet for at anvende Gyproc GKP 3 Kortplank med såvel langsom kortkanter affasede. Kortplank findes i længderne,2 m,,8 m og 2,4 m. 322 Gyproc Håndbog 9

7 Projektering / Gipslofter / Gipslofter monteret på stålunderlag a Et loft er defineret som nedhængt, såfremt der mellem oversiden af beklædningen og undersiden af den overliggende etageadskillelse eller tagkonstruktion er et sammenhængende hulrum, hvis største højde overstiger 40 mm, og hvis hulrummet tillige har et volumen, der er større end m 3. Væg- og loftoverflader over det nedhængte loft skal være udført i overensstemmelse med bestemmelserne for overflader i det pågældende rum. Nedhængte lofter skal udføres af byggevarer som er i materiale klasse B-s, d0 (klasse A materialer). Kravet omfatter også ophængningssystemet. Alle vægge skal føres igennem til undersiden af den overliggende etageadskillelse eller tagkonstruktion. For sammenhæng mellem danske og europæiske brandtekniske betegnelser, se afsnit Gyproc Håndbog 9 323

8 Projektering / Gipslofter / Afsnittet omfatter følgende typer af faste, nedhængte gipslofter: GK-Systemet Primær/Sekundær System Valset Primær/Sekundær System Loftbeklædningen udføres med ét, to eller tre lag gipsplader, der sammenspartles til en loftflade uden synlige samlinger. Der kan anvendes: 2,5 mm Gyproc GNE3 Normal Ergo 2,5 mm Gyproc GPLE 3 Planum Ergo Systemerne adskiller sig fra hinanden i den måde, hvorpå skelettet er opbygget. Konstruktionerne kan have flere formål: at forbedre lydisolationen at reducere lofthøjden at skjule rør og installationer at øge varmeisoleringen (anvendes primært mod koldt tagrum) Hvis et nedhængt loft skal bruges til at forbedre lydisolationen, vil følgende optimere konstruktionen: Færrest muligt antal fastgørelser mellem det nedhængte loft og etageadskillelsen Størst muligt hulrum mellem det nedhængte loft og etageadskillelsen Lydabsorberende materiale (mineraluld) i hulrummet Beklædning med mindst 2 lag gipsplader med forskudte samlinger Akustisk tætning ved alle tilslutninger Hvor der stilles høje udfaldskrav til den færdige overflade, anbefales det at montere 2 pladelag. Der kan med fordel anvendes Gyproc GPLE 3 Planum Ergo som det nederste pladelag. GPLE 3 har forsænkning på alle 4 pladekanter som giver god plads til spartelmasse og armeringsstrimmel. Se også afsnit Spartling for valg af planhedsklasser Q, Q2, Q3 eller Q4. Alternativt kan anvendes mm bred Plank eller Kortplank, der giver synlige V-fuger. Der kan anvendes: 2,5 mm Gyproc GP 3 Plank 2,5 mm Gyproc GKP 3 Kortplank Buede gipslofter udføres med valsede bæreprofiler. Loftbeklædning kan bestå af flere lag fabriksformede gipspladeelementer, der leveres af Gyproc, eller der kan anvendes flere lag 6,5 mm Gyproc GSE 6 Super Ergo eller 2,5 mm Gyproc GNE 3 Normal Ergo, der formes på byggepladsen, enten direkte mod underlaget eller ved forbøjning over en skabelon. Ved moderate spændvidder kan lofter udføres som fritbærende, spændende fra væg til væg. Se mere i afsnit 4..2 Forankring Vær opmærksom på at nedhængte loftkonstruktioner skal forankres solidt til den ovenliggende bærende bygningsdel. Som udgangspunkt kan man for befæstigelsen regne med en sikkerhedsfaktor på 4-7, men dette bør afstemmes med projektets rådgiver. Det anbefales også at tage kontakt til leverandøren af fæstemidler for fyldestgørende rådgivning ligesom det anbefales at udføre en praktisk belastningstest af de valgte fæstemidler. Selve befæstigelsen skal være udført af ubrændbart materiale. 324 Gyproc Håndbog 9

9 Projektering / Gipslofter / GK-System Opbygning af GK-System - Ét niveau GK-System er et stålskinnesystem til nedhængte gipspladelofter. Systemet består af bæreprofiler, tværprofiler, kantskinner, samlebeslag, koblebeslag og justerbare stropper. Længdesamling af profiler, montage af tværprofiler på bæreprofiler samt montering af justerbare ophæng på bæreskinner sker med beslag, der klikkes på plads uden brug af værktøj. Profiler kan justeres sideværts efter montage, og systemet kan derfor indjusteres før og i forbindelse med plademontage. Opbygning af GK-System - To niveauer GK-profilerne er 60 mm brede og giver en god anlægsflade ved pladesamlinger. Ét niveau GK-Systemet kan anvendes med bæreprofiler og tværprofiler i samme niveau. Herved opnås understøtning af alle pladesamlinger, hvilket er en fordel ved montering af lag gips. Hvor der stilles høje udfaldskrav til den færdige overflade, anbefales det at montere 2 pladelag. To niveauer Skal der monteres 2 eller 3 lag gips, anvendes GK- System med bæreprofiler og tværprofiler i to niveauer. Der anbefales tværmontage af gipsplader. cc- afstand for GK-System - Ét og to niveauer GK-Type Beklædningslag antal cc-afstand [mm] for komponenter Bæreprofil (GK ) Ophæng Tværprofil Ét niveau lag (GK 3) To niveauer 2 lag 3 lag (GK ) (GK ) Gyproc Håndbog 9 325

10 Projektering / Gipslofter / / Datablade GK-System - Èt niveau Datablad: Isometrisk afbildning. Bæreskinne Gyproc GK, cc 900 mm 2. Tværskinne Gyproc GK 3, cc mm 3. Samlebeslag Gyproc GK Koblebeslag Gyproc GK 2 5. Kantskinne Gyproc GK-C 6. Justerbart ophæng Gyproc GK 25 alt. GK 23, cc 200 mm 7. Ophængningstråd Gyproc GK mm 8. lag 2,5 mm Gyproc GNE 3 Normal Ergo Klassificering Brand B-s,d0 326 Gyproc Håndbog 9

11 Projektering / Gipslofter / / Datablade GK-System - To niveauer Datablad: Isometrisk afbildning Bæreskinne Gyproc GK, cc mm 2. Tværskinne Gyproc GK ), cc mm 3. Samlebeslag Gyproc GK Koblebeslag Gyproc GK Kantskinne Gyproc GK-C 6. Justerbart ophæng Gyproc GK 25 alt. GK 23 cc mm 7. Ophængningstråd Gyproc GK mm lag 3 mm Gyproc GNE 3 Normal Ergo Klassificering Brand B-s,d0 Bemærkninger ) Ved risiko for nedbøjning i f.eks. fugtigt miljø anbefales cc afstand på tværskinne maks. mm. Gyproc Håndbog 9 327

12 Projektering / Gipslofter / Primær / Sekundær System Stålskelettet opbygges af Gyproc P 45 Primærprofiler, der ophænges i båndstål fastgjort til overliggende dækkonstruktion. Under primærprofilerne og vinkelret på disse monteres Gyproc S 25/85 Sekundærprofiler, eller S 45/80. Mod tilstødende vægge monteres skinner SK 70 alternativt SK 25, SK 45. Loftbeklædningen udføres med ét, to eller tre lag gipsplader, der spartles til en loftflade uden synlige samlinger eller med lag Gyproc GP 3 Plank eller Gyproc GKP 3 Kortplank i bredde mm, der giver synlige V-fuger. cc-afstand for Sekundærprofiler monteret på Primærprofiler cc-afstand for Primærprofil [mm] Beklædningslag antal cc-afstand for Sekundærprofil [mm] S 25/85 0,56 S 25/85 0,7 S 45/80 0,56 S 45/80 0,7 200 lag ) 2 lag 3 lag lag ) 2 lag lag ) - - ) Hvor der stilles høje udfaldskrav til den færdige overflade, anbefales det at montere 2 pladelag. 328 Gyproc Håndbog 9

13 Projektering / Gipslofter / / Datablade Primær / Sekundær System Datablad: Gyproc P 45 Primærprofil cc 200 mm 2. Gyproc S 25/85 Sekundærprofil alt. S45/80 ) cc mm 2) 3. lag 2,5 mm Gyproc GNE 3 Normal Ergo 4. x 20 mm hulbånd (BMF / NKT) cc 200 mm 5. Skrue type Gyproc QPB 3 Quick 6. Skinne SK 70 alternativt SK 25, SK 45 ) - ved krav om akustisk tætning anvendes akustisk fuge, eller tør fugetætning Gyproc AC 70/40-X2 Klassificering Brand B-s,d0 Bemærkninger ) Ved anvendelse af Gyproc Sekundærprofil S 45/80 monteres SK 45 mod væg. 2) cc-afstandene er angivet for tværmontage af Gyproc Normal. Andre typer beklædning og længdemontage kan kræve anden afstand. Gyproc Håndbog 9 329

14 Projektering / Gipslofter / / Datablade Primær / Sekundær System Datablad: Gyproc P 45 Primærprofil cc 200 mm 2. Gyproc S 25/85 Sekundærprofil alt. S45/80 ) cc mm 2) 3. 2 lag 2,5 mm Gyproc GNE 3 Normal Ergo 4. x 20 mm hulbånd (BMF / NKT) cc 200 mm 5. Skrue type Gyproc QPB 3 Quick 6. Skinne SK 70 alternativt SK 25, SK 45 ) - ved krav om akustisk tætning anvendes akustisk fuge, eller tør fugetætning Gyproc AC 70/40-X2 Klassificering Brand B-s,d0 Bemærkninger ) Ved anvendelse af Gyproc Sekundærprofil S 45/80 monteres SK 45 mod væg. 2) cc-afstandene er angivet for tværmontage af Gyproc Normal. Andre typer beklædning og længdemontage kan kræve anden afstand. 330 Gyproc Håndbog 9

15 Projektering / Gipslofter / / Datablade Primær / Sekundær System Datablad: Gyproc P 45 Primærprofil cc Gyproc S 25/85 Sekundærprofil 0,70 cc mm ) alt. S45/80 0,56 cc 2) 3. 3 lag 2,5 mm Gyproc GNE 3 Normal Ergo 4. x 20 mm hulbånd (BMF / NKT) cc 200 mm 5. Skrue type Gyproc QPB 3 Quick 6. Skinne SK 70 alternativt SK 25, SK 45 ) - ved krav om akustisk tætning anvendes akustisk fuge, eller tør fugetætning Gyproc AC 70/40-X2 Klassificering Brand B-s,d0 Bemærkninger ) Ved anvendelse af Gyproc Sekundærprofil S 45/80 monteres SK 45 mod væg. 2) cc-afstandene er angivet for tværmontage af Gyproc Normal. Andre typer beklædning og længdemontage kan kræve anden afstand. Gyproc Håndbog 9 33

16 Projektering / Gipslofter / Buede lofter - Valset primær/sekundær System Profiler: Stålskelettet opbygges af valsede primærprofiler Gyproc HB 40/30 (konkave eller konvekse), som fastgøres med stålbånd til den overliggende konstruktion. Sekundærprofilerne fastgøres i primærprofilerne vinkelret under disse. Beklædning: 2 lag 6,5 mm Gyproc GS 6 Super 2 lag 6,5 mm Gyproc GSE 6 Super Ergo 2 lag 2,5 mm Gyproc GNE 3 Normal Ergo GS 6 kan tørbøjes direkte mod underlaget i radier ned til ca. 200 mm. GNE 3 kan tørbøjes i radier ned til ca. 0 mm Ved mindre radier skal der anvendes forbøjede gipselementer (se i øvrigt afsnit 3.2.6). 332 Gyproc Håndbog 9

17 Projektering / Gipslofter / Buede lofter Principdetalje: Valset bæreprofil Gyproc HB 40/30 (konkav/konveks) cc 200 mm 2. Hulbånd x 20 cc 200 mm (NKT eller BMF hulbånd) 3. Gyproc S 25/85 Sekundærprofil med maks. cc-afstand 300 mm 4. Gipsplader monteres vinkelret på sekundærprofilerne. Evt. kortkantsamlinger placeres under Sekundærprofiler 5. Gyproc VPB 50/50 vridbar hjørneprofil mod væg 6. Vinkel 5 Klassificering Brand B-s,d0 Bemærkninger Ved ender kan der monteres Gyproc SKB 40/30 formbar skinne. Gyproc Håndbog 9 333

18 334 Gyproc Håndbog 9

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag Projektering / Gipslofter / Gipslofter monteret på stålunderlag a Et loft er defineret som nedhængt, såfremt der mellem oversiden af beklædningen og undersiden af den overliggende etageadskillelse eller

Læs mere

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter Kant B1 og B1 Bend

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter Kant B1 og B1 Bend Kanter og montagesystemer Gyptone lofter 3.3.4 Kant B1 og B1 Bend Reflecting everyday life Kant B1 Skjult skinnesystem, Nedhængt ikke demonterbart 4 3 7 Nedhængt montering på stålunderlag GK - system i

Læs mere

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter 3.3.3 Kant B

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter 3.3.3 Kant B Kanter og montagesystemer Gyptone lofter.. Kant B Reflecting everyday life Kant B Skjult skinnesystem, Nedhængt ikke demonterbart B 6 7 Nedhængt montering på stålunderlag GK - system i to niveauer Bæreskinne

Læs mere

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist Monter loftet i en fart med Gyproc GK systemet Gyproc GK er et bæresystem af stål til nedhængte

Læs mere

5.7 Gyptone Akustiklofter

5.7 Gyptone Akustiklofter Produkter / Gyptone Akustiklofter 5.7 Gyptone Akustiklofter 5.7 Gyproc Håndbog 9 553 Produkter / Gyptone Akustiklofter 5.7 Gyptone Akustiklofter Indhold 5.7.1 Stålsystemer til nedhængte lofter... 556 GK-System...

Læs mere

Projektering / Etagedæk og Lofter / Lofter og Etagedæk i træ. Lofter og Etagedæk i træ

Projektering / Etagedæk og Lofter / Lofter og Etagedæk i træ. Lofter og Etagedæk i træ Projektering / Etagedæk og Lofter / Konstruktionerne i dette afsnit er brandklassificerede og indeholder datablade og typedetaljer på såvel ikkebærende loftkonstruktioner som bærende loftkonstruktioner.

Læs mere

Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler

Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indhold Kapitel 2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler Indhold 2.1 Indervægge...25 2.2 Ydervægge...51 2.3 Etagedæk

Læs mere

Produkter / Gyptone Akustiklofter / Monteringssystemer. Monteringssystemer

Produkter / Gyptone Akustiklofter / Monteringssystemer. Monteringssystemer Kant A - Synligt skinnesystem Gyptone plader med kant A monteres i et synligt skinnesystem T- eller T-, som består af galvaniserede stålprofiler. Stålprofilernes underside er lakeret i hvid farve (snow

Læs mere

Lofter monteret direkte på underlag

Lofter monteret direkte på underlag Lofter / Direkte montge på underlg Lofter monteret direkte på underlg Underlg for gipsbeklædning Underlget for gipsplderne kn være bjælkelg, trælægter, forsklling, stålprofiler S25/85, S45/85 eller Gyproc

Læs mere

Gyproc Håndbog 9. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indervægge / System Gyproc GS 450. System Gyproc GS 450

Gyproc Håndbog 9. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indervægge / System Gyproc GS 450. System Gyproc GS 450 System Gyproc GS 450 Systembeskrivelse System Gyproc GS 450 er et system til opbygning af lette indervægge. Systemet er opbygget af 900 mm brede gipsplader på et stålskelet bestående af Gyproc R- eller

Læs mere

Gyproc Håndbog 9. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indervægge / System Gyproc XR 450. System Gyproc XR TM 450

Gyproc Håndbog 9. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indervægge / System Gyproc XR 450. System Gyproc XR TM 450 System Gyproc XR TM 450 Systembeskrivelse System Gyproc XR 450 er et system til opbygning af lette indervægge. Systemet er opbygget af 900 mm brede gipsplader på et stålskelet bestående af Gyproc XR-lægter

Læs mere

System Gyproc ERGOnomic 900

System Gyproc ERGOnomic 900 System Gyproc ERGOnomic 900 Systembeskrivelse System Gyproc ERGOnomic 900 er et system til opbygning af lette indervægge. Systemet er bygget op med 900 brede gipsplader på et stålskelet specielt optimeret

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknik Produktbeskrivelse er en unik løsning som forener design og akustisk regulering. er et buet loft monteret på stål-skinnesystem, som derved ikke har nogle synlige samlinger.

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade.

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. Montage Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK Vægskinne udgør lofternes afgrænsning til andre bygningsdele. Type MSKP er

Læs mere

5.1 Gyproc Gipsplader

5.1 Gyproc Gipsplader 5.1 5.1 Gyproc Håndbog 9 483 5.1 Indhold... 485 Gyproc GN 13 Normal... 485 Gyproc GNE 13 Normal Ergo... 486 Gyproc GS 6 Super... 487 Gyproc GSE 6 Super Ergo... 488 Gyproc GRE 13 ROBUST TM Ergo... 489 Gyproc

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

3.4 Etagedæk og Lofter

3.4 Etagedæk og Lofter Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Projektering 3. Gyproc Håndbog 9 271 Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Indhold 3..0 Indledning... 273 Dimensionering... 27

Læs mere

Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge. Forsænkede spartelkanter. fire sider!

Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge. Forsænkede spartelkanter. fire sider! Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge Forsænkede spartelkanter på alle fire sider! Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge Gyproc Planum er en gipsplade med egenskaber der gør det muligt, at opnå flotte

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTGEVEJLEDNING - FORSKLLING F TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7.1. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7.1. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Komplettering til konstruktioner Gyproc Håndbog 9 363 Projektering / Komplettering til konstruktioner / er / Typedetaljer er Tilslutning af let dør (kanaldør) i 1-1 væg Typedetalje: -201

Læs mere

Indervægge. Vægsystemer. Indervægge / Vægsystemer

Indervægge. Vægsystemer. Indervægge / Vægsystemer Indervægge / Vægsystemer Indervægge Vægsystemer System Gyproc XR 450, GS 450 og DUROnomic 450 Der anvendes 900 mm brede gipsplader som monteres på lægter der er placeret lodret pr 450 mm 450 mm Vægtyper

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge 2.2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler 51 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge Indhold...53 Systembeskrivelse...53

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Gipspladesortiment. Gyproc GN 13 Normal Til indvendig beklædning af vægge, lofter, søjler, bjælker m.m. Produkter / Gipsplader / Gipspladesortiment

Gipspladesortiment. Gyproc GN 13 Normal Til indvendig beklædning af vægge, lofter, søjler, bjælker m.m. Produkter / Gipsplader / Gipspladesortiment Gipspladesortiment Gyproc GN 13 Normal Til indvendig beklædning af vægge, lofter, søjler, bjælker m.m. GN 13 1200 mm bred Standard gipsplade med glasfiberarmeret gipskerne og overflade af karton. 1200

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

Komplettering. Inspektionslemme Hila standard. Komplettering / Inspektionslemme Hila Standard

Komplettering. Inspektionslemme Hila standard. Komplettering / Inspektionslemme Hila Standard Komplettering / Inspektionslemme Hila Standard Komplettering Inspektionslemme Hila standard Placer den lukkede inspektionslem med bagsiden mod væggens overflade og foretag opmærkning efter rammens yderside.

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk

Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk Beskrivelse Lofter Omfatter MK-Godkendte BD 30 og BD 60 loftkonstruktioner mod uudnytteligt tagrum. Etagedæk i træ Omfatter BD 30 og BD 60 løsninger til

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Gyptone BIG system på træforskalling Monteringsvejledning

Gyptone BIG system på træforskalling Monteringsvejledning Gyptone BIG system på træforskalling Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger.

Læs mere

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation.

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation. TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk er betegnelsen for et system til opbygning af lette etageadskillelser der er klassificeret som BS-etageadskillelse 60. Systemet består af et bærende

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ DESIGNPNEL MONTGEVEJLEDNING - FORSKLLING F TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1488

Godkendelse MK 6.10/1488 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Bærende og ikke-bærende BS-ydervægge 30 og 60. GODKENDELSESINDEHAVER: Gyproc A/S Hareskovvej 12 4400 Kalundborg Telefon 59 57 03 30 Telefax 59 57 03 01. MÆRKNING: Hver enkelt

Læs mere

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge 71 Vådrumsvægge Vådrumsvægge Væggens stålskelet opbygges med min. 70 mm brede stållægter og skinner. Lægterne opsættes typisk pr. 450 mm efter samme princip som for standardvægge. Stålskelet beklædes med

Læs mere

Gyproc XRoc Monteringsanvisning

Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Røntgenstrålebeskyttelses-system Gyproc XRoc er et system til opbygning af lette røntgenstrålebeskyttende indervægge. Systemet er opbygget af 600 mm brede strålebeskyttelsesplader

Læs mere

Revolutionerende lette gipsplader

Revolutionerende lette gipsplader Revolutionerende lette gipsplader Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc ErgoLite er betydelig lettere end traditionelle gipsplader og samtidig stærk takket være en ny, revolutionerende

Læs mere

3.7 Komplettering til konstruktioner

3.7 Komplettering til konstruktioner Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7 Komplettering til konstruktioner 3.7 Gyproc Håndbog 9 361 Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7 Komplettering til Konstruktioner Indhold

Læs mere

Projektering / Komplettering til konstruktioner / Installationer. Installationer. Hultagning

Projektering / Komplettering til konstruktioner / Installationer. Installationer. Hultagning Projektering / Komplettering til konstruktioner / Hultagning Det er ofte nødvendigt at udføre hultagning i en væg for at skabe passage for installationer af forskellig art. Denne hultagning vil i et vist

Læs mere

5.3 Gyproc Skruer, Tilbehør og Inspektionslemme

5.3 Gyproc Skruer, Tilbehør og Inspektionslemme Produkter / Gyproc Skruer, Tilbehør og Inspektionslee 5.3 Gyproc Skruer, Tilbehør og Inspektionslee 5.3 Gyproc Håndbog 9 521 Produkter / Gyproc Skruer, Tilbehør og Inspektionslee 5.3 Gyproc Skruer, Tilbehør

Læs mere

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader takket være deres robusthed kan fuldt integreres med vægkonstruktionen og derved skabe en ensartet akustisk

Læs mere

Rigitone BIG. Design og teknik. Montagevejledning. Skinnesystem. Produktbeskrivelse / anvendelse. Belastning. Konstruktionshøjde. Brand.

Rigitone BIG. Design og teknik. Montagevejledning. Skinnesystem. Produktbeskrivelse / anvendelse. Belastning. Konstruktionshøjde. Brand. Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger. De 12,5 mm tykke perforerede gipsplader

Læs mere

5.2 Gyproc Stålsystemer

5.2 Gyproc Stålsystemer Produkter / Gyproc Stålsystemer 5.2 Gyproc Stålsystemer 5.2 Gyproc Håndbog 9 501 Produkter / Gyproc Stålsystemer 5.2 Gyproc Stålsystemer Indhold 5.2.1 Profiler til Indervægge...503 Profiler til Gyproc

Læs mere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere Vægge med stålsøjler lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage delingen

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler Projektering / Specialvægge / lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage

Læs mere

Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Gyproc Akustikvæg. Gyproc Akustikvæg

Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Gyproc Akustikvæg. Gyproc Akustikvæg Projektering / Specialvægge / Med kan man udnytte væggen som en del af det lydabsorberende areal i et givent rum samtidig med at Gyptone produkternes varierende mønstre giver mange alsidige designmuligheder.

Læs mere

3.7 Komplettering til konstruktioner

3.7 Komplettering til konstruktioner Projektering / Komplettering til konstruktioner 3.7 Komplettering til konstruktioner 3.7. Dørtilslutninger 374 3.7.2 Inspektionslemme 379 3.7.3 Fugning og spartling 382 3.7.4 Ophængning 385 3.7.5 Installationer

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold Kapitel 4 Teknik Teknik / Indhold Kapitel 4 Teknik Indhold 4.1 Dimensioneringstabeller... 395 4.2 Brandisolering... 419 4.3 Bygningsakustik... 433 4.4 Rumakustik... 451 4.5 Fugt... 461 4 394 Gyproc Håndbog

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Danmarks stærkeste gipsplade *

Danmarks stærkeste gipsplade * Danmarks stærkeste gipsplade * Knauf Danogips Ydervægge 04/6 Knauf Danogips Ultra Board / Wet - GDS 03/2014 SKRUEFAST SLAGFAST MINIFORMAT * Sammenligningsgrundlaget er gipskartonplader Ultra Board samt

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

SK 25* SK 45 SK 70 SK 95 SK 120 SK 145 SK 160 SK 45/55 SK 70/55 SK 95/55 SK 120/55 SK 145/55 SK 160/55

SK 25* SK 45 SK 70 SK 95 SK 120 SK 145 SK 160 SK 45/55 SK 70/55 SK 95/55 SK 120/55 SK 145/55 SK 160/55 Produkter / Gyproc Stålsystemer / omfatter skinner og lægter af stål samt tilbehør Materialespecifikation for stålprofiler hvis ikke andet er anført: Varmforzinket, koldvalset tyndplade iht. DS-EN 10327

Læs mere

3.3.2. 248 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Gyproc THERMOnomic Ydervægge / Datablade og Typedetaljer. Datablade og Typedetaljer

3.3.2. 248 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Gyproc THERMOnomic Ydervægge / Datablade og Typedetaljer. Datablade og Typedetaljer Projektering / ge / Datablade og Typedetaljer Datablade og Typedetaljer Forklaring til Datablade og Typedetaljer Datablade Efterfølgende datablade på Gyproc THERMOnomic Ydervægge angiver grundopbygningen

Læs mere

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Projektering Revideret maj 2015 Gyproc Håndbog 9 335 Projektering / Brandisolering af bærende

Læs mere

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark,, Globe VIDSTE DU, AT vores produktsortiment omfatter et specielt loft- og vægbeklædning, der opfylder de strengeste krav til slagfasthed og kan anvendes

Læs mere

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Projektering Revideret juni 2016 Gyproc Håndbog 9 335 Projektering / Brandisolering af bærende

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

Arbejdsgang for montering af vådrumsvægge Nedenstående eksempel beskriver en rationel arbejdsgang.

Arbejdsgang for montering af vådrumsvægge Nedenstående eksempel beskriver en rationel arbejdsgang. Vådrumsvægge / Arbejdsgang for montering Arbejdsgang for montering af vådrumsvægge Nedenstående eksempel beskriver en rationel arbejdsgang. 1. Opmærkning (Tømrer) Opmærk placering for vægge, hjørner, vægtilslutninger,

Læs mere

Gyptone Kant D2 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D2 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D2 er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-24). Lofter med Kant D2 er altid

Læs mere

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik?

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? VIDSTE DU, AT Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER Akustisk loft- og vægbeklædning med stor fl eksibilitet. Et tomt

Læs mere

Gyptone. akustiklofter. aesthetics, acoustics, durability. Produktkatalog

Gyptone. akustiklofter. aesthetics, acoustics, durability. Produktkatalog Gyptone akustiklofter aesthetics, acoustics, durability Produktkatalog OKTOBER 2012 Indhold Gyptone akustiklofter Gyptone Demonterbare lofter...4 7 Gyptone Faste lofter... 8 13 Gyptone BIG... 8 Rigitone

Læs mere

STANDARD GIPSPLADER. Monteringsanvisning

STANDARD GIPSPLADER. Monteringsanvisning STANDARD GIPSPLADER Monteringsanvisning RAW GIPS MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2018 2 HÅNDTERING AF RAW GIPSPLADER TRANSPORT RAW gipspaller bør kun transporteres i overdækkede biler, for at sikre at de er

Læs mere

5.1.1. Produkter / Gyproc Gipsplader. Gyproc Gipsplader. Gyproc GN 13 Normal. Til indvendig beklædning af vægge, lofter, søjler, bjælker

5.1.1. Produkter / Gyproc Gipsplader. Gyproc Gipsplader. Gyproc GN 13 Normal. Til indvendig beklædning af vægge, lofter, søjler, bjælker Produkter / Gyproc GN 13 Normal Til indvendig beklædning af vægge, lofter, søjler, bjælker m.m. GN 13 bred Standard gipsplade med glasfiberarmeret gipskerne og overflade af karton. 2400 2700 mm 9,0 kg/m²

Læs mere

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Nye glatte lofter Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Fordele med gips Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader er billige, nemme at bearbejde og

Læs mere

3.6.1. Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner / Konstruktionseksempler. Glasroc F FireCase. Konstruktionseksempler - Søjler

3.6.1. Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner / Konstruktionseksempler. Glasroc F FireCase. Konstruktionseksempler - Søjler Konstruktionseksempler - Søjler -sidet beklædt søjle med lag som er samlet med skruer alt. klammer. -sidet beklædt søjle med lag som er samlet med skruer alt. klammer samt stålvinkler. Figur A Figur B

Læs mere

VIDSTE DU, AT. perforeringshullerne i gipsplader giver adskillige akustiske effekter: lydabsorption, lyddiffusion og lydrefleksion?

VIDSTE DU, AT. perforeringshullerne i gipsplader giver adskillige akustiske effekter: lydabsorption, lyddiffusion og lydrefleksion? Cabinet Serge ROUX Architects, Sports College, Lons-le-Saunier, Frankrig, Contrapanel Wall, Globe VIDSTE DU, AT perforeringshullerne i gipsplader giver adskillige akustiske effekter: lydabsorption, lyddiffusion

Læs mere

VIDSTE DU, AT. syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %?

VIDSTE DU, AT. syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %? VIDSTE DU, AT syntetisk (genanvendt, industriel) gips har en højrere renhedsgrad end naturgips, typisk 96 % vs. 80 %? Denu & Paradon, Paul-André Ritzenthaler Arkitekter, La Rodia, Frankrig,, Globe CORRIDOR

Læs mere

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gipsvægge med høj bæreevne Takket være en ny patenteret teknologi, har vi hos Gyproc udviklet Gyproc Habito gipsplader med revolutionerende styrke

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Brug af kataloget. Dette Gyproc-katalog er interaktivt. Ved brug af indholdsfortegnelsen er det muligt at navigere rundt i hele kataloget.

Brug af kataloget. Dette Gyproc-katalog er interaktivt. Ved brug af indholdsfortegnelsen er det muligt at navigere rundt i hele kataloget. Produktkatalog Brug af kataloget Dette Gyproc-katalog er interaktivt Ved brug af indholdsfortegnelsen er det muligt at navigere rundt i hele kataloget. Klik på et menupunkt og der hoppes direkte til siden

Læs mere

Gyptone. akustiklofter. aesthetics, acoustics, durability. Produktkatalog

Gyptone. akustiklofter. aesthetics, acoustics, durability. Produktkatalog Gyptone akustiklofter aesthetics, acoustics, durability Produktkatalog MAJ 2015 Indhold Gyptone akustiklofter Gyptone Demonterbare/faste lofter med Activ Air... 3 Gyptone Quattro... 3 Gyptone Line... 4

Læs mere

ROCKFON SYSTEM MONO ACOUSTIC

ROCKFON SYSTEM MONO ACOUSTIC Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM MONO ACOUSTIC Monolitisk loftsystem med de bedste akustiske egenskaber Klassisk hvidpudset overflade Stabilt og enkelt skinnesystem Udføres af certificerede Mono installatører

Læs mere

Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Beklædning af HE-stålsøjle stålprofiler BFL og H 50/50. Bemærk at der kræves luftspalte mellem gipsplade og stålsøjlens plane flange. Ved flere pladelag monteres

Læs mere

Skruemontage på underlag af stål

Skruemontage på underlag af stål Skruemontage på underlag af stål Indhold Heradesign-plader monteret på F-2-skinnesystemet, af nedhængte eller direkte monterede C-skinner. Dokument nr. B 202 Sidst revideret: Juni 2008 Konstruktioner og

Læs mere

fermacell Montageguide Februar 2016

fermacell Montageguide Februar 2016 fermacell Montageguide Februar 2016 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell Fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at

Læs mere

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Generelt omkring montering Bearbejdning af : plader tilpasses med f.eks håndsav eller maskinsav med sug. Ved 15 mm tykke plader, kan der anvendes kniv efterfulgt

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase. Brandisolering af bærende stålkonstruktioner FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Læs mere

5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør

5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør Produkter / Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Gyproc Håndbog 9 543 Produkter / Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør Indhold

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsloft på stålprofiler. lofter

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsloft på stålprofiler. lofter Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsloft på stålprofiler. PROJEKTFOTO Projekt: Teglgårdshuset, Middelfart. Entreprenør: Kolster A/S. Fotograf: Arkitektur

Læs mere

Gode rum. Moelven bolig akustik Paneler til loft

Gode rum. Moelven bolig akustik Paneler til loft Gode rum Moelven bolig akustik 2017 Paneler til loft Designs Med Moelven bolig akustik sættes der fokus på designet af loftet og de akustiske egenskaber. Akustikpanelerne findes i 3 forskellige designs

Læs mere

Glasroc H Storm. Fugtsikker Vindtætningsplade

Glasroc H Storm. Fugtsikker Vindtætningsplade Glasroc H Storm Fugtsikker Vindtætningsplade Glasroc H Storm Glasroc H Storm Vindtætningsplade er en ny forbedret generation af gipsbaserede kompositplader inden for varemærket Glasroc. Glasroc Vindtætningsplader

Læs mere