GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 10. ÅRGANG NR. 1 APRIL-MAJ-JUNI-JULI Grøndalslund Kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 10. ÅRGANG NR. 1 APRIL-MAJ-JUNI-JULI 2012. Grøndalslund Kirke"

Transkript

1 GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 10. ÅRGANG NR. 1 APRIL-MAJ-JUNI-JULI 2012 Grøndalslund Kirke 1

2 Beretning om Menighedsmødet den 12. februar Af Jann Larsen Menighedsrådsformand Efter gudstjenesten den 12. februar deltog ca. 30 fra menigheden i det såkaldte menighedsmøde. På mødet redegjorde John Birkemose, menighedsrådets kasserer, for sidste års regnskab og indeværende års budget. Og menighedsrådets formand aflagde beretning om virksomheden i og omkring Grøndalslund Kirke i det forløbne år og orienterede om planlagt virksomhed i det kommende år. Grøndalslund Kirke havde i 2011 over 30 ansatte herunder 2 præster, en ny organist (Rune Skov Thommasen), en organistvikar, en ny kordegn (Ole Steenberg) og forskelli- ge kordegnevikarer, en kirketjener og 2 kirketjenervikarer, en kirkegårdsleder, en overassistent på kirkegårdskontoret, 1 gartnerformand, 8 gartnere, 3 gartnermedhjælpere, 1 gartnerelev, 3-4 kirkesangere og en rengøringshjælp. Ud over de ansatte er der menighedsrådet, som ved valget i 2008 bestod af 12 personer, nemlig 10 folkevalgte medlemmer og to præster. I løbet af valgperioden er 3 medlemmer imidlertid udtrådt af rådet og de 2 suppleanter er indtrådt. Da der kun blev valgt 2 suppleanter ved valget i 2008, har menighedsrådet fået biskoppens tilladelse til kun at være 9 folkevalgte medlemmer i resten af valgperioden indtil valget i november i år. Der bor mennesker i sognet, hvoraf er medlemmer af Folkekirken. Det svarer til 75,1 %, hvilket er et lille fald på ca. 30 i forhold til for et år siden. I 2011 døde der 71 i sognet, hvoraf 57 blev kirkeligt begravet, svarende til 80,3 %. Der blev lykkeligvis født 77 børn, og 52 blev døbte (67,5 %), 57 blev konfirmerede, og 10 par blev viet i Grøndalslund Kirke i Der blev holdt 69 gudstjenester, heraf 60 højmesser, med i alt deltagere, (hvilket giver et gennemsnit på godt 57 personer pr. gudstjeneste), og var til alters (svarende til godt 32 pr. højmesse). På Grøndalslund Kirkegård er der i 2011 nedsat 216 urner, der har været 14 kistebegravelser. Desuden er der renholdt 1909 gravsteder, granpyntet 1064 gravsteder, plantet 7030 stedmoderblomster og 7113 begonier på gravsteder. Af tilbud til menigheden i 2011 kan i flæng nævnes: Spaghettigudstjenester, onsdagsandagter, matinéer, salmemaraton, studiekredse om Davids salmer, om de ti bud, og om kultur og kirke mv. Flere kirkekoncerter fx om salmer på keltisk, med Chorus Mixtur og med Panumkoret. Julestue og krybbespil for børn, fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning for børn, fælles pinsegudstjeneste mellem de 4 folkekirker i Rødovre 2. pinsedag ved Ungdomsbyen og Skt. Hans Aften i kirkegårdsparken med båltaler for børn og voksne, FDF der bagte snobrød, og sang af Grøndalslund Koret. Temaaften med Højnæskirken, fællesspisninger, temauge om Gud i ord og billeder og en heldags sogneudflugt med bus til Odsherred med besøg i Tveje Merløse kirke og andagt i Fårevejle Kirke. På menighedsmødet kom der en lang række spændende forslag fra de tilstedeværende til fremtidige aktiviteter, som menighedsrådet vil se på i den kommende tid.

3 Grøndalslundkorets sommerkoncert søndag den 3. juni kl 15 Sommerkoncert Spørgeskema Forår på kirkegården Efter en spændende og flittig efterårssæson, som kulminerede i julekoncerten med uropførelsen af Færøsk Messe, har koret taget hul på en mindst lige så aktiv forårstid. Ved Kyndelmisse var vi fyldigt repræsenteret under højmessen, og efter en medvirken ved Mariæ bebudelse den 25. marts, og en koncert på plejehjemmet Broparken, ser vi frem til sommerkoncerten den 3. juni. Den byder, som sædvanlig, på et stort, spændende og varieret program. Man vil ikke gå forgæves efter danske klassikere som Kai Normann Andersen og Poul Henningsen, og heller ikke populære toner fra Hollywood vil mangle. Men der vil også være noget for tilhængere af den mere alvorlige åndelige sang dansk såvel som udenlandsk. Kom og hør et rigtig godt kor, som i den seneste tid har fået mange nye medlemmer også på herresiden. Et kor som er åbent for nye ideer og samarbejde, og som har ambitioner om at være en kunstnerisk platform og en socialt innovativ institution i det lokale kulturliv. Men det vil man kunne læse mere om i de kommende numre af kirkebladet. For i 2013 sker der noget stort. Med venlig hilsen Tommy Østerlind Spørgeskema vedlagt kirkebladet Som en del af den danske folkekirke er Grøndalslund Kirke i første omgang menighedens / sognebørnenes kirke. Det er dem, som bor rundt kirken, som betaler for kirkens daglige drift og virksomhed. Og det er de samme folk, som vælger menighedsrådet, som netop i arbejdet for kirkens liv og vækst, repræsenterer menigheden efter bedste evne. Da det netop er vigtigt for menighedsrådet at få en ide om hvilke forventninger og ønsker sognebørnene har til Grøndalslund kirke, har man valgt at vedlægge et spørgeskema til dette kirkeblad. Og vi håber alle her i kirken, at rigtig mange vil tage sig tid til at svare på spørgsmålene. På forhånd tak for din besvarelse! Det pibler og pipper - forår på kirkegården Året er allerede godt i gang, og alle på kirkegården mærker forårets snarlige komme. Under en lille busk hist, på en græsplæne pist, ved en gravsten der, overalt pibler forårsblomsterne frem. Knopper på træer og buske svulmer i forårssolens varme, og inden længe eksploderer kirkegården i alverdens smukke farver. De mange fugle byder også foråret velkommen, med sang og kvidren i hvert et træ. Egernene leger kådt på stier og gravsteder, i buske og træer. Inden længe vil årets nye kuld se forårets lys. Fugle og egern, er vant til mennesker, så det er muligt at opleve dem på nært hold. 3

4 Menighedsrådsvalg 4 Har vi brug for Grøndalslund Kirke? På nogen kan overskriften måske virke noget provokerende. Men det er også meningen. For tager vi ikke vores kirke alvorligt, så har vi ingen kirke inden for en meget overskuelig fremtid. I medierne har vi kunnet se og læse om lukning af kirker, messefald (aflysning af gudstjenester på grund af mangel på kirkegængere), økonomiske problemer og mange andre typer af problemer. Hvis vi ikke som medlemmer af menigheden slutter op om vores kirke, så dør den, både åndeligt set og rent bogstavelig i form af en lukning. eller måske en sammenlægning med andre kirker i første omgang. Hvis man direkte ønsker den udvikling - eller bare er lige glad så skal man bare lade står til og lade det ske. Men ønsker du at bevare Grøndalslund Kirke, som en livsnerve og et samlingspunkt i vort lokalsamfund, så bliver du nød til at vise det i ord og gerning ved at bakke op om Grøndalslund Kirke. Og hvordan gør du så det? I et år hvor der skal vælges medlemmer til menighedsrådet, gør du det ved selv at stille op til menighedsrådet, eller ved at sørge for, at andre i sognet stiller op til valget. Du kan også melde dig som frivillig til at give en hånd med ved praktiske ting, som for eksempel uddeling af kirkeblade, borddækning og madlavning ved arrangementer, hjælper på udflugter, - og ikke mindst ved at bakke op om og deltage i de aktiviteter, der foregår i og omkring Grøndalslund Kirke, hvad enten det er studiekredse, foredragsrækker, koncerter, pinsegudstjeneste og andre gudstjenester eller Skt. Hans fest. Skal Folkekirken blive ved med at være folkets kirke, så må folket, dvs. menigheden, også vise interesse og engagement for kirken, og det der foregår omkring kirken. Jeg håber, at alle, der læser dette, vil være med til at støtte op om vores kirke her i Grøndalslund Sogn, - og også vil vise det! Vil du for eksempel deltage med hjælp til praktiske ting, så kontakt kordegn Ole Steenberg på tlf eller mail: km.dk. Vil du selv stille op til menighedsrådsvalget eller kender du nogen, som vil, så kontakt mig som menighedsrådets formand på tlf eller mail: mail.dk. Med venlig hilsen Jann Larsen

5 Skærtorsdag Skærtorsdag den 5. april kl. 16 I gudstjenesten sætter vi særligt fokus på det måltid, som Jesus spiste sammen med sine disciple. Vi begynder gudstjenesten i kirken. Efter prædiken bærer vi de hellige kar ud af kirken. Vi tager dugen af alteret og slukker for lysene. Derefter går vi sammen over i Sognegården og fortsætter gudstjenesten. Når vi har modtaget nadverbrødet, spiser vi lammesteg sammen. Når alle er blevet mætte, får vi nadvervin, og herefter afsluttes gudstjenesten, ganske som den ville gøre, hvis vi var i kirken. Et nyt ansigt i kirken kitekt og BA i kunsthistorie og har i en længere årrække arbejdet på Holger Jensens tegnestue. En tegnestue som især har beskæftiget sig med bygning og restaurering af kirker og som vist er kendt af de fleste kirkefolk. Et kirkevant, venligt og imødekommende menneske, som altså også er levende interesseret i kunst, arkitektur og design. Velkommen til Gunver! Ole Steenberg marts 2012 Efter gudstjenesten er der kaffe og dessert. Alle er meget velkomne til denne lidt anderledes gudstjeneste. Af hensyn til maden og borddækningen skal vi bede om tilmelding. Dette kan ske til kirkens kontor på tlf , og vi vil meget gerne have tilmeldingerne i hus senest onsdag den 29. marts. Det er ganske gratis at deltage, men vi vil på dagen samle ind til et godt formål nemlig Kirkens Korshærs Værested på Rødovrevej. Pr. 1. februar 2012 er Gunver Brøndum Jensen tiltrådt i en midlertidig stilling som kirketjenervikar og -medhjælp. Gunver har stor erfaring som både kirketjener og kordegn fra en af de andre københavnske forstadskirker. Oprindeligt er Gunver indretningsar- Kirkesanger Marie og organist Rune 5

6 Spaghettigudstjenester Minikonfirmander Sankt Hans Aften Gudstjenesterne for hele familien justeret til børnehøjde. Bagefter spiser vi sammen og mens forældrene drikker kaffe, sker der noget for børnene. Vi begynder i kirken kl og slutter ca. kl. 19. Lørdag den 23. juni kl Sankt Hans aften 6 Det er gratis at deltage, og man skal ikke melde sig til. Datoerne indtil sommerferien er onsdag den 11. april, 2. maj og 6. juni. Den 6. juni tænder vi grillen og serverer pølser med videre, og minikonfirmanderne fejrer deres afslutning. 1. marts begyndte et nyt hold minikonfirmander. Det er børn, der går i 3. klasse på Nyager skole. Vi skal være sammen 12 torsdage i løbet af foråret og lave alle mulige sjove ting. Kælderen under sognegården er blevet indrettet, så man kan male og lave lerting uden at ødelægge noget. Så noget af tiden skal vi være kreative. Noget af tiden skal vi også være alvorlige eller højtidelige. Forløbet handler om kirken og om Biblen og om Gud, så det er ikke kun sjov og ballade. Man kan ofte møde minikonfirmanderne ved spaghettigudstjenesterne, hvor de plejer at hjælpe med at dele salmebøger ud, tænde lys, og hvad der ellers kan være brug for. Venlig hilsen Louise Lysholm FDF Grøndalslund og Grøndalslund Sogn inviterer til Sankt Hans Aften i Kirkegårdsparken mellem kirkegården og Schweizerdalsparken. Program: Kl Spisning af medbragt skovturskurv/termokaffe I tilfælde af dårligt vejr, kan maden spises i Sognegården Kl Snobrød og pølser til børnene over mindre bål ved FDF erne Kl Båltale og fællessang. Grøndalslundkoret synger for til et par midsommersange omkring bålet. Kl Jazz-gudstjeneste i kirken Kl Bålet slukkes

7 Glædelig Påske Aftentur Mødet Der er mange gode grunde til at komme i kirke til jul, påske og pinse, og flere og flere benytter sig af det. Den vigtigste er selvfølgelig, at de er kristne højtider. Men i tilknytning til dem har vi også andendags helligdagene. Imidlertid bruger folk oftere dem på at slappe af andre steder end i kirken, fuldt forståeligt, og måske er det også derfor, at netop disse andendage bliver kastet i spil i forårets overenskomsforhandlinger. Der er dog noget, som måske kan trække lidt kirkegængere til, og det er de salmer der traditionelt synges på disse dage. Især anden påskedag er der en ganske særlig tradition for at synge Grundtvigs salme Tag det sorte kors fra graven! (DDS 241). I salmebogen er der imidlertid en helt ny salme, som jeg vil mene kan gå hen og blive en ligeså elsket andendagssalme, jeg holder i hvert fald allerede meget af den. Der er tale om Hans Anker Jørgensens salme Hvad er det at møde den opstandne mester (DDS 249). Den er fra 2000 og er dermed en af de nyeste salmer i salmebogen. I salmen skildrer han, hvorledes flere af personerne omkring Jesus møder ham som opstanden, og hvad det betyder i deres liv. Det smukke er, at de skildres som helt almindelige mennesker, med helt almindelige følelser, som du og jeg. De har fejl, men alligevel får de lov til at se den opstandne mester i live. Højdepunkterne er, for mig, vers 6 og 7, hvor først Paulus møde får ham til at fortryde sine forfølgelser af de første kristne og gå aktivt ind i den kristne mission i stedet, og dernæst om Judas, der sidder i Helvede efter at have forrådt Jesus, og bliver hentet ud derfra sammen med alle de andre, der sidder dernede. Det er en salme, der helt og holdent beretter om Jesus, som levende og opstanden, som en der kommer til dem, han holder af, uanset hvordan de har behandlet ham, behandler sig selv eller behandler andre. Det er altså en salme, der også beskriver vores møde med ham. Påske er nemlig ikke blot korsfæstelse, død og opstandelse, det er også festen for vores eget mulige møde med Kristus. Glædelig Påske! Martin Holt Jensen Grøndalslund Kirkes aftentur Valgmenighed og Højskoleforening torsdag den 14. juni 2012 Til Vartov Kirke og Københavns Højskoleforenings Haven i Vanløse Program: (alt er ca.-tider) Afgang fra Grøndalslund Kirke i bus Ankomst Vartov Rundvisning, kirkens historie (Ole og Berit) og andagt (Berit/Simon) Afgang fra Vartov med bus Ankomst Københavns Højskoleforening Haven Damstien 25, Vanløse Rundvisning, Havens historie (Ole) Kaffe og kage og sang fra Højskolesangbogen Afgang fra Haven med bus Ankomst Grøndalslund Kirke Pris 50 kr. Tilmelding til kirkens kontor senest den 7. juni 7

8 En hilsen fra Ruben Lysemose 8 Kære Grøndalslund-menighed! Når I har dette blad i hænderne, er jeg forventeligt ude af vagten. Min tid som præstevikar i Grøndalslund afløser for Simon Møller Olesen er forbi pr. 26. marts. Dengang sidste nummer af kirkebladet udkom, var jeg endnu ikke udpeget, så det nummer havde ingen beskrivelse af undertegnede. Det skal I dog ikke snydes for, synes bladudvalget, så her følger et par linier om den vikar, I har haft. Jeg er opvokset i Kolding, hvor jeg også blev student. I gymnasiet var jeg et år i USA, og da jeg kom hjem, havde jeg fået appetit på at drøfte og orientere mig efter den kristne tro. Den lokale KFUM&K- ungdomskreds blev et vigtigt sted for mig i de formative år, som fulgte. Efter gymnasiet aftjente jeg min værnepligt i Nordsjælland, hvorefter turen gik tilbage til det Jyske, hvor jeg læste til ingeniør i Aalborg. Da jeg blev færdig var der næsten dobbelt så høj arbejdsløshed som i dag, og derfor blev der lejlighed til at arbejde i foreningslivet, særligt i kristent ungdomsarbejde. Det førte mig til Århus, og efter en tid, som projektleder i en ny valgmenighed dér, fik jeg lyst til at læse teologi, i første omgang blot for at få et papir, der kunne give adgang til en passende stilling i de kristne organisationer. Studiet overraskede i den grad positivt, og det blev nogle utroligt spændende og engagerede år, hvor jeg både sad i menighedsråd mv. og læste teologi. Studiet måtte ikke tage for lang tid, da jeg havde en uddannelse i forvejen, og det lykkedes at blive færdigt på 4½ år i sommeren Så lå verden åben og København kaldte med et midlertidigt job i Dansk Missionsråd i Hellerup. Derefter overvejede jeg at tage tilbage til Århus; men der var mange muligheder herovre, så jeg endte med at blive og arbejdede på halv tid som systemkonsulent i IT-branchen og derudover som konsulent i det kirkelige og senere som voksenunderviser indenfor IT især. Det blev dog også til lidt undervisning i teologi indenfor et af mine specialer: Missionsteologi. I Sommeren 2004 blev jeg selvstændig og havde dermed gode muligheder for at pleje de teologiske interesser samtidigt med IT-arbejdet. I 2009, efter næsten 10 år med IT, savnede jeg teologien og lod mig indskrive på pastoralseminariet i København, og derefter skulle præstegerningen jo afprøves! Først fik jeg et barselsvikariat på Lolland, hvor jeg var et lille års tid, og efter en kort pause, hvor de gamle kunder i IT-branchen skulle passes, fik jeg et vikariat i Buddinge. Det endte med at blive omdannet til et vikariat i stiftet, og derfor var jeg i Buddinge og Ballerup, før jeg kom til jer i Grøndalslund. Jeg vil gerne sige tak til alle, som jeg har haft fællesskab med til gudstjenester, bisættelser, studiekredse og andre arrangementer. Og til menighedsrådet og til personalet ikke mindst. Det har været rart at være en del af kirken i disse tre måneder. Jeg håber, I fortsat må trives og samles om evangeliet. Bedste hilsener Ruben Lysemose

9 Ruben har været ansat som præst hos os i Grøndalslund kirke fra 1. januar til 1. april i den periode, hvor Simon har haft forældreorlov. Det har været et yderst dejligt bekendtskab, og vi synes, du er faldet ualmindelig godt til her hos os. Lige fra starten mødte du op med et dejligt friskt og frejdigt sind klar til at kaste dig ud i de opgaver, som nu måtte komme. Du har bestemt været engageret og på alle måder gjort dit arbejde meget tilfredsstillende og helt upåklageligt. Lige nu sidder vi med den tanke, at hvor er det ærgerligt, at du nu rejser videre mod nye udfordringer. Du har altid været positiv under møder og arrangementer, og du har altid været let at komme i kontakt med. Samværet med dig som person har altid været givende, og hele din personlige udstråling har været en stor gevinst for os alle. Vi vil derfor takke dig rigtig meget og tænke tilbage på en dejlig tid sammen med dig. Det er vores inderligste håb, Ruben Lysemose at du snarest må få et fast embede, og vi er helt sikre på, at dit nye sogn vil få stor glæde af dig som præst og menneske. Du ønskes al muligt held og lykke og hjertelig tak for det fine arbejde, du har udført her hos os. Dette gælder såvel ved arrangementer, men så sandelig også dine prædikener. De varmeste og hjerteligste hilsner Mogens Voss, Kontaktperson Grøndalslund kirke har fået endnu et kor: Netkoret Netkor er for dig, som gerne vil synge, men som ikke kan afsætte en aften om ugen. Netkor er for alle niveauer af sangkundskaber. Har du lyst til at synge i kor, men svært ved at finde tiden, så er her en mulighed! Netkoret er ikke, hvad man normalt forstår ved et kormed fast ugentlig øveaften og et antal koncerter om året. I netkoret tilmelder man sig til de gange, eller evt. den ene gang, man måtte have lyst til, og er på ingen måde bundet til mere. Der er derfor mere tale om en korworkshop, hvor man, den enkelte gang, både lærer om sangteknik og indstudere et antal korsatser. Temaet er forskelligt fra gang til gang og skifter lige fra Gospel til musikteori eller helt traditionel klassisk korsang. Netkor afholdes ca. en gang om måneden, og altid søndag fra 13- ca Netkoret Netkor er, som sagt, for sangere på alle niveauer lige fra dem, som aldrig har sunget før og ikke kan noder, til den rutinerede korsanger. Netkoret ledes af Jon Hollesen, som er rutineret sanglærer og kordirigent. Jon er bl.a. stemmetræner for Studenter-Sangforeningen, dirigent for Panumkoret, freelance korkonsulent og kursusleder ved det årlige korkursus på Gerlev Idrætshøjskole. Kirkens organist, Rune Skov Thomassen, medvirker som akkompagnatør og underviser. Ligeledes vil der ofte være en gæstelærer/solist som har et særligt forhold til den enkelte søndags tema. Netkor er gratis, hvis man bor i sognet. Tilmelding sker senest tirsdagen før, og foregår pr mail til De kommende gange er: 1/4, 13/5 og 10/6 9

10 April Onsdag den 11. kl Spaghettigudstjeneste (S) Fredag den 13. kl. 11 Matiné (RST) Onsdag den 18. kl. 14 Salmemarathon (SMO) Søndag den 22. kl. 11 Stiftende generalforsamling i Menighedsplejen Onsdag den 25. kl. 14 Studiekreds (BWB) Onsdag den 25. kl. 18 Menighedsrådsmøde Maj Onsdag den 2. kl Spaghettigudstjeneste () Onsdag den 9. kl. 14 Andagt () Fredag den 11. kl. 11 Matiné (RST) Onsdag den 16. kl. 14 Foredrag () Onsdag den 23. kl. 14 Salmemarathon (SMO) Kirkekalender Se endvidere gudstjenestelisten på side 12 Juni Onsdag den 6. kl Sommergrill -gudstjeneste () Fredag den 8. kl. 11 Matiné (RST) Torsdag den 14. kl 18 Aftentur (OS) Onsdag den 20. kl. 11 Frokostandagt () Lørdag den 23. kl. 18 Sankt Hans Aften Tirsdag den 26. juni kl. 18 Menighedsrådsmøde Der vil være lørdagsdåb i Grøndalslund Kirke den sidste lørdag i måneden undtagen juli Juli Onsdag den 4. kl. 11 Frokostandagt () 10 Torsdag den 24. kl. 18 Menighedsrådsmøde Onsdag den 30. kl. 14 Studiekreds (BWB) Fredag den 6. kl. 11 Matiné () Onsdag den 18. kl. 11 Frokostandagt ()

11 Kirkekontor Ole Steenberg Tårnvej 350, 2610 Rødovre Tlf.: Fax.: Åbent tirsdag-onsdag kl torsdag-fredag kl torsdag tillige kl Kontoret er lukket mandag Sognepræst (kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Berit Weigand Berg Tårnvej 352, 2610 Rødovre Tlf.: mobiltlf.: Mandag er fridag Sognepræst Simon Møller Olesen Schweizerdalsvej Rødovre Tlf.: mobiltlf.: Mandag er fridag Kirketjener Per Vienberg Tlf.: Træffes dagligt kl Kirkelige adresser og oplysninger tilhørende Grøndalslund Kirke Organist Rune Skov Thomassen Tlf.: Menighedsrådets formand Jann Larsen Juelsmindevej 2A, 2610 Rødovre Tlf.: Kirkeværge Peter Hansen Tlf.: Grøndalslundkoret Bestyrelsesmedlem: Margrethe Martin Tlf.: Korleder: Tommy Østerlind Tlf.: FDF Grøndalslund Oplysninger fås hos Evan Rungsted Tlf.: Hjemmeside Webmaster: Peter Skriver Kirkegårdskontor Kirkegårdsleder: Jan Bøje Nordholm Schweizerdalsvej 50, 2610 Rødovre Bogholder: Anette Majland Tlf.: , Fax: Kontortid: mandag-fredag kl Kirkelig vejviser Registrering af fødsel, død, navngivelse, ændring og anmodning om attester sker ved henvendelse til kordegnen. Anmodning om dåb, konfirmation, bisættelse eller begravelse sker ved henvendelse til en af præsterne eller kordegnen. Kirkebil Grøndalslund kirkebil, til gudstjenester eller andre kirkelige arrangementer i kirke og sognegård, bestilles ved at ringe på tlf.: Kirkeblad Redaktionsudvalg: Simon Møller Olesen (ansv.) Konfirmationer i 2013 Bededag fredag den 26. april Kristi himmelfartsdag torsdag den 9. maj Til næste nummer Bidrag til næste nummer af kirkebladet, som udkommer til august, skal være redaktionen i hænde inden den 30. juni

12 Gudstjenester 12 April Søndag den 1. kl. 10 Palmesøndag Højmesse Torsdag den 5. kl. 16 Skærtorsdag Højmesse Martin Holt Jensen Fredag den 6. kl. 10 Langfredag Højmesse Martin Holt Jensen Søndag den 8. kl. 10 Påskedag Højmesse Mandag den 9. kl påskedag Højmesse Søndag den 15. kl s e påske Højmesse Søndag den 22. kl s e påske Højmesse Berit W. Berg Søndag den 29. kl s e påske Højmesse Berit W. Berg Maj Fredag den 4. kl. 10 Bededag Højmesse Berit W. Berg (Konf.) Fredag den 4. kl. 12 Konfirmation Berit W. Berg Søndag den 6. kl s e påske Højmesse Berit W. Berg Søndag den 13. kl s e påske Højmesse Torsdag den 17. kl. 10 Kr. H. Højmesse (Konf.) Torsdag den 17. kl. 12 Konfirmation Søndag den 20. kl s e påske Højmesse Søndag den 27. kl. 10 Pinse Højmesse Mandag den 28. kl pinsedag Fællesgudstjeneste () Juni Søndag den 3. kl. 10 Trinitatis Højmesse Berit W. Berg Søndag den 10. kl s e trin Højmesse Søndag den 17. kl s e trin Højmesse Berit W. Berg Søndag den 24. kl s e trin Højmesse Juli Søndag den 1. kl s e trin Højmesse Søndag den 8. kl s e trin Højmesse Søndag den 15. kl s e trin Højmesse Søndag den 22. kl s e trin Højmesse Søndag den 29. kl s e trin Højmesse

Bilag til regnskabsinstruks

Bilag til regnskabsinstruks Løbenr. 637211/09 Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: Grøndalslund Sogns --------------------------------- menighedsråd 27. september 2012 Jann Larsen Menighedsrådsformand. Bilag

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 5. ÅRGANG NR. 2 JUNI-JULI-AUGUST 2007

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 5. ÅRGANG NR. 2 JUNI-JULI-AUGUST 2007 GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 5. ÅRGANG NR. 2 JUNI-JULI-AUGUST 2007 Grøndalslund Kirke 1 Onsdag den 13. juni kl. 18-22 Aftenturen Kommende begivenheder Onsdag den 20. juni kl. 18.30 Kirkegårdsvandring Vi

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Bilag til regnskabsinstruks

Bilag til regnskabsinstruks Løbenr. 637211/09 Bilag 14. Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: Grøndalslund --------------------------------- menighedsråd Dato / Menighedsrådsformand eller provstiudvalgsformand

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 4. ÅRGANG NR. 2 JUNI-JULI-AUG. 2006

Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 4. ÅRGANG NR. 2 JUNI-JULI-AUG. 2006 GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 4. ÅRGANG NR. 2 JUNI-JULI-AUG. 2006 I vinter har lågerne ved indgangen til kirkegården på Schweizerdalsvej været til istandsættelse de er nu på plads igen. Grøndalslund Kirke

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Sognets hjemmeside: www.gugkirke.dk

Sognets hjemmeside: www.gugkirke.dk Sognets hjemmeside: www.gugkirke.dk Sognepræst Jens Brun Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed Regnar Juels Vej 21, 9210 Aalborg SØ jebr@km.dk / 98 14 16 27 Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.30-12.30,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Skt. Jørgens Kirke. kirken midt i livet - dit liv. nr. 3, 2014 juni-august* www.sjkn.dk

Skt. Jørgens Kirke. kirken midt i livet - dit liv. nr. 3, 2014 juni-august* www.sjkn.dk Skt. Jørgens Kirke kirken midt i livet - dit liv www.sjkn.dk nr. 3, 2014 juni-august* Fællesskab er kirke I kirken går vi fra den ene højtid til den anden. Fra jul til påske og fra påske til pinse og ind

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 13. ÅRGANG NR. 2 APR. - MAJ - JUNI 2015. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 13. ÅRGANG NR. 2 APR. - MAJ - JUNI 2015. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 13. ÅRGANG NR. 2 APR. - MAJ - JUNI 2015 Grøndalslund Kirke Påsken i Grøndalslund Kirke 2 Påsken i Grøndalslund Der gik ikke lang tid før end de første kristne menigheder begyndte

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012 HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Marts 2012 Juni 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget behørig afsked med sognepræst Annette Møller Jensen og sagt tak for den gode måde, hun forvaltede præstegerningen i

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 12. ÅRGANG NR. 2 APR.-MAJ-JUNI Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 12. ÅRGANG NR. 2 APR.-MAJ-JUNI Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 12. ÅRGANG NR. 2 APR.-MAJ-JUNI 2014 Grøndalslund Kirke 1 Nyt fra menighedsrådet 2 Menighedsmøde En gang om året skal menighedsrådet afholde et orienterende møde for menigheden.

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2015 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Få øje på Kærligheden Sognepræsterne skriver: Der er i skrivende stund en endnu bedre stemning end sædvanligt i sognegården. Det

Læs mere

... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev begravet i kirkerummene, med dødningehoveder..

... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev begravet i kirkerummene, med dødningehoveder.. MAJ - AUGUST 2014 ANNA SOGNS KIRKEBLAD MEMENTO MORI HUSK DU SKAL DØ... Kirkebladet udgives af Anna Sogns menighedsråd Redaktion: Sognepræsterne i Anna kirke... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011 Kirkebladet for Greve sogn Juni juli august 2011 Midt i en sommertid Det dufter lysegrønt af græs. Solen skinner, og Guds natur viser sig fra sin bedste side. Med solen kommer varmen. Med varmen kommer

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 13. ÅRGANG NR. 4 OKT. - NOV. - DEC. 2015. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 13. ÅRGANG NR. 4 OKT. - NOV. - DEC. 2015. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 13. ÅRGANG NR. 4 OKT. - NOV. - DEC. 2015 Grøndalslund Kirke 2 Den 1. september tiltrådte Per Kirkeby Andersen sin stilling som ny kirketjener ved Grøndalslund kirke. Der var

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 9. ÅRGANG NR. 2 JUNI-JULI-AUGUST Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 9. ÅRGANG NR. 2 JUNI-JULI-AUGUST Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 9. ÅRGANG NR. 2 JUNI-JULI-AUGUST 2011 Grøndalslund Kirke 1 2 Godt fremmøde En gang om året, i begyndelsen af det nye år, skal menighedsrådet fortælle om dets aktiviteter. Hvad

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i

Mon ikke, der er andre end mig, der kan huske det særlige slidstærke betræk, der var på sæderne i sådan en bus. Det var i PRÆDIKEN SØNDAG DEN 28.APRIL 2013 4.SEP AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Es.36,26-28; Jak.1,17-21; Joh.16,5-15 Salmer: 408,305,600,294,725 Kærligheds og Sandheds Ånd Jord og Himmels hjertebånd

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER ANNA SOGNS KIRKEBLAD JANUAR - APRIL 2014 VIL DU SYNGE MED? Her i foråret vil vi som noget nyt holde fælles sangaftener i

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 JAN. - FEB. - MAR Grøndalslund Kirke. ønsker alle et godt og velsignet nytår

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 JAN. - FEB. - MAR Grøndalslund Kirke. ønsker alle et godt og velsignet nytår GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 JAN. - FEB. - MAR. 2016 Grøndalslund Kirke ønsker alle et godt og velsignet nytår Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet skal hvert år inden 1. søndag i advent

Læs mere

KIRKEHILSEN HENDRIKSHOLM KIRKE MAJ AUGUST 2012

KIRKEHILSEN HENDRIKSHOLM KIRKE MAJ AUGUST 2012 KIRKEHILSEN MAJ JUNI JULI AUGUST 2012 HENDRIKSHOLM KIRKE KIRKEHILSEN HAN ER IKKE HER OG DOG... Der er et historiens vingesus over påskemorgen. Nogle kvinder kommer til Jesu grav søndag morgen for at salve

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere