Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade."

Transkript

1 Montage Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK Vægskinne udgør lofternes afgrænsning til andre bygningsdele. Type MSKP er med polyeten på bagsi den mens type MSK er uden polyeten på bagsiden. CD-profil 60x27 bestående af både bæreprofil og tværprofil Samlestykke til samling af CD-profiler Vægskinne UD 28x27 udgør lofters afgrænsning til andre bygningsdele for system CD1 og CD2 MR Stolper anvendes til fritspændende lofter, som passer til skinnerne på væggene. Niveaubeslag anvendes til samling af bære- og tværprofiler til system CD1 KR karm- og FR forstærkningsprofiler anvendes til fritspændende lofter, som muliggør konstruktion af lofter med store spændvidder. Krydsbeslag anvendes til samling af bære- og tværprofiler i system CD2 Øjestrop og ankerfix til. Alternativt kan anvendes Nonius ophæng. Bæreprofil P 45 anvendes til nedhængt loft, hvortil monteringsprofiler og stropper fastgøres. Nonius ophæng kan anvendes som alternativ i stedet for øjestrop og ankerfix. Anvendes hvor loftet fx udsættes for trykpåvirkning. Monteringsprofil S 25 eller S 45 anvendes som underlag for Knauf Danogips lofter til spartling eller med synlige V-fuger. Profilerne har to overflanger, som fastgøres til den overliggende konstruktion. Den nedre anlægsflade for gipspladerne er 45 bred. Direkte ophæng med og uden gui til CD-profiler 60 x 27 anvendes til direkte monterede lofter. Lydbøjlen LB1 er et special udviklet ophængningsbeslag, som kun passer til monteringsprofilet S 25. Lydbøjlerne skal belastes med kg pr. stk. for at virke efter hensigten. Den enkelte lydbøjle må maksimalt belastes med 35 kg inklusive egenvægten af konstruktionen. KS 13, KS 15 og KS 26 afslutningsprofiler anvendes ved pladekanter og ved afslutninger med bevægel ses fuger. Hjørneprofil H 50/50 anvendes til overgange mellem loft og væg anvendes. Ved overgange i andre vinkler end 90 anvendes det variable hjørneprofil HP 50/50. Hjørnebeskyttere HSK anvendes til udadgående 90 hjørner. Ved hjørner i andre vinkler anvendes multiflextape med stålindlæg, som fastklæ bes i spartelmasse. Båndstål og T-samlestykke TSKA anvendes til for stærkning af ikke understøttede pladesamlinger. Multiflextape er en papirtape med stålindlæg til udadgående hjørner i variable vinkler. Multiflextape opsættes med stålarmeringen ind mod pladerne. Monteres af spartel- eller malerentreprenør

2 Montering af underlag Loft Direkte monteret (LD) m.v. monteres skinneprofil SK 25, som fastgøres pr. max Monteringsprofilerne fastgøres til den overliggende konstruktion med skruer. Profilerne skal fastgøres pr. max med 2 skruer, som vist på tegningen. Skruetype og længde skal afstees efter det aktuelle underlag. Loft Nedhængt (LN) Type CD1 CD1 Loft Lydbøjler (LL) m.v. monteres skinneprofil SK 25, som fastgøres pr. max Lydbøjlerne fastgøres til den overliggende konstruktion med skruer. Skruetype og længde skal afstees efter det aktuelle underlag. Afstanden mellem monte rings profilerne fremgår af tabellerne på side 123. monteres skinneprofil UD 28 x 27, som fastgøres pr. max Bæreprofilerne stikkes ind i UD-profilerne, ankerfixophæng placeres og forbindes med øjestropperne. Øjestropperne fastgøres til den overliggende konstruktion, c/c afstand som angivet på side 131. Monteringsprofilerne S 25 fastklees i lydbøjlerne. Monteringsprofilerne fastskrues til hver anden lydbøjle med skrue F/F 13. Afstanden c/c mellem monte rings profiler og disses fastgørelser fremgår af tabellen på side 139. Niveaubeslagene placeres på bæreprofilerne ud for de steder, hvor tværprofilerne skal placeres. Tværprofilerne fastgøres herefter til niveaubeslagene. Samlestykke 200 bære- og tværpro filer, kan samles med de tilhørende samlestykker. Monteringsprofilerne kan samles med flyverstød med en overlapning på min Samles med 4 stk. skrue F/F

3 Loft Nedhængt (LN) Type CD2 CD2 Loft Nedhængt Standard (LN) Standard monteres skinneprofil MSKP 70, som fastgøres pr. max Stropperne fastgøres til den overliggende konstruktion. Stropperne og deres indfæstninger må have tilstrækkelig styrke til at bære loftet inkl. eventuelle installationer og gangbro. monteres skinneprofil UD 28 x 27, som fastgøres pr. max c/c afstanden mellem stropper, bære- og monteringsprofiler og disses fastgørelser fremgår af tabellen på side 129. Bæreprofilerne P 45 placeres med overkanten mod vægskin nens øverste flange og fastgøres hertil med skrue F/F 13. Bæreprofilerne kan samles med overlap på 200, som sam men skrues med 2 stk. skrue F/F 13. Bæreprofilerne anbringes ovenpå UD-profilerne, ankerfixophæng placeres og forbindes med øjestropperne. Øjestropperne fastgøres til den overliggende konstruktion, c/c afstand som angivet på side 133. Monteringsprofilerne S 25 fastgøres vin kelret under bæreprofilerne med 2 stk. skruer F/F 13 pr. samling. Krydsbeslagene placeres på bæreprofilerne ud for de steder, hvor tværprofilerne skal placeres, c/c afstand se side 133. Tværprofilerne stikkes ind i UD-profilerne og fastgøres herefter til bæreprofilerne med krydsbeslagene. Flapperne bøjes ned inden montering Krydsbeslag Bæreprofilerne kan samles med flyverstød med en overlapning på min bære- og tværpro filer kan samles med de tilhørende samlestykker. Samlestykke

4 Loft Fritspændende (LF) monteres skinneprofil i sae dimension som de valgte stolpeprofiler. Afhængigt af underlaget fastgøres skinnerne med skruer eller plugs pr. max Skinne- og stolpedimensioner er afhængig af c/c afstand, spændvidden og antal gipspladelag. Se tabellerne side 143 og 144. Montering af gipsplader m/forsænkede langkanter Pladesamlinger Pladerne monteres med de kartonklædte kanter mod hinanden. Skårne kanter bør placeres ved hjørner og afslutninger. Stolpeprofilerne placeres fritspændende mellem de modstående skinneprofiler og fastgøres med profilskruer i skinnens over- og underflange. Stolperne skal være i fuld længde og må ikke samles. Kortkantsamlinger Hvor der skal spartles over samlingerne, skal alle kortkanter og skårne kanter affases 3-5, før pladerne monteres. Pladerne bør monteres med et mellemrum på 2-4 af hensyn til den senere spartling af samlingen. Stolpeprofilerne skal hindres i at "kæntre". I tredjedelspunkterne, dog minimum for hver 2 meter, fastgøres et monteringsprofil S 25 på stolpeprofi lernes overflanger. Fastgørelse af samlinger Ved lofter med et lag plader skal alle kortkantsamlinger være understøttede af profiler, T-samlestykke eller båndstål. Ved lofter med flere pladelag gælder dette kun for det yderste, synlige lag. Båndstål Hvis der ikke er plads til at fastgøre S 25 profilet fra oversiden, fastgøres det med vinkelbeslag fra undersiden. Vinkelbeslaget fastgøres til stolpeprofilernes krop og til monteringsprofilet. T-samlestykke TSKA Stålprofiler giver betydelige fordele frem for træ. Stålprofiler vejer mindre, er formstabile, vrider og slår sig ikke som træ, og giver en stivere konstruktion. Stålprofilerne, som anvendes til Knauf Danogips lofter, er udført af galvaniseret tyndpladestål, der ikke kræver særlig opbevaring. Spartelprofiler skal dog opbevares indendørs

5 Plader på langs eller tværs Pladerne kan monteres både på langs og på tværs af underlaget. Ved beklædninger med flere lag plader opsættes de enkelte lag vinkelret på hinanden, og sådan at kortkantsamlingerne i det sidste og synlige lag fortrinsvis løber vinkelret på vinduesvægge. Både kortkant- og langkantsamlingerne skal forskydes fra lag til lag. Flere lag plader I yderste, synlige pladelag skal alle kortkantsamlinger være understøttede. Dette kan udføres med T-samlestykke eller med båndstål. Båndstål Et lag plader Alle kortkantsamlinger skal være understøttede af profiler, T-samlestykke eller båndstål. T-samlestykke TSKA Flere pladelag på tværs eller langs af underlaget 1 lag plader på langs af underlaget 1. lag 2. lag 3. lag Båndstål eller T-samlestykke bag kortkantsam linger (yderste pladelag). Båndstål eller T-samlestykke bag kortkantsam linger. Flere pladelag på tværs eller langs af underlaget 1 lag plader på tværs af underlaget 1. lag 2. lag 3. lag Kortkanter i yderste pladelag skal være understøttede. Hvis loftet indgår som en del af brandbeskyttelsen, skal alle pladelag fuldskrues

6 Montering af loftplade m/4 forsænkede kanter Med Plan-4 Board med 4 forsænkede kanter opnås en bedre og mere jævn overflade samt en lettere montage. Anbefales til det afsluttende pladelag, hvorved overfladekrav til kvalitetsniveau Q4 kan opfyldes. Pladen leveres i det ergonomiske format 900 x Plan-4 Board 4 forsænkede kanter Tidsbesparende Flere lag plader Ved beklædning med flere lag plader opsættes de enkelte lag vinkelret på hinanden og sådan, at det sidste synlige lag har langkantsamlinger på langs af underlaget. Samlinger skal forskydes fra lag til lag. Flere pladelag med yderste plade parallelt med underlaget. Ingen manuelle affasninger af kortkant Færre arbejdsgange Unik finish Et lag plader Plader kan monteres både på langs og på tværs af underlaget. Samlingerne skal forskydes indbyrdes. 1. lag Classic 1 Board 2. lag Classic 1 Board 3. lag Plan-4 Board 1 lag plader på langs af underlaget Båndstål eller T-samlestykke bag kortkantsam linger (yderste pladelag). Hvis loftet indgår som en del af brandbeskyttelsen, skal alle pladelag fuldskrues. Generel c/c afstand for underlag Et lag: 300 Flere lag: 450 Båndstål eller T-samlestykke bag kortkantsam linger. 1 lag plader på tværs af underlaget

7 Fastgørelse Pladerne fastgøres med gipspladeskruer, jf. nedenstående skema. Pladerne skal holdes tæt mod underlaget, mens de skrues fast. Brug pladehejs. Start skruearbejdet fra plademidten og fortsæt ud mod siderne. Skruerne holdes 10 fra langkanter og 15 fra skårne kanter. Ved samlinger bør skruerne forskydes min. 10. Brand Mange gipspladebeklædninger i loft- og etagedækkonstruktioner indgår som en del af konstruktionens brandmodstandsevne Ved denne type konstruktioner skal alle gipspladelag fastskrues med sae skrueafstand, som er gæl dende for det yderste, synlige gipspladelag. Tilslutninger Ved tilslutninger skal loftbeklæd ningen have et underlag, som saenkobler loftet med de tilstødende bygningsdele. Ved lydisolerende lofter skal tilslutningen ud føres med lydfuger. Hvor der vil være risiko for bevægelser mellem bygningsdelene, udføres tilslutningen med bevægelsesfuger. Sparteltape Alle tilslutninger skal udføres med under lag, som saenkobler loftet med den tilstødende byg ningsdel. Spartling Spartling af loftpladetype Plan-4 Board udføres iht. Knauf Danogips spartelmanual. Placering af skruer Skruerne skal undersænkes så meget, at der kan spartles hen over dem. Skruerne må aldrig undersænkes så meget, at kar tonen på gips pladerne bliver gennembrudt. Ved andre end 90 tilslutninger anvendes et variabelt hjørneprofil (type HP 50/50), som bukkes i den ønskede vinkel. Underlag Pladelag Skrue Skruetyper og skrueafstande 1) (ved 12,5 gipsplader) Plader på langs af underlaget Langs kanter Inde på pladen Plader på tværs af underlaget Langs kanter Inde på pladen 1. lag RAB 25 2) Ståltykkelse 2. lag RAB 35 2) op til 3. lag RA 51 0,89 4. lag RA 70 max. 225 max. 300 max. 225 max lag FAB 25 Forstærkningsstål indtil 2. lag FAB lag FA 51 2,68 4. lag FA 70 max. 225 max. 300 max. 225 max lag TAB 35 Træunderlag 2. lag TAB 45 min lag TA 55 max. 225 max. 300 max. 225 max ) Ved konstruktioner med flere pladelag, der ikke indgår i konstruktionens brandmodstandsevne, kan skrueafstanden øges til Gælder dog ikke for yderste, synlige pladelag. 2) Til fastgørelse af 15 gipsplade type F anvendes skrue RIB 32 og RIB 41. Bevægelige fuger Til bevægelsesfuger anvendes silikonefuge. Bevægelsesfuger skal kun have to hæfteflader. For at forhindre, at fugemassen hæfter til den tredje flade, anvendes der sliptape eller bundstopningsprofil i bunden af fugen. Gipspladerne skal være afsluttet med kantskinne KS 13. Ved en fugebredde på 15 kan fugen klare en bevægelse på op til 10. Sparteltape Ved andre end 90 tilslutninger anvendes et varia belt hjørneprofil (type HP 50/50), som bukkes i den ønskede vinkel. Bundstopningsprofil Bevægelsesfuge til max. 10 saentrykning. Pladen afsluttes med kantskinne KS 13, og der anvendes sliptape i bunden af fugen

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsloft på stålprofiler. lofter

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsloft på stålprofiler. lofter Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsloft på stålprofiler. PROJEKTFOTO Projekt: Teglgårdshuset, Middelfart. Entreprenør: Kolster A/S. Fotograf: Arkitektur

Læs mere

Loft med Akustiske ophæng

Loft med Akustiske ophæng Lofter / Loft med Akustiske ophæng Nedhængt loft med akustiske ophæng, bruges hvor der stilles store og særlige lydmæssige krav til den samlede etagedækskonstruktion. Afhængig af lydkrav anvendes to eller

Læs mere

Lydbøjleloft. Lofter / Lav indbygningshøjde. Bedre lydisolation. Forbedret brandmodstandsevne. Trinlydsforbedrende. lofter

Lydbøjleloft. Lofter / Lav indbygningshøjde. Bedre lydisolation. Forbedret brandmodstandsevne. Trinlydsforbedrende. lofter Lofter / Lydbøjleloft Lydbøjleloft benyttes, hvor der ønskes et lydisolerende loft med lav indbygningshøjde. Loftbeklædningen udføres med Classic 1 Board med forsænkede langkanter. Alternativt anvendes

Læs mere

Fritspænd- ende. Lofter / Bedste lydisolation. Installationsvenlig. Ubrændbar løsning. Uafhængig af eksisterende dækkonstruktioner.

Fritspænd- ende. Lofter / Bedste lydisolation. Installationsvenlig. Ubrændbar løsning. Uafhængig af eksisterende dækkonstruktioner. Lofter / Fritspænd- ende Fritspændende har ikke forbindelse til den overliggende konstruktion og er dermed én af de bedste lydtekniske løsninger. Loftet anvendes primært, hvor rumstørrelser er begrænsede,

Læs mere

Nedhængt loft. Lofter / Bedre lydisolation. Installationsvenlig. Plane overflader. Ubrændbare materialer. lofter

Nedhængt loft. Lofter / Bedre lydisolation. Installationsvenlig. Plane overflader. Ubrændbare materialer. lofter Lofter / Nedhængt loft Nedhængt loft benyttes, hvor der ønskes en lydisolerende loftbeklædning, eller hvor der er behov for reduktion af rumhøjden og/eller at skjule installationer. Vi har tre typer nedhængte,

Læs mere

Direkte monteret. Lofter / Lav indbygningshøjde Forbedret brandmodstandsevne. God lydisolation. Enkel montage. lofter

Direkte monteret. Lofter / Lav indbygningshøjde Forbedret brandmodstandsevne. God lydisolation. Enkel montage. lofter Lofter / Direkte monteret Direkte monteret loft benyttes, hvor der ønskes en ny loftbeklædning så tæt på det eksisterende loft som muligt eller direkte under spær eller etagedæk. Loftbeklædningen udføres

Læs mere

Lofter / Loft med Akustiske ophæng

Lofter / Loft med Akustiske ophæng Lofter / Loft med Akustiske ophæng Lofter md særlige lydmæssige krav til den samlede etagedækskonstruktion Nedhængt loft med akustiske ophæng, bruges hvor der stilles store og særlige lydmæssige krav til

Læs mere

Lofter / Fritspændende

Lofter / Fritspændende Lofter / Fritspændende Fritspændende lofter har ikke forbindelse til den overliggende konstruktion og er dermed én af de bedste lydtekniske løsninger Loftet anvendes primært, hvor rumstørrelser er begrænsede,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Lofter / Nedhængt loft

Lofter / Nedhængt loft Lofter / Nedhængt loft Lydisolerende lofter med behov for reduktion af rumhøjden Nedhængt loft benyttes, hvor der ønskes en lydisolerende loftbeklædning, eller hvor der er behov for reduktion af rumhøjden

Læs mere

Udnyt tagetagen. Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008

Udnyt tagetagen. Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008 Udnyt tagetagen Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008 Fordele med gips Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader er billige, nemme at bearbejde og kræver

Læs mere

Montage. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi

Montage. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer let i gips og stål. Find også flere montageoplysninger om gulvopbygning i System Gulve og om loftsbeklædning under System

Læs mere

Montage. De nærmere specifikationer på produkterne fremgår af produktoversigter og datablade.

Montage. De nærmere specifikationer på produkterne fremgår af produktoversigter og datablade. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer let etagedæk i gips og stål. Find også flere montageoplysninger om gulvopbygning i System Gulve og om loftsbeklædning

Læs mere

Montage. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi

Montage. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer let i gips og stål. Find også flere montageoplysninger om gulvopbygning i System Gulve og om loftsbeklædning under System

Læs mere

Danmarks stærkeste gipsplade *

Danmarks stærkeste gipsplade * Danmarks stærkeste gipsplade * Knauf Danogips Ydervægge 04/6 Knauf Danogips Ultra Board / Wet - GDS 03/2014 SKRUEFAST SLAGFAST MINIFORMAT * Sammenligningsgrundlaget er gipskartonplader Ultra Board samt

Læs mere

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Nye glatte lofter Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Fordele med gips Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader er billige, nemme at bearbejde og

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ DESIGNPNEL MONTGEVEJLEDNING - FORSKLLING F TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den

Læs mere

Lofter / Direkte monteret

Lofter / Direkte monteret Lofter / Direkte monteret Ny loftbeklædning så tæt på det eksisterende som muligt Direkte monteret loft benyttes, hvor der ønskes en ny loftbeklædning så tæt på det eksisterende loft som muligt eller direkte

Læs mere

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Projektering 3.5 Gyproc Håndbog 9 37 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Indhold 3.5. Direkte montage... 39... 323 Faste, nedhængte gipslofter monteret på

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. indervægge

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. indervægge Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. MONTAGE LETTE INDERVÆGGE / GIPSPLADER PROFILER OG TILBEHØR Se også produktoversigt bagerst

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTGEVEJLEDNING - FORSKLLING F TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Montering af stålskelet

Montage. Gipskartonplader Montage. Montering af stålskelet Montage Profiler og tilbehør De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK skinner er top- og bundskinne med ca. 30 mm høje flanger. Type MSKP er med polyeten

Læs mere

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist Monter loftet i en fart med Gyproc GK systemet Gyproc GK er et bæresystem af stål til nedhængte

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges. De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE YDERVÆGGE GENERELT PROFILER

Læs mere

STANDARD GIPSPLADER. Monteringsanvisning

STANDARD GIPSPLADER. Monteringsanvisning STANDARD GIPSPLADER Monteringsanvisning RAW GIPS MONTERINGSANVISNING OKTOBER 2018 2 HÅNDTERING AF RAW GIPSPLADER TRANSPORT RAW gipspaller bør kun transporteres i overdækkede biler, for at sikre at de er

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag Projektering / Gipslofter / Gipslofter monteret på stålunderlag a Et loft er defineret som nedhængt, såfremt der mellem oversiden af beklædningen og undersiden af den overliggende etageadskillelse eller

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

fermacell Montageguide Februar 2016

fermacell Montageguide Februar 2016 fermacell Montageguide Februar 2016 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell Fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at

Læs mere

5.7 Gyptone Akustiklofter

5.7 Gyptone Akustiklofter Produkter / Gyptone Akustiklofter 5.7 Gyptone Akustiklofter 5.7 Gyproc Håndbog 9 553 Produkter / Gyptone Akustiklofter 5.7 Gyptone Akustiklofter Indhold 5.7.1 Stålsystemer til nedhængte lofter... 556 GK-System...

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation.

TCA-Etagedæk. TCA-Etagedæk har forskellig opbygning afhængigt af spændvidde og krav til bæreevne og lydisolation. TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk Gyproc TCA-Etagedæk er betegnelsen for et system til opbygning af lette etageadskillelser der er klassificeret som BS-etageadskillelse 60. Systemet består af et bærende

Læs mere

Gyproc XRoc Monteringsanvisning

Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Monteringsanvisning Gyproc XRoc Røntgenstrålebeskyttelses-system Gyproc XRoc er et system til opbygning af lette røntgenstrålebeskyttende indervægge. Systemet er opbygget af 600 mm brede strålebeskyttelsesplader

Læs mere

Indervægge. Vægsystemer. Indervægge / Vægsystemer

Indervægge. Vægsystemer. Indervægge / Vægsystemer Indervægge / Vægsystemer Indervægge Vægsystemer System Gyproc XR 450, GS 450 og DUROnomic 450 Der anvendes 900 mm brede gipsplader som monteres på lægter der er placeret lodret pr 450 mm 450 mm Vægtyper

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader kan umiddelbart

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Produkter / Gyptone Akustiklofter / Monteringssystemer. Monteringssystemer

Produkter / Gyptone Akustiklofter / Monteringssystemer. Monteringssystemer Kant A - Synligt skinnesystem Gyptone plader med kant A monteres i et synligt skinnesystem T- eller T-, som består af galvaniserede stålprofiler. Stålprofilernes underside er lakeret i hvid farve (snow

Læs mere

SK 25* SK 45 SK 70 SK 95 SK 120 SK 145 SK 160 SK 45/55 SK 70/55 SK 95/55 SK 120/55 SK 145/55 SK 160/55

SK 25* SK 45 SK 70 SK 95 SK 120 SK 145 SK 160 SK 45/55 SK 70/55 SK 95/55 SK 120/55 SK 145/55 SK 160/55 Produkter / Gyproc Stålsystemer / omfatter skinner og lægter af stål samt tilbehør Materialespecifikation for stålprofiler hvis ikke andet er anført: Varmforzinket, koldvalset tyndplade iht. DS-EN 10327

Læs mere

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter Kant B1 og B1 Bend

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter Kant B1 og B1 Bend Kanter og montagesystemer Gyptone lofter 3.3.4 Kant B1 og B1 Bend Reflecting everyday life Kant B1 Skjult skinnesystem, Nedhængt ikke demonterbart 4 3 7 Nedhængt montering på stålunderlag GK - system i

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

sonocare vægsystem / Vægge

sonocare vægsystem / Vægge sonocare vægsystem / Vægge Samme lydreduktion og brandbeskyttelse som en standard skillevæg. Samme tykkelse som en standard skillevæg. Forskel: Lydabsorption. Sonocare indeholder det hele. Det er en ny

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

Gyptone Kant D2 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D2 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D2 er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-24). Lofter med Kant D2 er altid

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer

dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer U Aquapanel bolig og kontor Afsætning af mål og tolerancer Vær opmærksom på, hvorvidt de enkelte bygningsdele skal være i lod eller vage. Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige med tolerancer

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge. Forsænkede spartelkanter. fire sider!

Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge. Forsænkede spartelkanter. fire sider! Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge Forsænkede spartelkanter på alle fire sider! Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge Gyproc Planum er en gipsplade med egenskaber der gør det muligt, at opnå flotte

Læs mere

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Generelt omkring montering Bearbejdning af : plader tilpasses med f.eks håndsav eller maskinsav med sug. Ved 15 mm tykke plader, kan der anvendes kniv efterfulgt

Læs mere

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer

Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Klikvæg af gips - monteres uden brug af spartling eller skruer Opsætning af klikvæg Så enkelt klikker du plader og stålprofiler sammen Når en plade er klikket sammen med den forrige plade, trykkes stålprofilen

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. VIDSTE DU?

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. VIDSTE DU? Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. VIDSTE DU? Vi har en Click skinne, som gør, at du kan montere stålskelet til uden brug af

Læs mere

NÅR DU VÆLGER KNAUF DANOGIPS LOFTSYSTEM, ER DU SIKRET EN LET, GOD SAMT BRAND- OG LYDSIKKER LØSNING.

NÅR DU VÆLGER KNAUF DANOGIPS LOFTSYSTEM, ER DU SIKRET EN LET, GOD SAMT BRAND- OG LYDSIKKER LØSNING. NÅR DU VÆLGER KNAUF DANOGIPS LOFTSYSTEM, ER DU SIKRET EN LET, GOD SAMT BRAND- OG LYDSIKKER LØSNING. Se mere på http://www.knaufdanogips.dk/gipsbyggesystemer/ Vigtig information Er tilføjet ved afsnit og

Læs mere

Gyptone BIG system på træforskalling Monteringsvejledning

Gyptone BIG system på træforskalling Monteringsvejledning Gyptone BIG system på træforskalling Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger.

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Gipsplader. Indervægge / Lette indervægge. Fleksible og moderne vægløsninger

Gipsplader. Indervægge / Lette indervægge. Fleksible og moderne vægløsninger Indervægge / Lette indervægge Gipsplader Fleksible og moderne vægløsninger Knauf nummersystem gør det muligt at beskrive kombinationen af profil- og pladetyper, stolpe afstand og -type, antal pladelag

Læs mere

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknik Produktbeskrivelse er en unik løsning som forener design og akustisk regulering. er et buet loft monteret på stål-skinnesystem, som derved ikke har nogle synlige samlinger.

Læs mere

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter 3.3.3 Kant B

Kanter og montagesystemer Gyptone lofter 3.3.3 Kant B Kanter og montagesystemer Gyptone lofter.. Kant B Reflecting everyday life Kant B Skjult skinnesystem, Nedhængt ikke demonterbart B 6 7 Nedhængt montering på stålunderlag GK - system i to niveauer Bæreskinne

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

NÅR DU VÆLGER KNAUF LOFTSYSTEM, ER DU SIKRET EN LET, GOD SAMT BRAND- OG LYDSIKKER LØSNING.

NÅR DU VÆLGER KNAUF LOFTSYSTEM, ER DU SIKRET EN LET, GOD SAMT BRAND- OG LYDSIKKER LØSNING. NÅR DU VÆLGER KNAUF LOFTSYSTEM, ER DU SIKRET EN LET, GOD SAMT BRAND- OG LYDSIKKER LØSNING. Vigtig information Er tilføjet ved afsnit og anvisninger, som ikke må glemmes. Værd at vide Er tilføjet ved afsnit

Læs mere

fermacell ACOUSTIC Informations- og montageguide Juni 2016

fermacell ACOUSTIC Informations- og montageguide Juni 2016 fermacell ACOUSTIC Informations- og montageguide Juni 2016 fermacell ACOUSTIC Designet af Lars Vejen Fermacell Scandinavia præsenterer sit første designprodukt nogensinde: fermacell ACOUSTIC kulminationen

Læs mere

3.4 Etagedæk og Lofter

3.4 Etagedæk og Lofter Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Projektering 3. Gyproc Håndbog 9 271 Projektering / Etagedæk og Lofter 3. Etagedæk og Lofter Indhold 3..0 Indledning... 273 Dimensionering... 27

Læs mere

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader FERMACELL Produktoversigt Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede

Læs mere

Ultra Board. Vores stærkeste løsning til 1- og 2-lag. Vi gør byggeri let

Ultra Board. Vores stærkeste løsning til 1- og 2-lag. Vi gør byggeri let Ultra Board Vores stærkeste løsning til 1- og 2-lag Vi gør byggeri let Indhold 05 06 10 13 14 15 Vores stærkeste løsning Ultra Board 13 Ultra Board 15 Effektivitet og arbejdsmiljø Systemløsning Skruer

Læs mere

Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Beklædning af HE-stålsøjle stålprofiler BFL og H 50/50. Bemærk at der kræves luftspalte mellem gipsplade og stålsøjlens plane flange. Ved flere pladelag monteres

Læs mere

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold

394 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Indhold. Kapitel 4 Teknik. Indhold Kapitel 4 Teknik Teknik / Indhold Kapitel 4 Teknik Indhold 4.1 Dimensioneringstabeller... 395 4.2 Brandisolering... 419 4.3 Bygningsakustik... 433 4.4 Rumakustik... 451 4.5 Fugt... 461 4 394 Gyproc Håndbog

Læs mere

Installation System SY24 XL

Installation System SY24 XL Installation System SY2 XL 1 max 0 mm max 100 mm Bæreprofilerne i System SY2 XL anbringes med en indbyrdes afstand på 100 mm, hvilket giver en hurtig, let og økonomisk god montageproces. Systemet anvendes

Læs mere

Gyproc Håndbog 9. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indervægge / System Gyproc XR 450. System Gyproc XR TM 450

Gyproc Håndbog 9. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Indervægge / System Gyproc XR 450. System Gyproc XR TM 450 System Gyproc XR TM 450 Systembeskrivelse System Gyproc XR 450 er et system til opbygning af lette indervægge. Systemet er opbygget af 900 mm brede gipsplader på et stålskelet bestående af Gyproc XR-lægter

Læs mere

GIPS- OG STÅLSYSTEMER

GIPS- OG STÅLSYSTEMER GIPS- OG STÅLSYSTEMER MK-godkendte indervægge triplan.dk T.: 4353 9999 triplan@triplan.dk 1 INDERVÆGGE I GIPS INDHOLD Konstruktioner Funktionsnøgle forklaring... 4 Funktionsnøgler LR lydstolper... 6 R

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

NÅR DU VÆLGER KNAUF LOFTSYSTEM, ER DU SIKRET EN LET, GOD SAMT BRAND- OG LYDSIKKER LØSNING.

NÅR DU VÆLGER KNAUF LOFTSYSTEM, ER DU SIKRET EN LET, GOD SAMT BRAND- OG LYDSIKKER LØSNING. NÅR DU VÆLGER KNAUF LOFTSYSTEM, ER DU SIKRET EN LET, GOD SAMT BRAND- OG LYDSIKKER LØSNING. Se mere på knauf.dk Vigtig information Er tilføjet ved afsnit og anvisninger, som ikke må glemmes. Værd at vide

Læs mere

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Projektering Revideret maj 2015 Gyproc Håndbog 9 335 Projektering / Brandisolering af bærende

Læs mere

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Brandisolering af bærende stålkonstruktioner 3.6 Projektering Revideret juni 2016 Gyproc Håndbog 9 335 Projektering / Brandisolering af bærende

Læs mere

5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør

5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør Produkter / Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Gyproc Håndbog 9 543 Produkter / Glasroc Kompositplader og Tilbehør 5.6 Glasroc Kompositplader og Tilbehør Indhold

Læs mere

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge 71 Vådrumsvægge Vådrumsvægge Væggens stålskelet opbygges med min. 70 mm brede stållægter og skinner. Lægterne opsættes typisk pr. 450 mm efter samme princip som for standardvægge. Stålskelet beklædes med

Læs mere

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT

Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT Levallois Perret Sportscenter, Frankrig, Contrapanel, Globe VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader takket være deres robusthed kan fuldt integreres med vægkonstruktionen og derved skabe en ensartet akustisk

Læs mere

Design Podium Co., Ltd, Lanpus Børnehave, Sydkorea, Designpanel, Micro

Design Podium Co., Ltd, Lanpus Børnehave, Sydkorea, Designpanel, Micro Design Podium Co., Ltd, Lanpus Børnehave, Sydkorea, Designpanel, Micro DESIGNPANEL DESIGNPANEL FASTMONTERET LOFT Loft- og vægbeklædning med et ensartet udtryk uden synlige samlinger. Velegnet som beklædning

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Godkendelse MK 6.10/1488

Godkendelse MK 6.10/1488 MATERIALE ELLER KONSTRUKTION: Bærende og ikke-bærende BS-ydervægge 30 og 60. GODKENDELSESINDEHAVER: Gyproc A/S Hareskovvej 12 4400 Kalundborg Telefon 59 57 03 30 Telefax 59 57 03 01. MÆRKNING: Hver enkelt

Læs mere

Olympia Plus Loft til sportshaller

Olympia Plus Loft til sportshaller Olympia Plus Loft til sportshaller Montagesystem 11 6 9 8 12 7 11 4 1 5 3B 3A 10 2 1. 50 mm bæreprofil CMC 3050 2. 50 mm tværprofil CMC 3054 3. Modholdsprofil A: Langt: CMC 5134 B: Kort: CMC 5132 4. Rockfon

Læs mere

Biograf / musiklokaler

Biograf / musiklokaler Indervægge / Funktionsvægge Biograf / musiklokaler Når lydoplevelsen skal være helt optimal Silentboard giver i forhold til traditionelle gipspladevægge en lydreduktion, som er op til 10 db bedre. Silentboard

Læs mere

Gyproc Planum...få plane lofter og vægge

Gyproc Planum...få plane lofter og vægge Gyproc Planum...få plane lofter og vægge Traditionelle kortkant samlinger Planum kortkantsamlinger Planum har forsænkede kanter på alle fire sider også de korte Perfekte samlinger...hurtigt Lofter så glatte

Læs mere

MK 6.10/1829. Indervægge. Montagevejledning - indervægge. Dato:

MK 6.10/1829. Indervægge. Montagevejledning - indervægge. Dato: MK 6.10/1829 Indervægge 1 ANVENDELSE OG GODKENDELSER INDERVÆGGE GIPS OG STÅL ANVENDELSE Triplan gips og stål vægge sikrer fleksible løsninger, samt hurtig og nem opførelse. Triplan gips og stål vægge kan

Læs mere

Spartling af perforerede gipsplader

Spartling af perforerede gipsplader Spartling af perforerede gipsplader Til lofter og vægge Vi gør byggeri let Spartling af perforerede gipsplader Til lofter og vægge Spartling af perforerede gipsplader er ikke omfattet af pjecen Hvor går

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013

POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013 POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013 Power-Board M monteres til alu-stål understøtning med skruer eller til træ understøtning med skruer, U klaer eller søm jf nedenstående. Anvendt som Klasse

Læs mere