THERMOnomic Ydervægge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THERMOnomic Ydervægge"

Transkript

1 THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit Væggene har forskellig opbygning afhængigt af kravene til brand, varmeisoleringsevne, lydisolation og bæreevne. Afhængigt af brandklasse skal der på udvendige side af lægteskelettet beklædes med Vindgips 9, mm Gyproc GUE 9 eller 1,4 mm Gyproc GFUE 1 i et eller flere pladelag. På den indvendige side af stålskelettet beklædes der med 12, mm Gyproc GNE 13, Gyproc GFE1 eller Gyproc GRE 13 i et eller flere pladelag. Udvendig forsynes væggen med en regnskærm, som skal være tæt for nedbør Vindgips 2. THERMOnomic lægte 3. THERMOnomic skinne 4. Polyethentætning. Indsætningsplade 6. THERMOnomic koblingsbeslag 7. Isoleringsmateriale 8. Indvendig beklædning

2 THERMOnomic Ydervægge / Arbejdsgang for montering Arbejdsgang for montering af Gyproc THERMOnomic Ydervægge Nedenstående eksempel beskriver en rationel arbejdsgang. 1. Opmærkning (Tømrer) Opmærk placering for ydervægge, hjørner, vægtilslutninger, vinduesåbninger, døråbninger og installationer. 2. Gulv- og loftskinner (Tømrer) Monter skinner med passende forbindelsesmiddel mod underlag. Husk eventuel trykfordelingsplade i forbindelse med polyethentætning under skinner. 3. Lægter (Tømrer) Lægter monteres med koblingsbeslag i hver ende og placeres lodret mellem bund- og topskinner. Lægter placeres med den foreskrevne lægteafstand og fastskrues til skinner med 2 stk. QPBT 16 skruer i hver flange. 4. Udvekslinger (Tømrer) Udvekslinger over og under vinduer samt over døre udføres af skinner, der monteres med koblingsbeslag i hver ende. Udveksling fastskrues til lodrette lægter.. Løsholt og T-udveksling (Tømrer) Ved anvendelse af 900 mm brede gipsplader monteres løsholt og T-udveksling i hvert tredje lægtefag. 6. Z-profiler (Tømrer) Ved behov for ekstra isolationstykkelse monteres Z-profiler på tværs af lægteskelettets ind- eller udvendige side. Dette giver også plads til eventuelle installationer. 7. Udvendige vindgipsplader (Tømrer) Gipsplader på stålskelettets udvendige side monteres. Ved udvendig gipsplademontage anvendes H- eller Flexprofiler, samt evt. pladebånd idet det skal tilses at nedbør ikke ledes ind i væggen/ bygningen. 8. Installationer (Elektriker/VVS er) Eventuelle installationer i væggene udføres. 9. Mineraluld (Tømrer) Mineraluldsisolering placeres. 10. Dampspærre (Tømrer) Dampspærre monteres. Kan eventuelt placeres mellem de 2 inderste pladelag. 11. Indvendige gipsplader (Tømrer) Gipsplader på indvendig side af stålskelettet monteres. 12. Døre/vinduer (Tømrer) Døre og vinduer monteres. 13. Akustisk tætning/fugning (Tømrer) Eventuel akustisk tætning udføres. 14. Spartling/ overfladebehandling (Maler) Pladesamlinger og skruehuller på indvendig vægside spartles før tapetsering eller maling. 1. Regnskærm (Tømrer/Murer) Facadebeklædning, tegl, træ etc. monteres med murbinder, afstandslister m.m. Det er vigtigt; at udendørs oplagring af gipsplader foretages tildækket og ventileret (se side 32) at montere gipspladerne i et tørt miljø og tilse, at dette forbliver tørt at montere gipspladerne korrekt (som angivet i denne anvisning) 8

3 THERMOnomic Ydervægge / Montering af stålskelet Generelle forhold ved montering af THERMOnomic Ydervægge Placering af stålskelet Før arbejdet påbegyndes, rengøres overflader, hvor stålskelet skal monteres. Drænhul vende mod indvendig vægside Markeringslinier opmærkes på underlag. Afsæt linier efter stålskelettets ene side (marker ikke væggens centerlinie). Drænhuller i skinnen skal vende mod væggens indvendige side. Bemærk at polyethentætningen ikke må dække for drænhuller. Fastgørelse af skinner Skinner fastgøres til underlag med passende forbindelsesmiddel pr. maks. 600 mm anvend skinnens forstansede huller. Såfremt der monteres polyethentætning under skinnen, skal der anvendes Gyproc Trykfordelingsplade THT i fastgørelsen. maks. 600 mm Slagdübel og betonsøm må ikke anvendes i kombination med 10 mm polyethentætning. Skinner stødsamles ende mod ende. Montering af lægter Lægter forsynes med Gyproc THERMOnomic Koblingsbeslag i begge ender. Koblingsbeslag presses om lægtens ryg. Lægter placeres mellem skinner og vrides på plads pr. cc 600 mm. Skinne og lægte skrues sammen med skrue Gyproc Quick QPBT 16. Der anvendes 2 stk. i hver flange i begge profilets ender. 86

4 THERMOnomic Ydervægge / Montering af stålskelet Bærende lægter skal monteres uden luft mod gulv- og loftskinnen. Ikke-bærende lægter kan bestilles (alternativt afkortes) 1 mm kortere end rumhøjden for at lette montagen samt for at optage tolerancer. 1 Eventuel afkortning af lægter foretages med rundsav med klinge til metal eller niblingsmaskine. Maks. afstand ved ikke-bærende vægge Montering af udvekslingskinne Udvekslinger kan udføres med slidsede skinner over/under dør- og vinduesåbninger. Udvekslingen monteres med Gyproc Koblingsbeslag til lodrette lægter. Koblingsbeslaget fastgøres i de forstansede huller til lægten med 2+2 skruer type QPBT 16. Udvekslingen fastgøres til koblingsbeslaget med skruer type QPBT 16. Skruer skal placeres i profilernes uslidsede partier. Ved bærende ydervægge kan der være behov for udvekslingsbjælker over facadeåbninger, se Gyproc Håndbogen afsnit Montering af karme Vindues- eller dørkarme fastgøres med karmskruer i lægter. Lægter med materialetykkelsen 0,7 mm skal forstærkes med Gyproc Indsætningsplader ved karmskruernes fastgørelser. Indsætningsplader fastgøres med 2 stk. skruer type QPB

5 THERMOnomic Ydervægge / Montering af stålskelet Montering af udveksling med C-profiler Afhængigt af facadeåbningens bredde og belastning kan der udføres udvekslinger over åbningen med Gyproc C-profiler. e 2 e 2 e 2 e 2 e 1 Dimensionering skal ske iht. Gyproc Håndbog nr. 8 afsnit Det er en forudsætning for alle skrueforbindelsernes bæreevne, at der er fuld kontakt mellem de enkelte komponenter, samt at der monteres med korrekt tilspændingsmoment. Selvskærende skruer skal monteres vinkelret på underlaget. Ved placering af skrueforbindelserne skal kantafstande e 1 og e 2, der er angivet på figuren, overholdes. Skruer i beslag placeres i de områder, der er skraveret på figuren. Det er ligeledes en forudsætning, at der anvendes koblingsbeslag i enderne på de lodrette profiler. e e x skruediameter 1, x skruediameter Princip 1: Lodret last for udvekslingsbjælke overføres via beslag (stykke af Gyproc THS-skinne) til gennemgående kantlægte (Gyproc THRlægte). - Beslag fastgøres mod gennemgående kantlægte med 2 x n stk. Gyproc QUICK skruer der placeres jævnt fordelt med indbyrdes afstand a. Husk koblingsbeslag. - C-profiler monteres og fastgøres med 2 x n stk. Gyproc QPBT 16 skruer, der placeres jævnt fordelt med indbyrdes afstand a. Husk mineraluld mellem C-profiler. - Derudover skal C-profiler sammenkobles med Gyproc THS-skinner på såvel oversom underside. THS-skinnerne fastskrues til begge C-profiler med Gyproc QPBT 16 skruer pr. 300 mm. 88

6 THERMOnomic Ydervægge / Montering af stålskelet Princip 2: Lodret last for udvekslingsbjælke overføres via gennemgående Gyproc THS-skinne til afkortet kantlægte (Gyproc THR-lægte). - Gennemgående THS-skinne fastgøres til kantlægte (THR-lægte) med Gyproc QPBT 16 skruer pr. maks. 600 mm. - Afkortet kantlægte (THR-lægte) monteres i skinne og fastgøres med min. 2 x n stk. Gyproc QPBT 16 skruer pr. 200 mm, jævnt over længden af den afkortede kantlægte. Husk koblingsbeslag og mineraluld. - C-profiler monteres og fastgøres med 2 x n stk. Gyproc QPBT 16 skruer, der placeres jævnt fordelt med indbyrdes afstand a. Husk mineraluld mellem C-profiler. - Derudover skal C-profiler sammenkobles med Gyproc THS-skinner på såvel oversom underside. THS-skinnerne fastskrues til begge C-profiler med Gyproc QPBT 16 skruer pr. 300 mm. 89

7 900 THERMOnomic Ydervægge / Montering af stålskelet Montering af THERMOnomic stålskelet 1 B D A C Polyethentætning 2. THERMOnomic skinne 3. THERMOnomic trykfordelingsplade 4. THERMOnomic koblingsbeslag. THERMOnomic lægte 6. EPT løsholt 90

8 THERMOnomic Ydervægge / Montering af stålskelet Montering af THERMOnomic stålskelet Denne beskrivelse omhandler montering af THERMOnomic stålskelet. For at sikre god tæthed mellem stålskelet og underlag, samt nedsætte risikoen for knirkelyde, udlægges der THP-polyethentætning (1) mellem THS-skinner (2) og underlag. THS-skinner (2) fastgøres med passende forbindelsesmiddel mod underlaget pr. maks. 600 mm. Der anvendes THT-trykfordelingsplade (3) ved fastgørelse, se detalje A. THK-koblingsbeslag (4) *) monteres i hver ende af THR-lægter (), se detalje B. THR-lægter () placeres i mellem THS-skinner (2) pr. maks 600 mm **). Lægte og skinne samles i hver ende med 2 stk. skruer type QPBT 16 i hver flange, se detalje C. I forbindelse med montage af 900 mm brede gipsplader på lægteskelet med 600 mm lægteafstand skal der monteres EPT-løsholt (6) som hjælpeprofiler til understøtning for gipspladernes frie langkanter. EPT-løsholt monteres pr. 900 mm og fastgøres mod lægter med 1 stk. skrue type QPBT 16 i hver ende, se detalje D. EPT-løsholt monteres i hvert tredje lægtefag på begge sider af stålskelettet. Montage af gipsplader beskrives mere detaljeret på efterfølgende sider. Bemærkning: *) Koblingsbeslag THK er en vigtig del som bidrager til hele stålsystemets styrke og de må ikke udelades. **) Såfremt lægteafstanden i THERMOnomic ydervægge reduceres skal man være opmærksom på at dette har betydning for systemets U-værdi. 91

9 THERMOnomic Ydervægge / Montering af gipsplader Montering af 1 lag vindgips på THERMOnomic stålskelet C 1 B A D THERMOnomic stålskelet 2. Vindgips 3. EPT løsholt 4. T-udveksling. Flex-profil 6. Pladebånd 92

10 THERMOnomic Ydervægge / Montering af gipsplader Montering af 1 lag vindgips på THERMOnomic stålskelet Denne beskrivelse omhandler montering af 1 lag vindgips på udvendig side af THERMOnomic stålskelet. Montering af stålskelet (1) fremgår af beskrivelse side Vindgipsplader (2) monteres lodret. Såfremt der monteres 900 mm brede plader på underlag hvor lægter er placeret pr. 600 mm skal den ene lodrette langkantsamling placeres over en lægte. Den anden lodrette langkantsamling placeres i fag hvor der er suppleret med hjælpeprofiler EPT-løsholt (3) og T-udveksling (4). EPT-løsholt monteres vandret pr. 900 mm og fastgøres til stållægter med 1 stk. skrue type QPBT 16 i hver ende, se detalje A. T-udveksling fastgøres til EPT-løsholt med 2 stk skruer type QPBT 16 i hvert krydspunkt, se detalje B. Vindgipsplader fastgøres til stålskelettet med skruer type QU 32 ved stålprofiler med materialetykkelse maks. 0,9 mm, alternativt anvendes skruer type QUB 31 til stålunderlag med materialetykkelse op til 2,1 mm. Skruer placeres langs pladekanter pr. 200 mm og i mellemliggende underlag pr. 300 mm. Skrueafstand til kartonbeklædt pladekant er 10 mm og skrueafstand til ikkekartonbeklædt pladekant er 1 mm, se detalje D. Vandrette pladesamlinger skal monteres med Flex-profil () samt PB 100 pladebånd (6), for at sikre tæthed og styrke, se detalje C. Bemærkning: Vindgipsplader er imprægneret til at modstå fugtpåvirkninger, men har alligevel en begrænset periode hvori de kan tåle eksponering. For at undgå fugtskader i vindgipsplader eller bagvedliggende materialer, skal byggeriet forsynes med en funktionsdygtig regnskærm hurtigst muligt eller der skal udføres passende afdækning indtil regnskærm monteres. 93

11 THERMOnomic Ydervægge / Montering af gipsplader Montering af 2 lag vindgips på THERMOnomic stålskelet C 1 B A 6 4 D THERMOnomic stålskelet 2. Vindgips 3. EPT-løsholt 4. T-udveksling. Pladebånd 6. Vindgips 7. Flex-profil 94

12 THERMOnomic Ydervægge / Montering af gipsplader Montering af 2 lag vindgips på THERMOnomic stålskelet Denne beskrivelse omhandler montering af 2 lag vindgips på udvendig side af THERMOnomic stålskelet. Montering af stålskelet (1) fremgår af beskrivelse side Første lag vindgipsplader (2) monteres lodret. Såfremt der monteres 900 mm brede plader på underlag, hvor lægter er placeret pr. 600 mm, skal den ene lodrette langkantsamling placeres over en lægte. Den anden lodrette langkantsamling placeres i fag, hvor der er suppleret med hjælpeprofiler EPT-løsholt (3) samt T-udveksling (4). EPT-løsholt placeres pr. 900 mm og fastgøres til stållægter med 1 stk. skrue type QPBT 16 i hver ende, se detalje A. T-udveksling fastgøres til EPT-løsholt med 2 stk. skruer type QPBT 16 i hvert krydspunkt, se detalje B. Første lag vindgipsplader fastgøres til stålskelettet med skruer type QU 32 ved stålprofiler med materialetykkelse maks. 0,9 mm alternativt anvendes skruer type QUB 31 til stålunderlag med materialetykkelse op til 2,1 mm. Skruer fastgøres mod underlag pr. 40 mm. Bag vandrette pladesamlinger i inderste pladelag monteres PB 100 pladebånd (4). Andet lag vindgipsplader (6) monteres lodret og placeres med vandrette og lodrette samlinger forskudt i forhold til inderste pladelag. Forskydning af vandrette samlinger skal være mindst 10 mm og forskydning af lodrette samlinger skal være 600 mm. Andet pladelag fastgøres til stålskelettet med skruer type QU 4 ved stålprofiler med materialetykkelse maks. 0,9 mm alternativt anvendes skruer type QUB 41 til stålprofiler med materialetykkelse op til 2,1 mm. Skruer placeres langs pladekanter pr. 200 mm og i mellemliggende underlag pr. 300 mm. Skrueafstand til kartonbeklædt pladekant er 10 mm og skrueafstand til ikkekartonbeklædt pladekant er 1 mm, se detalje D. I vandrette pladesamlinger i andet pladelag monteres Flex-profil (7) samt PB 100 pladebånd () for at sikre tæthed og styrke, se detalje C. Bemærkning: Vindgipsplader er imprægneret til at modstå fugtpåvirkninger, men har alligevel en begrænset periode (ca. 1 måned), hvori de kan tåle eksponering. For at undgå fugtskader i vindgipsplader eller bagvedliggende materialer skal byggeriet hurtigst muligt forsynes med en funktionsdygtig regnskærm eller der udføres passende afdækning indtil regnskærm monteres. 9

13 THERMOnomic Ydervægge / Montering af gipsplader Montering af indvendig beklædning på THERMOnomic stålskelet 3 C 1 B A D THERMOnomic stålskelet 2. Vindgips 3. Isolering 4. EPT-løsholt. T-udveksling 6. Gipsplade, første pladelag 7. Pladebånd 8. Dampspærre 9. Gipsplade, andet pladelag 96

14 THERMOnomic Ydervægge / Montering af gipsplader Montering af indvendig beklædning på THERMOnomic stålskelet Denne beskrivelse omhandler montering af 2 lag gipsplader på indvendig side af THERMOnomic stålskelet. Montering af stålskelet (1) fremgår af beskrivelse side Montering af udvendige gipsplader (Vindgips) fremgår af beskrivelser side Mineraluld (3) Placeres i hulrum mellem lægter. Første lag gipsplader monteres lodret. Såfremt der monteres 900 mm brede plader på underlag, hvor lægter er placeret pr. 600 mm, skal den ene lodrette langkantsamling placeres over en lægte. Den anden lodrette langkantsamling placeres i fag, hvor der er suppleret med hjælpeprofiler EPT-løsholt (4) samt T-udveksling (). EPT-løsholt placeres pr. 900 mm og fastgøres til stållægter med 1 stk. skrue type QPBT 16 i hver ende, se detalje A. T-udveksling () fastgøres til EPT-løsholt med 2 stk. skruer type QPBT 16 i hvert krydspunkt, se detalje B. Første pladelag (6) fastgøres til stålskelettet med skruer type QS 2 ved stålprofiler med materialetykkelse maks. 0,9 mm alternativt anvendes skruer type QSB 2 til stålunderlag med materialetykkelse op til 2,1 mm. Skruer fastgøres mod underlag pr. 40 mm. Bag vandrette pladesamlinger monteres PB 100 pladebånd. Dampspærre (8) placeres mellem første og andet pladelag (kan også placeres inden første pladelag). Andet lag gipsplader (9) monteres lodret og placeres med vandrette og lodrette samlinger forskudt i forhold til inderste pladelag. Forskydning af vandrette samlinger skal være mindst 10 mm og forskydning af lodrette samlinger skal være 300/600 mm. Andet pladelag fastgøres til stålskelettet med skruer type QS 38 ved stålprofiler med materialetykkelse maks. 0,9 mm alternativt anvendes skruer type QSB 41 til stålprofiler med materialetykkelse op til 2,1 mm. Skruer placeres langs pladekanter pr. 200 mm og i mellemliggende underlag pr. 300 mm. Skrueafstand til kartonbeklædt pladekant er 10 mm og skrueafstand til ikkekartonbeklædt pladekant er 1 mm, se detalje D. I vandrette pladesamlinger i andet pladelag monteres PB 100 pladebånd (7), se detalje C. I lodrette pladesamlinger hvor der ikke findes bagvedliggende stållægte skal der monteres T-udveksling (). Bemærkning: Type af gipsplader kan variere mellem Normalgipsplader eller Brandgipsplader afhængigt af væggens brandklasse. Se Gyproc Håndbog nr. 8 afsnit for gipspladetype til den aktuelle konstruktion. 97

15 THERMOnomic Ydervægge / Montering af gipsplader Montering af indvendig beklædning på THERMOnomic stålskelet med krydsende Z-profiler A B THERMOnomic stålskelet 2. Vindgips 3. Isolering 4. Gipsplade, mellemliggende. T-udveksling 6. Dampspærre 7. THZ-profil 8. THU-skinne 9. Isolering 10. Gipsplade, første pladelag 11. Gipsplade, andet pladelag 98

16 THERMOnomic Ydervægge / Montering af gipsplader Montering af indvendig beklædning på THERMOnomic stålskelet med krydsende Z-profiler Denne beskrivelse omhandler montering af 1+2 lag gipsplader på indvendig side af THERMOnomic stålskelet suppleret med krydsende THZ-profiler. Montering af THERMOnomic stålskelet (1) fremgår af beskrivelse side Montering af udvendige gipsplader (Vindgips) fremgår af beskrivelse side Der monteres isoleringsmateriale i hulrummet ved THERMOnomic stålskelet, samt efterfølgende ved hulrummet mellem vandretliggende THZ-profiler. Mellem THERMOnomic stålskelet (1) og vandrette THZ-profiler (7) monteres en gipsplade lodret (4). Pladen fastgøres til stålskelettet med skruer type QS 2 ved stålprofiler med materialetykkelse maks. 0,9 mm alternativt anvendes skruer type QSB 2 til stålprofiler med materialetykkelse op til 2,1 mm. Skruer placeres langs pladekanter pr. 200 mm og i mellemliggende underlag pr. 300 mm. Dampspærre (6) fastgøres på gipspladen (4) og der monteres THZ-profiler (7) vandret pr. 600 mm. THZ-profiler fastgøres gennem gipspladen til bagvedliggende stålprofiler med 2 stk. skruer type QPB 2 i hvert krydspunkt, se detalje A. Langs tilstødende bygningsdele monteres THU-skinne (8). Isoleringsmateriale placeres mellem THZ-profiler. De 2 indvendige gipspladelag (10) og (11) monteres lodret på THZ-profiler. Lodrette pladesamlinger i begge pladelag understøttes med T-udvekling (). Vandrette pladesamlinger placeres over THZ-profil. Første pladelag (10) fastgøres til THZ-profiler med skruer type QS 38 placeret pr. 40 mm. Andet pladelag (11) fastgøres med skruer type QS 38 placeret langs pladekanter pr. 200 mm og i mellemliggende underlag pr. 300 mm. Vandrette pladesamlinger forskydes mindst 600 mm og lodrette pladesamlinger forskydes mindst 10 mm mellem de 2 pladelag. Skrueafstand til kartonbeklædt pladekant er 10 mm og skrueafstand til ikkekartonbeklædt pladekant er 1 mm, se detalje B. Bemærkning: Type af gipsplader kan variere mellem Normalgipsplader eller Brandgipsplader afhængigt af væggens brandklasse. Se Gyproc Håndbog nr. 8 afsnit for gipspladetype til den aktuelle konstruktion. 99

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Glasroc H Ocean. Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge

Glasroc H Ocean. Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge Glasroc H Ocean Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge Glasroc H Ocean Vådrumsplade Glasroc H Ocean Vådrumsplade er en ny generation af Glasroc kompositplader. Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Vådrumsplade

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015 fermacell Montagevejledning Lette væg og loftkonstruktioner Juni 2015 54 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montagevejledning Indhold 4.1. Om denne vejledning 4.2. Introduktion af de 3 samlingsteknikker 4.2.1 Spartelkantsamling

Læs mere

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Montagevejledning, vægge og lofter Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Om denne vejledning Indhold Indledning En anderledes plade, 6 stærke fordele 2 De 3 samlingsteknikker 4 Materialer 8 Nødvendigt

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele

Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 6 Byggematerialer og fastgørelsesteknik samt bygningsdele Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Tid er den vigtigste faktor i en brand

Tid er den vigtigste faktor i en brand Tid er den vigtigste faktor i en brand Tiden før ilden spredes. Tiden før giftig røg når mennesker. Tiden det tager brandvæsenet at nå frem til bygningen og nå ud igen. Den tid grundstrukturen i bygningen

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere